Kulttuuritoiminnan vaikutusten tutkimus ja kunna(o)llinen päätöksenteko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulttuuritoiminnan vaikutusten tutkimus ja kunna(o)llinen päätöksenteko"

Transkriptio

1 Kulttuuritoiminnan vaikutusten tutkimus ja kunna(o)llinen päätöksenteko Jukka Louhivuori Professori Jyväskylän yliopisto, musiikin laitos

2 uskoako vaiko eikö uskoa? kulttuuri, terveys ja hyvinvointi tutkimukset ja luotettavuuden arviointi Bygren, L.O, Konlaan, B.B., & Johansson, S.E. (1996). Attendance at cultural events, reading books or periodicals, and making music or singing in a choir as determinants for survival: Swedish interview survey of living condition. British Medical Journal, 313 (7072), Tutkittavia: Ikäryhmä: v Tutkimuksen aikaväli: Myönteisiä vaikutuksia: elokuvat, konsertit, laulaminen, museot, taidenäyttelyt Ei vaikutuksia: teatteri, kirkko, lukeminen, soitinten soittaminen

3 uskoako vaiko eikö uskoa? kulttuuri, terveys ja hyvinvointi tutkimukset ja luotettavuuden arviointi Journal of Epidemiology & Community Health (2011) Patterns of receptive and creative cultural activities and their association with perceived health, anxiety, depression and satisfaction with life among adults: the HUNT study, Norway Koenraad Cuypers, Steinar Krokstad, Turid Lingaas Holmen, Margunn Skjei Knudtsen, Lars Olov Bygren, Jostein Holmen Abstract Background Cultural participation has been used both in governmental health policies and as medical therapy, based on the assumption that cultural activities will improve health. Previous population studies and a human intervention study have shown that religious, social and cultural activities predict increased survival rate. The aim of this study was to analyse the association between cultural activity and perceived health, anxiety, depression and satisfaction with life in both genders. Methods The study is based on the third population-based Nord-Trøndelag Health Study ( ), including adult participants from Nord-Trøndelag County, Norway. Data on cultural activities, both receptive and creative, perceived health, anxiety, depression and satisfaction with life were collected by comprehensive questionnaires. Results The logistic regression models, adjusted for relevant cofactors, show that participation in receptive and creative cultural activities was significantly associated with good health, good satisfaction with life, low anxiety and depression scores in both genders. Especially in men, attending receptive, rather than creative, cultural activities was more strongly associated with all health-related outcomes. Statistically significant associations between several single receptive, creative cultural activities and the health-related outcome variables were revealed. Conclusion This population-based study suggests gender-dependent associations between cultural participation and perceived health, anxiety, depression and satisfaction with life. The results support hypotheses on the effect of cultural activities in health promotion and healthcare, but further longitudinal and experimental studies are warranted to establish a reliable cause effect relationship.

4 mistä puhumme, kun puhumme terveydestä ja hyvinvoinnista? fyysinen hyvinvointi psykologinen hyvinvointi sosiaalinen hyvinvointi (taloudellinen hyvinvointi) Terveys on monimutkainen fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila eikä tarkoita yksin sairauden puuttumista. (WHO 1946.) Elämänlaatu on ihmisen käsitys tilanteestaan elämässä siinä kulttuurisessa ja sosiaalisessa arvojärjestelmässä missä hän elää (suhteessa tavoitteisiin, odotuksiin, huoliin jne.). (WHOQOL Group 1994.)

5 esimerkki selitysmallista kulttuurin yhteydestä terveyteen ja hyvinvointiin ehdotus: sosiaalinen pääoma voisi yhtenä tekijänä selittää hyvinvointia ja terveyttä. Putnam, R. (2000). Bowling alone

6 Järjestötoimintaan osallistuvien määrissä tapahtuneet muutokset USA

7 Sosiaalinen pääoma ja terveys

8 Kulttuuri, sosiaalinen pääoma ja koettu hyvinvointi SOSIAA LINEN PÄÄOMA Arvot, normit Vapaaehtoistyö Luottamus MYÖNTEINEN VAIKUTUS YKSILÖÖN JA YHTEISKUNTAAN KULTTUU RISET AKTIVI TEETIT Arvot, normit Vapaaehtoistyö Luottamus SOSIAA LINEN PÄÄOMA KULTTUURISET AKTIVITEETIT SOSIAALINEN PÄÄOMA MYÖNTEINEN VAIKUTUS YKSILÖÖN JA YHTEISKUNTAAN

9 TUTKIMUSTULOKSIA KUOROLAULUSTA JA TERVEYDESTÄ Kuolleisuus alenee Bygren et al. (1996) Dementian riski alenee Verghese et al. (2003; 2009) Mielialan myönteiset muutokset Mielialan paraneminen (stressin väheneminen) Fysiologiset muutokset Kortisolitaso (stressin säätely) vaihtelevia tutkimustuloksia Salivary immunoglobulin määrä kasvaa kuorolaulun aikana

10 ESIMERKKI KULTTUURIAKTIVITEETIN (KUOROLAULU) JA TERVEYDEN VÄLISESTÄ SUHTEESTA L vähemmän lääkärikäyntejä vähemmän lääkkeiden tarvetta vähemmän kaatumisia 166 tervettä aikuista > 65 v 12-kk kuorolaulua vs. normaali aktiviteetti Cohen et al. (2006) vähemmän yksinäisyyden tunnetta

11 ESIMERKKITAPAUS SUOMESTA: SENIORIKUOROLAULAJIEN TERVEYS JA HYVINVOINTI VS. MUUT SUOMALAISET elämänlaadun arvioinnin mittari: WHOQOL-bref Kuorolaulajien ja muiden suomalaisten (Hypa aineisto) hyvinvoinnin ulottuvuuksien (fysikaalinen, psykologinen, sosiaalinen ja ympäristö) vertailu 90# 80# 70# 69# 70# 77# 76# 82# 78# 83# 85# 60# 50# 40# 30# 20# 10# 0# HYPA# JKL# Physical## Psychological## Social# Environment## HYPA aineisto (N=4306); JKL seniorikuorolaulajat (N=114) Louhivuori, J., Siljander, E., Luoma, M.-L., & Johnson, J. K. (2012). Seniorikuorolaulajien sosioekonominen tausta, koettu hyvinvointi ja terveys. Yhteiskuntapolitiikka, 77(4),

12 Millaiseksi arvioit elämänlaatusi? 80$ 60$ 55,1$ 75,9$ 40$ 20$ 0$ 0,6$ 0$ 3,6$ 0$ 23,6$ 12,9$ Very$bad$ Bad$ Not$bad$8$not$ good$ Good$ 17,1$ 11,2$ Very$good$ Es>ma>on$of$quality$of$life?$HYPA$%$ Es>ma>on$of$quality$of$life?$JKL$%$ Kuinka tyytyväinen olet terveyteesi? 80$ 60$ 53,8$ 68,1$ 40$ 20$ 0$ 4,7$ Very$unsa5sfied$ 11$ 10,9$ 0$ 3,4$ Quite$ unsa5sfied$ 9,5$ Not$unsa5sfied$ or$sa5sf$ Quite$sa5sfied$ 19,6$ 19$ Very$sa5sfied$ How$sa5sfied$with$health?$HYPA$%$ How$sa5sfied$with$health?$JKL$%$

13 Mikä on koulutustasosi? 60$ 50$ 40$ 52,2$ 40,4$ 30$ 20$ 21,1$ 24,8$ 18,4$ 17,5$ 20,2$ 10$ 0$ Primary$level$ Middle$level$ Lower$high$level$ Higher$high$level$ 5,5$ HYPA%$ JKL%$

14 YHTEENVETO SENIORILAULAJAT (JYVÄSKYLÄ): - asuvat muita yleisemmin muiden ihmisten kanssa, - ovat yleisemmin naimisissa, - ovat tyytyväisempiä emotionaaliseen, psykologiseen ja sosiaaliseen elämäänsä,verrattuna kontrolliryhmään (HYPA) kysymyksiä missä määrin kuorolaulu selittää näitä eroja? selittyisivätkö erot kuorolaulun sijaan sosiaalisen taustan, varallisuuden ym. taustamuuttujien kautta?

15 ratkaisu vastausta etsitiin vertaistamisella eli etsittiin hypa-aineistosta henkilöitä, joiden ikä, sukupuoli, koulutustausta, asumismuoto ja sosiaalinen asema vastaavat kuoroaineistossa olevia henkilöitä Hypa aineisto: 2887 suomalaista vertaistamisessa 1296 henkilöä Vertaispareja löytyi molemmista ryhmistä 107 henkilöä TULOKSET Fysikaalisella, psykologisella, emotionaalisella ja ympäristöulottuvuudella kuorolaulajien ja muiden suomalaisten arviot hyvinvoinnistaan eivät eronneet toisistaan (tilastollisesti merkitsevästi). Seniorikuorolaulajien koettu terveys oli tilastollisesti merkitsevästi parempi kuin muilla suomalaisilla (Hypa aineisto).

16 MUITA TUTKIMUKSIA KULTTUURIN, HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN VÄLISESTÄ SUHTEESTA kysymys: millä tavoin kulttuuri ja talous liittyvät toisiinsa?

17 kulttuuritoiminnan arvon mittaaminen vertailukohde: palkakorotukset Tanssi tekee yhtä onnelliseksi kuin 1,600 palkankorotus Onnellisuuden kokemuksen kannalta hyödyllisin aktiviteetti on tanssiminen, mikä vastaa 1671 vuotuista palkankorotusta. Seuraavaksi hyödyllisin on uinti ( 1630) ja kolmanneksi kirjastoissa käynti ( 1359).

18 KULTTUURI, TERVEYS JA HYVINVOINTI SELVITYKSIÄ, HANKKEITA JA TOIMINTAA JYVÄSKYLÄSSÄ

19 KULTTUURI JA TERVEYS Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kulttuurilautakunnan asettaman työryhmän esitys Jyväskylän seudun sosiaali- ja terveysalalla toimivien tahojen kulttuuriyhteistyöhankkeiden kehittämiseksi

20 KULTTUURI JA TERVEYS Kulttuurityön yleisyys ja toiveet kulttuuriaktiviteeteista Jyväskylän kaupunki. Kulttuuri ja terveys -raportti. Sanna Kerälampi 2004

21 JYVÄSKYLÄN SEUDULLA TOTEUTETTUJA KULTTUURI, TERVEYS JA HYVINVOINTI -HANKKEITA TAIDEAPTEEKKI - JKL kulttuuritoimi LAULU LIIKUTTAA - JKL kansalaisopisto LASTENOSASTOJEN KULTTUURITOIMINTA - LASTU Musiikki, kuvataide, teatteri, sairaalaklovnit jne. LYSTI - LUOVAA TOIMINTAA - JAMK HOPEASOINTU - JKL kansalaisopisto LAULUSTA VOIMAA - JKL kulttuuritoimi TAI LIIKU - JAMK KOULUTUSYHTEISTYÖ - Musiikkikampus (JY, JAMK, JAO) Musiikin erityiskasvatus yhteistyössä vanhuspalveluiden erityiskoulujen jne. kanssa Lähde: Louhivuori, J. (2011). Kulttuuri- ja hyvinvointihankkeet Jyväskylän seudulla - taustaa ja tulevaisuuden näkymiä. Teoksessa P. Jussila (toim.) Luovaa lystiä: luovat menetelmät osana hoitotyötä, pp, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

22 Uurainen 2008 Luhtinen 2008 LAULU LIIKUTTAA ILOA JA VIRKISTYSTÄ IKÄIHMISILLE Seniorikansalaisuuden kehittämishanke Jyväskylän kansalaisopisto

23

24

25 JYVÄSKYLÄN SEUDULLA TOTEUTETTUJA KULTTUURI, TERVEYS JA HYVINVOINTI -SELVITYKSIÄ HANKKEISTA ASIAKKAIDEN OSALLISUUS JA AMMATTILAISTEN YHTEISTYÖ TAIDEAPTEEKISSA Sinikka Partanen Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Toimintafilosofisesti Taideapteekki ponnistaa monista eri tutkimuksista, hankkeista ja selvityksistä. Taustalla on koko 2000-luvun pinnalla ollut kansainvälinen keskustelu kulttuurin vaikutuksesta sekä henkiseen että fyysiseen terveyteen. Suomessa käynnistynyt Terveyttä kulttuurista-verkosto on saanut alkunsa vuonna 1992 YK:n kulttuurivuosikymmenen aikana käynnistetystä Arts In Hospital -toiminnasta. Terveyttä kulttuurista -verkoston tehtävänä on ollut kerätä ja jakaa tietoa kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksista terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Verkostossa on tällä hetkellä yli 70 jäsentä, jotka edus15 tavat sekä kulttuurin ja taiteen että terveys- ja sosiaalipuolen alueita. (Terveyttä kulttuurista -verkosto 2013.)

26 Kulttuuritoiminnan vaikutusten tutkimus ja kunna(o)llinen päätöksenteko

27 Millä foorumeilla tutkimustietoa jaetaan? (tiedotusvälineet yms.) - sanomalehdet - aikakauslehdet - radio, televisio - INTERNET - SOME - tieteelliset lehdet (suomenkieliset) - tieteelliset lehdet (vieraskieliset)

28 Millä foorumeilla tutkimustietoa jaetaan (kunnallinen päätöksenteko)? - valtuustojen kokoukset - valtuustoseminaarit - lautakuntatyöskentely - virkamiesvalmistelu - KO-KO (korvasta korvaan) - päättäjien keskinäinen epämuodollinen yhteydenpito

29 Viestin välittyminen - kuka jakaa tietoa - asiantuntijat - kunnan virkamiehet - luottamusmiehet (lautakunnissa) - viestin tyylilaji - ymmäretäänkö viestin kieltä? - viestin visuaalinen asu - viestin sanoman kiinnostavuus - viestin sanoman merkitys päätöksentekijöille

30 Tutkimustiedon vaikuttavuus - ymmärrettävyys - viestin lähettäjän asema/arvostus - yleinen luottamus tutkimustietoon - viestin mahdollinen merkitys - esim. talouden kannalta

31 ONGELMAKOHTIA JA RATKAISUMAHDOLLISUUKSIA Päätöksentekijöillä harvoin aikaa perehtyä huolellisesti taustaaineistoihin ->Virkamiehillä suuri vastuu huolellisesta päätöksenteon valmistelusta (tutkimustiedon hyödyntäminen, tiedon suodattaminen) Päätöksentekijöiden suhtautuminen tausta-aineistoihin ja virkamiesten valmisteluun vaihtelee luottamus tutkimustietoon intuitiivinen/emotionaalinen päätöksenteko jne. Tutkijoiden mietittävä tutkimustiedon jakamiseen liittyviä seikkoja, kuten viestin selkeys (kielellinen ilmaisu, tieteen kieli) viestin esitystapa viestin julkaisufoorumit Tutkijoiden ja päätöksentekijöiden kohtaamiset lisäävät luottamusta ja ymmärrystä ja (voivat) parantaa kunnallisen päätöksenteon tasoa (vaikuttavuutta)

32 mikä näistä kuvista vakuuttaa?????

33 KIITOS TARKKAAVAISUUDESTA

34 Lisämateriaalia: SUOMI 16.6% väestöstä yli 65 v US Census Bureau (2008) An Aging World

35 Lisämateriaalia: kulttuuritoiminnan arvon mittaaminen vertailukohde: palkakorotukset Department for Culture, Media & Sport Quantifying and Valuing the Wellbeing Impacts of Culture and Sport April 2014 Daniel Fujiwara Laura Kudrna Paul Dolan B.1. Life satisfaction models for culture and sports The following activities are positively and significantly associated with life satisfaction: Engagement in sports Team sports and individual sports (for former effect is greatest) Swimming Engagement in arts (about the same impact as for sports) Attending the arts Participation in dance and crafts Attending musical events and plays Visiting libraries The following activities are negatively and significantly associated with life satisfaction: Fitness (such as going to the gym) Performing music Key Findings Arts engagement Arts engagement was found to be associated with higher wellbeing. This is valued at 1,084 per person per year, or 90 per person per month. Library engagement A significant association was also found between frequent library use and reported wellbeing. Using libraries frequently was valued at 1,359 per person per year for library users, or 113 per person per month. Sport participation Sport participation was also found to be associated with higher wellbeing. This increase is valued at 1,127 per person per year, or 94 per person per month.

36 Lisämateriaalia: kulttuuritoiminnan arvon mittaaminen vertailukohde: palkakorotukset

Taide ja kulttuuri vanhusten hoitotyössä - hoitotyöntekijöiden näkemyksiä

Taide ja kulttuuri vanhusten hoitotyössä - hoitotyöntekijöiden näkemyksiä Taide ja kulttuuri vanhusten hoitotyössä - hoitotyöntekijöiden näkemyksiä Lahden tiedepäivä 12.11.2013 Aktiivinen ikääntyminen? Asta Engström, TtM, sosionomi (AMK) Gerontologian pro gradu (2013) Jyväskylän

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä taiteen ja kulttuurin merkityksistä vanhusten hoitotyössä

Työntekijöiden näkemyksiä taiteen ja kulttuurin merkityksistä vanhusten hoitotyössä Työntekijöiden näkemyksiä taiteen ja kulttuurin merkityksistä vanhusten hoitotyössä Päätösseminaari Mixed studies -hanke 17.3.2015 Joensuu Kuvat: Marika Leinonen-Vainio Kari Vainio Pertti Mäkelä Asta Engström

Lisätiedot

1.2.2.004 Nuoret ja työ... 15 1.2.2.005 Sosiaalisen pääoman pysyvyys... 16 1.2.2.006 Liikuntarajoitteisten ihmisten elinolot ja toimeentulo...

1.2.2.004 Nuoret ja työ... 15 1.2.2.005 Sosiaalisen pääoman pysyvyys... 16 1.2.2.006 Liikuntarajoitteisten ihmisten elinolot ja toimeentulo... 1 ELINOLOT 1 ELINOLOT... 1 1.1 Yhteiset perusraportit... 3 1.1.001 Elinolot, sosiaalinen asema ja terveys... 3 1.2 Muut tieteelliset julkaisut... 3 1.2.1 Väestöryhmien väliset erot... 3 1.2.1.001 Työikäisten

Lisätiedot

http://www.socialmedicine.fi/

http://www.socialmedicine.fi/ Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta sekä eri paikkakunnilta tulevien yhteinen keskustelufoorumi. Yhdistys toimii Suomen sosiaalilääketieteen ja kansanterveystieteen

Lisätiedot

FIBROMYALGIAA SAIRASTAVIEN KOHERENSSINTUNNE, SOSIAALINEN TUKI JA ELÄMÄNLAATU

FIBROMYALGIAA SAIRASTAVIEN KOHERENSSINTUNNE, SOSIAALINEN TUKI JA ELÄMÄNLAATU OULU 2006 D 899 ACTA Marja Leena Kukkurainen FIBROMYALGIAA SAIRASTAVIEN KOHERENSSINTUNNE, SOSIAALINEN TUKI JA ELÄMÄNLAATU UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, HOITOTIETEEN JA

Lisätiedot

LUOVAN TANSSIN VOIMA

LUOVAN TANSSIN VOIMA Opinnäytetyö (AMK) Toimintaterapian koulutusohjelmaclick here to enter text. 2013 Annika Lehtomaa LUOVAN TANSSIN VOIMA Tutkielma nuorten turvapaikanhakijoiden kokemuksista tanssi-improvisaatioryhmästä

Lisätiedot

Paperitehtaan varjossa Kajaanin paperitehtaan lakkauttamisen ja siihen liittyvien tukitoimien terveysja hyvinvointivaikutusten arviointi

Paperitehtaan varjossa Kajaanin paperitehtaan lakkauttamisen ja siihen liittyvien tukitoimien terveysja hyvinvointivaikutusten arviointi Tuulia Rotko Hannele Palosuo Marita Sihto Päivi Husman Paperitehtaan varjossa Kajaanin paperitehtaan lakkauttamisen ja siihen liittyvien tukitoimien terveysja hyvinvointivaikutusten arviointi RAPORTTI

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI Hyvinvointikysely 2007

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI Hyvinvointikysely 2007 Tanja Koivumäki ja Kati Laitinen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI Hyvinvointikysely 2007 Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Sosiaalinen hyvinvointi ja kunta hyvinvoinnin tukijana

Sosiaalinen hyvinvointi ja kunta hyvinvoinnin tukijana Johanna Tomperi Sosiaalinen hyvinvointi ja kunta hyvinvoinnin tukijana Kemi terveeksi 2015 -kuntalaiskyselyn tuloksia sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja

Lisätiedot

Vastine rahalle kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen

Vastine rahalle kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) Julkaisu 7/2010 Vastine rahalle kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen Value for Money The Cost-Effectiveness of Health Promotion Toimittaneet:

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Sirpa Björkbacka, Miia Itäsalmi, Milla Siirilä, Petra-Kaisa Toikko & Paula Ylikangas IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä Näköaloja taiteen soveltavaan käyttöön

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä Näköaloja taiteen soveltavaan käyttöön Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä Näköaloja taiteen soveltavaan käyttöön Opetusministeriön julkaisuja 2008:12 Cecilia von Brandenburg Kulttuurin

Lisätiedot

Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi: yhteinen päämäärä, yhteinen politiikka

Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi: yhteinen päämäärä, yhteinen politiikka 22 Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi: yhteinen päämäärä, yhteinen politiikka HYVINVOIPA-hankkeen loppuraportti Helmi Risku-Norja, Sirpa Kurppa, Xavier Irz, Marja Pinolehto, Virpi Vorne, Marja-Leena Ovaskainen,

Lisätiedot

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Tuula Kälviäinen Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Miltä näyttää teuvalaisten 83 87 -vuotiaiden ikäihmisten arki omassa kodissaan opinnäytetyö Kevät 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Lisätiedot

AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN:

AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN: AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN: Neurotiede kohtaa koulutuksen LIFELONG LEARNING AND THE BRAIN: Neuroscience meets Education Brain developm Sisällysluettelo Contents CICERO Learning -verkoston puheenjohtajan

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN LAHDEN YKSIKÖSSÄ

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN LAHDEN YKSIKÖSSÄ OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN LAHDEN YKSIKÖSSÄ Hannele Orjala Sanna Pekkarinen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Heli Heiskanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Heli Heiskanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan KÄSI MUISTAA Käsityö ikääntyneiden elämänlaadun kohentajana Heli Heiskanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Tiina Mäkelä VÄSYMYS VANHUUDESSA

Tiina Mäkelä VÄSYMYS VANHUUDESSA Tiina Mäkelä VÄSYMYS VANHUUDESSA Lahden Diakoniasäätiön julkaisuja 1 / 2014 Tiina Mäkelä VÄSYMYS VANHUUDESSA Tutkimus vuosina 1926 30 syntyneiden päijäthämäläisten väsymyksestä ja sen yhteydestä arjessa

Lisätiedot

Yhdessä vai erikseen?

Yhdessä vai erikseen? Perhebarometri 2013 Yhdessä vai erikseen? Tutkimus suomalaisten parisuhteiden vahvuuksista, ristiriidoista ja erojen syistä Osmo Kontula Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 47/2013 Julkaisija: Väestöliitto

Lisätiedot

PALVELUTALOISSA ASUVIEN VANHUSTEN TOIMINTAKYKY Tutkimus palveluasunnoissa asuvien fyysisen, kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn muutoksista

PALVELUTALOISSA ASUVIEN VANHUSTEN TOIMINTAKYKY Tutkimus palveluasunnoissa asuvien fyysisen, kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn muutoksista PALVELUTALOISSA ASUVIEN VANHUSTEN TOIMINTAKYKY Tutkimus palveluasunnoissa asuvien fyysisen, kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn muutoksista ELISA KARJALAINEN Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen

Lisätiedot

Sifneos esitti 1970-luvun alussa käsitteen aleksitymia. Suomalaiset sukupolvet ja aleksitymia. lääketiede. Alkuperäistutkimus

Sifneos esitti 1970-luvun alussa käsitteen aleksitymia. Suomalaiset sukupolvet ja aleksitymia. lääketiede. Alkuperäistutkimus Alkuperäistutkimus Sofia Slotte, Aino Mattila, Jouko K. Salminen, Matti Joukamaa Suomalaiset sukupolvet ja aleksitymia Lähtökohdat Aleksitymian esiintyvyydestä Suomessa on tehty vain muutama väestötutkimus.

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurilaitosten

Taide- ja kulttuurilaitosten HILPPA SORJONEN JA OUTI SIVONEN Taide- ja kulttuurilaitosten YLEISÖTYÖN MUODOT, LAAJUUS JA TULOKSELLISUUS Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja 27 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Aikapaine, työn hallinta ja esimiesten työhyvinvointi

Aikapaine, työn hallinta ja esimiesten työhyvinvointi Aikapaine, työn hallinta ja esimiesten työhyvinvointi Henna Eronen Pro gradu -tutkielma Sosiaalipsykologia Itä-Suomen yliopisto Kuopio Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Tietoa työstä Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Eeva-Maria Siljanen Maria Rautio Päivi Husman Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Eeva-Maria Siljanen, Maria Rautio ja Päivi Husman

Lisätiedot

ja sen muutokset 16 vuoden seuruututkimuksessa

ja sen muutokset 16 vuoden seuruututkimuksessa Iäkkäiden jyväskyläläisten liikuntaharrastus ja sen muutokset 16 vuoden seuruututkimuksessa PÄIVI MÄKILÄ, MIRJA HIRVENSALO, TERTTU PARKATTI Yhteyshenkilö: Päivi Mäkilä, Turun ammattikorkeakoulu, Ruiskatu

Lisätiedot

Työolot ja työssä jatkaminen

Työolot ja työssä jatkaminen T TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot ja työssä jatkaminen Eläketur vakeskuksen tutkimuksia 2010:2 TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot

Lisätiedot

Nuorten aikuisten elämäntyytyväisyyden osatekijät hyvinvoinnin eri tasoilla

Nuorten aikuisten elämäntyytyväisyyden osatekijät hyvinvoinnin eri tasoilla artikkelit Nuorten aikuisten elämäntyytyväisyyden osatekijät hyvinvoinnin eri tasoilla Valdemar Kallunki & Olli Lehtonen Johdanto Kiitämme Tekesiä tutkimushankkeen rahoittajana ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulua

Lisätiedot

9 (TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN) ELINTAVAT JA LIHAVUUS?

9 (TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN) ELINTAVAT JA LIHAVUUS? 9 (TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN) ELINTAVAT JA LIHAVUUS? 9 (TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN) ELINTAVAT JA LIHAVUUS?... 1 9.1 Yhteiset perusraportit... 3 9.1.001 Elintavat ja niiden väestöryhmäerot... 3 9.2 Muut tieteelliset

Lisätiedot

JA MYÖ TOIVOTTAS, ETTÄ TÄMÄ JATKUIS JA ETTÄ JOKU MEITÄ TUKIS. Virtapiirien tilanne vuonna 2009. Haja-asutusalueiden ikääntyvien vertaisryhmätoiminta.

JA MYÖ TOIVOTTAS, ETTÄ TÄMÄ JATKUIS JA ETTÄ JOKU MEITÄ TUKIS. Virtapiirien tilanne vuonna 2009. Haja-asutusalueiden ikääntyvien vertaisryhmätoiminta. JA MYÖ TOIVOTTAS, ETTÄ TÄMÄ JATKUIS JA ETTÄ JOKU MEITÄ TUKIS. Virtapiirien tilanne vuonna 2009. Haja-asutusalueiden ikääntyvien vertaisryhmätoiminta. Hilkka Jäsperi Katja Mäkelä Opinnäytetyö Toukokuu 2010

Lisätiedot