Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI"

Transkriptio

1 Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010/31/EU) 5 artiklan mukainen ilmoitus Euroopan komissiolle

2 1 ESIPUHE Tämä raportti on Suomen ilmoitus komissiolle energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskennasta, joka edellytetään tehtäväksi rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010/31/EU) 5 artiklan mukaan. Selvitys on tehty vertailumenetelmäkehyksestä annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 244/2012 ja siitä Euroopan komission antamien ohjeiden (2012/C 115/01) mukaisesti. Selvityksessä esitetään rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen (2/11) ja rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetun ympäristöministeriön asetuksen (4/13) vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisuus. Selvitys on tehty ympäristöministeriön ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyönä. Tutkimusta johtivat professori Arto Saari Aalto Yliopistosta ja tutkimusprofessori Miimu Airaksinen Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä. Tutkimusryhmän jäseniä olivat: professori Kai Siren, tekniikan tohtori Juha Jokisalo ja tekniikan tohtori Ala Hasan Aalto Yliopistosta; tekniikan lisensiaatti Kari Nissinen, tekniikan lisensiaatti Terttu Vainio, diplomi-insinööri Veli Möttönen ja diplomi-insinööri Sakari Pulakka Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä; diplomi-insinööri Juhani Heljo ja diplomi-insinööri Jaakko Vihola Tampereen teknillisestä yliopistosta; tekniikan lisensiaatti Mika Vuolle ja diplomi-insinööri Jouko Niemelä Equa Simulation Oy:stä; sekä yli-insinööri Pekka Kalliomäki, yli-insinööri Jyrki Kauppinen ja yli-insinööri Maarit Haakana ympäristöministeriöstä.

3 2 YHTEENVETO Uudisrakentamisessa rakennusten ja rakennusosien energiatehokkuuden kustannusoptimaalinen taso on 7 prosenttia energiatehokkaampi kuin uudisrakentamisen energiamääräysten (ympäristöministeriön asetus 2/11) vaatimustaso. Korjausrakentamisessa rakennusten ja rakennusosien energiatehokkuuden kustannusoptimaalinen taso on 8 prosenttia energiatehokkaampi kuin korjaus- ja muutostöiden energiamääräysten (ympäristöministeriön asetus 4/13) taso. Suomi on valinnut raportoitavaksi rahoituslaskennan tulokset, joissa kaikkien energiamuotojen hinnan nousu on kaksi prosenttia ja diskonttokorko 6 prosenttia. Alla olevassa taulukossa on esitetty sekä kustannusoptimaalisen tason että energiamääräysten vaatimustason vaihteluväli. Näiden ero on laskettu painottaen vertailurakennusten uudisrakentamisen ja luvanvaraisen korjausrakentamisen määriä. Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 244/2012 mukaiset taulukot 1 7 tai 2-7 on esitetty vertailurakennuskohtaisesti luvuissa Komission delegoitu asetus (EU) N:o 244/2012 liitteen III taulukko 7, vertailurakennusten yhteenveto. Erot mahtuvat asetuksen 15 prosentin vaihtelurajoihin. Vertailurakennus Kustannusoptimaalinen vaihteluväli (E-luku) kwh E /m 2 Vertailurakennusten voimassa olevat vaatimukset (E-luku) kwh E /m 2 Ero (määrillä painotettu) Uudisrakennukset % Korjaus- ja muutostyöt % Kustannusoptimaalinen taso on hieman energiatehokkaampi kuin määräysten vaatimustaso sekä uudisrakentamisessa että korjausrakentamisessa.

4 3 YHTEENVETO... 2 Johdanto... 7 Euroopan ilmasto- ja energiapolitiikka... 7 Suomen uudisrakentamisen energiamääräykset Korjausten ja muutostöiden energiamääräykset Energiamääräysten kustannusoptimaalisuuden arviointi... 8 Vertailurakennukset (N:o 244/2012 taulukko 1 ja taulukko 2)... 8 Energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät (N:o 244/2012 taulukko 3)... 9 Muunnokset (N:o 244/2012 taulukko 4)... 9 Energiatarve (N:o 244/2012 taulukko 5)... 9 Kokonais (N:o 244/2012 taulukko 6)... 9 Kustannusoptimaalinen taso (N:o 244/2012 taulukko 7) U U D I S R A K E N T A M I N E N - A S U I N R A K E N N U K S E T Erillinen pientalo uudisrakennus Taulukko 2: Uusi erillinen pientalo - vertailurakennus Taulukko 3: Uusi erillinen pientalo - energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät Taulukko 4: Uusi erillinen pientalo - muunnokset Taulukko 5: Uusi erillinen pientalo - energiantarve Taulukko 6.1: Uusi erillinen pientalo kokonais, rahoituslaskelmat Taulukko 6.2 Uusi erillinen pientalo kokonais, makrotalouslaskelmat Taulukko 7: Uusi erillinen pientalo - kustannusoptimaalinen taso suhteessa vaatimuksiin Uusi erillinen pientalo - yhteenveto Kerrostalo uudisrakennus Taulukko 2. Uusi kerrostalo - vertailurakennus Taulukko 3. Uusi kerrostalo energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät Taulukko 4. Uusi kerrostalo - muunnokset Taulukko 5. Uusi kerrostalo - energiatarve Taulukko 6.1 Uusi kerrostalo kokonais, rahoituslaskelmat Taulukko 6.2 Uusi kerrostalo kokonais, makrotalouslaskelmat Taulukko 7. Uusi kerrostalo kustannusoptimaalinen taso Uusi asuinkerrostalo - yhteenveto Toimisto - uudisrakennus Taulukko 2. Uusi toimisto - vertailurakennus Taulukko 3. Uusi toimisto energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät Taulukko 4. Uusi toimisto - muunnokset Taulukko 5. Uusi toimisto energiatarve Taulukko 6.1 Uusi toimisto kokonais, rahoituslaskelmat Taulukko 6.2 Uusi toimisto kokonais, makrotalous laskelmat Taulukko 7. Uusi toimisto - kustannusoptimaalisuus Uusi toimisto - yhteenveto... 45

5 4 4. Liikerakennus - uudisrakennus Taulukko 2. Uusi liikerakennus - vertailurakennus Taulukko 3. Liikerakennus energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät Taulukko 4. Uusi liikerakennus muunnokset Taulukko 5. Uusi liikerakennus energiatarve Taulukko 6.1 Uusi liikerakennus kokonais, rahoituslaskelmat Taulukko 6.2 Uusi liikerakennus kokonais, makrotalouslaskelmat Taulukko 7. Uusi liikerakennus - kustannusoptimaalisuus Uusi liikerakennus - yhteenveto Uudisrakentamisen määräysten kustannusoptimaalisuus Taulukko 7. Uudisrakentaminen K O R J A U S J A M U U T O S T Y Ö T Erillisen pientalon korjaus Taulukko 1. Erillisen pientalon korjaus - vertailurakennus Taulukko 3. Erillisen pientalon korjaus - energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät, tilanne ennen korjauksia Taulukko 4.1 Erillisen pientalon korjaus muunnokset, toimenpiteet Taulukko 4.2 Erillisen pientalon korjaus muunnokset, ominaisuudet Taulukko 4.3 Erillisen pientalon korjaus muunnokset, Taulukko 5. Erillisen pientalon korjaus energiatarve Taulukko 6.1 Erillisen pientalon korjaus kokonais, rahoituslaskelmat Taulukko 6.2 Erillisen pientalon korjaus kokonais, makrotalouslaskelmat Taulukko 6.3 Erillisen pientalon korjaus - herkkyystarkastelu Taulukko 7. Erillisen pientalon korjaus - kustannusoptimaalisuus Yhteenveto erillisen pientalon korjaus Rivitalon korjaus Taulukko 1. Rivitalon korjaus - vertailurakennus Taulukko 3. Rivitalon korjaus energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät, tilanne ennen korjauksia Taulukko 4.1 Rivitalon korjaus muunnokset, toimenpiteet Taulukko 4.2 Rivitalon korjaus muunnokset, ominaisuudet Taulukko 4.3 Rivitalon korjaus muunnokset, Taulukko 5. Rivitalon korjaus - energiatarve Taulukko 6.1 Rivitalon korjaus kokonais rahoituslaskelmat Taulukko 6.2 Rivitalon korjaus kokonais, makrotalouslaskelmat Taulukko 6.3 Rivitalon korjaus - herkkyystarkastelu Taulukko 7. Rivitalon korjaus - kustannusoptimaalisuus Rivitalon korjaus - yhteenveto... 81

6 5 8. Tiilimuuri kerrostalon korjaus Taulukko 1. Tiilimuuri kerrostalon korjaus - vertailurakennus Taulukko 3. Tiilimuuri kerrostalon korjaus energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät, tilanne ennen korjauksia Taulukko 4.1 Tiilimuuri kerrostalon korjaus muunnokset, toimenpiteet Taulukko 4.2 Tiilimuuri kerrostalon korjaus muunnokset, ominaisuudet Taulukko 4.3 Tiilimuuri kerrostalon korjaus muunnokset, Taulukko 5. Tiilimuuri kerrostalon korjaus - energiatarve Taulukko 6.1 Tiilimuuri kerrostalon korjaus kokonais, rahoituslaskelmat Taulukko 6.2 Tiilimuuri kerrostalon korjaus kokonais, makrotalouslaskelmat Taulukko 6.3 Tiilimuuri kerrostalon korjaus - herkkyystarkastelu Taulukko 7. Tiilimuuri kerrostalon korjaus - kustannusoptimaalisuus Tiilimuuri kerrostalon korjaus - yhteenveto Lamelli kerrostalon korjaus Taulukko 1. Lamelli kerrostalon korjaus - vertailurakennus Taulukko 3. Lamelli kerrostalon korjaus - energiatarpeeseen vaikuttavat tekijät, tilanne ennen korjauksia Taulukko 4.1 Lamelli kerrostalon korjaus muunnokset, toimenpiteet Taulukko 4.2 Lamelli kerrostalon korjaus muunnokset, ominaisuudet Taulukko 4.3 Lamelli kerrostalon korjaus muunnokset, Taulukko 5. Lamelli kerrostalon korjaus - energiatarve Taulukko 6.1 Lamelli kerrostalon korjaus kokonais, rahoituslaskelmat Taulukko 6.1 Lamelli kerrostalon korjaus kokonais, makrotalouslaskelmat Taulukko 6.3 Lamelli kerrostalon korjaus - herkkyystarkastelu Taulukko 5. Lamelli kerrostalon korjaus - kustannusoptimaalisuus Lamelli kerrostalon korjaus - yhteenveto Toimiston korjaus Taulukko 1. Toimiston korjaus - vertailurakennus Taulukko 3. Toimiston korjaus energiatarpeeseen vaikuttavat tekijät, tilanne ennen korjauksia Taulukko 4.1 Toimiston korjaus muunnokset, toimenpiteet Taulukko 4.2 Toimiston korjaus muunnokset, ominaisuudet Taulukko 4.3 Toimiston korjaus muunnokset, Taulukko 5. Toimiston korjaus - energiatarve Taulukko 6.1 Toimiston korjaus kokonais, rahoituslaskelmat Taulukko 6.2 Toimiston korjaus kokonais, makrotalouslaskelmat Taulukko 6.3 Toimiston korjaus - herkkyystarkastelu Taulukko 7. Toimiston korjaus - kustannusoptimaalisuus Toimiston korjaus - yhteenveto

7 6 11. Koulun korjaus Taulukko 1. Koulun korjaus - vertailurakennus Taulukko 3. Koulun korjaus energiatarpeeseen vaikuttavat tekijät, tilanne ennen korjauksia Taulukko 4.1 Koulun korjaus muunnokset, toimenpiteet Taulukko 4.2 Koulun korjaus muunnokset, ominaisuudet Taulukko 4.3 Koulun korjaus muunnokset, Taulukko 5. Koulun korjaus - energiatarve Taulukko 6.1 Koulun korjaus kokonais, rahoituslaskelmat Taulukko 6.2 Koulun korjaus kokonais, makrotalouslaskelmat Taulukko 6.3 Koulun korjaus herkkyystarkastelu Taulukko 7. Koulun korjaus - kustannusoptimaalisuus Koulun korjaus - yhteenveto Korjaus ja muutostöiden määräysten kustannusoptimaalisuus Taulukko 7. Korjaus ja muutostyöt Lähdeluettelo LIITE A Uudisrakentaminen ja vertailurakennusten valinta Erillinen pientalo - uudisrakennus Asuinkerrostalo - uudisrakennus Toimisto uudisrakennus Liikerakennus - uudisrakennus LIITE B Korjausrakentaminen ja vertailurakennusten valinta

8 7 Johdanto Euroopan ilmasto- ja energiapolitiikka Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan keskeisiä sitoumuksia ovat kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20 prosentilla, uusiutuvien energialähteiden osuuden nostaminen 20 prosenttiin energian loppukulutuksesta sekä ohjeellisena energiatehokkuuden parantaminen 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Euroopan Unionin uusittu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (2010/31/EU) on nostanut rakennusten energiatehokkuuden tavoitetasoa. Direktiiviin sisältyy vaatimus selvittää ja raportoida Euroopan komissiolle kansallisten määräysten kustannusoptimaalisuus. Suomen uudisrakentamisen energiamääräykset 2012 Uudisrakentamisen energiatehokuutta koskevat ympäristöministeriön asetus 2/11 1 ja valtioneuvoston asetus 9/ Tavoitteena on parantaa uudisrakentamisen energiatehokkuutta noin 20 % aikaisempaan määräystasoon verrattuna. Määräykset tulivat voimaan Energiamääräyksissä annetaan rakennuksen vuotuiselle kokonaisenergiankulutukselle (E-luku) yläraja, jota ei saa ylittää. Rakennuksen kokonaisenergiankulutus lasketaan rakennustyypin mukaisella standardikäytöllä ja erilaiset energiamuodot lasketaan yhteen käyttämällä valtioneuvoston asetuksessa määriteltyjä energiamuotojen kertoimia. Lisäksi määräyksissä annetaan rakennuksen vaipan, vuotoilman ja ilmanvaihdon lämpöhäviöitä koskevat vaatimukset. Tämän raportin liitteessä A on esitetty kokonaisenergiankulutuksen (E-luku) vaatimustasoja vertailurakennuksille uudisrakentamisessa. Korjausten ja muutostöiden energiamääräykset 2013 Ympäristönministeriön asetus 4/13 3 koskee rakennusten luvanvaraista korjaamista, käyttötarkoituksen muuttamista tai teknisten järjestelmien uusimista. Kiinteistön omistajan päätösvallassa on, missä laajuudessa hän korjaa ja mitkä ovat tapauskohtaisesti parhaat keinot parantaa energiatehokkuutta säädösten puitteissa. Kansallisista vaatimuksista energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöiden yhteydessä voidaan poiketa, mikäli vaatimustaso ei ole teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa eri tavoin. Ensimmäisenä vaihtoehtona on parantaa korjattavien tai uusittavien rakennusosien lämmönpitävyyttä vaatimusten mukaisiin arvoihin

9 8 Toisena vaihtoehtona on parantaa energiatehokkuutta kyseiselle rakennustyypille määritellylle tasolle. Tällöin tarkastellaan koko rakennuksen vuosittaista, normaalikäytössä syntyvää laskennallista energiankulutusta suhteessa rakennuksen pinta-alaan. Kolmantena vaihtoehtona on laskea rakennukselle ominainen, rakentamisajankohdan mukaisilla tai viimeisimmän käyttötarkoituksen muutoksen mukaisilla ratkaisuilla laskettu kokonaisenergian kulutus eli E-luku ja pienentää sitä kyseiselle rakennustyypille asetetun tason mukaisesti. Teknisille järjestelmille on määritelty omat vaatimukset. Tämän raportin liitteessä B on esitetty kokonaisenergiankulutuksen (E-luku) vaatimustasoja vertailurakennuksille korjausrakentamisessa. Energiamääräysten kustannusoptimaalisuuden arviointi Tässä raportissa kustannusoptimaalisuus on arvioitu komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 244/2012 mukaisesti. Vertailurakennukset (N:o 244/2012 taulukko 1 ja taulukko 2) Määritettäessä vertailurakennuksia uudisrakentamiselle otettiin huomioon vuosina rakentamisen toteutunut ja vuosille ennustettu määrä ja rakenne, energiankulutuksen rakenne sekä Suomen energiamääräykset (tarkemmin liite A). Olemassa olevien rakennusten vertailurakennukset määritettiin rakennuskantatietojen ja lähitulevaisuuden korjausrakentamisen rakenteen perusteella (tarkemmin liite B). Vertailurakennukset edustavat tyypillistä ja keskimääräistä uudisrakentamista sekä korjauskohteiden osalta rakennuskantaa. Jokainen vertailurakennus on kuvattu taulukossa 1 (olemassa oleva rakennus) tai taulukossa 2 (uudisrakennus) asianomaisessa raportin luvussa. Uudisrakentamisen vertailurakennukset: Asuinrakennukset: erillinen pientalo (luku 1) asuinkerrostalo (luku 2) Muut kuin asuinrakennukset: toimisto (luku 3) liikerakennus (luku 4). Korjaus- ja muutostöiden vertailurakennukset: Asuinrakennukset: pientalo (luku 6) rivitalo (luku 7) tiilimuuri kerrostalo (luku 8) lamellikerrostalo (luku 9) Muut kuin asuinrakennukset: toimisto (luku 10) koulu (luku 11).

10 9 Energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät (N:o 244/2012 taulukko 3) Laskentaparametrit on esitetty jokaiselle vertailurakennukselle erikseen taulukossa 3 vertailurakennusta koskevassa raportin luvussa. Korjauskohteista on esitetty energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät tilanteessa ennen korjaustoimenpiteitä. Muunnokset (N:o 244/2012 taulukko 4) Uudisrakentamisen toimenpidepaketit on muodostettu pienentämällä asteittain vertailurakennusten lämpöhäviöitä ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Toimenpidepakettien vaikutukset laskettiin tyypillisillä lämmitysmuodoilla. Korjauskohteissa muunnokset parantavat ulkovaippaa ja/tai tehostavat ilmastoinnin lämmöntalteenottoa ja tehokkuutta ja/tai vähentävät ostoenergian tarvetta. Muunnosten määrittämässä hyödynnettiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen avustuspäätöksiä, Tampereen teknillisen yliopiston ja VTT:n tutkimuksia sekä Suomen rakennusinsinööriliiton oppaita /1 9/. Asuinrakennusten toimenpiteiden valinnassa on hyödynnetty Tampereen teknillisessä yliopistossa kehitettyä valinta-systematiikkaa /1/. Toimistorakennuksen osalta määrittelyssä hyödynnettiin myös asiantuntija-arvioita. Muunnokset ja toimenpidepaketit on esitetty jokaiselle vertailurakennukselle taulukkona 4 kyseistä vertailurakennusta koskevassa luvussa. Energiatarve (N:o 244/2012 taulukko 5) Energiatarpeen määrittämiseen on käytetty dynaamista laskentaohjelmaa Euroopan komission kustannusoptimaalisten tasojen laskennasta annetun ohjeen (2012/C 115/01) mukaisesti. Laskenta on tehty IDA-ICE 4.2 simulointiohjelmalla. Säätietoina on käytetty ympäristöministeriön asetuksen 2/11 mukaisesti Helsinki-Vantaan testivuotta ja energialaskennan lähtötietoja. Energiantarvetta koskevat laskelmat on esitetty jokaiselle vertailurakennukselle taulukossa 5 kyseistä vertailurakennusta koskevassa luvussa. Kokonais (N:o 244/2012 taulukko 6) Kokonais on komission laskentamenetelmän mukaisesti laskettu rahoitus- ja kansantalouden näkökulmista. Kustannuslaskennassa on hyödynnetty kaupallisia kustannustietokantoja, rakennuttajien tietoja toteutuneista kohteista, tuotetoimittajien laskemia tarjouksia sekä hinnastoja, valtion tulo- ja menoarvioita (verotus) ja energianhintatilastoja /10 28/. Rahoituslaskelmissa on käytetty diskonttokorkoina 1 %, 6 % ja 10 %. Makrotalouslaskelmissa on käytetty korkotasoina 3 % ja 4 %.

11 10 Energian hinnan nousua tarkasteltiin kahdella eri variaatioilla. Matala energian hinnan nousu oli kaikilla energiamuodoilla 2 % vuodessa. Korkea hinnannousu vaihteli polttoaineittain: pelletti 3 % vuodessa, sähkö ja kaukolämpö 4 % vuodessa ja öljy 6 % vuodessa. Energiahinnan nousun variaatiot perustuivat kansallisiin ja EU tilastoihin. Kokonaiskustannusten laskennassa Suomessa on päätetty käyttää seuraavia arvoja: Asuinrakennusten käyttöikä on 60 vuotta ja kustannusten tarkastelujakso 30 vuotta. Toimisto- ja liikerakennusten käyttöikä 40 vuotta ja kustannusten tarkastelujakso 20 vuotta. Perusrahoituslaskelmassa diskonttokorko 6 % ja makrotalouslaskelmassa 3 % Matala energian hinnan nousu kaikilla energiamuodoilla 2 % vuodessa Vuonna 2012 Suomen arvonlisävero on 23 %. Pelletin verollinen hinta 5,47 snt /kwh. Arvonlisäveron osuus on 19 %. Sähkön hinta vaihtelee kuluttajatyypeittäin. Sähkön hinta sisältää 23 % arvonlisäveron lisäksi valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun, yhteensä 1.7 snt per kwh. snt / kwh Siirto Energia Yhteensä Pientalo sähkökiuas kwh/vuosi Pientalo varaava sähkölämmitys kwh/vuosi Asuinkerrostalo Toimistorakennus Liikerakennus kwh/vuosi Verojen osuus % % % Kaukolämmönhinta vaihtelee liittymän tilausvesivirran mukaan. Kaukolämmön hinnassa on 23 % arvonlisäveron lisäksi valmisteveroa ja huoltovarmuusmaksua, joiden osuus vaihtelee riippuen lämmöntuotantomenetelmästä. Keskimäärin valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun osuus on 4 %, ~ 0.3 snt / kwh. Liittymismaksu, Energiamaksu / MWh Tehomaksu / MWh Kokonaishinta / MWh Verojen osuus, % Pientalo % Pieni kerrostalo % Suuri kerrostalo % Kevyen polttoaineen hinta snt per litra (11,42 snt per kwh). Se sisältää 23 % arvonlisäveron, energiasisältöveron (7.7 snt), hiilidioksidiveron (8 snt) ja huoltovarmuusmaksun (0.35 snt). Verojen osuus on snt per litra (3.78 snt per kwh), 33 %. Makrotalouslaskelmassa CO 2 päästöt hinnoitellaan EU määrittämän viiteskenaarion mukaisesti ( per tonni):

12 11 Rakennusten käyttö olivat /m 2 /vuosi Pientalo 8 Rivitalo 8 Kerrostalo 23 Toimisto 30 Liikerakennus 44 Koulu 43 Kustannusoptimaalinen taso (N:o 244/2012 taulukko 7) Kustannusoptimaalinen taso jokaiselle vertailurakennukselle on esitetty asianomaisessa luvussa taulukossa 7. Suomi on valinnut kustannusoptimaalisen tason ilmoittamisen tavaksi rahoituslaskelmiin perustuvat tulokset. Uudisrakentamisen kustannusoptimaalisuutta on käsitelty raportin luvuissa 1-4 vertailurakennusten osalta. Luvussa 5 on esitetty koko uudisrakentamisen kustannusoptimaalisuutta kuvaava taulukko 7, joka on laskettu painottamalla rakentamisen määriä. Painotuksessa erillisten pientalojen osuus on 55 %, asuinkerrostalojen osuus 21 %, toimistotyyppisten rakennusten osuus 9 % ja liikerakennustyyppisten rakennusten osuus 15 %. Painotusta määritettäessä otettiin huomioon vuosina rakentamisen toteutunut ja vuosille ennustettu määrä ja rakenne (tarkemmin liite A). Korjausrakentamisen kustannusoptimaalisuutta on käsitelty raportin luvuissa 6-11 vertailurakennusten osalta. Luvussa 12 on esitetty luvanvaraisen korjausrakentamisen kustannusoptimaalinen taso, joka on laskettu painottaen korjausrakentamisen määriä. Korjaustoimintaa koskevassa painotuksessa erillisten pientalojen osuus on 21 %, rivitalojen osuus 4 %, asuinkerrostalojen osuus 33 %, toimistotyyppisten rakennusten osuus 21 % ja koulutyyppisten rakennusten osuus 21 % (tarkemmin liite B).

13 12 U U D I S R A K E N T A M I N E N - A S U I N R A K E N N U K S E T 1. Erillinen pientalo uudisrakennus Taulukko 2: Uusi erillinen pientalo - vertailurakennus Erillinen pientalo Rakennuksen geometria Ikkunapinta-alan osuus rakennuksen vaipasta sekä niiden ikkunoiden osuus, joihin aurinko ei paista Lattia-pintaala m 2 Tyypillinen energiatehokkuus kwh/m 2,v Rakenneosa-kohtaiset vaatimukset kaksikerroksinen omakotitalo Tilavuus: 468,1 m 3 Vaipanala 383,2 m 2 Ikkunoiden suuntaus ja pinta-alat: 0 11,9 m 2 Ikkunoiden osuus koko vaipasta (ml alapohja) 7,9 % ja 14,9 % ulkoseinien pinta-alasta. Kaikki ikkunat altistuvat auringon säteilylle. 180,0 m kwh/m 2, a Sähkö : 30 kwh/m 2 Lämmitys : 100 kwh/m 2 Alapohja (maavarainen) 0,16 W/Km 2 Ulkoseinä 0,17 W/Km 2 Yläpohja 0,09 W/Km ,2 m 2 Ikkuna 1,0 W/ m 2 K 180 8,9 m 2 Ovi 1,0 W/m 2 K 270 0,2 m 2 Ilmanpitävyys q 50 = 2 m 3 /h m 2 Ilmavaihdon lämmöntalteenoton lämpötilasuhde 45 % Ilmavaihdon ominaissähköteho. 2,0 kw/m 3 /s Kuva 2.1. Pientalon julkisivu itään.

14 13 Taulukko 3: Uusi erillinen pientalo - energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät Laskelmat Ilmasto olosuhteet Rakennuksen geometria Sisäiset saannot Rakennusosat Rakennuksen järjestelmät Määrä Yksikkö Menetelmä ja väline(et) dynaaminen energiasimulointi IDA ICE 4.2 simulointiohjelmalla käyttäen ilmatieteenlaitoksen Helsinki Vantaan testivuotta 2012 Muuntokertoimet sähkö 1,7; kaukolämpö 0,7; kaukojäähdytys 0,4; fossiiliset polttoaineet 1,0; uusiutuvat polttoaineet 0,5 Sijainti Helsinki; 60.1 N, E Lämmityspäivät (vuosi, T b = 17 C) 4268 HDD Jäähdytyspäivät (vuosi, T b = 18 C) 83 CDD Ilmastotietojen lähde ilmatieteenlaitoksen Helsinki Vantaan testivuosi 2012 Maaston kuvaus kaupunkialue, avoin maasto, ei varjostuksia Pituus x leveys x korkeus 8,8 x 10,6 x 5,2 m x m x m Kerrosluku 2 Pinta alan ja tilavuuden suhde 0,82 m 2 /m 3 Valaistusjärjestelmän ominaissähköteho 0,8 W/m 2 Sähkölaitteiden ominaissähköteho 1,8 W/m 2 Seinien keskimääräinen U arvo 0,17 W/m 2 K Katon keskimääräinen U arvo 0,09 W/m 2 K Kellarin keskimääräinen U arvo W/m 2 K Ikkunoiden keskimääräinen U arvo 1,0 W/m 2 K Etelä 3,1 % Ikkunapinta alan suhde koko Itä 2,4 % rakennuksen vaipan pintaalaan Pohjoinen 2,3 % Länsi 0,05 % Suuntaus 0 Rakennuksen käyttö omakotitalo Keskimääräinen lämpösaanto asukkaista 1,2 (kuivateho) W/m 2 Kokonaispituus 191 m Keskimääräinen Kylmäsillat lineaarinen 0,051 W/mK lämmönläpäisy Ulkoseinät J/m 2 K Lämpökapasiteetti pintaalayksikköä kohti Sisäseinät J/m 2 K Lattialaatta J/m 2 K Varjostusjärjestelmän tyyppi sälekaihtimet Keskimääräinen g arvo Lasitus 0,24 Lasitus ja varjostus 0,08 Vuotonopeus (ilman vaihtuvuus tunnissa) 3,28 (50 Pa) 1/h Ilmanvaihtojärjestelmä Ilman vaihtuvuus tunnissa 0,55 1/h Lämmöntalteenottoteho 65 % Tuotanto 310 % Lämmitysjärjestelmän tehokkuus Jakelu, luovutus ja säätö yhteensä 82 %

15 14 Rakennuksen asetusarvot ja käyttöajat Rakennuksen energiatarve/ kulutus Omaenergia Energiankulutus Jäähdytysjärjestelmän tehokkuus Käyttöveden lämmitysjärjestelmän tehokkuus Tuotanto % Jakelu % Luovutus % Säätö % Tuotanto 230 % Jakelu 92 % Lämmön asetusarvo Talvi 21 C Kesä 27 C Kosteuden asetusarvo Talvi % Kesä % Oleskelu aina Valaistus aina Käyttöajat ja säädöt Laitteet aina Ilmanvaihto aina Lämmitysjärjestelmä aina Jäähdytysjärjestelmä 1) Ilmanvaihdon Toteutettujen tärkeimpien 6616 kwh/v lämmöntalteenotto passiivisten strategioiden 2) kwh/v (lämpö ) energiavaikutus 3) kwh/v Lämmityksen energiatarve kwh/v Jäähdytyksen energiatarve 0 kwh/v Lämpimän käyttöveden energiatarve 6282 kwh/v Muu energiatarve (kosteutus, kosteudenpoisto) 0 kwh/v Ilmanvaihdon energiankulutus 1244 kwh/v Sisävalaistuksen energiankulutus 1261 kwh/v Muu energiankulutus (laitteet, ulkovalaistus, apujärjestelmät jne.) 3289 kwh/v Uusiutuvista lähteistä peräisin oleva lämpöenergia (esim. aurinkolämpökerääjät) 0 kwh/v Rakennuksessa tuotettu ja siinä käytetty sähköenergia 0 kwh/v Rakennuksessa tuotettu ja markkinoille viety sähköenergia 0 kwh/v Sähkö kwh/v Fossiiliset polttoaineet 0 kwh/v Ostoenergia Muu (biomassa, kaukolämmitys/ jäähd 0 kwh/v ytys jne.) Primäärienergia kwh/v Pientalon vaihtoehtoisina lämmitystapoina on käytetty suoraa sähkölämmitystä, öljylämmitystä, kaukolämmitystä, puupellettilämmitystä tai maalämpöpumppua. Suoralla sähkölämmityksellä varustetussa talossa käytetään tapauksesta riippuen joko sähköistä lattialämmitystä tai sähköradiaattoreita. Suoralla sähkölämmityksellä varustettu pientalo on laskettu lisäksi myös ilmailma lämpöpumpulla ja suoraan tiloja lämmittävällä varaavalla tulisijalla varustettuna. Muilla lämmitystavoilla varustetussa pientalossa on käytössä vesikiertoinen lattialämmitys 40/30 C mitoituksella. Maalämpöpumppu on mitoitettu täydelle teholle ja sillä katetaan tilojen, ilmanvaihdon ja käyttöveden lämmitystarve kokonaan ilman lisälämmitystä. Pientalossa ei käytetä

16 15 koneellista jäähdytystä, koska kesäaikainen lämpöolojen hallinta pystytään toteuttamaan sälekaihtimilla ja tehostetulla ilmanvaihdolla. Laskennassa pientalon lämmitysjärjestelmien lämpötilasuhteina, sähkönkulutuksen arvoina, maalämpöpumpun vuosilämpökertoimen (spf-luku) arvoina, tilojen lämmönjakojärjestelmien lämmönjaon ja luovutuksen lämpötilasuhteena sekä apulaitteiden sähkönkulutuksena on käytetty D5 (2012) 4 arvoja. Lämminvesivaraajan vuotuinen lämpöhäviö on 500 kwh/v suoralla sähkölämmityksellä ja maalämpöpumpulla varustetuissa rakennuksissa. Muilla lämmitystavoilla varustetuissa rakennuksissa lämminvesivaraajan häviöt sisältyvät lämmitysjärjestelmien hyötysuhteeseen. Kaukolämmitetyssä pientalossa ei ole lämminvesivaraajaa. Taulukko 4: Uusi erillinen pientalo - muunnokset PT1 PT2 PT3 PT4 Toimenpide Yksikkö Ulkoseinä U arvo W/m²K 0,17 0,17 0,13 0,08 eristys mm eristys mm eristys mm eristys mm Kustannus (alv 0%) /m 2 146,8 146,8 151,4 205,4 Yläpohja U arvo W/us m²k 0,09 0,09 0,07 0, mm mm mm mm (levyvilla+puhallus) (levyvilla+puhallus) (levyvilla+puhallus) (levyvilla+puhallus) Eriste + julkisivulaudoitus Eriste + julkisivulaudoitus Kustannus (alv 0%) /m 2 77,2 77,2 82,6 88,0 Alapohja U arvo W/m²K 0,16 0,16 0,13 0,1 EPS mm EPS mm EPS /300mm EPS /400mm Kustannus (alv 0%) /m 2 42,0 42,0 47,2 56,5 Ikkunat U arvo W/ikk m²k 1,0 3 lasinen 0,8 4 lasinen 0,8 4 lasinen 0,8 4 lasinen Kustannus (alv 0%) /m 2 157,0 178,0 178,0 178,0 Ulko ovet U arvo W/m²K 1,0 1,0 0,8 0,8 Parvekeovet kaksilehtisiä Parvekeovet kaksilehtisiä Kustannus (alv 0%) /m 2 282,0 282,0 319,0 319,0 Vaipan tiiviys Ilmavuotoluku q 50 4,0 2,0 2,0 0,6 Läpivientikappaleet, teipattu höyrynsulkumuovi Läpivientikappaleet, teipattu höyrynsulkumuovi, mittaus, korjaukset Läpivientikappaleet, teipattu höyrynsulkumuovi, mittaus, korjaukset Läpivientikappaleet, teipattu höyrynsulkumuovi, mittaus 2 kertaa, korjaukset Kustannus (alv 0%) /m Ilmanvaihto Hyötysuhde % Ristivirtakenno, vaihtovirta (kulutus 130 W) Ristivastavirtakenno, tasavirta (kulutus 63 W) Ristivastavirtakenno, tasavirta (kulutus 63 W) Ristivastavirtakenno, tasavirta (kulutus 63 W) Kustannus (alv 0%) /m Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta ohje D5/2012. Helsinki, ympäristöministeriö (luonnos ).

17 16 Pientalon toimenpidepaketti (PT1) Ulkoseinä on puurunkoinen ja eritetty millimetrin kivivillakerroksella. Seinän U-arvo tällä eristepaksuudella on noin 0,17 W/m 2 K. Yläpohjassa on 100 mm levyvilla, jonka päällä on 300 mm puhallusvillaa. Yläpohjan U-arvoksi muodostuu 0,09 W/m 2 K. Alapohjassa on EPS-eriste. Reunaalueilla eristettä on 200 mm ja keskellä 150mm. Alapohjan U-arvo on 0,16 W/m 2 K. Ikkunat ovat 3- lasisia (sisäpuitteessa selektiivilasi) avattavia puu-alumiini-ikkunoita, joiden U-arvo on 1,0 W/m 2 K. Perustapauksen (PT1) ilmavuotoluku on 4 m 3 /hm 2, joka on Suomen rakentamismääräyskokoelmassa määritetty, energialaskennassa käytettävä minimiarvo mikäli tietoa tiiveydestä ei ole saatavilla. Ilmanvaihtokone on ristivirta-lämmöntalteenottokennolla varustettu tulo-poistoilmanvaihtokone, jonka lämmöntalteenoton lämpötilasuhde on 65 %. Rakenteiden U-arvot noudattavat Suomen rakentamismääräyskokoelman lämmöneristyksen vähimmäisvaatimuksia. Pientalon toimenpidepaketti 2 (PT2) Ikkunat ovat energiatehokkaammat 4-lasiset avattavat puu-alumiini-ikkunat, joiden U-arvo on 0,8 W/m 2 K. Rakennuksen tiiviyttä (2 m 3 /hm 2 ) on parannettu huolellisella toteutuksella ja todennettu se mittaamalla. Ilmanvaihtokoneeksi on valittu lämpötilasuhteeltaan (80 %) parempi. Pientalon toimenpidepaketti 3 (PT3) Ulkoseinärakenteeseen on lisätty 70 mm kivivillaeristettä, jolloin U-arvo laskee tasolle 0,13 W/m 2 K. Yläpohjaan on lisätty 100 mm lisää puhallusvillaa, jolloin eristepaksuus on yhteensä 500 millimetriin ja U-arvon laskee tasolle 0,07 W/m 2 K. Alapohjan eristepaksuutta lisätään laatan keskellä paksuuteen 250 mm ja reuna-alueilla paksuuteen 300 mm. Alapohjarakenteen U-arvoksi saadaan näillä muutoksilla 0,13 W/m 2 K. Muuten rakennus on ominaisuuksiltaan kuten PT2. Pientalon toimenpidepaketti 4 (PT4) Energiatehokkaimman vaihtoehdon seinärakenteen eristepaksuus on mm, jolloin U- arvo tippuu tasolle 0,08 W/m 2 K. Yläpohjan puhallusvilla eristepaksuus kasvatetaan 500 mm U- arvon tippuessa arvoon 0,05. Alapohjan eristepaksuutta kasvatetaan siten, että laatan reuna-alueilla se on 400 mm ja keskellä 350 mm alapohjan U-arvon ollessa 0,10. Rakennuksen vaipan tiiviys todennetaan mittaamalla kaksi kertaa ja ilmatiiviysluku tippuu arvoon 0,6 m 3 /hm 2.

18 17 Taulukko 5: Uusi erillinen pientalo - energiantarve Tapaus Energian nettotarve, kwh/m²,v Lämmitys Jäähdytys Energiantarve, kwh/m²,v Ostoenergia, kwh/m²,v E- luku, kwh E / m²,v Lämmitys Lämmin käyttövesi Jäähdytys LVIapulaitteet Suora sähkölämmitys PT ,2 0 74,5 40,7 0 9,4 15,8 7, PT2 2 81,5 0 54,1 40,7 0 6,5 15,8 7, ,3 PT3 2 74,9 0 46,3 40,7 0 6,5 15,8 7, ,5 PT4 2 64,1 0 33,6 40,7 0 6,5 15,8 7, ,2 PT4 3 64,1 0 34,5 40,7 0 6,5 15,8 7, ,9 PT4 4 64,1 0 37,3 40,7 0 6,5 15,8 7, ,1 Öljylämmitys PT1 100,2 0 76,4 40,7 0 9,4 15,8 7, PT2 81,5 0 55,6 40,7 0 8,5 15,8 7, ,3 PT3 74,9 0 47,7 40,7 0 8,5 15,8 7, ,1 PT4 64,1 0 34,5 40,7 0 8,5 15,8 7, ,4 Kaukolämpö PT1 100,2 0 76,4 40,7 0 9,4 15,8 7, PT2 81,5 0 55,6 40,7 0 8,5 15,8 7, ,1 PT3 74,9 0 47,7 40,7 0 8,5 15,8 7, ,0 PT4 64,1 0 34,5 40,7 0 8,5 15,8 7, ,8 Pellettikattila PT1 100,2 0 76,4 40,7 0 9,4 15,8 7, PT2 81,5 0 55,6 40,7 0 8,5 15,8 7, ,5 PT3 74,9 0 47,7 40,7 0 8,5 15,8 7, ,8 PT4 64,1 0 34,5 40,7 0 8,5 15,8 7, ,6 Maalämpöpumppu PT1 100,2 0 76,4 40,7 0 9,4 15,8 7, PT2 81,5 0 55,6 40,7 0 8,5 15,8 7, ,0 PT3 74,9 0 47,7 40,7 0 8,5 15,8 7, ,4 PT4 64,1 0 34,5 40,7 0 8,5 15,8 7, ,6 ¹ Muu sähkönkulutus sisältää LVI-apulaitteiden, huonelaitteiden ja valaistuksen ostoenergiankulutuksen. 2 Käytössä sähköinen lattialämmitys. Huonelaitteet Valaistus Lämmitys Jäähdytys Muu sähkönkulutu 3 Käytössä sähköinen lattialämmitys, ilmalämpöpumppu ja suoraan tiloja lämmittävä varaava tulisija. 4 Käytössä sähköradiaattorit ja suoraan tiloja lämmittävä varaava tulisija. s 1 E-luku vertailu, kwh E / m²,v Pientalon lämmitysenergian nettotarve, järjestelmien energiantarve, ostoenergiankulutus sekä E- luku eri suunnitteluratkaisuilla PT1-4 ja lämmitystavoilla ovat esillä oheisessa taulukossa. Taulukon tapauksissa PT4 ja PT4 ilma-ilma lämpöpumpun ostoenergiankulutus on 2 kwh/m²,v ja tulisijan 18,5 kwh/m²,v. Vastaavasti ilma-ilma lämpöpumpun tuottama lämmitysenergia on 1000kWh vuodessa ja tulisijan tiloja lämmittävä energia 2000 kwh vuodessa.

19 18 Pientalon E-luku ei saa ylittää arvoa 160 kwh/m²,v, joten osa tutkituista suoralla sähkölämmityksellä ja öljylämmityksellä varustetuista rakennuksista ei täytä E-lukuvaatimusta. Taulukko 6.1: Uusi erillinen pientalo kokonais, rahoituslaskelmat Rahoituslaskelmat /m2 (energia +2 %/v, diskontto +10 %/v) Vuotuiset Laskentajakso 30v Alkuperäiset käyttö- ja Kasvihuonekaasupäästöjen Energiakustannuksearvkork Jäännös- Diskontto- Kokonais- Pientalo investointikustannukse ylläpito- polttoaineittain (30v) PT1 Sähkö ,0 10 % 60v PT2 Sähkö ,1 10 % 60v PT3 Sähkö ,6 10 % 60v PT4Sähkö ,9 10 % 60v PT1 Maalämpö ,0 10 % 60v PT2 Maalämpö ,1 10 % 60v PT3 Maalämpö ,6 10 % 60v PT4 Maalämpö ,9 10 % 60v PT1 Kaukolämpö ,0 10 % 60v PT2 Kaukolämpö ,1 10 % 60v PT3 Kaukolämpö ,6 10 % 60v PT4 Kaukolämpö ,9 10 % 60v PT1 Pelletti ,0 10 % 60v PT2 Pelletti ,1 10 % 60v PT3 Pelletti ,6 10 % 60v PT4 Pelletti ,9 10 % 60v PT1 Öljy ,0 10 % 60v PT2 Öljy ,1 10 % 60v PT3 Öljy ,6 10 % 60v PT4 Öljy ,9 10 % 60v Rahoituslaskelmat /m2 (energia +2 %/v, diskontto +6 %/v) Vuotuiset Laskentajakso 30v Alkuperäiset käyttö- ja Kasvihuonekaasupäästöjen Energiakustannuksearvkork Jäännös- Diskontto- Kokonais- Pientalo investointikustannukse ylläpito- polttoaineittain (30v) PT1 Sähkö ,5 6 % 60v PT2 Sähkö ,8 6 % 60v PT3 Sähkö ,3 6 % 60v PT4Sähkö ,3 6 % 60v PT1 Maalämpö ,5 6 % 60v PT2 Maalämpö ,8 6 % 60v PT3 Maalämpö ,3 6 % 60v PT4 Maalämpö ,3 6 % 60v PT1 Kaukolämpö ,5 6 % 60v PT2 Kaukolämpö ,8 6 % 60v PT3 Kaukolämpö ,3 6 % 60v PT4 Kaukolämpö ,3 6 % 60v PT1 Pelletti ,5 6 % 60v PT2 Pelletti ,8 6 % 60v PT3 Pelletti ,3 6 % 60v PT4 Pelletti ,3 6 % 60v PT1 Öljy ,5 6 % 60v PT2 Öljy ,8 6 % 60v PT3 Öljy ,3 6 % 60v PT4 Öljy ,3 6 % 60v -2009

20 19 Pientalon rahoituslaskelma /m 2 (energian hinnannousu 2 %, diskonttokorko 3 %) Vuotuiset Laskentajakso 30v Alkuperäiset Kasvihuonekaas Muunnos/ kokonaiskäyttö- ja Energia Kokonaisinvestointi- u-päästöjen Jäännösarvo Diskonttokorko kokonaisuus ylläpito (30v) polttoaineittain PT1 Sähkö ,4 3 % 60v PT2 Sähkö ,0 3 % 60v PT3 Sähkö ,7 3 % 60v PT4Sähkö ,0 3 % 60v PT1 Maalämpö ,4 3 % 60v PT2 Maalämpö ,0 3 % 60v PT3 Maalämpö ,7 3 % 60v PT4 Maalämpö ,0 3 % 60v PT1 Kaukolämpö ,4 3 % 60v PT2 Kaukolämpö ,0 3 % 60v PT3 Kaukolämpö ,7 3 % 60v PT4 Kaukolämpö ,0 3 % 60v PT1 Pelletti ,4 3 % 60v PT2 Pelletti ,0 3 % 60v PT3 Pelletti ,7 3 % 60v PT4 Pelletti ,0 3 % 60v PT1 Öljy ,4 3 % 60v PT2 Öljy ,0 3 % 60v PT3 Öljy ,7 3 % 60v PT4 Öljy ,0 3 % 60v Pientalon rahoituslaskelma /m 2 (energian hinnannousu 2 %, diskonttokorko 1 %) Vuotuiset Laskentajakso 30v Alkuperäiset Kasvihuonekaasupäästöjen Jäännösarvo Diskonttokorko Muunnos/ kokonaiskäyttöja ylläpito Energia- Kokonaisinvestointi- kokonaisuus (30v) polttoaineittain PT1 Sähkö ,3 1 % 60v PT2 Sähkö ,3 1 % 60v PT3 Sähkö ,0 1 % 60v PT4Sähkö ,5 1 % 60v PT1 Maalämpö ,3 1 % 60v PT2 Maalämpö ,3 1 % 60v PT3 Maalämpö ,0 1 % 60v PT4 Maalämpö ,5 1 % 60v PT1 Kaukolämpö ,3 1 % 60v PT2 Kaukolämpö ,3 1 % 60v PT3 Kaukolämpö ,0 1 % 60v PT4 Kaukolämpö ,5 1 % 60v PT1 Pelletti ,3 1 % 60v PT2 Pelletti ,3 1 % 60v PT3 Pelletti ,0 1 % 60v PT4 Pelletti ,5 1 % 60v PT1 Öljy ,3 1 % 60v PT2 Öljy ,3 1 % 60v PT3 Öljy ,0 1 % 60v PT4 Öljy ,5 1 % 60v -1981

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI

Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI 20.5.2012 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010/31/EU) 5 artiklan mukainen ilmoitus Euroopan komissiolle

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Lehdeskuja Lehdeskuja A 040, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 998 Kahden asunnon talot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 05 Maininkitie 4 talo Maininkitie 4 00, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Seljapolku 7 A Seljapolku 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 985 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.2016 Viimeisimmät muutokset energiatodistuksiin Uimahallit,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Kanjoni Kanjoninkatu 7 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-708- Rakennuksen valmistumisvuosi: 987 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi 70 Tampere Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 87-65-79-8-L

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kadettikoulunkatu , HAMINA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Kadettikoulunkatu , HAMINA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Rautakortteli Kadettikoulunkatu 49400, HAMINA Rakennustunnus: 00095880B Rakennuksen valmistumisvuosi: 84 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Entinen hammashoitola Ukkolankuja Yli_Ii, Oulu tontti Rivi- ja ketjutalot

ENERGIATODISTUS. Entinen hammashoitola Ukkolankuja Yli_Ii, Oulu tontti Rivi- ja ketjutalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Entinen hammashoitola Ukkolankuja 4 900 Yli_Ii, Oulu Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 564477 tontti 977 Rivi

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö 41. Ilmansuojelupäivät 23.8.2016 Alaspäin parempi Ylöspäin huonompi Rakennusten

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Pientalo Mansikintie 7 Mansikintie Ristiina. Pientalo (Erilliset pientalot) Uudisrakennusten.

ENERGIATODISTUS. Pientalo Mansikintie 7 Mansikintie Ristiina. Pientalo (Erilliset pientalot) Uudisrakennusten. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pientalo Mansikintie 7 Mansikintie 7 500 Ristiina Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: 995 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Pientalo (Erilliset pientalot)

Lisätiedot

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo Equa Simulation Finland Oy TkL Mika Vuolle 23.5.2011 2 Sisällysluettelo 1 Keskeiset lähtötiedot ja tulokset... 3 1.1 Määräystenmukaisuuden osoittaminen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Varasto, Vanha kirkkotie Osoite : Vanha kirkkotie b Osoite : 4 Jorvas Todistustunnus: Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Rakennuksen

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti II SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta... 2 3.

Lisätiedot

LÄHES NOLLAENERGIARAKENTAMINEN

LÄHES NOLLAENERGIARAKENTAMINEN LÄHES NOLLAENERGIARAKENTAMINEN Kimmo Lylykangas Arkkitehti SAFA Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy RAKENNUSOSAKOHTAISIIN VAATIMUKSIIN PERUSTUVA ENERGIATEHOKKUUSOHJAUS KOKONAISENERGIAMALLI E-luku

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa Tommi Riippa 19.9.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Muutettujen osien sisältö melkein tuplaantui Tarkempia määräyksiä mm. rakenteiden lujuudelle, paloturvallisuudelle, terveellisyydelle, turvallisuudelle,

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan 1 Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan Lähes nollaenergiatalo on hyvin energiatehokas Energiantarve katetaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla rakennuksessa tai sen lähellä Kustannusoptimi

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan laadunohjaus:

Rakennusvalvonnan laadunohjaus: Pekka Seppälä, Markku Hienonen, Aki Töyräs 8.10.2012 Rakennusvalvonnan laadunohjaus: Rakennuksen E luvun laskenta Rakennuksen E luvun laskenta ja energiatehokkuus Mikä E luku? Mikä E luku? E luku l k on

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutus muuttuvassa ilmastossa

Rakennuksen energiankulutus muuttuvassa ilmastossa Rakennuksen energiankulutus muuttuvassa ilmastossa 8.11.2012 Juha Jokisalo Erikoistutkija, TkT juha.jokisalo@aalto.fi Aalto-yliopisto, Energiatekniikan laitos, LVI-tekniikka Taustaa Frame-hankkeen tutkimustulosten

Lisätiedot

Esimerkkilaskelmia pientaloille

Esimerkkilaskelmia pientaloille Rakennusten energia 2012 Esimerkkilaskelmia pientaloille E-lukuvaatimusten täyttyminen Taru Suomalainen ja Timo Kalema TTY / Konstruktiotekniikka Syyskuu 2011 1 Sisältö Alkusanat... 3 1 E lukutarkastelu...

Lisätiedot

Vuoden 2012 rakentamismääräykset (luonnos ), kokonaisenergiatarkastelu, suunnitteluprosessin haasteet

Vuoden 2012 rakentamismääräykset (luonnos ), kokonaisenergiatarkastelu, suunnitteluprosessin haasteet ECO2 Rakentamisen foorumi 1 Vuoden 2012 rakentamismääräykset (luonnos 28.9.2010), kokonaisenergiatarkastelu, suunnitteluprosessin haasteet Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Tommi Riippa Tiimipäällikkö, RTA 16.4.2016 Page 1 Säästä kotia korjaamalla! 16.4.2016 Page 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui vuonna 2013 Nyt vaaditaan rakennuslupa,

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland O Moottoriajoneuvosuojat Pinta-alasäännöt Rakennuksen sisällä sijaitsevien tai rakennukseen rakenteellisesti

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden

Lisätiedot

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Pientaloteollisuus PTT ry 25.8.2015 Isot luvut ver 0.1 Asuntorakentaminen 2000-2017 Lähde:Tilastokeskus, PTT,

Lisätiedot

Asetusluonnos uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Asetusluonnos uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3)

Asetusluonnos uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Asetusluonnos uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3) Asetusluonnos uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Asetusluonnos uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3) Lausuntoluonnosten 7.10.2016 mukaan Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2016 Pekka

Lisätiedot

Energiaremontti-ilta

Energiaremontti-ilta Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti-ilta 19.4.2011 Valtuustosali Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Juhani Heljo Jaakko

Lisätiedot

Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella

Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella RIL Rakennus- ja rakennetekniikkaryhmä, kustannustehokas rakentaminen Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella Juha-Pekka Smolander Teknisen myynnin päällikkö 1 Sisältö 1. Energiamääräykset

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.2016 Energiatodistuslakiin muutoksia Lain muutos vahvistettu

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö:

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö: TUNNISTE/PERUSTIEDOT Rakennuskohde: Rakennustyyppi: Osoite: Rakennustunnus: Rakennuslupatunnus: Energiaselvityksen tekijä: Pääsuunnittelija: As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja 7

Lisätiedot

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2 Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka

Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka Energiatehokkuusvaatimukset Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset 10.1.2014 TAMK 2014 2 RES Uusiutuvan energian käytön

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmän valinta

Lämmitysjärjestelmän valinta Lämmitysjärjestelmän valinta Jaakko Vihola jaakko.vihola@tut.fi Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustuotannon ja talouden osasto Energia- ja elinkaariryhmä Ranen rakentajakoulu 8.11.2012 Esityksen

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle

EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta Erkki Laitinen, rakennusneuvos ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston

Lisätiedot

Paritalon E-luvun laskelma

Paritalon E-luvun laskelma Paritalon E-luvun laskelma Laskelman laatija: Laatimispäivämäärä: Pääsuunnittelija: Kohde: Esko Muikku, Rakennusinsinööri (AMK) TK-ENERGIATODISTUS- JA RAKENNUSPALVELU KY www.tkrakennuspalvelu.com, tkrakennuspalvelu@gmail.com

Lisätiedot

Uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3)

Uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3) Uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto (D2) Uuden rakennuksen energiatehokkuus (D3) Lausuntoluonnosten 7.10.2016 mukaan Hirsitaloteollisuus ry:n syysseminaari 8.11.2016 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos

Lisätiedot

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Mäenkyläntie 432

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Mäenkyläntie 432 LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Asuinrakennus Osoite 1: Mäenkyläntie 432 Osoite 2: 5146 Luusniemi Todistustunnus: 215212 Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: 215 Valmistumisvuosi:

Lisätiedot

Pientalojen E-lukutarkastelu

Pientalojen E-lukutarkastelu Sivu 1 / 27 SAINT-GOBAIN RAKENNUSTUOTTEET OY Pientalojen E-lukutarkastelu Muutosten vaikutus laskettuun E-lukuun Jussi Jokinen 27.6.2012 Sivu 2 / 27 Yhteenveto Tässä raportissa on laskettu kolmen erilaisen

Lisätiedot

Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta

Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 1 Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta Ympäristöministeriön asetus uuden rakennusten energiatehokkuudesta. 2 Määritelmät Asetuksessa: Määräajan paikallaan

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa Espoon pientaloilta 4.2.2016 Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden osoittaminen Rakennusluvan liitteenä toimitettava energiaselvitys

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

2012 - uudet määräykset Mikä muuttuu? Miten muutoksiin on reagoitava? Mitä luvassa tämän jälkeen?

2012 - uudet määräykset Mikä muuttuu? Miten muutoksiin on reagoitava? Mitä luvassa tämän jälkeen? 2012 - uudet määräykset Mikä muuttuu? Miten muutoksiin on reagoitava? Mitä luvassa tämän jälkeen? TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little Miksi

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö FinVac 20.9.

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö FinVac 20.9. Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö FinVac 20.9.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Karjapolku 10, Mänttä Karjapolku Mänttä. Uudisrakennusten. määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Karjapolku 10, Mänttä Karjapolku Mänttä. Uudisrakennusten. määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Karjapolku, 58 Mänttä Karjapolku 58 Mänttä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Asuinrakennus Todistustunnus: Energiatehokkuusluokka

Lisätiedot

Energiankulutuksen laskenta ja sen uudet lähtöarvot

Energiankulutuksen laskenta ja sen uudet lähtöarvot Energiankulutuksen laskenta ja sen uudet lähtöarvot TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Esitys perustuu Energiankäyttö Miten vähentää energiakäyttöä? 1. by reducing our population 2. by changing

Lisätiedot

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Taloyhtiöiden energiaratkaisut 09.10.2014, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy Rakennuksen lämpöenergiatase Tyypilliset suomalaiset 50-70-luvun asuinkerrostalot

Lisätiedot

Betonipäivät & näyttely Helsingissä

Betonipäivät & näyttely Helsingissä Betonipäivät & näyttely Helsingissä 23.11.2011 Hyvä energiatehokkuus ja riskittömät rakenteet joko-tai vai sekäettä Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Taustaa 2. Rakennusfysikaaliset

Lisätiedot

Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä

Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen koulutusiltapäivä 19.02.2015, Oulun diakonissalaitos DI Petri Pylsy Lämmitysjärjestelmä Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden

Lisätiedot

Hybridilämmitysjärjestelmät ja elinkaarivertailu. www.ekolammox.fi

Hybridilämmitysjärjestelmät ja elinkaarivertailu. www.ekolammox.fi Hybridilämmitysjärjestelmät ja elinkaarivertailu www.ekolammox.fi Kari Balk Energia asiantuntija, Ins EET pätevyys Motiva energiakatselmoija www.ekolammox.fi Energiatehokkuuden asiantuntija Pientalot ja

Lisätiedot

Mikä muuttuu energia- ja sisäilmasäädöksissä. Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö Rakennusten energiaseminaari 20.9.

Mikä muuttuu energia- ja sisäilmasäädöksissä. Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö Rakennusten energiaseminaari 20.9. Mikä muuttuu energia- ja sisäilmasäädöksissä Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö Rakennusten energiaseminaari 20.9.2016 YMa luonnos uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Soveltamisala

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi Rakentaminen 30.9.2014 EPBD lähes nollaenergiarakennus 2 art. 2 alakohta: lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin

Lisätiedot

Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia

Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Painovoimainen ilmanvaihto ( luonnollinen ilmavaihto)

Lisätiedot

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

EU:n ja Suomen tavoitteet ja määräykset rakennusten energiatehokkuudelle

EU:n ja Suomen tavoitteet ja määräykset rakennusten energiatehokkuudelle EU:n ja Suomen tavoitteet ja määräykset rakennusten energiatehokkuudelle Teppo Lehtinen 25.11.2010 1 Rakennuksia koskevat asiakirjat EU 20-20-20 EPBD rakennusten energiatehokkuusdirektiivi RES uusiutuvan

Lisätiedot

Energiatodistuksen laadintaesimerkki 1970 rakennettu kerrostalo

Energiatodistuksen laadintaesimerkki 1970 rakennettu kerrostalo Energiatodistuksen laadintaesimerkki 1970 rakennettu kerrostalo Energiatodistusoppaan 2013 liite 13.11.2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 5 2.1 Rakennuksen

Lisätiedot

HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset. Ympäristövaliokunta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset. Ympäristövaliokunta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset Ympäristövaliokunta 8.11.2016 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Lähes nollaenergiarakennus 13.5.2013 RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy 29.5.2013 2 Motivointi lähes nollaenergiarakennuksille (EPBD) Rakennukset

Lisätiedot

Talotekniikka integroituu ja energiatehokkuus kasvaa

Talotekniikka integroituu ja energiatehokkuus kasvaa Talotekniikka integroituu ja energiatehokkuus kasvaa Integroitumisen hyödyt kolmessa esimerkkikohteessa Toimitusjohtaja Timo Luukkainen, Ensto Oy 21.11.2013 Timo Luukkainen 1 Hybriditalo on Enston talotekniikkaratkaisu

Lisätiedot

COMBI. Tulosseminaari Taloudellisuustarkastelujen toteutusperiaatteet. Juhani Heljo

COMBI. Tulosseminaari Taloudellisuustarkastelujen toteutusperiaatteet. Juhani Heljo COMBI Tulosseminaari 28.1.2016 Taloudellisuustarkastelujen toteutusperiaatteet Juhani Heljo Rakennustuotanto ja -talous Rakennusten energiataloudellisten valintojen pääperiaatteet Lämmitysjärjestelmä (lämmön

Lisätiedot

LASKENTAESIMERKIT. Energiatehokkuuden vertailulukujen laskentaesimerkit rakennusten eri käyttötarkoitusluokissa

LASKENTAESIMERKIT. Energiatehokkuuden vertailulukujen laskentaesimerkit rakennusten eri käyttötarkoitusluokissa LASKENTAESIMERKIT Energiatehokkuuden vertailulukujen laskentaesimerkit rakennusten eri käyttötarkoitusluokissa 24.10.2016 ESIPUHE 2 Nämä laskentaesimerkit on laadittu havainnollistamaan 7.10.2016 lausunnolle

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia K: Mikä on rakennuksen energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot