PAKKAU SSE L OST E. KEFOLOR 50 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten Kefaklori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAU SSE L OST E. KEFOLOR 50 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten Kefaklori"

Transkriptio

1 PAKKAU SSE L OST E KEFOLOR 50 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten Kefaklori Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. Tässä selosteessa esitetään: 1. Mitä Kefolor-oraalisuspensio on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Kefolor-oraalisuspensiota 3. Miten Kefolor-oraalisuspensiota käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Kefolor-oraalisuspension säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ KEFOL OR-O RA ALIS USPE NSIO ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Kefolor on antimikrobilääke (antibiootti), jonka vaikuttava aine on kefaklori. Antimikrobilääkkeitä käytetään elimistön tulehdusten torjuntaan. Kefolor-oraalisuspensiota käytetään bakteereiden aiheuttamien tulehdusten hoitoon, kun tulehdus on korvassa, nenässä, kurkussa, hengitysteissä, virtsarakossa, virtsatiehyeissä, munuaisissa tai ihossa. Kefoloria käytetään siten esim. välikorvatulehduksen, keuhkoputken tuleh duksen, keuhkokuumeen, virtsarakontulehduksen, paiseiden ja tulehtuneiden haavojen hoitoon. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT KEFOLOR-ORAALISUSPENSIOTA Älä käytä Kefolor-oraalisuspensiota: - jos olet allerginen (yliherkkä) kefaklorille tai valmisteen jollekin muulle aineelle. Ole erityisen varovainen Kefolor-oraalisuspension suhteen: Kefolor-oraalisuspensio n käytöstä tulee neuvotella lääkärin kanssa - jos sinulle tai lapsellesi on ilmaantunut allergia tai muu yliherkkyysreaktio antibiootin (esim. penisilliini tai kefalosporiini) tai jonkin muun lääkkeen käytön yhteydessä (yliherkkyys saattaa ilmetä ihottumana, kutinana, turvotuksina tai hengitysvaikeuksina). - jos olet tai epäilet olevasi raskaana, - jos imetät. - jos sinulla tai lapsellasi on tai on ollut jokin munuais- tai maksasairaus. - jos sinulla tai lapsellasi on joskus ollut koliitti (vaikea ripuli). - jos sairastat tai lapsesi sairastaa diabetesta. Kefolor saattaa vaikuttaa tiettyihin virtsan sokerimäärityskokeisiin. - jos käytät tai lapsesi käyttää muita lääkkeitä, esim. verenohennuslääkettä (antikoagulanttia). Ennen verikokeen ottamista mainitse lääkärille tai laboratoriohoitajalle meneillään olevasta Kefolorkuurista. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö 1

2 Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Kefolor-oraalisuspension käyttö ruuan ja juoman kanssa Kefolor-oraalisuspensio voidaan ottaa joko aterian yhteydessä tai tyhjään vatsaan. Ruokailu ei vaikuta kefaklorin imeytymiseen. Raskaus ja imetys Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. Lääkkeen käytöstä raskauden ja imetyksen aikana on neuvoteltava lääkärin kanssa. Ajaminen ja koneiden käyttö Kefolor-oraalisuspension käytöllä ei tiedetä olevan vaikutusta moottoriajoneuvojen tai koneiden käyttökykyyn. 3. MITEN KEFOLOR-OR AA LISU SPE NSIOT A KÄYTETÄÄN Käytä Kefolor-o raalisuspensiota juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekistasi, mikäli olet epävarma. Tavanomainen annostus: - Aikuiset: Lääkärisi määrää sopivan annoksen. - Lapset: Annos määräytyy lapsen painon mukaan. Oraalisuspensiossa on sokeria noin 600 mg yhdessä millilitrassa. Ravista pulloa ennen lääkkeen ottamista. Lääkelusikan sijasta saat ehkä apteekista annosruiskun, jolla oikean annoksen antaminen vauvalle tai leikki-ikäiselle käy helpommin. Käytä lääkettä niin kauan kuin lääkäri on määrännyt. Yleensä lääkekuurin pituus on 7-14 päivää. Älä lopeta lääkkeen ottamista, kun olosi paranee, sillä tämä voi aiheuttaa sen, että tauti jälleen pahenee. Jos otat enemmän Kefolor-oraalisuspensiota kuin sinun pitäisi Jos lääkettä on vahingossa otettu liikaa, ota yhteys lääkäriin tai lähimpään terveyskeskukseen ja kerro tilanteesta. Jos unohdat ottaa Kefolor-oraalisuspensiota Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos yhden lääkeannoksen ottaminen unohtuu, annos lääkettä on otettava heti kun huomaat tämän ja jatkettava sitten taas normaaliin tapaan. Jos unohdat useita annoksia, kerro tästä lääkärille. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Kefolor-oraalisuspensiok in voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Lääkehoidon aikana saattaa ilmetä ripulia (joka voi olla veristä tai limaista), pahoinvointia tai oksentelua, valkovuotoa emättimestä tai emätinkutinaa, huimausta tai univaikeuksia. Lapsilla lääke voi aiheuttaa ylivilkkautta. Kerro lääkärille, jos tällaisia vaivaa aiheuttavia oireita ilmenee. Jos iho alkaa kutista tai turvota, jos nivelet alkavat särkeä tai jos ilmaantuu päänsärkyä, hengitysvaikeuksia tai heikkouden tunnetta, lopeta lääkkeen käyttö ja kerro asiasta välittömästi lääkärille. 2

3 Joillekin Kefolor-lääkettä käyttäneille potilaille on ilmaantunut sekavuutta, hermostuneisuutta, uneliaisuutta tai harhoja. Harvoissa tapauksissa tietyt veriarvot, jotka mittaavat munuaisten, maksan tai muiden elinten toimintaa, ovat ohimenevästi muuttuneet Kefolor-hoidon aikana. Jos ilmaantuu tällaisia tai muita haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, joka antaa tarvittavat ohjeet. Haittavaikutuksista ilmoittaminen Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. www-sivusto: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, Fimea. 5. KEFO LO R-OR AALIS USPE NSION SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän Käyt.viim. jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Valmiiksi sekoitettu oraalisuspensio säilyy jääkaapissa (2 C 8 C) 14 päivää. Sekoituspäivämäärä on merkitty pakkaukseen apteekissa. Älä käytä lääkettä sen vanhenemispäivämäärän jälkeen. Oraalisuspension pullon korkki on muistettava sulkea huolellisesti. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Kefolo r-oraalisuspensio sisältää: - Vaikuttava aine on kefaklori 50 mg/ml. - Muut aineet ovat: sokeri (noin 600 mg/ml), maissitärkkelys, metyyliselluloosa, natriumlaurylsulfaatti, keinotekoinen mansikanmakuinen makuaine, piidioksidiemulsio ja ksantaanikumi. Väriaineena on käytetty erytrosiinia (E127). Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Kuvaus: Oraalisuspensio on vaaleanpunaista ja mansikanmakuista. Oraalisuspension vahvuus on 50 mg/ml. Pakkauskoot: 60, 100 ml Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija: Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte, Tanska. Valmistaja: Facta Farmaceutici S.p.A., Via Laurentina Km 24, 730, Pomezia (Rm), Italia. Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: 3

4 Actavis Oy, Klovinpellontie 3, Espoo. Tämä seloste on tarkistettu viimeksi:

5 BIPACKS ED EL KEFOLOR 50 mg/ml granulat till oral suspension Cefaklor Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotek. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Kefolor oral suspension är och vad det används för 2. Att tänka på innan du använder Kefolor oral suspension 3. Hur du använder Kefolor oral suspension 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Kefolor oral suspension ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD KEFOLOR ORAL SUSPENSION ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Kefolor hör till gruppen antimikrobmediciner (antibiotika). Det verksamma ämnet är cefaklor. Antimikrobmedicinerna används för att motverka infektioner i kroppen. Kefolor oral suspension används för att behandla bakterieinfektioner i örat, näsan, svalget, luftvägarna, urinblåsan, urinvägarna, njurarna eller huden. Kefolor används därför bl.a. för behandling av mellanöroninflammation, luftrörskatarr (bronkit), lunginflammation, blåskatarr (urinblåseinflammation), bölder och infekterade sår. 2. INNAN DU ANVÄNDER KEFOLOR ORAL SUSPENSION Använd inte Kefolor oral suspension: - om du är allergisk (överkänslig) mot cefaklor eller något av övriga innehållsämnen i Kefolor oral suspension. Var särskilt försiktig med Kefolor oral suspension: Rådfråga läkare före användning av Kefolor oral suspension - om du har fått allergi eller annan överkänslighet vid användning av antibiotika (t.ex. penicillin eller cefalosporiner) eller någon annan medicin (överkänsligheten kan yttra sig som utslag, klåda, svullnad eller andtäppa). - om du är eller kan vara gravid. - om du ammar - om du har eller har haft någon njur- eller leversjukdom - om du har någon gång haft svår diarrésjukdom (kolit) - om du har diabetes. Kefolor kan påverka vissa resultat av sockerbestämningar. - om du använder andra mediciner, t.ex. mot blodpropp (antikoagulationsmediciner). Om du eller ditt barn går på blodprover är det skäl att nämna för läkaren eller laboratorieskötaren att du eller barnet använder Kefolor. Användning av andra läkemedel 5

6 Tala om för läkare eller apotek om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Användning av Kefolor oral suspension med mat och dryck Kefolor oral suspension kan tas tillsammans med vätska antigen samband med måltid eller på tom mag. Samtidigt intag av föda påverkar inte upptaget av cefaklor. Graviditet och amning Rådfråga läkare eller apotek innan du tar något läkemedel. Vid graviditet och amning bör användning av läkemedlet ske i samråd med läkare. Körförmåga och användning av maskiner Man känner inte till att behandling av Kefolor oral suspension skulle inverka på förmågan att framföra fordon eller att hantera maskiner. 3. HUR DU ANVÄNDER KEFOLOR ORAL SUSPENSION Använd alltid Kefolor oral suspension enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotek om du är osäker. Vanlig dosering: - Vuxna: Enligt läkarens ordination. - Barn: Dosen bestäms enligt barnets vikt. Oral suspensionen innehåller ca 600 mg socker per milliliter. Skaka flaskan före intag av oral suspensionen. I stället för doseringssked kan du ha fått en doseringsspruta på apoteket. Det är lättare att ge rätt dos åt spädbarn och barn i lekåldern med hjälp av doseringssprutan. Använd medicinen så länge som läkaren ordinerat. I allmänhet räcker kuren 7-14 dagar. Fortsätt att ta medicinen även om du eller ditt barn mår bättre, eftersom en alltför kort kur kan leda till att sjukdomen blossar upp igen. Om du har tagit för stor mängd av Kefolor oral suspension Om du eller barnet har tagit för mycket medicin i misstag, tag kontakt med läkare eller närmaste hälsocentral och berätta om detta. Om du har glömt att ta Kefolor oral suspension Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om en dos uteblir i misstag, ta denna dos eller ge den till barnet genast när du märker detta. Fortsätt sedan som vanligt. Om du glömmer flera doser, tala om detta för din läkare. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotek. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Kefolor oral suspension orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Medan kuren pågår kan diarré med eller utan blod eller slem uppstå. Du kan få illamående eller kräkningar, vitflytning ur slidan eller klåda i slidan, svindel eller sömnstörningar. Barn som använder Kefolor kan bli livliga. Berätta om för din läkare om sådana störande biverkningar uppstår. Om du får klåda eller svullnader, om lederna börjar verka eller om du får huvudvärk, andtäppa eller en känsla av svaghet, skall du genast avbryta medicineringen och berätta om detta för din läkare. 6

7 Några patienter som har använt Kefolor har blivit desorienterade (bortblandade), nervösa, sömniga eller fått hallucinationer. I sällsynta fall har det hänt att laboratorievärden som mäter njur- eller leverfunktionen eller andra kroppsfunktioner övergående fått avvikande värden under loppet av en Kefolor-kur. Om sådana eller andra biverkningar uppstår, tala om detta för din läkare som kan ge anvisningar för hur du skall gå till väga. Rapportering av biverkningar Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. webbplats: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, Fimea. 5. HUR KEFOLOR ORAL SUSPENSION SKA FÖRVARAS Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen Anv.före. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Färdigt beredd oral suspension är hållbar i 14 dygn i kylskåp (2 C-8 C). Apotekspersonalen har antecknat på förpackningen datum för när beredningen gjordes. Använd inte medicinen efter utgångsdatum. Kom ihåg att skruva ordentligt till skruvkorken på flaskan. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Det verksamma ämnet är cefaklor 50 mg/ml. - Övriga innehållsämnen är: socker (ca 600 mg/ml), majsstärkelse, metylcellulosa, natriumlaurylsulfat, konstgjord arom med smultronsmak, kiseldioxidemulsion och xantangummi. Oral suspensionen innehåller färgämnet erytrocin (E127). Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Utseende: Oral suspensionen är ljusröd till färgen och smakar smultron. Oral suspensionen förekommer i styrkan 50 mg/ml. Förpackningsstorlekar: 60, 100 ml Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare Innehavare: Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte, Danmark. Tillverkaren: Facta Farmaceutici S.p.A., Via Laurentina Km 24, 730, Pomezia (Rm), Italien.

8 Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning: Actavis Oy, Klovisåkersvägen 3, Esbo Denna bipacksedel är reviderad senast den:

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Loratadin Actavis 10 mg tabletit. loratadiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Loratadin Actavis 10 mg tabletit. loratadiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Loratadin Actavis 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Tamexin 20 mg tabletit. Tamoksifeeni

PAKKAUSSELOSTE. Tamexin 20 mg tabletit. Tamoksifeeni PAKKAUSSELOSTE Tamexin 20 mg tabletit Tamoksifeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. DOXITIN 100 mg tabletti DOXITIN 150 mg tabletti Doksisykliini

PAKKAUSSELOSTE. DOXITIN 100 mg tabletti DOXITIN 150 mg tabletti Doksisykliini PAKKAUSSELOSTE DOXITIN 100 mg tabletti DOXITIN 150 mg tabletti Doksisykliini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Desloratadine Sopharma 0,5 mg/ml oraaliliuos desloratadiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Desloratadine Sopharma 0,5 mg/ml oraaliliuos desloratadiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Desloratadine Sopharma 0,5 mg/ml oraaliliuos desloratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Panadol 24 mg/ml oraalisuspensio parasetamoli

Panadol 24 mg/ml oraalisuspensio parasetamoli OTC PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle Panadol 24 mg/ml oraalisuspensio parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron Stada 1 mg ja 2 mg kalvopäällysteiset tabletit granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron Stada 1 mg ja 2 mg kalvopäällysteiset tabletit granisetroni PAKKAUSSELOSTE Granisetron Stada 1 mg ja 2 mg kalvopäällysteiset tabletit granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti PAKKAUSSELOSTE Florinef 0,1 mg tabletti fludrokortisoniasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Duphalac 667 mg/ml oraaliliuos Duphalac 950 mg/g jauhe. laktuloosi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Duphalac 667 mg/ml oraaliliuos Duphalac 950 mg/g jauhe. laktuloosi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Duphalac 667 mg/ml oraaliliuos Duphalac 950 mg/g jauhe laktuloosi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fludent 0,25 mg F - imeskelytabletti Fludent Banana 0,25 mg F - imeskelytabletti natriumfluoridi

PAKKAUSSELOSTE. Fludent 0,25 mg F - imeskelytabletti Fludent Banana 0,25 mg F - imeskelytabletti natriumfluoridi PAKKAUSSELOSTE Fludent 0,25 mg F - imeskelytabletti Fludent Banana 0,25 mg F - imeskelytabletti natriumfluoridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle PAKKAUSSELOSTE 1 Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Famvir 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen Famvir 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen Famvir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen famsikloviiri Lue tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle. Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg

PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle. Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön, sillä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ginsana oraaliliuos Ginsenguute G115 PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE

PAKKAUSSELOSTE. Ginsana oraaliliuos Ginsenguute G115 PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE PAKKAUSSELOSTE Ginsana oraaliliuos Ginsenguute G115 PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Coldrex kaksikerrostabletti. asetyylisalisyylihappo, guaifenesiini, kofeiini ja askorbiinihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Coldrex kaksikerrostabletti. asetyylisalisyylihappo, guaifenesiini, kofeiini ja askorbiinihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Coldrex kaksikerrostabletti asetyylisalisyylihappo, guaifenesiini, kofeiini ja askorbiinihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen

Lisätiedot

Panadol Forte 1 g tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

Panadol Forte 1 g tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli OTC PAKKAUSSELOSTE Panadol Forte 1 g tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Duraphat 5 mg/g hammastahna fluori

PAKKAUSSELOSTE. Duraphat 5 mg/g hammastahna fluori PAKKAUSSELOSTE Duraphat 5 mg/g hammastahna fluori Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Telfast 120 mg kalvopäällysteiset tabletit feksofenadiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Telfast 120 mg kalvopäällysteiset tabletit feksofenadiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Telfast 120 mg kalvopäällysteiset tabletit feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Afamcivir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen famsikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Afamcivir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen famsikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Afamcivir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen famsikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Astepro forte 0,19 mg/annos nenäsumute, liuos. atselastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Astepro forte 0,19 mg/annos nenäsumute, liuos. atselastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Astepro forte 0,19 mg/annos nenäsumute, liuos atselastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Ranitidin Mylan 150 mg kalvopäällysteiset tabletit ranitidiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Ranitidin Mylan 150 mg kalvopäällysteiset tabletit ranitidiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Ranitidin Mylan 150 mg kalvopäällysteiset tabletit ranitidiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot