KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2000

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2000"

Transkriptio

1 k KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS

2 2

3 k T O I M I N T A K E R T O M U S KESKI-SUOMEN LIITTO KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS

4 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, Jyväskylä puhelin fax Yhteydet: Internet -kotisivu: Internet-sähköpostiosoite: (ei skandeja) X.400 -sähköpostiosoite: G=etunimi; SU=sukunimi; O=ksliitto; P=reg; A=elisa, C=fi ISBN ISSN Julkaisun avainsanat: Toimintakertomus Maakunta Seutukaavoitus Hinta: 30 mk (ilmaisjakelun ulkopuolella) Painos: 260 Painopaikka: Kirjapaino Oma 4

5 k Sisällys Maakuntajohtajan katsaus EU-ohjelmat maakunnan kehityksen tukena Edellisen EU- kauden tavoiteohjelmat 2, 5b ja Uudet EU-tavoiteohjelmat Keski-Suomessa Keski-Suomen tavoite 1 -ohjelma Keski-Suomen tavoite 2 -ohjelma Koulutus ja osaaminen osana Keski-Suomen kehittämisstrategiaa Toimialojen kehittäminen Keski-Suomen Kehittämisrahasto Alueidenkäyttö sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen Toimintaympäristön muutos Ympäristö Vuoden 2000 tuloksia Muu toiminta Edunvalvonta Kuntien palvelutehtävät ja yhteistoiminnan organisointi Yhteistyö muiden maakuntien kanssa Kansainvälisyys Tietoliikenne ja tiedotus Talous vuonna Talousarvion toteutuminen Kuntien maksuosuudet Keski-Suomen liiton tilinpäätös Keski-Suomen Kehittämisrahaston talous Maakunnan ja EU:n kehittämisrahojen talous Keski-Suomen liiton hallinto ja henkilöstö Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus Tarkastuslautakunta Keski-Suomen liiton toimisto ja henkilöstö...33 LIITTEET 1. Keski-Suomen liiton julkaisut 2. Tilintarkastuskertomus KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS

6 6 M a a k u n t a j o h t a j a n k a t s a u s

7 k Keski-Suomi menestyi maakuntien välisessä vertailussa kohtuullisen hyvin. Väestökehityksellä mitaten Keski-Suomi sijoittui maakuntien joukossa kuudenneksi vuonna Hyvä menestys perustui Jyväskylän seudun kasvuun. Erityisen ilahduttavaa on ollut teollisuuden voimakas kehitys, joka näkyy liikevaihtolukujen ohella myös työpaikkojen lisäyksenä: teolliset työpaikat lisääntyivät Keski- Suomessa yli 10 prosentilla vuonna Tilastojen perusteella Keski-Suomen suunta kohti tavoitettaan - olla tiedolla ja työllä itsensä elättävä maakunta - on selkeä. Kehittämispanosten suuntaaminen kannattavaan, uudistuvaan ja alueelle muualta rahaa tuovaan liiketoimintaan on kantanut hedelmää. Tässäkin yhteydessä on paikallaan kiittää yrityksiä osallistumisesta toimiala- ja muuhun kehittämistyöhön. Yrittäjyyden arvostus ja henki on noussut Keski-Suomessa ennen kokemattomalle tasolle. Hyvin liikkeelle lähteneen kehityksen jarruna Keski-Suomessa ovat liikenneolot. Olemme olleet viisi vuotta lähes paitsiossa teiden kehittämisrahoituksessa. Oikeutettu vaatimuksemme on, että Orivesi-Muurame -välin lisäksi E 75 -tien pahimmat pullonkaulat Jyväskylästä lentoasemalle ja Heinolan Lusista Vaajakoskelle saadaan pikaisesti väljennetyksi. Väestön muuttoliike erityisesti Etelä-Suomeen on niin voimakasta, että sen hillitseminen vaatii valtiovallalta kovia toimenpiteitä. Erilaisia selvityksiä ja ohjelmia on käynnistetty, mutta tahtoa todella vaikuttaviin toimiin ei ole toistaiseksi riittänyt. Maakunnan veturi, Jyväskylän seutu, on kuitenkin noussut harvojen väestöltään kasvavien seutujen joukkoon Suomessa. Jyväskylänä seudun menestys ei kuitenkaan yksin riitä pitämään Keski-Suomea kasvumaakuntien joukossa. Kehityksen hyvä vauhti on saatava tarttuman myös muualle maakuntaan. Pitkäjänteisellä kehitystyöllä ja yhteisesti luoduilla strategioilla se on mahdollista. Uusi EU-ohjelmakausi toi mukanaan Keski-Suomeen uuden aluejaon ja sen myötä omat alueelliset kehittämisstrategiat Pohjoiseen Keski-Suomeen eli Saarijärven ja Viitasaaren seutukunnille sekä viiteen muuhun seutukuntaan. Suomenselän alueelle eli EU:n tavoite 1 -alueelle pyritään luomaan EU-ohjelmien avulla uutta tervettä tulopohjaa siten, että ohjelmien voimavarat kohdennetaan alueen luonnonvaroja jalostaviin yritysverkostoihin. Muualla Keski- Suomessa, EU:n tavoite 2 -alueella, haetaan kuntien ja yritysten yhteisellä prosessilla kestäviä kilpailuetutekijöitä, joihin perustuen synnytetään ja vahvistetaan liiketoimintakeskittymiä maakunnan eri osiin. Erkki Järvelä KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS

8 2. E U - o h j e l m a t m a a k u n n a n k e h i t y k s e n t u k e n a Edellisen EU-kauden tavoiteohjelmat 2, 5b ja 6 Keski-Suomen liiton rahoittamia EUhankkeita käynnistyi vanhan EUohjelmakauden aikana yhteensä 147 hanketta, joista tavoite 2 -alueella 58, tavoite 5b -alueella 47 ja tavoite 6 - alueella 42 hanketta. Niihin sitoutui EU-rahoitusta koko kaudella yhteensä 47 miljoonaa markkaa ja vastinrahoituksena maakunnan kehittämisrahaa 22 miljoonaa markkaa. Keski-Suomen liiton rahoittamia vanhan ohjelmakauden hankkeita oli toimintavuoden 2000 aikana edelleen käynnissä runsaasti. Hankkeiden ohjauksen ja neuvonnan lisäksi liiton toimistoa työllistivät avustusten maksatukset, seuranta ja raportointi. Tavoitteena oli varmistaa ohjelmien resurssien täysimääräinen hyödyntäminen, hankkeiden jatkuminen ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Keski-Suomen liitossa päätetyistä 47 miljoonan markan hankkeista oli vuoden 2000 puoliväliin mennessä maksettu 21 mmk (viimeisin rekisteritieto), eli yli puolet maksatuksista on hankkeilta vielä hakematta. Vastaavasti valtion vastinrahoituksesta oli maksettu noin puolet. Hanketyö viivästyi ohjelmakauden alussa ja pääsi kunnolla käyntiin erityisesti tavoite 5b -ohjelmassa vasta viimeisenä ohjelmavuonna. Maakunnan kaikkien rahoittajaviranomaisten käynnistämiä hankkeita oli vanhan ohjelmakauden aikana yhteensä lähes 2 500, ja niihin sidottiin viranomaisten päätöksillä rahoitusta yhteensä melkein 400 miljoonaa markkaa. Kaikkien rahoittajien käynnistämät hankkeet ja niihin sidottu EU-rahoitus ohjelmittain: Hankkeet hankkeisiin sidottu EU-rahoitus tavoite 2 ( ) mmk tavoite 5b mmk tavoite mmk Yht mmk Toimintavuoden 2000 puoliväliin mennessä maakuntaan oli maksettu EUrahoitusta yhteensä 189 miljoonaa markkaa ja kansallista ministeriöiden vastinrahoitusta 219 miljoonaa markkaa. Kunnat osallistuivat hankkeiden toteuttamiseen 63 miljoonalla sekä yksityiset ja muut rahoittajat yhteensä 520 miljoonalla markalla. Tavoite 2 -ohjelman hankkeille maksettiin vuoden 2000 puoliväliin mennessä EU-rahoitusta 89 miljoonaa markkaa, joka on runsas puolet rahakehyksestä. Tavoite 5b -ohjelman hankkeille maksettiin 48 miljoonaa markkaa eli reilut 60 % ja tavoite 6 - ohjelman hankkeille 52 miljoonaa mk eli noin kolmannes rahakehyksestä. Toimintavuoden 2000 puoliväliin mennessä Keski-Suomeen maksettu EU-rahoitus: tavoite 2 89 mmk (57 % kehyksestä) tavoite 5b 49 mmk (62 % kehyksestä) tavoite 6 52 mmk (33% kehyksestä) Yhteensä 189 mmk Edellisen ohjelmakauden tavoitetietojen perusteella vuoden 2000 puoliväliin mennessä käynnistyneillä hankkeilla maakuntaan syntyy yhteensä yli uutta työpaikkaa ja yli 700 yritystä. uudet työpaikat uudet yritykset tavoite tavoite 5 b tavoite Yhteensä

9 k Keski-Suomen tavoite 1 - ohjelma 2.2. Uudet EU-tavoiteohjel- mat Keski-Suomessa Keski-Suomen tavoite 1-ohjelma milj. mk käytettävissä hankkeisiin hankkeisiin sidottu yhteensä Keski-Suomen tavoite 1-ohjelman päämäärä vuonna 2006 on luonnonvaroja pitkälle jalostava, osaavien verkostojen pohjoinen Keski-Suomi. Voimavarat on tarkoitus kohdentaa luonnonvaroja jalostaviin yritysverkostoihin niissä toimivien johdolla ja ehdoilla. Valitut yritysverkostot ovat puu, energia, metalli, matkailu, kivi ja maatilatalous. Keski-Suomen tavoite 1 -ohjelman EU-rahoista 32% sidottiin hankkeisiin vuonna Parhaiten käynnistyi yritystoimintaan liittyvä hanketyö. Erityisesti Viitasaaren seudulla syntyi runsaasti investointi- ja kehittämishankkeita. Keski-Suomen liitto on rahoittanut valittujen toimialojen perustyötä palkkaamalla verkostoasiantuntijat kunkin yritysverkoston avuksi. Vuonna 2000 työ käynnistyi matkailu- ja energiatoimialoilla, kivitoimialalla tehdään peruskartoitusta. Puu- ja metallitoimialoilla työ käynnistyi vuodenvaihteessa. Maaseudun kehittämisen ja maatilatalouden rahoituksen myöhästyminen hidasti ohjelman käynnistymistä. Lainsäädännön ja tietojärjestelmien viivästymisen vuoksi vuonna 2000 ei voitu tehdä lainkaan rahoituspäätöksiä. Osaamisen ja työllisyyden toimintalinja käynnistyi työttömiin ja syrjäytyneisiin liittyvillä hankkeilla. Keski- Suomen liiton ja Länsi-Suomen lääninhallituksen rahoitukselle syntyi kysyntää loppuvuodesta 2000, kun alueen oppilaitokset ja kehittämisorganisaatiot olivat saaneet päätökseen edellisen ohjelmakauden hankkeita. 5,5 miljoonan markan kuntarahoituksesta hankkeisiin sidottiin 1,8 miljoonaa markkaa. Kunnat sitoutuvat rahoittamaan hankkeita yksittäin. Kehittämishankepäätösten viivästyminen johti siis myös kuntarahoituksen hitaaseen kertymiseen. Tämä aiheuttaakin vuodelle 2001 lisäpaineita kuntarahoituksen kerryttämiseksi. Kehittämistyön yhteensovittamiseksi Keski-Suomen liitto ja Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy jatkoivat sopimusta ohjelmapäällikön työn jakamisesta. Ohjelmapäällikkö toimii puolet työajasta Keski-Suomen liiton toimistossa ja puolet pohjoisessa Keski-Suomessa EU-rahoituskehys vuonna 2000 toimintalinjat yht mk sidottu päätöksillä mk toteutunut % 32 % kehystä jäljellä mk Keski-Suomen tavoite 1 -ohjelma TL 1: Yritystoiminta TL 2: Maaseutu TL 3: Osaaminen ja työllisyys milj. mk käytettävissä hankkeisiin hankkeisiin sidottu yhteensä TL 1 kehys mk sidottu mk % 56 % jäljellä mk TL mk 0 mk 0 % MK TL mk mk 5 % mk KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS

10 Keski-Suomen tavoite 2 - ohjelma milj. mk käytettävissä hankkeisiin hankkeisiin sidottu yhteensä Keski-Suomen tavoite 2-ohjelma milj. mk EU-rahoituskehys vuonna 2000 toimintalinjat yht mk sidottu päätöksillä mk toteutunut % 61 % kehystä jäljellä mk Keski-Suomen tavoite 2 -ohjelma TL 1: Yritystoiminnan kehittäminen ja tuotantorakenteen uudistaminen TL 2: Osaavan työvoiman ja teknologian kehittäminen TL 3: Aluerakenteen ja elinympäristön kehittäminen TL 1 kehys mk sidottu mk 61 % jäljellä mk käytettävissä hankkeisiin hankkeisiin sidottu yhteensä TL mk mk 62 % mk TL mk mk 33 % mk Keski-Suomen tavoite 2 -ohjelma, jota toteutetaan Jyväskylän, Äänekosken, Keuruun, Jämsän ja Kaakkoisen Keski-Suomen seutukunnissa, käynnistyi reippaasti: viime vuonna hankkeisiin sidottiin 61% EU-rahoituksesta eli runsaat 33 miljoonaa markkaa. Tulos on odotusten mukainen, kun ottaa huomioon että rahoitus saatiin täysimääräisesti käyttöön vasta syyspuolella. Hanketoiminnan kärjessä ovat yritysinvestoinnit ja informaatioteknologiahankkeet. Yritysten investointihankkeisiin tarkoitetut EU-rahat on jo käytännöllisesti katsoen sidottu: esimerkiksi suoraan yritysten kehittämishankkeisiin tarkoitetuista EU-tuista on vuoden 2000 loppuun mennessä sidottu jo 87% eli lähes 14 miljoonaa markkaa. Kehittämisohjelman toinen merkittävä osa-alue on osaamisen vahvistaminen. Sillä puolella Jyväskylän yliopiston ripeästi käynnistyneet IT-alan maisteriohjelmat ovat vuoden 2000 mittavin hankekokonaisuus. Sen sijaan TE-keskuksen työvoimaosaston kautta rahoitettavat hankkeet ovat vasta käynnistymässä kevään 2001 mittaan. Kakkosalueella hankkeet tulisi asettaa strategisesti tärkeysjärjestykseen, sillä näyttää siltä että Keski-Suomen tavoite 2-alueella tulee alkaneella ohjelmakaudella pula EU-rahoituksesta. Koska hankkeita joudutaan karsimaan, on kuntien syytä asettaa hankesuunnitelmat tärkeysjärjestykseen ja arvioida niiden tuloksellisuutta pitkällä aikavälillä. Jos halutaan pysyviä tuloksia, on viisaampaa keskittyä muutamaan tärkeään hankkeeseen, kuin höylätä ohuita siivuja monelle taholle. Tätä filosofiaa tukee tavoite 2 - alueen kehittämisstrategia, jonka mukaan kunnat tekevät parhaillaan omaa kilpailuetuaan tukevia erikoistumis- valintoja hankerahoituksen suuntaamiseksi mahdollisimman järkevästi. Erikoistumisvalintaprosessi on tarkoitus saada päätökseen juhannukseen 2001 mennessä.

11 k 2.3. Koulutus ja osaaminen osana Keski-Suomen kehit- tämisstrategiaa Keski-Suomen liitto on toiminut aloitteentekijänä koulutuksen maakunnallisen ohjauksen kehittämisessä, yhteistyön käynnistäjänä koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnissa ja yhteistyön aktivoijana koulutusta uudistettaessa sekä työelämäsuhteita ja osaamista vahvistettaessa. Kehittämistyö pohjaa oppivan alueen periaatteisiin, joiden mukaan maakunnassa vahvistetaan kykyä oppia monimuotoisesti ja jatkuvasti uutta, kykyä sopeutua tarvittaviin muutoksiin sekä kykyä synnyttää osaamisen keskittymiä ja verkostoja. Työn perustana on ollut tiivis yhteys koulutus- ja osaamisorganisaatioihin sekä opetushallintoon. Työssä Oppiva Keski-Suomi -sateenvarjohanke kokosi 2. asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisen maakunnalliseksi yhteistyöksi ja loi sille rakenteet ja menettelytavat. Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymien yhteistyön ytimenä on ollut työelämäyhteyksiä ja työssä oppimista laajentanut TOP-TEN -hanke. Se on lisännyt runsaasti työelämäyhteyksiä ja työpaikkakouluttajia eri koulutusaloille. Myös ennakoinnin ja yhteistyön valmiuksia on tullut hankkeen myötä lisää. Maakunnan kattavassa koulutusalakohtaisessa opettajien yhteistyössä on tuettu opetussuunnitelmien uudistamista sekä opettajien jalkautumista työelämään. Ammatillisen koulutuksen opettajaresurssien ja -koulutuksen kehittämistarpeita on arvioitu yhteisellä selvityshankkeella. Tätä on tukenut myös ammatillisen koulutuksen ja työelämäsuhteiden laadullinen kehittäminen. Toimialakohtaiset koulutushankkeet ovat jatkuneet informaatioteknologia-alalla, puutoimialalla sekä matkailu- ja ravitsemusalalla. Ammatillisen koulutuksen uudistumista alueellisesti ovat tukeneet hankkeet Jämsän seudulla ja Pohjoisessa Keski-Suomessa. VÄYLÄ-hanke on synnyttänyt rakenteellista yhteistyötä ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun välille. Samantyyppistä yhteistyötä on kehitetty myös lukion ja ammatillisen koulutuksen välille. Tällainen yhteistyö vahvistaa paikallista osaamista myös mm. Keuruun seudulla toteutettavassa hankkeessa. Jyväskylän yliopiston hankkeet erityisesti IT -alaa ja uusmediaa kehitettäessä ovat luoneet kilpailukykyä keskisuomalaiselle koulutukselle ja yritystoiminnalle. Koulutuksen jatkuvuuden ja laajentamisen edellytykset ovat parantuneet uuden EU -ohjelmakauden alkaessa. Alan kehittymisen asettamat vaatimukset ovat näkyneet myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun koulutuksessa ja sen uudistumisessa. Samalla IT-alan mahdollisuudet ovat nousseet esiin opetusteknologian kehittymisenä ja kehittämistarpeina. Tietoyhteiskuntavalmiuksia lisäävä kehitystyö Pedanet -hankkeessa on laajentunut uusiin opetuksen käyttäjäryhmiin. Länsi-Suomen Allianssin yhteisessä tietoyhteiskuntahankkeessa on toteutettu strategian mukaista kehittämistyötä. Sen yhteydessä on myös selvitetty seudullisia tietoyhteiskunnan valmiuksia. Kuntakohtainen strategiatyö kilpailuetu- ja erikoistumisvalintojen tekemiseksi tukee EU:n tavoiteohjelmien toteuttamista tavoite 2 -alueella. Erikoistumisvalintojen mukaisesti yritykset ja kunnat yhdessä laativat hankkeisiin perustuvia investointi- ja koulutusohjelmia. Tämä tukee koulutus- ja osaamisorganisaatioiden alueellista yhteistoimintaa sekä kaikkien koulutusasteiden strategianmukaista suuntautumista, ja luo edellytyksiä maakunnan koulutustason nostolle ja osaamisen vahvistamiselle. KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS

12 Toimialojen kehittämi- nen Keski-Suomen liitto koordinoi maakunnallista yritystoiminnan kehittämistä seuraavilla toimialoilla: matkailu, puutuoteteollisuus, metalliteollisuus, graafinen teollisuus, elektroniikkateollisuus ja pien(käsi)teollisuus. Toimialatyössä on tehty yritysten liiketoiminnan kehittämistä tukevat strategiasuunnitelmat ja vuotuiset toimintasuunnitelmat. Toiminta on aidosti yrityslähtöistä ja maakunnan kärkiyritykset ovat keskeisiä toimijoita. Yritysvetoisen toiminnan tarkoituksena on hyödyntää yritystoiminnan kehittämiseen käytettävissä oleva EU-rahoitus ja maakunnan osaamisresurssit mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti. Jokaisen toimialan ja toimialapäällikön tulostavoitteena on saada vuosittaisten suunnitelmien mukaiset hankkeet käyntiin yhdessä yritysten, rahoittajien ja asiantuntijoiden kanssa. Vuosina toteutettujen hankkeiden seurauksena maakuntaan syntyi 1089 uutta ja 167 tilapäistä työpaikkaa. Uusia yrityksiä syntyi 58. Tuloksista reilu puolet saavutettiin vuonna 2000, jolloin toimialatyössä oli mukana noin 800 yritystä. Uusia hankkeita ei tarvinnut käynnistää kovin paljoa sillä toimivat hankkeet työllistivät yrityksiä ja toimi-alaorganisaatiota. Työpaikkoja syntyi ja toimivat yritykset laajensivat, mutta uusia yrityksiä ei synny toivotusti. Toimialatyössä yritysten omat investointihankkeet ja laajemmat kehittämishankkeet on saatu hyvin tukemaan toisiaan. Toimintavuoden suurimmat satsaukset tehtiin metalliteollisuuteen, johon kohdistui myös suurin osa TEkeskuksen yrityskohtaisista rahoituspäätöksistä. Metalliteollisuuden hankkeissa keskityttiin toimittajayhteistyöverkostojen kehittämiseen. Suuret yritykset toimivat hankkeiden vetureina ja resursseina, pienemmät yritykset ovat olleet edunsaajina. Matkailussa tavoitteena oli ulkomaisten matkailijoiden määrän kasvattaminen ja suuralueyhteistyön aikaansaaminen. Järvi-Suomen suuralue syntyi ja vientihankkeet toivat tulosta erityisesti Himoksen alueelle. Elektroniikassa oli välivuosi toimialavetäjän vaihdoksen vuoksi. Uusi vetäjä saatiin vasta lokakuussa. Toiminnan painopiste siirtyi koulutustarjonnan järjestämisestä yritysverkostojen kehittämiseen ja yrityshankkeiden edistämiseen. Pien-(käsi)teollisuudessa hanketoimintaa tehostettiin ja sitä suunnattiin enemmän yritysten liiketoimintaa palvelevaksi. Liikelahjamarkkinointiin, sisustustuotteisiin, keramiikkatuotteisiin ja yritystoiminnan kehittämispalveluihin luotiin uudet hankkeet. Puutuoteteollisuudessa keskityttiin yritysten tuotekehitys- ja yhteistyöhankkeiden edistämiseen sekä alan osaamispalvelujen kehittämiseen. Samalla luotiin WFA-alueen strategia Keski-Suomen kehit- tämisrahasto Keski-Suomen Kehittämisrahastoa kartutettiin toimintavuoden aikana 4 Mmk:lla. Rahastosta myönnettiin avustuksia 59 hankkeelle yhteensä 4,465 Mmk. Avustukset jakaantuivat hanketyypeittäin seuraavasti: Esiselvitykset 9 hanketta 0,506 Mmk EU-hankkeet 16 hanketta 1,47 Mmk Infrahankkeet 2 hanketta 0,25 Mmk Koulutushankkeet 7 hanketta 0,598 Mmk Kulttuurihankkeet 20 hanketta 0,925 Mmk WFA.n yhteiset 2 hanketta 0,39 Mmk Muut hankkeet 3 hanketta 0,326 Mmk Graafisessa teollisuudessa keskityttiin yrityskohtaiseen työskentelyyn, laatuhankkeiden toteuttamiseen sekä uusien teknologioiden hyödyntämiseen. Kaikkien toimialojen suunnitelmat päivitettiin ja asiakastyytyväisyystutkimukset/yritysanalyysit tehtiin pien(käsi)teollisuuden, puutuoteteollisuuden ja matkailun toimialoilla. Organisointi uudistettiin vastaamaan uuden EU-ohjelmakauden hallinnollisia muutoksia. Matkailu-, puutuote-, metalli- ja pien(käsi)teollisuustoimialoille perustettiin rahoittajista koostuvat toimialakohtaiset johtoryhmät. Toimialakohtaisesti alan toimijoille järjestettiin 1-2 toimialapäivää. Jokaiseen järjestettyyn toimialapäivään osallistui henkilöä, joista yritysten edustajia keskimäärin 90%. Toimialapäälliköiden isäntä-organisaatioina toimivat v kehittämisyhtiö Karstulanseutu, Jyväskylän teknologiakeskus, Keski-Suomen käsija taideteollisuusoppilaitos, Jykes ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Kehittämisrahaston ja muiden rahoittajien hankerahoituksella voitiin panostaa Keski-Suomen kehittämiseen yhteensä 45 Mmk. Keski-Suomen Kehittämisrahaston vuoden 2000 toiminnasta julkaistaan erillinen toimintaraportti.

13 k 3. A l u e i d e n k ä y t t ö s e k ä a l u e- j a y h d y s k u n t a r a k e n t e e n k e- h i t t ä m i n e n 3.1. Toimintaympäristön muutos Rakennuslainsäädännön kokonaisuudistus tuli voimaan Uudistus oli kaavoituksen osalta merkittävä, sillä ns. kuntakaavojen vahvistuttaminen valtion viranomaisella poistui eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta. Maakuntakaava on aina valtion viranomaisella vahvistettava kaavamuoto. Maakunnallisen aluesuunnittelun perustana tulee olemaan maakuntasuunnitelma, joka on lakisääteinen, pitkän aikavälin strateginen suunnitelma. Sen laatimista koskeva pohdinta aloitettiin vuonna Kuntien tosiasiallinen kiinnostus yhteiseen vapaaehtoiselta pohjalta toteutettavaan yleiskaavaan on jäänyt epäselväksi. Yhteinen yleiskaava jouduttaisiin alistamaan ympäristöministeriölle. Ympäristöasiat korostuivat edelleen sekä lakisääteisessä kaavoituksessa että aluekehittämisessä. Tämä näkyi kaikissa liitossa käsiteltävänä olleissa kaavoissa ja liiton valmistelemissa aluekehittämisen asiakirjoissa. Keski-Suomi osallistui vuosina eräisiin kansainvälisiin EUrahoitteisiin hankkeisiin (mm. Interreg IIC:n toteutukset kansainvälisissä BALTSURD- ja KASPNET- hankkeissa Alueellinen epätasapaino ja infrastruktuurin kustannukset sekä Kestävät kaupunki- ja aluerakenteet ja niihin liittyvät kansalliset seminaarit ja kokoukset; pohjoismainen yhteistoiminta; SAVE-ohjelmasta rahoitettava energiatoimisto). Akuutit kuntakohtaiset ja ylikunnalliset selvittelyt ovat lisääntyneet olennaisesti (esim. kuntakaavoituksen neuvottelut, Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman, JYSELIn jatkon valmistelu yhdessä kuntien ja liikenteen viranomaisten ja muiden osapuolten kanssa, liikennesektorin edunvalvonta, energia-asiat). Alue- ja yhdyskuntarakenneselvitykset toteutetaan vuosina pääosin liiton ja maakunnan ulkopuolisella rahoituksella. Tuloksena on vuonna 2001 valmistuva maakunnallinen alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisstrategia sekä toimenpidesuunnitelma. Vastuualueelle oli arvioitu puolen henkilötyövuoden lisätarve. Resurssilisäystä ei toimintavuonna kuitenkaan suoritettu. 3.2 Ympäristö Liiton ympäristöasiat liittyivät maankäyttö- ja rakennuslain sekä aluekehityslain mukaisiin toimiin ja olivat luonteeltaan jatkuvia prosesseja, joiden tulokset näkyvät erillisissä suunnitelmissa ja toimenpiteissä. Erikseen on syytä mainita osallistuminen Natura -ohjelman täydennysten valmisteluun, ekologisen metsäsuunnitelman ja alueellisen metsätalousohjelman laadintaan, luontomatkailusuunnitelmaan, tiemaisemahankkeeseen, Huopanankosken monipuolisen hyväksikäytön hankkeistukseen ja perinnepihakilpailun toteuttamiseen Keski-Suomessa. Kaikki Keski-Suomen liiton ja EU:n rakennerahaston rahoittamat hankkeet arvioitiin ympäristövaikutusten osalta. Lisäksi toteutettiin yhteistyötahoille suunnattua koulutusta (4 alustusta ja esitelmää) Vuoden 2000 tuloksia 5.VK:aa ja 5A.VK:aa ei ole toteutettu, koska KHO ei ole tehnyt päätöstä asiassa Natura-kiireiden vuoksi. Liitto on antanut vastaselitykset annettuihin vastineisiin. Uutta maakuntakaavaa ei käynnistetty v. 2000, koska maakuntahallitus linjasi suunnitelmien tärkeysjärjestyksen toimintasuunnitelmasta poiketen. Kuntapalvelu oli pääsääntöisesti kaavoituksen ja kuntasuunnittelun tarvitseman tiedon tuottamista ja jakamista. Toimintavuonna kuntapalvelu oli lähinnä kuntakohtaista eikä mitään suurempia kaikkia kuntia yhteisesti koskevia operaatioita toteutettu. Keski-Suomen energiatoimiston pääsopijan velvollisuudet hoidettiin Komission suuntaan (kaksi puolivuotisraporttia tilityksineen) sekä välitettiin yhteistyöosapuolille FEDARENEn ja Komission puolelta tullutta runsasta informaatiota. Suunnittelu- ja vaikuttamismenetelmien uudistamiseksi on osallistuttu kansallisiin menetelmien kehittämishankkeisiin yhdessä YM:n, SM:n, Kuntaliiton, Efektian ja VTT:n kanssa. Näitä ovat julkisten investointien tuottavuuden laskentamenetelmät sekä omina töinä toteutetut alue- ja KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS

14 yhdyskuntarakenneselvitykset (Interreg IIC- ja rakenneohjelmarahoitukset), joista seuraavassa osaselvitysten luettelo. Alue- ja yhdyskuntarakenneselvitykset Useista EU:n rahoituslähteistä johtuen kuntakohtaiset alue- ja yhdyskuntarakenneselvitykset toteutettiin useana erillishankkeena: 1. Tavoite 2 -alueen hanke (valmistuu v. 2001) 2. Tavoite 5b -alueen hanke (valmistuu v. 2001) 3. Tavoite 6 -alueen hanke (valmistuu v. 2001) 4. Interreg II C-rahoitteinen BALTSURD: 4.1 Keski-Suomen alue- ja yhdyskuntarakenneselvitysten menetelmällinen kehittäminen (väliraportointi, loppuraportti valmistuu v. 2001) 4.2. Kuntien koulutushankkeen I osa (II osa v. 2001) Joutsa, Jyväskylän mlk, Jämsä, Jämsänkoski, Karstula, Kivijärvi, Korpilahti, Kuhmoinen, Laukaa, Pihtipudas Saarijärvi, Suolahti, Uurainen, Äänekoski 4.3. Kuntakohtainen alue- ja yhdyskuntarakenneselvitys (väliraportointi kunnittain; valmistuu v. 2001); kustakin seuraavasta työstä valmistuu erillisraportti: Joutsa, Jyväskylän mlk/vaajakoski, Jämsä, Jämsänkoski, Karstula, Kivijärvi, Korpilahti, Kuhmoinen, Laukaa/ kirkonkylän sisääntuloteiden vetovoimaisuus, Pihtipudas, Saarijärvi, Äänekoski, (Pendelöintiselvitys, Kauppapalveluselvitys, Torialueen suunnittelu, Keskustan vetovoimaisuus, Keskustan puistot) 4.4. Kaupallista palveluverkkoa koskeva selvitys (väliraportointi; lopullisesti valmistuu v. 2001); kustakin seuraavasta työstä valmistuu erillisraportti: Joutsa, Jämsä, Jämsänkoski, Karstula, Keuruu, Kivijärvi, Korpilahti, Kuhmoinen, Laukaa, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen 4.5. Liikenneselvitys/taajaan asuttujen alueiden teiden hallinnollinen luokitusselvitys, kattaa kaikki kunnat (valmistuu v. 2001) 5. Interreg IIC-rahoitteinen KASP- NET: 5.1. Taajamamiljöön kehittämisselvitys (kuntakohtaiset loppuraportit valmiina) Hankasalmi, Jämsä, Jämsänkoski, Kannonkoski, Kinnula, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari 5.2. Jyväskylän yhdyskuntarakenteen hallintajärjestelmä (väliraportointi; lopullisesti valmistuu v. 2001) 5.3. Pilottihanke: Suolahden keskustan kehittämisselvitys (loppuraportti valmis) Hankkeet palvelevat kuntien yleiskaavatasoista suunnittelutointa, liikenneviranomaisia sekä maakuntasuunnittelua/-kaavoitusta. Jatkoselvitys Jyväskylän seudun liikennejärjestelmästä (Jyseli) Jatkotyön käytännön muodot hahmottuivat osapuolilta saatujen lausuntojen perusteella toimintavuoden aikana. Liikenneministeriön liikennejärjestelmäsuunnitelmien toteuttamiseksi työskennelleen toimikunnan keskeisenä ehdotuksena oli aiesopimuksen kaltainen seudullinen toteutusjärjestelmä. Aiesopimusluonnos valmistettiin. Hyväksymismenettely siirtyi vuoden 2001 puolelle liitosta riippumattomista syistä. Sopimusmenettelyn tarkoituksena on parantaa liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutusta ja prosessin jatkuvuutta. Tietoyhteiskunta Keski-Suomen liitto oli edelleen keskeinen osapuoli maakunnallisen tietoyhteiskuntakehityksen strategian luomisessa ja toteuttamisessa sekä kunnallisten verkkoratkaisujen hahmottelussa. Toimintavuoden aikana alueiden käytön vastuualue teki maakuntajohtajalle selkeän maakunnallisen vastuujärjestelmäehdotuksen. Päätöksenteko vastuujärjestelmästä siirtyi seuraavalle vuodelle. Toimintavuoden aikana osallistuttiin mm. seuraaviin projekti- ja työryhmiin: Pohjoisen Keski-Suomen tiedon valtatie -sateenvarjohanke Seutuverkon ja taajamaverkkojen rakentamisen valmistelu GTCDoc -hanke 6 -alueen tietoverkon sisältöhanke HubNet: Jämsän - Keuruun seudun hanke Kaakonseudun hanke Konnevesi - Sumiainen hanke Koko WFA:n HubNet ja sen puheenjohtajuus 14

15 4. M u u t o i m i n t a k 4.1. Edunvalvonta Keski-Suomen liitto ajaa maakunnan ja sen kuntien etuja. Erityisesti on pyritty lisäämään maakunnallisia vaikutusmahdollisuuksia ja hankkimaan lisää resursseja maakunnan kehittämistyöhön. Liiton tavoitteena on turvata Keski-Suomen asemaa hallinnon muutoksissa ja vaikuttaa valtion alueja paikallishallinnon toimintaan. Sekä maakuntavaltuusto että maakuntahallitus ovat kannanotoillaan pyrkineet toteuttamaan maakunnan etuja. Valtion talousarvioon tähtäävät maakunnan tavoitteet hyväksyttiin maakuntahallituksessa alkuvuodesta Vuoden 2002 talousarvion valmistelua ei käynnistetty loppuvuodesta, tilalle tulivat EU-ohjelmien toteutusta varten laadittavat vuosittaiset yhteistyöasiakirjat ja ohjelmasopimukset sekä niiden yhteydessä käsiteltävät hankkeet. Liiton toimistossa edunvalvonta on vuoden aikana hajautettu organisaatiouudistuksen myötä siten, että kukin yksikkö on vastannut toimenpiteistä tiimien tehtäväjaon pohjalta. Tärkeimpiä haasteita ovat olleet vuoden 2000 alussa käynnistynyt uusi EU:n tavoiteohjelmakausi ja ohjelmien tarvitsemien resurssien turvaaminen, kansallisen aluepolitiikan ja hallinnon muutokset sekä maakuntien asema Suomessa. Edunvalvonnassa ja valtion talousarvioon vaikuttamisessa on toimittu yhteistyössä mm. kansanedustajien, valtion piirihallinnon sekä kuntien kanssa Kuntien palveluteh- tävät ja yhteistoiminnan organisointi Valtion- ja kunnallistalouden tiukkuus on leimannut kuntien ja kuntayhtymien toimintaa. Kuntien väliset erot ovat kasvaneet. Joidenkin kuntien taloudelliset mahdollisuudet pitää yllä ja kehittää palveluja ovat kaventuneet. Keski-Suomen liitto on tukenut kuntien toiminnan ohjauksen kehittämistä käynnistämällä kuntien yhteisen johdon tietojärjestelmän (johdon Vertti) hankinnan maakunnassa. Terveys- ja sosiaalipalveluiden ylläpito ja kehittäminen vaativat kunnilta paljon rahaa. Palveluiden oikea kohdentaminen ja palvelurakenteen kehittäminen keventää kuntien taloudellista rasitetta. Keski-Suomen liitto yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa on tehnyt selvityksiä kehittämistyön perustaksi ja käynnistänyt yhteistyötä palvelurakenteen kehittämiseksi. Maakunnan kulttuurin valtakunnallisen ja kansainvälisen näkyvyyden edistäminen on myös kuulunut Keski-Suomen liiton tehtäviin. Kulttuuri on vahvasti mukana toimialojen kehittämisessä. Kulttuurista nousevalleuudelle yritystoiminnalle ja kulttuuriteollisuudelle on luotu edellytyksiäyhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Keski-Suomen liitto on edistänyt maakunnallista ja seudullista yhteistoimintaa mm. sellaisissa asioissa, kuten maakunnallinen energiapolitiikka, joissa ei ole omaa erillistä viranomaista. Liitto on järjestänyt mahdollisuuksiaajankohtaisten maakunnallisten asioiden käsittelyyn mm. kansanedustajille ja kunnanjohtajille Yhteistyö muiden maa- kuntien kanssa Maakuntien liitot ovat hoitaneet osan yhteistyöstään Suomen Kuntaliiton kautta. Kuntaliiton hallituksen alaisuudessa on toiminut liittojen puheenjohtajien kokous, jossa on otettu kantaa maakuntien kannalta merkittäviin asioihin. Myös maakuntajohtajat ovat kokoontuneet säännöllisesti. Lisäksi Kuntaliitto on järjestänyt koulutus/ neuvottelutilaisuuksia muulle henkilöstölle. Pitkään jatkunut yhteistyö kehitysalueiden maakuntien liittojen välillä päätettiin vuoden aikana ainakin toistaiseksi lopettaa. Syynä ovat mm. EUohjelmien toteuttaminen suuralueittain ja liittojen vapaaehtoiset yhteistyöorganisaatiot, allianssit tai liittoumat. KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS

16 Kansainvälisyys Keski-Suomen liiton kansainvälinen vuorovaikutus on voimakkaasti lisääntynyt EU -jäsenyyskaudella. Lakisääteiseen aluekehitysvastuuseen liittyvät kehittämistoimet ovat pääasiassa EU:n rakennepolitiikan toteuttamista Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) ja kalatalouden ohjaus- ja rahoitusvälineen (KOR) avulla yhteistyössä valtion piiriviranomaisten kanssa. Merkittävä osa kansallisin toimin toteutettavasta lähialuevastuusta on siirtynyt maakunnan liitoille (Venäjä, Baltia, Pohjoismaat). Keski-Suomen liitolla on yhteistyösopimus Karjalan Tasavallan ja Tarton maakunnan kanssa. Yhteistyötä on toteutettu vuonna 2000 tarjoamalla näiden alueiden paikallis- ja aluetason edustajille tutustumismahdollisuuksia lähinnä maakunnan ja kuntien kehittämistoimintaan sekä Jyväskylässä järjestettyyn alue- ja yhdyskuntarakenteen suunnittelua koskeneeseen kansainväliseen konferenssiin ( ). Pohjoismaista yhteistoimintaa edustavat Keskipohjola -komitean kautta tulleet hankkeet (mm. Karjalan ja Atlantin välinen alueellinen yhteistoimintaverkko, KASPNET) ja Pietarin-Atlantin kehityskäytävähanke sekä Jyväskylässä sijaitsevan Pohjoismaisen tiedotustoimiston osarahoittaminen (liitto 25 %, Jyväskylän kaupunki 25 %, Pohjoismainen Ministerineuvosto 50 %). Keski-Suomen liitto on vastannut lääninhallituksen jälkeen Keskipohjolayhteistyöstä määritellyillä strategiaaloilla. Keskipohjola-komitean asiantuntijaryhmiin liitto osallistui energiatoimialalla energiatoimiston kautta ja kulttuuriryhmään Jyväskylän kaupungin kulttuuritoimiston avulla. Kansainvälisyysasioissa Keski-Suomen liitto on tehnyt yhteistyötä keskeisten maakunnallisten toimijoiden kanssa, kuten yliopisto, ammattikorkeakoulu, VTT ja Jyväskylän kaupunki, siltä osin, kuin niillä on kytkentää liiton johdolla tapahtuvaan aluekehittämiseen Keski-Suomen liitto on mukana läntisen Suomen maakuntien yhteisessä liittoutumassa (Länsi-Suomen Allianssi, West Finland Alliance, WFA) paitsi kansainvälisten myös kansallisten tavoitteiden toteuttamiseksi. EU:n aluepolitiikkaan liittyvissä toimissa on hyödynnetty Länsi-Suomen Allianssin (WFA) tarjoamaa tietopalvelua ja yhteistyömahdollisuuksia. Liiton omat kansainvälisyystoimet on kohdennettu henkilöihin ja hankkeisiin, jotka mahdollisimman konkreettisesti ovat edistäneet liiton suunnitelmien mukaisia perustavoitteita (aluekehittämissuunnitelmat ja -ohjelmat sekä muut maakunnalliset suunnitelmat). Keski-Suomen liitto on tukenut maakunnallisia vientihankkeita, mm. siten, että niitä ja niihin sisältyviä osahankkeita on saatu keskisuomalaisten yritysten tai julkisten toimijoiden toteutettavaksi ulkopuolisella rahoituksella. Toimintavuonna on tuettu kansainvälisten kontaktitapahtumien järjestämistä pk-yrittäjille sekä tutkimuksesta, suunnittelusta ja kehittämisestä vastaaville toimijoille. Keski-Suomen liitto on vastannut tai tukenut seuraavia hankkeita kehittämisrahaston tai maakunnan kehittämisrahan ja EAKR:n varoin: kansainvälisiin BALTSURD- ja KASPNET- hankkeisiin liittyvät kansalliset seminaarit ja kokoukset kolmipäiväinen englanninkielinen konferenssi Regional Imbalance and Costs of Infrastructure & Sustainable Urban and Regional Structures liittyen BALTSURDja KASPNET- hankkeisiin Museo markkinointihanke Crafts and Small Enterprises IBEX ELENA Finland 2000 markkinointi-iskut: sarjalennot ulkomailta Keski-Suomeen, vientirengashankkeet matkailussa Jyväskylä Sinfonian Japanin kiertue Jyväskylän Teknologiakeskus Oy: PK-yritysten kansainvälistymishanke Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos: Kulttuuripolitiikan 4. kansainvälinen kesäkoulu Keski-Suomen Matkailuyhdistys ry: Touch of Wood -CD-rom in kieliversio ja lahjakotelo Jyväskylän ammattikorkeakoulun työelämäsuhteiden kansainvälistymishanke Jykes Oy: Jyväskylän lentoaseman matkustajaterminaalin laajennussuunnittelu Lakeland-Finland ry: Järvi-Suomi -matkailualueen kehittämishanke Jämsän Seutukunnan Kehitys Oy: Jämsän komposiitti- ja kevytrakenneosaamiskeskus -strategian esiselvitys Grabar Consulting Oy / Saksankielisen Euroopan vientitiimi - markkinointiprojekti Jyväskylän seudun matkailupalvelu / Matkailuyritysten kansainvälistymisen vauhdittaminen Jykes Oy / Lentokenttäalueen kehittämisprojekti Jyväskylän seudun matkailupalvelu / Bussivalmismatkat Pietarista Fair Wind Travel Oy Ltd / Matkailun yleisvientirengas Keski-Suomi Loma-Suomi / Keski-Suomen seutujen ja yrittäjien

17 k kansainvälistymisen kehittäminen 1- ja 2-tavoitealueilla Jyväskylän Ammattikorkeakoulu / PHaCES EU:n laajentumisen hyödyntäminen ja projektitoiminnan lisääminen KIE-maissa ja Baltiassa Jämsek Oy / Himoksen matkailupuiston kehittämissuunnitelma Liitto oli jäseninä vain niissä kansainvälisissä organisaatioissa, jotka suoraan tukevat liiton tavoitteita ja niiden toteuttamista. Pysyvä jäsenyys, edustus tai seuranta oli seuraavissa organisaatioissa: Assembly of European Regions (AER; jäsenyys): EU:n kanssa yhteistoiminnassa toimiva yleinen maakunta- ja aluetason yhteistoimintaorganisaatio EU:n European Spatial Development Perspective-prosessi (ESDP; aktiivinen seuranta) EURADA Euroopan maakuntien ympäristö- ja energiajärjestö FEDARENE (jäsenyys ja hallituksen varapuheenjohtajuus: maakuntahallituksen puheenjohtaja Simo Salmelin) Keskipohjola-komitea (henkilöedustajat komiteassa; ei yhteisöjäsenyyttä; alueellisen vastuun hoitaminen; osarahoitus yhdessä kehitysyhtiö JYKESin kanssa) WFA:n Brysselin toimisto (osarahoitus) Pohjoismainen tiedotustoimisto Jyväskylässä (osarahoitus) Keski-Suomen liitto johti (v ) EU:n SAVE2 -ohjelmarahoitteista energiatoimistoketjua, jonka muina osapuolina olivat Jämtland (S) ja Sör-Tröndelag (N) sekä tukijäseninä Energiesparverband (AUS) ja Poitue-Charentes (F) Keski-Suomen liitto tuki taloudellisesti henkilöstönsä kansainvälistymisen perusvalmiuksia (erityisesti kielija kommunikointitaidot) järjestämällä liiton kustantamaa englanninkielen koulutusta. Myös henkilöstön omaa aktiivisuutta edellytettiin. Kansainvälisissä asioissa toimivat henkilöt osallistuivat myös muuhun kielikoulutukseen kulloistenkin työtarpeiden ja maakuntajohtajan tekemien päätösten mukaisesti. Maakuntahallitus teki opintomatkan Portugaliin Matkaohjelma oli valmisteltu Suomen suurlähetystön ja Portugalin kehittämispolitiikasta vastuullisten viranomaisten kanssa. Erityisteemana oli portugalilaiset erikoistumisvalinnat (klusteripolitiikka) ja niiden toteuttaminen EU:n ja Portugalin valtion toimin. Liiton henkilöstöä (13 henkilöä) perehdytettiin WFA:n toimiston sekä EU:n keskeisten organisaatioiden toimintaan tutustumismatkalla EU-kohteisiin Brysselissä Liiton henkilökuntaa tutustumismatkalla EU-parlamentissa KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS

18 4.5. Tietoliikenne ja tiedo- tus Sisäministeriön ylläpitämät maakuntien liittojen ulkoiset tietoliikenneyhteydet ovat olleet Keski-Suomen liitossa erittäin aktiivisessa käytössä. Järjestelmään kuuluvat sähköposti- ja internetpalvelut. Sisäministeriö on kustantanut tietoliikenneyhteydet nopeuteen 128 kbit/s saakka. Koska em. nopeus jakaantuu usean käyttäjän kesken, on tarve nopeuden kasvattamiseen tullut ajankohtaiseksi. Lisänopeuden liitto joutuu maksamaan itse, eikä sitä ole siksi vielä toteutettu. Keski-Suomen liitto on rekisteröinyt itselleen seuraavat domain-tunnukset: (liiton varsinainen kotisivu) Liiton henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa ja liiton yleinen sähköpostiosoite on Osalla henkilökuntaa on käytössä etätyömahdollisuus, eli yhteys kotimikrolta Keski-Suomen liiton palvelimeen, jolloin liiton internet- ja sähköpostiyhteydet sekä liiton tietokoneella olevat tiedostot ovat käytettävissä. Vuoden 2000 aikana aloitettiin Keski-Suomen liiton tietoturvasuunnitelman valmistelu ja sen viimeistelyä jatketaan edelleen. Liiton palvelintietokoneet saadaan taloyhtiön kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena entistä suojatumpaan paloturvalliseen ATK-laitehuoneeseen. Loppuvuodesta aloitettiin myös sisäverkon uusimisen suunnittelu, jonka tavoitteena on toteuttaa v aikana koko toimistossa parikaapelointi ja yhteys talon ATK-konehuoneeseen. Virustorjunta hoidetaan F-Secure -ohjelmalla. Tietokantojen nauhavarmistus tapahtuu joka yö. ATK-hankinnat ovat olleet lähinnä lisääntyvän käytön aiheuttamia ohjelmalisenssien hankintoja sekä yksittäisiä laiteuusintoja. Keski-Suomen liittoon palkattiin EU:n teknisellä tuella tiedottaja alkaen. Tiedottaja toimii ohjelmien toteutustiimin jäsenenä pääasiallisena tehtävänään suunnitella, koordinoida ja toteuttaa EU:n tavoite 1- ja tavoite 2 - ohjelmiin liittyvää tiedotusta. Tavoitteena on myös lisätä Keski-Suomen liiton tunnettuutta ja merkitystä aluekehitysviranomaisena. EU-ohjelmien tiedotus perustuu komission antamaan asetukseen (EY) N:o 1159/2000. EU-ohjelmien tiedotuksella tuetaan ohjelmastrategioiden ja -tavoitteiden tehokasta toteutumista. Edellisen EU-ohjelmakauden kokemusten perusteella haasteena pidetään erityisesti sanoman perillemenon ongelmaa, koska EU-asioista saadut viestit on koettu vaikeaselkoisiksi. SM:n viestintäsuunnitelmassa ongelman ratkaisuksi esitetään, että viestintäprosessia kehitetään vastaanottajaystävällisemmäksi käyttämällä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja välttämällä vaikeasti avautuvan hallinnollisen kielen ja käsitteiden käyttöä. Tiedotuksen tavoitteena on tehdä EU-ohjelmat tutuiksi suurelle yleisölle sekä hankkeiden vetäjille ja toimijoille. Kansalaisille tarjotaan perustietoa selkeästi ja kiinnostavasti, EU-ohjelmista pyritään luomaan myönteinen mielikuva. Tavoitteena on aktiivinen, avoin tiedotus ja hyvät, säännölliset suhteet tiedotusvälineisiin. Konkreettisia tiedotustoimia syksyn 2000 aikana olivat tiedotussuunnitelman laatiminen ohjelmakaudelle (hyväksyttiin MYR:ssä ) ja hanketoimijoille tarkoitettujen EU-tukien hakuoppaiden laatiminen (ilmestyvät helmikuussa 2001). Lisäksi toimenkuvaan kuuluvat lehdistökutsut ja -tiedotteet, yhteydenpito toimittajiin, tiedotustilaisuuksien järjestäminen, jne. 18 Keski-Suomen liiton internet-sivut tarjoavat ajankohtaista tietoa liitosta, maakunnasta, keskisuomalaisista kunnista sekä EU-asioista. Sivujen ylläpidosta vastaa Keski-Suomen liiton tietopalvelusihteeri. Kotisivuilla on ollut noin 4000 vierailua kuukaudessa jopa yli kahdestakymmenestä eri maasta. Liiton sivuilta on yhteydet kuntien ja keskeisten yhteistyökumppaneiden sivuille.

19 k Mediajulkisuutta kertyi syksyn 2000 aikana seuraavasti: Baltsurd & Kaspnet Joint Conference In Jyväskylä lehdistötilaisuus Hotelli Alexandrassa. Radio Plus Jyväskylä/uutiset, TV2/Keski-Suomen uutiset, STT, Radio Keski-Suomi/ uutiset MYRin kokous Radio Keski-Suomi/uutiset, Radio Plus Jyväskylä/uutiset, Keskisuomalainen Tavoite 2 -alueen kuntien erikoistumisvalintatilaisuus Radio Keski-Suomi/uutiset, Radio Plus Jyväskylä/uutiset, TV2/Keski-Suomen uutiset, Koillis-Häme Oppiva Keski-Suomi. Lehdistötilaisuus Messukeskuksessa. Kansan Uutiset, STT, Keskisuomalainen, Radio Keski- Suomi/uutiset, Radio Keski- Suomi/päivittäistoimitus, Keski-Suomen Viikko, Sisä- Suomen Lehti, TV2/Keski- Suomen uutiset Presidentti Tarja Halonen Keski-Suomessa Vierailua seurasivat kaikki paikalliset tiedotusvälineet sekä Helsingin Sanomat, STT ja MTV3 uutiset. EU-tiimi esitti rautalankamallin EU-asioista toimittajille Keski-Suomi risteilee -tiedotustilaisuus Keski-Suomen talossa. Keskisuomalainen ja Radio Keski-Suomi/päivittäistoimitus EU seurantakomiteat JKL:ssä, lehdistötilaisuus klo Jyväskylä Paviljongissa. Radio Plus Jyväskylä/uutiset, Radio Keski-Suomi/uutiset, TV2/Keski-Suomen uutiset, Keskisuomalainen klo 18 Nikolainkulma, EU-asioista rautalankaa Paikalla toimittajia Keskisuomalaisesta, Radio Keski-Suomesta, Sampo-lehdestä, Kotimaa. Nyt -ohjelmasta ja yksi free lancer Taajamamiljööselvitys (KASPNET) päättyi, lehdistötilaisuus Keski-Suomen talossa. Keskisuomalainen, Radio Keski-Suomi/uutiset, TV2/ Keski-Suomen uutiset, ennakkojuttu Kansan Uutisissa, sähkeuutinen Radio Plus Jyväskylässä KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS

20 5. T a l o u s v u o n n a Keski-Suomen kunnat maksoivat Keski-Suomen liitolle jäsenmaksuina yhteensä 14,5 miljoonaa markkaa. Tästä käytettiin Keski-Suomen Kehittämisrahaston kartuttamiseen 4 miljoonaa markkaa. Jäsenmaksurahoituksesta liiton kiinteään toimintaan käytettiin markkaa. Sen lisäksi kustannusalueet hankkivat muuta rahoitusta yhteensä markkaa. Suurin osa muusta rahoituksesta ( markkaa) kohdistui projekteihin tukina ja avustuksina sekä projektituloina. Suurimmat projektit olivat alueidenkäytön kustannusalueella. Liiton kustannusalueiden menot olivat markkaa. Suurin menoerä olivat palkat ja palkkiot sekä henkilöstömenot, joita oli yhteensä markkaa. Lisäksi liitto hankki asiantuntijapalveluita markalla. Muita suurimpia menoeriä olivat matkakorvaukset ( markkaa) ja käyttövarat ( markkaa). Liiton huoneisto- ja tarvikemenot olivat markkaa Talousarvion toteutu- minen Keski-Suomen liiton tuloslaskelma ja rahoituslaskelma näyttävät yli/alijäämää 0 markkaa. Toimintatuottoja budjetoitiin markkaa ja toteutuneet toimintatuotot olivat markkaa. Toimintakuluja budjetoitiin markkaa ja toteutuneet toimintakulut olivat markkaa. Ylitykset johtuivat projektien tulo- ja menorahoituksesta. Tilikauden tulos on markkaa. Tuloksesta siirrettiin Keski-Suomen Kehittämisrahastoon markkaa. Kirjarahastoa kartutettiin markalla. Toiminnan tasausrahastoa kartutettiin markalla. Poistoeroa vähennettiin markkaa ja tehtiin markan investointivaraus atk-laitteiden ja -ohjelmistojen hankintaa varten. Kustannusalueiden nettomenoista (=menot miinus kustannusalueiden tulot) jäi ylijäämää markkaa. Suurin ylijäämä jäi yritystoiminnan kustannusalueelta ja suurin alijäämä liiton yhteiskustannuksista. Liiton yhteiskustannusten kustannusalueelle on kirjattu historiakirjavaraston markan arvonalennus. Vuosikate (ilman rahastosiirtoa) / poistot = 448% Vuosikate (ilman rahastosiirtoa) / asukas=1,75 mk Kustannusalueiden yli- ja alijäämät, markkaa Kustannusalue Tuotot Kulut Nettokulut Budjetoidut nettokulut +Yli/-alijäämä Hallinto ja edun edunvalvonta Maakuntajohto Sisäiset palvelut Alueidenkäyttö Yritystoiminta Tutkimus, koulutus Yhteiskustannukset Yhteensä

21 k 5.2 Kuntien maksuosuudet Keski-Suomen kunnat rahoittivat liiton toimintaa markalla. Maksuosuudet määräytyivät verovuoden 1998 kunnallisveroäyrien suhteessa. Kuntien maksuosuudet vuonna 2000 Kunta Kunnallis- Maksuosuus Maksuosuudesta veroäyrit 2000 K-S Kehittämis- (verov.-98) yhteensä rahastoon Jyväskylä Jyväskylän mlk Laukaa Muurame Hankasalmi Joutsa Leivonmäki Luhanka Toivakka Keuruu Multia Petäjävesi Uurainen Jämsä Jämsänkoski Korpilahti Kuhmoinen Konnevesi Sumiainen Suolahti Äänekoski Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi Kinnula Pihtipudas Viitasaari KESKI-SUOMI Jäsenkuntien maksuosuuden laskentaperusteena olevat verovuoden 1998 äyritiedot perustuvat verotoimiston tilastoon Laskelman perusteena olevat äyritiedot sisältävät äyrit ansiotuloista ja yhteisöäyrit. KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS

22 5.3. Keski-Suomen liiton tilinpäätös Keski-Suomen liiton tuloslaskelma Keski-Suomen liiton tuloslaskelma on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti. Kun sisäisestä tuloslaskelmasta vähennetään sisäiset kirjaukset ( markkaa), saadaan ulkoinen tuloslaskelma. Sisäinen tuloslaskelma 2000 Talousarvio Tilinpäätös - Ali/ + yli arvion TOIMINTATUOTOT , ,05 Myyntitulot ,00 0,00 Maksutuotot 0 0,00 0,00 Tuet ja avustukset , ,50 Muut tuotot , ,55 TOIMINTAKULUT , ,42 Henkilöstökulut , ,17 Palvelujen ostot , ,40 Aineet, tarvikkeet, tavarat *Ostot tilikauden aikana , ,15 *Varastojen vähennys (+) , ,00 Avustukset 0 0,00 0,00 Muut kulut 0 0,00 0,00 KÄYTTÖKATE , ,63 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,33 Korkotuotot 0 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot , ,76 Korkokulut , ,57 Muut rahoituskulut 0 0,00 0,00 VUOSIKATE , ,96 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista , ,00 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0,00 0,00 Satunnaiset tuotot 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS , ,96 Poistoeron vähennys (+) , ,00 Poistoeron lisäys (-) 0 0,00 0,00 Varausten lisäys (-) , ,00 Varausten vähennys (+) 0 0,00 0,00 Rahastojen lisäys (-) , ,96 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 0,00 0,00 22

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277 Kotisivu internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 78 TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100, Jyväskylä Puhelin 014-65200,

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 3 KESKI-SUOMEN LIITTO

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 3 KESKI-SUOMEN LIITTO T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 3 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277 Kotisivu internetissä: http://www.keskisuomi.fi/

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2003 KESKI-SUOMEN LIITTO 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Toimintakertomus 2006 KESKI-SUOMEN LIITTO JULKAISU C 116 ISBN 978-951-594-293-4 SÄHK. ISBN 978-951-594-294-2 KESÄKUU 2007 ISSN 0788-7051 JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Jyväskylä 2009 JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ puhelin 020 7560 200 fax. 020 7560 277 Kotisivu internetissä: http://www.keskisuomi.fi Yhteydet

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 020 7560 200. Kotisivu Internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 020 7560 200. Kotisivu Internetissä: http://www.keskisuomi.fi VUOSIKERTOMUS 2010 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 020 7560 200 Kotisivu Internetissä: http://www.keskisuomi.fi Yhteydet henkilökuntaan: Internet: etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 127 ISBN 978-951-594-345-3 ISSN 0788-7051 Sähk. ISBN 978-951-594-346-0 TOIMINNAN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 107 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\Kehittämisrahasto 2004 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2005 2 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Kuopio 2003 ISSBN 952-5188-46-9 ISSN 1238-5514 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. LIITON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi VUOSIKERTOMUS 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 112 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\KEHITTÄMISRAHASTO 2005 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2006 2 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

E T E L Ä -S A V O N M A A K U N T A L I I T O N

E T E L Ä -S A V O N M A A K U N T A L I I T O N E T E L Ä -S A V O N M A A K U N T A L I I T O N T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 6 BTV-indikaattori komponenteittain 2000..2004 BTV-indikaattorin poikkeama koko maan kehityksestä keskimäärin %-yksikköä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO. Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004

POHJOIS-SAVON LIITTO. Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 POHJOIS-SAVON LIITTO Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 Pohjois-Savon liitto Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 Kuopio 2001 ISSBN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174 Liite Tilinpäätös 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 174 2015 Julkaisu 174 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2015 Tilinpäätös 2014 Painosmäärä 160 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006. Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006. Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1 Häme Region Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006 Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1 2 HÄMEEN LIITTO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006 Talousarvio

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 MAAKUNTAHALLITUS 12.3.2007 LIITTYY ASIAAN 4/1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 MAAKUNTAHALLITUS 12.3.2007 LIITTYY ASIAAN 4/1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 MAAKUNTAHALLITUS 12.3.2007 LIITTYY ASIAAN 4/1 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 TILIKAUDEN TULOKSEN

Lisätiedot

Keski-Suomen tavoite 2-ohjelma 2000-2006

Keski-Suomen tavoite 2-ohjelma 2000-2006 k 1 Keski-Suomen tavoite 2-ohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää Puhelin 014 652 230 Telekopio 014 652 277 Lisätietoja Tavoite 2 -ohjelmapäällikkö,

Lisätiedot

EU:N RAKENNERAHASTOJEN JA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN VUOSIRAPORTTI 2007

EU:N RAKENNERAHASTOJEN JA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN VUOSIRAPORTTI 2007 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 122 0:\06}Toimintakertomukset\Aluekehitysvarat\2007 koko euraportti.doc EU:N RAKENNERAHASTOJEN JA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN VUOSIRAPORTTI 2007 Jyväskylä 2008 Julkaisija:

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi VUOSIKERTOMUS 2011 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012 1 Pirkanmaan liitto Julkaisu B 116 ISBN 978-951-590-291-7 Kansikuva Hannele Kaihola Taitto Kirsti Kivilinna Sisällys 1. Maakuntajohtajan

Lisätiedot

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO Vuosiraportti 2010 Julkaisija: liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 020 7560 200 Kotisivu Internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot