Hierarkia Kuvaus Tietoelementin tyyppi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hierarkia Kuvaus Tietoelementin tyyppi"

Transkriptio

1 Page 1 of 7 Hierarkia Kuvaus Tietoelementin tyyppi Loogisen tason tietomalli Aloituspaikka Opiskelijaksioton tavoiteltu opiskelijamäärä. Arviointiasteikko Arvioinnissa käytetty asteikko Skaalaus Arvosanojen mahdollinen skaalaus Arvionti Mittari, jonka avulla arvioidaan tuloksia tietyllä asteikolla. AVI Aluehallintoviraston hallintoalue Hakemus Asiakirja, jolla hakija ilmoittaa hakevansa yhteen tai usempaan hakukohteeseen. hakemuksen_tila julkaisulupa Hakijaryhmä Kiintiö voi jakaantua hakijaryhmiin (esim. koulutustaustan perusteella muodostettu ryhmä) Hakukohde Koulutustarjonnassa mukana oleva koulutus tiettynä ajankohtana. alin_valintapistemäärä aloituspaikkojen_lkm Hakukohde valintaperuste ylin_valintapistemäärä Hakutoive Hakukohde, jonne hakija hakee opiskeluoikeutta. Tiettyyn hakemukseen liittyvien hakutoiveiden välillä voi olla suosituimmuusjärjestys (priorisointi). prioriteetti Ilmaisee hakutoiveiden keskenäisen prioriteetin. Jos on mahdollista, että samassa hakemuksessa voi olla useita erillisiä priorisointia vaativia hakutoiveryhmiä, pitää tämä mallintaa toisella tavalla. Hakutoiveen lisätiedot Hakutoiveeseen voi liittyä täydentäviä tietoja. Henkilö Luonnollinen henkilö -> Rooli (esim. hakija) Etunimet Henkilön etunimet HETU Henkilötunnus kotikunta Kunta missä henkilö on kirjoilla Kutsuma Henkilön kutsuma OidHenkilö Henkilön yksilöivä OID- Suku Henkilön suku Sukupuoli Henkilön sukupuoli Turvakielto Ilmaisee henkilöön kohdistuvan turvakiellon HenkilöstöLaji kuvaus ylälaji Viite ylemmän tason henkilöstölajiin. Issuer Issuer Body that issues the Diploma Supplement document NOTE The same body may also be the learning opportunity provider or the awarding body Jatko-opintomahdollisuudet Kuvaa millaiset jatko-opintomahdollisuudet tietty koulutus antaa kuvaus Kansalaisuus Henkilön kansalaisuus KansalaisuusKoodi Viittaus maastoon Kelpoisuus Kelpoisuusehto kelpoisuusehdot määrittelevät ehtoja, jotka hakijan täytyy täyttää ollakseen kelpoinen hakemaan ko. kohteeseen. Kelpoisuusehdot voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Kelpoisuusehto voi olla esimerkiksi Pohjakoulutus (esim. YO-tutkinto), Kielitaitotaso tai Muu kelpoisuusehto (esim. kilpailumenestys). kelpoisuus Kertoo hakijan kelpoisuuden tämän hakuperusteen perusteella. Korkeakoulukelpoisuuden mahdolliset arvot ovat: tarkistettu, ehdollisesti kk-kelpoinen, ei kk-kelpoinen, ei todennettu. Pitää selvittää, ovatko vastaava sopivia yleisen kelpoisuuden arvoimiseen. Kielisyys Henkilön tai organissation käyttämäkieli kieli. äidinkieli, opetuskieli, hallinnon kieli tai jokin muu. HUOM. Erikseen vielä kielisto KieliKoodi KieliTyyppi Ilmaisee kielen tyypin: Äidinkieli, muu... Kielitaitotaso Hakijan kielitaitotaso Kotimaan osoite Koulutusorganisaatio koulutuksen opetussuunnitelma Koulutuksen perustiedot Koulutuksen toteutus Suomessa sijaitseva osoite. Kotimaisella osoitteella on sekä tavallinen postinumero että maantieteellinen postinumero. Maantieteellinen postinumero kuvaa käyntiosoitetta, postinumero kuvaa postin toimitusosoitetta. Koulutusta järjestävä, hallinnoiva tai toteuttava organisaatio (Koulutuksen järjestäjä, oppilaitos, opetuspiste, oppisopimustoimipaikka...) Tämän luokan kautta sekä koulutuksen että koulutusmoduulin voi kiinnittää koulutuksiin ja opetukseen liittyviin yleisiin luokituksiin ja muihin määreisiin. Viittaa: URI: mlo:learningopportunityinstance Label: Learning Opportunity Instance Definition: A single occurrence of a learning opportunity. Unlike a Learning Opportunity Specification, a Learning Opportunity Instance is not abstract, may be bound to particular dates or locations, and may be applied for or participated in by learners. URI: DegreeProgrammeEaminationAndAssessmentRegulations Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/degreeprogrammeexaminationandassessmentregulations Label: Degree Programme Examination And Assessment Regulations Definition: Descriptive information about a Degree Programme s examination and assessment regulations, which would be useful to students contemplating study of that programme under the

2 Page 2 of 7 DegreeProgrammeEducationAndProfessionalGoals DegreeProgrammeFinalExamination DeparmentalEctsCoordinator LearningOpportunityType Prerequisite Qualification ECTS scheme Sub Property Of: mlo:assessment URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/degreeprogrammeeducationandprofessionalgoals Label: Degree Programme Education And Professional Goals Definition: Descriptive information about the educational and professional goals of a Degree Programme that would be useful to students contemplating study of that programme under the ECTS scheme Sub Property Of: URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/degreeprogrammefinalexamination Label: Degree Programme Final Examination Definition: Descriptive information about the nature of any final examinations within a Degree Programme, which would be useful to students contemplating study of that programme under the ECTS scheme Sub Property Of: mlo:assessment URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/institutionalectscoordinator Label: Institutional Ects Coordinator Definition: Details of the designated institutional ECTS coordinator for an institution providing ECTS learning opportunities Sub Property Of: URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/learningopportunitytype Label: Learning Opportunity Type Range: Definition:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/learningopportunitytypes Definition: Classifier for the type of ECTS learning opportunity provided by an institution, using values defined by the enumerated list \" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/learningopportunitytypes DegreeProgramme CourseUnit Sub Property Of: URI: mlo:prerequisite Label: Prerequisite Definition: A prerequisite or entry requirement for accessing the Learning Opportunity. URI: mlo:qualification Label: Qualification Definition: Status awarded to or conferred on a learner Note: Many formal learning opportunities are designed to prepare learners for the assessment that may lead to an awarding body awarding them a qualification. Tutkintoke?! tunniste Koulutus Organisoitu ja institutionalisoitu opetus. Merkitys tässä yhteydessä: koulutustarjonnassa mukana oleva koulutus. DegreeProgrammeAccessToFurtherStudies URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/degreeprogrammeaccesstofurtherstudies Label: Degree Programme Access To Further Studies Definition: Descriptive information about options for access to further study that would arise from studying a Degree Programme, which would be useful to students contemplating study of that programme under the ECTS scheme Sub Property Of: DegreeProgrammeStructureDiagram URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/degreeprogrammestructurediagram Label: Degree Programme Structure Diagram Definition: Descriptive, diagrammatic information about the structure of a Degree Programme showing the breakdown of ECTS credits (60 per year), which would be useful to students contemplating study of that programme under the ECTS scheme Sub Property Of: Nimi Koulutuksen Koulutusala Hallinnollinen käsite, joka määrittelee yleisellä tasolla, miten koulutus sijoittuu tieteen, yhteiskunnan ja työelämän aloille. Koulutusaste Luokitus, jolla jaotellaan koulutus ja opetus eri tasoille. Koulutushenkilöstörooli Virkailijan roolitieto (esim. valintapääkäyttäjä) Koulutusmoduuli Yläkäsite erilaisille koulutuksen osakokonaisuuksille. Koulutusmoduulin sisältyvyys Apukäsite koulutusmoduulien hierarkian kuvaamiseen Moduulin tyyppi Valinnaisuus Koulutusohjelma Tiedekunta-, tutkinto-, koulutusohjelma- ja pääainestot (Tilastokeskus); Ammattikorkeakoulukohtaiset koulutusohjelma- ja opintosuuntat (OPM) Koulutusohjelman opintojaksot pakollisuus Koulutusohjelman opintokokonaisuudet pakollisuus

3 Page 3 of 7 Kunta Koodisto: Tilastokeskuksen kuntasto Paikallistasolla toimiva julkishallinnon yksikkö, jolla on oma rajattu alueensa ja väestönsä [Wikipedia]. Myös itsehallinnollinen julkishallinnon yksikkö, joka toimii valtion valvonnassa.[wikipedia] Alkamispäivämäärä ISO2 ISO3 Kunta Kuntaan viittaava Nimi Nimilyhenne Päättymispäivämäärä Kuntahistoria Laajuus Opintojakson laajuus numeerisesti mitattuna Opintopiste opintoviikko Laskentakaava Kaava jolla valinnan pisteet lasketaan esitallennus Kaava Learner Learner <Diploma Supplement> Person who has successfully completed a formal educational programme NOTE The [ECTS Users' Guide] Glossary defines "student" as a "learner enrolled in a formal educational programme". Within the Diploma Supplement context, the learner is seen as a former ECTS student Learning Opportunity Provider URI: mlo:learningopportunityprovider Label: Learning Opportunity Provider Definition: An agent (person or organisation) that provides learning opportunities. GeneralInformationForMobileStudents URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationformobilestudents Label: General Information For Mobile Students Definition: Descriptive, practical information that would be useful for mobile students contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities GeneralInformationOnCostOfLiving URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationoncostofliving Label: General Information On Cost Of Living Definition: Descriptive information that would be useful to a student assessing the local cost of living when contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationonextramuralandleisurefacilities GeneralInformationOnExtraMuralAndLeisureFacilities Label: General Information On Extra Mural and Leisure Facilities Definition: Descriptive information about extra mural and leisure facilities that would be available to students contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities GeneralInformationOnFinancialSupport URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationonfinancialsupport Label: General Information On Financial Support Definition: Descriptive information about mechanisms for financial support that would be useful to a student contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities GeneralInformationOnInsurance URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationoninsurance Label: General Information On Insurance Definition: Descriptive information about insurance (recommended medical insurance, contents insurance, etc) that would be useful to a student contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationoninternationalprogrammes GeneralInformationOnInternationalProgrammes Label: General Information On International Programmes Definition: Descriptive information about programmes for international students available at an institution providing ECTS learning opportunities GeneralInformationOnLanguageCourses URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationonlanguagecourses Label: General Information On Language Courses Definition: Descriptive information about language courses that would be available to students contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities GeneralInformationOnMeals URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationonmeals Label: General Information On Meals Definition: Descriptive information about local options for eating that would be useful to a student contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities GeneralInformationOnMedicalFacilities URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationonmedicalfacilities

4 Page 4 of 7 GeneralInformationOnStudentsWithSpecialNeeds GeneralInformationOnSportsFacilities GeneralInformationOnStudentAssociations GeneralInformationOnStudentsAffairsOffice GeneralInformationOnStudyFacilities GeneralInfromationOnInternships InstitutionAcademicCalendar Label: General Information On Medical Facilities Definition: Descriptive information about local medical facilities that would be useful to a student contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationonfacilitiesforstudentswithspecialneeds Label: General Information On Facilities For Students With Special Needs Definition: Descriptive information about facilities that would be useful to students with special needs contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationoninternships Label: General Information On Internships Definition: Descriptive information about internship opportunities that would be available to students contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationonstudentassociations Label: General Information On Student Associations Definition: Descriptive information about student associations that would be available to students contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationonstudentaffairsoffice Label: General Information On Student Affairs Office Definition: Descriptive information about the student affairs office and its services that would be useful to a student contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationonstudyfacilities Label: General Information On Study Facilities Definition: Descriptive information about the study facilities available at an institution providing ECTS learning opportunities URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/generalinformationoninternships Label: General Information On Internships Definition: Descriptive information about internship opportunities that would be available to students contemplating study at an institution providing ECTS learning opportunities Descriptive information about the academic calendar that an institution providing ECTS learning opportunities works to: when terms or semesters start, etc InstitutionMainUniversityRegulations InstitutionsAcademicAuthorities InstitutionAdmissionProcedures InstitutionalEctsCoordinator InstitutionGeneralDescription Koodi Nimi Lukukausi URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/institutionmainuniversityregulations Label: Institution Main University Regulations Definition: Descriptive overview of the main university regulations operated by an institution providing ECTS learning opportunities, paying special attention to recognition procedures Sub Property Of: \" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/institutiondescription URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/institutionacademicauthorities Label: Institution Academic Authorities Definition: Descriptive information about key academic positions and contact details for people in those positions within an institution providing ECTS learning opportunities Sub Property Of: URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/institutionadmissionprocedures Label: Institution Admission Procedures Definition: Descriptive overview of the admission and registration procedures operated by an institution providing ECTS learning opportunities Sub Property Of: URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/institutionalectscoordinator Label: Institutional Ects Coordinator Range: URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/institutiongeneraldescription Label: Institution General Description Definition: Summarised general description of an institution providing ECTS learning opportunities Sub Property Of:

5 Page 5 of 7 Lukuvuoden jaottelu pääasiassa vuodenaikojen mukaisesti. Läsnäoloilmoitus Toiminta, jossa opiskelija ilmoittaa, aikooko hän suorittaa opintoja tietyn lukuvuoden aikana lukuvuosi läsnäolo Maa Maakunta Maanosa Valtio tai itsehallinnollinen alue. Koodisto: Tilastokeskuksen maanosasto. Ihmisen määrittämä osa maan pintaa. Merien ei lasketa kuuluvan maanosiin. Maanosien rajat kulkevat pääosin mantereiden rajojen mukaisesti. Maanosia maapallolla on kuitenkin mantereita enemmän, sillä jako maanosiin perustuu muihinkin maantieteellisiin seikkoihin kuin valtameriin.[wikipedia] Muu hakuperuste Hakuperusteeksi ilmoitettu muu peruste kuin pohjakoulutus. Muuttuja Arvo Muuttujan tyyppi Operaattori Aritmeettinen operaattori (esim. +, -, %, *) Operaattorin tyyppi Opetussuunitelma suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Laajasti ymmärrettynä kuvaa opintojen ja koulutuksen rakenteen. Koodi Kuvaus Nimi Opetussuunnitelman peruste Normatiivinen kansallinen opetussuunnitelma Opetussuunnitelman oppiaine Tällä viitataan oppiaineeseen silloin kun se on opetussuunitelman rakenneosio(moduuli). Perusasteen oppimäärä koostuu vuosiluokista sekä sen sisällä suoritetuista oppiaineista ja oppiainekokonaisuuksista Opetussuunnitelman osa Opetussuunnitelman osan tyyppi Opetussuunnitelman sisältyvyys Apukäsite jolla kuvataan opetussuunnitelmien mahdollista hierarkiaa/sisältyvyyttä Opetussuunnitelman tyyppi Opintoala Koulutusalaa tarkentava koulutuksen jaottelu Opintojakso Pienin suoritettava opintojen osa [M1] Opintojaksoja ei voi pilkkoa eli ne ovat atomisia. Joissakin opetussuunnitelmissa tai opintooppaissa käytetään termiä kurssi samassa merkityksessä kuin termiä opintojakso. Käytännössä opintojaksoissa (kursseissa) on usein (esim. tentti ja harjoitukset) erikseen arvosteltavia osia [M1] CourseUnitCode URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/courseunitcode Label: Course Unit Code Definition: Public identifier for an ECTS Course Unit Sub Property Of: CourseUnitContent URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/courseunitcontent Label: Course Unit Content Definition: Descriptive information about the course content of a Course Unit that would be useful to students contemplating study of that course unit under the ECTS scheme Sub Property Of: CourseUnitLevel URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/courseunitlevel Label: Course Unit Level Definition: An account of the educational level of an ECTS Course Unit Sub Property Of: mlo:level CourseUnitType URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/courseunittype Label: Course Unit Type Definition: Classifier for the type of Course Unit offered by an institution providing ECTS learning opportunities Sub Property Of: CourseUnitYearOfStudy URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/courseunityearofstudy Label: Course Unit Year Of Study Definition: An account of the year of study in which an ECTS Course Unit appears Sub Property Of: mlo:level Credit URI: mlo:credit Label: Credit Definition: An account of the credits according to a specified system that can be obtained from completion of a Learning Opportunity Opintojakson rooli opetussuunnitelmassa Opinnon merkitys tietyssä opetussuunnitelmassa.(xdw) opintojakson valinnaisuus Tieto siitä onko opinto pakollinen, valinnainen tai vapaasti valittava opinto. Opintojakson toteutus URI: mlo:learningopportunityinstance Label: Learning Opportunity Instance Definition: A single occurrence of a learning opportunity. Unlike a Learning Opportunity Specification, a Learning Opportunity Instance is not abstract, may be bound to particular dates or locations, and may be applied for or participated in by learners. Opetuksen perusyksikkö, joka on aikaan ja paikkaan sidottu tapahtuma [3, M2]. Opintojakson toteutukseen liittyy, aika, paikka ja useimmiten myös opettaja ja osallistujat. Toteutustapa voi olla esimerkiksi luento-opetus, pienryhmäopetus,

6 Page 6 of 7 yksilöopetus, ryhmätyöskentely tai itsenäinen työskentely. Joissakin opetussuunnitelmissa tai opinto-oppaissa käytetään termiä kurssi samassa merkityksessä kuin termiä opintojakson toteutus tässä tietorakenteessa. [3, M2] CourseUnitAssessmentMethods CourseUnitRecommendedReading CourseUnitTeachingMethods CourseUnitTermPattern LanguageOfInstruction LearningOpportunityType Lecturer Location Objective Prerequisites Start URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/courseunitassessmentmethods Label: Course Unit Assessment Methods Definition: Descriptive information about the assessment methods employed on a Course Unit that would be useful to students contemplating study of that course unit under the ECTS scheme Sub Property Of: mlo:assessment URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/courseunitrecommendedreading Label: Course Unit Recommended Reading Definition: Descriptive information about the recommended reading for a Course Unit that would be useful to students contemplating study of that course unit under the ECTS scheme Sub Property Of: URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/courseunitteachingmethods Label: Course Unit Teaching Methods Definition: Descriptive information about the teaching methods employed on a Course Unit that would be useful to students contemplating study of that course unit under the ECTS scheme Sub Property Of: URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/courseunittermpattern Label: Course Unit Term Pattern Definition: Offering pattern for an instance of ECTS Course Unit, using values from the enumerated list \" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/courseunittermpatterns Semester Trimester Sub Property Of: mlo:engagement URI: mlo:languageofinstruction Label: Language of Instruction Range: Sub\" target=\"_blank\">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#literal Sub Property Of: as defined in ISO Definition: A language in which the Learning Opportunity is available to be taught. URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/learningopportunitytype Label: Learning Opportunity Type Range: Definition:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/learningopportunitytypes Definition: Classifier for the type of ECTS learning opportunity provided by an institution, using values defined by the enumerated list \" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/learningopportunitytypes DegreeProgramme CourseUnit Sub Property Of: URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/lecturer Label: Lecturer Definition: Details of a lecturer contributing to course unit within an institution providing ECTS learning opportunities Sub Property Of: URI: mlo:location Label: Location Definition: The spatial location of the Learning Opportunity Provider or Learning Opportunity. HUOM. -hakukohteen sijainti.. onko tämä sama tieto kuin koulutusorganisaation sijainti? URI: Label:\" target=\"_blank\">http://purl.org/net/mlo_ects_ipcc/courseunitlearningoutcome Label: Course Unit Learning Outcome Definition: Description of intended learning outcome of an ECTS Course Unit Sub Property Of: mlo:objective URI: mlo:prerequisite Label: Prerequisite Definition: A prerequisite or entry requirement for accessing the Learning Opportunity. URI: mlo:start Label: Start Range: Sub\" target=\"_blank\">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#literal Sub Property Of: Definition:\" target=\"_blank\">http://purl.org/dc/elements/1.1/date Definition: A date from which the Learning Opportunity commences. HUOM. Mietittävä tämän yhteys valintaerään! Tunniste Opintokokonaisuus Opintokokonaisuuksia ja opintorakenteen opintojaksoja ryhmittelevä käsite. [M1] Opintokokonaisuudet koostuvat toisista opintokokonaisuuksista tai opintojaksoista. Joissakin opetussuunnitelmissa tai opinto-oppaissa käytetään termiä opintokokonaisuus suppeammassa merkityksessä kuin tässä tietorakenteessa. [3, M1] Opiskelijavalinta Toiminta, jossa koulutuksen järjestäjä hyväksyy hakijan koulutukseen hakemuksen ja valintaperusteiden perusteella. Oppiaine Tietyn alan opetussuunnitelmaan kuuluva kokonaisuus.

7 Page 7 of 7 Oppiainekokonaisuus kokoelma oppiaineita. Esim "taito- ja taideaineet" Organisaatio Henkilöiden yhteenliittymän rakenne Kunta Organisaation sijaintikunta kuvaus oid_organisaatio organisaation oid-tunnus Organisaation tyyppi y-tunnus YTJ:n y-tunnus Organisaatiohenkilö Organisaatioon kuuluva henkilö. Esim. avainhenkilö tai työntekijä. OrganisaatiohenkilöRooli Organisaatiohenkilön rooli. Esim. avainhenkilö. Huom. tässä perustietoihin kuuluvassa käsitteessä ei tule käyttää kuin yleisiä rooleja, esim. avainhenkilö, toimitusjohtaja, ei esim. toimi-alakohtaisia rooleja. Tarkemmat roolit kunnan tietyssä palvelussa taltioidaan roolikohtaisiin tietoihin. Organisaatiohistoria Sisältää tiedot organisaatioiden historiasta. Organisaatiosuhde Kuvaa organisaatiohierarkioita tai muita organisaatioiden välisiä suhteita. suhdekuvaus Osaaminen Henkilön koulutuksen kautta saavuttamat tiedot ja taidot Osoite Toimijan osoitteet Katuosoite Kunta Osoitetieto Osoitetyyppi Osoitetyypin ilmentymiä ovat esim: Kotiosoite Käyntiosoite Postiosoite Virallinen osoite Postilokero Postinumero Postitoimipaikka UlkomaanPostinumero Voimassaolo Voimassaolon ajanjakso määrittelee milloin osoite on voimassa. Ajanjakso-käsite sisältää alkamis- ja päättymispäivän (tietotyyppiä xsd:date). Aikajakso voi olla myös päättymätön eli loppupäivämäärää ei ole annettu. Jos alkupäi-vämäärä puuttuu, tulkitaan alkupäivämäärä menneisyyteen. Paikallinen opetussuunnitelma Opetussuunnitelman paikallinen toteutus Period Of Learning grouping component for a specific period of learning (semester, year) within the programme of study. Each mlo:learningopportunityspecification instance of this nature MAY be associated with one or more child mlo:learningopportunityspecification instances, representing the modules or subcomponents in the specific period of the programme of study, through the mlo:haspart association. Pohjakoulutus Koulutus tai tutkinto, jolla hakija hakee koulutukseen eli jota hän käyttää hakuperusteena. Postinumero Viisinumeroisesta sta sekä postitoimipaikan nimestä koostuva tunniste. Jotkin organisaatiot käyttävät omia postinumeroitaan, jolloin postitoimipaikan kuvastaa ko. organisaatiota tai jotakin tiettyä käyttötarkoitusta. Puhelinnumero Henkilön tai organisaation puhelinnumerot

OPETUS- JA KOULUTUSSANASTO (OKSA) luonnos 25.3.2015 (sis. kokouksessa 20.3. sovitut muutokset + koulutus- ja opetus-käsitteiden linkityksiä)

OPETUS- JA KOULUTUSSANASTO (OKSA) luonnos 25.3.2015 (sis. kokouksessa 20.3. sovitut muutokset + koulutus- ja opetus-käsitteiden linkityksiä) OPETUS- JA KOULUTUSSANASTO (OKSA) luonnos 25.3.2015 (sis. kokouksessa 20.3. sovitut muutokset + koulutus- ja opetus-käsitteiden linkityksiä) 2015 Esipuhe Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) käynnisti

Lisätiedot

Kannessa ote SVY:n joustavan liikkuvuuden hallintaprosessikaaviosta, jossa mm. eri M-määritysten mukaisen tiedon funktiot ja tietovirrat on kuvattu.

Kannessa ote SVY:n joustavan liikkuvuuden hallintaprosessikaaviosta, jossa mm. eri M-määritysten mukaisen tiedon funktiot ja tietovirrat on kuvattu. Kannessa ote SVY:n joustavan liikkuvuuden hallintaprosessikaaviosta, jossa mm. eri M-määritysten mukaisen tiedon funktiot ja tietovirrat on kuvattu. Julkaisija Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2015. Lopulliset tiedot tulee tarkistaa yhteishaun alettua 17.3.2015

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2015. Lopulliset tiedot tulee tarkistaa yhteishaun alettua 17.3.2015 KASVATUSTI ETEIDEN TI EDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2015 Kasvatustieteiden tiedekunnan valintaoppaassa julkaistut tiedot ovat alustavia eivätkä ne ole peruste oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot

taideteollinen korkeakoulu university of art and design helsinki Tutkintovaatimukset degree requirements

taideteollinen korkeakoulu university of art and design helsinki Tutkintovaatimukset degree requirements taideteollinen korkeakoulu university of art and design helsinki Tutkintovaatimukset degree requirements 2009 2011 Taideteollinen korkeakoulu Tutkintovaatimukset 2009 2011 University of Art and Design

Lisätiedot

aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu hakuopas 2010 taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat Hakuaika 4.1. 26.2. 2010 klo 16.

aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu hakuopas 2010 taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat Hakuaika 4.1. 26.2. 2010 klo 16. aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu hakuopas 2010 taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat Hakuaika 4.1. 26.2. 2010 klo 16.15 1 2 Julkaisija: Taideteollisen korkeakoulun Opetus-ja

Lisätiedot

Informaatiotieteiden yksikön tohtorikoulutusopas

Informaatiotieteiden yksikön tohtorikoulutusopas Informaatiotieteiden yksikön tohtorikoulutusopas 2012-2015 Guide for Doctoral Studies in the School of Information Sciences 2012-2015 Informaatiotieteiden yksikkö (SIS) Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden

Lisätiedot

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014 Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014 Tervetuloa opiskelemaan Aalto-yliopiston avoimeen yliopistoon!...4 Aalto-yliopisto... 5 Aalto-yliopiston avoin yliopisto... 5 Ilmoittautuminen ja maksut...

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS Opinto-opas 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 KIELIKESKUS 2 Julkaisija Puhelin: Sähköposti: WWW-osoite: Uniportaali:

Lisätiedot

Hakijan opas kevät 2015

Hakijan opas kevät 2015 Hakijan opas kevät 2015 Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin. KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT SISÄLLYS Suomenkielinen koulutus Hakuaika: 17.3. 9.4.2015, suomenkielinen koulutus Hakemuksen

Lisätiedot

APPLICATION QUIDE SPRING 2011 KEVÄT 2011

APPLICATION QUIDE SPRING 2011 KEVÄT 2011 APPLICATION QUIDE SPRING 2011 Vieraskielisen nuorten koulutuksen yhteishaku HAKUAIKA 3.1. 15.2.2011 Nuorten koulutuksen ja aikuiskoulutuksen yhteishaku HAKUAIKA 7.3. 12.4.2011 KEVÄT 2011 1 OPISKELIJAN

Lisätiedot

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, 160 Taiteen laitos 162 Taiteen laitos Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (180 op) Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat

Lisätiedot

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish English Term English Description Translated term Translated description accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo 1. Lääketieteellisen tiedekunnan hakukohteet... 2 1.1. Korkeakoulujen yhteishaku... 2 1.2. Erillisvalinnat...

Lisätiedot

ERASMUS MUNDUS MAISTERIOHJELMIEN KANSALLINEN TAPAAMINEN

ERASMUS MUNDUS MAISTERIOHJELMIEN KANSALLINEN TAPAAMINEN ERASMUS MUNDUS MAISTERIOHJELMIEN KANSALLINEN TAPAAMINEN Maanantai, 5.10.2009 Helsinki Congress Paasitorni (Paasivuorenkatu 5 A), sali 307 308 (3. krs) OHJELMA Työtapana on (ryhmä)keskustelu ja aihepiiriin

Lisätiedot

Ulkomaisen opiskelijan ohjaus työssäoppimispaikalla. Käsikirja työpaikkaohjaajille

Ulkomaisen opiskelijan ohjaus työssäoppimispaikalla. Käsikirja työpaikkaohjaajille Käsikirja työpaikkaohjaajille Ulkomaisen opiskelijan ohjaus työssäoppimispaikalla FIN-00-B-P-PP-126556 This project has been carried out with the support of the European Community. The content of this

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Allison, John (2007) The Business: Intermediate. MacMillan ISBN 978-1-4050-8185-6 (The book is available for purchase in the Kirjasalkku bookstore)

Allison, John (2007) The Business: Intermediate. MacMillan ISBN 978-1-4050-8185-6 (The book is available for purchase in the Kirjasalkku bookstore) Page 1 of 167 Liiketalouden koulutusohjelma, Pasila Englanti Englannin opinnot Lisää englanninkielisiä opintojaksoja on tarjolla Liibban opintojaksotarjonnassa. Business-Oriented English Course identification

Lisätiedot

Memorandum of Understanding

Memorandum of Understanding Liite 1. Memorandum of Understanding The Memorandum of Understanding (MoU) is a voluntary partnership agreement in which conditions for international VET mobility are concluded between competent bodies

Lisätiedot

Biokemian koulutusohjelma

Biokemian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Biokemian tutkimuskohteina ovat elämän ilmiöt molekyylitasolla niin ihmisissä, eläimissä, kasveissa kuin mikro-organismeissakin. Biokemisti tutkii yhdisteitä, joista eliöt rakentuvat,

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students 2 Sisällysluettelo Kansainvälisyydestä...................................... 3 Opiskelijavaihto.........................................

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

O P I N T O - O P A S 2 0 1 5-17

O P I N T O - O P A S 2 0 1 5-17 ARKKI TEH TUU RI N TI EDEKUNTA O P I N T O - O P A S 2 0 1 5-17 AR K K I T E H T U U R I N T I E D E K U N T A Al e k s a n t e r i n k a t u 6 P u h. 0 2 9 4 4 8 0 0 0 0 P L 4 1 0 0 9 0 0 1 4 O U L U

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA SISÄLTö LÄÄKETIETEELLISEN tiedekunnan tutkintoja...84 LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO...84 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO...88 TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA

Lisätiedot

HAKEMUS. Voit toimittaa hakupaperit KILROYlle joko tuomalla nämä Helsingin toimistollemme tai postittamalla paperit alla olevaan osoitteeseen:

HAKEMUS. Voit toimittaa hakupaperit KILROYlle joko tuomalla nämä Helsingin toimistollemme tai postittamalla paperit alla olevaan osoitteeseen: HAKEMUS Postgraduate Macquarie University KILROY toimii Macquarie Universityn virallisena edustaja Suomessa, joten haku hoituu kätevästi kauttamme. Toimita täytetty hakukaavake sekä vaadittavat liitteet

Lisätiedot