Poikkeuksellinen vuosi 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poikkeuksellinen vuosi 2008"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2008

2 poliisiylijohtajan katsaus Poikkeuksellinen vuosi 2008 Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on johtanut poliisia elokuusta 2008 alkaen. Vuosi 2008 oli poliisissa monessa suhteessa poikkeuksellinen. Lakkautimme 90 poliisilaitosta ja perustimme 24 uutta. Virtaviivaistaminen jatkui myös poliisin muissa yksiköissä. Uuden suunnittelun käytettiin tuhansia työtunteja. Samalla jouduimme suoriutumaan tulostavoitteiden mukaisista perustehtävistämme: valvonta- ja hälytystoiminnasta, rikostorjunnasta sekä lupapalveluista. Muutoksenkin keskellä poliisi saavutti pääosin asetetut tulostavoitteet. Työtä on tehty yhteisten arvojemme pohjalta: palvellen ja ammattitaitoisesti. Poliisibarometrin mukaan luottamus poliisiin on säilynyt vahvana ja kansalaiset kohtaavat poliisin aiempaa useammin. Henkilöstöbarometrin mukaan työyhteisön toiminta, työkyky, tiedonkulku ja tulosjohtaminen poliisissa ovat parantuneet. Rakenteiden lisäksi poliisi uudistaa toimintatapojaan. Toimintaympäristömme muutos pakottaa pohtimaan yhä uusia keinoja sisäisen turvallisuuden takaamiseksi. Vakavimmat uhkat ovat kasvava syrjäytyminen, tietoyhteiskunnan haavoittuvuus sekä ulkomailta johdettu kova rikolliskulttuuri. Sisäasiainhallinnon tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa. Tähän tavoitteeseen voidaan päästä parhaiten ennalta estävää toimintaa ja viranomaisyhteistyötä kehittämällä. Poliisin pitää keskittyä jatkossa yhä enemmän rikosten selvittelyn sijaan niiden ennaltaehkäisyyn, kuten lähipoliisitoimintaan, yleisvalvontaan, poliisin ja kuntien sosiaalityön tiivistämiseen, lasten ja nuorten parempaan huomioimiseen, turvallisuussuunnittelun tehostamiseen, suojausneuvontaan ja viestintään. Niillä kaikilla voidaan lisätä kansalaisten turvallisuuden tunnetta ja estää rikoksia ennakkoon. Panostukset joudutaan ottamaan osittain muista resursseista, joten toiminnan tuloksellisuus saattaa laskea lyhyellä aikavälillä. Jos rikosten määrää saadaan kuitenkin laskettua pysyvästi, niin strategia on perusteltu. Tehokas ennaltaehkäisy edellyttää, että yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ja sisäinen turvallisuus turvataan yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien yhteydessä käyty keskustelu on osoittanut, että tätä kansalaiset meiltä myös odottavat. Poliisin toiminta perustuu luottamukseen. Jos kansalaisten luottamus häviäisi, niin poliisin mahdollisuudet tehdä sitä hyvää tulosta, mitä poliisikunta tällä hetkellä tekee, romahtaisi. Siksi on tärkeää, että poliisi on jatkossakin lähellä ihmisiä ja pysyy kasvollisena. Poliisiin on voitava luottaa, kaikissa olosuhteissa. Kansalaisille tärkeitä asioita ovat poliisin läheisyys, näkyvyys ja saavutettavuus, nopea paikalle tulo, tehokas puuttuminen häiriöihin sekä rikosten tehokas torjunta, tutkinta ja korkea selvitysaste. Poliisin tehtävänä on varmistaa, että nämä tehtävät hoidetaan myös tulevaisuudessa. Poliisi hankkeessa on arvioitu, millä edellytyksillä tehtävät voidaan menestyksellisesti hoitaa. Sen yhteydessä on tehty kansainvälinen vertailu, arvioitu muiden viranomaisten toiminnan kehittämisen vaikutusta poliisin resurssitarpeisiin sekä kuvattu tulevaisuuden toimintaympäristöä. Näiden perusteella on määritetty poliisin ydintehtävät, tarvittava resurssitaso ja henkilöstötarpeet, niin laadullisesti kuin määrällisesti. Selvitys antaa tukevan perustan poliisitoimen kehittämiselle ja poliittisille päätöksille. n Mikko Paatero poliisiylijohtaja VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄASIAINMINISTERIÖ POLIISIOSASTO PL 26, VALTIONEUVOSTO PUHELIN (09) Toimittaja: Valokuvat: Kannen kuvat: Aija Tiainen Esko Jämsä, Soila Puurtinen, Pasi Kemppainen, Aija Tiainen, puolustusvoimat, Aito-Media Esko Jämsä Yläkuva: Hankejohtaja Tiina Eränkö vastaa poliisin hallintorakenteen uudistuksesta. Alakuva: Vuoden Poliisi 2008 Leo Gullsten Helsingin Malmin poliisipiiristä. Ulkoasu: Jarkko Hurme, Painoyhtymä Oy Paino: Painoyhtymä Oy, Porvoo 2009 Sisältö Poliisiylijohtajan katsaus 2 Valvonta ja hälytys 4 Rikostorjunta 8 Lupapalvelut 12 Kansainvälinen yhteistyö 14 Henkilöstö 16 Talous 19 Poliisiylijohtajantuki 22 Sammandrag på svenska 24 2 Poliisi 2008 Poliisi

3 Valvonta ja hälytys Hajautettu toiminta edellyttää hyvää suunnittelua ja johtamista sekä partioilta aikaisempaa suurempaa liikkuvuutta, jotta tehtävien määrä jakautuisi mahdollisimman tasaisesti partioiden kesken. Kun yhteisen johdon alaisena on aikaisempaa suurempi määrä partioita, voidaan partioita irrottaa myös teemaluontoiseen valvontaan. Tätä suositteli vuonna 2007 järjestyspoliisin tilaa selvittänyt työryhmä. Joulukuussa annettiin poliisiasetuksen muutos ja siihen liittyvä määräys poliisin kenttätoiminnan johtamisja koulutusjärjestelmästä, joka on johtamisen kehittämisen kannalta merkittävä asiakirja. Määräyksen toimeenpanoon liittyvä kenttäjohtamiskoulutus aloitettiin Poliisiammattikorkeakoulussa. Asetuksessa ja määräyksessä määritellään yleisjohtajan käsite, joka aikaisemmin oli esiintynyt virallisesti vain poliisin tilanneorganisaatiota koskevissa suunnitelmissa. Tavoitteena on lisätä päällystön osallistumista ja vastuuta päivittäisessä poliisitoiminnan johtamisessa. Kenttätoimintaa ja sen johtamista tukemaan voidaan perustaa tilannekeskus joko yhtä tai useampaa poliisilaitosta varten. Määräyksessä on kuitenkin mainittu, etteivät tilannekeskukset tee hätäkeskuksille kuuluvia tehtäviä. Tutkimuksen mukaan rattijuoppojen määrä liikennevirrassa (0,16 %) pysyi samalla tasolla kuin vuonna Kiinni otettujen rattijuoppojen määrä väheni noin 1700:lla. Kiinni jääneitä rattijuoppoja oli Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui viime vuonna 867, mikä on 43 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Samaan aikaan poliisiin rattijuopumusvalvonta pysyi lähes samalla tasolla kuin vuonna Rattijuopumus vaikuttaisi näiden lukujen perusteella olevan hieman vähenemässä. Myös liikenteen huumetapauksissa tapahtui myönteistä kehitystä. Tapausten määrä väheni noin 200:lla. Automaattivalvontaa tehostettiin Vuonna 2008 poliisin käytössä oli 85 automaattista valvontakameraa, joita käytettiin 850 kiinteässä valvontatolpassa. Kameravalvottuja teitä oli noin 3000 kilometriä. Automaattivalvonta tehostui huomattavasti vuoden 2008 aikana. Valvonnassa todettujen seuraamusten määrä oli Edellisenä vuotena vastaava luku oli noin Valvontakameroiden käyttöaika oli noin tuntia. Tänä aikana noin 37,5 miljoonaa ajoneuvoa ohitti valvontapisteet. Kauhajoen kouluampumistapaus syyskuussa 2008 järkytti koko Suomea. Kauhajokelaiset poliisit Jani Rosenberg (vas.) ja Vesa Peura menivät koulurakennukseen sisälle ensimmäisten joukossa. Liikennekuolemat vähentyivät Liikenneturvallisuus parani liikennekuolemilla mitattuna. Liikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 34 ihmistä vähemmän vuoteen 2007 verrattuna. Toisaalta henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia oli 6 845, mikä on noin 220 enemmän kuin vuonna Kokonaisvastuu siviilikriisinhallinnan poliisitoiminnasta kriisinhallintakeskukselle Poliisiin kansainväliseen siviilikriisinhallintaan liittyvät tehtävät siirtyivät uuden lain nojalla kriisinhallinta- Poliisin kaikkien hälytystehtävien määrä laski vuonna 2008 hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Hälytystehtäviä oli vuoden aikana Vähennystä luvussa on vuoteen 2007 verrattuna runsaan hälytyksen verran. Edellisten vuosien tapaan poliisia työllistivät eniten päihtyneet henkilöt, häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta sekä kotihälytykset. Hälytystehtävien kokonaismäärästä kiireellisimpien A-luokan tehtävien osuus oli noin 3,8 prosenttia eli yhteensä Määrä laski edellisestä vuodesta prosentin kymmenesosalla. Kotihälytysten määrä laski edellisestä vuodesta yli hälytyksellä, mutta samaan aikaan perheväkivaltatapauksen määrä nousi lähes 400:lla. Kotihälytyksiä oli kaiken kaikkiaan yli , joista perheväkivaltatapauksia oli lähes eli 22 prosenttia. Katuturvallisuusindeksi oli 82,95 eli sunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2007 (82,90). Katuturvallisuusindeksi on ryöstöjen, pahoinpitelyjen, vahingontekojen sekä liikennejuopumusten painotetun lukumäärän suhde väestön määrään. Turvallisuus on sitä parempi, mitä suurempi tämä luku on. Poliisin keskimääräinen valtakunnallinen toimintavalmiusaika kiireellisinä hoidettavissa A-luokan hälytystehtävissä oli 12,3 minuuttia, mikä on hiukan edellistä vuotta parempi. Pisimpään poliisipartion paikalle tulo kesti Lapin (17,6 min.) ja Itä-Suomen (14,3 min.) lääneissä. Nopeimmin paikalla oltiin Etelä-Suomen läänissä (11,1 min) ja Helsingissä (11,6 min.). Toimintavalmiusaikaan vaikuttavat oleellisesti poliisilla käytössä olevien hälytyspartioiden määrä sekä välimatkat. Kenttätoimintaa kehitettiin hallinnon uudistusta varten Poliisin hallintorakenteen uudistukseen valmistauduttiin vuonna Vuoden 2008 alusta 90 kihlakunnan poliisilaitosta lakkautettiin ja niiden tilalle perustettiin 24 poliisilaitosta. Uudistus merkitsee poliisin kenttätoiminnan kehittämiselle uusia haasteita ja mahdollisuuksia, joita vuoden 2007 aikana kartoitettiin ja suunniteltiin. Suunnittelun pääperiaatteena oli, että kenttätoiminta säilyy hajautettuna pääpoliisiasemille ja poliisiasemille. Tavoitteena on turvata palvelujen tasapuolinen saatavuus poliisilaitoksen koko alueella. Ammuskelupaikaksi joutunut luokkahuone Kauhajoen palvelualojen oppilaitoksessa jouduttiin purkamaan seiniä myöten. 4 Poliisi 2008 Poliisi

4 keskuksen (CMC) hoidettavaksi myös poliisimiesten rekrytoinnin ja ulkomaille lähtöön liittyvän logistiikan osalta. Kuopiossa Pelastusopiston tiloissa toimiva CMC vastaa myös tullin, puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja eri alojen asiantuntijoiden peruskoulutuksen yhteisistä osioista. CMC edustaa Suomen valtiota työantajana siviilikriisinhallintatehtävissä olevien suomalaisten asiantuntijoiden palvelussuhteissa. Muutos ei kuitenkaan ole poistanut poliisin ylijohdon vastuuta tämän toiminnan yleisestä ohjauksesta ja koordinoinnista eikä siviilikriisinhallinnan koti- ja ulkomaisesta sidosryhmäyhteistyöstä niin ministeriöiden välisen yhteistyöryhmän kuin pohjoismaiden poliisien siviilikriisinhallintafoorumin kautta. Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) järjestää edelleen poliisihenkilöstölle tarkoitetut perus- ja jatkokurssit sekä siviilikriisinhallinnan poliisitehtävistä palanneille poliisimiehille järjestettävät debriefing -tilaisuudet. Laitonta maahantuloa torjuttiin yhdessä muiden viranomaisten kanssa Laitonta maahantuloa torjuttiin sisämaassa ulkomaalaisvalvonnalla sekä tiiviillä kansallisella ja kansainvälisellä viranomaisyhteistyöllä. Myös lupavalvonta on merkittävä osa laittoman maahantulon torjuntaa. Poliisi vastaa pääsääntöisesti sisämaan ulkomaalaisvalvonnasta. Suurin osa laittomasti Suomeen tulevista ulkomaalaisista saapuu maahan Euroopan unionin sisärajojen kautta. Poliisin sisämaan ulkomaalaisvalvonnan kehittämistä jatkettiin muun muassa lisäämällä ulkomaalaisasioihin liittyvää koulutusta, nimeämällä poliisilaitoksiin ulkomaalaisasioista vastaavat henkilöt sekä kehittämällä analyysiin perustuvaa teemavalvontaa. Poliisi osallistui Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation väliseen takaisinottosopimukseen liittyvän Suomen ja Venäjän federaation välisen täytäntöönpanopöytäkirjan laatimista valmistelleeseen valtuuskuntaan. Takaisinottosopimukset ovat keskeinen osa laittoman maahanmuuton hallinnassa. Tehokas ja nopea laittomasti maassa oleskelevien maasta poistaminen on osa onnistunutta laittoman maahantulon torjuntaa. Maasta poistamisten täytäntöönpanon koordinointi on keskitetty Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselle. Turvapaikanhakijoiden määrä lisääntyi Turvapaikanhakijoiden määrä lisääntyi merkittävästi vuonna Suomesta haki turvapaikkaa 4035 turvapaikanhakijaa. Vuonna 2007 hakijoita oli Poliisi osallistuu turvapaikkaprosessia käsittelevän poikkihallinnollisen virkamiestyöryhmän toimintaan. Työryhmän tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti turvapaikkaprosessin käytännön toteuttamista. Työryhmä koordinoi ja kehittää turvapaikkaprosessin toimijoiden kuten vastaanottokeskusten, maahanmuuttoviraston, poliisin ja rajavartiolaitoksen välistä yhteistoimintaa. Poliisi osallistui myös poikkihallinnolliseen hankkeeseen, joka selvittää ulkomaalaislain perusteella säilöön otettujen kohtelua, säilöönottoyksikön toimintaa sekä säilöön ottamisen edellytyksiä ja menettelyjä. Turvapaikkatutkinnasta annettiin poliisin, rajavartiolaitoksen ja maahanmuuttoviraston yhteinen ohje. Hälytystehtävät, kappaletta Päihtynyt henkilö Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta Kuljetustehtävä Kotihälytys Juopumus liikenteessä Vahingonteko Kaikki hälytystehtävät A-luokan hälytystehtävät* Hälytystehtävien jaottelussa käytetyt nimikkeet eivät vastaa suoraan rikosnimikkeitä. * Kiirellisinä hoidettavien A-luokan hälytystehtävien määrän kehitys johtuu tilastointiohjeiden tarkistamisesta. Lähde: Poliisin tulotietojärjestelmä Keskimääräinen toimintavalmiusaika A-luokan hälytystehtävissä, minuuttia Toimintavalmiusaika keskiarvo Etelä-Suomi 11,3 11,1 11,5 11,5 11,1 Länsi-Suomi 12,7 13,3 14,7 13,2 12,0 Itä-Suomi 15,7 15,0 15,4 14,4 14,3 Oulu 10,4 10,3 15,6 13,7 11,9 Lappi 15,6 17,8 18,0 18,1 17,6 Helsinki 7,9 8,0 10,4 11,5 11,6 Keskiarvo 11,5 12,3 13,7 12,9 12,3 Kotihälytykset, kappaletta Perheväkivalta Poliisi tekee paljon yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Kuva Puolustusvoimien tuottaman Valmiuselokuvan kuvauksista, jossa oli mukana nokialainen ylikonstaapeli Markku Soltin. Katukerjäämistä selvitettiin Sisäasiainministeriön asettama työryhmä selvitti katukerjäämiseen liittyvien viranomaistoimien yhdenmukaistamisen tarvetta sekä eri viranomaisten toimintamalleja katukerjäämiseen liittyen. Suurimpien kaupunkiemme keskustoihin on viime vuosina ilmestynyt ulkomaalaisia yleensä Euroopan unionin uusista jäsenmaista saapuneita katukerjäläisiä. Kerjäläisten ilmestyminen katukuvaan liittyy osittain Euroopan unionin laajenemiseen ja siihen liittyen vapaan liikkumisen mahdollisuuteen. Kerjääminen ei ole järjestyslain tarkoittamaa yleisen järjestyksen tai turvallisuuden häiritsemistä. Mikäli kerjääminen on häiritsevää, poliisilla on mahdollisuus puuttua toimintaan. n Yhteensä Katuturvallisuusindeksi 90,52 90,48 91,62 82,90 82,95 Katuturvallisuusindeksi on ryöstöjen, pahoinpitelyjen, vahingontekojen, ratti- ja liikennejuopumusten painotetun lukumäärän suhde väestön määrään. Mitä suurempi luku, sitä parempi turvallisuus. 6 Poliisi 2008 Poliisi

5 Rikostorjunta Kauhajoen ampumistapauksen tutkinnasta vastasi rikostarkastaja Jari Neulaniemi keskusrikospoliisin Vaasan yksiköstä. usvarmuus. Käytännössä tämä tarkoitti, että poliisissa tarkasteltiin, miten teknistä rikostutkintaa voitiin kehittää edelleen ja miten taataan kansalaisille tasavertainen palvelu poliisilaitosten määrän laskiessa 90:stä 24:ään. Poliisilaitosten toimintojen keskittäminen pääpoliisiasemalle antoi mahdollisuuden erityistoimintojen järjestämiseksi kaikille poliisilaitoksille. Niinpä poliisin hallintorakenneuudistuksen yhteydessä linjattiin, että kaikista uusista 24 poliisilaitoksesta löytyy teknisen rikostutkinnan osaajia. Teknisellä rikostutkinnalla on Suomessa vahvat perinteet. Jo 100 vuotta sitten Suomessa otettiin käyttöön järjestelmällinen sormenjälkitunnistus. Vuosikymmenten aikana teknisen rikostutkinnan keinot ovat lisääntyneet ja samalla teknisestä rikostutkinnasta on tullut arkipäiväistä rikostutkintaa. Yleisesti tunnettuja tekniikoita liittyy esimerkiksi DNA-näytteisiin, jalkineenjälkiin sekä uutena myös äänentunnistukseen. Teknistä rikostutkintaa voidaan hyödyntää kaikissa rikoslajeissa ja teknisellä tutkinnalla saatu näyttö voi olla hyvin ratkaisevassa asemassa rikoksen selvittämisessä ja tekijän saattamisessa rikosvastuuseen. Erityisen tärkeää on, että teknisen rikostutkinnan laatu on korkea. Jokainen poliisi saa koulutusta ensitoimenpiteistä, jotka tulee tehdä rikospaikalle saavuttaessa todisteiden löytämiseksi ja niiden suojaamiseksi. Päätoimisesti Suomessa työskentelee yhteensä lähes 300 poliisin henkilöstöön kuuluvaa teknistä rikostutkijaa, jotka paitsi tutkivat niin myös kehittävät tehokkaita työkaluja ja menetelmiä rikostorjunnan käyttöön. Perheväkivaltatehtävien määrä kasvoi Pahoinpitelyrikosten määrä vuonna 2008 oli Lukumäärä on lähes sama kuin Kotihälytysten määrä väheni eli luku oli kun se 2007 oli Perheväkivaltatehtävien määrä puolestaan lisääntyi , kun se 2007 oli Kasvun yhtenä syynä on niin sanotun piilorikollisuuden esiin saaminen. Väkivaltarikollisuuden vähentämiseksi on lisätty yhteistyötä sosiaaliviranomaisten kanssa. Paikallisten ja alueellisten turvallisuussuunnitelmien eteneminen on varmistunut sisäisen turvallisuuden ohjelman linjausten mukaisesti. Yhteistyötä koulujen kanssa tiivistettiin Lähipoliisitoiminta on poliisin keinoista tärkeimpiä myös väkivallan torjunnassa. Lähipoliisitoiminnassa korostuu erityisesti osallistuminen moniammatillisiin tiimeihin ja työryhmiin paikallistasolla ja kenttätyössä. Vuoden 2008 aikana poliisin ja koulujen yhteistyö on tiivistynyt entisestään. Poliisi on osallistunut aktiivisesti koulurauha- yhteistyöhön (mukana ovat Opetushallitus, Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Folkhälsan). Pääteemana on ollut koulukiusaamisen ehkäisy. Koulurauha julistettiin viime elokuussa Espoossa. Poliisi on tarjonnut väkivallan torjuntaan liittyen nuorten kanssa toimiville viranomaisille asiantuntemustaan käytännön työhön ja koulutukseen. Koulukiusaamisen ehkäisemistä on korostettu koulu-, lähi- ja nuorisopoliisin toiminnassa. Poliisin ylijohdossa valmisteltiin linjauskirjettä poliisin ja koulun yhteistyöstä. Poliisi on tuottanut myös ennalta ehkäisevää materiaali eri poliisitoiminnan sektoreille. Poliisin ennalta estävän materiaalin koordinaatiota hoitaa Poliisiammattikorkeakoulu. Vuosi 2008 oli rikostorjunnan näkökulmasta onnistunut, koska poliisihallinnon uudistukseen valmistautumisesta huolimatta poliisin rikostorjunnan tulokset säilyivät kokonaisuudessaan edellisten vuosien kaltaisina Vuonna 2008 poliisin tietoon tuli rikosta, joka kasvoi edellisestä vuodesta 7,4 %. Rikoslakirikoksia tuli poliisin tietoon yhteensä , joka laski edellisestä vuodesta 2,4 %. Rikoslakirikoksia selvitettiin (edellisenä vuonna ). Rikosten selvitystaso onnistuttiin ylläpitämään kohtalaisena. Omaisuusrikokset ovat määrällisesti suurin ryhmä ja niitä tuli poliisin tietoon eli kasvua edellisestä vuodesta 2 %. Selvitettyjen omaisuusrikosten määrä oli 38,6 % (38,9 % vuonna 2007) ja rikoslakirikoksista (mukaan lukien liikennerikokset) selvisi 66,1 % (67,6 % vuonna 2007). Huumausainerikoksia tuli poliisin tietoon vuonna 2008 yhteensä kappaletta ( vuonna 2007), joista törkeiden huumausainerikosten osuus oli 724 kappaletta (882 vuonna 2007). Poliisi jatkoi vuonna 2008 edellisenä vuonna aloitettuja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntatoimia Väkivaltarikosten määrä jatkoi nousuaan. Osasyynä tähän on poliisin tehostunut toiminta väkivaltarikosten paljastamisessa sekä muiden viranomaisten aktivoiminen ilmoittaa epäillyistä väkivaltarikoksista. Vuonna 2008 poliisin tietoon tuli väkivaltarikosta (edellisenä vuonna ) joista poliisi selvitti (vuonna 2007 vastaava luku oli ). Väkivaltarikoksiin kuuluvat tilastoissa henkirikokset, pahoinpitelyt, raiskaukset ja näiden yritykset sekä pakottaminen sukupuoliyhteyteen. Törkeiden yksilöön kohdistuvien rikosten selvitysprosentti on noussut viime vuodesta ollen vuonna ,9 % (vuonna ,8 %). Painopisteenä teknisen rikostutkinnan kehittäminen Vuoden 2008 rikostorjunnan erityisenä kehittämiskohteena oli teknisen rikostutkinnan kehittäminen ja oike- Väkivaltarikosten kehitys VÄKIVALTARIKOKSET: murha murhan yritys surma surman yritys tappo tapon yritys törkeä pahoinpitely törkeän pahoinpitelyn yritys pahoinpitely pahoinpitelyn yritys lievä pahoinpitely törkeä raiskaus törkeän raiskauksen yritys raiskaus raiskauksen yritys pakottaminen sukupuoliyhteyteen 8 Poliisi 2008 Poliisi

6 Suomeen ei suoranaista terrorismin uhkaa Väkivaltainen radikalisoituminen ei koske vain viranomaisia vaan myös merkittävää osaa yhteiskunnan sektoreista. Ilmiön ymmärtäminen ja siihen puuttuminen edellyttävät poikkihallinnollista yhteistyötä. Väkivaltaisen radikalisoitumisen näkökulmasta tilanteemme on parempi verrattuna moneen muuhun maahan, sillä Suomeen ei tällä hetkellä kohdistu suoraa terrorismin uhkaa. Ennalta estävällä toiminnalla ja varautumisella pyritään vaikuttamaan tilanteen hyvänä säilymiseen. Sisäisen turvallisuuden ohjelman Turvallinen elämä jokaiselle toimenpiteinä on muun muassa kartoittaa eri viranomaisten mahdollisuudet ja keinot tukea terrorismin torjunnan kansallisia vastuutahoja väkivaltaisen radikalisoitumisen ennalta estämisessä. Terrorismin torjunnan kansallisen strategian laadinnan kautta määritellään eri viranomaisten vastuut ja roolit. Radikalisoitumisen syntyyn vaikuttavia tekijöitä kartoitetaan tutkimuksen keinoin. Viranomaistoiminnan suunnittelussa otetaan huomioon olemassa olevaa Suomessa toteutettua terrorismia ja radikalisoitumista käsittelevää tutkimusta sekä tarvittaessa käynnistetään uusia tutkimushankkeita. Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusraportti väkivaltaisen radikalisoitumisen tilanteesta valmistui joulukuussa Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on laaja-alainen yhteistyö eri viranomaisten välillä ääriliikkeiden laittoman toiminnan ennalta ehkäisemiseksi. Poikkihallinnollisen selvitysten avulla laaditaan toimenpidesuosituksia eri viranomaisille väkivaltaisen radikalisoitumisen ennalta estämiseksi. Aktiivinen ote suvaitsevaisuuden lisäämiseksi Vuonna 2008 poliisi jatkoi työtään rasismin torjunnassa ja suvaitsevaisuuden lisäämisessä. Poliisi seurasi yhteiskunnallista keskustelua, puuttui tietoonsa tulleisiin rasistisiin rikoksiin, suoritti esitutkintaa ja pyrki ennalta ehkäisemään niitä muun muassa tekemällä sidosryhmäyhteistyötä ja osallistumalla eri hankkeisiin. Poliisi on usean viime vuoden aikana toiminut yhteistyössä muiden viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa pyrkien aktiivisesti alentamaan uhrien kynnystä ilmoittaa poliisille rasistiseksi epäillyistä rikoksista ja edelleen tätä työtä jatketaan. Erityisesti internet asettaa edelleen haasteita rasismin torjunnassa, sen paljastamisessa ja selvittämisessä, vaikka hyviä kokemuksia ja käytänteitä tehokkaasti suoritetusta esitutkinnasta on menneenä vuonnakin saatu. Rasistisen motiivin tunnistaminen varhaisessa vaiheessa, poliisin matala puuttumiskynnys sekä tiivis syyttäjäyhteistyö ovat merkittävässä asemassa rikosvastuun toteutumiseksi. Syyttäjän on saatava tieto teon rasistisesta motiivista, jotta hän voi vaatia rangaistuksen koventamisperustetta myöhemmässä rikosprosessissa. Käytännössä tämä esimerkiksi tarkoittaa, että rasistisesta motiivista tehdystä pahoinpitelystä voi seurata ankarampi tuomio. Rasistinen rikos on vain yksi viharikollisuuden ilmenemismuoto. Viharikoksilla tarkoitetaan rikoksia, joiden motiivina ovat ennakkoluulot esimerkiksi yksilön etniseen alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen. Viharikoksen syynä voi siis olla myös esimerkiksi homofobia, islamfobia tai antisemitismi. Vuoden 2008 loppupuolella käynnistyi Poliisiammattikorkeakoulussa hanke, jonka tarkoituksena on kehittää nykyistä rasistisen rikollisuuden seurantajärjestelmää laajemmaksi viharikosseurannaksi. Poliisin analyysitoimintaa kehitettiin Poliisin analyysitoiminnan kehittämisen taustalla on toiminut useita vuosia sisäasiainministeriön asettama analyysitoiminnan kehittämisryhmä, joka on muun muassa suunnitellut analyysitoiminnan valtakunnallista koulutusta. Kyseessä on siis monivuotinen kehitystyö poliisin analyysitoiminnan eteenpäin viemiseksi. Analyysitoiminnan tarkoituksena on tuottaa analysoitua ja tutkittua tietoa toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja seurantaa varten. Analyysitoiminnan merkitys on voimakkaassa kasvussa ja poliisitoiminnan yhteydessä on ryhdytty puhumaan entistä korostetummin tietojohtamisesta, jolla pyritään tiedon, tietämyksen ja osaamisen kokonaisvaltaisempaan strategiseen hyödyntämiseen ja hallintaan. Poliisissa tietojohtaminen käsitetään laajassa mielessä. Tietojohtamisella oikeaa tietoa Poliisin tietojohtamisen tarkoituksena on kehittää sellaisia toimintatapoja, joiden avulla saadaan esille poliisin strategisen ohjauksen ja operatiivisen toiminnan kannalta oikeata tietoa, joka välittyy oikeille ihmisille oikeaan aikaan, oikeassa mittakaavassa, oikeassa asiayhteydessä ja kustannuksiltaan oikeassa suhteessa, jotta he voivat toimia tehokkaasti ja vaikuttavasti. Tietojohtamisessa on siis kysymys systemaattisesti kerätyn ja analysoidun tiedon, tiedon tulkinnasta ja asiayhteydestä syntyvän informaation sekä kokemusperäisen tietämyksen kokonaisvaltaisesta strategisesta hallinnasta ja johtamisesta. Peruslähtökohta on se, että on olemassa useita tiedon tasoja ja tiedon lajeja, joiden analysoinnissa tarvitaan sekä tekniikkaa että kriittistä inhimillistä ajattelua. Tietojohtamisen ja analyysitoiminnan tavoitteet ovat yhteneviä. Tulosohjaus ja analyysitoiminto kytkeytyvät toisiinsa sekä toiminnan tuloksellisuuden että johtamisen kautta. Tietojohtoisessa poliisitoiminnassa hyödynnetään erityisesti analyysitoiminnan tuloksia päätöksenteon tukena. Päätöksenteon perustuessa systemaattisesti kerättyyn ja analysoituun tietoon siinä korostuukin toiminnan oikea-aikaisuus, tarkoituksenmukaisuus ja tehtävien onnistunut priorisointi. Uusia määräyksiä salaisista pakkokeinoista Poliisin tietoon tullut rikollisuus, kappaletta Rikoslakirikokset(pl liikenne- ja huumausainerikokset) Omaisuusrikokset Törkeät yksilöön kohdistuvat rikokset Tutkittavana olevat tai tutkintaa odottavat talousrikosjutut (ei rikosten määrä) Huumausainerikokset Törkeät huumausainerikokset Liikennerikokset Kaikki rikokset Väkivaltarikokset, kappaletta Ilmoitettu Selvitetty Rikosten selvitysprosentteja Omaisuusrikokset 37,3 39,6 38,6 38,9 38,6 Törkeät yksilöön kohdistuvat rikokset 86,3 82,0 85,3 76,8 82,9 Rikoslakirikokset 65,1 66,9 67,1 67,6 66,1 Rikoslakirikokset (pl liikennerikokset) 47,9 49,8 49,1 49,5 49,5 Rikoksesta epäillyt ikäryhmittäin, kappaletta Ikäryhmä Rikoksesta epäiltyjen tekemien rikosten määrä Alle 14-vuotiaat vuotiaat vuotiaat Yli 21-vuotiaat Ikätieto puuttuu Yhteensä Sisäasiainministeriön antoi uuden asetuksen poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta keväällä Asetus sääntelee muun muassa valeostoon ja peitetoimintaan liittyvää keskitettyä järjestelyä, koulutusta, päätöksentekomenettelyä, toimenpiteiden käyttöä sekä valvontaa. Sisäasiainministeriön antama uusi määräys poliisin salaisen tiedonhankinnan järjestämisestä, käytöstä ja valvonnasta saatettiin voimaan kesällä Määräyksessä määritellään tarkemmin muun muassa valeoston ja peitetoiminnan menettelytavoista. Poliisin käyttämät salaiset pakkokeinot kirjataan erilliseen tietojärjestelmään, jonka valvonnasta ja käytöstä on erillinen määräys. Sisäasiainministeriö raportoi vuosittain eduskunnan oikeusasiamiehelle poliisin tiedonhankinta- ja pakkokeinojen käytöstä, valvonnasta, vaikuttavuudesta sekä siitä, mikä merkitys telepakkokeinoilla, teknisellä valvonnalla ja teknisellä tarkkailulla on rikosten torjunnassa ja tutkinnassa. Nämä keinot ovat osoittautuneet tarpeellisiksi törkeiden rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi ja selvittämiseksi ja niiden avulla on voitu paljastaa ja selvittää sellaisia rikoksia, jotka muutoin olisivat jääneet selvittämättä. n 10 Poliisi 2008 Poliisi

7 Lupapalvelut Myönnetyt luvat, kappaletta Ajoluvat Passit Henkilökortit Ampuma-aseluvat Savonlinnan poliisilaitoksen lupakansliassa on tehty töitä henkilöstön jaksamisen eteen. Poliisin myöntämien lupien kokonaismäärä kasvoi vuonna 2008 yli 11 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Lupia myönnettiin yhteensä lähes 1,1 miljoonaa, kun niitä edellisenä vuonna myönnettiin runsaat kappaletta. Passeja myönnettiin kappaletta, mikä on vajaa 16 prosenttia enemmän kuin vuonna 2007, mutta kuitenkin hieman alle neljä prosenttia vuodelle 2008 arvioitua määrää vähemmän. Henkilökorttien kysyntä sitä vastoin kasvoi lähes 40 prosenttia. Henkilökortteja myönnettiin kappaletta. Aselupien määrä laski hieman yli kolme prosenttia vuodesta 2007, mutta oli kuitenkin 18 prosenttia vuodelle 2008 arvioitua enemmän. Aselupia myönnettiin kappaletta. Ulkomaalaislupien määrä kasvoi lähes 16 prosenttia vuodesta 2007 ja yli neljänneksen vuodelle 2008 arvioitua enemmän. Tuttavuuden kehitys positiivista Lupatuotot vuonna 2008 olivat 40,2 miljoonaa euroa ja lupahallinnon kustannukset 32 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 tuotot olivat 35,8 miljoonaa ja kustannukset 27 miljoonaa. Poliisin lupapalvelujen tuottavuuden kehitys oli siis vuonna 2008 positiivista ja maksullisista lupapalveluista saatujen tuottojen kertymä ylitti lupapalveluista aiheutuneet kustannukset. Myös itse toiminnan voidaan katsoa tehostuneen, kun lupapalveluihin käytetty henkilötyövuosimäärä ei ole kasvanut lupamäärien kasvun suhteessa. Julkisten palvelujen laatubarometrin mukaan poliisin onnistuminen lupapalvelujen hoitamisessa heikkeni kuitenkin hieman edellisestä vuodesta. Lupapalveluja yhteispalvelupisteistä Poliisin lupapalvelujen tarjoamista tarkasteltiin kokonaisuutena hallintorakenteen uudistamisen yhteydessä vuonna Lupapalveluja vakituisesti tarjoavien poliisin pisteiden määrää on suunnitelmallisesti korvattu ja korvataan yhteispalvelupisteillä ja ajanvarauksella toimivilla palveluilla. Perinteisen palvelun tarjoamisen korvaavia muotoja kehitetään jatkuvasti, jotta palvelut voidaan edelleen tarjota alueellisesti tasa-arvoisesti ja kattavasti kohtuullisen välimatkan päässä palveluja tarvitsevien asuin- tai työpaikkakunnalta. Biometriset passit käyttöön Biometrisen tunnisteen sisältävät passit otettiin Suomessa käyttöön elokuussa Vuonna 2008 saavutettiin miljoonan myönnetyn biometrisen passin määrä. Biometriahankkeen toisen vaiheen valmistelut jatkuivat edelleen vuonna 2008 ja Suomella on valmius alkaa liittää passiin sormenjälki Euroopan Unionin määrittelemässä ajassa vuonna Sähköinen ajanvarausjärjestelmä otettiin käyttöön kaikissa poliisilaitoksissa vuonna Järjestelmä on otettu vastaan hyvin. Sekä asiakas- että käyttäjätyytyväisyys on ollut hyvä. Sähköisen asioinnin kehittämistä jatketaan edelleen siten, että keväällä 2009 voidaan ottaa käyttöön kahdessa vaiheessa 16 lomaketta, joita käyttäen lupa-asioita voi panna vireille sähköisesti. Poliisi mukana yhteispalvelussa Poliisi on osallistunut aktiivisesti yhteispalvelun tehostamishankkeen työhön. Yhteispalvelusta etsitään keinoa tarjota palveluja alueellisesti yhdenvertaisesti poliisin omia henkilöresursseja tehokkaasti hyödyntäen. Toiminnan kehittäminen tähtää poliisin osalta siihen, että vuonna 2009 käyttöön otettavat kannettavat lupapalvelusalkut mahdollistavat poliisin oman henkilöstön siirtymisen hoitamaan kaikkia lupa-asioita mihin tahansa tähän tarkoitukseen soveltuvaan tilaan. Ajanvarauksen tehokas hyödyntäminen on tämän palveluntarjoamisen muodon kannalta keskeinen. Turvallisuusalan lainsäädännön uudistushanke käynnistyi Vuoden 2008 aikana käynnistyi yksityistä turvallisuusalaa koskevan lainsäädännön uudistaminen. Lainsäädäntöhanke on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa. Turvallisuusalan valvontayksikkö toimii hankkeen vastuuvalmistelijana. Turvallisuusalan valvontayksikkö järjesti syksyllä Poliisiammattikorkeakoulussa vartioimisliikkeiden vastaaville hoitajille tarkoitetun koulutustilaisuuden. Kahteen samansisältöiseen koulutuspäivään otti osaa yhteensä reilut 140 henkilöä. Vartioimisliikelupien määrässä ei kuluneen vuoden aikana tapahtunut oleellista muutosta. Aselain uudistaminen aloitettiin Aselainsäädännön ja eräiden siihen liittyvien säädösten uudistamista koskeva hanke asetettiin Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Hankkeen ensimmäisen vaiheen muutoksien valmistelu aloitettiin kiireellisinä siten, että hallituksen esitys eduskunnalle voitaisiin antaa kevätkaudella Arpajaislain uudistamista koskevan hankkeen ensimmäisen vaiheen hallituksen esitys annettiin ja sitä täydentävä hallituksen esitys annettiin Hallituksen esitys sisältää muun muassa ehdotukset Rahapelifoorumin linjauksiin liittyvistä säädösesityksistä. Rahankeräysten valtakunnallisen valvontarekisterin määrittelytyö jatkui vuonna Rahoituksen puutteen vuoksi tekninen suunnittelu, toteutus, testaus ja käyttöönoton valmistelu siirtyivät seuraavalle vuodelle. n Nina Kokkonen (vas.), Päivi Seppänen ja Helena Immonen Savonlinnan poliisilaitoksesta rentoutuvat. 12 Poliisi 2008 Poliisi

8 Kansainvälinen yhteistyö Suomen ja Venäjän välistä poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen PTR-yhteistyötä pohdittiin tammikuussa 2008 Helsingissä poliisiylijohtaja Markku Salmisen (3. oikealta) johdolla. Salminen työskenteli poliisiylijohtajana heinäkuun loppuun saakka. Poliisin kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on tukea poliisin kansallisten tavoitteiden saavuttamista. Sisäasiainministeriön poliisiosasto osallistui syksyllä 2008 muun muassa sisäasiainministeriön kansainvälisten asioiden toimintapolitiikan päivittämiseen sekä Suomen tavoitteiden määrittelyyn uutta Euroopan unionin oikeus- ja sisäasioiden monivuotista ohjelmaa (ns. Post- Haag-ohjelma) varten. Poliisitoimintaan liittyviä painopisteitä ovat erityisesti tietojenvaihdon sekä lainvalvontaviranomaisten operatiivisen yhteistyön tehostaminen. Poliisille uusi kansainvälisen toiminnan strategia Sisäasiainministeriön poliisiosasto asetti syksyllä 2008 työryhmän valmistelemaan uutta poliisin kansainvälisen toiminnan strategiaa vuosille Strategialla täydennetään ja tarkennetaan sisäasiainministeriön kansainvälisiä asioita koskevan toimintapolitiikan linjauksia. Poliisin kansainvälisen toiminnan strategia perustuu neljään tavoitelinjaukseen, jotka ovat ennakoiva ja aktiivinen vaikuttaminen sekä tehokas kansallinen täytäntöönpano, kansainvälisen tietojenvaihdon ja rajat ylittävän poliisitoiminnan kehittäminen, tehokas kansainvälinen rikostorjuntayhteistyö sekä kansainvälisen osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen. Strategiassa asetetut tavoitteet ja edellytetyt toimenpiteet otetaan huomioon kaikessa poliisihallinnon kansainvälisessä toiminnassa. Ne sisällytetään jatkossa myös soveltuvin osin poliisin ylijohdon ja poliisiyksiköiden välisiin tulossopimuksiin. Kansainvälisen toiminnan strategia vahvistetaan helmikuussa Tietojenvaihtokysymyksistä keskusteltiin EU:n neuvoston tietojenvaihtotyöryhmä aloitti toimintansa keväällä Työryhmässä valmisteltiin muun muassa käytännön ohjeistusta niin sanotulle EU:n tietojenvaihtopuitepäätökselle. Puitepäätöksen tarkoituksena on yksinkertaistaa EU:n jäsenvaltioiden sekä Norjan, Islannin ja Sveitsin välistä tietojenvaihtoa rikosten estämiseksi ja selvittämiseksi. Puitepäätös tuli saattaa kansallisesti voimaan mennessä. Suomessa valmisteltiin vuoden 2008 aikana puitepäätöksen täytäntöönpanolaki ja siihen liittyvä asetus, jotka tulevat voimaan helmikuussa Prümin sopimus tuli Suomen osalta voimaan kesäkuussa 2007, mutta sopimuksen kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet ovat viivästyneet sekä teknisten että taloudellisten kysymysten vuoksi. Näillä näkymin DNAtiedonvaihto voidaan aloittaa vuoden 2009 alkupuolella ja ajoneuvotietojen vaihto loppuvuodesta Sormenjälkitietojen vaihto lykkääntyy ainakin vuoteen Rajat ylittävät operatiiviset yhteistyömuodot ovat sovellettavissa jo nyt. Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto hyväksyi kesäkuussa 2008 neuvoston päätöksen, jolla Prümin sopimuksen keskeiset määräykset ja täytäntöönpanomääräykset tuodaan osaksi EU:n oikeusjärjestystä. Neuvoston päätös tulee voimaan vaiheittain siten, että tietojenvaihtoa koskevia määräyksiä aletaan soveltaa vuoden 2011 syksyllä ja poliisiyhteistyötä koskevia määräyksiä syksyllä Päätöksen soveltamiseen liittyvistä käytännön kysymyksistä keskusteltiin neuvoston tietojenvaihtotyöryhmässä syksyllä Kahdenvälistä yhteistyötä tiivistettiin Suomen sisäasiainministeriön ja Venäjän huumevalvontaviraston välillä syksyllä 2007 neuvoteltu erillinen sopimus yhteistyöstä huumausainerikosten torjumiseksi allekirjoitettiin Helsingissä lokakuussa Sopimus sisältää määräyksiä muun muassa tietojenvaihdosta sekä käytännön yhteistyöstä. Marraskuussa 2008 allekirjoitettiin uusi DNA-tiedonvaihtoa koskeva yhteisymmärryspöytäkirja Suomen ja Viron poliisien sekä Viron oikeusministeriön alaisen rikoslaboratorion välillä. Pöytäkirjaan perustuva vertailu toteutettiin joulukuussa Viron Suomeen lähettämien tunnisteiden perusteella saatiin 71 varmaa ja 15 lähempää tarkastelua vaativaa henkilö-tahra-osumaa sekä 25 varmaa ja 12 tarkempaa analyysia edellyttävää osumaa rikostapausten välille. Suomen Viroon lähettämien tunnisteiden perustella saatiin puolestaan 28 varmaa ja 35 lähemmän tarkastelun vaativaa henkilö-tahra-osumaa sekä rikostapausten välille 22 varmaa ja 16 lähemmän tarkastelun vaativaa osumaa. Alustavia neuvotteluja vastaavan vertailun tekemisestä on käyty myös Ruotsin, Tanskan ja Norjan kanssa. Uuden Europol-päätöksen käsittely loppusuoralla Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto saavutti huhtikuussa 2008 poliittisen yhteisymmärryksen Europol-yleissopimuksen korvaavasta neuvoston päätöksestä. Päätöksen tavoitteena on säädöspohjan joustavoittamisen lisäksi tehdä Europolin toimintaa tehostavia muutoksia. Säädöspohjan muuttumisen myötä Europolista tulee EU-virasto, joka saa rahoituksensa EU:n talousarviosta ja jonka henkilöstöön sovelletaan EU:n yleisiä henkilöstösääntöjä. Europolin hallintoneuvosto työsti vuonna 2008 neuvoston päätöksen edellyttämiä alemman tason sääntöjä, joilla on tarkoitus korvata Europol-yleissopimuksen perustella annetut aiemmat vastaavat säännöt. Vuoden 2008 jälkipuoliskolla saatiin valmiiksi muun muassa Europolin analyysitietokantoja koskevat säännöt, ulkosuhteita koskevat säännöt sekä yhteyshenkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat säännöt. Neuvoston Europolpäätös hyväksyttäneen lopullisesti alkuvuodesta 2009, ja sitä on tarkoitus soveltaa vuoden 2010 alusta lukien. Yhteistyö laajentuneella Schengenalueella käynnistyi Yhteistyö vuonna 2007 Schengen-alueeseen liittyneiden valtioiden (Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro) käynnistyi vuoden 2008 aikana. Tarkastukset Schengen-alueen sisäisillä maa- ja merirajoilla poistettiin ja rajatarkastukset lentokentillä Uuden Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittäminen on sen sijaan edelleen vaikeuksissa. SIS II -tietojärjestelmän tuli suunnitelmien mukaan olla valmis vuoden 2008 lopussa, mutta järjestelmän testauksissa ilmeni vuoden 2008 loppupuolella runsaasti vakavia ongelmia. Ongelmia analysoidaan ja yritetään korjata kevään 2009 aikana. SIS II -järjestelmän uutta valmistumisaikataulua ei ole vielä lopullisesti vahvistettu. Viivästymisen vuoksi Suomi keskeytti toistaiseksi myös oman kansallisen järjestelmänsä kehittämisen loppuvuodesta Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea Suomessa Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea (CPT) teki Suomeen tarkastuskäynnin huhtikuussa Poliisi osallistui maatarkastukseen yhdessä muiden viranomaistahojen kanssa. Tarkastusraportti hyväksyttiin CPT:ssa marraskuussa Suomella on puoli vuotta aikaa antaa oma vastauksensa CPT:lle raporttiin sisältyvien suositusten täytäntöönpanosta. Raportissaan komitea kiinnitti huomiota muun muassa poliisin kiinni ottamien ja pidättämien ihmisten oikeussuojaan sekä heidän oikeuteensa valita vapaasti avustajansa. n Euroopan liikennepoliisijärjestö TISPOLin jäsenet tutustuivat suomalaiseen liikennevalvontaan kesäkuussa Poliisi 2008 Poliisi

9 Henkilöstö Vanhempi konstaapeli Leo Gullsten Helsingin Malmin poliisipiiristä valittiin Vuoden poliisiksi vuonna Poliisihallinnon henkilötyövuosien määrä vuonna 2008 oli henkilötyövuotta. Määrä laski edellisestä vuodesta 176 henkilötyövuotta. Vähennystä oli kaikissa henkilöstöryhmissä. Poliiseja henkilötyövuosilla mitattuna vuonna 2008 oli Vuoteen 2007 verrattuna poliisien määrä laski 42:lla. Opiskelijoiden määrä väheni myös edellisvuoteen nähden 42 henkilötyövuodella. Muun henkilöstön määrässä tapahtui eniten vähennystä, yhteensä 92 henkilötyövuotta. Henkilöstön vähennykset johtuvat osaltaan valtionhallinnon tuottavuusohjelmien toteuttamisesta poliisihallinnossa. Naisten osuus poliisihallinnon henkilöstöstä vuonna 2008 oli 27 %. Naisten määrä lisääntyi 1,2% edellisestä vuodesta. Miehistöstä naisia oli 16 %, alipäällystöstä 7 %, päällystöstä 6,5 % ja päälliköistä 2 %. Vuoden 2008 alusta lukien kihlakuntien yhteistä henkilöstöä koskeva järjestely purettiin ja pääosa kihlakuntien yhteisestä henkilöstöstä siirrettiin osaksi poliisihallintoa. Tämän muutoksen yhteydessä poliisihallintoon siirtyi yhteensä 189 poliisihallinnon muuhun henkilöstöön kuuluvaa henkilöä. Maaliskuun 2008 alussa perustettiin Poliisin tietohallintokeskuksen pohjalta Hallinnonalan tietohallintokeskus. Perustamisen yhteydessä Poliisin tietohallintokeskuksen henkilökunta kokonaisuudessaan siirtyi osaksi Hallinnonalan tietohallintokeskusta. Tämän lisäksi muista poliisihallinnon yksiköistä siirtyi yhteensä 62 henkilöä Hallinnonalan tietohallintokeskukseen. Tuottavuuden tehostaminen jatkui Vuonna 2006 aloitettiin valtionhallinnon tuottavuusohjelmien toteuttaminen, jota on jatkettu vuosina Tuottavuutta on tarkoitus tehostaa mm. uudistamalla rakenteita ja toimintaa sekä lisäämällä tietotekniikan käyttöä. Poliisihallinnon tuottavuusohjelmia ovat muun muassa: n poliisin hallintorakenneuudistus mukaan lukien palveluverkoston kehittäminen n sähköisen asioinnin lisääminen n Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisikoulun yhdistäminen, joka toteutui vuoden 2008 alusta lukien Tuottavuusohjelmiin sisältyvät henkilöstövähennykset toteutetaan eläkepoistuman avulla. Poliisitoimen henkilöstön vähennystavoite vuoteen 2011 mennessä on 447 henkilötyövuotta. Vähennyksiä ei kohdisteta operatiiviseen poliisihenkilöstöön. Poliisin hallintorakennetta uudistetaan Poliisin hallintorakenteen uudistuksen ensimmäinen vaihe toteutettiin vuoden 2009 alusta, jolloin 90 kihlakunnan poliisilaitoksen tilalle perustettiin 24 poliisilaitosta. Vuoden 2009 alusta lähtien Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen läänin alueella on seitsemän poliisilaitosta, Itä-Suomessa ja Oulussa kummassakin kolme poliisilaitosta ja Lapin läänin alueella kaksi poliisilaitosta. Samanaikaisesti poliisilaitosten toimialuepäätöksen kanssa tehtiin sisäasiainministeriön päätös uusien poliisilaitosten pääpoliisiasemista ja poliisiasemien sijaintipaikoista. Poliisin palveluverkkoa järjestettiin uudestaan. Poliisin palvelut säilyvät ennallaan, mutta niiden toteutustapaa uudistetaan. Osa muutoksista tuli voimaan ja loput porrastetusti vuoden 2010 loppuun mennessä. Hallituksen tekemän linjauksen mukaisesti hallintorakenneuudistuksen toisessa vaiheessa poliisi siirtyy vuoden 2010 alusta kaksiportaiseen hallintomalliin, jonka mukaan nykyisestä poliisin ylijohdosta ja poliisin lääninjohdoista koostuvan poliisin keskushallintoviranomaisen suorassa alaisuudessa ovat poliisilaitokset sekä keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, liikkuva poliisi, poliisiammattikorkeakoulu ja Poliisin tekniikkakeskus. Henkilöstöbarometri toteutettiin Koko poliisihallinnossa toteutettiin keväällä 2008 henkilöstöbarometri, jossa peilattiin poliisissa työskentelevien käsityksiä muun muassa työtyytyväisyydestä, työyhteisön toimivuudesta, tuloskeskustelujen käymisestä, arvoista, sitoutuneisuudesta, terveydestä ja stressitekijöistä, johtamisesta ja esimiestyöstä sekä tulosjohtamisen toteutumisesta. Henkilöstöbarometrin tulosten yleisilme oli myönteinen. Aikaisempiin henkilöstöbarometrituloksiin nähden tuloksissa ei tapahtunut dramaattisia muutoksia vaan kehitys on ollut pienin askelin myönteiseen suuntaan vievä. Poliisioppilaitokset yhdistyivät Suomen kaksi poliisioppilaitosta, Poliisikoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu, yhdistyivät vuoden 2008 alusta alkaen. Uusi oppilaitos, Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk), aloitti toimintansa Tampereen Hervannassa tammikuussa Poliisin perustutkintoon haki vuoden 2008 hakujaksoilla yhteensä 947 henkilöä eli huomattavasti vähemmän kuin aiempina vuosina. Poliisin ammatin kiinnostavuuden laskuun vaikutti erityisesti julkinen keskustelu työllisyystilanteesta. Hakijamäärän väheneminen saatiin kuitenkin pysäytettyä vuoden 2008 aikana, ja vuoden 2009 ensimmäisellä hakujaksolla hakijamäärä oli kasvanut selvästi kahden edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna. Vuodelle 2008 oli varattu 312 aloituspaikkaa, mutta paikkoja jäi täyttämättä lähes sata. Valintakriteerit pysyivät muuttumattomina eli koulutukseen hyväksymisen raja pidettiin aiemmalla tasolla. Perustutkinnon suoritti vuonna 2008 yhteensä 472 opiskelijaa. Valmistuneista ruotsinkielisen perustutkinnon suoritti 34 opiskelijaa. Utsjoen poliisin palvelutoimisto oli vuonna 2008 Suomen ja koko EU:n pohjoisin poliisiasema. Vanhempi konstaapeli Vesa Huhtala (vas.), toimistosihteeri Ulla Soininkallio ja nimismies Kauno Fagerström aseman rappusilla. 16 Poliisi 2008 Poliisi

10 Poliisin henkilöstön henkilötyövuosien määrät Päälliköt Päällystö Alipäällystö Miehistö Opiskelijat Vartijat Toimistotyöntekijät Muut Koko henkilöstö Poliisimiesten henkilötyövuodet (ilman opiskelijoita) Tampereen Hervannassa Poliisiammattikorkeakoulun kupeessa sijaitseva Poliisimuseo aloitti toimintansa syyskuussa Alipäällystökoulutukseen oli toimintavuonna 294 hakijaa. Vuoden 2009 koulutukseen valittiin 68 opiskelijaa, joista ruotsinkieliseen koulutukseen 15 opiskelijaa. Poliisialipäällystön tutkinnon suoritti 52 henkilöä. Päällystökoulutukseen haki vuoden 2008 hakujaksolla 61 henkilöä, ja heistä valitaan opiskelijat vuonna 2009 alkavaan koulutukseen. Vuonna 2008 valmistuivat ensimmäiset uusimuotoisen poliisipäällystön tutkinnon suorittaneet opiskelijat, yhteensä 5 henkilöä. Ensimmäiset poliisin erikoistumisopinnot suorittaneet opiskelijat valmistuivat vuonna 2008: neljä opiskelijaa, jotka aloittivat teknisen tutkinnan erikoistumisopinnot vuonna 2005, saivat todistukset opinto-ohjelman suorittamisesta. Uusia poliisikoiranohjaajia valmistui 11. Poliisiammattikorkeakoulussa järjestettiin noin 200 erilaista täydennyskoulutustilaisuutta. Seminaareihin, neuvottelupäiville ja poliisihallinnon ammatillisille kursseille osallistui noin henkilöä. Tutkimusta sisäisestä turvallisuudesta Poliisiammattikorkeakoulussa tehdään riippumatonta yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellistä poliisialan tutkimusta. Tutkimuksen avulla luodaan perustaa poliisikoulutukselle, kehitetään poliisin toimintaa ja parannetaan sisäistä turvallisuutta. Tutkimus on jaettu viiteen tutkimusalueeseen: huumausainerikollisuuteen, kokonaisrikollisuuteen, poliisihallintoon, poliisitoimintaan ja talousrikollisuuteen. Vuonna 2008 tutkimusten aiheet liittyivät kiinteästi sisäisen turvallisuuden ohjelmaan. Tutkimushankkeiden keskeisimmät teemat olivat viranomaisyhteistyö, rikostiedustelu ja rikosanalyysi, rasistiset rikokset, terrorismi ja turvallisuusviranomaisten mediakuva. Poliisimuseo avautui yleisölle Poliisiammattikorkeakoulun yhteydessä Tampereella toimiva valtakunnallinen Poliisimuseo avattiin syyskuussa Museo esittelee Suomen poliisin historiaa ja tekee poliisin toimintaa tunnetuksi. Poliisimuseo on osa Poliisiammattikorkeakoulua, ja se palvelee suurta yleisöä, poliisiorganisaatiota ja tutkijoita. Poliisimuseon ensimmäinen perusnäyttely 900 vuotta poliisin historiaa Suomessa toi ensimmäistä kertaa yleisön nähtäville kotimaisen poliisitoimen historian yhtenäisenä esityksenä. Näyttely kertoo Suomen poliisin kehittymisen historian aina keskiaikaisesta Ruotsin maakunnasta nykypoliisin erilaisiin toiminta-alueisiin. Perusnäyttelyn lisäksi museossa on tilat erikoisnäyttelyille, jotka käsittelevät poliisitoiminnan eri puolia ja vaihtuvat 1-2 kertaa vuodessa. n Poliisit-sarja kuvattiin televisioon kesällä ja syksyllä Kuvassa Harri Valkeapää, ylikonstaapeli ja Sari Nuolikoski, vanhempi konstaapeli liikkuvasta poliisista. 18 Poliisi 2008 Poliisi

11 Talous Poliisin menojen jakauma 2.1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 % 2.2. Henkilöstökulut 77 % 2.3. Vuokrat 8 % 2.4. Palvelujen ostot 8 % Poliisitoimen kokonaisrahoitus, milj Määräraha ,7 582,2 640,0 90,0 % Edelliseltä vuodelta siirtynyt MR 28,2 23,4 19,4 2,7 % Arviomääräraha ,3 2,1 2,2 0,3 % Lupatuotot 40,1 35,9 40,3 5,7 % Muut tuotot 12,2 10,1 9,3 1,3 % KOKONAISRAHOITUS 659,5 653,8 711,2 100% 2.5. Muut kulut 2 % 3. Investoinnit 1 % Poliisi investoi kuljetusvälineisiin 7,2 miljoonaa euroa vuonna Summa on pysynyt viime vuodet suunnillaan ennallaan. Poliisin määrärahojen käyttö vuonna 2008 oli 639,8 miljoonaa euroa. Poliisin kokonaismenot olivat 672,5 euroa. Tässä on eroa budjettiin 3,7 prosenttia. Tuottoja vuonna 2008 kertyi kaikkiaan 49,6 miljoonaa euroa, mikä ylitti budjetoidun tavoitteen 17,4 prosenttia. Henkilöstömenot olivat vuonna 2008 yhteensä 516,6 miljoonaa euroa. Summa oli 0,6 prosenttia budjetoitua pienempi. Henkilöstökulut olivat vuonna 2008 yhteensä 516,6 milj. euroa, kun budjetoitu oli 519,5 milj. euroa. Henkilöstökulut jäivät budjetoidusta 0,6 prosenttia. Kaikkiaan käyttömenot olivat 3 prosenttia budjetoitua pienemmän eli yhteensä 663,3 milj. euroa. Poliisin investointeihin oli vuonna 2008 budjetoitu kaikkiaan 14,9 miljoonaa euroa, josta toteutui 9,2 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat siis 38 prosenttia budjetoitua pienemmät. Tietohallintokeskuksesta koko hallinnon keskus Vuoteen 2007 verrattuna vuoden 2008 suurimmat rakenteelliset muutokset olivat kihlakuntajärjestelmän purku sekä Poliisin tietohallintokeskuksen muuttuminen koko sisäasiainhallinnonalan tietotekniikkakeskukseksi (HAL- TIK). Poliisin momentille siirtyi kihlakuntajärjestelmän purun myötä noin 37,2 miljoonaa euroa. Kihlakunnissa poliisin lupapalvelu- ja tukitehtäviä tehneet henkilöt siirtyivät poliisilaitoksiin. Kihlakuntien henkilöstö siirtyi poliisin palvelukseen. Kihlakuntajärjestelmän purku näkyi selvimmin toimitilakulujen nousuna. Ne kasvoivat edellisestä vuodesta 69 prosenttia ollen yhteensä 59,3 milj. euroa. Vuodelle 2009 siirtyi määrärahaa kaikkiaan 33,7 miljoonaa euroa. Tässä summassa on Poliisin tekniikkakeskuksen liiketuloa 0,23 miljoonaa euroa sekä Hallinnonalan tietotekniikkakeskuksen poliisin hankerahoituksesta siirtyvä erän 0,06 miljoonaa. Poliisitoiminnan kokonaiskustannukset kasvoivat hiukan Poliisin kokonaiskustannukset vuonna 2008 olivat yhteensä 700,2 miljoonaa euroa, missä on 1,8 prosenttia kasvua edellisestä vuodesta. Poliisin avainprosesseista rikostorjunnan kokonaiskustannukset olivat suurimmat eli 44,2 % kokonaiskustannuksista. Rikostorjunnan kustannukset olivat 309,3 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 4,9 miljoonaa euroa. Toiseksi suurin oli valvonta, jonka osuus oli 31,4 % eli 219,9 miljoonaa euroa. Valvonnan kustannukset kasvoivat 6,3 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta. Hälytystoiminnan kustannukset olivat vuonna 2008 yhteensä 72 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 3,7 miljoonaa euroa. Lupapalveluiden kokonaiskustannukset olivat 51,3 miljoonaa euroa ja poliisin muiden tehtävien kustannukset 47,7 miljoonaa euroa. Poliisitoiminnan kokonaiskustannukset asukasta kohden vuonna 2008 olivat 132 euroa, kun ne vuonna 2007 olivat 130 euroa. n Poliisin kokonaisrahoitus milj Muut tuotot Lupatuotot Arviomääräraha Edelliseltä vuodelta siirtynyt MR Määräraha Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 % Poliisin avainprosessien kustannusten jakauma 2.2. Henkilöstökulut 77 % Vuokrat 8 % Palvelujen ostot 8 % Muut kulut 2100 % Investoinnit 1 % 0 Valvonta Hälytystoiminta Rikostorjunta Lupapalvelut Muut tehtävät Rikostorjunnan kustannukset Poliisin hälyytystoiminnan kustannukset 1 000,00 80,0 900,00 70,0 68,1 62,2 800,00 60,0 56,6 700,00 50,0 600,00 40,0 500,00 400,00 30,0 300,00 20,0 200,00 10,0 100,00 0,0 0, Kustannukset/kaikki selvitetyt rikokset Kustannukset/selvitetyt RL- rikokset Poliisitoiminnan kokonaiskustannukset asukasta kohden Poliisin investoinnint milj 8, , ,0 5,0 80 4,0 60 3,0 40 2,0 1, Kuljetusvälineet 3.2. Tieto- ja viestintälaitteet/-järjestelmät kalustaminen 3.3. Toimitilojen 3.4. Muut investoinnit Poliisi 2008 Poliisi

12 Poliisiylijohtajan tuki Laillisuusvalvonnalla vahvistettiin kansalaisten luottamusta poliisiin roista tehtiin viime vuonna 13, edellisenä vuonna näitä päätöksiä tehtiin 12. Laillisuusvalvonta on keino, jolla osaltaan varmistetaan se, että poliisin toiminta on säädösten ja hyvän hallintotavan mukaista. Tämä on perusedellytys sille, että kansalaiset voivat luottaa poliisiin - sen kaikessa toiminnassa. Laillisuusvalvonnan keskeisenä tehtävänä on ennalta estää ja korjata virheellisiä menettelyjä, ohjata oikeisiin menettelytapoihin sekä edellytysten täyttyessä saattaa asia esitutkintaan. Poliisin toiminnan laillisuuden valvonta muodostuu ylimpien laillisuusvalvojien sekä erityisvaltuutettujen suorittamasta ulkoisesta valvonnasta että hallinnon sisäisestä valvonnasta, jota toteuttavat esimiesvirastot ja poliisin yksiköt. Viime vuosina poliisille uskotut uudet toimivaltuudet ovat entisestään korostaneet uskottavan valvonnan merkitystä. Kun poliisi on saanut käyttöönsä uusia toimivaltuuksia ja uutta teknologiaa rikosten estämiseksi, paljastamiseksi ja selvittämiseksi, tulee myös huolehtia siitä, että valvonta pysyy mukana kaikilla tasoilla. Poliisimiestä epäillään yhä harvemmin rikoksesta Koulutus ja tutkimus poliisin tietoturvatoiminnan teemoina Poliisihallinnon tietoturvallisuuden kehittämisessä tultiin vaiheeseen, jossa organisaation tietoturvallisuuden kehityssuuntien tueksi suoritettiin organisaation kattava tietoturvakartoitus. Poliisin kartoituksen osana selvitettiin myös koko sisäasiainhallinnon osalta vastaava tilanne, jolloin vertailutietoa oli käytettävissä myös muista viranomaistahoista. Poliisin henkilöstön koulutukseen panostettiin edelleen sisäasiainhallinnon yhteisen tietoturvallisuuden verkkokoulutuksen ja puolustusvoimien kanssa tehtävän koulutusyhteistyön muodossa. Tavoitteena on erityisosaamisen lisäksi tietoturvallisuuden yhtenäinen perustaso koko organisaatiossa. Turvallisuus- ja tietoturvatoimintojen suunnittelu osana poliisin uutta hallintorakennetta aloitettiin kuluneen vuoden aikana. Tarkoituksena on kehittää poliisin turvallisuusorganisaatiota kokonaisuutena palvelemaan muuttuvan organisaation tarpeita yhtenä turvallisuuslinjana. Poliisiosaston laillisuusvalvonnan vastuualue palaverissaan. Uusia lakeja hallintorakenteen uudistukseen Vuoden 2008 aikana valmisteltiin loppuun paikallispoliisin uuden hallintorakenteen edellyttämät lakia alemmanasteiset säännökset sekä valmistauduttiin uudistuksen toimeenpanoon. Samalla aloitettiin poliisin hallintorakenteen uudistamisen toisen vaiheen täysipainoinen valmistelu, jolla tähdätään poliisin ylijohtona toimivan sisäasiainministeriön poliisiosaston ja poliisin lääninjohtojen organisoimiseen uudeksi Poliisihallitus -nimiseksi keskushallintoviranomaiseksi lukien. Kahtena muuna mittavana lakihankkeena aloitettiin ampuma-aselainsäädännön uudistushanke sekä yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön kokonaisuudistus. Kumpikin hanke tullaan toteuttamaan kaksivaiheisina. Esitutkintalain, pakkokeinolain ja poliisilain kokonaisuudistusta oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön yhteishankkeena valmisteleva toimikunta jatkoi aktiivisesti työtään tarkoituksenaan, että kokonaisuudistusta koskeva loppumietintö voitaisiin antaa keväällä Myös arpajaislakihankkeen valmistelua jatkettiin tiiviisti. Lisäksi valmisteltiin biometristen tunnisteiden (sormenjäljet) käyttöönottoa passeissa koskeva hallituksen esitys annettavaksi eduskunnalle heti vuoden 2009 alkupuolella sekä jatkettiin arpajaislain uudistamisen valmistelua. Vuonna 2008 poliisiosaston valmisteluvastuulla olleita muita lakihankkeita olivat muun muassa laki viranomaisten välisestä yhteistyöstä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa sekä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttaminen. Eduskunnalle annettiin seuraavat hallituksen esitykset: n laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta n rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muutos (ns. EY:n III rahanpesudirektiivi) n laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta. Vuonna 2008 poliisin toiminnasta tehtiin poliisin lääninjohdoille, poliisin valtakunnallisille yksiköille ja Helsingin poliisilaitokselle yli 900 kantelua. Näiden lisäksi poliisin toiminnasta kanneltiin myös ylimmille laillisuusvalvojille sekä poliisilaitoksille. Vuodesta 2005 vuoteen 2008 sisäasiainministeriön poliisiosastolle tulleiden kanteluiden määrä on noussut 186:sta 281:een. Moitteeseen tai ohjaavaan kannanottoon on päädytty noin 5-10 prosentissa tapauksista. Vastaavana aikana tulleiden kansalaiskirjeiden määrä on noussut 99:sta 189:ään. Poliisimiehen tekemäksi epäiltyjen rikosten määrä on neljän viimeisen vuoden aikana vähentynyt lähes sadalla, vuonna 2005 tehtyjen rikosilmoitusten määrä oli 735, kun vuonna 2008 niitä kirjattiin 638. Pääosa ilmoituksista on koskenut voimankäyttötilanteita tai poliisimiehen vapaa-ajallaan tekemiksi epäiltyjä rikoksia. Vain muutama prosentti näistä epäillyistä rikoksista on johtanut tuomioon saakka. Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimesta (EIT) tulleiden selvitys- ja lausuntopyyntöjen määrät ovat edelliseen vuoteen verrattuna lisääntyneet yli kolminkertaisesti. Vuonna 2008 sisäasiainministeriön poliisiosasto teki selvityksiä ja antoi lausuntoja seuraavasti: 35 EIT-asiaa, 13 OKA-asiaa (oikeuskansleri), 33 EOA-asiaa (eduskunnan oikeusasiamis). Sisäasiainministeriön poliisiosaston myöntämien erityisten poliisivaltuuksien määrä on selvästi lisääntynyt. Vuonna 2008 myönnettiin erityisiä poliisivaltuuksia 27 henkilölle, kun edellisenä vuonna niitä myönnettiin 7 henkilölle. Päätöksiä rangaistusten täytäntöönpanojen siir- Kriisitilanteet kehittivät viranomaisten viestintävalmiuksia Poliisi ja poliisin työtä käsitellään julkisuudessa päivittäin. Eniten julkisuutta saaneita tapahtumia ovat olleet koulusurmat. Viranomaisten viestintää Jokelassa ja Kauhajoella on tutkittu laajasti useassa eri hankkeessa. Tuloksia on voitu hyödyntää tehokkaasti poliisin oman viestinnän kehittämisessä. Esimerkiksi Kauhajoen tapauksen jälkeen poliisi on saanut viestinnästään kiittävää palautetta. Poliisissa käynnistettiin viestintästrategian valmistelu. Sen osana arvioidaan viestinnän nykytila ja määritetään kehittämisen painopisteet. Paikallispoliisin viestintäkäytäntöjen yhtenäistämistä jatkettiin osana uusien poliisilaitosten perustamista erityisesti henkilöstöresurssien, verkkopalveluiden sisällön, ulkoisten tiedotteiden jakelun ja vaativien tilanteiden viestinnän osalta. Poliisin yhteisiä viestintäkanavia (Seitti-intranet, poliisi.fi ja Poliisi-lehti) ylläpidettiin ja kehitettiin. Poliisi osallistui viranomaisten yhteisiin valtakunnallisiin ennalta ehkäiseviin viestintäkampanjoihin sekä turvallisuus ja puolustus 2008 messuille Lahdessa. Uutena hankkeena tuettiin Poliisit-televisiosarjan tuotantoa. n 22 Poliisi 2008 Poliisi

13 Sammandrag på svenska Poliisi-sarja kuvattiin televisioon kesällä ja syksyllä Kuvassa (vas.) Marcus Sundström, vanhempi konstaapeli ja Kristian Mickelsson, vanhempi konstaapeli Turun poliisilaitoksesta. 24 Poliisi 2008 Poliisi

14 26 Poliisi 2008 Poliisi

15 SISÄASIAINMINISTERIÖ POLIISIOSASTO PL 26, VALTIONEUVOSTO PUHELIN (09)

10. Poliisitoimi Valvonta toteutuma arvio tavoite

10. Poliisitoimi Valvonta toteutuma arvio tavoite 10. Poliisitoimi S e l v i t y s o s a : Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä estää ennalta rikoksia, selvittää niitä ja saattaa ne syyteharkintaan.

Lisätiedot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin tehtävä Poliisilaki, 1 Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen

Lisätiedot

LIIKKUVA POLIISI. SKAL viranomaispäivä 13.11.2012. Kari Rantala Liikkuva poliisi

LIIKKUVA POLIISI. SKAL viranomaispäivä 13.11.2012. Kari Rantala Liikkuva poliisi LIIKKUVA POLIISI SKAL viranomaispäivä 13.11.2012 Kari Rantala Poliisin hallintorakenteen (Pora III) kehittämistä koskevat linjaukset 1. Poliisihallituksen rakenteiden keventäminen 2. Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

HELSINGIN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut

HELSINGIN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut POL--12787 L5 VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 32 420 32 427 39 806 38 389 Henkilötyövuodet 507,7 498,1 576,7 566,2 540,0 Valvonnan kustannukset,

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia. VIRVE-päivä 19.3.2013. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia. VIRVE-päivä 19.3.2013. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia VIRVE-päivä 19.3.2013 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden tehtävät Yleinen järjestys ja turvallisuus

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015. 10. Poliisitoimi

Talousarvioesitys 2015. 10. Poliisitoimi Talousesitys 10. Poliisitoimi S e l v i t y s o s a : Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, estää ennalta, paljastaa ja selvittää rikoksia sekä

Lisätiedot

POLAMK POLIISIN KOULUTUKSEN, TUTKIMUKSEN JA KEHITTÄMISEN OSAAJA

POLAMK POLIISIN KOULUTUKSEN, TUTKIMUKSEN JA KEHITTÄMISEN OSAAJA POLAMK POLIISIN KOULUTUKSEN, TUTKIMUKSEN JA KEHITTÄMISEN OSAAJA SUOMEN AINOA POLIISIOPPILAITOS Kaikki uudet poliisit valmistuvat Poliisiammattikorkeakoulusta (Polamk) Tampereelta. Poliisin perus- ja jatkokoulutuksen

Lisätiedot

Poliisiylijohtajan katsaus 1

Poliisiylijohtajan katsaus 1 Vuosikertomus 2007 Poliisiylijohtajan katsaus Poliisiylijohtajan katsaus 1 Valvonta ja hälytys 3 Rikostorjunta 6 Lupapalvelut 0 Kansainvälinen yhteistyö 2 Henkilöstö 4 Talous 7 Poliisiylijohtajan tuki

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö id6161987 1 (7) 03.05 SMDno/2010/1966 15.11.2010

Sisäasiainministeriö id6161987 1 (7) 03.05 SMDno/2010/1966 15.11.2010 Sisäasiainministeriö id6161987 1 (7) Eduskunnan hallintovaliokunnalle Selvitys poliisihallinnon uudistamisen toimeenpanosta 1. JOHDANTO Poliisin hallintorakennetta on viime vuosina uudistettu sekä paikallispoliisin

Lisätiedot

Hannu Niemi / Optula Rikoksentorjunta kunnissa seminaari 21.9.2011. Ulkomaalaiset rikoksentekijöinä ja uhreina

Hannu Niemi / Optula Rikoksentorjunta kunnissa seminaari 21.9.2011. Ulkomaalaiset rikoksentekijöinä ja uhreina Hannu Niemi / Optula Rikoksentorjunta kunnissa seminaari 21.9.2011 Ulkomaalaiset rikoksentekijöinä ja uhreina Maahanmuuttajat 168 000 maahanmuuttajaa (ulkomaan kansalaista) vuonna 2010 Vuonna 1990 vastaava

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ PÄÄTÖS SM022:00/2012 POLIISIN HALLINTORAKENTEEN (PORA III) KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

SISÄASIAINMINISTERIÖ PÄÄTÖS SM022:00/2012 POLIISIN HALLINTORAKENTEEN (PORA III) KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET SISÄASIAINMINISTERIÖ PÄÄTÖS SM022:00/2012 2.10.2012 POLIISIN HALLINTORAKENTEEN (PORA III) KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET Tausta Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaisesti: Hallitus hyväksyy

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

Suomi turvallinen maa. Päämajasymposium Mikkeli 6.7.2012 Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Suomi turvallinen maa. Päämajasymposium Mikkeli 6.7.2012 Poliisiylijohtaja Mikko Paatero Suomi turvallinen maa Päämajasymposium Mikkeli 6.7.2012 Poliisiylijohtaja Mikko Paatero Lähtökohtia turvallisuudelle Poliisi on Suomen luotetuin organisaatio (Valitut Palat: Luotetuimmat brändit tutkimus)

Lisätiedot

POLIISIYLIJOHTAJAN KATSAUS

POLIISIYLIJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2011 POLIISIYLIJOHTAJAN KATSAUS Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on johtanut poliisia vuodesta 2008 lähtien. Vuosikertomus 2011 Toimittaja: Aija Tiainen-Broms www.poliisi.fi www.poliisiradio.fi

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio 3. Sisäisen turvallisuuden ohjelma Laaja käsitys turvallisuudesta Ennalta ehkäisy, tilanteen mukainen,

Lisätiedot

ULKOMAAN KANSALAISTEN OSUUS RIKOLLISUUDESSA - KOKO MAA

ULKOMAAN KANSALAISTEN OSUUS RIKOLLISUUDESSA - KOKO MAA ULKOMAAN KANSALAISTEN OSUUS RIKOLLISUUDESSA - KOKO MAA TIETOLÄHDE: PolStat sisältää tietoa monista eri tietojärjestelmistä - se on tietovarasto poliisille ja ulkopuolisille tiedon tarvitsijoille. PolStat

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Poliisi vuonna 2005 3. Poliisiylijohtajan katsaus 4. Valvonta ja hälytystoiminta 7. Rikostorjunta 11. Lupapalvelut 14. Kansainvälinen yhteistyö 16

Poliisi vuonna 2005 3. Poliisiylijohtajan katsaus 4. Valvonta ja hälytystoiminta 7. Rikostorjunta 11. Lupapalvelut 14. Kansainvälinen yhteistyö 16 2005 SISÄLLYS Poliisi vuonna 2005 3 Poliisiylijohtajan katsaus 4 Valvonta ja hälytystoiminta 7 Rikostorjunta 11 Lupapalvelut 14 Kansainvälinen yhteistyö 16 Henkilöstö 18 Talous 21 Sammandrag på svenska

Lisätiedot

Laki poliisin hallinnosta 14.2.1992/110

Laki poliisin hallinnosta 14.2.1992/110 Laki poliisin hallinnosta 14.2.1992/110 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Yleiset säännökset 1 (9.8.2002/679) Poliisihallinto ja poliisiyksiköt Poliisitointa johtaa sisäasiainministeriö. Ministeriön

Lisätiedot

Pentti Mäkinen 4.10.2007

Pentti Mäkinen 4.10.2007 Pentti Mäkinen 4.10.2007 Keskuskauppakamari kansallisen yhteistyöfoorumin puheenjohtajana Viranomaisten ja elinkeinoelämän muodostama kansallinen yhteistyöryhmä edistää suomalaisten yritysten turvallisuutta

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015

Talousarvioesitys 2015 Talousesitys 01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 731 032 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien poliisitoimeen

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Helsinki 27.1.2016 Dn:o 187/12/2015 SISÄMINISTERIÖ Asia: Viite: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Sisäministeriön

Lisätiedot

Väkivallan vähentäminen Porissa

Väkivallan vähentäminen Porissa Väkivallan vähentäminen Porissa Rikoksentorjuntaseminaari 2014 Vantaa 17.9.2014 Tuomo Katajisto komisario Lounais-Suomen poliisilaitos Väkivallan vähentämishankkeen taustaa Porin ja poliisilaitoksen yhteinen

Lisätiedot

Turvaa harvassa miltä tulevaisuus näyttää. Helsinki Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, SM/PO, poliisitarkastaja Ari Evwaraye SM/PO

Turvaa harvassa miltä tulevaisuus näyttää. Helsinki Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, SM/PO, poliisitarkastaja Ari Evwaraye SM/PO Turvaa harvassa miltä tulevaisuus näyttää Helsinki 8.9.2015 Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, SM/PO, poliisitarkastaja Ari Evwaraye SM/PO Harvaan asutut alueet Suomi harvaan asuttu maa, keskimäärin

Lisätiedot

POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN. Ylikomisario Heikki Ihalainen

POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN. Ylikomisario Heikki Ihalainen POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN Ylikomisario Heikki Ihalainen Rattijuopumusten vertailu 2007-2008 (-11.5) 2008 2007 törkeä rattijuopumus 4 662 4 821 alkoholi 4 427 4 601 huumaava aine 235 220 rattijuopumus

Lisätiedot

/ RA

/ RA raimo.aarnio@turku.fi 050-5662555 TURVALLISUUSSUUNNITELMIEN TARKISTUSTYÖN KÄYNNISTÄMINEN Paikallisella tasolla on laadittava turvallisuussuunnittelun prosessikuvaus. Turvallisuussuunnitteluprosessi kokonaisuudessaan

Lisätiedot

POLIISIYLIJOHTAJAN KATSAUS

POLIISIYLIJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2012 POLIISIYLIJOHTAJAN KATSAUS Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on johtanut poliisia vuodesta 2008 lähtien. Vuosikertomus 2012 Toimittaja: Aija Tiainen-Broms www.poliisi.fi www.poliisiradio.fi

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016. 10. Poliisitoimi

Talousarvioesitys 2016. 10. Poliisitoimi Talousesitys 10. Poliisitoimi S e l v i t y s o s a : Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, estää ennalta, paljastaa ja selvittää rikoksia sekä

Lisätiedot

Väkivallan vähentämisohjelma Suomessa

Väkivallan vähentämisohjelma Suomessa Väkivallan vähentämisohjelma Suomessa Minna Piispa Oikeusministeriö rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Päihdetiedotusseminaari, Bad Ems, Saksa, 7-10.9.2006 Sisältö Ohjelman lähtökohdat Suomalaisen väkivallan

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014-

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tutkimuksen painopistealueet sisäasiainministeriön hallinnonalalla Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tiina Ranta-Lassila, sisäasiainministeriö Kuopio 27.9.2013 27.9.2013 Tausta

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Helena Ewalds 10.3.2011 04.04.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Väkivallan ennaltaehkäisy edellyttää 1. tietoa väkivaltailmiöstä

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Turvallisuus

Toimintaympäristö: Turvallisuus Toimintaympäristö: Turvallisuus Tampere 11.6.29 Janne Vainikainen 12 1 8 6 4 2 3 25 2 15 1 5 14 12 1 8 6 4 2 2 25 2 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Tulipalot Kuolleet Loukkaantuneet Omaisuusvahingot (1 ) 23 24

Lisätiedot

TILASTOT AKAA. Poliisille ilmoitetut rikokset

TILASTOT AKAA. Poliisille ilmoitetut rikokset TILASTOT - 020 AKAA TIETOLÄHDE: PolStat sisältää tietoa monista eri tietojärjestelmistä - se on tietovarasto poliisille ja ulkopuolisille tiedon tarvitsijoille. PolStat palvelee poliisin ydintoimintoja,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 564/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

Poliisi on uudistunut kiireestä kantapäähän

Poliisi on uudistunut kiireestä kantapäähän VUOSIKERTOMUS 2009 POLIISIYLIJOHTAJAN KATSAUS Poliisi on uudistunut kiireestä kantapäähän VUOSI 2009 jää historiaan vuotena, jonka jälkeen koko poliisiorganisaatio sen kaikilla tasoilla on saatu uudistettua.

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 SISÄLTÖ Poliisi vuonna 2006 3 Poliisiylijohtajan katsaus 4 Valvonta ja hälytystoiminta 7 Rikostorjunta 11 Lupapalvelut 14 Kansainvälinen yhteistyö 16 Henkilöstö 18 Talous

Lisätiedot

Poliisiasetus 8.9.1995/1112

Poliisiasetus 8.9.1995/1112 Poliisiasetus 8.9.1995/1112 Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun poliisilain (493/95) 6, 33 ja 54 :n sekä poliisin hallinnosta 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Lausunto ID-1558008324 1 (5) Poliisiylijohtaja 12.10.2015 POL-2015-12801 Seppo Kolehmainen

Lausunto ID-1558008324 1 (5) Poliisiylijohtaja 12.10.2015 POL-2015-12801 Seppo Kolehmainen Lausunto ID-1558008324 1 (5) Poliisiylijohtaja 12.10.2015 POL-2015-12801 Seppo Kolehmainen HE 30/2015 vp ja VNS 1/2015 vp Poliisihallituksen lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta 1 / 7 18.3.2011 19:49 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 174/2008 174/2008 Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten määrää vähennetään ja kunnallistetaan

Ammatillisten oppilaitosten määrää vähennetään ja kunnallistetaan Tästä lähdettiin Vuonna 2006 tuli kuluneeksi kymmenen vuotta ammatillisten opettajakorkeakoulujen syntymisestä. Opettajakorkeakoulujen toiminta alkoi elokuussa 1996, jolloin laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Lisätiedot

Poliisin. liikenneturvallisuustyö. Liikenneturvallisuusseminaari Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen

Poliisin. liikenneturvallisuustyö. Liikenneturvallisuusseminaari Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen Poliisin liikenneturvallisuustyö Liikenneturvallisuusseminaari Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen 1 Tervetuloa seminaariin Liikenneturvallisuustilanne Muutokset toimintaympäristössä ja liikenteen valvonnassa

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Ankkuritoimintaa Hämeen poliisilaitoksella

Ankkuritoimintaa Hämeen poliisilaitoksella Ankkuritoimintaa Hämeen poliisilaitoksella Nuorten rikoksiin ja häiriökäyttäytymiseen sekä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen Sirkku Nurmi vanhempi konstaapeli Forssan Ankkuri-tiimi Hämeen poliisilaitos

Lisätiedot

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN?

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Tutkimustoiminta Poliisiammattikorkeakoulussa

Tutkimustoiminta Poliisiammattikorkeakoulussa Tutkimustoiminta Poliisiammattikorkeakoulussa Vesa Muttilainen, tutkimusjohtaja, Polamk Sisäisen turvallisuuden tutkimusseminaari (STTS), 2-3.10.2014 1 Sisältö 1) Organisaatio 2) Tehtävä ja resurssit 3)

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain (39/1889) 6 luvun 5, 17 luvun 1 a, 8 a :n 2 kohta ja 18 a :n 1 momentin 4

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö id8712487 1 (6) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö

Sisäasiainministeriö id8712487 1 (6) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö Sisäasiainministeriö id8712487 1 (6) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö 24.10.2012 Päätöksen perhe- ja lastensurmien ennalta ehkäisemiseksi toimeenpano Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä päätti 12.9.2012

Lisätiedot

Ulos poteroista! Lahti 24.9.2014 Tarja Mankkinen

Ulos poteroista! Lahti 24.9.2014 Tarja Mankkinen Ulos poteroista! Lahti 24.9.2014 Tarja Mankkinen Mistä puhun Miltä poterot näyttävät arjen turvan näkökulmasta Ilkeät ongelmat ja niiden ratkaisuja Miten muuttaa tulevaisuutta? 23.9.2014 2 Miltä poterot

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

POLIISIN VUOSIKERTOMUS 2015

POLIISIN VUOSIKERTOMUS 2015 POLIISIN VUOSIKERTOMUS 2015 Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on johtanut poliisia vuodesta 2015 lähtien. SISÄLTÖ Poliisiylijohtajan katsaus... 3 Valvonta ja hälytys... 4 Rikostorjunta...10 POLIISI-

Lisätiedot

Toimiva lastensuojelu

Toimiva lastensuojelu Toimiva lastensuojelu - selvitysryhmän keskeiset tulokset ja päätelmät 27.2.2014 Lastensuojelun tila Useita lastensuojelun tilaa arvioivia selvityksiä, mm: Lastensuojelun tarkastuskertomus, Valtiontalouden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 N:o Valtioneuvoston asetus. N:o 282

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 N:o Valtioneuvoston asetus. N:o 282 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 N:o 282 286 SISÄLLYS N:o Sivu 282 Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta... 971 283 Valtioneuvoston

Lisätiedot

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä Eduskunnan lakivaliokunnalle Julkinen kuuleminen 16.10.2014 M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus 2014

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus 2014 Toimintakertomus ID-1555009721 1 (19) 27.02.2015 POL--16521 Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS Kielotie 21, PL 98, 01301 VANTAA kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET Joensuu 17.2.2011 AIHEET Hallituksen linjaukset toimintakykyhankkeen osalta Pelastustoimen kehittäminen 2 HALLITUKSEN ILTAKOULU Iltakoulukäsittely 19.5.2010 Hallituksen

Lisätiedot

Presidenttifoorumi 17.2.2010 Sisäasiainministeri Anne Holmlund Poliisin mahdollisuudet vaikuttaa lähisuhdeväkivaltaan

Presidenttifoorumi 17.2.2010 Sisäasiainministeri Anne Holmlund Poliisin mahdollisuudet vaikuttaa lähisuhdeväkivaltaan 1 Presidenttifoorumi 17.2.2010 Sisäasiainministeri Anne Holmlund Poliisin mahdollisuudet vaikuttaa lähisuhdeväkivaltaan Arvoisa Tasavallan presidentti, arvoisat kuulijat, Lähisuhdeväkivalta on laaja käsite.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa. Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen

Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa. Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen Kansallinen ihmiskaupparaportoija Vähemmistövaltuutettu on toiminut kansallisena ihmiskaupparaportoijana vuoden 2009

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

UUdistUva poliisi 2014

UUdistUva poliisi 2014 Uudistuva poliisi 2014 Sisällys Tausta ja tavoitteet Organisaatio Paikallispoliisi Poliisitoiminta Sisäasiainministeriön julkaisu Graafinen suunnittelu: Abstract Design Oy Paino: Kopijyvä Oy Lokakuu 2012

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Turvallisuuden varmistaminen. Rikollisuuden torjuminen ennakolta. Palvelujen tehokas tuottaminen

Turvallisuuden varmistaminen. Rikollisuuden torjuminen ennakolta. Palvelujen tehokas tuottaminen POLIISIYLIJOHTAJALTA Suomalainen poliisi on kansainvälisessä vertailussa arvostettu toimija. Poliisin toimintaympäristö muuttuu, ja julkinen talous on suurten haasteiden edessä. Tämä edellyttää poliisia

Lisätiedot

Tulipysäkki-pilotointihankkeen vaikuttavuus. Palotutkimuksen päivät Espoo Brita Somerkoski, KT

Tulipysäkki-pilotointihankkeen vaikuttavuus. Palotutkimuksen päivät Espoo Brita Somerkoski, KT Tulipysäkki-pilotointihankkeen vaikuttavuus Palotutkimuksen päivät 25.8.2009 Espoo Brita Somerkoski, KT Tulipysäkki-hanke on viranomaisten yhteistoimintaa ja lasten luvattoman tulenkäsittelyn interventiota.

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

Helsingin poliisilaitoksen näkemys kansalaisaloitteeseen KAA 3/2015 ja lakialoitteeseen LA 21/ Rikoskomisario Anne Hietala

Helsingin poliisilaitoksen näkemys kansalaisaloitteeseen KAA 3/2015 ja lakialoitteeseen LA 21/ Rikoskomisario Anne Hietala Helsingin poliisilaitoksen näkemys kansalaisaloitteeseen KAA 3/2015 ja lakialoitteeseen LA 21/2015 11.2.2016 Rikoskomisario Anne Hietala 1 HELSINGIN POLIISILAITOS 1.1.2015 POLIISIPÄÄLLIKKÖ Lasse Aapio

Lisätiedot

Suomalainen työelämä paras Euroopassa miten sen teemme? Tuottavuuden pyöreä pöytä

Suomalainen työelämä paras Euroopassa miten sen teemme? Tuottavuuden pyöreä pöytä Suomalainen työelämä paras Euroopassa miten sen teemme? Tuottavuuden pyöreä pöytä Työelämän kehittämisstrategian tavoite on asetettava korkealle Tuottavuuden pyöreä pöytä on osallistunut aktiivisesti työelämän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) 119 Pelastuslaitos, talousarvion toteutumisennuste III-2013 ja ylitysesitys HEL 2013-012527 T 02 02 01 Päätös Käyttötalousennuste Investoinnit Lautakunta päätti

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

TURUN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 2010. Yhdessä tehden, turvallinen ja viihtyisä Turku. Poliisi on turkulaisten turva.

TURUN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 2010. Yhdessä tehden, turvallinen ja viihtyisä Turku. Poliisi on turkulaisten turva. TURUN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 2010 Yhdessä tehden, turvallinen ja viihtyisä Turku. Poliisi on turkulaisten turva. TURUN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 1.3.2005 Rikoslakirikokset 2006 2006 23 805 1 186 4 056

Lisätiedot

Ankkuritoiminta Kanta-Hämeessä. Helsinki Tarja Rannikko ja Jonna Laitonen

Ankkuritoiminta Kanta-Hämeessä. Helsinki Tarja Rannikko ja Jonna Laitonen Ankkuritoiminta Kanta-Hämeessä Helsinki 28.5.2013 Tarja Rannikko ja Jonna Laitonen Toiminnan taustaa Ankkuri -hanke vuosina 2004-2006 Hämeenlinnan kihlakunnan poliisilaitoksella (rahoitus kunnilta, Hämeen

Lisätiedot

VIRTUAALINEN LÄHIPOLIISITYL. HIPOLIISITYÖ ja SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET. Ylikonstaapeli Mikko Manninen Helsingin poliisipiiri 2010

VIRTUAALINEN LÄHIPOLIISITYL. HIPOLIISITYÖ ja SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET. Ylikonstaapeli Mikko Manninen Helsingin poliisipiiri 2010 VIRTUAALINEN LÄHIPOLIISITYL HIPOLIISITYÖ ja SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET Ylikonstaapeli Mikko Manninen Helsingin Eteläinen poliisipiiri 2010 Mikä on IRC-Galleria? Vuonna 2000 perustettu Suomen toiseksi

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA

Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA Syyttäjäntoimeen ja syyttäjälaitokseen on kohdistunut 1990-luvulla monia sekä organisatorisia että toiminnan sisältöä koskevia uudistuksia.

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012. Minna Piispa 1

Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012. Minna Piispa 1 Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012 Minna Piispa 1 Selvityksen tavoitteet: Tuottaa tietoa, olisiko viranomaisilla tai muilla toimijoilla ollut mahdollisuutta ennalta ehkäistä

Lisätiedot

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa?

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Valtakunnallinen harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari Mikkeli 29.1.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 29.1.2013 Sisäisen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot