TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(54) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(54) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 23.4.2015"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(54) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina Kiiskinen, Arto Koivisto, Sirpa Lipponen, Varpu Arvonen, Tero Särkilahti, Marko Tuomela, Eerika Koski, Kirsi Poissa: Lehtola, Liisa Poussa, Mauri Tarkkala, Janne Uusitalo, Pekka Mauri Poussan varajäsen, poistui klo / 90 käsittelyn aikana Janne Tarkkalan varajäsen Pekka Uusitalon varajäsen Muut osallistujat Häikiö, Leevi Karttunen, Elina Järvinen, Veli-Pekka Vuorio, Juha Hallikainen, Olli Hakala, Kirsi Hjerppe, Ilkka Kallioinen, Sami Salminen, Petri Toivonen, Gun yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra varhaiskasvatustyön johtaja diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja viestintäjohtaja vt. kiinteistöpäällikkö palvelukeskuksen päällikkö Esittelijät Fabrin, Jukka-Pekka hallintojohtaja Takala, Timo kehitysjohtaja Mukari, Eija henkilöstöpäällikkö Bragge, Birgitta talouspäällikkö Sihteeri Antila, Päivi hallinnon assistentti

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2015 2(54) Allekirjoitukset Jussi Mäkinen puheenjohtaja Päivi Antila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella päivänä kuuta 2015 Asko Alajoki Tiina Eskelinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä klo 9-15 Todistaa Päivi Antila sihteeri

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2015 3(54) Käsitellyt asiat 78 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 79 Pöytäkirjantarkastajat 4 80 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen 4 81 Ilmoitusasioita 4 82 Yhteisen kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten toimeenpano 6 83 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle yhteisen kirkkovaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen koskien ainaishoitosopimusten päättämistä 7 84 Uuden hautapaikan luovuttamisen rajoitukset 8 85 Seurakuntayhtymän osallistuminen Polku X -hankkeen rahoitukseen Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstökertomus Tilintarkastuspalvelujen hankinta vuosille Kasvatuksen sovitut toiminnot ja niiden hoitaminen Diakoniatyön ja yhteiskunnallisen työn sovitut toiminnot ja niiden hoitaminen Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 51

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2015 4(54) 78 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ehdotus Päätös Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 79 Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Päätös Valitaan tähän kokoukseen kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Asko Alajoki ja Tiina Eskelinen. 80 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Ehdotus Päätös Vahvistetaan käsittelyjärjestys. Käsittelyjärjestykseksi vahvistettiin esityslista. 81 Ilmoitusasioita 1. Kirkkohallitus on myöntänyt Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymälle Kirkon ympäristödiplomin vuosiksi Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätöspöytäkirja 4/ Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat 4-6/ Kehitysjohtajan päätöspöytäkirjat 1-8/ Henkilöstöpäällikön päätöspöytäkirjat 16-22/ Talouspäällikön päätöspöytäkirja 2/ Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunnan kokouspöytäkirja 2/2015

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2015 5(54) 8. Yhteisen kirkkoneuvoston syksyn 2015 kokouspäivät ovat torstait 20.8., 10.9., 1.10., , ja Yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ovat torstaisin (seminaari), ja Talouskatsaus Ilmoitusasiat todettiin ja merkittiin tiedoksi.

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2015 6(54) D:TAL: 121/012/ Yhteisen kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten toimeenpano Esittely Kirkkoneuvoston tehtävät Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun - 1 :n mukaan huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta - 6 :n mukaan valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta. Yhteisen kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätökset oli jaettu yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä. 30 Jäsentietoraportti Ei toimenpiteitä. 31 Johtosääntöjen vaikutus vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelmaan Tiedoksi yksiköille sekä talouspalveluihin toimenpiteitä varten. 32 Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän perussäännön muuttaminen Hallinnon assistentti ilmoittaa johtaville viranhaltijoille ja huolehtii tarkistetun perussäännön liittämisestä seurakuntayhtymän säännöskokoelmaan. 33 Kiinteistöosakeyhtiö Martinuskotien hakemus rakennusaikaisen vakuuden saamiseksi Riipuksenkatu 11:n peruskorjaamiseen ja hankintaan Tiedoksi Kiinteistöosakeyhtiö Martinuskodeille ja talouspalveluihin. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto päättää yllä mainitulla tavalla yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2015 7(54) D:PUI: 314/719/ Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle yhteisen kirkkovaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen koskien ainaishoitosopimusten päättämistä Esittely Yhteisen kirkkovaltuuston päätökseen liittyen ainaishoitosopimusten päättämiseen vuoden 2019 lopussa on Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen jätetty valitus koskien ainaishoitosopimusten päättämistä. Valituksen on tehnyt Kalevi Raittila liittyen haudan ainaishoitosopimukseen. Liite 1 Laaditussa lausunnossa on osoitettu, että ainaishoidoista saatu pääoma korkoineen on käytetty ainaishoitohaudan hoitamiseen. Tällä perusteella ainaishoitosopimus päätetään vuoden 2019 lopussa. Hautojen ainaishoitoasiavalituksia on käsitelty aiemmin Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa 97 kpl sekä yksi valitus korkeimmassa hallintooikeudessa. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt 10 valitusta ja loput valitukset se on ratkaissut valittajien hyväksi korkeimman hallintooikeuden päätöksen 2014:64 mukaisesti. Päätöksen mukaan seurakuntayhtymällä ei ole oikeutta päättää ainaishoitosopimuksia arviolaskelmiin perustuen. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen lausunnon. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi Hämeenlinnan hallinto-oikeus

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2015 8(54) D:PUI: 116/712/ Uuden hautapaikan luovuttamisen rajoitukset Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan seuraavasti: Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmailla on voimassa olevia rajoituksia uuden hautapaikan luovuttamiselle. Hautaustoimilain mukaan on seurakuntayhtymän kuitenkin osoitettava hautapaikka seuraavin perustein. Eri hautausmaiden käyttörajoitukset eivät ole ristiriidassa hautaustoimilain kanssa. Hautaustoimilaki 4 Hautasijan osoittaminen Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä on velvollinen vaadittaessa osoittamaan hautasijan vainajalle, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueella. Jos vainajalla ei kuollessaan ollut kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa, 1 momentissa mainittu velvollisuus on sillä evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä, jonka alueella vainaja kuollessaan asui. Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä on lisäksi velvollinen vaadittaessa osoittamaan hautasijan myös sellaiselle kuolinhetkellä ulkomailla asuneelle Suomen kansalaiselle, jonka viimeinen kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta ennen ulkomaille muuttamista oli seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueella. Rajoituksia Tampereen hautausmaille on laadittu monessa eri vaiheessa eri vuosikymmenien aikana. Edellisen kerran sääntöjä on laadittu Messukylän uurna-alueen valmistumisen yhteydessä. Vuoden 2014 alusta lukien Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymässä on 4 suomenkielistä seurakuntaa ja ruotsalainen seurakunta. Aiemmat rajoitukset on laadittu aiemman seurakuntajaon mukaisesti ja rajoituksissa on mainittu seurakunnat nimeltä. Rajoitusten päivittämisen yhteydessä on huomioitu myös hautausten nykytilanne sekä hautausmaiden vapaiden hautapaikkojen määrä. Kalevankankaan hautausmaan kohdalla tämä tarkoittaa hautapaikan saamisen rajoitusta muistolehtoon ja Messukylän hautausmaalla vastaavasti rajoitusten keventämistä muistolehdon osalta. Muiden hautausmaiden rajoitukset pysyvät pääosin samana. Vapaita hautapaikkoja on runsaasti saatavilla sekä Lamminpään että Vatialan hautausmailla ja niiden käyttöä halutaan lisätä. Muiden hautausmaiden uudet hautapaikat ovat rajalliset, joten rajoitusten ylläpitäminen

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2015 9(54) on tarpeen. Kalevankankaan uudet hautapaikat tulevat loppumaan lähivuosina ainakin toistaiseksi, sillä seurakunnalle palautuneiden hautojen määrä ei vastaa kysyntää. Liite 1 Ehdotus Hautaustoimen päällikkö ehdottaa, - että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi liitteen 1 mukaiset uudet hautausmaiden käyttörajoitukset lukien. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Liite 2 Ehdotus hautausmaiden käyttörajoituksiksi on liitteenä. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, - että hyväksytään liitteen 2 mukaiset uudet hautausmaiden käyttörajoitukset lukien. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). hautaustoimi, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (54) D:TAL: 30/035/ Seurakuntayhtymän osallistuminen Polku X -hankkeen rahoitukseen Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan , että Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä osallistuu Polku X hankkeen rahoituksen hakuun yhdessä Martinus-säätiön ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Polku X hanke on suunnattu syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työllistymisen tukemiseen. Rahoitusta haettiin päätöksen mukaisesti Euroopan Sosiaalirahastolta Keski-Suomen Ely-keskuksen kautta. Hankehaun jälkeen Diakonia-ammattikorkeakoulu ilmoitti, että heidän omien rahoitusjärjestelyjensä vuoksi heillä on oltava hankkeen toteuttamisessa aktiivisempi rooli. Koska hankkeen ydintoiminnot kuitenkin ovat työvalmennukseen ja ohjaamiseen painottuvia, ei koulutuksellisia eikä tutkimuksellisia osuuksia löytynyt riittävästi. Siksi hyvässä yhteisymmärryksessä päätettiin että Diak vetäytyy hankkeesta. Sovittiin kuitenkin, että Diak on hankkeen tärkeä yhteistyökumppani. Yhteistyö toteutuu mm. Hämpin kappeli toiminnan puitteissa. Hankkeen rahoituksen kannalta Diakin rahoitusosuuden ( eur) poisjäänti aiheutti supistuksia. Hankkeen kesto lyhennettiin 36 kuukaudesta 26:een. Myös hankkeen ostopalveluja ja muita kustannuksia pienennettiin niin, että hankkeen kokonaisbudjetti on nyt euroa. Samoin säätiön omarahoitusosuutta nostettiin. Alla olevassa taulukossa näkyy hakuvaiheen kustannusarvio ja rahoitus sekä uusi ehdotettu versio. Seurakunnan suunniteltuun rahoitusosuuden suuruuteen muutos ei vaikuta. Uusi ehdotus on toimitettu Ely-keskuksen käsiteltäväksi Polku X Kustannukset yhteensä Hakemus Muokattu hakemus Henkilöstö Työhönvalmentaja Työhönvalmentaja Ohjaaja Ohjaaja Ohjaaja Projektipäällikkö

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (54) Työnantajayhteistyön koordinointi Yksilövalmentaja Henk.kust.yhteensä Ostopalvelut Muut kustannukset Flat rate 17 % henk.kust Kustannukset yhteensä Rahoitus yhteensä ESR Tampereen kaupunki 10 % Martinus-säätiö Tre srky Diak Yhteensä Ely-keskus tekee alustavan rahoituspäätöksen Lopullista rahoituspäätöstä varten tarvitaan sitovat päätökset rahoitukseen osallistumisesta sekä Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymältä että Tampereen kaupungilta. Tampereen kaupunki on hyvinvointipalvelujen hankejohtoryhmässä ottanut myönteisen kannan hankkeen rahoitukseen. Kaupunki tekee lopullisen päätöksen asiasta Osaamis- ja elinkeinolautakunnassa Ely-keskuksen mahdollinen myönteinen rahoituspäätös hankkeelle vahvistaisi merkittävästi myös seurakuntayhtymän toimintaresurssia hankkeen sisältöalueilla. Nyt esillä olevan uudenlaisen rahoitusrakenteen kaltainen toiminta myös osaltaan toimii hyvänä esimerkkinä projektien ja toimintojen rahoitusrakenneuudistuksia arvioitaessa. Erikseen on merkille pantavaa, että seurakuntayhtymän omavastuuosuudeksi laskettu katetaan kokonaisuudessaan olemassa olevien työntekijäresurssien suuntaamisella sekä jo käytössä olevien toimitilojen kohdentamisella hankkeeseen. Lisärahaa talousarvioon ei tarvita. Mikäli Ely-keskus tekee hankerahoituksesta kielteisen päätöksen, myös seurakuntayhtymän sitoumus raukeaa.

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (54) Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, - että Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä osallistuu Polku X -hankkeen omavastuuosuuden kattamiseen projektisuunnitelmassa esitetyllä summalla. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Martinus-säätiö, talouspalvelut

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (54) D:TAL: 368/043/ Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Esittely Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli hautainhoitorahaston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2014 kokouksessaan ja lähetti sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tarkastus on suoritettu koko seurakuntayhtymän tilintarkastuksen yhteydessä Mitään huomautettavaa ei tilintarkastuksessa havaittu. Hautainhoitorahaston tilinpäätös voidaan näin vahvistaa. Talouspäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että vahvistetaan hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (54) D:TAL: 368/043/ Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ja allekirjoitti seurakuntayhtymän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2014 kokouksessaan Toimintakertomus ja tilinpäätös lähetettiin tilintarkastajien tarkastettavaksi. Samalla yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että tilikauden tuloksesta esitetään siirrettäväksi euroa peruskorjausrahastoon ja tilikauden ylijäämä määrältään ,21 esitetään siirrettäväksi yli- /alijäämätilille omaan pääomaan. Liite 3 Tilintarkastajat ovat tarkastaneet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen Tilintarkastajien lausunto on liitteenä. Lausunto on normaalimuotoinen eikä aiheuta toimenpiteitä. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. käsitellään vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös 2. siirretään tilikauden tuloksesta euroa peruskorjausrahastoon 3. siirretään tilikauden ylijäämä ,21 euroa yli-/alijäämätilille omaan pääomaan 4. käsitellään tilintarkastuskertomus vuodelta vahvistetaan vuoden 2014 tilinpäätös 6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (54) D:TAL: 126/029/ Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstökertomus 2014 Esittely Seurakuntayhtymässä on laadittu henkilöstökertomus vuodesta 2000 lähtien. Tavoitteena on antaa kootusti tietoa erilaisista henkilöstöön liittyvistä asioista ja toimia yhtenä välineenä henkilöstösuunnittelulle sekä työn, työyhteisön, työkykyä ylläpitävän toiminnan ja henkilöstön kehittämiselle. Henkilöstökertomukseen on kerätty muun muassa henkilöstön rakennetta, työkykyä, vapaiden käyttöä ja henkilöstöinvestointeja kuvaavia tunnuslukuja. Lisäksi on kerrottu työkykyä ylläpitävästä toiminnasta, yhteistoiminnasta ja tasa-arvoasioista. Vuoden 2014 henkilöstökertomus vastaa rakenteeltaan aiempien vuosien kertomuksia, joten myös vertailua edellisten vuosien tietoihin on mahdollista tehdä. Kirkkohallituksen antaman suosituksen mukaan henkilöstökertomuksessa esitetyissä lukumäärissä ovat mukana kaikki ne henkilöt, joiden palvelussuhde oli voimassa Henkilöstön kokonaislukumäärään sisältyvät näin myös erilaisilla virka- tai työvapailla tuolloin olleet henkilöt sekä heidän sijaisensa. Vuonna 2014 seurakuntayhtymässä tehtiin työtä 563 henkilötyövuoden verran, mikä on jonkin verran vähemmän kuin viime vuonna 2013 (586 henkilötyövuotta). Suurin osa, 510 henkilötyövuotta, kertyi päätoimisista viroista ja työsuhteista. Kesä- ja kausityöntekijöiden osuus oli 53 henkilötyövuotta. Vuoden 2014 lopussa vakituisessa päätoimisessa virka- tai työsuhteessa oli 511 henkilöä (v / 501) ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 62 henkilöä (v / 84). Yhden henkilötyövuoden hinnaksi tuli laskennallisesti euroa. Naisia henkilöstöstä oli 72 % ja miehiä 28 %. Seurakuntayhtymässä on paljon pitkään palvelussuhteessa ollutta henkilökuntaa, ja tämä näkyy osaltaan myös ikärakenteessa. Naisten keski-ikä oli 48 vuotta ja miesten 50 vuotta. Henkilöstö on hyvin koulutettua ja yli puolet on suorittanut vähintään alemman korkea-asteen koulutuksen. Liite 4 Esityslistan erillisenä liitteenä on henkilöstökertomus vuodelta Ehdotus Henkilöstöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että - seurakuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2014 merkitään tiedoksi.

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (54) Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (54) D:TAL: 355/042/ Tilintarkastuspalvelujen hankinta vuosille Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän lakisääteisestä tilintarkastuksesta pyydettiin tarjoukset yhteisen kirkkovaltuuston vuosien toimikautta vastaavalta ajalta. Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta sen jälkeen kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Tarjoukset tuli tehdä kirkkojärjestyksen (KJ 15:8-9) määräämistä hallinnon ja talouden tarkastuksesta ja jäljempänä erikseen mainituista muista tehtävistä. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 8 pykälän mukaan tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava: 1. Onko seurakuntayhtymän hallintoa hoidettu laillisesti ja asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti 2. Onko seurakuntayhtymän tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesti kehityksestä ja taloudellisista vastuista sekä 3. Onko seurakuntayhtymän sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Yhteisvastuukeräyksen tilityksen, rahavarojen ja sijoitusten, lahjoitusten, testamenttien ja hautainhoitorahaston, maksuliikenteen, konsernitilinpäätöksen ja hankintojen tarkastus kuuluvat seurakuntayhtymässä vuosittaisiin vakiotarkastustehtäviin. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 pykälän mukaan tilintarkastajien on annettava yhteiselle kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta toukokuun loppuun mennessä kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa tulee esittää, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tarjous pyydettiin vuosittaisen 23 tarkastuspäivän mukaan, josta yhteisvastuun tilintarkastukseen arvioitiin tilintarkastajan yhden päivän työpanos ja tietoturvatarkastukseen arvioitiin kaksi työpäivää. Tarkastuspäivien lukumääräarviota käytettiin vertailussa, mutta se ei ole vähimmäisostovelvoite. Mahdollisista projektirahoitukseen (esim. EUprojektit) liittyvistä tilintarkastuksista sovitaan erikseen. Hinnat tuli ilmoittaa arvonlisäverottomina hintoina. Hankintamenettely oli avoin menettely. Kyseessä oli kansallinen kilpailutus. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen virallisella ilmoituskanavalla, HILMAssa, ja seurakuntayhty-

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (54) män nettisivuilla osoitteessa Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ( /348). Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle osoitetut tarjoukset tuli toimittaa kirjallisesti suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo postiosoitteella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto, Hallinnon assistentti, PL 226, Tampere tai käyntiosoitteeseen Näsilinnankatu 26 (7. krs), Tampere. Lisätietopyynnöt tuli toimittaa sähköpostitse osoitteeseen klo mennessä. Muulla tavoin esitettyihin lisätietopyyntöihin ei vastattu. Vastaukset julkaistiin seurakuntayhtymän nettisivuilla viimeistään keskiviikkona osoitteessa Tilintarkastuslain 3. luvun 12 :n mukaan emoyrityksen tilintarkastajan on tarkastettava myös konsernitilinpäätös sekä varmistuttava siitä, että konserniin kuuluvien yritysten tilintarkastajat ovat suorittaneet tilintarkastuksen asianmukaisesti. Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat seurakuntayhtymän ja sen epäitsenäisen rahaston, hautainhoitorahaston, lisäksi itsenäiset organisaatiot: Kiinteistö Oy Tampereen Hämeenkatu 28, As Oy Tampereen Takahuhdin Pappila, Asunto Oy Lampirivi, Kiinteistö Oy Tampereen Rosmariini, Kiinteistö Oy Hallilan Männikkö ja Martinus-säätiö. Martinus-säätiössä seurakuntayhtymällä on määräysvalta. Martinus-säätiö puolestaan omistaa Kiinteistö Oy Martinuskodit ja Martinus-palvelut Oy-nimiset yhtiöt. Hankinnan ja sopimuksen piiriin on voitava sisällyttää tarvittaessa myös konserniyhteisöjen tilintarkastus. Kukin yhteisö tekee itsenäisesti päätöksen ja sopimuksen tilintarkastuspalveluista. Kirkkojärjestyksen 22 luvun 3 b :n mukaan kirkkohallituksen yhteydessä toimii kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus (Kipa), joka hoitaa standardoidut kirjanpidon ja palkanlaskennan prosessit, muun muassa seurakuntatalouksien kirjanpidon, ostolaskut, ostoreskontran, myyntilaskut, myyntireskontran, käyttöomaisuuskirjanpidon, palkanlaskennan, matka- ja kululaskut sekä niihin liittyvän maksuliikenteen. Tehtävien hoitamisesta palvelukeskuksessa sovitaan tarkemmin palvelusopimuksessa. Kirkolliskokouksen tekemän päätöksen perusteella jokainen seurakuntatalous on velvoitettu liittymään palvelukeskuksen asiakkaaksi. Seurakuntatalouksille siirtymäaika päättyy , jolloin Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä on ilmoittanut siirtyvänsä palvelukeskuksen asiakkaaksi. Kipa-palvelukeskuksen palvelutuotannon näkökulmasta keskeisimmät tietojärjestelmät ovat SAP (kirjanpito, osto- ja myyntireskontra,

19 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (54) matka- ja kululaskut), Populus (palkanlaskenta) sekä BasWare (maksuliikenne). Kipa tulee tarjoamaan asiakkaittensa ja näiden tilintarkastajien käyttöön ISAE 3402-standardin mukaisen varmennuslausunnon. Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymässä on aloitettu palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen valmistelu. Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä toimii isäntäseurakuntana 36 muulle seurakuntataloudelle tietohallintopalveluiden tuottajana. Palvelut perustuvat keskinäiseen sopimukseen. IT-yhteistyön isäntäseurakunnan tulee hankkia tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tilintarkastuksen vuodenvaihteen tienoilla, jotta tarkastuksen tulokset olisivat IT-yhteistyön seurakuntien tilintarkastajien käytettävissä kevättalven ja kevään aikana. Isäntäseurakunta lähettää tiedot tietoturvallisuuden tarkastamisesta ITyhteistyöalueen seurakunnille ja kirkkohallituksen tietohallintoyksikköön. IT-yhteistyötä varten Tampereen seurakuntayhtymässä on tietohallintopalvelut, jota seurakuntayhtymä ylläpitää yhdessä sopijaseurakuntien kanssa. Kirjuri on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä, joka otettiin Tampereella käyttöön vuonna Kirkonkirjat on siirretty sähköiseen muotoon, mikä helpottaa asiointia. Paikalliset tietojärjestelmät korvattiin yhteisellä tietokannalla. Valtakunnalliseen Kirjuri-tietokantaan merkitään muun muassa seurakuntalaisten kasteet, rippikoulut, vihkimiset ja hautaamiset. Kirjanpidon ja palkanlaskennanpalvelukeskus (Kipa) ja Kirjurijärjestelmän käyttö edellyttävät, että seurakuntien on noudatettava uusia tietoturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja määräyksiä, jotka Kirkkohallitus on antanut seurakunnille kirkkolain 16 luvun perusteella. Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 31/2014 ( ) mukaan eduskunnalle on marraskuussa 2014 annettu esitys uudeksi tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tarkastuksesta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa. Kirkkohallituksessa on valmisteilla kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutosesitys, jonka mukaan seurakuntatalouksissa tultaisiin noudattamaan lakia julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuksesta. Muutosesitykset on tarkoitus käsitellä kirkolliskokouksessa toukokuussa Lain voimaan tullessa kumotun lain nojalla hyväksytty JHTTtilintarkastaja ja JHTT-yhteisö voi jatkaa toimintaansa edellyttäen, että JHTT-tilintarkastaja ja JHTT-yhteisö rekisteröityy määräajassa tilintarkastuslaissa säädetylle Tilintarkastusvalvonnalle. Ehdotetut säädösmuutokset tarkoittaisivat sitä, että seurakuntataloudessa tulisi lukien olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu JHT-tilintarkastaja tai - tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajana voisi toimia edellä mainitulla perusteella myös JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö. Voimassa olevien

20 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (54) säännösten mukaiset HTM- ja KHT-tilintarkastajat tai -yhteisöt eivät voisi jatkaa jälkeen seurakuntatalouden tilintarkastajina. Tarjouksessa tuli ilmoittaa jos tarjouksen antaja varaa mahdollisuuden hintojen tarkastamiseen valtuustokauden aikana ja peruste. Mahdollinen vuosittainen hinnanmuutos tuli ilmoittaa tarjouksessa euroina kiinteinä kokonaishintoina vuotta kohti sisältyen kokonaishintaan. Laskutus tulee tehdä tehdyn työn perusteella vähintään neljä kertaa vuodessa. Seurakuntayhtymä ei hyväksy muita laskutusperusteita kuin tarjouksessa on ilmoitettu. Laskussa tulee olla riittävä erittely laskutusperusteista. Erityisesti erikseen määritellyistä tai tilatuista palveluista tulee olla kustannusten kohdistamisen vuoksi erittelyt tai oma erillinen lasku (esim. EU-projektit). Seurakuntayhtymälle ja sen konserniyhteisöille lähetetään suoraan omat laskunsa. IT-yhteistyön asioiden tarkastuksen osuus tulee laskuttaa omalla laskullaan ko. viitteellä tai tunnuksella ja lasku toimitetaan Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymälle. Kaikki seurakuntayhtymälle osoitetut laskut toimitetaan mielellään verkkolaskuina. Osapuolet sitoutuvat siihen, että sopimuskauden aikana tapahtuvista toiminnan oleellisista muutoksista ilmoitetaan sopijaosapuolille. Sopimusta voidaan kesken sopimuskauden tarkistaa, jos molemmat osapuolet sen hyväksyvät. Muutoksista sovitaan kirjallisesti. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensin ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Tarvittaessa erimielisyydet viedään seurakuntayhtymän sijaintipaikkakunnan alioikeuden ratkaistavaksi. Osapuolet voivat olennaisissa sopimusrikkomuksissa irtisanoa kirjallisen sopimuksen siten, että irtisanominen astuu voimaan kuukauden kuluttua kirjallisen irtisanomisilmoituksen päivämäärästä. Hankintaprosessi oli tarjoajien ja tarjousten arvioinnin osalta kolmivaiheinen: tarjoajien kelpoisuuden arviointi, tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden arviointi ja tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu. a) Tarjoajan kelpoisuus Alla mainitut seikat ovat vähimmäisvaatimuksia tarjoajan kelpoisuudelle: Hyväksytyn tarjoajan tuli olla JHTT-tilintarkastaja tai JHTTtilintarkastusyhteisö, joka rekisteröityy uuden tilintarkastuslain myötä määräajassa tilintarkastuslaissa säädetylle Tilintarkastusvalvonnalle. Hyväksytyn tarjoajan tuli olla merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvolliseksi, työnantajarekisteriin, suorittanut

21 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (54) lakisääteiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä lakisääteiset eläkevakuutusmaksut. Hyväksytyllä tarjoajalla tuli olla vastuuvakuutus ja dokumentoitu laadunvalvontajärjestelmä, josta tarjoukseen tuli liittää lyhyt kuvaus. Tarjoajan kelpoisuus pyydettiin ilmoittamaan erillisessä liitteessä rastittamalla ko. kohdat ja allekirjoittamalla lomake. Tiedot eivät saaneet olla kolmea kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä lukien. b) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Tarjous voitiin sulkea pois tarjouskilpailusta, jos se ei täyttänyt tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia, tarjouksessa ei ollut vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin, tarjouksessa oli esitetty tarjouspyynnön vastaisia ehtoja tai kuhunkin tarjouspyynnön vaatimukseen ei ollut otettu kantaa taikka tarjous ei vastannut pyydettyjä teknisiä tai kaupallisia vaatimuksia. c) Tarjousten arviointi Tarjoukset arvioitiin kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, johon vaikuttivat seuraavat tekijät seuraavilla osuuksilla: C.1 Laatu 40 %, joka koostui seuraavista osatekijöistä - Tilintarkastusyhteisön nimeämän seurakuntayhtymän tilintarkastustyöstä vastuullisen tilintarkastajan koulutus ja työkokemus seurakuntatalouden tarkastuksesta vuosina ja kuukausina, painoarvo 15 %. - Seurakuntayhtymälle osoitetun muun tilintarkastajan tai vastuullisen tilintarkastajan varahenkilön koulutus ja työkokemus seurakuntatalouden tarkastuksesta vuosina ja kuukausina, painoarvo 15 %. Vähimmäisvaatimus vastuulliselle tilintarkastajalle ja hänen varahenkilölleen oli vähintään viiden vuoden seurakuntatalouden tilintarkastuskokemus. - Tietohallinnon tarkastajan (CISA) työkokemus vuosina ja kuukausina, painoarvo 10 % Vähimmäisvaatimuksena oli vähintään neljän vuoden työkokemus tietohallinnon tarkastuksesta. Tarjoajan tuli nimetä tarjouksessaan vain sellaisia henkilöitä, jotka tosiasiallisesti osallistuvat tarkastuspalvelujen tuottamiseen sopimuskauden aikana. Koulutusta ja työkokemusta arvioitiin asteikolla 1-10.

22 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (54) C.2 Hinta 60 %, joka koostui seuraavista tekijöistä - Vastuullisen tilintarkastajan arvonlisäveroton päiväveloitus (7 tunnin työpanos), osuus 10 % - Avustavan tilintarkastajan arvonlisäveroton päiväveloitus (7 tunnin työpanos), osuus 10 % - Tietohallinnon tilintarkastajan arvonlisäveroton päiväveloitus (7 tunnin työpanos), osuus 10 % - Arvonlisäveroton kokonaishinta vuodessa, osuus 30 % (Hinnat sisältävät kaikki kustannukset, mm. matkat ja päivärahat) Hintavertailussa kunkin tarjoajan antamaa hintaa sopimuskaudelle verrattiin halvimpaan hintaan. Kaava: halvin hinta/tarjoajan hinta * ao. tekijän osuus. Tarjouskilpailun voitti eniten yhteispisteitä saanut tarjous. Tilintarkastajilla ja tilintarkastusyhteisöllä on oikeus teettää alihankintana joitakin osia tarkastustyöstä. Tällainen alihankintamahdollisuus koskee esimerkiksi tietoturvallisuuden tarkastamista. Seurakunnan tilintarkastaja vastaa alihankinnasta sekä siitä, että alihankintana tehty työ vastaa tilintarkastukselle asetettuja laatuvaatimuksia ja muita edellytyksiä. Tarjouksessa tuli antaa tiedot mahdollisista alihankintana teetettävistä töistä ja työn tekijän ammattipätevyydestä ko. kohteen tarkastamiseen. Mikäli tarjoaja joutuu vaihtamaan mahdollisesti käyttämäänsä alihankkijaa, tästä tulee ilmoittaa seurakuntayhtymälle. Alihankkijan vaihtoon tulee saada seurakuntayhtymän suostumus. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset liitteineen ovat sopimuksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Asianosaisilla on oikeus niin halutessaan saada hankintapäätöksen asiakirjat nähtäväkseen jo päätöksenteon jälkeen. Valitun palvelun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus laaditaan seuraavien asiakirjojen perusteella (asiakirjat tärkeysjärjestyksessä): 1. Hankintapäätös 2. Tarjouspyyntö 3. Tarjous 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2014 Palvelut) Määräaikaan mennessä saapui viisi tarjousta: Deloitte JHTT-yhteisö Oy, BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö, PwC Julkistarkastus Oy, JHTT-

23 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (54) yhteisö, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja Oy Tuokko LTD. Myöhässä ei saapunut tarjouksia. Liite 5 Tarjoukset on vertailtu tarjouspyynnössä ilmoitetuin perustein, ja kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö, jota esitetään valittavaksi seurakuntayhtymän tilintarkastajaksi vuosille ja joka sai vertailussa korkeimman pistemäärän. Hintavertailussa kunkin tarjoajan antamaa hintaa verrattiin halvimpaan hintaan asianomaisen arviointitekijän suhteellisella osuudella. Laadun pisteytyksessä koulutuksessa vähennettiin pisteitä, jos ei ollut korkeakoulututkintoa. Työkokemuksessa arvioitiin vähimmäisvaatimuksen ylittävä työkokemus siten, että työkokemusta verrattiin suhteessa kokeneimpaan. Koulutus ja työkokemus arvioitiin asteikolla 1-10 suhteutettuna asianomaisen arviointitekijän suhteelliseen osuuteen. Tarjousten vertailutaulukkomateriaali on liitteenä. Tarjoukset ovat nähtävänä kokouksessa ja ennen kokousta talouspalveluissa. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi valtuustokaudelle valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö. Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta sen jälkeen, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

24 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (54) D:TAL: 232/000/ Kasvatuksen sovitut toiminnot ja niiden hoitaminen Esittely Taustaa Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän perussäännön mukaan seurakuntayhtymän tehtävänä on hoitaa kasvatuksen sovitut toiminnot. Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt yhteisten tehtävien johtosäännön. Johtosäännön hyväksymisen yhteydessä sovittiin sekä kasvatusta että diakoniaa ja yhteiskuntavastuuta koskevista jatkotyöskentelyistä. Kasvatuksen jatkotyöstön valmisteluvaihe on toteutettu joulukuun 2014 ja maaliskuun 2015 välisenä aikana. Siinä on toimintokohtaisesti tarkasteltu seurakuntien ja yhteisesti hoidettavien vastuiden rajapintoja. Valmistelutyöhön ovat sen eri vaiheissa osallistuneet lapsityönohjaajat, johtavat nuorisotyönohjaajat, nuorisotyönohjaajat, kirkkoherrat ja yhteisten tehtävien kyseisten vastuualueiden johto sekä joiltakin osin myös työntekijät ja työyhteisöt laajemmin. Yhteinen kirkkoneuvosto kuuli kokouksessaan informaation valmistelutyöstä sekä kävi jatkovalmistelua evästävän keskustelun. Kirkkoherrat ovat vastanneet muutosprosessin käsittelystä seurakuntaneuvostoissa ja seurakuntien johtoryhmissä. Muutostyön säädöspohja Yhteisen kirkkovaltuuston vuonna 2009 hyväksymässä strategiassa todetaan: Voidakseen toteuttaa tehtäväänsä muuttuvassa ajassa seurakuntien on kehitettävä toimintaansa ja rakenteitaan. Neljän suuren seurakunnan rakenne antaa mahdollisuuden tarkastella uudella tavalla myös yhteisten tehtävien ja tukipalveluiden järjestämistä nykyistä kevyemmin. Seurakuntaneuvoston keskeinen seurakuntatyön kokonaisvastuullinen rooli pohjautuu sekä kirkon lainsäädäntöön ja säädöspohjaan että Tampereella yhteiseksi tavoitteeksi asetettuun hallinnon keventämiseen ja työn johtamisen selkiyttämiseen ja yksinkertaistamiseen. Kirkkolaki 4:1 määrittelee seurakunnan tehtävän seuraavasti: Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Kirkkojärjestyksen 3. luku antaa seurakunnalle keskeisen roolin kristillisen kasvatuksen tukemisessa: 1 Vanhempien ja huoltajien tulee antaa lapsille kristillistä kasvatusta ja kirkon tunnustuksen mukaista opetusta. Kummien ja seurakunnan tu-

25 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (54) lee tukea vanhempia ja huoltajia tässä kasvatus- ja opetustyössä. 2 Seurakunnan tulee huolehtia eri ikäisten seurakunnan jäsenten kristillisestä kasvatuksesta ja hengellisen elämän hoitamisesta. Voimassa olevan strategian henki ja tavoite kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisesti on, että seurakuntatyö toteutetaan seurakunnissa ja resursoidaan seurakuntiin. Yhtymän ja yhteisten tehtävien rooli on mahdollistaa ja tukea seurakunnissa tehtävää työtä. Myös hyväksytty seurakuntayhtymän uusi perussääntö ohjaa tähän. Kehityspalveluiden rooli ja tehtävät Perussäännön 3 määrittelee seurakuntayhtymän tehtävät myös kehityspalveluiden ja seurakuntatyön vastuiden osalta. Perussäännössä todetaan myös, että toteutettavan prosessimaisen työskentelytavan sisällöstä, organisoinnista ja määrärahojen määräytymisperusteista päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Perussääntöön pohjautuen määritellään yhteisten tehtävien johtosäännön 2 :ssä kehityspalveluiden tehtävät lähemmin. Kehityspalveluiden tehtävänä on: - ohjata ja koordinoida strategista suunnittelua - hankkia ja analysoida suunnittelun edellyttämää taustatietoa ja tutkimuksia - koota ja arvioida systemaattisesti kerättyä palautetta - hyödyntää oman henkilöstön asiantuntemusta kehityspalveluiden tehtävissä - ylläpitää osaamispankkia - osallistua suunnittelupöydän toimintaan johtamisjärjestelmässä yhteisesti sovitulla tavalla - kehittää prosessien ohjaamiseen perustuvaa työtapaa - kehittää ja koordinoida verkkovuorovaikutusta yhteistyössä viestintäpalveluiden kanssa Kaiken seurakuntatyön kehittämisen ja koordinoinnin tulee toteutua yhteistyössä seurakuntien kanssa. Kehityspalveluiden toiminta painottuu jatkossa yhä selvemmin yhteisten tehtävien johtosäännössä kuvattuihin vastuisiin. Johtamisjärjestelmä mahdollistaa sen, että kehitystehtävissä voidaan yhteisesti sovittavalla tavalla käyttää eri yksiköissä työskentelevien työntekijöiden asiantuntemusta. Tällöin ohjaus- ja valmennustehtävä korostuu. Tämä merkitsee samalla kehityspalveluiden työnjohdollisen roolin kevenemistä. Tässä muutossuunnassa on tarkoituksenmukaista edetä vaiheittain yhteistyötä vahvistaen ja erilaisia vaihtoehtoja kokeillen. Luottamushenkilökauden kuluessa tehdään keskeisiltä osin seurakuntalaisten ja tamperelaisten palautteeseen pohjautuva kokonais-

26 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (54) arviointi toteutuneista muutoksista. Sen pohjalta on mahdollista tehdä myös toimintatapoihin ja rakenteisiin liittyviä uudelleenarviointeja, mikäli niihin nähdään perusteita. Siinä yhteydessä on syytä varautua perussäännön 3 kohdassa 2. mainittujen sisältöalueiden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Kehityspalveluiden kannalta on merkittävää myös luottamushenkilöiden, seurakuntalaisten ja tamperelaisten panos. Kehityspalveluiden tulevaisuuden suunta mahdollistaa työnjohdollisen rakenteen yksinkertaistamisen sekä hallinnollisen päätöksenteon keventämisen. Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti on kasvatustyön johtokunta toistaiseksi nimetty väliseksi ajaksi. Yhteisten tehtävien johtosäännön 4 :ssä todetaan asiantuntijaryhmästä seuraavaa: Asiantuntijaryhmän tehtävänä on oman toimialansa osalta: 1. nostaa esiin strategisen suunnittelun kannalta keskeisiä innovoivia näkökulmia 2. tuoda täydentävää asiantuntemusta johtavan viranhaltijan käyttöön sekä hallinnollisen päätöksenteon valmisteluun yhteistä kirkkoneuvostoa ja seurakuntaneuvostoja varten 3. tukea näkemyksillään toimialan viestintää ja markkinointia 4. antaa palautetta ja toimia seurakuntalaisten ja tamperelaisten yhtenä palautekanavana 5. kehittää toimialan yhteyksiä kirkon ja yhteiskunnan toimijoihin 6. käsitellä ja analysoida toiminnan raportteja 7. antaa asiantuntijatukea toimialan rekrytointeihin 8. toteuttaa muut yhteisen kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät Yhteinen kirkkoneuvosto voi asiantuntijaryhmän nimetessään tarkentaa ja lisätä sen tehtäviä. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy asiantuntijaryhmän valinnan yhteydessä sen toimintasäännön. Asiantuntijaryhmän kokouksista laaditaan muistiot, jotka toimitetaan tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja seurakuntaneuvostoille. Asiantuntijuus voi perustua koulutukseen, ammatilliseen osaamiseen ja muuhun eri yhteyksissä saatuun toimialan tehtävään liittyvään kokemukseen. Uuden toimintatavan kuvaus Merkittävin uudistus muuttuneessa kokonaisrakenteessa koskee toimintatapaa. Alkuvuodesta tehty valmistelutyö osoitti sen, että paneutumisen on hyvä useassa kohdin olla perusteellisempaa, minkä nyt käytettävissä ollut aika mahdollisti. Kehittämistyössä pitää suunnittelun ja kokeilevan toiminnan yhteyden olla mahdollisimman tiivis. Kokeilevan kehittämistyön myötä kertyy kokemuksellista tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei. Näin myös vältetään liian suuren kertamuutoksen mukanaan tuomat riskit. Kaikki kehittämistyö tehdään seurakuntien sekä yhteisten tehtävien ja niihin liittyvien kehittämispalveluiden yhteistyönä.

27 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (54) Seurakuntien ja yhteisten tehtävien vuorovaikutusta voidaan kehittää monilla tavoilla. Yksi mahdollisuus on, että kirkkoherrat ja kasvatuksen lähiesimiehet sekä yhteisen kasvatustyön esimiehet käyvät toiminta- ja taloussuunnittelun käynnistyessä yhteisen ja tarpeen mukaan seurakuntakohtaisesti täydentyvän keskustelun siitä, mitä kehityshankkeita tulevana talousarviovuonna tai koko suunnittelukaudella otetaan yhteisesti työn alle. Materiaali keskusteluun ja siitä seuraavaan operatiivisesta toiminnasta sopimiseen nousee kasvatuksen työpöydän keskeisistä havainnoista. Eri-ikäisten lasten ja nuorten vanhemmista sekä lapsettomista ja perheettömistä nuorista aikuisista merkittävällä osalla korostuvat irrallisten segmentille ominaiset piirteet. Kasvatustyötä kehitettäessä tälle tulee antaa erityinen painoarvo. Valmistelutyössä huomioidut keskeiset näkökohdat - Kasvatusta ja kiinteistöhenkilökuntaa koskevat jo tehdyt ratkaisut mahdollistavat aiemmasta merkittävästi poikkeavalla tavalla kokonaisvaltaisen alueellisen seurakuntatyön johtamisen seurakunnissa ja lähikirkkoalueilla. Samalla tulee mahdolliseksi uudenlainen työpöytätyöskentely, joka vahvistaa seurakuntien ja yhteisten tehtävien välistä vuorovaikutusta. Keskeisin asia lähitulevaisuudessa on vahvistaa seurakuntatyön yhteistä suunnittelua, yhteistä toteuttamista ja yhteistä arviointia. - Seurakuntarakenteen muuttumisesta johtuva uudenlaisen toimintatavan rakennusvaihe vie aikaa. Yksi keskeinen kysymys on lähikirkkotiimien työskentely ja sen suhde työaloihin perustuvaan esimiestyöhön. - Vastuiden jakautumisen seurakunnissa tehtävän työn sekä kasvatuksen sovittujen toimintojen välillä tulee olla selkeä. Selkeään vastuunjakoon perustuva yhteisen työn tekeminen on välttämätöntä. - Kaikkien tehtävien ratkaisujen tulee tukea jäsenlähtöistä toimintatapaa. Lähikirkoilla tulee olla toisistaan poikkeavia toimintaprofiileja, jotka liittyvät kokonaisuutena kattavasti seurakuntalaisten ja tamperelaisten elämäntapa- ja asenneryhmittelyyn. Jumalanpalveluselämän monipuolisuus on edellytys sen mahdollisimman laajalle kattavuudelle. - Nykyisessä strategiassa painotetaan lähikirkkoja. Samalla siinä alleviivataan alueelliset rajat ylittävien teemayhteisöjen merkitystä. Erityisesti nuoret aikuiset muuttavat usein, mikä heikentää heidän liittymistään alueelliselta pohjalta rakentuviin yhteisöihin. - Verkko on yhä useammalle yhteisöllisyyden toteuttamisen alusta. Tämän tulee näkyä ratkaisuissamme.

28 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (54) - Tehtävien yhteistä hoitamista kehitetään järjestämällä yhteistyö seurakuntien kanssa ja myös niiden välillä uudella tavalla. Merkittävä osa voimassaolevan yhteisten tehtävien johtosäännön määrittelemistä kasvatuksen sovituista toiminnoista on perusteltua hoitaa myös muutosprosessin seuraavassa vaiheessa yhteisesti. - Kummiseurakuntamallissa voidaan sopia, että joku yhteisten tehtävien työntekijä työskentelee määräaikaisesti sovitulla työpanoksella jossakin seurakunnassa. Työpanoksen sijoittumisen kohde muuttuu sovitun määräajan jälkeen. Myös joku paikallisen seurakunnan työntekijä voi työskennellä määräajan sovitulla tavalla yhteisissä tehtävissä. On tärkeää vahvistaa yhdessä tekemistä. Määräaikaista työn vaihtoa voi olla myös seurakuntien välillä. Kummiseurakuntamallin mukaiset ratkaisut voidaan hoitaa operatiivisen johdon keskinäisin sopimuksin eivätkä ne edellytä hallintoelinten päätöksentekoa. - Isäntäseurakuntamallissa yksi seurakunta vastaa tietystä toiminnosta kaikkien seurakuntien osalta. Työ kohdentuu tarpeiden mukaan tasapuolisesti muihin seurakuntiin. Isäntäseurakuntamallin toteuttaminen joissakin toiminnoissa edellyttää myös siihen liittyvien hallinnollisten ratkaisujen arvioimista. - Yhteistä tekemistä voidaan tukea osoittamalla toiminta- ja taloussuunnitelmassa siihen kohdennettavia resursseja joista yhteinen kirkkoneuvosto päättää esitettyjen toimintasuunnitelmien pohjalta. Näillä resurssijärjestelyillä voidaan tukea vahvistuvaa uudenlaista yhteistyötä. Tähän tarkoitukseen esitetään varattavaksi määräraha vuoden 2016 talousarvioon. - Jatkossa etsitään ja toteutetaan toimintokohtaisia konkreettisia ja luovia yhteistyötä vahvistavia toimintatapoja. Tehtävien ratkaisujen tulee tukea työmotivaatiota. Ratkaisuja tehtäessä tulee kuulla työntekijöitä. - Nopea ja osin ennakoimattomasti muuttuva toimintaympäristö haastaa rohkeisiin kokeiluihin. Siirtymisen suunnittelusta tekemiseen on oltava riittävän lyhyt. Kehittämisprosessin olennaisena osana on kokeilujen jatkuva arvioiminen, jolloin organisaatio voi oppia ja kehittyä tehokkaasti. Arviointiin kuuluu vaikuttavuuden jatkuva luotaaminen. Yhteisten tehtävien johtosäännön määrittelemät muutokset Perussäännössä mainitut kasvatuksen yhteiset toiminnot muodostavat yhden ja yhteisesti johdetun kokonaisuuden. Varhaiskasvatuksen johtajan ja nuorisotyön johtajan virat esitetään lakkautettaviksi. Jatkon kannalta on yhteisen kasvatuksen johtamisen järjestämisessä kaksi mahdollisuutta:

29 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ (54) 1. Lakkautettavien varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön johtajien virkojen sijalle perustetaan yhteisen kasvatustyön johtajan virka. 2. Yhteisen kasvatuksen toiminnot järjestetään muutamaksi työtiimiksi. Niitä johtavat lähiesimiehet ovat suoraan kehitysjohtajan alaisia. Jälkimmäinen vaihtoehto on perusteltu erityisesti kehittämispalveluiden tehtävien mutta myös taloudellisten realiteettien kannalta. Yhteisten tehtävien nykyisen johtosäännön mukaan toimialalla on yhteisen kirkkovaltuuston toimintakauttaan koskevan päätöksen pohjalta joko johtokunta tai asiantuntijaryhmä alkaen esitetään kasvatuksen toimialalle nimettäväksi asiantuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmän ensisijaisuutta puoltaa niiden mahdollisuus joustavasti tukea työn kehittämistä. Muutoksen toimintokohtainen tarkastelu Seurakuntien ja yhteisen kasvatustyön välisiä rajapintoja koskevia ratkaisuja on valmisteltu perusteellisessa työskentelyssä viimeisimmässä vaiheessa alkuvuonna Työryhmien tekemä valmistelutyö on ollut laajaa ja sen sisältöjä on työstetty useissa yhteyksissä. Valmistelutyössä erityisesti esillä olleet sisältöalueet ovat lasten kesätoiminta, lastenohjaajien työjärjestelyt, rippikoulut ja isoskoulutus, opiskelijat ja nuoret aikuiset sekä yhteisesti hoidetut kasvatuksen tehtävät sisältäen lasten katedraalin. Tässä valmistelutyössä esille nousseet näkökohdat ovat keskeinen tausta tuleville ratkaisuille. Työryhmien valmistelutyön yhteenvedot ovat nähtävillä Arkissa osoitteessa: hallinto ja talous. Ratkaisuja tehtäessä arvioidaan, miten ne toteuttavat seuraavia strategisia linjauksia: kirkon olemuksesta nouseva seurakuntapalvelu, lähikirkkojen painottaminen, moniammatillinen yhteistyö, johtamisjärjestelmän selkeys sekä kehitys-, koulutus-, ohjaus- ja koordinointitoiminnan toteutuminen. Toimintokohtaisessa tarkastelussa hahmottuu kaksi peruslinjaa. Toinen peruslinja on kaiken mahdollisen hajauttaminen paikallisten seurakuntien vastuulle. Sen peruslinjan osalta nähdään, että yhteistyön lisääminen sekä osin koko Tampereen alueella ja jopa laajemmin toteutetut toiminnot voidaan parhaiten toteuttaa hajauttamalla toiminnan kehittäminen ja toteuttaminen seurakuntiin isäntäseurakuntaperiaatteella. Toisen peruslinjan mukaan nämä tavoitteet toteutuvat tässä vaiheessa parhaiten siten, että useilta osin työntekijöiden toimintayksikkö säilyy tiivistyneissä yhteisten tehtävien yksiköissä. Samalla on tarpeen tehdä kokeilevia ratkaisuja, jotta syntyy kokemuksia eri ratkaisuvaihtoehtojen toimivuudesta. Näitä peruslinjoja tulee arvioida erityisesti siitä käsin, miten ne kokonaisuutena toteuttavat edellä kuvattuja strategisia linjauksia sekä otsikon

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 4.6.2015. 35 Kokouksen avaus 5

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 4.6.2015. 35 Kokouksen avaus 5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Aika Paikka Torstai 4.6.2015 klo 18.00 Näsin seurakuntasali Käsiteltävät asiat 35 Kokouksen avaus 5 36 Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille

Lisätiedot

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9 1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ Yhteinen kirkkoneuvosto Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 TAMPERE Y-tunnus 0206114-9 20.1.2015 TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSILLE 2015-2018 1. Seurakuntayhtymän

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(29) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.3.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(29) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.3.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(29) Aika Torstai 5.3.2015 klo 16.15 18.30 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(27) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 19.5.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(27) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 19.5.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(27) Aika Torstai 19.5.2011 klo 18.00 21.00 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Hilliaho, Arja Karhola, Anne

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Aika Torstai 5.2.2015 klo 16.15 18.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 8.5.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 8.5.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Aika Torstai 8.5.2014 klo 16.15 18.23 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(24) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 20.8.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(24) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 20.8.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(24) Aika Torstai 20.8.2015 klo 16.15 17.55 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Uusitalo, Pekka puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2014 1(58) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 20.11.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2014 1(58) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 20.11.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2014 1(58) Aika Torstai 20.11.2014 klo 15.00 17.12 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Karhola, Anne puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(42) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 23.1.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(42) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 23.1.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(42) Aika Torstai 23.1.2014 klo 16.15 19.40 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2015 1(18) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 20.8.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2015 1(18) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 20.8.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2015 1(18) Aika Paikka Torstai 20.8.2015 klo 16.15 Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 140 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 18.8.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 18.8.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Aika Torstai 18.8.2011 klo 16.15 17.05 Paikka Osallistujat Julkujärven leirikeskus, Ylöjärvi Jäsenet Karhola, Anne puheenjohtaja Alaja, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Aika Torstai 27.3.2014 klo 16.15 18.35 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 6.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 6.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Aika Torstai 6.3.2014 klo 16.15 19.25 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.10.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.10.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Aika Torstai 27.10.2011 klo 16.15 18.15 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1(38) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 24.11.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1(38) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 24.11.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1(38) Aika Torstai 24.11.2011 klo 16.15-17.30 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 214-225 ja 227-233 Alaja,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 19.3.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 19.3.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika Torstai 19.3.2015 klo 18.00 18.57 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Häikiö, Leevi puheenjohtaja Alajoki, Asko Koivisto, Sirpa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Aika Torstai 22.9.2011 klo 18.30 20.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Isotalo, Markku Karhola,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2011 1(40) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 16.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2011 1(40) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 16.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2011 1(40) Aika Torstai 16.6.2011 klo 16.15 19.15 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja 123-129, poistui 130 käsittelyn

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Keskiviikko klo 18.00 19.45 PAIKKA Lieksan kirkko LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen MUUT LÄSNÄ OLLEET ( KJ 8:7) Ahtola Sirkka

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 26.1.2015 klo 18:00 19:30 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Varsinaiset

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra ESITYSLISTA 1/2010 1 (21) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 14. päivänä tammikuuta 2010 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 (1. krs),, Kuusankoski Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 17.12.2014 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1(18) Kasvatustyön johtokunta Kokous 9.11.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1(18) Kasvatustyön johtokunta Kokous 9.11.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1(18) Aika Paikka 9.11.2010 klo 17:30 Kyttälänkatu 1, kokoushuone Osallistujat Jäsenet Ropo, Eero puheenjohtaja Laaksonen, Leena Suni, Pentti Skyttä,

Lisätiedot