Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2014.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2014."

Transkriptio

1 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa Toimintasuunnitelma 2014

2 Sisällys 1 EHYT ry:n toiminta 3 2 Järjestöpalvelut-osasto Yhteiskuntavaikuttaminen ja viestintä Järjestötoiminta-yksikkö Järjestötoiminnan tuki Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Ehkäisevän päihdetyön kohtaamispaikka 7 3 Koulu- ja aluetyön osasto Koulutyön yksikkö Ehkäisevä päihdetyö kouluissa Vapaaehtoistyö Kuntayhteistyö Päihteetön liikenne Suunnitelma 15-hanke Lukio-hanke Miten puhua kannabiksesta? Aluetyön yksikkö Asiantuntemus Kansalaistoiminta Viestintä, vaikuttamistyö Järjestön yhteistyö Aluekeskukset EHYT ry:n tupakoinnin ehkäisytyö Smokefree-toiminta Savuton kunta-projekti 12 4 Koordinaatioyksikkö Verkostotyö Päihdepoliittinen vaikuttamistoiminta Kampanjat ja tapahtumat Laatu, arviointi ja tiedon t uottaminen Koulutus Yhteishankkeet 13 5 Verkko- ja aikuistyö-osasto Internet- ja mobiilityöyksikkö Sosiaalinen media Oppimispelit Vapaaehtoistyö Neuvontapalvelut Mobiiliapu LähiVerkko-hanke Aikuistyö-yksikkö Pelitaito-projekti AMIS-Arjen ammattilaiset JOBJOB projekti 20 6 Hallinto Johtaminen Henkilöstö Talous Luottamushallinto Kansainvälinen yhteistyö 24 2

3 6.6 Arviointi 24 1 EHYT ry:n toiminta Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää päihteetöntä liikennettä. EHYT ry toimii niin yksilöiden, yhteisöjen kuin koko yhteiskunnan tasolla. Yksilötasolla EHYT ry tekee ehkäisevää päihdetyötä esimerkiksi koulujen oppitunneilla, vanhempainilloissa, kohtaamispaikoissa, sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa tapahtumissa. Usein työtä tehdään myös erilaisissa ammattilaisverkostoissa, tavoitteena tukea eri alojen ammattilaisten mahdollisuuksia toimia päihdehaittojen ehkäisemiseksi omissa rooleissaan. Yhteisötasolla kumppanina ovat esimerkiksi koulut ja oppilaitokset, työyhteisöt tai toiset järjestöt. Yhteiskuntatasolla EHYT pyrkii vaikuttamaan ajankohtaisiin lainsäädäntö- tai strategiahankkeisiin, kuten alkoholilain ja raittiustyölain uudistamiseen. EHYT on myös aktiivisena toimijana mukana Alkoholiohjelmassa. Tärkeä osa järjestön työtä on yhteistyö ehkäisevän päihdetyön verkostossa ja sen koordinaattorina sekä myös alueellisten yhteistyöverkostojen rakentaminen ja koordinointi. Vuosi 2014 on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kolmas toimintavuosi, jolloin myös päättyy Elämä On Parasta Huumetta ry:n, Elämäntapaliiton ja Terveys ry:n yhdistymiseen liittynyt kolmivuotinen siirtymäkausi. EHYT ry:n ensimmäisessä liittokokouksessa maaliskuussa 2014 vahvistetaan järjestön uusi strategia ja valitaan yhdistykselle uusi luottamushallinto. Vuosi on samalla myös EHYT ry:n satavuotisjuhlavuosi, sillä perustajajärjestöistä Elämäntapaliiton historia lasketaan vuodesta 1914 ja myös Terveys ry:n edeltäjien historiaa voidaan johtaa noihin aikoihin. EHYT ry:n pääteemoja vuonna 2014 ovat jo edellisenä vuonna teemana käynnistynyt Aikuisen vastuu ja sen rinnalla uutena teemana Haitat muille. Aikuisen vastuu -teeman kautta lähestytään EHYT ry:n perusviestiä Jokainen meistä rakentaa suomalaista päihdekulttuuria päivittäisillä valinnoillaan. Aikuisen vastuu -teema korostaa aikuisten ja heidän valintojensa merkitystä ei vain kuluttajina vaan ammattilaisina, päätöksentekijöinä, vanhempina, opettajina, esimiehinä, virkamiehinä. Kansainvälisestikin viime vuosina vahvasti esille noussut Haitat muille teema puolestaan tuo esille päihteiden käytön monimuotoisia vaikutuksia perheille ja muille läheisille, työyhteisöille, kunnille ja koko yhteiskunnalle. Esimerkiksi alkoholia ei voida tarkastella ainoastaan yksilötason kysymyksenä vaan on tärkeää huomata, että sen haitat sivullisille ovat itse asiassa moninkertaiset esimerkiksi passiivisen tupakoinnin haittoihin verrattuna. Edellämainittujen pääteemojen ohella EHYT ry:n toiminnan kehittämisen painopisteitä ovat erityisesti strategiatyön loppuunsaattaminen ja jalkauttaminen toiminnan kehittäminen, määrä ja monistettavuus viestinnän kehittäminen aluetoiminnan vahvistaminen vapaaehtoistoiminnan edistäminen 3

4 Strategian jalkauttaminen Vuosi 2014 on EHYT ry:n uuden strategian jalkauttamisen vuosi, jolloin myös arvioidaan järjestön toiminnan painopisteitä ja kehittämistarpeita uuden strategian valossa. Toiminnan kehittäminen, määrä ja monistettavuus Vuonna 2014 EHYT ry:n kaikkea toimintaa tarkastellaan kriittisesti ja kehittämishakuisesti. Vahvistettava uusi strategia suuntaa osaltaan kehittämistyötä. Keskeisenä osana kehittämispainopistettä EHYT ry pyrkii kasvattamaan toimintansa volyymiä muiden muassa laajentamalla edelleen verkostoyhteistyötä sekä kehittämällä toimintansa monistettavuutta. Tämä mahdollistuu luomalla laadukkaita toimintamalleja, yhteistyömuotoja ja aineistoja eri ammattilaisryhmien, jäsenyhdistysten ja muiden vapaaehtoistoimijoiden tarpeisiin. Viestinnän kehittäminen EHYT ry:n viestinnän tavoitteena on ennen kaikkea terveyttä ja hyvinvointia tukevan päihdekulttuurinmuutoksen tukeminen sekä järjestöjen vaikuttamistavoitteiden ja toiminnan tukeminen. Ensimmäisten toimintavuosiensa aikana EHYT on onnistunut rakentamaan tunnettuuttaan ehkäisevän päihdetyön toimijana. Vuoden 2014 aikana keskeistä on järjestön monimuotoisen toiminnan ja ehkäisevän päihdetyön merkityksen tunnetuksi tekeminen, mainetyö sekä jäsentiedotuksen ja sisäisen viestinnän kehittäminen. Yhteiskuntavaikuttamisessa keskiössä ovat edelleen alkoholilain ja raittiustyönlain uudistaminen. Aluetoiminnan vahvistaminen EHYT ry:tä perustettaessa perustajajärjestöt linjasivat, että EHYT ry:n aluetoimintaa vahvistetaan, ja että EHYT ry:lle perustetaan vuoteen 2015 mennessä 4-6 aluekeskusta. Aluetoiminnan kehittämisen keskeinen lähtökohta on se, että järjestön toiminta ei voi olla aidosti valtakunnallista, mikäli sillä ei ole riittävän vahvaa alueorganisaatiota ja alueellisia verkostoja. EHYT ry kehittää omaa aluetoimintaansa tiiviissä yhteistyössä SOSTE:n ja muiden sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa. Vapaaehtoistoiminnan edistäminen EHYT ry:n toiminnan keskeisiä lähtökohtia on ammattilaisten toiminnan ja vapaaehtoistoiminnan yhteensovittaminen. Vuoden 2014 aikana vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia pyritään laajentamaan EHYT ry:n eri toiminta-alueilla. Lisäksi pyritään tavoittamaan uusia vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita ryhmiä. 2 Järjestöpalvelut-osasto 2.1 Yhteiskuntavaikuttaminen ja viestintä Yksilö- ja yhteisötason ehkäisevän päihdetyön ohella yhteiskuntavaikuttaminen on tärkeä osa EHYT ry:n työtä. EHYT ry toimii aktiivisena ja rohkeana keskustelijana julkisuudessa ja muilla areenoilla. EHYT ry pyrkii vaikuttamaan ajankohtaisiin lainsäädäntöhankkeisiin ja kehittämisprosesseihin sekä edistämään julkista keskustelua suomalaisesta päihdekulttuurista ja sen kehittämistarpeista. Yhteiskuntavaikuttamisessa vuonna 2014 keskiössä ovat alkoholilain kokonaisuudistus sekä raittiustyölain uudistaminen. Osana yhteiskuntavaikuttamistyötä EHYT ry kartoittaa kansainvälisiä toimintamalleja ja innovaatioita, joilla päihdehaittoihin on pyritty vaikuttamaan. Työn tavoitteena on paitsi saada uusia ideoita suomalaiseen keskusteluun, myös lisätä tietoisuutta siitä, että Suomi ei suinkaan yksin ponnistele päihdehaittakysymysten parissa. 4

5 Vuonna 2013 EHYT ry ryhtyy viestinnällisesti jalkauttamaan uutta strategiaansa ja juhlii yhden perustajajärjestönsä juhlavuoden tiimoilta omia 100-vuotisia juuriaan. Järjestö jatkaa tunnettuuden rakentamista ja kehittää maineenhallintaansa. Kohderyhmissä painottuvat ammattilaiset, päättäjät, yhteisöt, media, verkosto ja jäsenet sekä tavalliset suomalaiset, joiden joukossa myös ovat entistä tärkeämpi kohderyhmä, vapaaehtoiset. EHYT haluaa profiloitua pragmaattisena ja asiatietoon pohjaavana, hyvinvointia lisäävänä vaikuttajana. Toisaalta EHYT haluaa säilyttää matalan kynnyksen ja helpon lähestyttävyyden kansalaistoiminnassaan. Se haluaa olla tavoiteltava yhteistyökumppani, tiedon ja menetelmien tarjoaja. Viestinnän pitkän tähtäimen tavoitteena on kasvattaa Suomessa tietoutta päihdehaitoista ja hyvinvoinnin merkityksestä, jonka vahvistamisessa EHYTillä on vahva rooli. Rakennuspalikoina toimivat EHYTin lukuisat hankkeet, toiminnot ja osastot, jotka kiinnitetään yhä yhdenmukaisemmin rakentamaan EHYT-brändiä. Keskeistä vuoden 2014 markkinointiviestinnässä on 1. hankkeiden kiinnittäminen yhden brändin rakentamiseen, 2. asiakkuusajattelu sekä 3. verkkoläsnäolon kehittäminen. Näiden lisäksi vuosikokouksen yhteydessä järjestettävä 100-vuotisjuhla ja EHYTille siirtyvä Päihde ja mielenterveys 2014 ovat isoja tapahtumia. Hankkeiden kiinnittämisessä strategian pohjalta yhden EHYT-brändin rakentamiseen käytetään mainos- tai viestintätoimistoa. Viestinnällistä konseptia kehitetään asiapohjaisen sisällön lisäksi nykyistä puhuttelevammaksi; huomioimaan aiempaa enemmän ihmiset, joiden eteen työtä tehdään. Konseptoinnin yhtenä osana 2014 toimii 100-vuotisviesti. Toimintatavoissa kehitetään viestinnän ja hankkeiden keskinäistä yhteistyötä strategisen vuosisuunnittelun ympärillä sekä markkinointiviestinnän suunnittelun pitkäjänteisyyttä. Tämän tavoitteena on mahdollistaa parempi hankkeiden välinen synergia ja parantaa viestinnän laatua. Oleellinen osa tätä on myös tiukka linja ilmeen yhtenäistämisen suhteen, jonka jalkauttaminen verkkoon pyritään aloittamaan Asiakkuusajattelu tuo mukanaan analyyttisemmän lähestymisen pääkohderyhmiin näiden tarpeiden ja kohdennettujen viestien pohjalta. Nykyisen pirstaleisen viestinnän tilalle halutaan rakentaa selkeämmin EHYTin tarjontaa kohderyhmäkohtaisin viestein niputtava viestintä. Analyyttisempi pohja luo myös lähtökohdat sähköisen viestinnän ja asiakasjulkaisujen (EHYT Teema ja EHYT järjestö) kehittämiselle jäsenten ja verkostojen entistä paremmaksi sitouttamiseksi. Verkkoläsnäoloa kehitetään sekä omien verkkosivujen ja yleisen verkkolöydettävyyden että vaikutusviestinnän tiimoilta. Viimeisimpään liittyy sosiaalisen median strategian tarveanalyysi strategialinjausten pohjalta. Lyhytkin katsaus keskustelufoorumeille ja sosiaaliseen mediaan kertoo tällä hetkellä EHYTin puuttuvan sieltä, missä yhteiskunnallista ja ept-asenteita muodostavaa keskustelua käydään. Maineenhallinnan näkökulmasta painottuvat sekä henkilöstön motivoiminen uuden strategian mukaiseen visioon, strategian mukaisten pääviestien kiteyttäminen ja jalkauttaminen, mediaulostulojen vahvistaminen mediakoulutuksella ja intranetin tuoma lisä viestien hallintaan. Vuoden 2014 teemoina ovat Haitat muille sekä Aikuisen vastuu. EHYT haluaa pölyttää päihdepoliittista ja yhteiskunnallista keskustelua avaamalla aiempaa vahvemmin keskustelun päihdehaittojen vaikutuksesta suomalaisen omaan lähipiiriin ja muihin kansalaisiin. Tämä 5

6 tarkoittaa muun muassa vaikuttamistyötä tukevaa asiantuntijaseminaaria, mutta samalla haitat muille ajattelun kytkemistä hankkeiden viesteihin ja sen luovaa konseptointia vaikuttamisviestintään. Tähän tai muuhun vaikuttamisviestintään valjastetaan välineeksi tutkimus niin mediatilanäkökulmasta kuin oman toiminnan ja mielikuvan mittaamiseksi. Yhteiskuntavaikuttamisessa keskiöön nousee alkoholilain ja raittiustyölain uudistaminen, joissa hyödynnetään vahvasti pääteemaa haitat muille. Järjestötasoista viestintää ja vaikuttamista kehitetään ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä EHYT ry:n mukana ololla järjestöjen yhteisissä kampanjoissa, tapahtumissa ja teemaviikoilla, mm. Ehkäisevän päihdetyön viikko, Tipaton tammikuu, Anna lapselle raitis joulu jne. EHYT ry:n järjestöyksikössä toimii viestintätehtävissä kaksi tiedottajaa (joista toinen palkkatuella ainakin 5/14 asti) ja viestintäpäällikkö. Tiimi tekee EHYTin päihdepoliittista vaikuttamis- ja mediaviestintää sekä hankkeita, osastoja ja alueita tukevaa viestintäsuunnittelua ja toteutusta, mediaviestintää, brändi- ja viestintästrategista suunnittelua ja jalkautusta, verkkoläsnäolon kehittämistä sekä toimittaa ja taittaa toisen järjestön julkaisun. Se huolehtii myös intranetin toteutuksesta. EHYT ry:n viestintäkanavia ovat: Ehyt TEEMA, Ehyt järjestö -sidosryhmälehti, verkkosivut, sosiaalinen media, sähköiset uutiskirjeet, julkaisusarja, tilaisuudet ja tapahtumat sekä mediaviestintä. Päivitetään järjestön viestintästrategia. Osana päivitystä ryhdytään kehittämään varainhankintaa systemaattiseksi ja suunnitelmalliseksi hyödyntäen olemassa olevia brändejä (esim. Tipaton tammikuu) ja toimintaa. 2.2 Järjestötoiminta-yksikkö Järjestötoiminnan tuki EHYT ry:n järjestötoiminnan ja -yksikön perustehtävä on tukea ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä. Järjestötukea vahvistetaan yhdessä viestinnän kanssa. Jäsenjärjestöjen paikallista vapaaehtoistoimintaa tuetaan myös taloudellisesti toimintatonneilla. Vuoden toiminnassa keskeisellä sijalla on EHYT ry:n strategian valmistuminen ja jalkauttaminen. Strategia hyväksytään EHYT ry:n ensimmäisessä yhdistyksen kokouksessa maaliskuussa, jonne kokoontuu koko jäsenistö (noin 100 jäsenyhdistystä). Kokouksesta järjestetään innostava ja vuorovaikutteinen tapahtuma, jonka yhteydessä on asiantuntijapuheenvuoroja, erilaisten toimintamuotojen esittelyä (järjestötori) sekä muuta myös juhlavaa ohjelmaa. Strategian käsittelyn lisäksi yhdistyksen kokouksessa valitaan valtuusto seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Valtuusto valitsee kevään kuluessa uuden hallituksen. Strategiaa jalkautetaan ja toteutetaan uuden luottamushallinnon kanssa. Tärkeänä foorumina jalkauttamiselle toimii aluefoorumitoiminta, jota järjestetään yhdessä aluetyön yksikön kanssa ja jota kehitetään vielä enemmän alue- ja aluekeskusvetoisemmaksi toiminnan saattamiseksi vuoden ympäri jatkuvaksi toiminnaksi. Aluefoorumeiden syksyn tapaamisten yhteydessä toteutetaan valtakunnallinen viestintäkampanja, jossa tehdään tutuksi ehkäisevää päihdetyötä, EHYT ry:tä ja sen yhdistystoiminnan satavuotisia juuria. Syksyn 100-vuotisviestintäkampanjalla laajennetaan 6

7 ehkäisevän päihdetyön toimijajoukkoa kutsumalla avoimesti kiinnostuneet toimijat mukaan verkostoihin ja jäseniksi. 100-vuotisviestintäkampanja huipentuu Päihde- ja mieli tapahtumaan, jonne kutsutaan entistä vahvemmin mukaan myös kansalaisjärjestötoimijat. Uusia toimijoita ja toimijasukupolvia haetaan ja houkutellaan mukaan myös edistämällä ja organisoimalla nuorten ehkäisevää päihdetyötä Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoimintaa kehitetään ja edistetään laajasti sen kaikilla tasoilla ja eri toimijoiden keskuudessa (mm. henkilöstö, jäsenjärjestöt, kohtaamispaikat, muut ehkäisevän päihdetyön toimijat ja kansalaiset). Tärkeitä näkökulmia kehittämiseen ovat vapaaehtoisten ja ammattilaisten työn yhteensovittaminen sekä verkon mahdollisuuksien hyödyntäminen. Vuoden aikana EHYT ry:n vapaaehtoistoiminnan muotoja ja mahdollisuuksia raamitetaan ja tuotteistetaan, sekä käynnistetään niitä koskeva koulutus ja tiedottaminen Ehkäisevän päihdetyön kohtaamispaikkatoiminta EHYT ylläpitää yhdessä paikallisten jäsenjärjestöjensä kanssa Elokolo-kohtaamispaikkoja 5-6 paikkakunnalla. Lisäksi EHYT tukee laajempaa, reilun 25 kohtaamispaikan verkostoa, joiden toiminnasta vastaa kokonaan jäsenjärjestö tai yhteistyökumppani. Vuoden aikana jatketaan ehkäisevän päihdetyön kohtaamispaikkatoiminnan pitkäjänteistä kehittämistä sekä kumppanuuksien ja verkostojen vahvistamista osana aluekeskusprosessia ja ehkäisevän päihdetyön alueellista koordinaatiota. 3 Koulu- ja aluetyön osasto 3.1Koulutyön yksikkö EHYT ry:n koulu- ja aluetyö toteuttaa ja kehittää ehkäisevää päihdetyötä yhteistyössä ammattilaisten, vapaaehtoisten ja muiden kumppaneiden kanssa. Työtä tehdään koko Suomessa niin yksilö, yhteisö kuin yhteiskuntavaikuttamisen tasolla. Tavoitteena on vahvistaa terveyttä suojaavia ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä ehkäisevän päihdetyön teemojen kautta. Ehyt ry:n koulutyön yksikkö kohtaa lapsia ja nuoria kouluissa ja oppilaitoksissa sekä vapaaajalla eri menetelmien avulla. Lasten ja nuorten kohtaamisen tavoitteena on herättää keskustelua ja edistää keskustelukulttuuria päihdeasioista. Lapset ja nuoret saavat ajanmukaista tietoa joka tukee ja kannustaa heidän omaa hyvinvointia koskevaan päätöksentekoon sekä kriittiseen ajatteluun. Ammattilaisten ja aikuisten kohtaaminen on osa koulutyön kokonaisuutta. Aikuisten osallisuutta vahvistetaan lasten ja nuorten ehkäisevässä päihdetyössä järjestämällä vanhempainiltoja ja erilaisia tilaisuuksia joissa osallistujat saavat tietoa lasten ja nuorten elämään liittyvistä ajankohtaisista ilmiöistä sekä tukea kasvatustyöhön. Koulutyöyksikön järjestämien koulutusten ja materiaalien avulla aikuisilla ja ammattilaisilla on matalampi kynnys ottaa päihdeasiat puheeksi nuoren kanssa kotona ja koulussa. Keskustelu päihdeasioista lisääntyy, samoin puuttuminen nuoren päihdekokeiluihin ja käyttöön. 7

8 Yksikkö toimii yhteistyössä koulujen, oppilaitosten ja muiden kuntatoimijoiden kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat kuntien ehkäisevän päihdetyön toimijat sekä nuorisotoimet. Toiminta suunnitellaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa alueen tarpeiden mukaan. Toiminnassa tavoitellaan pitkäkestoisia yhteistyökumppanuuksia joissa Ehyt ry:n roolina on tarjota laadukas ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus. Ammattilaisille tarjotaan koulutusta joka täydentää, vahvistaa ja kehittää kasvattajien tietotaitoa. Saadun tiedon ammattilaiset pystyvät hyödyntämään omissa toimintaympäristöissään ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta. Yksikössä on päällikön ja neljän työntekijän resurssi Resurssiin kuuluu 3 kouluttajaa ja Uusimaa - Kanta-Hämeen aluekoordinaattori, joka toimii ehkäisevän päihdetyön asiantuntija ja toteuttaa alueellista yhteistyötä Ehkäisevä päihdetyö kouluissa Tavoitteena on aloittaa koulutyön kohtaamisten painopisteen siirtäminen keikkakouluttajille, koulutetuille vapaaehtoisille ja alueellisille yhteistyökumppaneille. Yksikön henkilöstö myös huolehtii että aluekeskusten henkilöstön asiantuntijuus menetelmien suhteen säilyy ajan tasalla. Yksikön kouluttajien työnkuva muutetaan asteittain ammattilaisten, keikkakouluttajien, vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kouluttamiseen sekä toiminnan kehittämiseen liittyviin tehtäviin. Kouluttajat toimivat myös asiantuntijoina erilaisissa yhteistyöverkostoissa keskeisinä toimenpiteinä on olemassa olevien yhteistyösopimusten toteuttamisen lisäksi kouluttajaverkoston rakentaminen sekä uusien koulutusmallien kehittäminen Vapaaehtoistyö Tavoitteena on tarjota vapaaehtoisille mahdollisuus osallistua järjestön toimintaan lasten ja nuorten ehkäisevässä päihdetyössä. Koulutusmalleista kehitetään versiot jotka soveltuvat vapaaehtoisten kouluttajien käyttöön. Vapaaehtoisille sopivia toimintamuotoja ovat esim. vanhempainillat, messutyyppiset tapahtumat kouluilla ja muissa ympäristöissä. Vapaaehtoistyön avulla pystytään vastaamaan paremmin toimintaa koskevaan kysyntään ja samalla tarjotaan jäsenjärjestöille parempi osallistumisen mahdollisuus EHYT ry:n toimintaan. Vapaaehtoistyön kehittäminen toteutetaan yhteistyössä aluetyönyksikön ja jäsenjärjestöyksikön kanssa Kuntayhteistyö Kuntayhteistyön kehittäminen kuuluu koulutyöyksikön vastuualueeseen. Toiminnassa huolehditaan olemassa olevien sopimusten toteuttamisesta ja sopimusten jatkuvuuden turvaamisesta. Uusia yhteistyösopimuksia pyritään tekemään niin että EHYT ry:n kunnille tarjottava kokonaisuus laajenee kattamaan koko järjestön toiminnan. Tämä vaatii toimintamallien kehittämistä ja tuotteistamista jota tehdään yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa Päihteetön liikenne EHYT ry:n päihteetön liikenne kuuluu koulutyöyksikön vastuualueeseen. Liikennekurssit vahvistavat tiellä liikkujien päihteettömyyttä ja liikenneturvallisuutta. EHYT ry tuottaa Turvallisesti mopolla ja Selvä Peli -kursseja nuorille tiellä liikkujille. 8

9 Liikennekoulutuksia tehdään koulujen tilausten perusteella, mutta kurssit ovat osa kunnille tarjottavaa ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta koulutusten päihdeosiot uusitaan ja Selvä peli -sivustojen sisällöt päivitetään. Tavoitteena on saada uusia kouluttajia ja erityisesti ruotsinkielinen kouluttaja toteuttamaan kursseja. Rahoitusta pyritään vahvistamaan kunta- ja sponsorirahoituksilla. Henry Ford -säätiöltä saatu avustus käytetään projektisuunnitelman mukaisesti nuorten mopoilijoiden turvallisuustietoisuuden lisäämiseen ja uutta rahoitusta haetaan säätiöltä keväällä. Liikenneturvan kanssa yhteistyössä kehitetty opettajille suunnattu Hurahdus liikennekoulutuskiertue jatkuu Koulutuksia järjestetään kevään aikana 7 kpl. Koulutuksia toteuttavat EHYT ry aluekoordinaattorit sekä Liikenneturvan henkilöstö. Yhdistyksen osalta hanke kuuluu koulutyön yksikköön Suunnitelma 15-hanke Vuoden 2014 lopussa päättyvän Suunnitelma 15-hankkeen ensisijainen tavoite on siirtää hankkeessa laaditut asiakirjat (päihdekasvatuksen vuosikalenteri ja paikkakuntakohtaiset ehkäisevän päihdetyön linjaukset) osaksi paikkakuntien perustyötä. Vuoden 2013 syksyllä aloitetut paikkakuntien omat nuorten ja aikuisten yhdessä ideoimat ehkäisevän päihdetyön toiminnot saatetaan loppuun ja arvioidaan. Samoin hankkeessa luodut materiaalit: päihdekasvatusmateriaali rippikouluihin ja vuorovaikutustaitojen materiaali vanhemmille, otetaan käyttöön paikkakunnilla järjestämällä perehdytys- ja tiedotustilaisuuksia ja tapahtumia ammattikasvattajille ja vanhemmille. Valtaväestölle toimista tiedotetaan mm. paikallismedian kautta. Koko hankkeen toimintaa arvioidaan itsearviointina sekä osallistujille jaettavilla palautekyselyillä. Lisäksi arvioinnissa hyödynnetään hankkeen arvioijan, Nina K. Hietakankaan laatimaa väliarviointia. Hankkeesta levitetään tietoa ja kokemuksia valtakunnallisesti eri puolille Suomea EHYT ry:n aluekoordinaattoreiden ja asiantuntijoiden kautta. Vuoden aikana kirjoitetaan myös hankeraportti Lukio-hanke Lukio-hankkeen tavoitteena on saada myös lukiot vahvemmin ehkäisevän päihdetyön piiriin. Hanketta rahoittaa Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja siinä tuotetaan materiaalia ja koulutusta koulujen oman ept-työn kehittämiseksi ja tukemiseksi, esimerkiksi päihdesuunnitelman laatimiseen. Pyrkimyksenä on myös vahvistaa lukio-opettajien kokemusta itsestään kasvattajina, joiden toimilla on merkitystä. Tämä tavoite nivoutuu sujuvasti EHYT ry:n Aikuisen vastuu -teemaan. Metropolia ammattikorkeakoulun tuotannon ja käsikirjoituksen opiskelijat työstävät lyhytelokuvan, jossa käsitellään vuonna 2013 julkaistun Lukiolaiset ja päihteet -raportin teemoja. Nuuskan käytön ehkäisytoimia suunnitellaan yhdessä järjestön tupakka-asiantuntijan kanssa Miten puhua kannabiksesta? Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa ja mallintaa toimintatapoja kannabisehkäisyyn yläkouluihin ja 2. asteen oppilaitoksiin. Hankkeessa tuotetaan miten puhua kannabiksesta - koulutusmalli ja kannabisilmiö-tuotepaketti. Tavoitteena on, että ammattilaiset kokevat kannabiksesta ja muista päihteistä puhumisen luontevaksi, opetusta vahvistavaksi ja nuorten kasvua tukevaksi. Hankerahoitusta on haettu Terveyden ja hyvinvointilaitoksen terveyden edistämisen määrärahoista. 9

10 3.2 Aluetyön yksikkö Aluetyön yksikkö jalkauttaa EHYT ry: perustyötä sekä hankkeiden tuotoksia ammattilaisten ja kansalaisten keskuuteen koko maassa. Yksikkö toimii yhteistyössä kaikkien järjestön yksiköiden, erityisesti koulu- ja järjestöpalvelut -yksiköiden kanssa. Yksikkö toteuttaa EHYT ry:n aluetyön rakennemuutoksen, aluekeskusprosessin. Vuoden painopiste näkyy mm. alueellisella Mikä on minun roolini -kampanjoinnilla. Aluetyön yksikkö kokoaa yhteen myös järjestön tupakan käytön ehkäisyn toimintaa. EHYT ry:n perustyö tiivistyy aluetyössä neljään kokonaisuuteen: asiantuntijuus kansalaistoiminta viestintä ja vaikuttamistyö järjestöjen yhteistyö ja koordinaatio. Vuosi 2014 on monien muutosten aikaa aluetyön yksikössä: aluejaot ja aluekeskusprosessi vaikuttavat työn organisointiin, kaksi aluekoordinaattoria siirtyy eläkkeelle ja hankkeet avaavat toteutuessaan uusia ikkunoita aluetyön kehittämiseen Asiantuntemus Ehkäisevän päihdetyön asiantuntemus välittyy kohderyhmillemme koulutuksen, tietopalvelun ja verkostotoiminnan avulla. EHYT tarjoaa mm. Hubu-, Päihdeilmiö- sekä päihteettömän liikenteen koulutuksia ja räätälöi ajankohtaisen tarpeen mukaan koulutustilaisuuksia (EHYT-kahvila). Asiantuntemus välittyy neuvontapalveluissa sekä verkostotyössä EHYT ry:n koordinoimien teematapahtumien (Ehkäisevän päihdetyön viikko, Tipaton tammikuu), Puolustusvoimissa ja urheiluseuroissa sekä hankkeissa (Ihmislähtöiset matalan kynnyksen palvelut -hanke Tesomalla, Lukio-hankkeen jalkauttaminen) Kansalaistoiminta Aluekeskukset kehittävät kohtaamispaikkatoimintaa, jäsenjärjestöyhteistyötä sekä vapaaehtoistoimintaa. Kansalaistoiminta ja sen kehittäminen linkittyy keskeisesti sisäiseen yhteistyöhön järjestöpalvelut -yksikön kanssa. Aluekeskuksissa vahvistetaan jäsenjärjestöjen toiminnan tukea mm. ottamalla vastuu aluefoorumeiden järjestämisestä. Erityisenä haasteena on nuorten aktivoiminen mukaan järjestön toimintaan Viestintä, vaikuttamistyö Asiantuntija- ja kansalaistoimintaan kuuluu viestiminen alan ajankohtaisista keskustelunaiheista sekä EHYT ry:n linjauksista. Myös tuotteiden ja palveluiden markkinointi on kiinteä osa aluetyön viestintää. Toimintavuonna tärkeää on löytää tasapaino markkinoitavien tuotteiden ja esim. kouluttajaresurssien välillä. Pohjois-Suomen aluekeskus kehittää kouluttajaverkosta, jonka tarkoituksena on vahvistaa ehkäisevän päihdetyön resursseja mm. Lapin alueella Järjestöjen yhteistyö EHYT ry tekee alan järjestöjen, kuntien ja viranomaisten kanssa yhteistyötä eri puolilla maata. Aluekeskustoiminnan kehittämisen yhteydessä sovelletaan valtakunnallisen ehkäisevän päihdetyön verkoston toimintamallia myös aluetyöhön. Tällä halutaan täsmentää alueellisten toimijoiden keskinäistä työnjakoa sekä EHYT ry:n roolia siinä. 10

11 3.2.5 Aluekeskukset EHYT ry:n perustamissopimuksessa linjattiin, että yhdistyksen alueellisia ja paikallisia toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia vahvistetaan aikavälillä aluekeskusverkostolla. Aluekeskustoiminnan kehittämisen tavoitteena on lisätä ehkäisevän päihdetyön laatua ja toimintaa. Vuoden 2014 alussa EHYT ry:n toiminta perustuu 4-6 alueeseen. Seutukuntarajoja noudattaville alueille perustetaan EHYT ry:n toimipisteet eli aluekeskukset, jotka vastaavat järjestön toiminnan ja palvelujen jalkauttamisesta. Aluekeskusten toimintaa arvioidaan itseja vertaisarvioinnin keinoin. Aluekeskusten toiminta voidaan nähdä rotaationa: ne välittävät järjestön toimintaa alueille ja vastavuoroisesti alueiden erityispiirteet välittyvät järjestön toimintaan sitä kehittäen. Aluekeskuksissa työskentelee aluekoordinaattoreita, aluetyöntekijöitä ja mahdollisuuksien mukaan hanketyöntekijöitä, opiskelijaharjoittelijoita ym. Koordinaatioyksikkö tukee ehkäisevän päihdetyön järjestöjen alueellisen yhteistyön rakentamista. EHYT ry:n toiminta pääkaupunkiseudulla on noussut aluekeskusuudistuksen myötä keskusteluun. Toimintavuonna kehitetään rakenteita, joilla järjestön toimintaa voidaan lisätä Helsingissä ja sen ympäryskunnissa EHYT ry:n tupakoinnin ehkäisytyö EHYT ry tekee tupakoinnin ehkäisytyötä Smokefree-toiminnan ja Savuton kunta -hankkeen kautta sekä toimimalla valtakunnallisissa (esim. Savuton Suomi 2040) ja alueellisissa (Savuttomat verkostot) verkostoissa. Aluekeskukset vahvistavat tupakoinnin ehkäisytyötä mm. eri paikkakunnille perustettavien Savuton Suomi verkostojen avulla. Tavoitteena on, että verkostot toimivat yhtenäisesti ja savuton toimintakulttuuri voimistuu. EHYT ry kehittää sisäistä yhteistyötä tupakkatyön yhtenäistäiseksi. Aiheesta järjestetään henkilöstökoulutusta ja yhtenäistetään tupakkaviestintää. Lokakuussa 2014 julkaistavan EHYT Teeman aiheena on tupakka. Samalla tehdään EHYT ry:n tupakoinnin ehkäisytyötä näkyvämmäksi ja järjestetään tupakka-akatemia. Toiminnan kohteena ovat eri ikäryhmät, tupakoivat ja tupakoimattomat, lasten vanhemmat, työterveystoimijat, EHYT ry:n paikallisyhdistykset ja savuttomat verkostot Smokefree-toiminta Smokefree-toiminnan tavoitteena on tukea koulujen tupakka- ja hyvinvointityötä valtakunnallisesti tupakoinnin aloittamisen ehkäisyä painottaen. Toiminnan kohderyhmänä ovat oppilaat (alakoulut, yläkoulut), toisen asteen opiskelijat, opettajat sekä koulujen ja oppilaitosten henkilökunta. Tarkoitus on, että koulujen ja oppilaitosten henkilöstö saa työkaluja tupakoinnin ehkäisytyöhön ja hyödyntävät niitä aktiivisesti omassa työssään. Luokkakilpailu lukukaudella viedään loppuun kevätkauden aikana. Opettajilta pyydetään palautetta luokkakilpailusta ja kilpailun aineistosta. Uuden kilpailukauden suunnittelu aloitetaan keväällä ja kesän aikana tuotetaan uudet luokkakilpailumateriaalit. Smokefree-toiminnalla edistetään koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvointia ja tupakatonta kouluympäristöä myös myöntämällä Savuton koulu -toimintatukea. Tupakoinnin lopettamista tuetaan verkkosivujen Lopettamisen tuki -osion kautta. Smokefree-toiminnassa viestitään aktiivisesti verkkosivujen kautta. 11

12 Smokefree-toimintaa kehitetään edelleen niin, että se tukee paremmin myös toisella asteella tehtävää tupakkatyötä. Tupakoinnin aloittamisen ehkäisemiseksi järjestetään alakoulujen 5. ja 6 -luokkien opettajille koulutusta yhteistyössä Etelä-Suomen alue hallintoviraston kanssa. Koulutus on tavoitteena kopioida myös muualle Suomeen Savuton kunta -projekti EHYT ry:n tupakka-asiantuntija vastaa Savuton kunta -projektissa HYKS-erva-alueen toiminnasta. Projektin tavoitteena on, että savuttomaksi julistautuneiden kuntien, kaupunkien ja työnantajien määrä lisääntyy ja että savuttomuuskriteerit toteutuvat yhä paremmin näissä. Projektissa lisätään aktiivisesti savuttomaksi julistautuneiden kuntien, työnantajien ja organisaatioiden määrää. Kuntia, työnantajia ja oppilaitoksia kannustetaan ottamaan käyttöön projektin tuottamat toimenpideohjelmat: Savuton kunta, Savuton työpaikka ja Savuton oppilaitos. Tupakkariippuvaisen hoitoketjun vahvistamiseksi projektissa käynnistetään 28 päivää ilman - vieroitusohjelmapilotti, johon sisältyy EHYT ry:n tuottama mobiilituki. 4 Koordinaatioyksikkö 4.1 Verkostotyö Päämääränä on päihdejärjestöjen yhteistoiminnan kehittäminen ja ehkäisevän päihdetyön vahvistaminen innostavassa ilmapiirissä. Tärkein toimintafoorumi on EHYT ry:n koordinoima yli 30 päihdejärjestön muodostama Ehkäisevän päihdetyön verkosto. Toimijoiden yhteistyö on tavoitteellista ja vaikutuksellista molemmilla kotimaisilla kielillä. Säännöllisesti kokoontuvan foorumin rinnalla toimii neljä työryhmää (Viestintätyöryhmä, Huumetyöryhmä, Arviointityöryhmä ja Koulutus/Päihde ja mielenterveys -tapahtuma). Alueellisten ehkäisevän päihdetyön verkostojen vahvistaminen osana EHYT ry:n aluekeskusprosessia on keskeinen tavoite vuonna Valtakunnallisen Ehkäisevän päihdetyön verkoston konsepti viedään alueille. Foorumit ovat avoimia myös muille sidosryhmille. Yksikkö osallistuu resurssiensa puitteissa sidosryhmäyhteistyöhön eri substanssialueilla kotimaassa (mm. Alkoholiohjelma, tapaturmien ehkäisytyö) sekä kansainvälisesti (mm. NordAN) kanssa 4.2 Päihdepoliittinen vaikuttamistoiminta Toimintavuosi on päihdepolitiikan näkökulmasta merkittävä. Ajankohtaan sijoittuu Alkoholilain ja Raittiustyölain uudistusprosessien loppuunsaattaminen sekä Europarlamenttivaalit toukokuussa Vaikuttamistyön tavoitteena on, että päihdejärjestöjen näkemykset tulevat merkittäväksi osaksi uutta lainsäädäntöä ja päihdeteemat näkyvät vaali- ja kansalaiskeskusteluissa. Päihdepoliittisen asenneilmapiirin muutoksia seurataan. Työ alkoholin mielikuvamainonnan kieltämiseksi jatkuu (mm. yhteistyöseminaari Eurocaren kanssa) 12

13 4.3 Kampanjat ja tapahtumat Tipaton tammikuu ja Ehkäisevän päihdetyön viikko toimivat sateenvarjona rikkaalle ehkäisevän päihdetyön toimintakirjolle. Kampanjat nostavat päihdeteemoja viestimien kautta kansalaisten tietoisuuteen ja tarjoavat työkaluja sekä toiminnan sisältöjä päihdetyön ammattilaisille. Osallistutaan suunnitellusti alan tapahtumiin näytteilleasettajana. 4.4 Laatu, arviointi ja tiedon tuottaminen 4.5 Koulutus 4.6 Yhteishankkeet Laatutyö ja arviointikulttuurin edistäminen nostetaan toimintavuoden erityisprojekteiksi. Arviointityöryhmä yhdessä Koordinaatioyksikön kanssa tuottaa arviointipalveluja järjestöille. Arviointikulttuuria edistetään myös kehittämällä järjestöjen välisiä vertaisarvioinnin käytäntöjä. Tuotetaan tarpeen mukaan teemakohtaisia selvityksiä ja ylläpidetään tutkimusreferaattitietokantaa yhteistyössä A-klinikkasäätiön kanssa. Valtakunnalliset Päihdepäivät tapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen on Ehkäisevän päihdetyön verkoston ja EHYT ry:n mittava koulutusprojekti toimintavuonna. Yhteistyöneuvottelut asiasta Suomen Mielenterveysseuran kanssa on käynnistetty. Tarvepohjaisesti toteutetaan myös muuta teemakoulutusta (mm. järjestöjen viestintäkoulutus). Järjestöyhteistyönä on haettu Raha-automaattiyhdistykseltä rahoitusta Monikulttuurinen päihdekasvatus hankkeelle vuosille EHYT ry/koordinaatio on mukana myös A-klinikkasäätiön Järjestölähtöinen päihde- ja mielenterveystyön tutkimusohjelma ( ) -hankkeessa yhtenä hakijana 5 Verkko- ja aikuistyö-osasto Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Hankkeet ja verkko -osastolla toimii Internet ja mobiilityön yksikkö, Aikuisten ehkäisevän päihdetyön yksikkö, Talousyksikkö ja lisäksi hankkeita ja projekteja. Suurimmat käynnissä olevat ovat Pelitaito ja Amis. Talouden osalta suunnitelmat esitetään kappaleessa Hallinto ja talous. Mobiiliapu hanke ja Onks uutta tietoo? ikähanke päättyvät vuoden 2013 lopussa. Mobiiliapu hanke oli EHYT ry:n ensimmäinen viisi vuotta kestänyt kehittämisprojekti. Sen myötä on luotu ainutlaatuinen tekstiviestien välitysalusta ja toimintaa viiden pääkumppanin ja useiden muiden kumppanijärjestöjen kanssa. Mobiiliapu-järjestelmä vakiinnutetaan EHYT ry:n ja muiden toimijoiden toimintaan ja siihen haetaan kohdennettua toiminta-avustusta osana Internet ja mobiilityön yksikön toimintaa. Osana aikuisten ehkäisevää päihdetyötä jatketaan vuonna 2014 myös ikääntyneiden päihdehaittojen ehkäisyä. Tälle työlle on kehitetty perusta ja välineet Onks uutta tietoo? ikähankkeessa. Toimintaa jatketaan Aikuistyön yksikössä. 13

14 EHYT on jättänyt toukokuussa RAY:lle kaksi omaa uutta projektihakemusta. JOBJOB - Nuorten osallisuuden, työllistymisen ja vapaaehtoistyön edistämisen projekti. Ehkäisevän päihdetyön tori JOBJOB projektia esitellään omana kappaleenaan ja Ehkäisevän päihdetyön tori esitellään omana alakappaleenaan Internet ja mobiilityön yksikön toimintasuunnitelmaa. 5.1 Internet- ja mobiilityöyksikkö Yksikkö toteuttaa terveyttä edistävää ehkäisevää päihdetyötä internet- ja mobiilityön välineillä. Vuonna 2014 Mobiiliapu hankeen kautta syntynyt osaaminen ja teknisen välineistö käyttö turvataan osana EHYT:n ja koko järjestökentän resurssia. Sosiaalisen median kohtaamismuotoja kehitetään edelleen etsimällä uusia ympäristöjä ja kehittämällä reaktiivisempaa toimintamallia nykyisen mallin rinnalle. Oppimispelejä hyödynnetään laaja-alaisemmin koko järjestökentän toiminnassa. Lisäksi yksikkö varautuu uuteen Ehkäisevän päihdetyön tori -nimiseen, eri järjestöjä hyödyntävään hankkeeseen, johon on haettu avustusta RAY:lta. Yksikkö kehittää ammattitaitoaan hyödyntämällä vuosien aikana kerättyä arviointitietoa ja osallistumalla Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin vertaisarvioinnin kehittämiseen ja toteuttamiseen. Opintomatkoja suoritetaan sekä kotimaassa että ulkomailla. Yksikkö osallistuu Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin ja muiden soveltuvien toimijoiden järjestämiin tapahtumiin Sosiaalinen media Internet- ja mobiilityön yksikkö toimii seitsemällä sosiaalisen median sivustolla järjestäen teemallisia keskusteluja eri aiheista. Kartoitamme jatkuvasti myös uusia yhteistyömahdollisuuksia eri palveluntarjoajien kanssa. Ehkäisevän päihdetyön TORI -hanke käynnistyy ja laajennamme toimintaa myös sen kautta Oppimispelit Oppimispelien tavoitteena on antaa pelaajille lisää tietoa terveellisistä elämäntavoista, päihteistä ja pelaamisesta ajatuksella Mitä enemmän tiedät, sitä vähemmän luulet. Mobihubu-mobiilipelejä on tarkoitus uudistaa siten, että ne ovat paremmin yhdistettävissä sosiaalisen mediaan näkyvyyden lisäämiseksi. Epeli-tietovisan tavoitteena on tulla osaksi koulujen EPT-työtä pelin joukkueominaisuutta hyödynnettäessä. Minivisojen avulla luodaan kohderyhmälle sopivaa sisältöä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Pelimesta.fi-sivuston ulkoasua jäsennellään uudestaan, jotta pelien lisääntyessä sivuilla on helppo liikkua Vapaaehtoistyö EHYT ry tarjoaa vapaaehtoistoimintaa verkossa Assarit-nimikkeen alla yli 13-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille ympäri suomen, jotka haluavat vaikuttaa ehkäisevään päihdetyöhön. Toiminta tarjoaa mielekästä tekemistä, oppimisen kokemuksia ja uusia ystäviä. Vapaaehtoisilla on mahdollisuus tehdä kuukausittain vaihtuvaan teemaan liittyen erilaisia tehtäviä. Tehtävänä saattaa olla esimerkiksi ystävien haastattelu, videon kuvaaminen, sarjakuvan tekeminen tai blogin kirjoittaminen. Tehtyjen tehtävien tuotoksia 14

15 hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan EHYT ry:n tai yhteistyökumppaneiden työssä ja viestinnässä. Vuonna 2014 käynnistetään DubTv toiminta.tavoitteena on saada nuoret ja nuoret aikuiset uudelleen jälkiäänittämään (dubbaamaan) tai tekstittämään videoklippejä ehkäisevän päihdetyön teemoilla. Tavoitteena on hyödyntää internetissä valmiina olevia palveluja kuten youtube.fi:tä sekä luomaan toimivat tekniset käytännöt toimintaa varten. Kohderyhmänä on vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset ympäri suomen ja tarkoitus on saada nuoret ja nuoret aikuiset pohtimaan, aktivoitumaan, osallistumaan ja osallistamaan muita miettimään näkemyksiään ehkäisevän päihdetyön teemoista Neuvontapalvelut Vuoden 2014 tavoitteena on Aalto-yliopiston, Helsingin diakonissalaitoksen ja EHYT ry:n yhteistyössä tehdyn tukipakettijärjestelmän käytön vakiinnuttaminen, sekä jatkokehittää järjestelmän yhteyteen reaaliaikainen chat-keskustelu sekä mahdollisuus tehdä päihteidenkäyttöön liittyviä testejä yhdessä soittajan kanssa. Kehitetään edelleen teknistä sovellusta, jonka avulla asiakas voi sähköisesti lähettää neuvontapalveluun avun- tai yhteydenottopyyntöjä. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ylläpitää Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa yhteishankkeena valtakunnallista päihdeneuvontapalvelua. Päihdeneuvontapalvelu tarjoaa laadukasta ja asiantuntevaa ammattiapua ja tukea mm. päihteiden käyttäjille ja heidän omaisilleen sekä ammattilaisille päihteisiin liittyvissä asioissa. Neuvontapuhelimen numero on ja se vastaa 24 h vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. EHYT ry vastaa neuvontapuhelimeen arkisin klo ja muina aikoina vastaaminen on HDL:n vastuulla. Mobiilivinkin palvelun jatkuvuuden takaaminen on tärkeää. Yhteistyötä kehitetään edelleen eri järjestöjen kanssa sisältöjen luomisessa. Palvelun asiakaslähtöisyyttä lisätään ja valtakunnallistamista sekä markkinointia jatketaan. Toiminnan kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka tarvitsevat tietoa huumaus- ja lääkeaineisiin sekä niihin liittyviin haittoihin liittyen. Erityisenä kohderyhmänä terveysneuvontapisteiden asiakkaat Mobiiliapu Mobiiliapu-järjestelmä vakiinnutetaan EHYT ry:n ja muiden toimijoiden toimintaan. Järjestelmä markkinoidaan ja käyttäjiä koulutetaan jatkuvasti sekä Yhteistyössä järjestelmää käyttävien toimijoiden kanssa kehitetään edelleen. Järjestelmän kohderyhmänä ovat käyttävät tahot esim. EHYT ry:n työntekijät sekä muut sosiaali- ja terveysalan toimijat sekä heidän asiakkaansa. Hankkeessa mukana olleet kumppanit käyttävät palvelua oman asiakaskuntansa tarpeiden mukaisesti. Myös hankkeen aikana mukaan tullet toimijat ovat kyselyn perusteella kiinnostuneita jatkamaan palvelun käyttöä omien asiakasryhmiensä kanssa työskentelyssä. Järjestelmäkoulutusta uusille ja vanhoille mukanaoleville tahoille. Järjestelmäkoulutus toteutetaan siten, että osaaminen jää järjestölle, vaikka henkilöstössä tapahtuu muutoksia LähiVerkkohanke LähiVerkko-hanke on toukokuussa 2013 käynnistynyt viisivuotinen yhteistyöhanke Eläkeliiton kanssa. Hankkeessa kehitetään helppoja työvälineitä, koulutusta ja tukirakenteita, jotka auttavat tietoteknologian hyödyntämistä arkisessa elämässä. Hankkeen tavoitteena on 15

16 5.2 Aikuistyö-yksikkö vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tukea sukupolvien välistä osallisuutta. Hankkeen kohderyhminä ovat vapaaehtoiset yli 65-vuotiaat ja heidän omaisensa, vapaaehtoiset vuotiaat nuoret sekä yli 65-vuotiaat ikäihmiset. Toukokuussa 2013 projektiin palkattiin Eläkeliittoon projektipäällikkö sekä kaksi osa-aikaista verkkopedagogia EHYT ry:lle. Vuoden 2014 aikana hankkeeseen rekrytoidaan erityissuunnittelija, jolloin EHYT ry:n panos hankkeeseen on kahden työntekijän työpanos. Vuonna 2014 käynnistetään pilottityöskentely (kolme pilottiryhmää) kehittäjäkumppaneiden kanssa. Pilottityöskentelyssä kootaan paikallisia pilottiryhmiä. Keväällä 2014 tehdään tarpeiden kartoitus näiltä ryhmiltä sekä sitoutetaan ryhmät toimintaan. Keväällä käynnistetään ensimmäinen kehittämissykli, jossa toteutetaan tarvelähtöisiä kokeiluja, kerätään systemaattisesti kokemuksia sekä koulutetaan pilottiryhmiä. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Hankkeet ja verkko -osastolla toimii Internet ja mobiilityön yksikkö, Aikuisten ehkäisevän päihdetyön yksikkö, Talousyksikkö ja lisäksi hankkeita ja projekteja. Suurimmat käynnissä olevat ovat Pelitaito ja Amis. Talouden osalta suunnitelmat esitetään kappaleessa Hallinto ja talous. Mobiiliapu hanke ja Onks uutta tietoo? ikähanke päättyvät vuoden 2013 lopussa. Mobiiliapu hanke oli EHYT ry:n ensimmäinen viisi vuotta kestänyt kehittämisprojekti. Sen myötä on luotu ainutlaatuinen tekstiviestien välitysalusta ja toimintaa viiden pääkumppanin ja useiden muiden kumppanijärjestöjen kanssa. Mobiiliapu-järjestelmä vakiinnutetaan EHYT ry:n ja muiden toimijoiden toimintaan ja siihen haetaan kohdennettua toiminta-avustusta osana Internet ja mobiilityön yksikön toimintaa. Osana aikuisten ehkäisevää päihdetyötä jatketaan vuonna 2014 myös ikääntyneiden päihdehaittojen ehkäisyä. Tälle työlle on kehitetty perusta ja välineet Onks uutta tietoo? ikähankkeessa. Toimintaa jatketaan Aikuistyön yksikössä. EHYT ry:n aikuistyötä toteutetaan kahdesta eri näkökulmasta. Ensisijaisena näkökulmana on vaikuttaa aikuisväestön omien yhteisöjen toimintatapoihin ja toimintavalmiuksiin. Toissijaisesti tarjotaan tukea aikuisten henkilökohtaisten päihteidenkäyttöön liittyvissä muutosprosesseissa, havahdutetaan pohtimaan omaa päihteidenkäyttöä ja tarjotaan välineitä itsehallintaan. Toiminnan peruspilareita ovat kohderyhmänä olevien yksilöiden ja yhteisöjen omien voimavarojen hyödyntäminen (ns. Taitolaji-lähestymistapa), ratkaisukeskeisyys, kannustaminen paikalliseen vaikuttamiseen ja kumppanuus. Työpaikat muodostavat keskeisimmän toiminnan areenan aikuisten ehkäisevässä päihdetyössä. Niiden kautta on mahdollista tavoittaa sekä alkoholia kohtuullisesti käyttävä enemmistö että riskikuluttajat. Työyhteisöissä on useimmiten vakiintuneet rakenteet ja toimintamallit työturvallisuuden ja työkyvyn ylläpitämiseen sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen, ja hyödyntämällä näitä toimintamalleja myös päihdekysymysten käsittelyssä voidaan työpaikkojen kautta vaikuttaa suuriin ihmisjoukkoihin. Jatkuva työurakeskustelu julkisuudessa lisää kiinnostusta myös päihdehaittojen vähentämiseen. Lisäksi työpaikat kohtaavat usein ensimmäisenä päihteiden haitalliset vaikutukset aikuisväestössä, joten kiinnostus erityisesti varhaisen puuttumisen välineisiin on vahvaa. Toisaalta työpaikkojen kiinnostus päihdetyöhön on tutkitustikin hyvin riippuvaista yleisen talouden suhdanteista, joten taloudellisen epävarmuuden oloissa tämän toiminnan laajuuden arviointiin liittyy aina epävarmuustekijöitä. 16

17 Työyhteisöjen päihdevalmiuksien osalta keskeisiä ovat työpaikkojen avaintoimijoiden, joita tässä yhteydessä ovat esimiehet, henkilöstöjohto, työsuojelun vastuuhenkilöt, luottamushenkilöt ja työterveyshuolto, tiedot, taidot ja asenteet päihdekysymyksissä. Työpaikkojen käytäntöjen kehittämisessä tärkein yksittäinen väline ovat työpaikkojen päihdeohjelmat, joiden laatimisprosessien osaaminen säilyy edelleen keskeisenä koulutuksen ja tuen kohteena. EHYT ry:n työelämän ehkäisevälle päihdetyölle keskeistä on jatkuva kumppanuus. Toimintaa toteutetaan laajassa yhteistyöverkostossa, johon kuuluvat työmarkkinajärjestöt (viestintäkanava ja työelämän asiantuntijataho), Työturvallisuuskeskus (työsuojelun asiantuntijaorganisaatio) ja Työterveyslaitos (työterveyden asiantuntijaorganisaatio ja väylä työterveyshuolloille suuntautuvaan viestintään). Työelämän ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan HUUGO-markkinanimellä. Käytännön toimintamuotoja ovat muun muassa: työpaikkojen vastuuhenkilöiden ja työyhteisöjen koulutustoiminta sekä itse että yhteistyökumppanien järjestämissä tilaisuuksissa työyhteisöjen opastaminen esim. päihdeohjelmien laadintaan ja tukimateriaalien tuottaminen ja pitäminen tarjolla vastuuhenkilöille viestintä työpaikoille itse ja kumppanijärjestöjen kautta huugo.fi verkkosivusto. Vuonna 2014 keskeinen toiminnan painopisteinä on: viestinnän kehittäminen edelleen vuonna 2013 linjattujen periaatteiden mukaisesti yhteistyön kehittäminen työterveyshuoltojen ja työikäisille päihdehoitoa tarjoavien tahojen sekä HR-ammattilaisten (esim. Henkilöstöhallinnon asiantuntijajärjestö HENRY) kanssa sisältöjen täydentäminen lääkkeiden päihdekäyttöä koskevilta osin sekä tiedon kerääminen työpaikan pähdetyöstä investointina Epävarman taloussuhdanteen aikana viestinnän ja motivoinnin merkitys korostuu. Vahvempi HR-ammattilaisten rooli puolestaan on keskeistä kouluttautumisen eetoksen ylläpitämisessä työyhteisöissä vaikeinakin aikoina. Työyhteisöjen lisäksi aikuisväestön päihteidenkäyttöön vaikutetaan Taitolaji-toiminnalla. Tavoitteena on aikuisten havahduttaminen pohtimaan omaa päihteidenkäyttöään ja tuen tarjoaminen henkilökohtaisissa päihteidenkäytön muutosprosesseissa. Toimintamuotoja ovat muun muassa: itsehallinnan tukimateriaalien tuottaminen ja levittäminen (esim. OttoMittamobiilisovellus, Muutoksen mahdollisuus -opas) taitolaji.fi verkkosivut tilannearviotapahtumat, joissa voi arvioituttaa päihdetilanteensa arkiympäristössä matalan kynnyksen Cafe Taitolaji keskustelutilaisuudet muutoksen tueksi työkykyä ja hyvinvointia tukevat Taitolaji-yhteisökoulutukset, joissa sovelletaan jäsenjärjestöpalveluna HUUGO-työn sisältöjä työttömille ja vajaatyökykyisille Vuonna 2014 toiminnan painopisteinä on: Cafe Taitolaji toimintaa kehitetään kahteen suuntaan: 1) vapaaehtoisten ohjattavissa oleviksi yhden illan tilaisuuksiksi, jotka voivat käsitellä myös muita kuin suoraan 17

18 5.3 Pelitaito-projekti alkoholiin liittyviä teemoja, 2) ryhmäohjausta muistuttaviksi noin kolmen kerran sarjoiksi, joita ohjaa ammattilainen tilannearviotapahtuman mallintaminen vapaaehtoisten ja paikallisjärjestöjen toteutettavaksi. Vuonna 2014 aloitetaan työ, joka tähtää EHYT:n eri toimintojen korkeakouluopiskelijoihin kohdentuvan toiminnan sekä korkeakouluyhteistyön mallintamiseen ja selkeyttämiseen. Ensimmäisinä askelina ovat aiemmin perustajajärjestöjen hankkeissa tuotetun, korkeakouluopiskelijoille suunnatun materiaalin tarkistaminen, päivittäminen ja uudelleenjulkaiseminen EHYT-viestinnän osana, sekä uuden koulutuspaketin tuottaminen Ryyppäämällä ryhmäksi? tutkimusjulkaisun pohjalta. Osana aikuisten ehkäisevää päihdetyötä jatketaan vuonna 2014 myös ikääntyneiden päihdehaittojen ehkäisyä. Tälle työlle on kehitetty perusta ja välineet Onks uutta tietoo? ikähankkeessa joka päättyy vuoden 2013 lopussa. EHYT tarjoaa jäseninään oleville eläkeläisjärjestöille (EKL, Eläkeliitto, Eläkeläiset ry) ja niiden paikallistoimijoille käyttöön ikähankkeessa kehitettyjä menetelmiä ja sisältöjä, joita ovat muun muassa koulutukset, elämysliikunta, muistelutyön hyödyntäminen päihteistä puhuessa sekä päihdeaiheinen ikääntyneiden opintokerhoaineisto. Hankkeen tulosten perusteella kohdennetaan ikääntyneiden päihdehaittojen ehkäisytyötä erityisesti eläkkeelle siirtymässä olevien ikäluokkaan, noin vuotiaisiin, tavoitteena ehkäistä erityisesti myöhäisellä iällä alkavaa juomista, joka tutkimustiedon perusteella liittyy usein esim. stressiin tai negatiivisiksi koettuihin elämänmuutoksiin. Tässä ryhmässä erityisenä haasteena on sen tavoittaminen viestinnällisesti. Vuonna 2014 keskeisenä tavoitteena onkin siksi toimivan mallin löytäminen kohderyhmän tavoittamiseen. Tässä työssä hyödynnetään kohdeikäryhmästä koottavia ideatiimejä. Lisäksi tehdään yhteistyötä eläkeläisjärjestöjen, muiden alaan liittyvien kehittämishankkeiden (mm. EKL:n Elinvoimaa! hanke) ja ammattiliittojen paikallisosastojen kanssa. Yhdessä paikallisten kumppanien kanssa järjestetään koeluontoisia eläkkeellesiirtymisvalmennustilaisuuksia, joissa päihdeasioita käsitellään. Aikuisten ehkäisevää päihdetyötä toteuttavalla yksiköllä on EHYT ry:ssä poikkihallinnollinen vastuu aikuistyön menetelmien kehittämisestä, ylläpitämisestä ja kouluttamisesta. Vuosi 2014 on Pelitaito-projektin viimeinen toimintavuosi, jolloin toiminnan keskiössä on opitun ja kehitettyjen menetelmien mallintaminen, levittäminen ja juurruttaminen sekä pelihaittojen ehkäisyn jatkuvuuden turvaaminen sekä EHYT ry:ssä että projektin yhteistyökumppanien ja verkostojen toiminnassa. Painopistetyöskentelyssä vuoden 2014 teema on pelitaito. Painopistetyöskentely näkyy esimerkiksi Pelitaito-projektin viestinnässä, sosiaalisen median teemojen valinnassa sekä työn kehittämisessä. Vuoden painopistetyöskentely jakautuu kolmeen jaksoon: tammihuhtikuussa painopiste on elämänhallinta, touko-elokuussa kohtuullinen pelaaminen ja syysjoulukuussa positiivinen pelikulttuuri. Vuonna 2014 Pelitaito-projektin koulutyössä keskitytään kuuden kummikoulun kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tavoitteena on aktivoida ja kannustaa kummikouluja toteuttamaan myös itsenäisesti pelihaittoja ehkäisevää toimintaa ja hyödyntämään projektin tuottamia työvälineitä myös projektin päätyttyä. 18

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö...

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö... Toimintasuunnitelma 2015 1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6 2.1 Aluetyön yksikkö... 6 2.2 Järjestöyksikkö... 7 3 KOULUTYÖN JA KOORDINAATION

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020

HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?... 4 MIKÄ ON EHYT RY?... 4 MILLAISESSA MAAILMASSA

Lisätiedot

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?...3 MIKÄ ON EHYT RY?...3 MILLAISESSA MAAILMASSA EHYT RY TOIMII?...4 EHYT

Lisätiedot

Uuden ajattelun ja osallisuuden liitto

Uuden ajattelun ja osallisuuden liitto Irtonumero 5,00 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry TERVEYSUUTISET > JOHTOLANKA > TEEMA > KOLUMNI > AJOKUNTO > KOHTAAMISET > 1/2012 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - vahva vaikuttaja aloitti toimintansa Uuden ajattelun

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYDEN ARVOITUS RATKEAA? Amis-työn kehittämä RYHMÄILMIÖ

YHTEISÖLLISYYDEN ARVOITUS RATKEAA? Amis-työn kehittämä RYHMÄILMIÖ 1 18.2.2014 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote YHTEISÖLLISYYDEN ARVOITUS RATKEAA? Amis-työn kehittämä RYHMÄILMIÖ JATKUU julkaistiin Educassa SIVULLA 12> Edustajakokous lähestyy EHYT ry pitää

Lisätiedot

MOBIILIAPU: TYÖVÄLINEITÄ

MOBIILIAPU: TYÖVÄLINEITÄ EHYT 4 3.12.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote MOBIILIAPU: TYÖVÄLINEITÄ PÄIHDETYÖHÖN JA VIESTINTÄÄN JATKUU SIVULLA 8-9 > Jonna Yletyinen Amikset.fi-kampanja 12,5 vuotta käynnistyi Suomessa

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ

HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ EHYT 2 28.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ Menetelmä kerää myös arvokasta tietoa JATKUU SIVULLA 19 > Jonna Yletyinen Koulut loppuvat! Kesäkuun alussa juhlitaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YAD Youth Against Drugs ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2015 YAD Youth Against Drugs ry / Keskustoimisto Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä yad@yad.fi puh. 040 827 6250 Toiminnanjohtaja Janne Paananen Lutakonaukio

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan EHYT 4 14.10.2014 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan JATKUU SIVULLA Tammikuussa tienataan Tipattomalla EHYT ry:n koordinoima Tipaton

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 päivitetty versio hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.1.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 päivitetty versio hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.1.2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 päivitetty versio hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.1.2014 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4

I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4 Hallitus 18.9.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS Sivu I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3 II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4 1. Kansalaisareena ajaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012)

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) Toimintasuunnitelma 2012 (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 toiminnanjohto... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Viestintä... 5 1.3 Kansainvälinen toiminta... 6 2 Opinto-

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

NUORET HALUAVAT RYHMÄILMIÖ. TUKEE KOULUJEN EHKÄISEVÄÄ Päihdepäivillä PÄIHDETYÖTÄ. kulttuurinmuutos oli vahvasti tapetilla

NUORET HALUAVAT RYHMÄILMIÖ. TUKEE KOULUJEN EHKÄISEVÄÄ Päihdepäivillä PÄIHDETYÖTÄ. kulttuurinmuutos oli vahvasti tapetilla 3 8.9.2015 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry RYHMÄILMIÖ NUORET HALUAVAT KOHTUUDEN TUKEE KOULUJEN MALLIN KOTOA EHKÄISEVÄÄ Päihdepäivillä PÄIHDETYÖTÄ kulttuurinmuutos oli vahvasti tapetilla EHYT ry ja Suomen Olutseura

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsentiedote 5/2012 04.12.2012. EHYT ry kohta vuoden iässä

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsentiedote 5/2012 04.12.2012. EHYT ry kohta vuoden iässä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsentiedote 5/2012 04.12.2012 EHYT ry kohta vuoden iässä MYÖTÄOTE / SISÄLLYS Tässä tiedotteessa: 3 Toiminnanjohtajalta 5 Järjestötoiminnan kuulumisia 6 Ehkäisevän päihdetyön

Lisätiedot

Elämäni Sankari ry. Toimintakertomus 2013

Elämäni Sankari ry. Toimintakertomus 2013 1 Elämäni Sankari ry Toimintakertomus 2013 2 Sisällysluettelo: 1 TIIVISTELMÄ TOIMINTAVUODESTA... 3 2 YHDISTYKSEN TAVOITTEET JA TAVOITELTAVAT VAIKUTUKSET VUONNA 2013... 5 2.1 Arviointia tavoitteiden toteutumisesta...

Lisätiedot

Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn

Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn 2 Kirjoittajatyöryhmä Raija Fors Heli Heimala Marja Holmila Sari Ilvonen Minna Kesänen Jaana Markkula Arja-Leena

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA Toimintasuunnitelma 2015 2 Sisällys 1. SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA KANSALAIS- JA KANSANTERVEYSJÄRJESTÖNÄ.. 3 2. KANSALAISTOIMINTA... 4 3. SOS-KRIISIKESKUS... 6 4. KRIISITYÖN KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot