Wirtaa vihtiläisille vanhuksille - liikunnallisia kotikäyntejä ikääntyneille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Wirtaa vihtiläisille vanhuksille - liikunnallisia kotikäyntejä ikääntyneille"

Transkriptio

1 Wirtaa vihtiläisille vanhuksille - liikunnallisia kotikäyntejä ikääntyneille Väliraportti Johdanto Wirtaa vihtiläisille vanhuksille- hanke aloitti varsinaisen toimintansa Tämä väliraportti antaa kuvan toiminnan käynnistymisestä ensimmäisen viiden kuukauden aikana. Vanhusten fyysisien kunnon parantumista ei voida vielä tässä ajassa osoittaa selkeästi, se jää loppuraportin tehtäväksi. Vanhusten muutokset liikunnallisessa toimintakyvyssä ovat hitaita ja tulosten havaitseminen vaatii aikaa. Kuitenkin pieniä konkreettisia esimerkkejä hankkeen positiivisista vaikutuksista tässäkin väliraportissa on jo esittää. Tämä raportti kertoo, että hanke on alkanut onnistuneesti. Asiakkaat ovat tyytyväisiä toimintaan, vanhusten määrä toiminnassa on ylittänyt tavoitteet, pieniä positiivisia tuloksia on osoitettavissa ja etenkin yhteistyö eri toimijoiden välillä on alkanut todella hyvin. Tavatut vanhukset ja liikunnan määrät Yhteyttä on otettu kaiken kaikkiaan 45 ikäihmiseen, joista neljäkymmentä on tavattu kotikäynnin muodossa. Tämä joukko koostuu seitsemästä pariskunnasta, 27:stä yksin asuvasta, sekä yhdestä neljän hengen ryhmästä. Alussa asiakaskäyntien tiheys on noin kerran viikossa. Neljän asiakkaan kanssa käyntejä on yhteispäätöksellä vähennetty niin, että käyntejä on joka toinen viikko. Käynnit on lopetettu kuuden asiakkaan kanssa. Lopettamisen syitä ovat olleet sairaalahoitoon siirtyminen, fysioterapian säännöllisten käyntien alkaminen, paikkakunnalta muutto tai käyntien tarpeettomuus. Neljä lopettaneista on kuitenkin kiinnostuneita jatkamaan käyntejä henkilökohtaisten tilanteiden muuttuessa. Valtaosa asiakkaista on ohjautunut fysioterapian tai kotihoidon kautta. Lisäksi yhteyksiä on tullut lääkäreiltä, veteraanineuvojalta, muistihoitajalta, kunnan vertaisohjaajilta sekä ikääntyneiden omaisilta. Käyntejä on aloitettu melko tasaisesti syystammikuussa, kuitenkin niin, että lokamarraskuussa ensikäyntien määrä on ollut suurinta. Käyntien pituus vaihtelee 30 minuutin ja tunnin välillä yksilöllisesti,

2 tarpeen mukaan. Maantieteellisesti vanhukset ovat keskittyneet erittäin vahvasti Nummelaan kuten edellä oleva kartta osoittaa. Keltaiset soikiot tarkoittavat yhtä vanhusta, punaiset pariskuntaa ja yksi sininen soikio Haimoossa neljän vanhuksen ryhmää. Liikuntatuokioiden käytännön toteutus Ensimmäinen käynti sisältää alkukartoituksen. Alkukartoitukseen kuuluu perustietolomake (liite1) ja lyhyt fyysisen toimintakyvyn testistö (liite2). Tämän lisäksi ensikäynnillä annetaan asiakkaalle tiedote hankkeesta (liite3). Ensikäynnillä on pääsääntöisesti ollut mukana fysioterapeutti, jonka kanssa yhdessä mietitään mahdollisia liikuntamuotoja ja tulevaa liikuntasuunnitelmaa. Ensikäynnin perusteella luodaan asiakkaalle alustava liikuntasuunnitelma (liite4), jota täydennetään ja tarvittaessa korjataan matkan varrella. Ensikäynnin jälkeen käyntejä jatketaan suunnitelman mukaan asiakkaan toiveita kuunnellen. Myös olosuhteet otetaan huomioon. Jos sää ei suosi, on tuokio pidettävä sisällä. Yleisimmät liikuntamuodot ovat kävely, sekä jumppa istuen tai seisten. Kävelylenkillä apuvälineinä voivat toimia rollaattori, kävelysauvat tai potkukelkka. Jumpatessa apuvälineinä on käytetty vanhusten omia kuntoiluvälineitä. Lisäksi on hankittu kuminauhoja, palloja sekä jumppakeppejä harjoittelun tueksi. Hankitut välineet voidaan jättää asiakkaalle kotiin omatoimista harjoittelua varten. Kotiin on myös käyntien yhteydessä toimitettu Karviaisen apuvälinelainaamosta mm. sängyn, sohvan, tai tuolin korotuspaloja, liukuesteitä ja rollaattoreita arjen avuksi. Välineiden lisäksi asiakkaille on annettu kuvallisia harjoitteluohjeita ja liikuntapäiväkirjoja omatoimisen harjoittelun ja seurannan helpottamiseksi. Alkukartoituksen jälkeen seuraava testaus tehdään touko-kesäkuussa, joten varsinaista dataa fyysisen toimintakyvyn kehityksestä ei vielä ole. Konkreettisia esimerkkejä päivittäisestä arjesta voi kuitenkin antaa: Tapaus 1: Henkilö ei ollut ulkoillut ennen käyntien aloittamista. Toisella käynnillä kävelylenkin pituus oli noin. 30m, jonka jälkeen voimat olivat vähissä. Kävelymatka piteni viikko viikolta, ja lopulta pääsimme tavoitteeseen. Kävelimme 200 metrin matkan lähikauppaan mäen päälle. Kaupalla pidimme pienen tauon ja kävelimme takaisin. Harjoittelun tuloksena alaraajojen voimat sekä kestävyyskunto ovat parantuneet. Kaupassa käynti omatoimisesti helpottaa arkea, lisää liikuntaa ja tuottaa mielihyvää. Tapaus 2: Henkilö ei ulkoillut säännöllisesti ennen käyntien aloittamista. Puoliso hoiti raskaat arjen askareet. Käynnit saivat henkilön innostumaan liikunnasta ja omatoiminen liikunta lisääntyi huomattavasti. Nyt henkilö osallistuu mielellään arjen askareisiin, hakee postin joka päivä 100 metrin päästä, ja käy viikottain puolisonsa kanssa lenkillä. Lisäksi on esimerkkejä, joissa henkilö on voinut jättää rollaattorin käytön sisätiloissa. Tai henkilö pääsee istumaan ja nousemaan tuolilta ilman apua tai suuria ponnisteluja. Fyysisen toimintakyvyn lisäksi käynnit ovat vaikuttaneet virkistävästi moniin ikäihmisiin. Monelle vanhukselle viikottainen käynti voi olla ainoa sosiaalinen kontakti ja odotuksen arvoinen tärkeä tapahtuma. Tämän lisäksi liikunta rytmittää vanhuksen arkea.

3 Eri toimijoiden välinen yhteistyö Hankkeen aikana yhteistyötä on tehty laajasti. Eniten yhteistyötä on tehty Karviaisen fysioterapian kanssa. Tähän on kuulunut työntekijän kokonaisvaltainen perehdytys, asiakkaiden konsultointi sekä fysioterapeutin mukana olo ensikäynneillä. Karviainen on myös tiedottanut kotihoitoon, lääkäreille ja muille alan toimijoille hankkeesta. Lisäksi hankkeen alkuvaiheessa asiakasmäärän ollessa pienempi, kävi hankkeen liikunnanohjaaja vuodeosastolla ohjaamassa tuolijumppaa kaksi kertaa viikossa. Kunnan erityisliikunnanohjaajan kanssa yhteistyö on sujunut hyvin. Hankkeesta käytiin kertomassa kunnan lähimmäisten liikuttajien kokouksessa. Kokouksessa syntyi paljon positiivista keskustelua, molemminpuolista oppia ja mikä tärkeintä, kaksi uutta asiakasta. Myös SPR:n Vihdin osastoon on oltu yhteydessä joidenkin asiakkaiden siirtämisestä heidän ystäväpalveluun hankkeemme jatkoksi. Tällaista ei vielä ole toteutunut, mutta mahdollisuudet on tarvittaessa. Lisäksi Kisakallion urheiluopiston kanssa on keskusteltu hankkeen esittelystä opiskelijoille. Liikunnanohjaajan työajan käyttö Projektin alkaessa aika kului perehtymiseen ja suunnitteluun. Suunnitteluun käytössä ollut aika ja tarve vähenivät sopivassa suhteessa hankkeen edetessä. Mitä enemmän käyntejä oli tehty sitä nopeammin asiakkaiden liikuntasuunnitelmat syntyivät. Marraskuusta eteenpäin suunnitteluaikaa ei juurikaan ole jäänyt, ellei ole tullut peruutuksia. Aamuisin käynnit alkavat pääsääntöisesti yhdeksältä, jota ennen on aikaa tarkistaa päivän ohjelma, ja valmistautua päivän käynteihin. Tämän jälkeen aika kuluu käynneillä ja matkustaessa. Aikataulu on kuitenkin joustava, yhdellä käynnillä voi kestää suunniteltua enemmän tai vähemmän aikaa. Sairaspäiviä on ohjaajalle kertynyt neljä viiden kuukauden aikana. Tämän lisäksi peruutuksia tulee vanhusten puolesta silloin tällöin. Peruutukset johtuvat useimmiten terveydentilasta tai muusta menosta. Peruutuksista ilmoitetaan puhelimitse. Jos vanhus kokee, ettei jaksa liikkua tai terveydentila ei ole sen mukainen voidaan liikunta korvata seurustelulla. Käyntien seuranta Käynneistä ja käyntien sisällöstä pidetään seurantaa päivittyvän liikuntasuunnitelman avulla, johon merkataan käynnin jälkeen, jos on tehty jotain suunnitelmasta poikkeavaa. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan muita huomioita. (liite5) Asiakaspalaute Tammikuun 2015 aikana vanhuksille lähetettiin yhteensä 25 kyselylomaketta postin välityksellä. Kyselylomake lähettiin kaikille niille, joiden kanssa oli ehditty tavata muutamaa kertaa enemmän. Vastauksia palautui 18 kappaletta eli vastausprosentti oli 75%. Kysely sisälsi kaksi avointa kysymystä, kolme kyllä/ei kysymystä ja yhden monivalintakysymyksen. Yleisesti voidaan vastauksista todeta että vanhukset ovat erittäin tyytyväisiä toimintaan. Liitteessä 6 on esitetty kyselyn kaikki vastaukset koottuna.

4 Talousseuranta Säätiön kokonaistuki hankkeelle oli , joka maksetaan kahden kuukauden välein. Tammikuun loppuun mennessä tukea on maksettu hankkeelle n Tästä summasta hankkeelle on kirjautunut kuluja tammikuun loppuun mennessä palkkakuluina n , matkakuluina 1252 ja tarvikehankintoina 685,50. Yhteensä 14237,50. Tähän on laskettu jo tammikuun palkka eli hanke on pysynyt hyvin ennakoiduissa kuluissa, jopa alittanut ne. Matkakustannukset eivät ole vielä nousseet arvioidulle tasolle, koska suurin osa vanhuksista on Nummelasta. Myös tarvikehankintoihin varattu 2500e budjetti on riittämässä hankkeen välinehankintoihin. Jatkorahoitus Hanke on pilottihanke, jonka tavoitteena on kehittää toimintamallia ja juurruttaa se jokapäiväiseksi toiminnaksi Vihdin kunnassa. Tulevaisuuden tavoitteena on laajentaa toiminnan rahoituspohjaa. Hanketyöryhmä on käynnistänyt neuvotteluja eri toimijoiden kesken tulevan vuoden rahoituksesta. Neuvotteluyhteyteen on päästy mm. Vihdin kunnan, Karviaisen ja RAY:n kanssa. Lisäksi neuvotteluita tullaan käymään mm. vanhusjärjestöjen, KKI-ohjelman ja eri säätiöiden kanssa. Yhteenveto Hanke on saanut tähän mennessä näkyvyyttä tv-uutisista, paikallislehdistä sekä wwwsivuilta. Kuitenkin tavoitteena olisi saada entistä enemmän näkyvyyttä julkisuudessa. Vanhusten sijoittuminen pääasiassa Nummelaan on yllättänyt. Hankeryhmä on ideoinut yhteistä palaveria kylätoimikuntien kanssa kylien vanhusten aktivoimiseksi toimintaan mukaan. Kaikki hankkeessa olevat tahot ovat vahvasti sitoutuneet toimintaan ja uskomme että hanke tulee saavuttamaan tavoitteensa loppuraportointiin mennessä. Samalla todetaan että hankkeen jatko olisi tärkeää toiminnan juurruttamiseksi osaksi vihtiläistä liikuntakulttuuria ja vanhustenhoitoa. Hankkeen avulla tullaan parantamaan monien vanhusten elämänlaatua ja lisäämään kotona asumisen mahdollisuutta.

5 Vihdissä Hankeryhmän puolesta Timo Tuomi, urheilutoimenjohtaja, Nummelan Palloseura Valtteri Kokkila, liikunnanohjaaja, Nummelan Palloseura Tarja Marsalo, fysioterapian osaston hoitaja, Karviainen Erkki Hakkarainen, hallituksen puheenjohtaja, Vihdin Vanhusten Tuki ry Maija Huhta, erityisliikunnanohjaaja Liitteet: Liite 1 Perustietolomake, esimerkki Liite 2 Fyysisen toimintakyvyn testistö Liite 3 Vanhuksille jaettu tiedote hankkeesta Liite 4 Liikuntasuunnitelma, esimerkki Liite 5 Asiakaskyselyn tulokset

6 Liite 1 Perustietolomake esimerkki Liikuntasopimus Nimi: Syntymäaika: Onko sinulla todettu? verenpainetauti Ei Kyllä vuonna hengityselinten sairaus Ei Kyllä vuonna sydän tai Ei Kyllä vuonna verenkiertoelimistön sairaus Muuta vakavaa sairautta, mitä? Mitä lääkkeitä sinulla on käytössäsi? Onko sinulla tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia, mitä? Harjoittelen itsenäisesti omalla vastuullani päiväys ja allekirjoitus

7 Liite 2 Fyysisen toimintakyvyn testistö FYYSISEN SUORITUSKYVYN TESTISTÖ Tasapaino Puolitandem: s Jalat rinnakkain: s Tandem: s Pisteet: Kävelynopeus Pisteet: Oma kävelyvauhti Oma kävelyvauhti Tuolilta ylösnousu (5 kertaa) Pisteet: aika s Jos tulos 0: Kädet vartalon vieressä, toistot aika s Kevyesti tukea ottaen, toistot aika s Voimakkaasti tukea ottaen, toistot aika s Kokonaispisteet: /12 Kätisyys: Vasen Oikea Puristusvoima: Vasen:, Oikea:,

8 Liite 3 Vanhuksille jaettu tiedote hankkeesta Tervetuloa Wirtaa vihtiläisille vanhuksille hankkeen liikutettavaksi Hankkeen tarkoitus on liikuttaa Vihtiläisiä vanhuksia ja kohentaa heidän elämänlaatuaan. Hankkeen toteuttaa Nummelan palloseura ry. Tuovi Siiri Hännisen säätiön rahoituksella. Mukana hankkeessa ovat myös peruskuntayhtymä Karviainen sekä Vihdin kunnan liikuntapalvelut. Teitä ohjaa Valtteri Kokkila, liikunnan ohjauksen ammattilainen. Valtteri Kokkila puh Liikuntapäivä on: Ohjaaja kertoo mahdollisista poikkeuksista. Nummelan Palloseuralla on vakuutus sekä liikunnanohjaajan itsensä että vanhusten varalle. Nummelan Palloseuran puolesta tiedosteluihin vastaa urheilutoimenjohtaja Timo Tuomi, Mukavia liikuntahetkiä!

9 Liite 4 Liikuntasuunnitelma, esimerkki Liikuntasuunnitelma PVM Suunnitelma Raportti 10.9 Kartoitus ja tutustuminen Hyvin meni! 15.9 Rollaattorin käyttö(kävelylenkki) Kuntosalilaitteen käyttö+liikkeet Liikuntaohjelman suunnittelu 22.9 Pidempi kävelylenkki, liikuntapäiväkirja toteutui toteutui, liikuntapäiväkirja täytetään ensiviikoksi 29.9 Tuolijumppa toteutui+ pieni kävely. Paljon tavaraa päiväkirjassa! 8.10 Kävelylenkki + kuntosaliharjoittelun tsekkaus toteutui, päiväkirja hyvä! Kävelylenkki (tavoitteena iso kivi) vähän vajaa, flunssa, päiväkirjassa vähän Kävelylenkki (tavoitteena iso kivi) Toteutui, päiväkirja hyvä! Tuolijumppa (Pallo) (ohjeet!)+ pieni kävely Toteutui, Pallo jäi kotiin käytettäväksi, pvkirja ok! 5.11 Kävelylenkki+ kuntosalitsekkaus Peruttu, sairaana Kävelylenkki+ kuntosali tsekkaus Toteutui, päiväkirja ok! Kävelylenkki (RISTEYS!) Toteutui!! tuolijumppa+tasapainoharjoituksia (ohjeet) Toteutui, päiväkirjan täyttäminen lopetettu > suullinen 3.12 Kävelylenkki (risteys) Voimat pois > kävely kotipihassa + juttelu Jumppa (kuminauha)(ohjeet) Toteutui, kuminauha jäi kotiin!

10 17.12 Kuntosaliharjoitus+ kävelylenkki, korotuspalat, tyyny, tuoli Toteutui, apuvälineet asennettu 7.1 Kävelylenkki Toteutui + potkukelkka 14.1 Tuolijumppa (pallo) + kävely Siirretään tuolijumppa (pallo) + kävely Toteutui Kävely+ kuntosalitsekkaus Toteutui, kuntosaliharjoittelu lisääntynyt! 28.1 Kävelylenkki+ venyttelyohjeet Toteutui 4.2 Kävelylenkki risteykseen, puolessa välissä jumppaa Tuolijumppaa (kuminauha)+ pieni kävely+venyttely 18.2 kävelylenkki risteykseen, puolessa välissä jumppaa.

11 Liite 5 Asiakaskyselyn tulokset Asiakaspalaute Valtterin liikuntapalvelusta nimi Tällä lomakkeella voitte antaa palautetta saamastanne liikuntapalveluista. Palvelun on toteuttanut liikunnanohjaaja Valtteri Kokkila Tiedot käsitellään luottamuksellisesti 1. Mitä olette tehneet Valtterin kanssa liikuntatuokioiden aikana? Kuvailkaa vapaasti alle. Jatkakaa tarvittaessa kääntöpuolelle. Tehty 30 min lenkki, juteltu verrytelty. Juttu seura tärkeää. Hän on käynyt vasta kaksi kertaa, emme osaa oikein sanoa. Ensimmäisellä kerralla kävelyä ilman keppiä ja rollaattoria. Toisella kerralla omaishoitaja Toini ei ollut paikalla. On he jotain, kun Väinö oli pirteämpi sinä päivänä. Voimistelua, jalat, kädet, olkapäät. Kävelyä ja jalkojen nostoa. Sitten ollaan soudettu. Tuolivoimistelua. Käyty pieni lenkki kävelyllä. Puristusvoimaa mitattu käsistä. Sisäjumppaa tuolilla istuen, jumpattu käsiä, jalkoja, niskaa ja olkapäitä. Tasapainon harjoitusta. Seistä jalat peräkkäin tai puoliksi vierekkäin ( hankala homma ) Mitattu käsien puristusvoimaa. Käyty kävelyllä noin 1km. Jumpattu sisällä tuolilla istuen, ylös ja takaisin tuolille istumaan. Jumpattu käsiä, jalkoja, niskaa ja olkapäitä. Tasapainoharjoittelua. Seistä jalkaterät peräkkäin tai puoliksi vierekkäin ilman tukea. Hankala pysyä tasapainossa. Tuolijumppaa aluksi, joka ei ole mitään istumista, vaan voimistelua joka tuntuu. Sitten noustaan tuolin taakse ja sitten saa alakroppa kyytiä. Eipä tee iltapäivällä jatkaa. Pari kertaa noin puolen tunnin lenkki ulkona. Sisällä liikunta elinten harjoituksia. Harjoiteltu eri voimistelu liikkeitä, ja on käyty ulkona. Hän näyttää hyvin miten pitää tehdä. Rauhallinen, jaksaa kuunnella vanhaa ihmistä. Neuvoo hyvin. Polvien koukistuksia ja suoristuksia. Ilman tukea istuimelta ylös ja takaisin istumaan. Kävelyä tuen kanssa. Ulkoilua rollaattorin kanssa. Erilaisia jalkaliikkeitä ym. Olemme tehneet pieniä kävelyretkiä pihalla. Tätä varten halusinkin kaverin ulkoiluun, koska en yksin uskalla lähteä. Sisällä olemme kokeilleet, miten seisominen onnistuu yhdellä jalalla. Tuolilta nousemista ja käsien ja jalkojen venyttelyä ja pyörittelyä. Valtterille ala on oikein sopiva. Hän on rauhallinen ja kohtelias. Muutenkin mukava ja kärsivällinen. Malttaa odottaa vaikka olen huono liikkumaan. Olemme ulkoilleet, tehneet muutamia liikunta harjoituksia. Kannattaa Valtteria koulutta, hän on mukava ja asiansa osaava. Kiitos.

12 Olemme jumpanneet tuolijumppaa. Olisi kiva kokeilla jotain välineitä, niitä Valtteri ei ole vielä tuonut. Ihan mukava tuokio katkaisee arkipäivää. Olemme kävelleet, mutta valitettavasti minun piti lopettaa joulusta. En kyennyt. Voimat loppuivat kesken. Minulta on viety sairaala Peijaksessa tasapaino kokonaan, kun korjattiin lonkkaa. En tiedä mikä tästä eteen tulee. Olen nyt 91 vuotta ja minulla käy kerran viikossa pesijä. Tyttö käy kerran viikossa ja toimittaa kauppaostokset. Sillä pitää pärjätä. On soittokello käsivarressa. Tulevat nostamaan kun kaadun. Ruoka tuodaan päivittäin. Venytetty ennen kävelyä, myös jälkeen kävelyn. Olemme tehneet tuolijumppaa sitten seisoenkin tasapainoa jumpattu. Aivan hyvää liikuntaa. Olen tyytyväinen. Tunnin kestävä kävelylenkki + kahvilla käynti. 2. Antoiko Valtteri luotettavan kuvan toiminnastaan? kyllä 18 kpl ei 0 kpl, miksi Hän on rauhallinen, ystävällinen ja hillitty. Olen 88 vuotias, joten luotan häneen täysin. Ystävällinen 3. Onko yhden liikuntakerran pituus sopiva? kyllä 15 kpl ei 2 kpl, tyhjiä 1 kpl miksi Ei, hyvä useammin tulee tehtyä paremmin Kyllä, en varmaan jaksaisi enempää Ei, Aika menee niin nopeasti, ei keretä juttelemaan. 4. Onko liikuntakertojen määrä viikkoa kohden sopiva? kyllä 13 kpl ei 1kpl tyhjiä 4 kpl, miksi Kyllä, no vanha mies olisi hyvä kun vähänkin liikkuisi. Ei, ohjattu liikunta on hyvää yksin ei tule tehtyä. tyhjä, Valtteri käy kerran kahdessa viikossa. tyhjä, Valtteri käy joka toinen viikko hänen ehdotuksensa. Kyllä, en varmaan jaksaisi enempää.

13 Kyllä, Aika menee niin nopeasti. 5. Arvioikaa Valtterin liikunnanohjaustaitoja seuraavissa osa-alueissa. Rastittakaa sopiva kohta Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Huono Osasiko Valtteri laatia kanssanne teille sopivat liikunnan tavoitteet? TYHJIÄ 3 Ymmärsikö ja kuunteliko Valtteri teidän mielipiteitänne toiminnasta? TYHJIÄ 3 Kertoiko Valtteri liikunnan vaikutuksista ymmärrettävästi? (mitä tehdään ja miksi?) TYHJIÄ 3 Onko liikuntaharjoitteiden toteutus mielestänne onnistunut TYHJIÄ 3 Osasiko Valtteri miettiä ongelmatilanteissa ratkaisuja kanssanne? TYHJIÄ 3 Arvioikaa saamanne liikuntapalveluiden kokonaisuus TYHJIÄ Vapaa sana toiminnan kehittämiseksi. Antakaa toiminnasta ruusuja, risuja ja kehittämisehdotuksia vapaasti. Jatkakaa tarvittaessa kääntöpuolelle. Ruusuja Ehdottomasti ruusuja lisää tälläistä. Valtterin ja minun tapaamiset loppuu nyt koska muutan Vantaalle. Kiitos Valtterille. Hyvää palautetta. Hän näyttää hyvin miten tulee reenata. On ystävällinen ja rauhallinen. Kuuntelee ja jaksaa neuvoa. Erilaisten liikuntojen vaikutusta kokonaisuuteen voisi ehkä korostaa. Minä olen täysin tyytyväinen tähän järjestelyyn. Minulla ei ole autoa eikä korttiakaan enää, joten tämä sopii hyvin. Pidän näitä Valtterin kotijumppa tuokioita ruusujen arvoisina. Koska täältä on nummelaan hankala päästä ilman yleisiä kulkuneuvoja ja omaa autoa. Toivoisin että jumppatuokiot jatkuisivat.

14 Annan ruusuja Valtterin kotijumppa tuokiolle. Hyvä keksintö. Liikkuminen täältä haja-alueelta Nummelaan on hankalaa. Toivottavasti jumppatuokiot jatkuisivat. Valtteri on hyvä poika. Saa vanhuksen iloisen mielelle, odotan oikein hänen käyntiä. Nuori poika saa vanhuksen vetreäksi ja iloiseksi, odotan aina hänen käyntiä. Sanon aina ystävälleni että, Valtteri tulee maanantaina. Valtteri on ilon aihe ja toivon ja odotan hänen käyntiä jo edellisenä päivänä. Kiitos Valtterille. Vastataan kysymyksiin kun on käynyt useamman kerran. Päivä voisi olla toinen, vois nähdä mitä he jumppaavat. Ei osaa itse oikein sanoa. Ruusuja ystävällisyydestä.

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Ikäihmisten kuntoutus = Geriatrinen kuntoutus Laaja-alaista, kokonaisvaltaista kuntoutusta Ymmärretään ihmisen normaali ikääntyminen

Lisätiedot

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti LIIKUNTASUUNNITELMA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Liikuntasuunnitelma kotihoidossa Suunnitelma asiakkaan liikkumiskyvyn ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisestä ja parantamisesta Suunnitelmaan kirjataan

Lisätiedot

Voimaa Vanhuuteen Kunto-Inssi tuloksia. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Voimaa Vanhuuteen Kunto-Inssi tuloksia. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Voimaa Vanhuuteen Kunto-Inssi tuloksia ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Kunto-Inssi lihasvoima- ja tasapainoryhmä Toimintakyvyltään

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAAN LIIKUNTASUUNNITELMA. Ohjeita suunnitelman laatimiseen ja toteutukseen

KOTIHOIDON ASIAKKAAN LIIKUNTASUUNNITELMA. Ohjeita suunnitelman laatimiseen ja toteutukseen KOTIHOIDON ASIAKKAAN LIIKUNTASUUNNITELMA Ohjeita suunnitelman laatimiseen ja toteutukseen Liikkumisen tukemisen tärkeys - Miksi liikuntasuunnitelma tehdään? Toimintakykyä edistävään työotteeseen kuuluu

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Lääkärin rooli toimintakykyä tukevan ja edistävän työn korostamisessa Kunnon Hoitaja koulutus kaipaa tuekseen laajan organisaation tuen

Lisätiedot

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Anna-Liisa Niemelä Erityissuunnittelija, FT Kehittämisen ja toiminnan

Lisätiedot

Kotikuntoutus 11.06.2015 Tuula Holappa

Kotikuntoutus 11.06.2015 Tuula Holappa Kotikuntoutus Kotikuntoutusprojekti 2014 Osa TampereSenior- hanketta, jossa tavoitteena mm.: Tukea kotona asumista kehittämällä ja lisäämällä kotiin tuotavia palveluja. Luopua sairaalassa asumisesta, jolloin

Lisätiedot

Virkeyttä ja Voimaa vanhuuteen 26.8.2013 ft Kirsi Pölönen

Virkeyttä ja Voimaa vanhuuteen 26.8.2013 ft Kirsi Pölönen Virkeyttä ja Voimaa vanhuuteen 26.8.2013 ft Kirsi Pölönen Esityksen rakenne VoiTas - kunnonhoitaja koulutus Voima- ja tasapainoharjoittelu-ryhmät VoiTas- ryhmien vaikuttavuus Muu virkistyminen Toimintakyky

Lisätiedot

KESKIVIIKKO. Yhteinen retki kirjastolle, tiedettä ja taidetta Omatoimista liikunta TORSTAI PERJANTAI

KESKIVIIKKO. Yhteinen retki kirjastolle, tiedettä ja taidetta Omatoimista liikunta TORSTAI PERJANTAI Tervetulokahvit ja talokierros Rauhallinen lomanaloitus jumppa Toimivatestit Asiantuntijan Virran Fysio/Kauneushoitola Mirja Laitinen Sisäliikuntaa ja tasapainoharjoitteita Toimivatesti palaute Ikäihmisen

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA. Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329

SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA. Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 LIIKUNTAA IKÄÄNTYVILLE Ikääntyessä säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen

Lisätiedot

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Keskeisimmät toimintamuodot Hyvinvointi -75 päivät Kunnon

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste Helsinki 21.-22.4.2015 Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset Semppi-piste - Liikuntaneuvonta Terveysliikunta Ikääntyminen ja tasapaino

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

Istu hyvin! - tietoa istumisesta ja ergonomiasta

Istu hyvin! - tietoa istumisesta ja ergonomiasta Istu hyvin! - tietoa istumisesta ja ergonomiasta Vinkkejä kalvosarjan käyttöön Kalvosarjassa käsitellään istumisen määrää ja hyvää istumisergonomiaa. Kalvosarjan sisältö sopii alakoulun 5. 6. luokille

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Iloisia harjoitteluhetkiä!

Iloisia harjoitteluhetkiä! Tämä opas on tehty tukemaan kotona tapahtuvaa liikuntaharjoittelua. Se sisältää osiot lihaskunto-, liikkuvuus ja tasapainoharjoittelusta. Liikkeet ja harjoitteet on valittu siten, että ne pystytään suorittamaan

Lisätiedot

Hengitä ja hengästy Pirkanmaalla

Hengitä ja hengästy Pirkanmaalla Hengitä ja hengästy Pirkanmaalla Liikunnan palveluketju vahvaksi suunnitelmasta toiminnaksi 26.5.2015 Hengitä ja hengästy - liikuntahanke (2014-2106) Janne Haarala, liikunnan suunnittelija, Hengitysliitto

Lisätiedot

HYVINVOINTISOPIMUS. kävelemään, kääntymään ja palaamaan takaisin tuolille / sängylle ilman tukea /

HYVINVOINTISOPIMUS. kävelemään, kääntymään ja palaamaan takaisin tuolille / sängylle ilman tukea / HYVINVOINTISOPIMUS KOTIHOITO ASIAKAS: HAASTATTELIJA: SOTU: PVM: Hyvinvointisopimus on sopimus Teidän ja kotihoidon välillä tarkoitus on ylläpitää tai edistää toimintakykyänne kotona asumisen ja selviytymisen

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Nyt kesäksi voisi olla hyvä tilaisuus tehdä lupauksia omaan elämäntapaan ja siihen tehtäviin muutoksiin.

Nyt kesäksi voisi olla hyvä tilaisuus tehdä lupauksia omaan elämäntapaan ja siihen tehtäviin muutoksiin. LIIKUNTAVINKIT Nyt kesäksi voisi olla hyvä tilaisuus tehdä lupauksia omaan elämäntapaan ja siihen tehtäviin muutoksiin. Näin onnistut elämäntapamuutoksessa aloita elämäntapamuutoksen opettelu levänneenä

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas

Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas Outi Iharvaara Rai- seminaari 3.4.2013 Asiakkaan taustatiedot 78- vuotias yksin asuva mies, jolla todettu lievä Alzheimerin tauti. Aivoinfarkti x 2 Vaimo kuollut

Lisätiedot

Ikääntyneiden fysioterapia päivittäisten toimintojen tukena

Ikääntyneiden fysioterapia päivittäisten toimintojen tukena Ikääntyneiden fysioterapia päivittäisten toimintojen tukena 26.3.2010 Ft Sari Ollila Suomen Oy Vanhuksen toimintakykyyn vaikuttavia asioita Sairaudet Vammat Yksilölliset ominaisuudet Elämäntavat Ympäristö

Lisätiedot

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS OPAS KUNTOUTUMISEN TUEKSI

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS OPAS KUNTOUTUMISEN TUEKSI 1 (11) Fysioterapia Sairaalantie 11, 42100 Jämsä puh: 040-482 6066 POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS OPAS KUNTOUTUMISEN TUEKSI 2 (11) YLEISTÄ Polven tekonivelleikkauksessa polvinivelen kuluneet nivelpinnat korvataan

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely Ryhmän ehdot: : Ehdot: Vastausvaihtoehdot: (Kysymys: Missä aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmässä lapsenne on mukana) : Ehdot: Vastausvaihtoehdot: (Kysymys: Missä aamu-

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala, fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Fysioterapia 2 (11) Lukijalle

Lisätiedot

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE LIHASVOIMA Lihaksen suurin mahdollinen kyky tuottaa voimaa laskee 50 ikävuoden jälkeen noin 1,5 % vuosittain. Edistettäessä aktiivista ja energistä ikääntymistä lihasvoiman

Lisätiedot

Kotikuntoutustiimit Oivassa

Kotikuntoutustiimit Oivassa Kotikuntoutustiimit Oivassa Toiminnan taustaa Toiminnassa reilun vuoden Kaksi kotikuntoutustiimiä: Eteläinen tiimi (HoHäKä) 2 fysioterapeuttia ja 6 hoitajaa Pohjoinen tiimi (AsPa) Fysioterapeutti ja 4

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin vaihde 06 415 4111 Faksi 06 415 4351 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Ähtärin sairaala

Lisätiedot

KOTIKUNTOILUOPAS. Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat

KOTIKUNTOILUOPAS. Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat KOTIKUNTOILUOPAS Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat Tämä opas on tehty opinnäytetyönä aiheena Seniorit kuntoon kotikonstein. Oppaan ovat tehneet Kouvolan seudun ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää Anna Viipuri 30.9.2014 Toimintakyky Ihminen on kokonaisuus, toimintakyvyn tukeminen on kokonaisvaltaista. Se on haastavaa, mikä edellyttää hoitajalta

Lisätiedot

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011 Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Minun tieni Siksi tahtoisin sanoa sinulle, joka hoidat omaistasi. Rakasta häntä Niin paljon, että rakastat

Lisätiedot

Liikunta sydäninfarktin jälkeen

Liikunta sydäninfarktin jälkeen Liikunta sydäninfarktin jälkeen Tämä opas sisältää yleisiä ohjeita liikuntaan sydäninfarktin jälkeen. Jos olet saanut lääkäriltä tai fysioterapeutilta erityisiä ohjeita, noudata niitä. 1 2 Liikunta edistää

Lisätiedot

VEIJOLLA ON LASTENREUMA

VEIJOLLA ON LASTENREUMA VEIJOLLA ON LASTENREUMA T ässä on Veijo ja hänen äitinsä. Veijo on 4-vuotias, tavallinen poika. Veijo sairastaa lastenreumaa. Lastenreuma tarkoittaa sitä, että nivelet ovat kipeät ja tulehtuneet. Nivelet

Lisätiedot

LYHYT FYYSISEN SUORITUSKYVYN TESTISTÖ Short Physical Performance Battery (SPPB)

LYHYT FYYSISEN SUORITUSKYVYN TESTISTÖ Short Physical Performance Battery (SPPB) 1 (7) LYHYT FYYSISEN SUORITUSKYVYN TESTISTÖ Short Physical Performance Battery (SPPB) TESTIKAAVIO JA SUORITUSTEN PISTEYTYS Testattavan nimi Päivämäärä 20 klo Testaajan nimi Suoritusajat kirjataan kahden

Lisätiedot

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry KaMu-projekti projektikoordinaattori Marika Huurre p: 044-5757 696 e-mail:kamuturku@luukku.com PERHEEN TAUSTATIEDOT

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry KaMu-projekti projektikoordinaattori Marika Huurre p: 044-5757 696 e-mail:kamuturku@luukku.com PERHEEN TAUSTATIEDOT PERHEEN TAUSTATIEDOT NIMI (LAPSEN): OSOITE: IKÄ: ASUINALUE: PUHELIN: HUOLTAJA: E-MAIL: HARRASTUKSET: KOTIELÄIMET: ALLERGIAT: MUUTA HUOMIOITAVAA/TOIVEITA: OPISKELIJAN TAUSTATIEDOT NIMI: OSOITE: IKÄ: ASUINALUE:

Lisätiedot

Liikuntaläksy; ohjeet, kirje kotiin, päiväkirja LIIKUNTALÄKSY 15.9. 19.9. 2008 / 3A-LUOKKA

Liikuntaläksy; ohjeet, kirje kotiin, päiväkirja LIIKUNTALÄKSY 15.9. 19.9. 2008 / 3A-LUOKKA Liikuntaläksy; ohjeet, kirje kotiin, päiväkirja LIIKUNTALÄKSY 15.9. 19.9. 2008 / 3A-LUOKKA Tälle viikolle tulee meidän luokkalaisille liikuntaläksyä. Se koskee koulumatkoja. A) Oppilas merkitsee rastin

Lisätiedot

Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008

Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008 Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008 EPSHP/aikuispsykiatria TUKE 1242 Projektityöntekijänä Tiina Leppinen Psyk. sh., NLP-Master, Kuntoutuksen ohjaaja amk Hankkeen taustaa Nuorten aikuisten

Lisätiedot

Polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen tulevan info

Polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen tulevan info Polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen tulevan info 28.09.2016 1 Tekonivelleikkaus Tekonivelleikkausjono Kutsu leikkaukseen Esikäynti 28.09.2016 2 Ennen tekonivelleikkausta Kartoitetaan terveydentila,

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka SOMERON KAUPUNKI VAMMAISPALVELU Turuntie 46 B 31400 SOMERO VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU HAKEMUS/TARKISTUS Saapumispäivä.. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää hakemuslomake

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala, fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Fysioterapia 2 (9) Lukijalle

Lisätiedot

Otos 1. Otoksen sisältö:

Otos 1. Otoksen sisältö: Tekijät: Hanne Cojoc, Projektipäällikkö, Hyvinvointiteknologia Taneli Kaalikoski, Projektityöntekijä, Apuvälinetekniikka Laura Kosonen, Projektityöntekijä, Vanhustyö Eija Tapionlinna, Kontaktivastaava,

Lisätiedot

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa Hilkka Virtapohja ja Jari Arokoski Lisätietoa 19.2.2007 Nivelrikon seurauksena lihasvoima heikkenee ja nivel jäykistyy. Nivelrikkopotilaiden

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

HARJOITUSOHJELMA SENIOR SPORT LAITTEISTOLLE IKÄÄNTYNEIDEN KAATUMISTEN EHKÄISEMISEKSI

HARJOITUSOHJELMA SENIOR SPORT LAITTEISTOLLE IKÄÄNTYNEIDEN KAATUMISTEN EHKÄISEMISEKSI HARJOITUSOHJELMA SENIOR SPORT LAITTEISTOLLE IKÄÄNTYNEIDEN KAATUMISTEN EHKÄISEMISEKSI Eeva-Maija Puominen Jonna Sarajärvi Fysioterapeuttiopiskelijat 2014 JOHDANTO Lappset Group Oy:n ikääntyneille suunnattu

Lisätiedot

Kevä tkäusi 2015. Loviisan kaupungin liikuntaryhmät. Pieni kaupunki, suuria elämyksiä.

Kevä tkäusi 2015. Loviisan kaupungin liikuntaryhmät. Pieni kaupunki, suuria elämyksiä. Kevä tkäusi 2015 Loviisan kaupungin liikuntaryhmät. Pieni kaupunki, suuria elämyksiä. 2015 Kevätkausi alkaa 5.1.2015 Tammikuun viides päivä polkaistaan käyntiin kaupungin ohjatut liikuntaryhmät. Tarjolla

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT

LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT - arkiliikuntaa päivittäin esim. kävelyä portaissa, juoksua sekä kävelyä pihalla ulkoilujen aikana

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Helsingin kaupungin kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin pilotoinnista omaishoitajille ja jatkokehittäminen Sari Luostarinen, projektipäällikkö Käyttäjälähtöiset

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Polven tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Ähtärin sairaala Sairaalantie 4 E 63700 Ähtäri Puhelinvaihde 06 415 4939 Faksi 06 415 4351 Puhelin

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

Polven tekonivelleikatun. fysioterapiaohjeet

Polven tekonivelleikatun. fysioterapiaohjeet Fysioterapia Potilasohje Polven tekonivelleikatun fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)epshp.fi Fysioterapia

Lisätiedot

TEHOKAS KOTIJUMPPA JOULUTAUOLLE!

TEHOKAS KOTIJUMPPA JOULUTAUOLLE! TEHOKAS KOTIJUMPPA JOULUTAUOLLE! Pysy kunnossa Tapiolan Voimistelijoiden ryhmäliikunnan joulutauon aikana. Helpot ja tehokkaat kotijumppaohjeet, ovat tauon aikana motivoimassa sinua liikkumaan. Kotijumppa

Lisätiedot

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Potilasohje Polven tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)epshp.fi Fysioterapia 2 (9) Lukijalle

Lisätiedot

Kuntokeidas Sandels. Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4, Helsinki Puh. (09)

Kuntokeidas Sandels. Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4, Helsinki Puh. (09) Kuntokeidas Sandels Kuntokeidas Sandels Puh. (09) 4368 8070 Kuntokeidas Sandels on Töölössä sijaitseva, kesällä 2000 valmistunut ikääntyvien liikuntapaikka. Tiloihin kuuluu viihtyisä uima-allasosasto saunoineen,

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Pääotsikko PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA. RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012

Pääotsikko PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA. RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012 1 PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Pääotsikko RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012 Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Esittelijä Oulun kaupunki Koskelan neuvola 2 Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA HYVINVOINTI JA LIIKUNTA 20.5.2016 liikuntavastaava Antti Anttonen 1.Yleistä UKK-instituutti tuottaa tutkittuja ja vaikuttavia käytäntöjä liikkumattomuuden vähentämiseen ja terveysliikunnan edistämiseen.

Lisätiedot

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo 1 Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE Pvm Kuntoutujan nimi: Sos.turvatunnus: Palveluntuottaja Kurssinumero: Kunta: Kotikäynti nro Kohdat 1-4

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen VENYTTELYOHJE EVU - 00 Mika Laaksonen MIKSI ON HYVÄ VENYTELLÄ PELIEN JA HARJOITUSTEN JÄLKEEN? Kova harjoittelu ja treeni kiristävät lihaksia, jos venyttely laiminlyödään. Näin lihakset väsyvät nopeammin

Lisätiedot

Polkuharjoituslaite Käyttöohje

Polkuharjoituslaite Käyttöohje Polkuharjoituslaite Käyttöohje Sisältö Turvallisuudesta huomioitavaa 2 Hajotuskuva ja osaluettelo. 3 Harjoittelu.. 4 Turvallisuudesta huomioitavaa Lue kaikki ohjeet ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä

Lisätiedot

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA 4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA LUOTTAMUKSELLINEN Lapsen nimi: Vanhemmat / huoltajat: Päivähoito-/kerhopaikka: Hoitaja: Syntymäaika: Terveydenhoitaja: 1. SOSIAALISET TAIDOT 1. Kuvaile millainen lapsi

Lisätiedot

Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Mistä lähteä liikkeelle, jos oman lapsen paino huolestuttaa? Miten lapsen

Lisätiedot

Ohjeita liikunnanohjaajille. Katri Pöllänen, Projektityöntekijä, Monaliiku ry

Ohjeita liikunnanohjaajille. Katri Pöllänen, Projektityöntekijä, Monaliiku ry Ohjeita liikunnanohjaajille Katri Pöllänen, Projektityöntekijä, Monaliiku ry Ohjeet 1. Suunnittele tunnit hyvin 2. Toteutus: Suunnitelman mukaan, mutta joustavasti 3. Selitä mitä tehdään ja miksi 4. Liikutaan

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS FYSIOTERAPIAOPAS OTA TÄMÄ OPAS MUKAAN TULLESSASI LEIKKAUKSEEN KUNTOUTUMISOHJEITA Polven tekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa liikkumis-, työ- ja toimintakykyä sekä vähentää

Lisätiedot

VoiTas-projekti Nurmijärvellä

VoiTas-projekti Nurmijärvellä VoiTas-projekti 2003-2006 Nurmijärvellä Liikuntapalvelut oma tulosalue sosiaali- ja terveystoimen toimialalla asukkaita: vuonna 2003 36 000 vuonna 2011 40 000 kolme isoa päätaajamaa: Kirkonkylä Klaukkala

Lisätiedot

Slow-go ja Helsingin kotihoito

Slow-go ja Helsingin kotihoito Slow-go ja Helsingin kotihoito Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, Lupaava-hanke Helsingin terveyskeskus Strategiayksikkö Esityksen rakenne Helsingin kotihoidon esittely Lupaava-hanke kotihoidossa Kotona

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

FITLANDIA-TREENIOPAS. - Juoksijan lihaskunto-

FITLANDIA-TREENIOPAS. - Juoksijan lihaskunto- FITLANDIA-TREENIOPAS - Juoksijan lihaskunto- ASIANTUNTIJA Sanna Malinen Sanna Malinen on 27-vuotias viittä vaille valmis lääkäri. Sanna on harrastanut liikuntaa pikkutytöstä lähtien, ja urheilulajeista

Lisätiedot

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Annele Urtamo ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Meidän arkemme. -tehtäväkirja

Meidän arkemme. -tehtäväkirja Meidän arkemme -tehtäväkirja 1 2 Hyvä omaishoitoperhe, Olette saaneet täytettäväksenne Meidän arkemme -tehtäväkirjan. Kirjanen on tarkoitettu ensisijaisesti omaishoitajan täytettäväksi. Kirjan alkuosan

Lisätiedot

HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY 2015

HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY 2015 HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY 2015 Asiakaskysely toteutettu marraskuussa 2015 Asiakaskyselyn vastausvaihtoehdot 5 = erinomainen 4 = erittäin hyvä 3 = hyvä 2 = kohtalainen 1 = huono Tulosten

Lisätiedot

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 Mäntsälän Voimistelijat Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 1. TAUSTATIEDOT Kuinka vanha olet? 10 8 6 4 2 58,6 % 31,0 % 10,3 % alle 19 v 19-25 v 26-45 v 45-60 v yli 61 v Kaikki (KA:3.79, Hajonta:0.61)

Lisätiedot

ENSIAPUA NISKA-HARTIAKIPUUN

ENSIAPUA NISKA-HARTIAKIPUUN ENSIAPUA NISKA-HARTIAKIPUUN 1 Hyvä Nuori! Niska on kipeä, selkää särkee, päätä jomottaa Kuulostaako tutulta? Et ole yksin näiden ongelmien kanssa. Nuorten niska-hartiakivut ja päänsärky ovat yleistyneet

Lisätiedot

TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE

TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE TAVOITE KEHITTÄÄ TOIMINTAMALLI, JONKA AVULLA TAVOITETAAN KAIKKI YLI 75 -VUOTIAAT KUUSAMOLAISET. TARKOITUKSENA on tarjota katkeamatonta palveluketjua, jotta omassa kodissa

Lisätiedot

JAKSOTTAISHOITO KANERVALASSA

JAKSOTTAISHOITO KANERVALASSA JAKSOTTAISHOITO KANERVALASSA Palvelukeskus Kanervalassa on varattuna hoitopaikkoja lyhytaikaista hoitoa tarvitseville asiakkaille. Paikat on tarkoitettu pääsääntöisesti omaishoitajien vapaapäivien ajaksi

Lisätiedot

Tasapaino-kuntoutusketju Turun malli 25.1.2013. Aoh Tiina Pitkänen Lääkinnällinen kuntoutus, Turun Sote

Tasapaino-kuntoutusketju Turun malli 25.1.2013. Aoh Tiina Pitkänen Lääkinnällinen kuntoutus, Turun Sote Tasapaino-kuntoutusketju Turun malli 25.1.2013 Aoh Tiina Pitkänen Lääkinnällinen kuntoutus, Turun Sote 1 Kaatumisen ehkäisystä Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus 18.11.2011 Kaatumisen

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot