Tohtoriohjelman johtoryhmä Tohtoriohjelman johtoryhmä on valittu nelivuotiskaudeksi Johtoryhmän kokoonpano vuonna 2014 oli seuraava:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tohtoriohjelman johtoryhmä Tohtoriohjelman johtoryhmä on valittu nelivuotiskaudeksi 2011 2014. Johtoryhmän kokoonpano vuonna 2014 oli seuraava:"

Transkriptio

1 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus /11 Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma lyhyesti Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma (National Doctoral Programme of Psychology) on verkostomuotoinen, yliopistoverkosto Psykonetin jäsenyliopistojen yhteinen tohtoriohjelma. Tohtoriohjelman muodostavat yhdessä Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen psykologian oppiaineet sekä Psykologiska institutionen vid Åbo Akademi. Tohtoriohjelman koordinaatioyksikkönä toimii Turun yliopisto. Psykologian tohtoriohjelman toiminta-ajatuksena on valmentaa psykologian alan tohtorikoulutettavista huipputason tieteellisen tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen osaajia tuomalla heidät yhteen dokumentoidun kansainvälisen profiilin omaavien psykologian alan tutkijoiden kanssa. Useimmat tutkijoista työskentelevät ryhmässä. Oman alan erikoisasiantuntijuuden ohella tohtoriohjelma tukee tieteellisen yleissivistyksen hankkimista. Tohtoriohjelman johtoryhmä Tohtoriohjelman johtoryhmä on valittu nelivuotiskaudeksi Johtoryhmän kokoonpano vuonna 2014 oli seuraava: Johtaja, puheenjohtaja Räikkönen-Talvitie Katri, HY Varsinaiset jäsenet: Punamäki Raija-Leena, TaY Kaakinen Johanna, TY Santtila Pekka, ÅA Kujala Teija, HY Salmela-Aro Katariina, JY Varajohtaja, varapj. Johanna Kaakinen, TY Varajäsenet: Korpela Kalevi,TaY Hyönä Jukka, TY Komulainen Katri, ISY Pesonen Anu-Katriina, HY Leppänen Paavo, JY Opiskelijajäsen Nils Sandman, TY Varaopiskelijajäsen Riikka Heikkilä, JY Muut jäsenet (koordinaattori): Kinnunen Jussi, TY Tohtoriohjelman johtoryhmä kokoontui yhteensä 5 kertaa vuonna Neljä kokousta pidettiin puhelinneuvotteluina, yksi kokous Varalan urheiluopistolla Tampereella kevätsymposiumin yhteydessä.

2 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus /11 Psykologian valtakunnallisen tohtoriohjelman tohtorikoulutettavat ja väitökset 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Psykologian valtakunnalliselle tohtoriohjelmalle 11 tohtorikoulutettavan paikkaa kaudelle sekä 9 paikkaa (564 kk) kaudelle Paikat ovat 4-vuotisia. Vuonna 2014 tohtoriohjelmassa OKM-rahoitusta sai yhteensä 15 opiskelijaa. Kaiken kaikkiaan Psykologian tohtoriohjelmassa opiskeli vuonna 2014 yhteensä 49 tohtorikoulutettavaa joko edellä mainituilla Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamilla tohtorikoulutuspaikoilla (15 hlöä) tai tohtoriohjelman oheispaikoilla (34 hlöä). Vuoden 2014 aikana väitteli 14 Psykologian valtakunnallisen tohtoriohjelman tohtorikoulutettavaa joko entiseltä tai nykyiseltä OKM- (11) tai oheispaikalta (3). Keskimääräinen väittelyikä psykologian tohtoriohjelmassa vuonna 2014 oli 36,9 ikävuotta. Väitöskirja tehdään pääsääntöisesti neljän vuoden aikana ja se koostuu tavallisesti 3-5:stä korkeatasoisissa kansainvälisissä julkaisuissa ilmestyneestä tutkimusartikkelista sekä yhteenveto-osasta. Väitöskirjaan sisällytettävät artikkelit käyvät läpi tiukan tarkastusprosessin, koska ne julkaistaan vertaisarviointia käyttävissä korkeatasoisissa kansainvälisissä julkaisusarjoissa. Taulukko 1. Psykologian tohtoriohjelman väitelleet opiskelijat 2014 VUOSI VÄITTELIJÄ VÄITÖSKIRJAN NIMI IKÄ AJANKOHTA ARVOSANA YO 2014 Vesa Putkinen Musical activities and the development laudatur HY of neural sound discrimi nation Ilmari Määttänen Stress and long QT syndrome : cum laude HY the role of stress proneness and approbatur 2014 environmental stress Ulla Ellfolk Neurocognitive changes in earlystage laudatur ÅA Parkinson's disease: Func- tional and structural brain correlates of memory and verbal functions 2014 Kaisa Kirves Perceived employability: Antecedents, trajectories and consequences 2014 Claire Garendeau School Bullies' Quest for Power: Implications for Group Dynamics and Intervention 2014 Pessi Lyyra The scope and limits of implicit visual change detection 2014 Maria Mittag Interactions of the processing of letters and speech sounds as reflected by event-related brain potentials 2014 Marjo Flykt Prenatal representations predicting parent-child relationship in transition to parenthood: Risk and family dynamic considerations 2014 Valdas Noreika Alterations in the States and Contents of Consciousness: Empirical and Theoretical Aspects 2014 Hely Innanen Occupational Well-being. The Role of Areas of Worklife and Achievement and Social Strategies 2014 Niina Salminen- Vaparanta The neural processes generating visual phenomenal consciousness: ERP and neuronavigated brain stimulation studies 2014 Sanna Roos Guilt, Shame, and Cognitive- Emotional Associations with Children s Social Behavior eximia cum TaY laudatur TY hyväksytty JY eximia cum eximia cum HY TaY laudatur TY hyväksytty JY laudatur TY eximia cum 2014 Soile Tuovinen Maternal hypertensive disorders eximia cum HY TY

3 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus /11 during pregnancy and the mental health and cognitive functioning of the adult offspring: the Helsinki Birth Cohort Study 2014 Silja Martikainen Sleep, physical activity, and health in children a developmental perspective eximia cum HY Opetus- ja kurssitoiminta sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Tohtorikoulutettavien opiskelusta noin kaksi kolmasosaa on oman väitöskirjatutkimuksen tekemistä ja yksi kolmasosa muodostuu suoritettavista muista opinnoista. Opinnot sisältävät toisaalta tieteenalakohtaisia kursseja, toisaalta menetelmäopintoja sekä työelämävalmiuksia edistäviä yleisiä kursseja. Tieteenalakohtaisten kurssien lisäksi vuonna 2014 on järjestetty yleisiä, kaikille tohtorikoulutettaville tarkoitettuja kursseja. Teoriatieto ja tutkimustaidot auttavat tuottamaan laadultaan korkeatasoisia väitöskirjoja, mutta ne eivät kuitenkaan riitä oppina tulevalle tutkijanuralle tai uralle julkisella sektorilla tai yritysmaailmassa. Psykologian tohtoriohjelmassa on panostettu vuonna 2014 mm. Mplus-mallintamiseen, kielen kehityksen häiriöihin ja SEM-mallien käyttöön. Näistä viimeksi mainitun kurssin järjesti professori Amiram D. Vinokur Michiganin yliopistosta Yhdysvalloista. Suomen Akatemia myöntää tohtoriohjelmille tukea opetus- ja kurssitoiminnan järjestämiseen. Kuluneen vuoden aikana Psykologian tohtoriohjelma onkin järjestänyt useita tohtorikoulutettaville ja muille jatko-opiskelijoille suunnattuja opintojaksoja ja tapahtumia, yhteensä 4 kurssia. Kurssit järjestettiin englanninkielisinä ja ne olivat avoinna myös esim. Nordic-Baltic -verkoston jäsenyliopistojen tohtorikoulutettaville ja osa myös UTUGSin sekä Langnetin opiskelijoille. Lisäksi tohtoriohjelman opiskelijoille tarjottiin mahdollisuus osallistua Psykologia kongressiin Joensuussa. KURSSIT 2014 Mixture modeling with Mplus Kurssi järjestettiin ja Helsingin yliopistossa. Kurssin opettajina toimivat Jyväskylän yliopiston dosentit Asko Tolvanen ja Noona Kiuru. Developmental language related disorders pathways, comorbidity, risk and resilience factors, neutral and genetic basis Kurssi järjestettiin Jyväskylän yliopistossa. Kurssin vastuuopettajana toimi professori Paavo Leppänen. Kevätsymposium 2014 Kukin tohtorikoulutettava ja ohjaaja kutsutaan vuosittain symposiumiin. Kevätsymposium järjestettiin Varalan urheiluopistolla Tampereella. Teemana olivat tieteen popularisointi ja ideoiden jalostaminen innovaatioiksi. Luennoitsijoina toimivat professori Katri Räikkönen-Talvitie, professori Heikki Lyytinen ja tohtorikoulutettava Nils Sandman Turun yliopistosta. Vastuuopettajana toimi professori Katri Räikkönen-Talvitie. Building and Testing Structural Equation Models (SEM) in the Social Sciences Kurssi järjestettiin Helsingin yliopistossa. Kurssin vastuuopettajana toimi professori Amiram D. Vinokur (University of Michigan Institute for Social Research). Muu kurssitarjonta Syyslukukaudella tohtoriohjelma suunnitteli Nordic-Baltic verkoston syysseminaaria, mutta seminaari jouduttiin perumaan liian vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Psykologian tohtoriohjelma on tehnyt opetuksellista yhteistyötä myös muiden tohtoriohjelmien ja opetusta tarjoavien tahojen kanssa. Koulutettavilla oli mahdollisuus osallistua Psykologia kongressiin, Psykiatrian tutkijakoulun

4 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus /11 järjestämille kursseille sekä Psykonet-verkoston erikoispsykologikoulutuksen opetukseen kuten aikuisneurologian videoseminaariin. Taulukko 2. Psykologian tohtoriohjelman toteutunut opetus, yhteenveto vuodelta 2014 Mixture modeling with Mplus Laajuus: 2-4 op Aika: ja Paikka: Jyväskylän yliopisto Kieli: englanti Luennoitsija: dosentti Asko Tolvanen ja dosentti Noona Kiuru (JY) Developmental language related disorders Laajuus: 5 op Aika: Paikka: Jyväskylän yliopisto Kieli: englanti Luennoitsija: professori Paavo Leppänen (JY) Kevätsymposium 2014 Laajuus: 1 op Aika: Paikka: Varalan urheiluopisto, Tampere Kieli: englanti/suomi Luennoitsijat: Prof. Katri Räikkönen-Talvitie (HY), prof. Heikki Lyytinen (JY) ja tohtorikoulutettava Nils Sandman (TY) Psykologia kongressi Laajuus: 1 op Aika: Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Kieli: englanti/suomi Luennoitsijat: useita Building and Testing Structural Equation Models (SEM) in the Social Sciences Laajuus: 2 op Aika: Paikka: Helsingin yliopisto Kieli: englanti Luennoitsija: professori Amiram D. Vinokur (University of Michigan Institute for Social Research) Taulukko 3. Tohtoriohjelman opintojaksoille osallistuneet opiskelijat (henkilöt) vuonna 2014 Tohtoriohjelman opiskelijat OPINTOJAKSOT 2014 HY ISY JY TaY TY ÅA Yht. Muut Yht. Mixture modeling with Mplus Developmental language related disorders Kevätsymposium Psykologia kongressi Building and Testing Structural Equation Models (SEM) Yhteensä Henkilövaihdoksia vuonna 2014 Tohtoriohjelman johtoryhmän jäsenet, mukaan lukien puheenjohtaja vaihtuivat joulukuussa Uusi puheenjohtaja ja tohtoriohjelman johtaja on yliopistonlehtori Anu-Katriina Pesonen Helsingin yliopistosta. Varapuheenjohtajana jatkaa Johanna Kaakinen Turun yliopistosta. Tohtoriohjelman koordinaattori Jussi Kinnusen työsopimus Turun yliopistolla päättyi vuoden 2014 lopussa. Hänen tehtäviään jatkaa Psykonet-verkoston koordinaattori Kari Lehti, samoin Turun yliopistosta. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Opetusta järjestetään kaikilla Psykonet-verkostoon kuuluvilla psykologian laitoksilla, useimmiten face-to-face koulutuksena. Psykologian tohtoriohjelmalla on kuitenkin käytettävissään myös Psykonetin rakentama videoneuvotteluvälineistö, jota on mahdollista hyödyntää tohtoriohjelman kurssien yhteydessä, ja tätä on käytetty mm. erikoispsykologikoulutukseen kuuluvassa aikuisneurologian videoseminaarissa. Tohtoriohjelmalla on myös DOPSY café -niminen sosiaalinen mediapalvelu, jossa ohjelmassa mukana olevat voivat vaihtaa mielipiteitä opetuksesta tai tutkimustoimintaan liittyvistä asioista.

5 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus /11 Talous Tohtoriohjelman varat koostuivat Suomen Akatemian opetus- ja kurssitoimintaan osoittamasta tutkijakoulutuesta. Varojen käyttö on eritelty taulukossa Tilinpäätöstiedot 2014, Psykologian tohtoriohjelma. Opiskelijavalinnat vuonna 2014 Tohtoriohjelma valitsi vuonna 2014 edelleen oheispaikkalaisia. Paikat jakaantuivat siten, että Helsingin yliopistosta valittiin 4 ja Jyväskylän yliopistosta 2 eli yhteensä 6 opiskelijaa. Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistoista ja Åbo Akademista ei valittu vuonna 2014 yhtään uutta oheispaikkalaista. Vuoden julkaisu 2014 Vuonna 2014 Psykologian tohtoriohjelma palkitsi Vuoden Julkaisu kilpailun voittajat. Artikkelin tuli olla julkaistu välisenä aikana, sen tuli liittyä omaan väitöskirjaan ja osallistujan tuli olla artikkelissa 1. kirjoittaja. Määräaikaan mennessä ilmoittautui 12 tohtorikoulutettavaa. Tohtoriohjelman johtoryhmän jäsenistä koostuva arviointiryhmä arvioi artikkelit ja voittajat (yhteispistemäärällä) julkistettiin kevätsymposiumin yhteydessä toukokuussa Vuoden julkisupalkinnon ensimmäisen sijan sai Christian Hakulinen artikkelistaan Childhood family factors predict development trajectories of hostility and anger: a prospective study from childhood into middle adulthood Psychological Medicine -lehdessä. Toisen sijan sai Nils Sandman artikkelillaan Nightmares: Prevalence among the Finnish General Adult Population and War Veterans during Sleep -lehdessä. Silja Martikainen sai artikkelistaan Higher Levels of Physical Activity Are Associated with Lower Hypothalamic Pituitary-Adrenocortical Axis Reactivity to Psychosocial Stress in Children The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism -lehdessä kolmannen palkinnon. Kriteereinä käytettiin: 1) tieteellistä laatua 2) luovuutta, omaperäisyyttä 3) teoreettista ja yhteiskunnallista merkitystä. Vuoden julkaisua etsitään viidettä kertaa tammikuussa Parhaan artikkelin 2014 tekijä palkitaan jälleen tohtoriohjelman kevätsymposiumissa Hanasaaressa toukokuussa Tiedotustoiminta ja näkyvyyden lisääminen Keskitetysti tohtoriohjelman tiedotustoimintaa toteutetaan sähköpostilistojen (opiskelijat, ohjaajat, johtoryhmä, alumnit) ja kotisivujen kautta. Lisäksi jäsenyliopistot ja niin kotimaiset kuin ulkomaiset yhteistyökumppanit tiedottavat ohjelmasta ja sen toiminnasta omia kanaviaan hyväksikäyttäen. Kursseista ilmoitetaan tohtoriohjelman kotisivuilla sekä erikseen sähköpostitse opiskelijoille. Kansainvälinen toiminta Kotimaisten luennoitsijoiden lisäksi tohtoriohjelman opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua vuonna 2014 useiden kansainvälisten asiantuntijoiden luennoille (ks. taulukko 2). Tieteenalakohtaisten kurssien ja menetelmäopintojen opettajina toimivat kunkin alan johtavat asiantuntijat Suomesta ja ulkomailta. Psykologian tohtoriohjelman järjestämille kursseille on osallistunut koti- ja ulkomaisia tohtorikoulutettavia ja jatko-opiskelijoita myös tohtoriohjelman ulkopuolelta. Kaikki Psykologian tohtoriohjelman kurssit ovat avoimia mm. kaikille Nordic-Baltic Doctoral Network in Psychology -verkostoon kuuluville jatko-opiskelijoille ja myös Psykologian tohtoriohjelman omat tohtorikoulutettavat voivat halutessaan osallistua yhteistyöverkoston kurssiohjelmaan sisältyville kursseille.

6 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus /11 Opiskelijaliikkuvuus kotimaassa ja ulkomailla Psykologian tohtoriohjelma on tukenut Suomen Akatemian myöntämällä määrärahalla myös yksittäisten tohtorikoulutettavien koti- ja ulkomaille suuntautuneita kongressi- ja muita opintomatkoja. Tohtoriohjelman kurssitoiminta on hajautettu eri kaupunkeihin, jotta yhtäältä osa kursseista olisi tarjolla lähellä ja toisaalta kursseille osallistuminen lisäisi valtakunnallista liikkuvuutta. Liikkuvuutta tuetaan tohtoriohjelmassa myös myöntämällä kurssitukea, joka kattaa ainakin osan opiskelijoiden matkustus- ja majoituskuluista. Lisäksi osalla opiskelijoista on väitöskirjatyön ohjaajia eri yliopistoista, joiden tutkimusryhmissä tohtorikoulutettavalla on mahdollisuus tehdä tutkimusta. Liikkuvuutta on edistetty vuonna 2014 myös tuomalla eri psykologian laitosten/oppiaineiden ja yhteistyökumppaneina olevien tutkijakoulujen sekä muiden yhteistyötahojen tarjoama opetus Psykologian tohtoriohjelman opiskelijoiden saataville. Psykologian tohtoriohjelma myönsi 35 matka-apurahaa kongresseihin ja/tai tutkimusmatkoihin (ks. taulukko 4). Lisäksi tohtoriohjelma korvaa sekä OKM- että oheispaikoilla opiskelevien tohtorikoulutettavien tohtoriohjelman kurssi- sekä symposiumosallistumisista aiheutuneita kuluja. Taulukko 4. Psykologian tohtoriohjelman matka- ja kongressiavustukset tohtorikoulutettaville, vuosi 2014 (ei sisällä kurssitukea) VUOSI NIMI MATKAN AIHE EUR 2014 Emmi Enlund International Society for the Study of Behavioural Development 1 956,22 -kongressi Sanghaissa, Kiinassa 2014 Nils Sandman TOWARD A SCIENCE OF CONSCIOUSNESS: 20th Anniversary 1 998,57 The Tucson Conference Arizonassa, USA:ssa 2014 Sanna Isosävi World Association of Infant Mental Health Edinburghissa, 1 177,88 Isossa-Britanniassa 2014 Katri Savolainen The EMBO Conference on Telomeres, Telomease and Disease 1 473,92 -konferenssi Brysselissä, Belgiassa 2014 Sira Määttä 13th International Congress for the Study of Child Language ,45 konferenssi Amsterdamissa, Hollannissa 2014 Laura Pesu Passion to Learn International Conference of Motivation 323, konferenssi Helsingissä 2014 Elina Marttinen 7th European Conference on Positive Psychology ,10 konferenssi Amsterdamissa, Alankomaissa 2014 Maria Törnroos 17th European Conference on Personality -konferenssi , Lausannessa, Sveitsissä 2014 Kaisa Kirves Psykologia kongressi Joensuussa 482, Emmi Enlund Psykologia kongressi Joensuussa 367, Katja Tuononen Psykologia kongressi Joensuussa 195, Nils Sandman Psykologia kongressi Joensuussa 599, Kaisa Perko Psykologia kongressi Joensuussa 599, Saija Kuittinen Psykologia kongressi Joensuussa 346, Riikka Heikkilä Psykologia kongressi Joensuussa 581, Riikka Heikkilä Valtakunnalliset oppimistutkijoiden päivät Vaasassa 186, Mette Ranta Psykologia kongressi Joensuussa 594, Maryam Zarra- 28th International Congress of Applied Psychology ,62 Nezhad Pariisissa, Ranskassa 2014 Sanna Isosävi Psykologia kongressi Joensuussa 506, Elina Marttinen Psykologia kongressi Joensuussa 418, Juho Strömmer FENS Forum konferenssi Milanossa, Italiassa 1 551,45

7 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus / Jarno Tuominen Psykologia kongressi Joensuussa 390, Anu Karvonen Psykologia kongressi Joensuussa 235, Maija Lunden Psykologia kongressi Joensuussa 2014 Henri Olkonniemi Psykologia kongressi Joensuussa 600, Elina Seppä Psykologia kongressi Joensuussa 415, Mette Ranta 14th Biennial Conference of the Association for Research on 936,95 Adolescence -konferenssi Turkissa 2014 Vesa Korhonen Autism Spectrum Disorder, Individual Preferences and Experimental 1 285,58 Design -konferenssi Antalyassa, Turkissa 2014 Liisa Kuula- European Sleep Research Society -konferenssi Tallinnassa, 488,50 Paavola Virossa 2014 Terhi Helminen COST ESSEA -konferenssi Toulousessa, Ranskassa 949, Jarno Tuominen The Social Brain -konferenssi Kööpenhaminassa, 1 442,41 Tanskassa 2014 Shuo Wang Psykologia kongressi Joensuussa 195, Katja Tuononen International Conference of Autism INCA-konferenssi , Antalyassa, Turkissa 2014 Satu Kumpulainen The Obesity Society's Annual Meeting -konferenssi ,71 Bostonissa, USA:ssa 2014 Maiju Kangas Global Conference on Business and Social Sciences, Kuala 2 000,00 Lumpur, YHTEENSÄ ,21 Psykologian tohtoriohjelman tohtorikoulutettavat osallistuivat aktiivisesti erilaisiin kansainvälisiin ja valtakunnallisiin kursseihin tai kongresseihin Suomessa ja ulkomailla (ks. taulukko 5). Valtaosa ulkomaanvierailuista kohdistui alan ulkomaisiin kongresseihin. Taulukko 5. Psykologian tohtoriohjelman opiskelijoiden vierailut, osallistuminen kursseille tai kongresseihin Suomessa ja ulkomailla 2014, vastaajia yhteensä 29 VIERAILUT, KONGRESSIT JA KURSSIT 2014 YHTEENSÄ 2014 OKM OHEIS KAIKKI Työskentely, vierailu ulkomailla Osallistuminen kansainvälisille kursseille Osallistuminen kongresseihin Suomessa Osallistuminen kongresseihin ulkomailla YHTEENSÄ Yhteistyö ja verkostoituminen Psykologian tohtoriohjelma on tiivistänyt yhteistyötään esimerkiksi Oppimisympäristöjen monitieteisen tutkijakoulun (OPMON) ja ISY:n tohtoriohjelman kanssa. Tohtoriohjelmien koordinaattorit ovat myös vaihtaneet ja välittäneet tietoa kolmansien osapuolien järjestämistä seminaareista. Yliopistoverkosto Psykonetin erikoispsykologikoulutuksen kanssa yhteistyö on jatkunut edellisen vuoden kaltaisesti ja opiskelijat ovat voineet hyödyntää kummankin puolen opintotarjontaa.

8 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus /11 Opiskelijakysely 2014 Vastaajia kyselyyn oli yhteensä 29. Vastanneista 12 oli OKM-paikalla ja 17 oheispaikalla. 1) Opetustunnit 2014 Tohtorikoulutettavilta kysyttiin vuoden 2014 aikana antamastaan opetuksesta. Taulukosta 6 löytyy yhteenveto opetustunneista vuonna Vastaajista 62 % eli 19 henkilöä (10 OKM-paikalla ja 9 oheispaikalla olevaa opiskelijaa) on antanut opetusta vuoden 2014 aikana. Lisäksi yksi vastaajista ilmoitti ottaneensa vastaan yhden tentin ja toimineensa opetusta avustavissa tuutorointitehtävissä. Taulukko 6. Tohtorikoulutettavien antama opetus vuonna VUONNA 2014 ANNETUT OPETUSTUNNIT/h YHTEENSÄ OKM OHEIS KAIKKI tai enemmän YHTEENSÄ Ei opetusta YHTEENSÄ Osassa vastauksista ei käy ilmi, ovatko kaikki tunnit opetusta vai onko mukaan laskettu esim. tuntien valmistelutyö. Mukaan on laskettu myös mm. kandidaattityön ohjaus. Osa vastanneista on lopettanut opiskelunsa tohtoriohjelmassa vuoden 2014 aikana ja siirtynyt muihin tehtäviin yliopistossa, mikä selittänee muutamien vastaajien melko korkeat opetustuntimäärät. Vastaajista suurin osa on opettanut vuonna 2014 yliopistoissa psykologian oppiaineissa aihepiirinään perustutkintoopetukseen liittyvät eri osa-alueet. Opetusta on annettu vuonna 2014 mm. - ulkomaisissa yliopistoissa - psykologian oppiaineissa - avoimessa yliopistossa - julkisella sektorilla - kolmannella sektorilla - kansainvälisissä seminaareissa - Psykonetissä - verkko-opetusta Aiheina/toiminta-alueina mm. - perustutkinto-opetus: perus- aine ja syventävät opinnot (+kandidaatti/graduseminaarit), - tutkimusmenetelmät, tilastotieteellinen ohjaus - tutkielman ohjaus ja arviointi - kliiniset ammattikäytännöt - akateemiset taidot ja kognitiivisten toimintojen ohjaus - neurologinen kuntoutus - psykoosin ennustaminen - säätelytaitojen kehittyminen - evoluutiopsykologia - persoonallisuuspsykologia 2) Työryhmiin osallistuminen 2014 Tohtorikoulutettavilta kysyttiin työryhmiin osallistumisesta vuonna Työryhmiin osallistui 5 opiskelijaa (kaikki OKM-paikalta). Tulokset ovat nähtävissä alla olevassa taulukossa.

9 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus /11 Taulukko 7. Tohtorikoulutettavien osallistuminen työryhmätyöskentelyyn vuonna VUONNA 2014 työryhmiin osallistuminen YHTEENSÄ OKM OHEIS KAIKKI Jäsenenä työryhmässä Jäsenenä useassa eri työryhmässä YHTEENSÄ Työryhmät nimettiin vastauksissa seuraavasti: - oppimisohjelmien kehitysryhmä - käsikirjan valmisteluryhmä - tutkimustyöryhmä, tutkimusprojektin työryhmä - monitieteinen tutkimusryhmä 3) Toiminta yliopiston ulkopuolella Kyselyssä kartoitettiin tohtorikoulutettavien yliopiston ulkopuolista toimintaa. Tähän kysymykseen saatiin vastaus 5 henkilöltä (4 OKM-paikalla ja 1 oheispaikalla). Samalla henkilöllä voi olla useita tehtäviä yliopiston ulkopuolella. Tehtävät yliopiston ulkopuolella olivat: - kliininen psykologin työ - luennointi - neuropsykologinen kuntoutus - oma yritys - tutkimustyö 4) Muut luottamustoimet ja tehtävät 8 vastaajaa (5 OKM-paikalla ja 3 oheispaikalla) vastasi kysymykseen, joka koski muita luottamustoimia ja tehtäviä vuoden 2014 aikana. Lähes kaikki luottamustoimet liittyivät erilaisten työryhmien jäsenyyksiin ja toimintaan. Vastaajat kuvailivat muita tehtäviään ja luottamustoimiaan mm. seuraavasti: - oppiaineen sihteeri - julkaisun referee - konferenssin järjestelytoimikunta - tutkimusetiikan toimikunta - Psykologisen seuran nuorten tutkijoiden jaoksen puheenjohtaja/jäsen - tohtoriohjelman johtoryhmän jäsen - Psykonetin erikoispsykologikoulutuksen erikoisalaryhmä 5) Mediasuhteet Kysymykseen tohtorikoulutettavien mediasuhteista 2014 vastasi yhteensä 4 tohtorikoulutettavaa (3 OKM-paikalla, 1 oheispaikalla). Vastaajien mediakontaktit vuonna 2014 olivat henkilöittäin: - lehtijuttu/haastattelu - verkkolehti - radiohaastattelu - studia generalia -luento

10 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus /11 Mediakontaktien jaottelussa ei käy ilmi kuinka monta kontaktia tohtorikoulutettavalla on ollut kyseisissä mediamuodoissa. Tohtoriohjelma pähkinänkuoressa 2014 Psykologian tohtoriohjelmassa oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 51 opiskelijaa (taulukko 8), joista 13 opiskeli OKM-rahoitteisella paikalla vuoden 2014 aikana. OKM-paikalla opiskelevista yksikään ei vuoden lopussa ollut ulkomainen vuoden aikana valmistui yksi ranskalainen nainen. Vastaavasti oheispaikalla opiskelevien joukossa oli 5 ulkomaista opiskelijaa (2 Kiinasta, 2 Iranista ja 1 Alankomaista). Naisia OKM-paikalla opiskelevissa opiskelijoissa oli yhteensä 10 ja miehiä yhteensä 3. Oheispaikoilla naisia oli 32 ja miehiä 6. Taulukko 8. Tohtorikoulutettavien määrä 2014 Psykologian valtakunnallisessa tohtoriohjelmassa OPISKELIJAT 2014 Miehet Naiset YHTEENSÄ Suomal. Ulkomaal. Suomal. Ulkomaal OKM:n tutkijakoulupaikoilla olleet opiskelijat 2014 yhteensä Muut päätoimiset opiskelijat (oheispaikkalaiset) YHTEENSÄ Keskeyttäneet/peruutt. opiskelijat Vuoden 2014 kysely tohtorikoulutettaville toteutettiin joulukuussa Opiskelijoille lähetettiin sähköpostitse ohjeistukset ja osoite verkkolomakkeeseen. Vastanneita oli yhteensä 29: 12 OKMpaikalla opiskellutta tohtorikoulutettavaa sekä 17 oheispaikkalaista. Oheisena kyselyn satoa taulukoituna (taulukot 9 11). Valtaosa vastaajista eli 85 % arvioi valmistuvansa vuosina (taulukko 9). Vastauksista on vähennetty vuonna 2014 väitelleet (joita vastanneista oli 1), minkä jälkeen vastaajia oli kaikkiaan 27. Vuosikyselyyn vastanneista 1 ei antanut arviota väittelyajankohdastaan. Taulukko 9. Psykologian tohtoriohjelman opiskelijoiden oma arviointi väittelyajankohdastaan VUONNA 2014 ARVIOITU VÄITTELYAJANKOH- YHTEENSÄ TA OKM OHEIS KAIKKI Ei arviota YHTEENSÄ Vuonna 2014 vuosikyselyyn vastanneet julkaisivat yhteensä 48 julkaisua (taulukko 10). Näistä OKM-paikalla opiskelevien julkaisumäärä oli yhteensä 25, ja oheispaikalla julkaistujen artikkelien määrä oli vastaavasti 23. Eniten julkaistiin referoituja artikkeleita (63 % kaikista), joista OKMpaikalla olevat opiskelijat julkaisivat 13 ja oheispaikkalaiset 17 artikkelia. Taulukko 10. Psykologian tohtoriohjelman opiskelijoiden ilmoittamat julkaisut vuonna 2014, n=29. JULKAISUTYYPPI 2014 ULKOMAILLA SUOMESSA YHTEENSÄ 2014 OKM OHEIS OKM OHEIS OKM OHEIS KAIKKI Referoidut artikkelit Referoidut konferenssijulkaisut

11 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus /11 Muut artikkelit ja konferenssijulkaisut Monografiat, kirjat, toimitetut julkaisut Julkaisut yliopistojen tms. Julkaisusarjoissa Julkaisut yleistajuisissa lehdissä YHTEENSÄ Vuonna 2014 väitteli tohtoriksi yhteensä 14 opiskelijaa, jotka ovat olleet joko OKM-rahoitteisella paikalla tai tohtoriohjelman oheispaikalla (taulukko 11). Taulukko 11. Psykologian tohtoriohjelmassa suoritettujen tutkintojen määrä SUORITETUT TUTKIN- NOT 2014 Suoritetut lisensiaatin tutkinnot Suoritetut tohtorin tutkinnot Miehet Naiset YHTEENSÄ 2014 Suomal. Ulkomaal. Suomal. Ulkomaal

Tohtoriohjelman johtoryhmä Tohtoriohjelman johtoryhmä on valittu nelivuotiskaudeksi 2007 2010. Johtoryhmän kokoonpano vuonna 2010 oli seuraava:

Tohtoriohjelman johtoryhmä Tohtoriohjelman johtoryhmä on valittu nelivuotiskaudeksi 2007 2010. Johtoryhmän kokoonpano vuonna 2010 oli seuraava: Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 1/13 Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma lyhyesti Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma (National Doctoral Programme of Psychology) on verkostomuotoinen,

Lisätiedot

PSYKONET - TOIMINTAKERTOMUS 2011

PSYKONET - TOIMINTAKERTOMUS 2011 PSYKONET - TOIMINTAKERTOMUS 2011 Psykologian koulutusalalla toimii kuuden yliopiston muodostama yliopistoverkosto Psykonet. Verkosto on toiminut psykologian alan koulutuksen katto-organisaationa vuodesta

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma www.dopsy.fi Psykologian

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2000 39 VUOSIKERTOMUS 2000 SISÄLTÖ Missio 2 Rehtorin katsaus 3 Tavoitteet 4 Vuosi 2000 Helsingin kauppakorkeakoulussa 5 Opetus- ja tutkimuslaitokset 7 Perusopetus 17 Jatkokoulutus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2 0 0 3 AVAINTIETOJA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSTA Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK) on Suomen suurin kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittava yksikkö. Yliopistossa

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005. Helsingin kauppakorkeakoulu

Vuosikertomus 2005. Helsingin kauppakorkeakoulu Olet nyt: Etusivu > Tietoa HSE:stä > Perustiedot > Vuosikertomus > Vuosikertomus 2005 Vuosikertomus 2005 Helsingin kauppakorkeakoulu Helsingin kauppakorkeakoulun (HSE) vuosikertomus 2005 julkaistaan vain

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN TOHTORIT 2001 2006

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN TOHTORIT 2001 2006 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN TOHTORIT 2001 2006 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN TOHTORIT 2001 2006 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN JULKAISUJA B-72 Katariina Kemppainen, Anton Helander ja Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006. Olet nyt: Etusivu > Tietoa HSE:stä > Perustiedot > Vuosikertomus. HSE kansainväliseksi laatuyliopistoksi

Vuosikertomus 2006. Olet nyt: Etusivu > Tietoa HSE:stä > Perustiedot > Vuosikertomus. HSE kansainväliseksi laatuyliopistoksi Olet nyt: Etusivu > Tietoa HSE:stä > Perustiedot > Vuosikertomus Vuosikertomus 2006 HSE kansainväliseksi laatuyliopistoksi Elinkeinoelämän ja koko yhteiskunnan odotukset liiketoimintaosaamiselle ovat korkealla.

Lisätiedot

Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa. Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta

Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa. Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 5/2009 Malla Paajanen - Mikko

Lisätiedot

METSÄALAN KOULUTUKSEN TUOTTAMIA KANSAINVÄLISIÄ VALMIUKSIA

METSÄALAN KOULUTUKSEN TUOTTAMIA KANSAINVÄLISIÄ VALMIUKSIA METSÄALAN KOULUTUKSEN TUOTTAMIA KANSAINVÄLISIÄ VALMIUKSIA Raportit ja selvitykset 2011:9 Opetushallitus ja maa-ja metsätalousministeriö Raportit ja selvitykset 2011:9 ISBN 978-952-13-4724-5 (pdf) ISSN-L

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 1 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 Tunnusluvut 2011 lyhyesti Vuosibudjetti 12 M Päätoimista henkilökuntaa 179 Maisteri- ja

Lisätiedot

HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu

HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu Helsingin kauppakorkeakoulu (HSE) on maamme suurin ja monipuolisin kauppatieteellistä opetusta antava yliopisto ja yksi Pohjoismaiden johtavista kauppakorkeakouluista.

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Toimintakertomus 2013. www.tenk.fi. Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 1

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Toimintakertomus 2013. www.tenk.fi. Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 1 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN Tutkimuseettinen neuvottelukunta Toimintakertomus 2013 www.tenk.fi Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 1 Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Lisätiedot

Suomen Lihavuustutkijat ry JÄSENKIRJE 1/2012

Suomen Lihavuustutkijat ry JÄSENKIRJE 1/2012 Suomen Lihavuustutkijat ry JÄSENKIRJE 1/2012 Puheenjohtajan terveiset Palkintojuhlaa syysseminaarissa Vuoden 2012 jäsenmaksu Yhdistyksen kevätseminaari ja vuosikokous Sähköpostilista / Muutokset yhteystiedoissa

Lisätiedot

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA AALTOYLIOPISTO/JA TK O- OPISK ELU- TYÖRYH MÄ Anneli Ahvenniemi, pj. TKK, Minna-Mari Moisio/Anu Bask HSE, Pia Sivenius TaiK Opiskelijaedustajat: Ville Lehtola TKK, Kirsikka Vaajakallio TaiK 15.9.2008 JATKO-OPINNOT

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report 2002

Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report 2002 Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report 2002 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Contents Vuosi 2002 5 Rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen 6 Laatua ja arviointia 8 Peruskoulutus 10 Kansainvälisyys

Lisätiedot

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry PitkynPiiri 2/2007 Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys Pitky ry 2 Pitky on Tietotekniikan liitto ry:n Pirkanmaan jäsenyhdistys. Pitkyn tarkoituksena on toimia ICT-alan parissa työskentelevien yksityisten

Lisätiedot

Johtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS 2001

Johtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS 2001 Johtajan katsaus Vuosi 2001 oli kielikeskuksessa vertailun ja arvioinnin aikaa. Osana Helsingin yliopiston koulutuksen ja tutkintojen arviointia kielikeskus toteutti keväällä laajan itsearvioinnin selvittääkseen,

Lisätiedot

Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK

Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK Toimintakertomus 2010 (1.2.2010 31.12.2010) 1 Neuvottelukunnan kokoonpano ja kokoukset Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) asetti tutkimuseettisen neuvottelukunnan

Lisätiedot

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Toimintakertomus 2012. www.tenk.fi. Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 1

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Toimintakertomus 2012. www.tenk.fi. Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 1 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN Tutkimuseettinen neuvottelukunta Toimintakertomus 2012 www.tenk.fi Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 1 Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Lisätiedot

TOHTORINKOULUTUKSEN HALLINNOLLISET JÄRJESTELYT AALTO-YLIOPISTOSSA Tohtorinkoulutustyöryhmän raportti

TOHTORINKOULUTUKSEN HALLINNOLLISET JÄRJESTELYT AALTO-YLIOPISTOSSA Tohtorinkoulutustyöryhmän raportti TOHTORINKOULUTUKSEN HALLINNOLLISET JÄRJESTELYT AALTO-YLIOPISTOSSA Tohtorinkoulutustyöryhmän raportti 16.11.2010 Työryhmä: Varadekaani Outi Krause, puheenjohtaja Professori Tapio Ala-Nissilä (IL) Professori

Lisätiedot

KUTSU. Ari Saarnilehto 48 vuotta tiedekunnan elämässä s. 6. Tuomas Lehtinen: Miten me juristit kirjoitamme asiamme? Tiedekunnan. Päivä 30.3.

KUTSU. Ari Saarnilehto 48 vuotta tiedekunnan elämässä s. 6. Tuomas Lehtinen: Miten me juristit kirjoitamme asiamme? Tiedekunnan. Päivä 30.3. KUTSU 2015 Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan lehti alumneille Ari Saarnilehto 48 vuotta tiedekunnan elämässä s. 6 Tuomas Lehtinen: Miten me juristit kirjoitamme asiamme? 16 Tiedekunnan 18

Lisätiedot

Tekniikan alan jatkoopiskelun. ja kehittämistarpeet Suomessa

Tekniikan alan jatkoopiskelun. ja kehittämistarpeet Suomessa Tekniikan alan jatkoopiskelun nykytila ja kehittämistarpeet Suomessa Tekniikan alan jatko-opiskelun nykytila ja kehittämistarpeet Suomessa 1 2 Tekniikan Akateemisten Liitto TEK 2001 Ulkoasu Maisa Nissinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TUTKIJAKOULU

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TUTKIJAKOULU TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TUTKIJAKOULU TOIMINTA-AJATUS The aim of the Graduate School is to develop a new generation of scientifically competent, business, design & technology

Lisätiedot

Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet

Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet 2/31 Sisällysluettelo: Lukijalle 3 Metsäalan perustutkinto 4 Yliopistot 5 Nova-verkosto 5 Helsingin yliopisto 7 Opetus 7 Vaihto-opiskelu 7 Erasmus 8 Nordplus 8 Kahdenväliset

Lisätiedot

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt Pirjo-Liisa Omar (toim.) Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 952-206-038-0 (painettu) ISBN 952-206-039-9 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot