Padasjoki Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Padasjoki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Padasjoki Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Padasjoki"

Transkriptio

1 Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 43,11 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 953,07 3. Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. mies 14 51,85% 2. nainen 13 48,15% Yhteensä % 4. Siviilisääty Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. naimisissa/avoliitossa 25 92,59% 2. naimaton 1 3,70% 3. muu (leski/eronnut) 1 3,70% Yhteensä % 5. Koulutuksenne? (valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäär ä Prosentt i 20% 40% 60% 80% 100% Kansa-/peruskoulu 11 40,74% Ammattikoulu/kurssi 3 11,11% Ylioppilas (ei ammattikoulutusta) 1 3,70% 4 Opisto-/ koulutason tutkinto 7 25,93% Sivu 1

2 . 5. Alempi korkeakoulututkinto/ammattikorkeakou lu 1 3,70% Ylempi korkeakoulututkinto 3 11,11% Muu, mikä 1 3,70% Yhteensä % 6. Mikä on ammattiasemanne tällä hetkellä? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Johtava asema 0 0,00% 2. Ylempi toimihenkilö 2 7,41% 3. Alempi toimihenkilö 5 18,52% 4. Työntekijä 3 11,11% 5. Yrittäjä 2 7,41% 6. Maatalousyrittäjä 1 3,70% 7. Opiskelija 2 7,41% 8. Hoidan lapsia/kotia/omaisia 0 0,00% 9. Työtön/lomautettu 1 3,70% 10. Eläkeläinen 9 33,33% 11. Muu, mikä 2 7,41% Yhteensä % 7. Nykyinen työnantajanne? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kunta/kuntayhtymä 6 22,22% 2. Kunnan yhtiö/liikelaitos 1 3,70% 3. Valtio/ muu julkinen 0 0,00% 4. Järjestö/yhdistys 1 3,70% 5. Yritys 5 18,52% Sivu 2

3 6. Oma yritys/itse työllistynyt 3 11,11% 7. Ei työelämässä 11 40,74% 8. Muu, mikä 0 0,00% Yhteensä % 8. Nykyinen perhemuotonne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Yksin asuva 1 3,70% Kahden tai useamman aikuisen talous, ei alaikäisiä lapsia Kahden tai useamman aikuisen talous, yksi tai useampia alaikäisiä lapsia Yhden aikuisen talous, yksi tai useampia alaikäisiä lapsia 22 81,48% 4 14,81% 0 0,00% 5. Muu, mikä 0 0,00% Yhteensä % 9. Yhteiskunnallisia näkemyksiä kuvataan julkisessa keskustelussa usein vasemmisto-oikeisto - ulottuvuudella. Miten sijoittaisitte itsenne tälle ulottuvuudelle? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Vasemmisto 2 7,69% ,85% ,15% ,38% 5. Oikeisto 7 26,92% Yhteensä % 10. Miten tyytyväinen olette Yhteensä Sivu 3

4 Erittäin tyytymätön (Arvo: 1) (Arvo: (Arvo: (Arvo: 2) 3) 4) Erittäin tyytyväinen (Arvo: 5) Nykyiseen elämäntilanteeseenne yleensä (avg: 3,74) Omaan tai perheenne taloudelliseen tilanteeseen (avg: 3,33) Omaan tai perheenne asumistilanteeseen (avg: 4,07) Sosiaalisiin suhteisiin ympäristössänne (avg: 3,48) Kuntanne yhteisöllisyyteen (avg: 2,88) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Yhteensä 4 % 15 % 21 % 45 % 15 % 11. Mitä sanomalehtiä luette? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. En lue sanomalehtiä 1 3,70% 2. Etelä-Suomen Sanomat 20 74,07% 3. Paikallinen ilmaisjakelulehti 4 14,81% 4. Käytän vain internettiä 0 0,00% 5. Paikallislehti/pitäjänlehti, tilattava, mikä 6. Valtakunnallinen sanomalehti, mikä 25 92,59% 10 37,04% Yhteensä 12. Ihminen voi samaistua ja kokea kuuluvansa erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin. Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta seuraaviin alueellisiin kokonaisuuksiin? Erittäin vähän (Arvo: 2 (Arvo: 3 (Arvo: 4 (Arvo: Erittäin Yhteensä paljon (Arvo: 1) 2) 3) 4) 5) Sivu 4

5 Lähin naapurusto (avg: 3,12) Kaupunginosa tai kylä (avg: 3,20) Seurakunta (avg: 3,73) Asuinkunta tai - kaupunki (avg: 3,77) 100 % 100 % 100 % 100 % Maakunta (avg: 2,96) 100 % Lääni (avg: 2,50) 100 % Suomi (avg: 4,24) 100 % Pohjola (avg: 2,92) 100 % Euroopan Unioni (avg: 2,20) 100 % Yhteensä 11 % 19 % 26 % 28 % 16 % 17. Onko teillä sukulaisia asuinkunnassanne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 5 18,52% 2. Kyllä 22 81,48% Yhteensä % 18. Asutteko Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kuntakeskuksessa tai kantakaupungissa Esikaupungissa, lähiössä tai keskustan reuna-alueella 9 34,62% 2 7,69% 3. Kylän keskustassa 1 3,85% 4. Haja-asutusalueella 14 53,85% Yhteensä % 19. Miten todennäköistä on, että asutte koko loppuelämänne nykyisessä asuinkunnassanne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Erittäin todennäköistä 19 70,37% ,81% Sivu 5

6 ,00% ,11% 5. Erittäin epätodennäköistä 1 3,70% Yhteensä % 20. Kuvitelkaa tilanne, jossa en kunnat kilpailevat keskenään siitä, missä kunnassa/kaupungissa on "hyvä asua ja elää". Miten arvioisitte nykyisen asuinkuntanne sijoittuvan kilpailussa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Erittäin huonosti 2 7,41% ,93% ,63% ,63% 5. Erittäin hyvin 2 7,41% Yhteensä % 21. Kuinka oheiset määritelmät kuvaavat omaa asuinkuntaanne Erittäin 2 (Arvo: 3 (Arvo: 4 (Arvo: Erittäin hyvin huonosti (Arvo: 2) 3) 4) (Arvo: 5) 1) Yhteensä tuttu (avg: 4,59) 100 % turvallinen (avg: 4,19) tunnettu (avg: 3,41) läheinen (avg: 3,93) välittävä (avg: 3,00) auttava (avg: 3,04) yhteisöllinen (avg: 2,96) urheilullinen (avg: 3,23) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % kulttuurinen 100 % Sivu 6

7 (avg: 2,78) avoin (avg: 2,12) 100 % Yhteensä 5 % 17 % 34 % 27 % 17 % 30. Pidättekö kuntaa pelkästään kunnallisten palveluiden järjestäjänä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 19 70,37% 2. Kyllä 8 29,63% Yhteensä % 32. Onko kuntarajoilla teille merkitystä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 5 19,23% 2. Kyllä 21 80,77% Yhteensä % 34. Näettekö oman kuntanne yhdistymisen toisen kunnan kanssa mahdollisena? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 5 18,52% 2. Kyllä 22 81,48% Yhteensä % 38. Kun kerrotte nykyisestä kunnastanne vieraille, niin kerrotteko Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. luonnosta 26 96,30% 2. rakennuksista 4 14,81% 3. ihmisistä 9 33,33% 4. historiasta 16 59,26% 5. saavutuksista 3 11,11% 6. muusta, mistä 4 14,81% Yhteensä 41. Onko kunnassanne omaa murretta? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Sivu 7

8 1. On 26 96,30% 2. Ei 1 3,70% Yhteensä % 49. Osallistutteko kunnassanne järjestettäviin tapahtumiin? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Aina 1 3,85% ,31% ,46% ,38% 5. En koskaan 0 0,00% Yhteensä % 50. Missä paikkakunnan yhdistyksissä, järjestöissä tai osuuskunnissa toimitte aktiivisesti? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kylä- /kaupunginosayhdistys 4 16,67% 2. Kotiseutuyhdistys 4 16,67% 3. Vanhempainyhdistys (koulu,päiväkoti tms.) 0 0,00% 4. Liikunta- tai urheiluseura 8 33,33% 5. Kulttuurijärjestö 5 20,83% 6. Nuoriso- /opiskelijajärjestö 0 0,00% Poliittinen järjestö tai puolue Tuottaja- tai yrittäjäjärjestö Ammattiyhdistys tai - järjestö 5 20,83% 3 12,50% 1 4,17% 10. Eläkeläisjärjestö 1 4,17% 11. Ympäristöjärjestö 1 4,17% 12. Vapaaehtoisjärjestö 8 33,33% 13. Maanpuolustusjärjestö 6 25,00% Sivu 8

9 Osuuskunta (esim. 14. kauppa) 15. Uskonnollinen järjestö/kerho Muu yhdistys tai 16. järjestö, mikä 3 12,50% 8 33,33% 3 12,50% Yhteensä 51. Oletteko osallistunut kunnassanne liikunta- ja urheiluharrastuksiin tai seurannut kilpailuja? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 18 72,00% 2. Ei 7 28,00% Yhteensä % Entä lapsenne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 16 84,21% 2. Ei 3 15,79% Yhteensä % 52. Pidättekö liikunta- ja urheiluharrastuksia kuntalaisia toisiinsa lähtentävinä tapahtumina? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 25 96,15% 2. Ei 1 3,85% Yhteensä % 56. Tunnetteko kuntaanne liittyviä tai kuntanne innoittamia Kyllä (Arvo: 1) Ei (Arvo: 2) Yhteensä lauluja (avg: 1,35) 100 % tansseja (avg: 1,96) 100 % kirjallisuutta (avg: 1,21) 100 % kuvataidetta (avg: 1,29) 100 % Yhteensä 55 % 45 % 57. Toimitteko aktiivisesti seurakunnassa? Sivu 9

10 Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 11 42,31% 2. Ei 15 57,69% Yhteensä % 58. Kunnilla ja seurakunnilla on yhteiset rajat perintönä yhteisten pitäjien ajalta. Liittyvätkö seurakunta- ja kuntasuhteenne jollain lailla toisiinsa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 17 68,00% 2. Ei 8 32,00% Yhteensä % 61. Hautapaikkaa voidaan pitää myös ihmisen viimeisenä/lopullisena asuinpaikkana. Mihin hautausmaahan haluaisitte mieluiten tulla haudatuksi? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Asialla ei ole minulle merkitystä 5 100,00% Yhteensä 5 100% 66. Tunnetteko en maakuntalaulun Vihreiden harjujen maa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 7 29,17% 2. En 17 70,83% Yhteensä % Sivu 10

11 Kuntaidentiteetti 2009 Avoimet vastaukset N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta 62 vuotta 9 vuotta 24 vuotta 61 vuotta 34 vuotta 43 vuotta 56 vuotta 16 vuotta 44 vuotta 70 vuotta 74 vuotta 26 vuotta 43 vuotta 60 vuotta 42 Sivu 1

12 vuotta 6 vuotta 35 vuotta 45 vuotta 31 vuotta 64 vuotta 38 vuotta 55 vuotta 59 vuotta 9 vuotta 40 vuotta 58 vuotta Minä vuonna olette syntynyt Sivu 2

13 Mitä sanomalehtiä luette? Paikallislehti/pitäjänlehti, tilattava, mikä Sivu 3

14 Padasjoen Sanomat Padasjoen Sanomat Padasjoen Sanomat Padasjoen Sanomat Padasjoen Sanomat, Kuhmoisten Sanomat Padasjoen Sanomat Padasjoen Sanomat Padasjoen Sanomat, Hankasalmen Sanomat Padasjoen Sanomat Padasjoen Sanomat Padasjoen Sanomat Padasjoen Sanomat Padasjoen Sanomat Padasjoen Sanomat Padasjoen Sanomat, Hankasalmen Sanomat Padasjoen Sanomat Padasjoen Sanomat Padasjoen Sanomat Padasjoen Sanomat Padasjoen Sanomat Padasjoen Sanomat Padasjoen Sanomat Sivu 4

15 Padasjoen Sanomat Padasjoen Sanomat 11. Mitä sanomalehtiä luette? Valtakunnallinen sanomalehti, mikä Maaseudun Tulevaisuus Kansan Uutiset Kotimaa Hbl, Aamulehti iltalehti HS Maaseudun Tulevaisuus HS HS HS 13. Missä kunnissa vanhempanne ovat syntyneet? Suojärvi, Kauhajoki, Teuva Säkylä, Siikainen Hollola, Sivu 5

16 Kuhmoinen Lammi, Nastola Hankasalmi Kuhmoinen, Holja, Pernaja, Viipuri padasjoki ja padasjoki, Tohmajärvi, Säkkijärvi Kiuruvesi Viipuri, Kuhmoinen Padasjoella, Antrea Muolaa, Pomarkku Lappi Tl., Lammi, Valkjärvi (Karjala) Sivu 6

17 14. Mikä on syntymäkuntanne? Valkeakoski Säkylä Hollola Kuhmoinen Asikkala Hankasalmi padasjoki Lahti Lahti Kiuruvesi Kuhmoinen Sivu 7

18 Sammatti 15. Mitä kuntaa pidätte omana kotikuntananne? padasjoki tällä hetkellä Sivu 8

19 padasjoki 16. Mikä tekee kunnasta kotiseudun? Olen asunut täällä koko ikäni Minulle vain koti, ystävät, seurakunta. Jos olisin "juurevampi" kuvittelen, että kotiseutu merkitsisi paljon enemmän. Ihmiset ja ympäristö historia 34 v.!!! Koti, asuinpaikka, yhteisöt, joihin kuuluu Sivu 9

20 Juuret täällä Koti ja perhe Vak. asuminen Lapsuuden kotiseutu Kiinteä omaisuus Kulttuuri, maisemat, ihmiset ja historia Turvallisuus, tuttuus Juuret se, että on syntynyt täällä, aina asunut täällä, tuntee paikat ja ihmiset. Lisäksi vanhemmat ja sisarukset + iso joukko muita sukulaisia asuu täällä. Itse asiassa lähes kaikki padasjokelaiset ovat enemmän tai vähemmän sukua keskenään, jos sukujuuria katsotaan taaksepäin. Myös isovanhempani molemmilta puolilta ovat Padasjoella syntyneitä: muistan, kun koulussa biologian tunnilla tehtiin galluppia, että kuinka monen vanhemmat ja isovanhemmat olivat P.joelta, niin aika harvalla oli, monet ovat muualta tulleita. Muuttaneita pidetään täällä muukalaisina, vaikka asuisivat vuosia paikkakunnalla. Juurien tuntu Koti järven rannalla Olen asunut täällä jo niin kauan. Perhe Asuinympäristö ja asukkaat Juuret, myös vanhempien ja isovanhempien Syntymäkunta! Lapsuus! Nuoruus! Koko elinkaari. Asuinpaikka, lähipalvelut (koulut, terveys), työpaikat, kaupat, suku. Asuinpaikka on aina kotiseutu. Juureni ovat sen mullassa.. Sivu 10

21 Koti, työpaikka, suvun historia, maisemalliset arvot. Syntymä täällä ja asuminen. 22. Mitkä piirteet erottavat mielestänne kuntanne lähikunnista? En tunne lähikuntia kovin hyvin. Välimatkat kunnan sisällä ja täältä isoihin keskuksiin ovat pitkiä. Ikärakenne vanhusvoittoinen (mutta niin on myös Kuhmoisissa ja muuallakin maaseututaajamissa). En tunne riittävästi lähikuntien piirteitä - kunnan talous hiukan paremmin Luonto, Päijänne, sadat järvet ja lammet sekä vehmas luonto Runsaat vesistöt ja pikkujärvet Nimi, perinteet Yhteisöllisyys, liikuntakulttuuri? Maisemallisuus > viihtyisä Päijänne lähellä, kalasatama, luonnonsuojelualue Kelvenne Pitkät matkat, syrjäisyys Maisemallisuus Jumittuineisuus! Kaikki vanhat herrat hallinnossa! Tehdään päätökset ilman järjen käyttöä, ei ajatella asukkaita ja omia mahdollisuuksia. Pienikin voi pärjätä säästeliäästi. Ei suurta eroa, maalaisempi Kunnan pinta-alasta puolet vesistöä Työpaikat vähenevät, väki muuttaa pois (muuttotappiokunta) Sivu 11

22 23. Mikä on mielestänne en menestyksekkäin kunta? taloudellisesti - kulttuurisesti Lahti sosiaalisesti/yhteisöllisesti mahdollisesti Hollola/Lahti taloudellisesti Hollola (?) kulttuurisesti Lahti sosiaalisesti/yhteisöllisesti en tiedä taloudellisesti Hollola kulttuurisesti Lahti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti - kulttuurisesti Lahti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Hollola Sysmä taloudellisesti Lahti kulttuurisesti - sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hämeenkoski Sysmä taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Kuhmoinen Asikkala taloudellisesti Lahti kulttuurisesti Hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti Asikkala? taloudellisesti kulttuurisesti Hollola Lahti Sivu 12

23 sosiaalisesti/yhteisöllisesti Orimattila taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti en osaa sanoa en osaa sanoa en osaa sanoa taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Lahti Asikkala taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Lahti Hollola taloudellisesti - kulttuurisesti Lahti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Nastola Lahti Asikkala taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Lahti Lahti taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Kuhmoinen Kuhmoinen Sysmä taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Asikkala Asikkala Asikkala taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Lahti Sysmä taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hämeenkoski Sysmä Artjärvi Sivu 13

24 taloudellisesti Nastola kulttuurisesti Lahti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Onko tiedossanne mitään tarinaa tai kertomusta kuntanne synnystä tai varhaisvaiheista?kertokaa pääkohdat Nuijasota Ei Ensimmäisen kerran asiakirjoissa v Nuijasodan taistelut Nyystölässä, Arvidsonin syntymäkotikunta Tarinoiden mukaan ensimmäiset asukkaat on tulleet veneellä Päijänteen takaa Padasjoen historia alkaa jo 1500-luvulta jos ei kauempaakin, mistä sitä aletaan laskea ja on kuulunut aina Hämeeseen. on vanha emäpitäjä Jo kivikaudella täällä oli asutusta mm. Päijänteen rannalla Kullasvuoressa, se on todettu kaivauksin. Kuppikiviä on ainakin Nyystölässä. Asutusta ollut jo kivikaudelta asti. on erotettu Hollolasta luvulla maininnat, Pyhä Birgitta suojeluspyhimys. Lappalaisten rantautuminen -> Seitaniemi, seitakivet Esim. Auttoisten kylään liittyy tarinoita. Historiallisesti lienee Nuijaosta Nyyssölän kylässä tunnetuin. Jokioisiin (kirkonkylään) ensimmäinen asukas Päijänteen yli kiviveneellä Sysmästä. Vene nähtävissä Saittenpään kärjessä. Auttoisten kylään ensi asukas ratsain. 25. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät arvot (perusperiaatteet), jotka ovat kuntaanne leimaavia eli valtaosan hyväksymiä ja noudattamia? Sivu 14

25 Tunnettuvuus En tiedä. Kuvittelin löytäväni maalta rehellisyyttä, yhteisöllisyyttä, toisista huolen pitämistä; myös kristillisen pohjavireen. Mutta en ole varma, olenko kohdannut sellaista täällä. - kesäpitäjä - Päijänne Padasjokea/ Päijännettä - metsäpitäjä, myös elanto paljon sieltä Uskonnollisuus Kestävä kehitys = luonnon kunnioittaminen Padasjokelaiset ovat aina arvostaneet itsenäisyyttä ja haluavat päättää omista asioistaan. Säilyttää mittavat rannat rakentamattomana. Hiilineutraali kunta Ympäristön puhtaus ja rauhallisuus Rehellisyys Luonnosta huolehtiminen Yhteen hiileen puhaltaminen. Että palvelut säilyisivät. Maatalouden hyväksikäyttö Kestävä kehitys, (hiilineutraali), luontoarvot. Koti, työ! Valitettavasti ei ajatella yksilöinä, vaan massana, puolueellisesti. Astutaan kuntalaisten varpaille (tai kaadetaan kokonaan). Ei kunnalla ole omia arvoja. Kestävä kehitys Kysymys on kummallinen, kaikissa suomalaisissa maalaiskunnissa on elämä samansuuntaista, mutta jos ajatellaan esim. luontoarvoja, ne pitäisi enemmän ottaa huomioon päätöksissä ja arjessa. Kuntien arvomaailma on varmaan hyvin yleissuomalainen. 26. Miten ne mielestänne eroavat naapurikuntien arvoista? Sivu 15

26 En osaa sanoa En tunne naapurikuntia. Kiinteämpää, läheisempää Ei juuri mitenkään nykyisin Jokaisella kunnalla on omat arvonsa, joita kunniottaa ja vaalia. Ei paljoakaan Tähän ei varmaan moni osaa vastata, koska mistäpä me tiedämme muiden kuntien arvoista Eiköhän joka kunta yritä parastaan. Ei eroa Eivät mitenkään, koska päätöksiä tekevät eivät ymmärrä oman luontomme oikeita arvoja. Sama. 27. Monissa kunnissa 'palkitaan' vuosittain joku kuntalainen nimityksellä tai mitalilla. Onko teidän kunnassanne tällainen käytäntö? Mikä sen nimi on? Yrittäjä Ei tietääkseni. Leikkimielinen Kuutamohullujen yö -tapahtuma on ollut joitakin kertoja. Silloin valitaan yleisöäänestyksellä "Ku??? Vuoden yrittäjä Yrittäjä, palvelija Padasjoen palvelija Padasjoen Vuoden yritys Vuoden yrittäjä Vuoden yrittäjä Sivu 16

27 Kunna puolesta ei. Yrittäjät nimeävät vuoden yrittäjän. Vuoden yrittäjä -palkinto on olemassa, olisiko Lions Clubin. Sitten on Padasjoen Palvelija, mutta ei sekään kunnan ollut. Vuoden palvelija Padasjoen palvelija Padasjoen Palvelija. Aikaisemmin oli Padasjoen palvelija (ei nykyään) Vuoden yrittäjä -palkinto, Padasjoen Palvelija Kuutamohullu, joka toinen vuosi. Vuoden yrittäjä. Sahtimarkkinoilla taidetaan valita. "Kuutamohullu". Padasjoen palvelija ja Vuoden yrittäjä. Padasjoen palvelija. 28. Mikä on kuntanne vaakunan aihe? Pata ja joki Pata ja joki Pata Sivu 17

28 Pata Pata ja joki tai pata joen rannalla. Joki Pata & joki Pata ja joki Pata ja joki Pata ja kirkkojoki Pata ja laine Joki ja pata Pata Pata aaltoilevan veden (joen) yllä Pata Pata ja joki Pata ja joki Pata ja joki Pata ja joki Pata ja vesi Pata ja joki Pata ja joki Pata ja joki. Pata Sangallinen pata ja sen alapuolella vettä esittävä paksu aaltoviiva. Sivu 18

29 Pata ja vesi. Pata ja joki 29. Mitä symboleja kuntanne käyttää vaakunan ohella (eläin, kukka, kivi, laulu yms)? Pihlaja Laulu on olemassa, en tiedä kuinka hyvin se tunnetaan. Muista symboleista ei ole tietoa. Kestävä kehitys/pihlajanmarjat Pihlaja Aikansa eläneitä; poliittisten vaikuttajien happamia pärstöjä. Kestävän kehityksen -säätiön pihlajanmarja kuviota Pihlajan oksa Joki Pihlajan oksa marjoineen maapallon yläreunassa. Pihlajanoksa maapallolla (kestävän kehityksen symboli) Pihlajanoksa Maapallo ja pihlajanmarjaterttu Kestävän kehityksen maapalloa Samoja vanhoja kaikkien kyllästymiä hallinnon pärstiä! Pihlajaterttu (marjaoksa), laulu. Pihlaja Pihlajanoksa, joka mukamas on kestävän kehityksen symboli, jota kunnassamme ei ole. Pihlajanoksa. Sivu 19

30 31. Pitäisikö kunnalla olla nykyistä laajempia päämääriä tai tehtäviä, jos kyllä niin, mitä? Miten sen muotoilisi... Nykyisessä globalisaation ajassa ihmiset tarvitsevat pienempiä lähiyhteisöjä, jotain, mitä pystyy hahmottamaan ja missä pystyisi myös vaikuttamaan omaan ja läheistensä elämään. Ei Ei - päinvastoin Säilyttää palvelut, jotka nyt ovat karkaamassa pois. Ei Pysyä itsenäisenä Kyllä, olla joka asiassa järkevällä pohjalla ja olla elävä! Hyvinvointi, laaja sellainen.? Ei Ehkä, en tiedä. Itsenäisyyden säilyttäminen Ei mahdollista kuolevassa kunnassa! Kyllä, ajatella jokaisen kuntalaisen asemaa eikä vain joidenkin ryhmien. Lähiyhteisö. Pitää kuntalaisten puolta eli valvoa etujamme valtakunnallisessa päätöksenteossa. Vankempi ote luonnon ja ympäristön suojelussa. Panostusta kulttuurielämään. 33. Liittyykö kuntasuhteeseenne mitään sellaista, joka ei liity välittömästi palveluihin? Sivu 20

31 (Kuntarajojen merkitys riippuu näkökulmasta. Toisaalta on ja toisaalta ei.) Tuttuus. Se, että ihmisillä - myös kunnan päättäjillä - kasvot. Ei - identiteetti-kysymys Kunta on oma alueensa. Sen sisällä ihmiset ovat padasjokelaisia, palvelut eivät kuulu siihen. Ei liity Ei Tietenkin, kulttuuri ja historia! Ei? Tunne, juureni ovat Padasjoella satojen vuosien ajalta. On työnantaja Ei Mitä tarkoitatte? - Kunta olemme me. Kyllä Päätöksentekijöiden läheisyys ja tuttuus tärkeä. Lähidemokratia toteutuu. 35. Jos vastasitte kyllä, minkä kuntien kanssa oman kotikuntanne yhdistyminen olisi mahdollista tai toivottavaa? Asikkala, Kuhmoinen Näen, että Lahden alueen suurkuntaa ajetaan vääjäämättä. Se on realiteetti, johon on sopeuduttava tahtoi tai ei. Tulevaisuudessa ne ihmisen kokoiset lähiyhteisöt on löydyttävä jostain muualta kuin kuntarakenteesta. (Kyllä, mutta ei toivottavana.) Lähimpien samantyyppisten Sivu 21

32 Esim. Asikkala, Sysmä... Asikkalan, koska sinne on jo nyt paljon yhteistyötä. Asikkala, Kuhmoinen, Sysmä Asikkala Tasa-arvoiset kunnat. Asikkala ja Sysmä, ehkä Kuhmoinen. Kuhmoinen,, Asikkala ja Sysmä Asikkala, Kuhmoinen Asikkala Kuhmoinen, Asikkala Asikkala ja Kuhmoinen Oiva-alue on ykkönen, Lahti kakkonen. Pienet Päijännekunnat yhdessä hukkuvat järveen. Eiköhän se olisi tuo UusiKunta -hankkeen muodostama Olemme Lahteen päin kallellaan, mutta parempi olisi pysyä itsenäisenä kuntana, jos se on mahdollista. Isompiin kuntiin liittyminen näyttää olevan pakollista, ei kuitenkaan toivottavaa. Asikkala, Sysmä, Kuhmoinen Lähinaapureiden Asikkala, Kuhmoinen. Jos jonkin kunnan kanssa yhdistytään, katsottakoon hyvät naapurikunnat, ei kaupunkia (kaupunkilaiset ei välitä maalaisista mitään). Pienen kunnan palvelut vähenevät kuntaliitoksissa. Liitos on ei vain mahdollista vaan todennäköistä, koska valtiovalta sitä edellyttää. Asikkala Kuhmoinen Sivu 22

33 36. Mitkä asiat kunnastanne tulee mahdollisessa liitostilanteessa ehdottomasti säilyttää? terveyspalvelut ja kaikki muutkin lähipalvelut, kaupat, postit ym. ym. Palvelut riittävän lähellä. Kouluista lukio lienee seuraavaksi liipasimella. Itse emme olisi ainakaan paikkakunnalle tulleet, jos täällä ei olisi ollut lukiota. Samankaltaisia kauaskantoisia seurauksia lienee muidenkin palvelujen kohdalla. Palvelut Peruspalvelut - mahdollisimman paljon/hyvin vielä nykyäänkin tarjolla olevat kunnan yrityssektorin kuin myös ne kolmannen sektorin palvelut Terveysasema, kirkko, pankki (edes yksi), vanhusten palvelut, lukio Terveyspalvelut Omat koulut (pl. ehkä lukio), terveyskeskus ja sen palvelut Peruspalvelut: sairaala, vanhusten huolto, koulutus, kaikki niihin liittyvä sekä niiden ihmisten liikkuminen, joilla ei ole omaa autoa. Terveydenhoito, hammashoito ja sairaala Identiteetti, lähipalvelut ja vanhustenhuolto!!! Terveyspalvelut, vanhusten hoito, koulut Palvelut Lukiokoulutus, ei siis Padasjoen lukiota, mutta on oltava mahdollisuus käydä suurin osa lukiokoulutuksesta Padasjoella. Eip taida jäädä juurikaan toimintoja ns. kuntapohjalla. Nyt jo on yhtiöitetty tai muuten yhdistetty toimintoja. Kaupat, posti, apteekki, Kelan palvelut, terveyspalvelut, seurakunnan palvelut, taidepuoti, pankkipalvelut, ruokapaikat. Terveydenhuolto, vanhukset omassa pitäjässä! Koulu, uimahallipalvelut. Sivu 23

34 Palvelut, päätäntävalta Palvelut lähellä Määrätynlainen itsenäisyys! Kaikki omat palvelut (osa on jo viety!). Yhteistyötä voi tehdä, mutta päätös ehdottomasti itsellä (koulut, terveysasiat, maa-alueet, päätösvalta järjellä!). Lähidemokratia. Pienen yhteisön ääni vaarassa jääden muutamaan paikkaan Suur-Lahden valtuustossa. Vanhustenhuolto, kauppapalvelut, koulut Nykyiset palvelut ja nykyinen hallinto. Päätöksenteko omassa kunnassa. 37. Mistä kunnasta kuntanne on irtautunut/itsenäistynyt? Ei mistään Onko mistään? Sysmästä tai Hollolasta? - v (?) Hollolasta Kuhmoinen ja olivat joskus yhtä kuntaa. Mahdollisesti Hollolasta on ollut peruskunta satoja vuosia Useammasta kunnasta eri aikoina Padasjoen hallintopitäjästä on ensimmäinen varma tieto v:lta 1442 (Padasjoen historia, s. 54, Unto Pukkila) Kuhmoinen Hollolasta Hollola Sivu 24

35 Hollolasta ehkä?? Hollola Kuhmoinen 38. Kun kerrotte nykyisestä kunnastanne vieraille, niin kerrotteko muusta, mistä seurakunnasta Harrastajateatterin Suomen mestaruus 50 km Lahdesta pohjoiseen, siten yleensä vastaan kun joku kysyy että uhkista, esim. haketerminaali, luonnon tuhoaminen. 39. Mitkä ovat mielestänne merkittävimmät kunnassanne tehdyt tuotteet tai palvelut? En oikein osaa sanoa Luonto- ja järvimatkailu (Elbatar, lukuisat vuokramökit eri järvien rannoilla) - matkailupalvelut Aikoinaan puuveneet, sitten jääkiekkomailat. Satamapalvelut Aarnonpuun huonekalut Aarnon Puun kalusteet, Montrealin jääkiekkomailat Palveluista ehkä matkat/retket ym. Päijänteen kansallispuistoon. Jääkiekkomailatehdas Puusta työstetyt tuotteet. Aarnon puu, Koivu Oy, Holmin ym. tehtaat. Aikanaan kehräämötuotteet Eimi-kalusteet, keinutuolit, jäämestareiden työt Kansallispuisto Montreal-mailat Metalli Sivu 25

36 Siis merkittävimmät ulospäin eli esim. turistin silmin: - Padasjoen iso reikäleipä (Padasjoen Leipomo) - Irtopakastetut kalat (Kalasatama) - Montrealin jääkiekkomailat Omasta mielestä eli itselle tärkeimpiä ovat uimahalli, kuntosali, kirjasto, sisäliikuntamahdollisuus (sähly, sulkis, koris), lenkki- ja latuverkosto, terveysasema, ruokakaupat. Montreal-mailat Leipä, jääkiekkomailat. Montreal-Sport jääkiekkomailatehdas Eimi keinutuolitehdas. Uimahalli, hyvin toimivat terveyspalvelut (ennen Oivaa!) Jäämestarit (jääradat, jalkapallokentät, urheilukentät), Montreal Sport, Eimituote, Aarnon Puu Montrealin jääkiekkomailat tunnetaan maailmallakin Ei mitään erikoista Jääkiekkomailat, Luonnontuotteen tuotteet. Palveluita: Terveyden ja sairauksien hoito, koulut (voisi olla joka kylällä!), uimahalli, uimarannat ym. yhteiset alueet, liikunta- ja kuntoilupaikat. Matkailuyritys Montreal-mailat (nykyään Warrior), Laivarannan satama ja sen palvelut, Elbatar-risteilyalus, Padasjoen leipomon ruisleipä Sellaiset palvelut, jotka vielä ovat ihmisiä lähellä ja jotka antavat uskoa elämään. Jääkiekkomailat ja keinutuolit. 40. Mitkä ovat kuntanne keskeiset luonto- ja rakennuskohteet? Päijänne Evon retkeilyalueet Kansallispuisto Päijänteen kansallispuisto, Päijänne muutenkin. Laivarannan ja Mainiemen alue. Satama, Kullasvuoren alue Kansallispuisto Sivu 26

37 Päijänteen kansallispuisto (n. 90 % Padasjoella) Padasjoen kirkko Satama Kullasvuori Kelvenne -luonnonpuisto Kelven, useat kyläyhteisöt, Padasjoen kirkko Järvimatkailu Kullasvuoren ja Mainiemen alueet ja satama Päijänteen helmi Laivarannan palvelut Päijänteellä Päijänne! Kansallispuisto. Kirkko ja erinäiset rakennukset ympäri pitäjää Kelvenne Luonnonsuojelualueet (mm. Kelvenne, Virmaila, Vesijako..) Kirkko, Kuntala, Kullasvuoren koulu, kartanot Päijänne, kansallispuiston alue + Kullasvuori/Mainiemi Päijänne, Tarus. Kansallispuisto, kirkko, kartanot Vanhuksien asumispalvelujen laajentaminen. Kelventeen luonnonpuisto Kelvenne, Päijänne, Kullasvuori Päijänne, Laivaranta, bifurkaatiojärvi Vesijako, Kelventeen luonnonpuisto! Kullasvuori (ei saa enää rakentaa!), Päijänne vapaaksi lisärakentamiselta, kosteikkoja voisi tehdä, esim. Maakesken Rekiän lahti?! (Ei terminaalia). Päijänne, Päijänteen kansallispuisto. Kelventeen kansallispuisto, Vesijärven luonnonpuisto, Ilvespolku, Kullasvuoren lomakiinteistöt, satamaalue. Sivu 27

38 Päijänne, kylämiljööt. Päijänne saarineen, Päijänteen kansallispuisto, Kirkkojoki, Kullasvuoren alue (tosin kunnan pilaama teillä, rakennuksilla ja latupohjilla). Saksalan kartanon alue kujineen ja laitumineen. Auttoisten ja Vesijaon kylämaisemat. 42. Jos on, miten kuvaisitte sen oleellisia piirteitä? (esim. lahtelaiset sanovat olevansa "Lahesta" ja Hollolassa käytetään l:ää: Ehlota mitä ehlotat, mutta älä mahlottomia) Paljonkin Sama kuin Hollolan, d muuttuu l:ksi Olen padasjokelainen ihmiin Samat piirteet "Patasjoelta lähleteän tai tehleän!" Padasjoen murties käytetään älleä aika paljon. Eri kylillä on erilaiset murtiet. Minä teäl Patasjojel ole syntynyt ja teäl kaiken aikansa elää kököttänyt niin kyllä minä jotakin tielän. Lähellä edellämainittuja (d lausuttu l:nä) Palasjoella puhutaan hollolalaista. Padasjoella on useampia murteita. Esim. Auttoisten murre on aivan omaa laatuaan. Koska nykyään vain vanhat ihmiset puhuvat murteella, aika vaikea sanoa oleellisia piirteitä. Äitini käyttää ainakin erikoisia verbejä: mm. hunkastaa (lähinnä etsiä). Kuminauha on kummilanka, kahvilupin alunen on tassi jne. Käytetään myös l:ää ja lisäksi ea, eä (miteä, mäniä) Vanhat ihmiset osaavat vielä l:ää käyttää Padasjoen murteessa. Patasjokelainen Työikäiset ja sitä nuoremmat puhuu kyllä ihan yleiskieltä, joka menee täydestä kaupungissakin, mutta vanhojen ihmisten puheesta murteen vielä kuulee Sivu 28

39 - ja Padasjoen murteessa sanotaan "ihlan mahloton". Käsittääkseni Padasjoen ja Hollolan murre ovat lähimpänä toisiaan. Padasjoella, esim. Auttisten murre erottuu selvästi muista Lahden seudun murteista. Kysymys "Onks teä keäretorttu öylöist" kuvaa hyvin Padasjoen vanhaa murretta, jota ei juurikaan enää kuule. 43. Miten murteenne eroaa mielestänne lähikuntien murteista? Meillä on sekoitusta hämäläisten ja karjalaisten murteista En tunne alueen murteita kovin hyvin. Paljon samaa on, esim. Arrakoskella pohjoiseenpäin Kuhmoisiin ja Anttoisilla Lammiin päin. Ei sanottavasti. Täällä puhutaan aika paljon lähinnä kirjakieltä. Padasjoella esim. "meniä, tulia", Kuhmoisissa "menii, tulii". Tähän on vaikea sanoa mitään, koska en tiedä millaista murretta lähikunnissa käytetään Padasjoen sisälläkin on monet murheet. Vaan kyllähän se on lähes kokonaan jo yleiskieltä. Joku sanoo, että Padasjokelainen sanoo "niämi", kun pitää sanoa "niemi". En tiedä, kuinka erottuva piirre tuo onl Eip paljon, murteet sekottuvat Ei paljon Eivät paljon, vokaaleja äännetään paikkakunnittain toisin, esim. "mänj" ja "menj". Täällä me = myö. Kuhmoinen ja Sysmä itämurteita, selvä ero. Asikkala kiäntyy, keäntyy. 44. Mitkä ovat kuntanne historian ja kulttuurin tärkeimmät tapahtumat ja henkilöt? Nuijasota Sivu 29

40 Taas ovat tiedot puutteelliset: Arvidssonilla on jopa oma muistomerkki. Saksalan kartanossa lienee majaillut muitakin vaikutusvaltaisia aikain saatossa. Myös P.E. Svinhufvud toimi täällä joitakin vuosia käräjätuomarina. Tapahtumista kerrotaan mm. Nuijasodan "veripellossa". Nuijasota, Arvidsson Nuijasota Nystölän taisteluineen ja viime sotiin lähdöt A. I. Arvidson Enni Id Kalevi Nurminen, Urpo Korhonen Nuijasota, A.I.Arvidson, Virmailan suku Nuijasota, josta on muistopatsas Arvid Iivar Arvidson, muistopatsas Adolf Ivar Arvidsonin syntymän muistokivi Saksalan kujan varressa. Maatalousnäyttelyt v Arvidson, Fieandtit Kivennavan Kihut. Kuutamohullujen yö. Historian henkilöistä juuri edesmennyt olympiavoittaja Urpo Korhonen. Arvidson, Creutz Nuijasodan verilöyly Nyystölässä. Topias Kilpi (Padasjoen kotiseutumuseo), Karl Fieandt (kunnallispolitiikka ym luvuilla), monet maatalojen isännät ja emännät. Suomalaisuusmies Adolf Ivar Arwidsson syntyi Padasjoella A.I. Arwidsson kävi syntymässä. Nuijasota. Nuijasota, 1597 tammikuu n nuijamiestä "surmattiin". Arvidsson, Adolf Ivar Vuoden 1918 sodan "rajapitäjä". Pikantissa joka kuukausi vaihtuvat taidenäyttelyt. Se on Callery. A.I. Arvidsson-seminaari ja muistomerkki. Kirkko ja jumalanpalvelus joka sunnuntai. Nuijasota Nuijasota, A.I. Arvidson A.I.Arwidsson Nuijasota, Arvidson. Nuijasodan taistelu, kartanot esim. Saksala, Fieandtin ym. suku Sivu 30

41 Nuijasota, A.I. Arvidssonin syntymäkunta, Verhon kartanon ja muiden kartanonomistajien merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus vuosisatojen ajan. Naivistitaiteilija Enni Id. (Svinhufvud kosi nuorta Ellen Timgreniä Arrakosken kulttuurimaisemassa!) Nuijasota, A.I. Arwidsson. Nuijasodan verilöyly Nyystölässä, A.I. Arvidson. 45. Miten kuvailisitte kunnassanne asuvia ihmisiä? No vaikea sanoa Olen kokenut padasjokelaiset melko vaikeasti lähestyttävinä (ei tosin kaikkia!) On paljon sisäänlämpiävyyttä; kanta-asukkaat ovat paljolti sukua keskenään. Ulkopuolinen on ulkopuolinen loppuun saakka. - rumia, ainakin aamuisin peilikuvassa!!! Hitaita, itsekeskeisiä, yritteliäitä Tavallisia, jäyhiä hämäläisiä. Peruspadasjokelainen on hieman sisäänpäinkääntynyt, aluksi vähän jäyhä, joka tutustuttaessa osoittautuu huumorintajuiseksi ja mukavaksi henkilöksi. Ihmisläheisiä, ahkeria, auttavaisia ja itsepäisiä. Hitaita hämäläisiä Tyypillisiä hämäläisiä. Uteliaita, kateellisia, sosiaalisia Maalaisia Maalaisväkeä, koulut jääneet vähiin. Ikääntynyttä hämäläistä väkeä, joukossa jonkin verran karjalaisia haastajia. Nuorisoa vähän. Osa hitaita hämäläisiä, osa ulospäin suuntautuvia, sairastetaan paljon, iäkkäitä, oma reviiri tärkeä. Tyypillinen maaseutukunta. Sivu 31

42 Sisäänpäin suuntautuneita Perusmaalaisia Harkitsevia, paitsi kaikki "maallemuuttajat". Haluavat paljon/mitä? Eivät tiedä itsekään. Jäyhiä, itseriittoisia laumasieluja, eivät uskalla sanoa mielipidettään jämäkästi, ylpeitä, "mättäivät kuin hämäläiset avantoon", Ei oteta kanssaihmisiä huomioon, ajetaan omia etuja järjettömästi. Vanhoillisia, eristäytyneitä, muukalaiskammoisia, kylillä lähes kaikki sukulaisia, lestadiolaisuus. Kylittäin ollaan hyvinkin me-henkisiä. Kantaväestö näyttäisi olevan "ristiin naitu". Muualta muuttaneet kokevat olevansa ulkopuolisia. Siis: sisäsiittoisia ja hämäläisiä jurrikoita. Huumorintajuisia, "lupsakoita", vaikka olemmekin hämäläisiä. Vakaita hämäläisiä. 46. Mitä historian kohokohtia muistatte lähikunnissa tapahtuneen? En muista. Onhan se tämä yleinen lama ja maatalouden loppuminen. Historia ei ole vahvimpia alojani. Kansalaissotaan liittyviä surullisia tapahtumia on Hämeessä kaikkialla taistelut Kuhmoisissa Viittaus Nuijasotaan Vääksyn kanava valmistui. Nuijasota -> nuijapatsas Nuijasodan ratkaisutaistelu 1597 tai jotai sinnepäin. Taitaa jäädä historiaan Lahden doping-kisat, jotka ei kylläkään olleet "kohokohta". Anianpellon markkinat Vääksyssä. Anian neidon valinta siellä. Kuhmoinen kuhtuu. Vapaussodan taistelut Nuijasota, Vapaussota Sivu 32

43 Vääksyn kanava, Mommilan laukaukset: Alfred Kordelin, Evon metsäpalo Marie-myrskyn johdosta. Kärkölän "Päijänne-tunneli". Asikkalan Anianpellon taistelu Lahdessa ym. v tapahtumat. 47. Mitkä ovat kuntanne tärkeimmät kulttuuri/urheilutapahtumat? Lasten jalkapallokoulu kesällä ja urheilukisat lapsille. Kylien kesäjuhlat. Enemmän on pieniä, säännöllisiä tapahtumia kuin yksittäisiä suuria. Säännöllinen toiminta niin urheilussa kuin kulttuurissa (esim. Taideyhdistyksen Pikantti, aktiivinen harrastelijateatteri, työväenopiston elokuvat) onkin kuntalaisen kannalta tärkeämpää. Suurista ehkä suurin on Päijännepurjehdus. Kesäteatteri Virmailan sukujuhlat, kesäteatteri Sahtimarkkinat ja laivarannan eri tapahtumat Sahtimarkkinat, kuntien välinen yleisurheiluottelu Sahtimarkkinat, Kuutamohullujen yö. Sahtimarkkinat Täällä ei ole mitään mainittavampia tapahtumia Sahtimarkkinoiden lisäksi, eikä se ole kulttuuria sen enempää kuin liikuntaakaan Jalkapallon kyläturnaus. Kesäteatteri, hiihtokilpailut, suunnistuskilpailut, yleisurheilukisat, ammuntakilpailut Sahtimarkkinat, Päijänne-purjehdus Nakujuoksu, Sahtimarkkinat, Päijänne-purjehdus Taideyhdistyksen galleria Pikantti kulttuurin puolelta, urheilussa ei oikein ole sellaista, mihin enemmän osallistuisi väkeä. Onhan täällä esim. -hölkkä, mutta osallistujia on ollut alle 10. Nothing! Sivu 33

44 Kuutamohullujen yö, konsertit ym. taidetapahtumat, yleisurheilu (sajakisat), vesijuoksu, kuutamomelonta, itsenäisyyspäiväjuhlat. Noin joka toinen vuosi on pidetty Taideyhdistyksen toimesta "Kuutamohullu" -tapahtuma, jossa tapahtumia ympäri kk:ta aamusta yöhön. Päijänne-purjehdus, Arktinen hysteria. Niitä ei valitettavasti ole. Kulttuurissa kirkkokonsertit 48. Onko kunnassanne muita suuria yleisötapahtumia? Mitä? Päijännepurjehdus Jo kertaalleen mainittu Kuutamohullujen yö. Konserttitarjonta on paljolti seurakunnan (usein yhteistyössä kunnan kanssa) varassa. Sahtimarkkinat, Päijänne-purjehdus, Arktinen hysteria Sahtimarkkinat - sahtimarkkinat - Päijännepurjehdus Sahtimarkkinat Sahtimarkkinat Sahtimarkkinat Kylien kesätapahtumat Talvella lentotapahtuma Hietarannassa Päijänteellä Nakujuoksu Päijännepurjehdus Sahtimarkkinat heinäkuun 1. lauantaina Kovin on vähäistä ihmisten osallistuminen tilaisuuksiin ylipäänsä Sivu 34

45 Sahtimarkkinat. Päijännepurjehdus, sahtimarkkinat Arktinen hysteria Joka toinen vuosi Kuutamohullujen yö -tapahtuma Sahtimarkkinat heinäkuussa Sahtimarkkinat Sahtimarkkinat (ihan perseestä!) On, jos jonkinlaista hössötystä. Joulunavaus, sahtimarkkinat... Sahtimarkkinat Sahtimarkkinat, Yrittäjien kesä- ja joulukauden avajaiset. Kesällä sahtimarkkinat, jotka järjestää Padajoen yrittäjät, ei kunta. Sahtimarkkinat. 50. Missä paikkakunnan yhdistyksissä, järjestöissä tai osuuskunnissa toimitte aktiivisesti? Muu yhdistys tai järjestö, mikä metsästysseura metsästysseura metsästysseura 53. Oletteko osallistunut kunnassanne vapaaehtoistyöhön/talkoisiin tai muihin me-henkeä kohottaviin tilaisuuksiin? Mihin? SPR:n ja maanpuolustustyöhön sekä puolue Seurakunnan puitteissa paljonkin. (Muut talkoot ovat kyläyhdistysten.) Aikaisemmin myös partion toimintaan, kun lapset olivat mukana. Eläkeliiton vapaaehtoistoimintaan, kylän talkoisiin, metsätys- ja riistanhoitotehtäviin Sivu 35

46 - eril. kylä "projekteihin" Vapaaehtoistyöhön SPR, vanhustyöhön "Lähimmäistupaan" Mm. urheilukilpailut ja yleisurheilukoulut Erilaisten tapahtumien talkooväkeen. En ole Kyllä, pitänyt kylällämme olevaa museota toiminnassa ja pystyssä. Seurakunnan vapaaehtoistyö on tuttua. Kylässä seurojentalon kunnostustalkoisiin sekä rukiin niittotalkoisiin. Kouljuttuihin, siivous Silloin tällöin Kylätoimintaan. Yhteisvastuukeräykseen, Sotainvalidikeräykseen. Toimitsijatehtävissä kisoissa, teemapäivien järjestelyihin. Sahtimarkkinoiden Yleisurheilutapahtumat! Joskus Lions-toiminta, seurakunnan vapaaehtoinen. Tienvarsien siivoustalkoot, Enni Idin mökin kunnostustalkoot, SPR:n paikallisosaston tempaukset. -seuran ja 4H-yhdistysten talkoisiin. 54. Annatteko tai saatteko naapuriapua? Milloin ja mihin? Ei tarvita Kyllä. Varsinaisia naapureita meillä on vähän, mutta muuten pyydän apua tarvitessani (esim. kimppakyytejä, kissan hoitoa ja postilaatikon tyhjennystä matkan aikana yms.) Sivu 36

47 En tarvitse vielä Kyllä Kyllä, talkooapua puolin ja toisin. Joskus kyyditystä, esim. tuttuja vanhuksia palvelutalolta kylään tai kirkkoon. Annamme ja saamme, akuuteissa tilanteissa. Tarvittaessa kuljetetaan lapsia kirkolle vuorotellen. Apua on annettu ja myös saatu tarvittaessa. Kyllä, viimeksi perunan nosto Kyllä, milloin mihinkin. Aina. Sieni- ja marjapaikat tutuiksi. Silloin tällöin, erilaisia pieniä töitä. Naapurit täällä kirkonkylällä ovat jääneet etäisiksi. Lähinnä hyvät päivät toivotellaan, jos satutaan näkemään. Kuvaavaa on, että vastapäisessa omakotitalossa asuvaa miestä en ole koko lähes 20 vuoden aikana nähnyt kertaakaan, enkä siis edes tunnistaisi tätä, vaikka nimen toki tiedänkin ja emännän kanssa ollaan tervehdysväleissä Eipä juuri, joskus vähäisen. Naapurin aidan leikkaan. Jonkinverran, esim. tienauraus. Juttelen mielelläni vanhusten kanssa, kun tapaamme tiellä. Tarvittaessa kyllä Kyllä, lumenauraus. Kyllä. Lapset saa välillä sijoitettua vähäksi aikaa naapuriin Kyllä saan, kaikkeen tarvitsemaani. Tarvittaessa pyytämällä, tai sitten ei. Autetaan erilaisissa sekatöissä vanhempia ihmisiä. Sivu 37

48 Satunnaisesti vanhemmille ihmisille pientä apua. 55. Mitkä ovat kunnassanne/kotonanne perinteiset ruoat? Arkena Tavallinen kotiruoka Pyhänä - Arkena - Pyhänä Kotona useimmiten joku liharuoka. Tärkeintä on, että katamme sen ruokailuhuoneeseen ja syömme yhdessä ajan kanssa. Arkena Pyhänä Perunat ja lihapullat, kaalilaatikko Perunamuusi, palapaisti, paistettu kala Arkena Pyhänä Peruna + jauhelihakastike Hämäläinen pitopöytä juhalpyhinä Arkena Pyhänä Läskisoosi ja perunat Lihakeitto Arkena Pyhänä Perunat ja erilaiset kastikkeet Joku laatikko Arkena Ei oikeastaan mitään säännöllistä Pyhänä - Arkena Peruna, jauhelihakastike, salaatti Pyhänä - Arkena Pyhänä peruna ja kastike kanaa, lihaa Arkena Pyhänä Perinneruoka kunnassa: perunavelli, ruisleipä, sahti. Kotona usein kalaa, oli sitten arki tai pyhä. Kalaa usein Arkena Pyhänä Kala- ja liharuokia Kala- ja liharuokia Sivu 38

49 Arkena Pyhänä makaroni, jauheliha peruna, liha Arkena Pyhänä Perunat, kastike, sopat, laatikot Perunamuusi, laatikot yms. Arkena Pyhänä Peruna + särvin Perunavelli, graavikala, ruisleipä, kotikalja Arkena - Pyhänä Juureslaatikot 59. Mitä odotatte seurakunnaltanne? Avoimmuutta Hengellistä yhteisöä - henkilökohtaisesti. Historiallisista (mm.) syistä seurakunnalla on maassamme paljon muitakin tehtäviä - kenties jopa liian paljon perustehtäviä toteuttamisen näkökulmasta. Rinnalla kulkemista - aktiivisuutta puolustaa oman roolinsa säilyttämiseksi mahd. kuntaliitostilanteessakin. Lähestymistä arkisissa asioissa, että "kirkon kynnys ei olisi niin korkea". Kirkon tärkeimmän tehtävä eteenpäin viemistä! Välittämistä ja syrjäytyvien huomioimista. En mitään Pysyä itsenäisenä Että se voisi kutsua kaikki kansat Padasjoelta Jumalan valtakuntaan. Seurakunnan pitäisi laajentua ja toiminnan pysyä vähintään yhtä virkeänä kuin nytkin. Inhimillistä, suvaitsevaa palvelua. Palveluja ja tukea tarvittaessa. Sielunhoitoa Paneutumista enemmän yksilön ja ihmisen huonovointisuuteen. Ei riitä Särkyneiden illat kirkossa. Sivu 39

50 Lähimmäistyön tehostamista. Palveluja Ryhtiä julistaa Jumalan sanaa totuuden mukaisesti! Kaikkea, yhteisöllisyyttä, hyväksymistä, heikoimpien kannustamista, hyvää yhdessäolemista, vahvaa evankelointia ihmisille, (ettei kukaan jäisi kylmäksi), lähetystyötä. Nuorille voisi pitää elämän hallinta ja tarkoitus + selviytymis kursseja/iltoja, myös lapsille. Enemmän yhteisöllisyyttä, koko suku jumalanpalvelukseen, ei vain pieni %. Maallikkojen mukaanotto, ei perinteistä pappi puhuu, muut kuuntelevat. Lämpöä, rakkautta, turvaa Padasjoen seurakunta toimii nykyisellään kiitettävän aktiivisesti, myös kulttuurin tarjoajana, viittaan täällä järjestettyihin konsertteihin. Seurakuntaelämä aika sisäänlämpiävää, seurakunnan pyrittävä lähemmäs kaikkia kuntalaisia. 60. Mikä on mielestänne "paras" kirkko (rakennus) essä? En osaa sanoa Minusta "parasta" kirkkoa ei ole. Padajoella on nyt kotikirkko, Hollolan vanha kirkko on historiallisesti merkittävä, Lahdessa Ristinkirkko on (sisältä) kaunis. Ei ole mielekästä vertailla tällä tavalla Hollolan kirkko Tottakai Padasjoen kirkko! Padasjoen kirkko Asikkala En tunne kirkkoja Sivu 40

51 Historiallisesti Hollolan kirkko, arkkitehtuurisesti Mukkulan kirkko. Lahti Taas vaikea vastata, koska en tiedä, millaisia kirkkoja on muualla. Monessakin kysymyksessä on nyt oletettu, että vastaaja tuntisi maakuntaa laajemminkin. Hollola Hollolan kivikirkko Ristinkirkko Lahdessa. Hollolan Padasjoen tietysti, vaikka en tiedäkään millaisia muualla on Paras kirkko on se, jossa on eniten kirkkokansaa. Hollolan kirkko 61. Hautapaikkaa voidaan pitää myös ihmisen viimeisenä/lopullisena asuinpaikkana. Mihin hautausmaahan haluaisitte mieluiten tulla haudatuksi? Poltettuna tuhka metsään siroteltuna Ainakaan vielä en osaa pitää hautapaikkaa tärkeänä, Jos lapseni haluavat käydä haudallani, saisi se olla heitä lähellä. Tärkeämpää on, että itse olen taivaassa. Kotikuntani multiin Padasjoelle (tai Hollolaan= Padasjoelle Padasjoen Sivu 41

52 Asikkala tai Padasjoen Padasjoen hautausmaa Padasjoelle kirkonkylään Padasjoen Padasjoelle, ehdottomasti Padasjoen hautausmaa Padasjoen tai siroteltuna Päijänteen aaltoihin Padajoen Padasjoen Padasjoen hautausmaahan (paikka jo ostettu!) tai Lammi Padasjoen, tietysti! 62. Oletteko seurakunnan jäsen? Minkä Padasjoen ev. lut. Padasjoen srk Sivu 42

53 Padasjoen ev. lut. Padasjoen Padasjoen Padasjoen ev.lut. srk Padasjoen Padasjoen Padasjoen srk Padasjoen ev.lut. Padasjoen srk Padasjoen Padasjoen Ev. lut. Padasjoen Padasjoen Padasjoen Padasjoen Padasjoen Padasjoen Padasjoen Sivu 43

54 63. Mihin maakuntaan kuntanne kuuluu? eseen eseen Sivu 44

55 en 64. Mitä pidätte omana maakuntananne? Sijoista kilpailevat Etelä-Pohjanmaa, Sydän-Häme ja Häme Hämettä Sivu 45

56 Häme En mitään Häme P-H Häme Häme 65. Mikä maakunnan merkitys teille itsellenne on? Pohjanmaalla on juuret, Sydän-Hämeessä (Pirkanmaalla) lapsuuden maisemat - ja nyt olemme tässä. Ei kovin merkittävä - osa identiteettiä Hämäläisyys monen sukupolven ajalta. Tuskin merkitystä Aika pieni, joskin se usein tulee mainittua. Ei mikään Sivu 46

57 en tunnettavuus Ei oleellista, sillä on vain se, että kauempana asuva hahmottaa asuinpaikkani. Ei mitään merkitystä Ei kai nyt sillä paljoa... Ei merkitystä Hämäläisyys Ei merkitystä! Alue alueiden joukossa! (vahva sellainen). Ei merkitystä Täällä ovat Hämeen heimolaiseni! Kotiseutu! Kuntaa seuraava asuinidentiteetin luoja. 67. Mitkä ovat maakunnan palkitsemismuodot? En tiedä Jollekin herralle mitali rintaan. Viiri? en tiedä Maakunnan yrittäjä Hah!? Missä asiassa? Outo kysymys. Sivu 47

58 68. Mikä on maakuntavaakunan aihe? Vedeneito Wellamo-neito Vellamo Vellamo Vellamo - veden neito Vedenneito Merenneito Vellamo Vedenneito Vedenneito Wellamo Vellamo : Wellamo-merenneito, Häme: Ilves en tiedä Kai se Vellamo, mikä se nyt sitten onkaan... Vellamo >merenneito Wellamo-neito Vedenneito "Päijätneito" Vellamo Vellamo Sivu 48

59 Vellamo Wellamo Joku merenneito, aika surkea. 69. Halutessanne voitte kertoa tässä kuntasuhteestanne ja asioista, joita ei ole huomattu kysyä Olen muualta tullut ja siksi "ulkopuolinen". Ja syntyjäni poissa juuriltani (eteläpohjalainen hämäläisessä tehdaskaupungissa). Ensimmäisen sukupolven kaupunkilainen ja nyt pienen maalaiskylän kirkonkylässä. Vuosia ulkomailla elänyt. Mutta sitä toivoisin, että myös kotipaikkakuntalaiset ja me kaikki yhdessä tekisimme arjen valintoja kotiseutumme puolesta: ostokset omassa kunnassa, lähiruokaa jos mahdollista, lapset oman kunnan lukioon.. Ja vielä enemmän: että edes suosisimme suomalaista (säilyttääksemme maamme elinkelpoisena). Se tulee vuosi vuodelta vaikeammaksi. 70. Miten toivoisitte mahd. kuntien integrointitilanteessa pienten "liittyjien" vaikutusmahdollisuuksien järjestettävän??? Mielelläni vastailin! Vähän "lainaten" Arvidsonia: Asikkalalaisia emme ole, lahtelaisiksi emme tahdo tulla, olkaamme siis PADASJOKELAISIA! Vertailukysymyksiin on tosiaan vaikea vastata, kun ei käytännössä koskaan käy muualla Päijät- Hämeessä kuin joskus harvoin Lahdessa isommissa/erikoisalan kaupoissa ja vieläkin harvemmin Asikkalassa. Silloinkin ajetaan suoraan tiettyihin liikkeisiin ja kiireesti takaisin. Haluaako kuntalaiset pysyä omakuntalaisena, paras vaihtoehto kunta vai kaupunki, jos joudutaan liittymään johonkin isoon kunta/kaupunki liittymään. Miksi? Olisiko jokin autonominen vaihtoehto? Haluammeko liitosasioista kuntalaismielipidekyselyn? (Haluamme kyllä?!). Mistä me kuntalaiset saamme salatuista asioista, neuvotteluista tietoa? Mihin meitä "pölyhiukkasia" ollaan lakaisemassa! Kunnan päätäntävalta ja itsenäisyys on säilytettävä. Palveluja voi tuottaa naapurikuntien kanssa yhteistyössä, mutta en halua lahtelaiseksi! En kannata suurkuntaa. Jos päätöksenteko siirtyy Lahteen, muut päättävät asioistamme. Lahdesta tulee meille Moskova tai Bryssel, mistä sanellaan päätökset. Lähidemokratia häviää. Samoin palvelut. Yhteistyötä voi tehdä ja järkeistää toimintoja ilman yhdistymistäkin ja kuntien hävittämistä. Olisi surkeaa olla lahtelainen. Sivu 49

Jokin muu kunta Sivu 1

Jokin muu kunta Sivu 1 Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009 Vertailuryhmä: Jokin muu, mikä Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 6,10 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 965,50

Lisätiedot

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014 HS ipad profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS ipad-sovelluksessa 10.1.-22.1.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut A SUOMI EUROOPASSA 2008 ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Puhe Rautavaara-päivien pääjuhlassa 30.6. 2013. Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto. Hyvät Rautavaara-päivien osanottajat!

Puhe Rautavaara-päivien pääjuhlassa 30.6. 2013. Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto. Hyvät Rautavaara-päivien osanottajat! Puhe Rautavaara-päivien pääjuhlassa 30.6. 2013 Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto Hyvät Rautavaara-päivien osanottajat! Rautavaara-päivien monipuolinen ohjelma ja päivien näkyvyys kertovat

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Kärkölä Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Kärkölä. Kuinka kauan olette asunut kunnassanne?

Kärkölä Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Kärkölä. Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009 Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 39,92 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 953,72 3. Sukupuoli Vastaus

Lisätiedot

Tärkeät paikat. Jaa muistoja yhdessä sukulaisen tai ystävän kanssa. Kerro lapsuutesi tärkeistä paikoista. Leikkaa tästä kysymyskortit!

Tärkeät paikat. Jaa muistoja yhdessä sukulaisen tai ystävän kanssa. Kerro lapsuutesi tärkeistä paikoista. Leikkaa tästä kysymyskortit! LUONNOS Sukumuistelupeli Tärkeät paikat Jaa muistoja yhdessä sukulaisen tai ystävän kanssa. Kerro lapsuutesi tärkeistä paikoista. Leikkaa tästä kysymyskortit! Voit myös keksiä itse lisää kysymyksiä! Jokainen

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää.

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. 2. NUMERO (EI 1) + PARTITIIVI o Minulla on kaksi autoa. o Kadulla seisoo

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

Kuntalaiskysely 2008 ja 2011. Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 2008 & 2011. 2008 ARTTU kunnat (N=65) 2011 ARTTU kunnat (N=40)

Kuntalaiskysely 2008 ja 2011. Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 2008 & 2011. 2008 ARTTU kunnat (N=65) 2011 ARTTU kunnat (N=40) Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 0 & Sipoo Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Sipoo 0 ARTTU kunnat (N=6) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

ELÄMÄN LAATU JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT

ELÄMÄN LAATU JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT Kysely 50+ ikäisille ELÄMÄN LAATU JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT 1. Haluaisimme ensimmäiseksi tietää minkälaisiin aktiviteetteihin osallistutte. Oletteko viimeisen kuukauden aikana tehnyt minkäänlaista

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Muropaketti

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Muropaketti Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 15 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Kuntien nykyiset strategiat UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Asikkala 2012 Asikkala Mahdollisuuksia Päijänteen rannalla Asikkala on oman identiteettinsä säilyttävä, verkottuva

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus TNS 014 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

Tervetuloa kumppanuuspäivään Kuntatalolle! Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja 14.10.2015

Tervetuloa kumppanuuspäivään Kuntatalolle! Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja 14.10.2015 Tervetuloa kumppanuuspäivään Kuntatalolle! Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja 14.10.2015 Jännitteet Luottamuspula - Läpinäkymättömyys Äänestysaktiivisuuden lasku Keskittymiskehitys SYNKÄT PILVET

Lisätiedot

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 17 Päijät-Häme 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 17.1. PÄIJÄT-HÄME Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 3 kpl Maaseutumaiset: 5 kpl Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Dome

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Dome Kävijäprofiili 01 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa tammi - joulukuussa 011. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.69.000 henkeä, 14.448

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava eduskuntaan 2015 Hyvä ystävä, tule kanssani yhteiselle matkallemme tekemään Suomesta parempi paikka yrittää, tehdä työtä ja pitää huoli kaikista. Muutos parempaan alkaa nyt. Seuraa Annea Ota yhteyttä minuun.

Lisätiedot

26.9.2013 Iin työikäisten kokemuksia hyvinvoinnistaan ja siihen liittyvistä palveluista Anitta Koistinen & Pirkko Sandelin

26.9.2013 Iin työikäisten kokemuksia hyvinvoinnistaan ja siihen liittyvistä palveluista Anitta Koistinen & Pirkko Sandelin Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kulttuurialan palvelut tehostuvat kokemustiedolla ja yhteistyöllä 26.9.2013 Iin työikäisten kokemuksia hyvinvoinnistaan ja siihen liittyvistä palveluista Anitta Koistinen

Lisätiedot

3. Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 4. Siviilisääty Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Lukumäär Prosentt

3. Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 4. Siviilisääty Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Lukumäär Prosentt Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009 Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 31,78 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 960,59 3. Sukupuoli Vastaus

Lisätiedot

Kyllä, työskentelen osapäiväisesti (alle 35 tuntia viikossa, mukaan lasketaan myös epäsäännöllinen tai matala-palkkatyö)

Kyllä, työskentelen osapäiväisesti (alle 35 tuntia viikossa, mukaan lasketaan myös epäsäännöllinen tai matala-palkkatyö) 1. Haluaisimme ensimmäiseksi tietää minkälaisessa toiminnassa olette mukana. Oletteko viimeisen kuukauden aikana tehnyt mitään palkallista työtä? Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten sinua?,

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ. Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen

Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ. Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen Arjen asioita ja muistoja Oma kansioni -kirjaa voi käyttää apuna erilaisissa ryhmissä tai osallistujat

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

Hämeenkoski Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Hämeenkoski

Hämeenkoski Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Hämeenkoski Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009 Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 32,18 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 962,12 3. Sukupuoli Vastaus

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Kuntaidentiteetti 2009 Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? 2. Minä vuonna olette syntynyt 3. Sukupuoli Yhteensä 100% 4. Siviilisääty Yhteensä

Kuntaidentiteetti 2009 Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? 2. Minä vuonna olette syntynyt 3. Sukupuoli Yhteensä 100% 4. Siviilisääty Yhteensä Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009 Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 28,86 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 955,41 3. Sukupuoli Vastaus

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Yhteiseksi ja alueen hyväksi

Yhteiseksi ja alueen hyväksi OSALLISTUVA KYLÄ Yhteiseksi ja alueen hyväksi Eija Koski 20.11.2009 Vaasan yliopisto Kuusa YHTEISÖ PAIKKA - Maantieteellisesti rajattu alue PROSESSI - Yhteenkuuluvuus rajaavana tekijänä (esim. työpaikka,

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Digitodayn muistitikkukysely Yhteenvetoraportti, N=480, Julkaistu: 22.10.2008. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Digitodayn muistitikkukysely Yhteenvetoraportti, N=480, Julkaistu: 22.10.2008. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Digitodayn muistitikkukysely Yhteenvetoraportti, N=480, Julkaistu: 210.2008 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sukupuoli Nainen 25 5,21% Mies 455 94,79% Ikä 9 vuotta tai alle 3 0,63% 10 14 vuotta 0 0,00%

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Marko Ekqvist Perussuomalaiset

Marko Ekqvist Perussuomalaiset 1 / 14 27.9.2012 9:45 Yle logo Hae Uutiset Areena TV Radio Svenska Yle Helsinki Vastausten esikatselu Marko Ekqvist Perussuomalaiset Tietoja minusta Nimi: Puolue: Ikä: Ammatti: Kaupunginosa/kylä: Marko

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2010

SUOMI EUROOPASSA 2010 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut Kohdenumero: SUOMI EUROOPASSA ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE A H. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä

Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä Vapaan sivistystyön laki: Tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä

Lisätiedot

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011 Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Syyskuu 2011 Tutkimuksen toteutus Vertaa.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Vertaa.fi-sivuston 29. elokuuta 3. syyskuuta 2011 välisenä

Lisätiedot

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015 SPOT- profiilitutkimusraportti Naurunappula Syyskuu 2015 Yleistä tutkimuksesta Naurunappula.com- sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 16.- 30. syyskuuta 2015 välisenä aikana. Vastauksia tutkimukseen

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettiasunto.com

Kävijäprofiili 2012. Nettiasunto.com Kävijäprofiili 12 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 11. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 15 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettivene.com

Kävijäprofiili 2012. Nettivene.com Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20 Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä, 6.948

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA

VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA Pekka Paatero 29.9.2009 Kaksi näkökulmaa: 1. Vaikuttavuus julkisen sektorin toimintaa tukevana 2. Vaikuttavuus

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

Hyvinvoinnin lähteitä. Eevi Jaakkola 2014

Hyvinvoinnin lähteitä. Eevi Jaakkola 2014 Hyvinvoinnin lähteitä Yhteisöllisyys Koillismaan ikäihmisten voimavarana Syrjäinen maaseutukin on vielä hyvä paikka ikääntyä Eevi Jaakkola 2014 Yhteisöllisyyden ja voimavarojen rakentumisen elementit,

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Kuntalaiskysely 2015 yhteenveto. Kysely toteutettiin 20.3.2015-8.4.2015 ja siihen vastasi yhteensä 1325 henkilöä

Kuntarakenneselvitys. Kuntalaiskysely 2015 yhteenveto. Kysely toteutettiin 20.3.2015-8.4.2015 ja siihen vastasi yhteensä 1325 henkilöä Kuntarakenneselvitys Kuntalaiskysely 2015 yhteenveto Kysely toteutettiin 20.3.2015-8.4.2015 ja siihen vastasi yhteensä 1325 henkilöä Hausjärvi 203 Loppi 757 Riihimäki 365 1. Hausjärven, Lopen ja Riihimäen

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013 Metro.fi Kävijäprofiili Tammikuu 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Metro.fi-sivustolla 7.1. 20.1.2013. Vastauksia tutkimukseen kerättiin 300 kappaletta, ja vastausprosentti

Lisätiedot

HS Android tabletsovelluksen. profiilitutkimus. Kesäkuu 2014

HS Android tabletsovelluksen. profiilitutkimus. Kesäkuu 2014 HS Android tabletsovelluksen profiilitutkimus Kesäkuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tässä raportissa esitellään tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS Android

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Seutukierros 8.9.2015

Seutukierros 8.9.2015 Seutukierros 8.9.2015 Kuhmoisten kunnan strategia 2014 - Pieni on kaunista Visio: Kuhmoinen on kolmen maakunnan rajalla oleva vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille läheinen kunta, jossa on hyvä olla tehdä

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettiauto.com

Kävijäprofiili 2012. Nettiauto.com Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan!

Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan! Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan! Kangasala 12 Padasjoki 24 Heinola Hyvien yhteyksien varrella 53 Asikkala 10 54 Hämeenlinna Janakkala Riihimäki Hyvinkää 3 Lammi HÄMEENKOSKI Kärkölä 4 Hausjärvi

Lisätiedot

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA Emma & Elias -avustusohjelman tutkimuksen taustoittava väliraportti Petri Paju Tutkija, Lastensuojelun Keskusliitto Emma & Elias -ohjelma 2016 1 / 28 Emma & Elias

Lisätiedot

Minun Ilmajokeni. Aino Välkkilä. Jaakko Ilkan koulu 9B

Minun Ilmajokeni. Aino Välkkilä. Jaakko Ilkan koulu 9B Aino Välkkilä Jaakko Ilkan koulu 9B Minun Ilmajokeni Suomessa on n. 320 kuntaa ja yksi niistä on Etelä-Pohjanmaan maakunnassa sijaitseva kotikuntani Ilmajoki. Ilmola, kuten se ruotsin kielellä kuuluu,

Lisätiedot

Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus. Tammikuu 2014

Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus. Tammikuu 2014 Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Helsingin Sanomien mobiilipalvelussa 16.1.-30.1.2014 välisenä aikana. Tutkimukseen

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Demokratiatyöryhmä 4.4.2014 klo 14-16 Päijät-Hämeen liitto

Demokratiatyöryhmä 4.4.2014 klo 14-16 Päijät-Hämeen liitto Demokratiatyöryhmä 4.4.2014 klo 14-16 Päijät-Hämeen liitto Työryhmän työskentely jäljellä olevissa kokouksissa 1) Työryhmä muodostaa 1 tai 2 lähidemokratian toteuttamisen mallia, ehdotuksen hyödynnettäviksi

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot