Oppimisvaikeuksia, lukihäiriö?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppimisvaikeuksia, lukihäiriö?"

Transkriptio

1 Oppimisvaikeuksia, lukihäiriö? Tietokirjoja aiheena erilaiset oppijat Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Irmeli Koivisto

2 AAPISLUKKO : avaimia aikuisen lukiohjaukseen / Eliisa Hacklin... [et al.] Opetushallitus, AAP AD/HD-AIKUISEN kuntoutusopas / toimittanut Kirsi Saukkola ADHD-liitto, [2005] AD/ AHVENAINEN,Ossi Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet : teoreettista taustaa ja opetuksen perusteita Special Data, AHV AIVOT ja oppiminen : kliinistä lasten neuropsykologiaa / Niilo Mäki Instituutti PS-kustannus : Atena, AIV ALAHUHTA, Eila Leikin ja puhun, liikun ja luen : puhe-lukivaikeudet ja perusvalmiuksien harjoittaminen Otava, ALA ALA-KAUHALUOMA, Mika Oppimisvaikeudet tukipalvelun haasteena : Lukineuvola-hankkeen arviointitutkimus Kuntoutussäätiö, ALA ALOPAEUS-LAURINSALO, Nina Musiikkiterapia puhehäiriöisten lasten kuntoutuksessa : teoria ja käytäntö [Thalamus], 1997 (Edita) ALO AMMATILLISEN erityisopetuksen kentällä / toim. Markku Jahnukainen & Päivi Pynnönen Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu, AMM ARAJÄRVI, Terttu Tasapainoinen lapsuus WSOY, ARA 1

3 ARO, Tuija Luetun ymmärtämisen teoriaa ja harjoituksia Niilo Mäki Instituutti, ARO ARO, Tuija Tarkkaavaisuushäiriöinen oppilas koululuokassa Niilo Mäki Instituutti, ARO ASIAKKAANA erilainen oppija. / Toimituskunta: Anja Lyra et al. Työministeriö, työvoimapalveluosasto, työvoiman koulutus- ja kuntoutusyksikkö, ASI AUTISMI : teoriasta käytäntöön / Oiva Ikonen (toim.) Atena, AUT AUTISMI ja Aspergerin oireyhtymä : toimintarajoite - miten se vaikuttaa elämääsi? Autismi- ja Aspergerliitto, AUT BIRATH, Birgitta Aivojumppa : oppimista parantavia liikeharjoituksia Basam Books, BIR BROBERG, Anders Kliininen lapsipsykologia Suomen psykologiliitto, BRO BROMAN, Annika Rippikoulu kaikille : kärsivällisyyttä, selkeyttä, rakennetta LK-kirjat, BRO BY, Oddbjørn Memo : helppo tapa parantaa muistia Bazar, BY 2

4 DENNISON, Paul E. Aivojumppaopas Suomen kinesiologiayhdistys, DEN DYSFASIA : kielenkehityksen erityisvaikeus / toimittanut Ulla Hyytiäinen-Ruokokoski Aivohalvaus- ja afasialiitto, DYS EI tyhmä vaan erilainen oppija / toimittaja: Kaisa Strandén Hero, EIT EKEBOM, Ulla-Maija Satayksi kouluongelmaa : opettajan käsikirja Edita, EKE ERILAINEN oppija : yhteiseen kouluun : kokemuksia yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden kehittämisestä / Oiva Ikonen, Pirkko Virtanen (toim.) PS-kustannus, ERI ERILAINEN oppija 1 : erityisopetuksessa kehitettyjä arviointi- ja opetusmenetelmiä / toim. Oiva Ikonen WSOY, ERI ERILAINEN oppija 2 : erityisopetuksessa kehitettyjä arviointi- ja opetusmenetelmiä / toim. Oiva Ikonen WSOY, ERI ERILAISEN oppijan käsikirja / [toimituskunta: Riitta Hämäläinen et al.] Erilaisten oppijoiden liitto, ERI ERILAISESTA oppijasta erinomaiseksi oppijaksi : kokemuksia erilaisesta opettamisesta ja erilaisesta oppimisesta / toimittanut Anna-Maija Hintikka Hero, ERI 3

5 ERILAISUUDEN valot ja varjot : eettinen kasvatus koulussa / toimittaneet Hannele Niemi ja Riitta Sarras Otava, ERI ERITYISPEDAGOGIIKAN perusteet / Sakari Moberg, Jarkko Hautamäki, Joel Kivirauma, Ulla Lahtinen, Hannu Savolainen, Simo Vehmas WSOY oppimateriaalit, 2009, 5. uud. p ERI ERITYISPEDAGOGIIKKA 2 : Erityiskasvatuksen käytäntö / Ossi Ahvenainen, Oiva Ikonen, Jukka Koro WSOY, ERI ERITYISPEDAGOGIIKKA ja aikuisuus / toimittaneet Tarja Ladonlahti ja Raija Pirttimaa Palmenia, ERI ERITYISPEDAGOGIIKKA ja varhaislapsuus / toimittaneet Elina Kontu ja Eira Suhonen Yliopistopaino, ERI FURMAN, Ben Ei koskaan liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus WSOY, FUR ESTEISTÄ mahdollisuuksiin : vammaistyön perusteet / Marita Malm... [et al.]. WSOY, EST GILLBERG, Christopher Nörtti, nero vai normaali? : Aspergerin oireyhtymä lapsilla, nuorilla ja aikuisilla Atena : PS-viestintä, GIL HALONEN, Mirja Aikuinen oppimassa : lukemisen ja kirjoittamisen harjoituksia oppimisvaikeuksista kärsiville aikuisille Opetushallitus, HAL 4

6 HALONEN, Mirja Ovi äidinkielen perusteisiin : harjoituskirja aikuisten lukiopetukseen Opetushallitus, HAL HERMOVERKOT, mielenterveys ja psykoterapia / toimittajat: Marjaana Lindeman, Laura Hokkanen, Raija-Leena Punamäki Psykologien kustannus, HER HINTIKKA, Anna-Maija Tyhmästä ja laiskasta Einsteiniksi : näin autat lukivaikeuksista : käsikirja vanhemmille ja erilaisten oppijoiden kanssa työskenteleville Hero, HIN HOJKS : erilaisia oppijoita, erilaisia lähestymistapoja / Oiva Ikonen, Pirkko Virtanen (toim.) PS-kustannus, HOJ HOJKS II : Yksilölliset opetussuunnitelmat ja opetus / Oiva Ikonen ja Pirkko Virtanen (toim.) PS-kustannus, HOJ HUHTANEN, Kristiina Kun huoli herää : varhainen puuttuminen koulussa PS-kustannus, HUH HUHTANEN, Kristiina Varhainen puuttuminen : erityisen tuen tarpeen kohtaaminen päivähoidossa Finn lectura, HUH IHMISEN psykologinen kehitys / Jari-Erik Nurmi... [et al.] WSOY, IHM IKÄHEIMO, Hannele Iloa ja ymmärrystä matematiikkaan Opperi, IKÄ 5

7 IKÄHEIMO, Hannele Opi matematiikkaa leikkien esi- ja alkuopetuksessa Opperi, IKÄ INKLUUSION haaste koululle : oikeus yhdessä oppimiseen / Pentti Murto, Aimo Naukkarinen, Timo Saloviita (toim.) PS-kustannus, INK JAKOBSON, Marjatta Muutosvoima minussa : nuorten selviytyminen arkielämän paineissa ja kriisitilanteissa Mannerheimin lastensuojeluliitto, JAK JOKINEN, Kristiina AD/HD-opas koulunkäyntiavustajille PS-kustannus, JOK JOKO se puhuu? : kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa / Tiina Siiskonen... [et al.] (toim.) PS-kustannus, JOK JULKUNEN, Marja-Liisa Lukijaksi kasvaminen WSOY, JUL KAKKURI, Irma Pomeron Lammaskoulu Jyväskylän yliopisto, [1999] KAK KAKKURI, Irma Pöllövaarin kirjoittamisinto : kielellisen tietoisuuden harjaannuttamisohjelma Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikan laitos, KAK KALAKOSKI, Virpi Muistikirja Edita, KAL 6

8 KARVONEN, Pirkko Lukuleikkejä lapsille Kirjayhtymä, KAR KARVONEN, Pirkko Päiväkotilasten lukuleikit : lukutaidon ja lukemistietoisuuden kehittyminen interventiotutkimuksessa Jyväskylän yliopisto, KAR KIELEN kehitys ja oppimisvalmiudet : arviointi ja kuntoutus / toimittaneet Kaisa Launonen, Helena Heimo & Tuula Tykkyläinen [Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys], KIE KIIANMAA, Kari Alis : kyvyt käyttöön Lasten keskus, KII KOHTAAMISIA koulupolulla : kasvun ja oppimisen tukeminen / Oiva Ikonen, Johanna Juvonen ja Terhi Ojala (toim.) PS-kustannus, KOH KOHTI koulua : kielellisten, matemaattisten ja motivationaalisten valmiuksien kehitys / Janne Lepola & Minna M. Hannula (toim.) Turun yliopisto, KOH KOLJONEN, Maija Uskallan ja osaankin : psykomotorinen harjaannuttaminen itsetunnon ja motoriikan tukemisessa, kun lapsilla on oppimisvaikeuksia Likes, KOL KOMMUNIKOINNIN häiriöt : syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita / toimittajat: Kaisa Launonen, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka Gaudeamus Helsinki University Press, muuttam. p KOM 7

9 KOMMUNIKAATIO-ONGELMAT opetustyön haasteena : dysfasiaa ja dysleksiaa käsitteleviä tutkimuksia / Tuula Matikainen (toim.) Tuope, KOM KOPPINEN, Marja-Leena Lapsen kieli ja vuorovaikutustaidot Kirjayhtymä, KOP KOSKELA, Taina TPR, toiminnallinen tapa oppia kieliä Tammi, KOS KROMOSOMEISTA kaksoiskonsonantteihin : lukibussin matkakirja / [toimituskunta: Riitta Hämäläinen, Riitta Salin, AiriValkama] Suomen kuntaliitto, KRO KUIKKA, Pekka Neuropsykologian perusteet WSOY, KUI KUIKKA, Pekka Kliininen neuropsykologia WSOY, KUI LAGERCRANTZ, Olof Lukemisen ja kirjoittamisen taidosta WSOY, LAG LAPSEN normaali ja poikkeava kielen kehitys / oimittaneet Antti Iivonen, Anneli Lieko ja Pirjo Korpilahti SKS, LAP LAPSI ja tutkimus / toimittaneet Paula Lyytinen ja Heikki Lyytinen Atena, LAP 8

10 LATVA, Tarja Mopa : motoriikka paremmaksi : luokassa toteutettavia motorisia harjoituksia dysfasialapsille Haukkarannan koulu, LAT LEHTINEN, Erno Kasvatuspsykologia WSOY Oppimateriaalit, LEH LEHTOKOSKI, Anne Aikuisen ADHD ja aivojen arvoitus Tammi, LEH LEHTONEN, Heleena Lukemalla avaraan maailmaan Atena, LEH LEIKKI linkkinä lapseen : toimintaterapiaa sensorisen integraation keinoin / Ellen Yack, Shirley Sutton, Paula Aquilla (toim.) PS-kustannus, LEI LIIAS, Suvi Esikosta eteenpäin : alle kouluikäisen lapsen kehityksen tukeminen yhteistyössä perheen, päivähoidon ja erilaisten tukiverkostojen kanssa : Esikko-projekti / [raportin laadinta: Suvi Liias, Kati Putkonen] Helsingin seudun erilaiset oppijat, LII LIIKU ja opi : liikunnasta apua oppimisvaikeuksiin / Pauli Rintala... [et al.] (toim.) PS-Kustannus, LII LINDH, Raimo Mielikuvaoppiminen WSOY, LIN LINNA, Helena Kirjoittamisen suuri seikkailu : prosessikirjoittaminen WSOY, LIN 9

11 LUKEMALLA ja tekemällä : opettajan opas lukivaikeudesta ammatillisille oppilaitoksille / toimituskunta: Leila Kairaluoma... [et al.] Niilo Mäki instituutti, LUK LUKI-VAIKEUDESTA luki-taitoon / toim. Marjatta Takala & Elina Kontu Yliopistopaino, LUK LUKIVAIKEUSKO terveydenhuollon asia? : korvatulehduksista kouluhaluttomuuteen, unihäiriöistä uupumiseen / [toimituskunta: Pirjo Anttila... et al.] Erilaisten oppijoiden liitto, LUK LUKUHAASTETTA koko elämä / toimittaneet Minna Inovaara, Anna Malmio Äidinkielen opettajain liitto, LUK LUMMELAHTI, Leena Didaktiset leikkiharjoitukset esiopetuksessa Kirjayhtymä, LUM MACMILLAN, Bonnie Miksi pojat ovat poikia ja miten kehittää heidän parhaita puoliaan WSOY, MAC MATEMATIIKKA - näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen / toimittajat:] Pekka Räsänen... [et al.] Niilo Mäki instituutti, MAT MERIMAA, Erkki Koulunkäyntiavustajan kirja PS-Kustannus, MER MIELI ja aivot : kognitiivisen neurotieteen oppikirja / H[eikki] Hämäläinen... [et al.] (toim.) ; [... kuvitus: Satu Ilta] Turun yliopisto, kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus, MIE 10

12 MOILANEN, Kari Kielinavigaattori : käytännön työvälineitä kieltenopetukseen WSOY Oppimateriaalit, MOI MOILANEN, Kari Yli esteiden : oppimisvaikeudet ja vieraat kielet Tammi, MOI MURTO, Pentti Syrjäytyjästä selviytyjäksi : vammaisen nuoren koulutusuran tukeminen opetuksen, kuntoutuksen ja sosiaalityön moniammatillisena yhteistyönä Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu, MUR MÄLKIÄ, Esko Uusi erityisliikunta : liikunnan sovellukset erityisryhmille Liikuntatieteellinen seura, MÄL MÄÄTTÄ, Paula Perhe asiantuntijana : erityiskasvatuksen ja kuntoutuksen käytännöt Atena, MÄÄ NEVALA, Jukka Sanaketjutesti I-II : käsikirja Niilo Mäki Instituutti, NEV NISSINEN, Leena Auttamisen rajoilla : myötätuntouupumisen synty ja ehkäisy Edita, NIS NUMMINEN, Heli Lapsellani on oppimisvaikeuksia Edita, NUM NUORET kielikuvassa : kouluikäisten kieli 2000-luvulla / toimittaneet Sara Routarinne ja Tuula Uusi-Hallila Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, NUO 11

13 NÄKÖKULMIA ammatilliseen erityisopetukseen / Eija Honkanen, Leena Kaikkonen, Hannu Kotila (toim.) WSOY oppimateriaalit, NÄK NÄKÖKULMIA kehityspsykologiaan : kehitys kontekstissaan / Paula Lyytinen, Mikko Korkiakangas, Heikki Lyytinen (toim.) WSOY, NÄK NÄYTTÖ - mahdollisuus erilaiselle oppijalle : opas ammatillisen peruskoulutuksen opettajalle, työpaikkaohjaajalle, opiskelijalle / Seija Pajukoski, Sanna Koskinen ja Arja Tuomi (toim.) Hero, NÄY OPPIMISEN teoria ja teknologian opetuskäyttö / Sanna Järvelä, Päivi Häkkinen, Erno Lehtinen (toim.) WSOY Oppimateriaalit, OPP OPPIMISVAIKEUDET / toim. Timo Ahonen ja Tuija Aro Atena, OPP OPPIMISVAIKEUDET : neuropsykologinen näkökulma / toimituskunta: Heikki Lyytinen... [et al.]. WSOY, OPP PAANANEN, Soili Dysleksia, identiteetti ja biografinen oppiminen : dysleksia aikuisen elämänkerronnassa Lapin yliopisto, PAA PEDAGOGINEN hyvinvointi / Kristiina Lappalainen, Matti Kuittinen & Matti Meriläinen (toim.) Suomen kasvatustieteellinen seura, PED PELTOLA, Mikko Näppärästi numeroilla : ammatillista matematiikkaa erilaisille oppijoille WSOY oppimateriaalit, PEL 12

14 PENTTILÄ, Eeva Turvallinen koulu WSOY, PEN POIKKEAVA vai erityinen? : erityispedagogiikan monet ulottuvuudet / toim. Tarja Ladonlahti, Aimo Naukkarinen, Simo Vehmas Atena, POI PRASHNIG, Barbara Eläköön erilaisuus : oppimisen vallankumous käytännössä, 3. p. PS-kustannus : Atena, PRA PSYKOLOGIA 4 : Ihmisen toiminnan neuropsykologia / Heikki Lyytinen, Vesa Laine, Lea Himberg WSOY PSY PSYKOLOGINA koulussa / toim. Sari Raninen ja Tuula Takalo Edita, PSY RUISHALME, Outi Elämä satuttaa : kriisit ja niistä selviytyminen Tammi, RUI SALMI, Paula Nimeäminen ja lukemisvaikeus : kehityksen ja kuntoutuksen näkökulma University of Jyväskylä, SAL SALMIVALLI, Christina Koulukiusaamiseen puuttuminen : kohti tehokkaita toimintamalleja PS-kustannus, SAL SALOVIITA, Timo Kaikille avoimeen kouluun : erilaiset oppilaat tavallisella luokalla PS-Kustannus, 2008, 3. uud. p SAL 13

15 SAMALTA viivalta 2 : kasvatusalan valintayhteistyöhankkeen (Vakava) kirjallisen kokeen aineisto 2008 / Merja Hillilä & Pekka Räihä (toim.) PS-kustannus, SAM SANAT sekaisin? : kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä / Timo Ahonen, Tiina Siiskonen, Tuija Aro (toim.) PS-kustannus, SAN SANAT selviksi ja teksti tutuksi : lukiharjoituskirja nuorille ja aikuisille / toim. Aija Lund 1 : Patrioottisuutta pelikentillä - kansallisuus ja kansalliset tunteet urheilussa Turun kristillisen opiston säätiö, SAN SANAT selviksi ja teksti tutuksi : lukiharjoituskirja nuorille ja aikuisille / toim. Aija Lund 2 : Sankareita, onko heitä? Turun kristillisen opiston säätiö, SAN SANAT selviksi ja teksti tutuksi : lukiharjoituskirja nuorille ja aikuisille / toim. Aija Lund 3 : Kieli kertoo käyttäjästään Turun kristillisen opiston säätiö, SAN SAVOLAINEN, Sisko Minulla on lukihäiriö TSL ry, SAV SELKO-kirja SALMINEN, Jaakko Dysfaattinen oppija oman koulunsa kehittäjä Helsingin kaupunki, opetusvirasto : Ebeneser-säätiö, lapsuuden instituutti, SAL SANAT sekaisin? : kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä / Timo Ahonen, Tiina Siiskonen, Tuija Aro (toim.) PS-kustannus, SAN 14

16 SE on pienestä kiinni... : MBD-asiantuntijatyöryhmän opas / Merja-Maaria Turunen (toim.) Opetushallitus : Stakes, SE SELKOA selkokielestä / toimittanut Ari Sainio Kirjastopalvelu, SEL SELKO-OPAS / Hannu Virtanen (toim.) Kehitysvammaliitto, SEL SELKO-OPPIMATERIAALIN tekijän opas / Johanna Juvonen & Päivi Fadjukoff (toim.) Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus, SEL SHERBORNE, Veronica Lasten kokonaiskehitystä tukeva liikunta : yleisopetus, erityisryhmät ja esiopetus Kehitysvammaliitto, SHE SIISKONEN, Tiina CID-assosiaatiomenetelmä : puhumaan lukien - lukemaan puhuen Haukkarannan koulu, SII STRUKTUURIA opetukseen : selkeys ja rakenteet oppimisen edistäjänä / Kyllikki Kerola (toim.) PS-kustannus, STR SUVAITSEVAISUUS : erilaisuuteen suhtautuminen koulussa / Ikonen Oiva (toim.) Jyväskylän yliopisto, SUV SYRJÄYTYMISESTÄ selviytymiseen : vaikeuksien kautta elämänhallintaan / Pauli Siljander & Veli-Matti Ulvinen (toim.) Oulun yliopisto, SYR 15

17 SYRJÄYTYMISRISKIEN ehkäisy, syrjäytyneiden koulutuspalvelut ja ohjaustoiminta / toimittanut Anna-Ester Liimatainen-Lamberg Opetushallitus, SYR TAKALA, Marjatta Lukustrategiat luetun ymmärtämisen tukena yleis- ja dysfasiaopetuksessa Helsingin kaupunki, TAK TANELI, Mari Lukiasiakas kirjastossa BTJ, TAN TOISIN sanoen : selkokielen teoriaa ja käytäntöä / Leealaura Leskelä ja Hannu Virtanen (toim.) Kehitysvammaliitto, TOI TORNÉUS, Margit Löytöretki kieleen : lasten kielellisen tietoisuuden kehittyminen VAPK-kustannus, TOR TOTAKU : toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden ryhmäkuntoutus / työryhmä: Nieminen, Pirkko... [et al.] Tampereen yliopisto, psykologian laitos, TOT TUOVINEN, Sisko Dysfasia : oireyhtymän kielellis-kognitiivisten ongelmien kuvausta Jyväskylän yliopisto, Täydennyskoulutuskeskus TUO TUOVINEN, Sisko EKI on OK : kuinka kielellinen vuorovaikutus onnistuu? : kuinka vuorovaikutustilanteissa toimitaan henkilöiden kanssa, joilla on erityinen kielihäiriö (EKI) Haukkarannan koulu, TUO TYÖKALUJA päivähoidon erityiskasvatukseen / Päivi Pihlaja, Elina Kontu (toim.) Sosiaali- ja terveysministeriö, TYÖ 16

18 VALANNE, Eija "Meidän lapsi on arvokas" : henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) kunnallisessa erityiskoulussa Jyväskylän yliopisto, VAL VIHOLAINEN, Helena Suvussa esiintyvän lukemisvaikeusriskin yhteys motoriseen ja kielelliseen kehitykseen : tallaako lapsi kielensä päälle? Jyväskylän yliopisto, VIH WIKING, Barbro Vaikeat lapset : käytännön psykologiaa esikoulun ja koulun pedagogeille Otava, WIK VUORINEN, Marjatta KPL : kuuntelen - puhun - luen : opettajan opas Haukkarannan koulu, VUO YHTÄ paljon kaikille ei ole yhtä paljon kaikille : erilaiset oppijat rippikoulussa / Riitta Kuusi ja Jouko Porkka (toim.) Kirkkohallitus, YHT YMMÄRSINKÖ oikein? : kielelliset vaikeudet nuoruusiässä / Tuija Aro, Tiina Siiskonen, Timo Ahonen (toim.) PS-kustannus : Niilo Mäki Instituutti : Haukkarannan koulu, YMM 17

ERILAISEN OPPIJAN TUKEMINEN JA OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN

ERILAISEN OPPIJAN TUKEMINEN JA OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN NIILO MÄKI INSTITUUTIN LAATIMA LISTA: ERILAISEN OPPIJAN TUKEMINEN JA OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN KIELELLISET VAIKEUDET Adenius-Jokivuori, M. 2004. Kielen ja kommunikaation kehityksen tukeminen. Teoksessa

Lisätiedot

SUOMENKIELISET KIRJAT

SUOMENKIELISET KIRJAT Autismi- ja Aspergerliitto ry Junailijankuja 3 00520 Helsinki Puh. (09) 7742 770 Fax (09) 7742 7710 23.3.2006 KIRJASTO SUOMENKIELISET KIRJAT Sirkku Aho Lapsen minäkäsitys ja itsetunto Oy Edita Ab, Opetus

Lisätiedot

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009 Lea Jokinen DYSLEKSIA - Osana aikuisopiskelijan arkea humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lea Jokinen Dysleksia - osana aikuisopiskelijan arkea HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KOULUTUKSET JA JULKAISUT

KOULUTUKSET JA JULKAISUT KOULUTUKSET JA JULKAISUT KEVÄT 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO Haukkarannan ohjauspalvelut...3 Henkilöstö ja yhteystiedot...4 KOULUTUKSET Hyvä tietää koulutuksistamme...4-5 Koulutuskalenteri kevät 2011...6-13

Lisätiedot

KOULUTUKSET JA JULKAISUT

KOULUTUKSET JA JULKAISUT KOULUTUKSET JA JULKAISUT KEVÄT 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO Henkilöstö ja yhteystiedot... 3 Haukkarannan ohjauspalvelut...3-4 NEPSY -valmennus ja -ohjausviikonloput... 4 KOULUTUKSET Hyvä tietää koulutuksistamme...

Lisätiedot

KOULUTUKSET JA JULKAISUT

KOULUTUKSET JA JULKAISUT KOULUTUKSET JA JULKAISUT SYKSY 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO Henkilöstö ja yhteystiedot... 3 Haukkarannan ohjauspalvelut...3-4 KOULUTUKSET Hyvä tietää koulutuksistamme... 5 Koulutuskalenteri syksy 2011...6-13

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK NUORTEN & AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK EUDET Moniammatillinen ohjaus ja tuki JOHANNA KORKEAMÄKI JA JOHANNA NUKARI Kuntoutussäätiö Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11 Sisällys 1. Ammatillinen erityisopettajankoulutus 60 op 2 Johdanto 2 2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4 Ammatillisen erityisopettajan osaaminen 6 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA...

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Oppimisvaikeuksiin puututtava ajoissa 6/02. vuotta. Huhtikuu

SOSIAALITURVA. Oppimisvaikeuksiin puututtava ajoissa 6/02. vuotta. Huhtikuu SOSIAALITURVA 90 vuotta Huhtikuu 6/02 Oppimisvaikeuksiin puututtava ajoissa Pääkirjoitus 9. huhtikuuta 2002 Oppimisvaikeudet ovat syrjäytymisriski Oppimisvaikeuksista johtuva toistuva epäonnistuminen masentaa,

Lisätiedot

Ammatilliset erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukset. Opinto-opas 2015 2016

Ammatilliset erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukset. Opinto-opas 2015 2016 Ammatilliset erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukset Opinto-opas 2015 2016 2 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Julkaisija Hämeen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Visamäentie

Lisätiedot

Syksy 2013. Niilo Mäki Instituutin KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE KOULUTUSKALENTERI, SYKSY 2013... 2 KOULUTUSTEN RYHMITTELYT... 4

Syksy 2013. Niilo Mäki Instituutin KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE KOULUTUSKALENTERI, SYKSY 2013... 2 KOULUTUSTEN RYHMITTELYT... 4 Niilo Mäki Instituutin KOULUTUS- JA JULKAISUTIEDOTE Syksy 2013 KOULUTUSKALENTERI, SYKSY 2013... 2 KOULUTUSTEN RYHMITTELYT... 4 ILMOITTAUTUMIS- JA TILAUSOHJEET... 9 KO U LU T U K S E T... 10 JULKAISUT...

Lisätiedot

Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981-2013

Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981-2013 Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981-2013 Ryhmätyö-lehti on ilmestynyt yli 40 vuoden ajan. Lehdessä vuosina 1981-2013 ilmestyneet artikkelit ja referaatit on luetteloitu kronologisessa järjestyksessä.

Lisätiedot

Autismin kirjon oppilas koulussa

Autismin kirjon oppilas koulussa Autismin kirjon oppilas koulussa Autismin kirjo Autismin kirjo (ASD = Autistic Spectrum Disorder) tarkoittaa autismia ja autismin kaltaisia oireyhtymiä. Autismin kirjon oireyhtymät ovat keskushermoston

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGINKIRJASTO 1 / 218 UUTUUSLUETTELO 18.1.2013. Uutuusteokset ajalta: 01.01.2012-31.12.2012. Uutuuksia: Pisteryhmä:

RAAHEN KAUPUNGINKIRJASTO 1 / 218 UUTUUSLUETTELO 18.1.2013. Uutuusteokset ajalta: 01.01.2012-31.12.2012. Uutuuksia: Pisteryhmä: RAAHEN KAUPUNGINKIRJASTO / 8 UUTUUSLUETTELO 8..03 Uutuusteokset ajalta: 0.0.0-3..0 Uutuuksia: Pisteryhmä: 47 nimekettä Raahen kaupunginkirjasto UUTUUSLUETTELO / 8 Aikuisten tietokirjalli 0 Yleisteokset.

Lisätiedot

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle 1 NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle Mikkelin ammattiopisto 2005 2 Lukijalle Erilainen oppija!? Poikkeavuus määrittyy

Lisätiedot

KOMMENTOITU LUETTELO MAAHAN- MUUTTAJATAUSTAISTEN OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN MATERIAALEISTA

KOMMENTOITU LUETTELO MAAHAN- MUUTTAJATAUSTAISTEN OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN MATERIAALEISTA KOMMENTOITU LUETTELO MAAHAN- MUUTTAJATAUSTAISTEN OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN MATERIAALEISTA PÄIVI JOKINEN, PIRJO IMMONEN-OIKKONEN JA LEENA NISSILÄ (TOIM.) 2011 SISÄLLYS Luettelon käyttäjälle...3 Oppi- ja

Lisätiedot

DYSFASIA-LAPSIPERHEEN HAASTAVA VANHEMMUUS

DYSFASIA-LAPSIPERHEEN HAASTAVA VANHEMMUUS DYSFASIA-LAPSIPERHEEN HAASTAVA VANHEMMUUS Tuulta purjeisiin -projektin vertaistukiryhmän vanhempien arjessa jaksamisesta Inkinen Eija Kallio Eija Opinnäytetyö, Kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

KOMMENTOITU LUETTELO MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN MATERIAALEISTA

KOMMENTOITU LUETTELO MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN MATERIAALEISTA KOMMENTOITU LUETTELO MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN MATERIAALEISTA PÄIVI JOKINEN, PIRJO IMMONEN-OIKKONEN JA LEENA NISSILÄ (TOIM.) 2009 Ulkoasu ja taitto Emmi Pollari Painopaikka Edita

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA... 4 MITEN

Lisätiedot

Vapaa-ajanohjaus. Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen

Vapaa-ajanohjaus. Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen Vapaa-ajanohjaus Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen SISÄLTÖ JOHDANTO 3 1 LASTEN JA NUORTEN ERITYISPIIRTEITÄ 4 1.1

Lisätiedot

8.1.2014. Raahen kaupunginkirjasto

8.1.2014. Raahen kaupunginkirjasto RAAHEN KAUPUNGINKIRJASTO UUTUUSLUETTELO / 0 8..04 Uutuusteokset ajalta: Uutuuksia: Pisteryhmä: 0.0.03-3..03 4409 nimekettä Raahen kaupunginkirjasto / 0 Aikuisten tietokirjalli 0 Yleisteokset. Kirja-ala.

Lisätiedot

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen LÖT Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen SÄHKÖISET SISÄL- Koonnut viittomakielenohjaaja Tiina Kajala 31.7.2013 1 Johdanto O hje on tarkoitettu kaikille kirjastoalan työntekijöille, jotka kohtaavat

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007

Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007 Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007 Jyväskylä 2005 Toimitettu kasvatustieteiden tiedekunnassa Vastaava toimittaja opintoasiainpäällikkö Riitta Kesonen ISSN 0357-4806

Lisätiedot

Sosiaalialan koulutusohjelma

Sosiaalialan koulutusohjelma SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Social Services Tutkinto: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: sosionomi (AMK) Opintojen

Lisätiedot

7.1.2013. Forssan kaupunginkirjasto

7.1.2013. Forssan kaupunginkirjasto FORSSAN KAUPUNGINKIRJASTO AIKUISTENOSASTON JA OPINTO-OSASTON UUTUUKSIA / 44 7..203 Uutuusteokset ajalta: Uutuuksia: Pisteryhmä: 0.0.202-3.2.202 2794 nimekettä Forssan kaupunginkirjasto 2 / 44 AIKUISTEN

Lisätiedot

YKSI KOULU KAIKILLE UTOPIA VAI TODELLINEN VAIHTOEHTO?

YKSI KOULU KAIKILLE UTOPIA VAI TODELLINEN VAIHTOEHTO? YKSI KOULU KAIKILLE UTOPIA VAI TODELLINEN VAIHTOEHTO? Mervi Eskelinen Erityispedagogiigan perusopinnot Tampereen yliopisto 2008 YKSI KOULU KAIKILLE UTOPIA VAI TODELLINEN VAIHTOEHTO? 1. JOHDANTO 3 2. KESKEISET

Lisätiedot

0 YLEISTEOKSET 1 FILOSOFIA, PSYKOLOGIA

0 YLEISTEOKSET 1 FILOSOFIA, PSYKOLOGIA 0 YLEISTEOKSET 06 KAN fin Kirja KANTOKORPI, Otso Jynkkää menoa Punavuoressa : rappiollista kulttuuripolitiikkaa / Otso Kantokorpi. - Helsinki : Into, 2015 ([Riika] : InPrint). - 305 s. ; 20 cm ISBN 978-952-264-354-4

Lisätiedot

Apuvälineet dyslektikkojen elämän ja oppimisen tukena

Apuvälineet dyslektikkojen elämän ja oppimisen tukena Apuvälineet dyslektikkojen elämän ja oppimisen tukena Pro gradu -tutkielma Tiina Veijola Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Lapin yliopisto Kevät 2015 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot