Käyttöoppaasi. NILFISK ATTIX 965-0H-M SD XC

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöoppaasi. NILFISK ATTIX 965-0H-M SD XC http://fi.yourpdfguides.com/dref/3603842"

Transkriptio

1 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet jne.). Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa Käyttöohje Käyttöohjeet Käyttäjän opas Omistajan käsikirja Käyttöopas

2 Käsikirjan tiivistelmä Kaikenlainen turvallisuutta vaarantava työtapa on kielletty. 2. Älä koskaan käytä imuria ilman suodatinta. 3. Kytke seuraavissa tilanteissa laite pois päältä ja vedä verkkopistoke pistorasiasta: - ennen puhdistusta ja huoltoa - ennen osien vaihtamista - ennen laitteen lisävarustelua - jos muodostuu vaahtoa tai nestettä vuotaa ulos Koneen käyttö on voimassaolevien kansallisten määräysten alaista. Käyttöohjeiden ja käyttömaassa voimassaolevien tapaturmantorjuntamääräysten noudattamisen lisäksi on huomioitava myös hyväksytyt turvallista ja ammattitaitoista työskentelyä koskevat ammattitekniset ohjeet. ja Laitteen käyttötarkoitus Vuodesta 1997 lähtien on ollut voimassa uusi vaarallisia pölyjä sekä niiden imurointiin soveltuvia laitteita koskeva luokittelu. Luokittelu on määritelty standardeissa IEC (maailmanlaajuisesti) ja EN (euroopanlaajuisesti). Koneen turvallisuustarrassa varoitetaan: Tämä laite sisältää terveydelle haitallista pölyä. Vain koulutettu vaatimukset täyttäviä henkilösuojaimia käyttävä henkilöstö saa tyhjentää ja huoltaa koneen, esimerkiksi poistaa pölynkeräyslaitteet. Käyt- 2 1) MAK = Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (Työperäisen altistuksen raja-arvo) Käännös alkuperäisestä Ohjeet ATTIX 9 H/M täminen edellyttää, että koneeseen on asennettu täydellinen suodatusjärjestelmä ja että sen toiminta on tarkastettu. Pölyluokka M (keskitaso). Tähän pölyluokkaan kuuluvat pölyt MAK-arvoilla 1) > 0,1 mg/m³ sekä puupölyt. Tämän pölyluokan imurit tarkastetaan yhtenä laitteena. Suodattimen maksimaalinen läpipäästö on 0,1%, jätteen hävittämisen tulee tapahtua niin että pölyä erittyy mahdollisimman vähän. Pölyluokka H (erittäin vaarallinen). Tähän pölyluokkaan kuuluvat pölyt MAK-arvoilla1), kaikki syöpää aiheuttavat pölyt ja pölyt, jotka sisältävät taudinaiheuttajia. Tämän pölyluokan imurit tarkastetaan yhtenä laitteena. Suodattimen maksimaalinen läpipäästö on 0,005%, jätteen hävittämisen on tapahduttava pölyttömästi. Kaikissa vaarallisen pölyn imurointiin tarkoitetuissa imureissa tulee olla tilavuusvirran valvonta varmistamaan ilman vähimmäisnopeuden Vmin = 20 m/s. Imurit ATTIX 965-0H/M SD XC ja ATTIX 965-2H/M SD XC soveltuvat kuivien, palamattomien pölyjen, palamattomien nesteiden, puupölyjen ja tereydelle vaarallisten, MAK-arvoilla luokiteltujen pölyjen, syöpää aiheuttavien ja taudinaiheuttajia sisältävien pölyjen imurointiin. Pölyä poistettaessa on varmistettava riittävä ilmanvaihto, mikäli laitteen poistoilma virtaa takaisin samaan huoneeseen (noudata vastaavia voimassaolevia kansallisia määräyksiä). Laite soveltuu ammattikäyttöön esimerkiksi hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, kaupoissa, toimistoissa, vuokrausliikkeissä Muunlaista käyttöä pidetään määräysten vastaisena. Siitä johtuvat vahingot eivät kuulu valmistajan korvauspiiriin, vaan käyttäjä vastaa yksin kaikista seurauksista. Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös valmistajan määräämien käyttö-, huolto- ja kunnossapitotoimien säännöllinen suorittaminen. 1) MAK = Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (Työperäisen altistuksen raja-arvo) Käännös alkuperäisestä Ohjeet 3 ATTIX 9 H/M Kuljetus Sulje ennen kuljetusta kaikki roskasäiliön lukitukset. Sulje molemmat roskasäiliön imuyhteet tulpilla. Älä kallista laitetta, jos roskasäiliössä on nestettä. Älä nosta laitetta nosturin koukulla. Varastointi 1. Varastoi laite kuivassa ja jäätymiseltä suojatussa paikassa. Sähköliitäntä 1. Suosittelemme pölynimurin liittämistä sähköverkkoon vikavirtasuojakytkimen kautta. 2. Verkkoliitäntä- ja jatkojohtojen pistokkeiden ja kytkinten tulee olla vesitiiviit. Jatkojohtona saa käyttää vain valmistajan hyväksymää tai paremmanlaatuista johtomallia. Katso käyttöohjeet. Jatkojohtoa käytettäessä tulee varmistaa minimipoikkipinta-alat seuraavasti: Kaapelin pituus Poikkipinta-ala < 16 A < 25 A enintään 20 m 1,5 mm2 2,5 mm m 2,5 mm2 4,0 mm2 Jatkojohdot 4 1) MAK = Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (Työperäisen altistuksen raja-arvo) Käännös alkuperäisestä Ohjeet ATTIX 9 H/M Huolto, puhdistus ja korjaus Jatkossa kuvattujen toimenpiteiden aikana on tärkeää varoa, että pölyä ei leviä tarpeettomasti ympäriinsä. Käytä P2-hengityssuojainta. Tee vain käyttöohjeessa kuvatut huoltotyöt. Vedä verkkopistoke pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistamista ja huoltoa. Huolto- ja puhdistustöiden yhteydessä on toimittava niin, että huoltohenkilökunnan ja muiden henkilöiden turvallisuus ei voi vaarantua. Huoltoalueella 1. tulee olla suodatettu koneellinen ilmanvaihto 2. tulee käyttää suojavaatetusta 3. tulee puhdistus suorittaa niin perusteellisesti, että vaarallisia aineita ei pääse ympäristöön. Ennen laitteen siirtämistä pois vaarallisia aineita sisältävältä alueelta 1. laite on imuroitava ulkopuolelta, pyyhittävä puhtaaksi tai pakattava tiiviisti 2. samalla varoen vaarallisten pölyjen leviämistä Varoitus: Älä käytä suodatinta uudelleen, kun se on irrotettu laitteesta (vain H-luokan laitteet). Huolto- ja korjaustöiden yhteydessä on kaikki likaantuneet osat, joita ei ole voitu riittävästi puhdistaa 1. pakattava tiiviisiin säkkeihin 2. toimitettava voimassaolevien jätehuoltomääräysten mukaiseen jätteenkeruupisteeseen. Nilfisk-ALTOn teknikon tai koulutetun henkilön on tehtävä tekninen tarkastus, jonka aikana tarkastetaan suodattimet, ilmatiiviys ja hallintamekanismit. AA :n mukaisesti luokan H laitteiden suodatustehokkuus on tarkistettava kerran vuodessa. Jos suodatusteho ei täytä luokan H vaatimuksia, suodatin on vaihdettava ja uusi suodatin on testattava AA.

3 :n mukaisesti. 1) MAK = Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (Työperäisen altistuksen raja-arvo) Käännös alkuperäisestä Ohjeet 5 ATTIX 9 H/M Vaaralähteet Sähkölaitteisto VAKAVA VAARA Viallisesta verkkoliitäntäjohdosta aiheutuva sähköiskun vaara. Jos vialliseen verkkoliitäntäjohtoon kosketaan, seurauksena voi olla vakava tai kuolemaan johtava loukkaantuminen. 1. Varo vioittamasta verkkoliitäntäjohtoa (esim. ajamalla sen yli, vetämällä, litistämällä)! 2. Tarkista verkkojohto säännöllisesti vaurioiden tai vanhentumisen aihuml;rimistä varten Virtakytkin ja imutehon säädin "I-0-II" 1) Virtakytkin ja imutehon säädin 'auto-0-i" 1) 14 Lisälaitepistorasia1) 15 Letkun halkaisijan säätö 16 Lisävarusteiden kiinnike 2.2 Käyttöpaneeli ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC 1) Lisävaruste/ mallista riippuvainen Käännös alkuperäisestä Ohjeet 9 ATTIX 9 H/M 3 Ennen pölynimurin käynnistystä 3.1 Laitteen kokoaminen Lisävarusteiden ottaminen pois pakkauksesta A A 1. Ota laite ja lisävarusteet pakkauksesta. 2. Verkkopistoke ei saa vielä olla pistorasiassa. 3. Lukitse molempien ohjauspyörien jarrut (A). B B 4. Avaa kiinnityslukitukset (B) ja irrota imurin yläosa. 5. Ota lisävarusteet (C) säiliöstä ja pakkauksesta. C 10 1) Lisävaruste/ mallista riippuvainen Käännös alkuperäisestä Ohjeet ATTIX 9 H/M Käyttö Imuroitavien pölyjen vaarallisuudesta riippuen imuri on varustettava vastaavilla suodattimilla: Pölyn määrittely Vaarattomat pölyt Syöpää aiheuttamattomat pölyt MAKarvoilla > 0,1 mg/m³ (huomaa kansalliset erikoismääräykset) Kaikki pölyt MAKarvoilla Puupöly Suodatinpussi/Jätepussi Jätepussi (5 kpl) Tilausnro Turvallisuusjätepussi (5 kpl) Tilausnro Kaikki pölyt MAKarvoilla Puupöly Suodatuselementti,,H" Tilausnro Ennen MAK-arvoilla luokiteltujen pölyjen imurointia: 1. Tarkasta, ovatko kaikki suodattimet täysilukuisina ja onko ne asetettu paikalleen oikein. 2. Letkun halkaisijan ja imuletkun halkaisijan asetuksen tulee olla yhdenmukaiset. 3. Pidä imuletku kiinni moottorin käydessä. Jos ilman nopeus laskee imuletkussa alle 20 m/s, kuulet turvallisuussyistä merkkiäänen Aseta turvasuodatinpussi paikalleen 1. Verkkopistoke ei saa vielä olla pistorasiassa. 2. Lukitse molempien ohjauspyörien jarrut (A). A A B 3. Käännä sanka (B) ylös. 4. C 1) Lisävaruste/ mallista riippuvainen Käännös alkuperäisestä Ohjeet 11 ATTIX 9 H/M D 5. Aseta turvasuodatinpussi (D) jätesäiliöön. 6. Vedä pussin yläreuna roskasäiliön reunan yli. 7. Työnnä roskasäiliö laitteen sisään vasteeseen asti. 8. Käännä sanka (B) alas kevyellä painalluksella. C B 9. Sulje sovituskappale (ylhäällä) tulpalla "M" (E). E 10. Liitä imuletku (F) sovituskappaleeseen "H" (alhaalla). F 12 1) Lisävaruste/ mallista riippuvainen Käännös alkuperäisestä Ohjeet ATTIX 9 H/M Pölypussin paikalleenasettaminen 1. Verkkopistoke ei saa vielä olla pistorasiassa. 2. Lukitse molempien ohjauspyörien jarrut (A). A A B 3. Käännä sanka (B) ylös. 4. C D 5. Aseta pölypussi (D) roskasäiliöön. 6. Vedä pussin yläreuna roskasäiliön reunan yli. 7. Työnnä roskasäiliö laitteen sisään vasteeseen asti (C). 8. Käännä sanka (B) alas kevyellä painalluksella. C B 1) Lisävaruste/ mallista riippuvainen Käännös alkuperäisestä Ohjeet 13 ATTIX 9 H/M 9. Sulje sovituskappale (alhaalla) tulpalla "H" (E). E 10. Liitä imuletku (F) sovituskappaleeseen "M" (ylhäällä). F 14 1) Lisävaruste/ mallista riippuvainen Käännös alkuperäisestä Ohjeet ATTIX 9 H/M 4 Käyttö 4.1 Liitännät Sähköliitäntä Arvokilvessä mainitun käyttöjännitten on vastattava sähköverkon jännitettä. 1. Varmista, että imurin virta on katkaistu virtakytkimestä. 2. Työnnä sähköjohdon pistotulppa asianmukaisesti maadoitettuun suojakosketuspistorasiaan. Laitteen käynnistäminen Kytkin,, I-0-II " 1) Letkun halkaisijan ja letkunhalkaisijan asetuksen tulee vastata toisiaan: 4.2 Kytkimen asento I 0 II Toiminto heikompi imuteho pois maksimi imuteho ø27 ø32 ø36 ø38 ø50 ø27 ø32 ø36 ø38 ø Kytkin,, auto-0-i " 1) Letkun halkaisijan ja letkunhalkaisijan asetuksen tulee vastata toisiaan: Kytkimen asento I Toiminto maksimi imuteho ø27 ø32 ø36 ø38 ø50 ø27 ø32 ø36 ø38 ø Imuvoiman säätö 1) Kytkimen asento Toiminto Imuvoimaa säätelemällä voidaan imuteho sovittaa erilaisten imurointitehtävien mukaisesti. 1) Lisävaruste/ mallista riippuvainen Käännös alkuperäisestä Ohjeet 15 ATTIX 9 H/M Auto-On/Off (autopäälle/pois)-käyttö Kytkimen asento,,auto" 1) 1. Kytke imuri pois päältä. 2. Kytke sähkötyökalu pois päältä. Imuri käynnistetään ja sammutetaan siihen kytketyllä sähkökäyttöisellä työkalulla. Liat imuroidaan heti niiden syntymispaikalla. Varmista ennen kytkimen kääntämistä asentoon,,auto", että lisälaitepistorasiaan kytketyn sähkötyökalun virta on kytketty pois päältä ø6 27 Määräysten mukaisesti imuriin saa kytkeä vain hyväksyttyjä pölyä tuottavia työkaluja. Kytkettävän sähkötyökalun suurin sallittu virrankulutus on mainittu kappaleessa,,tekniset tiedot". auto 3. Liitä imuletku sähkötyökaluun ja imuriin. 4. Työnnä sähkötyökalun pistotulppa imurin ohjauspaneelissa olevaan pistorasiaan ø ø ø0 5.

4 Käynnistä imuri, kytkimen asento "auto". 6. Käynnistä sähkötyökalu. Imurin moottori käynnistyy kun laitteeseen kytketty sähkötyökalu käynnistetään. Kun sähkötyökalu pysäytetään, imuri käy vielä hetken aikaa, jotta imuletkuun jäänyt pöly imeytyy pölypussiin asti. 1) Lisävaruste/ mallista riippuvainen Käännös alkuperäisestä Ohjeet ATTIX 9 H/M 4.3 Tilavuusvirran valvonnan tarkastus Ennen MAK-pölyjen imurointia: 1. Tarkasta, ovatko kaikki suodattimet paikallaan ja oikeassa asennossa. 2. Pidä imuletkua kiinni moottorin käydessä; noin 1 sekunnin kuluttua kuulet merkkiäänen. 4.4 Merkkiääni Jos ilman nopeus imuletkussa laskee alle 20 m/s, kuulet merkkiäänen. Katso kohta,,toimintahäiriöiden korjaaminen". 4.5 Suodatinelementin vaihto " XtremeClean " Vain imuroitaessa ilman kangassuodatinta. 10 sec. Jotta imuteho pysyy tasaisena, suodatinelementti puhdistuu automaattisesti käytön aikana. Jos suodatinelementti on voimakkaasti likaantunut, suosittelemme perusteellista puhdistusta: 1. Kytke imurin virta pois päältä. 2. Sulje kämmenellä suulakkeen tai imuletkun aukko. 3. imuroi syttyviä nesteitä. Sulje molemmat roskasäiliön imuyhteet tulpilla. 4. Kelaa sähköjohto kiepille ja ripusta kahvaan. 5. Tyhjennä säiliö, puhdista pölynimuri. 6. sanka (B) ylös. 4. Kaada imuroidut roskat pois: VAROITUS! Jos imurilla on imuroitu raskaita aineita, älä yritä nostaa roskasäiliötä yksin. Käytä laitteeseen lisävarusteena tilattavaa nostoapua FORKLIFT (D). 6. Aseta FORKLIFT nosturilla tai trukilla roskasäiliön yläpuolelle. 7. Ripusta säiliö nostolaitteeseen. 8. Toimita roskat jätehuoltoon jätehuoltolainsäädännön mukaisesti. E Roskasäiliön paikalleenasettaminen: 9. Puhdista roskasäiliö. 10.Tarkasta säiliön ja imurin yläosan väliset tiivisteet. 11.Työnnä roskasäiliö laitteen sisään vasteeseen asti. 12.Käännä sanka (B) alas kevyellä painalluksella. 1) Lisävaruste/ mallista riippuvainen Käännös alkuperäisestä Ohjeet 21 ATTIX 9 H/M Pölypussin vaihto 1. Lukitse molempien ohjauspyörien jarrut (A). A A Pölypussin irrottaminen: 3. Käännä sanka (B) ylös. 4. Sulje pölypussi nuoralla (D) ja ota roskasäiliöstä. VAROITUS! Jos imurilla on imuroitu raskaita aineita, älä yritä nostaa roskasäiliötä yksin. Käytä laitteeseen lisävarusteena tilattavaa nostoapua FORKLIFT (E). 6. Aseta FORKLIFT nosturilla tai trukilla roskasäiliön yläpuolelle. 7. Ripusta säiliö nostolaitteeseen. 8. Toimita roskat jätehuoltoon jätehuoltolainsäädännön mukaisesti. B D C E G F Pölypussin paikalleenasettaminen: 9. Puhdista roskasäiliö. 10.Tarkasta säiliön ja imurin yläosan väliset tiivisteet (F). 11.Aseta pölypussi (G) roskasäiliöön. 12.Vedä pussin yläreuna roskasäiliön reunan yli. 13.Työnnä roskasäiliö laitteen sisään vasteeseen asti. 14.Käännä sanka (B) alas kevyellä painalluksella. B 22 1) Lisävaruste/ mallista riippuvainen Käännös alkuperäisestä Ohjeet ATTIX 9 H/M Suodatinpussin vaihto Jatkossa kuvattujen toimenpiteiden aikana on tärkeää varoa, että pölyä ei leviä tarpeettomasti ympäriinsä. Käytä P2-hengityssuojainta. 1. Lukitse molempien ohjauspyörien jarrut (A). A A B D C Turvasuodatinpussin poisto: 3. Käännä sanka (B) ylös. 4. Sulje pölypussi nuoralla (D) ja ota roskasäiliöstä. VAROITUS! Jos imurilla on imuroitu raskaita aineita, älä yritä nostaa roskasäiliötä yksin. Käytä laitteeseen lisävarusteena tilattavaa nostoapua FORKLIFT (E). 6. Aseta FORKLIFT nosturilla tai trukilla roskasäiliön yläpuolelle. 7. Ripusta säiliö nostolaitteeseen. 8. Toimita roskat jätehuoltoon jätehuoltolainsäädännön mukaisesti. E Turvasuodatinpussin asettaminen paikalleen: 9. Puhdista roskasäiliö. 10.Tarkasta säiliön ja imurin yläosan väliset tiivisteet (F). 11. Aseta turvasuodatinpussi (G) jätesäiliöön. 12.Vedä pussin yläreuna roskasäiliön reunan yli. 13.Työnnä roskasäiliö laitteen sisään vasteeseen asti. 14.Käännä sanka (B) alas kevyellä painalluksella. G F B 1) Lisävaruste/ mallista riippuvainen Käännös alkuperäisestä Ohjeet 23 ATTIX 9 H/M Suodatinelementin "H" vaihto Jatkossa kuvattujen toimenpiteiden aikana on tärkeää varoa, että pölyä ei leviä tarpeettomasti ympäriinsä. Käytä P2-hengityssuojainta. 1. Lukitse molempien ohjauspyörien jarrut (A). A A B B 3. Avaa kiinnityslukitukset (B) ja irrota imurin yläosa. D C Suodatinelementin irrottaminen: 4. Ota imurin yläosa ja suodatinelementti pois yläsuuntaan. 5. Avaa ruuvi (C), avaa sangan kahva ja irrota sanka. 6. Irrota suodattimen kiinnityslevy (D). 7. Työnnä suodattimen suojapussi suodatinelementin yli. E 24 1) Lisävaruste/ mallista riippuvainen Käännös alkuperäisestä Ohjeet ATTIX 9 H/M 8. Irrota suodatinelementti varovaisesti ja sulje suojapussi solmulla. E F G D Suodatinelementin paikalleenasettaminen: 9. Puhdista suodattimen tiiviste (F), tarkasta viat ja vaihda tarvittaessa. 10.Tarkasta ettei pintasähköisyystappi (G) ole vioittununt. Anna tarvittaessa Nilfisk-Alton huoltopalvelun vaihtaa. 11.Työnnä uusi suodatinelementti (E) suodattimen tukikoriin. 12.Aseta suodattimen kiristyslevy (D) paikalleen. 13.Aseta sangan kahva (C) paikalleen ja sulje. 14. Hävitä käytetty suodatinelementti paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. C 1) Lisävaruste/ mallista riippuvainen Käännös alkuperäisestä Ohjeet 25 ATTIX 9 H/M 8 Toimintahäiriöiden korjaaminen Häiriö Moottori ei käynnisty Syy > Pistorasian sulake palanut. > Ylikuormitussuoja lauennut. Korjaus Reset the fuse.

5 Palauta sulake toimintaan. Katkaise virta pölynimurista ja anna sen jäähtyä noin 5 minuutina ajan. Jos imuri ei sen jälkeen edelleenkään käynnisty, ota yhteys NilfiskAlton huoltopalveluun. Anna Nilfisk-Alton huoltopalvelun vaihtaa moottori. Tarkasta että sähkötyökalu toimii ja että pistotulppa on oikein kytketty. Huomaa vähimmäistehonotto P > 40 W Säädä imuteho kappaleen,,imutehon säätö" mukaisesti Säädä kytkimen asento letkun halkaisijan mukaisesti Puhdista imuletku/suulake Katso kohta,,erikoissuodatinpussin vaihto" Katso kohta,,suodatinelementin puhdistaminen" tai,,suodatinelementin vaihto" Ota yhteys Nilfisk-Alto-huoltopalveluun Katkaise virta imurista. Tyhjennä säiliö Kytke imuri toiseen pistorasiaan lähemmäksi sulaketaulua. Yli 7 % jännitevaihteluita ei pitäisi esiintyä, jos impedanssi siirtopisteessä on0.15 > Moottori viallinen. Moottori ei käy automaattitilassa 1) > Sähkötyökalu viallinen tai virheellisesti kytketty. > Sähkötyökalun tehonotto liian alhainen Merkkiääni kuuluu (heiken- > Imutehon säätimellä valittu tynyt imuteho) imuteho on liian alhainen > Letkun läpimitta ei vastaa kyt- kimen asentoa > Imuletku/suulake tukossa > Erikoissuodatinpussi täynnä > Suodatinelementti likaantunut > Puhdistusmekanismi epäkun- nossa Ei imutehoa märkäimuroi- > Säiliö täynnä taessa Jännitevaihteluita > Jännitesyötön impedanssi lii- an korkea 26 1) Lisävaruste/ mallista riippuvainen Käännös alkuperäisestä Ohjeet ATTIX 9 H/M 9 Lisätietoja 9. 1 Koneen toimittaminen kierrätykseen Tee käytöstä poistettu laite välittömästi toimintakyvyttömäksi. 1. Vedä verkkopistoke pistorasiasta. 2. Katkaise laitteen sähköjohto. 3. Sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteiden joukossa! Eurooppalaisen sähkö- ja elektroniik-kalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaan on käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet kerättävä erikseen ja hyödynnettävä ympäristöystävällisellä tavalla. 9.2 Takuu Myönnämme takuun yleisten myyntiehtojemme mukaisesti. Oikeudet teknisiin parannuksiin pidätetään. MAJA 8 Tel.: PORTUGAL Nilfisk-Advance Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1 A P Sintra Tel.: nilfisk-advance.com HEAD QUARTER DENMARK Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) GREECE Nilfisk-Advance SA 8, Thoukididou str Argiroupolis Tel.: RUSSIA HOLLAND Nilfisk-Advance Versterkerstraat AN Almere Tel.: (+31) ,. 7 Tel.: (+7) SALES COMPANIES ARGENTINA Nilfisk-Advance srl. Edificio Central Park Herrera 1855, Office 604 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: (+54) SINGAPORE HONG KONG Nilfisk-Advance Ltd. Room 2001 HK Worsted Mills Industrial Building Wo Tong Tsui Street Kvai Chung Tel.: (+852) Nilfisk-Advance Pte. Ltd. 40 Loyang Drive Singapore Tel.: (+65) SPAIN Nilfisk-Advance S.A. Torre D'Ara Paseo del Rengle, 5 Pl Mataró Tel. : (+3) AUSTRALIA Nilfisk-Advance 48 Egerton St. P.O. Box 6046 Silverwater, N.S.W Tel.: com.au HUNGARY Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklos-Lakihegy Tel: (+36) SWEDEN Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Aminogatan 18 Box Mölndal Tel.: (+46) INDIA Nilfisk-Advance India Limited 349, Business Point, No 201,2nd floor, above Popular Car World, Western Express High way, Andheri ( East), Mumbai Tel.: (+91) AUSTRIA Nilfisk-Advance GmbH Metzgerstrasse Bergheim bei Salzburg Tel.: info. SWITZERLAND IRELAND Nilfisk-Advance 1 Stokes Place St. Stephen's Green Dublin 2 Tel.: (+35) Nilfisk-Advance Ringstrasse 19 Kircheberg/Industri Stelzl 9500 Wil Tel.: (+41) BELGIUM Nilfisk-Advance n.v-s.a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Tel. : (+32) ITALY Nilfisk-Advance SpA Strada Comunale della Braglia, Guardamiglio (LO) Tel.: it TAIWAN Nilfisk-Advance Taiwan Branch 1F, No. 193, sec. 2, Xing Long Rd. Taipei Tel.: (+88) CANADA Nilfisk-Advance 240 Superior Boulevard Mississauga, Ontario L5T 2L2 Tel. : (+1) THAILAND JAPAN Nilfisk-Advance Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, Tel.: (+81) Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Tel.: (+66) CHILE Nilfisk-Advance de Chile San Alfonso 1462 Santiago Tel.:(+56) com KOREA Nilfisk-Advance Kumwon B/D 3F, 471-4, Gunja-Dong Gwangjin-Ku Tel.: (+82) TURKEY Nilfisk-Advance Profesional Temizlik Ekipmanlari Tic. A/S. Necla Cad. No. 48 Yenisahra / Kadiköy Istanbul Tel.: (+90) CHINA Nilfisk- Advance (Suzhou) Building 18, Suchun Industrial Estate Suzhou Industrial Park Suzhou Tel.: (+86) MALAYSIA Nillfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Tel. : (+603) UNITED KINGDOM Nilfisk-Advance Ltd. Unit 24 Hilllside Business Park Kempson Way Bury St. Edmunds Suffolk IP32 7EA Tel.: (+49) com CZECH REPUBLIC Nilfisk-Advance VGP Park Horní Pocernice Do Certous 1/ Praha 9 Tel.: (+420) MEXICO Nilfisk- Advance de Mexico, S. de R.L. de C. V. Prol. Paseo de la Reforma 61, 6-A2 Col. Paseo de las Lomas Mexico, D.F. Tel: (switchboard) DENMARK Nilfisk-Advance A/S Industrivej Hadsund Tel.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) : UNITED ARAB EMIRATES Nilfisk-Advance Middle East Branch SAIF-Zone P. O. Box Sharjah Tel.: (+971) NEW ZEALAND Nilfisk-Advance Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose, Auckland 1135 Tel.: (+64) FINLAND Nilfisk-Advance Oy Ab Piispantilankuja Espoo Tel.: USA Nilfisk- Advance Inc st Avenue North Plymouth, MN Tel.: (+1) NORWAY Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Bjørnerudveien Oslo Tel.: (+47) info. FRANCE Nilfisk-Advance 26 Avenue de la Baltique Villebon sur Yvette Courtabouef Cedex Tel.: (+33) VIETNAM Nilfisk-Advance Representative Office No. 51 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Tel.: (+04) POLAND Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O..

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 7 0 5 6 ATTIX 995-0H/M SD XC Type Quick Start Guide 00056 C 7 0 5 6 ATTIX 995-0H/M SD XC Type A..* *) Option / Optional accessories ATTIX 995-0H/M SD XC Type A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option / Optional

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK ATTIX 40 PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/3599720

Käyttöoppaasi. NILFISK ATTIX 40 PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/3599720 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

107413005 A. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI

107413005 A. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI auto auto auto auto auto 17415 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI IVB -H/5-H/7-H INSTRUCCIONES DE USO IVB -H 11 14 9 auto IVB -H 1 1 4 5 8 6 1

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions ATTIX 3, ATTIX 5, ATTIX 7 ATTIX 2 GALLON ATTIX 9 GALLON 30200673 C 3 9 auto ATTIX 3 0 3 4 5 8 6 ATTIX 5 7 9 4 auto 8 0 ATTIX 7 2 3 9 auto 4 3 8 5 4 5 6 4 5 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lisätiedot

ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF ATTIX EC 12 GALLON AS/E

ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF ATTIX EC 12 GALLON AS/E ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF Bedienungsanleitung...3 Operating Instructions...14 Notice d'utilisation...25 Gebruiksaanwijzing...36 Istruzioni

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 107140811 C psi bar NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Sisällys Käyttöohjeessa

Lisätiedot

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930 107402584 C Instructions for use (Original instruction) Brugsanvisning Betriebsanleitung Mode d emploi GD 930 Instrucciones de USO 1 1. To open 2. Dust bag 3. Hose connection 4. Tools 4 5. Suction control

Lisätiedot

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com 302002328 C

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com 302002328 C www.nilfisk-advance.com AERO 20 AERO 25 302002328 C SUOMI - Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita Lue käyttöohjeet ennen pölynimurin käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Tarkoitettu käyttö

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 B - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 34 Dansk... 65 Suomi... 96 Sisällys Varoituksissa käytetyt symbolit...97 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita...97 2 Laitteen

Lisätiedot

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Lisätiedot

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VP300 SERIES INSTRUCCIONES DE USO 2 Operating instructions... 6 Bedienungsanweisungen... 9 Instructions

Lisätiedot

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2. Käyttöohje

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2. Käyttöohje Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Käyttöohje Printed in China Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Hakemisto 1 Turvaohjeet ja varoitukset...3 2 Kuvaus...5 3 Ennen painepesurin käytön aloittamista...6 4 Painepesurin

Lisätiedot

107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 5, GD 10 INSTRUCCIONES DE USO 2 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano...

Lisätiedot

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Käyttöohje Copyright 2012 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Hakemisto Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 1 Turvaohjeet ja varoitukset...3 2

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

28 www.intexnordic.com. Sivu 28

28 www.intexnordic.com. Sivu 28 28 www.intexnordic.com Sivu 28 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Noudata ohjeita. Käyttöohje Krystal Clean Poolwater järjestelmä Malli 6220

Lisätiedot

KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG

KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59637400 (08/12) 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

B 40 C Ep. Register and win! www.kaercher.com 59641630 (01/12)

B 40 C Ep. Register and win! www.kaercher.com 59641630 (01/12) B 40 C Ep Register and win! www.kaercher.com 59641630 (01/12) Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

KM 150/500 R D. Register and win! www.kaercher.com 59641260 (06/12)

KM 150/500 R D. Register and win! www.kaercher.com 59641260 (06/12) KM 150/500 R D Register and win! www.kaercher.com 59641260 (06/12) 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2 Asennus- ja käyttöohjeet Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet

Lisätiedot

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I 30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I DK N S FIN P GR Instruktionsbog... 1-16 Instruksjonsbok... 17-32 Instruktionsbok... 33-48 Käyttöohje... 49-64 Manual de Instruções... 65-80 Εγχειρδιο δηγιων...

Lisätiedot

KÄYTTÖ-, KUNNOSSAPITO- JA TURVAOHJEKIRJA

KÄYTTÖ-, KUNNOSSAPITO- JA TURVAOHJEKIRJA KÄYTTÖOHJEET T8600 KÄYTTÖ-, KUNNOSSAPITO- JA TURVAOHJEKIRJA TUTKI TARKKAAN TÄMÄ OHJEKIRJA ENNEN KÄYTTÖÄ JA KIINNITÄ HUOMIO KAIKKIIN OHJEISIIN, VARSINKIN TURVALLISUUTEEN. TÄMÄ OHJEKIRJA EI OLE KORJAUSOHJEKIRJA.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. JURA IMPRESSA C5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1079955

Käyttöoppaasi. JURA IMPRESSA C5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1079955 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. 3626-011500 fi. BTS Kosketukseton lämpötilan mittauslaite. Voith Turbo

Asennus- ja käyttöohje. 3626-011500 fi. BTS Kosketukseton lämpötilan mittauslaite. Voith Turbo Voith Turbo Asennus- ja käyttöohje 3626-011500 fi BTS HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten. Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Yleisohjeet...

Lisätiedot

Eurovac - teollisuusimurit

Eurovac - teollisuusimurit Eurovac - teollisuusimurit Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi

Lisätiedot

S10 *9007295* Lakaisukone Suomi FI Käsikirja. 9007295 Tark. laitos 03 (02-2010) www.tennantco.com

S10 *9007295* Lakaisukone Suomi FI Käsikirja. 9007295 Tark. laitos 03 (02-2010) www.tennantco.com S10 Lakaisukone Suomi FI Käsikirja www.tennantco.com 9007295 Tark. laitos 03 (02-2010) *9007295* Tämä käsikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se sisältää tarvittavat käyttö-- ja huolto--ohjeet.

Lisätiedot

D 112 - D 116 - DX 118

D 112 - D 116 - DX 118 D 11 - D 116 - DX 118 6 5 3 4 > u 1 : = TR GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA

Lisätiedot

FI - suomi. Asennus- ja käyttöohjeet. Lauhteenpoistin BEKOMAT 33 / 33 CO (BM33 / BM33CO)

FI - suomi. Asennus- ja käyttöohjeet. Lauhteenpoistin BEKOMAT 33 / 33 CO (BM33 / BM33CO) FI - suomi Asennus- ja käyttöohjeet Lauhteenpoistin BEKOMAT 33 / 33 CO (BM33 / BM33CO) 01-716 Arvoisa asiakas, kiitos, että valitsit lauhteenpoistimen BEKOMAT 33 / 33 CO. Lue asennus- ja käyttöohje tarkkaan

Lisätiedot

MDU Ilmankuivausjärjestelmä

MDU Ilmankuivausjärjestelmä Alkuperäiset ohjeet Käyttöohje MDU Ilmankuivausjärjestelmä TFI-MDU-C1303 Munters Europe AB 2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... iii 1 Johdanto... 1 1.1 Määritelmä... 1 1.2 Tietojatästäkäyttöohjeesta...

Lisätiedot