Hierarkia Kuvaus Tietoelementin tyyppi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hierarkia Kuvaus Tietoelementin tyyppi"

Transkriptio

1 Page 1 of 7 Hierarkia Kuvaus Tietoelementin tyyppi Loogisen tason tietomalli Aloituspaikka Opiskelijaksioton tavoiteltu opiskelijamäärä. Arviointiasteikko Arvioinnissa käytetty asteikko Skaalaus Arvosanojen mahdollinen skaalaus Arvionti Mittari, jonka avulla arvioidaan tuloksia tietyllä asteikolla. AVI Aluehallintoviraston hallintoalue Hakemus Asiakirja, jolla hakija ilmoittaa hakevansa yhteen tai usempaan hakukohteeseen. hakemuksen_tila julkaisulupa Hakijaryhmä Kiintiö voi jakaantua hakijaryhmiin (esim. koulutustaustan perusteella muodostettu ryhmä) Hakukohde Koulutustarjonnassa mukana oleva koulutus tiettynä ajankohtana. alin_valintapistemäärä aloituspaikkojen_lkm Hakukohde valintaperuste ylin_valintapistemäärä Hakutoive Hakukohde, jonne hakija hakee opiskeluoikeutta. Tiettyyn hakemukseen liittyvien hakutoiveiden välillä voi olla suosituimmuusjärjestys (priorisointi). prioriteetti Ilmaisee hakutoiveiden keskenäisen prioriteetin. Jos on mahdollista, että samassa hakemuksessa voi olla useita erillisiä priorisointia vaativia hakutoiveryhmiä, pitää tämä mallintaa toisella tavalla. Hakutoiveen lisätiedot Hakutoiveeseen voi liittyä täydentäviä tietoja. Henkilö Luonnollinen henkilö -> Rooli (esim. hakija) Etunimet Henkilön etunimet HETU Henkilötunnus kotikunta Kunta missä henkilö on kirjoilla Kutsuma Henkilön kutsuma OidHenkilö Henkilön yksilöivä OID- Suku Henkilön suku Sukupuoli Henkilön sukupuoli Turvakielto Ilmaisee henkilöön kohdistuvan turvakiellon HenkilöstöLaji kuvaus ylälaji Viite ylemmän tason henkilöstölajiin. Issuer Issuer Body that issues the Diploma Supplement document NOTE The same body may also be the learning opportunity provider or the awarding body Jatko-opintomahdollisuudet Kuvaa millaiset jatko-opintomahdollisuudet tietty koulutus antaa kuvaus Kansalaisuus Henkilön kansalaisuus KansalaisuusKoodi Viittaus maastoon Kelpoisuus Kelpoisuusehto kelpoisuusehdot määrittelevät ehtoja, jotka hakijan täytyy täyttää ollakseen kelpoinen hakemaan ko. kohteeseen. Kelpoisuusehdot voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Kelpoisuusehto voi olla esimerkiksi Pohjakoulutus (esim. YO-tutkinto), Kielitaitotaso tai Muu kelpoisuusehto (esim. kilpailumenestys). kelpoisuus Kertoo hakijan kelpoisuuden tämän hakuperusteen perusteella. Korkeakoulukelpoisuuden mahdolliset arvot ovat: tarkistettu, ehdollisesti kk-kelpoinen, ei kk-kelpoinen, ei todennettu. Pitää selvittää, ovatko vastaava sopivia yleisen kelpoisuuden arvoimiseen. Kielisyys Henkilön tai organissation käyttämäkieli kieli. äidinkieli, opetuskieli, hallinnon kieli tai jokin muu. HUOM. Erikseen vielä kielisto KieliKoodi KieliTyyppi Ilmaisee kielen tyypin: Äidinkieli, muu... Kielitaitotaso Hakijan kielitaitotaso Kotimaan osoite Koulutusorganisaatio koulutuksen opetussuunnitelma Koulutuksen perustiedot Koulutuksen toteutus Suomessa sijaitseva osoite. Kotimaisella osoitteella on sekä tavallinen postinumero että maantieteellinen postinumero. Maantieteellinen postinumero kuvaa käyntiosoitetta, postinumero kuvaa postin toimitusosoitetta. Koulutusta järjestävä, hallinnoiva tai toteuttava organisaatio (Koulutuksen järjestäjä, oppilaitos, opetuspiste, oppisopimustoimipaikka...) Tämän luokan kautta sekä koulutuksen että koulutusmoduulin voi kiinnittää koulutuksiin ja opetukseen liittyviin yleisiin luokituksiin ja muihin määreisiin. Viittaa: URI: mlo:learningopportunityinstance Label: Learning Opportunity Instance Definition: A single occurrence of a learning opportunity. Unlike a Learning Opportunity Specification, a Learning Opportunity Instance is not abstract, may be bound to particular dates or locations, and may be applied for or participated in by learners. URI: DegreeProgrammeEaminationAndAssessmentRegulations Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/degreeprogrammeexaminationandassessmentregulations Label: Degree Programme Examination And Assessment Regulations Definition: Descriptive information about a Degree Programme s examination and assessment regulations, which would be useful to students contemplating study of that programme under the

2 Page 2 of 7 DegreeProgrammeEducationAndProfessionalGoals DegreeProgrammeFinalExamination DeparmentalEctsCoordinator LearningOpportunityType Prerequisite Qualification ECTS scheme Sub Property Of: mlo:assessment URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/degreeprogrammeeducationandprofessionalgoals Label: Degree Programme Education And Professional Goals Definition: Descriptive information about the educational and professional goals of a Degree Programme that would be useful to students contemplating study of that programme under the ECTS scheme Sub Property Of: URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/degreeprogrammefinalexamination Label: Degree Programme Final Examination Definition: Descriptive information about the nature of any final examinations within a Degree Programme, which would be useful to students contemplating study of that programme under the ECTS scheme Sub Property Of: mlo:assessment URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/institutionalectscoordinator Label: Institutional Ects Coordinator Definition: Details of the designated institutional ECTS coordinator for an institution providing ECTS learning opportunities Sub Property Of: URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/learningopportunitytype Label: Learning Opportunity Type Range: Definition:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/learningopportunitytypes Definition: Classifier for the type of ECTS learning opportunity provided by an institution, using values defined by the enumerated list \" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/learningopportunitytypes DegreeProgramme CourseUnit Sub Property Of: URI: mlo:prerequisite Label: Prerequisite Definition: A prerequisite or entry requirement for accessing the Learning Opportunity. URI: mlo:qualification Label: Qualification Definition: Status awarded to or conferred on a learner Note: Many formal learning opportunities are designed to prepare learners for the assessment that may lead to an awarding body awarding them a qualification. Tutkintoke?! tunniste Koulutus Organisoitu ja institutionalisoitu opetus. Merkitys tässä yhteydessä: koulutustarjonnassa mukana oleva koulutus. DegreeProgrammeAccessToFurtherStudies URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/degreeprogrammeaccesstofurtherstudies Label: Degree Programme Access To Further Studies Definition: Descriptive information about options for access to further study that would arise from studying a Degree Programme, which would be useful to students contemplating study of that programme under the ECTS scheme Sub Property Of: DegreeProgrammeStructureDiagram URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/degreeprogrammestructurediagram Label: Degree Programme Structure Diagram Definition: Descriptive, diagrammatic information about the structure of a Degree Programme showing the breakdown of ECTS credits (60 per year), which would be useful to students contemplating study of that programme under the ECTS scheme Sub Property Of: Nimi Koulutuksen Koulutusala Hallinnollinen käsite, joka määrittelee yleisellä tasolla, miten koulutus sijoittuu tieteen, yhteiskunnan ja työelämän aloille. Koulutusaste Luokitus, jolla jaotellaan koulutus ja opetus eri tasoille. Koulutushenkilöstörooli Virkailijan roolitieto (esim. valintapääkäyttäjä) Koulutusmoduuli Yläkäsite erilaisille koulutuksen osakokonaisuuksille. Koulutusmoduulin sisältyvyys Apukäsite koulutusmoduulien hierarkian kuvaamiseen Moduulin tyyppi Valinnaisuus Koulutusohjelma Tiedekunta-, tutkinto-, koulutusohjelma- ja pääainestot (Tilastokeskus); Ammattikorkeakoulukohtaiset koulutusohjelma- ja opintosuuntat (OPM) Koulutusohjelman opintojaksot pakollisuus Koulutusohjelman opintokokonaisuudet pakollisuus

3 Page 3 of 7 Kunta Koodisto: Tilastokeskuksen kuntasto Paikallistasolla toimiva julkishallinnon yksikkö, jolla on oma rajattu alueensa ja väestönsä [Wikipedia]. Myös itsehallinnollinen julkishallinnon yksikkö, joka toimii valtion valvonnassa.[wikipedia] Alkamispäivämäärä ISO2 ISO3 Kunta Kuntaan viittaava Nimi Nimilyhenne Päättymispäivämäärä Kuntahistoria Laajuus Opintojakson laajuus numeerisesti mitattuna Opintopiste opintoviikko Laskentakaava Kaava jolla valinnan pisteet lasketaan esitallennus Kaava Learner Learner <Diploma Supplement> Person who has successfully completed a formal educational programme NOTE The [ECTS Users' Guide] Glossary defines "student" as a "learner enrolled in a formal educational programme". Within the Diploma Supplement context, the learner is seen as a former ECTS student Learning Opportunity Provider URI: mlo:learningopportunityprovider Label: Learning Opportunity Provider Definition: An agent (person or organisation) that provides learning opportunities. GeneralInformationForMobileStudents URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationformobilestudents Label: General Information For Mobile Students Definition: Descriptive, practical information that would be useful for mobile students contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities GeneralInformationOnCostOfLiving URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationoncostofliving Label: General Information On Cost Of Living Definition: Descriptive information that would be useful to a student assessing the local cost of living when contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationonextramuralandleisurefacilities GeneralInformationOnExtraMuralAndLeisureFacilities Label: General Information On Extra Mural and Leisure Facilities Definition: Descriptive information about extra mural and leisure facilities that would be available to students contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities GeneralInformationOnFinancialSupport URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationonfinancialsupport Label: General Information On Financial Support Definition: Descriptive information about mechanisms for financial support that would be useful to a student contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities GeneralInformationOnInsurance URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationoninsurance Label: General Information On Insurance Definition: Descriptive information about insurance (recommended medical insurance, contents insurance, etc) that would be useful to a student contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationoninternationalprogrammes GeneralInformationOnInternationalProgrammes Label: General Information On International Programmes Definition: Descriptive information about programmes for international students available at an institution providing ECTS learning opportunities GeneralInformationOnLanguageCourses URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationonlanguagecourses Label: General Information On Language Courses Definition: Descriptive information about language courses that would be available to students contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities GeneralInformationOnMeals URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationonmeals Label: General Information On Meals Definition: Descriptive information about local options for eating that would be useful to a student contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities GeneralInformationOnMedicalFacilities URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationonmedicalfacilities

4 Page 4 of 7 GeneralInformationOnStudentsWithSpecialNeeds GeneralInformationOnSportsFacilities GeneralInformationOnStudentAssociations GeneralInformationOnStudentsAffairsOffice GeneralInformationOnStudyFacilities GeneralInfromationOnInternships InstitutionAcademicCalendar Label: General Information On Medical Facilities Definition: Descriptive information about local medical facilities that would be useful to a student contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationonfacilitiesforstudentswithspecialneeds Label: General Information On Facilities For Students With Special Needs Definition: Descriptive information about facilities that would be useful to students with special needs contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationoninternships Label: General Information On Internships Definition: Descriptive information about internship opportunities that would be available to students contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationonstudentassociations Label: General Information On Student Associations Definition: Descriptive information about student associations that would be available to students contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationonstudentaffairsoffice Label: General Information On Student Affairs Office Definition: Descriptive information about the student affairs office and its services that would be useful to a student contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationonstudyfacilities Label: General Information On Study Facilities Definition: Descriptive information about the study facilities available at an institution providing ECTS learning opportunities URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationoninternships Label: General Information On Internships Definition: Descriptive information about internship opportunities that would be available to students contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities Descriptive information about the academic calendar that an institution providing ECTS learning opportunities works to: when terms or semesters start, etc InstitutionMainUniversityRegulations InstitutionsAcademicAuthorities InstitutionAdmissionProcedures InstitutionalEctsCoordinator InstitutionGeneralDescription Koodi Nimi Lukukausi URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/institutionmainuniversityregulations Label: Institution Main University Regulations Definition: Descriptive overview of the main university regulations operated by an institution providing ECTS learning opportunities, paying special attention to recognition procedures Sub Property Of: \" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/institutiondescription URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/institutionacademicauthorities Label: Institution Academic Authorities Definition: Descriptive information about key academic positions and contact details for people in those positions within an institution providing ECTS learning opportunities Sub Property Of: URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/institutionadmissionprocedures Label: Institution Admission Procedures Definition: Descriptive overview of the admission and registration procedures operated by an institution providing ECTS learning opportunities Sub Property Of: URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/institutionalectscoordinator Label: Institutional Ects Coordinator Range: URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/institutiongeneraldescription Label: Institution General Description Definition: Summarised general description of an institution providing ECTS learning opportunities Sub Property Of:

5 Page 5 of 7 Lukuvuoden jaottelu pääasiassa vuodenaikojen mukaisesti. Läsnäoloilmoitus Toiminta, jossa opiskelija ilmoittaa, aikooko hän suorittaa opintoja tietyn lukuvuoden aikana lukuvuosi läsnäolo Maa Maakunta Maanosa Valtio tai itsehallinnollinen alue. Koodisto: Tilastokeskuksen maanosasto. Ihmisen määrittämä osa maan pintaa. Merien ei lasketa kuuluvan maanosiin. Maanosien rajat kulkevat pääosin mantereiden rajojen mukaisesti. Maanosia maapallolla on kuitenkin mantereita enemmän, sillä jako maanosiin perustuu muihinkin maantieteellisiin seikkoihin kuin valtameriin.[wikipedia] Muu hakuperuste Hakuperusteeksi ilmoitettu muu peruste kuin pohjakoulutus. Muuttuja Arvo Muuttujan tyyppi Operaattori Aritmeettinen operaattori (esim. +, -, %, *) Operaattorin tyyppi Opetussuunitelma suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Laajasti ymmärrettynä kuvaa opintojen ja koulutuksen rakenteen. Koodi Kuvaus Nimi Opetussuunnitelman peruste Normatiivinen kansallinen opetussuunnitelma Opetussuunnitelman oppiaine Tällä viitataan oppiaineeseen silloin kun se on opetussuunitelman rakenneosio(moduuli). Perusasteen oppimäärä koostuu vuosiluokista sekä sen sisällä suoritetuista oppiaineista ja oppiainekokonaisuuksista Opetussuunnitelman osa Opetussuunnitelman osan tyyppi Opetussuunnitelman sisältyvyys Apukäsite jolla kuvataan opetussuunnitelmien mahdollista hierarkiaa/sisältyvyyttä Opetussuunnitelman tyyppi Opintoala Koulutusalaa tarkentava koulutuksen jaottelu Opintojakso Pienin suoritettava opintojen osa [M1] Opintojaksoja ei voi pilkkoa eli ne ovat atomisia. Joissakin opetussuunnitelmissa tai opintooppaissa käytetään termiä kurssi samassa merkityksessä kuin termiä opintojakso. Käytännössä opintojaksoissa (kursseissa) on usein (esim. tentti ja harjoitukset) erikseen arvosteltavia osia [M1] CourseUnitCode URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/courseunitcode Label: Course Unit Code Definition: Public identifier for an ECTS Course Unit Sub Property Of: CourseUnitContent URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/courseunitcontent Label: Course Unit Content Definition: Descriptive information about the course content of a Course Unit that would be useful to students contemplating study of that course unit under the ECTS scheme Sub Property Of: CourseUnitLevel URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/courseunitlevel Label: Course Unit Level Definition: An account of the educational level of an ECTS Course Unit Sub Property Of: mlo:level CourseUnitType URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/courseunittype Label: Course Unit Type Definition: Classifier for the type of Course Unit offered by an institution providing ECTS learning opportunities Sub Property Of: CourseUnitYearOfStudy URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/courseunityearofstudy Label: Course Unit Year Of Study Definition: An account of the year of study in which an ECTS Course Unit appears Sub Property Of: mlo:level Credit URI: mlo:credit Label: Credit Definition: An account of the credits according to a specified system that can be obtained from completion of a Learning Opportunity Opintojakson rooli opetussuunnitelmassa Opinnon merkitys tietyssä opetussuunnitelmassa.(xdw) opintojakson valinnaisuus Tieto siitä onko opinto pakollinen, valinnainen tai vapaasti valittava opinto. Opintojakson toteutus URI: mlo:learningopportunityinstance Label: Learning Opportunity Instance Definition: A single occurrence of a learning opportunity. Unlike a Learning Opportunity Specification, a Learning Opportunity Instance is not abstract, may be bound to particular dates or locations, and may be applied for or participated in by learners. Opetuksen perusyksikkö, joka on aikaan ja paikkaan sidottu tapahtuma [3, M2]. Opintojakson toteutukseen liittyy, aika, paikka ja useimmiten myös opettaja ja osallistujat. Toteutustapa voi olla esimerkiksi luento-opetus, pienryhmäopetus,

6 Page 6 of 7 yksilöopetus, ryhmätyöskentely tai itsenäinen työskentely. Joissakin opetussuunnitelmissa tai opinto-oppaissa käytetään termiä kurssi samassa merkityksessä kuin termiä opintojakson toteutus tässä tietorakenteessa. [3, M2] CourseUnitAssessmentMethods CourseUnitRecommendedReading CourseUnitTeachingMethods CourseUnitTermPattern LanguageOfInstruction LearningOpportunityType Lecturer Location Objective Prerequisites Start URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/courseunitassessmentmethods Label: Course Unit Assessment Methods Definition: Descriptive information about the assessment methods employed on a Course Unit that would be useful to students contemplating study of that course unit under the ECTS scheme Sub Property Of: mlo:assessment URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/courseunitrecommendedreading Label: Course Unit Recommended Reading Definition: Descriptive information about the recommended reading for a Course Unit that would be useful to students contemplating study of that course unit under the ECTS scheme Sub Property Of: URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/courseunitteachingmethods Label: Course Unit Teaching Methods Definition: Descriptive information about the teaching methods employed on a Course Unit that would be useful to students contemplating study of that course unit under the ECTS scheme Sub Property Of: URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/courseunittermpattern Label: Course Unit Term Pattern Definition: Offering pattern for an instance of ECTS Course Unit, using values from the enumerated list \" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/courseunittermpatterns Semester Trimester Sub Property Of: mlo:engagement URI: mlo:languageofinstruction Label: Language of Instruction Range: Sub\" target=\"_blank\">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#literal Sub Property Of: as defined in ISO Definition: A language in which the Learning Opportunity is available to be taught. URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/learningopportunitytype Label: Learning Opportunity Type Range: Definition:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/learningopportunitytypes Definition: Classifier for the type of ECTS learning opportunity provided by an institution, using values defined by the enumerated list \" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/learningopportunitytypes DegreeProgramme CourseUnit Sub Property Of: URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/lecturer Label: Lecturer Definition: Details of a lecturer contributing to course unit within an institution providing ECTS learning opportunities Sub Property Of: URI: mlo:location Label: Location Definition: The spatial location of the Learning Opportunity Provider or Learning Opportunity. HUOM. -hakukohteen sijainti.. onko tämä sama tieto kuin koulutusorganisaation sijainti? URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/courseunitlearningoutcome Label: Course Unit Learning Outcome Definition: Description of intended learning outcome of an ECTS Course Unit Sub Property Of: mlo:objective URI: mlo:prerequisite Label: Prerequisite Definition: A prerequisite or entry requirement for accessing the Learning Opportunity. URI: mlo:start Label: Start Range: Sub\" target=\"_blank\">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#literal Sub Property Of: Definition:\" target=\"_blank\">http://purl.org/dc/elements/1.1/date Definition: A date from which the Learning Opportunity commences. HUOM. Mietittävä tämän yhteys valintaerään! Tunniste Opintokokonaisuus Opintokokonaisuuksia ja opintorakenteen opintojaksoja ryhmittelevä käsite. [M1] Opintokokonaisuudet koostuvat toisista opintokokonaisuuksista tai opintojaksoista. Joissakin opetussuunnitelmissa tai opinto-oppaissa käytetään termiä opintokokonaisuus suppeammassa merkityksessä kuin tässä tietorakenteessa. [3, M1] Opiskelijavalinta Toiminta, jossa koulutuksen järjestäjä hyväksyy hakijan koulutukseen hakemuksen ja valintaperusteiden perusteella. Oppiaine Tietyn alan opetussuunnitelmaan kuuluva kokonaisuus.

7 Page 7 of 7 Oppiainekokonaisuus kokoelma oppiaineita. Esim "taito- ja taideaineet" Organisaatio Henkilöiden yhteenliittymän rakenne Kunta Organisaation sijaintikunta kuvaus oid_organisaatio organisaation oid-tunnus Organisaation tyyppi y-tunnus YTJ:n y-tunnus Organisaatiohenkilö Organisaatioon kuuluva henkilö. Esim. avainhenkilö tai työntekijä. OrganisaatiohenkilöRooli Organisaatiohenkilön rooli. Esim. avainhenkilö. Huom. tässä perustietoihin kuuluvassa käsitteessä ei tule käyttää kuin yleisiä rooleja, esim. avainhenkilö, toimitusjohtaja, ei esim. toimi-alakohtaisia rooleja. Tarkemmat roolit kunnan tietyssä palvelussa taltioidaan roolikohtaisiin tietoihin. Organisaatiohistoria Sisältää tiedot organisaatioiden historiasta. Organisaatiosuhde Kuvaa organisaatiohierarkioita tai muita organisaatioiden välisiä suhteita. suhdekuvaus Osaaminen Henkilön koulutuksen kautta saavuttamat tiedot ja taidot Osoite Toimijan osoitteet Katuosoite Kunta Osoitetieto Osoitetyyppi Osoitetyypin ilmentymiä ovat esim: Kotiosoite Käyntiosoite Postiosoite Virallinen osoite Postilokero Postinumero Postitoimipaikka UlkomaanPostinumero Voimassaolo Voimassaolon ajanjakso määrittelee milloin osoite on voimassa. Ajanjakso-käsite sisältää alkamis- ja päättymispäivän (tietotyyppiä xsd:date). Aikajakso voi olla myös päättymätön eli loppupäivämäärää ei ole annettu. Jos alkupäi-vämäärä puuttuu, tulkitaan alkupäivämäärä menneisyyteen. Paikallinen opetussuunnitelma Opetussuunnitelman paikallinen toteutus Period Of Learning grouping component for a specific period of learning (semester, year) within the programme of study. Each mlo:learningopportunityspecification instance of this nature MAY be associated with one or more child mlo:learningopportunityspecification instances, representing the modules or subcomponents in the specific period of the programme of study, through the mlo:haspart association. Pohjakoulutus Koulutus tai tutkinto, jolla hakija hakee koulutukseen eli jota hän käyttää hakuperusteena. Postinumero Viisinumeroisesta sta sekä postitoimipaikan nimestä koostuva tunniste. Jotkin organisaatiot käyttävät omia postinumeroitaan, jolloin postitoimipaikan kuvastaa ko. organisaatiota tai jotakin tiettyä käyttötarkoitusta. Puhelinnumero Henkilön tai organisaation puhelinnumerot

Koulutustarjonta Osaamisen isen ja siv ja isty siv kse isty n parhaaksi a

Koulutustarjonta Osaamisen isen ja siv ja isty siv kse isty n parhaaksi a Koulutustarjonta Kehittämisen lähtökohtia Vaatimus: kaikki olemassa olevat koulutukset yhteen palvelukokonaisuuteen. Tiedossa myös koulutustarjonnan heterogeenisyys eri sektoreiden välillä ja jopa sisällä

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal ECAS-tunnuksen hankkiminen Participant Portal osoite: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/ Uudet käyttäjät, joilla ei vielä ole ECAS-tunnuksia:

Lisätiedot

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Application for Pupils' Afternoon Activities

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Application for Pupils' Afternoon Activities 1/2 Ilmoitus vastaanotettu / 20 Vast.ottaja Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Application for Pupils' Afternoon Activities 1 Lapsen tiedot Suku- ja etunimet Last and First s Lähiosoite Street Address

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterin nimi Opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro 2. Rekisterin pitäjä Nimi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa

Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa Seminaari 17.11.2010 Fulbright Center Anu Virkkunen-Fullenwider Helsingin yliopiston kielikeskus anu.virkkunen@helsinki.fi Esityksen sisältö - Ensin

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

ECTS- ja DS-tunnustyöpaja hakijoille. Bologna-seminaari 14.5.2012

ECTS- ja DS-tunnustyöpaja hakijoille. Bologna-seminaari 14.5.2012 ECTS- ja DS-tunnustyöpaja hakijoille Bologna-seminaari 14.5.2012 ECTS- ja DS-tunnus työpaja hakijoille Kansalliset ECTS-neuvonantajat, Tommi Haapaniemi, Itä-Suomen yliopisto Annika Stadius, Arcada Asiantuntija

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Lomakkeen nimi: AHOT 1B

Lomakkeen nimi: AHOT 1B Lomakkeen nimi: AHOT 1B OULUN YLIOPISTO Tiedekunta, jolle hakemus osoitetaan: (Huom. jokaista tiedekuntaa kohtaan täytetään yksi lomake) Saapunut tiedekuntaan / 20 AHOT-LOMAKE ARKIOPPIMISESSA TAI EPÄVIRALLISESSA

Lisätiedot

Lausuntolomake Pvm: 11.3.2015 Standardiehdotus: ISO 2789 käännös

Lausuntolomake Pvm: 11.3.2015 Standardiehdotus: ISO 2789 käännös Lausuntolomake Pvm:.3.05 Standardiehdotus: ISO 789 käännös 7) 3.).. yl Academic libraray = Tieteellinen kirjasto - määritelmä on liian suppea, sen pitäisi sisältää myös tieteelliset erikoiskirjastot:...

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Henkilötiedot Tutkintotodistus annetaan tähän lomakkeeseen kirjoitetulla nimellä, ellei opiskelija vaihda virallisesti nimeään opintojen aikana.

Henkilötiedot Tutkintotodistus annetaan tähän lomakkeeseen kirjoitetulla nimellä, ellei opiskelija vaihda virallisesti nimeään opintojen aikana. Henkilötietolomake Henkilötiedot Tutkintotodistus annetaan tähän lomakkeeseen kirjoitetulla nimellä, ellei opiskelija vaihda virallisesti nimeään opintojen aikana. Sukunimi Henkilötunnus Etunimet (alleviivaa

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

1) etsi ensisijainen kohteesi hakuportaalista: https://kvl.it.helsinki.fi/mobility/mobilitysearchservlet?sprache=en&identifier=helsink01

1) etsi ensisijainen kohteesi hakuportaalista: https://kvl.it.helsinki.fi/mobility/mobilitysearchservlet?sprache=en&identifier=helsink01 Ohje Helsingin yliopiston vaihtohakuun HUOM! Tarkista aina hakuilmoituksesta ja hakuohjeista kuinka sinun tulee hakemuksesi tehdä ja minne hakemus sekä vaaditut liitteet tulee palauttaa. Tutustu hakuohjeeseen

Lisätiedot

Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op. Markus Norrena

Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op. Markus Norrena Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op Markus Norrena Ko#tehtävä 4 Viimeistele "alkeellinen kuvagalleria". Käytännössä kaksi sivua Yksi jolla voi ladata kuvia palvelimelle (file upload) Toinen jolla ladattuja

Lisätiedot

Opiskelemaan Japaniin

Opiskelemaan Japaniin Opiskelemaan Japaniin 1 Japanin suurlähetystön kautta haettavat apurahat 2 Itsenäinen opiskelu Japanissa Embassy of Japan 17. May 2011 1 Japanin suurlähetystön kautta haettavat apurahat opiskeluun Japanissa

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014

Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014 Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014 Työnhakijan tietojen tagit (=hakulomakkeen kentät) = Vastaanottajan (työnhakija tai työntekijä) -kentät Henkilötiedot; Sukunimi Henkilötiedot; Etunimi

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS. Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 OPH

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS. Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 OPH LUKIN VALMISTAVA KULUTUS Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 PH Tavoitteet Parantaa opetuskielen taitoja ja opiskelutaitoja. Antaa valmiuksia toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Mahdollisuuksien

Lisätiedot

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login Valtionapu liikunnan alan kansainvälisille konferensseille ja kokouksille Suomessa Statsunderstöd för internationella idrottskonferenser och möten i Finland State subsidy for organizing international conferences

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

Liikkuvuuden lomakkeet

Liikkuvuuden lomakkeet Liikkuvuuden lomakkeet Apurahasopimukset opiskelijoille LA for studies La for traineeships Erasmus student Charter Apurahasopimukset henkilökunnalle Staff Mobility for Teaching mobility agreement Staff

Lisätiedot

Lissabonin sopimus ja sen liiteasiakirjat

Lissabonin sopimus ja sen liiteasiakirjat Lissabonin sopimus ja sen liiteasiakirjat Opetusneuvos Carita Blomqvist For learning and competence Yleissopimus korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamisesta Euroopan alueella Suomessa

Lisätiedot

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Rakennettu ympäristö Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Kiinteistö on oikeuksien, rajoitusten ja velvollisuuksien muodostama alueellisesti rajattu kokonaisuus Reaalitalouden yksikkö Maankäytön yksikkö

Lisätiedot

ECTS- ja DS järjestelmien hyödyt opiskelijanäkökulmasta

ECTS- ja DS järjestelmien hyödyt opiskelijanäkökulmasta ECTS- ja DS järjestelmien hyödyt opiskelijanäkökulmasta Jarmo Kallunki ECTS ja DS tunnusten hyödyt korkeakouluille seminaari Helsinki Congress Paasitorni 27.1.2011 ECTS & DS Bolognan alkuperäistavoitteet

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä : MBA-tutkintoon johtavan koulutuksen sopimus

Kansallinen hankintailmoitus: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä : MBA-tutkintoon johtavan koulutuksen sopimus Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä : MBA-tutkintoon johtavan koulutuksen sopimus Tarjoukset 6.4.2011 klo 11.00 mennessä osoitteeseen: P.O.Box

Lisätiedot

Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op. Markus Norrena

Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op. Markus Norrena Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op Markus Norrena Kotitehtävä 6, toteuttakaa alla olevan luokka ja attribuutit (muuttujat) Kotitehtävä 6, toteuttakaa alla olevan luokka ja attribuutit (muuttujat) Huom!

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA KJ LOGO TÄHÄN Sivu 1 / 5 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA Tämä asiakirja sisältää asetuksen ammatillisesta koulutuksesta (811/98) sekä asetuksen ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation DO NOT STAPLE APPLICATION FORM League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation The Foundation has been supporting Finnish students in their studies in the USA since 1970. Checklist. A complete

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 TAMPEREEN YLIOPISTO Informaatiotieteiden yksikkö (SIS) Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 Nämä määräykset astuvat voimaan 1.8.2015. Määräykset on vahvistettu

Lisätiedot

Pätevyyttä haettava oikeustulkkirekisterilautakunnalta. Edellytyksenä (lakiesityksestä lainaus):

Pätevyyttä haettava oikeustulkkirekisterilautakunnalta. Edellytyksenä (lakiesityksestä lainaus): Oikeustulkkirekisterin karkea speksi: Rekisteriin merkittävät tiedot: tulkin nimi henkilötunnus osoite Osoitetietojen lisäksi oikeustulkkirekisteriin voidaan tulkin pyynnöstä merkitä sähköpostiosoite,

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3)

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3) Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3) Tarjoukset 5.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: TARJOUS: Neuropsykiatrinen

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

Recommended background: Structural Engineering I and II

Recommended background: Structural Engineering I and II COURSE PROGRAMME COURSE NAME: 21631120 Basic Course in Steel Structures GROUP: CREDITS: INRANU04A3 3 cr TEACHER: TIME: 01.09.2005-31.04.2006 OBJECTIVE: This bilingual course aims at providing students

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT 1(11) E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT SISÄLTÖ: OPISKELUPALVELUT eopintotoimistossa... 2 Selainvaatimus... 2 Rekisteröityminen portaaliin... 2 Muista päivittää muuttuneet tietosi... 3 VirtuaaliAMK:n koulutustarjonta

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu SoleOps Opiskelijan opas. SoleOps

Diakonia-ammattikorkeakoulu SoleOps Opiskelijan opas. SoleOps www.diak.fi 1 Sisällys 1.. 3 2. Opetussuunnitelma 4 3. Koulutusohjelman kuvaus. 8 4. Toteutussuunnitelma.. 9 5. Vapaasti valittavat opinnot 12 6. Oppimateriaalit... 16 www.diak.fi 2 1 toimii julkisessa

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

ERASMUS-VAIHTOINFO lv. 2015-2016 vaihtoihin

ERASMUS-VAIHTOINFO lv. 2015-2016 vaihtoihin Vaihda maisemaa! -tapahtuma 22.1.2105 ERASMUS-VAIHTOINFO lv. 2015-2016 vaihtoihin OHJEITA VAIHTOON EUROOPPAAN HALUAVALLE KO102 Marita Puikkonen 22.1.2015 Vaihda maisemaa! ERASMUS+ Haluaisitko lähteä opiskelemaan

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015. 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015. 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus-

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Ryhmän työskentelytapa ja tulokset

Ryhmän työskentelytapa ja tulokset 3.12.2007 Tunnustetaanko osaaminen -seminaari Ryhmä 1.2 Oppimistulokset ja niiden arviointi Keskusteluista koosti Riitta Hakulinen Ryhmän työskentelytapa ja tulokset Keskustelun taustalla olivat juuri

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Ways of supporting international degree students in Finland - global competency and citizenship -

Ways of supporting international degree students in Finland - global competency and citizenship - Ways of supporting international degree students in Finland - global competency and citizenship - Helli Kitinoja, Manager of International Affairs, Seinäjoki UAS Tampere, May 13, 2014 School of Business

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Ohje CAO:n yhteishakuun Irlannin korkeakouluihin hakeutumista varten (on-line)

Ohje CAO:n yhteishakuun Irlannin korkeakouluihin hakeutumista varten (on-line) Ohje CAO:n yhteishakuun Irlannin korkeakouluihin hakeutumista varten (on-line) Oheinen CIMOn neuvontapalvelujen laatima epävirallinen ohje CAO:n yhteishakulomakkeen täyttöön pohjautuu CAO:n sivuilta www.cao.ie

Lisätiedot

Muutoksia lukuvuosien 2012-2013 ja 2013-2014 tutkintovaatimuksiin

Muutoksia lukuvuosien 2012-2013 ja 2013-2014 tutkintovaatimuksiin Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 5.6.2012 Muutoksia lukuvuosien 2012-2013 ja 2013-2014 tutkintovaatimuksiin Biotieteiden laitoksen laitosneuvosto 2.5.2012, 5 1) Opintojakson

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa Hanna Autere Opetushallitus ECVET Café, Seinäjoki 22.9. 2015 ECVET-aikataulu Lähtökohtana 20 vuotta osaamisperusteisuutta ECVET TWG 2002 Konsultaatio 2007 FINECVET

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

Valinta, sijoittelu ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Valinta, sijoittelu ja opiskelupaikan vastaanottaminen Joonas Mäkinen Valinta, sijoittelu ja opiskelupaikan vastaanottaminen 4.5.2011 Valinta ja sijoittuminen, mitä edellyttää? Hakija ilmoittaa hakemuksessa hakukohteiden prioriteetit Korkeakoulu muodostaa

Lisätiedot

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto VAAS A N Y L I O P I S TO 2 0 1 2 2013 OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK Filosofian maisterin tutkinto Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Fabriikki, Yliopistonranta

Lisätiedot

Ohje hakulomakkeen täyttämiseen opintopolku.fi -palvelussa

Ohje hakulomakkeen täyttämiseen opintopolku.fi -palvelussa Opetushallitus syksy 2013 Ohje hakulomakkeen täyttämiseen opintopolku.fi -palvelussa Tässä ohjeessa on kuvattu miten hakulomake täytetään ja lähetetään opintopolku.fi-palvelussa. Näytön kuvien avulla näet

Lisätiedot

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (1p kaikista): a) Mitä tarkoittaa funktion ylikuormittaminen (overloading)? b) Mitä tarkoittaa jäsenfunktion ylimääritys

Lisätiedot

Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla

Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla EXCEL-SIIRTOTIEDOSTON MUODOSTUSOHJE KEVÄÄN 2014 YHTEISHAKUA VARTEN Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla Tässä ohjeessa kerrotaan, miten perusopetuksen päättöluokkalaisten,

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot