Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2014."

Transkriptio

1 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa Toimintasuunnitelma 2014

2 Sisällys 1 EHYT ry:n toiminta 3 2 Järjestöpalvelut-osasto Yhteiskuntavaikuttaminen ja viestintä Järjestötoiminta-yksikkö Järjestötoiminnan tuki Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Ehkäisevän päihdetyön kohtaamispaikka 7 3 Koulu- ja aluetyön osasto Koulutyön yksikkö Ehkäisevä päihdetyö kouluissa Vapaaehtoistyö Kuntayhteistyö Päihteetön liikenne Suunnitelma 15-hanke Lukio-hanke Miten puhua kannabiksesta? Aluetyön yksikkö Asiantuntemus Kansalaistoiminta Viestintä, vaikuttamistyö Järjestön yhteistyö Aluekeskukset EHYT ry:n tupakoinnin ehkäisytyö Smokefree-toiminta Savuton kunta-projekti 12 4 Koordinaatioyksikkö Verkostotyö Päihdepoliittinen vaikuttamistoiminta Kampanjat ja tapahtumat Laatu, arviointi ja tiedon t uottaminen Koulutus Yhteishankkeet 13 5 Verkko- ja aikuistyö-osasto Internet- ja mobiilityöyksikkö Sosiaalinen media Oppimispelit Vapaaehtoistyö Neuvontapalvelut Mobiiliapu LähiVerkko-hanke Aikuistyö-yksikkö Pelitaito-projekti AMIS-Arjen ammattilaiset JOBJOB projekti 20 6 Hallinto Johtaminen Henkilöstö Talous Luottamushallinto Kansainvälinen yhteistyö 24 2

3 6.6 Arviointi 24 1 EHYT ry:n toiminta Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää päihteetöntä liikennettä. EHYT ry toimii niin yksilöiden, yhteisöjen kuin koko yhteiskunnan tasolla. Yksilötasolla EHYT ry tekee ehkäisevää päihdetyötä esimerkiksi koulujen oppitunneilla, vanhempainilloissa, kohtaamispaikoissa, sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa tapahtumissa. Usein työtä tehdään myös erilaisissa ammattilaisverkostoissa, tavoitteena tukea eri alojen ammattilaisten mahdollisuuksia toimia päihdehaittojen ehkäisemiseksi omissa rooleissaan. Yhteisötasolla kumppanina ovat esimerkiksi koulut ja oppilaitokset, työyhteisöt tai toiset järjestöt. Yhteiskuntatasolla EHYT pyrkii vaikuttamaan ajankohtaisiin lainsäädäntö- tai strategiahankkeisiin, kuten alkoholilain ja raittiustyölain uudistamiseen. EHYT on myös aktiivisena toimijana mukana Alkoholiohjelmassa. Tärkeä osa järjestön työtä on yhteistyö ehkäisevän päihdetyön verkostossa ja sen koordinaattorina sekä myös alueellisten yhteistyöverkostojen rakentaminen ja koordinointi. Vuosi 2014 on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kolmas toimintavuosi, jolloin myös päättyy Elämä On Parasta Huumetta ry:n, Elämäntapaliiton ja Terveys ry:n yhdistymiseen liittynyt kolmivuotinen siirtymäkausi. EHYT ry:n ensimmäisessä liittokokouksessa maaliskuussa 2014 vahvistetaan järjestön uusi strategia ja valitaan yhdistykselle uusi luottamushallinto. Vuosi on samalla myös EHYT ry:n satavuotisjuhlavuosi, sillä perustajajärjestöistä Elämäntapaliiton historia lasketaan vuodesta 1914 ja myös Terveys ry:n edeltäjien historiaa voidaan johtaa noihin aikoihin. EHYT ry:n pääteemoja vuonna 2014 ovat jo edellisenä vuonna teemana käynnistynyt Aikuisen vastuu ja sen rinnalla uutena teemana Haitat muille. Aikuisen vastuu -teeman kautta lähestytään EHYT ry:n perusviestiä Jokainen meistä rakentaa suomalaista päihdekulttuuria päivittäisillä valinnoillaan. Aikuisen vastuu -teema korostaa aikuisten ja heidän valintojensa merkitystä ei vain kuluttajina vaan ammattilaisina, päätöksentekijöinä, vanhempina, opettajina, esimiehinä, virkamiehinä. Kansainvälisestikin viime vuosina vahvasti esille noussut Haitat muille teema puolestaan tuo esille päihteiden käytön monimuotoisia vaikutuksia perheille ja muille läheisille, työyhteisöille, kunnille ja koko yhteiskunnalle. Esimerkiksi alkoholia ei voida tarkastella ainoastaan yksilötason kysymyksenä vaan on tärkeää huomata, että sen haitat sivullisille ovat itse asiassa moninkertaiset esimerkiksi passiivisen tupakoinnin haittoihin verrattuna. Edellämainittujen pääteemojen ohella EHYT ry:n toiminnan kehittämisen painopisteitä ovat erityisesti strategiatyön loppuunsaattaminen ja jalkauttaminen toiminnan kehittäminen, määrä ja monistettavuus viestinnän kehittäminen aluetoiminnan vahvistaminen vapaaehtoistoiminnan edistäminen 3

4 Strategian jalkauttaminen Vuosi 2014 on EHYT ry:n uuden strategian jalkauttamisen vuosi, jolloin myös arvioidaan järjestön toiminnan painopisteitä ja kehittämistarpeita uuden strategian valossa. Toiminnan kehittäminen, määrä ja monistettavuus Vuonna 2014 EHYT ry:n kaikkea toimintaa tarkastellaan kriittisesti ja kehittämishakuisesti. Vahvistettava uusi strategia suuntaa osaltaan kehittämistyötä. Keskeisenä osana kehittämispainopistettä EHYT ry pyrkii kasvattamaan toimintansa volyymiä muiden muassa laajentamalla edelleen verkostoyhteistyötä sekä kehittämällä toimintansa monistettavuutta. Tämä mahdollistuu luomalla laadukkaita toimintamalleja, yhteistyömuotoja ja aineistoja eri ammattilaisryhmien, jäsenyhdistysten ja muiden vapaaehtoistoimijoiden tarpeisiin. Viestinnän kehittäminen EHYT ry:n viestinnän tavoitteena on ennen kaikkea terveyttä ja hyvinvointia tukevan päihdekulttuurinmuutoksen tukeminen sekä järjestöjen vaikuttamistavoitteiden ja toiminnan tukeminen. Ensimmäisten toimintavuosiensa aikana EHYT on onnistunut rakentamaan tunnettuuttaan ehkäisevän päihdetyön toimijana. Vuoden 2014 aikana keskeistä on järjestön monimuotoisen toiminnan ja ehkäisevän päihdetyön merkityksen tunnetuksi tekeminen, mainetyö sekä jäsentiedotuksen ja sisäisen viestinnän kehittäminen. Yhteiskuntavaikuttamisessa keskiössä ovat edelleen alkoholilain ja raittiustyönlain uudistaminen. Aluetoiminnan vahvistaminen EHYT ry:tä perustettaessa perustajajärjestöt linjasivat, että EHYT ry:n aluetoimintaa vahvistetaan, ja että EHYT ry:lle perustetaan vuoteen 2015 mennessä 4-6 aluekeskusta. Aluetoiminnan kehittämisen keskeinen lähtökohta on se, että järjestön toiminta ei voi olla aidosti valtakunnallista, mikäli sillä ei ole riittävän vahvaa alueorganisaatiota ja alueellisia verkostoja. EHYT ry kehittää omaa aluetoimintaansa tiiviissä yhteistyössä SOSTE:n ja muiden sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa. Vapaaehtoistoiminnan edistäminen EHYT ry:n toiminnan keskeisiä lähtökohtia on ammattilaisten toiminnan ja vapaaehtoistoiminnan yhteensovittaminen. Vuoden 2014 aikana vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia pyritään laajentamaan EHYT ry:n eri toiminta-alueilla. Lisäksi pyritään tavoittamaan uusia vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita ryhmiä. 2 Järjestöpalvelut-osasto 2.1 Yhteiskuntavaikuttaminen ja viestintä Yksilö- ja yhteisötason ehkäisevän päihdetyön ohella yhteiskuntavaikuttaminen on tärkeä osa EHYT ry:n työtä. EHYT ry toimii aktiivisena ja rohkeana keskustelijana julkisuudessa ja muilla areenoilla. EHYT ry pyrkii vaikuttamaan ajankohtaisiin lainsäädäntöhankkeisiin ja kehittämisprosesseihin sekä edistämään julkista keskustelua suomalaisesta päihdekulttuurista ja sen kehittämistarpeista. Yhteiskuntavaikuttamisessa vuonna 2014 keskiössä ovat alkoholilain kokonaisuudistus sekä raittiustyölain uudistaminen. Osana yhteiskuntavaikuttamistyötä EHYT ry kartoittaa kansainvälisiä toimintamalleja ja innovaatioita, joilla päihdehaittoihin on pyritty vaikuttamaan. Työn tavoitteena on paitsi saada uusia ideoita suomalaiseen keskusteluun, myös lisätä tietoisuutta siitä, että Suomi ei suinkaan yksin ponnistele päihdehaittakysymysten parissa. 4

5 Vuonna 2013 EHYT ry ryhtyy viestinnällisesti jalkauttamaan uutta strategiaansa ja juhlii yhden perustajajärjestönsä juhlavuoden tiimoilta omia 100-vuotisia juuriaan. Järjestö jatkaa tunnettuuden rakentamista ja kehittää maineenhallintaansa. Kohderyhmissä painottuvat ammattilaiset, päättäjät, yhteisöt, media, verkosto ja jäsenet sekä tavalliset suomalaiset, joiden joukossa myös ovat entistä tärkeämpi kohderyhmä, vapaaehtoiset. EHYT haluaa profiloitua pragmaattisena ja asiatietoon pohjaavana, hyvinvointia lisäävänä vaikuttajana. Toisaalta EHYT haluaa säilyttää matalan kynnyksen ja helpon lähestyttävyyden kansalaistoiminnassaan. Se haluaa olla tavoiteltava yhteistyökumppani, tiedon ja menetelmien tarjoaja. Viestinnän pitkän tähtäimen tavoitteena on kasvattaa Suomessa tietoutta päihdehaitoista ja hyvinvoinnin merkityksestä, jonka vahvistamisessa EHYTillä on vahva rooli. Rakennuspalikoina toimivat EHYTin lukuisat hankkeet, toiminnot ja osastot, jotka kiinnitetään yhä yhdenmukaisemmin rakentamaan EHYT-brändiä. Keskeistä vuoden 2014 markkinointiviestinnässä on 1. hankkeiden kiinnittäminen yhden brändin rakentamiseen, 2. asiakkuusajattelu sekä 3. verkkoläsnäolon kehittäminen. Näiden lisäksi vuosikokouksen yhteydessä järjestettävä 100-vuotisjuhla ja EHYTille siirtyvä Päihde ja mielenterveys 2014 ovat isoja tapahtumia. Hankkeiden kiinnittämisessä strategian pohjalta yhden EHYT-brändin rakentamiseen käytetään mainos- tai viestintätoimistoa. Viestinnällistä konseptia kehitetään asiapohjaisen sisällön lisäksi nykyistä puhuttelevammaksi; huomioimaan aiempaa enemmän ihmiset, joiden eteen työtä tehdään. Konseptoinnin yhtenä osana 2014 toimii 100-vuotisviesti. Toimintatavoissa kehitetään viestinnän ja hankkeiden keskinäistä yhteistyötä strategisen vuosisuunnittelun ympärillä sekä markkinointiviestinnän suunnittelun pitkäjänteisyyttä. Tämän tavoitteena on mahdollistaa parempi hankkeiden välinen synergia ja parantaa viestinnän laatua. Oleellinen osa tätä on myös tiukka linja ilmeen yhtenäistämisen suhteen, jonka jalkauttaminen verkkoon pyritään aloittamaan Asiakkuusajattelu tuo mukanaan analyyttisemmän lähestymisen pääkohderyhmiin näiden tarpeiden ja kohdennettujen viestien pohjalta. Nykyisen pirstaleisen viestinnän tilalle halutaan rakentaa selkeämmin EHYTin tarjontaa kohderyhmäkohtaisin viestein niputtava viestintä. Analyyttisempi pohja luo myös lähtökohdat sähköisen viestinnän ja asiakasjulkaisujen (EHYT Teema ja EHYT järjestö) kehittämiselle jäsenten ja verkostojen entistä paremmaksi sitouttamiseksi. Verkkoläsnäoloa kehitetään sekä omien verkkosivujen ja yleisen verkkolöydettävyyden että vaikutusviestinnän tiimoilta. Viimeisimpään liittyy sosiaalisen median strategian tarveanalyysi strategialinjausten pohjalta. Lyhytkin katsaus keskustelufoorumeille ja sosiaaliseen mediaan kertoo tällä hetkellä EHYTin puuttuvan sieltä, missä yhteiskunnallista ja ept-asenteita muodostavaa keskustelua käydään. Maineenhallinnan näkökulmasta painottuvat sekä henkilöstön motivoiminen uuden strategian mukaiseen visioon, strategian mukaisten pääviestien kiteyttäminen ja jalkauttaminen, mediaulostulojen vahvistaminen mediakoulutuksella ja intranetin tuoma lisä viestien hallintaan. Vuoden 2014 teemoina ovat Haitat muille sekä Aikuisen vastuu. EHYT haluaa pölyttää päihdepoliittista ja yhteiskunnallista keskustelua avaamalla aiempaa vahvemmin keskustelun päihdehaittojen vaikutuksesta suomalaisen omaan lähipiiriin ja muihin kansalaisiin. Tämä 5

6 tarkoittaa muun muassa vaikuttamistyötä tukevaa asiantuntijaseminaaria, mutta samalla haitat muille ajattelun kytkemistä hankkeiden viesteihin ja sen luovaa konseptointia vaikuttamisviestintään. Tähän tai muuhun vaikuttamisviestintään valjastetaan välineeksi tutkimus niin mediatilanäkökulmasta kuin oman toiminnan ja mielikuvan mittaamiseksi. Yhteiskuntavaikuttamisessa keskiöön nousee alkoholilain ja raittiustyölain uudistaminen, joissa hyödynnetään vahvasti pääteemaa haitat muille. Järjestötasoista viestintää ja vaikuttamista kehitetään ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä EHYT ry:n mukana ololla järjestöjen yhteisissä kampanjoissa, tapahtumissa ja teemaviikoilla, mm. Ehkäisevän päihdetyön viikko, Tipaton tammikuu, Anna lapselle raitis joulu jne. EHYT ry:n järjestöyksikössä toimii viestintätehtävissä kaksi tiedottajaa (joista toinen palkkatuella ainakin 5/14 asti) ja viestintäpäällikkö. Tiimi tekee EHYTin päihdepoliittista vaikuttamis- ja mediaviestintää sekä hankkeita, osastoja ja alueita tukevaa viestintäsuunnittelua ja toteutusta, mediaviestintää, brändi- ja viestintästrategista suunnittelua ja jalkautusta, verkkoläsnäolon kehittämistä sekä toimittaa ja taittaa toisen järjestön julkaisun. Se huolehtii myös intranetin toteutuksesta. EHYT ry:n viestintäkanavia ovat: Ehyt TEEMA, Ehyt järjestö -sidosryhmälehti, verkkosivut, sosiaalinen media, sähköiset uutiskirjeet, julkaisusarja, tilaisuudet ja tapahtumat sekä mediaviestintä. Päivitetään järjestön viestintästrategia. Osana päivitystä ryhdytään kehittämään varainhankintaa systemaattiseksi ja suunnitelmalliseksi hyödyntäen olemassa olevia brändejä (esim. Tipaton tammikuu) ja toimintaa. 2.2 Järjestötoiminta-yksikkö Järjestötoiminnan tuki EHYT ry:n järjestötoiminnan ja -yksikön perustehtävä on tukea ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä. Järjestötukea vahvistetaan yhdessä viestinnän kanssa. Jäsenjärjestöjen paikallista vapaaehtoistoimintaa tuetaan myös taloudellisesti toimintatonneilla. Vuoden toiminnassa keskeisellä sijalla on EHYT ry:n strategian valmistuminen ja jalkauttaminen. Strategia hyväksytään EHYT ry:n ensimmäisessä yhdistyksen kokouksessa maaliskuussa, jonne kokoontuu koko jäsenistö (noin 100 jäsenyhdistystä). Kokouksesta järjestetään innostava ja vuorovaikutteinen tapahtuma, jonka yhteydessä on asiantuntijapuheenvuoroja, erilaisten toimintamuotojen esittelyä (järjestötori) sekä muuta myös juhlavaa ohjelmaa. Strategian käsittelyn lisäksi yhdistyksen kokouksessa valitaan valtuusto seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Valtuusto valitsee kevään kuluessa uuden hallituksen. Strategiaa jalkautetaan ja toteutetaan uuden luottamushallinnon kanssa. Tärkeänä foorumina jalkauttamiselle toimii aluefoorumitoiminta, jota järjestetään yhdessä aluetyön yksikön kanssa ja jota kehitetään vielä enemmän alue- ja aluekeskusvetoisemmaksi toiminnan saattamiseksi vuoden ympäri jatkuvaksi toiminnaksi. Aluefoorumeiden syksyn tapaamisten yhteydessä toteutetaan valtakunnallinen viestintäkampanja, jossa tehdään tutuksi ehkäisevää päihdetyötä, EHYT ry:tä ja sen yhdistystoiminnan satavuotisia juuria. Syksyn 100-vuotisviestintäkampanjalla laajennetaan 6

7 ehkäisevän päihdetyön toimijajoukkoa kutsumalla avoimesti kiinnostuneet toimijat mukaan verkostoihin ja jäseniksi. 100-vuotisviestintäkampanja huipentuu Päihde- ja mieli tapahtumaan, jonne kutsutaan entistä vahvemmin mukaan myös kansalaisjärjestötoimijat. Uusia toimijoita ja toimijasukupolvia haetaan ja houkutellaan mukaan myös edistämällä ja organisoimalla nuorten ehkäisevää päihdetyötä Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoimintaa kehitetään ja edistetään laajasti sen kaikilla tasoilla ja eri toimijoiden keskuudessa (mm. henkilöstö, jäsenjärjestöt, kohtaamispaikat, muut ehkäisevän päihdetyön toimijat ja kansalaiset). Tärkeitä näkökulmia kehittämiseen ovat vapaaehtoisten ja ammattilaisten työn yhteensovittaminen sekä verkon mahdollisuuksien hyödyntäminen. Vuoden aikana EHYT ry:n vapaaehtoistoiminnan muotoja ja mahdollisuuksia raamitetaan ja tuotteistetaan, sekä käynnistetään niitä koskeva koulutus ja tiedottaminen Ehkäisevän päihdetyön kohtaamispaikkatoiminta EHYT ylläpitää yhdessä paikallisten jäsenjärjestöjensä kanssa Elokolo-kohtaamispaikkoja 5-6 paikkakunnalla. Lisäksi EHYT tukee laajempaa, reilun 25 kohtaamispaikan verkostoa, joiden toiminnasta vastaa kokonaan jäsenjärjestö tai yhteistyökumppani. Vuoden aikana jatketaan ehkäisevän päihdetyön kohtaamispaikkatoiminnan pitkäjänteistä kehittämistä sekä kumppanuuksien ja verkostojen vahvistamista osana aluekeskusprosessia ja ehkäisevän päihdetyön alueellista koordinaatiota. 3 Koulu- ja aluetyön osasto 3.1Koulutyön yksikkö EHYT ry:n koulu- ja aluetyö toteuttaa ja kehittää ehkäisevää päihdetyötä yhteistyössä ammattilaisten, vapaaehtoisten ja muiden kumppaneiden kanssa. Työtä tehdään koko Suomessa niin yksilö, yhteisö kuin yhteiskuntavaikuttamisen tasolla. Tavoitteena on vahvistaa terveyttä suojaavia ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä ehkäisevän päihdetyön teemojen kautta. Ehyt ry:n koulutyön yksikkö kohtaa lapsia ja nuoria kouluissa ja oppilaitoksissa sekä vapaaajalla eri menetelmien avulla. Lasten ja nuorten kohtaamisen tavoitteena on herättää keskustelua ja edistää keskustelukulttuuria päihdeasioista. Lapset ja nuoret saavat ajanmukaista tietoa joka tukee ja kannustaa heidän omaa hyvinvointia koskevaan päätöksentekoon sekä kriittiseen ajatteluun. Ammattilaisten ja aikuisten kohtaaminen on osa koulutyön kokonaisuutta. Aikuisten osallisuutta vahvistetaan lasten ja nuorten ehkäisevässä päihdetyössä järjestämällä vanhempainiltoja ja erilaisia tilaisuuksia joissa osallistujat saavat tietoa lasten ja nuorten elämään liittyvistä ajankohtaisista ilmiöistä sekä tukea kasvatustyöhön. Koulutyöyksikön järjestämien koulutusten ja materiaalien avulla aikuisilla ja ammattilaisilla on matalampi kynnys ottaa päihdeasiat puheeksi nuoren kanssa kotona ja koulussa. Keskustelu päihdeasioista lisääntyy, samoin puuttuminen nuoren päihdekokeiluihin ja käyttöön. 7

8 Yksikkö toimii yhteistyössä koulujen, oppilaitosten ja muiden kuntatoimijoiden kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat kuntien ehkäisevän päihdetyön toimijat sekä nuorisotoimet. Toiminta suunnitellaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa alueen tarpeiden mukaan. Toiminnassa tavoitellaan pitkäkestoisia yhteistyökumppanuuksia joissa Ehyt ry:n roolina on tarjota laadukas ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus. Ammattilaisille tarjotaan koulutusta joka täydentää, vahvistaa ja kehittää kasvattajien tietotaitoa. Saadun tiedon ammattilaiset pystyvät hyödyntämään omissa toimintaympäristöissään ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta. Yksikössä on päällikön ja neljän työntekijän resurssi Resurssiin kuuluu 3 kouluttajaa ja Uusimaa - Kanta-Hämeen aluekoordinaattori, joka toimii ehkäisevän päihdetyön asiantuntija ja toteuttaa alueellista yhteistyötä Ehkäisevä päihdetyö kouluissa Tavoitteena on aloittaa koulutyön kohtaamisten painopisteen siirtäminen keikkakouluttajille, koulutetuille vapaaehtoisille ja alueellisille yhteistyökumppaneille. Yksikön henkilöstö myös huolehtii että aluekeskusten henkilöstön asiantuntijuus menetelmien suhteen säilyy ajan tasalla. Yksikön kouluttajien työnkuva muutetaan asteittain ammattilaisten, keikkakouluttajien, vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kouluttamiseen sekä toiminnan kehittämiseen liittyviin tehtäviin. Kouluttajat toimivat myös asiantuntijoina erilaisissa yhteistyöverkostoissa keskeisinä toimenpiteinä on olemassa olevien yhteistyösopimusten toteuttamisen lisäksi kouluttajaverkoston rakentaminen sekä uusien koulutusmallien kehittäminen Vapaaehtoistyö Tavoitteena on tarjota vapaaehtoisille mahdollisuus osallistua järjestön toimintaan lasten ja nuorten ehkäisevässä päihdetyössä. Koulutusmalleista kehitetään versiot jotka soveltuvat vapaaehtoisten kouluttajien käyttöön. Vapaaehtoisille sopivia toimintamuotoja ovat esim. vanhempainillat, messutyyppiset tapahtumat kouluilla ja muissa ympäristöissä. Vapaaehtoistyön avulla pystytään vastaamaan paremmin toimintaa koskevaan kysyntään ja samalla tarjotaan jäsenjärjestöille parempi osallistumisen mahdollisuus EHYT ry:n toimintaan. Vapaaehtoistyön kehittäminen toteutetaan yhteistyössä aluetyönyksikön ja jäsenjärjestöyksikön kanssa Kuntayhteistyö Kuntayhteistyön kehittäminen kuuluu koulutyöyksikön vastuualueeseen. Toiminnassa huolehditaan olemassa olevien sopimusten toteuttamisesta ja sopimusten jatkuvuuden turvaamisesta. Uusia yhteistyösopimuksia pyritään tekemään niin että EHYT ry:n kunnille tarjottava kokonaisuus laajenee kattamaan koko järjestön toiminnan. Tämä vaatii toimintamallien kehittämistä ja tuotteistamista jota tehdään yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa Päihteetön liikenne EHYT ry:n päihteetön liikenne kuuluu koulutyöyksikön vastuualueeseen. Liikennekurssit vahvistavat tiellä liikkujien päihteettömyyttä ja liikenneturvallisuutta. EHYT ry tuottaa Turvallisesti mopolla ja Selvä Peli -kursseja nuorille tiellä liikkujille. 8

9 Liikennekoulutuksia tehdään koulujen tilausten perusteella, mutta kurssit ovat osa kunnille tarjottavaa ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta koulutusten päihdeosiot uusitaan ja Selvä peli -sivustojen sisällöt päivitetään. Tavoitteena on saada uusia kouluttajia ja erityisesti ruotsinkielinen kouluttaja toteuttamaan kursseja. Rahoitusta pyritään vahvistamaan kunta- ja sponsorirahoituksilla. Henry Ford -säätiöltä saatu avustus käytetään projektisuunnitelman mukaisesti nuorten mopoilijoiden turvallisuustietoisuuden lisäämiseen ja uutta rahoitusta haetaan säätiöltä keväällä. Liikenneturvan kanssa yhteistyössä kehitetty opettajille suunnattu Hurahdus liikennekoulutuskiertue jatkuu Koulutuksia järjestetään kevään aikana 7 kpl. Koulutuksia toteuttavat EHYT ry aluekoordinaattorit sekä Liikenneturvan henkilöstö. Yhdistyksen osalta hanke kuuluu koulutyön yksikköön Suunnitelma 15-hanke Vuoden 2014 lopussa päättyvän Suunnitelma 15-hankkeen ensisijainen tavoite on siirtää hankkeessa laaditut asiakirjat (päihdekasvatuksen vuosikalenteri ja paikkakuntakohtaiset ehkäisevän päihdetyön linjaukset) osaksi paikkakuntien perustyötä. Vuoden 2013 syksyllä aloitetut paikkakuntien omat nuorten ja aikuisten yhdessä ideoimat ehkäisevän päihdetyön toiminnot saatetaan loppuun ja arvioidaan. Samoin hankkeessa luodut materiaalit: päihdekasvatusmateriaali rippikouluihin ja vuorovaikutustaitojen materiaali vanhemmille, otetaan käyttöön paikkakunnilla järjestämällä perehdytys- ja tiedotustilaisuuksia ja tapahtumia ammattikasvattajille ja vanhemmille. Valtaväestölle toimista tiedotetaan mm. paikallismedian kautta. Koko hankkeen toimintaa arvioidaan itsearviointina sekä osallistujille jaettavilla palautekyselyillä. Lisäksi arvioinnissa hyödynnetään hankkeen arvioijan, Nina K. Hietakankaan laatimaa väliarviointia. Hankkeesta levitetään tietoa ja kokemuksia valtakunnallisesti eri puolille Suomea EHYT ry:n aluekoordinaattoreiden ja asiantuntijoiden kautta. Vuoden aikana kirjoitetaan myös hankeraportti Lukio-hanke Lukio-hankkeen tavoitteena on saada myös lukiot vahvemmin ehkäisevän päihdetyön piiriin. Hanketta rahoittaa Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja siinä tuotetaan materiaalia ja koulutusta koulujen oman ept-työn kehittämiseksi ja tukemiseksi, esimerkiksi päihdesuunnitelman laatimiseen. Pyrkimyksenä on myös vahvistaa lukio-opettajien kokemusta itsestään kasvattajina, joiden toimilla on merkitystä. Tämä tavoite nivoutuu sujuvasti EHYT ry:n Aikuisen vastuu -teemaan. Metropolia ammattikorkeakoulun tuotannon ja käsikirjoituksen opiskelijat työstävät lyhytelokuvan, jossa käsitellään vuonna 2013 julkaistun Lukiolaiset ja päihteet -raportin teemoja. Nuuskan käytön ehkäisytoimia suunnitellaan yhdessä järjestön tupakka-asiantuntijan kanssa Miten puhua kannabiksesta? Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa ja mallintaa toimintatapoja kannabisehkäisyyn yläkouluihin ja 2. asteen oppilaitoksiin. Hankkeessa tuotetaan miten puhua kannabiksesta - koulutusmalli ja kannabisilmiö-tuotepaketti. Tavoitteena on, että ammattilaiset kokevat kannabiksesta ja muista päihteistä puhumisen luontevaksi, opetusta vahvistavaksi ja nuorten kasvua tukevaksi. Hankerahoitusta on haettu Terveyden ja hyvinvointilaitoksen terveyden edistämisen määrärahoista. 9

10 3.2 Aluetyön yksikkö Aluetyön yksikkö jalkauttaa EHYT ry: perustyötä sekä hankkeiden tuotoksia ammattilaisten ja kansalaisten keskuuteen koko maassa. Yksikkö toimii yhteistyössä kaikkien järjestön yksiköiden, erityisesti koulu- ja järjestöpalvelut -yksiköiden kanssa. Yksikkö toteuttaa EHYT ry:n aluetyön rakennemuutoksen, aluekeskusprosessin. Vuoden painopiste näkyy mm. alueellisella Mikä on minun roolini -kampanjoinnilla. Aluetyön yksikkö kokoaa yhteen myös järjestön tupakan käytön ehkäisyn toimintaa. EHYT ry:n perustyö tiivistyy aluetyössä neljään kokonaisuuteen: asiantuntijuus kansalaistoiminta viestintä ja vaikuttamistyö järjestöjen yhteistyö ja koordinaatio. Vuosi 2014 on monien muutosten aikaa aluetyön yksikössä: aluejaot ja aluekeskusprosessi vaikuttavat työn organisointiin, kaksi aluekoordinaattoria siirtyy eläkkeelle ja hankkeet avaavat toteutuessaan uusia ikkunoita aluetyön kehittämiseen Asiantuntemus Ehkäisevän päihdetyön asiantuntemus välittyy kohderyhmillemme koulutuksen, tietopalvelun ja verkostotoiminnan avulla. EHYT tarjoaa mm. Hubu-, Päihdeilmiö- sekä päihteettömän liikenteen koulutuksia ja räätälöi ajankohtaisen tarpeen mukaan koulutustilaisuuksia (EHYT-kahvila). Asiantuntemus välittyy neuvontapalveluissa sekä verkostotyössä EHYT ry:n koordinoimien teematapahtumien (Ehkäisevän päihdetyön viikko, Tipaton tammikuu), Puolustusvoimissa ja urheiluseuroissa sekä hankkeissa (Ihmislähtöiset matalan kynnyksen palvelut -hanke Tesomalla, Lukio-hankkeen jalkauttaminen) Kansalaistoiminta Aluekeskukset kehittävät kohtaamispaikkatoimintaa, jäsenjärjestöyhteistyötä sekä vapaaehtoistoimintaa. Kansalaistoiminta ja sen kehittäminen linkittyy keskeisesti sisäiseen yhteistyöhön järjestöpalvelut -yksikön kanssa. Aluekeskuksissa vahvistetaan jäsenjärjestöjen toiminnan tukea mm. ottamalla vastuu aluefoorumeiden järjestämisestä. Erityisenä haasteena on nuorten aktivoiminen mukaan järjestön toimintaan Viestintä, vaikuttamistyö Asiantuntija- ja kansalaistoimintaan kuuluu viestiminen alan ajankohtaisista keskustelunaiheista sekä EHYT ry:n linjauksista. Myös tuotteiden ja palveluiden markkinointi on kiinteä osa aluetyön viestintää. Toimintavuonna tärkeää on löytää tasapaino markkinoitavien tuotteiden ja esim. kouluttajaresurssien välillä. Pohjois-Suomen aluekeskus kehittää kouluttajaverkosta, jonka tarkoituksena on vahvistaa ehkäisevän päihdetyön resursseja mm. Lapin alueella Järjestöjen yhteistyö EHYT ry tekee alan järjestöjen, kuntien ja viranomaisten kanssa yhteistyötä eri puolilla maata. Aluekeskustoiminnan kehittämisen yhteydessä sovelletaan valtakunnallisen ehkäisevän päihdetyön verkoston toimintamallia myös aluetyöhön. Tällä halutaan täsmentää alueellisten toimijoiden keskinäistä työnjakoa sekä EHYT ry:n roolia siinä. 10

11 3.2.5 Aluekeskukset EHYT ry:n perustamissopimuksessa linjattiin, että yhdistyksen alueellisia ja paikallisia toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia vahvistetaan aikavälillä aluekeskusverkostolla. Aluekeskustoiminnan kehittämisen tavoitteena on lisätä ehkäisevän päihdetyön laatua ja toimintaa. Vuoden 2014 alussa EHYT ry:n toiminta perustuu 4-6 alueeseen. Seutukuntarajoja noudattaville alueille perustetaan EHYT ry:n toimipisteet eli aluekeskukset, jotka vastaavat järjestön toiminnan ja palvelujen jalkauttamisesta. Aluekeskusten toimintaa arvioidaan itseja vertaisarvioinnin keinoin. Aluekeskusten toiminta voidaan nähdä rotaationa: ne välittävät järjestön toimintaa alueille ja vastavuoroisesti alueiden erityispiirteet välittyvät järjestön toimintaan sitä kehittäen. Aluekeskuksissa työskentelee aluekoordinaattoreita, aluetyöntekijöitä ja mahdollisuuksien mukaan hanketyöntekijöitä, opiskelijaharjoittelijoita ym. Koordinaatioyksikkö tukee ehkäisevän päihdetyön järjestöjen alueellisen yhteistyön rakentamista. EHYT ry:n toiminta pääkaupunkiseudulla on noussut aluekeskusuudistuksen myötä keskusteluun. Toimintavuonna kehitetään rakenteita, joilla järjestön toimintaa voidaan lisätä Helsingissä ja sen ympäryskunnissa EHYT ry:n tupakoinnin ehkäisytyö EHYT ry tekee tupakoinnin ehkäisytyötä Smokefree-toiminnan ja Savuton kunta -hankkeen kautta sekä toimimalla valtakunnallisissa (esim. Savuton Suomi 2040) ja alueellisissa (Savuttomat verkostot) verkostoissa. Aluekeskukset vahvistavat tupakoinnin ehkäisytyötä mm. eri paikkakunnille perustettavien Savuton Suomi verkostojen avulla. Tavoitteena on, että verkostot toimivat yhtenäisesti ja savuton toimintakulttuuri voimistuu. EHYT ry kehittää sisäistä yhteistyötä tupakkatyön yhtenäistäiseksi. Aiheesta järjestetään henkilöstökoulutusta ja yhtenäistetään tupakkaviestintää. Lokakuussa 2014 julkaistavan EHYT Teeman aiheena on tupakka. Samalla tehdään EHYT ry:n tupakoinnin ehkäisytyötä näkyvämmäksi ja järjestetään tupakka-akatemia. Toiminnan kohteena ovat eri ikäryhmät, tupakoivat ja tupakoimattomat, lasten vanhemmat, työterveystoimijat, EHYT ry:n paikallisyhdistykset ja savuttomat verkostot Smokefree-toiminta Smokefree-toiminnan tavoitteena on tukea koulujen tupakka- ja hyvinvointityötä valtakunnallisesti tupakoinnin aloittamisen ehkäisyä painottaen. Toiminnan kohderyhmänä ovat oppilaat (alakoulut, yläkoulut), toisen asteen opiskelijat, opettajat sekä koulujen ja oppilaitosten henkilökunta. Tarkoitus on, että koulujen ja oppilaitosten henkilöstö saa työkaluja tupakoinnin ehkäisytyöhön ja hyödyntävät niitä aktiivisesti omassa työssään. Luokkakilpailu lukukaudella viedään loppuun kevätkauden aikana. Opettajilta pyydetään palautetta luokkakilpailusta ja kilpailun aineistosta. Uuden kilpailukauden suunnittelu aloitetaan keväällä ja kesän aikana tuotetaan uudet luokkakilpailumateriaalit. Smokefree-toiminnalla edistetään koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvointia ja tupakatonta kouluympäristöä myös myöntämällä Savuton koulu -toimintatukea. Tupakoinnin lopettamista tuetaan verkkosivujen Lopettamisen tuki -osion kautta. Smokefree-toiminnassa viestitään aktiivisesti verkkosivujen kautta. 11

12 Smokefree-toimintaa kehitetään edelleen niin, että se tukee paremmin myös toisella asteella tehtävää tupakkatyötä. Tupakoinnin aloittamisen ehkäisemiseksi järjestetään alakoulujen 5. ja 6 -luokkien opettajille koulutusta yhteistyössä Etelä-Suomen alue hallintoviraston kanssa. Koulutus on tavoitteena kopioida myös muualle Suomeen Savuton kunta -projekti EHYT ry:n tupakka-asiantuntija vastaa Savuton kunta -projektissa HYKS-erva-alueen toiminnasta. Projektin tavoitteena on, että savuttomaksi julistautuneiden kuntien, kaupunkien ja työnantajien määrä lisääntyy ja että savuttomuuskriteerit toteutuvat yhä paremmin näissä. Projektissa lisätään aktiivisesti savuttomaksi julistautuneiden kuntien, työnantajien ja organisaatioiden määrää. Kuntia, työnantajia ja oppilaitoksia kannustetaan ottamaan käyttöön projektin tuottamat toimenpideohjelmat: Savuton kunta, Savuton työpaikka ja Savuton oppilaitos. Tupakkariippuvaisen hoitoketjun vahvistamiseksi projektissa käynnistetään 28 päivää ilman - vieroitusohjelmapilotti, johon sisältyy EHYT ry:n tuottama mobiilituki. 4 Koordinaatioyksikkö 4.1 Verkostotyö Päämääränä on päihdejärjestöjen yhteistoiminnan kehittäminen ja ehkäisevän päihdetyön vahvistaminen innostavassa ilmapiirissä. Tärkein toimintafoorumi on EHYT ry:n koordinoima yli 30 päihdejärjestön muodostama Ehkäisevän päihdetyön verkosto. Toimijoiden yhteistyö on tavoitteellista ja vaikutuksellista molemmilla kotimaisilla kielillä. Säännöllisesti kokoontuvan foorumin rinnalla toimii neljä työryhmää (Viestintätyöryhmä, Huumetyöryhmä, Arviointityöryhmä ja Koulutus/Päihde ja mielenterveys -tapahtuma). Alueellisten ehkäisevän päihdetyön verkostojen vahvistaminen osana EHYT ry:n aluekeskusprosessia on keskeinen tavoite vuonna Valtakunnallisen Ehkäisevän päihdetyön verkoston konsepti viedään alueille. Foorumit ovat avoimia myös muille sidosryhmille. Yksikkö osallistuu resurssiensa puitteissa sidosryhmäyhteistyöhön eri substanssialueilla kotimaassa (mm. Alkoholiohjelma, tapaturmien ehkäisytyö) sekä kansainvälisesti (mm. NordAN) kanssa 4.2 Päihdepoliittinen vaikuttamistoiminta Toimintavuosi on päihdepolitiikan näkökulmasta merkittävä. Ajankohtaan sijoittuu Alkoholilain ja Raittiustyölain uudistusprosessien loppuunsaattaminen sekä Europarlamenttivaalit toukokuussa Vaikuttamistyön tavoitteena on, että päihdejärjestöjen näkemykset tulevat merkittäväksi osaksi uutta lainsäädäntöä ja päihdeteemat näkyvät vaali- ja kansalaiskeskusteluissa. Päihdepoliittisen asenneilmapiirin muutoksia seurataan. Työ alkoholin mielikuvamainonnan kieltämiseksi jatkuu (mm. yhteistyöseminaari Eurocaren kanssa) 12

13 4.3 Kampanjat ja tapahtumat Tipaton tammikuu ja Ehkäisevän päihdetyön viikko toimivat sateenvarjona rikkaalle ehkäisevän päihdetyön toimintakirjolle. Kampanjat nostavat päihdeteemoja viestimien kautta kansalaisten tietoisuuteen ja tarjoavat työkaluja sekä toiminnan sisältöjä päihdetyön ammattilaisille. Osallistutaan suunnitellusti alan tapahtumiin näytteilleasettajana. 4.4 Laatu, arviointi ja tiedon tuottaminen 4.5 Koulutus 4.6 Yhteishankkeet Laatutyö ja arviointikulttuurin edistäminen nostetaan toimintavuoden erityisprojekteiksi. Arviointityöryhmä yhdessä Koordinaatioyksikön kanssa tuottaa arviointipalveluja järjestöille. Arviointikulttuuria edistetään myös kehittämällä järjestöjen välisiä vertaisarvioinnin käytäntöjä. Tuotetaan tarpeen mukaan teemakohtaisia selvityksiä ja ylläpidetään tutkimusreferaattitietokantaa yhteistyössä A-klinikkasäätiön kanssa. Valtakunnalliset Päihdepäivät tapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen on Ehkäisevän päihdetyön verkoston ja EHYT ry:n mittava koulutusprojekti toimintavuonna. Yhteistyöneuvottelut asiasta Suomen Mielenterveysseuran kanssa on käynnistetty. Tarvepohjaisesti toteutetaan myös muuta teemakoulutusta (mm. järjestöjen viestintäkoulutus). Järjestöyhteistyönä on haettu Raha-automaattiyhdistykseltä rahoitusta Monikulttuurinen päihdekasvatus hankkeelle vuosille EHYT ry/koordinaatio on mukana myös A-klinikkasäätiön Järjestölähtöinen päihde- ja mielenterveystyön tutkimusohjelma ( ) -hankkeessa yhtenä hakijana 5 Verkko- ja aikuistyö-osasto Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Hankkeet ja verkko -osastolla toimii Internet ja mobiilityön yksikkö, Aikuisten ehkäisevän päihdetyön yksikkö, Talousyksikkö ja lisäksi hankkeita ja projekteja. Suurimmat käynnissä olevat ovat Pelitaito ja Amis. Talouden osalta suunnitelmat esitetään kappaleessa Hallinto ja talous. Mobiiliapu hanke ja Onks uutta tietoo? ikähanke päättyvät vuoden 2013 lopussa. Mobiiliapu hanke oli EHYT ry:n ensimmäinen viisi vuotta kestänyt kehittämisprojekti. Sen myötä on luotu ainutlaatuinen tekstiviestien välitysalusta ja toimintaa viiden pääkumppanin ja useiden muiden kumppanijärjestöjen kanssa. Mobiiliapu-järjestelmä vakiinnutetaan EHYT ry:n ja muiden toimijoiden toimintaan ja siihen haetaan kohdennettua toiminta-avustusta osana Internet ja mobiilityön yksikön toimintaa. Osana aikuisten ehkäisevää päihdetyötä jatketaan vuonna 2014 myös ikääntyneiden päihdehaittojen ehkäisyä. Tälle työlle on kehitetty perusta ja välineet Onks uutta tietoo? ikähankkeessa. Toimintaa jatketaan Aikuistyön yksikössä. 13

14 EHYT on jättänyt toukokuussa RAY:lle kaksi omaa uutta projektihakemusta. JOBJOB - Nuorten osallisuuden, työllistymisen ja vapaaehtoistyön edistämisen projekti. Ehkäisevän päihdetyön tori JOBJOB projektia esitellään omana kappaleenaan ja Ehkäisevän päihdetyön tori esitellään omana alakappaleenaan Internet ja mobiilityön yksikön toimintasuunnitelmaa. 5.1 Internet- ja mobiilityöyksikkö Yksikkö toteuttaa terveyttä edistävää ehkäisevää päihdetyötä internet- ja mobiilityön välineillä. Vuonna 2014 Mobiiliapu hankeen kautta syntynyt osaaminen ja teknisen välineistö käyttö turvataan osana EHYT:n ja koko järjestökentän resurssia. Sosiaalisen median kohtaamismuotoja kehitetään edelleen etsimällä uusia ympäristöjä ja kehittämällä reaktiivisempaa toimintamallia nykyisen mallin rinnalle. Oppimispelejä hyödynnetään laaja-alaisemmin koko järjestökentän toiminnassa. Lisäksi yksikkö varautuu uuteen Ehkäisevän päihdetyön tori -nimiseen, eri järjestöjä hyödyntävään hankkeeseen, johon on haettu avustusta RAY:lta. Yksikkö kehittää ammattitaitoaan hyödyntämällä vuosien aikana kerättyä arviointitietoa ja osallistumalla Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin vertaisarvioinnin kehittämiseen ja toteuttamiseen. Opintomatkoja suoritetaan sekä kotimaassa että ulkomailla. Yksikkö osallistuu Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin ja muiden soveltuvien toimijoiden järjestämiin tapahtumiin Sosiaalinen media Internet- ja mobiilityön yksikkö toimii seitsemällä sosiaalisen median sivustolla järjestäen teemallisia keskusteluja eri aiheista. Kartoitamme jatkuvasti myös uusia yhteistyömahdollisuuksia eri palveluntarjoajien kanssa. Ehkäisevän päihdetyön TORI -hanke käynnistyy ja laajennamme toimintaa myös sen kautta Oppimispelit Oppimispelien tavoitteena on antaa pelaajille lisää tietoa terveellisistä elämäntavoista, päihteistä ja pelaamisesta ajatuksella Mitä enemmän tiedät, sitä vähemmän luulet. Mobihubu-mobiilipelejä on tarkoitus uudistaa siten, että ne ovat paremmin yhdistettävissä sosiaalisen mediaan näkyvyyden lisäämiseksi. Epeli-tietovisan tavoitteena on tulla osaksi koulujen EPT-työtä pelin joukkueominaisuutta hyödynnettäessä. Minivisojen avulla luodaan kohderyhmälle sopivaa sisältöä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Pelimesta.fi-sivuston ulkoasua jäsennellään uudestaan, jotta pelien lisääntyessä sivuilla on helppo liikkua Vapaaehtoistyö EHYT ry tarjoaa vapaaehtoistoimintaa verkossa Assarit-nimikkeen alla yli 13-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille ympäri suomen, jotka haluavat vaikuttaa ehkäisevään päihdetyöhön. Toiminta tarjoaa mielekästä tekemistä, oppimisen kokemuksia ja uusia ystäviä. Vapaaehtoisilla on mahdollisuus tehdä kuukausittain vaihtuvaan teemaan liittyen erilaisia tehtäviä. Tehtävänä saattaa olla esimerkiksi ystävien haastattelu, videon kuvaaminen, sarjakuvan tekeminen tai blogin kirjoittaminen. Tehtyjen tehtävien tuotoksia 14

15 hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan EHYT ry:n tai yhteistyökumppaneiden työssä ja viestinnässä. Vuonna 2014 käynnistetään DubTv toiminta.tavoitteena on saada nuoret ja nuoret aikuiset uudelleen jälkiäänittämään (dubbaamaan) tai tekstittämään videoklippejä ehkäisevän päihdetyön teemoilla. Tavoitteena on hyödyntää internetissä valmiina olevia palveluja kuten youtube.fi:tä sekä luomaan toimivat tekniset käytännöt toimintaa varten. Kohderyhmänä on vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset ympäri suomen ja tarkoitus on saada nuoret ja nuoret aikuiset pohtimaan, aktivoitumaan, osallistumaan ja osallistamaan muita miettimään näkemyksiään ehkäisevän päihdetyön teemoista Neuvontapalvelut Vuoden 2014 tavoitteena on Aalto-yliopiston, Helsingin diakonissalaitoksen ja EHYT ry:n yhteistyössä tehdyn tukipakettijärjestelmän käytön vakiinnuttaminen, sekä jatkokehittää järjestelmän yhteyteen reaaliaikainen chat-keskustelu sekä mahdollisuus tehdä päihteidenkäyttöön liittyviä testejä yhdessä soittajan kanssa. Kehitetään edelleen teknistä sovellusta, jonka avulla asiakas voi sähköisesti lähettää neuvontapalveluun avun- tai yhteydenottopyyntöjä. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ylläpitää Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa yhteishankkeena valtakunnallista päihdeneuvontapalvelua. Päihdeneuvontapalvelu tarjoaa laadukasta ja asiantuntevaa ammattiapua ja tukea mm. päihteiden käyttäjille ja heidän omaisilleen sekä ammattilaisille päihteisiin liittyvissä asioissa. Neuvontapuhelimen numero on ja se vastaa 24 h vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. EHYT ry vastaa neuvontapuhelimeen arkisin klo ja muina aikoina vastaaminen on HDL:n vastuulla. Mobiilivinkin palvelun jatkuvuuden takaaminen on tärkeää. Yhteistyötä kehitetään edelleen eri järjestöjen kanssa sisältöjen luomisessa. Palvelun asiakaslähtöisyyttä lisätään ja valtakunnallistamista sekä markkinointia jatketaan. Toiminnan kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka tarvitsevat tietoa huumaus- ja lääkeaineisiin sekä niihin liittyviin haittoihin liittyen. Erityisenä kohderyhmänä terveysneuvontapisteiden asiakkaat Mobiiliapu Mobiiliapu-järjestelmä vakiinnutetaan EHYT ry:n ja muiden toimijoiden toimintaan. Järjestelmä markkinoidaan ja käyttäjiä koulutetaan jatkuvasti sekä Yhteistyössä järjestelmää käyttävien toimijoiden kanssa kehitetään edelleen. Järjestelmän kohderyhmänä ovat käyttävät tahot esim. EHYT ry:n työntekijät sekä muut sosiaali- ja terveysalan toimijat sekä heidän asiakkaansa. Hankkeessa mukana olleet kumppanit käyttävät palvelua oman asiakaskuntansa tarpeiden mukaisesti. Myös hankkeen aikana mukaan tullet toimijat ovat kyselyn perusteella kiinnostuneita jatkamaan palvelun käyttöä omien asiakasryhmiensä kanssa työskentelyssä. Järjestelmäkoulutusta uusille ja vanhoille mukanaoleville tahoille. Järjestelmäkoulutus toteutetaan siten, että osaaminen jää järjestölle, vaikka henkilöstössä tapahtuu muutoksia LähiVerkkohanke LähiVerkko-hanke on toukokuussa 2013 käynnistynyt viisivuotinen yhteistyöhanke Eläkeliiton kanssa. Hankkeessa kehitetään helppoja työvälineitä, koulutusta ja tukirakenteita, jotka auttavat tietoteknologian hyödyntämistä arkisessa elämässä. Hankkeen tavoitteena on 15

16 5.2 Aikuistyö-yksikkö vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tukea sukupolvien välistä osallisuutta. Hankkeen kohderyhminä ovat vapaaehtoiset yli 65-vuotiaat ja heidän omaisensa, vapaaehtoiset vuotiaat nuoret sekä yli 65-vuotiaat ikäihmiset. Toukokuussa 2013 projektiin palkattiin Eläkeliittoon projektipäällikkö sekä kaksi osa-aikaista verkkopedagogia EHYT ry:lle. Vuoden 2014 aikana hankkeeseen rekrytoidaan erityissuunnittelija, jolloin EHYT ry:n panos hankkeeseen on kahden työntekijän työpanos. Vuonna 2014 käynnistetään pilottityöskentely (kolme pilottiryhmää) kehittäjäkumppaneiden kanssa. Pilottityöskentelyssä kootaan paikallisia pilottiryhmiä. Keväällä 2014 tehdään tarpeiden kartoitus näiltä ryhmiltä sekä sitoutetaan ryhmät toimintaan. Keväällä käynnistetään ensimmäinen kehittämissykli, jossa toteutetaan tarvelähtöisiä kokeiluja, kerätään systemaattisesti kokemuksia sekä koulutetaan pilottiryhmiä. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Hankkeet ja verkko -osastolla toimii Internet ja mobiilityön yksikkö, Aikuisten ehkäisevän päihdetyön yksikkö, Talousyksikkö ja lisäksi hankkeita ja projekteja. Suurimmat käynnissä olevat ovat Pelitaito ja Amis. Talouden osalta suunnitelmat esitetään kappaleessa Hallinto ja talous. Mobiiliapu hanke ja Onks uutta tietoo? ikähanke päättyvät vuoden 2013 lopussa. Mobiiliapu hanke oli EHYT ry:n ensimmäinen viisi vuotta kestänyt kehittämisprojekti. Sen myötä on luotu ainutlaatuinen tekstiviestien välitysalusta ja toimintaa viiden pääkumppanin ja useiden muiden kumppanijärjestöjen kanssa. Mobiiliapu-järjestelmä vakiinnutetaan EHYT ry:n ja muiden toimijoiden toimintaan ja siihen haetaan kohdennettua toiminta-avustusta osana Internet ja mobiilityön yksikön toimintaa. Osana aikuisten ehkäisevää päihdetyötä jatketaan vuonna 2014 myös ikääntyneiden päihdehaittojen ehkäisyä. Tälle työlle on kehitetty perusta ja välineet Onks uutta tietoo? ikähankkeessa. Toimintaa jatketaan Aikuistyön yksikössä. EHYT ry:n aikuistyötä toteutetaan kahdesta eri näkökulmasta. Ensisijaisena näkökulmana on vaikuttaa aikuisväestön omien yhteisöjen toimintatapoihin ja toimintavalmiuksiin. Toissijaisesti tarjotaan tukea aikuisten henkilökohtaisten päihteidenkäyttöön liittyvissä muutosprosesseissa, havahdutetaan pohtimaan omaa päihteidenkäyttöä ja tarjotaan välineitä itsehallintaan. Toiminnan peruspilareita ovat kohderyhmänä olevien yksilöiden ja yhteisöjen omien voimavarojen hyödyntäminen (ns. Taitolaji-lähestymistapa), ratkaisukeskeisyys, kannustaminen paikalliseen vaikuttamiseen ja kumppanuus. Työpaikat muodostavat keskeisimmän toiminnan areenan aikuisten ehkäisevässä päihdetyössä. Niiden kautta on mahdollista tavoittaa sekä alkoholia kohtuullisesti käyttävä enemmistö että riskikuluttajat. Työyhteisöissä on useimmiten vakiintuneet rakenteet ja toimintamallit työturvallisuuden ja työkyvyn ylläpitämiseen sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen, ja hyödyntämällä näitä toimintamalleja myös päihdekysymysten käsittelyssä voidaan työpaikkojen kautta vaikuttaa suuriin ihmisjoukkoihin. Jatkuva työurakeskustelu julkisuudessa lisää kiinnostusta myös päihdehaittojen vähentämiseen. Lisäksi työpaikat kohtaavat usein ensimmäisenä päihteiden haitalliset vaikutukset aikuisväestössä, joten kiinnostus erityisesti varhaisen puuttumisen välineisiin on vahvaa. Toisaalta työpaikkojen kiinnostus päihdetyöhön on tutkitustikin hyvin riippuvaista yleisen talouden suhdanteista, joten taloudellisen epävarmuuden oloissa tämän toiminnan laajuuden arviointiin liittyy aina epävarmuustekijöitä. 16

17 Työyhteisöjen päihdevalmiuksien osalta keskeisiä ovat työpaikkojen avaintoimijoiden, joita tässä yhteydessä ovat esimiehet, henkilöstöjohto, työsuojelun vastuuhenkilöt, luottamushenkilöt ja työterveyshuolto, tiedot, taidot ja asenteet päihdekysymyksissä. Työpaikkojen käytäntöjen kehittämisessä tärkein yksittäinen väline ovat työpaikkojen päihdeohjelmat, joiden laatimisprosessien osaaminen säilyy edelleen keskeisenä koulutuksen ja tuen kohteena. EHYT ry:n työelämän ehkäisevälle päihdetyölle keskeistä on jatkuva kumppanuus. Toimintaa toteutetaan laajassa yhteistyöverkostossa, johon kuuluvat työmarkkinajärjestöt (viestintäkanava ja työelämän asiantuntijataho), Työturvallisuuskeskus (työsuojelun asiantuntijaorganisaatio) ja Työterveyslaitos (työterveyden asiantuntijaorganisaatio ja väylä työterveyshuolloille suuntautuvaan viestintään). Työelämän ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan HUUGO-markkinanimellä. Käytännön toimintamuotoja ovat muun muassa: työpaikkojen vastuuhenkilöiden ja työyhteisöjen koulutustoiminta sekä itse että yhteistyökumppanien järjestämissä tilaisuuksissa työyhteisöjen opastaminen esim. päihdeohjelmien laadintaan ja tukimateriaalien tuottaminen ja pitäminen tarjolla vastuuhenkilöille viestintä työpaikoille itse ja kumppanijärjestöjen kautta huugo.fi verkkosivusto. Vuonna 2014 keskeinen toiminnan painopisteinä on: viestinnän kehittäminen edelleen vuonna 2013 linjattujen periaatteiden mukaisesti yhteistyön kehittäminen työterveyshuoltojen ja työikäisille päihdehoitoa tarjoavien tahojen sekä HR-ammattilaisten (esim. Henkilöstöhallinnon asiantuntijajärjestö HENRY) kanssa sisältöjen täydentäminen lääkkeiden päihdekäyttöä koskevilta osin sekä tiedon kerääminen työpaikan pähdetyöstä investointina Epävarman taloussuhdanteen aikana viestinnän ja motivoinnin merkitys korostuu. Vahvempi HR-ammattilaisten rooli puolestaan on keskeistä kouluttautumisen eetoksen ylläpitämisessä työyhteisöissä vaikeinakin aikoina. Työyhteisöjen lisäksi aikuisväestön päihteidenkäyttöön vaikutetaan Taitolaji-toiminnalla. Tavoitteena on aikuisten havahduttaminen pohtimaan omaa päihteidenkäyttöään ja tuen tarjoaminen henkilökohtaisissa päihteidenkäytön muutosprosesseissa. Toimintamuotoja ovat muun muassa: itsehallinnan tukimateriaalien tuottaminen ja levittäminen (esim. OttoMittamobiilisovellus, Muutoksen mahdollisuus -opas) taitolaji.fi verkkosivut tilannearviotapahtumat, joissa voi arvioituttaa päihdetilanteensa arkiympäristössä matalan kynnyksen Cafe Taitolaji keskustelutilaisuudet muutoksen tueksi työkykyä ja hyvinvointia tukevat Taitolaji-yhteisökoulutukset, joissa sovelletaan jäsenjärjestöpalveluna HUUGO-työn sisältöjä työttömille ja vajaatyökykyisille Vuonna 2014 toiminnan painopisteinä on: Cafe Taitolaji toimintaa kehitetään kahteen suuntaan: 1) vapaaehtoisten ohjattavissa oleviksi yhden illan tilaisuuksiksi, jotka voivat käsitellä myös muita kuin suoraan 17

18 5.3 Pelitaito-projekti alkoholiin liittyviä teemoja, 2) ryhmäohjausta muistuttaviksi noin kolmen kerran sarjoiksi, joita ohjaa ammattilainen tilannearviotapahtuman mallintaminen vapaaehtoisten ja paikallisjärjestöjen toteutettavaksi. Vuonna 2014 aloitetaan työ, joka tähtää EHYT:n eri toimintojen korkeakouluopiskelijoihin kohdentuvan toiminnan sekä korkeakouluyhteistyön mallintamiseen ja selkeyttämiseen. Ensimmäisinä askelina ovat aiemmin perustajajärjestöjen hankkeissa tuotetun, korkeakouluopiskelijoille suunnatun materiaalin tarkistaminen, päivittäminen ja uudelleenjulkaiseminen EHYT-viestinnän osana, sekä uuden koulutuspaketin tuottaminen Ryyppäämällä ryhmäksi? tutkimusjulkaisun pohjalta. Osana aikuisten ehkäisevää päihdetyötä jatketaan vuonna 2014 myös ikääntyneiden päihdehaittojen ehkäisyä. Tälle työlle on kehitetty perusta ja välineet Onks uutta tietoo? ikähankkeessa joka päättyy vuoden 2013 lopussa. EHYT tarjoaa jäseninään oleville eläkeläisjärjestöille (EKL, Eläkeliitto, Eläkeläiset ry) ja niiden paikallistoimijoille käyttöön ikähankkeessa kehitettyjä menetelmiä ja sisältöjä, joita ovat muun muassa koulutukset, elämysliikunta, muistelutyön hyödyntäminen päihteistä puhuessa sekä päihdeaiheinen ikääntyneiden opintokerhoaineisto. Hankkeen tulosten perusteella kohdennetaan ikääntyneiden päihdehaittojen ehkäisytyötä erityisesti eläkkeelle siirtymässä olevien ikäluokkaan, noin vuotiaisiin, tavoitteena ehkäistä erityisesti myöhäisellä iällä alkavaa juomista, joka tutkimustiedon perusteella liittyy usein esim. stressiin tai negatiivisiksi koettuihin elämänmuutoksiin. Tässä ryhmässä erityisenä haasteena on sen tavoittaminen viestinnällisesti. Vuonna 2014 keskeisenä tavoitteena onkin siksi toimivan mallin löytäminen kohderyhmän tavoittamiseen. Tässä työssä hyödynnetään kohdeikäryhmästä koottavia ideatiimejä. Lisäksi tehdään yhteistyötä eläkeläisjärjestöjen, muiden alaan liittyvien kehittämishankkeiden (mm. EKL:n Elinvoimaa! hanke) ja ammattiliittojen paikallisosastojen kanssa. Yhdessä paikallisten kumppanien kanssa järjestetään koeluontoisia eläkkeellesiirtymisvalmennustilaisuuksia, joissa päihdeasioita käsitellään. Aikuisten ehkäisevää päihdetyötä toteuttavalla yksiköllä on EHYT ry:ssä poikkihallinnollinen vastuu aikuistyön menetelmien kehittämisestä, ylläpitämisestä ja kouluttamisesta. Vuosi 2014 on Pelitaito-projektin viimeinen toimintavuosi, jolloin toiminnan keskiössä on opitun ja kehitettyjen menetelmien mallintaminen, levittäminen ja juurruttaminen sekä pelihaittojen ehkäisyn jatkuvuuden turvaaminen sekä EHYT ry:ssä että projektin yhteistyökumppanien ja verkostojen toiminnassa. Painopistetyöskentelyssä vuoden 2014 teema on pelitaito. Painopistetyöskentely näkyy esimerkiksi Pelitaito-projektin viestinnässä, sosiaalisen median teemojen valinnassa sekä työn kehittämisessä. Vuoden painopistetyöskentely jakautuu kolmeen jaksoon: tammihuhtikuussa painopiste on elämänhallinta, touko-elokuussa kohtuullinen pelaaminen ja syysjoulukuussa positiivinen pelikulttuuri. Vuonna 2014 Pelitaito-projektin koulutyössä keskitytään kuuden kummikoulun kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tavoitteena on aktivoida ja kannustaa kummikouluja toteuttamaan myös itsenäisesti pelihaittoja ehkäisevää toimintaa ja hyödyntämään projektin tuottamia työvälineitä myös projektin päätyttyä. 18

19 Projektin toimintaa sosiaalisissa medioissa toteutetaan osittain yhteistyössä Internet- ja mobiilityön yksikön kanssa siten, että projekti tuottaa muun sosiaalisen median toiminnan lisäksi pelaamisaiheisia sisältöjä jo olemassa oleviin toimintamalleihin. Lisäksi aktiivista toimintaa Facebookissa ja Twitterissä jatketaan. Vuonna 2013 aloitettua toimintaa pelaajien omassa yhteisössä Steamissa kehitettään yhdessä vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Pelipäiväkirja verkkosovellusta markkinoidaan sekä pelaajille että ammattilaisille. Pelitaito-projektiin kuuluvan vapaaehtoisryhmän toimintaa vakiinnutetaan. Toimintaa pyritään laajentamaan internetin ulkopuolelle ja sen painopistettä suunnataan aiempaa enemmän projektista ulospäin. Tavoitteena on tuoda kuuluviin peliharrastajien näkemyksiä ja aktivoida pelaajia mukaan pelihaittakeskusteluun. Ammattilaisten koulutuksen ja tiedon tarve lasten ja nuorten pelihaittoja koskevissa kysymyksissä on ilmeinen ja siihen panostetaan myös vuonna Koulutuksia järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Näissä hyödynnetään myös yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa tuotettua Nuoret pelissä tukiaineistoa, EHYT Teema lehteä sekä Pelikasvattajien verkoston kanssa tuotettua Pelikasvattajan käsikirjaa. Lisäksi panostetaan Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n sisäiseen osaamiseen kehittämiseen järjestämällä peliaiheista koulutusta EHYT ry:n henkilöstölle sekä tuottamalla peliaiheisia sisältöjä muiden toimintojen tarpeisiin. 5.4 AMIS Arjen ammattilaiset AMIS-työ muodostuu toimintasuunnitelman mukaisesti vaikuttamistyöstä ja Ryhmäilmiötoimintamallin julkaisusta ja levittämisestä. Kokonaistoimintaa rytmittää vuoden 2012 aikana muodostettu painopistemalli. Vuositeemana on Oma elämä ja osateemoina Itsenäistyminen, oman jutun löytäminen sekä työkyky ja työelämätaidot. Ryhmäilmiö-toimintamalli valmistuu loppuvuonna 2013 ja se julkaistaan Educa-messuilla tammikuussa Sen lähtökohtana ovat ryhmänohjaajatunnit, joiden rakenne perustuu ensisijaisesti ryhmän huomioimiseen. Työskentelytapa tukee ryhmän rakentumista ja sen turvallisuutta. Toimintamalli sisältää sekä sisällöllistä tietoa eri aihealueista sekä erilaisia menetelmiä aiheiden käsittelyyn. Ensimmäisessä vaiheessa malliin sisältyy EHYTin omat erityisosaamisalueet, (alkoholi/päihdeilmiö, pelit, tupakka, kannabis). Aihepankkia laajennetaan vuoden 2014 ja silloin sisällöt tuotetaan yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Vuonna 2014 pilottioppilaitosten kanssa tehtävän työn tavoitteena on se, että malli on otettu käyttöön kaikissa oppilaitoksissa. Niiden lisäksi pyritään saamaan malli käyttöön myös muutamissa muissa oppilaitoksissa. Levittämistyön puitteissa malli koulutetaan myös EHYTin sisäisesti. Vaikuttamistyön avulla tuetaan Ryhmäilmiön juurtumista, pyritään saamaan amis-teesit eri toimenpidesuunnitelmien sisällöksi sekä vahvistetaan viestinnällisten toimien vaikuttavuutta. Aktiivista tiedonhankintaa jatketaan sekä edelleen vahvistetaan AMIS-tiimin asemaa ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin asiantuntijoina. Sekä vaikuttamistyön että Ryhmäilmiön osalta tuleva vuosi on viestinnällisesti ratkaisevan tärkeä. Taustatietoa on nyt riittävästi jotta voidaan ottaa kantaa ja tehdä toimintaehdotuksia (amis-teesit) ja lisäksi Ryhmäilmiö on oppilaitoksille käytännön ratkaisumalli. Haasteena on tehdä amisten parissa tehtävä työ ja sen puutteet näkyväksi sekä viestiä positiivisesti muutoksen mahdollisuudesta. Työkaluna käytetään Hattara-kampanjaa sen eri mahdollisuuksineen sekä muuta valtakunnallista viestintää. Tarkka suunnitelma muotoutuu loppuvuoden aikana mutta hahmotelmia on tehty mm. ohjelmayhteistyön, ostetun mainosajan, painettujen mainosten, lehtijuttusarjojen, jne. puitteissa. Tavoitteena on tehdä 19

20 EHYTin työtä näkyväksi, vahvistaa ammattiin opiskelevien entistä positiivisempaa imagoa ja saada epäkohdat tunnetummiksi ja suuren yleisön painetta niiden korjaamiseksi. Vuosi 2014 on koko hankkeen ydintoimintavuosi, jonka vuoksi budjetissa on panostettava viestinnän resursseihin sekä matka- ja koulutuskuluihin. Lisäksi toiminnan suunnittelussa on huolehdittava työntekijöiden jaksamisesta ja motivaatiosta. 5.5 JOBJOB - Nuorten osallisuuden, työllistymisen ja vapaaehtoistyön edistämisen projekti Projektin aikana luodaan EHYT:lle uusia tapoja rektytoida nuoria mukaan työelämään ja sen jäsenjärjestöihin vapaaehtoisiksi. Nuorille annetaan mahdollisuus toteuttaa lähiympäristössään omia suunnittelemiaan pienprojekteja, joilla pyritään vaikuttamaan nuorten hyvinvointiin siellä missä he ovat ja viettävät vapaa-aikaansa. Nuorille luodaan mahdollisuuksia työllistää itseään suun-nittelemiinsa isompiin projekteihin. Tämä ulottuvuus on unohdettu Nuorisotakuun suunnittelussa. Projektilla tulee olemaan myös viesti valtakunnallisille päättäjille siitä, miten nuorten hyvinvointia tukevien järjestelmien tulisi rahoitustaan jatkossa suunnata. JOBJOB projektilla tavoitellaan Paikka auki -avustusohjelman tavoitteita: 1. löytää uusia toimintamalleja nuorten työelämävalmiuksien vahvistamiseksi ja 2. mahdollistaa työelämän ulkopuolella olevien nuorten palkkaamisen terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävien järjestöjen yleishyödyllisiin toimintoihin. JOBJOB projektin tavoitteena on vastata avustusohjelman haasteisiin oheisin tavoittein: 1. Nuorten työllistäminen järjestötehtäviin, 2. Nuorten vapaaehtoistyön mahdollisuuksien luominen yhdessä nuorten kanssa ja heidän parempi kiinnittyminen jäsenjärjestöjen toimintaan, 3. Harjoittelupaikkojen ja siihen liittyvän työn ohjaamisen tarjoaminen nuorille avaimena ensimmäiseen työpaikkaan, 4. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy, 5. Nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Projektin tavoiteltavat tulokset vuosina ovat Tulos 1. Olemme työllistäneet suoraan yli 20 nuorta. Tulos 2. Olemme mahdollistaneet yli 300 pienprojektin onnistuneen suunnittelun Tulos 3. Olemme mahdollistaneet yli 300 pienprojektin toteutuksen Tulos 4. EHYT on saanut nuorten perustamana 10 uutta jäsenjärjestöä Projektin palkataan suoraan kaksi projektista vastaavaa henkilöä ja kymmenen nuorta. 6 Hallinto EHYT ry:n perustajajärjestöt sopivat yhdistymisen yhteydessä toiminnan strategisista suuntaviivoista kolmivuotiselle siirtymäkaudelle. Vuonna 2012 käynnistynyt strategiaprosessi tähtää maaliskuussa 2014 pidettävään ensimmäiseen varsinaiseen yhdistyksen kokoukseen, joka suuntaa järjestön toimintaa uudelle toimikaudelle. Rinnan strategiatyön kanssa viimeistellään fuusioprosessin arviointi, joka on pääosin toteutettu vuonna Arvioinnin kautta toisaalta aukikirjoitetaan fuusioprosessi ja tuetaan muita järjestöjä vastaavissa prosesseissa, toisaalta osaltaan tuetaan työtä EHYT ry:n toimintatapojen ja prosessien kehittämiseksi. 20

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT ry on vahva ehkäisevän päihdetyön toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi ja joka kokoaa

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa Tuula Sundman osastopäällikkö EHYT ry ELÄMÄNILOA JA HYVINVOINTIA Ilman päihdeja pelihaittoja JOKAINEN MEISTÄ RAKENTAA SUOMALAISTA PÄIHDEKULTTUURIA

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Yhdistystoiminnan rahoitus Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen

Lisätiedot

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö...

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö... Toimintasuunnitelma 2015 1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6 2.1 Aluetyön yksikkö... 6 2.2 Järjestöyksikkö... 7 3 KOULUTYÖN JA KOORDINAATION

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Sisällys. liitteet: EHYT ry:n toiminnot Innovaatiotoiminta Toimintasuunnitelman taulukko

Sisällys. liitteet: EHYT ry:n toiminnot Innovaatiotoiminta Toimintasuunnitelman taulukko Toimintasuunnitelma 2015 Sisällys 1 EHYT ry:n toiminta... 3 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 3 2 Alue- ja järjestötyön osasto... 5 2.1 Aluetyön yksikkö... 5 2.2 Järjestöyksikkö... 6 3 Koulutyön

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Yhdistys aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

JÄRJESTÖILLE OVIA SOTEEN

JÄRJESTÖILLE OVIA SOTEEN JÄRJESTÖILLE OVIA SOTEEN 2017-2020 Hyvinkää 17.5.2016 @yverkosto @AliciaPerho #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO RY Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöelin Edistää järjestöjen

Lisätiedot

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä?

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Tampere 19.4.2016 Ylitarkastaja Juha Mieskolainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.4.2016 1 EPT:n laatukäsikirja ehkäisevän työn tukena EPT laatukäsikirja

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Anne Taulu, Toiminnanjohtaja, FT, TtM, sh (AMK) Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1.

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Järjestöjen yhteishanke ammattiin opiskelevien terveyden edistämiseksi TeTe

Järjestöjen yhteishanke ammattiin opiskelevien terveyden edistämiseksi TeTe Järjestöjen yhteishanke ammattiin opiskelevien terveyden edistämiseksi 2011 2015 TeTe Projektipäällikkö Juha Mikkonen [juha.mikkonen @ elamantapaliitto.fi] Elämäntapaliitto ry Terveys ry Elämä on parasta

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-ohjelma 2010-2017 lyhyt tausta Kolmas osa opettajista ilmoitti

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

Tuoksuuko työpaikallanne alkoholiongelma? Työkaluja työyhteisön päihdeongelmien varalle

Tuoksuuko työpaikallanne alkoholiongelma? Työkaluja työyhteisön päihdeongelmien varalle Tuoksuuko työpaikallanne alkoholiongelma? Työkaluja työyhteisön päihdeongelmien varalle Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Uudista ja Uudistu 26.9.2013 Tietoiskun rakenne Päihteet

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! -projektin tarkoituksena tuottaa kriteerit logistiikka-alan pk-yrityksiin nuoren työntekijän perehdyttämiseen

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

Päihteetön koulu -projekti. Kokoaa yhteen Kauklahden alueen toimijoita alueen päihdekasvatuksen vahvistamiseksi

Päihteetön koulu -projekti. Kokoaa yhteen Kauklahden alueen toimijoita alueen päihdekasvatuksen vahvistamiseksi Päihteetön koulu -projekti Kokoaa yhteen Kauklahden alueen toimijoita alueen päihdekasvatuksen vahvistamiseksi Päihteetön koulu -projekti Kanta-Espoon Roratyklubin aloitteesta Ajalla 2012 2013 Kauklahden

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn AVAUS RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn 23.5.2013 Kirsti Riihelä Yksikön päällikkö 1 Aluehallintovirastojen toiminta-ajatus Aluehallintovirasto

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää Tavoitteena nuorten hyvinvointi sekä järjestö-kaupunki yhteistyö Tolokkua elämää toimintamallin avulla vahvistetaan ja lisätään työpajoilla

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Kohti päihderiskitöntä työpaikkaa. Antti Hytti, HUUGO-ohjelma, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Kohti päihderiskitöntä työpaikkaa. Antti Hytti, HUUGO-ohjelma, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Kohti päihderiskitöntä työpaikkaa Antti Hytti, HUUGO-ohjelma, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Sananen meistä HUUGO-ohjelman tavoitteena päihdehaittojen ehkäisy ja hallinta työelämässä Ohjelma osa Ehkäisevä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke Tavoite: Hanke tukee maakunnan

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena KS Järjestöareena 15.9.17 Anne Astikainen & Anu Hätinen Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt Tavoitteena järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden vahvistaminen

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan toimijoille LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ:

Lisätiedot

Tunnetko työpaikkasi päihdekulttuurin? Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry HENRY Foorumi 4.11.2014

Tunnetko työpaikkasi päihdekulttuurin? Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry HENRY Foorumi 4.11.2014 Tunnetko työpaikkasi päihdekulttuurin? Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry HENRY Foorumi 4.11.2014 Sananen meistä HUUGO-ohjelman tavoitteena päihdehaittojen ehkäisy ja hallinta

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä.

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä. Ehkäisevän päihdetyön teemaviikolla halutaan nostaa esiin hyviä käytäntöjä, joiden avulla ehkäistään ja vähennetään päihdehaittoja sekä edistetään hyvinvointia. Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä

Lisätiedot

KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN

KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN 2017-2019 Hyvinkää 07.02.2017 @yverkosto @AliciaPerho #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO RY Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöelin Edistää järjestöjen

Lisätiedot

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori KTO puiteohjelmasta toiminnaksi, 2008-2015 Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori TULE-parlamentti parlamentti, Helsinki 4.12.2008 2008 Mieleen palauttamiseksi Tarve: tule-ongelmien

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan Aineistokartoitustehtävä 1 - Työelämäpedagoginen osaamiskartta, osaava työelämäpedagogi ammatillisessa koulutuksessa, 6 op - Valmiina käytettävissä oleva aineistojen sekä puuttuvan aineiston valmistaminen

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö Espoossa (Ept) Mitä Ept on? Ept:n Organisoituminen, toimenpiteet ja nykytilan arviointi.

Ehkäisevä päihdetyö Espoossa (Ept) Mitä Ept on? Ept:n Organisoituminen, toimenpiteet ja nykytilan arviointi. Ehkäisevä päihdetyö Espoossa (Ept) Mitä Ept on? Ept:n Organisoituminen, toimenpiteet ja nykytilan arviointi. MISTÄ ON KYSYMYS EHKÄISEVÄSSÄ PÄIHDETYÖSSÄ? Ehkäisevä päihdetyö (Ept) on tärkeä osa kuntien

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Järjestö edistää tutkittuun tietoon ja kokemukseen perustuvaa yhteiskunnallista keskustelua

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus Kiril Häyrinen, 6.11.2015 @kirilhayrinen SOSTEn rooli vapaaehtoistoiminnassa SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö,

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Tampereen osahankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli 2. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seudullinen koordinaatio 2017-

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seudullinen koordinaatio 2017- Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seudullinen koordinaatio 2017- Sysmä Asikkala Hartola Tuija? Pj. Pj. Pukkila Pj. Leena Kapanen Heinola Teija? Seudullinen koordinaatio Padasjoki Verso, Susanna EHYT

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma. Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Päijät-Häme 2016

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma. Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Päijät-Häme 2016 Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Päijät-Häme 2016 Aluekoordinaattori Tehtävät Alueverkosto (toimielin) Tehtävät Ehkäisevä työ (toiminta) Sisältö - Lapset, nuoret

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Hankkeen arviointisuunnitelma

Hankkeen arviointisuunnitelma 1 VERKOTTAJA 2013-2016 Hankkeen arviointisuunnitelma Tiina Saarinen 14.9.2013 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3 4 Hankkeen kohderyhmät 3 5 Hankkeessa tavoiteltavat

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot