Äidinkielen uuden yo-kokeen kokeilutehtäviä ja opiskelijoiden tuotoksia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Äidinkielen uuden yo-kokeen kokeilutehtäviä ja opiskelijoiden tuotoksia"

Transkriptio

1 Äidinkielen uuden y-kkeen kkeilutehtäviä ja piskelijiden tutksia Minna Harmanen & Merja Lumijärvi & Sara Rutarinne (ÄOL, YTL, HY) 1. TAUSTAA Äidinkielen kkeen kehittämiskkeilun yhteenvet Sara Rutarinne & Jan Hellgren Opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämissuunnitelma Kulutus ja tutkimus vusina : ylippilastutkinnn tisesta äidinkielen kkeesta kehitetään yleissivistystä sekä tiedn käsittelyä ja pätevyyden arviinnin taitja mittaava ke. Kehittämislinjaus liittyy lukikulutuksesta käytävään keskusteluun ja ylippilastutkinnn kehittämiseen sekä ylippilaskkeen Digabisähköistämishankkeeseen, jnka aikataulut julkistettiin keväällä Samassa yhteydessä päivitettiin äidinkielen kkeen tehtävänanta ja aikataulua: yleissivistys irrtettiin äidinkielen kkeesta ja uudistuksen ajankhta kytkettiin äidinkielen kkeen sähköistämiseen syksyllä Vunna tteutettu kehittämiskkeilu tteutettiin aineistvihkjen varassa kynällä ja paperilla vaikkakin sähköistämistä silmällä pitäen. Tehtävien edellyttämät tiedn käsittelyn ja pätevyyden arviinnin taidt ja sekä abiturienttien sittamat valmiudet tai niiden puute antavat suuntaviivat jatkkehittelylle ja vat svellettavissa sähköiseen keympäristöön. Kehittämisryhmä valitsi kehitettäväksi äidinkielen kkeeksi tekstitaidn kkeen, kska siinä arviidaan kkelaan kriittistä ja kulttuurista lukutaita. Tekstitaidlla tarkitetaan kkelaan taita eritellä, tulkita, arviida, hyödyntää ja tuttaa erilaisia tekstejä tietisena niiden tavitteista, ilmaisukeinista ja knteksteista. (Äidinkielen kkeen määräykset, 2012.) Kkeilussa kehitettiin tekstitaidn kkeen siksi suunniteltu kriittisen lukutaidn tehtävä. Tehtävät suunnattiin krkeatasiseen tiedn käsittelyyn ja arviintiin laajentamalla tarkasteltavaa tekstimaailmaa, edellyttämällä aineistn rajaamista, hyödyntämistä, erittelyä, tulkintaa, arviintia ja kntekstualisintia jättämällä relevanttien tekstien, tietjen ja väitteiden löytäminen piskelijan itsensä harteille sekä khdistamalla tehtäviä tiedn lutettavuuden arviintiin. Kkeilua varten kehitettiin yhteensä 15 sumenkielistä tehtävää, jita kkeiltiin yhdeksässä lukissa. Vastaavaan rutsinkieliseen kkeiluun kehitettiin 16 erilaista tehtävää, jita kkeiltiin kuudessa lukissa. Sekä sumen- että rutsinkieliset lukit livat erilaisia ja eri pulilla Sumea. Kkeiluun sallistui yhteensä 931 abiturienttia. Kkeilun tehtävistä dtuksenmukaisella tavalla nnistuneina vi pitää esimerkiksi tehtäviä ÄC2, ÄD1 ja ÄE3 (ks. jenteen sa 2). Kkeilu ti esiin nnistuneille tehtäville minaisia piirteitä. Ne kehttavat rajaamaan tai valitsemaan tieta tietystä näkökulmasta sekä arviimaan sitä. Ne vat myös susittuja piskelijiden valinnan khteena. Vastaukset sittavat, että piskelijilla n tehtävien edellyttämää saamista, samalla kun tehtävä kuitenkin erttelee vastauksia tehkkaasti. Vaikka tehtävät vat selvästi erilaisia kuin aiemmat tekstitaidn kkeen tehtävät, ne pysyvät kuitenkin äidinkielen kkeen 1

2 määräysten ja äidinkielen ja kirjallisuuden petussuunnitelman puitteissa. Osassa kkeilun tehtäviä havaittiin myös rajituksia, jista keskeiset liittyvät tehtävänannn mutiluun, aineistn vaativuuteen mutta myös sellaisiin abiturienttien tiednkäsittelytaidn ulttuvuuksiin kuin laajan aineistn hallintaan, lukutapjen funktinaaliseen valintaan, tarkituksenmukaisen näkökulman rajaamiseen, vastauksen rakentamiseen ja ajanhallintaan. Opettajien palautteesta ilmenee, että he pitävät täydennyskulutusta uuden kkeen käyttöön ttamisen välttämättömänä sana. Avimessa palautteessa tutiin esiin myös aiheellinen huli syvällisen tekstianalyysin, argumentaatianalyysin sekä vaativien kaunkirjallisten tekstien kulttuurisen lukutaidn khtalsta uudessa kkeessa. Uusi ke ei saa jhtaa saamisen kaventumiseen. Kehittämiskkeilu sitti, että abiturienteilla n valmiuksia käsitellä tieta ja arviida sen pätevyyttä mutta selvästi he vat myös tttumattmia kielentämään näitä havaintjaan. Vastauksista välittyy, ettei piskelijilla le ainakaan kulukntekstissa tttumusta sellaisten lukustrategiiden käyttöön, jiden avulla he pystyisivät tai uskaltaisivat npeasti valita tehtävän kannalta lennaiset ja jättää humitta epälennaiset tekstit. Lisäksi vi humata, että vaikka tiedn käsittelyn valmiuksia n, ne eivät mudsta sellaisia valmiita tulkintakehyksiä, jllaisten maksuminen edellyttää järjestelmällistä ja pitkäjänteistä harjittelua. Myös käsitteitä tarvitaan. Tulevan kkeen kehittämistyössä n myös phdittava, nk nykyjak tekstitaidn ja esseekkeen sekä niihin vakiintuneiden vastaustapjen välillä tarkituksenmukainen. Onk ke jatkssakin kaksisainen ja kaksipäiväinen? Saavatk piskelijat valita tehtävänsä ja miten suuresta valiksta? Millainen paintus tiedn käsittelyllä n tulevassa kkeessa? Onk vaarana, että. ppiaineen nimeenkin kuuluva kaunkirjallisuus ja sen lukeminen jäävät paitsin? Miten tisin sanen käytetään äidinkielen kkeen rajalliset mahdllisuudet järkevällä tavalla? Sähköinen ke mahdllistaa aineistmäärien kasvattamisen, mutta tämän mahdllisuuden käyttöön ttamisessa n phdittava myös aineistmäärän ja mahdllisten avinten aineistjen hetergeenisyyden vaikutusta tisaalta kkelaiden ajankäyttöön mutta myös arviintiin. Kysymys liittyy muun muassa siihen, tarjtaank kkelaille jatkssa pääsy jhnkin tietkantaan vai avimeen internetiin. Kehittelytyössä n myös jllakin tavalla tettava humin erilaiset ppijat. Entistä laajemmat aineistt vivat aiheuttaa esimerkiksi lukemisen ja kirjittamisen erityisvaikeuksista kärsiville piskeluun ennen näkemättömiä kynnyksiä. Kehittämistyö ulttuu äidinkielen ketta laajempaan kntekstiin, ainakin lukin petussuunnitelmauudistukseen, ppimateriaaleihin, petukseen ja pettajien täydennyskulutukseen. Kkeilun tulkset eivät haasta vain nykyistä äidinkielen ketta vaan sittavat, että syksyn 2018 sähköisen äidinkielen kkeen vaikutukset vat mittavat. Kkeilun tteuttajat: Ylippilastutkinnn äidinkielen kkeen kehittämisryhmä: pj. Pirj Sink / Minna- Riitta Luukka; YTL:n äidinkielen jaksen varsinaiset jäsenet; ÄOL:n ja pettajien edustajat Minna Harmanen ja Merja Lumijärvi sekä kaksi SMLF:n edustajaa; tutkijat Sara Rutarinne ja Jan Hellgren (myös jaksen vars. jäsen). Kehittämishankkeen tukiryhmä: YTL:n pj. Juhani Lkki / Patrik Scheinin OKM:n Heikki Blm, OAJ:n Olavi Arra OAJ:sta sekä OPH:n Jrma Kauppinen. Kkeiluhankkeen yksityiskhtainen raprtti julkaistaan alkusyksystä

3 2 Kriittisen lukutaidn tehtävät ja aineistluettelt Kriittisen lukutaidn tehtävä suunniteltiin tekstitaidn kkeen siksi, jssa piskelija jutuu itse valitsemaan aineistnsa ja arviimaan sitä. Yleissivistys samastettiin LOPSin eheyttäviin aihekknaisuuksiin. Sarja A. Sandy-myrsky, LOPSin aihekknaisuus viestintä- ja mediasaaminen Tehtävät: ÄA1. Mikä asema yksilöllä n aineistn uutisten tiednlähteenä. Arvii eri henkilölähteiden merkitystä tiedn lutettavuuden näkökulmasta. ÄA2. Mille khderyhmille aneistn eri uutiset n sunnattu? Miten se näkyy eri uutisissa? ÄA3. Valitse klme Sandy-myrskyä käsittelevää uutista ja aseta ne tärkeysjärjestykseen sisällön merkittävyyden perusteella. Perustele ratkaisusi. : Ramin Talaie; Ilkka Timnen: Killis-USA laski kulleita ja tuhja Sandyn jäljiltä (uutiskuva & uutinenstt: Sandyn tuht riesana vielä pitkään (uutinen) Päivi Sinisal, STT: Tuh näkyy pitkään (uutinen) STT: Nkian Elp jäi jumiin Sandy-myrskyssä (verkkuutinen) Fedin Lckhart: Sandyn tuhja liian aikaista arviida (verkkuutinen) Twitterin pilantek suututti (uutinen) Kuva-aineist (uutiskuva ja pilakuvia Sandy-myrskystä ja sen aiheuttamasta tuhsta). Sarja B. Oksas-keskustelu, LOPSin aihekknaisuus kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Tehtävät: ÄB1. Millaista keskustelua Sfi Oksasen Puhdistus-rmaani n herättänyt? Phdi, mistä keskustelun mniäänisyys jhtuu? ÄB2. Arvii Oksasen Puhdistus-rmaanin (-näytelmän ja/tai -elkuvan) yhteiskunnallista merkitystä aineistn ja tietjesi varassa. ÄB3. Lue aineista kriittisesti ja arvii, millaisen kuvan Virn lähihistriasta se antaa. Arvii eri tekstien lutettavuutta tiednlähteenä. Sfi Oksanen: Puhdistus (rmaanikatkelma) Pekka Tarkka: Finlandia-kirjallisuuspalkint (puhekatkelma) Jaan Kaplinski: Sfi Oksasen Puhdistus (blgimerkintä, sum. Matti Laitinen) Kaja Kunnas: Ministeri pulustaa Puhdistusta... (verkkuutinen) Karri Kkk: Sfi Oksanen kaivelee yhä Jaan Kaplinskin mieltä (blgimerkintä) Sirpa Pääkkönen: Virn kirjallisuus tarvitsee Sfi Oksasta (essee) Sarja C. Energiajumat, LOPSin aihekknaisuus hyvintinti ja turvallisuus Tehtävät ÄC1. Kirjita energiajumia kskevasta keskustelusta kmmentiva referaatti, jssa esittelet ja arviit esitettyjä näkemyksiä tiedn lutettavuuden näkökulmasta. ÄC2. Miten asiantuntijiden näkemykset energiajumien terveysvaikutuksista eravat tisistaan? Miten selität näkemyserja? ÄC3. Lue energiajumia kskevaa aineista kriittisesti. Mitä valintja energiajumista kertvissa uutisissa n tehty? Mitä uutisissa kerrtaan, mitä jätetään kertmatta? 3

4 Evira: Ovatk energiajumat turvallisia (ktisivu) Talussanmat: Energiajumat vat huumetta (verkkuutinen) Talussanmat: Evira huumeväitteestä: Liiittelua (verkkuutinen) Marika Lämsä: Energiajumaan jää helpsti kukkuun (verkkuutinen) Meri Niinistö: Nuret etsivät humalaa energiajumista (verkkuutinen) Hikipedia: Energiajuma (verkkartikkeli) Battery energy drink (etiketti) Sarja D. Ilmastnmuuts, LOPSin aihekknaisuus kestävä kehitys Tehtävät ÄD1. Mitkä aineistssa esiintyvät tiedt eivät le ttta? Perustele tekstistä löytyvillä vihjeillä ja tiedillasi. ÄD2. Mitä aineiststa löytyviä faktja ja perusteluja hyödyntäisit, js sinun pitäisi vakuuttaa epäilijä siitä, että ilmastnmuuts n tdellinen ilmiö. Perustele valintasi. ÄD3. Tutki aineista. Mitkä seikat vaikuttavat tdella ihmisen käsitykseen ilmastnmuutksesta? Kulun bilgia Lukikurssi 2 3: Ilman hiilidiksiditasapainn säilyminen (ja muita tteita lukin 1990-luvun ppikirjasta) Tutkijiden usk ilmastnmuutksen pysäyttämiseen hrjuu (verkkuutinen) Dkumenttiprjekti: Uusi näkemys. Vaihtehtja viralliselle ttuudelle (nettisivust) Reasn: Usk ilmastnmuutkseen ei riipu tietämyksen määrästä (verkkuutinen) Rist Ismäki: Jättiläismäinen peili avaruudessa (tietkirjate) Odttelevat sitten uutta hirmumyrskyä sinne ranniklle (FB-viestiketju) Sumi24: Tässä Tieteellinen fakta viesti (nettifrumite) Ilmastnmuuts (Ggle-haku) Sarja E. Mannerheim faktana ja fiktina, LOPSin aihekknaisuus kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Tehtävät ÄE1. Erittele eri sukuplvien Mannerheim-kuvaa. Tiivistä lpuksi ydinasiat tietlaatikkn. ÄE2. Mikä tai mitkä aineistn kirjitetuista teksteistä n tai vat fiktita? Perustele tietjesi ja tekstihavaintjesi avulla. ÄE3. Valitse 3 näytettä tarkasteluun. Päättele analyysisi ja tietjesi avulla, millaisessa hist- riallisessa ja kulttuurisessa tilanteessa ne vat syntyneet. Eer Järnefelt, Carl Gustaf Emil Mannerheim (mutkuva) Pyöveli Mannerheim (lentlehtinen) Telley Savalas Otien Sumen marsalkkana (kuva) Katariina Lillqvist, Uralin perhnen -animaatielkuva (kuva) Kurikka (kansilehti). Sepp Virtanen, Marski (run) C. G. Mannerheim, Sumen Marsalkan muistelmat Juha Seppälä, Sumen histria (rmaanikatkelma) Raija Oranen, Metsästäjän sydän (rmaanikatkelma) Hannu Raittila, Marsalkka (rmaanikatkelma) Jukka Lindfrs, Mannerheim miesten mies? (blgimerkintä) Raija Oranen, Mannerheim (blgimerkintä) 4

5 3 Vastausnäytteitä Esim. 1, tehtävä ÄE3, kkelas F157 Mannerheimin pilkkaa ja pulustusta Salanimi Kukryniksyn lentlehtinen Pyöveli Mannerheim esittää Mannerheimin mahdllisimman hunssa valssa. Hänet esitetään tsaarinrenkinä, valkisena pyövelikenraalina, riistäjäkapitalistina ja hänellä n sujeluskuntatunnukset. Lentlehtinen n levitetty sumalaisille hajittamaan yhtenäisyyttä ja lannistamaan taistelutahta. Raija Orasen blgimerkintä Mannerheim pulestaan pulustaa Mannerheimiä. Oranen ei kuitenkaan viittaa tiseen maailmanstaan vaan suurmiehen hmkhuun. Hän kert perehtyneensä Mannerheimin elämään hulellisesti ja valinneensa rmaaniinsa Mannerheimin elämän tärkeimmät naiset. Oranen pulustaa myös Mannerheimin timia sisällissdan yhteydessä. Hän kirjittaa: - nimen maan Mannerheim yritti estää valkisten surittamat tihutyöt ja punavankien kurjan khtelun. Oranen san Mannerheimin lleen ivallinen khde ja saaneen sakseen tyypillistä vihllisen demnisintia. Hän siis vertaa hmseksuaalisuusväitöksiä sisällissdan syyttelyyn, mutta hänen mukaansa väitteet vat selvästi aiheettmia ja sittavat tietämättömyyttä. Juha Seppälän rmaanista Sumen histria (1998) tettu katkelmakin kert sisällissdasta. Rmaanikatkelman sävy n ivallinen, kska siinä tyyli n aika ajin alatyylistä ja Mannerheimia kuvataan hieman välinpitämättömänä sekä ylimielisenä. Rmaanikatkelma ehdttaa, että Mannerheim lisikin melk passiivisesti ja sattumalta nussut sankariksi. Tes ei le nykyaikana aina, jssa kyseenalaistetaan Mannerheimin hhdkkuutta. Nykykulttuurissa hän n juuri sellainen sumalainen, jka jakaa jyrkästi mielipiteitä pulesta ja vastaan. Syistä vähäisin ei le ainakaan hänen asemansa sisällissdassa, jhn aiheisttkin liittyvät. Esim. 2 tehtävä ÄE3, kkelas L763 Mannerheimista n mneksi Eer Järnefeltin maalauksessa valtin hitaja, kenraali Mannerheim, valtineuvst (1922) annetaan Sumen histrian puhuttavasta henkilöstä hyvin knservatiivinen kuva. Siinä missä Juha Seppälä pulestaan pardisi Mannerheimiä Rmaanissaan sumenhistria (1998), phtii Jukka Lindfrsin Mannerheim miesten mies? blgiteksti aikakautemme vaikuttajan seksuaalista suuntautumista. (Alituskappale) Maailman kehittyessä kulttuuri muuttuu ja ttaa vaikutteita muista kulttuureista. Avimuus kasvaa ja vaikeistakin asiista, kuten hmudesta, vidaan puhua ja phtia Lindfrsin tapaan netissä. Seppälä vi kirjittaa Rmaaneja pardisiden. Vimme tulkita Järnefeltin Mannerheim mutkuvaa yhä uudelleen, uusilla silmillä. (Lpetuskappale) Esim. 3, tehtävä ÄC2, kkelas G233 Asiantuntijiden näkemysten eriäväisyys Asiantuntijiden mielipiteet energiajumien haittavaikutuksista terveydelle vaihtelevat laajasti. Näiden lutettavina pidettyjen tahjen perustelut turvaavat niin tieteeseen ja tutkimuksiin, liiitteluun ja järkeen siinä missä suranaiseen peltteluunkin. Vaikka energiajumien haitallisuus herättää useita eriäviä mielipiteitä, asiantuntijiden jukssa, ei mikään tah tunnu löytävän energiajumien terveysvaikutuksista varsinaisesti mitään psitiivistakaan halpaa hintaa ja mahdllista piristävää vaikutusta lukuun ttamatta. (Alituskappale) ( ) Kanadalaislääkärien ammattijärjestö vertaa energiajumia huumeisiin ja lääkäri Paul Hebert parjaa energiajumia täysillä väittäen niiden aiheuttavan muun muassa pahinvintia, rytmihäiriöitä ja ahdistusta (Talussanmat: Energiajumat vat huumetta.) Lääkärien kanta energiajumiin n ymmärrettävästi jyrkän negatiivinen vathan lääkärit terveydensujelijita. Näkemys menee hieman liiittelun pulelle, mutta tisaalta yliampuvuus sai sakseen varmasti humita ja saa ihmiset ajattelemaan energiajumien terveysvaikutuksia, mikä lieneekin kanadalaislääkärien perimmäinen tavite. (3. kappale) Maltillisempaa näkemystä kannattavat niin Evira kuin Kffin viestintäpäällikkö Tim Mikklakin. Sumen elintarviketurvallisuuspäällikkö Tim Mikklakin. Sumen elintarvi- 5

6 keturvallisuusvirastn yksikön jhtaja Arja Kaipnen tyrmää huumeväitteet ja tarjaa faktatieta nurten kfeiininsaannin pääasiallisista lähteistä phjismaisen tutkimuksen perusteella: vutiaiden päivittäisestä kfeiininsaannista vain viisi prsenttia tulee energiajumista, kun taas klajumista ja kahvista tulee 37 prsenttia ja teestä 21 prsenttia. (Talussanmat: Evira huumeväitteestä: Liiittelua) (4. kpl) Asiantuntijiden näkemykset vat siis varsin mninaisia erilaisten tutkimusten ja muiden tekijöiden vuksi. Mielipiteeseen vaikuttavat muun muassa yhteisön dtukset, asenteet ja arvstukset kuten myös asiantuntijan pulueellisuus ja mtiivi. (Lpetuskappale) Eviran Arja Kaipsen mielestä Paul Hebertin väitteet vat liiiteltuja, vaikkei itse puhu energiajumien pulesta. Ei hänkään niitä susittele, etenkään lapsille, mutta tarkastelee niiden vaikutuksia ehkä hieman realistisemmin. Kffin viestintä päällikkö Tim Mikkla n Kaipsen kanssa samilla linjilla, ehkä hieman pulustavalla kannalla Paul Hebertin väitteistä. Mikklan suhtautuminen n varmasti armllisempi, sillä hänen firmansa valmistaa energiajumia. (3. kpl) Energiajumien terveysvaikutuksista llaan aikalailla samaa mieltä kaikkialla, varsinkin lasten khdalla. Suurimmat ert näkyvätkin siinä, että tiset haluaisivat nstaa stajien ikärajja ja tisille nykyinen käytäntö n juuri spiva. (Lpetus) Esim. 4, tehtävä ÄC2, kkelas K712 Lasten terveys tärkeää Asiantuntijiden näkemykset energiajumien terveysvaikutuksista eivät suuresti era tisistaan, lukuun ttamatta yksittäisiä kärjistettyjä mielipiteitä. EU:n elintarvikealan tiedekmitean tutkimusten mukaan energiajumien khtuukäyttö terveille aikuisille ei le haitallista, mutta lapsille niitä ei susitella suuren kfeiinin määrästä ja sen sivuvaikutusten takia. Mnet vatkin sitä mieltä, että lapset ja nuret eivät saisi juda kfeiinipitisia jumia, varmastikin sujellakseen heitä riippuvuudelta ja epäterveellisiltä sivuvaikutuksilta. (Alituskappale) Kanadalaislääkäreiden ammattijärjestön mukaan energiajumien kulutus n vaarallista ja npealle riippuvuudelle altistavaa. Järjestön yhden lääkärin Paul Hebertin kanta n erittäin radikaali ja kärjistetty verratessa energiajumia huumeisiin, mikä kert hänen levan täysin niitä vastaan. Lääkärin ammatissa työskentelevän käsitykset terveydestä saattavat erta muista, hänen llessaan tietisempi siitä. Se n saattanut vaikuttaa Hebertin ankaraan mielipiteeseen, mutta ttaen humin Kanadassa myytävien energiajumien kfeiinipitisuus, humataan, että se n paljn suurempi kuin esimerkiksi Sumessa. (2. kpl) Esim. 5, tehtävä ÄD1, kkelas H435 Ilmastnmuutksen tutkimista kriittisin silmin ssa käsitellään ilmastnmuutsta ja siihen liittyviä ngelmia, kuten hiilidiksidipäästöt, jtka herättävät aktiivista keskustelua ympäri maailmaa. Kaikki näistä tiedista eivät kuitenkaan le ttta, jten n hyvä tarkkailla kriittisesti näitä kyseisiä tekstejä. (Alituskappale) Yksi aineistn sa n Facebk-päivitys, jssa eri ihmiset vat phtineet ilmastnmuutsta. Facebk- päivitys ei le uskttava tiednlähde, kska se perustuu ihmisten miin mielipiteisiin. Kyseisessä Facebk-palstassa henkilöt tietävät ilmastnmuutksesta jtain enemmän, mutta siltikin vastaukset perustuvat heidän miin kkemuksiinsa ja mielipiteisiinsä, jnka takia Facebk-päivitys ei le pätevä tiednlähde. Illuminatien keksimä juttu et saatais ihmiset pelkäämään ja syytävään rahansa kaikkeen ympäristöystävälliseen skeidaan, perustuu täysin naisen (3) miin kkemuksiin asiasta. (2. kpl) Viimeisenä aineistna li Ggle-selain, jssa li haettu ilmastnmuutsta. Alla levat linkit vaikuttavat kaikki melk lutettavilta sivustilta, mutta aina netissä selaillessa täytyy lla kriittinen lukemiansa ja näkemiänsä juttuja khtaan. Eli näihinkään sivuihin ei tule 6

7 luttaa ennen kuin n varmistanut niiden luttavuuden. (6. kpl) Ilmastnmuuts n paljn keskustelua herättävä aihe, jssa tulee esille paljn erilaisia mielipiteitä. Aina kannattaa kiinnittää humita tekstin julkaisupaikkaan ja tekstin perusteluihin ennen kuin luttaa niihin täysin. (Lpetuskappale) Esim. 6, tehtävä ÄD1, kkelas F105 Epättuudet aineistssa sta löytyy useita erityyppisiä vääriä tietja eri teksteistä. Useassa tapauksessa ne jhtuvat vajavaisesta tilanteen hahmttamisesta, jissain tapauksissa täydestä väärinymmärryksestä. Myös epätarkkuuksia ja harhaanjhtavia ilmauksia n löydettävinä aineiststa. (Alituskappale) Dkumenttiprjekti: Uusi näkemys - verkksivustlta löytyy useita virheitä ja epätarkkuuksia, jtka sisältävät implisiittisiä epättuuksia. Sivustlla kerrtaan esimerkiksi IPCC:n tulksia ja metdeja vastustavia tutkijita levan paljn enemmän kuin IPCC:n tutkijita ja nämä jukt samaistetaan ihmisten aiheuttamaan ilmastnmuutkseen epäillen suhtautuviin ja niihin uskviin tutkijihin. Tämä n virheellistä ajattelua, sillä kaikki ilmastnmuutkseen uskvat tutkijat eivät kuulu IPCC:hen tai tee sen kanssa yhteistyötä tutkimuksessa. Tisaalta ilmastnmuutkseen uskva tutkija vi myös perustella mielipiteensä muilla asiilla kuin IPCC ja vastustaa IPCC:n tutkimusmetdeja jstakin syystä. (2. kpl) Facebk-viestiketju sisältää paljn virheitä. Illuminatin lemassalsta sen virallisen lpettamisen kauan aikaa sitten ei le kunnn tdisteita, vaan Illuminati-teriat vat vain salaliittteriita ilman kunnn phjaa, kuten Uusi maailmanjärjestys - ajatuksetkin. Myös puhuttu hirmumyrskyjä ja maanjäristyksiä aiheuttava mekanismi n mahdtn. Myös epäusk esimerkiksi pintalämpötiljen merkityksettömyyteen n perusteetnta timivien säätilamallinnuksien takia. Salaliittteriihin kuuluu myös väite, ettei Kuussa lisi käyty, sillä niin suuri rganisaati lisi varmasti vutanut pitävät tdisteet huijauksesta, ja Neuvstliitt varmasti seurasi kuulentja, sekä radilähetyksetkin vat tulleet sieltä radiamatööritkin vat kuunnelleet niitä suraan. (Lpetuskappale, jatkuu ) Esim. 7, tehtävä ÄA1, kkelas G294 Yksilöt uutisten tiednlähteinä Yhdysvaltja ravistelleesta Sandy-myrskystä kertvat uutiset käyttävät tietlähteinä eri henkilöiden lausuntja aiheesta. Sumalainen media siteeraa niin viranmaisia kuin tavallisia kansalaisiakin. Suria lainauksia käytetään, kska ne rytmittävät uutisia. Samalla uutisesta tulee helpplukuisempi. Asiantuntijan tai silminnäkijän lausunt antaa uutiselle lisää uskttavuutta. Pelkästä timittajan sepustuksesta n helpp ajatella, että timittaja vain hrisee miaan. Myös klumneihin ja esimerkiksi blgikirjituksiin haetaan usein uskttavuutta siteeraamalla sellaisia näkemyksiä, jtka spivat yhteen man teesin kanssa. (Alituskappale) Aamulehdessä julkaistu Ilkka Timsen kirjittama uutinen siteeraa lähinnä yhdysvaltalaisia viranmaistahja. Uutisen sitaatit vat nimenmaan epäsuria lainauksia. Esiin nstetaan sisäministeri Janet Naplitann, New Jerseyn prmestari Chris Christien ja New Yrkin savaltin kuvernööri Andrew Cumn katsaukset kriisin seurauksiin ja jälkihitn. (2. kpl) Päivi Sinisaln kirjittamassa STT:n uutisessa pääasiallinen haastateltava n Sumen YK-lähetystön edustaja Riitta Gerlander. Kuitenkin Gerlander kmmenti myrskyä silminnäkijän tavin, tavallisena newyrkilaisena. Sen sijaan Ilkka Timsen kirjittaman uutisen yhteydessä n pienempi niin santtu kainaljuttu, jssa haastatellaan tavallisia myrskytuht kkeneita amerikkalaisia. Nämä ihmiset esitellään pelkällä nimellä ilman ammattiasemasta kertvia titteleitä. Kysymys kuuluukin: miksi Gerlanderin tapauksessa kerrttiin hänen virka-asemansa, vaikkei hänellä le varsinaista rlia myrskytuhjen selvittelyssä? Js Gerlander lisi esitelty Sumen YK-lähetystön edustajan sijaan esimerkiksi New Yrkissa asuvana sumalaisena, lisivatk hänen kauhistelevat silminnäkijähavaintnsa vähemmän arvkkaita? (3. kpl) (Vastauksessa n vielä 4 kappaletta.) 7

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen petukseen ja ppimiseen Edu.fi http://edu.fi/etusivu Opetushallituksen

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Krkeakuluhakujen uudistus 2014 - inftilaisuus krkeakulujen vieraskielisen kulutuksen virkailijille Verkkpäätimittaja Satu Merilut, OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintplku Oppijan verkkpalvelu

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä Raprtti 24.2.2015 Väkivaltainen ekstremismi Sumessa tilannekatsaus 1/2015 Tiivistelmä Väkivaltaista ääriajattelua ja siihen viittaavia merkkejä havaitaan sumalaisissa lukiissa ja ammattikuluissa. Varsinaisia

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä Päivä liitssa päivä järjestettiin 2.10.2014 Val-talssa Helsingin Pasilassa. Päivään sallistui pääkaupunkiseudun urheiluseurjen päätimisia timihenkilöitä sekä yleisurheilukuluhjaaja. Tähän yhteenvetn n

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Perustiedt: Hakuaika: 31.10.2017 päätös pyritään tekemään maaliskuun alkuun mennessä Haun tarkituksena n tukea Muutsta liikkeellä linjausten,

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Hittieteen laits VALINTAKOE 15.5.2013, Kysymykset ja arviintikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedn kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Erikssn K, Isla A, Kyngäs H,

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

nettiluento Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätietoa: www.duoduo.fi

nettiluento Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätietoa: www.duoduo.fi nettiluent Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätieta: www.dudu.fi Du nettiluent: Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet KT Jaana Anglé Tiistai 28.10.2014

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa;

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa; VITAPIIIASKUT II Tarkastellaan sinimutista vaihtjännitettä ja vaihtvirtaa; u sin π ft ja i sin π ft sekä vaihtvirtapiiriä, jssa n sarjaan kytkettyinä vastus, käämi ja kndensaattri (-piiri) ulkisen vastuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Äidinkielen ylioppilaskokeeseen kriittisen lukutaidon tehtävä

Äidinkielen ylioppilaskokeeseen kriittisen lukutaidon tehtävä 1 Äidinkielen ylioppilaskokeeseen kriittisen lukutaidon tehtävä Lähtökohta ja tavoite Tässä tiivistelmässä esitellään ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeen kehittämiskokeilun päätulokset. Kokeiluratkaisuista,

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET MIKKO YLIKULJUN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN

OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET MIKKO YLIKULJUN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET MIKKO YLIKULJUN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN Phjis- Sumen hallint-ikeus PL 189 90101 OULU 26.10.2014 (saapunut 27.10.2014) Valituksen laatijan

Lisätiedot

Äidinkielen uuden yo-kokeen kokeilutehtäviä ja opiskelijoiden tuotoksia

Äidinkielen uuden yo-kokeen kokeilutehtäviä ja opiskelijoiden tuotoksia Äidinkielen uuden yo-kokeen kokeilutehtäviä ja opiskelijoiden tuotoksia Minna Harmanen Merja Lumijärvi Sara Routarinne Esityksen rakenne Tehtävänanto Kriittisen lukutaidon tehtävä Toteutus Tulokset Vastauskatkelmia

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 4. PUHETERAPIA

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry. Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kesto 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnro 2089/325/2011

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry. Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kesto 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnro 2089/325/2011 Sumen Elintarviketyöläisten Liitt ry Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kest 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnr 2089/325/2011 Jaana Saaranen 20.1.2014 1 Sisällys Hankkeen tavite... 1 Hankesapulet ja yhteistyö...

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet

TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet 2015-03-16 1 (6) TeliaSneran eettiset timintaperiaatteet TeliaSnera n hyväksynyt yhteiset periaatteet knsernimme timinnan perustaksi. Odtamme TeliaSneran kaikkien työntekijöiden nudattavan päivittäisessä

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET Tekijän nimi LuK -tutkielma Ympäristötiede Kupin ylipist, ympäristötieteen laits Helmikuu 2007 2 Kupin ylipist ympäristötieteen laits LuK -tutkielma KUOPION YLIOPISTO, Lunnntieteiden

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki)

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki) TOJ:n hankinta- ja käyttööntt Espn kaupunki 29.11.2012 Hannu Rajala (asiakirjahallinnn suunnittelija, asiakirjahallint, Espn kaupunki) Sisältö Taustaa Espn TOJ:n hankinnasta vaatimusmäärittelyprjektit

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Lukuvusi 2010 11 Opintjen suunnittelu ja pintneuvnta Opintjen suunnittelu n lennainen sa piskelua. Suunnittelu alkaa j sillin, kun piskelija saa tiedn piskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietja

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

Kysely yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Pohjois-Pohjanmaan korkeakouluopiskelijoille

Kysely yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Pohjois-Pohjanmaan korkeakouluopiskelijoille Kysely yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Phjis-Phjanmaan krkeakulupiskelijille Syyskuu 2014 Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -prjekti Tarve ja timintatapa Tarve kyselylle syntyi Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Uusi Paradigma Mun juttu! Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyraportti

Uusi Paradigma Mun juttu! Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyraportti Uusi Paradigma Mun juttu! Mun tulevaisuus! Nuriskyselyraprtti Jensuun ylipist Savnlinnan kulutus- ja kehittämiskeskus Ulla Peräkrpi Saija Salmi Helmikuu 2009 Sisältö JOHDANTO 2 2 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Selvitys kolmiportaisen tuen toteutumisesta varhaiskasvatuksessa

Selvitys kolmiportaisen tuen toteutumisesta varhaiskasvatuksessa 1 Selvitys klmiprtaisen tuen tteutumisesta varhaiskasvatuksessa Sumenkielinen varhaiskasvatus Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 22.10.2014 2 1. Selvityksen taustaa Espn varhais- ja petuslautakunta n

Lisätiedot