Tavoitteena ammatillisen koulutuksen tuloksekas viestintäyhteistyö. Arja-Leena Saastamoinen Vimma 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavoitteena ammatillisen koulutuksen tuloksekas viestintäyhteistyö. Arja-Leena Saastamoinen Vimma 2011"

Transkriptio

1 Tavoitteena ammatillisen koulutuksen tuloksekas viestintäyhteistyö Arja-Leena Saastamoinen Vimma 2011

2 Etelä-Savon alue 2

3 Etelä-Savon alue Onni, hyvä ja turvallinen arki Oikeasti asutaan omakotitalossa, järven rannalla ja keskellä kaupunkia Ei stressiä, töitä tehdään, välimatkat lyhemmät kuin muualla (aamuruuhka kestää 3-5 minuuttia) 3

4 Etelä-Savon alue asukasta km 2 pari tuntia pääkaupunkiseudulle muutama tunti Pietariin, Leningrad-Oblast -alueelle Suomen paras torimaakunta Etelä-Savo tunnetaan Saimaasta, norpasta, Mikkelin torista, Savonlinnan Oopperajuhlista, Pieksämäen vetureista ja Heinäveden luostareista. 4

5 Maakuntaprofiili 5

6 Alueellisen (valtakunnallisen) viestinnän keskeisimmät haasteet Miten turvataan osaajat tulevaisuudessa? Miten saadaan muuttotappiot käännettyä muuttovoitoiksi? Miten saadaan kaikki puhaltamaan yhteen hiileen, ei ole olemassa eri alueita, on vain yksi yhteinen maakunta, yksi yhteinen Itä-Suomi, loppupeleissä yksi yhteinen SUOMI Ammatillisen koulutuksen vetovoima kasvussa, mutta.. Nuoria ei välttämättä kiinnosta ne alat, joilla osaajatarve tulevaisuudessa suurin taloushallinto vanhusten hoito maa- ja metsätaloustyöt 6

7 Keskeisimmät alueellisen viestinnän yhteistyöalueet Alueen imago yhteinen etu Osaajatarpeeseen vastaaminen Ammattialojen profiilin nosto Alueen menestyjien yhteinen hyödyntäminen Venäjä yhteisenä painopistealueena (Kiina) Viestintäteknologiayhteistyö Innovaatioyhteistyö, ehkä tärkein menestystekijä 7

8 Alueen imago on yhteinen ponnistus Mikkelin mainekuvan parantaminen (Kaupungin hanke) vaikutukset moneen merkittävään asiaan: ihmisten muuttohalukkuuteen työvoiman saatavuuteen yritysten sijoittautumispäätöksiin matkailuelinkeinojen kehittymiseen elinvoimaan ja kilpailukykyyn tavoitteena kaupungin mainekuvan kärkiteemojen ja ydinlupausten täsmentäminen sekä sidosryhmien sitouttaminen mielikuvan tukemiseen markkinointi- ja prmateriaalit Markkinointirakenteen uudistaminen 8

9 Alueen imago on yhteinen ponnistus Ohjausryhmässä mukana kaupunkikonserniin kuuluvien organisaatioiden mainekuvan kannalta keskeisimpien tahojen edustajat Kaupungin tekninen toimi Kaupungin sivistystoimi Miset Miktech Esedu Muut keskeiset yhteityötahot Mamk Yrittäjäjärjestöt kauppakamari 9

10 Alueen imago on yhteinen ponnistus keväällä 2010 koulutusorganisaatiot, Miktech, Miset ja yritykset järjestivät pääkaupunkiseudulla yrityksille markkinointitapahtuman, jonka tavoitteena oli saada yrityksiä vakuuttuneeksi, että Etelä-Savoon kannattaa sijoittaa toimintoja 10

11 Entä Suomi-kuva? Houkutteleminen ammatilliseen koulutukseen ulkomailta Etelä-Savossa edessä mahdollisesti pian? Onko tiettyjen alueiden osalta mietittävä yhteismarkkinointia? Venäjä? Aasia? Erittäin hyviä kokemuksia Baltian maiden ja Venäjän yhteisrekrytoinnista Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen kesken 11

12 Yhteinen osaajatarve-ennakointi, KESU 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö - Kokonaisvastuu OKM:n Koulutustarjonta 2016 työryhmällä - Työryhmä vastaa KESUn koulutustarjonnan tavoitteiden valmistelusta OPM:lle ja valtioneuvostolle - Vuoropuhelu alueellisista tavoitteista - Ohjeistus esitysten tekemisestä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) - Toimialaennusteiden tuottaminen - Taustalla ministeriöiden yhteinen tilaajakonsortio (TEM, OKM, STM, VM) - Alueellisten toimialaennusteiden koordinointi TEMin vastuulla 12

13 Yhteinen osaajatarve-ennakointi ENNAKOINTIMENETELMÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ TOIMIALOITTAIN TYÖVOIMAN TARVE AMMATTIRYHMITTÄIN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS tehokkuus- ja vaikuttavuuskertoimet NUORTEN VUOTIAIDEN IKÄLUOKKAENNUSTE AMMATTIRYHMIEN JA KOULUTUKSEN VASTAAVUUSAVAIN OPINTOALAT JA KOULUTUS- ASTEET KOKO JÄRJESTELMÄ NUORTEN IKÄLUOKAN KOULUTTAMISEEN TARVITTAVA ALOITTAJAMÄÄRÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ OPINTOALOITTAIN JA KOULUTUSASTEITTAIN ALOITTAJATARVE OPINTOALOITTAIN JA KOULUTUSASTEITTAIN YHTEENSOVITUS NUORTEN KOULUTUKSEN ALOITTAJATARVE OPINTOALOITTAIN JA KOULUTUSASTEITTAIN 13

14 Yhteinen osaajatarve-ennakointi Etelä- Savossa Vetovastuu maakuntaliitolla Pieni valmisteluryhmä (maakuntaliitto + ely) Laajennettu sihteeristö, jossa kaikki koulutusorganisaatiot edustettuna Valmisteluryhmä, jossa koulutuksen järjestäjien ylin johto, maakuntaliitto, ely, 1,5 vuoden projekti, jossa alusta asti kaikki mukana ja erikseen järjestetyt seminaarit työvoimatarpeen kehittymisestä Mikkelissä, Pieksämäellä, Savonlinnassa Yhteinen esitys, johon sitouduttu laajasti Ainoa maakunta, josta yksimielinen esitys? 14

15 Ammattialojen profiilin nosto, valtakunnallinen yhteistyö olisi voimaa Työelämällä, yrityksillä keskeinen merkitys koulutusorganisaatioiden viestinnän tukena Se, mitä yrityksistä tai yhteisöistä viestitään ulos, vaikuttaa kyseisten koulutusalojen houkuttelevuuteen opiskelijoiden rekrytoinnissa todellisten työelämän esimerkkien merkitys kasvaa jatkuvasti nuorten pitää saada kokea aidosti, mitä olisi olla alan ammattilainen pitää niinikään luoda turvallinen mielikuva, että työtä varmasti riittää (kun ne äiditkin vaikuttavat valintoihin ) 15

16 VIMMAlaisille mietittävää? Koulutusaloittaisia elämysmatkoja nuorille ja aikuisille, jotka haluavat vaihtaa alaa Eri aloista houkutteluvideoita sosiaaliseen mediaan Eri koulutustuotteista keskustelupalstoja sosiaaliseen mediaan, jossa voi pohtia tulevaisuuttaan Päivystysvastuut 16

17 Nopeus on valttia Etelä-Savon yhteisviestinnässä Ali Elkharam, Idols-menestyjä, Esedun kasvatti Esedulla !!! 9ySk&feature=youtu.be 17

18 Menestystarinoiden merkitys, valtakunnallisena yhteistyönä? Menestystarinoita eri koulutusaloista Elinikäisen oppimisen kertomuksia Eri kanavia hyödyntäen Sosiaalinen media Printti TV Radio Sarjakuvat (Alin tie tähtiin) Musiikki jne, jne 18

19 Kehittämisyhteistyö, kumppanuuspöydät Tavoitteena alueemme palvelurakenteen uudistaminen Mukana kaikki keskeiset koulutusorganisaatiot ja kaupunkien hallintokuntien edustus riippuen palvelualasta Ammatillinen toinen aste vahvasti mukana tänä päivänä, profiili ja tunnettuus kehittäjänä on noussut melkoisesti 19

20 Kehittämisyhteistyö, hankkeiden läpinäkyvyys alueellamme Hankkeet mukana eri kanavilla: re=related Lisäksi koko alueella otettu käyttöön yhteinen virtuaalinen hankesalkku, jonne kaikki laittavat keskeiset aluekehityshankkeet ja näin saadaan organisaatiorajat ylittäviä kehittämisverkostoja läpinäkyviksi ja tieto erilaisista kehittämisprojekteista leviää Tavoitteena läpinäkyvyys ja toisaalta tältäkin osin alueen elinvoimaisuuden esiin tuominen 20

21 Yhteisviestintä Venäjälle Esedun strateginen suuntautuminen Leningradin alueeseen (Hatsina, Fermeri) Viipuri, Sosnovyi Bor Vesty-lehti: Leningradin alueen hallituksen omistama ja leviää koko aluehallintoon, joka seudun ja kaupungin hallintoon ja myös yrityksiin, yritystukiorganisaatioihin, kouluihin ja kirjastoihin ym. hallinnon ylläpitämiin struktuureihin. Mukana ilmoituksessa Esedu, Mamk, maakuntaliitto, Ely, Avi, yrityksiä ja Etelä-Savon kauppakamari 21

22 Yhteisviestintä Venäjälle (Kiinaan) Alueen imago yhteinen etu Yhteinen osaajatarve-ennakointi Ammattialojen profiilin nosto Alueen menestyjien yhteinen hyödyntäminen Kehittämisyhteistyö (kumppanuuspöydät) Palvelurakenneuudistus Venäjä yhteisenä painopistealueena (Kiina) Tilaratkaisut Viestintäteknologiayhteistyö Innovaatioyhteistyö, ehkä tärkein menestystekijä 22

23 Viestintäteknologiayhteistyö Viestinnän tulevaisuuden tarpeiden kartoittaminen ja yhteistyö teknisten ratkaisujen kilpailuttamisessa alueellisesti tai kumppanin kanssa TVT-strategiayhteityö muiden koulutusorganisaatioiden kanssa Valtakunnallinen digitaalisten ratkaisujen kehittämisen edelläkävijä 23

24 Ulkoisen viestinnän kanavat sivusto Facebook sivustot (Esedu, Inno, Kaunola) YouTube Tiedotteet, mm. mediatiedotteet Tiedotus- ja infotilaisuudet Esittelymateriaalit Mainonta, Rekrytointi-ilmoitukset Yhteistyöverkostojen ja sidosryhmien palaverit ja tapaamiset Ulkopuolisten vierailut, tutustumiskäynnit ja osallistuminen Esedussa järjestettäviin kokouksiin Esedulaisten tutustumiskäynnit, vierailut ja kokoukset muualla Topp-yhteistyö Esedun tapahtumat Taitaja kilpailut Suhdetoiminta- ja yhteistyöverkostot Oppilaitosten välinen yhteistyö Kehittämiskohteet: sosiaalisen median haltuunotto www-sivujen ja intran uusiminen

25 Markkinointiviestinnän tapahtumia Esedun omat tapahtumat Esedulaiset - 1. vuoden opiskelijoille Esedu on the road Tutustumisviikot 8. ja 9. luokkalaisille Avoimet ovet Vanhempain illat Esittely/infotilaisuudet Ajankohtaista Esedussa infoa peruskoulujen opoille Rekrykahvila Mikkelissä Rekrytreffit Pieksämäellä Tämä toimii kilpailu Taitaja kilpailu Pieksämäki Race Täydennyshaun info Koulutusmessut: Next Step, ProJob, Varkauden messut, Poleenin messut Alakohtaiset messut ja tapahtumat Aikuisopiskelijan viikko

26 Markkinointiviestinnän materiaalia Tilanne keväällä 2011 Esitteet : Ammatilliset perustutkinnot KOULUTUSTARJONTA, Oppisopimuksella ammatti, Oppilaitoksen yleisesite englanniksi ja venäjäksi Paremman palvelun osaaja Aikuiskoulutuksen esitteet Oppaat : Opiskelijan opas, Aikuiskoulutuksen koulutuskori, Työelämän koulutuskori Julisteet Roll Upit Banderollit Messuseinäke Jakotavarat: kynät, huivit, avaimenperät, muistitikut, Liikelahjat Muut: Toiset osaa, toiset ei tarra, Esedu paidat ja liivit,

27 VIESTINNÄN ABC ESEDUSSA (1/2) 1 Sinä viestit ja markkinoit Sinulla on tärkeä rooli viestinnässä. Olet vastuussa, että otat selvää ja välität tietoa. 2 Avoimuus on kaiken A ja O Tiedon määrä on aina vakio. Jos ei ole riittävästi luotettavaa tietoa, huhut ottavat vallan. 3 Keskity olennaiseen Mikä on tärkeää kuulijoiden kannalta? Mieti mitä, miten, missä, milloin, miksi ja kenelle viestit. 4 Pidä tuntosarvet ylhäällä ja kuuntele Onko uutinen nenäsi alla? Kuunteletko asiakkaitasi? Mitä he sinulta haluavat? 5 Välitä viestiä useilla areenoilla Media, asiakastapaamiset, www-sivut, facebook, intra, viikkotiedote, infokahvit, sähköpostit, keskustelut, tiimipalaverit, ilmoitustaulut, 6 Luo hyvää eseduhenkeä Toimiva sisäinen viestintä on peruskivi myös viihtyisässä työympäristössämme.

28 VIESTINNÄN ABC ESEDUSSA (2/2) 7 Ole aktiivinen ja ota selvää Tarjolla on työkaluja ja apuvälineitä. Tutustu intraan. Löydät sieltä työhösi tärkeitä työkaluja. 8 Esimerkillistä esimies- ja alaisviestintää Viestintä on osa johtamista ja alaistaitoja. Tunne viestinnän vastuusi, oletpa esimies tai alainen. 9 Älä vain puhu, tee ja toimi vastuullisesti Sillä on merkitystä mitä sanot, et sano, teet, jätät tekemättä, miten käyttäydyt, miltä työympäristösi näyttää Kaikki viestii ja on osaltaan luomassa tai viemässä työyhteisömme vetovoimaa. 10 Markkinointiviestinnällä luodaan vetovoimaa Markkinointi on osa viestintää. Yhdenmukainen ilme ja viestisisältö sekä vahva esilläolo luovat pohjan menestyvälle Esedulle. Viestimme yhdessä vastuullisesti

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014 EteläSavon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys hanke 1.2. 30.9.2014 EteläSavon maakuntaliiton raportti 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: EteläSavon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET. Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle

NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET. Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle 1 Helsingissä 2012 Opas on toteutettu Sosiaalialan Työnantajat ry:n toimeksiannosta Taloudellinen tiedotustoimisto TATissa.

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma. Viestintätyöryhmä 29.5.2007 Yhteistyötoimikunta 15.01.2008. Yhtymähallitus xx.xx.2008

Viestintäsuunnitelma. Viestintätyöryhmä 29.5.2007 Yhteistyötoimikunta 15.01.2008. Yhtymähallitus xx.xx.2008 Sivu 1 (23) Viestintäsuunnitelma Viestintätyöryhmä 29.5.2007 Yhteistyötoimikunta 15.01.2008 Yhtymähallitus xx.xx.2008 2 3 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VIESTINTÄSUUNNITELMA Viestintä ei ole

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Viestintästrategia 2008-2012

Viestintästrategia 2008-2012 Viestintästrategia 2008-2012 Kotkan kaupunki Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.4.2008 Viestintä- ja suhdetoiminta ja kaupunginvaltuustossa 12.5.2008 Viestintästrategia vuosille 2008-2012 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Johtoryhmän hyväksymä 30.1.2009 KAINUUN MAAKUNNAN PÄVITETTY VIESTINTÄSUUNNITELMA 2009 2012 sekä tehdyt

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 1 (11) Toivakka. Viestintä- ja markkinointiohjeet valtuustokaudelle 2013-2016. www.toivakka.fi

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 1 (11) Toivakka. Viestintä- ja markkinointiohjeet valtuustokaudelle 2013-2016. www.toivakka.fi VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 1 (11) Toivakka Viestintä- ja markkinointiohjeet valtuustokaudelle 2013-2016 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 2 (11) 1. Viestintä Menestyksekäs kunta viestii kaikilla osillaan.

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Markkinointi- ja viestintästrategia 2012 2015

Markkinointi- ja viestintästrategia 2012 2015 Markkinointi- ja viestintästrategia 2012 2015 Yhtymähallitus 20.12.2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä... 1 2.1. Toiminta-ajatus... 1 2.2. Arvot... 1 2.3. Visio

Lisätiedot

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON koulutukset YRITTÄJYYSKASVATUKSEN PALVELUJA OLE HYVÄ! Hyvä opettaja, Kädessäsi on YES Etelä-Savon katalogi, johon olemme koonneet joitakin alueen koulujen parhaita

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO JA VENÄJÄ

ETELÄ-SAVO JA VENÄJÄ ETELÄ-SAVO JA VENÄJÄ Suunnitelma maakunnan Venäjä-toimintojen vahvistamiseksi Hyväksytty maakuntahallituksessa 22.2.2010 SISÄLLYS sivu 1. TAUSTA, TARVE JA TAVOITE 1 2. VENÄJÄN PUOLEINEN YHTEISTYÖALUE:

Lisätiedot

LUONNOS 5.2.2014. Kuopion kaupungin VIESTINTÄOHJE

LUONNOS 5.2.2014. Kuopion kaupungin VIESTINTÄOHJE LUONNOS 5.2.2014 Kuopion kaupungin VIESTINTÄOHJE Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut 2014 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat 1.2 Viestinnän periaatteet 1.3 Perusviestit

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen LOPPURAPORTTI 2012 Sisältö 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 3. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT... 2 4. PROJEKTIN

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Näkökulmia Keski-Suomen kilpailukyvyn kehittämiseen DEFRIS hankkeen selvitys

Näkökulmia Keski-Suomen kilpailukyvyn kehittämiseen DEFRIS hankkeen selvitys Näkökulmia Keski-Suomen kilpailukyvyn kehittämiseen DEFRIS hankkeen selvitys 31.3.2006 1 NÄKÖKULMIA KESKI-SUOMEN KILPAILUKYVYN KEHITTÄMISEEN SISÄLLYSLUETTELO A. LÄHTÖKOHDAT 1. DEFRIS hanke 3 2. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KUOPION. KUOPION KAUPUNKI Tulliportinkatu 31 70110 Kuopio talousjastrategia@kuopio.fi www.kuopio.fi KAUPUNGIN STRATEGIA 2020

KUOPION. KUOPION KAUPUNKI Tulliportinkatu 31 70110 Kuopio talousjastrategia@kuopio.fi www.kuopio.fi KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 KUOPION KUOPION KAUPUNKI Tulliportinkatu 31 70110 Kuopio talousjastrategia@kuopio.fi www.kuopio.fi KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 SISÄLLYS 03 Johdanto 04 Toimintaympäristön haasteet 06 Strategian laatiminen,

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Miten ja mitä viestitään 3 3 Viestinnän kohderyhmät ja vastuut 4 4 Mediasuhteet 5 5

Lisätiedot

Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla

Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla 2015 Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla Sisällysluettelo 1 Johdanto UUDISTUA VAI SURKASTUA 1.1 Selvityksen toteutus AMMATILLINEN KOULUTUS SÄÄSTÖKUURILLA 1.2 Muutoksen ajurit

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot