LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 Kunnanhallitus Verotuksen oikaisulautakunnan kokoonpano, ehdotus jäseniksi...186

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 Kunnanhallitus 03.09.2012. 136. Verotuksen oikaisulautakunnan kokoonpano, ehdotus jäseniksi...186"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 12/2012 Kunnanhallitus Käsiteltävät asiat 136. Verotuksen oikaisulautakunnan kokoonpano, ehdotus jäseniksi Asuntotontin kauppakirja kunta Timmy ja Mari Hulkkonen/Tuomelankankaan asemakaava-alue Asuntotontin kauppakirja kunta Timo Tavi ja Katja Laitinen/ Tuomelankankaan asemakaava-alue Rakentamattoman omakotitontin luovutus Rakennuskiellon määrääminen tilalle Pirtti Mikonharjun asemakaavan laajentaminen Kivijärven rantaosayleiskaavan muuttaminen Lemin kunnan ympäristönsuojelumääräykset Saapuneet kirjeet Teollisuustontin luovutus Juvolan teollisuusalueelta Kunnalliskisoja ei ole tänä vuonna Vanhan Pappilan peruskorjauksen viitekustannuslaskelma, ELY keskus Työjärjestysasiat...195

2

3 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 12/2012 LEMIN KUNTA 185 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Iitiän päiväkoti, Tuomelankankaantie 1 Sinkko Eija puheenjohtaja Penttilä Arto varapuheenjohtaja Pietiläinen Risto jäsen Laitinen Sonja jäsen Tuomi Paula jäsen Tölski Jarmo jäsen Väisänen Kyösti jäsen Lehtonen Matti varajäsen Tapanainen Matti varajäsen Junnonen Juha kunnanvaltuuston puheenjohtaja Huuhilo Marjo " I varapuheenjohtaja Koivisto Juha " II varapuheenjohtaja Luukkanen Simo esittelijä, kunnanjohtaja Peutere Markku pöytäkirjanpitäjä Pitkänen Pentti kunnankamreeri Hirvikallio Antti aluearkkitehti LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Todettiin. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Pietiläinen ja Kyösti Väisänen. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Eija Sinkko Tarkastusaika Lemillä klo 8.30 Allekirjoitukset Markku Peutere Risto Pietiläinen Kyösti Väisänen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema Hallintojohtaja

4 Kunnanhallitus Verotuksen oikaisulautakunnan kokoonpano, ehdotus jäseniksi Kunnanhallitus 136 Verohallinnosta annetun lain (503/2010) mukainen uusimuotoinen verotuksen oikaisulautakunta aloittaa toimintansa Kuntia pyydetään tekemään ehdotus lähimpänä sijaitsevien verotuksen oikaisulautakunnan jaostojen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen. Oikaisulautakunnan toimikausi alkaa ja päättyy Lähin toimipaikka näyttäsi olevan Kouvola. Koska oikaisulautakunnan jaostojen lukumäärä on vähäinen suhteessa kuntien lukumäärään, on suositeltavaa, että kaksi tai useampi kunta tekee yhteisen ehdotuksen. Oikaisulautakunnan jaostossa on puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Verohallinto määrää jäsenet, joista yksi on Verohallinnon, yksi kuntien sekä kaksi eri veronmaksajia edustavien järjestöjen ehdottamaa. Ehdotukset pitäisi tehdä verohallinnolle mennessä. Liitteenä nykyinen kokoonpano. Länsi-Saimaan kuntien yhteistyötoimikuntaa on informoitu asiasta mahdollisen yhteisen esityksen aikaansaamiseksi. (valm MP) Kunnanhallitus valtuuttaa Länsi-Saimaan kuntien yhteistyötoimikunnan tekemään verohallinnolle ehdotuksen edellä selostetussa asiassa. hyväksyttiin.

5 Kunnanhallitus Asuntotontin kauppakirja kunta Timmy ja Mari Hulkkonen/Tuomelankankaan asemakaava-alue Kunnanhallitus 137 Kunnan ja Timmy ja Mari Hulkkosen kesken on allekirjoitettu asuntotontin kauppakirja, jolla kunta myy Hulkkosille ja Tuomelankankaan asemakaava-alueella osoitteessa Tyypäskankaantie 14 sijaitsevan omakotitalon rakennuspaikan. Kyseessä on Iitiän kylän tila AO13T4 RN:o 2:61. Kiinteistötunnus Pinta-ala 0,1964 ha. Kauppahinta on 3.928,00 euroa, minkä lisäksi kaupan yhteydessä ostaja maksaa vesi- ja viemärilaitoksen liittymämaksut yht ,82 euroa (sis alv 23%) (valm MP). Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjan allekirjoitettavaksi valtuuston antaman valtuutuksen nojalla. hyväksyttiin.

6 Kunnanhallitus Asuntotontin kauppakirja kunta Timo Tavi ja Katja Laitinen/ Tuomelankankaan asemakaava-alue Kunnanhallitus 138 Kunnan ja TimoTavin sekä Katja Laitisen kesken on allekirjoitettu asuntotontin kauppakirja, jolla kunta myy Taville ja Laitiselle Tuomelankankaan asemakaava-alueella osoitteessa Laurintie 2 sijaitsevan omakotitalon rakennuspaikan. Kyseessä on Iitiän kylän tila AO10T1 RN:o 2:47. Kiinteistötunnus Pinta-ala 0,2131 ha. Kauppahinta on 4.262,00 euroa, minkä lisäksi kaupan yhteydessä ostaja maksaa vesi- ja viemärilaitoksen liittymämaksut yht ,82 euroa (sis alv 23%) (valm MP). Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjan allekirjoitettavaksi valtuuston antaman valtuutuksen nojalla. hyväksyttiin.

7 Kunnanhallitus Rakentamattoman omakotitontin luovutus Kunnanhallitus 139 Kunta on myynyt Kuukanniemen Riihipellon asemakaava-alueelta kiinteistön os Lepikonkuja 2 Juha ja Saara Kaartiselle (Helsinki), Heidän rakennushankkeensa tälle tontille on rauennut ja he ovat myyneet tontin edelleen Antti ja Kaisa Ylä-Outiselle (Vantaa) Merkitään hyväksyen tiedoksi. hyväksyttiin.

8 Kunnanhallitus Rakennuskiellon määrääminen tilalle Pirtti Kunnanhallitus 140 Kunta voi määrätä MRL 38 :n perusteella alueelle rakennuskiellon ja 128 :ssä tarkoitetun toimenpiderajoituksen, kun yleiskaavan laatiminen on pantu vireille. Rakennuskiellon tarpeellisuus liittyy Rapasalonsalmen pengertiehankkeeseen. Suunniteltu tie kulkisi tilan Pirtti rno 1:23 läpi ja tekisi mahdottomaksi yleiskaavaan osoitetun lomarakennuspaikan toteuttamisen. Kaavaprosessin ja pengertien ympäristöluvan valituskäsittelyn perusteella kunnan on tarpeen määrätä kyseistä tilaa koskeva rakennuskielto ja toimenpiderajoitus. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään viisi vuotta. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään viidellä vuodella ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kunnan hakemuksesta erityisestä syystä sen jälkeen vielä enintään viidellä vuodella. Rakennuskiellon määrääminen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan. (valm. Antti Hirvikallio) Kunnanhallitus määrää rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen saakka koskien koko tilaa Pirtti 1:23. hyväksyttiin. Merkittiin, että asiassa kuultiin asiantuntijana aluearkkitehti Antti Hirvikalliota.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Mikonharjun asemakaavan laajentaminen Kunnanhallitus 43 Lemin kunta on hankkinut kaavoitustarpeisiin maata Mikonharjusta 2011 (määräala tilasta Nurmelanmäki ). Ostetun määräalan pinta-ala on noin 2,0 ha. Alueelle on mahdollista kaavoittaa 5 9 pientalotonttia. Kunnalla ei ole tällä hetkellä Mikonharjun alueella yhtään vapaata tonttia tarjolla pientalorakentajille. (Valm AH) 1. Kunnanhallitus päättää käynnistää Mikonharjun asemakaavan laajennuksen. 2. Hyväksyy aluearkkitehti Antti Hirvikallion asemakaavamuutoksen laatijaksi. hyväksyttiin. Kunnanhallitus 141 Aluearkkitehti on valmistellut asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (päivätty ) sekä kaavaluonnoksen (päivätty ) Kaavaluonnoksessa erillispientalojen tontteja (AO) on 6 kpl. Tonttien keskikoko on n m 2. Tonttikohtaiset rakennusoikeudet vaihtelevat k-m 2. Uutta Mikonkaari nimistä katua tulee n. 120 m. Lähivirkistysaluetta jää n. 1,1 ha. Kaavaselostus ja asemakaavan tilastolomakkeet laaditaan ehdotusvaiheessa. (Valm AH) Kunnanhallitus: 1. hyväksyy päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päivätyn kaavaluonnoksen. 2. laittaa kaavan valmisteluaineiston MRA 30 pykälän mukaisesti nähtäville 14 päivän ajaksi 3. päättää kuulla osallisia sekä pyytää viranomaisilta tarvittavat lausunnot hyväksyttiin. Merkittiin, että asiassa kuultiin asiantuntijana aluearkkitehti Antti Hirvikalliota.

10 Kunnanhallitus Kivijärven rantaosayleiskaavan muuttaminen Kunnanhallitus 142 Etelä-Savon käräjäoikeus (Maaoikeus) on vahvistanut kesäkuussa 2010 tieoikeuden Ison Rapasalon saareen Kuhasensaaren puolelta. Tien rakentaminen vesistön ylityksenä edellyttää jatkosuunnittelua ja lupaprosessia. Tiehankkeen vetäjät ovat laadituttaneet pengertiesiltaa varten tarpeelliset suunnitelmat ympäristölupahakemusta varten. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt pengertielle ympäristöluvan huhtikuussa Päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Oikeuden ratkaisu asiaan on odotettavissa vuoden 2013 aikana. Tien rakentaminen edellyttää yhden lomarakennuspaikan poistamista rantayleiskaavasta saaren puolella (Pirtti 1:23). Kyseisestä tilasta on tehty esikauppakirja, jonka perusteella ko. tilaa voidaan käyttää tien pohjana. (Valm AH) 1. Kunnanhallitus päättää käynnistää Kivijärven rantaosayleiskaavamuutoksen tilalla Pirtti 1:23. Kaavamuutos voidaan ulottaa koskemaan myös lähialuetta, mikäli poistettava rakennusoikeus on siirrettävissä. 2. Hyväksyy aluearkkitehti Antti Hirvikallion kaavamuutosten laatijaksi hyväksyttiin. Merkittiin, että asiassa kuultiin asiantuntijana aluearkkitehti Antti Hirvikalliota.

11 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lemin kunnan ympäristönsuojelumääräykset Tekninen lautakunta 69 Lemin kunnan ympäristönsuojeluviranomaistehtävistä huolehtii Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. Ympäristönsuojelumääräykset perustuvat valtioneuvoston asetuksen (209/2011) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisille alueille 4 : mukaisilla pilaantumiselle herkillä alueilla. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta on kokouksessaan ( 96) esittänyt Lemin kunnalle ympäristösuojelumääräyksiä oheisen liitteen (nro 2) mukaisesti. Luonnosehdotus on hyväksytty Savitaipaleella ja Taipalsaarella käsittely on kesken. Lautakunta tutustuu ympäristönsuojelumääräys ehdotukseen ja kokouksessa käydään keskustelu määräysten sisällöstä ja mahdollisista muutosehdotuksista. (valm EH) rakennustarkastaja esittelijä Kunnanhallitus 46 Lautakunnan jäsenet tutustuvat liitteeseen ja päätösehdotus tehdään keskustelun jälkeen kokouksessa. Lautakunta hyväksyy luonnosehdotuksen. hyväksyttiin. Kunnanhallitus asettaa liitteen mukaisen ehdotuksen Lemin kunnan ympäristönsuojelumääräykseksi yleisesti nähtäväksi yhtäaikaa rakennusjärjestysehdotuksen kanssa. hyväksyttiin. Kunnanhallitus 143 ympäristösuojelumääräyksiksi on ollut yleisesti nähtävänä yhdessä rakennusjärjestyksen kanssa. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää ympäristönsuojelumääräykset edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. hyväksyttiin.

12 Kunnanhallitus Saapuneet kirjeet Kunnanhallitus 144 Merkitään tiedoksi liitteessä 1 mainitut saapuneet kirjeet. (valm ph) Merkittiin tiedoksi Teollisuustontin luovutus Juvolan teollisuusalueelta Kunnanhallitus 145 Juvolan Teollisuusalueelta Pajatien varrelta kunnanjohtaja on neuvotellut n m 2 :n teollisuustontin luovuttamisesta Juha Käpille perustettavan yhtiön lukuun 2 euron neliömetrihinnasta. Kyse on määräalasta Juvolan kylän kiinteistöstä Välirinne RN:o 1:51. Se sijaitsee Pajatien ja Välikankaan asuntoalueelle johtavan Oikotien välisessä kulmauksessa. Asuntoalueen ja tontin väliin jää n 10 m:n suojakaista. Kokouksessa selostettiin pääpirteissään neuvottelun kulkua ja yrityksen toiminta-ajatusta. Tontti on yleiskaavassa osoitettu kyseiseen käyttötarkoitukseen. Yleiskaavan perusteella rakennuslupaa ei aluearkkitehdin mukaan kuitenkaan voida myöntää vaan ensin vaadittaneen maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnittelutarveratkaisu. Karttaliite. Kunnanhallitus päättää, että kauppa valmistellaan ja kauppakirja laaditaan kahden euron neliömetrihinnasta. Lopullinen kauppakirja esitetään erikseen vielä kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. hyväksyttiin Kunnalliskisoja ei ole tänä vuonna Kunnanhallitus 146 Kunnanjohtaja selosti Länsi- Saimaan seutukunnan kuntien yhteistyötoimikunnan kantaa, jonka mukaan perinteisiä valtuustojen kunnalliskisoja ei tänä vuonna järjestetä. Viimeinen kiertopalkinto jää toistaiseksi Lemin kunnan haltuun. Syynä on viime vuosina hiipunut kiinnostus kisoja kohtaan. Merkittiin tiedoksi.

13 Kunnanhallitus Vanhan Pappilan peruskorjauksen viitekustannuslaskelma, ELY keskus Kunnanhallitus 147 Kaakkois-Suomen ELY-keskus ilmoittaa päiväämällään kirjeellä pitävänsä kunnan esittämiä vanhan pappilarakennuksen (myöh. kunnanvirasto II) kustannuksia kohtuullisina esitettyihin töihin nähden. Korjattavien huonetilojen huoneala on 422 m 2 ja päivitetty hakijan kustannusarvio euroa (alv 0 %). Korjaussuunnitelmat on tehtävä niin kattavasti (rakennesuunnitelmat), että tehtävät korjaukset poistavat todetut terveyshaitat (sisäilmaongelmat). ELY -keskus pyytää hakijaa varmistumaan siitä, että peruskorjaustyön työnjohto ja valvoja ovat hyvin perehtyneitä hankkeessa tehtäviin vauriotyökorjauksiin. Liite. Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi Työjärjestysasiat Asiat 145, 146 ja 147 otettiin käsiteltäväksi ylimääräisenä esityslistan ulkopuolelta. Ennen kokouksen alkua tutustuttiin uuteen päiväkotiin päiväkodin johtaja Susanna Sorvalin opastuksella.

14 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 136, 139, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 137 ja 138 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Lemin kunnanhallitus Toukkalantie LEMI puhelin telefax sähköposti: Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

15 Kunnanhallitus VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vai se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Kouvolan hallinto-oikeus Kauppamiehenkatu 43 C, PL KOUVOLA Sähköposti; Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät 140 Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pykälät valitusaika päivää Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava -päätös, johon haetaan muutosta -miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi -muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä /HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vianomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä, Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusalan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. euroa Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013. 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013. 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264 PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013 Asialista 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264 203. Lausunto taksilupakiintiöstä 2014...199 204. Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistuksesta...200

Lisätiedot

Asialista 93. Lemin pohjoisosien tuulivoimayleiskaava (osa-alue 1, Rutaho)...148

Asialista 93. Lemin pohjoisosien tuulivoimayleiskaava (osa-alue 1, Rutaho)...148 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Kunnanhallitus 6.7.2015 Asialista 93. Lemin pohjoisosien tuulivoimayleiskaava (osa-alue 1, Rutaho)...148 94. Lemin pohjoisosien tuulivoimayleiskaava (osa-alue 2, Repovuori)...153 95.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit 28.10.2012, vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta...151 113. Indekon Oy:n

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta Asialista 49. Viranhaltijapäätökset...77 50. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 17.6.2015...78 51. Eron myöntäminen luokanopettajan virasta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015 Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 10. Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta...18 11. Leasing-rahoituksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015. 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015. 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163 PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015 Asialista 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163 98. Talouden väliraportti...163 99. Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa...164

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho, Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 10/2009 243 KOKOUSAIKA 11.5.2009 klo 14.00 14.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kanteleen Voima Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Aika Tiistai 4.3.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Välitie 2, neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Hirvonen Veijo Hyytiäinen Päivi Kettunen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen

Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 16/2010 295 KOKOUSAIKA 13.9.2010 klo 14.10-14.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Leirikeskus Hammasniemi Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88 Tekninen lautakunta 30.10.2012 AIKA 30.10.2012 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kaupungintalo, kahvio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Aika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.30-21.38 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 10.6.2014 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet Keijo Sakari ja Tapio Uusitalo

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet Keijo Sakari ja Tapio Uusitalo ISOJOEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA nro 2/2003 KOKOUSAIKA: Torstaina 12.06.2003 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Juha Piikkilä,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2011 114 KOKOUSAIKA 31.3.2011 klo 13.00 14.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, Tiina Kemppinen, Marjaana Laitila-Säily,

Lisätiedot