Pori Parkano Haapamäki-radan uudelleenavaaminen. Esiselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pori Parkano Haapamäki-radan uudelleenavaaminen. Esiselvitys"

Transkriptio

1 Pori Parkano Haapamäki-radan uudelleenavaaminen Esiselvitys

2 2 Selvityksen kaksi päätavoitetta Pori Parkano Haapamäki-ratayhteys suljettiin liikenteeltä 1980-luvulla Tavoitteena on selvittää, onko yhteyden uudelleenavaamiselle edellytyksiä Liikenne Suomen rautatieverkolla on pääratojen osalta ylikuormittunut ja osalta alempaa rataverkkoa on reilusti vapaata kapasiteettia. Kuormittuneen rataverkon parantaminen on kallista. Tavoitteena on selvittää jatkotarkastelujen tarve rataverkon kuormituksen tasaamisen mahdollisuuksista siirtämällä liikennettä vilkkailta rataosilta vähäliikenteisille rataosuuksille

3 3 Selvityksen taustat Selvitys on laadittu osana Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC) -hanketta. BGLC-hankkeessa kehitetään Botnian käytävää, joka on yhdyskäytävä Norjan, Ruotsin ja Suomen kautta Venäjälle sekä Suomenlahden yli Baltiaan Botnian käytävä on osa TEN-Tydinverkkoa

4 4 Ratayhteyden sijainti Pori Parkano Haapamäki-rataosuus osana Suomen poikittaista ratayhteyttä Pori Jyväskylä Imatra.

5 5 Selvityksen taustat Liikennepolitiikan tavoitteena on tehostaa nykyisen liikenneverkon käyttöä, jotta infran uus- ja laajennusinvestointeja voitaisiin karsia tai siirtää Rautatiekuljetusten edellytysten parantaminen ja pitkien tavarakuljetusten siirtäminen autokuljetuksista junakuljetuksiin on ympäristö- ja liikennepolitiikan mukaista - Ilmastopolitiikka ja päästötavoitteet - EU:n valkoinen kirja Suomen elinkeinoelämän kilpailukyvyn paraneminen edellyttää kuljetuskustannusten säästöjä Pori-Haapamäki radan uudelleenavaamisen esiselvitys ja aihepiirin ensimmäinen selvitys

6 6 Selvityksen taustat Rautatiekuljetusten toimintaympäristö on muuttumassa - Perusteollisuuden tulevaisuus ja rakennemuutos Suomessa - Puu- ja paperiteollisuuden tulevaisuuden tarpeet? - Vaikutukset rataverkon kuormitukseen - Rataliikenteen tulevaisuus ja ennuste; mihin skenaarioon tukeutuvat? - Kaivosteollisuuden tulevaisuuden tarpeet? - Tuonti ja vienti - Satamien ominaisuudet ja palvelut sekä jäätilanne vaikuttavat kuljetusreitin valintaan - Transitoliikenne ja liikenne Venäjälle - Laivaliikenteen tulevaisuus (SECA) - Laivakoon kasvaminen? - Kuljetusten ja niiden kustannustehokkuuden vaikutukset teollisuuden sijoituspäätöksiin - Kilpailun avautuminen rataliikenteessä

7 7 Selvityksen hypoteesi Selvityksessä tarkasteltiin, onko niin että, uudelleenavattava ratayhteys - Parantaa pääradan ja itäradan henkilö- ja tavaraliikenteen kapasiteettia - Pienentää ainakin hetkellisesti investointitarvetta pääradalla, itäradalla sekä Tampere Jyväskylä-radalla - Tuo (kustannustehokkaan) uuden tavarakuljetusreitin itä länsi-suuntaan sekä pohjoinen itä-suuntaan - Parantaa transitoliikenteen mahdollisuuksia - Pienentää Pohjanmeren laivaliikenteen talvimerenkulun kustannuksia - Kehittää Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Suomen, Savon ja Karjalan elinkeinoelämää

8 8 Rataverkko ja ongelmakohdat Rataverkon pituus on km, tästä km on sähköistettyä Pääosa rataverkosta yksiraiteista - Ohittaminen vaatii kohtaamispaikkoja Suurimmat pullonkaulat tällä hetkellä - Helsingin ratapiha (Hki Pasila Ilmala) - Tampere Toijala - Kerava Riihimäki - Luumäki Vainikkala - Seinäjoki Oulu Pääradoille keskitetään sekä henkilö- että tavaraliikenne

9 9 Rataverkko ja ongelmakohdat

10 10 Rautatiekuljetusten ongelmat Ongelmat nykyisin / kustannustehokkuus? - Ratojen kapasiteetti (raidemäärä) ja kunto - Operaattorin toimintastrategia - Tavaraliikenteen siirtyminen junista autoon Nykyinen rata ja tavaraliikenne välillä Pori-Tampere - Tavarakuljetukset; nykyiset, kaivoskuljetukset, bioenergiakuljetukset, kaasu - Henkilöliikenteen sujuvuus / kapasiteetti pääradalla => Eriytetty henkilö- ja tavaraliikenne - Taloudelliset asiat Pääratojen ruuhkat

11 11 Rautatiekuljetusten haasteet Liikennemäärät nykyisin = ruuhkaradat Ennuste (synkkä) => ennustettavuus vaikeaa muuttuuko maailma? Muutokset (kaivos, puu, energia, kaasu, transito, kilpailun syntyminen) onko huomioitu ennusteessa, pystytäänkö ennustamaan => pitääkö varautua tasaisemmalla liikenteen jakamisella verkolle? Nykyiset investoinnit eivät vastaa oleelliseen kuljetuslisäykseen eli tarvitaan uusia investointeja Rata- ja maantiekuljetusten osuudet tavarakuljetuksissa (trendit ) vesiliikenne vähentynyt, kuljetuslisäys kumipyörille. Tavoite pitkät kuljetusmatkat (>300 km) junilla => onko toteutunut

12 12 Rautatiekuljetusten kehitysnäkymät Lähde: Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035

13 13 Rautatiekuljetusten kehitysnäkymät Lähde: Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035

14 14 Venäjän kuljetukset Venäjälle ja sieltä suuntautuvilla kuljetuksilla on merkittävä rooli Suomen rautatiekuljetuksissa, erityisesti transitokuljetuksilla Suomen ja Venäjän välisiä tavaravirtoja on vaikea ennustaa - Liikenne riippuu keskeisesti talouskehityksestä - Venäjä kehittää omia satamiaan ja maainfraa, minkä ennustetaan vähentävän transitoa - Kuitenkin vuoden aikajänteellä transito saattaa myös kasvaa, jos Venäjän kuljetusvolyymi kasvaa Suomi Venäjä-henkilöliikenteen ennustetaan kasvavan rautateillä - Lisää liikennettä itäradalle, jolla on jo nykyään paljon henkilö- ja tavaraliikennettä Venäjä on suunnitellut, että jatkossa Nuijamaan kautta kulkisi vain matkustajaliikenne ja Imatran kautta kaikki tavaraliikenne Tavaraliikenne siirtyy pohjoisemmille rataosille

15 15 Venäjän kuljetukset Venäjän ulkomaankaupan kokonaiskuljetussuorite 2011 ja ennuste vuosille 2020 ja 2030 (mrd. tonnikilometriä) (Lähde: LVM 5/2013) Venäjän rahdin rautatiekuljetukset rataverkolla vuonna 2011 (Lähde: LVM 5/2013)

16 16 Kaivosteollisuuden kuljetukset Suomeen on viime vuosina avattu merkittäviä uusia kaivoksia, toimivien kaivosten tuotantoa lisätään ja useita kaivosprojekteja on käynnissä - Esim. metallimalmin louhinnan volyymin ennustetaan kasvavan rajusti Kaivosteollisuuden kuljetusmäärät tulevat siis olemaan merkittävät - Kuljetuksia tarvitaan sekä tuotteiden vientiin kaivokselta että prosesseissa tarvittavien kemikaalien ym. raaka-aineiden tuontiin kaivokselle luvulla kuljetusmäärät voivat olla jopa 14 milj. tonnia vuodessa; nykyinen rautatiekuljetusten kokonaisvolyymi on yhteensä noin 40 milj. tonnia vuodessa Kaivoskuljetusten lisääntyminen tulee vaikuttamaan maantie- ja rautatieliikenteeseen sekä satamiin ja liikenneratkaisuja on tarve kehittää.

17 17 Kaivosteollisuuden kuljetukset Pohjoisen kaivosten liikenteen ohjautumista Perämeren satamien kautta on selvitetty - Investointitarpeet satamiin ja rautateille - Perämerellä satamien jäätilanne on vaikeampi kuin Selkämerellä Kaivoskuljetusten kulkeminen Porin Sataman ja keskisen Suomen rataverkon kautta vapauttaisi kapasiteettia muun muassa nopealle henkilöliikenteelle pääradalla Pori

18 18 Pori Parkano Jyväskylä-radan nykytilanne Pori Parkano Haapamäki-ratayhteys suljettiin liikenteeltä 1980-luvulla - Pori Ruosniemi (8,7 km) on käytössä - Ruosniemi Niinisalo (55,3 km) on suljettu - Niinisalo Parkano Kihniö (58,2 km) on käytössä - Kihniö Haapamäki (70,5 km) on suljettu

19 19 Pori Parkano Jyväskylä-radan nykytilanne Nykytilanne - Nykyisten, käytössä olevien rataosien tekniikat sallitut nopeudet ja akselipainot: - Pori Ruosniemi yksiraiteinen, sähköistämätön, K43-kiskot, 40 km/h nopeusrajoitus ja akselipainot 200 kn - Niinisalo Kihniö yksiraiteinen, sähköistämätön, K30-kiskot, 40 km/h nopeusrajoitus ja akselipainot 200 kn - Haapamäki Jyväskylä, yksiraiteinen, sähköistämätön, 100km/h nopeusrajoitus ja akselipainot 225 kn - Siltapaikkoja Pori Haapamäki välillä on 72 kpl - Muutamilla paikoilla silta on kokonaan purettu, osassa korvattu teräspalkit puukannella alikulkukorkeuden suurentamiseksi. - Tasoristeyksiä on n 150 kpl välillä Pori Haapamäki

20 20 Pori Parkano Haapamäki-radan parantamistoimenpiteet Radan geometria - Pysytään nykyisellä ratalinjalla. Radan rakenteet, vaihteet ja turvalaitteet - Kiskot ja pölkyt uusittava - Turvalaitteet uusittava - Pohjanvahvistustarpeet tutkittava Tasoristeykset - Vilkkaimpiin tasoristeyksiin lisättävä turvalaitteet Asemat ja lastauspaikat - Tarkistettava kunto ja lisäystarpeet Sillat - Varastoidut sillat palautetaan - Huonokuntoiset sillat korjataan tai uusitaan Ympäristösi tekijä

21 21 Pori Parkano Haapamäki-radan parantamistoimenpiteet Arvioitu kustannuksia kahdelle eritasoiselle vaihtoehdolle: Ve1 Pääosin sama tekninen taso kuin Haapamäeltä Jyväskylän suuntaan Parannetaan kaikki Pori Haapamäki-rataosat yhtenäiseen tekniseen tasoon Ve2 Minimitaso jolla suljetut rataosat saadaan uudestaan käyttöön Pori Ruosniemi-rataosalla vain kiskojen ja pölkkyjen vaihto Ruosniemi Niinisalo-rataosalla samat toimenpiteet kuin Ve1 Niinisalo Parkano-rataosalla ei toimenpiteitä, Parkanon liikennepaikalla raideja vaihdejärjestelyjä Parkano Kihniö-rataosalla kiskojen ja pölkkyjen vaihto sekä tukikerroksen lisäys Kihniö Haapamäki-rataosalla pääosin samat toimenpiteet kuin Ve1, mutta vähemmän kohtauspaikkoja (2 kpl) kuin Ve1:ssä (7 kpl)

22 22 Alustavat investointikustannukset Ratatekniikka (kiskot yms.) milj. Siltojen korjaukset ja uusimiset 5 15 milj. Turvalaitteet milj. Tasoristeysten järjestelyt milj. Pohjanvahvistukset 5 15 milj. Yhteensä milj. Ympäristösi tekijä

23 23 Kysely Selvityksen yhteydessä toteutettiin kysely, jolla selvitettiin Pori Haapamäki Imatra-ratayhteyden potentiaalista kysyntää Kysely suunnattiin eri teollisuudenalojen yrityksille, vastauksia saatiin 35 kpl Yrityksiltä kysyttiin muun muassa rautatiekuljetusten käytöstä yleisesti, ulkomaankuljetuksista sekä kiinnostusta Pori Haapamäki Imatra-reitin käyttöön

24 24 Kyselyn tulokset Pori Haapamäki Imatra-reitille on kysyntää - Kaikista vastaajista hieman yli puolella on tai voisi olla sellaisia kuljetuksia, jotka käyttäisivät Pori Haapamäki Imatra-reittiä tai jotain sen osaa - Heistä valtaosa kokee, että Pori Parkano Haapamäki-osuuden käyttöönotto saattaisi lisätä tai lisäisi varmasti rautatiekuljetuksia kyseisellä radalla - Myös merkittävä osa niistä vastaajista, jotka eivät nykyisellään käytä Pori Haapamäki-Imatra-reittiä kokee, että uudelleenavattava yhteys voisi lisätä kuljetuksia Vastaajien arvioiden mukaan Pori Haapamäki Imatra-radalle voisi ohjautua noin miljoona tonnia nykyistä enemmän kuljetuksia vuosittain

25 25 Kyselyn tulokset

26 26 Kyselyn tulokset Millä edellytyksillä yrityksenne lisäisi rautatiekuljetusten käyttöä? Rautatiekuljetusten kustannustehokkuuden paraneminen 76,5% Kilpailun syntyminen rautatiekuljetuksiin Toimitusvarmuus ja kuljetusten saatavuus Paremmat yhteydet Venäjälle rautateitse Paremmat yhteydet satamiin rautateitse 44,1% 44,1% 41,2% 38,2% Eri kuljetusmuotojen parempi yhteistyö saumakohdissa Oman tuotannon muutokset Parempi kuljetusten yhdistely muiden kuljetusasiakkaiden kesken Rautatieterminaalien optimaalisempi sijainti Ympäristönäkökohdat muuttavat liikennemuotojen hintasuhteita rautatieliikenteelle edullisemmaksi Ympäristönäkökohtien painottuminen toimialalla Jokin muu, mikä 5,9% 5,9% 26,5% 26,5% 20,6% 14,7% 14,7%

27 27 Kyselyn tulokset Kuljetuksia siirrettäisiin juniin? Radan avaaminen toisi paljon uusia käyttäjiä radalle (25-30%) BGLC-akselin käyttö lisääntyisi Kysyttiin myös edellytyksiä sille, että yritys lisäisi rautatiekuljetusten käyttöä yleisesti - Kuljetusten kustannustehokkuus on tärkein edellytys - Ympäristönäkökohdille ei anneta suurta painoarvoa

28 28 Rataliikenteen mallinnus Mallinnuksen avulla selvitettiin miten Pori Haapamäki-radan uudelleen käyttöön otto vaikuttaisi Suomen rataverkon tavaravirtoihin Nykytilanne Pori Haapamäki-ratayhteys käytössä Parkano Haapamäki Pori

29 29 Rataliikenteen mallinnus Tavaramääriä rataverkolla, milj. tonnia vuodessa Nykytilanne Pori Haapamäki-ratayhteys käytössä, ,2 2,3 2,4 0,1 2,4 0,1 0,2 0,5 0,8 2,7 0,2 2,3 0,3 2,5 0,1 1,1 3,5 0,8 3,4 3,2 2,9

30 30 Rataliikenteen mallinnus Tavaramääriä rataverkolla, milj. tonnia vuodessa Nykytilanne Pori Haapamäki-ratayhteys käytössä, ,2 2,3 2,4 0,1 2,4 0,1 0,3 1,0-1,3 3,9 0,4 3,3 0,6 4,0 0,2 1,1 3,5 1,1 4,9 3,2 3,8

31 31 Rataliikenteen mallinnus Tavaramääriä rataverkolla, milj. tonnia vuodessa Pori Haapamäki-ratayhteys käytössä, 2030 (nykyiset rahdit) Pori Haapamäki-ratayhteys käytössä, 2030 Rautatierahtien hinnat -20% 0,3 1,0-1,3 3,9 0,4 3,3 0,6 4,0 0,2 0,4 1,6-2,0 5,6 0,8 4,3 1,0 8,0 1,2 1,1 4,9 3,8 1,3 7,5 4,3

32 32 Rataliikenteen mallinnus Johtopäätökset - Tavaraliikennettä siirtyisi avatulle radalle yhtä paljon kuin nykyisellä Kokemäki Pori radalla on - Pelkällä Pori Haapamäki-radan avaamisella kuormittuneiden ratojen liikennemäärät eivät vähene. Tarvitaan laajempi ohjaustoimenpiteitä tavaravirtojen siirtämisestä Suomen pohjois etelä-suuntaisten ratojen käytöstä tavaraliikenteessä - Yhteiskunnallisia hyötyjä olisivat Pohjois-Satakunnan ja Pohjois-Pirkanmaan elinkeinoelämän piristyminen, mutta hyötyjen selvittäminen vaatii laajempia tutkimuksia - Kaavoituksessa kannattaa säilyttää liikennevaraus Pori Haapamäki-rataa varten

33 33 Liikenteelliset edellytykset Nykyiset ratakuljetukset Muutos kuljetusreitissä Nykyiset maantiekuljetukset Muutos kuljetusmuodossa Pori Parkano Haapamäki-radan liikennepotentiaali Uudet kuljetusvirrat Muutos teollisuuden tuotannossa

34 34 Liikenteelliset edellytykset Uudet teollisuuden kuljetukset - Kaivosteollisuus - Puukuljetukset - Energiahuolto Venäjän liikenne - Riippuvainen talouskehityksestä ja Venäjän omista liikenneinfrastruktuurihankkeista - Potentiaaliset volyymit suuret, mutta vaikea ennustaa Porin sataman liikenne - SECA-alueen vaikutus

35 35 Taloudelliset edellytykset Alustavan arvion mukaan Pori Parkano Haapamäki-radan uudelleenavaamisen investointitarve noin M - Investointi on korkea nykyisiin ja ennustettuihin rahoitusraameihin nähden - Kehittämisinvestointien rahoitus on jatkossa noin 1,5 Mrd. euroa hallituskaudella Hankkeelle ei ole tässä vaiheessa laskettu hyöty kustannussuhdetta - Merkittävimmät hyödyt syntyvät rahamääräisesti vaikeasti arvotettavista eristä Investointitarpeet muualla - Tutkittava tarkemmin, mitä säästöjä on saavutettavissa

36 36 Pori Haapamäki-radan avaamisen vaikutukset investointitarpeisiin Perämeren satamat ja meriväylät (50 M ) Runkoverkon radoilta halutaan samanaikaisesti sekä nopeaa henkilöliikennettä että tehokasta tavaraliikennettä - Tavaraliikenteelle vaatimus on 25 tonnin akselipaino sekä nopeustaso km/h, jotta välityskyky mahdollistaa myös henkilöliikenteen Tästä johtuen vaatimuksena kaksoisraiteet niillä rataosilla, jotka kuuluvat sekä nopean hlöliikenteen että raskaan tavaraliikenteen ratoihin - Tampere Jyväskylä (Orivesi Jkylä) - Tampere Seinäjoki (Tre P-Louko) - Seinäjoki Oulu

37 37 Hankeohjelma , suunnittelua ohjaava ohjelma Lähde: Liikenneverkon kehittäminen , Liikennevirasto

38 38 Laajemmat vaikutukset Välilliset vaikutukset, dynaamiset kerrannaisvaikutukset - Alueiden kehitys - Kansantalouden ja elinkeinoelämän kilpailukyky Liikenne- ja ympäristöpolitiikka Rataverkon toimivuus Satamien kehitys

39 39 Johtopäätökset Elinkeinoelämä sanoo, että ratayhteydelle olisi kysyntää Muuttuuko maailma rataliikennepainotteisemmaksi jos muuttuu, rata on käyttökelpoinen Kaavoissa on syytä pitää ratalinja liikennealueena Hanketta ei kannata hylätä; jos Suomen kehityksessä tapahtuu positiivinen muutos ja raskaita kuljetuksia tarvitseva elinkeinoelämä lisääntyy, ratayhteydelle on tarve Liikenteen alustavalla mallinnuksella radalle tulisi liikennettä miljoona tonnia vuodessa Tarvitaan paljon lisäselvityksiä ja laskelmia, jotta pystytään arvioimaan objektiivisesti radan avaamisen tarvetta ja mahdollinen avaamisen ajankohta

40 40 Jatkotoimenpiteet Päätökset: Tarveselvityksen hankearvioinnin laatimispäätös (Liikennevirasto) Selvitettäviä asioita: Liikenneverkollinen tavaraliikenteen jaottelu alemmalle verkolle eli liikenneverkon laajemmat mallinnukset BGLC-käytävän kuljetusketjun taloudellisuusselvitys Kaivoskuljetusselvityksen laajentaminen koskemaan koko Suomea

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

Seinäjoki Kaskinen-radan parantaminen

Seinäjoki Kaskinen-radan parantaminen Seinäjoki Kaskinen-radan parantaminen Alueellisten vaikutusten ja vaiheittain toteuttamisen selvitys 2012 www.midnordictc.net i ESIPUHE Selvitys on laadittu Kaskinen Seinäjoki-radan vaikutusalueen kuntien,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. BGLC- ja NECL II- hankkeiden yhteenvetoselvitys

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. BGLC- ja NECL II- hankkeiden yhteenvetoselvitys Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 11.10.2013 2 (34) SISÄLTÖ 1 KULJETUSKÄYTÄVÄT... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Kuljetuskäytävät Etelä-Pohjanmaalla... 4 2 KULJETUSVIRRAT KULJETUSMUODOITTAIN... 7

Lisätiedot

Seinäjoki Kaskinen-radan perusparannuksen hankearviointi

Seinäjoki Kaskinen-radan perusparannuksen hankearviointi 2 2011 LIIKENNEVIRASTON SUUNNITELMIA PEKKA IIKKANEN MIKKO MUKULA Seinäjoki Kaskinen-radan perusparannuksen hankearviointi VERTAILUVAIHTOEHTOINA RADAN TEHOSTETTU KUNNOSSAPITO JA RADAN LIIKENTEEN LAKKAAMINEN

Lisätiedot

1. Mitkä ovat raideliikenteen merkittävimmät ongelmat ja niiden syyt?

1. Mitkä ovat raideliikenteen merkittävimmät ongelmat ja niiden syyt? VASTAAJAT Kirjallisesti tehtyyn puolueille ja keskeisille organisaatioille suunnattuun kyselyyn vastasivat vain puolueet: Vastanneet Puolueet (vastaukset esitetty jatkossa nimiä vastaavan värisillä pohjilla)

Lisätiedot

Kempeleen ja Limingan kunnat

Kempeleen ja Limingan kunnat Kempeleen ja Limingan kunnat Esiselvitys 24.3.2014 tarkistettu 2.4.2014 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy / Kai Tolonen SISÄLLYSLUETTELO... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 2 ESIPUHE... 4 LÄHTÖKOHDAT... 5 LOGISTIIKAN

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

Suomi-käytävän liikenteellinen merkitys osana TEN-T -ydinverkkoa 25.11.2014. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä nro/2014

Suomi-käytävän liikenteellinen merkitys osana TEN-T -ydinverkkoa 25.11.2014. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä nro/2014 Suomi-käytävän liikenteellinen merkitys osana TEN-T -ydinverkkoa 25.11.2014 Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä nro/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: ( VR Group) Liikennevirasto PL

Lisätiedot

Tietoja rataverkosta 31.12.2007

Tietoja rataverkosta 31.12.2007 VUOSIKERTOMUS 2007 Tietoja rataverkosta 31.12.2007 Ensimmäinen rata Raideleveys Ratapituus yhteensä Kaksi- tai useampiraiteista rataa Ratapölkkyjä/km Sähköistettyä rataa Kauko-ohjattua rataa Tunneleita

Lisätiedot

Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset. Tarveselvitys

Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset. Tarveselvitys Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset Tarveselvitys Raporttiluonnos 15.11.2010 Kannen kuvat: Liidea Oy (Oulun Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaali) SISÄLTÖ 1 Alkusanat... 5 2 Työn tavoitteet

Lisätiedot

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 1 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 2 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2002 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT

POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT 2 B:52 ISBN 978-952-5731-03-3 ISSN 1236-8393 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALKUSANAT... 5 2. POHJOIS-SUOMI OSANA KANSAINVÄLISIÄ KULJETUSKETJUJA... 6 2.1 Elinkeinoelämä...7

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 23.03.2007 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu

Lisätiedot

Kaskinen Seinäjoki rautatien kehityskelpoisuusselvitys. Patrik Hellman

Kaskinen Seinäjoki rautatien kehityskelpoisuusselvitys. Patrik Hellman Kaskinen Seinäjoki rautatien kehityskelpoisuusselvitys 2015 Patrik Hellman Yhteenveto Tämän projektin tarkoitus on antaa näyttöä Kaskinen Seinäjoki-rataosuuden kehityspotentiaalista, joka toimisi perusteena

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NORTH EAST CARGO LINK II INTERREG NLC SEINÄJOKI - HANKEYHTEENVETO 2 3 ESIPUHE Nordic

Lisätiedot

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointija kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA JA LOGISTIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA JA LOGISTIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA JA LOGISTIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Kainuun maakunta kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan liitto POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA JA

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS Päivämäärä 28/05/2013 Laatijat Tuomo Pöyskö & Antti Heikkinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F

Lisätiedot

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys 12.2.2010 Kohateam Oy, Reijo Lehtinen Työraportti Työryhmän kokouksen 13.1.2010 tarkistusten ja lisätäsmennysten mukaisena 1 Sisältö Esipuhe... 3 1. Tausta... 4

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot

HANKO-HYVINKÄÄ-RADAN SÄHKÖISTÄMISEN AIKAISTAMISEN KEINOT

HANKO-HYVINKÄÄ-RADAN SÄHKÖISTÄMISEN AIKAISTAMISEN KEINOT HANKO-HYVINKÄÄ-RADAN SÄHKÖISTÄMISEN AIKAISTAMISEN KEINOT 1.2.-31.10.2009 tehdyn selvityksen Loppuraportti Länsi-Uudenmaan kauppakamari Riihimäki-Hyvinkää alueen kauppakamari RealCase Oy: Marja Kallio,

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

Tavara- ja henkilöliikenteen ratapihojen kehityskuva 2035 KEHITTÄMIS- JA KORVAUSINVESTOINTITARPEET

Tavara- ja henkilöliikenteen ratapihojen kehityskuva 2035 KEHITTÄMIS- JA KORVAUSINVESTOINTITARPEET 34 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä PEKKA IIKKANEN TUOMO LAPP NIKO TUNNINEN MARKO NYBY Tavara- ja henkilöliikenteen ratapihojen kehityskuva 2035 KEHITTÄMIS- JA KORVAUSINVESTOINTITARPEET

Lisätiedot

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Barents Link Forum VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kajaani, tammikuu 2008 SISÄLTÖ Alkusanat...4 1 Yleistä...5 2 Raja-aseman liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset Esiselvitys Sito Oy Versio 1.0 30.8.2013 Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset 2 (53) 30.8.2013 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 RATAVERKOLLISET TARKASTELUT... 4 2.1 Tarkasteltava rataverkko... 4 2.2

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja E 136-2014 LOGISTIIKAN KEHITYSKUVA. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Uudenmaan liiton julkaisuja E 136-2014 LOGISTIIKAN KEHITYSKUVA. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Uudenmaan liiton julkaisuja E 136-2014 LOGISTIIKAN KEHITYSKUVA Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Uudenmaan liiton julkaisuja E 136-2014 ISBN 978-952-448-401-5 ISSN 2341-8885 Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

RAPORTTI Jäämeren rautatie

RAPORTTI Jäämeren rautatie RAPORTTI Jäämeren rautatie Rovaniemi - Kirkkoniemi TIIVISTELMÄ Pohjois-Lapissa ja Barentsin alueella on valtavat luonnonrikkaudet. Niiden hyödyntäminen on jo aloitettu, mutta suurimmat hankkeet ovat vasta

Lisätiedot