Ajankohtaiset liikenne- ja logistiikkahankkeet Suomen ja Venäjän välillä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaiset liikenne- ja logistiikkahankkeet Suomen ja Venäjän välillä"

Transkriptio

1 1 VENÄLÄINEN ASIAKAS SUOMALAINEN KAUPPA Kansliapäällikkö Harri Pursiaisen puhe Pietari Ajankohtaiset liikenne- ja logistiikkahankkeet Suomen ja Venäjän välillä Arvoisa Pietarin kaupungin johto, arvoisat seminaarivieraat, hyvät naiset ja herrat! Olen erittäin iloinen siitä, että saan puhua tässä ensimmäisessä Pietarissa pidettävässä suomalaisen kaupan seminaarissa Suomen valtiovallan edustajana. Tarkoituksenani on kertoa yleisemmin maiden välisen kaupan näkymistä ja vähän tarkemmin liikenne- ja viestintäsektorin Venäjä-yhteistyöstä sekä tärkeimmistä hankkeista. On ilo tulla suomalaisena Pietariin, sillä Pietarista on taas tullut meille se lähimarkkina, joka se oli jo sata vuotta sitten. Pietarilla on osa minunkin sukuni vaiheissa niin kuin monessa muussa suomalaisessa suvussa. Nyt ei tosin enää kuljeteta hevoskärryillä voita Pietarin toreille ja tuoda siinä samalla pikkupiikoja töihin herrasväen palvelukseen kuten viime vuosisadan alussa. Nyt suomalaiset yritykset ovat etabloituneet vankasti Pietariin ja sen takaiselle Venäjänmaalle. Vastaavasti venäläisillä on Suomessa paljon liiketoimintaintressejä. Venäjälle on asettunut yli 600 suomalaista yritystä ja noin sata on investoinut suoraan Venäjälle. Kokonaisinvestoinnit ovat jo yli 10 miljardia euroa. Suomalaisyrityksillä on Venäjällä yli työntekijää. Suuri osa investoinneista sijoittuu Moskovan ympäristöön, mutta myös Pietariin, Jekaterinburgiin ja muihin suuriin kaupunkeihin. Teollisuuspuistoja on monilla Venäjän alueilla. Alueviranomaiset ovat Pietarin tavoin osallistuneet hankkeisiin rakentamalla valmista infrastruktuuria ja helpottamalla investointibyrokratiaa. Technopolis on rakentanut teknologiatalon Pietarin lentokentän kupeeseen ja muut suomalaiset ovat perustaneet teollisuuspuistoja mm. Kalugaan ja Leningradin alueelle. Venäjä on Suomen suurin kauppakumppani ja Venäjällä ovat Ruotsin jälkeen suurimmat vientimarkkinamme. Vuonna 2012 kauppavaihto oli yli 16 miljardia euroa, josta Suomen vientiä oli noin kolmannes ja tuontia kaksi kolmannesta. EU-alueen talouskehityksen takia Venäjän vienti on Suomelle entistä tärkeämpää. Se kasvoi viime vuonna 7 prosenttia, vaikka kokonaisvientimme ei kasvanut. Kulutustuotteiden vienti Venäjälle kasvaa investointihyödykkeiden vientiä nopeammin. Venäjän tuonnista on puolestaan 90 prosenttia raaka-aineita. Venäjän kauppa on viime vuosina ollut Suomelle alijäämäistä korkeiden energiahintojen takia. 1

2 2 Suomen palveluviennistä menee Venäjälle 12 prosenttia. Matkailu kasvaa vahvasti. Viime vuonna Suomessa kävi 4,5 miljoonaa venäläisturistia, jotka jättivät Suomeen yli 1,2 miljardia euroa vuonna Venäjän talouskasvun ja matkailubuumi luultavasti jatkuvat. Myös Pietari ja muu Venäjä houkuttelevat suomalaisturisteja. Hyvät kuulijat! Kansainväliset yhteydet ovat elintärkeitä Suomelle. Suomen ja Venäjän liikennejärjestelmät ovat kiinni toisissaan. Kiinteän yhteyden ovat luoneet maantiede ja yhteinen historia. Suomen tärkeimmät maantie- ja rautatieyhteydet suuntautuvat Venäjälle. Meillä on sama raideleveys kuin Venäjän radoilla. Yhteinen Itämeri on elintärkeä kauppatie molemmille maille. Lentoliikenteessä Suomi tarvitsee muun Euroopan tavoin Venäjää, jonka yli kulkevat reitit Euroopasta ja Aasiaan. Suomen maantieteellinen asema ei ole logistisesti hyvä, mikä nostaa kustannuksemme monia kilpailijamaita korkeammiksi. Venäjä ei kuitenkaan ole kaukana ja Suomi voi lisäksi hyötyä asemastaan porttina lännen ja Venäjän sekä sen takaisen Aasian välissä. Suomelle Venäjä on lähimarkkina-alue, jonka poliittinen ja taloudellinen kehitys vaikuttavat suoraan maiden kauppaan, kuljetuksiin ja myös kauttakulkuliikenteeseen. Mahdollisuuksia luo myös Suomen ja Luoteis-Venäjän suhteen tiivistyminen. Mitä läheisemmät suhteet rajan yli ovat, sitä enemmän venäläisiä kiinnostavat Suomen palvelut ja Suomen hyvät yhteydet muualle Eurooppaan. Siksi yhteistyön ja ystävyyden vaaliminen ei siksi ole vain historian jargonia, vaan arvokas asia myös nykyisin. Hyvät kuulijat! Suomi on Euroopan unionin jäsen, mutta huolehtii tarkkaan myös kahdenvälisistä suhteista Venäjään. Liikenne- ja viestintäalalla suhteet Venäjän viranomaisiin ovat tiiviit ja luottamukselliset, ja ne ovat toimineet kaikkina aikoina. Viranomaistyö perustuu suoriin kontakteihin ja henkilökohtaisiin suhteisiin virkamiesten välillä. Tapaan omia kollegojani lähestulkoon kuukausittain. Maiden välinen pysyvä liikennetyöryhmä on maiden välisen talouskomission aktiivisimpia osia. Liikennetyöryhmän alaisuudessa työskentelevistä lukuisista viranomaistyöryhmistä ja sekakomissioista jokin kokoontuu melkeinpä viikoittain. Valtiosopimuksia neuvotellaan ja konkreettisia ongelmia hoidetaan ja yritysten arjessa kohtaamia murheita hoidetaan, isoja ja pieniäkin, sitä mukaa kun niitä nousee esille. 2

3 3 Liikenneministerit tapaavat useita kertoja vuodessa. Säännöllisillä tapaamisilla ennakoidaan ongelmia ja viedään eteenpäin yhteistyöehdotuksia. Liikenne kuuluu myös pääministereiden ja valtionpäämiesten säännöllisten tapaamisten asialistalle. Myös viestintäalalla yhteistyö on tiivistynyt viime vuosina. Suomi ja Venäjä ovat sopineet mm. yhteistyöstä ja koordinaatiosta radiotaajuuksien käytössä sekä ohjanneet teleyritykset sopimaan maiden välisten puheluhintojen kohtuullistamisesta. Toimilla edistetään viestintäpalveluiden edullista käyttöä ja uutta teknologiaa molemmissa maissa. Korkealaatuiset, turvalliset ja edulliset viestintäyhteydet tukevat kauppaa. Hyvät kuulijat! E-18 moottoritiehen on Suomessa käytetty noin kolme miljardia euroa viimeisen vuosikymmenen aikana. Seuraavaksi, vuosina , toteutuu 240 miljoonan euron hintainen Helsinki-Vaalimaa -moottoritien itäisin osuus Koskenkylän ja Kotkan välillä. Loppuosalle, Haminasta Vaalimaalle ulottuvalle osuudelle laaditaan tiesuunnitelmaa. Idän moottoritietä ja laajemminkin rajaliikennettä koskee hanke, jonka nimi on Vihreä ja älykäs kasvukäytävä E-18 välillä Oslo Pietari. Viime vuonna päättyneessä kokeilussa selvitettiin yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa, miten tiestä saadaan suoraa hyötyä moottoritien vaikutusalueen yrityksille ja alueelle. Idea on, että tie on muutakin kuin väylä siirtyä paikasta toiseen. Se voi myös vahvistaa alueiden kilpailukykyä, kasvua ja ihmisten toimivaa arkea. Hanke osoitti, että väylän alueella älyliikennepalvelut ja kestävällä tavalla toteutettu energiatuotanto luovat uutta liiketoimintaa. Kasvukäytävä voisi olla lippulaiva, jonka palvelukonseptit ovat malleja muualle. Tavoitteena on rakentaa väylästä käytävä, jolla energia tuotetaan uusiutuvista energialähteistä. Moottoritie, sen suuri asiakaspotentiaali sekä tiehen suunnitellut ekologiset palvelut, älyliikenne ja hyvät satamayhteydet tarjoavat yrityksille ja elinkeinoelämälle paljon mahdollisuuksia. Valmistelu osoitti, että E18-käytävästä voi tulla asiakkaitaan palveleva Euroopan unionin ja Venäjän välinen sujuvan liikenteen käytävä, joka entisestään vahvistaa rajan ylittävää yhteistyötä. Kokeilun jälkeen valtioneuvosto päätti, että Suomi on mukana monen maan yhteisessä kasvukäytävähankkeessa välillä Oslo Tukholma Helsinki Pietari. Pohjoiseksi kasvukäytäväksi nimetty hanke yhdistää liikenne- ja viestintäpolitiikan, elinkeinopolitiikan sekä aluepolitiikan tavoitteet kokonaisuudeksi edistämään yritysten kasvua, työllisyyttä sekä alueiden kilpailukykyä ja hyvinvointia. 3

4 4 Kasvukäytävä on uutta toimintatapaa, jossa hallinto ja yritykset luovat yhteistyössä hyvää ympäristöä innovatiiviselle liiketoiminnalle. Uuden palveluliiketoiminnan asiakkaita ovat kotimaan henkilö- ja tavaraliikenne, vienti- ja tuontikuljetukset, Suomen kautta Venäjälle suuntautuvat transitokuljetukset sekä kasvava matkailu. Asiakaspotentiaalia kasvattavat Venäjän talouskasvu, avautuvat markkinat ja WTO jäsenyys. Mitä Euroopan unionin ja Venäjän viisumivapaus saisikaan aikaan? Sujuvat rajanylitykset ovat ydinasia kasvukäytävän koko potentiaalin hyödyntämisessä. Tavoitteena on saada käytävälle myös kansainvälisiä investoijia. Hyvät naiset ja herrat! Rajaliikenteen kasvu on ongelmineenkin osoitus kasvavasta kaupasta ja vuorovaikutuksesta. Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla Vaalimaalla, Nuijamaalla ja Imatralla on viikonlopun päivinä jopa matkustajaa kullakin rajanylityspaikalla. Silloin liikenne väistämättä ruuhkautuu merkittävästi. Sujuvan rajaliikenteen hyödyt ovat merkittävät sekä kuljetusten että matkailun kannalta. Rajanylitysten ja liikenteen kehittämisen painopiste on Kaakkois-Suomen vilkkaimmilla rajanylityspaikoilla, joiden kautta kulkee 90 prosenttia Suomen ja Venäjän välisestä maantieliikenteestä. Mahdollisesta viisumivapaudesta riippumatta jo nykyinen rajaliikenteen kasvu edellyttää investointeja rajanylityspaikkojen infrastruktuuriin, henkilöstöön ja väyliin. Vanhoja rajanylityspaikkoja ei ole alun perinkään rakennettu nykyaikaisen viranomaistoiminnan vaatimusten mukaan. Siksi tarvitaan suuriakin laajennuksia ja muutostöitä, viranomaisten yhteistyötä, uutta teknologiaa ja ihan silkkaa työvoimaa. Parhaillaan tehdään mittavia parannuksia, joista mainittakoon Vaalimaalle ensi vuonna valmistuvat henkilö- ja raskaan liikenteen erilliskaistat ja tarkastusalueet. Myös Nuijamaan, Imatran ja Niiralan rajanylityspaikoilla parannetaan järjestelyitä. Hankkeita rahoitetaan osittain Euroopan unionin ja Venäjän välisestä naapuruusohjelmasta. Tyytyväisenä on pantava merkille, että Rajavartiolaitos sai hallituksen kehyspäätöksessä välttämättömiä lisäresursseja palvelutason säilyttämiseksi liikenteen kasvaessa. Hyvät kuulijat! Viisumipolitiikka kuuluu Euroopan unionin yhteiseen politiikkaan. Suomi on ollut unionissa edelläkävijänä liikkuvuuden edistämisessä. Joustava matkustaminen Euroopan unionin ja Venäjän välillä on nimenomaan Suomelle Venäjän rajanaapurina erittäin tärkeää. 4

5 5 Vuosikymmen sitten viisumivapaus otettiin Euroopan unionin ja Venäjän pitkän ajan tavoitteeksi. Vuonna 2007 käytäntöjä helpotettiin ja Euroopan unioni ja Venäjä aloittivat vuoropuhelun viisumivapauden ehtojen kartoittamiseksi. Tämän jälkeen on valmisteltu listaa asioista, jotka ovat ehtona jatkoneuvotteluille. Edellytyksenä viisumivapaalle matkustamiselle on mm. biometriset tunnisteet sisältävän passin käyttö sekä toimiva rekisteröintijärjestelmä. Askelmerkit jatkotyöhön hyväksyttiin joulukuussa Sen jälkeen voidaan siirtyä varsinaisiin viisumivapausneuvotteluihin. Viisumivapaus edistäisi taloussuhteita. Rajan yli tulija tulisi molemmin puolin rajaa nähdä pikemminkin ystävänä ja maksavana asiakkaana kuin potentiaalisena lain rikkojana. Suomi on panostanut tehokkaaseen viisuminantoon. Toivomme tässä Venäjältä vastavuoroisuutta. Suomi myönsi viime vuonna yli miljoona viisumia venäläisille ja suurin osa niistä oli monikertaviisumeita Pietarin edustusto myönsi niistä yli 80 prosenttia. Viisumivapaus ei lopettaisi tarkastuksia, vaan matkustajan ennakkotarkastus siirtyisi tapahtuvaksi rajalle. Siksi rajavalvonnan tulisi olla entistäkin tehokkaampaa ja viranomaisyhteistyön tiivistä. Tarvitaan riittävät resurssit ja uutta teknologiaa rajanylityspaikoille. Hyvä seminaariväki! Tieto- ja viestintäteknologian hyöty on muutenkin kuin rajatarkastuksissa otettava irti maiden välisessä vuorovaikutuksessa. Viisasta on julkilausumien sijasta edetä kokeilujen ja pilottihankkeiden avulla. Suomi pyrkii älyliikennemaana maailman kärkeen. Tärkeä osa työtä on kansainvälinen yhteistyö. Myös Venäjällä älyliikenteen voima ymmärretään hyvin. Suomen ja Venäjän ministeriöt ovat sopineet alan yhteistyöstä. Siihen kuuluu keskeisenä osana Helsingin ja Pietarin välinen älyliikennekäytävä, työnimeltään FITSRUS. Yhteisen konseptin mukaisesti on äskettäin aloitettu ensivaiheen palvelukokeilut. Niitä ovat automaattiset sääpalvelut, liikenteen häiriötiedotus, liikkujan reaaliaikaiset palvelut sekä joukkoliikenteen aikataulu- ja reittipalvelut. Ajan oloon liikennekäytävästä kehittyy palveluiltaan väylä, joka käy asiakasystävällisiltä palveluiltaan malliksi maailmalle. Suomessa selvitetään rajanylityksen ennakkovarausjärjestelmää. Ennalta tiedettävää rajanylitysvuoroa eli slotia käytettäessä liikenne sujuisi paremmin ja logistiikka tehokkaammin. Rajaseudun liikennehaitat saisivat helpotusta ja turvallisuus paranisi. Järjestelmä poistaisi rajanylityspaikkojen jonot teiden varsilta. Rajanpinnan suurten rekkaparkkien tarve vähenisi, kun rajanylitystä voisi rauhassa odottaa kau- 5

6 6 empanakin. Järjestelmää pilotoidaan vielä tänä vuonna ja käyttöön sen voisi ottaa ensi vuonna. Tieolot kehittyvät myös Venäjällä, jossa kaavaillaan älyliikenteen järjestelmiä. Pietari-Viipuri tien peruskorjauksen yhteydessä on tarkoitus toteuttaa tiesää- ym. palveluita. Leningradin alueella ollaan kiinnostuneita sähköisestä nopeudenvalvonnasta ja rajan ylittävän henkilöliikenteen jonotusjärjestelmästä. Venäjän tielaitoksen mukaan Pietarin ja Viipurin välinen E18-tie korjataan moottoritien tasolle vuoteen 2018 mennessä. Mahdollisesti tien käytöstä perittäisiin tiemaksuja. Hanke on tarkoitus toteuttaa PPP-hankkeena eli yksityisen ja julkisen vallan yhteisesti rahoittamana. Meille on kerrottu, että tänä vuonna on tarkoitus aloittaa ensimmäisen tiejakson rakentaminen. Yritysten kuljetus- ja logistiikkakustannuksia tulee pyrkiä alentamaan. Tuoreen kehysriihipäätöksen mukaan Suomessa korotetaan raskaan liikenteen mitta- ja massarajoituksia, mikä vähentää kuljetusten yksikkökustannuksia. Entistä raskaampi ja korkeampi liikenne vaatii teiden ja siltojen kunnostusta ja siksi se tulee voimaan vaiheittain. Ensi vaiheessa tavoitellaan miljoonan euron vuotuisia nettosäästöjä, pitkällä aikavälillä paljon enemmänkin. Säästöt auttavat osaltaan elinkeinoelämää sopeutumaan rikkidirektiivin tuomiin lisäkustannuksiin. Liikenteen sujuvuuteen ja logistiikan kustannuksiin vaikutetaan myös valtiosopimuksilla, jotka koskevat maantieliikennettä ja rautatieliikennettä. Jäänmurtosopimuksella helpotetaan jäänmurtajien vastavuoroista käyttöä. Yhteensä neljä valtiosopimusta on valmistumassa allekirjoituskuntoon lähikuukausina. Suomen logistinen kilpailukyky on yllättävän hyvä ottaen huomioon sijaintimme ja vuodenaikojen haastavat olosuhteet. Logistiikkatutkimuksissa kuulumme yleensä maailman parhaan kymmenyksen kastiin ja viimevuotinen Maailmanpankin tutkimus nosti meidät kerrassaan Euroopan kärkeen. Suomalaiset yritykset toki arvioivat itse logistiikkaamme kansainvälisiä vertailuja kriittisemmin. Suomen logistiikka houkuttelee edelleen, vaikka hienoista laskua tavaravirroissa on havaittu. Suomen kautta yksin Venäjälle suuntautuvat transitokuljetukset jättävät Suomeen vuosittain yli 250 miljoonaa euroa tuloja ja luovat noin 3000 työpaikkaa. Lisäksi niiden tavaravirta turvaa Suomelle tärkeitä yhteyksiä kolmansiin maihin ja alentaa siten oman ulkomaankauppamme kustannuksia. Venäjän kasvu ja WTO-jäsenyys tukevat kauttakulkukuljetusten kasvua. Tavaraliikenne jatkunee vilkkaana myös Suomen läpi, vaikka liikenne Ust-Lugan ja Pietarin 6

7 7 satamissa vilkastuu. Tavaravirrat kasvanevat kuitenkin nopeammin kuin mihin uusien satamien kapasiteetti antaa myöten. Uskon, että kakusta riittää jaettavaa. Hyvät kuulijat! Rautatie on yhdistänyt Helsingin ja Pietarin jo vuodesta Nyt Allegro vetää kaupungit vielä lähemmäksi toisiaan. Ihmisten kanssakäyminen ja liiketoiminnan mahdollisuudet ovat parantuneet, kun matka-aika on lyhentynyt. Suomi on varautunut Imatran ja Svetogorskin välisen rautatierajanylityspaikan kansainvälistämiseen ja ratayhteyden parantamiseen Imatralta Luumäelle. Kannaksen tavaraliikennerata syöttää valmistuttuaan Venäjän liikennettä Svetogorskin kautta myös Suomen radoille. Suomalaiset vientikuljetukset saadaan jouhevammin Venäjälle, kun rajanylityspaikkoja on useita. Liike-elämä tarvitsee myös lentoyhteyksiä. Suomi ja Venäjä keskustelevat säännöllisesti mm. uusien reittien avaamisesta. Suomesta on nyt säännöllisiä reittilentoja Moskovan ja Pietarin ohella ainakin Jekaterinburgiin ja Petroskoihin. Kansainväliset suhteet ja myös muut EU:n ja Venäjän väliset isot ajankohtaiset kysymykset heijastuvat myös lentoliikennepolitiikkaan ja myös reittien kehittämiseen. Olemme toiveikkaita, että Suomi Venäjän lähinaapurina pystyy edelleenkin tarjoamaan hyvän vaihtoehdon Euroopasta Aasiaan suuntautuvassa lentoliikenteessä. Hyvät kuulijat! Myös viestintä tuo ihmiset lähemmäs toisiaan. Suomessa suunnitellaan suuren kapasiteetin tietoliikennekaapelia Suomesta Saksaan. Nyt selvitetään Itämeren kaapelin toteutusta julkisella rahoituksella, jos se ei toteudu kaupallisesti. Hallitus päätti kehysriihessä jatkaa valmistelua niin, että rahoituksesta voidaan päättää vielä tänä vuonna. Venäjällä on virinnyt ajatus merikaapelin rakentamisesta Euroopasta Aasiaan Koillisväylän kautta. Tämä uusi kaapeli ja Suomessa suunniteltu Itämeren kaapeli voitaisiin Suomen runkoverkkojen kautta kytkeä toisiinsa Murmanskissa. Siitä syntyisi uusi runkoyhteys Manner-Euroopan ja Aasian välille. Suomi ja Venäjä voisivat kaapelin avulla houkutella pohjoisille alueille ns. pilviliiketoimintaa, joka tarjoaa globaaleja palveluita verkossa. Pohjoinen ympäristö tarjoaa siihen otolliset olot, kun valtavat datakeskukset ja niiden jäähdytys kuluttavat erittäin paljon energiaa. Siksi kylmän ilmaston alueet ovat hyvin kilpailukykyisiä sijoituspaikkoja datakeskuksille. Suomessa on niille myös osaavaa henkilöstöä ja niiden tarvitsemia suuria konesalitiloja on tyhjillään. Lyhyempi kaapeliyhteys Eurooppaan ja Aasiaan 7

8 8 vähentää verkon viivettä muutamilla millisekunneilla, mikä ei merkitse tavanomaisessa viestinnässä mitään, mutta on massiivisessa tiedonsiirrossa hyvin kriittinen seikka. Hyviä yhteyksiä käytetään mm. verkkokauppaan, joka on tehnyt läpimurtonsa parin viime vuoden aikana. Se vaikuttaa logistiikkaan monin tavoin, koska se vähentää varastointiportaita ja hajauttaa tavaravirtoja. Digitaalitalous muuttaa muutenkin ihmisten arvoja ja tapoja, mikä vaikuttaa kauppaan ja kansainväliseen vuorovaikutukseen. Älypuhelimella hoitaa arjen asiat helposti ja etätyö on jo arkipäivää. Muutaman minuutin matka-ajan säästö perusteluna liikennehankkeelle ei ole enää yhtä kiistaton kuin ennen. Nuori sukupolvi ei välttämättä seisota pääomaan parkkipaikalla. Puhutaan Tukholma-ilmiöstä: yhä harvempi suurkaupunkilainen hankkii ajokortin. Virtuaalikontaktien vähentämä liikkuminen tapahtuu joukkoliikenteellä tai vaikkapa pyöräillen. Muutos on tapahtunut vajaassa vuosikymmenessä eikä sen loppua näy. Tieto- ja viestintätekniikka ja digitaalitalous ovat liikenteen suurin muutostrendi lähivuosikymmenet. Liikenne on nyt saman murroksen kynnyksellä kuin esimerkiksi pankkisektori parikymmentä vuotta sitten. Suomalaiselle pankki ei enää ole rakennus, vaan verkkopalvelu. Niin liikennekin on jonakin päivänä meille monista vaihtoehdoista koostuva palvelu, joka tarjoaa apuaan ratkottaessa sitä ikuista ongelmaa, että ihmiset ja tavarat eivät ole siellä, missä niiden pitäisi olla. Tässä kehityksessä Suomi on vahvasti mukana ja jakaa näitä visioita myös Venäjän kanssa. Hyvä kaupan väki! Venäjä kehittyy nopeasti. Lähivuosien kasvualat ovat erityisesti palvelusektorilla: matkailussa, liikenne-, suunnittelu- ja IT-palveluissa sekä rahoitusalalla. Verkkokaupan kasvu tarvitsee uusia älykkäitä jakeluratkaisuja, maksujärjestelmiä ja mobiilipalveluja. Tarvitaan erityisosaamista, kun teknologiat uudistuvat ja tuotantoa kehitetään ympäristöystävälliseksi. Suurkaupungeissa tarvitaan kiireesti asuntojen lisäksi modernia jätehuoltoa ja mm- pysäköintiratkaisuja on kehitettävä. Liikenteen ongelmat ovat Venäjän suurkaupungeissa dramaattisen suuret. Uudet kulutustottumukset ja teknologia sekä muut kaupunkien haasteet antavat suuria mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle ja kaupalle. Nykyisin Suomesta Pietariin kuljetaan korkeatasoisilla rekoilla ja piiatkin pääsisivät Allegron kyytiin. Kauppa on vilkasta. Suomalainen osaaminen käy kaupaksi ja siihen kannattaa yhä panostaa. Takavuosina tavaran laadun takasi se, että sen oli tuottanut Finljandija. Korkea laatu myy nytkin ja aina. 8

9 9 Hyvät naiset ja herrat! Kiitos mielenkiinnostanne. Toivotan kaikille oikein antoisaa seminaaripäivää! 9

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot

Helsingin Satama. Vuosaari. Eteläsatama. Länsisatama. Helsingin kaupungin liikelaitos. Henkilömäärä 185. Liikevaihto 87 M

Helsingin Satama. Vuosaari. Eteläsatama. Länsisatama. Helsingin kaupungin liikelaitos. Henkilömäärä 185. Liikevaihto 87 M Helsingin kaupungin liikelaitos Henkilömäärä 185 Liikevaihto 87 M Helsingin Satama Kokonaisliikennemäärä (2011) 11,2 M tonnia Vuosaari Yksikköliikenne (2011) 10,2 M tonnia Markkinaosuus 25 % Suomen liikenteestä

Lisätiedot

Itämeren tietoliikennekaapeli. Lisätiedot: Juha Parantainen,

Itämeren tietoliikennekaapeli. Lisätiedot: Juha Parantainen, Itämeren tietoliikennekaapeli Lisätiedot: Juha Parantainen, Juha.Parantainen@lvm.fi Itämeren tietoliikennekaapeli YHTEENVETO Nykyisin Suomen yhteydet ulkomaille kulkevat yhtä reittiä Ruotsin ja Tanskan

Lisätiedot

Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Logistics 2013

Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Logistics 2013 Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle Logistics 2013 Suomen ulkomaankauppa alueittain 2012, %-osuudet Tavaravienti, 56,8 mrd euroa Tavaratuonti, 59,2 mrd euroa Yhdysvallat 6.3 % Muu

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Rajavartiolaitoksen tehtävät Neliportainen maahantulon valvontamalli Osa EU:n rajaturvallisuusjärjestelmää (IBM) Rajanylitykset itärajalla 4 Arvioita itärajan

Lisätiedot

Pohjoinen Kasvuvyöhyke: Avoin, tuote/palveluratkaisujen testaus-, kehitys ja liiketoiminta-alusta Jukka Viitanen Hubconcepts Oy

Pohjoinen Kasvuvyöhyke: Avoin, tuote/palveluratkaisujen testaus-, kehitys ja liiketoiminta-alusta Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Pohjoinen Kasvuvyöhyke: Avoin, tuote/palveluratkaisujen testaus-, kehitys ja liiketoiminta-alusta Jukka Viitanen Hubconcepts Oy 7. huhtikuuta, 2014 Pohjoinen kasvuvyöhykeseminaari Finlandia-talo Pohjoisen

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005. Valtiosihteeri Perttu Puro

ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005. Valtiosihteeri Perttu Puro ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005 Valtiosihteeri Perttu Puro 1 Esityksen sisältö Toimenpideohjelma Suomen logistisen aseman vahvistamiseksi Ministeriön ajankohtaiset logistiikka-asiat Tulevaisuuteen valmistautuminen

Lisätiedot

Tukholma-Turku-Helsinki-Pietari -kehityskäytävä

Tukholma-Turku-Helsinki-Pietari -kehityskäytävä Tukholma-Turku-Helsinki-Pietari -kehityskäytävä Kaupunginjohtaja Aleksi Randell Väylästä vetovoimaa - E18 kasvukäytävä -seminaari Helsinki, 22.3.2012 22.3.2012 Aleksi Randell 1 Euroopan TEN-T verkko 22.3.2012

Lisätiedot

Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle. EK:n työmarkkinasektori

Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle. EK:n työmarkkinasektori Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle EK:n työmarkkinasektori Talouskriisi koettelee ahtausalaa Viennin ja tuonnin putoamisen vuoksi myös ahtausala on kärsinyt heikosta taloustilanteesta

Lisätiedot

BOTNIAN KÄYTÄVÄ YHTEYS POHJOISEEN

BOTNIAN KÄYTÄVÄ YHTEYS POHJOISEEN BOTNIAN KÄYTÄVÄ YHTEYS POHJOISEEN Euroopan tulevaisuuden kilpailukyvyn ydintekijä on TEN-T liikenneverkkoon perustuva saavutettavuus. Botnian käytävä on osa TEN-T ydinverkkoa kulkee pohjois-etelä-suuntaisesti

Lisätiedot

Ajatuksia pohjoisesta kasvuvyöhykkeestä

Ajatuksia pohjoisesta kasvuvyöhykkeestä Ajatuksia pohjoisesta kasvuvyöhykkeestä Helsingin kilpailukyky Helsinki is placed second overall in the Top 25 European cities of fdi s European City of the Future 2014/15 rankings. Helsinki on maailman

Lisätiedot

Suomi Venäjä liikenne

Suomi Venäjä liikenne Suomi Venäjä liikenne Logistiikkapäivä, Kotka Lassi Hilska 30.5.2011 Venäjän liikenne? Liikenteen määristä Yhteistyömuodoista ja vaikuttamistavoista Käytännön hankkeista 2 Kuorma-autoliikenne vilkkaimmilla

Lisätiedot

Bitumista bitteihin älyliikenteen strategia

Bitumista bitteihin älyliikenteen strategia Bitumista bitteihin älyliikenteen strategia Kansainvälinen telepäivä 17.5.2010 Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Liikenne 2010-luvulla Ilmastotyö on iso urakka Suomen talouden rakenne muuttuu Tuottavuusvaatimukset

Lisätiedot

E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA. Jussi Pitkälahti

E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA. Jussi Pitkälahti E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA 14.2.2013 E18 Turvallinen ja sujuva tie KOLOKO Hankkeen ansiosta liikenneturvallisuus paranee huomattavasti. Vuosittaiset henkilövahinko-onnettomuudet

Lisätiedot

Pääministeri Juha Sipilän hallitus Sisäministeriö Valtiovarainministeriö Lappeenranta,

Pääministeri Juha Sipilän hallitus Sisäministeriö Valtiovarainministeriö Lappeenranta, 1 Pääministeri Juha Sipilän hallitus VETOOMUS Sisäministeriö Valtiovarainministeriö Lappeenranta, 17.11.2017 ASIA Rajaliikenteen sujuvuus Etelä-Karjalan kauppakamarin perustehtävänä on kauppakamarilain

Lisätiedot

Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella

Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella Helsinki, Itämeri, Eurooppa, Aasia Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella Toimitusjohtaja Samuli Haapasalo Helsingin kaupungin kansainvälisen toiminnan kumppanuusseminaari 27.10.2010

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen:

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: 1. Uuden liikennepolitiikan tarve ja mahdollisuudet Liikennepolitiikka

Lisätiedot

Imatra-Svetogorsk rautatierajanylityspaikka

Imatra-Svetogorsk rautatierajanylityspaikka Imatra-Svetogorsk rautatierajanylityspaikka Imatra-Svetogorsk, kansainvälisen rautatieyhteyden kehitys -seminaari 29.9.2017 Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja Eversti Ismo Kurki KAAKKOIS-SUOMEN RAJAVARTIOSTO

Lisätiedot

Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen

Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015 Jenni Kuronen 0 Suomenlahden meriliikennevirrat WP1 Tavoitteet: Selvittää Suomenlahden meriliikennevirrat v. 2007 Tuottaa tulevaisuusskenaarioita Suomenlahden

Lisätiedot

Kotka Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö VALTIONEUVOSTO. Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa

Kotka Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö VALTIONEUVOSTO. Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa 1 Kotka 7.5.2013 Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö 00023 VALTIONEUVOSTO Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy on Kymenlaakson ja Etelä Karjalan liittojen

Lisätiedot

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Kuntien 6. ilmastokonferenssi, Tampere 3.5.2012 Yksikön päällikkö Silja Ruokola Hallitusohjelma 22.6.2011 Liikennepolitiikalla

Lisätiedot

Tehokkaan sujuva ja saavutettava Pirkanmaa. Professori Jorma Mäntynen

Tehokkaan sujuva ja saavutettava Pirkanmaa. Professori Jorma Mäntynen Tehokkaan sujuva ja saavutettava Pirkanmaa Professori Jorma Mäntynen Pysyvät ja muuttuvat tekijät Maantiede Ylivoimainen sijainti sisämaan keskuksena Helsinki-Tampere vyöhykkeellä Parin kolmen tunnin etäisyydellä

Lisätiedot

Toinen valtatie Pietarista Suomeen

Toinen valtatie Pietarista Suomeen LIITE 7. Parikkala - Syväoron rajanylityspaikan toteutettavuusselvitys Parikkala Syväoron rajanylityspaikan toteutettavuusselvitys Toinen valtatie Pietarista Suomeen Parikkalan kunta Parikkala Syväoron

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä Miten Suomi säilyttää kilpailukykynsä muuttuvassa maailmassa? Digitalisaatio Kaupungistuminen ja älykäs maaseutu Teknologinen kehitys Ilmastonmuutos Suomesta

Lisätiedot

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009 Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7. Energiahankkeiden vaikutus Itämeren turvallisuustilanteeseen Dosentti, erikoistutkija Alpo Juntunen MpKK, strategian, Helsinki 0 Suomenlahti ja Itämeri ovat olleet

Lisätiedot

LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURI TULEVAISUUDEN MAHDOLLISTAJANA. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy

LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURI TULEVAISUUDEN MAHDOLLISTAJANA. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURI TULEVAISUUDEN MAHDOLLISTAJANA Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy KUVIA 1950-LUVULTA - MILLAINEN ON KUVA TULEVAISUUDESTA? http://suomenmuseotonline.fi/ ja Kuljetusliike

Lisätiedot

Suomen logistinen kilpailukyky

Suomen logistinen kilpailukyky 1 Suomen logistinen kilpailukyky -Liikennepoliittisen selonteon selvitysmiesryhmä* ja Logistiikkaselvitys 2012 Väylät & Liikenne 2012 Erikoistutkija Tomi Solakivi 30.8.2012 *Jyrki Paavola (pj.), Antti

Lisätiedot

Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla

Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla 3 matkailuviestiämme Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista ja sillä on kasvuedellytyksiä Suomessa Suomi

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Kainuun rajavartiosto Kokoonpano Esikunta 5 rajavartioasemaa

Lisätiedot

Suomen logistiikan näköalat

Suomen logistiikan näköalat BESTUFS II Tavaraliikenne kaupungeissa 22.8.2007 Suomen logistiikan näköalat Jari Gröhn, yli-insinööri Liikennepolitiikan osasto 1 Logistiikka hallitusohjelmassa! Osallistutaan EU:n logistiikkapolitiikan

Lisätiedot

MAAKUNNAN TAHTOTILA KAKSOISRAIDE LUUMÄKI-IMATRA-VALTAKUNNANRAJA

MAAKUNNAN TAHTOTILA KAKSOISRAIDE LUUMÄKI-IMATRA-VALTAKUNNANRAJA MAAKUNNAN TAHTOTILA KAKSOISRAIDE LUUMÄKI-IMATRA-VALTAKUNNANRAJA Matti Viialainen 14.9.2015 9.9.2015 1 LUUMÄKI-IMATRA IMATRANKOSKI KAKSOISRAIDE ON KÄRKIHANKE Yhteysväli on priorisoitu ensimmäiseksi Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan. Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6.

Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan. Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6. Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6.2011 Maija Sirkjärvi Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT)

Lisätiedot

Teollisuuden kilpailukyky ja liikenneyhteydet Meriliikennejohtaja Jyrki Ranki Metsä Group

Teollisuuden kilpailukyky ja liikenneyhteydet Meriliikennejohtaja Jyrki Ranki Metsä Group Teollisuuden kilpailukyky ja liikenneyhteydet Meriliikennejohtaja Jyrki Ranki Metsä Group Lapin Liikennepäivät 12.11.2015 Tehoa teollisuuden logistiikkaan Metsä Group ja logistiikka Metsä Groupissa Suomen

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke

Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke 27.4.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Tampereen seudulta Lahden ja Kouvolan seuduille ulottuva vyöhyke Palveluja kehitetään kokonaisvaltaisesti eri tahojen

Lisätiedot

TRALIA Transitoliikenteen lisäarvopalvelut. Antti Posti Pentti Ruutikainen 21.04.2009

TRALIA Transitoliikenteen lisäarvopalvelut. Antti Posti Pentti Ruutikainen 21.04.2009 TRALIA Transitoliikenteen lisäarvopalvelut Antti Posti Pentti Ruutikainen 21.4.29 Päätutkimuskysymys Minkälaisia lisäarvopalveluja Suomen transitoliikenteessä on käytössä ja millaiset ovat lisäarvopalvelujen

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

Helsingin Satama Suomen ulkomaankaupan pääsatama

Helsingin Satama Suomen ulkomaankaupan pääsatama Helsingin Satama Suomen ulkomaankaupan pääsatama 2013 Tavaraliikenne 10,5 milj. tonnia Kappaletavara 9,6 milj. tonnia markkinaosuus 25 % (määrä) markkinaosuus 40 % (arvo) Matkustajaliikenne Linjaliikenne

Lisätiedot

Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa

Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Sujuva arki tärkeä osa alueen kilpailukykyä Työ- ja asiointimatkojen helppous Joukkoliikenteen

Lisätiedot

YKKÖSLUOKAN SIJAINTI ENERGIAKESKITTYMÄN YTIMESSÄ

YKKÖSLUOKAN SIJAINTI ENERGIAKESKITTYMÄN YTIMESSÄ FIN YKKÖSLUOKAN SIJAINTI ENERGIAKESKITTYMÄN YTIMESSÄ NLC Vaasa on moderni logistiikka- ja yritysalue, joka on suunniteltu palvelemaan etenkin Vaasan seudun vienti- ja energiateollisuutta. Sijainti valtateiden

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys Kymenlaakso liikenteen

Lisätiedot

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto 13.3.2014 Sisältö Liikennevirasto lyhyesti Lähivuosina meillä ja maailmalla Liikenneviraston strategia Mitä älyliikenne tarkoittaa? Esimerkkejä

Lisätiedot

Toimiva logistiikka ja infra - nostoja Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta

Toimiva logistiikka ja infra - nostoja Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta Toimiva logistiikka ja infra - nostoja Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta Asiakkuuspäällikkö Outi Nietola, Liikennevirasto 26.3.2015 Toiminta-ajatus: Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja

Lisätiedot

Liikenteen ja elinkeinoelämän tulevaisuus. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy

Liikenteen ja elinkeinoelämän tulevaisuus. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Liikenteen ja elinkeinoelämän tulevaisuus Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Suomi globaalissa yhteisössä Globalisaatio ja elinkeinorakenteen muutos Suomen riippuvuus kansainvälisestä kaupasta

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

Logistiikan visiot ja mahdollisuudet Uudellamaalla

Logistiikan visiot ja mahdollisuudet Uudellamaalla Logistiikan visiot ja mahdollisuudet Uudellamaalla 29.11.2013 Päivän ohjelma 9:00 Tilaisuuden avaus 9:10 Toimintaympäristö muuttuu alan yleiset trendit ja globaalit ilmiöt Maakuntakaava ja liikennejärjestelmäsuunnitelma

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMINEN JA TÄRKEIMMÄT LIIKENNEHANKKEET POHJOIS-SAVO. Paula Qvick MKV

SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMINEN JA TÄRKEIMMÄT LIIKENNEHANKKEET POHJOIS-SAVO. Paula Qvick MKV SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMINEN JA TÄRKEIMMÄT LIIKENNEHANKKEET POHJOIS-SAVO Paula Qvick MKV 15.5.2017 SAAVUTETTAVUUS MILLISEKUNTI JA ÄLYKÄS EKOSYSTEEMI OVAT KILPAILUETUJA Suoraa yhteyttä hyödyntävä Northern

Lisätiedot

VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015

VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne- ja infrastruktuurivastuualue VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015 Kimmo Antila: Pietarin ja Viipurin teillä; maantieliikenne

Lisätiedot

LOGISTICS 2008. Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan?

LOGISTICS 2008. Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan? LOGISTICS 2008 Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan? 17.4.2008 Kaupungininsinööri Urpo Vainio Vantaan kaupunki Kuntatekniikan keskus Helsingin tavarasataminen tonnivirrat

Lisätiedot

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen kaupan barometri Kevät 11 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: 1 1 8 mrd. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 9, 6,7,815,16 3 5 6 7 8 9 1 Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus Tavaroita

Lisätiedot

Energiatulevaisuus - järjestön uudet tuulet. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry ET:n kevätseminaari Pori

Energiatulevaisuus - järjestön uudet tuulet. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry ET:n kevätseminaari Pori Energiatulevaisuus - järjestön uudet tuulet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry ET:n kevätseminaari Pori Viimeiset 10 vuotta ovat olleet isoa muutosta Muutos on ollut politiikkavetoista ja pääajurit ovat

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIEN YHTEINEN LIIKENNEOHJELMA. YRITYSTEN KANNALTA, KILPAILUKYVYN LÄHTÖKOHDISTA Oulu 8.5.2014 Samuli Haapasalo Keskuskauppakamari

KAUPPAKAMARIEN YHTEINEN LIIKENNEOHJELMA. YRITYSTEN KANNALTA, KILPAILUKYVYN LÄHTÖKOHDISTA Oulu 8.5.2014 Samuli Haapasalo Keskuskauppakamari KAUPPAKAMARIEN YHTEINEN LIIKENNEOHJELMA YRITYSTEN KANNALTA, KILPAILUKYVYN LÄHTÖKOHDISTA Oulu 8.5.2014 Samuli Haapasalo Keskuskauppakamari LIIKENTEEN JA LIIKKUMISEN SUURI MERKITYS IHMISET, INNOVAATI0T,

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa:

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Viite: Lausuntopyyntönne 20.11.2006 Asia: LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ASIAKIRJAN LUONNOKSESTA Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset 1 : Julkistaminen ja keskeiset tulokset Turun Liikennepäivä 2014 Professori Lauri Ojala 19.11.2014 LOGISTIIKKASELVITYS 2014 2 Liikenneviraston toimeksianto Tietojen keruu suoritettu keväällä 2014 Toteutettu

Lisätiedot

Meriklusteri matemaattisten, merellisten moniosaajien mahdollisuus

Meriklusteri matemaattisten, merellisten moniosaajien mahdollisuus Meriklusteri matemaattisten, merellisten moniosaajien mahdollisuus MAOL ry:n Rauman syyskoulutuspäivät 3.10.2015 Riku Anttila, Meriliitto ja meriklusterin nuoret osaajat Tervetuloa merelliseen työpajaan!

Lisätiedot

Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa

Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa Maija Sirkjärvi Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT 16.9.2010 1 Venäjän talous supistui vuonna 2009 voimakkaasti, mutta nousu on jo alkanut 50 40 30 20

Lisätiedot

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala Elinkeinoelämän keskusliitto EK Infrapoliittinen iltapäivä 6.3.2012 Elinkeinoelämän näkökulmia infrastruktuuriin

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Itämeriyhteistyö elinkeinoelämän agendalla Itämeriyhteistyö

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka Hallitusohjelma Investointeja tukeva politiikka Talouskriisin aikana Suomen teollisuuden kiinteiden investointien määrä on alentunut enemmän kuin EU-maissa keskimäärin ja huomattavasti enemmän kuin kilpailijamaissamme.

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija

Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija Visio Seurantaryhmä: Lentoliikenne tukee Suomen talouden kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sekä maamme kilpailukykyä.

Lisätiedot

Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella

Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella Jarkko Rantala Logistiikka-asiantuntija, TkT Lapin liitto Lapin liikennepäivä 29.11.2016, Kemi Mitkä tekijät vaikuttavat kokonaisuuteen? Markkinat:

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2013. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2013. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 0 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 0 8 6 0 mrd. Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus 00 00 00 006 00 008 00 00 0 0 Tavaravienti

Lisätiedot

ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA

ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaseminaari ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA maakuntajohtaja Matti Viialainen Ruokolahti 23.1.2014 Maakuntaliiton tehtävät (aluekehityslaki) - aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta

Lisätiedot

Tieliikenne Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla

Tieliikenne Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla Tieliikenne Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla 2-212 Toteutuma heinäkuu loppuvuosi ajon.lkm ajon.lkm Vaalimaa Nuijamaa Imatra 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 2 21 22 23 24 25

Lisätiedot

Kotimainen kilpailukyky ja kauppapolitiikka. Nordic Food, 8.10.2014, Tampere Hannu Kottonen, HKScan

Kotimainen kilpailukyky ja kauppapolitiikka. Nordic Food, 8.10.2014, Tampere Hannu Kottonen, HKScan Kotimainen kilpailukyky ja kauppapolitiikka Nordic Food, 8.10.2014, Tampere Hannu Kottonen, HKScan Kauppapolitiikka (Wikipedia) Kauppapolitiikka käsittää toimintalinjoja ja menettelytapoja, jotka liittyvät

Lisätiedot

Älykäs liikenne ja EU:n vihreät kuljetuskäytävät. Jari Gröhn

Älykäs liikenne ja EU:n vihreät kuljetuskäytävät. Jari Gröhn Älykäs liikenne ja EU:n vihreät kuljetuskäytävät Jari Gröhn Liikenne 2010-luvulla Ilmastotyö on iso urakka Suomen talouden rakenne muuttuu Tuottavuusvaatimukset puristavat Julkinen talous on tiukkaa Innovaatiot

Lisätiedot

Maantieselvitys 16.8.2010

Maantieselvitys 16.8.2010 Maantieselvitys 16.8.2010 Työn keskeinen sisältö 1. Saada kokonaiskuva seudun liikenneyhteyksien kehittämiseksi ympäristönäkökohdat huomioiden. 2. Saada uusia ideoita siitä, kuinka Forssan seutu voisi

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Tulevaisuuden liikenne kysyntä ja tarjonta muutoksessa. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy

Tulevaisuuden liikenne kysyntä ja tarjonta muutoksessa. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Tulevaisuuden liikenne kysyntä ja tarjonta muutoksessa Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Liikenne on johdettua kysyntää Kauppa Teollisuus A Liikenne tie, rautatie, meri, lento palvelu,

Lisätiedot

Tulevaisuuden asemanseudut tehdään yhteistyöllä

Tulevaisuuden asemanseudut tehdään yhteistyöllä Tulevaisuuden asemanseudut tehdään yhteistyöllä Rata 2018 -seminaari, Anna Saarlo 23.1.2018 Tulevaisuuden asemanseudut tehdään yhteistyöllä 1. Mitä tavoittelemme? Tulevaisuuden asemanseutu 2. Miksi? Yhteinen

Lisätiedot

Verkostoista Voimaa. NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen

Verkostoista Voimaa. NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen Verkostoista Voimaa NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen 2 Toimintamalli Yliopistot, AMK, yritykset Kehitys-ja elinkeino- yhtiöt KyAMK TKI MAANTIET RAJA RAUTATIE MERI

Lisätiedot

Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11.

Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11. Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö 1. Valtionhallinnon ohjelmat ja strategiat 2. MSO:n

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä TIEMAKSUT Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua 11.2.2016 Taustaa Helsingin seutu on selvittänyt, olisiko seudulla edellytyksiä

Lisätiedot

Liikenneinfran ylläpito ja kehittäminen vertailua Suomen ja Ruotsin välillä 3.6.2014

Liikenneinfran ylläpito ja kehittäminen vertailua Suomen ja Ruotsin välillä 3.6.2014 Liikenneinfran ylläpito ja kehittäminen vertailua Suomen ja Ruotsin välillä 3.6.214 Ruotsin suunnitelma 214 225 perusteet hallituksen päätökselle Tavoitteena: kansantalouden kannalta tehokas, kansainvälisesti

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

EUREGIO KARELIA NAAPURUUSOHJELMA Paavo Keränen Hossa 24.-25.11.2005

EUREGIO KARELIA NAAPURUUSOHJELMA Paavo Keränen Hossa 24.-25.11.2005 EUREGIO KARELIA NAAPURUUSOHJELMA Paavo Keränen Hossa 24.-25.11.2005 Naapuruus- ja kumppanuuspolitiikan tausta ohjelmakauden 1995 1999 ongelmat ulkorajatoiminnassa 2000 komissaari Barnierin vierailu Interreg

Lisätiedot

Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille

Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Logistics 13 -seminaari 9.4.2013 Marko Forsblom Uusi liikennepolitiikka vastaa haasteisiin ja hyödyntää mahdollisuudet Automaattinen

Lisätiedot

Suomalais-Venäläinen kauppakamari

Suomalais-Venäläinen kauppakamari Suomalais-Venäläinen kauppakamari Lyhyesti SVKK on Venäjän-kaupan asiantuntija, joka toimii lähellä yritystä SVKK palvelee yrityksiä tarjoamalla ratkaisuja Venäjän-kaupan haasteisiin SVKK tuottaa ajankohtaista

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Energiasta kilpailuetua. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009

Energiasta kilpailuetua. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Energiasta kilpailuetua Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Energiasta kilpailuetua Energia tuotannontekijänä Energia tuotteena Energiateknologia liiketoimintana 2

Lisätiedot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot Suuntana Venäjä, nopeasti itään VR-konsernin Venäjä-toiminnot 12.10.2010 VR-Yhtymä Oy Päivi Minkkinen VR-konserni - monipuolinen logistiikkayritys Liiketoimintasektorit Kuljetus- ja logistiikkapalvelut

Lisätiedot

Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla. Raportti, Syyskuu 2009

Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla. Raportti, Syyskuu 2009 Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla Raportti, Syyskuu 2009 Raportin sisältö 1. Länsi-Uudenmaan logistista asemaa koskevien taustaselvitysten tulokset 2. Ehdotus Länsi-Uudenmaan strategiaksi

Lisätiedot

VIENTI- /TUONTILOGISTIIKAN HAASTEET -SEMINAARI

VIENTI- /TUONTILOGISTIIKAN HAASTEET -SEMINAARI VIENTI- /TUONTILOGISTIIKAN HAASTEET -SEMINAARI Tampere 13.10.2011 Markku Mylly Toimitusjohtaja Suomen Satamaliitto ry. Esityksen sisältö. Suomen Satamaliitto ry. Satamaverkko Suomessa Merikuljetukset Suomen

Lisätiedot

Russian railways..today..in the future

Russian railways..today..in the future Russian railways.today..in the future Rautatiekuljetukset RZHD miljoona t. v.2010 Öljy ja öljytuotteita Kivihiili Rauta Kierrätysmetalli Rautamalmi Arvometallit Lannoitteet Kemialiset tuotteet Rakennusmateriaalit

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

Kestävästä kehityksestä liiketoimintaa: Kestävä yhdyskunta ohjelma 2007-2012

Kestävästä kehityksestä liiketoimintaa: Kestävä yhdyskunta ohjelma 2007-2012 Kestävästä kehityksestä liiketoimintaa: Kestävä yhdyskunta ohjelma 2007-2012 Angelica Roschier Energia ja ympäristö, Tekes DM Rakennettu ympäristö fyysisenä ja virtuaalisena palvelualustana Julkiset tilat

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Kaukolämpöpäivät Hämeenlinna

Ajankohtaiskatsaus. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Kaukolämpöpäivät Hämeenlinna Ajankohtaiskatsaus Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Kaukolämpöpäivät Hämeenlinna Muutosten aikaa Maailmanpoliittinen tilanne EU:n kehitys Energiaunioni Energiamurros Maakuntauudistus 2 Energiapolitiikan

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Mikael Nyberg Mitä rautatiet odottavat liikennepoliittiselta selonteolta 15.3.2012 Liikennepoliittisen selonteon keskeiset teemat Palveleva liikennejärjestelmä

Lisätiedot

Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050. Kehityskuvanäkökulmat - Teknologian, luonnonvarojen ja palvelujen Suomi

Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050. Kehityskuvanäkökulmat - Teknologian, luonnonvarojen ja palvelujen Suomi Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Kehityskuvanäkökulmat - Teknologian, luonnonvarojen ja palvelujen Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan tavoitteet Väestö,

Lisätiedot

Suomen logistinen kilpailukyky ja sen parantamisen mahdollisuudet. Finnmobile Vaikuttajafoorumi Ylijohtaja Minna Kivimäki

Suomen logistinen kilpailukyky ja sen parantamisen mahdollisuudet. Finnmobile Vaikuttajafoorumi Ylijohtaja Minna Kivimäki Suomen logistinen kilpailukyky ja sen parantamisen mahdollisuudet Finnmobile Vaikuttajafoorumi 8.11.2012 Ylijohtaja Minna Kivimäki Lähtökohdat tulevaisuuden liikennepolitiikalle Hallitusohjelman suuntaviivat

Lisätiedot