Tarvitaanko syöpätautien klinikassa perhepsykoterapeuttia?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarvitaanko syöpätautien klinikassa perhepsykoterapeuttia?"

Transkriptio

1 Tapausselostus Florence Schmitt, Eeva Salminen, Seppo Pyrhönen ja Jorma Piha Tarvitaanko syöpätautien klinikassa perhepsykoterapeuttia? Sairastuminen syöpään on vakava kriisi, joka koskettaa koko perhettä ja varsinkin pienten lasten vanhempia. TYKS:n syöpätautien klinikassa kokeiltiin psykososiaalisen konsultaation toimintamallia kolmen kuukauden ajan vuoden 2006 alussa. Potilaat, joiden katsottiin hyötyvän konsultaatiosta, ohjattiin perhepsykoterapeutille. Kuvaamme kyseistä toimintatapaa ja tarkastelemme potilaiden ongelmia kolmen tapauksen valossa. Lapsikeskeisesti työskentelevästä perhepsykoterapeutista näyttää olevan hyötyä sekä syöpätautien klinikan potilaille että lääkäreille. V iime aikoina on korostettu psykososiaalisen osaamisen tarvetta syöpäpotilaan kohtaamisessa. Useimmiten psykososiaaliset interventiot ovat olleet oppimis- ja käyttäytymisterapeuttisia. Sopeutumisprosessin edistäminen, elämänlaadun parantaminen sekä kivun, ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden lievittäminen ovat olleet syövän hoidossa psykososiaalisten toimenpiteiden päämäärinä. Potilaille voidaan tarjota erimuotoista yksilökeskeistä psykoterapiaa, ryhmäterapiaa ja monenlaista neuvontaa (Fawzy ym. 1995, Meyer ja Mark 1995, Owen ym. 2001, Greer 2002, Newell ym. 2002). Rauch ja Muriel (2004) ovat esittäneet vanhemmille tarkoitetun neuvontamallin, jossa lastenpsykiatri ja lapsipsykologi ovat käytettävissä kenen tahansa syöpätautien klinikan henkilökuntaan kuuluvan pyynnöstä. Päämääränä on vanhempien tukeminen perhettä kohdanneessa kriisissä. Lapsia tavataan yksin tai perheen kanssa. Asiantuntijat työskentelevät ajankohtaisen tarpeen mukaisesti, ja jos lapsi tarvitsee enemmän tukea, hänet ohjataan psykiatrian klinikkaan. Syöpätauteja hoitavia lääkäreitä Duodecim 2007;123:841 5 rohkaistaan perehtymään lasten normaaliin kehitykseen ja pohtimaan, miten auttaa perhettä ylläpitämään tavanomaisia rutiineja ja miten edistää perheenjäsenten keskinäistä kommunikaatiota vanhemman sairastuttua syöpään (Rauch ym. 2003). TYKS:n syöpätautiklinikassa kokeiltiin keväällä 2006 samankaltaista toimintamallia perhepsykoterapeutin avulla. Perhepsykoterapeutilla tarkoitetaan terveydenhoidon ammattilaista (psykologi, lääkäri, psykiatrian erikoissairaanhoitaja), joka on saanut Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymän psykoterapeuttikoulutuksen. Lapsikeskeisesti työskentelevä perheterapeutti on tämän lisäksi kouluttautunut lasten kehityspsykologiaan, lapsiperheen vuorovaikutukseen ja lasten kanssa työskentelyssä tarvittaviin menetelmiin. Perheterapian avulla pyritään tutkimaan, ymmärtämään ja hoitamaan perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä hoitamaan ja lievittämään perheenjäsenten häiriöitä ja kärsimyksiä. Tässä kirjoituksessa kuvataan toimintamallin tulokset ja kolmen tapauksen yksityiskohdat. 841

2 Psykoterapeuttinen ensihaastattelu Laajan ensimmäisen haastattelun tavoitteet ovat luoda vahva psykoterapeuttinen hoitosuhde potilaaseen, saada hänet tuntemaan tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi, kerätä strukturoidusti tietoa sekä analysoida saatu tieto ja käyttää sitä hyväksi määritettäessä yhdessä potilaan kanssa psykoterapeuttista hoitosuunnitelmaa ja sen päämääriä ja aikataulua. Tietoa kerätään potilaan psyykkisestä tilasta, ihmissuhdeverkostosta sekä muista potilaan kokonaistilannetta selventävistä näkökohdista. Selvitetään, minkä asian potilas esittää ongelmana ja mikä on hänen tulkintansa siitä. Arvioidaan potilaan tapa hahmottaa asioita ja hänen käsityksensä elämästä, sairaudesta ja kuolemasta. Lopuksi kartoitetaan ne ongelmat, joihin tulee puuttua. Näin voidaan tukea ja helpottaa perheen selviytymistä sairauden aiheuttamasta elämäntilanteen muutoksesta. Psykoterapeutti pyrkii ymmärtämään syöpään sairastumiseen liittyviä mielikuvia ja merkityksiä, potilaan mielikuvia itsestään, lapsistaan, läheisistään ja ihmisten välisistä suhteista, potilaan aikaisemmin kokemia traumaattisia tilanteita sekä selviytymisstrategioita ja puolustusmekanismeja. Hoidon tavoitteet nousevat ensimmäisestä haastattelusta. Suunnitelman toteuttamiseksi valitaan työmenetelmä (yksilön, parin tai perheen hoito tai näiden yhdistelmä) ja aikataulu. Potilaan ja perheen arkipäivän ratkaisuja uudenlaisessa elämäntilanteessa etsitään, varsinkin lasten näkökulmasta. Tämän kautta vahvistetaan potilaan mahdollisuuksia keskittyä oman kriisinsä läpikäyntiin, hoitoihin ja toipumiseen sekä vanhemmuuteen. Saattohoitovaiheessa psykoterapia keskittyy yhtäältä potilaan kuolemaan valmistautumiseen ja toisaalta lapsiin ja elämän jatkumiseen vanhemman kuoleman jälkeen. Tulokset Kolmen kuukauden aikana tuli 13 konsultaatiopyyntöä, jotka voidaan ryhmitellä kolmeen ryhmään. Neljää ensimmäistä voidaan luonnehtia kysymyksellä, miten minä sanon tämän lapsilleni. Vanhempien ja lasten väliseen vuorovaikutukseen pyydettiin tukea. Toiseen ryhmään kuului seitsemän pyyntöä, joiden syynä oli pienten lasten ja»huonojen uutisten» yhdistelmä (huono ennuste, päätös hoidon lopettamisesta, siirtyminen palliatiiviseen tai saattohoitoon). Kolmannessa ryhmässä olivat kyseessä uusperheeseen liittyvät tekijät ja syöpään sairastuminen raskauden aikana. Potilaista 12 oli naisia ja yksi mies. Heidän keski-ikänsä oli 41 vuotta (vaihteluväli v). Joukossa oli kolme yksinhuoltajaa. Potilailla oli yhteensä 23 lasta, joista kuusi oli aikuisia. Tyttöjä oli joukossa kymmenen (keski-ikä 11,5 v), ja yksi heistä oli alle kuuden kuukauden ikäinen. Poikia oli seitsemän, ja heidän keski-ikänsä oli 7,5 vuotta. Rintasyöpää sairasti viisi potilasta, lymfoomaa neljä ja muita syöpiä neljä. Kahdeksalla potilaalla, josta yksi kuoli aineiston keruun aikana, syöpädiagnoosi oli tehty äskettäin ja hoidot olivat vasta alkuvaiheessa. Viidellä potilaalla syöpä oli uusiutunut ja toisessa tai kolmannessa hoitovaiheessa. Potilasesimerkkejä P o t i l a s 1 oli alle 30-vuotias naimisissa oleva nainen, jolla oli kolmivuotias lapsi. Hänen odottaessaan toista lastaan hänellä todettiin laajalle levinnyt haimaperäiseksi arvioitu syöpä. Raskaus keskeytettiin ja potilas ohjattiin syöpäklinikkaan. Ensimmäisen haastattelun aikana kävi ilmi, että potilas oli menestynyt opinnoissaan ja työelämässä. Avioliitto oli onnellinen ja lapsi terve. Molemmat puolisot olivat tietoisia lähestyvästä kuolemasta ja perheen tilanne oli hyvin ahdistava. Potilaan vanhemmat, jotka olivat eronneet, syyttivät vävyä potilaan laiminlyömisestä ja manipuloinnista. Vihamieliset suhteet perheenjäsenten välillä häiritsivät hoitotyötä. Psykoterapeuttisen intervention tavoitteiksi määritettiin valmistautuminen kuolemaan, potilaan primaariperheen rauhoittaminen, ahdistuksen vastaanottaminen ja osaston henkilökunnan tukeminen. Hoitojakso jäi lyhyeksi, koska potilas kuoli kaksi viikkoa ensimmäisen tapaamisen jälkeen. Tänä aikana potilasta ja hänen aviomiestään tavattiin kuusi kertaa ja potilaan lapsuuden perheenjäseniä tavattiin kaksi kertaa. Kaikki tapaamiset kahta viimeistä lukuun ottamatta toteutettiin vuodeosastolla potilaan sängyn vieressä. Osastokäyntien yhteydessä henkilökuntaa ja hoitavaa lääkäriä kuunneltiin ja tuettiin. Tilanne onnistuttiin rauhoittamaan, eivätkä potilaan vanhemmat enää syyttäneet lääkäriä, hoitohenkilökuntaa ja vävyä 842 F. Schmitt ym.

3 potilaan laiminlyömisestä ja heitteille jättämisestä. Kuukausi ja kolme kuukautta potilaan kuoleman jälkeen terapeutti tapasi leskeksi jäänyttä miestä ja lasta. Nämä pystyivät käsittelemään tilannetta surusta huolimatta. Puoliso ei ollut masentunut eikä toimintakyvytön, ja lapsi leikki, nukkui ja söi normaalisti. P o t i l a s 2 oli 28-vuotias nainen, jonka aivokasvain oli uusiutunut ja leikkaus oli suunnitteilla. Ensimmäisen haastattelun yhteydessä kävi ilmi, että potilas oli yksinhuoltaja, jolla oli kaksi poikaa, kahdeksan- ja kaksivuotiaat. Pojilla oli eri isä, ja vain toisella oli suhde omaan isäänsä. Potilas oli menestynyt työelämässä hyvin, vaikka opinnot olivat jääneet osittain kesken ja lapsuus oli ollut vaikea. Hänet oli otettu huostaan 12- vuotiaana vanhempien vakavan alkoholikäytön vuoksi. Myöhemmin hän oli joutunut huolehtimaan alkoholisoituneista vanhemmistaan, ja päällimmäisenä oli nytkin huoli siitä, miten vanhemmat selviäisivät ilman hänen apuaan. Huoli omista lapsista ei ensimmäisen istunnon aikana tullut esiin. Potilaalla oli luottavainen suhde lastensuojeluun, joka pelasti hänet aikanaan ottamalla huostaan. Nyt hänen maailmansa oli kaatunut, kun tieto syövän uusiutumisesta oli annettu, ja lasten asiat olivat järjestämättä. Tavoitteiksi määritettiin kriisin läpityöskentely, potilaan rauhoittaminen, lasten tulevaisuudesta puhuminen ja siihen valmistaminen sekä viranomaisverkoston luominen lastensuojelun avulla. Kahden kuukauden aikana järjestettiin kolme yksilötapaamista, kaksi potilaan ja hänen ystäviensä tapaamista, toisen lapsen isän tapaaminen potilaan kanssa kaksi kertaa sekä äidin ja lasten tapaaminen kaksi kertaa. Lastensuojeluun otettiin yhteyttä potilaan kanssa. Ensimmäinen asia oli järjestää lasten hoito äidin mennessä uuteen leikkaukseen. Leikkauksen jälkeen psykoterapia keskittyi arjesta selviytymiseen tulevaisuuden ollessa epävarma. Potilasta autettiin antamaan mahdollisen paljon hyvää läsnäoloa lapsilleen, jotta he voisivat selviytyä paremmin äitinsä menettämisestä. Lasten tulevaisuuden suunnittelu oli keskeistä. P o t i l a s 3 oli 48-vuotias mies, joka oli eläkkeellä psyykkisistä syistä, taustalla runsas alkoholikäyttö ja krooninen masennus. Hänellä oli harvinainen imusolmukesyöpä, jolle ei ollut löytynyt parantavaa hoitoa. Potilaan perhetilanne oli ongelmallinen, ja hän oli niin ahdistunut ja masentunut tilanteesta, ettei ollut pystynyt hoitamaan asioitaan lasten kannalta. Haastattelussa kävi ilmi, että potilaan lapsuus oli ollut hyvin väkivaltainen. Hänen parisuhteessaankin oli esiintynyt ajoittain väkivaltaa alkoholin käytön yhteydessä. Potilaalla oli vaimo, jolla oli ensimmäisestä avioliitosta 12-vuotias tytär, ja heillä oli yhteinen vauva. Vaimo on hoitovapaalla. Perheterapeutin haastattelussa otettiin avoimesti puheeksi vanhempien juomisen, parisuhdeväkivallan ja syöpädiagnoosin ongelmat sekä lasten tarve saada tukea tilanteessa. Lastensuojeluilmoitus tehtiin ja potilaan kunnan lastensuojeluviranomaisten kanssa järjestettiin verkostopalaveri. Tämän lisäksi järjestettiin kolme yksilötapaamista ja kolme paritapaamista, jossa kerrottiin lasten suojelemiseen liittyvät seikat. Pohdinta Potilaiden haastattelun jälkeen perhepsykoterapeutti toteutti lyhyen ja tarkoin määritetyn perhe- ja lapsikeskeisen psykoterapiajakson. Toiminta täydensi syöpäklinikan normaalia työtä merkittävästi, ja se edisti hoitohenkilökunnan jaksamista ja potilaan kokonaistilanteen hahmottamista ja antoi tukea hoitoprosessis- Sairastuminen voi aktivoida syöpäpotilaan kokemuksia aikaisemmista traumaattisista tapahtumista sa. Lasten näkökulmaa ja hoidon tarvetta ei pystytä välttämättä arvioimaan, kun keskitytään potilaan syövän hoitoon. Erityistukea tarvitsevat potilaat ovat useimmiten nuoria, lapsiperheiden vanhempia. Sairastuminen syöpään on yksilölle vakava eksistentiaalinen kriisi, joka vaati sopeutumista (Brennan 2001). Kriisin kohtaaminen on paljolti kiinni potilaan mielensisäisistä representaatioista, jotka muokkaavat hänen odotuksiaan. Potilaan tai omaisen representaatioiden kartta (mental map) on mielikuvien, merkitysten, käsitysten sekä ihmisistä ja ihmisten välisistä suhteista syntyneiden mielikuvien ainutlaatuinen ja ainutkertainen yhdistelmä. Sairastuminen voi myös aktivoida syöpäpotilaan kipeitä kokemuksia omaisten menettämisestä ja muista aikaisemmista traumaattisista tapahtumista, kuten pahoinpitelystä, vakavasta laiminlyönnistä tai onnettomuudesta (Brennan 2004). Tällöin toimenpiteet, kuten erilaiset näytteidenotot, ovat joillekin traumatisoituneille potilaille erittäin pelottavia ja ahdistavia (van der Kolk 1994 ja 2003, Altschuler ja Dale 1999). Syöpäpotilaan perhetilanne ennen sairastamista voi olla joko voimavara tai stressin lähde. Sairastuminen syöpään vaikuttaa koko perheeseen ja saattaa aiheuttaa kaikille huomattavaa ahdistusta (Kataja ja Bertram 2006). Jo ennen syöpään sairastumista perheessä on voinut olla Tarvitaanko syöpätautien klinikassa perhepsykoterapeuttia? 843

4 kuormittavia tekijöitä, kuten vammainen tai sairas lapsi, yksinhuoltajuus, päihteitä käyttävä puoliso, vaikea parisuhde, omien vanhempien riippuvuus avusta, hankala taloudellinen tilanne, työttömyys tai syrjäytyneisyys. Ihmissuhdeja sukulaisverkosto tai niiden puute saattaa olla hyvinkin ratkaiseva potilaan ja hänen lastensa selviytymisen kannalta. Yhdelle edellä kuvatulle potilaalle lapsuuden perhe oli tuottanut tuskaa mutta nykyperhe ja puolison perhe olivat voimavara. Kolmelle muulle potilaalle kokemukset lapsuuden perheestä olivat vain rasite ja nykyperhe oli hyvin suuri huolen aihe. Hoitohenkilökunnan ja omaisten välillä syntyy usein kipeitä konflikteja, joiden ymmärtäminen ja käsitteleminen tuottaa helpotusta sekä perheille että henkilökunnalle. Käytettävissä olevat taloudelliset ja henkiset resurssit ja sosiaalinen tilanne on kartoitettava kuten myös aikaisemmat hoitokontaktit ja kokemukset lääkäreistä ja muista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista ja viranomaisista. Tilanteen huolellinen arvioiminen on tärkeää potilaan ja perheenjäsenten näkökulman selvittämiseksi ja lopuksi hoidon päämäärien valinnassa. Tarve korostuu, kun potilas on yksinhuoltaja. Lastensuojelulain mukaan jokainen lapsen hädästä tietävä viranomainen on velvollinen ilmoittamaan siitä lastensuojeluviranomaisille. Työskentely syöpään sairastuneen kanssa asettaa psykoterapeutille erityisiä vaatimuksia. Ammattitaidon ja kokemuksen lisäksi tarvitaan kykyä työskennellä eri-ikäisten ihmisten kanssa ja erilaisissa ryhmissä, joissa on mukana potilas, omaisia ja hoitohenkilökuntaa. Havaintoja ja tietoja tulee osata integroida ja käyttää luovasti ja joustavasti kunkin perheen tilanteen mukaan. Tällöin on mahdollista käsitellä suoraan suuria asioita ja kuitenkin toimia minimaalisella tavalla. Täsmällisyys ja ote suoraan ongelman ytimeen tekevät mahdolliseksi, että tilanteet voidaan hoitaa lyhyesti. Myös lasten kanssa työskenneltäessä tilanteen rehellinen ja empaattinen käsittely on välttämätöntä (Salminen 2003). Kokeilemassamme mallissa työssä voitiin ennakkoluulottomasti ylittää erikoisalojen (aikuisten syöpätaudit, lastenpsykiatria) väliset rajat ja järjestää ruumiillisesti sairaille aikuispotilaille ja heidän läheisilleen tarkoituksenmukainen integroitu (lapsikeskeinen ja perheterapeuttinen) psykososiaalinen hoito ja tuki. Erikoissairaanhoidon laadun, erikoispalvelujen saatavuuden ja kustannusten näkökulmista arvioituna tällainen työskentely on merkityksellistä kriisiapua ja ennaltaehkäisevänä toimintaa. Kokeilun mahdollisti palliatiivisen hoidon puitteissa käynnistetty psykososiaalinen toiminta ja TYKS:n lastenpsykiatrian klinikassa vuosina toteutettu EU-rahoitteinen tutkimus- ja kehittämishanke»children of somatically ill parents» (Romer ym. 2005). Lopuksi Perhepsykoterapeutin toiminnan liittäminen syöpäklinikan potilaiden hoitoon näyttää tarkoituksenmukaiselta. Toiminnassa korostuvat syöpäpotilaan kriisihoito ja läheisiin kohdistuva ehkäisevä mielenterveystyö. Perhepsykoterapeutin toiminta hyödytti kokeilussamme sekä potilasta ja hänen perhettään että hoitohenkilökuntaa. Kun perheterapeutin konsultaatio on osa syöpäklinikan toimintaa, vältetään leimautumista. Eniten apua tarvitsevat potilaat eivät itse välttämättä hakeudu perheterapeutin vastaanotolle, ja näin ollen koko perhettä koskettava kriisi saattaa jäädä hoitamatta. FLORENCE SCHMITT, VTM, vaativan erityistason perhe- ja yksilöpsykoterapeutti, tutkija TYKS:n lastenpsykiatrian klinikka JORMA PIHA, professori, ylilääkäri Turun yliopisto ja TYKS:n lastenpsykiatrian klinikka EEVA SALMINEN, professori, ylilääkäri SEPPO PYRHÖNEN, professori, ylilääkäri Turun yliopisto ja TYKS:n syöpätautien klinikka 844

5 Kirjallisuutta Altschuler J, Dale B. On being an Ill Parent. Clin Child Psychol Psych 1999; 4: Brennan J. Adjustment to cancer coping or psychosocial transition? Psychooncology 2001;10:1 18. Brennan J, Moynihan C. Cancer in context: a practical guide to supportive care. Oxford University Press, Fawzy I, Fawzy NW, Arndt LA, Pasnau RO. Critical review of psychosocial interventions in cancer care. Arch Gen Psychiatry 1995;52: Greer S. Psychological intervention. The gap between research and practice. Acta Oncol 2002;41: Kataja E-L, Bertram R. Aikuisten syöpäsairauden vaikutus perheeseen: tutkimuksia puolison, lasten ja perhekokonaisuuden näkökulmasta. Psykologia 2006;16: Meyer TJ, Mark MM. Effects of psychosocial interventions with adult cancer patients: A meta-analysis of randomized experiments. Health Psychol 1995;14: Newell SA, Sanson-Fisher RW, Savolainen JN. Systematic review of psychological therapies for cancer patients: overview and recommendations for future research. J Natl Cancer Inst 2002;94: Owen JE, Klapow JC, Hicken B, Tucker DC. Psychosocial interventions for cancer; review and analysis using a three-tiered outcomes model. Psychooncology 2001;10: Rauch PK, Muriel AC, Cassem NH. Parents with cancer: Who s looking after the children? J Clin Oncol 2003;21: Rauch PK, Muriel CM. The importance of parenting concerns among patients with cancer. Crit Rev Oncol Hematol 2004;49: Romer G, Kienbacher C, Milea S, ym. Children of somatically ill parents. International perspectives of family-oriented mental health prevention. Public Health and Health services Research. Final consolidated report, RTD Project: QLG4-CT , Salminen, E. Miten kertoa lapselle, kun äiti sairastuu syöpään. Suom Lääkäril 2003;58; Van der Kolk BA. The body keeps the score: memory and the evolving psychobiology of posttraumatic stress. Harv Rev Psychiatry 1994;1: Van der Kolk BA. The neurobiology of childhood trauma and abuse. Child Adolesc Psych Clin North Am 2003;12:

Interventio lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisemiseksi

Interventio lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisemiseksi Interventio lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisemiseksi Duodecim 1996;112(18):1647 Tytti Solantaus, William Beardslee Katsaus Sisällys Ehkäisyn eettinen problematiikka ja tutkimusprosessi Riskiryhmän

Lisätiedot

YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN

YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN Heidi Lahnamaa Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TUNTOSARVET PYSTYSSÄ

TUNTOSARVET PYSTYSSÄ TUNTOSARVET PYSTYSSÄ Erityistuen tarpeessa olevan lapsiperheen tunnistaminen Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja Opinnäytetyö 20.04.2007 Päivyt Erkkilä Kati Kolehmainen Päivi Pellikka HELSINGIN

Lisätiedot

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti Heidi Savolainen Opinnäytetyö Kevät 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Oulun seudun

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

SADUT JA SADUTUS LASTEN HOITOTYÖSSÄ

SADUT JA SADUTUS LASTEN HOITOTYÖSSÄ SADUT JA SADUTUS LASTEN HOITOTYÖSSÄ Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja Opinnäytetyö Syksy 2007 Jenny Asimont HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Sosiaali- ja terveysala Koulutusohjelma Hoitotyön

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

LAPSIPOTILAAN HUOMIOIMINEN PÄIVYSTYSVASTAANOTOLLA

LAPSIPOTILAAN HUOMIOIMINEN PÄIVYSTYSVASTAANOTOLLA LAPSIPOTILAAN HUOMIOIMINEN PÄIVYSTYSVASTAANOTOLLA Kaisa Lehtinen Marja Ravi Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Lotta Levälä Katja Näätänen "IHAN ALUKSI EN EDES YMMÄRTÄNYT, ETTÄ KYSE OLI SAIRAUDESTA EIKÄ TYTTÄREN ITSEPÄISYYDESTÄ" Omaisten saama tieto

Lisätiedot

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista Jaana Nyman ja Minna Uusimaa Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

ELÄMÄ ON ELÄMISEN ARVOISTA

ELÄMÄ ON ELÄMISEN ARVOISTA ELÄMÄ ON ELÄMISEN ARVOISTA Rintasyövän aiheuttamasta sairauskriisistä toipuvien naisten kokemuksia Pro gradu Lea Junno 0308278 Kasvatustiede Lapin yliopisto Kevät 2015 ELÄMÄ ON ELÄMISEN ARVOISTA Rintasyövän

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN LASTEN PERHEIDEN TOIMIVUUS SEKÄ PERHEIDEN SAAMA JA ODOTTAMA TUKI

SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN LASTEN PERHEIDEN TOIMIVUUS SEKÄ PERHEIDEN SAAMA JA ODOTTAMA TUKI SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN LASTEN PERHEIDEN TOIMIVUUS SEKÄ PERHEIDEN SAAMA JA ODOTTAMA TUKI Marjo Sorsa Pro-gradu -tutkielma Tampereen yliopisto Hoitotieteen laitos Toukokuu 2004 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

PSYKOOSIN ENNAKKO-OIREET JA HOITOTYÖN INTERVENTIOT PSYKOOTTISEN TAI PSYKOOSIN ENNAKKO-OIREISEN IHMISEN KOHTAAMISESSA

PSYKOOSIN ENNAKKO-OIREET JA HOITOTYÖN INTERVENTIOT PSYKOOTTISEN TAI PSYKOOSIN ENNAKKO-OIREISEN IHMISEN KOHTAAMISESSA PSYKOOSIN ENNAKKO-OIREET JA HOITOTYÖN INTERVENTIOT PSYKOOTTISEN TAI PSYKOOSIN ENNAKKO-OIREISEN IHMISEN KOHTAAMISESSA Sanna-Mari Simola Virve Särkelä Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

ENSITIEDON ANTAMINEN HARVINAISTA SAIRAUTTA SAIRASTAVAN LAPSEN VANHEMMILLE

ENSITIEDON ANTAMINEN HARVINAISTA SAIRAUTTA SAIRASTAVAN LAPSEN VANHEMMILLE Opinnäytetyö AMK Hoitotyö Hoitotyö 2014 Virpi-Maarit Kurkilahti ja Merja Vatola-Saarivuori ENSITIEDON ANTAMINEN HARVINAISTA SAIRAUTTA SAIRASTAVAN LAPSEN VANHEMMILLE OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet...

Lisätiedot

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Opas syöpäpotilaan läheiselle Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Te k s t i Sinikka Arhovaara ja Leena Rosenberg sekä Harri Vertio ja Hilkka Karesluoto Ku v i t u s Bosse

Lisätiedot

ÄIDIN SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS

ÄIDIN SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS Mira Susanna Ainassaari ÄIDIN SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS Terveydenhoitajien valmiudet tunnistaa ja tukea Sosiaali- ja terveysala 2011 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitotyön

Lisätiedot

RAKASTETTAVA PIENOKAINEN. Opas riskiraskauden vuoksi sairaalahoidossa olevalle äidille ja hänen puolisolleen

RAKASTETTAVA PIENOKAINEN. Opas riskiraskauden vuoksi sairaalahoidossa olevalle äidille ja hänen puolisolleen RAKASTETTAVA PIENOKAINEN Opas riskiraskauden vuoksi sairaalahoidossa olevalle äidille ja hänen puolisolleen Anni Hinssa Janni Hyvärinen Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Surukonferenssi 2012 1 (24)

Surukonferenssi 2012 1 (24) Surukonferenssi 2012 1 (24) Sisällysluettelo Tervetuloa Surukonferenssiin!... 3 Surukonferenssin ohjelma... 4 Läsnäolon uudet mahdollisuudet - Sureminen ja muiston kunnioittaminen internetissä... 6 Käytännön

Lisätiedot

SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ

SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ Syöpää sairastavien lasten sisarusten kokemuksia arjessa selviytymisestä Minna Hökkä Merja Joensuu Heidi Kortelahti Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Interpersonaalinen psykoterapia pureutuu ongelmiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

Interpersonaalinen psykoterapia pureutuu ongelmiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tieteessä Heikki Katila LKT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Psykiatrinen Palvelukeskus Solvum Oy heikki.katila@solvum.fi Jarmo Kontunen PsL, psykologi, psykoterapeutti (VET) Psykoterapia- ja

Lisätiedot

MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia

MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia OPINNÄYTETYÖ MERTANIEMI SATU PAKANEN HENNA SORVARI TIINA 2007 MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia ja odotuksia hoito- ja kuntoutusjärjestelmältä Lapin sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Päivä kerrallaan tässä eletään. Selviytyminen pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen kanssa

Päivä kerrallaan tässä eletään. Selviytyminen pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen kanssa Päivä kerrallaan tässä eletään Selviytyminen pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen kanssa Maija Korvensola & Heli Rossi Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Opinnäytetyö 2 TIIVISTELMÄ Maija

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSAIRAAN LAPSEN PERHEEN TUKEMINEN

PITKÄAIKAISSAIRAAN LAPSEN PERHEEN TUKEMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja 2011 Anni Järvi, Anna Kivimaa & Nita Söderholm PITKÄAIKAISSAIRAAN LAPSEN PERHEEN TUKEMINEN verkkosivut Perhenettiin OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot