Lei-tuolin ergonomiaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lei-tuolin ergonomiaa"

Transkriptio

1 Lei-tuolin ergonomiaa

2 Lei-tuolin tutkimusperustan on laatinut Ellen Wheatley, Eur.Erg, MSc Erg, Ergonomibyrån

3 Johdanto Keskimittaisten tai sitä lyhyempien naisten on ollut vaikea löytää itselleen työtuoli, joka sopii heidän kokoonsa, kehonsa muotoihin ja istumatyyliinsä. Nykyiset työtuolit ovat usein isoja, kankeita ja hankalia. Saatavilla on työtuoleja keskikokoisista suuriin, mutta pienten vaihtoehtojen määrä on hyvin rajallinen. On helpompaa sopia liian suureen kuin liian pieneen, ja tämän takia pienikokoisia naisia ei kuule eikä näe liian suurista työtuoleistaan. On jopa olemassa tutkimus, jonka mukaan keskimittaa lyhyemmät naiset eivät pidä normaalikokoista työtuolia suorastaan epämukavana, vaan he tuntevat itsensä myös istumisen jälkeen väsyneemmiksi kuin pidemmät kollegansa. Tutkimuksen mukaan keskimittaa pidemmät ja isommat naiset ovat tyytyväisempiä nykyiseen työtuolien tarjontaan kuin heitä lyhyemmät ja pienemmät naiset. (Helander & Zhang 1997). Lei-projektin alkuvaiheessa järjestettiin workshop, johon osallistui joukko ergonomian asiantuntijoita. Heiltä kysyttiin, olivatko he huomanneet eroja siinä, miten miehet ja naiset istuvat. Vastaukseksi saatiin yksimielinen kyllä. Eroavaisuuksien mahdollisista syistä keskusteltiin, ja lopulta syyt voitiin jakaa kahteen ryhmään: naisten ja miesten istumisen erot johtuvat joko fysiologisista eroista tai liian suurikokoisista tuoleista. Seuraavaksi tehtiin syventävä kirjallisuuskatsaus. Katsauksen tuloksena saatiin selville suunnitteluvaatimukset, jotka ovat vaikuttaneet Lei-työtuolin kehittämiseen.

4 Mitä istuessamme tapahtuu? Ennen kuin tarkastelemme naisten ja miesten istumisen eroja, on tärkeää tietää, mitä tapahtuu, kun ihminen istuu. Ihminen on maapallon olioista ainoa, joka on pystyasennossa. Kaikki pystyasennosta eriävät liikkeet poikkeavat ihmiskehon neutraalista asennosta. Toisin sanoen pystyasennossa ihmiskehon kaikkiin osiin kohdistuu haitallista kuormitusta vähiten. Kun ihminen istuu, tapahtuu seuraavaa. Kehon painopiste siirtyy eteenpäin. Reisiluun ja selän välinen kulma pienenee, ja lonkkanivelissä tapahtuu kiertoliike. Lantio ja ristiluu kiertyvät taaksepäin. Selkäranka oikenee. Lonkkanivelten ympärillä olevat lihakset ja reisiluun takana olevat lihakset pitenevät. Selän lihakset aktivoituvat säilyttääkseen pystyasennon. Nikamavälilevyjen neste puristuu kokoon välilevyn takaosaan. Rasva, lihakset ja verisuonet painuvat kokoon, ja istuinkyhmyt laajenevat pakaroiden alla. Painopiste Kun ihminen siirtyy pystyasennosta istualleen, siirtyy kehon painopiste (tasapaino) eteenpäin. Yleisen käsityksen mukaan seisoma-asennossa ihmisen painopiste ulottuu suoraan kehon läpi. Kehon painopiste seisottaessa

5 Istuma-asennot Istuessa painopiste vaihtelee asennon mukaan. Istuma-asennot voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1. Aktiivinen istuma-asento 2. Suora istuma-asento 3. Taaksepäin nojaava istuma-asento CG CG CG Aktiivinen istuma-asento saadaan aikaan kiertämällä lantiota eteenpäin ja pitämällä selkä suorana tai vaihtoehtoisesti taivuttamalla selkää notkolle. Aktiivisessa istuma-asennossa painopiste on istuinkyhmyjen etupuolella ja yli 25 % kehon painosta välittyy jalkojen kautta lattiaan. Aktiivinen istuma-asento on tavallisin nykyisessä tietoyhteiskunnassa, jossa työtehtävät ensisijaisesti määräävät työasentomme. Kokonaista 45 % istuma-ajastamme nojaamme työpöytään, ja 26 % ajasta istumme suorassa asennossa. Ainoastaan 15 % työpäivästämme istumme taaksepäin nojaavassa työasennossa. (Dowell, ym. 2001) R F R S R F R S R F R S Suorassa istuma-asennossa painopiste on linjassa istuinkyhmyjen kanssa ja noin 25 % kehon painosta välittyy jalkojen kautta lattiaan. Taaksepäin nojaava istuma-asento saadaan aikaan joko nojaamalla taaksepäin tai kiertämällä lantiota taaksepäin ja samanaikaisesti taivuttamalla selkää. Tässä istuma-asennossa painopiste on istuinkyhmyjen takana ja alle 25 % kehon painosta välittyy jalkojen kautta lattiaan. (Schoberth 1962, Eklund 1986) Kehon painopiste eri istuma-asennoissa. (Schoberth 1962)

6

7 Lantion ja ristiluun kierto Kehon painopisteen siirtymisen lisäksi tapahtuu useita muitakin ilmiöitä. Jos istumme selkä suorana ja reisiluu on lattian suuntainen, vaaditaan lonkkaniveleltä ja polviniveleltä vastaavasti noin 90 asteen kiertoa. Reisiluun asennon vaatimasta kierrosta ainoastaan 70 % tapahtuu lonkkanivelessä (Corlett 2006). Loput kierrosta tapahtuu lantiossa ja erityisesti siinä osassa lantiota, joka yhdistyy selkärankaan. Tämä tunnetaan myös nimellä ristiluu. Ristiluun kiertyessä myös selkäranka kiertyy ja ristiselän luonnollinen kaarre taaksepäin oikenee (Keegan 1953, Bridger 1988). Kaarteen säilyminen on perusedellytys terveelle (riskittömälle) istumiselle. Lantion kierto Hamstring-lihakset eli reisiluun takaosassa sijaitsevat polven koukistajalihakset ja lonkan koukistajalihakset Lantion asento on reisiluun takaosassa sijaitsevien lihasten (hamstring-lihakset) ja lonkan myötäisten koukistajalihasten yhteistyön tulos. Näiden lihasten pituus ja elastisuus määräävät, kuinka paljon lantio kiertyy taaksepäin. Hamstring-lihasten pituutta voi lyhentää taivuttamalla sääret istuimen alle tai nojaamalla selkää taaksepäin. Lonkan koukistajalihaksia lyhennetään kääntämällä istuinta hieman eteenpäin. Näihin lihaksiin kohdistuvan vähäisemmän paineen tuloksena ovat suorempi istuma-asento ja selän kaarevuuden säilyminen. (Link ym. 1990, Bridger ym. 1992) Paineen jakautuminen Kehon painon jakautuminen muuttuu, kun käymme istumaan. Istuma-asennon mukaan paino siirtyy jaloilta ennen kaikkea istuinkyhmyille, jotka sijaitsevat pakaroiden alla, sekä reiden alapinnalle ja selälle. Pakarat ja ristiselkä kestävät enemmän kuormitusta kuin muut kehon osat. Aktiivisessa istuma-asennossa paine on jakautunut reisiluun alapinnalle ja jaloille. Suorassa istuma-asennossa istuinkyhmyt ottavat vastaan suuren osan kuormituksesta, ja lähes 67 % kehon painosta on keskittynyt pinnalle, joka vastaa 8 %:a istuimen kosketuspinnasta. Taaksepäin nojaavassa istuma-asennossa paine jakautuu pääasiassa pakaralihaksille ja selälle. Hamstring-lihakset ja lonkan koukistajalihakset (Swearing ym. 1962, Minami ym. 1977, Helbig 1978, Daniel & Faibisoff 1982, Zacharkow 1988).

8 Selkälihakset Syvät selkälihakset toimivat aktiivisesti istuessamme ja asentomme vaikuttaa niihin samalla tavoin kuten muihinkin kehon rakenteisiin. Suorassa asennossa istuessamme selkä- ja vatsalihakset tekevät yhteistyötä. Meidän ei juuri tarvitse ponnistella, koska selkäranka kantaa ja tasapainottaa kehon suorassa pysymistä. Kun painopiste siirtyy, täytyy selän lihasten kompensoida siirtyminen. Aktiivisessa ja suorassa istuma-asennossa selkälihasten kuormitus on suurin. Mitä enemmän yläruumis kumartuu eteenpäin, sitä painavammaksi se muuttuu ja sitä suurempi on lihasten kuormitus. (Andersson ym. 1974) Taaksepäin nojaavassa istuma-asennossa tarvitaan syviä selkälihaksia vähiten. Kevyt asteen noja taaksepäin (toisin sanoen istuma-asennon muutos 90 asteesta 110 asteeseen) vähentää lihasten työtä jopa 40 % (Andersson ym. 1975). Nikamavälilevyihin kohdistuva paine Lihasten työ lisääntyy, kun käymme istumaan. Samalla lisääntyy myös nikamavälilevyihin kohdistuva paine, ja lisäys on huomattava verrattuna seisomaasentoon. Paine vaihtelee selvästi istuma-asennon mukaan ja on suurimmillaan aktiivisessa istuma-asennossa. Paine vähenee lineaarisesti, kun taaksepäin nojaaminen lisääntyy (Andersson ym. 1974). Nikamavälilevyyn kohdistuvaan paineeseen vaikuttaa lisäksi alaselän kaaren tuen muotoilu. Neljää senttimetriä (4 cm) vastaava alaselän tuki keventää painetta eniten, koska se palauttaa selän kaarevuuden siihen asentoon, joka eniten muistuttaa seisoma-asentoa (Andersson ym. 1974). Epidemiologiset tutkimukset osoittavat, että alaselän vaivojen riski kasvaa, jos selkää ei tueta alaselän tuella. (Chen ym. 2005, Tsuji ym. 2001, Adams ym. 1999) Mitä tapahtuu, kun nainen käy istumaan? Naiset istuvat miehiä suoremmassa asennossa. Naiset istuvat miehiä staattisemmin. He vaihtelevat vähemmän selän ja lonkan välistä kulmaa, hyödyntävät pienemmän osan selkänojasta ja asettavat painopisteensä istuimella kauemmas eteen kuin miehet. Naiset käyttävät aktiivisesti selkälihaksiaan ja heillä paine jakautuu tehokkaammin reisiluun alapinnalle kuin miehillä ,6 cm 153,9 cm 178,6 cm Anatomiset erot Naiset ovat yleensä pienempiä ja kevyempiä kuin miehet, ja naisilla on pienempi lihasmassa kuin miehillä. Naisilla on suhteellisesti enemmän rasvaa kehossaan, ja rasva on tasaisesti jakautunut koko kehoon. Naisilla on leveämpi lantio, kapeammat hartiat, lyhyemmät jalat ja pienempi yläraajojen lihasmassa kuin miehillä. Heidän luurankonsa on kevyempi ja painaa keskimäärin 2,8 kg verrattuna miesten keskiarvoon, joka on 4 kg (Heymsfield ym. 2005). Naisten pituuden normaalijakauma = vaaleanvihreä Miesten pituuden normaalijakauma = tummanvihreä

9 Fysiologiset erot Naisten ja miesten välillä ei ole ryhtieroja seistessä pystyasennossa. Lonkkien, polvien ja nilkkojen kulmat ovat samat. Eroja syntyy kuitenkin, kun lähdemme liikkeelle. Istuessa syntyy eroja jo istumaliikkeessä. Naiset säilyttävät miehiä pystymmän asennon, kun he käyvät istumaan. Toisin sanoen naisen lantio kiertyy vähemmän taaksepäin ja naiset säilyttävät selkänsä kaarevuuden paremmin kuin miehet (Bridger ym. 1992, Gregory ym. 2005, Dunk & Callaghan 2005). Ajan myötä naiset lisäävät ylävartalonsa taivutusta eteenpäin verrattuna miehiin, joiden selän asento on päinvastainen (Beach ym. 2005). Naiset asettavat painopisteensä ja lonkkanivelensä istuinosan kallistusta vasten, toisin sanoen pitkälle istuimen etuosaan. Miehet käyttävät enemmän tuolin selkänojaa kuin naiset, ja heidän istuma-asentonsa on taaksepäin suuntautunut. Miesten painopiste ja lonkkanivelet ovat istuimen kallistuksen takana (Dunk & Callaghan 2005). Lisäksi naisilla on tapana istua staattisemmin ja heidän selkänsä ja lonkkansa välinen kulma vaihtelee vähemmän kuin miehillä (Dunk & Callaghan 2005). Edellä mainituille istumiskäyttäytymisen eroille voi olla useita selityksiä. Selkälihasten kestävyydestä tehdyt tutkimukset osoittavat, että naisten selkälihakset ovat heikommat mutta kestävämmät kuin miesten (Umezu ym. 1998, Kankaanpää ym. 1998, Lariviere ym. 2006). Voidaan myös olettaa, että naisilla on liikkuvampi ristiselkä ja lonkkanivelet kuin miehillä (Khalvat ym. 2003, Moes 2007), mutta suuremmasta liikkuvuudestaan huolimatta naiset kokevat kehon nivelten asennon poikkeamisen neutraalista asennosta epämiellyttävämmäksi kuin miehet (Kee ja Karwowski 2004). Lisäksi paineen jakautumista sekä istuinkyhmyihin ja reisiluun alapintaan kohdistuvan paineen voimakkuutta koskevan tutkimustiedon mukaan miehillä ja naisilla on hyvin erilaiset ominaisuudet. Naisten miehiä leveämpi lantio ja istuinkyhmyjen pehmeämmät kaaret merkitsevät sitä, että paino jakautuu naisilla paremmin kuin miehillä (Dunk & Callaghan 2005, Vos ym. 2006, Caracone ja Kieir, 2007, Moes 2007). Miehen ja naisen lantio Toinen selitys voi olla se, että naisilla on kevyempi yläruumis eikä sen suorassa asennossa pitäminen vaadi yhtä suurta ponnistelua kuin miesten painavampi yläruumis. Esimerkkinä voidaan mainita, että miehillä selän nikamavälilevyjen kuormitus vähenee, kun mies nojaa voimakkaasti taaksepäin. Tällöin kuormitus vähenee jopa kolmasosaan. Naisilla sen sijaan ei ole havaittavissa huomattavaa nikamavälilevyjen kuormituksen kevenemistä nojauduttaessa 110 astetta taaksepäin (Vos ym. 2006, Moes 2007).

10 Hyvä työtuoli naiselle Naiset ja miehet istuvat eri tavalla, ja tämän vuoksi jopa työtuolit tulisi muotoilla erilailla. Sen lisäksi, että istumisen aiheuttamassa kuormituksessa on eroja naisten ja miesten välillä, eroja on luultavasti myös istumismukavuudessa. Esimerkiksi naisten miehiä suorempi istuma-asento aiheuttaa lihasten voimakkaampaa kuormitusta ja erityisesti pitkään istuminen vaikuttaa tähän seikkaan. Epämukavuuden tunne istuttaessa voi siksi johtua lihasten suuremmasta väsymisestä kuin miehillä. Selkänojan käytöllä on ratkaiseva merkitys naisten istumismukavuudelle. Ehkä naiset hyödyntäisivät selkänojaa enemmän, jos se ulottuisi pidemmälle eteen sen sijaan, että noja tukee istujaa vain asteen kulmassa istuimesta, kuten nykyisin. Naiset kokevat nivelissään voimakkaampaa epämukavuuden tunnetta pienemmällä liikkuma-alueella kuin miehet. Selän kaarevuuden menetys ja lonkkanivelten alle 90 asteen kulma merkitsevät sitä, että naiset istuvat istuimen etuosassa. Tällöin selän ja lonkan välinen kulma aukeaa, kun nainen työntää jalkansa istuimen alle voidakseen istua suorassa ja säilyttää selän kaaren. Selkänojan käyttöä voi lisätä pienempi istumissyvyys tai alaspäin taivutettavissa oleva tuolin etureuna, joka mahdollistaa jalkojen pitämisen reunan päällä tarvitsematta siirtyä eteenpäin istuimella.

11 Tämän takia olemme muotoilleet ja luoneet Lei-tuolin, joka on maailman ensimmäinen naisille tehty työtuoli: Työtuoli on kooltaan pienempi, koska naiset ovat yleensä pienempiä kuin miehet. Taaksepäin kallistus 110 asteeseen, ei tarvitse olla suurempi. Kallistuksen tunnistus toimii jopa 43 kilon painolla. Kallistuksen suhde istuimen ja selkänojan välillä on suhteellisen ennalta määritelty, synkroninen keinu. Istuinosa nojaa noin 5 astetta taaksepäin, kun istuja kallistuu taaksepäin. Istuimen etureuna on pyöristetty ja sen kulma voidaan kääntää negatiiviseksi. Selkänoja on matala, toisin sanoen se ei ulotu lapaluita korkeammalle. Tutkimusten mukaan sen tulisi mieluiten ulottua noin 6 cm lapaluiden alapuolelle. Pidemmälle istuinosaan ulottuva selkänoja, jolloin sitä voidaan käyttää jopa eteenpäin nojaavassa asennossa. Käsinojat, joiden korkeutta voidaan säätää. Istuinosa on tasainen, jolloin paine kohdistuu istuinkyhmyihin. Istuinkyhmyihin kohdistuva paine ei saa olla enempää kuin 14,24 mm/hg korkeampi kuin painearvot, joita yleisesti mitataan työtuoleista.

12 Lähteet Adams, M., Mannion, A., dolan, P. (1999) Personal risk factors for f rst-time low back pain. Spine 24(23) Andersson, G. B. J., Ortengren, R., Nachemson, A., and Elfstrom, G. (1974). Lumbar disc pressure and myoelectric back muscle activity during sitting. I. Studies on an experimental chair. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 6(3), Andersson, G. B. J., Johnson, B., Örtengren, R. (1974). Myoelectric activity in individual lumbar erector spinae muscles in sitting. A study with surface and wire electrodes. Scandinavian Journal of rehabilitation Medicine. Suppl. 2, Andersson, G. B. J., Ortengren, R., Nachemson, A., and Elfstrom, G. (1974). Lumbar disc pressure and myoelectric back muscle activity during sitting. IV. Studies on a car driver s seat. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 6(3), Andersson, G. B. J.,och Örtengren, R. (1974). Lumbar disc pressure and myoelectric back muscle activity during sitting. 11. Studies on an off ce chair. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 6(3), Andersson, G. B. J., och Örtengren, R. (1974). Lumbar disc pressure and myoelectric back muscle activity during sitting Studies on a wheelchair. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 6(3), Andersson, G. B. J., och Örtengren, R. (1974). Myoelectric back muscle activity during sitting. Scandinavian Journalef Rehabilitation Medicine, Suppl. 2, Andersson, G. B. J., Ortengren, R., Nachemson, A. L., Elfstrom, G., and Broman, H. (1975, January). The sitting posture: An electromyographic and discometric study. Orthopedic Clinics of North America, h(l), Bauer, W., Wittig, T. (1998) inf uence of screen and copy holder positions on head posture, muscle activity and user judgement. Applied Ergonomics 29 (3), Beach, T., Parkinson, R., Stothart, P., Callaghan, J. ( 2005) Effects of prolonged sitting on the passive f exion stiffness of the in vivo lumbar spine. The Spine Journal, 5, Bendix, T., Winkel, J., Jessen, F. (1985) Comparison of off ce chairs with f xed forwards or backwards inclining, or tiltable seats. Applied Ergonomics 54, Bendix, T., Jessen, F.Winkel, J., (1986) An evaluation of a tiltable off ce chair with respect to seat height, backrest position and task. European Journal of Applied Physiology, 55, Bridger, R. (1988) Postural adaptations to a sloping chair and work surface. Human Factors 30, Bridger, R., Orkin, D., Hennenberg, N. (1992) A quantative investigation of lumbar and pelvic postures in standing and sitting: Interrelationships with body position and hip muscle length. International Journal of Industrial Ergonomics, 9, Brunswic, M. (1984) Ergonomics of seat design. Physiotherapy, 70, Callaghan, J.P., Dunk, N.M. (2002) Examination of the f exion relaxtion phenomenon in erector spinae muscles during short duration slumped sitting. Clinical Biomechanics 17, Caracone, S., Kier, P. (2007) Effects of backrest design on biomechanics and comfort during seated work. Applied Ergonomics, 38, Chen, J-C., Dennerlein, J., Chang, C-C., Chang, W-R., Christiani, D. ( 2005) Seat inclination, use of lumbar support and low-back pain of taxi drivers. Scand I Work Environ Health, 31(4), Cho, S.H., Park, J.M., Kwon, O.Y. (2004) Gender differences in three dimensional gait analysis data from 98 Korean adults. Clinical Biomechanics 19, Chow, W. W., and Odell, E. I. (1978, May). Deformations and stresses in soft body tissues of a sitting person. Journal of Biomechanical Engineering, 100, Corlett, E. (2006) Background to sitting at work: research-based requirements for the design of work seats. Ergonomics, 49(14), Corlett EN and Eklund JAE. (1984) How does a backrest work? Applied Ergonomics 15, Daniel, R. and Faibisoff, B. (1982) Muscle coverage of pressure points The role of myocuteneous f aps. Annals of Plastic Surgery, 8, De Looze, M., Kuijt-Evers, L., Van Dieen, J. (2003) Sitting comfort and discomfort and the relationship with objective measures. Ergonomics, 46, Diebschlag, W., Heidinger, F., Kurz, B. and Heiberger, R. (1988) Recommendation for ergonomic and climatic physiological vehicle seat design. SAE Technical papaer , PA: Society of Automotive Engineers, Inc. Diebschlag, W. And Muller-Limmroth, W. (1980) Physilogical requirements on car seats: some results of experimental studies. In D.J. oborne and J.A. Levis (eds) human Factors in Transport Research, vol 2. User Factors: Co fort, the Enviromnent and Behavior, Academic Press, New York. Dowell, W.R., Yuan, Fei, Green, B. (2001)Off ce Seating Behaviors, an Investigation of Posture, Task and Job Type. Proceedings of the Human Factors and Ergonomic Society 45th Annual Meeting. Dunk, N,M., Callaghan, J.P. (2005) Gender-based differences in postural responses tp seated exposures. Clinical Biomechanics 20, Eklund, J. (1986) Industrial seating and spinal loading, PhD thesis. In: Evaluation of Human Work (1990). Eds: Wilson, J., Corlett, E. Taylor and Francis, London. Eklund, J., Houghton, C., Corlett, E. (1982) Industrial seating. Report on some pilot studies. Dep. Of Production Engineering and Productions Management, University of Nottingham. Appendix 10 in Industrial Seating and Spinal Loading, by Eklund, J., PhD thesis. Grandjean E, Hunting W, and Pidermann M. (1983) VDT workstation design: Preferred settings and their effects, Human Factors 25. Granata, K., Wilson, S., Padua, D. (2002) Gender Differences in ACtive Musculoskeletal Stiffness. Part 1. Quantif cation in Controlled Measurements of Knee Joint Dymanics. J Electromyogr Kinesiol, 12(2), Gregory, D.E., Dunk, N.M., Callaghan, J.P. (2005) The comparison of muscle activation and lumbar spine posture during prologend sitting on a stability ball and in an off ce chair. Human factors,. Goossens, R., Snijders, C., Roelofs, G., Van Buchem, F. (2003) Free Shoulder space in the design of high backrests. Ergonomics, 46(5), Habsburg, S. and Middlendorf, L. (1980) Calibrating comfort: Systemetic studies of human responses to seating. In D.J. oborne and J.A. Levis (eds) human Factors in Transport Research, vol 2. User Factors: Co fort, the Enviromnent and Behavior, Academic Press, New York. Harrison, D., Harrison, S., Croft, A., Harrison, D., Troyanovich, S. (1999) Sitting Biomechanics Part 1: Reveiw of the Litterature. J. of Manipulative and Physiological Therapeutics, 22(9). Hartvigsen, J., Leboeuf-Yde, C., Lings, S., Corder, EH. (2000) Is sitting at work associated with low back pain? A systematic, crititcal literature review. Scand. J Public Health, 28 (3), Helander, M. G. and Zhang L. (1997) Field studies of comfort and discomfort in sitting. Ergonomics, 40, Helbig. K. (1978) Sitzdruckverteilung beim ungepolsterten Sitz. Anthropologischer Anzieger, 36, Heymsf eld, S., Lohan, T., Wang, Z., Going, S. (2005) Human Body Compsition, 2ed. Human Kinetics, USA. Hobson, D. A. (1992, September). Comparative effects of posture on pressure and shear at the body- seat interface. Journal of Rehabilitation Research and Development, a(4), Hosea TM, Simon SR, Delatizky J, Wong MA, and Hsieh CC (1986) Myoelectric analysis of the paraspinal musculature while driving, Spine 11, Jensen, C., Bendix, T. (1992) Spontaneous movements with various seated-workplace adjustments. Clin. Biomech. 7, Lay, W. E., and Fisher, L. C. (1940) Riding comfort and cushions. SAE Journal 47(5), Kamijo, K., Tsujimara, H., Obara, H., Katsumatu, M. (1982) Evaluation of seating comfort. SAE Technical Paper Series Society of Automotive Engineers, Troy, MI, 1-6. Kankaanpää, M., Laaksonen, D., Taimela, S., Kokko, S-M., Airaksinen, O., Hänninen, O. (1998) Age, Sex, and Body Mass Index as determinants of Back and Hip Extensor Fatigue in the Isometric Sörensen Back Endurande Test. Arch Phys Med Rehabil, 79, Kayis, B., Hoang, K. (1999) Static three-dimensional modelling of prolonged seated posture. Applied Ergonomics 30, Kee, D., Karwowski, W. (2004) Joint angles of isocomfort for female subjects based on the psychophysical scaling of static standing postures. Ergonomics, 47, Keegan, J. (1953) Alterations to the lumbar curve related to posture and sitting. J. of Bone and joint

13 Surgery, 35A, Kerrigan, D., Todd, M., Croce, U.D. (1998) Gender differences in joint biomechanics during walking. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 77, 2-7. Khalvat, A., Razavizadeh, M. (2005) A prospective cross-sectional study of joint motion in healthy adult subjects. Acta Medica Iranica, 43(2), Knutsson, B., Lindh, K., Telhag, H. (1966) Sitting an electromyographic and mechanichal study. Acta Othop Scand 37, Lariviere, C., Gravel, D., Gagnon, D., Gardiner, P., Arsenault, A.B., gaudreault, N. ( 2006) Gender inf uence on fatigability of back muscles during intermittent isometric contractions: A study of neuromuscular activiation patterns. Clinical Biomechanics 21, Lengsfeld, M., Frank, A:, van Deursen, D., Griss, P. (2000) Lumbar spine curvature during off ce chair sitting. Medical Engineering och Physics, 22, Link, C., Nicholson, G., Shaddeau, S., Birch, R., Gossman, M. (1990) Lumbar curvature in Standing and Sitting in Two Types of Chairs. Relationship of Hamstring and Hip Flexor Muscle Length. Physical Therapy 70 (10) Mandal, A. (1985) The Seated Man Homo Sedens, 3rd ed. Dafnia Publications, Denmark. McCarthy, J., Betz, R. (2000) The relationship between tight hamstrings and lumbar hyplordosis in children with cerebral palsy. Spine, 15, Minami, R., Mills, R., Pardoe, R. (1977) Gluteus maximus myocutaneous f aps for their repair or pressure sores. Plastic and Reconstructive Surgery, 60, Moes, N. ( 2007) Variation in sitting pressure distribution and location of the points of maximum pressure with rotation of the pelvis, gender and body characteristics. Ergonomics, 50, Nachemson, A., and Elfstrom, G. (1970). Intravital dynamic pressure measurements in lumbar discs. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, Suppl. 1, O Sullivan, P., Dankearts, W., Burnett, A., Chen, D., Booth, R., Carlsen, C., Schultz, A. (2006) Evaluation of the Felxion Relaxation Phenomenon of the Trunk Muscles in Sitting. Spine, 31(17), Porter, J. M., and Norris, B. J. (1987). The effects of posture and seat design on lumbar lordosis. In E.D. Megaw (ed.), Contemporaq Ergonomics, (pp ). New York: Taylor and Francis. Reed M., Saito, M., Kakishima, Y., Lee, N., Schneider, L. (1991) An Investigation of driver discomfort and related seat design factors in extended-duration driving. SAE Technical Paper Society of Automotive Engineers, Inc. Reed M., Schneider, L., Saito, M., Kakishima, Y., Lee, N., (1991) An Investigation of automotive seating discomfort and seat design factors. Final report (UMTRI-91-11) University of Michigan Transportation Research Institute. Reed M., Schneider, L., Ricci, L. (1994) Survey of Auto Seat Design Recommendations for Improved Comfort. Technical Report. University of Michigan Transportation Research Institute. Rosemeyer, B., and Pförringer, W. (1979) Measuring pressure forces in sitting. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, 95, Schoberth, H. (1962) Sitzhaltung, schaden, sitzmöbel. Springer Verlag, Berlin. Umezu, Y., Kawazu, T., Tajima, F., Ogata, H. (1998) Spectral Electromyographic Fatigue Analysis of Back Muscles in Healthy Adult Women Compared with Men. Arch Phys Med Rehabil, 79, Snook SH. (1987) Approaches to the control of back pain in industry: Job design, job placement and education/ training, Spine: State of the Art Reviews 2, 45. Swearing, J., Wheelwright, C., Garner, J. (1962) An analysis of sitting areas and pressures in man. US Civil Aero-Medical Research Institute. Report No Tsuji, T., Matsuymam, Y., Sato, K., Hasegawa, Y., Yimin, Y., Iwata, H. (2001) Epiodemiology of low back pain in the elderly: corroltion wit lumbar lordosis. J Orthop Sci 6(4), Umezu, Y., Kawazu, T., Tajima, F., Ogata, H. (1998) Spectral Electromyographic Fatigue Analysis of Back Muscles in Healthy Adult Women Compared with Men. Arch Phys Med Rehabil, 79, Van Dieen, J., De Looze, M., Hermans, V. (2991) Effects of dynamic off ce chairs on trunk kinematics, trunk extensor EMG and spinal shrinkage. Ergonomics 44(7), Van Deursen, D., Goossens, R., Evers, J., Van der Helm, F., Van Deursen, D. (2000) Length of spine while sitting on a new concept for an off ce chair. Applied Ergonomics 31, Vos, A., Congleton, J., Moore, S., Amendola, A., Ringer, L. (2006) Postural versus chair design impacts upon interface pressure. Applied Ergonomics, 37, Winkel, J. och Bendix, T. (1986) Muscular performance evaluated by two different EMG methods. European Journal of Applied Physiology, 29, Weisman G, Pope MH, and Johnson RJ, Cyclic loading in knee ligament injuries, American Journal of Sports Medicine 8 (1980) 24. Wilder, D., Pope, M. (1996) Epidemiological and aetiological aspects of low back pain in vibration environment an update. Clinical Biomechanics 11, Williams, M., Lissner, H. (1977) Biomechanics of human motion. Saunders, Philadelphia. Zacharkow, D. (1988) Posture: Sitting, standing, chair design and excercise. Thomas, Springf eld. Yasukouchi, A., Isayama, T. (1995) The relationship between lumbar curves, pelvic tilt and joint mobilities in different sitting postures in young adult males. Applies Human Science, 14(1), Yun, M., Donges, L., Freivalds, A. (1992) Using force sensitive resistors to evaluate the driver seating comfort. In: Kumar, S. (Eds) Advances in Industrial Ergonomics and Safety IV. Taylor and Francis, London. Pp Akerblom, B. (1948, December). Standing and sitting posture with special reference to the construction of chairs. Doctoral Dissertation. A.B. Nordiska Bokhandeln, Stockholm: Karolinska Institutet Datorarbete, ALI.

14 Teksti: Ellen Wheatly Ulkoasu: Wolfgang, wolfgang.se Valokuvat: Håkan Målbäck Kansikuva: Jann Lipka Copyright 2012 Officeline

15 Konsul Johnsons väg 1 SE Nynäshamn, Sweden Tel: +46 (0)

KÄYTTÖKOKEMUKSIA HUMANTOOL -ISTUIMESTA

KÄYTTÖKOKEMUKSIA HUMANTOOL -ISTUIMESTA KÄYTTÖKOKEMUKSIA HUMANTOOL -ISTUIMESTA Ergonomiaa istumatyön kehittämiseen LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö Syksy 2009 Raili Joronen Hanna-Reeta Savolainen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Terhi Rintala ja Anni Paalijärvi. Näyttöpäätetyön ergonomia ja terveysliikuntaan motivoituminen. Koulutustilaisuus tietotekniikan opiskelijoille

Terhi Rintala ja Anni Paalijärvi. Näyttöpäätetyön ergonomia ja terveysliikuntaan motivoituminen. Koulutustilaisuus tietotekniikan opiskelijoille Terhi Rintala ja Anni Paalijärvi Näyttöpäätetyön ergonomia ja terveysliikuntaan motivoituminen Koulutustilaisuus tietotekniikan opiskelijoille Opinnäytetyö Syksy 2013 Sosiaali- ja terveysalanyksikkö Fysioterapian

Lisätiedot

Tett Esteettömyys asuinrakennuksissa. Perinteisen ja muunneltavan keittokomeron ergonomian ja käytettävyyden vertailu ikääntyneen käyttäjän kannalta

Tett Esteettömyys asuinrakennuksissa. Perinteisen ja muunneltavan keittokomeron ergonomian ja käytettävyyden vertailu ikääntyneen käyttäjän kannalta Tett Esteettömyys asuinrakennuksissa Perinteisen ja muunneltavan keittokomeron ergonomian ja käytettävyyden vertailu ikääntyneen käyttäjän kannalta Nina Nevala 1, Satu Åkerblom 2, Jesse Anttila 2, Päivi

Lisätiedot

Luuliikunta. lapsuudesta vanhuuteen unohtamatta osteoporoosia sairastavia

Luuliikunta. lapsuudesta vanhuuteen unohtamatta osteoporoosia sairastavia Luuliikunta lapsuudesta vanhuuteen unohtamatta osteoporoosia sairastavia Suomen Osteoporoosiliitto ry, Helsinki UKK-instituutti, Tampere Tampere 2006 SISÄLTÖ Tiivistelmä 3 Esipuhe 5 1. Systemaattisen tiedonhaun

Lisätiedot

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Fysioterapian koulutusohjelma 2011 ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Lehtinen, Juho Satakunnan ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa

Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa Katsaus tieteessä Jari Ylinen LT, dosentti, ylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri jari.ylinen@ksshp.fi Riku Nikander TtT, professori, fysioterapeutti Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Susanna Luontola. Asento hallinnassa? Testejä suunnistajan asennon hallinnan arviointiin

Susanna Luontola. Asento hallinnassa? Testejä suunnistajan asennon hallinnan arviointiin Susanna Luontola Asento hallinnassa? Testejä suunnistajan asennon hallinnan arviointiin Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti (AMK) Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö 25.11.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot

TYÖTUOLIN YHTEYS HAMMASLÄÄKETIETEEN OPISKELIJOIDEN NISKA-HARTIASEUDUN JA YLÄRAAJOJEN LIHASTEN KUORMITTUMISEEN HAMPAAN PAIKKAUKSEN AIKANA

TYÖTUOLIN YHTEYS HAMMASLÄÄKETIETEEN OPISKELIJOIDEN NISKA-HARTIASEUDUN JA YLÄRAAJOJEN LIHASTEN KUORMITTUMISEEN HAMPAAN PAIKKAUKSEN AIKANA TYÖTUOLIN YHTEYS HAMMASLÄÄKETIETEEN OPISKELIJOIDEN NISKA-HARTIASEUDUN JA YLÄRAAJOJEN LIHASTEN KUORMITTUMISEEN HAMPAAN PAIKKAUKSEN AIKANA Kristiina Turunen Pro Gradu - tutkielma Ergonomia Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Näyttöpäätetyön kuormituksen tasaaminen media-assistenttiopiskelijoilla

Näyttöpäätetyön kuormituksen tasaaminen media-assistenttiopiskelijoilla Näyttöpäätetyön kuormituksen tasaaminen media-assistenttiopiskelijoilla Fysioterapian koulutusohjelma, Fysioterapeutti Opinnäytetyö 17.4.2007 Jenni Jauhiainen Jonna Alaspää HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SELKÄ JA NISKA KUNTOON KOTIKONSTEIN Itsehoito-opas Herttuan kuntoutuskeskuksen työikäisille asiakkaille

SELKÄ JA NISKA KUNTOON KOTIKONSTEIN Itsehoito-opas Herttuan kuntoutuskeskuksen työikäisille asiakkaille Johannes Hietala, Marko Huttu & Ville Peltoniemi SELKÄ JA NISKA KUNTOON KOTIKONSTEIN Itsehoito-opas Herttuan kuntoutuskeskuksen työikäisille asiakkaille Opinnäytetyö Fysioterapian koulutusohjelma Maaliskuu

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Sanna Puustinen Elina Voutilainen RASKAUDEN AIKAISET SELKÄKIVUT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY Raskaus ja selkä -päivä raskaana oleville ja raskautta

Lisätiedot

ALUSTAN KOVUUDEN VAIKUTUKSET JUOKSUN MUUTTUJIIN 30 METRILLÄ

ALUSTAN KOVUUDEN VAIKUTUKSET JUOKSUN MUUTTUJIIN 30 METRILLÄ ALUSTAN KOVUUDEN VAIKUTUKSET JUOKSUN MUUTTUJIIN 30 METRILLÄ 011i Tikkanen VTE.208 Johdatus omatoimiseen tutkimustyöhön Seminaarityö Syksy 2003 Kevät 2004 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Työn

Lisätiedot

AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, työterveyshuolto

AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, työterveyshuolto TUUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVESITATIS TUKUENSIS SAJA - SE. C OSA - TOM. 228 SCIPTA LINGUA FENNICA EDITA HOITAJAN FYYSINEN KUOMITTUMINEN POTILAAN SIITYMISEN AVUSTAMISESSA - KOLMEN SIITOMENETELMÄN

Lisätiedot

SI-NIVELEN TOIMINTAHÄIRIÖ JA KIPU

SI-NIVELEN TOIMINTAHÄIRIÖ JA KIPU SI-NIVELEN TOIMINTAHÄIRIÖ JA KIPU Eero Teppo Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Huhtikuu 2014 Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö EERO TEPPO: SI-NIVELEN

Lisätiedot

Polven takaristisiteen korjausleikkauksen jälkeinen toipuminen

Polven takaristisiteen korjausleikkauksen jälkeinen toipuminen Polven takaristisiteen korjausleikkauksen jälkeinen toipuminen Marjo Janhunen Liikuntalääketieteen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2013 TIIVISTELMÄ Polven takaristisiteen

Lisätiedot

Salibandyvammojen riskitekijät naispelaajilla

Salibandyvammojen riskitekijät naispelaajilla Salibandyvammojen riskitekijät naispelaajilla Juuso Kujanpää Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Tampereen urheilulääkäriasema UKK-instituutti Kesäkuu 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU. Alaselän toiminnallinen tutkiminen Ohjevihko Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU. Alaselän toiminnallinen tutkiminen Ohjevihko Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Alaselän toiminnallinen tutkiminen Ohjevihko Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin Kirsi Ahola, Marika Ervasti, Jonna Kaikkonen Fysioterapeutti (AMK) KEMI/TORNIO 2010 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Keskivartalon hallinnan harjoittelua toiminnallisen harjoittelun avulla

Keskivartalon hallinnan harjoittelua toiminnallisen harjoittelun avulla Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Fysioterapian koulutusohjelma Maija Pakarinen, Jasmin Zeus Keskivartalon hallinnan harjoittelua toiminnallisen harjoittelun avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot

LIIKKEELLE SYNNYTYKSEN JÄLKEEN LAPSEN KANSSA HARJOITELLEN

LIIKKEELLE SYNNYTYKSEN JÄLKEEN LAPSEN KANSSA HARJOITELLEN Karoliina Falck LIIKKEELLE SYNNYTYKSEN JÄLKEEN LAPSEN KANSSA HARJOITELLEN Opinnäytetyö Fysioterapian koulutusohjelma Maaliskuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 7.3.2012 Tekijä(t) Karoliina Falck

Lisätiedot

Seminaarityö Syksy 2013. Opettajan pedagogiset opinnot Tampereen yliopisto

Seminaarityö Syksy 2013. Opettajan pedagogiset opinnot Tampereen yliopisto 1 ASENTO, HENGITYS JA NIIDEN YHTEYS TOISIINSA Kirjallisuuteen pohjautuva tutkimus, joka tarjoaa tiivistettyä fysiologista tietoa erityisesti puhallinsoittajien ja muiden muusikoiden käyttöön Seminaarityö

Lisätiedot

Tämän kirjasen ovat toimittaneet

Tämän kirjasen ovat toimittaneet HOIDA selkääsi 1 Tämän kirjasen ovat toimittaneet Karl-August Lindgren Dosentti, ylilääkäri, fysiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Kuntoutus ORTON Olavi Airaksinen Dosentti, ylilääkäri, fysiatrian

Lisätiedot

HAMMASLÄÄKÄRI HAMMASHOITAJA-TYÖPARIN TYÖN KUORMITUSTEKIJÄT

HAMMASLÄÄKÄRI HAMMASHOITAJA-TYÖPARIN TYÖN KUORMITUSTEKIJÄT HAMMASLÄÄKÄRI HAMMASHOITAJA-TYÖPARIN TYÖN KUORMITUSTEKIJÄT Jonna Hassinen Pro gradu -tutkielma Ergonomia Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Maaliskuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Terveystieteiden tiedekunta

Lisätiedot

SI-NIVEL. opas fysioterapeuteille

SI-NIVEL. opas fysioterapeuteille SI-NIVEL opas fysioterapeuteille LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö AMK Syksy 2012 Jokipii Juho Kiuru Pauli Lahden ammattikorkeakoulu Fysioterapian

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan Vuosittain ilmestyvä Terveysliikunnan tutkimusuutiset

Lisätiedot

YLISUURTEN RINTOJEN VAIKUTUS NISKA-HARTIASEUDUN OIREISTOON

YLISUURTEN RINTOJEN VAIKUTUS NISKA-HARTIASEUDUN OIREISTOON YLISUURTEN RINTOJEN VAIKUTUS NISKA-HARTIASEUDUN OIREISTOON Tiina Pehkonen, LK Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Tammikuu 2013 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

KAULARANGAN LIHAKSISTOA VAHVISTAVAT HARJOITTEET NÄKÖKOHTIA SOTILASLENTÄJÄN TYÖN KUORMITTAVUUDEN HALLINTAAN

KAULARANGAN LIHAKSISTOA VAHVISTAVAT HARJOITTEET NÄKÖKOHTIA SOTILASLENTÄJÄN TYÖN KUORMITTAVUUDEN HALLINTAAN MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU KAULARANGAN LIHAKSISTOA VAHVISTAVAT HARJOITTEET NÄKÖKOHTIA SOTILASLENTÄJÄN TYÖN KUORMITTAVUUDEN HALLINTAAN Kandidaatin tutkielma Kadettialikersantti Karri Karma Kadettikurssi 91

Lisätiedot

Kunnon Selkä! Opas nuorelle kilpatason yleisurheilijalle selkävammojen ennaltaehkäisyyn

Kunnon Selkä! Opas nuorelle kilpatason yleisurheilijalle selkävammojen ennaltaehkäisyyn Kunnon Selkä! Opas nuorelle kilpatason yleisurheilijalle selkävammojen ennaltaehkäisyyn Silla Tenkula Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:6

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:6 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:6 Leena Tamminen-Peter, Maj-Britt Eloranta, Marja-Leena Kivivirta, Eija Mämmelä, Irma Salokoski, Arja Ylikangas Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen

Lisätiedot

FYYSISEN KUORMITTAVUUDEN VÄHENTÄMINEN TAVARANKULJETUSLINJASTOLLA

FYYSISEN KUORMITTAVUUDEN VÄHENTÄMINEN TAVARANKULJETUSLINJASTOLLA Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelma Emilia Koskinen FYYSISEN KUORMITTAVUUDEN VÄHENTÄMINEN TAVARANKULJETUSLINJASTOLLA Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe

Lisätiedot

TAVARA TRADING TTR Oy Muottikuja 4, 01450 Vantaa www.tavaratrading.com

TAVARA TRADING TTR Oy Muottikuja 4, 01450 Vantaa www.tavaratrading.com ERGONOMIA TAVARA TRADING TTR Oy Muottikuja 4, 01450 Vantaa www.tavaratrading.com Ergonomia Kuin kivikaudella! Ihminen on vuosituhansien ajan kehi0ynyt ja sopeutunut fyysises4 ak4iviseen elämään, joka onkin

Lisätiedot