Kehityspsykologia. Jokisaaren huijaus & petkutus Oy Kapitalismi on väärin (ltd)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehityspsykologia. Jokisaaren huijaus & petkutus Oy Kapitalismi on väärin (ltd)"

Transkriptio

1 Kehityspsykologia Jokisaaren huijaus & petkutus Oy Kapitalismi on väärin (ltd)

2 Mitä kehityspsykologia on? psyykkisen kehityksen (muutoksen) tutkimus: selittäminen ja ymmärtäminen yhteys biologiseen kehitykseen ja sosiaaliseen toimintaan elämänkaariajattelu: kehitys jatkuu läpi elämän yksilöiden kehityksessä on yleisiä lainalaisuuksia yksilön kehitystä ymmärretään ja selitetään lainalaisuuksien avulla sovelletaan laajalti yhteiskunnassa: lastenhoito ja kasvatus koulutus vanhusten hoito

3 POHDINTA Piirrä suora viiva: viivan alku on syntymähetkesi. Sijoita viivalle elämääsi vaikuttaneet tapahtumat nykyhetkeen saakka. Mitä toivot nuoruudelta, aikuisuudelta tai vanhuudelta? Mikä on mielestäsi elämäsi parasta aikaa? Miksi?

4 Elämänkaari jaetaan ikävaiheisiin lapsuus: vauvaikä leikki-ikä kouluikä nuoruus: varhaisnuoruus keskinuoruus myöhäisnuoruus aikuisuus varhaisaikuisuus keski-ikä vanhuus ikävaiheet vaikuttavat seuraaviin, mutta eivät määrää tulevaa täysin kehitystä

5 E.H. Eriksson psykodynaaminen näkemys: egopsykologia biologinen kehitys ja sosiaaliset odotukset (esim. ikä) elämänkaaressa 8 ikävaiheisiin liittyvää kehityskriisiä biologinen kehitys ja sosiaaliset odotukset kehityskriisi uudet taidot kehityskriisin ratkaisu uusi käsitys itsestä ja ympäristöstä ratkaisematon kriisi vaikeuttaa kehitystä, kunnes se ratkaistaan positiivinen psyykkinen kehitys edellyttää myönteisiä tunne-elämyksiä kehityskriiseistä kehitys luonteeltaan kumuloituvaa (vrt. matteusvaikutus) kritiikki: länsimaisen normaaliuden kuvaus?

6 Kehityspsykologinen tutkimus vrt. psykologinen tutkimus tutkimuksen yleisiä selvityskohteita: kehityksen lainmukaisuudet ns. normaalikehitys kehitysviipymät kehityshäiriöt vahva yhteiskunnallinen merkitys

7 Esimerkkejä keh.ps:sta tutkimuksesta kokeelliset järjestelyt: aggressiivisten elokuvien vaikutus eri ikäisiin kvasikokeelliset tutkimukset: huostaan otettujen lasten ja ns. normaaleissa ympäristöissä kasvaneiden lasten erot erilaisten taustojen tilastolliset analyysit verrattuna nykytilaan: varhain lastentarhaan menneiden lasten nykytila verrattuna kotona hoidettuihin lapsiin

8 Kehityspsykologialle tyypillisiä menetelmiä pitkittäistutkimukset: tiedonkeruu samoista koehenkilöistä pitkältä ajalta esim. lasten neuvolasta aikuisikään kesto vuosia tai jopa vuosikymmeniä poikittaistutkimukset: tiedonkeruu ajallisesti lyhyeltä ajalta yhden hetken tai parin vuoden ajalta esim. viisivuotiaiden käsitys sosiaalisista suhteista kaksostutkimukset: identtisten kaksosten perimä sama joskus identtiset kaksoset adoptoidaan erilaisiin kasvatusympäristöihin -> mikä on perimän ja mikä ympäristön vaikutusta

9 Kehitystä ohjaavat tekijät biologiset tekijät ympäristö oma suuntautuneisuus

10 keho ja sen toiminnot perimä: kypsyminen perinnölliset sairaudet Biologiset tekijät herkkyyskaudet: milloin jokin kyky tyypillisesti kehittyy kriittiset kaudet: milloin tietyt virikkeet ovat välttämättömiä jonkin kyvyn kehittymiselle äidin hormonitoiminta ja ravintotekijät sikiöaikana synnynnäinen temperamentti

11 Ympäristö mikroympäristö (lähiympäristö): läheiset ihmiset, välitön elinympäristö (päiväkoti, harrastukset) makroympäristö (etäympäristö): yhteiskunnan palvelut, historiallinen tila, kulttuuri eksoympäristö: ympäristö, jos vaikuttaa yksilöön, mutta johon yksilö itse ei vaikuta (esim. televisio) fyysinen ympäristö: esim. ravinto, kemikaalit vanhemmat: kasvatustyyli ajankäyttö vertaisryhmät

12 Oma suuntautuneisuus tietoisuus tavoitteet (<- unelmat, haaveet) motivaatio itsesäätely itsenäistynyt toiminnan ohjaaminen

13 Mikä määrää yksilön kehityksen? kehityksen kumuloituvuus ns. matteusvaikutus: kehityksen suunta vahvistaa itseään -> haaste yhteiskunnalle: miten katkaista negatiivinen kehitysura ja edistää positiivisia kehitysuria? missä on vika, jos yksilö tekee rikoksia? tutkimukset: esim. nuorisorikollisuuden taustalla vaikeat kasvuolosuhteet -> pitäisikö yhteiskunnan pyrkiä vaikuttamaan kasvuolosuhteisiin? kaksostutkimuksissa ei ole löydetty kehityksen yleisen suunnan määrääjiä historialliset tapahtumat: sodat, olosuhteiden muutokset? satunnaiset tapahtumat: sairaudet, onnettomuudet? yksilön kehitys määräytyy yleensä lukemattomien tekijöiden yhteistuloksena, joista yllättävin on yksilön vapaus?

14 Elämänkaaren kehitys ikävaiheittain Kehityksen osa-alueet: fyysinen, kognitiivinen ja psykososiaalinen Lapsuus: varhaislapsuus leikki-ikä kouluikä nuoruus aikuisuus vanhuus

15 Lapsuus: syntymä ja varhaislapsuus hedelmöittymisestä syntymään - alkio - sikiö - vastasyntynyt aluksi kehittyy alkeellisten elintoimintojen säätely n. 5 kk alkaen tunneilmaisujen, liikkeiden ja ääntelyn toiminnot korkeimmat inhimilliset toiminnot kehittyvät vasta suhteessa ympäristöön syntymän jälkeen

16 Lapsen syntymä ja vanhemmuus miten äiti vastaanottaa vauvan? elämäntilanne: suhde elämänkumppaniin, vauvaan kohdistuneet odotukset äiti on herkistynyt vauvalleen (odotukset + hormonaaliset muutokset) läheisten tuki tärkeää (lapsen isän merkitys) vuorovaikutus lapsen kanssa: kaksisuuntainen tapahtuma äidin mielialat vauvaan ja vauvan mielialat äitiin esim. miten imettäminen onnistuu? isän rooli? Vaikuttavia tekijöitä: suhde omaan isään koulutus, elämäntilanne aikakauden käsitys isyydestä

17 Vauvan maailma ja syntymä vastasyntyneellä melko kehittyneet aistitoiminnot: kuulo hyvä, näköaisti tarkentuu n. 40 cm, alkeelliset tunneilmaisut äidin (ensisijaisen hoitajan) tarjoama psykologinen kohtu välttämätön: rakkaus, hellyys tarpeista huolehtiminen: hajoamiskokemukset, jos tarpeista ei huolehdita viivästetty tyydytys -> oppiminen odottamaan - > erillisyyden kokeminen

Virva-Liisa Pekkarinen

Virva-Liisa Pekkarinen ERI VAIHEET ELÄMÄNKAAREN ERI VAIHEET Virva-Liisa Pekkarinen OPINTO-OHJAUS ELÄMÄN ERI VAIHEISSA / OPINTOJAKSON TAVOITTEET Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyvät psykososiaaliset

Lisätiedot

PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys

PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys 1. Elämänkaaripsykologia 1.1. Ihminen on psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kokonaisuus 1.2. Kehityksen tutkiminen 1.3. Syntymää edeltävä kehitys 2. Vauvasta kouluikään

Lisätiedot

Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TEHOSTETUN HARJOITTELUN YHTEYDET 13 15-VUOTIAIDEN JÄÄKIEKKOILIJOIDEN LAJITAITOIHIN, TAUSTATEKIJÖIHIN JA TASAPAINOKYKYYN SEKÄ NIISSÄ TAPAHTUVIIN MUUTOKSIIN Jari Innanen Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

ÄITI, TÄÄ PIANOTUOLI EI PYSY MUN PYLLYN ALLA! Miten ja miksi vanhemmat vaikuttavat lapsensa harrastuksiin?

ÄITI, TÄÄ PIANOTUOLI EI PYSY MUN PYLLYN ALLA! Miten ja miksi vanhemmat vaikuttavat lapsensa harrastuksiin? ÄITI, TÄÄ PIANOTUOLI EI PYSY MUN PYLLYN ALLA! Miten ja miksi vanhemmat vaikuttavat lapsensa harrastuksiin? Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Hämeenlinna Pro gradu

Lisätiedot

MUUSIKKOUS JA OPETTAJUUS MUSIIKINOPETTAJAN IDENTITEETISSÄ

MUUSIKKOUS JA OPETTAJUUS MUSIIKINOPETTAJAN IDENTITEETISSÄ AARNIO, EMILIA MUUSIKKOUS JA OPETTAJUUS MUSIIKINOPETTAJAN IDENTITEETISSÄ Musiikkikasvatuksen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Musiikkikasvatuksen koulutus 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli

lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli elämänkaaren vaiheet elämän kehitysvaiheisiin kuuluvat sikiöaika, lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus, jotka jokainen jakautuvat puolestaan

Lisätiedot

Matkalla äidiksi elämänkulun eri vaiheissa: Ensisynnyttäjien kokemuksia äitiyteen kasvamisesta

Matkalla äidiksi elämänkulun eri vaiheissa: Ensisynnyttäjien kokemuksia äitiyteen kasvamisesta Matkalla äidiksi elämänkulun eri vaiheissa: Ensisynnyttäjien kokemuksia äitiyteen kasvamisesta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Tuuli Vuokola Syyskuu 2011

Lisätiedot

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina

ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina Se on vahvistanut toisaalta ihmisenäki silleen, että kun on käyny niin paljon asioita läpi sen takia. ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina SALLA-MAARIA RANTANEN Tampereen

Lisätiedot

KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA. Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA. Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö ABSTRACKT DIACONIA POLYTECHNIC/ JÄRVENPÄÄ TRAINING UNIT

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisoväkivallan ehkäisy. Työryhmäraportti

Lapsi- ja nuorisoväkivallan ehkäisy. Työryhmäraportti Lapsi- ja nuorisoväkivallan ehkäisy Työryhmäraportti 24.2.2005 2 LAPSI- JA NUORISOVÄKIVALLAN EHKÄISY Rikoksentorjuntaneuvostolle Rikoksentorjuntaneuvosto on saanut hallituksen iltakoulussa 5.2.2003 tehtäväkseen

Lisätiedot

Hanna Korkiala & Susanna Skrabb

Hanna Korkiala & Susanna Skrabb Hanna Korkiala & Susanna Skrabb SYLITTELYÄ, PUSUTTELUA, LAULUA JA KATSEKONTAKTEJA Vanhempien kokemuksia varhaisesta vuorovaikutuksesta sekä sen tukemisesta tehostetussa perhevalmennuksessa Opinnäytetyö

Lisätiedot

Niin rakas ja niin raivostuttava. Tutkielma haastavien lasten temperamenttipiirteistä

Niin rakas ja niin raivostuttava. Tutkielma haastavien lasten temperamenttipiirteistä Niin rakas ja niin raivostuttava Tutkielma haastavien lasten temperamenttipiirteistä Mirja Heikkala Pro gradu - tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Kaarina Määttä Kevät 2012 2 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden

Lisätiedot

Satu Palolahti. ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTÖN EHKÄISYÄ ETSIMÄSSÄ Ehkäisevä päihdetyö kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä 9.3.2004

Satu Palolahti. ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTÖN EHKÄISYÄ ETSIMÄSSÄ Ehkäisevä päihdetyö kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä 9.3.2004 1 Satu Palolahti ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTÖN EHKÄISYÄ ETSIMÄSSÄ Ehkäisevä päihdetyö kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä 9.3.2004 2 Siis kauneutta on. Rakkautta on. Iloa on. Kaikki maailman kurjuudesta kärsivät,

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 110 Ikääntyvät, teknologia ja etiikka Näkökulmia ihmisen ja teknologian vuorovaikutustutkimukseen ja -suunnitteluun Jaana Leikas ISBN 978-951-38-7171-0 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina

ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina Saija Matela Anna Valkonen ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Rauni Väätämöinen Arja Tiippana Sonja Pyykkönen Riitta Pylvänäinen Voitto Helander HYVÄN ELÄMÄN KESKUS

Rauni Väätämöinen Arja Tiippana Sonja Pyykkönen Riitta Pylvänäinen Voitto Helander HYVÄN ELÄMÄN KESKUS Rauni Väätämöinen Arja Tiippana Sonja Pyykkönen Riitta Pylvänäinen Voitto Helander HYVÄN ELÄMÄN KESKUS IKÄ-keskus, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä ikääntyville -hankkeen loppuraportti Mikkelin

Lisätiedot

YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN NUORTEN KÄSITYKSIÄ MIELEN HYVINVOINTIA SUOJAAVISTA JA TUKEVISTA TEKIJÖISTÄ

YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN NUORTEN KÄSITYKSIÄ MIELEN HYVINVOINTIA SUOJAAVISTA JA TUKEVISTA TEKIJÖISTÄ YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN NUORTEN KÄSITYKSIÄ MIELEN HYVINVOINTIA SUOJAAVISTA JA TUKEVISTA TEKIJÖISTÄ Elina Vuorinen Sivuainelaudatur (20op) Syksy 2008 Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos Kotitalousopettajan

Lisätiedot

ELÄMÄNLANKA-PROJEK- TIIN OSALLISTUNEIDEN NUORTEN ELÄMÄNPOLKU- JEN KUVAUS

ELÄMÄNLANKA-PROJEK- TIIN OSALLISTUNEIDEN NUORTEN ELÄMÄNPOLKU- JEN KUVAUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA ELÄMÄNLANKA-PROJEK- TIIN OSALLISTUNEIDEN NUORTEN ELÄMÄNPOLKU- JEN KUVAUS Opinnäytetyö JOTENKIN VAAN ALETTIIN JUTELLA. SAATETTIIN

Lisätiedot

Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden

Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden näkökulmasta Pro gradu Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Sosiaalityö Anne Myllykangas

Lisätiedot

KIVINIEMI, ANNUKKA KOIVUMAA, ELISA. RAKKAUS NELJÄN KESKEN Äiti- ja isämielikuvien yhteys tutkittavan parisuhteeseen

KIVINIEMI, ANNUKKA KOIVUMAA, ELISA. RAKKAUS NELJÄN KESKEN Äiti- ja isämielikuvien yhteys tutkittavan parisuhteeseen KIVINIEMI, ANNUKKA KOIVUMAA, ELISA RAKKAUS NELJÄN KESKEN Äiti- ja isämielikuvien yhteys tutkittavan parisuhteeseen Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta, Lasten klinikka,

Lisätiedot

Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän yliopisto MIKÄ SAA LAPSEN LIIKKUMAAN? PERHEEN, KOULULIIKUNNAN JA KAVEREIDEN YHTEYS LIIKUNNAN- OPISKELIJOIDEN LIIKUNTAHARRASTUKSEN ALOITTAMISEEN JA LAJIVALINTAAN Mari Hietanen Anna Kauppila Liikuntapedagogiikan pro

Lisätiedot

MIKÄ 12-VUOTIAAN MIELTÄ PAINAA? Tutkimus kuudesluokkalaisten huolenaiheista ja niiden käsittelytavoista. Kujanpää Maarit

MIKÄ 12-VUOTIAAN MIELTÄ PAINAA? Tutkimus kuudesluokkalaisten huolenaiheista ja niiden käsittelytavoista. Kujanpää Maarit MIKÄ 12-VUOTIAAN MIELTÄ PAINAA? Tutkimus kuudesluokkalaisten huolenaiheista ja niiden käsittelytavoista Kujanpää Maarit Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajien aikuiskoulutus Chydenius-Instituutti

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA!

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA! MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA! Kouluttaja: FM, puheterapeutti Heli Knuutila, Tutoris Oy Ohjelma: 8.30 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 10.15 Teoriaa

Lisätiedot

Aikuiseksi kasvamista ja identiteetin rakentamista - Kauppatieteiden opiskelijoiden kokemuksia yliopisto-opiskelusta

Aikuiseksi kasvamista ja identiteetin rakentamista - Kauppatieteiden opiskelijoiden kokemuksia yliopisto-opiskelusta Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Aikuiseksi kasvamista ja identiteetin rakentamista - Kauppatieteiden opiskelijoiden kokemuksia yliopisto-opiskelusta Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

Vanhemmat ja itsenäistyvä nuori -projekti. Ensimmäinen testiraportti

Vanhemmat ja itsenäistyvä nuori -projekti. Ensimmäinen testiraportti Vanhemmat ja itsenäistyvä nuori -projekti Ensimmäinen testiraportti Vanhemmat ja itsenäistyvä nuori -projekti Ensimmäinen testiraportti Kirjoittanut: Tatjana Pajamäki-Alasara Työryhmä: Marjo Kankkonen,

Lisätiedot

ALKAAKS SE JO NÄIN PIENESTÄ?

ALKAAKS SE JO NÄIN PIENESTÄ? Laura Auvinen, Anita Helin, Johanna Siekkinen ja Mari Soikkeli ALKAAKS SE JO NÄIN PIENESTÄ? Työntekijän valmiudet tunnistaa ja kohdata syrjäytymisriskissä oleva leikki-ikäinen lapsi Opinnäytetyö Hoitotyön

Lisätiedot

Terttu Mäkinen Yksilön varhaiskehitys koulunkäynnin perustana

Terttu Mäkinen Yksilön varhaiskehitys koulunkäynnin perustana JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH ioo Terttu Mäkinen Yksilön varhaiskehitys koulunkäynnin perustana Esitetään Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille

JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille Arja Törnroos Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot