invointikertomus +=! Kuntaliitto KASTE tlt2 OSA I PAATTYVAT.I VALTUUSTOKAUDEN ARVIOINTI Keuruu: Laaja hyvinvointikertomus Hyvdksytty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "invointikertomus +=! Kuntaliitto KASTE tlt2 OSA I PAATTYVAT.I VALTUUSTOKAUDEN ARVIOINTI Keuruu: Laaja hyvinvointikertomus 201 3-2016 Hyvdksytty"

Transkriptio

1 Hyvinvinikermus hp://www.hyvinvinikenmus. h/fi ll_s easn/ year I 4839 I I Kunalii Kmmunfrbunde Sahkinen h KASTE invinikermus +=! Keuruu: Laaja hyvinvinikermus Hyvi nvi ni ker m us va lu u s ka udela ja hyvinvi nisuu n n ielma valu uskaudelle Hyvdksyy 20' Takaisin Kerm u ksen vasu uah ja laaija (viranhalija, I uam ushenkil<i, yciryhmd): Keuruun perusurvalauakuna kasieli 22.L hyvinvinikermuksen laadinaa ja liihei asian kaupunginhalliukseen. Kaupunginhallius paai , ea hyvinvinikermuksen laadinaa krdini perusurvalauakuna. Perusurvajhaja nimesi paaksellaan y6ryhmirn valmiselemaan hyvinvinikermusa. Tydryhmaan va kuulunee jesenina ja varajasenrna: Kajsmaki Salli vanhusneuvsn pj, Taaveila Anneli vanhusneuvsn varapj. Mikknen Un diakni, Viljasjarvi Sepp pasri Mnnen Tapi ekninen jhaja, Luma Ulla palvelupiiiillikk Pella Heli vapaa-aikapiiiillikk6, Ikkala Pirj rehri Ojala Tarja hall injhaja, Miikelii Ter alusjhaja Piesala Tim vammaisneuvsn pj, Papff Pauli vammaisneuvsn varapj Ruhanen Keru sivisysjhaja, Savukski Marika varhaiskasvauspaallikk Vanhanen Riia perusurvajhaja/ y6ryhmiin puheenjhaja, Veisam Alisa jhava ssiaaliy6nekija Vanhaal Tim avhulln ylihiaja, Klu Mari avhulln sasnhiaja Savela Seija imisnhiaja, yryhmiin siheeri Ty6ryhmii n kknunul , , , , OL3, 29.L.2013 ja 3.2.2O4 Perusurvalauakuna n kasielly hyvinvinikermuslunnsa ja dennu, ea ry6a vidaan jakaa Suunniellulla avalla. Perusurvalauakuna n paaany laheaa hyvinvinikermuslunnksen lausunnlle ekniselle lauakunnalle, sivisyslauakunnalle ja vapaa-ajan lauakunnalle sekii Keski-Sumen seuuerveyskeskukselle. Kaupungin jhryhma n kasielly hyvinvinikermusa Keuruulaisille jarjesdille n pidey inf- ja keskuseluilaisuus Mukana li 13 yhdisyksen edusajia. Jakssa hyvinvinnin ja erveyden edisemisen yhdyshenkil6nii kaupungissa imii perusurvajhaja. Hyvinvinikermuksen laadinnan hjausryhme n kaupungin jhryhma ja hjelman paiviamisesa vasaa aman suunnielman laainu yryhme. OSA I PAATTYVAT.I VALTUUSTOKAUDEN ARVIOINTI 1. Hyvinviniiedn ja ehyjen imenpieiden arviini Piia/niyi indi kaari (D Pakei 1: Kunnan rakenee, alus ja elinvima V1 = Mulia O V2 = Peajiivesi V3 = Menfe-Vilppula V4 = Virra V5 = Ahiiri V6 = Jyviiskylii V7 = Jamse Piila/naya navigini l :21

2 Hyvinvinikermus hp://www.hyvinvinikermus.fi/fi ll-seasn/year/48 39 I 2013 I V8 = Kk maa reema O Perusindikaari O (euruu l,1 2 v3 4 5,6 lrv rluus [l5n lirr alus ia elinvima alus ia elinvima (u n nan ra kenee, 'rlnr rc i relinvnime alls ia elinvima :alus ia elinvima eln[< ie plinv6ima :alus ja elinvima :alus ja elinvima alr rs ia clinvnima :alus ia elinvima Kunnan lisidmi indikaari (O lyvs v7 lems 8 (k /aes (2012) Inf ( 09: i? )z+2oo / I lulsuhde, demgrafinen (2012) Inf i7,9 /aesennuse 2030 (2012) Inf ) ?? (unien valinen nemuu / rsukasa (2012) Inf,1uu kuin sumi, rusi ai saame iidinkielena / asukasa (2012) Inf 1,9 -apsiperhee, / perheisa (2012) Inf 13,8 + l) )6,7 ;9,4 2,7 )5,4 16,1 ;5,7 ;4, niaa ;634 i(r ( ;84168( 2,6 7,7 1,5,4 2,4 4,6 ),4 2,2 )2 )a 10,3 5,4 7,7 7 37,4 14, +9,2 l,4 +3,2 )2,4 I1,3 l3 19,8 15,8 19,5 f ksinhulajaperhee, / lapsiperheisa 2012) Inf /hden hengen asunkunna, / rsunkunnisa (2012) Inf 9,2 +3,3 >_7,6 76,7 +0,4 )4,2 2,2 3,9 6,6 19 3,8 38,3 1,1 3,4 )_0,7 2,1 0,4 1,5 y6llise, / vaessa (2012) Inf 16,5 )4,5 '74 16,3 )5,2 37,9 2,6 )7,8 31 (uluusasmiain (201 1) Inf 279 )_ )40 erusindikaari O (euruu v1,2 l3 lrv lulmuus lu uul,ee l4 5 l6 7 IE lirr /erul, eura / asukas (2012) Inf,_ )A? l?nr 1458 ]560 (unnan nekusannukse yheensa, eura / asukas (2012) Inf ;626 f 333C ;47e ;804 ;671 ; ;641 ;299 Keskeisimmd havainn ia arviini pakeisa Kunnan rakenee, alus ja elinvima O TIhIn kirjieava eksi ei ndy hyviksyevasse hyvinvinikermuksessa Kayaja ri ia. va nh keu ruu. fi ki rjii : Tilaskeskuksen ennuseen mukaan Keuruun asukasmeara vahenee vusiain keskimaarin 43 henkee vueen Samalla hulsuhde heikkenee, kska ikaanyneiden meara kasvaa. Lehikunnisa ainasaan PeAjaveden ja lyvaskyliin asukasluku kasvaa. Mulian ilanne n vaesdn vaihenemisen suheen vaikein. Nin klmannes perheisamme n lapsiperheia. Yhden hengen asunkunia m43/ asunkunnisa, mika n hieman enemman kuin kk maassa, sen sijaan yksinhulajaperheie lapsiperheisii (19,2l) n Keuruulla hieman viihemman kuin maassa keskimaarin (2O,aq). Tyllisie vaessamme n reilu klmannes, mika n hyvin verailukelpinen lehikuniin lukuunamaa JyvaskylAa, missa ydllisia n 43,5/ eli maan keskiasa vasaavasi. Samin kuluusasmme n samaa lukkaa liihikunien kanssa lukuunamaa Jyvaskylaa. missa kuluusas n humaavasi kk maan keskiarva krkeampr. Verulmme jaave humaavasi alle maan keskiarvn asukasa khi laskeuna. Kahdeksasa kunnasa lemme sijalla 4. Jiimsiin ja Manen ja lyveskylen jiilkeen. Tisaala kunnan nekusannukse liva neljanneksi pienimma suheessa verailukuniin. Pakei 2: Kaikki ikiiryhmii V1 = Mulia (D V2 = Peejavesi V3 = Mana-Vilppula V4 = Virra V5 = Ahiiri V6 = lyviiskylii V7 = limsii V8 = Kk maa erveys Ja 2012) Inf 2l :21

3 Hyvinvinikermus hp ://www.hyvinvinikermus.fi/fi ll_seasn/yearl48 39 I I U TVAI IiSU US )liisin ien ullee henkeen ja erveyeen 7,3 l2 ;,6 ),7,6 1,8 ),4 7,5 (hdisunee rikkse / 1000 asukasa '201?l Inf asa-arv Ja Sini-kerrin, kayeavissa leva ul 24, 16,5?? 3,2 >_4,7 )_4,2 26,4 3 )_7,2 '2012) Inf \suminen ja \sunnma yksinaise / asukasa 1 1? s 77? /mdarisii 12012) Inf [imeenul (unnan yleinen pieniulisuusase (2012) 6,9 1 6,1 4,9 9,7 8,4 8 4,6 L4,3 nf (unalaisen palvelu ferveydenedisamisakiivisuus (TEA) kunnan i8,3 ),4 76,2 rraegisessa jhamisessa, pisemaara??? 12013) Inf Teema, iisa ei isaiseksi le keyeevisse kansallisia indikaareia. Elamanlaau. Henkinen hyvinvini Opiskelu ja y Kunnan lis{lml indikaari O Perusindikaari O (euruu IL v5,6 7 8 lrv {uus lir (k )liisin ien ullee kaikki huumausainerikkse / 1000 asukasa '201 7l Tnfn,5 ),8 ),7 ),2,6 l5,7 Iimeenulukea saanee 18 vua ayanee vuden aikana ; ) Inf ; <rkea-aseen kuluuksen saanee, y 15 vua ayaneise 1,6 5,7 2A 9 i l0 3,7,6 4,7 :2012) Inf (eskiaseen kuluuksen saanee, / 15 vua ayaneisa (2012) 2,5 3, ,( 4,6 11,8 13,1 19,9 nfn )liisin ien ullee raijupumusapaukse / 1000 asukasa 1,9,6 +,2 (,8 ;,6 IE 2012) Inf l-ydmii, / ydvimasa (2012) Inf 12,6 f+ 0,6,4 1,8 0,( 0,1 3,2 L3,7 ),8 )ikaaikaisyma, / ydvimasa ( ) Inf j,5 ff,3 3 ),1 7,9,6 1,8 1,8 l4 {urisyddmal / vuiaasa ydvimasa (2012) Inf 9 ),5 )( ( )_2,4 18,!?f 7 22,1 2,4 Keskeisimmi havainn ja arviini pakeisa Kaikki ikiryhma O Tahan kirjieava eksi ei nay hyvaksyfavassa hyvinvinikermuksessa KayAja kirjii : Aenesysakiivisuuemme n llu 4. krkein verailukunnisa,kelan sairasuvuusindeksin mukaan lemme verailujukn 3. sairain. Pliisin ien ulleia rikksia Keuruulla n llu 7,3/ IOOO asukasa, mika luku n Jyvaskylan ja JSmsiin jiilkeen krkein verailukunnisa, sama jarjesys kunnilla n huumausainerikksissa, vaikkakin kk maassa huumausainerikksia n 3, asukasa ja Keuruulla n 2/ 1000 asukasa. Myds raijupumusapauksia Keuruulla n llu 4/1000 asukasa ja kk maassa 3,5.Asunnmuua Keuruulla ei le llu vusiin. Jamsassa ja Manessa yleinen pieniulisuusase li alhaisempi kuin Keuruulla. Maaseuukaupungille yypillisesi keski-aseen kuluuksen saaneia n Keuruulla hieman kk maan asa enemman, mua krka-aseen kuluuksen saaneia selkeasi vahemmen. Tydmyysluvuissa lamsa ja JyvaskylA va llee verailukunien karjesse. Keuruun yafdmyysase n paranunu llen lppuvudesa 2013 maakunnan alhaisin. Ty60myys ilanen khenemiseen va salaan vinee vaikuaa kaupungin yllisamishankkee. Pakei 3: Lapse, varhaisnure ja Iapsaperhee V1 = Mulia (D V2 = Peiijiivesi V3 = Manfa-Vilppula V4 = Virra v5 = Ahari V6 = Jyvaskyla V7 = Jiimsii V8 = Kk maa leema O Perusindikaari O (euruu l4 s 6 i7,8 Irv vluus lirr ihii lamanlaau :i yhiian leheisa ysavaa, / 8. ja 9. lukan 72,2 1,1 ),5 1,1 ),6 0,8 ),1 rnnilai<af7n11\inf6 len ki nen (eskivaikea ai vaikea masenuneisuus, / 8. ja '3,1 9. 2,2 ),9 0,8 2,3 4,3 L2,A lyvi nvi ni ukan DDilaisa (2011) Inf + erveys ja :kee erveydenilansa keskinkeraiseksi ai 4,4 77,4 6, 9 1,2 6,2 8,4 6,4 iminakvkv runksi, / 8. ja 9. lukan ppilaisa (2011) Inf urvallisu us /anhemmuuden puuea, / 8. ja 9.lukan 1,5 7,8,-6,4 0,9 5,8 11,1 2,1 22,3 )ilaisa (2011) Inf + \suminen ja \haasi asuva lapsiasunkunna, / kaikisa za,4 ;0 )5,7 15,6 16,1 ),2 18,6 l0 29,2 /maris6 apsiasunkunnisa (2012) Inf ++ imeenul pieniulisuusase (2012) Inf 9,1 2,6 4,8 7,9 5,5 3,4 4,3 Piila/ndya navigini + 3l :21

4 Hyvinvinikermus hp ://www.hyvinvinikermus.filfi ll-seasrvyear/48 39 I 2013 I 20..' (u nala ise n ralvclr r <asvaus- ja perheneuvnnan asiakkaa vuden :ikana / 1000 alle 18-vuiasa (2012) Inf ;9,7 + ]0,6 ;2,4 ;2,7 104,= 3L, 75,1 r Teema, jisa ei isaiseksi le kdyeavissi kansallisia indikaareia Osallisuus. Opiskelu ja yd. Tasa-arv ja ikeudenmukaisuus Kunnan lisddmd indikaari O rerusindikaari O (euruu IL,2 '13 lrv luus l4 {s lv6 7 l,8 upaki paivifain, / 8. ja 9. lukan ppilaisa (2011) Inf 9,7 L8 8,5,, 3,1 3,2 3,6 5 /lipain, / 8. ja 9.lukan ppilaisa (2011) Inf 10,8 7,5 8, ,3 5,4 /iikssa, / 8. ia 9. lukan ilaisa (201 1) Inf (ulun fyysisissa ylissa puueia, / 8. ja 9.lukan ppilaisa 201 1) Inf Keskeisimmd havainn ja arviini pakeisa Lapseq varaasnu ja apsiperhee O Tahgn kirjieava eksi ei ncy hyvaksy5vasse hyvinvinikermuksessa KeyAje kirjii : 13,1 5,9 ++ 1,1 +4,L 4,, u 8,5 >2 ( 2,4 34 ;4,9 7,6 ;8,i +9,6,6 ;2,7 6,9 Kuluerveyskyselyn (20f1) mukaan keuruulaisen lukan ppilaiden sala hulenaiheia suheessa kk maan asn liva: ei yhiian laheisa ysaivaa (12,2/), peivifainen upakini (L9,7h), ylipain (20,8/). Kulun fyysisiin lihin yyrymamia li Keuruulla keskimaeraisa vahemmen. Keyfeje kirjii : Pakei 4: Nure ja nure aikuise V1 = Mulia (D V2 = Peajavesi V3 = Miinfa-Vilppula V4 = Virra v5 = Ahari V6 = Jyvaskyla V7 = lamsa V8 = Kk maa reema O Perusindikaari O Keuruu IL l7 a lrv uus I lemenlaau lamanlaau lenkinen ryvinvini [erveys ja iminakvk Terveys ja.iminakyky :i yhaan laheisa ysavaa, / lukin 1. ja 2. vuden )niskeliiisa l2ooq\ lnf :i yhaiin laheise ysavaa. / ammaillisen )Dilaiksen 1. ia 2. vuden iskeliiisa (2011) Inf vlielenerveyden ja kayeyymisen hairi6iden vuksi :ydkyvymyyselekea saava vuiaa. / /asaavanikaisisd (2010) Inf <kee erveydenilansa keskinkeraiseksi ai hunksi, 7 lukin 1. ia 2. vuden iskeliiisa (2009) Inf (kee erveydenilansa keskinkeraiseksi ai hunksi, 70 ammaillisen ppilaiksen 1. ja 2. vuden )iskeliiisa (2011) Inf 10,8 U 7,5,1 ),6 72,4 22? i4 7,7 7,8 2?7,5 )7 L,2 ),9 )6 ),7 ),8 ll,4 5 17,6 7,7 >_0,2 9,4 24, 20,7 [u rval lisu us <kenu fyysisa uhkaa vuden aikana, / ammaillisen 78, ,8 U/??? )Dilaiksen f. ia 2. vuden piskeliiisa (2011) Inf )piskelu ja yd <uluuksen ulkpulelle jaanee vuiaa, /,7 4,1 5,2 10,1 Ll,2,8 7,5 ),8 0,8 raciaavanikaiqpsa vapq^sa f 20'l 2) Tnf \sumrnen la (ulun yysisissa ydlissa puueia, / lukin 1. ja 2. 16,9 10,1 +1,6 17,5 1,5 /mnaris /uden iskeliiisa (2009) Inf i Timeenul Timeenulukea pikaaikaisesi saanee 18 - i ;,4 ),4 ),9 3,3 24-vuiaa, / vasaavanikaisese vaesdsa (2012) ++ Inf (unalaisen >iiihdehulln laiksissa hidssa llee 15-3??? )alvel u 24-vuiaa / vasaavanikaisa (2012) Inf Teema, jisa ei isaiseksi le keyeiivissa karcallisia indikaareia Osallisuus. Tasa-arv ja ikeudenmukaisuus Kunnan lisiimi indikaari C Piila/naya navigini 4l :21

5 Hyvinvinikermus hp ://www.hyvinvinikermus.h/fi ll_seasn/yearl48 39 I I Keskeieimm{ havainn ja arviini pakeisa Nure ja nure aikuise O Tdhin kirjieava eksi ei n6y hyvdksyavdssd hyvinvinikermuksessa Kayajii fi ki dii : Mys Keuruun lukin 1. ja 2. ppilaa ilmiava useammin kuin kk maassa, eei heillii le yheen laheisa ys6vaa (10,8 /). Sen sijaan Keuruun lukilaisisa vain 12,8 / kki erveydenilansa keskikeraiseksi ai hunksi, kk maassa 17,7/.Timeenulukea pifaaikaisesi saaneia vuiaia li Keuruulla 5,8 vasaanvanikeisesii vaessa, kun kk maassa li 2,9 / Pakei 5: Tyiikiiise V1 = Mulia (D V2 = Peiijiivesi V3 = Miinii-Vilppula V4 = Virra V5 = Ahiiri V5 = lyviiskylii V7 = Jamsa V8 = Kk maa reema O Perusindikaari O (euruu v2 3 l4 v5 6 7 IE lrv quus {enkinen vlielenerveysperuseisesi sairauspeivarahaa saanee 7,7 lyvinvini vuiaa / 1000 vasaavanikaisa (2012) Inf erveys Ja Iykyvymyyselakea saava vuiaa, / 2 iminakvkv r'asaavanikaisesa vaessa (2012) ++ Inf )piskelu ja yd /aikeasi ydllisyva (rakenneymyys), / 15 - ;,5 ;4-vuiaisa (2012) Inf imeenul imeenulukea pikeaikaisesi saanee 25 -,4 ;4-vuiaa, / vasaavan ika isesa viiessa (20 1 2) nf (unalaisen )eihdehulln laiksissa hidssa llee 25 - )alvelu ;4-vuiaa / vasaavanikaisa (2012) Inf Teema jisa ei isaiseksi b kayeevissa kansallisia indikaareia Osallisuus. Eliimenlaau Turvallisuus. Tasa-arv ja ikeudenmukaisuus. Asuminen ja ymparisd Kunnan lisidmi indikaari O rerusindikaafri O (euruu IL rv l,luus rlul 9,7 1,6 6,3 ai 16,5 3,r )_4,7 QA 3,1 1,2 2,1 1 0,8,6 0,4 a 1,8 ;1 ;,6 ;, ,3 7 z ,ea,6 i,8 \7 ], lirr ihui lyve 7,8 \vierja vuiailla / vasaavanikdisa naimisissa 5,4 10,6 q 1 2 5,8 14,L 6,2 )levaa (2012) Inf r ;airauspaivarahaa saanee vuiaa / ,9 )6, ,z )5,5 07,z 15,8 )9,4 )3,4 /asaavanikaise (2012) Inf Tuki- ia liikunaelinsairausindeksi, ikavakiiu (2010) Inf 07, ,( 6, 67, 38( 7,( 06,9 00 Keskeisimmi havainn ja arviini pakeisa TyOikiise O Tahen kirjieava eksi ei ndy hyv6ksyavassa hyvinvinikermuksessa Kayaje kirjii : Ty6kyvyfmyyselakef6 saavia vuiaia /:na vasaavanikaisesa vaessa li Keuruulla 12 / ja kk maassa 8,3l, mielenerveysperuseisesi sairauspeivarahaa saaneia vuiaia/1000 vasaavanikais5 khi li kk vaesoa ja Ahiriii lukuunamaa viihemmiin.timeenulukea pikaaikaisesi saaneia vuiaia li lahes suunnilleen yha pajn kuin kk maassa, sen sijaan paihdehulln laiksissa keuruulaisia aikuisia hideiin suheellisesi vahemman kuin kk maassa. Keuruulla eriin harevmmin kuin kk maassa, verailukunnisa erilasja jhi Peejavesi. Sairauspaivarahaa saaneia vuiaia l6yyi suheellisesi enien Manese ja vehien lyvaskylasa. TUki- ja liikunaelinsairausindeksi li 2009 Keuruulla 120,6, Jyviiskylassa 92,4 ja Peajavedella 153,6. Pakei6:!kSihmise Vl = Mulia (D V2 = Peajavesi V3 = Miinfii-Vilppula V4 = Virra V5 = Ahari V6 = lyveskyla V7 = lemsa V8 = Kk maa Piila/neye navigini 5l :21

6 Hyvinvinikermus hp://www.hyvinvinikermus.fi/fill seasn/yearl4s I20... reema O Perusindikaari O (euruu ll lrv [luus lenkinen rvvi nvi ni ierveys ja iminakyky \suminen ja /mniirisiii Timeenul (unalaisen )alvelu )emeniaindeksi, ikevakiiu (2010) Inf 1,4 :riyiskrvaaviin laakkeisiin ikeueuja 65 vua iiyenei a, / vasaavan ika isesa vaessa (20 1 2) nf (na asuva 75 vua iiyiinee, / /asaavanikaisesa vaes6sa (2012) Inf aya kansanelakea saanee 65 vua iiyanee, l/ vasaavanika isesii vaes6sii ( ) Inf ;aann6llisen kihidn piirissd llee 75 /ua ayanee asiakkaa, / vasaavan ika isesa /aes6sa (2012) Inf Teema, jisa ei isaiseksi le kdyeivisse kansallisia indikaareia. Osallisuus. Elamanlaau. Turvallisuus. Opiskelu ja y. Tasa-arv ja ikeudenmukaisuus Kunnan lisidmi indikaari O '12 v3 v4,5 rihui v6 v7,8 lq r 10,9 )6,4 r r07 37, 100 >7 72,9 6,3 ;8 ;2,! 3,6 5,1 6,7 ;3,2 )1,5 33 )0,6 9,8 1, )0,6,8,7 )0,5 )U 1 1,5 ;,2 )-,7 2,8 ),2 1 2,8 2,8 1 8,5 3,2 13,9 70 3,s,7 4,5 1,9,..*iniiL"".i (D Keuruu,L 2 3 l4 s '16 lrv Iuus )maishidn uen 75 vua ayenee asiakkaa vuden aikana, / /asaavanikaisesa vaessa (2012) Inf fayii kansanelakea saanee 65 vua iiyiinee, / /asaavanikaisesa vaesse (2012) Inf Keskeisimmi havainn ja aryiini pakeisa lkiihmise O Tehen kirjieava eksi ei ndy hyvdksyevaisse hyvinvinikermuksessa Keyf Aja riia.van ru u.fi kirjii : l? 1 + v7 a i,1 ),4,8 3,3 a q 1,5 i,2 7 )R ),2 1,8,8 Keuruun ikevakiiu demenia-indeksi 88,7 n suheellisen alhainen, parempi lyyy vain Virrila ja Manase. Yi 75 -vuiaisa keuruulaisisa yli 90 / asuu kna ja saannllisen kihidn piirissa heisa n 11l ja maishidn uen asiakkaina 3,2l. Vasaava luvu kk maassa liva 89,60l, ll,9/ ja 4,5 /, Tiiyii kansanelakefa saaneia 65-vua ayfanya /:na vasaavanikaisesii vaesdsa li Keuruulla 2,l/, mikd luku n Jyvdskylen kanssa verailukunien alhaisin, kk maassa luku n 2,8 / Piila/niyd indikaari O Yheenve ja jhpliii6kse havainnisa ja arviinneisa O Seuraavassa yheenvedssa n hyddynney sahkdisen hyvinvinikermuksen indikaariarkaselua. Indikaariverailussa va llee mukana Mulia,Peajavesi, Manfa-Vilppula, Virra, Ahari, lyvaskyla, Jamsa ja kk maa. Tilaskeskuksen vaesennuseen mukaan v keuruulaisia lisi 9 756, jllin asukasmaara pienenisi keskimaarin 43 henkil/vusi. Lahikunnisa vain PeiijAveden ja lyvaskylan asukasluvun ennuseaan kasvavan. Suheellisesi suurin lasku lisi Mulialla. Yhden hengen asunkunia (2012) li 43 / Keuruun asunkunnisa. Lapsiperheia li nin klmannes perheisa, yksinhulajaperheia \r lapsiperheisa li nin viidennes (Keuruulla 19,2l, kk maa20,4/) Verul/asukas (2011) va llee maan keskiasa alhaisemma, esieyn kahdeksan kunnan verailussa Keuruu li neljiinena Jamsan, Manfa-Vilppulan ja lyvaskylan jalkeen. Kunnan nekusannukse liva verailussa neljenneksi pienimma. Lapsiperheiden pieniulisuusase nayayyy Keuruulla maan keskiasa krkeampana, sen sijaan aya kansanelake6 saavien elekelaisen suheellinen suus li keskimaaraisa pienempi. Kun ikaanyvan veesn suus kasvaa, hulsuhde heikkeneeja palvelujen jerjesiiminen kaupungin aluden heikeessa ulee enisa haasavammaksi. Keuruun hulsuhde (2012) li 67,9, maan keskiarv 54,3, verailukunnisa krkein hulsuhde li Mulialla 82. Maaseuukaupungille yypillisesi keski-aseen kuluuksen saaneia li Keuruulla hieman kk maanasa enemman, mua krkea-aseen kuluuksen saaneia selkeasi vahemmirn.keskiaseen kuluuksen saaneia (2012) li 15 vua ayaneisa Keuruulla 42,5l, kk maassa 39,9/ ja vasaavasi krkea-aseen kuluuksen saaneia li Keuruulla 21,6010 samin kuin lamsassa, kk maassa 28,7l0, lyvaskylassa 33,7l, Peiijiivedella 22,8/, muissa verailukunnissa suude liva pienemma. Kuluusasmiarin mukaan verailukunnisa kulueuin vaed li lyviiskyl5sss, Peajavedelle,lamsassa, Keuruulla ja AhArissa. Keuruun ydmyysase (2012 yme yvimasa) li 12,60/, kk maassa 9,8 /, verailukunnisa Keuruua vaikeampi ilanne li lyvaskylassa ja Jamsassa. Pikaaikaisymie Keuruun ydvimasa (2012) li 3,5/ ja kk maassa 2,40l. Nurisymyyden kasvu n llu Keuruulla hulesuavaa. Timeenulukea pikaaikaisesi saaneia vuiaia vasaavanikaisesa vaessa (2011) li Keuruulla 5,8 /, kk maassa 2,9 /, Miinii-Vilppulassa ja Jamsassa ilanne li Keuruua vaikeampi. Timeenulukea pikaaikaisesi saaneia vuiaia vasaavasa ikalukasa li Keuruulla 2,3/ ja kk maassa 2,2l. Keuruua n pidey urvallisena paikkakunana. Pliisin ien ulleia henkeen ja erveyeen khdisuneia rikksia (2012) n llu suheessa hieman vdhemman kuin kk maassa( Keuruu 7,3/ 1000 asukasa, kk maa 7,5), samin huumerikksia (Keuruu 2/1000 asukasa, kk maa 3,7). Verailukunnisa Keuruua enemman rikllisuua li Jyvaskylassa ja JamsAsse. Pliisin ien ulleia raijupumuksia/ 1000 asukasa (2012) li 4, kk maassa 3,5. Asunnmuua Keuruulla ei le llu vusiin. Jka inen vusi ehiiviin kuluerveyskyselyn (2011) mukaan keuruulaisen 8.-9.lukan ppilaiden sala hulenaiheia suheessa kk kyselyn asn liva: ei yheen laheisa ysavaa (Keuruu L2,2/, kk kysely 9,1l), paivifainen upakin Piila/neva navigini 6l :21

7 Hyvinvinikermus hp ://www.hyvinvinikermus. fiifi ll_seasr/yearl48 39 I 2013 I Oppiva Keuruu / ppiva / kaupunki, Keulink yriykse ku I uusmaarara ha rn la edisamrnen )luissa Ja 1) uude ravisemussusiukse 1) kaupungin rukapalvelu / ylipainn erveydenhulln kanssa neuvkas perhe/ ravisemus- ja ja ryhmikse sekai ) ravisemussusiusen rukal isa kuluilla ja -hanke /ruka- / varhaiskasvaus ) perusurvan ehkiiiseven yhdyshenkil krdini euus ja eema -2) kuluerveyskysely ) yhdyshenkil6n vusikasaus / ) liikuna /vapaa.aikaimi yllapi ja ukeminen mahdllisu uksien mediakasvaus / sivisys- ja -aikaimi en na laehka iseva aikaimi nurisy kulujen ukena ja vahvisaminen jerjes6jen harrasusimina, ukeminen ja siia seurakunien kerh- ja urisy0 ) nuren paiheiden kayn ja puuuminen ehkaisevan paihdeyn viikk paihdepuki apahuma ) Kk kaupungin rganisaai K-S shp Aarre-hanke + yryhme jerjes, kaupunki ja seuuk ja ) hydynneiiiin K-S shp:n ja THL:n ai neisa hyvinvinia ja erveyfa ukeva ku luerveyskyselyn ilas pliisin ilas lasensujeluilmiukse ja imenpiee/ paihde Tupakinnin lpeaminen/ seurana iminasuunnielma valmis 4 ku luukse ) euunu imina ) TEAviisari -arvi vahinaiin keskiasa 0) euunu imina muu piiiheema uma, mm. bendi-illa paihdeinf Keuruusa Savun kuna savumien ydpaikkjen J kaupungin y6paika 2O4 / laheisvakivallan ehkaiseminen perusurva paikallinen unnielma, infrmini kuluus ) sallisuuden lisaaminen lujen uamisessa sehkisen iednhaun ja nin hydynaminen hyvis.fi -sivujen kayf / K-S MasA -hikaran Piila/niiyii navigini rl :21

8 Hyvinvinikermus hp://www.hyvinvinikermus.filfi ll-seasn/yearl48 39 I 2013 I / seuuk ja hyvin vini pl ku. i TEAviisari / seuuk, jh, ja liikuna ak-ku I uusa yheisyn kehiaminen yhdisysen yheysied niikyville eri avin Ysavakahvila imina apahuma ja reke esim. vammaisneuvsan ja OSA I VALTU USTOKASITELY 6. Valuuskausiaisen hyvinvinikermuksen hyvdksyminen Hyvdksyy valuusssa saksi kunnan iminnan ja aluden suunnielua pv.kk.wvv \ \, Piila/neye navigini :21

9 Hyvinvinikermus hp ://www.hyvinvinikermus.h/fi ll-seasn/yearl48 39 I 20 l3 I kk kysely 15 /) ja ylipain (Keuruu 20,8l, kk kysely 15,4l). Kulun fyysisiin ylhin yyyvaisiii peruskululaisia li Keuruulla enemmen kuin kk kyselyssa. MyOs Keuruun lukin 1. ja 2. lukan ppilaa ilmiiva useammin kuin kk kyselyssa, efei heilla le yhaiin laheisa ysavaa(keuruu lo,8/, kk kysely 7,7 /).Sen sijaan Keuruun lukilaisisa 12,8 / kki erveydenilansa keskinkeraiseksi ai hunksi, kk kyselyssd 17,7/. Sairasuvuusindeksi perusuu klmeen rekiserimuuujaan:kulleisuueen, yokyvydmyyselakkeella levien suueen y6ikirisise ia eriyiskrvaaviin leakkeisiin ikeueujen suueen veesoss. Kk maan keskiarv n 100. Kelan sairasavuuusindeksi (2012) li Keuruulla 112,5, verailukunnisa krkein, alhaisin sairasavuusindeksi li lyvaskylassa 100,1. Kansanaui-indeksiin siselyy seiseman suurina eriyiskrvaavaan laakehin ikeuavaa sairaua:diabees, psyksi, sydamen vajaaimina, nivelreuma, asma, verenpaineaui ja sepelvalimaui. Kk maan keskiarvn llessa 100, Keuruun ikavakiiu indeksi li (2011) 109. Ikavakiiu uki- ja liikunaelinsairausindeksi (2009) li Keuruulla 120,6, mike li lyvaskylan ja Jiimsiin jalkeen verailukunnisa klmanneksi alhaisin. Mielenerveyden ja kayfayymisen haiiriiden vuksi ydkyvymyysel:ikea saavia vuiaia vasaavanikaisisa li Keuruulla v ,6 /, kk maassa 0,8l. Tydkyvyfmyyseliikkeelli levia vuiaia vasaavanik:iisesa vaessa (2012) li 12/ ja kk maassa 8,30/. Keuruulaise kdyfiv5 (2011) averveydenhidn palveluja seuraavasi: erikissairaanhidn avhikaynni 1,5 kaynii/asukas, peruserveydenhulln avhidn kaikki kaynni 10,2 /asukas ja yksiyisen erveydenhulln kaynni 0,8/asukas yheensa 12,5 kayni/asukas. Vasaava luku kk Keski-Sumessa li keskimaarin 9,5 kayni/asukas. Ikavakiiu demeniaindeksi (2009) li Keuruulla 88,7 eli alhainen verrauna kk maan indeksiin 100. Eriyiskrvaaviin laakkeisiin ikeueuja 65 vua ayfaneia vasaavanikaisisii li Keuruulla 67 /ja kk maassa 63,20l. Kna asui 7s-vua ay:ineia vasaavanikaisisa (2012) 9L,5/, kk maassa 90/. Siiiinndllisen kihidn piirisse li ( ) 75 vua iyaneia keuruulaisia vasaavanikaisisla l! /, kk maassa 11,9l. Omaishidn uen piirisse 75 vua ayaneia vasaavanikaisesa vaessa li Keuruulla 3,2 / ja kk maassa 4,50/. Keuruulla maishidn uen krieeri va melk vaaiva ja ue va jnkin verran keskimaaraisi, krkeamma. 2. Keskeise pi ja evisykse pidyvdld valuuskaudela : Keuruun asukasmeera vaheni nin 4OO hengella vusina , samalla yli 65-vuiaiden maara kasvi 250:lla. Kaupungin alus keiinyi v miinukselle kuienkin niin, efa aseen kumulaiivinen ylijaamii li vuden 2012 lpussa 4,6 milj.eura. Kunnan elinviman urvaamiseksi Keuruulle arviaan uusia asukkaia ja lisaa yriysiminaa. Mys synyvyyden ulisi sailya suurempana kuin 100 lasa vudessa. Keuruulla n hyvii kunnallise palvelu. Timiva neuvla-, paivahi- ja peruskulupalvelu arjava perheille merkifaven uen lasen kasvaauksessa. Kaupunginvaluus vahvisi Lasen ja nuren Keuruu hjelman III v Ohjelman mukaan "Keuruu n kasvun paikka, urvallinen juurua". Ohjelma sis5laii kahdeksan khaisen Keuruun lasenikeuksien julisuksen seka imenpidehjelman. Keski-Sumen seuuerveyskeskus uudisi lasenneuvlan ja kuluerveydenhulln runk-hjelma uuden aseuksen mukaiseksi. Kuluerveyskyselyn phjala nuren hyvinvinnin paranamiseksi humia ulisi ulevaisuudessa kiinnifae ylipainn ehkiiisyyn, upakiniin, piiiheiden kayfn seka mediakasvaukseen. Lasen ja nuren kasvua ukee Keuruulla my6s vilkas harrasusimina,missa jarjesill.i n merkifava rli. Vapaa-aikaimen ja varhaiskasvauksen seka kulujen yheisye n paineava. Kk lasen ja nuren ikalukkaa kskeva ssiaalinen vahvisaminen ja akiiviseen vapaa-ajanvien hjaaminen n erveyden kannala merkifavaii. Keuruun peus- ja kasvausiminaa va hjannee sivisyslauakunnan hyviiksyma esi- ja peruspeuksen ( ) sekii lukin peussuunnielma (2011) seka varhaiskasvauksen (2013), peruspeuksen - (2011), isen aseen - (2011) ja aikuiskuluuksen kehifamissuunnielma ( 2010). Opeusimen, perusurvan ja erveysimen yheisyna n panseu ppilashulyhdn. Oppilashulln suunnielma n valmisunu 2011 ja se n paiviey Liseresurssina n saau kuluille kulupsyklgi (2009) ja kulukuraari (2012). Jusavaa peruspeus (lp-lukka,2011) n mahdllisanu ns. iminnallisen ppimisen lukkamuisen ppimisen rinnalla. Eriyispeuksen Kelp-hankkeen ( ) avulla n mm. kehiey ehseua ja eriyisen uen iminaa ppilaan ppimisen ukemiseksi. On pyriy kiinniamaan humia riiavan varhaiseen ukeen ja avimeen yheisyhan perheiden ja muun palveluverkn kanassa. Kuluilla n llu kayossa Kiva-kulu kulukiusaamisa vaheneva Kiva-kulu meneelma. Kerhiminaa n llu useilla kuluilla (esim. liikuna, musiikki, kialus seks ns. pikakerh syrjayymisvaarassa leville lapsille). Terveyeen liiyvia asiia n piskelu peussuunnielmien mukaisesi mm. erveysiedn, kialuden, liikunnan, ja bilgian unneilla. Tavieena n llu lisea erveyeen, hyvinviniin ja urvallisuueen liseavaa saamisa. Keuruun lukissa n llu mahdllisuus valia liikunapaineisia lisakursseja ppilaan harrasusen mukaan. Jka inen vusi ylakulu ja luki va sallisunee kuluerveyskyselyyn. Alakulu va sallisunee Kulun hyvinviniprfiilin uamiseen vusiain. Varhaiskasvaus n mukana Sapere -hankkeessa, jka edisae erveellisa ravisemusa leikki-ikaisilla. Peivakdeissa n eueu liikunakasvausa mnipulisesi uusumalla eri liikunalajeihin mm. hiih, luiselu ja uini kuuluva hjelmaan. Oppilashulyd n laajenunu mys varhaiskasvaukseen, jllin lapse ja vanhemma saava arviaessa ukea arpeen mukaisesi. Varhaiskasvauksessa n panseu alle kuluikaisen eriyisa ukea arvisevien lasen kasvauksen ja kehiyksen ukemiseen. TAIA yde n krdininu kieriivii eriyslasenarhanpeaja (Kel) yheisydssa vanhempien ja muiden asianunijiden kanssa. Kansalaispis n jarjesany mnipulisia hyvinvinia ja erveya edisevia kursseja humiiden kunalaisen arpee. Nykyisin pisn imina n avianu kaikenikaise: nurimma va alle l-vuiaia ja vanhimma lehes 1-vuiaia. Opisn ppiunneisa lahes viidennes n k5yey liikuna- ja erveysaiheisiin kursseihin, jissa n vusiain mukana nin 2400 piskelijaa. Henkisa vireya, asapaina ja viihyvyyii va lisannee lahes kaikki pisn kurssi: aideainee, musiikki, kasiry6, kirjallisuus, kielenpeus. Niiillii kaikilla n llu myds suuri ssiaalinen merkiys. Kaikkiaan pis n avianu vusiain nin 7000 piskelijaa, jisa mne sallisuva usealle kurssille, jen eri henkil6ia pisn piireissa n vusiain nin Ikiienyvie va enien kiinnsanee muiselu- ja arinapiiri sekii heille suunnau eriyisliikunaryhma. Eriyisryhmisa kehiysvammaisen musiikki-, eaeri- ja liikunaryhme va llee vudesa iseen khderyhmensa susikkeja. Keuruulle n peruseu 201O hyvinvinipise kirjaslle. Siela saa arkeaa iea erveyeen, liikunaan ja ravinn liiyen' Terveysliikunnan imenpidesuunnielmaa n eueu, mua edelleen n imenpieia jhn n syya pansaa' Yksi Allainen n lasen ja nuren piiivifaisen liikunnan arpeen ayfyminen 2 h/piiva. Lukin lis6ksi Keuruulla n vinu suriaa lahihiajaukinnn ja ajiain jiain yksiaisia ukinja esim. daanmin ja merknmin ukinnn. Kuluusmahdllisuuksia sekii ryhmiimuisia efe yksilollisia kuluusplkuja arviaan lisaa. Aikuiskuluuspaallikn ja Keuruun Ty6kanava-hankkeen yheisy6lla deaan l6yyvan uusia ppimisymparisoja ja paikallisia raiial6iyjii kuluusmahdllisuuksia. Keuruun peruserveydenhulln palvelu n uanu vudesa 2011 Keski-sumen seuuerveyskeskus Keski-Sumen sairaanhipiirin liikelaiksena. Palveluja n arjlla keskusaajaman paiierveysasemalla ja suunniellusi Haapamaen erveysasemalla. Viime vusina n llu vaikeuksia saada vakiuisisa ynekijia laakareiden ja hammaslaakareiden virkihin, jen liiakaripalveluja n hankiu my6s spalveluna. Kunalaise va llee yyyvaisia ereyspalveluihin. Vunna 2010 asiakasyyyvaisyyskyselyssa kknaisarvsana li 8,69 ja vunna ,59. piia/naya navigini 7l :21

10 - HwinrrainiL-a^q.- Hyvinvinikermus hp://www.hyvinvinikermus'fr/fill seasn/yearl4 839 I I 20 "' ) Painpisealue ja kehidmiskhde/khee seudun lunnn ja vesis0n rauhaa ja urvallisa ympiirisa lahivirkisysaluee liikunapaika ja kadu / kevyen liikeneen vayla valaisus kulujen urvallise ja imiva -aluee ja liikennejarjesely kaupungin keskusaajama 'akenaminen jakuu / yheisd, kaupunki mvos vukrakerrsaln suunnielu 1i;keskusaan eriyisesi senireia ) Painpisealue ja kehidm iskhde/khee peruspalvelu ) se-uudisuksen selviykse l piieijkse / vali, kaupunki ) Ajanmukaise ila: kehiysvammaisen uuden isvksik6n rakenamlnen / )kaupunki, mahd.hankkee )asiakasurvallisuuskrdinaari ) mahd. euus 2017 keva-asunn, valmis 2015 ) kaupunginaln Peruskrjaus almls 2017 :) keskuskeii6n rakenaminen uuden keskuskeii6n in na nhiaus'isfieselma, raiin asiakasy6aika kihidn ehsaminen / ) HaiPr-jarjeselmen ied iminakykymiarin imin na nhjaus-jarjesel man ja vanhuspalvelu ja saavan 1) henkilssraegia / hallinpalvelu ) ajanmukainen markkinini / nykyresurssi ) valmis 2015 i) kuluussuunnielma Piila/naya navigini 0l :21

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004 Maahanmuuajan yöplkuhanke Välirapri 31.8.2003-31.12.2004 Prjekin aviee hankepääöksessä Määrällise aviee Prjekin avieena n edesauaa maahanmuuajien yöllisymisä. Tämä apahuu maahanmuuajien ammaillisen valmiuksien

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 14: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, harmoninen kuormitusheräte

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 14: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, harmoninen kuormitusheräte 4/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 4: Yhden vaausaseen vaieneva akkvärähely, harninen kuriusheräe LIIKEYHTÄLÖN JOHTO JA RATKAISU Kuvassa n esiey visksisi vaienneun yhden vaausaseen harnisen akkvärähelijän erusalli.

Lisätiedot

Työhön paluun tuen ryhmätoiminnan malli

Työhön paluun tuen ryhmätoiminnan malli Työhön paluun uen ryhmäoiminnan malli, Kunouusalan ukimus- ja kehiämiskeskus Marja Oivo, projekisuunnielija/kunouusneuvoja Kunouuspäivä 12.-13.4.2011, yöryhmä 8 20.4.2011 1 Työhön paluun oiminamalli Yksilöuen

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

2.4.2012. Ennen opiskelua OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA

2.4.2012. Ennen opiskelua OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammaikorkeakoulun pedagogisen sraegian mukaan ohuksen avoieena on edisää opiskelijoiden siouumisa opiskeluunsa, ukea heidän yksilöllisiä uravalinoan

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS 6 SyyysjarjesemaD/APCLH 24 LH 24 ETS SyyysjarjesemaDAPCLH24 LH24 ETS 75 cy 100 122A YE 2 +30 230 1063 RO 0 1019 101A RO 25 RO 40 101C RD 25 J73 123 123A CNWH 1S CN/WH 1 13122A J 342A 22 20 YE 10 1 1CY

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 2/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 2/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muisio 2/15 20.8.15 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN RYHMÄ Aika 20.8.2015 klo 9-11.30 Paikka Läsnä Kokkolan kaupunginalo, kokoushuone Minerva Maija Juola, pj, Kokkola Vuokko

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

LÄMPÖOPPIA Aineen lämpötila t aineen saaman lämpömäärän Q funktiona; t = t(q)

LÄMPÖOPPIA Aineen lämpötila t aineen saaman lämpömäärän Q funktiona; t = t(q) LÄMÖOIA Aineen lämpöila aineen saaman lämpömäärän Q funkina; (Q) C Q 5 F D Q 4 Q 3 B Q C Q Q A N R G I A A S I T O U T U U N R G I A A V A A U T U U AB: Kiineä aine lämpenee (BA: jäähyy) Q cm BC: Kiineä

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 18: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, transienttikuormituksia

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 18: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, transienttikuormituksia 8/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 8: Yhen vapausaseen paovärähely, ransieniuormiusia JOHDANTO c m x () Kuva. Syseemi. Transieniuormiusella aroieaan uormiusheräeä, joa aiheuaa syseemiin lyhyaiaisen liieilan.

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Ennen vanhaan. Nykyään. Päihdepsykiatrisen hoitomallin rakentaminen Espoossa. Ostajain tarkkailu ja rekisteritoimisto. STAKES SOTKAnet 2004

Ennen vanhaan. Nykyään. Päihdepsykiatrisen hoitomallin rakentaminen Espoossa. Ostajain tarkkailu ja rekisteritoimisto. STAKES SOTKAnet 2004 Päihdepsykiarisen himallin rakenaminen Espssa Päihdelääkeieeen päivä 10.3.2006 Aulanglla Aulikki Ahlgrén,yl Espn ssiaali - erveysimi, Mielenerveys päihdepalvelu Ennen vanhaan. Oy Alk Ab Tampereella Osain

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Perustiedt: Hakuaika: 31.10.2017 päätös pyritään tekemään maaliskuun alkuun mennessä Haun tarkituksena n tukea Muutsta liikkeellä linjausten,

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994 RUOKASUOLA- JA RASVAPTOSUUS OULULASTEN KOULUJEN YM. VASTAAVEN LATOSKETTÖiDEN LAATKKORUOASSA 1994 kaupunki Ympäristövirast Raprtti 2 /1994. - Oulun Oulu 1 RUOKASUOlA- JA RASVAPTOSUUS OULUlASTEN KOULUJEN

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.205 COM(205) 4 final KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan nojalla laadiu keromus FI FI KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Dynaaminen optimointi ja ehdollisten vaateiden menetelmä

Dynaaminen optimointi ja ehdollisten vaateiden menetelmä Dynaaminen opimoini ja ehdollisen vaaeiden meneelmä Meneelmien keskinäinen yheys S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 10 - Peni Säynäjoki Opimoiniopin seminaari - Syksy 2000 / 1 Meneelmien yhäläisyyksiä

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t Tilasollinen ennusaminen Seppo Pynnönen Tilasoieeen professori, Meneelmäieeiden laios, Vaasan yliopiso. Tausaa Tulevaisuuden ennusaminen on ehkä yksi luoneenomaisimpia piireiä ihmiselle. On ilmeisesi aina

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva kulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä kulupäiviä Kuvat: Liikkuva kulu / Juni Kalli Liikkuva kulu -hjelmassa n tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista kulupäivän aikana ppilaiden sallisuus

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Hevoosella vaan- käyttäjäkysely

Hevoosella vaan- käyttäjäkysely Hevoosella vaan käyäjäkysely 1. Vasaajan ikä Vasaajien määrä: 126 Alle 20 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 2035 yli 35 2. Tausa Vasaajien määrä: 126 Hevosyriäjä/hevosalan ammailainen (ravi ai

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010 DIPLOMITYÖ: BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 29) Beonipäivä 21 DIPLOMITYÖ prosessina Aie: yön eeäjän aloieesa Selviykse beonin, eräksen ja puun osala oli jo ey/käynnissä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

1. Illan juontaja erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen toivotti osallistujat tervetulleeksi yhteiseen asukasiltaan

1. Illan juontaja erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen toivotti osallistujat tervetulleeksi yhteiseen asukasiltaan JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muisti Asukasilta Tikkaksken mnipalvelupisteestä Aika: kl 18 20, kahvit kl 17.30 alkaen Paikka: Tikkaksken kulu, Kulukatu 10 Osallistujat: nin 70, jista 14 mnipalvelupisteiden valmistelussa

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010 MÄNÄ-VLPPULAN KAUPUNK Musalahden asemakaava Liikenneselviys yö: E ampere 8..00 ARX Ympärisö Oy PL 0 ampere Puhelin 00 000 elefax 00 00 www.airix.fi oimiso: urku, ampere, Espoo ja Oulu Mänä-Vilppulan kaupunki,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017 TALOUSARVIO 05 TALOUSSUUNNITELMA vuosille 06-07 Kunnanhallius 4..04 Kunnanvaluuso 0..04 Risijärven kuna Aholanie 9, 88400 RISTIJÄRVI Puh. (08) 65 543* Faksi (08) 68 33 www.risijarvi.fi eunimi.sukunimi@risijarvi.fi

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

1 Excel-sovelluksen ohje

1 Excel-sovelluksen ohje 1 (11) 1 Excel-sovelluksen ohje Seuraavassa kuvaaan jakeluverkonhalijan kohuullisen konrolloiavien operaiivisen kusannusen (SKOPEX 1 ) arvioimiseen arkoieun Excel-sovelluksen oimina, mukaan lukien sovelluksen

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015. Toimitilahankkeiden esittely

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015. Toimitilahankkeiden esittely TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Timitilahankkeiden esittely Jensuun Tilakeskus Siilaisen terveyskeskuksen peruskrjaus ja laajennus Hanke käsittää vanhan terveysaseman saneerauksen ja laajentamisen nykypäivän

Lisätiedot

KATSAUKSIA. määrä on kaksi kertaa suurempi kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Alkoholinen maksakirroosi on meilla yleistynyt

KATSAUKSIA. määrä on kaksi kertaa suurempi kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Alkoholinen maksakirroosi on meilla yleistynyt KATSAUKSIA MAKSAKIRROOSI YLEISTYNYT NOPEASTI JOUKO MANNINEN Runsas alkhlin kayttti lisaä sairastuvuutta ja kulleisuutta. Tutkijiden keskuudessa vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että alkhlihaitat -

Lisätiedot

ZA5912. Flash Eurobarometer 382 (Rail and Urban Transport Passenger Satisfaction) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5912. Flash Eurobarometer 382 (Rail and Urban Transport Passenger Satisfaction) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA9 Flash Eurbarmeter 8 (Rail ad Urba Trasprt Passger Satisfacti) Cutry Questiaire Filad (Fiish) FL 8 - Rail - FIF D Mikä ik lette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaaja sukupuli Mies

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

TOTEUTUSSUUNNITELMA v.2 -Tuotantorakenne, johtaminen ja osaamisen kehittäminen. Marja Heikkilä Ohjausryhmä 28.10.2014

TOTEUTUSSUUNNITELMA v.2 -Tuotantorakenne, johtaminen ja osaamisen kehittäminen. Marja Heikkilä Ohjausryhmä 28.10.2014 TOTEUTUSSUUNNITELMA v.2 -Tuoanorakenne, johaminen ja osaamisen kehiäminen Marja Heikkilä Ohjausryhmä 28.10.2014 6.11.2014 TUOTANTORAKENNE Tyuövaihe Aikaaulu Sisälö Vasuuaho Yheisyöaho Tuoos 1. Työvaihe

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Communiy Ld Yriyksen arvonmääriys 1. Yriyksen ase- eli subsanssiarvo Arvioidaan yriyksen aseen vasaavaa puolella olevan omaisuuden käypäarvo, josa

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

Autettu vuotiaita myöhään maahanmuuttaneita nuoria löytämään heille soveltuva opiskelu tai työ(harjoittelu/kokeilu)paikka

Autettu vuotiaita myöhään maahanmuuttaneita nuoria löytämään heille soveltuva opiskelu tai työ(harjoittelu/kokeilu)paikka Maahanmuuajanuoren ohjaushanke MANO 2010 2013 Aueu 16 25 vuoiaia myöhään maahanmuuaneia nuoria löyämään heille soveluva opiskelu ai yö(harjoielu/kokeilu)paikka Kehiey oppivelvollisuusiän yliäneille maahanmuuajille

Lisätiedot

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä MU:n jalkapalljastn jhtryhmä Expert Mäntsälä 3.10.2012 Läsnä: Jari Kupiainen (PJ), Ville Hellman, Jari Piipp, Jyrki Valknen, Mikk Ahnen, Paula Jurvanen, Sari Alaluusua (paikalla san ajasta) sekä kutsuttuna

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58 Asennushje Ohjelmitavat terrestiaalipäävahvistimet CU 119 SSTL n: 75 631 58 CU 128 CU 119 N SSTL n: 75 631 60 SSTL n: 75 631 59 CU 155 CU 128 N SSTL n: 75 631 62 SSTL n: 75 631 61 13 14 4 5 3 2 6 7 295

Lisätiedot

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Liite Hyvinvointikertomuksen indikaattorit 1 TALOUS JA ELINVOIMA Talous: tulot Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kokemäki : 52.9 52.0 Eura : 47.5 Huittinen : 41.9 Loimaa : 41.6 Satakunta : 39.4 Valtionosuudet

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut Kunaeläkkeiden rahoius ja kunnallise palvelu I LA Rapori LA Repors 30.1.2013 No 4 Kunaeläkkeiden rahoius ja kunnallise palvelu Jukka Lassila * Niku Määänen ** armo Valkonen *** * LA linkeinoelämän ukimuslaios,

Lisätiedot

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi 1 (5) LUUNTIHEYSMITTAUS Hakusanat/synnyymit: fysilgia, steprsi, luukat, DEXA, DXA, luuntiheys, murtuma, lnkkamurtuma, T-scre, Z-scre, murtumariski, seulnta, D-vitamiini. 1. YLEISTÄ Osteprsi eli luukat

Lisätiedot

Jätelautakunnan toiminta lautakuntakaudella

Jätelautakunnan toiminta lautakuntakaudella Jätelautakunnan timinta lautakuntakaudella 2013-2017 1. Jätehultmääräykset Limi-Hämeen Jätehult Oy:n (LHJ) perusalueelle (alkuperäinen yhteistiminta-alue 14 kuntaa) valmisteltiin laajassa yhteistyössä

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

OMAISHOITAJAN TUEN TARVE

OMAISHOITAJAN TUEN TARVE MAISHIDN UKIMALLI Lähellä tuki-projekti 2010-2012 PAS MAISHIILANEIDEN UNNISAMISEEN ARVIINIIN SEKÄ HJAAMISEEN Satakunnan maishoitajat ja Läheiset ry, 2012 1 MAISHIAJAN UEN ARVE Mistä tunnistaa alkavan omaishoitotilanteen?

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori Keski-Sumen IC 2 timialapäivä 16.9.2013 Digitaalinen tulevaisuus Palvelut timimaan Business kasvamaan Jyväskylä Sumen INKA cyber-krdinaattri Veli-Pekka Saarnivaara VPSluti VPSluti/V-P Saarnivaara/www.vpsluti.cm

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2012-12-17 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi, joka on ehy liikenne- ja viesinäiniseriön

Lisätiedot

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirast, kirjaam PL 2100 00099 Helsingin kaupunki TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Tapulikaupunki- Seura ry. esittää seuraavaa: Yleistä

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot