1/2013 nro 1 joulukuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/2013 nro 1 joulukuu 2014"

Transkriptio

1 A S I A K A S L E H T I 1/2013 nro 1 joulukuu 2014 Logistiikkalaitos hyvässä myötätuulessa

2 PÄÄKIRJOITUS Aarne Nieminen Loppuvuoden kiri Vuoden päättyessä on taas loppukirin aika. Moni asia on edennyt, joskaan kaikki ei toivotulla nopeudella. Synnytystuskia on ainakin kunnossapidon kehittämiseen (KUPI 15) liittyvissä ratkaisuissa. Kevään selvitystyö ei tuonut tuloksia eikä jatkokaan asiaa näyttänyt selventävän. Asia on kuitenkin nyt ministeriössä ja voi vain todeta, että odottavan aika on pitkä. Millog uskoo omaan esitykseensä ja että se tuo säästöjä sekä selventää kunnossapidon ja käyttöhuollon rajapintaa. Logistiikkalaitos aloittaa toimintansa vuoden 2015 alussa. Millog on saanut olla prosessityössä mukana ja uskoo kontribuutionsa kunnossapidon ja sen suunnittelun osalta olevan merkityksellinen. Riippumatta KUPI 15 ratkaisusta, yksi uuden toimintamallin avaintekijöistä on kunnossapidon kokonaissuunnittelu. Millog varautuu muutokseen vahvistamalla organisaatiotaan. Tähän ja projektien parempaan läpiviemiseen vastaa uusi Millogin osasto Järjestelmät ja projektit, jota johtaa Kimmo Myllyoja. Millogin MSAP-käyttöönottoprojekti arvostettiin korkealle, kun voitimme suuryritysten Pohjoismaisen sarjan SAP-projektien toteutuksessa. MSAP ja PVSAP rajapinta tulee tarkastella tulevaisuudessa. Nyt kunnossapitoon käytetään kahta järjestelmää, joten tehostamispotentiaalia on. Millog kehittää oman järjestelmänsä toimintoja ja etenkin raportointia vuonna Tämän seurauksena asiakas tulee saamaan laadukkaampaa palvelua. Optroniikassa olemme luoneet merkittävän osaamiskeskuksen. Tuotekehityksessä on ollut draivi päällä. Maalinosoitukseen tarkoitettu lämpökamerajärjestelmä LISA tuotiin markkinoille ja esiteltiin DSEI-messuilla Lontoossa. Vastaanotto oli erittäin hyvä ja saimme paljon kontakteja mahdollisten ulkomaisten asiakkaiden kanssa. Kotimaassa LISA on mukana kovassa kilpailussa Puolustusvoimien kilpailuttaessa ison optroniikkahankkeensa toimittajakandidaatteja. Hanke ratkeaa lähiaikoina ja on tietysti Millogille erittäin tärkeä sekä viitoittaa osaltaan optroniikan kehitystä tuleville vuosille. Oricopa on työstänyt BMP-2 protohanketta. Luovutukseen pyritään vielä tämän vuoden puolella. Samoin neuvottelut XA:n eliniän turvaamisesta yhdessä Patrian kanssa ovat päätösvaiheessa. Toivotaan, että hankkeet etenevät suunnitellulla aikataululla eikä viiveitä mahdollisista säästötoimenpiteistä tai muista syistä koidu. Työmarkkinasyksykin eteni lopulta vauhdilla. Millog neuvotteli liittojen kanssa omasta työehtosopimuksesta alkuvuodesta lähtien. Syksyllä saatiin vauhti päälle ja yrityskohtainen työehtosopimus syntyi kaikkien työntekijäosapuolien kanssa. Sopimukset ovat kolmivuotisia ja pohjautuvat Teknologiateollisuuuden työehtosopimukseen. Tärkeinä elementteinä sopimuksissa on sovitut ehdot sotaharjoituksiin ja kansainvälisiin tehtäviin osallistumisesta. Samoin sovittiin lisäkäytäntöjen selkiyttämisestä. Työntekijöiden osalta sovittiin myös menettelystä ns. pitkien vuosilomien osalta, mikäli KUPI 15 toteutuu. Syksyllä 2013 suoritettu Millogin laatuauditointi meni hyvin. Millogin laatu- ja ympäristöjärjestelmien voidaan todeta olevan standardien vaatimalla tasolla. Lisäksi Sotilasilmailuviranomainen on myöntänyt Millogille huoltokorjaamoluvan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Millogin Libanonin korjaamon osalta allekirjoitettiin jatkosopimus. Toivotan lukijoille hyvää loppuvuotta ja ennen kaikkea menestystä vuodelle Aarne Nieminen, toimitusjohtaja Millog asiakaslehti 3. vuosikerta Toimituskunta Taitto Palaute, lisätiedot ja tilaukset llmestymisaika joulukuu Seuraava lehti ilmestyy joulukuussa Päätoimittaja Veli-Matti Kohtamäki Vastaava toimittaja Maria Takalo Suunnittelutoimisto Mera Oy Painopaikka Eura Print Oy Kannen kuva Henna Ikävalko 2 Millog asiakaslehti 1/2013

3 SISÄLLYSLUETTELO Mahdollistaja etenee myötätuulessa Johtovaltiovastuu lisäsi kunnossapitotöitä Yhteistyön voimalla voitto kotiin Millog tekee laadukasta työtä Jos se toimii Suomessa, se toimii kaikkialla Millog tekee laadukasta työtä Uusien teknologioiden tuoteperhe Millog kehittää asiantuntijapalvelujaan Seitsemäs vuosikerta Millogissa tapahtuu Millog asiakaslehti 1/2013

4 Mahdollista myötätuule Logistiikkalaitos Puolustusvoimauudistukseen kuuluvan Logistiikkalaitoksen suunnittelu on lähtenyt käyntiin hyvin. Syyskuun alussa Tampereella vuoden verran toimineesta suunnitteluryhmästä tehtiin Logistiikkalaitoksen runko, jossa työskentelee 29 henkeä. He pyrkivät tekemään uudesta yli 2000 hengen organisaatiosta niin hyvän kuin voivat. Tamperelaisen punatiilisen rakennuksen viidennessä kerroksessa vilisee kiireisiä puolustusvoimalaisia palveluspuvuissaan. Eversti Timo Kakkola, joka johtaa Logistiikkalaitoksen runkoa, on tyytyväinen väkensä innokkuuteen. Meillä on tietyt reunaehdot, joiden puitteissa suunnittelemme ja teemme uudesta logistiikkajärjestelmästä niin hyvän ja toimivan kuin vain pystyy tekemään. Mietimme prosesseja, tehtävänkuvauksia ja normistoa yhdessä koko Puolustusvoimien väen sekä kumppaneiden kanssa. Kaikkia tarvitaan, sillä omin voimin muutos ei syntyisi, hän sanoo. Logistiikkalaitoksen perustaminen on osa Suomen puolustusvoimissa vuosina tapahtuvaa puolustusvoimauudistusta, jonka ydintavoitteena on varmistaa, että Puolustusvoimilla on edellytykset täyttää tehtävänsä sekä ylläpitää Suomen sotilaallinen puolustuskyky tarkoituksenmukaisella tasolla aina 2020-luvulle asti. Uudistuksessa tavoitellaan miljoonan euron vuosittaisia säästöjä vuodesta 2015 alkaen. Laaja uudistus on edennyt suunnitellusti, ja Puolustusvoimain komentajan, kenraali Ari Puheloisen mukaan Puolustusvoimien tavoitteet tulevat toteutumaan. 4 Millog asiakaslehti 1/2013

5 on tärkeää, että Puolustusvoimat mukautuu tulevinakin vuosina yhteiskunnan muutoksiin ja vallitseviin oloihin. ja etenee ssa TEKSTI Kolmesta haarasta yksi laitos JA KUVA Henna Ikävalko Tampereen rooli tulee olemaan uuden Logistiikkalaitoksen kannalta merkittävä, sillä sinne sijoittuu laitoksen esikunnan noin 300 työntekijää, sekä osa 500-henkisen Järjestelmäkeskuksen henkilökunnasta. Logistiikkarykmenttien esikunnat perustetaan Kouvolaan, Turkuun ja Jyväskylään, ja Sotilaslääketieteen keskuksen esikunta siirretään Lahdesta Riihimäelle. Räjähdekeskuksen kotipaikkana säilyy Ähtäri. Muutoksen yhteydessä lakkautetaan nykyiset Maa-, Meri- ja Ilmavoimien materiaalilaitokset. Laitos tulee toimimaan 38 eri paikkakunnalla. Perinnejoukoissa toimivista hieman alle 3000 henkilöstä uudessa laitoksessa jatkaa noin Näin suuren organisaatiomuutoksen toteuttaminen vaatii paljon ennakointia, tiedotusta, viestintää sekä koulutusta. Myös aikaa tarvitaan, jotta parhaat käytännöt saadaan käyttöön eri paikkakunnilla. Töitä ei voida tehdä enää samalla tavalla kuin ennen, sillä kolme eri puolustushaaraa yhdistettäessä meidän tulee löytää uusi yhteinen työskentelytapa, hän jatkaa. Puolustusvoimat keskittyy ydintehtäviin Vaikka haasteitakin on, Kakkola uskoo, että Logistiikkalaitoksesta tulee varmasti toimiva. Kun organisaatio keskitetään toiminnallisesti, voidaan karsia päällekkäisyyksiä, ja näin järkevöittää toimintaa. Hän näkeekin logistiikka- ja huoltojärjestelmän myös tulevaisuudessa mahdollistajana, joka tukee ja mahdollistaa Puolustusvoimien muuta toimintaa. Hänen mielestään On tärkeä keskittyä ydintehtäviin, ja käyttää hyväksi siviiliyhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia silloin, kun eriyttämisestä on hyötyä. Vuonna 2015 logistiikkaratkaisu on yhdenlainen, mutta pidämme huolta siitä, ettemme jämähdä alkuasetelmaan, vaan kuuntelemme herkällä korvalla mahdollisia muutostarpeita, Kakkola kertoo. Logistiikkalaitoksen suunnittelussa mietittiin ensin sisäisesti mitä Puolustusvoimat haluaa saavuttaa muutoksessa, ja sen jälkeen kumppanit otettiin mukaan suunnitteluun. Millogin ja muiden tärkeiden kumppanien kanssa yhteistyö on ollut sujuvaa ja esimerkiksi poikkeusolojen suunnittelussa lisäarvoa antavaa. Millogin rooli kunnossapidon suunnittelussa tulee kasvamaan, ja Logistiikkalaitoksen tehtävänä on ohjata tuota suunnittelua ja hyväksyä sen tulokset. Vuoden loppuun mennessä selvinnee myös KUPI15- hankkeen kohtalo, joka määrittää tätä tehtävänjakoa tarkemmin, hän sanoo. Hallittuja muutoksia suunnitelmien mukaan Kun Logistiikkalaitos virallisesti syntyy vuoden 2015 ensimmäisinä päivinä, ei Puolustusvoimien logistiikkapuolen toiminnassa pitäisi tapahtua mitään mullistavaa. Viime vuonna tehty kaksivuotissuunnitelma on edennyt suunnitelmien mukaan. Koska muutokset tehdään suunnitellusti ja vähitellen, tukee logistiikka asiakkaitaan kuten ennenkin. Kurssia ei ole tarvinnut muuttaa, mikä osoittaa sen, että vuosi sitten tekemämme suunnittelu onnistui hyvin. Olemme edenneet hyvässä myötätuulessa, Kakkola kertoo. Logistiikkalaitoksen rungon valmisteluvaiheen aikainen tehtävä päättyy 2014 vuoden lopussa, jolloin rungon työntekijät siirtyvät joihinkin tehtäviin Logistiikkalaitoksen sisällä. Tarkemmat tehtävään määräykset selviävät näillä näkymin ensi vuoden puolivälin jälkeen. Myöhemmin selviää myös, kuka nimitetään Logistiikkalaitoksen johtajaksi. Varmaa on kuitenkin jo se, että kiireisinä hääriviä Logistiikkalaitoksen työntekijöitä näkee myöhemmin yhä enemmän punaisen tiilitalon eri kerroksissa. 5 Millog asiakaslehti 1/2013

6 Kansainvälinen toiminta TEKSTI Henna Ikävalko KUVAT Esko Rantala 6 Millog asiakaslehti 1/2013

7 Johtovaltiovastuu lisäsi kunnossapitotöitä Libanonin YK:n rauhanturvaoperaation irlantilais-suomalaisesta pataljoonasta tuli marraskuun lopussa suomalais-irlantilainen, kun johtovaltiovastuu siirtyi suomalaisille. Muutoksessa suomalaisten rauhanturvaajien määrä tuplattiin, ja kalustoa täydennettiin, jolloin myös Millogin tekemän kunnossapitotyön tarve lisääntyi. 7 Millog asiakaslehti 1/2013

8 Kansainvälinen toiminta Tämän vuoden syyskuussa Porin Prikaatin tekninen päällikkö, insinöörikapteeni Jukka Karttunen ja Millogin asiakkuuspäällikkö Markku Salonen matkustivat Libanoniin tarkastusmatkalle. UNIFIL:n operaatio Libanonissa on ensimmäinen kansainvälinen operaatio, johon Millog on lähettänyt pitkäaikaista työvoimaa kunnossapitotöihin. Aiemmin rauhanturvaajat ovat itse huoltaneet koneita ja laitteita, ja tarvittaessa paikalle on lähetetty korjauspartioita tai kunnossapito on tehty kotimaassa. Syksyn kolmikantaneuvottelussa SKJL:n kanssa totesimme, että yhteistyö on sujunut erittäin hyvin. Millog on onnistunut rekrytoinnissa, ja resurssit ovat vastanneet hyvin tarpeisiimme. Olemme hakeneet kokemuksia Millogin paikan päällä tekemästä kunnossapidosta, ja tämän operaation kokemusten perusteella päätetään syvennetäänkö toimintatapaa muihinkin kansainvälisiin operaatioihin. Nyt vaikuttaa siltä, ettei paluuta ole siihen, että rauhanturvaajat hoitaisivat kunnossapitotehtävät itse, Karttunen kertoo. Vaikka Millogin toimintaan ollaan erittäin tyytyväisiä, haasteitakin on ollut. Kunnossapitotöistä on selvitty rivakasti, mutta varaosalogistiikka on ajoittain kangerrellut, sillä tilatut osat ovat saapuneet viiveellä Libanoniin. Salosen mukaan ongelmaa on tutkittu, ja logistiikkaketjuun on tehty jo parannuksia. Siviilityöntekijöitä sotilasorganisaatiossa Millogin työntekijöiden palvelusaika Libanonissa alkoi syyskuussa 2012, kun Beirutin koneesta laskeutui kolme asentajaa ja työnjohtaja Esko Rantala. Viimeksi korjaamohenkilöstö vaihdettiin tämän vuoden marraskuussa. Lisäksi syksyn aikana Libanonissa on käynyt useita Millogin korjauspartioita tekemässä voimakoneiden ja viestilaitteiden asennuksia. Siviilityöntekijöillä oli ensin totuttelemista sotilasorganisaation toimintaan, mutta he osoittivat nopeasti tarpeellisuutensa operaatiossa. Millogin korjaamoteltassa tehdään pääosin 1-tason huoltoja ja korjauksia, mutta myös vaativampia 2-tason vika- ja vauriokorjauksia tehdään mahdollisuuksien mukaan, jotta laitteita ja koneita ei tarvitse evakuoida kotimaahan korjattaviksi. Vaikka Libanoniin on tuotu johtovaltiovastuun siirtyessä lisää kalustoa, emme aio toistaiseksi lisätä henkilömäärää paikan päällä. Tuemme tarvittaessa korjaustoimintaa Suomesta käsin, kertoo Salonen. Myös Karttusen mielestä operaatiossa selvitään nykyisellä kunnossapitomiehityksellä, sillä kalusto on osittain aivan uutta, ja muukin kalusto on huollettua. Alueelle on viety muun muassa panssaroituja maastoajoneuvoja, maastokuorma-autoja, panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja, hinausauto sekä pelastusajoneuvo. Korjauspartioita tarvitaan muuallakin Tällä hetkellä suomalais-irlantilaisessa pataljoonassa on suomalaisia rauhanturvaajia 350 ja irlantilaisia noin puolet tästä luvusta. Jo vuonna 1978 käynnistetyssä Libanonin kriisinhallintaoperaatiossa Israelin ja Libanonin välistä neutraloitua linjaa turvaa yli sotilasta 37 eri maasta. Libanonin lisäksi kaluston huoltoa ja korjauksia tarvitaan jatkuvasti myös muissa rauhanturva- ja sotilasoperaatioissa eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi Afganistanissa kävi tänä vuonna kolme Millogin korjauspartiota, ja Karttusen mukaan partioiden tarve lisääntyy liukuvasti samalla, kun joukkoja kotiutetaan. 8 Millog asiakaslehti 1/2013

9 YK:n operaatiossa valvotaan Libanonin ja Israelin välillä kulkevaa niin sanottua sinistä linjaa. Millogin työntekijät huolehtivat Etelä- Libanonissa sijaitsevassa tukikohdassa siitä, että suomalaisten rauhanturvaajien käyttämä kalusto pysyy hyvässä kunnossa. 9 Millog asiakaslehti 1/2013

10 SAP TEKSTI Henna Ikävalko KUVAT SAP Finland, Sami Helenius Projektista vastasi Millogin tietohallintojohtaja Toni Liukkonen. Lokakuun 24. päivänä oli aika juhlia hyvin tehdyn työn tuloksia. Millogin ja Atosin edustajat ottivat Finlandia-talon lavalla vastaan laatupalkinnon lisäksi yleisön aplodit. Yhteistyön voimalla voitto kotiin Millog voitti ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä kultaa SAP-toiminnanohjausjärjestelmien laatukilpailussa Baltian ja Pohjoismaiden suurissa SAP-käyttöönotoissa. Palkinto luovutettiin Millogin ja järjestelmän toimittaneen Atosin edustajille Finlandia-talossa 24. lokakuuta. Osallistujien mielestä projektin vei voittoon eri osapuolten saumaton yhteistyö sekä organisaatioiden johdon vahva tuki. Finlandia-taloon on kokoontunut 265 SAP-järjestelmän käyttäjää tai potentiaalista käyttöönottajaa eri puolilta Suomea. Tunnelma on korkealla, sillä tilaisuudessa jaetaan laatupalkintoja vuonna 2012 tai 2013 käyttöönotettujen SAP-järjestelmien parhaiten onnistuneille toteutuksille. Tänäkin vuonna Baltian ja Pohjoismaiden käyttöönotoissa palkitaan useita suomalaisyrityksiä, mutta ensimmäistä kertaa suurten käyttöönottojen kategorian voittaja tulee Suomesta. Millogin palkinnon kävivät lavalla pokkaamassa Millogin tietohallintojohtaja Toni Liukkonen, projekti- ja SAP-arkkitehtuuripäällikkö Mikko Vepsäläinen, SAP-pää- käyttäjät Rainer Leminen, Tuomas Reijonen ja Johanna Hämäläinen sekä Atosin edustaja, global account manager Kim Finell. Kiitos tästä palkinnosta kuuluu kaikille projektiin osallistuneille, mukaan lukien projektissa tiiviisti mukana olleet Puolustusvoimien henkilöt. Toimivan SAP-järjestelmämme avulla pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin sekä raportoimaan tekemisiämme tarkemmin. Palkinto osoittaa, että olemme ketteriä tällaisten muutosten toteuttamisessa, Vepsäläinen kertoo. 10 Millog asiakaslehti 1/2013

11 Projekti läpäisi tiukat turvallisuuskriteerit SAP Quality Awards -laatukilpailu on erittäin arvostettu SAP-piireissä, ja kilpailuun osallistuvia arvioidaan SAP:n asettamien kymmenen laatukriteerin perusteella. Baltian ja Pohjoismaiden eri kategorioiden voittajat osallistuvat Euroopan laajuiseen kilpailuun. Suurten käyttöönottojen tulee täyttää kaksi kolmesta laajuuskriteeristä: käyttäjiä tulee olla yli 500, projektin tulee kestää ajallisesti yli 10 kalenterikuukautta tai työmäärän tulee ylittää miestyöpäivää. Millogin toteutus täytti näistä kaksi jälkimmäistä. Käynnistimme projektin toteutusvaiheen syyskuussa vuonna 2011, ja uusi järjestelmä otettiin käyttöön marraskuun alussa vuonna Rakensimme tässä projektissa vahvan perustan, joka mahdollistaa myös tulevaisuuden kehityksen, sanoo projektia vetänyt Liukkonen. SAP Quality Awards -laatukilpailu on erittäin arvostettu SAP-piireissä, ja kilpailuun osallistuvia arvioidaan SAP:n asettamien kymmenen laatukriteerin perusteella. Vaikka järjestelmätoimittaja Atos on erittäin kokenut toiminnanohjausjärjestelmien integroija, oli tässä projektissa yrityksellä paljon uutta opittavaa. Nyt toteutettu Millogin SAP-järjestelmä nimittäin noudattaa Kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön korotetun tason vaatimuksia ensimmäisenä Suomessa. Järjestelmä sai Puolustusvoimien hyväksynnän kaikilla osa-alueilla: hallinnollisessa turvallisuudessa, henkilöstöturvallisuudessa, fyysisessä turvallisuudessa ja tietojärjestelmäturvallisuudessa. Koska turvallisuusmääräykset olivat näin tiukat, toteutimme projektin Suomen organisaatiomme työntekijöiden avulla. Yritysjohtomme seurasi projektin etenemistä tarkkaan, ja antoi kaiken tukensa sen onnistumiselle, kertoo Finell. Poikkeukselliseksi projektin teki myös erittäin hedelmällinen yhteistyö asiakkaan ja toimittajan välillä, olimme vähän kuin perheenjäseniä ja puhalsimme koko ajan yhteen hiileen. Saimme myös arvokkaita neuvoja audi- tointikriteerien tulkitsemiseen, kun Millogin ja Patrian yhteyshenkilöt keskustelivat asioista Puolustusvoimien ja muiden sidosryhmien kanssa, hän jatkaa. Työtä tehtiin täydestä sydämestä Millogissa voitokkaan projektin suunnittelu alkoi jo vuonna 2010, jolloin se asemoitiin strategiseksi kehityshankkeeksi, jota yritysjohto seuraa tarkasti. Meillä oli alusta alkaen selkeä ymmärrys siitä mitä olemme tekemässä. Rajasimme projektin tiukasti, ja pidimme näistä suunnitelmista kiinni. Meillä oli myös tiukat kriteerit projektiin osallistuville lähes kaikilla osallistujilla oli kokemusta vastaavista aikaisemmista projekteista. Koko projektiryhmällämme oli vahva halu saada homma onnistumaan, ja niin pääsimmekin yhteisiin tavoitteisiin, Liukkonen kertoo. Kehuja sujuvasta yhteistyöstä saavat Liukkoselta myös muut projektin sidosryhmät, kuten Puolustusvoimat: Puolustusvoimien projektipäällikkö Juhani Ruohonen sanoi, että projektissa tehtiin työtä täydestä sydämestä, ja kaikilla osallistujilla oli 100 prosenttinen sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen. Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Vaikka projektin ensimmäinen vaihe olikin poikkeuksellisen onnistunut, ei Millogin SAP-järjestelmä ole vielä Liukkosen mielestä valmis. Järjestelmää kehitetään systemaattisesti tarpeisiin perustuen. Hyvin tehdyn alustan päälle on kuitenkin helppo rakentaa, sillä muutoksia voidaan tehdä nopeasti esimerkiksi käyttäjämäärien kasvaessa. SAP:n jatkokehityksestä ja ylläpidosta Millogin organisaatiossa vastaa Vepsäläinen yhdessä asiantuntevan SAP-tiimin kanssa. Palkintoplakaattia seinälle ripustettaessa voidaan jännittää vielä, kuinka projekti menestyy SAP:n Euroopan osakilpailussa. 11 Millog asiakaslehti 1/2013

12 Messut Jos se toimii Suomessa, se toimii kaikkialla Millogin tuotteet ja laaja osaaminen optroniikan alalla olivat esillä Euroopan suurimmassa puolustusteknologian messutapahtumassa DSEI:ssa Lontoossa syyskuun päivinä. Messut järjestetään joka toinen vuosi, ja tällä kertaa Lontoon ExCeL-messukeskukseen kokoontui noin 1500 näytteilleasettajaa 50 eri maasta. Messuvieraita tapahtumassa kävi yli Tuotteet herättivät suurta kiinnostusta messukävijöiden keskuudessa, ja niinpä Millogin Optroniikkayksikön päällikkö Timo Vuorenpää, myynti- ja markkinointiassistentti Mari Hirvonen ja myyntipäällikkö Pekka Nupponen kävivät lukuisia mielenkiintoisia keskusteluja eri valtioiden puolustusvoimiin ja niiden virallisiin sotilasdelegaatioihin kuuluvien jäsenten kanssa. Messuilla esiteltiin myös uusia tuotteita, kuten ajoneuvoihin sijoitettavat ajajan ja ampujan lämpökamerajärjestelmät, sekä messuilla julkistettu Millog LISA, joka on etäisyyden mittaukseen ja maalinosoitukseen soveltuva järjestelmä. Suomessa valmistetaan laadukasta ja kestävää Millogin messuosasto oli yksi kuudesta Suomi-yhteisosaston näytteilleasettajista. Messuständiltä tuijottavat huskykoiran silmät loivat osastolla vierailleiden keskuudessa mielikuvaa pohjoismaisesta laadusta, ja siitä, että tuotteet on tehty ja testattu toimimaan erittäin vaativissa olosuhteissa. Useamman messuvieraan suusta kuuluikin toteamus: Jos laite toimii Suomessa, se toimii kaikkialla muuallakin. Messuilla kävi selvästi ilmi, että maailmalla arvostetaan suomalaista työtä, sillä täällä suunnitellut ja valmistetut tuotteet ovat tarkasti ja laadukkaasti tehtyjä. Koska Millog on tehnyt työtä optroniikan alalla jo yli 70 vuotta, on toimintamme maailmanlaajuisesti harvinaista. Osaamme tämän homman, Nupponen kertoo. Pitkän kokemuksen avulla Millogin Optroniikkayksikkö on pystynyt luomaan laajan ja kattavan tuotevalikoiman, ja rakentamaan erityissovelluksia useaan optroniikan perustuotteeseen. Yksi yrityksemme vahvuuksista on se, että voimme sekä toimittaa että huoltaa vaativaan käyttöön ja käyttöympäristöön suunniteltuja optroniikkatuotteita. Messuilla korostimme erityisesti laajaa osaamistamme ja tuotteitamme, ja se tuntui onnistuneelta valinnalta, Nupponen kiteyttää. TEKSTI Henna Ikävalko KUVA Mari Hirvonen 12 Millog asiakaslehti 1/2013

13 Sertifikaatti Millog tekee laadukasta työtä TEKSTI Henna Ikävalko Inspecta Sertifiointi Oy:n kolmen hengen arviointiryhmä jalkautui syyskuun viimeisellä viikolla Millogin kaikille toimipaikoille. Arvioinnin tuloksena Millogille myönnettiin ISO sertifikaatti vuosille Tällä kertaa kyseessä oli uudelleensertifiointi, sillä ensimmäisen kerran Millogin toiminta sertifioitiin Puolustusvoimien kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen vaatimuksen mukaisesti loppuvuonna Pääarvioija Hannu Helaman mukaan Millogin toiminta on laadultaan hyvällä tasolla. On aika poikkeuksellista, että tämän kokoisen organisaation sertifioinnissa löytyy vain yksi lievä poikkeama. Yritys on selvästi sisäistänyt laatukriteerit, ja käyttää menettelyjä aktiivisesti toiminnassaan. Tämä helpottaa myös arviointityötä, sillä Millogilla niin johto kuin muukin henkilöstö on sitoutunut näihin asioihin, hän kertoo. Millogin sisällä työn laatu on näkynyt muun muassa vähäisenä reklamaatioina työn ja tapahtumien määrään suhteutettuna. Sertifioinnissa riippumaton taho arvioi toimintamme tunnettua vaatimuskriteeristöä vasten. Asiakas saa siten puolueettoman kannanoton toiminnastamme, mikä lisää luottamusta yhteistyöhön meidän kanssamme, kertoo Millogin laatu- ja kehitysjohtaja Jukka Oikari. Helaman mielestä Millogin organisaatio ja toimiala asettavat selvän haasteen arvioijien ammattitaidolle. Eri toimipaikoilla on hyvin erilaista toimintaa, ja ne ovat myös erikokoisia, minkä vuoksi paikalliset toimintatavat osin eroavat toisistaan. Lisäksi strategisessa kumppanuudessa on omat pelisääntönsä, ja Puolustusvoimien toimintakulttuurin tuntemus on tarpeen laatumenettelyjen käyttöä arvioidessa. Millogin ja Puolustusvoimien strateginen yhteistyö on niin pitkälle vietyä, että laatusertifioinnissa on yleensä mukana myös asiakkaan edustajia. Tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa on sopinut meille hyvin. ISO 9001 on toimiva kriteeristö, kun arvioidaan toiminnan vaatimustenmukaisuutta, tehokkuutta ja taloudellisuutta. Puolustusvoimien edellyttämät laadunhallinnan ja laadunvarmistuksen vaatimukset, jotka tunnetaan nimellä AQAP 2110, perustuvat suurelta osin juuri ISO standardiin, kertoo Oikari. Ympäristöjärjestelmä syyniin 2014 Ensi vuonna Millogin toimintaa arvioidaan uudelleen ympäristöjärjestelmää koskevan standardin eli ISO 14001:n kriteeristöä vasten. Kumppanuussopimuksessa porrastettiin aikanaan näiden kahden sertifiointiprosessin aikataulut. Myös ympäristöjärjestelmämme täyttää vaatimukset, ja ensimmäinen ISO sertifikaatti myönnettiin meille vuonna 2011, eli vuotta aiemmin kuin oli vaatimuksena. Seuraavaksi on siis vuorossa tämän järjestelmän uudelleensertifiointi, sanoo Oikari. Asiakas mukana arviointityössä Helama ei usko, että arvioinnissa olisi odotettavissa isoja yllätyksiä. Pienet havainnot kirjataan, ja epäkohdat korjataan sovitun aikataulun mukaisesti. Haluan vielä kiittää Millogia siitä, että sertifiointi on sujunut hyvässä yhteistyössä niin kuin parhaimmillaan pitäisikin mennä. Tästä on hyvä jatkaa, Helama sanoo. 13 Millog asiakaslehti 1/2013

14 Tuotekehitys Uusien teknologioiden tuoteperhe TEKSTI Henna Ikävalko KUVA Tomi Tuuliranta (LISA-kuva) Millog on pohjoismaiden suurin pimeänäkölaitevalmistaja, ja se hallitsee koko tuotantoketjun suunnittelusta lopputestaukseen. Optroniikkaosaaminen on keskitetty Lievestuoreelle, josta uuden tuoteperheen tuotteet matkaavat Puolustusvoimille ja vientiin. K un Patrian ja Instan optroniikkatoiminnot keskitettiin Millogille vuonna 2009, alkoi suomalaisessa pimeänäkölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa uusi aikakausi. Millog rekrytoi 15 uutta työntekijää ELY-keskuksen rahoittamasta TE-keskuksen koulutusohjelmasta. Optroniikkayksikön tuotekehitystä on vahvistettu palkkaamalla henkilöstöä tuotekehitykseen ja projektien hallintaan. Yritys on kehittänyt tuotantoa edelleen muun muassa investoimalla uusiin tiloihin ja uusimalla lasihiomon valmistuskonekantaa. Lisäksi optroniikkatuotteisiin on integroitu elektroniikkaa ja ohjelmistoja. Tuotearkkitehtuuri on suunniteltu modulaariseksi, jolloin tuotekehityskierto on saatu erittäin nopeaksi. Tällä alalla on harvinaista, että yksi yritys hallitsee koko tuotekehitysketjun alusta loppuun. Koska valmistus on omissa käsissämme, pystymme toimimaan nopeasti ja tehokkaasti. Olemme hioneet prosesseja ja kehittäneet toimintaa, ja samalla parantaneet kilpailukykyämme. Kotimaassa kumppaniverkosto on hyvä, sillä tuotekehityksessä käytettävät kumppanit ovat luotettavia ja osaavia, ja myös yhteistyö asiakkaiden kanssa on sujuvaa, kertoo Optroniikkayksikön päällikkö Timo Vuorenpää. Variantteja moniin käyttökohteisiin Millogin pimeänäkölaitteiden suunnittelun pohjana on käytetty erilaisissa tutkimushankkeissa syntyneitä teknisiä sovellutuksia. Esimerkiksi Puolustusvoimien teknologiaohjelmassa kehitellyt uudet sensoriteknologiat ovat olleet tärkeä perusta uusien tuotteiden luomiseen. Koska olemme ottaneet käyttöön uusia teknologioita, tuotteistamme on tullut entistä vaativampia ja moniteknisiä. Olemme kehittäneet tuoteperheen, jossa voimme hyödyntää samoja osakokonaisuuksia tuotteesta toiseen. Puolustusvoimienkin kannalta ratkaisu on kustannustehokas niin jatkokehittämisessä kuin ylläpidossakin, sanoo Millogin elektroniikkatoimialan johtaja Veli-Pekka Kari. Koska modulaarisuus mahdollistaa erilaisten asiakasvarianttien ja erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin suunniteltujen laiteversioiden nopean tuotannon, voidaan tuoteperheen moduuleita käyttää myös vanhojen järjestelmien modifioinneissa. Karin mukaan tätä on hyödynnetty muun muassa prototyyppivaiheessa olevassa BMP-2-hankkeessa. Verkostoja luodaan ulkomaille Kiinnostus optroniikkatuotteita kohtaan kotimaassa ja ulkomailla on lisääntynyt selvästi. Kari kertoo, että kotimaassa pimeänäkölaitteiden kysyntä on kasvanut, sillä hyvä pimeätoimintakyky on Puolustusvoimille tärkeää. Millog panostaa vientiin. Yritykseen on palkattu myyntipäällikkö, joka on erikoistunut viennin kehittämiseen. Tällä hetkellä Millogissa kartoitetaan kuumeisesti vientikanavia ja ulkomaisia kumppaneita, sillä uudet tuotteet ovat saaneet hyvän vastaanoton kansainvälisissä messutapahtumissa ja markkinoinnissa. Luotamme tulevaisuuteen optroniikan alalla. Ei pidä unohtaa, että kehitystyöllämme on myös yhteiskunnallista merkitystä, sillä olemme pystyneet luomaan uusia työpaikkoja. Henkilöstömäärää voidaan lisätä edelleen, kun vienti alkaa vetää, Kari kertoo. 14 Millog asiakaslehti 1/2013

15 Ja niin syntyi Millog LISA... Kun Millogin tuotekehityksessä yhdistettiin älykkäitä sensoreita tutkivasta tutkimushankkeesta saadut tulokset sekä maailmanlaajuinen tarve näitä sensoreita yhdistävään tuotteeseen, syntyi tänä syksynä julkistettu uusi tuote, Millog LISA. Tämä pimeänäkölaitteisiin kuuluva järjestelmä soveltuu erityisesti tulenjohdon tarpeisiin, mutta laitetta voidaan käyttää myös muun muassa tiedustelujoukkojen, jalkaväen, merivoimien ja erikoisjoukkojen tehtävissä. Sillä voidaan esimerkiksi tähystää ympäristöä kaikkina vuorokaudenaikoina, mitata etäisyyksiä sekä havaita ja osoittaa maalipaikkoja. LISA on valmistettu Suomessa, ja sen kotimaisuusaste on erittäin korkea. Laitteessa on pieni virrankulutus, ja se on suunniteltu vaativaan käyttöön ja testattu Suomen vaativissa ilmasto-olosuhteissa. 15 Millog asiakaslehti 1/2013

16 Organisaatiomuutos Millog kehit asiantuntija Samalla kun Puolustusvoimat rakentaa vuoden 2015 alussa perustettavaa Logistiikkalaitosta, hioo Millog järjestelmien elinjakson hallinnan tukipalveluja ja toimintamalleja. Näin yhteistoimintaan saadaan lisää suunnitelmallisuutta ja tehokkuutta. Syyskuun alussa Puolustusvoimien perustaessa Logistiikkalaitoksen rungon Tampereelle teki myös Millog organisaatiomuutoksen. Aiemmin toimialoilla työskennelleet tekniset päälliköt jatkavat työtään uudessa Järjestelmät ja projektit -organisaatiossa, jota johtaa Millogin johtoryhmän jäsen Kimmo Myllyoja. Lisäksi organisaatioon siirtyi kaksi muutakin asiantuntijaa Millogin sisältä. Pääosa Millogin asiantuntijoista jatkaa edelleen toimialoilla ja yksiköissä. Uudelleenjärjestelyn tavoitteena on parantaa ja systematisoida järjestelmien elinjakson asiantuntijapalveluiden, kunnossapidon kokonaisohjauksen sekä projektien toimintamalleja. Kimmo Myllyoja Työ uudessa organisaatiossa on lähtenyt hyvin käyntiin. Haluamme kehittää asiantuntijapalveluja siten, että prosessimme toimivat saumattomasti organisaatiorajoista riippumatta, joten rakennamme yhteisiä prosesseja Logistiikkalaitoksen ja Millogin välille. Olemme havainneet jo nyt tarpeita lisäresursointiin, ja lähitulevaisuudessa rekrytoimmekin lisää asiantuntijoita tietyille osa-alueille, Myllyoja kertoo. 16 Millog asiakaslehti 1/2013

17 tää palvelujaan Haluamme parantaa järjestelmien käytettävyyttä ja mahdollistaa pidemmät elinjaksot tuottamalla peruskorjaus-, muutos- ja modernisointitöitä Puolustusvoimien tarpeiden mukaisesti. Lisää suunnitelmallisuutta Myllyoja näkee, että Millog pystyy tukemaan asiakasta jatkossa paremmin esimerkiksi elinjaksojen optimoinnissa. Kustannussäästöihin päästään muun muassa lisäämällä suunnitelmallisuutta elinjakson ohjauksessa. Myös kunnossapidon kokonaisohjausta kehitetään pidentämällä suunnittelusykliä. Tähän mennessä suunnittelua on tehty vuoden jaksoissa, mutta jatkossa tavoite on, että Millog suunnittelee kunnossapitoa kolme tai neljäkin vuotta eteenpäin. Haluamme parantaa järjestelmien käytettävyyttä ja mahdollistaa pidemmät elinjaksot tuottamalla peruskorjaus-, muutos- ja modernisointitöitä Puolustusvoimien tarpeiden mukaisesti. Haluamme myös hyödyntää vielä paremmin Millogin asiantuntemusta kunnossapidon vaatimusmäärittelyssä ja olla Puolustusvoimien tukena järjestelmien hankintavaiheessa. Jo hankintavaiheessa tulisi ottaa huomioon määrittelyn lisäksi koko elinjakson aikainen kunnossapito, ja tämä tulisi sovittaa kansalliseen viitekehykseen kustannustehokkaasti, hän jatkaa. Toinen kehitettävä osa-alue on Millog-tasoisten projektien johtaminen. Projektointimenettelyssä on vielä kehitettävää, joten organisaatiossa parannetaan edelleen projektien seurantaa ja raportointia, jotta asiakkaan asettamat laadulliset, sisällölliset ja aikataululliset tavoitteet voidaan saavuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti. konkreettisia kehityskohteita. Nämä otetaan huomioon projektitoiminnan kehittämisessä ja projektipäälliköiden seuraavan vaiheen koulutuksissa. Vastinparit pysyvät samoina Asiakkaalle organisaatiomuutos näkyy parhaiten kehitystyön tuloksissa, sillä uuden organisaation pääpaino on kehittämisessä ja ylätason ohjauksessa. Tutut yhteyshenkilöt Millogin toimialoilla ja yksiköissä säilyvät edelleen asiakkaiden käytettävissä. Kun tarvitaan lisäresursseja tai lisää osaamista, Järjestelmät ja projektit -osaston jäsenet tukevat asiakasta ja Millogin asiantuntijoita omilla vastuualueillaan. Uudessa organisaatiossa Esa Muikku vastaa panssarivaunuista ja panssaroiduista ajoneuvoista, ja Jukka Kuusinen tukee elektroniikkajärjestelmiin liittyvissä asioissa. Kimmo Rautalinin kontolla ovat ilmatorjuntajärjestelmät, ja Petri Seppänen hoitaa johtamisjärjestelmiin liittyvät asiat. He tukevat asiakkaan ohella Materiaalit, Elektroniikka sekä Aseet ja ajoneuvot -toimialojen asiantuntijoita. Työmme ei kuitenkaan ole pelkkää kehittämistä ja Logistiikkalaitoksen rakentamista, vaan teemme päivittäistä yhteistyötä Maavoimien materiaalilaitoksen kanssa. Normaalit tehtävämme jatkuvat edelleen organisaatiomuutoksesta huolimatta, Myllyoja muistuttaa. Projektien kehittäminen on alkanut jo siten, että aiemmin toteutettuja projekteja on tarkasteltu ja niistä on tunnistettu TEKSTI Henna Ikävalko KUVA Sami Helenius 17 Millog asiakaslehti 1/2013

18 7. vuosipäivä TEKSTI Maria Takalo KUVAT Sami Helenius Tampere Pakkahuone Seitsemäs vuosikerta Eipä uskoisi, että syyskuussa vietimme jo Millogin historian seitsemättä vuosipäivää. Asiaan kuuluvasti nautimme juhlan kunniaksi toimipaikoissamme täytekakkukahvit. Myös Tampereen Pakkahuoneella juhlistettiin vuosipäivää Puolustusvoimien, muiden asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Tilaisuuden aluksi toimitusjohtaja Aarne Nieminen kertoi muun muassa optroniikan tuotekehityshankkeista, tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotosta, KUPI15 jatkoselvityksen tilanteesta, Libanonin korjaamotoiminnasta sekä muista isoista hankkeista kuten BMB 2:n päivityksestä, XA-kaluston eliniän sekä Leopardin jatkosta vireillä olevia tilahankkeita ja uusia henkilönimityksiä unohtamatta. Valopilkkuja tummenevaan syyskuun iltaan tarjosi sanan varsinaisessa merkityksessä Lievestuoreen LISA uusin pimeänäkölaitteemme, joka vetikin puoleensa kiinnostuneita välillä ihan jonoksi asti. Juhlat eivät olisi mitään ilman herkullista ruokaa, tänä vuonna teemana oli lähiruoka ja buffeen antimet saivat kiitosta ja todisteeksi siitä myös innostuneita santsikierroksia. Ilta jatkui karismaattisen juontaja Arto Nybergin haastatellessa Maavoimien materiaalilaitoksen johtaja, kenraalimajuri Kyösti Halosta sekä Puolustusministeriön kaupallista neuvosta Arto Koskea puolustusvoimauudistuksesta ja huoltovarmuuden turvaamisesta. Onnistuneen illan myötä on tärkeä säilyttää myös sokeritasapaino ja sen varmistaaksemme nautimme jälkiruokakahvit Suojärven suklaatilan herkkujen kera. Arton haastateltaviksi löytyivät vielä työhyvinvoinnin asiantuntijat henkilöstöjohtaja Marja Kuronen, Tampereen Työterveyden työterveyslääkäri Kirsi Ekola ja Ilmarisen yhteysjohtaja Sami Saarno. Viihtyisään iltaan oman kattauksensa viihdemusiikkia ja evergreeneja tarjosivat Pamela ja Hannu Lehtosen orkesteri. 18 Millog asiakaslehti 1/2013

19 Millogissa tapahtuu Markkinointiyhteistyösopimus Suomen Sotilasurheiluliitto ry ja Millog allekirjoittivat markkinointiyhteistyösopimuksen. Millog tukee Sotilasurheiluliiton toimintaa ja saa markkinointikanavan puolustushallinnon ja rajavartiolaitoksen piiriin kuuluvan jäsenistönsä sekä heidän perheenjäsentensä kilpailu-, koulutus- ja kuntoliikuntatapahtumiin. Lisäksi Millog saa mahdollisuuden markkinointiin tapahtumissa, joita Sotilasurheiluliitto tai sen jäsenseurat järjestävät tai joihin ne osallistuvat. Sopimus on voimassa Asiakkuuspäällikkö Timo Kautto jää eläkkeelle Asiakkuuspäällikkö Kari Relander vastaa lukien entisten asiakkuuksien lisäksi Länsi-Suomen Huoltorykmentin asiakkuudesta. p Kaikki tiet vievät Millogiin Varsin kirjava kokoelma erilaisia Millog-kylttejä jää lähiaikoina historiaan. Kyltit saavat uuden, raikkaan ja yhtenäisen ilmeen, kun Millog uudistaa yritysopasteensa. Kylttejä löytyy tien varsilta, toimipisteiden porteilta ja sisääntuloista sekä myös rakennusten yhteydestä. Kirjo on ollut melkoinen ja luovuutta on käytetty myös sijoittelussa, joten uudistuksen myötä käytännöt yhtenäistyvät. - Tavoitteena on entistä parempi löydettävyys, kylttien täytyy erottua maastosta ja taustastaan eri vuoden ja myös vuorokauden aikoina sekä opastaa perille oikeaan osoitteeseen. Uusi yhtenäinen ilme vahvistaa myös Millogin yrityskuvaa, tyylikäs terästausta kertoo uskottavasta ja rautaisesta alan ammattilaisesta, kommentoi kiinteistöpäällikkö Raimo Rantala. 19 Millog asiakaslehti 1/2013

20 Toivotamme kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme rauhallista joulua ja turvallista uutta vuotta! Toivotamme kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme rauhallista joulua ja turvallista uutta vuotta! Joulutervehdyksiin tarkoitetut varat lahjoitamme Uusi Lastensairaala keräykseen. Lahjoitamme joulutervehdyksiin tarkoitetut varat lasten ja nuorten sekä kehitysvammaisten toiminnan tukemiseen.

nro 1 syyskuu 2010 ASIAKASLEHTI

nro 1 syyskuu 2010 ASIAKASLEHTI nro 1 syyskuu 2010 ASIAKASLEHTI PÄÄKIRJOITUS Heikki Härtsiä Tervetuloa Millogille! Millog on suomalainen, puolustusmateriaalin teolliseen kunnossapitoon erikoistunut yritys. Varsinainen toiminta alkoi

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS

SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 3 SISÄLTÖ Solteq ja vuosi 2012 lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Avainluvut... 9 Päivittäis- ja erikoistavarakauppa...10

Lisätiedot

KAUKANA KOTOA TOIMIVAT TIETOLIIKENNEYHTEYDET OVAT OLEELLISIA KRIISINHALLINTAOPERAATIOIDEN ONNISTUMISESSA.

KAUKANA KOTOA TOIMIVAT TIETOLIIKENNEYHTEYDET OVAT OLEELLISIA KRIISINHALLINTAOPERAATIOIDEN ONNISTUMISESSA. Tekniikka: Uusi puolustusvoimien videoneuvottelujärjestelmä säästää aikaa, rahaa ja luontoa. PUOLUSTUSVOIMIEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2010 K E V Ä T KAUKANA KOTOA TOIMIVAT TIETOLIIKENNEYHTEYDET

Lisätiedot

Patria vuosikertomus 2012

Patria vuosikertomus 2012 Vuosikertomus 2012 1 Sisällys Patria on puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaripalvelujen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patrian omistavat Suomen valtio (73,2 %) ja European Aeronautic

Lisätiedot

PATRIA VUOSIKA TS AUS 2 013 Vuosikatsaus 2013

PATRIA VUOSIKA TS AUS 2 013 Vuosikatsaus 2013 Vuosikatsaus 2013 Sisällys Konserni lyhyesti 4 Avainluvut 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 Liiketoimintojen tapahtumat 12 Aviation 14 Land 16 Systems 18 Millog 20 Nammo 22 Vastuullisuus

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

SUOMEN PUOLUSTUS- JA ILMAILUTEOLLISUUSYHDISTYS PIA RY:N LEHTI 1/2015

SUOMEN PUOLUSTUS- JA ILMAILUTEOLLISUUSYHDISTYS PIA RY:N LEHTI 1/2015 SUOMEN PUOLUSTUS- JA ILMAILUTEOLLISUUSYHDISTYS PIA RY:N LEHTI 1/2015 Dassault Aviation s. 53 Euroopan puolustusja ilmailuteollisuudessa vain muutos on varmaa Sisällys 5 Pääkirjoitus 6 Kotimaista osaamista

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Upouusi AGCO:n traktori- ja moottoritehdas avattiin Kiinassa juhlavasti Sivut 3, 4-7 ja 16

Upouusi AGCO:n traktori- ja moottoritehdas avattiin Kiinassa juhlavasti Sivut 3, 4-7 ja 16 Upouusi AGCO:n traktori- ja moottoritehdas avattiin Kiinassa juhlavasti Sivut 3, 4-7 ja 16 AGCO POWER HENKILÖSTÖLEHTI 12. vuosikerta n:o 3/2015 Syyskuu ISSN 1459-7047 Kansikuvat: AGCOn arkisto Ylimmässä

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Me muuttujat. Tekijöidensä näköinen muutos. Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia. Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin

Me muuttujat. Tekijöidensä näköinen muutos. Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia. Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin Me muuttujat Järvenpään kaupungin Asiakkaan asialla -muutoshankkeen lehti, Joulukuu 2012 Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin Maahanmuuttaja kaipaa tietoa,

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Taloushallinto nyt: PK-yritykset ulkoistavat talousosaamistaan Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja

Lisätiedot

Työturvallisuutta taidolla > sivu 6

Työturvallisuutta taidolla > sivu 6 Kymppi-Eristys Oy:n lehti sidosryhmille syksy 2006 Yhteistyötä jättien kanssa > sivu 4 Työturvallisuutta taidolla > sivu 6 Nro 1 syyskuu 2006 Kymppi-Eristys Oy:n lehti sidosryhmille Kymppi-Eristys Oy:n

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERI. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti. H Huoltoupseerit Sveitsissä

HUOLTOUPSEERI. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti. H Huoltoupseerit Sveitsissä HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 4 2013 H Yhdistys sai uuden puheenjohtajan, syyskokous 2013 H Huoltoupseerit Sveitsissä TÄYTTÄ OLUTTA. Sotilashallinnollisen aikakauslehden perinteiden

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

IDEA KAMPPI ON SUURTEN MASSOJEN KESKUS MINACS VIE OHJELMAT UUTEEN AIKAAN TUOTEMALLEISSA EVÄÄT ISOON TUOTTAVUUS- HYPPÄYKSEEN

IDEA KAMPPI ON SUURTEN MASSOJEN KESKUS MINACS VIE OHJELMAT UUTEEN AIKAAN TUOTEMALLEISSA EVÄÄT ISOON TUOTTAVUUS- HYPPÄYKSEEN IDEA JIDEA OY:N ASIAKASLEHTI 2005 KAMPPI ON SUURTEN MASSOJEN KESKUS SIVU 18 MINACS VIE OHJELMAT UUTEEN AIKAAN SIVU 4 TUOTEMALLEISSA EVÄÄT ISOON TUOTTAVUUS- HYPPÄYKSEEN SIVU 6 PAREMPAA LOPPUTULOSTA EDULLISEMMIN

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

RTK Duo www.rtkpalvelu.fi

RTK Duo www.rtkpalvelu.fi Lehti RTK-Palvelun asiakkaille ja sidosryhmille RTK Duo www.rtkpalvelu.fi 1 2009 UUSI YDINVIESTI JA YRITYSILME s. 4 Hansel -sopimus tarjoaa mahdollisuuden s.14 RTK-Palvelu kiinnostaa s.19 1 RTK-PALVELU

Lisätiedot

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa MAALLA MERELLÄ ILMASSA MAALLA 1/2013 16. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com ILMASSA Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen TIETO- TEKNIIKKA säästää kuljetuskuluissa TYÖTERVEYS &hyvinvointi

Lisätiedot

PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS. www.ponsse.com

PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS. www.ponsse.com PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS 2006 www.ponsse.com Ponsse lyhyesti Ponsse Oyj on myynti-, huolto-, teknologia- ja teollinen yhtiö, joka on sitoutunut luomaan asiakkailleen menestystä ja haluaa olla johtavassa

Lisätiedot

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto DIPLOMITYÖ KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA Diplomityön aihe on hyväksytty

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2013 s www.siemens.fi/teollisuus Teollisuus matkalla tulevaisuuteen Monialaisuus toisi menestystä Sähinää Suomimersutehtaalla Suuntana kasvu

Lisätiedot

Kalasatama nousee s. 3

Kalasatama nousee s. 3 Ramirentin asiakaslehti Nro 1 2012 Kalasatama nousee s. 3 02 Anna Hyvönen aloittaa Ramirent Finlandin toimitusjohtajana 04 Turvapuisto jakaa työturvallisuuden parhaita käytäntöjä 2 Ramirentin asiakaslehti

Lisätiedot

5/2012 MARRASKUU. Puolustusvoimauudistuksen. logistiikalle

5/2012 MARRASKUU. Puolustusvoimauudistuksen. logistiikalle 5/2012 MARRASKUU Puolustusvoimauudistuksen haasteet logistiikalle 1 5/2012 MARRASKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53, ALIUPSEERI VV.1954-74, TOIMIUPSEERI VV. 1974-89.

Lisätiedot

Uutiset. Schneider. Exxact mullistaa markkinat. Anna Tapiolla saneerattiin kellarista korkeuksiin Sivakka-yhtymä energiatehokkaammaksi

Uutiset. Schneider. Exxact mullistaa markkinat. Anna Tapiolla saneerattiin kellarista korkeuksiin Sivakka-yhtymä energiatehokkaammaksi Schneider Schneider Electric Finlandin asiakaslehti 1/2011 Uutiset Anna Tapiolla saneerattiin kellarista korkeuksiin Sivakka-yhtymä energiatehokkaammaksi Exxact mullistaa markkinat Pääkirjoitus Sisällys

Lisätiedot

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja Vuosikertomus 2010 Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja hyvinvointiteknologioiden laitevalmistajille.

Lisätiedot

Patria modernisoi Ilmavoimien Hawk-harjoituskoneita

Patria modernisoi Ilmavoimien Hawk-harjoituskoneita Konsernilehti 2/2009 Patria modernisoi Ilmavoimien Hawk-harjoituskoneita Patria kouluttaa varusmiehistä Vinka-lentäjiä EADS:n henkilöstöjohtaja Jussi Itävuori:»Pitkällä aikavälillä ilmailuteollisuus on

Lisätiedot

HyNästä plussaa. - yhteistyöstä voimaa metallialan pk-yritysten suunnitelmalliseen kehittämiseen

HyNästä plussaa. - yhteistyöstä voimaa metallialan pk-yritysten suunnitelmalliseen kehittämiseen HyNästä plussaa - yhteistyöstä voimaa metallialan pk-yritysten suunnitelmalliseen kehittämiseen 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...5 KEHITTÄMISKUMPPANUUS VASTASI TYÖYHTEISÖJEN TARPEISIIN...6 HYNÄ - TUOTTAVUUTTA

Lisätiedot

Petri Peltonen, TEM: Maija Itkonen: "Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa" Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien verkosto auttaa aloittavia yrityksiä

Petri Peltonen, TEM: Maija Itkonen: Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien verkosto auttaa aloittavia yrityksiä Keksintösäätiön asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2009 Petri Peltonen, TEM: "Suomalainen innovaatiojärjestelmä uudistuu" Kasvuyrittäjä Maija Itkonen: "Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa" Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien

Lisätiedot

Tehtaan riskikartoitus kahdessa viikossa. Uusin innoin. Uudenlaista tiimityötä: yhdessä kohti tulevaisuutta

Tehtaan riskikartoitus kahdessa viikossa. Uusin innoin. Uudenlaista tiimityötä: yhdessä kohti tulevaisuutta Inspecta Oy:n asiakaslehti 1 / 2009 KVALITA Uusin innoin yhdessä kohti tulevaisuutta Uusi tuote: Green Card on askel kohti sertifiointia Uudenlaista tiimityötä: Tehtaan riskikartoitus kahdessa viikossa

Lisätiedot