Lei-tuolin ergonomiaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lei-tuolin ergonomiaa"

Transkriptio

1 Lei-tuolin ergonomiaa

2 Lei-tuolin tutkimusperustan on laatinut Ellen Wheatley, Eur.Erg, MSc Erg, Ergonomibyrån

3 Johdanto Keskimittaisten tai sitä lyhyempien naisten on ollut vaikea löytää itselleen työtuoli, joka sopii heidän kokoonsa, kehonsa muotoihin ja istumatyyliinsä. Nykyiset työtuolit ovat usein isoja, kankeita ja hankalia. Saatavilla on työtuoleja keskikokoisista suuriin, mutta pienten vaihtoehtojen määrä on hyvin rajallinen. On helpompaa sopia liian suureen kuin liian pieneen, ja tämän takia pienikokoisia naisia ei kuule eikä näe liian suurista työtuoleistaan. On jopa olemassa tutkimus, jonka mukaan keskimittaa lyhyemmät naiset eivät pidä normaalikokoista työtuolia suorastaan epämukavana, vaan he tuntevat itsensä myös istumisen jälkeen väsyneemmiksi kuin pidemmät kollegansa. Tutkimuksen mukaan keskimittaa pidemmät ja isommat naiset ovat tyytyväisempiä nykyiseen työtuolien tarjontaan kuin heitä lyhyemmät ja pienemmät naiset. (Helander & Zhang 1997). Lei-projektin alkuvaiheessa järjestettiin workshop, johon osallistui joukko ergonomian asiantuntijoita. Heiltä kysyttiin, olivatko he huomanneet eroja siinä, miten miehet ja naiset istuvat. Vastaukseksi saatiin yksimielinen kyllä. Eroavaisuuksien mahdollisista syistä keskusteltiin, ja lopulta syyt voitiin jakaa kahteen ryhmään: naisten ja miesten istumisen erot johtuvat joko fysiologisista eroista tai liian suurikokoisista tuoleista. Seuraavaksi tehtiin syventävä kirjallisuuskatsaus. Katsauksen tuloksena saatiin selville suunnitteluvaatimukset, jotka ovat vaikuttaneet Lei-työtuolin kehittämiseen.

4 Mitä istuessamme tapahtuu? Ennen kuin tarkastelemme naisten ja miesten istumisen eroja, on tärkeää tietää, mitä tapahtuu, kun ihminen istuu. Ihminen on maapallon olioista ainoa, joka on pystyasennossa. Kaikki pystyasennosta eriävät liikkeet poikkeavat ihmiskehon neutraalista asennosta. Toisin sanoen pystyasennossa ihmiskehon kaikkiin osiin kohdistuu haitallista kuormitusta vähiten. Kun ihminen istuu, tapahtuu seuraavaa. Kehon painopiste siirtyy eteenpäin. Reisiluun ja selän välinen kulma pienenee, ja lonkkanivelissä tapahtuu kiertoliike. Lantio ja ristiluu kiertyvät taaksepäin. Selkäranka oikenee. Lonkkanivelten ympärillä olevat lihakset ja reisiluun takana olevat lihakset pitenevät. Selän lihakset aktivoituvat säilyttääkseen pystyasennon. Nikamavälilevyjen neste puristuu kokoon välilevyn takaosaan. Rasva, lihakset ja verisuonet painuvat kokoon, ja istuinkyhmyt laajenevat pakaroiden alla. Painopiste Kun ihminen siirtyy pystyasennosta istualleen, siirtyy kehon painopiste (tasapaino) eteenpäin. Yleisen käsityksen mukaan seisoma-asennossa ihmisen painopiste ulottuu suoraan kehon läpi. Kehon painopiste seisottaessa

5 Istuma-asennot Istuessa painopiste vaihtelee asennon mukaan. Istuma-asennot voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1. Aktiivinen istuma-asento 2. Suora istuma-asento 3. Taaksepäin nojaava istuma-asento CG CG CG Aktiivinen istuma-asento saadaan aikaan kiertämällä lantiota eteenpäin ja pitämällä selkä suorana tai vaihtoehtoisesti taivuttamalla selkää notkolle. Aktiivisessa istuma-asennossa painopiste on istuinkyhmyjen etupuolella ja yli 25 % kehon painosta välittyy jalkojen kautta lattiaan. Aktiivinen istuma-asento on tavallisin nykyisessä tietoyhteiskunnassa, jossa työtehtävät ensisijaisesti määräävät työasentomme. Kokonaista 45 % istuma-ajastamme nojaamme työpöytään, ja 26 % ajasta istumme suorassa asennossa. Ainoastaan 15 % työpäivästämme istumme taaksepäin nojaavassa työasennossa. (Dowell, ym. 2001) R F R S R F R S R F R S Suorassa istuma-asennossa painopiste on linjassa istuinkyhmyjen kanssa ja noin 25 % kehon painosta välittyy jalkojen kautta lattiaan. Taaksepäin nojaava istuma-asento saadaan aikaan joko nojaamalla taaksepäin tai kiertämällä lantiota taaksepäin ja samanaikaisesti taivuttamalla selkää. Tässä istuma-asennossa painopiste on istuinkyhmyjen takana ja alle 25 % kehon painosta välittyy jalkojen kautta lattiaan. (Schoberth 1962, Eklund 1986) Kehon painopiste eri istuma-asennoissa. (Schoberth 1962)

6

7 Lantion ja ristiluun kierto Kehon painopisteen siirtymisen lisäksi tapahtuu useita muitakin ilmiöitä. Jos istumme selkä suorana ja reisiluu on lattian suuntainen, vaaditaan lonkkaniveleltä ja polviniveleltä vastaavasti noin 90 asteen kiertoa. Reisiluun asennon vaatimasta kierrosta ainoastaan 70 % tapahtuu lonkkanivelessä (Corlett 2006). Loput kierrosta tapahtuu lantiossa ja erityisesti siinä osassa lantiota, joka yhdistyy selkärankaan. Tämä tunnetaan myös nimellä ristiluu. Ristiluun kiertyessä myös selkäranka kiertyy ja ristiselän luonnollinen kaarre taaksepäin oikenee (Keegan 1953, Bridger 1988). Kaarteen säilyminen on perusedellytys terveelle (riskittömälle) istumiselle. Lantion kierto Hamstring-lihakset eli reisiluun takaosassa sijaitsevat polven koukistajalihakset ja lonkan koukistajalihakset Lantion asento on reisiluun takaosassa sijaitsevien lihasten (hamstring-lihakset) ja lonkan myötäisten koukistajalihasten yhteistyön tulos. Näiden lihasten pituus ja elastisuus määräävät, kuinka paljon lantio kiertyy taaksepäin. Hamstring-lihasten pituutta voi lyhentää taivuttamalla sääret istuimen alle tai nojaamalla selkää taaksepäin. Lonkan koukistajalihaksia lyhennetään kääntämällä istuinta hieman eteenpäin. Näihin lihaksiin kohdistuvan vähäisemmän paineen tuloksena ovat suorempi istuma-asento ja selän kaarevuuden säilyminen. (Link ym. 1990, Bridger ym. 1992) Paineen jakautuminen Kehon painon jakautuminen muuttuu, kun käymme istumaan. Istuma-asennon mukaan paino siirtyy jaloilta ennen kaikkea istuinkyhmyille, jotka sijaitsevat pakaroiden alla, sekä reiden alapinnalle ja selälle. Pakarat ja ristiselkä kestävät enemmän kuormitusta kuin muut kehon osat. Aktiivisessa istuma-asennossa paine on jakautunut reisiluun alapinnalle ja jaloille. Suorassa istuma-asennossa istuinkyhmyt ottavat vastaan suuren osan kuormituksesta, ja lähes 67 % kehon painosta on keskittynyt pinnalle, joka vastaa 8 %:a istuimen kosketuspinnasta. Taaksepäin nojaavassa istuma-asennossa paine jakautuu pääasiassa pakaralihaksille ja selälle. Hamstring-lihakset ja lonkan koukistajalihakset (Swearing ym. 1962, Minami ym. 1977, Helbig 1978, Daniel & Faibisoff 1982, Zacharkow 1988).

8 Selkälihakset Syvät selkälihakset toimivat aktiivisesti istuessamme ja asentomme vaikuttaa niihin samalla tavoin kuten muihinkin kehon rakenteisiin. Suorassa asennossa istuessamme selkä- ja vatsalihakset tekevät yhteistyötä. Meidän ei juuri tarvitse ponnistella, koska selkäranka kantaa ja tasapainottaa kehon suorassa pysymistä. Kun painopiste siirtyy, täytyy selän lihasten kompensoida siirtyminen. Aktiivisessa ja suorassa istuma-asennossa selkälihasten kuormitus on suurin. Mitä enemmän yläruumis kumartuu eteenpäin, sitä painavammaksi se muuttuu ja sitä suurempi on lihasten kuormitus. (Andersson ym. 1974) Taaksepäin nojaavassa istuma-asennossa tarvitaan syviä selkälihaksia vähiten. Kevyt asteen noja taaksepäin (toisin sanoen istuma-asennon muutos 90 asteesta 110 asteeseen) vähentää lihasten työtä jopa 40 % (Andersson ym. 1975). Nikamavälilevyihin kohdistuva paine Lihasten työ lisääntyy, kun käymme istumaan. Samalla lisääntyy myös nikamavälilevyihin kohdistuva paine, ja lisäys on huomattava verrattuna seisomaasentoon. Paine vaihtelee selvästi istuma-asennon mukaan ja on suurimmillaan aktiivisessa istuma-asennossa. Paine vähenee lineaarisesti, kun taaksepäin nojaaminen lisääntyy (Andersson ym. 1974). Nikamavälilevyyn kohdistuvaan paineeseen vaikuttaa lisäksi alaselän kaaren tuen muotoilu. Neljää senttimetriä (4 cm) vastaava alaselän tuki keventää painetta eniten, koska se palauttaa selän kaarevuuden siihen asentoon, joka eniten muistuttaa seisoma-asentoa (Andersson ym. 1974). Epidemiologiset tutkimukset osoittavat, että alaselän vaivojen riski kasvaa, jos selkää ei tueta alaselän tuella. (Chen ym. 2005, Tsuji ym. 2001, Adams ym. 1999) Mitä tapahtuu, kun nainen käy istumaan? Naiset istuvat miehiä suoremmassa asennossa. Naiset istuvat miehiä staattisemmin. He vaihtelevat vähemmän selän ja lonkan välistä kulmaa, hyödyntävät pienemmän osan selkänojasta ja asettavat painopisteensä istuimella kauemmas eteen kuin miehet. Naiset käyttävät aktiivisesti selkälihaksiaan ja heillä paine jakautuu tehokkaammin reisiluun alapinnalle kuin miehillä ,6 cm 153,9 cm 178,6 cm Anatomiset erot Naiset ovat yleensä pienempiä ja kevyempiä kuin miehet, ja naisilla on pienempi lihasmassa kuin miehillä. Naisilla on suhteellisesti enemmän rasvaa kehossaan, ja rasva on tasaisesti jakautunut koko kehoon. Naisilla on leveämpi lantio, kapeammat hartiat, lyhyemmät jalat ja pienempi yläraajojen lihasmassa kuin miehillä. Heidän luurankonsa on kevyempi ja painaa keskimäärin 2,8 kg verrattuna miesten keskiarvoon, joka on 4 kg (Heymsfield ym. 2005). Naisten pituuden normaalijakauma = vaaleanvihreä Miesten pituuden normaalijakauma = tummanvihreä

9 Fysiologiset erot Naisten ja miesten välillä ei ole ryhtieroja seistessä pystyasennossa. Lonkkien, polvien ja nilkkojen kulmat ovat samat. Eroja syntyy kuitenkin, kun lähdemme liikkeelle. Istuessa syntyy eroja jo istumaliikkeessä. Naiset säilyttävät miehiä pystymmän asennon, kun he käyvät istumaan. Toisin sanoen naisen lantio kiertyy vähemmän taaksepäin ja naiset säilyttävät selkänsä kaarevuuden paremmin kuin miehet (Bridger ym. 1992, Gregory ym. 2005, Dunk & Callaghan 2005). Ajan myötä naiset lisäävät ylävartalonsa taivutusta eteenpäin verrattuna miehiin, joiden selän asento on päinvastainen (Beach ym. 2005). Naiset asettavat painopisteensä ja lonkkanivelensä istuinosan kallistusta vasten, toisin sanoen pitkälle istuimen etuosaan. Miehet käyttävät enemmän tuolin selkänojaa kuin naiset, ja heidän istuma-asentonsa on taaksepäin suuntautunut. Miesten painopiste ja lonkkanivelet ovat istuimen kallistuksen takana (Dunk & Callaghan 2005). Lisäksi naisilla on tapana istua staattisemmin ja heidän selkänsä ja lonkkansa välinen kulma vaihtelee vähemmän kuin miehillä (Dunk & Callaghan 2005). Edellä mainituille istumiskäyttäytymisen eroille voi olla useita selityksiä. Selkälihasten kestävyydestä tehdyt tutkimukset osoittavat, että naisten selkälihakset ovat heikommat mutta kestävämmät kuin miesten (Umezu ym. 1998, Kankaanpää ym. 1998, Lariviere ym. 2006). Voidaan myös olettaa, että naisilla on liikkuvampi ristiselkä ja lonkkanivelet kuin miehillä (Khalvat ym. 2003, Moes 2007), mutta suuremmasta liikkuvuudestaan huolimatta naiset kokevat kehon nivelten asennon poikkeamisen neutraalista asennosta epämiellyttävämmäksi kuin miehet (Kee ja Karwowski 2004). Lisäksi paineen jakautumista sekä istuinkyhmyihin ja reisiluun alapintaan kohdistuvan paineen voimakkuutta koskevan tutkimustiedon mukaan miehillä ja naisilla on hyvin erilaiset ominaisuudet. Naisten miehiä leveämpi lantio ja istuinkyhmyjen pehmeämmät kaaret merkitsevät sitä, että paino jakautuu naisilla paremmin kuin miehillä (Dunk & Callaghan 2005, Vos ym. 2006, Caracone ja Kieir, 2007, Moes 2007). Miehen ja naisen lantio Toinen selitys voi olla se, että naisilla on kevyempi yläruumis eikä sen suorassa asennossa pitäminen vaadi yhtä suurta ponnistelua kuin miesten painavampi yläruumis. Esimerkkinä voidaan mainita, että miehillä selän nikamavälilevyjen kuormitus vähenee, kun mies nojaa voimakkaasti taaksepäin. Tällöin kuormitus vähenee jopa kolmasosaan. Naisilla sen sijaan ei ole havaittavissa huomattavaa nikamavälilevyjen kuormituksen kevenemistä nojauduttaessa 110 astetta taaksepäin (Vos ym. 2006, Moes 2007).

10 Hyvä työtuoli naiselle Naiset ja miehet istuvat eri tavalla, ja tämän vuoksi jopa työtuolit tulisi muotoilla erilailla. Sen lisäksi, että istumisen aiheuttamassa kuormituksessa on eroja naisten ja miesten välillä, eroja on luultavasti myös istumismukavuudessa. Esimerkiksi naisten miehiä suorempi istuma-asento aiheuttaa lihasten voimakkaampaa kuormitusta ja erityisesti pitkään istuminen vaikuttaa tähän seikkaan. Epämukavuuden tunne istuttaessa voi siksi johtua lihasten suuremmasta väsymisestä kuin miehillä. Selkänojan käytöllä on ratkaiseva merkitys naisten istumismukavuudelle. Ehkä naiset hyödyntäisivät selkänojaa enemmän, jos se ulottuisi pidemmälle eteen sen sijaan, että noja tukee istujaa vain asteen kulmassa istuimesta, kuten nykyisin. Naiset kokevat nivelissään voimakkaampaa epämukavuuden tunnetta pienemmällä liikkuma-alueella kuin miehet. Selän kaarevuuden menetys ja lonkkanivelten alle 90 asteen kulma merkitsevät sitä, että naiset istuvat istuimen etuosassa. Tällöin selän ja lonkan välinen kulma aukeaa, kun nainen työntää jalkansa istuimen alle voidakseen istua suorassa ja säilyttää selän kaaren. Selkänojan käyttöä voi lisätä pienempi istumissyvyys tai alaspäin taivutettavissa oleva tuolin etureuna, joka mahdollistaa jalkojen pitämisen reunan päällä tarvitsematta siirtyä eteenpäin istuimella.

11 Tämän takia olemme muotoilleet ja luoneet Lei-tuolin, joka on maailman ensimmäinen naisille tehty työtuoli: Työtuoli on kooltaan pienempi, koska naiset ovat yleensä pienempiä kuin miehet. Taaksepäin kallistus 110 asteeseen, ei tarvitse olla suurempi. Kallistuksen tunnistus toimii jopa 43 kilon painolla. Kallistuksen suhde istuimen ja selkänojan välillä on suhteellisen ennalta määritelty, synkroninen keinu. Istuinosa nojaa noin 5 astetta taaksepäin, kun istuja kallistuu taaksepäin. Istuimen etureuna on pyöristetty ja sen kulma voidaan kääntää negatiiviseksi. Selkänoja on matala, toisin sanoen se ei ulotu lapaluita korkeammalle. Tutkimusten mukaan sen tulisi mieluiten ulottua noin 6 cm lapaluiden alapuolelle. Pidemmälle istuinosaan ulottuva selkänoja, jolloin sitä voidaan käyttää jopa eteenpäin nojaavassa asennossa. Käsinojat, joiden korkeutta voidaan säätää. Istuinosa on tasainen, jolloin paine kohdistuu istuinkyhmyihin. Istuinkyhmyihin kohdistuva paine ei saa olla enempää kuin 14,24 mm/hg korkeampi kuin painearvot, joita yleisesti mitataan työtuoleista.

12 Lähteet Adams, M., Mannion, A., dolan, P. (1999) Personal risk factors for f rst-time low back pain. Spine 24(23) Andersson, G. B. J., Ortengren, R., Nachemson, A., and Elfstrom, G. (1974). Lumbar disc pressure and myoelectric back muscle activity during sitting. I. Studies on an experimental chair. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 6(3), Andersson, G. B. J., Johnson, B., Örtengren, R. (1974). Myoelectric activity in individual lumbar erector spinae muscles in sitting. A study with surface and wire electrodes. Scandinavian Journal of rehabilitation Medicine. Suppl. 2, Andersson, G. B. J., Ortengren, R., Nachemson, A., and Elfstrom, G. (1974). Lumbar disc pressure and myoelectric back muscle activity during sitting. IV. Studies on a car driver s seat. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 6(3), Andersson, G. B. J.,och Örtengren, R. (1974). Lumbar disc pressure and myoelectric back muscle activity during sitting. 11. Studies on an off ce chair. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 6(3), Andersson, G. B. J., och Örtengren, R. (1974). Lumbar disc pressure and myoelectric back muscle activity during sitting Studies on a wheelchair. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 6(3), Andersson, G. B. J., och Örtengren, R. (1974). Myoelectric back muscle activity during sitting. Scandinavian Journalef Rehabilitation Medicine, Suppl. 2, Andersson, G. B. J., Ortengren, R., Nachemson, A. L., Elfstrom, G., and Broman, H. (1975, January). The sitting posture: An electromyographic and discometric study. Orthopedic Clinics of North America, h(l), Bauer, W., Wittig, T. (1998) inf uence of screen and copy holder positions on head posture, muscle activity and user judgement. Applied Ergonomics 29 (3), Beach, T., Parkinson, R., Stothart, P., Callaghan, J. ( 2005) Effects of prolonged sitting on the passive f exion stiffness of the in vivo lumbar spine. The Spine Journal, 5, Bendix, T., Winkel, J., Jessen, F. (1985) Comparison of off ce chairs with f xed forwards or backwards inclining, or tiltable seats. Applied Ergonomics 54, Bendix, T., Jessen, F.Winkel, J., (1986) An evaluation of a tiltable off ce chair with respect to seat height, backrest position and task. European Journal of Applied Physiology, 55, Bridger, R. (1988) Postural adaptations to a sloping chair and work surface. Human Factors 30, Bridger, R., Orkin, D., Hennenberg, N. (1992) A quantative investigation of lumbar and pelvic postures in standing and sitting: Interrelationships with body position and hip muscle length. International Journal of Industrial Ergonomics, 9, Brunswic, M. (1984) Ergonomics of seat design. Physiotherapy, 70, Callaghan, J.P., Dunk, N.M. (2002) Examination of the f exion relaxtion phenomenon in erector spinae muscles during short duration slumped sitting. Clinical Biomechanics 17, Caracone, S., Kier, P. (2007) Effects of backrest design on biomechanics and comfort during seated work. Applied Ergonomics, 38, Chen, J-C., Dennerlein, J., Chang, C-C., Chang, W-R., Christiani, D. ( 2005) Seat inclination, use of lumbar support and low-back pain of taxi drivers. Scand I Work Environ Health, 31(4), Cho, S.H., Park, J.M., Kwon, O.Y. (2004) Gender differences in three dimensional gait analysis data from 98 Korean adults. Clinical Biomechanics 19, Chow, W. W., and Odell, E. I. (1978, May). Deformations and stresses in soft body tissues of a sitting person. Journal of Biomechanical Engineering, 100, Corlett, E. (2006) Background to sitting at work: research-based requirements for the design of work seats. Ergonomics, 49(14), Corlett EN and Eklund JAE. (1984) How does a backrest work? Applied Ergonomics 15, Daniel, R. and Faibisoff, B. (1982) Muscle coverage of pressure points The role of myocuteneous f aps. Annals of Plastic Surgery, 8, De Looze, M., Kuijt-Evers, L., Van Dieen, J. (2003) Sitting comfort and discomfort and the relationship with objective measures. Ergonomics, 46, Diebschlag, W., Heidinger, F., Kurz, B. and Heiberger, R. (1988) Recommendation for ergonomic and climatic physiological vehicle seat design. SAE Technical papaer , PA: Society of Automotive Engineers, Inc. Diebschlag, W. And Muller-Limmroth, W. (1980) Physilogical requirements on car seats: some results of experimental studies. In D.J. oborne and J.A. Levis (eds) human Factors in Transport Research, vol 2. User Factors: Co fort, the Enviromnent and Behavior, Academic Press, New York. Dowell, W.R., Yuan, Fei, Green, B. (2001)Off ce Seating Behaviors, an Investigation of Posture, Task and Job Type. Proceedings of the Human Factors and Ergonomic Society 45th Annual Meeting. Dunk, N,M., Callaghan, J.P. (2005) Gender-based differences in postural responses tp seated exposures. Clinical Biomechanics 20, Eklund, J. (1986) Industrial seating and spinal loading, PhD thesis. In: Evaluation of Human Work (1990). Eds: Wilson, J., Corlett, E. Taylor and Francis, London. Eklund, J., Houghton, C., Corlett, E. (1982) Industrial seating. Report on some pilot studies. Dep. Of Production Engineering and Productions Management, University of Nottingham. Appendix 10 in Industrial Seating and Spinal Loading, by Eklund, J., PhD thesis. Grandjean E, Hunting W, and Pidermann M. (1983) VDT workstation design: Preferred settings and their effects, Human Factors 25. Granata, K., Wilson, S., Padua, D. (2002) Gender Differences in ACtive Musculoskeletal Stiffness. Part 1. Quantif cation in Controlled Measurements of Knee Joint Dymanics. J Electromyogr Kinesiol, 12(2), Gregory, D.E., Dunk, N.M., Callaghan, J.P. (2005) The comparison of muscle activation and lumbar spine posture during prologend sitting on a stability ball and in an off ce chair. Human factors,. Goossens, R., Snijders, C., Roelofs, G., Van Buchem, F. (2003) Free Shoulder space in the design of high backrests. Ergonomics, 46(5), Habsburg, S. and Middlendorf, L. (1980) Calibrating comfort: Systemetic studies of human responses to seating. In D.J. oborne and J.A. Levis (eds) human Factors in Transport Research, vol 2. User Factors: Co fort, the Enviromnent and Behavior, Academic Press, New York. Harrison, D., Harrison, S., Croft, A., Harrison, D., Troyanovich, S. (1999) Sitting Biomechanics Part 1: Reveiw of the Litterature. J. of Manipulative and Physiological Therapeutics, 22(9). Hartvigsen, J., Leboeuf-Yde, C., Lings, S., Corder, EH. (2000) Is sitting at work associated with low back pain? A systematic, crititcal literature review. Scand. J Public Health, 28 (3), Helander, M. G. and Zhang L. (1997) Field studies of comfort and discomfort in sitting. Ergonomics, 40, Helbig. K. (1978) Sitzdruckverteilung beim ungepolsterten Sitz. Anthropologischer Anzieger, 36, Heymsf eld, S., Lohan, T., Wang, Z., Going, S. (2005) Human Body Compsition, 2ed. Human Kinetics, USA. Hobson, D. A. (1992, September). Comparative effects of posture on pressure and shear at the body- seat interface. Journal of Rehabilitation Research and Development, a(4), Hosea TM, Simon SR, Delatizky J, Wong MA, and Hsieh CC (1986) Myoelectric analysis of the paraspinal musculature while driving, Spine 11, Jensen, C., Bendix, T. (1992) Spontaneous movements with various seated-workplace adjustments. Clin. Biomech. 7, Lay, W. E., and Fisher, L. C. (1940) Riding comfort and cushions. SAE Journal 47(5), Kamijo, K., Tsujimara, H., Obara, H., Katsumatu, M. (1982) Evaluation of seating comfort. SAE Technical Paper Series Society of Automotive Engineers, Troy, MI, 1-6. Kankaanpää, M., Laaksonen, D., Taimela, S., Kokko, S-M., Airaksinen, O., Hänninen, O. (1998) Age, Sex, and Body Mass Index as determinants of Back and Hip Extensor Fatigue in the Isometric Sörensen Back Endurande Test. Arch Phys Med Rehabil, 79, Kayis, B., Hoang, K. (1999) Static three-dimensional modelling of prolonged seated posture. Applied Ergonomics 30, Kee, D., Karwowski, W. (2004) Joint angles of isocomfort for female subjects based on the psychophysical scaling of static standing postures. Ergonomics, 47, Keegan, J. (1953) Alterations to the lumbar curve related to posture and sitting. J. of Bone and joint

13 Surgery, 35A, Kerrigan, D., Todd, M., Croce, U.D. (1998) Gender differences in joint biomechanics during walking. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 77, 2-7. Khalvat, A., Razavizadeh, M. (2005) A prospective cross-sectional study of joint motion in healthy adult subjects. Acta Medica Iranica, 43(2), Knutsson, B., Lindh, K., Telhag, H. (1966) Sitting an electromyographic and mechanichal study. Acta Othop Scand 37, Lariviere, C., Gravel, D., Gagnon, D., Gardiner, P., Arsenault, A.B., gaudreault, N. ( 2006) Gender inf uence on fatigability of back muscles during intermittent isometric contractions: A study of neuromuscular activiation patterns. Clinical Biomechanics 21, Lengsfeld, M., Frank, A:, van Deursen, D., Griss, P. (2000) Lumbar spine curvature during off ce chair sitting. Medical Engineering och Physics, 22, Link, C., Nicholson, G., Shaddeau, S., Birch, R., Gossman, M. (1990) Lumbar curvature in Standing and Sitting in Two Types of Chairs. Relationship of Hamstring and Hip Flexor Muscle Length. Physical Therapy 70 (10) Mandal, A. (1985) The Seated Man Homo Sedens, 3rd ed. Dafnia Publications, Denmark. McCarthy, J., Betz, R. (2000) The relationship between tight hamstrings and lumbar hyplordosis in children with cerebral palsy. Spine, 15, Minami, R., Mills, R., Pardoe, R. (1977) Gluteus maximus myocutaneous f aps for their repair or pressure sores. Plastic and Reconstructive Surgery, 60, Moes, N. ( 2007) Variation in sitting pressure distribution and location of the points of maximum pressure with rotation of the pelvis, gender and body characteristics. Ergonomics, 50, Nachemson, A., and Elfstrom, G. (1970). Intravital dynamic pressure measurements in lumbar discs. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, Suppl. 1, O Sullivan, P., Dankearts, W., Burnett, A., Chen, D., Booth, R., Carlsen, C., Schultz, A. (2006) Evaluation of the Felxion Relaxation Phenomenon of the Trunk Muscles in Sitting. Spine, 31(17), Porter, J. M., and Norris, B. J. (1987). The effects of posture and seat design on lumbar lordosis. In E.D. Megaw (ed.), Contemporaq Ergonomics, (pp ). New York: Taylor and Francis. Reed M., Saito, M., Kakishima, Y., Lee, N., Schneider, L. (1991) An Investigation of driver discomfort and related seat design factors in extended-duration driving. SAE Technical Paper Society of Automotive Engineers, Inc. Reed M., Schneider, L., Saito, M., Kakishima, Y., Lee, N., (1991) An Investigation of automotive seating discomfort and seat design factors. Final report (UMTRI-91-11) University of Michigan Transportation Research Institute. Reed M., Schneider, L., Ricci, L. (1994) Survey of Auto Seat Design Recommendations for Improved Comfort. Technical Report. University of Michigan Transportation Research Institute. Rosemeyer, B., and Pförringer, W. (1979) Measuring pressure forces in sitting. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, 95, Schoberth, H. (1962) Sitzhaltung, schaden, sitzmöbel. Springer Verlag, Berlin. Umezu, Y., Kawazu, T., Tajima, F., Ogata, H. (1998) Spectral Electromyographic Fatigue Analysis of Back Muscles in Healthy Adult Women Compared with Men. Arch Phys Med Rehabil, 79, Snook SH. (1987) Approaches to the control of back pain in industry: Job design, job placement and education/ training, Spine: State of the Art Reviews 2, 45. Swearing, J., Wheelwright, C., Garner, J. (1962) An analysis of sitting areas and pressures in man. US Civil Aero-Medical Research Institute. Report No Tsuji, T., Matsuymam, Y., Sato, K., Hasegawa, Y., Yimin, Y., Iwata, H. (2001) Epiodemiology of low back pain in the elderly: corroltion wit lumbar lordosis. J Orthop Sci 6(4), Umezu, Y., Kawazu, T., Tajima, F., Ogata, H. (1998) Spectral Electromyographic Fatigue Analysis of Back Muscles in Healthy Adult Women Compared with Men. Arch Phys Med Rehabil, 79, Van Dieen, J., De Looze, M., Hermans, V. (2991) Effects of dynamic off ce chairs on trunk kinematics, trunk extensor EMG and spinal shrinkage. Ergonomics 44(7), Van Deursen, D., Goossens, R., Evers, J., Van der Helm, F., Van Deursen, D. (2000) Length of spine while sitting on a new concept for an off ce chair. Applied Ergonomics 31, Vos, A., Congleton, J., Moore, S., Amendola, A., Ringer, L. (2006) Postural versus chair design impacts upon interface pressure. Applied Ergonomics, 37, Winkel, J. och Bendix, T. (1986) Muscular performance evaluated by two different EMG methods. European Journal of Applied Physiology, 29, Weisman G, Pope MH, and Johnson RJ, Cyclic loading in knee ligament injuries, American Journal of Sports Medicine 8 (1980) 24. Wilder, D., Pope, M. (1996) Epidemiological and aetiological aspects of low back pain in vibration environment an update. Clinical Biomechanics 11, Williams, M., Lissner, H. (1977) Biomechanics of human motion. Saunders, Philadelphia. Zacharkow, D. (1988) Posture: Sitting, standing, chair design and excercise. Thomas, Springf eld. Yasukouchi, A., Isayama, T. (1995) The relationship between lumbar curves, pelvic tilt and joint mobilities in different sitting postures in young adult males. Applies Human Science, 14(1), Yun, M., Donges, L., Freivalds, A. (1992) Using force sensitive resistors to evaluate the driver seating comfort. In: Kumar, S. (Eds) Advances in Industrial Ergonomics and Safety IV. Taylor and Francis, London. Pp Akerblom, B. (1948, December). Standing and sitting posture with special reference to the construction of chairs. Doctoral Dissertation. A.B. Nordiska Bokhandeln, Stockholm: Karolinska Institutet Datorarbete, ALI.

14 Teksti: Ellen Wheatly Ulkoasu: Wolfgang, wolfgang.se Valokuvat: Håkan Målbäck Kansikuva: Jann Lipka Copyright 2012 Officeline

15 Konsul Johnsons väg 1 SE Nynäshamn, Sweden Tel: +46 (0)

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS Vaihe 1: Avaa tuolisi lukitus. 01 KEINUN LUKITUS Vaihe 2: Säädä tuoli kehosi mukaan. 02 KEINUN VASTUS 03 ISTUINSYVYYS 04 ISTUINKORKEUS Vaihe 3: Säädä tuoli työsi mukaan. 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 06 SELKÄNOJAN

Lisätiedot

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa Venyttelyohje: Jalat 1. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa. Paina lantiota eteen. 2. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. QEC - Quick Exposure Check Tarkistuslista kuormitustekijöiden arviointiin. Risto Toivonen. Työterveyslaitos -

Hyvinvointia työstä. QEC - Quick Exposure Check Tarkistuslista kuormitustekijöiden arviointiin. Risto Toivonen. Työterveyslaitos - Hyvinvointia työstä QEC - Quick Exposure Check Tarkistuslista kuormitustekijöiden arviointiin Risto Toivonen Quick Exposure Checklist QEC on liikuntaelimistön kuormituksen arviointiin suunniteltu 1, nopeakäyttöinen

Lisätiedot

PhysioTools Online - ed set Sivu 1/7

PhysioTools Online -  ed set Sivu 1/7 PhysioTools Online - emailed set Sivu 1/7 Harjoitusohjelma FYS PKL SELKÄRYHMÄ 2/15 Keski-Suomen SHP Keski-Suomen keskussairaala Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä, Suomi ALKULÄMMITTELY Pyöräilyä. Aika:

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Ajoergonomia ja hyvä ajoasento Ajoergonomian tarkastelukohteet istuminen ja ajoasento istuin ohjaamon hallinta-

Lisätiedot

ota rento asento ja nauti kokemuksesta

ota rento asento ja nauti kokemuksesta Savo s3 ota rento asento ja nauti kokemuksesta Istu uuteen Savo S3 -työtuoliin. Säädä istuinkorkeus itsellesi sopivaksi ja nojaa taaksepäin. Tuolin selkänoja mukailee selkäsi kaarta ja tukee luontevasti

Lisätiedot

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET Ojenna toinen jalka suoraksi eteen ja pidä toinen jalka koukistettuna vieressä. Nojaa ylävartaloa eteen kohti venytettävää jalkaa. Pidä selkä suorana.tunne

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE B-juniorit

VENYTTELYOHJE B-juniorit VENYTTELYOHJE B-juniorit Venyttelyn perusteet: Toisin kuin yleensä uskotaan, lihasta voidaan venyttää myös ennen tai jälkeen raskaan suorituksen. Venyttelyn ja lihaksen venyttämisen kesto riippuu siitä,

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

Taso 3: Liikkeet pienvälineillä InnoSport

Taso 3: Liikkeet pienvälineillä InnoSport 1 / 16 8.10.2009 19:41 Taso 3: Liikkeet pienvälineillä Taso 3: Liikkeet pienvälineillä 3. taso sisältää kehonhallinta harjoitteita erilaisia pienvälineitä hyödyntäen. Mukana harjoitteissa käytetään mm.

Lisätiedot

Lajitekniikka: venyttely

Lajitekniikka: venyttely Alaraajat Etureiden lihakset Seiso ryhdikkäästi. Ota yhdellä tai kahdella kädellä kiinni nilkastasi. Pidä jalat samansuuntaisena ja lantio suorassa. Työnnä lantiota hiukan eteenpäin jännittämällä pakaralihakset.

Lisätiedot

HARJOITEPANKKI VOIMA

HARJOITEPANKKI VOIMA HARJOITEPANKKI VOIMA VOIMAHARJOITTELU / Jalkakyykky Vaihe 1. Avustettu jalkakyykky Pidä katse suoraan eteenpäin. Pidä hyvä ryhti ja selkä suorana. Seiso haara-asennossa jalat hartioiden leveydellä siten,

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen VENYTTELYOHJE EVU - 00 Mika Laaksonen MIKSI ON HYVÄ VENYTELLÄ PELIEN JA HARJOITUSTEN JÄLKEEN? Kova harjoittelu ja treeni kiristävät lihaksia, jos venyttely laiminlyödään. Näin lihakset väsyvät nopeammin

Lisätiedot

Taso 4: Kuntosaliharjoitteet InnoSport

Taso 4: Kuntosaliharjoitteet InnoSport 1 / 7 8.10.2009 20:38 Taso 4: Kuntosaliharjoitteet Taso 4: Kuntosaliharjoitteet 4. taso koostuu harjoitteista, jotka tehdään kuntosaliharjoitteluna ja toiminnallisena harjoitteluna. Kuntosaliharjoittelussa

Lisätiedot

Sivu 1/5 Keskivartalon ja syvien lihasten harjoitus Tee harjoitukset rauhallisella tempolla. Toista liikkeitä 15 kertaa peräkkäin Oikea seisoma-asento asento ja hyvä ryhti - Sivussa katsottuna oikeassa

Lisätiedot

SISÄLTÖ: JOHDANTO 5 Tunne vartalosi paremmin ja harjoittele tehokkaammin 6 Vallitseva mesomorfologinen kehitys: mesomorfologinen tyyppi 7 Vallitseva endomorfologinen kehitys; endomorfologinen tyyppi 8

Lisätiedot

Etunoja ja käden ojennus

Etunoja ja käden ojennus Ryhtijumppa Tämä jumppa sisältää tehokkaita liikkeitä, jotka kannustavat vahvaan ja ryhdikkääseen vartalon asentoon. Liikkeet kohdistuvat keski- ja ylävartalon lihaksiin. Jumpassa vuorottelevat lihaskuntoliikkeet

Lisätiedot

3. Kehittävä venyttely: Kehittävällä venyttelyllä kehitetään lihasten liikkuvuutta, joilla on suoria vaikutuksia mm.

3. Kehittävä venyttely: Kehittävällä venyttelyllä kehitetään lihasten liikkuvuutta, joilla on suoria vaikutuksia mm. Liikkuvuuden kehittäminen Venyttelyn merkitys koripalloilijalle voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: Valmistava venyttely: suoritetaan ennen harjoitusta tai peliä! Valmistavassa venyttelyssä avataan

Lisätiedot

AKTIVOI KESKIVARTALO. Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille

AKTIVOI KESKIVARTALO. Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille AKTIVOI KESKIVARTALO Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille VALMENTAJALLE Lentopallo vaatii pelaajalta monipuolista kehonhallintaa ja vakautta.

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti.

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti. Putkirullaus 1. Selän päivittäinen rankahuolto Asetu makuulle putken päälle, pidä kädet pään alla tukena ja lantio maassa. Päästä pää maahan ja anna selän venyä hetki. Nosta sitten yläkroppa ilmaan, ihan

Lisätiedot

Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia

Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia 1 Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia 1. Lantion rullaus Asetu selällesi ja vie polvet koukkuun. Jalkaterät ovat lantion leveydellä ja suoraan eteenpäin, kädet vartalon vierellä. Oikaise itsesi

Lisätiedot

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa Hilkka Virtapohja ja Jari Arokoski Lisätietoa 19.2.2007 Nivelrikon seurauksena lihasvoima heikkenee ja nivel jäykistyy. Nivelrikkopotilaiden

Lisätiedot

VAPAA JA LUONNOLLINEN

VAPAA JA LUONNOLLINEN VAPAA JA LUONNOLLINEN Me uskomme, että hyvin suunniteltu tuoli mahdollistaa vapaan ja luonnollisen liikkumisen. Hyvä muotoilu ei rajoita luonnollista haluamme liikkua. Ainutlaatuinen HÅG Capisco -tuoli

Lisätiedot

ALOITTELIJAN KUNTOSALIOPAS

ALOITTELIJAN KUNTOSALIOPAS ALOITTELIJAN KUNTOSALIOPAS JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu sinulle, joka haluat aloittaa kuntosaliharjoittelun. Opas sisältää tietoa, jota tarvitset harjoitellaksesi tehokkaasti, turvallisesti ja tavoitteellisesti.

Lisätiedot

PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE

PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE Tekijät: Ritva Paukku, Lotta-Maria Stenholm & Iina Toukonen Fysioterapian opinnäytetyö, Turun AMK (2015) Hyvä vanhempi, Luet parhaillaan

Lisätiedot

VALUE IN CARING VAIVATONTA JA TEHOKASTA ASENTOHOITOA

VALUE IN CARING VAIVATONTA JA TEHOKASTA ASENTOHOITOA VALUE IN CARING VAIVATONTA JA TEHOKASTA ASENTOHOITOA VAKAUS TURVALLISUUS RENTOUTUMINEN ALENTUNUT TONUS ALENTUNUT ÄRSYTYS PAREMPI LEVON JA UNEN LAATU PALAUTUMINEN PARANTUNUT RUOANSULATUS TEHOKKAAMPI PARANEMINEN

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

ISTUMINEN JA ERGONOMIA KUNTOON

ISTUMINEN JA ERGONOMIA KUNTOON ISTUMINEN JA ERGONOMIA KUNTOON Miksi istumista pitäisi rajoittaa? Liiallinen istuminen lisää niska-, hartia- ja selkäsärkyjä sekä rintarangan vaivoja näihin yhteydessä olevaa päänsärkyä ja väsymystä ylipainoa

Lisätiedot

Sormilukko, myötäote, apinaote, hihnojen käyttö.

Sormilukko, myötäote, apinaote, hihnojen käyttö. Palaudu ja kehity iltaseminaari 4.5.2010, UKK-instituutti Jaskan voimakoulu: Huoltava voimaharjoittelu Kouluttajat: Jaakko Kailajärvi, painonnosto- ja voimavalmentaja Eira Taulaniemi, fysioterapeutti,

Lisätiedot

JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri

JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri Lämmittele kuntopiirin ensimmäinen kierros eli tee liikkeet huomattavasti kevyemmin kuin kolme muuta kierrosta. -työ osuus per liike 30sek -Palautus liikkeiden välissä

Lisätiedot

Lajitekniikka: kuntopiiri

Lajitekniikka: kuntopiiri www.terveysverkko.fi/tietopankki/tyoikaisille Lihaskuntoharjoittelu on terveyden kannalta tärkeää ja sitä suositellaan tehtävän ainakin kaksi kertaa viikossa. Lihaskuntoharjoittelua voit tehdä kuntosalilla,

Lisätiedot

The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses

The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses Teisala Tiina, TtM, tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN HYVINVOINTI RASKAUDEN AIKANA

TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN HYVINVOINTI RASKAUDEN AIKANA TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN HYVINVOINTI RASKAUDEN AIKANA Haitallisen fyysisen kuormituksen ennaltaehkäisy Tekijät: Henna Lindberg, Eveliina Niemi-Langinen & Nelli Parviainen Fysioterapian opinnäytetyö,

Lisätiedot

hkhuonojen työasentojen torjumisessa käytettävä tarkistusluettelo

hkhuonojen työasentojen torjumisessa käytettävä tarkistusluettelo 45 hkhuonojen työasentojen torjumisessa Osa A: Johdanto Hyvä työasento on työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULES) torjumisen edellytys. Tällaisissa sairauksissa kyse on sellaisista vammoista

Lisätiedot

KESKIVARTALO/KEHONHALLINTAL IIKKEITÄ UINTIIN 3/2017. Prepared by: Mika Martikainen Date: :26

KESKIVARTALO/KEHONHALLINTAL IIKKEITÄ UINTIIN 3/2017. Prepared by: Mika Martikainen Date: :26 KESKIVARTALO/KEHONHALLINTAL IIKKEITÄ UINTIIN 3/2017 Prepared by: Mika Martikainen Date: 04.04.2017 08:26 MIKA MARTIKAINEN COACHING PL 226 70101, Kuopio 0408295515 mika@murtokohta.fi INFO "keskivartalojumppa"

Lisätiedot

TYÖTUOLIMALLISTO. www.priimakalusteet.fi

TYÖTUOLIMALLISTO. www.priimakalusteet.fi 1 TYÖTUOLIMALLISTO 2 KULIK -ERGONOMIA TYÖTUOLIT 3 KULIK -ERGONOMIA TYÖTUOLIT Tutkimusten mukaan toimistotyötä tekevien henkilöiden sairaspoissaoloista johtuu merkittävä osa tuki ja liikuntaelinten sairauksista.

Lisätiedot

Kuntopalloharjoituksia

Kuntopalloharjoituksia Kuntopalloharjoituksia Alhaalta ylös Laskeudu kyykkyyn selkä ja yläraajat suorina. Ponnista jaloilla tehokkaasti ylöspäin. Ajoita yläraajojen liike ja pallon heitto ponnistuksen loppuvaiheeseen. Ota pallo

Lisätiedot

ALKUVERRYTTELY: KÄSIEN PYÖRITTELY, SELKÄRULLAUS JA POLVENNOSTOKÄVELY PAIKALLAAN

ALKUVERRYTTELY: KÄSIEN PYÖRITTELY, SELKÄRULLAUS JA POLVENNOSTOKÄVELY PAIKALLAAN KUNTOPIIRI- OHJELMA KUNTOPIIRITYYPPINEN LIHASKUNTOHARJOITUS Treeni 1 Ikäisesi nuoren suositellaan harrastavan vähintään 3 kertaa viikossa lihaskuntoa, liikkuvuutta ja luiden terveyttä edistävää liikuntaa

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Uudet teknologiat mitä mahdollisuuksia ja käytännön sovelluksia suoritusten seurantaan eri signaaleilla

Uudet teknologiat mitä mahdollisuuksia ja käytännön sovelluksia suoritusten seurantaan eri signaaleilla Uudet teknologiat mitä mahdollisuuksia ja käytännön sovelluksia suoritusten seurantaan eri signaaleilla Vesa Linnamo Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Maisterikoulutus Liikuntateknologia Vuokatti

Lisätiedot

Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta

Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta Kuva: Mika Hilska Irja Lahtinen Tutkimuskoordinaattori Fysioterapeutti Tampereen Urheilulääkäriasema 350 000 liikuntavammaa / vuosi Parkkari et. al. 1 Miksi liikuntavammojen

Lisätiedot

BM = bending moment = Vääntövoimat sagittaalitasossa (flexio-extensio). = Vääntövomat frontaalitasossa (sivutaivutus).

BM = bending moment = Vääntövoimat sagittaalitasossa (flexio-extensio). = Vääntövomat frontaalitasossa (sivutaivutus). 1 2 C = compression = puristava kuormitus, jonka suuntautuu välilevyyn kohtisuoraan Aiheutuu pääosin vartalonlihasten jännityksestä ja ylävartalon painosta (+ ulkoisesta kuormasta). Selkärangan heikko

Lisätiedot

Elev - Övre kroppen 1

Elev - Övre kroppen 1 Elev - Övre kroppen 1 Kirjoita ohje tähän 1. Polkupyöräergometri Säädä penkin korkeus niin että polvi on ala-asennossa pienessä koukussa Käynnistä laite ja säädä vastus laitteen ohjeiden mukaan Aloita

Lisätiedot

ENSIAPUA NISKA-HARTIAKIPUUN

ENSIAPUA NISKA-HARTIAKIPUUN ENSIAPUA NISKA-HARTIAKIPUUN 1 Hyvä Nuori! Niska on kipeä, selkää särkee, päätä jomottaa Kuulostaako tutulta? Et ole yksin näiden ongelmien kanssa. Nuorten niska-hartiakivut ja päänsärky ovat yleistyneet

Lisätiedot

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN KAKSITOISTA Sivuttainen kurki BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA KÄSITASAPAINOASENNOISTA. KUN BAKASANAAN LISÄTÄÄN SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) BAKASANA. KÄSITASAPAINOASANAT

Lisätiedot

Oppilas - Elev övrekropp2

Oppilas - Elev övrekropp2 Oppilas - Elev övrekropp2 Kirjoita ohje tähän 1. Polkupyöräergometri Säädä penkin korkeus niin että polvi on ala-asennossa pienessä koukussa Käynnistä laite ja säädä vastus laitteen ohjeiden mukaan Aloita

Lisätiedot

Istu hyvin! - tietoa istumisesta ja ergonomiasta

Istu hyvin! - tietoa istumisesta ja ergonomiasta Istu hyvin! - tietoa istumisesta ja ergonomiasta Vinkkejä kalvosarjan käyttöön Kalvosarjassa käsitellään istumisen määrää ja hyvää istumisergonomiaa. Kalvosarjan sisältö sopii alakoulun 5. 6. luokille

Lisätiedot

RECARO Ergomed ES/ES SAB (Sivuturvatyynyllä tai ilman)

RECARO Ergomed ES/ES SAB (Sivuturvatyynyllä tai ilman) RECARO Ergomed ES/ES SAB (Sivuturvatyynyllä tai ilman) säädettävä, täysin pehmustettu pääntuki Uusi, helppokäyttöinen paneeli: täysin sähköinen, istuimen sivussa vakiona Vakiona Käytännöllinen tasku istuimen

Lisätiedot

item numbers Krabat item no description Jockey Plus

item numbers Krabat item no description Jockey Plus Jockey Plus Krabat Jockey Plus ISTUMINEN Krabat Jockey Plus Krabat Jockey Plus tarjoaa enemmän tukea ja mukautusmahdollisuuksia kuin Krabat Jockey. Plusversio tarjoaa korkeamman mukavuustason perinteiseen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 10.6.2011 Virpi Fagerström. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 10.6.2011 Virpi Fagerström. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Vertailututkimus Potilassiirto- ja kuljetuspaarien vaikutus ensihoitajien työergonomiaan Virpi Fagerström, tutkija, TtM, työfysioterapeutti Risto Toivonen, tutkimusinsinööri, DI Esityksen

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

BONUSOHJELMAT TREENINAUaHOILLA

BONUSOHJELMAT TREENINAUaHOILLA BONUSOHJELMAT TREENINAUaHOILLA Pysy lomalla ja matkoillakin teräskunnossa, tekemällä 5 tehokasta ja nopeaa treeniohjelmaa Seuraavassa 2 bonustreeniohjelmaa artikkelista Treenaa kotona Muscle&Fitness Hers-lehden

Lisätiedot

RATSASTAJAN VENYTTELYOHJEET. Riikka Kärsämä & Jonna Haataja Fysioterapian koulutusohjelma / OAMK Elokuu 2013

RATSASTAJAN VENYTTELYOHJEET. Riikka Kärsämä & Jonna Haataja Fysioterapian koulutusohjelma / OAMK Elokuu 2013 RATSASTAJAN VENYTTELYOHJEET Riikka Kärsämä & Jonna Haataja Fysioterapian koulutusohjelma / OAMK Elokuu 2013 MITEN VENYTELLÄ? MIKSI VENYTELLÄ? Ennen liikuntasuoritusta/ alkulämmittelyn jälkeen Lyhytkestoiset

Lisätiedot

1 / 12 26.9.2011 9:40 Kahdenjalankyykyn opettaminen keppi pitkittäin [ref# 1592] Pidä katse ylhäällä Kepin tulee koskettaa selkää kolmesta kohtaa (takaraivo, hartiat ja ristiselkä) koko kyykyn ajan Hyvä

Lisätiedot

Taukojumppa. Kuinka tehostat kehonmuokkausta ja parannat terveyttäsi muutamassa sekunnissa arkipäivän aikana

Taukojumppa. Kuinka tehostat kehonmuokkausta ja parannat terveyttäsi muutamassa sekunnissa arkipäivän aikana Taukojumppa Kuinka tehostat kehonmuokkausta ja parannat terveyttäsi muutamassa sekunnissa arkipäivän aikana Olet ehkä huomannut viime vuosina uutisia, joissa kerrotaan istumisen olevan hengenvaarallista.

Lisätiedot

LIHASKUNTOTESTIEN SUORITUSOHJEET. 1 Painoindeksi BMI. Painoindeksi lasketaan paino jaettuna pituuden neliöllä (65 kg :1,72 m 2 = 21,9).

LIHASKUNTOTESTIEN SUORITUSOHJEET. 1 Painoindeksi BMI. Painoindeksi lasketaan paino jaettuna pituuden neliöllä (65 kg :1,72 m 2 = 21,9). LIHASKUNTOTESTIEN SUORITUSOHJEET 1 Painoindeksi BMI Painoindeksi lasketaan paino jaettuna pituuden neliöllä (65 kg :1,72 m 2 = 21,9). Painoindeksi kuvaa painon sopivuutta ja myös rasvakudoksen määrää.

Lisätiedot

AVH-potilaan siirtymisen ohjaaminen. TYKS fysioterapia / os.964

AVH-potilaan siirtymisen ohjaaminen. TYKS fysioterapia / os.964 AVH-potilaan siirtymisen ohjaaminen TYKS fysioterapia / os.964 AVH potilaan kuntoutus Ohjataan ja tuetaan potilasta käyttämään voimavarojaan oikein erilaisissa päivittäisissä tilanteissa Tavoitteena on

Lisätiedot

TAUON PAIKKA Liikkeitä selän parhaaksi

TAUON PAIKKA Liikkeitä selän parhaaksi TAUON PAIKKA Liikkeitä selän parhaaksi Tekijä ja malli: Vilma Nieminen Kuvaaja: Milja Boström Tilaaja: HOK-Elanto SP-Paino Oy 2017 TAUKOJUMPPAA TYÖN OHESSA Samantyyppisiä työvaiheita sisältävässä työssä

Lisätiedot

Lisää toiminnallista voimaa

Lisää toiminnallista voimaa 1 Lisää toiminnallista voimaa Käytä näitä liikkeitä itsenäisenä harjoituksena, alkuverryttelynä kuntosalilla tai valmistautuessasi nostotöihin. Voit käyttää kotona painona esimerkiksi kirjaa. Itsenäisenä

Lisätiedot

Krabat Sheriff S1 / S2

Krabat Sheriff S1 / S2 Krabat Sheriff S1 / S2 Krabat Sheriff S1 / S2 Krabat Sheriff S1 / S2 on Krabatin suunnittelema lasten aktiivipyörätuoli. Pyörätuoli on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön ja sen lukuisat säätövaihtoehdot

Lisätiedot

Vertaisryhmän merkitys lasten liikuttajana päivähoidossa. Satu Lehto Helsingin Yliopisto Järvenpäätalo

Vertaisryhmän merkitys lasten liikuttajana päivähoidossa. Satu Lehto Helsingin Yliopisto Järvenpäätalo Vertaisryhmän merkitys lasten liikuttajana päivähoidossa Satu Lehto Helsingin Yliopisto 23.5.2012 Järvenpäätalo Aikaisempia tutkimuksia Ystävyyssuhteet (Efrat, 2009; Fitzerald, Fitzgerald and Aherne, 2012)

Lisätiedot

Terapeuttisen vesiharjoittelun vaikutus polven nivelrustoon postmenopausaalisilla naisilla. Satunaistettu kontrolloitu kvantitatiivinen MRI tutkimus

Terapeuttisen vesiharjoittelun vaikutus polven nivelrustoon postmenopausaalisilla naisilla. Satunaistettu kontrolloitu kvantitatiivinen MRI tutkimus Terapeuttisen vesiharjoittelun vaikutus polven nivelrustoon postmenopausaalisilla naisilla. Satunaistettu kontrolloitu kvantitatiivinen MRI tutkimus Current Controlled Trials ISRCTN53680197 Vastuullinen

Lisätiedot

Plus[6] Plus[8] 2 Plus[6] & Plus[8]

Plus[6] Plus[8] 2 Plus[6] & Plus[8] Plus[6] & Plus[8] 2 Plus[6] & Plus[8] Plus[6] Paras tapa istua ergonomisesti oikein on pitää keho liikkeessä. Kuulostaako hankalalta? Sitä se ei ole, FreeFloat-keinulla varustettu Plus[6] rohkaisee liikkumaan,

Lisätiedot

Liikuntaohjelma: viikot 1-6

Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Tässä on erinomainen koko kehoa hyödyntävä liikuntaohjelma, joka tarkoitettu aloittelijoille. Se sopii täydellisesti normaaliin elämäntyyliin, sillä voit harjoitella koska sinulle

Lisätiedot

MegaHemi: KÄYTTÖOHJEITA

MegaHemi: KÄYTTÖOHJEITA MegaHemi: KÄYTTÖOHJEITA Tyynyssä on neljä pituussuuntaista kennoa. Patentoimamme rakenteen ansiosta, käyttötarkoituksesta riippuen, tyynyn kennoja voidaan tukevoittaa tai keventää lisäämällä tai vähentämällä

Lisätiedot

RINTA Penkkipunnerrus (Chest Press) Vinopenkkipunnerrus (Incline Press) Rintalihasharjoite (Pectoral Fly) Yhden käden taljaveto (Cable Crossover)

RINTA Penkkipunnerrus (Chest Press) Vinopenkkipunnerrus (Incline Press) Rintalihasharjoite (Pectoral Fly) Yhden käden taljaveto (Cable Crossover) RINTA Penkkipunnerrus (Chest Press) 2. Säädä istuinosan korkeus niin, että istuessasi punnerruskahvat ovat rinnan yläosan korkeudella. Selkänoja on pystyasennossa (asento:chest Press 4). 3. Istu tukevasti,

Lisätiedot

Sauno & joogaa. Lämpöä ja vahvistavia venytyksiä rakastava ei voisi keksiä ihanampaa uutuuslajia. Saunajooga avaa jumitukset ja kesyttää kiireen.

Sauno & joogaa. Lämpöä ja vahvistavia venytyksiä rakastava ei voisi keksiä ihanampaa uutuuslajia. Saunajooga avaa jumitukset ja kesyttää kiireen. l i i k u n ta Lämpöä ja vahvistavia venytyksiä rakastava ei voisi keksiä ihanampaa uutuuslajia. Saunajooga avaa jumitukset ja kesyttää kiireen. Tiina Vainio Kuvat Mika Pollari Sauno & joogaa V aikka elämänmenon

Lisätiedot

Spiraalistabilaatio. Vakaa asento - Ojennus - Liike! Spiral Stabilization, SPS

Spiraalistabilaatio. Vakaa asento - Ojennus - Liike! Spiral Stabilization, SPS Spiraalistabilaatio Spiral Stabilization, SPS Vakaa asento - Ojennus - Liike! Löydät SPS-metodiin kouluttautuneet ohjaajat ja terapeutit Spiraalistabilaatio -sivuilta osoitteessa: www.spiraalistabilaatio.fi

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Kirjalliset ohjeet Kulkureiden jumppaliikkeistä

Kirjalliset ohjeet Kulkureiden jumppaliikkeistä Kirjalliset ohjeet Kulkureiden jumppaliikkeistä 1. Hartiat ja yläselkä Olkapäiden pyörittely. Pyörittele olkapäitä rennosti eteenja taaksepäin. Varo, ettet jännitä liikaa hartioita. Hartioiden pyörittelyjen

Lisätiedot

item numbers Krabat item no description Jockey

item numbers Krabat item no description Jockey Jockey Krabat Jockey ISTUMINEN Krabat Jockey Palkinnot Krabat Jockey on lasten aktiivituoli Krabatilta. Lapsi istuu satulassa jalat erillään. Alaraajojen levitetty asento ja jalkatuet antavat lantiolle

Lisätiedot

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa BMF, Osaamisen ytimessä -kevätseminaari 13.4.2011 Maarit Putous, informaatikko Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa CINAHL Cumulative index to nursing and allied health literature 1981- viitteitä yli 3000

Lisätiedot

Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus. Fysioterapiaohjeet

Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus. Fysioterapiaohjeet Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus Fysioterapiaohjeet LONKAN PINNOITETEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEINEN KUNTOUTUS Lonkan pinnoitetekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa liikkumis-, työ- ja toimintakykyä

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

kehi(äminen helpompaa > miksi pitää turhaan käsijarrua päällä?

kehi(äminen helpompaa > miksi pitää turhaan käsijarrua päällä? Pääperiaa(eita: - Kun liikkuvuus on rii(ävän hyvällä tasolla, on kaikkien muiden fyysisten ominaisuuksien kehi(äminen helpompaa > miksi pitää turhaan käsijarrua päällä? - Rii(ävän liikkuvuuden hankkimisen

Lisätiedot

WC & KYLPYHUONE/HERON. heron

WC & KYLPYHUONE/HERON. heron WC & KYLPYHUONE/HERON heron TM Heron on monipuolisimmista markkinoilla olevista WC- ja suihkutuoleista. Yksinkertaisen rakenteen ja selkeän muotoilun taakse kätkeytyy monipuolisia toiminnallisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Uusi kipu- ja toimintakykymittari PTA

Uusi kipu- ja toimintakykymittari PTA Uusi kipu- ja toimintakykymittari PTA Vesa Lehtola, ftomt, TtM Anu Kaksonen, ft lehtori, TtM Tausta Patient Specific Functional Scale (PSFS)- mittarin on kehittänyt kanadalainen Paul Stratford työryhmineen

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS

TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS SUOMEN URHEILUOPISTO VALMENNUSKESKUS Pia Pekonen & Annimari Savolainen ASKELKYYKKY KÄDET YLHÄÄLLÄ Polvissa noin 90 asteen kulma Keskivartalossa pito Käsien vienti yhdessä ylös

Lisätiedot

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI!

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! Miesten jumppaopas HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! TÄSMÄLIIKUNTAA KESKIVARTALOON 2-3 kertaa viikossa 15 min. päivässä HARJOITTELE KEHOLLESI HYVÄ PERUSTA rankasi pysyy hyvässä ryhdissä ja löydät

Lisätiedot

TANSSIN KINESIOLOGIA. Pirjo Orell Fysioterapian lehtori, OAMK Copyright Pirjo Orell Pirjo Orell

TANSSIN KINESIOLOGIA. Pirjo Orell Fysioterapian lehtori, OAMK Copyright Pirjo Orell Pirjo Orell TANSSIN KINESIOLOGIA Pirjo Orell Fysioterapian lehtori, OAMK 2010 Copyright Pirjo Orell LIHASTOIMINTA Koordinoitu lihastoiminta = lihasten koordinoitu yhteistyö siten, että oikeat lihakset toimivat oikeissa

Lisätiedot

Kuntoutus. Asiakaskäyttö (Running injury clinic, Salming run lab)

Kuntoutus. Asiakaskäyttö (Running injury clinic, Salming run lab) Elokuvat, pelit Tutkimus Kuntoutus Asiakaskäyttö (Running injury clinic, Salming run lab) Markkerit Kamerat : -Resoluutio 4 MP -Keräystaajuus 315Hz täydellä resoluutiolla -Max kuvausetäisyys 20-30m Hipposhalli

Lisätiedot

Rea Focus Focus 150. Invacare. Monipuolista istuinmukavuutta

Rea Focus Focus 150. Invacare. Monipuolista istuinmukavuutta Invacare Rea Focus Focus 150 YHTEENSOPIVA Monipuolista istuinmukavuutta Invacare Rea Focuksen kova istuinalusta mahdollistaa hyvän, pystyn, istuinasennon ja -tuen yhdessä laajan vartalotukivalikoiman kanssa.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Lastaukseen ja purkuun liittyvän taakkojen käsittelyn ergonomia Kuljettajat & taakkojen käsittely 1 taakkojen käsittelyyn

Lisätiedot

Kolme ulottuvuutta. Ei kompromisseja.

Kolme ulottuvuutta. Ei kompromisseja. Kolme ulottuvuutta. Ei kompromisseja. Ei ainoastaan ergonominen. Myös kolminkertaisesti dynaaminen. Ergonomian vallankumous. 3Dee aktiivityötuoli, ensimmäinen lajissaan, on täydellisen johdonmukaisuuden

Lisätiedot

Taso 2: Haastavammat perusharjoitteet InnoSport

Taso 2: Haastavammat perusharjoitteet InnoSport 1 / 7 8.10.2009 19:29 Taso 2: Haastavammat perusharjoitteet Taso 2: Haastavammat perusharjoitteet 2. taso koostuu lattiatasossa tehtävistä perusharjoitteista. Kaikki harjoitteet tehdään oman kehon painoa

Lisätiedot

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA Tähän on kerätty liikemalleja, joita voidaan suorittaa kotona. Kaikkia liikkeitä ei tarvitse kerralla tehdä, vaan tarkoituksena on poimia itselle sopivat liikkeet omaksi kuntopiiriksi.

Lisätiedot

Harjoituksia nivelrikkopotilaalle

Harjoituksia nivelrikkopotilaalle Harjoituksia nivelrikkopotilaalle www.parempaaelamaa.fi/kipu Lonkat ja polvet Lihasvoima Asetu kylkimakuulle Nosta hitaasti ylempi jalka ilmaan ja tuo se hitaasti takaisin alas Toista 5 10 kertaa kummallakin

Lisätiedot

Laitilan Jyske ry 5.4.15 Toimintakäsikirja

Laitilan Jyske ry 5.4.15 Toimintakäsikirja Keskivartalolihaskuntoharjoituksia Seuraavassa on muutamia keskivartalon voimaan ja hallintaan keskittyviä harjoituksia. Aluksi esitetyt määrät voivat tuntua isoilta. Voitkin aluksi aloittaa pienemmistä

Lisätiedot

treeniohjelma: Lämmittely

treeniohjelma: Lämmittely treeniohjelma: Lämmittely HARJOITTELE NÄIN: Treenaa kolmesti viikossa vaikkapa maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina, niin keho ehtii palautua treenien välillä. Harjoitus koostuu aina lämmittelystä

Lisätiedot

IMPIVAARA WGT JA HUR TILAUSKUNTOSALI. , Prepared by: Turun Kaupunki liikuntapalvelukeskus Date: 06/18/ :56

IMPIVAARA WGT JA HUR TILAUSKUNTOSALI. , Prepared by: Turun Kaupunki liikuntapalvelukeskus Date: 06/18/ :56 IMPIVAARA WGT JA HUR TILAUSKUNTOSALI TURUN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUKESKUS, Prepared by: Turun Kaupunki liikuntapalvelukeskus Date: 06/18/2015 12:56 HEI KUNTOSALIHARJOITTELIJA! Tähän ohjelmapohjaan on koottu

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

The spectroscopic imaging of skin disorders

The spectroscopic imaging of skin disorders Automation technology October 2007 University of Vaasa / Faculty of technology 1000 students 4 departments: Mathematics and statistics, Electrical engineerin and automation, Computer science and Production

Lisätiedot

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet Miksi minun tulisi parantaa liikkuvuuttani? Hyvä liikkuvuus on valtavan tärkeä ominaisuus kaikille, jotka välittävät fyysisestä terveydestään ja/tai suorituskyvystään.

Lisätiedot

Suihkujakkarat ja -tuolit

Suihkujakkarat ja -tuolit S U I H K U T U O L I T TUOTE-ESITE 2017 Suihkujakkarat ja -tuolit Siirreltävät Suihkutuoli COMBI Combi suihkutuolit ovat valmistettu teräksestä ja ne ovat korkeussäädettäviä. Combi suihkutuoliin on mahdollista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KOULUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT LIIKUNTABIOLOGIAN LAITOKSELLA. Heikki Kyröläinen, professori Laitoksen pedagoginen johtaja

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KOULUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT LIIKUNTABIOLOGIAN LAITOKSELLA. Heikki Kyröläinen, professori Laitoksen pedagoginen johtaja KOULUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT LIIKUNTABIOLOGIAN LAITOKSELLA Heikki Kyröläinen, professori Laitoksen pedagoginen johtaja KANSAINVÄLISYYS EDISTÄÄ KOULUTUSTA JA TUTKIMUSTA - Aalborg University (Denmark) - Appalachian

Lisätiedot

How to measure correctly TOP SHOULDER ELBOW WRIST TOP 7716,

How to measure correctly TOP SHOULDER ELBOW WRIST TOP 7716, Measure circumference (cm) just above your chest. XS S M L XL XXL XXXL XXXXL TOP 7716, 7717 80-86 86-92 92-98 98-104 104-110 7725 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 7703, 7704, 7705 86-92

Lisätiedot

Työtuoleja aktiiviseen toimistoon.

Työtuoleja aktiiviseen toimistoon. Työtuoleja aktiiviseen toimistoon. Tuoleja yksilöllisiin, todellisiin tarpeisiin. Liikkuvuus työssä on lisääntynyt ja työ ei ole enää sidottu kiinteään työpaikkaan tai työpisteeseen. Vaatimukset työtuoleille

Lisätiedot

Draft VAMMOJEN EHKÄISYYN. Markku Tuominen. Suomen jääkiekkoliitto. International Ice Hockey Federation

Draft VAMMOJEN EHKÄISYYN. Markku Tuominen. Suomen jääkiekkoliitto. International Ice Hockey Federation JOUSTOKAUKALON VAIKUTUS VAMMOJEN EHKÄISYYN Markku Tuominen Suomen jääkiekkoliitto International Ice Hockey Federation IIHF:N VAMMAREKISTERÖINTI IIHF:n turnaksissa vuodesta 1998 M vuodesta 2006 10 kautta

Lisätiedot

Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra Eija Saarinen. Opinnäytetyö: Mari Kopra ja Eija Saarinen

Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra Eija Saarinen. Opinnäytetyö: Mari Kopra ja Eija Saarinen Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra TASAPAINOHARJOITUKSIA VERTAISOHJAAJIEN KÄYTTÖÖN Tasapainoharjoitukset on suunniteltu vertaisohjaajien työkaluiksi, he voivat hyödyntää näitä kortteja omissa

Lisätiedot