PÖYTÄKIRJA JT 17/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA JT 17/2008"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA JT 17/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika klo Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena jäsen Björkqvist Anders Elovaara Jorma Halkilahti Jaakko Huittinen Ulla Ilola Siv Kanerva Tauno Karimo Katri Keto-oja Piia Koitto Juhani Laaksonen Arja Nieminen Riitta Ojanen Esa Oranta Merja Passi Anne Punta Juha Ranta Hannu Rinne Pekka Saari Ismo Suonio-Peltosalo Elina Tamminen Annikka Tuominen Reijo Sorvari Ritva varajäsen Uusitalo Ilkka Keto-oja Risto Tuominen Tommi sihteeri Lisäksi Alaluusua Petri muutosjohtaja Hermunen Mauri Ketola Vesa Koskinen Seppo Kymäläinen Pekka Lehtinen Kari Rasila Matti Saarimaa Kai Salminen Ilkka Sola Aarno Söderlund Christina

2 Järjestelytoimikunta N:o Vanhatalo Pentti Leppänen Antero Juntti Seppo Levomäki Rikumatti Mannervesi Mika Moilanen Petri Pohjola Timo muutosjohtaja henkilöstön edustaja talousjohtaja elinkeinotoimen toimialajohtaja teknisen toimen toimialajohtaja sivistystoimen toimialajohtaja tietohallintojohtaja Muutoksenhaun osalta viitataan järjestelytoimikunnan tekemään päätökseen. Järjestelytoimikunnan puolesta: Juhani Nummentalo Tommi Tuominen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Salossa 18. syyskuuta 2008 Esa Ojanen Merja Oranta

3 Järjestelytoimikunta N:o Järjestelytoimikunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA JT x/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 225 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 226 < > Aloite alkoholiongelmaisten katkaisuhoitojen siirtämisestä erikoissairaanhoidosta Salon kaupungin peruspalvelujen piiriin 227 < > Kunnallisvaalien 2008 ulkomainonta 228 < > Aluetoimikuntien rajat ja jäsenten valintaperiaatteet 229 < > Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden järjestäminen 230 < > Salon kaupungin osallistuminen Central Baltic Interreg IV A-hankkeeseen vuosina < > Yrityssalo osakeyhtiön perustaminen 232 < > Salon Palvelutalosäätiön valtuuskunnan jäsenten nimeäminen 233 < > Salo2009 väliaikaiset toimitilat 234 < > Salo2009 Sähköinen kaupunki -hankkeen ohjausryhmän täydentäminen 235 < > Kaupunginjohtajan virkaa hakeneiden haastattelu 236 < > Liittyvien kuntien vesilaskutusohjelmien tietojen saattaminen Salon nykyisen Vesikannan yhteyteen 237 Informaatiotilaisuus liitossopimuksesta uusille valtuustoehdokkaille

4 Järjestelytoimikunta N:o Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 225 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Esa Ojanen ja Merja Oranta. 226 < > Aloite alkoholiongelmaisten katkaisuhoitojen siirtämisestä erikoissairaanhoidosta Salon kaupungin peruspalvelujen piiriin Kai Saarimaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalue on tehnyt otsikoissa mainitun aloitteen osana erikoissairaanhoidon tulevaisuutta Salossa. Aloite on liitteenä. Alkoholiongelmaisten katkaisuhoidon järjestämistä eri vaihtoehtojen pohjalta on selvitetty erillishankkeena. Yhteenveto selvityksestä on liitteenä. Sairaanhoitopiirin taholta tehty aloite tähtää kokonaisuudessaan merkittävään erikoissairaanhoidon palvelutuotannon rationointiin Salossa. Halikon sairaalan toiminta lopetettaisiin kaikkinensa ja tarvittavat toimitilat, merkittävästi nykyistä pienemmät,

5 Järjestelytoimikunta N:o rakennettaisiin integroituna aluesairaalan toimintoihin. Ennen psykiatrian siirtymistä uusiin tiloihin niitä voitaisiin käyttää väistötiloina sinä aikana, kun aluesairaalan nykyisissä tiloissa toteutettaisiin edessä oleva välttämätön saneeraus. Toiminnallisena järjestelynä toteutuisi psykiatriassa merkittävä painopisteen siirto vuodeosastohoidosta avohoitoon. Kaavailujen mukaan osa edellä sanottujen järjestelyiden vaatimista investoinneista voitaisiin rahoittaa Halikossa olevien kiinteistöjen ja maa-alueen myynnistä saatavilla tuloilla. Muutos keventää jatkossa myös käyttömenoja, koska nykyisen ison kiinteistömassan ylläpito aiheuttaa vuodessa noin 1,0 milj. euron ylimääräisen menon. Yhtenä keskeisenä avaimena suunnitellulle järjestelyketjulle on alkoholiongelmaisten selviämis- ja katkaisuhoidon siirtäminen pois erikoissairaanhoidon vastuulta. Liitteenä olevassa asiakirjassa on todettu, että varteenotettavin vaihtoehto on ratkaista asia yhteistyössä A-klinikkasäätiön kanssa. Asian lähempi selvittely on syytä käynnistää välittömästi. Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi esittää, että järjestelytoimikunta merkitsee sairaanhoitopiirin aloitteen tässä vaiheessa tiedoksi ja päättää, että A-klinikkasäätiön kanssa käynnistetään alustava hankesuunnittelu selviämis- ja katkaisuhoitoyksikön toteuttamismahdollisuudesta. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta merkitsee sairaanhoitopiirin aloitteen tässä vaiheessa tiedoksi ja päättää, että A-klinikkasäätiön kanssa käynnistetään alustava hankesuunnittelu selviämis- ja katkaisuhoitoyksikön toteuttamismahdollisuudesta. Päätös: Hannu Ranta poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi esteellisenä. Ehdotus hyväksyttiin. 227 < > Kunnallisvaalien 2008 ulkomainonta Mervi Silfver: Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntain Ennakkoäänestys toimitetaan Suomen Kuntaliitto suosittaa yleiskirjeessään (12/80/2008), että ulkomainonta aloitettaisiin niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli

6 Järjestelytoimikunta N:o Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Kunnallinen vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-luvulta lähtien. Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin. Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julistetilan sijainti, luettuna vasemmalta oikealla, tulisi määräytyä samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Halikossa, Kiikalassa, Kuusjoella ja Suomusjärvellä ei ole kuntien toimesta pystytetty vaalimainostelineitä. Salossa, Perniössä, Perttelissä, Kiskossa, Muurlassa ja Särkisalossa on kuntien toimesta pystytetty vaalimainostelineitä edellisissä vaaleissa seuraavasti: Salo Kaupungilla on käytössä yhteensä 80 vaalimainostelinettä, jotka on viime vaaleissa sijoitettu seuraaviin alla oleviin paikkoihin. Kuhunkin telineeseen sopii neljä mainostaulua (80x120). Vaalimainostelineet: - Kalkkitie Kiertokatu - Vanutehtaankatu Hämeenojankatu (Perälänpuisto I) - Ylhäistentie Rintalankatu - Vesikonpolku Karjaskylänkatu - Tupuri Puolueelle yksi taulu kussakin mainostuspisteessä. Siltatelineet: - Salon silta molemmin puolin siltaa 10 t 40 mt - Vilhonsilta molemmin puolin siltaa 10 t 40 mt - Mariansilta molemmin puolin siltaa 10 t 40 mt - Kirjolansilta molemmin puolin siltaa 10 t 40 mt - Sokerisilta kevytväylän puolelle 5 t 20 mt - Joensuun ylikulkusilta kevytväylän puolelle 5 t 20 mt Neljään ensimmäiseen siltaan 10 telinettä ja 40 mainostaulua ja kahteen viimeiseen siltaan viisi telinettä ja 20 mainostaulua. Perniö Kunnan ulkomainonta on aiemmin tapahtunut vain kunnan pystyttämissä ilmoitustauluissa: - Kirkonkylässä kunnanviraston edustalla olevalla pysäköintipaikalla - Asemanseudulla SSO:n viljavaraston edustalla

7 Järjestelytoimikunta N:o Teijolla ent. Osuuskaupan tontilla Pertteli Kunnassa on viime vaaleissa varattu kaksi mainoskehystä / teline jokaiselle puolueelle seuraavissa paikoissa: - Hähkänä - Inkere - Kaivola Kisko Kunnassa on vaalitelineet pystytetty viime vaaleissa: - Kunnantalon kävelytien viereen, Toija - Kirkonkylän museon risteykseen Muurla Kunnassa on vaalien ulkomainontaa varten pystytetty kehikot, vaalimainoskoko 80 x 120 seuraavissa paikoissa: - Muurlan kirkonkylän Seppälän kiinteistön ja K-kaupan väliselle pellolle maantien varteen (rakennustarkastaja on hankkinut luvan) - Pyölin asuntoalueelle Koulutien alkupäähän kaavatien ja kevyen liikenteen väylän väliselle kaistalle (Koulutien ja Rantatien risteysalue) Särkisalo Kunnan vaalimainontaa varten on pystytetty viime vaaleissa kaksi ilmoitustaulua seuraaviin paikkoihin. - Kirkonkylän torialue - Förby (Niksårin th) Vaalimainostelineiden pystytyksessä olisi yhdenmukaisuuden takia perusteltavissa ottaa sama käytäntö kaikissa nykyisissä kunnissa. Siksi Halikon, Kiikalan, Kuusjoen ja Suomusjärven tulisi päättää vaalimainostelineiden paikat ja ilmoittaa ne keskusvaalilautakunnan sihteerille mennessä. Kuntien tulee itse vastata vaalimainostelineiden hankinnasta. Mikäli vaalimainostelineet tehdään kunnan omana työnä, niin konsultointiapua saa Salon kaupungin Petri Virtaselta tai Kari Raidalta. Telineiden lukumäärät selviää ehdokasasettelun jälkeen, kun tiedetään kunnallisvaaleihin osallistuvien ryhmittymien lukumäärä. Lukumäärä ilmoitetaan keskusvaalilautakunnan toimesta kuntien vaalitelineiden pystytyksestä vastaaville yhdyshenkilöille. Muutosjohtajatiiimin päätös: Muutosjohtajatiimi kehottaa Halikon, Kiikalan, Kuusjoen ja Suomusjärven kunnissa päättämään vaalimainostelineiden paikat ja ilmoittamaan ne keskusvaalilautakunnan sihteerille mennessä.

8 Järjestelytoimikunta N:o Järjestelytoimikunnalle ehdotetaan, että toimitettavien kunnallisvaalien julistemainonta kuntien hallinnassa ja määräämisvallassa olevilla alueilla Salossa, Halikossa, Perniössä, Perttelissä, Kiskossa, Kiikalassa, Kuusjoella, Muurlassa, Suomusjärvellä ja Särkisalossa saadaan aloittaa aikaisintaan keskiviikkona kello ja että mainokset on poistettava sunnuntaina klo mennessä. Järjestelytoimikunnalle ehdotetaan, että vaalimainostelineet pystytetään edellisten vaalien tapaan Salossa, Perniössä, Perttelissä, Kiskossa, Muurlassa ja Särkisalossa. Samalla järjestelytoimikunta antaa vaalimainostelineiden pystytyksen kuntien tehtäväksi sekä oikeuttaa kuntien poistamaan asemakaavoitetuilta alueiltaan muihin kuin sallittuihin paikkoihin sijoitetut vaalimainokset. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Muutosjohtajatiimi kehottaa Halikon, Kiikalan, Kuusjoen ja Suomusjärven kunnissa päättämään vaalimainostelineiden paikat ja ilmoittamaan ne keskusvaalilautakunnan sihteerille mennessä. Järjestelytoimikunta päättää, että toimitettavien kunnallisvaalien julistemainonta kuntien hallinnassa ja määräämisvallassa olevilla alueilla Salossa, Halikossa, Perniössä, Perttelissä, Kiskossa, Kiikalassa, Kuusjoella, Muurlassa, Suomusjärvellä ja Särkisalossa saadaan aloittaa aikaisintaan keskiviikkona kello ja että mainokset on poistettava sunnuntaina klo mennessä. Järjestelytoimikunta päättää, että vaalimainostelineet pystytetään edellisten vaalien tapaan Salossa, Perniössä, Perttelissä, Kiskossa, Muurlassa ja Särkisalossa. Samalla järjestelytoimikunta antaa vaalimainostelineiden pystytyksen kuntien tehtäväksi sekä oikeuttaa kuntien poistamaan asemakaavoitetuilta alueiltaan muihin kuin sallittuihin paikkoihin sijoitetut vaalimainokset. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 228 < > Aluetoimikuntien rajat ja jäsenten valintaperiaatteet Pentti Vanhatalo ja Vesa Ketola: Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa on sovittu perustettavaksi viisi aluetoimikuntaa seuraavasti - Somerontien aluetoimikunta - Helsingintien aluetoimikunta

9 Järjestelytoimikunta N:o Kiskontien aluetoimikunta - Perniöntien aluetoimikunta - Turuntien aluetoimikunta 1. Alueiden rajat Sopimuksen mukaan aluetoimikuntien toiminnan maantieteelliset rajat määritellään yksityiskohtaisesti järjestelytoimikunnassa. Rajojen määrittämisessä on käytetty perusteina asukkaiden tieyhteyttä kuljettaessa lähipalvelupisteisiin ja kaupungin keskustaan Rajoja ei ole tarkasteltu kiinteistökohtaisesti. Kartalla aluerajat esitetään leveällä viivalla, mikä mahdollistaa tarvittaessa joustavan tulkinnan. Rajat esitetään liitekartalla. 2. Jäsenehdokkaiden esittäminen Sopimuksen mukaan kaupunginhallitus valitsee aluetoimikuntiin yhdeksän (9) jäsentä kuntien kunnanhallitusten esittämistä ehdokkaista. Sopimuksessa ei ole mainintaa varajäsenistä, mutta yleisen kunnallisen käytännön mukaisesti jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Aluetoimikunnan jäsenet valitaan asuinpaikan mukaan siten, että - alle 10 km:n säteeltä Salon keskustasta valitaan kaksi jäsentä, km:n säteeltä kolme jäsentä ja yli 20 km:n säteeltä neljä jäsentä, paitsi - Perniöntien aluetoimikuntaan valitaan kaksi jäsentä alle 10 km:n säteeltä, kaksi km:n säteeltä, kaksi km:n säteeltä ja kolme yli 30 km:n säteeltä Salon keskustasta. - Turuntien aluetoimikunnan jäsenet valitaan siten, että alle 10 km:n säteeltä Salon keskustasta valitaan neljä jäsentä ja yli 10 km:n säteeltä viisi jäsentä. Useimpiin aluevyöhykkeisiin kuulu kahden tai useamman nykyisen kunnan aluetta. Kunnanhallitusten esitysten valmisteluvaiheessa kuntien kesken sovitetaan esitykset niin, että kuntien esitykset yhteensä sisältävät ehdokkaita vain valittavan määrän. 3. Jäsenten valintaperusteet Sopimuksen mukaan aluetoimikunnat toimivat asukkaiden, yhdistysten, elinkeinoelämän ja muiden paikallisten toimijoiden yhdyslinkkinä kaupungin hallintoon. Aluetoimikuntien jäsenten ns. vaalikelpoisuudesta tai muusta valintaperusteesta ei ole sopimuksessa tämän tarkempaa määritelmää. Tasa-arvolain vaatimukset on kuitenkin otettava huomioon. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski on järjestelytoimikunnan kokouksessa esittänyt harkittavaksi jäsenten taustan mukaista kiintiöintiä: 3 edustaa kaupungin hallintoa (1 kh:n ja 2 kv:n jäsentä eri ryhmistä)

10 Järjestelytoimikunta N:o edustaa alueen yhdistyksiä, järjestöjä ja elinkeinoelämää 3 edustaa ns. tavallisia asukaskuntalaisia Mikäli tällainen jako hyväksytään, ehdokkaiden esittämistä voidaan käsitellä vasta sitten, kun uusi valtuusto on valittu ja se on valinnut uuden kaupunginhallituksen. Sopimuksen mukaan jokaiseen aluetoimikuntaan tulee edustaja kaupunginhallituksesta. Vaihtoehto 1. Aluetoimikuntien jäsenet (9) ja varajäsenet ovat asukkaiden, yhdistysten, elinkeinoelämän ja muiden paikallisten toimijoiden edustajia. Hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallitus valitsee kuhunkin aluetoimikuntaan edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus aluetoimikunnan kokouksessa. Vaihtoehto 2. Kosken ehdotus jäsenten ja varajäsenten taustan mukaisesta kiintiöinnistä otetaan ohjeellisena huomioon. Kaupunginhallitus ei valitse aluetoimikuntaan edustajansa, koska kaupunginhallituksen edustus toteutuu kiintiön pohjalta. Vaihtoehto 1 antaa enemmän tilaa poliittisesti sitoutumattomille paikallisille toimijoille verrattuna vaihtoehtoon kaksi, jossa tämä ns. kuntalaisedustus jää melko pieneksi. Kun otetaan huomioon jäsenalueiden jakaantuminen useisiin vyöhykkeisiin ja monet alueet sisältävät useiden nykyisten kuntien alueita, vaihtoehdossa 2 kentällä toimivien yhdistys- ja seuraihmisten odotukset voivat kokea pettymyksen. Vaihtoehdossa 2 myönteistä on, että siinä aluetoimikunnat saavat valtuusto- ja hallitusjäsenten kautta vahvan kaupungin organisaation kuuluvan statuksen. Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi ehdottaa, että järjestelytoimikunta 1. vahvistaa aluetoimikuntien rajat liitekartan mukaisina, 2. antaa kunnanhallituksille ohjeen, että kunnanhallitukset yhteen sovittavat ehdotuksensa niin, että kunkin aluesektorin etäisyysvyöhykkeeltä asetetaan juuri niin monta jäsenehdokasta ja henkilökohtaista varajäsenehdokasta kuin vyöhykkeestä valitaan jäseniä, 3. toteaa, että aluetoimikuntien jäsenet (9) ja varajäsenet ovat asukkaiden, yhdistysten, elinkeinoelämän ja muiden paikallisten toimijoiden edustajia, toteaa, että jäsenten valinnassa otettaan huomioon tasa-arvolain vaatimukset, ja vahvistaa tulkinnan, että kaupunginhallitus valitsee kuhunkin aluetoimikuntaan lisäksi edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus aluetoimikunnan kokouksessa

11 Järjestelytoimikunta N:o Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää 1. vahvistaa aluetoimikuntien rajat liitekartan mukaisina, 2. antaa kunnanhallituksille ohjeen, että kunnanhallitukset yhteen sovittavat ehdotuksensa niin, että kunkin aluesektorin etäisyysvyöhykkeeltä asetetaan juuri niin monta jäsenehdokasta ja henkilökohtaista varajäsenehdokasta kuin vyöhykkeestä valitaan jäseniä, 3. toteaa, että aluetoimikuntien jäsenet (9) ja varajäsenet ovat asukkaiden, yhdistysten, elinkeinoelämän ja muiden paikallisten toimijoiden edustajia, toteaa, että jäsenten valinnassa otettaan huomioon tasa-arvolain vaatimukset, ja vahvistaa tulkinnan, että kaupunginhallitus valitsee kuhunkin aluetoimikuntaan lisäksi edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus aluetoimikunnan kokouksessa Päätös: Jorma Elovaara ehdotti 9 jäsenen lisäksi 3 valtuuston/hallituksen edustajaa läsnäolooikeudella (1 hallituksesta ja 2 valtuustosta). Hannu Ranta kannatti Elovaaran ehdotusta. Kokous päätti pitää neuvottelutauon. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka kannattaa esittelijän ehdotusta äänestää Jaa; joka kannattaa muutosehdotusta äänestää Ei. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Äänin 14 jaa, 12 ei, 1 tyhjä esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Äänestysluettelo liitteenä. 229 < > Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden järjestäminen Kai Saarimaa Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista pyrkii edistämään vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä sekä ehkäisemään ja poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Kunnan on puolestaan huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kuljetuspalveluiden järjestäminen on mainittu lain 8 :ssä.

12 Järjestelytoimikunta N:o Kuljetuspalveluiden järjestämistä muuttuvassa tilanteessa on valmisteltu työryhmässä, johon ovat kuuluneet: sosiaalisihteeri Janne Katajamäki, talouspäällikkö Jouni Saarinen, kanslisti Riia Vaara sekä sosiaalityöntekijä Tuulikki Tocklin. Työryhmän esitys kuljetuspalveluiden järjestämiseksi on liitteenä. Vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin on vuoden 2009 talousarvioluonnoksessa varattu Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi esittää järjestelytoimikunnalle, että vammaispalvelulain mukaiset taksikuljetuspalvelut järjestetään lukien siten, että asiakkaiden käyttöön luovutetaan taxidatakortti ja edelleen, että niiden taksiyrittäjien, jotka eivät ole em. järjestelmän piirissä on käytettävä nk. tarkistuslomaketta ja sisällytettävä laskutukseen työryhmän ehdotuksessa mainitut tiedot. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää, että vammaispalvelulain mukaiset taksikuljetuspalvelut järjestetään lukien siten, että asiakkaiden käyttöön luovutetaan taxidatakortti ja edelleen, että niiden taksiyrittäjien, jotka eivät ole em. järjestelmän piirissä on käytettävä nk. tarkistuslomaketta ja sisällytettävä laskutukseen työryhmän ehdotuksessa mainitut tiedot. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 230 < > Salon kaupungin osallistuminen Central Baltic Interreg IV A-hankkeeseen vuosina Projektin hakija on Lounais-Suomen ympäristökeskus/ Pro Saaristomeriprojekti. Hankkeen sisällöllinen kuvaus ja budjetin pääpiirteet ovat liitteessä. Projektia haetaan Central Balticin pääohjelmasta. Kunnan kannalta keskeisin asia, jolle haetaan aluekohtaisia toteutuksia, on n. vuosi sitten voimaan astuneen vesipuitedirektiivin vaatimukset. Salon tilanteessa vuonna 2009 on keskeistä koota vesistöjen tilasta tieto yksiin kansiin. Se on mahdollista toteuttaa ko hankkeen kautta. Osahankkeen budjetti on euroa, josta 75 % haetaan Central Baltic-ohjelmasta ja 25 % on kansallista rahoitusta. Kansallisesta rahoituksesta enintään 70 % haetaan ympäristöministeriön hallinnonalan osoittamasta kansallisesta rahoituksesta ja

13 Järjestelytoimikunta N:o vähintään 30 % haetaan Uudenkaupungin ja Salon kaupungeilta. Molempien kaupunkien esitetään osallistuvan hankkeeseen 1125 euron panoksella. Panos jakautuu ajallisesti siten, että vuodelle 2009 esitetään 3250 euroa ja vuosille 2010 ja 2011 kummallekin 4000 euroa. Uudenkaupungin kaupunginhallitus on tehnyt osallistumisesta myönteisen päätöksen viikolla 35. Hankkeeseen osallistuvien kuntien tarkoitukseen osoittama rahoitus kohdistuu kunnan alueella toteutettavaan pilottitoimintaan. Samaan tarkoitukseen kohdistetaan myös hankkeen saamaa EU-rahoitusta. Kunnan rahoitusosuutta voidaan rajatusti hoitaa luontaissuorituksin ts. työpanoksilla. Ympäristötoimenjohtaja puoltaa hankkeeseen osallistumista edellä mainituista syistä. Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi esittää järjestelytoimikunnalle, että osallistutaan Central Baltic -hankkeeseen ja varataan 3250 euron määräraha vuodelle 2009 ja 4000 euron määräraha vuodelle 2010 ja 2011 kummallekin. Määräraha varataan kaupunginhallituksen kustannuspaikalle Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää, että osallistutaan Central Baltic -hankkeeseen ja varataan 3250 euron määräraha vuodelle 2009 ja 4000 euron määräraha vuodelle 2010 ja 2011 kummallekin. Määräraha varataan kaupunginhallituksen kustannuspaikalle Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 231 < > Yrityssalo osakeyhtiön perustaminen Kari Vähä: Valmistelutoimikunta vahvisti uuden Salon kaupungin organisaation , jolloin yrityksiin kohdistuvien käytännön toimenpiteiden toimeenpanoa varten toimialan toimeenpaneva yksikkö irrotettiin toimialasta erilliseksi osakeyhtiöksi. Osakeyhtiön perustaminen vahvistettiin järjestelytoimikunnan kokouksessa , jolloin järjestelytoimikunta hyväksyi Kehittämis- ja elinkeinotoimen organisaatiorakenteen. Henkilöstön sijoittamissuunnitelma, jossa vahvistettiin tällä hetkellä vakituisen henkilöstön sijoittuminen perustettavan osakeyhtiön organisaatioon, hyväksyttiin järjestelytoimikunnan kokouksessa Tällä hetkellä määräaikaisen henkilöstön

14 Järjestelytoimikunta N:o vakinaistaminen ja sijoittuminen osakeyhtiön organisaatioon hyväksyttiin järjestelytoimikunnan kokouksessa Jotta perustettava yhtiö voisi aloittaa toimintansa , se on perustettava juridiseksi henkilöksi mahdollisimman pian. Pelkästään Kehittämiskeskuksessa käynnissä olevien hankkeiden siirtäminen osakeyhtiölle vaatii aikaa vähintään 2 3 kuukautta eikä mihinkään toimenpiteisiin voida ryhtyä ennen kuin yhtiö on perustettu juridiseksi henkilöksi. Yhdistyvien kuntien tasapuolisten vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi perustettavan osakeyhtiön hallinnossa pidetään heti vuoden 2009 alussa yhtiön ylimääräinen yhtiökokous, johon yhtiökokousedustajat nimeää uuden Salon kaupunginhallitus ja joka valitsee yhtiölle uuden hallituksen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Kari Vähä esittelee kokouksessa asiaa. Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi päättää ehdottaa järjestelytoimikunnalle, että 1. Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä olevan osakeyhtiön liiketoimintasuunnitelman, yhtiöjärjestyksen ja toimintasäännön sekä päättää osakeyhtiön perustamistoimien käynnistämisestä välittömästi. 2. Järjestelytoimikunta esittää nykyiselle Salon kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää seuraavassa kokouksessaan perustaa yhtiön välittömästi ja merkitä yhtiön kaikki osakkeet, jotka siirtyvät uudelle Salon kaupungille alkaen. 3. Järjestelytoimikunta esittää, että Salon nykyinen kaupunginhallitus nimeää osakeyhtiön yhtiökokousedustajiksi 3 henkilöä ja valtuuttaa heidät allekirjoittamaan Salon kaupungin puolesta osakeyhtiön perustamissopimuksen ja valitsemaan yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan liiketoimintasuunnitelmassa, yhtiöjärjestyksessä ja toimintasäännössä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. 4. Koska osakepääoma on maksettava ennen yhtiön rekisteröimistä, järjestelytoimikunta esittää Salon kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää yhtiöjärjestyksen mukaisen euron osakepääoman maksamisesta perustettavan yhtiön tilille heti perustamisasiakirjojen allekirjoittamisen jälkeen niin, että yhtiö voidaan rekisteröidä. 5. Järjestelytoimikunta päättää, että osakepääoma euroa voidaan maksaa kuntien yhdistymisavustuksesta, kohdasta vahvan työpaikkaomavaraisuuden kunta. 6. Järjestelytoimikunta esittää Salon kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää yhtiön perustamispäätöksen yhteydessä omavelkaisen takauksen myöntämisestä yhtiölle kassavirtalaskelman perusteella tarvittavaa jatkuvaa euron luottolimiittiä varten.

15 Järjestelytoimikunta N:o Osakeyhtiö käytännön perustamistoimet toteutetaan Kehittämiskeskuksen toimesta mennessä ja yhtiö merkitään kaupparekisteriin välittömästi Salon kaupunginvaltuuston tekemän yhtiön perustamispäätöksen ja osakepääoman maksamisen jälkeen. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää, että: 1. Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä olevan osakeyhtiön liiketoimintasuunnitelman, yhtiöjärjestyksen ja toimintasäännön sekä päättää osakeyhtiön perustamistoimien käynnistämisestä välittömästi. 2. Järjestelytoimikunta esittää nykyiselle Salon kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää seuraavassa kokouksessaan perustaa yhtiön välittömästi ja merkitä yhtiön kaikki osakkeet, jotka siirtyvät uudelle Salon kaupungille alkaen. 3. Järjestelytoimikunta esittää, että Salon nykyinen kaupunginhallitus nimeää osakeyhtiön yhtiökokousedustajiksi 3 henkilöä ja valtuuttaa heidät allekirjoittamaan Salon kaupungin puolesta osakeyhtiön perustamissopimuksen ja valitsemaan yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan liiketoimintasuunnitelmassa, yhtiöjärjestyksessä ja toimintasäännössä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. 4. Koska osakepääoma on maksettava ennen yhtiön rekisteröimistä, järjestelytoimikunta esittää Salon kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää yhtiöjärjestyksen mukaisen euron osakepääoman maksamisesta perustettavan yhtiön tilille heti perustamisasiakirjojen allekirjoittamisen jälkeen niin, että yhtiö voidaan rekisteröidä. 5. Järjestelytoimikunta päättää, että osakepääoma euroa voidaan maksaa kuntien yhdistymisavustuksesta, kohdasta vahvan työpaikkaomavaraisuuden kunta. 6. Järjestelytoimikunta esittää Salon kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää yhtiön perustamispäätöksen yhteydessä omavelkaisen takauksen myöntämisestä yhtiölle kassavirtalaskelman perusteella tarvittavaa jatkuvaa euron luottolimiittiä varten. 7. Osakeyhtiö käytännön perustamistoimet toteutetaan Kehittämiskeskuksen toimesta mennessä ja yhtiö merkitään kaupparekisteriin välittömästi Salon kaupunginvaltuuston tekemän yhtiön perustamispäätöksen ja osakepääoman maksamisen jälkeen. Päätös: Kari Vähä esitteli kokouksessa asiaa.

16 Järjestelytoimikunta N:o Kokous päätti pitää neuvottelutauon. Pekka Rinne ehdotti asian uudelleenvalmistelua. Jorma Elovaara, Esa Ojanen ja Pasi Lehti kannattivat ehdotusta. Asia päätettiin yksimielisesti palauttaa uudelleenvalmisteluun. Kari Vähä: Valmistelutoimikunta vahvisti uuden Salon kaupungin organisaation , jolloin yrityksiin kohdistuvien käytännön toimenpiteiden toimeenpanoa varten toimialan toimeenpaneva yksikkö irrotettiin toimialasta erilliseksi osakeyhtiöksi. Osakeyhtiön perustaminen vahvistettiin järjestelytoimikunnan kokouksessa , jolloin järjestelytoimikunta hyväksyi Kehittämis- ja elinkeinotoimen organisaatiorakenteen. Henkilöstön sijoittamissuunnitelma, jossa vahvistettiin tällä hetkellä vakituisen henkilöstön sijoittuminen perustettavan osakeyhtiön organisaatioon, hyväksyttiin järjestelytoimikunnan kokouksessa Tällä hetkellä määräaikaisen henkilöstön vakinaistaminen ja sijoittuminen osakeyhtiön organisaatioon hyväksyttiin järjestelytoimikunnan kokouksessa Jotta perustettava yhtiö voisi aloittaa toimintansa , se on perustettava juridiseksi henkilöksi mahdollisimman pian. Pelkästään Kehittämiskeskuksessa käynnissä olevien hankkeiden siirtäminen osakeyhtiölle vaatii aikaa vähintään 2 3 kuukautta eikä mihinkään toimenpiteisiin voida ryhtyä ennen kuin yhtiö on perustettu juridiseksi henkilöksi. Yhdistyvien kuntien tasapuolisten vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi perustettavan osakeyhtiön hallinnossa pidetään vielä vuoden 2008 lopussa yhtiön ylimääräinen yhtiökokous, johon yhtiökokousedustajat nimeää uuden Salon kaupunginvaltuusto ja joka valitsee yhtiölle uuden hallituksen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Yhtiön toimintasuunnitelmasta ja toimintasäännöstä päätetään erikseen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi päättää ehdottaa järjestelytoimikunnalle, että 1. Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 1. olevan osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen. 2. Järjestelytoimikunta esittää Salon kaupungille, että kaupunki päättää perustaa yhtiön välittömästi ja merkitä yhtiön kaikki osakkeet, jotka siirtyvät uudelle Salon kaupungille alkaen.

17 Järjestelytoimikunta N:o Järjestelytoimikunta esittää Salon kaupungille, että Salon kaupunki nimeää perustamispäätöksen yhteydessä osakeyhtiön yhtiökokousedustajat ja valtuuttaa heidät allekirjoittamaan Salon kaupungin puolesta osakeyhtiön perustamissopimuksen ja valitsemaan yhtiön hallituksen. 4. Koska osakepääoma on maksettava ennen yhtiön rekisteröimistä, järjestelytoimikunta esittää Salon kaupungille, että kaupunki päättää yhtiöjärjestyksen mukaisen euron osakepääoman maksamisesta perustettavan yhtiön tilille heti perustamisasiakirjojen allekirjoittamisen jälkeen niin, että yhtiö voidaan rekisteröidä. 5. Järjestelytoimikunta päättää, että osakepääoma euroa voidaan maksaa kuntien yhdistymisavustuksesta, kohdasta vahvan työpaikkaomavaraisuuden kunta. 6. Järjestelytoimikunta esittää Salon kaupungille, että kaupunki päättää yhtiön perustamispäätöksen yhteydessä omavelkaisen takauksen myöntämisestä yhtiölle kassavirtalaskelman perusteella tarvittavaa jatkuvaa euron luottolimiittiä varten. 7. Järjestelytoimikunta esittää, että osakeyhtiö käytännön perustamistoimet toteutetaan Kehittämiskeskuksen toimesta niin, että yhtiö voidaan merkitä kaupparekisteriin välittömästi Salon kaupungin tekemän yhtiön perustamispäätöksen ja osakepääoman maksamisen jälkeen. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää, että 1. Järjestelytoimikunta hyväksyy liitteenä 1. olevan osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen. 2. Järjestelytoimikunta esittää Salon kaupungille, että kaupunki päättää perustaa yhtiön välittömästi ja merkitä yhtiön kaikki osakkeet, jotka siirtyvät uudelle Salon kaupungille alkaen. 3. Järjestelytoimikunta esittää Salon kaupungille, että Salon kaupunki nimeää perustamispäätöksen yhteydessä osakeyhtiön yhtiökokousedustajat ja valtuuttaa heidät allekirjoittamaan Salon kaupungin puolesta osakeyhtiön perustamissopimuksen ja valitsemaan yhtiön hallituksen. 4. Koska osakepääoma on maksettava ennen yhtiön rekisteröimistä, järjestelytoimikunta esittää Salon kaupungille, että kaupunki päättää yhtiöjärjestyksen mukaisen euron osakepääoman maksamisesta perustettavan yhtiön tilille heti perustamisasiakirjojen allekirjoittamisen jälkeen niin, että yhtiö voidaan rekisteröidä. 5. Järjestelytoimikunta päättää, että osakepääoma euroa voidaan maksaa kuntien yhdistymisavustuksesta, kohdasta vahvan työpaikkaomavaraisuuden kunta.

18 Järjestelytoimikunta N:o Järjestelytoimikunta esittää Salon kaupungille, että kaupunki päättää yhtiön perustamispäätöksen yhteydessä omavelkaisen takauksen myöntämisestä yhtiölle kassavirtalaskelman perusteella tarvittavaa jatkuvaa euron luottolimiittiä varten. 7. Järjestelytoimikunta esittää, että osakeyhtiö käytännön perustamistoimet toteutetaan Kehittämiskeskuksen toimesta niin, että yhtiö voidaan merkitä kaupparekisteriin välittömästi Salon kaupungin tekemän yhtiön perustamispäätöksen ja osakepääoman maksamisen jälkeen. Päätös: Esa Ojanen esitti seuraavia muutoksia Yrityssalo oy:n yhtiöjärjestykseen: 4 Hallitus - Hallituksen pysyvänä jäsenenä toimii kehittämis- ja elinkeinotoimen toimialajohtaja (ja puheenjohtajana lause pois) - Osakeyhtiön hallitus valitsee toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. - Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta jne (puheenjohtajaa lukuun ottamatta lause pois). - Yhtiökokous valitsee hallituksen ja hallituksen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet (puheenottajaa lukuun ottamatta lause pois). Elovaara kannatti ehdotusta. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka kannattaa esittelijän ehdotusta äänestää Jaa; joka kannattaa muutosehdotusta äänestää Ei. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Muutosehdotus hyväksyttiin äänin 9 jaa - 18 ei. Äänestysluettelo liitteenä. Päätösehdotus hyväksyttiin Esa Ojasen esittämillä muutosehdotuksilla korjattuna. 232 < > Salon Palvelutalosäätiön valtuuskunnan jäsenten nimeäminen Salon Palvelutalosäätiön johtaja Keijo Painola pyytää kirjeessään Salon kaupunkia nimeämään 9 jäsentä Salon Palvelutalosäätiön valtuuskuntaan toimikaudelle Salon Palvelutalosäätiön sääntöjen 6 mukaan Salon Palvelutalosäätiön valtuuskuntaan kuuluu 15 jäsentä, joille kullekin nimetään henkilökohtainen varamies. Säätiön valtuuskunnan kokoonpano määrätään siten, että jäsenistä valitsee

19 Järjestelytoimikunta N:o Salon kaupunki Invalidijärjestöt Salon kehitysvammaisten tuki ry muut yhteisöt yhteensä 9 jäsentä 2 jäsentä 2 jäsentä 2 jäsentä Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi esittää, että järjestelytoimikunta nimeää 9 jäsentä Salon Palvelutalosäätiön valtuuskuntaan. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta nimeää 9 jäsentä Salon Palvelutalosäätiön valtuuskuntaan. Päätös: Esa Ojanen esitti asian jättämistä pöydälle. Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle. 233 < > Salo2009 väliaikaiset toimitilat Teknisen toimialan johtaja Mika Mannervesi : Toimialajohtajat ovat valmistelleet Salo2009 toiminnan käynnistämistä ja työyksiköiden väliaikaisia tilajärjestelyjä uuden kaupungintalon valmistumiseen asti. Valmistelun tavoitteena on keskittää konsernipalvelujen (hallinto, talous, henkilöstöhallinto, tietohallinto) työntekijät sekä eräät muut toiminnot yhtenäisiksi työyksiköiksi. Samalla siirtyy vaiheittain Halikon kunnanvirastolle sinne sijoitettavia rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, kaavoituksen ja teknisen toimialan toimintoja. Kun järjestelyt tehdään niin, että käytetään nykyisiä vuokrattuja tai kuntien omistuksessa olevia tiloja, muutot on tehtävä vaiheittain sitä mukaa, kun tiloja eri paikoissa vapautuu. Koska järjestelyn toteuttamisessa on lukuisia eri vaiheita ja viivästykset yksittäisenkin työntekijän siirtymisessä heijastuvat monelle taholle, ei tässä valmisteluvaiheessa ole mahdollista esittää yksityiskohtaista selostusta siitä, milloin kukakin yksittäinen työntekijä siirtyisi uuteen tilaan ja missä se tarkalleen sijaitsisi. Nämä tiedot tarkentuvat sitä mukaa, kun valmistelu etenee. Seuraavassa kuvataan kuitenkin pääpiirteissään ja karkeassa aikajärjestyksessä järjestelyn tavoitteet. Henkilöstöhallinnon työntekijät siirtyvät Perttelin kunnanvirastolle. Siellä tällä hetkellä työskentelevälle henkilöstölle ja kokoontuville Perttelin luottamushenkilötoimielimille etsitään kullekin yksittäin korvaavat tilat.

20 Järjestelytoimikunta N:o Liikelaitosten toimistohenkilöstölle kunnostetaan pienillä muutostöillä työskentelytilat Salon kaupungin keskusvarastolle Satamakadulle. Tietohallinnon työntekijät siirtyvät Saloon Tehdaskatu 6:een teknisen viraston nykyisiin tiloihin sitä mukaa, kun sieltä vapautuu tiloja. Ensimmäiset siirtymiset voidaan tehdä liikelaitosten siirtymisen jälkeen. Taloushallinto keskittyy pääosin nykyiseen Salon talousosaston rakennukseen, josta palkanlaskijat ja tietohallinto lähtevät pois. Nykyinen valtuustosali voi jäädä kokouskäyttöön esimerkiksi kaupunginhallituksen kokoontumisia varten. Rakennusvalvonta siirtyy Halikon kunnanvirastolle, kun sieltä on vapautunut riittävä määrä tiloja konsernipalvelujen työntekijöiden siirtymisen jälkeen. Kehittämis- ja elinkeinotoimi siirtyy kaupunkisuunnittelua lukuun ottamatta entisiin Aspocompin tiloihin. Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon henkilöt siirtyvät nykyiseen terveyskeskuksen taloustoimistoon eri kohteista. Järjestely mahdollistuu, kun henkilöstöhallinto ja osa taloustoimistoa siirtyvät muualle keskittyvien konsernipalveluiden osaksi. Hallinto-osasto keskittyy Saloon Heikolan taloon. Kaupunkisuunnittelu sekä kiinteistö- ja mittauspalvelut muuttavat Halikon kunnanvirastolle. Kaupunkisuunnittelulle voidaan tehdä työskentelytila nykyisestä valtuustosalista. Työt voidaan aloittaa viimeistään joulukuussa viimeisen valtuuston kokoukseen jälkeen. Viimeistään tässä vaiheessa vapautuu suurin osa Tehdaskatu 6:ssa olevista tiloista. Uuden kaupungintalon alta purettavissa rakennuksissa tällä hetkellä toimivista ympäristönsuojelu voidaan sijoittaa Halikon kunnanviraston vieressä sijaitsevassa asuntolassa tyhjänä olevaan isoon asuntoon ja nuorisotoimiston henkilöstö Kiffarin ja Ollikkalan nuorisotalon tiloihin. Edunvalvonnan ja kuluttajaneuvonnan toiminnoille on neuvoteltu uusien tilojen vuokraamisesta yksityiseltä. Mikäli ne toiminnot voidaan sijoittaa myös Tehdaskatu 6:een, vältytään ulkopuolisen tilan vuokraamiselta. Tässä vaiheessa ratkaisematta ovat vielä yksityiskohtaisemmin ratkaisematta mm. tilapalveluiden, ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden, yhdyskuntateknisten palveluiden ja teknisen toimialan hallinnon tilajärjestelyt, jotka riippuvat Halikon sosiaalitoimen nykyisten työntekijöiden siirtymisaikataulusta sekä varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja vanhuspalveluiden kotihoidon tilajärjestelyt. Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi ehdottaa järjestelytoimikunnalle, että se merkitsee toimitilajärjestelyjen valmistelutilanteen tiedokseen. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja:

21 Järjestelytoimikunta N:o Järjestelytoimikunta päättää, että se merkitsee toimitilajärjestelyjen valmistelutilanteen tiedokseen. Päätös: Jorma Elovaara ehdotti asian palauttamista uudelleenvalmisteluun. Helena Aaltonen kannatti Elovaaran ehdotusta. Asia päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleenvalmisteluun. Uudelleenvalmistelu Timo Pohjola, tietohallinto: Salo 2009 edellyttää, että 1.1.meillä on valmiina toimintakunnossa Salo 2009 tietoverkko eli hermoverkko, joka palvelee koko uutta Salon kaupunkia ja 3800 työntekijästä kaikkia niitä, jotka tietotekniikkaa käyttävät. Jokaisella tulee olla käytössään työasema, tulostimet, yhteys verkkoon, käyttöoikeudet sovelluksiin, tekniset tukipalvelut käytössä ja tietoturva kunnossa...lisäksi tarvitaan riittävä palvelinkapasiteetti sekä tiedoille levytilaa. Käytännössä tietohallinnon muutoskustannukset muodostuvat siitä, että edellä mainitut asiat saatetaan kuntoon, saadaan käyttöön yksi verkko nykyisten kolmen verkon sijaan (= Salon kaupungin verkko, alueverkko ja kunkin kunnan alue- ja sisäverkko). Näistä osasta voidaan luopua, kun konsernipalvelut keskitetään ja tekninen virasto saa käyttöönsä Halikon kunnantalon vähissä erin. Tämän lisäksi jokaisen Salon ulkopuolisen kunnan nykyisiä järjestelmiä tulee voida käyttää niin pitkään, että vuoden 2008 tilinpäätökset ovat kunnossa ja toisaalta tietoarkistoja tarvitaan reaaliaikaisesti. Kaikki tämä muutos edellyttää melkoista koulutusrumpaa. Meillä on käytössä kolme eri koulutusluokkaa, joiden kalenterit täyttyvät kovaa vauhtia, koska operatiivisten sovellusten käyttöönotto vaatii joka toimialalla laajaa kouluttautumista. Koulutus tapahtuu Salossa. Salon ympäristökuntiin on suunniteltu toteutettavaksi monipalvelupisteet palvelemaan kuntalaisten lähipalvelutarpeita ja toimimaan informaation jakopisteinä. Nämä taannevat, että lähipalvelut toimivat ehkä osin paremminkin saavutettavina kuin nykyisin (=sähköiset palvelut). Tietohallinnon tulee uudessa Salossa pystyä hoitamaan sekä akuuttien ongelmatilanteiden selvitykset (=HelpDesk/ServiceDesk-palvelu) että koordinoimaan kehitysprojektit ja auttamaan toimialoja heidän toiminnan kehitystarpeissaan.

22 Järjestelytoimikunta N:o Kaikki tämä edellyttää, että ns. konsernipalvelut voivat mahdollisimman pian toimia omina, fyysisesti läheisesti toimivina ryhminä, jotta ei jatkuva koulutus, projektikokoukset ym. aiheuta jatkuvaa matkustamista kuntien välillä. Tietohallinto on suunniteltu sijoitettavaksi nykyisiin teknisen toimialan tiloihin SSP:n taloon kokonaisuudessaan tai vaihtoehtoisesti Läntiselle terveysasemalla jäisi nykyiset terveyskeskuksen tietohallinnon tilat. Mm. HelpDesk/ServiceDesk-palveluja meidän tulee kyetä harjoittelemaan jo kuluvan vuoden aikana vähintään kahden kuukauden ajan. Tietohallinnossa tulee työskentelemään puhelinvälitystoiminta mukaan lukien 24 henkilöä v Resurssimme ovat hyvin niukat huomioiden lisääntynyt palvelutarve, lukuisat kehitysprojektit ja kasvava työasemamäärä. Kaikkien kunnanvirastojen henkilöstön palvelu onnistuu riittävällä varmuudella vain, jos voimme saavuttaa ns. suuret toimialat lähietäisyydeltä. Kaikkea tietohallinnon ylläpito- ja ongelmatilanneselvitystoimintaa ei voi hoitaa etätyönä eikä myöskään kaikkea sähköistä asiointia täydessä laajuudessaan. Konsernipalvelujen saaminen osastoittain yhden katon alle ei aiheuta mitään merkittäviä tietoteknisiä kustannuksia, joita ei aiheutuisi jo Salo 2009-tietoteknisten tarpeiden toteuttamisesta. Tietoverkkojen toimintavarmuuden takaaminen lukien edellyttää välitöntä päättämistä henkilöstön sijoittumisesta. Toimitiloista elinkeinotoiminta, tekninen toimiala, rakennusvalvonta ym. sijoittuvat pysyviin toimitiloihin. Järjestelyjen kiireellisyyden osalta on huomioitava, että yhteisiin toimintokohtaisiin tiloihin pikainen muutto on edellytys sille, että suoriudumme loppuvuoden jäljellä olevista, välttämättömistä tehtävistä vuodenvaihteeseen 2009 mennessä. Se on myöskin kustannuksiltaan edullisin vaihtoehto, kun huomioimme kaikki toiminnasta aiheutuvat kustannukset mukaan lukien kokous- ja neuvottelupalaverimatkoihin käytetyn ajan. Tietohallinnon, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja yleishallinnon henkilöstöjen kokoamisesta uuden kunnan organisaatioiden mukaisiksi kokonaisuuksiksi ei aiheuta tietohallinnon lisäkustannuksia. Petri Alaluusua, henkilöstöhallinto: Henkilöstöasioiden hoidon toimivuuden varmistaminen heti ensi vuoden alusta lukien tarkoittaa sitä, että henkilöstöasioiden hoidon rutiinien on oltava toimivia jo hyvissä ajoin ennen vuoden vaihtumista. Tulevasta organisaatiosta ja sen osastoista henkilöstöosaston olisi hyvä olla valmis ensimmäisten joukossa, jotta esim. palkanmaksu sujuu häiriöittä heti vuoden alusta lukien. Uuden organisaation henkilöstön palkanmaksun onnistumisen varmistaminen vaatii paljon suunnittelua, yhteistyötä, kokeilua ja varmistamista. Jo pelkästään palkanmaksun valmistelu vaatii paljon manuaalista työtä henkilöstötietojen saattamiseksi siihen muotoon, että ohjelmat toimivat kuten pitää. Samaa manuaalista työtä on tehtävä myös muiden henkilöstöön

23 Järjestelytoimikunta N:o liittyvien tietojen syöttämisessä ja tarkistamisessa. Henkilöstötietojen konversio, tietojen siirto nykyisistä organisaatioista yhteiseen tietokantaan, ei ole täysin riskitön vaan vaatii paljon ennakkovalmisteluja ja ennen kaikkea varautumista siihen, että konversio ei jostain syystä onnistu. Tiivis yhteistyö, tietojen reaaliaikainen vaihtaminen ja ongelmien ilmetessä, niiden yhdessä ratkaiseminen, on hankalaa mikäli osaston työntekijät ovat fyysisesti etäällä toisistaan. Henkilöstöosaston vastuulla on, että koko organisaation henkilöstöasiat hoituvat isosta muutoksesta huolimatta. Osaston henkilöstö on myös yhteisesti ilmaissut tahtonsa siirtyä yhteisiin tiloihin, jotta em. vastuu tulee kannettua. Ottaen huomioon myös muiden konsernipalveluiden osastojen muodostamisen, henkilöstöosaston siirtyminen esim. nykyisen Salon kaupungintalon tiloista Pertteliin mahdollistaa hallinto-osaston ja talousosaston tulevan henkilöstön siirtymisen näihin henkilöstöosastolta vapautuviin tiloihin. Edellyttäen lisäksi, että myös rakennusvalvonnan ja tietohallinnon henkilöstö siirtyvät esitetyn suunnitelman mukaisesti. Perttelin kunnanvirasto on havaittu tilojen suhteen riittäväksi, tosin muutoksia joutuu tekemään esim. valtuustosaliin, hallituksen ja lautakunnan kokoushuoneisiin sekä joihinkin yksittäisiin työhuoneisiin. Valtuustosali, hallituksen ja lautakunnan kokoushuoneet on tarkoitus muuttaa palkkasihteereiden työtiloiksi, ns. neljän hengen soluiksi. Tästä johtuen on varauduttava soveltuvien työpisteiden hankintaan sekä teknisiin asennustöihin. Muu osaston henkilökunta pystyy sijoittumaan kunnanviraston työhuoneisiin. Mikäli uusia työpisteitä joudutaan hankkimaan, on tarkoituksenmukaista vuokrata ne, jolloin vuokrakustannus per kuukausi on n euroa. Tapauskohtaisesti voidaan käyttää myös nyt käytössä olevia kalusteita. Irma Nieminen, yleishallinto: Hallinto-osaston henkilöstömäärä on 32. Henkilöstön nykyiset toimitilat ovat Salon kaupungintalolla, Perniön, Perttelin, Muurlan, Kiskon, Kiikalan kunnantaloilla sekä kehittämiskeskuksen tiloissa. Edunvalvontatoimisto ja kuluttajaneuvonta sijaitsevat Tehdaskatu 2.ssa. Esimerkkinä hallinto-osaston hallinnollisista tehtävistä mainittakoon kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston esityslistojen valmistus. Tehtävä on tiimityötä, johon sisältyy taustamateriaalin hankintaa, valmisteltavista asioista neuvottelua ja esityslistan teknistä laatimista. Työhön keskeisesti osallistuvien henkilöiden toimitilat ovat nykyisin Salossa, Kiskossa ja Kiikalassa. Työ edellyttää sen luonteisia henkilökohtaisia ja usein pikaisiakin neuvonpitoja, jotka eivät ole mahdollisia jos toimitaan eri rakennuksissa saatikka jos etäisyyttä on useita kilometrejä. Hallinto-osaston toimistosihteerien tehtävänä on toimia kaupunginjohtajan ja osaston asiantuntijaviranhaltijoiden avustajina. Tehtävät järjestetään siten, että yksi toimistosihteeri hoitaa useamman asiantuntijan toimistotehtävät. Tämä edellyttää toimimista samoissa tiloissa. Arkisto- ja kirjaamo ovat toimipisteitä, joissa tulee aina olla yhden henkilön asiakkaiden tavoitettavissa. Tilaratkaisuilla on merkitystä myös tämän toiminnan tehtävien järjestämisessä. Johtamisen, tiedonkulun ja henkilöstön tasapuolisen huomioimisen ja tukemisen kannalta on tärkeää, että henkilöstö voisi sijoittua samoihin tiloihin. Mika Mannervesi, tekninen toimi: Teknisen toimen, kaupunkisuunnittelun, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun siirtyminen Halikon kunnanviraston tiloihin perustuu kuntien valtuustojen

24 Järjestelytoimikunta N:o hyväksymään hallinnon ja palvelujen järjestämissopimukseen. Yli toimialarajojen on pidetty hyvänä sitä, että uuden organisaation mukaiset työyhteisöt voidaan koota yhteen ja aloittaa heti uusien ja yhtenäisten käytäntöjen muodostaminen. Asiakaspalvelu paranee, kun tekninen toimi, kaupunkisuunnittelu, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu toimivat lähekkäin. Halikon kunnanvirastolle suunnitellaan ratkaisuja, jotka eivät ole väliaikaisia. Näin ollen mahdollisista muutostöistä aiheutuvat kustannukset eivät ole ylimääräisiä. Eri toimintojen tarkempaa sijoittelua Halikon kunnanvirastolle suunnitellaan yhdessä kaikkien Halikkoon sijoittuvien toimintojen kesken. Se työ jatkuu joka tapauksessa riippumatta siitä, tehdäänkö ennen kaupungintalon valmistumista väliaikaisia tilajärjestelyjä. Ne vain vaikuttavat suunnitelman toteutusaikatauluun. Seppo Juntti, taloushallinto: Talousosasto tuottaa tukipalveluja joiden sujuminen on edellytys toimiville peruspalveluille. Liitossopimuksen hengen mukaisesti lähes kaikki talouspalvelut on keskitetty talousosastolle. Keskitetyn talouspalvelun hyödyt voidaan toteuttaa vain keräämällä eri toimintatiimit yhteen. Vuoden 2009 alusta on tarkoitus muuttaa työmenetelmiä sellaiseksi, että keskittämishyödyt voidaan toteuttaa. Uusien toimintatapojen suunnittelu on jo aloitettu talousosaston henkilöstöstä kootuissa työryhmissä. Talousosaston kokonaisvahvuus on 37 henkilöä. Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen talouspäälliköiden ja taloussihteereiden sijoituspaikkana on toimiala. Loput 33 työntekijää voidaan sijoitta Salon kaupungin nykyiseen talousosaston taloon. Taloushallinnon henkilökunnan sijoittamisella samoihin tiloihin kyetään turvaamaan hyvä osaamisen taso. Keskittäminen mahdollistaa töiden järjestelyt mm. sijaisuuksien ja kausiruuhkien kohdalla huomattavasti hajautettua mallia tehokkaammin. Suuressa yksikössä on paremmat mahdollisuudet myös töiden kiertoon, mikä lisää työn mielekkyyttä ja vähentää henkilöriskien määrää. Työntekijät voisivat antaa tukea toisilleen paremmin, koska yksikön koko on suurempi. Kaupungin eri osissa toimivien pienten yksikköjen kirjanpitoon liittyvät resurssiriskit voidaan hallita kokoamalla kirjanpitotyö samaan yksikköön. Tällöin töitä pystytään tasaamaan kaikkien kirjanpitäjien kesken ja kullekin työlle koulutetaan varahenkilöt. Samat keskittämisen tuomat mahdollisuudet töiden järjestelyissä koskevat myös osto- ja myyntireskontraa sekä maksatusta. Esimerkiksi laskujen skannaukseen ja lajitteluun saadaan keskittämisen myötä lisäresurssia, joka mahdollistaa työnkierron käyttöönoton ja sitä kautta työn mielekkyys lisääntyy. Keskittämällä taloushallintopalvelut saman katon alle uusien työmenetelmien ja ohjelmistojen käyttöönotto tehostuu, koska muutos voidaan paremmin toteuttaa palvelukeskuksen sisäisenä kehittämistyönä. Myös tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpitäminen helpottuu ja tehostuu. Taloushallinnon tilajärjestelyjen tärkeimpänä tavoitteena on oikealla henkilöstöresursoinnilla järjestää taloushallinnon piirissä riittävän laajan osaamisen ja yhtenäisten periaatteiden ja toimintatapojen kautta kustannustehokkaat ja korkeatasoiset standardipalvelut, jotka saavuttavat sekä asiakkaiden tyytyväisyyden että henkilöstön työtyytyväisyyden.

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 JärjestelytoimikuntaB Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 27.5.2008 klo 8.30 9.50 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 2/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 29.1.2008 klo 8.30 11.28. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 2/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 29.1.2008 klo 8.30 11.28. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 2/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 29.1.2008 klo 8.30 11.28 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 9/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 29.4.2008 klo 8.30 10.15. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 9/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 29.4.2008 klo 8.30 10.15. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 9/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 29.4.2008 klo 8.30 10.15 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- ORGANISAATIO

LUOTTAMUSHENKILÖ- ORGANISAATIO LUOTTAMUSHENKILÖ- ORGANISAATIO Kuntajakoselvitys 13.11.2006-30.6.2007 Paikallinen asiantuntijaorganisaatio koostui yli 300 henkilöstä, kokoontumisia yli 50 228 valtuutettua 78 kunnanhallitusten jäsentä

Lisätiedot

Keto-oja Risto " (poistui klo 11.50) Tuominen Marita "

Keto-oja Risto  (poistui klo 11.50) Tuominen Marita PÖYTÄKIRJA JTB 5/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 7.10.2008 klo 8.30 12.00 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja ( 6) Pölönen Päivi varapuheenjohtaja (poistui

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VT 11/2007

PÖYTÄKIRJA VT 11/2007 PÖYTÄKIRJA VT 11/2007 Valmistelutoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 11.12.2007 klo 8.30 10.40 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 16/2008

PÖYTÄKIRJA JT 16/2008 PÖYTÄKIRJA JT 16/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 2.9.2008 klo 8.30 12.00 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 6/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 18.3.2008 klo 8.30 11.15. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 6/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 18.3.2008 klo 8.30 11.15. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 6/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 18.3.2008 klo 8.30 11.15 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 8/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 15.4.2008 klo 8.30 10.45. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 8/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 15.4.2008 klo 8.30 10.45. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 8/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 15.4.2008 klo 8.30 10.45 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

26 <2008-00037> Seuraavan portaan esimiesasemassa olevien henkilöiden valinta

26 <2008-00037> Seuraavan portaan esimiesasemassa olevien henkilöiden valinta Järjestelytoimikunta KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA 2/2008 Aika 29.1.2008 klo 8.30 Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto Aika 16.06.2017 klo 08:00-10:32 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Syrjäkatu 12 Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Siun sote neuvottelukunta Aika 24.10.2017 klo 15:00-16:12 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 6-10 Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2011 1 (6) 633 Vaalimainonnan järjestäminen yleisillä alueilla HEL 2011-007787 T 10 01 01 04 HKR 2011-79 Päätös päätti, että vaalimainostelineet sijoitetaan ennen eduskunta-,

Lisätiedot

5 2 kpl KIINTEISTÖ OY NEULASEN PERUSTAMISSOPIMUS JA YHTIÖJÄRJESTYS

5 2 kpl KIINTEISTÖ OY NEULASEN PERUSTAMISSOPIMUS JA YHTIÖJÄRJESTYS Aika Torstai 17.8.2017 klo 15.00 16.35 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle = Ei. (n) (%) 25 49% JAA 24 47,1% EI 0 0% TYHJÄÄ

Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle = Ei. (n) (%) 25 49% JAA 24 47,1% EI 0 0% TYHJÄÄ Salon kaupunginvaltuusto Dnro 621/00.01.01.00/2016 22.5.2017 Äänestysluettelo 42, hallintosäännön hyväksyminen Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Heini Jalkanen Jarkko Kanerva

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Heini Jalkanen Jarkko Kanerva 1 NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous Aika 1.4.2008 kello 18.00 19.00 Paikka Naantalin kaupungintalo, valtuustosali Osallistujat Jäsenet: Naantali: Markku

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY Pohjois-Satakunnan jätteiden käsittely Oy:n varsinainen yhtiökokous Aika 29.6.2017 alkaen klo 12.00 Paikka Kankaanpään kaupungintalo, kaupunginjohtajan huone, Kuninkaanlähteenkatu 12. Kutsutut / Läsnä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (8) 41 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien asuntoyhtiöiden edustajien nimeäminen HEL 2017-001827 T 00 01 05 Päätös päätti kehottaa 1 kaupunginkanslian

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 2/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 18.8.2017 klo 13.00 13.35 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 05.12.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 11.12.2017 kello 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Jämi Areena 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.1.2017 kello 19.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (10) Keskusvaalilautakunta

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (10) Keskusvaalilautakunta Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 17:12-18:39 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, Herman -kokoustila Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017 Kaupunginhallitus 269 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 10 05.06.2017 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/00.00.01.00/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 269 Valmistelija: kansliapäällikkö Irma Nieminen,

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 7/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 1.4.2008 klo 8.30 11.00. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 7/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 1.4.2008 klo 8.30 11.00. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 7/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 1.4.2008 klo 8.30 11.00 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Alueiden johtokunnan kokoonpanon vahvistaminen toimikaudeksi

Alueiden johtokunnan kokoonpanon vahvistaminen toimikaudeksi Kaupunginhallitus 273 11.09.2017 Alueiden johtokunta 18 20.09.2017 Alueiden johtokunnan kokoonpanon vahvistaminen toimikaudeksi 2017-2019 KH 11.09.2017 273 Alueiden johtokunta toimii Lohjan lähidemokratian

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 19. joulukuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat Ero luottamustehtävistä / Ilpo Pylvänen, uuden valtuutetun kutsuminen valtuustoon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 24.04.2017 Sivu 1 / 1 817/2017 00.01.01.00 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 9 27.2.2017 Kaupunginhallitus 106 10.4.2017 47 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiöissä Valmistelijat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2016 1 (5) 4 Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen Pöydälle 29.02.2016 HEL 2016-000721 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää 1 kehottaa

Lisätiedot

Uuden kunnan järjestelytoimikunta (1) Yhdistymissopimus

Uuden kunnan järjestelytoimikunta (1) Yhdistymissopimus Uuden kunnan järjestelytoimikunta (1) Yhdistymissopimus Valtioneuvoston päätöksen jälkeen lääninhallitus asettaa järjestelytoimikunnan, joka asettamisensa jälkeen vastaa uuden kunnan hallinnon järjestämisen

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7/2011 51 Kokousaika Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 7 Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 2016 HEL 2014-013179 T 00 00 02 Päätös päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012 Aika: torstaina 23.2.2012 kello 18.00 19.20 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Paikallisdemokratian ja osallistumisen toimikunta 24.2.2010 José Valanta toimikunnan sihteeri Paikallisdemokratia

Lisätiedot

Kunnanhallitus 55 05.02.2013 Keskusvaalilautakunta 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013

Kunnanhallitus 55 05.02.2013 Keskusvaalilautakunta 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013 Kunnanhallitus 55 05.02.2013 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013 Äänestysaluejaon muuttaminen // KHALL 55 KESKV 54 sihteeri Seuraavat vaalit ovat Euroopan parlamentin

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA 3/2017. Aika: Torstai klo 12-12:36 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA 3/2017. Aika: Torstai klo 12-12:36 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA 3/2017 PÖYTÄKIRJA Aika: Torstai 9.3.2017 klo 12-12:36 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Rajala Tiina, pja Hautala Teuvo, vpja Kesänen Tiina, j Lehto Juhani,

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset Kaupunginhallituksen konsernijaosto 6 16.02.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset 952/00.00.01.12/2014

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = JAA Harri Lindholm, jäsenmäärä toimielimet = EI. n) (%) 40 78,4% JAA 11 21,6% EI 0 0% TYHJÄÄ 0 0% POISSA

Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = JAA Harri Lindholm, jäsenmäärä toimielimet = EI. n) (%) 40 78,4% JAA 11 21,6% EI 0 0% TYHJÄÄ 0 0% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 1807/00.00.01/2016 10.10.2016 Äänestysluettelot 84 Luottamushenkilöorganisaation linjaus 1.6.2017 alkavalle valtuustokaudelle Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = Harri

Lisätiedot

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen 28.2.2014 Tehtävä Selvittäjän on suoritettava kuntarakennelain 16a :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Erityinen kuntajakoselvitys

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.01.2017 klo 16:00-17:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen Kunnanhallitus 177 25.05.2015 Kunnanhallitus 200 01.06.2015 Kunnanvaltuusto 63 15.06.2015 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen 788/00.04.02/2014, 526/00.01.00/2015 Kunnanhallitus 25.05.2015 177

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT. Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT. Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Maanantaina 13.02.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Säkylän seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Huhtinen Sari Huitu Pertti Karilainen Leena Kivineva Tiina Kytövuori Tuula Lahti Sirpa Laine Pentti

Lisätiedot

Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää, että

Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää, että Kunnanhallitus 177 25.05.2015 Kunnanhallitus 200 01.06.2015 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen (kv) 788/00.04.02/2014, 526/00.01.00/2015 Kunnanhallitus 25.05.2015 177 Helsingin, Vantaan ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt Punkalaitumen kunta Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.36 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 15 Ainali Päivi

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Osuuskunnan perustaminen Suomen biopankkien yhteiseen palvelutoimintaan

Kuntayhtymän hallitus Osuuskunnan perustaminen Suomen biopankkien yhteiseen palvelutoimintaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 58 24.4.2017 73 224/00.04.00/2017 Osuuskunnan perustaminen Suomen biopankkien yhteiseen palvelutoimintaan Päätöshistoria Kuntayhtymän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 374. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 374. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.12.2015 Sivu 1 / 1 4760/2015 00.04.02.00 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 69 7.12.2015 374 Liiketoiminnan siirto Espoo Catering Oy:lle ja apporttisopimuksen hyväksyminen Valmistelijat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 06.03.2017 klo 16:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pykäläinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 15.05.2017 Sivu 1 / 1 830/2017 00.04.01.00 34 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Kiinteistö Oy Espoon sairaalan varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.5.2017 Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

Lappeenrannan toimitila-konsernin perustamiseen liittyvät toimenpiteet

Lappeenrannan toimitila-konsernin perustamiseen liittyvät toimenpiteet Kaupunginhallitus 166 03.04.2017 Kaupunginhallitus 186 10.04.2017 Lappeenrannan toimitila-konsernin perustamiseen liittyvät toimenpiteet 973/00.00.01.10/2015 KH 166 Valmistelija/lisätiedot: Strategia-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 55 21.11.2016 40 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Rintala Aino-Kaisa Tuomainen Janne. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Rintala Aino-Kaisa Tuomainen Janne. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Iitin kunta Kokouskutsu 8/2017 1 Aika 16.10.2017 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Kunnantalo, 1. kerroksen kokoushuone Huom! Lautakunta on päätösvaltainen vain täysilukuisena. Esteestä pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (1) 30 Asianro 459/10.03.02.04/2017 Eteneminen Melalahden koulun tilaratkaisussa Opetusjohtaja Leena Auvinen Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 133 Asianro 1761/00.01/2013 Ylimääräinen asia / Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n perustaminen Kaupunginhallitus / suunnitteluasiat 9.12.2013 50: Palvelualuejohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 02/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 02/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS Aika Maanantai 20.2.2017 klo 9.00 10.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 9

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 9 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 9 Tekninen lautakunta Nro 2/2015 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 1.4.2015 klo 17-18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17 16.02.2017 Kunnanhallitus 61 27.02.2017 Kunnanvaltuusto 12 13.03.2017 Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2013 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen.

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2013 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen. NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Jatkokokousaika Jatkokokouspaikka Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 16.30 Varikko, Nokian valtatie 31, 37100 Nokia OSALLISTUJAT

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot