KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus 25.8.2011"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 273 Hallintokuntien pöytäkirjat Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy:n konserniyhtiöraportti ajalta Sieppijärven Sisu ry:n esitys urheilutalon käyttökustannusten hoitamisesta Äkäslompolon kyläyhdistyksen aloite uimarannan saamiseksi Äkäslompoloon 277 Viranhaltijoiden tekemien päätösten tiedoksi saattaminen 278 Teknisen osaston organisaatiota selvittävä työryhmä Hallintojohtajan viran täyttäminen Isännöitsijän palkan tarkistus 281 Kolarin Palvelutaloyhdistys ry:n hakemus kiinteistöveron poistamisesta 282 Kolarin Vanhustenyhdistys ry:n hakemus kiinteistöveron poistamisesta Lausunto laajakaistahankkeen väliarvioinnin keskustelumuistiosta Sakari Lipposen avoin kirje kunnanhallitukselle 285 Lappilaiset Kylät ry:n avustusanomus 286 Lausunto Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 287 Ilmoitusasiat 288 Osittaisen virkavapauden myöntäminen osa-aikaeläkettä varten/ Jyrki Kenttälehto 289 Muut asiat

2 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO16/2011 Kolarin kunnanhallitus Sivu 421 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Jaakko Tiensuu puheenjohtaja jäsenet Hilde Pääkkölä, varapuheenjohtaja Anna-Liisa Keskitalo, jäsen Pirjo Koberg, jäsen Keijo Kumpula, jäsen Pekka Möykkynen, jäsen Reijo Puranen jäsen Poissa Esa Nordberg KV:n pj olevat Pekka Vaattovaara KV:n I vpj Muut saapuvilla olevat Laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikko Rundgren Heikki Havanka, Jyrki Kenttälehto KV:n II vpj kunnanjohtaja talousjohtaja Asiat Pöytäkirjan allekirjoitus Pöytäkirjan tarkastus ja ääntenlaskijat Jaakko Tiensuu puheenjohtaja Pekka Möykkynen ja Reijo Puranen Jyrki Kenttälehto pöytäkirjanpitäjä Tarkastusaika Allekirjoitukset Pekka Möykkynen Reijo Puranen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kolarin kunnanvirastossa tiistaina klo ja Jyrki Kenttälehto talousjohtaja

3 Kunnanhallitus HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Khall 273 Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavien hallintokuntien pöytäkirjat: Tekninen lautakunta 9/ Sivistyslautakunta 4/ Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeutta pöytäkirjoissa olevissa otto-oikeuden alaisissa asioissa. ehdotus hyväksyttiin.

4 Kunnanhallitus YLLÄKSEN YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO OY:N KONSERNIYHTIÖRAPORTTI AJALTA Khall 274 Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy:n on toimittanut kunnanhallitukselle konserniyhtiöraportin ajalta Raportti on liitteenä, liite nro 185. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi YYTH Oy:n konserniyhtiöraportin ajalta ehdotus hyväksyttiin.

5 Kunnanhallitus SIEPPIJÄRVEN SISU RY:N ESITYS URHEILUTALON KÄYTTÖKUSTANNUSTEN HOITAMISESTA Khall 275 Sieppijärven Sisu ry on lähettänyt kunnanhallitukselle kirjeen, jossa esitetään, että kunta ottaa vastattavakseen Sisun urheilutalon käyttökustannukset (arviolta yhteensä 7000 euroa) ja saa käyttää taloa mm. kansalaisopiston toimintaan samoin koulun liikuntasalina. Kustannus koostuu lämmityksestä, vakuutuksista ja vesimaksuista. Kirje, josta ilmenee esityksen perustelut, on liitteenä, liite nro 186. Kunnanhallitus päättää myöntää Sieppijärven Sisu ry:lle vuoden 2011 kylärahasta 2500 euroa urheilutalon vuoden 2011 käyttökustannuksiin. ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Jyrki Kenttälehto esteellisenä ei osallistunut tämän asian käsittelyyn. Pöytäkirjaa piti kunnanjohtaja.

6 Kunnanhallitus ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYKSEN ALOITE UIMARANNAN SAAMISEKSI ÄKÄSLOMPOLOON Elink.joht Äkäslompolon kyläyhdistys on tehnyt kunnanhallitukselle aloitteen, että kunta ryhtyy toimenpiteisiin virallisen uimarannan saamiseksi Äkäslompoloon. Tällä hetkellä Äkäslompolossa on uimaranta järven koillisosassa. Pitkospuut on tehty järven pohjoisosaa kiertävästä pitkospuu/latureitistä, jota parhaillaan uusitaan ely-keskuksen ja kunnan yhteisellä hankkeella esteettömäksi kivituhkapoluksi ja osalle reittiä tehdään leveät pitkokset, jolloin reitillä pystyy kulkemaan myös pyörätuolilla. Uimarannalle johtavat pitkokset ja uimakoppi on tehty aikoinaan valtion maalle, mutta paras hiekkaranta sijaitsee Rinne tilan 1:167 maalla. Pitkokset ovat lahonneet ja uimakopitkin kaipaavat uudistamista. Kyläyhdistys esittää, että uusi uimaranta pitkoksineen tehtäisiin nimenomaan em. hiekkarannalle. Esitys pitää sisällään ajatuksen, että kunta ostaa tai vuokraa em. tilan omistajilta Taisto ja Onni Ristimellalta määräalan, joka kattaa hiekkarannan ja pitkospuureitin rantaan. Tällöin kunta voisi itsenäisesti päättää alueen maankäytöstä, rakentaa pitkokset ja siirtää uimakopit hiekkarannan kohdalle. Alue on rajattu esityksen mukana seuraavaan karttaan. Maanomistajat ovat suhtautuneet vaihtoehtoihin myönteisesti. Kyläyhdistys on tämän jälkeen valmis harkitsemaan mahdollista hanketta uimarannan kunnostamiseksi. Kunta on investoitunut viime vuosina erittäin voimakkaasti tunturialueen yleiseen matkailun kehittämiseen budjetin kautta tai yhteistyössä elykeskuksen kanssa YTY-töinä tai kuten nyt EU-hankeena, jonka budjetti on euroa. Vuotuiset ja nyt hankkeena toteutettavat työt ovat kohdistuneet pääasiassa reitistöjen ja ulkoilmateatterin kehittämiseen. Äkäslompolon kyläyhdistyksen esittämä uimaranta on tyypillinen pieni hanke, joka sopii erittäin hyvin kyläyhdistyksen toteuttamiseksi. Vastaavia hankkeita on toteutettu monissa kylissä joko EU-hankkeena tai kylän omilla varoilla ja talkootöillä. Näistä voisi mainita esimerkkeinä Vaattojärven kylä, jossa on toteutettu kyläläisten toimesta tanssipaviljonki ja uimaranta sekä talkoilla hoidetaan lisäksi kesäviikonloppuisin tansseja. Kyläyhdistys on vuokrannut yksityiseltä maan tassipaviljonkia ja uimarantaa varten. Vaattojärvellä on myös toteutettu EU-hankkeella kylän kiertävä latu n. 12 km ja tämän talvikunnossapito hoidetaan pääasiassa talkoilla. Sieppijärvellä on meneillään Laestadiuspolun kodan rakentaminen EU-hankkeella ja talkoilla. Samoin Ylläsjärvellä kyläläiset rakentavat niin ikään EU-hankkeella lähiliikuntapuiston Ylläsjärven rantaan. Myös muissa kylissä on talkoilla ja kyläläisten voimin tehty pienimuotoisia hankkeita. Edellä oli vain pieni otos tämän tyyppisistä hankkeista. Äkäslompolon kyläyhdistys on tehnyt kyläliikuntasuunnitelman, joka sisältää myös uimarannan kehittämisen. Tämän on hyvä pohja kehittää

7 Kunnanhallitus tästä hanke, johon voi hakea Leader-rahoitusta Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa yhdistykseltä. Esitän, että Äkäslompolon kyläyhdistys toteuttaa uimarannan ja siihen liittyvät pitkopuureitin ja uimakopit omana hankkeena. Kyläyhdistys voi tehdä maanomistajien kanssa sopimuksen alueen käytöstä, kuten on tehty muissakin kylissä vastaavissa tapauksissa. Kunnan puolesta olemme valmiit avustamaan mahdollisen rahoitushakemuksen valmistelussa, mikäli yhdistys päätyy hakemaan Leader-rahoitusta. Liitteenä on Äkäslompolon kyläyhdistyksen kirje, Khall 276 liite nro 187. Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinkeinojohtajan esityksen. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

8 Kunnanhallitus VIRANHALTIJOIDEN TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN Khall 277 Hallintosäännön 11 :n mukaan kunnanjohtaja, osastopäällikkö, tulos-/ vastuualueen ja tulosyksikön esimies ratkaisevat alaisiaan koskevia henkilöstöasioita. Kunnanhallituksen alaisista viranhaltijoista ratkaisuvaltaa käyttävät kunnanjohtaja, hallinto-osaston osastopäällikkö sekä hallintojohtaja hallinnon ja talouden päävastuualueen 3 :n mukaisissa päätöksissä. Kunnanjohtajan päätökset :t 1-31 koskevat virkavapauden/työloman myöntämistä ja koulutukseen osallistumista. Osastopäällikön tekemät päätökset ajalta :t 1-46 koskevat palvelulisän myöntämistä, vuosilomien vahvistamista ja virkavapauden/työloman myöntämistä. Lisäksi 1-40 hallintojohtaja on vahvistanut asukasvalinnat :t ja muut hallintojohtajan päätökset :t 1-3 Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää merkitä em. päätökset tiedokseen. ehdotus hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus TEKNISEN OSASTON ORGANISAATIOTA SELVITTÄVÄ TYÖRYHMÄ Khall 278 Kunnanhallitus päätti pidetyssä kokouksessa perustaa työryhmän selvittämään teknisen osaston organisaatiota. Selvitys tulee tehdä siten, että selvityksen tulokset ovat käytettävissä ensi vuoden talousarviota laadittaessa. Kunnanhallitus päättää valita työryhmään seuraavat henkilöt: Esa Nordberg, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jaakko Tiensuu, kunnanhallituksen puheenjohtaja Anna-Liisa Keskitalo, kunnanhallituksen jäsen Reijo Puranen, kunnanhallituksen jäsen Heikki Havanka, kunnanjohtaja Antero Pantsar, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kullervo Lauri, teknisen osaston osastopäällikkö Työryhmän tulee saada työnsä päätökseen mennessä. ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että kuullaan koko teknisen toimen henkilökuntaa.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus HALLINTOJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Khall 191 Hallintojohtajan virka tulee avoimeksi nykyisen viranhaltijan siirtyessä osa-aikaeläkkeelle lukien. Seuraavassa on esitys hakuilmoitukseksi: Kolari on yksi Suomen johtavista matkailukunnista Tunturi-Lapissa. Ylläksen matkailu ja kehittyvä kaivoselinkeino ovat kunnassa tärkeällä sijalla. Haemme HALLINTOJOHTAJAA johtamaan hallinnon ja talouden päävastuualuetta. Hallintojohtajan keskeisiä tehtäviä ovat kunnanvaltuuston ja hallituksen sihteerin tehtävät ja niissä käsiteltävien asioiden valmistelu, palkka-asiamiehen tehtävät, kunnan hallinnon erityisesti henkilöstöhallinnon ja hallintopalveluiden kehittäminen sekä keskusvaalilautakunnan esittelijän tehtävät. Hallintojohtaja toimii kunnanjohtajan sijaisena sekä hallinto-osaston päällikkönä. Virkaan valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kunta-alan lainsäädännön hyvää tuntemusta ja kokemusta kunnallishallinnon vaativista tehtävistä. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää johtamistaitoa, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kehittävää työotetta. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana alkaen. Viran täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa kelpoisuuden osoittavine liitteineen ja muine todistuksineen kello mennessä osoitteeseen Kolarin kunta, Isopalontie 2, Kolari. Lisätietoja virasta antavat kunnanjohtaja Heikki Havanka puh ja hallintojohtaja Jyrki Kenttälehto puh Lisätietoja Kolarin kunnasta saa kunnan nettisivuilta (www.kolari.fi). Kunnanhallitus päättää julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi. Hakuilmoitus pannaan kunnan ilmoitustaululle, kunnan nettisivuille, työ-

11 Kunnanhallitus voimahallinnon sivuille sekä seuraaviin lehtiin: Luoteis-Lappi/Kunta Tiedottaa sivuille, Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat ja Kuntalehti. Khall 245 ehdotus hyväksyttiin. Määräaikaan mennessä virkaan tuli kuusi hakemusta. Sen lisäksi tuli yksi hakemus myöhässä. Yhdistelmä määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on liitteenä. liite nro 167 Kunnanhallitus haastatteli hakijoista Rauno Jauhiaisen ja Eija Kokko- Petäjäjärven. Khall 252 Kunnanhallitus päättää jatkaa viran hakuaikaa kello saakka. Aiemmin jätetyt hakemukset huomioidaan. Viran pätevyysvaatimuksia tarkistetaan koulutuksen osalta siten, että koulutusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Hakuilmoitus pannaan kunnan ilmoitustaululle, kunnan nettisivuille, työvoimahallinnon sivuille sekä seuraaviin lehtiin: Luoteis-Lappi/Kunta Tiedottaa sivuille, Kaleva, Lapin Kansa ehdotus hyväksyttiin. Jatketun hakuajan aikana tuli viisi uutta hakemusta. Yhdistelmä kaikista hakijoista on liitteenä, liite nro 171. Khall 279 Kunnanhallitus päättää valita haastateltavat. Kunnanhallitus päätti kutsua hakijoista vielä haastateltavaksi Virpi Kotakorvan, Antti Määtän, Petri Petäjäjärven, Keijo Variksen ja Juha Väisäsen. Haastattelut järjestetään maanantaina klo Haastattelut on pidetty maanantaina 22.8 ja keskiviikkona Petri Petäjäjärven haastattelu on maanantaina kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä.

12 Kunnanhallitus Yhdistelmä hakijoista on liitteenä, liite nro 188. Kunnanhallitus päättää valita hakijoista testattaviksi Juha Väisäsen, Antti Määtän ja Keijo Variksen. ehdotus hyväksyttiin.

13 Kunnanhallitus ISÄNNÖITSIJÄN PALKAN TARKISTUS Khall 280 Isännöitsijä Lenna Pasma on jättänyt palkantarkistusesityksen kunnanhallitukselle Esityksen jälkeen on laadittu toimenkuva, jossa on määritelty isännöitsijän pääasialliset tehtävät. Esitys ja toimenkuva ovat liitteenä, liite nro 189. Esityksen jälkeen on suoritettu tehtävän vaativuuden arviointi. Kunnanhallitukselle tehtävä esitys perustuu siihen. Kunnanhallitus päättää tarkistaa isännöitsijä Lenna Pasman palkan lähtien seuraavasti: -tehtäväkohtainen palkka on 2 300,00 euroa -ammattialalisä 207,00 euroa ja -henkilökohtainen harkinnanvarainen lisä 213,42 euroa. ehdotus hyväksyttiin.

14 Kunnanhallitus KOLARIN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N HAKEMUS KIINTEISTÖVERON POISTAMISESTA Khall 281 Kolarin Palvelutaloyhdistys ry on anonut päivätyllä kirjeellä kunnanhallitukselta vapautusta kiinteistöveromaksuista vuodelta Anomusta on perusteltu seuraavasti: Kiinteistövero on palvelutalolle suoraan kohdistuva menoerä, joka joudutaan ottamaan huomioon vuosittain kunnan ja palvelutalon välillä tehtävässä ostopalvelusopimuksessa. Palvelutalon asukkaat maksavat jo vuokrien yhteydessä osuuden yhteisten tilojen käytöstä. Rotkola -nimisen tilan kiinteistötunnus on H-V0001. Kunnanhallituksella on ratkaisuvalta osittaisesta tai täydellisestä kiinteistöveron vapauttamisesta maksuun pannun veron osalta. Kiinteistöveroa on maksuunpantu 2686,42 euroa. Kunnanhallitus päättää, että Kolarin Palvelutaloyhdistys ry:tä ei vapauteta vuonna 2011 maksuunpannusta kiinteistöverosta. ehdotus hyväksyttiin.

15 Kunnanhallitus KOLARIN VANHUSTENYHDISTYS RY:N HAKEMUS KIINTEISTÖVERON POISTAMISESTA Khall 282 Kolarin Vanhustenyhdistys ry on anonut päivätyllä kirjeellä kunnanhallitukselta vapautusta kiinteistöveromaksuista vuodelta Anomusta on perusteltu yhdistyksen yleishyödyllisyydellä ja taloudellisella tilanteella. ARA on nimennyt Kolarin Vanhustenyhdistys ry:n yleishyödylliseksi yhdistykseksi. Omakoti nimisen tilan kiinteistötunnus on A. Kunnanhallituksella on ratkaisuvalta osittaisesta tai täydellisestä kiinteistöveron vapauttamisesta maksuun pannun veron osalta. Kiinteistöveroa on maksuunpantu 2 810,85 euroa. Kunnanhallitus päättää, että Kolarin Vanhustenyhdistys ry:tä ei vapauteta vuonna 2011 maksuunpannusta kiinteistöverosta. ehdotus hyväksyttiin.

16 Kunnanhallitus LAUSUNTO LAAJAKAISTAHANKKEEN VÄLIARVIOINNIN KESKUSTELUMUISTIOSTA Khall 283 Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Tunturi-Lapin seutukunnan kunnat ovat laatineet samansisältöisen lausunnon asiasta. lausunto on liitteenä, liite nro 190. Kunnanhallitus päättää hyväksyä lausunnokseen liitteenä olevan lausunnon. ehdotus hyväksyttiin.

17 Kunnanhallitus SAKARI LIPPOSEN AVOIN KIRJE KUNNANHALLITUKSELLE Khall 284 Sakari Lipponen on lähettänyt kunnanhallitukselle kirjeen, joka koskee ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelua sekä yhteistyötä kunnan kanssa. Kirje on liitteenä, liite nro 191. Kunnanhallitus päättää tässä vaiheessa merkitä tiedoksi Sakari Lipposen kirjeen ja kutsua kunnanhallitukseen kuultavaksi Ulla Ylläsjärven ja Sakari Lipposen sekä selvittää irtisanomisajan. ehdotus hyväksyttiin.

18 Kunnanhallitus LAPPILAISET KYLÄT RY:N AVUSTUSANOMUS Khall 285 Lappilaiset Kylät ry järjestää yhteistyössä Lapin liiton Mennään kylään -hankkeen kanssa Lapin 23. kylätoimintapäivät Saariselällä Santa s hotel Tunturissa Maakunnallinen kyläyhdistys Lappilaiset Kylät ry toimii aktiivisesti kylien hyvinvoinnin ja kylätoiminnan edistämiseksi. Lapin kylätoimintapäivät on tapahtuma, joka on saanut runsaasti valtakunnallistakin huomiota sekä päättäjien että tiedotusvälineiden taholta. Päiville osallistuu vuosittain noin 200 kylätoimijaa eri puolilta Lappia ja myös muualta Suomesta. Tänä vuonna kylätoimintapäivien teemana on Lappilaiset kylät ja kuntayhteistyö. Yhdistys anoo kunnalta avustusta kylätoimintapäivien käytännön järjestelyihin 200 euroa. Kunnanhallitus päättää myöntää Lappilaiset Kylät ry:lle 200 euroa kylätoimintapäivien järjestelyihin. ehdotus hyväksyttiin.

19 Kunnanhallitus LAUSUNTO LAPIN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMASTA Khall 286 Lapin liitto on pyytänyt lausuntoa Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelmasta ja Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma taustaraportista. lausunnoksi: Kolarin kunnanhallitus yhtyy raportin kannanottoihin ja hyväksyy luonnoksien sisällön pääosiltaan. Kuitenkin kunnanhallitus haluaa painottaa kaivostoiminnan ja matkailun tärkeyttä ja vaikutuksia liikennejärjestelmän suunnitelmassa. Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan, että Lapin liikennejärjestelmäsuunnittelussa otetaan huomion selkeästi paremmin kaivostoiminnan sekä matkailun vaatimukset. Seuraavassa tarkentava lista huomioista: Rataliikenne Ennen kaikkea on varauduttava erillisrahoitukseen ja uusien rahoitusmallien koekäyttöön ja käyttöönottoon rataosuuksien Rautuvaara - Kolarin ja Äkäsjoensuun - Kolari perusparantamiseksi ja kantavuuden lisäämiseksi vuosien välisenä aikana. Lisäksi tulee varata rahoitus rataosuuden Kemi Rautuvaara osuuden sähköistämiseen välisenä aikana. Oulu Seinäjoki rataosuuden perusparantaminen välisenä aikana. Edellä mainitut asiat on lisättävä toimenpideohjelmaan. Tieliikenne Kaivostoiminnan ja matkailun lisääntyessä Kolarin alueella on varauduttava erottamaan turvallisuussyistä kevytliikenne maantieliikenteestä erillisiin kevyenliikenteen väyliin. Seuraavien alueiden liikennettä on seurattava ja tarvittaessa toteutettava erilliset kevyenliikenteen väylät: Kolarin kuntakeskuksen alue valtatie 21:llä Ylläsjoki Saarenputaan liittymän väli, tiellä 940 välillä valtatie 21 Äkäslompolo ja matkailuliikenteen ohjautuessa kantatielle 80 Kolari Ylläsjärvi väli. Kantatie 80 peruskunnostus on aloitettava välittömästi, jotta se pystyy palvelemaan matkailuliikennettä turvallisemmin. Tällä hetkellä tie on kapea ja mutkainen ja kulkee Kurtakon kylän lävitse. Perusteluina peruskorjaukseen esitämme seuraavaa:

20 Kunnanhallitus Hannukaisen kaivoksen turva alue tulee aiheuttamaan liikenteen pysähdyksiä ja rajoituksia tielle 940 kaivoksen käynnistymisen jälkeen ja matkailuliikenteen siirtymisen kantatielle Kantatiellä 80 on puutavarakuljetukset ja kemikaalikuljetukset Suurkuusikon kaivokselle; tien kapeus ja mutkaisuus aiheuttaa jo nyt vaaratilanteita. 3. Matkailun kasvu vaatii tien turvallisuuden parantamista. 4. Kurtakon kylän keskuksessa oleva risteys on jo vaarallinen kylän ohitustie tarvitaan. Liikenteen suunnittelussa on otettava huomioon, että alueen matkailuliikenne on erittäin vilkasta tiellä 940 matkailun sesonkeina jouluhuhtikuussa ja kesä-syyskuussa. Tämän vuoksi yhtenä vaihtoehtona Kolarin kunta esittää tutkittavaksi Hannukaisen ja Rautuvaaran välille rakennettavan erillisen työmatkaliikenteen tien rakentamista. Tietä voi käyttää myös kemikaalien ja polttoaineiden kuljettamiseen Hannukaisen rikastamolle jatkona Rautuvaaran rautatiekuljetukselle (kemikaalit ja polttoaineet kuljetetaan junalla Rautuvaaraan ja siitä edelleen omaa tietä Hannukaiseen). Erillisen tien ja tien 940 risteykseen tulee rakentaa eritasoliittymä. Koska Kolari-Äkäslompolo maantie 940 jää Hannukaisessa kaivosyhtiön määrittämän turva-alueen sisäpuolelle, niin varaudutaan tiesuunnittelussa myös siihen, että joudutaan rakentamaan uusi korvaava tie turva-alueen ulkopuolelle Äkäsjoen itäpuolelta Äkäslompoloon. Lisäykset toimenpideohjelmaan Kevyenliikenteen uudelleen järjestelyt: on selvitettävä ongelmat, joita käynnistyvä kaivostoiminta aiheuttaa. Kantatie 80 perusparannus on lisättävä toimenpideohjelmaan. Uuden korvaavan tien rakentaminen turva-alueen ulkopuolelle Äkäsjoen itäpuolelta Äkäslompoloon. Maastoliikenne (ratsastus-, latu-, pyöräily-, moottorikelkka- jne.) Maastoliikenteelle kaivosvaltaukset tulevat aiheuttamaan reittimuutoksia. Lisäksi kaivostoiminta tulee vaikuttamaan myös maastoreittien matkailullisiin maisemiin ja tällä tavoin myös aiheuttaa muutospaineita maastoreitteihin. Lisäykset toimenpideohjelmaan Maastoreittien muutostyöt: mm. turva-alueen aiheuttamat ongelmat.

21 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää hyväksyä esittelyosassa olevan lausunnon Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelmasta ja taustaraportista. ehdotus hyväksyttiin.

22 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian kokouskutsu Kolarin kunta tekninen osasto, työmaakokous pöytäkirja Ylläsjärven asemakaava-alueen kadut 03 Kolarin kunta tekninen osasto, työmaakokous pöytäkirja Kolarin kk:n asemakaava-alueen kadut 04 Kolarin kunta tekninen osasto, työmaakokous pöytäkirja Kolarin uusi keskuskeittiö 05 Kuntaliitto yleiskirje 14/80/2011, markkinaoikeuden päätös eräiden metsäyhtiöiden kartellista ja Kuntaliiton suositus jatkotoimenpiteistä päätöksen johdosta 06 Kuntaliitto yleiskirje 15/80/2011, asemakaavan ajan tasalla pitäminen on jatkuva tehtävä, erityinen arviointimenettely tulee sovellettavaksi viimeistään vuonna 2013 (otettu kopio Kullervo Lauri) 07 Kuntaliitto yleiskirje 13/80/2011, sairaankuljetusten kustannusten korvaustaksa voimaan (otettu kopio sos- ja terv.ltk) 08 Lapin liitto, jäljennös hallituksen pitämän kokouksen pöytäkirjasta 09 Pellon kunta, Gränslös vård -hanke Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin.

23 Kunnanhallitus OSITTAISEN VIRKAVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN OSA-AIKAELÄKETTÄ VARTEN/ JYRKI KENTTÄLEHTO Khall 288 Talousjohtaja on hakenut mahdollisuutta siirtyä osa-aikaeläkkeelle alkaen (työaika 50 %). Kunnan hallintosäännön 10 :n mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät alaisensa henkilöstön osalta virkavapauden ja työloman myöntämisestä, jollei 11 :stä muuta johdu. Kunnanhallitus päättää myöntää talousjohtaja Jyrki Kenttälehdolle osittaisen virkavapauden 50 %:n työajalla osa-aikaeläkettä varten alkaen. Kunnallisen eläkevakuutuksen päätös on annettu ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Jyrki Kenttälehto esteellisenä ei osallistunut tämän asian käsittelyyn. Pöytäkirjaa piti kunnanjohtaja.

24 Kunnanhallitus MUUT ASIAT Khall 289 Merkittiin tiedoksi, että Lapin liiton järjestämät kuntapäivät ovat Torniossa. Kaivosseminaari järjestetään Kolarissa

25 Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUOHJEET Kokousaika: MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät , , , ja 289 Koska päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 275, ,285 ja 288 Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät : 275, ,285 ja 288 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Kolarin kunnanhallitus Isopalontie KOLARI Telekopio (016) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

26 Kunnanhallitus VALITUSOHJEET Kunnanhallituksen kokous Seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: Viranomainen, jolle valitus tehdään, osoite ja postiosoite Rovaniemen Hallinto-oikeus Pl Rovaniemi Telekopio Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen sisältö Valituksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 Aika Tiistai 13.9.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 Aika Maanantai 20.6.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 200 Hallintokuntien pöytäkirjat 201 Kehittyvä

Lisätiedot

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Tiistai 13.3.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 6 Kokouksen

Lisätiedot

Valtuuston kyselytunti klo 15.45

Valtuuston kyselytunti klo 15.45 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 26.9.2012 klo 16.00 Valtuuston kyselytunti klo 15.45 Merja Vanha pitää kokouksen alussa noin kymmenen minuutin alustuksen kunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.6.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.3.2014 klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.4.2014 klo 14.00-15.53 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 22/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 21.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

24 Eron myöntäminen Pirjo Seppäselle puheterapeutin toimesta

24 Eron myöntäminen Pirjo Seppäselle puheterapeutin toimesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.3.2012 Aika Maanantai 19.3.2012 klo 16:00 - Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 23 20 Ruokapalvelupäällikön

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 231 426 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2009

Kunnanhallitus. 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 231 426 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2009 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.10.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 8/2014 KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 76 Toimielinten pöytäkirjat 77 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

7 talousarvioon 5 Anomus käytöstä poistetuista ulkoilureitin

7 talousarvioon 5 Anomus käytöstä poistetuista ulkoilureitin KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 05.02.2015 klo 13:00-14:50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Tiedoksi saatettavat 3 2 Teknisen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 * 67 Lahti Seppo, suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto

Kunnanhallitus. 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 * 67 Lahti Seppo, suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 18.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri j, saapui 14.20

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri j, saapui 14.20 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstai 12.12.2013 klo 14.00-16.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 348 236 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384 11.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 387 173 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 388 174 Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 36

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 36 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 36 Kunnanhallitus Aika Paikka 16.02.2015 klo 17:00-21:25 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 244 131 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot