Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (18) Perusturva- ja terveyslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (18) Perusturva- ja terveyslautakunta 15.04.2014"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (18) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00 15:26 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 4. krs, lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Olli-Pekka Ryynänen, puheenjohtaja Tiina Kaartinen, varapuheenjohtaja Risto Asikainen Arja Hiltunen Juha Hujanen Sanna Husso Sylvi Kananen Antti Kivelä Sirpa Miettinen Veikko Tiihonen Muut saapuvilla olleet Tapio Tolppanen Markku Tervahauta Jari Saarinen Pirjo Oksanen Tarja Hyvärinen Arja Matsi Terttu Ruotsalainen kaupunginhallituksen edustaja palvelualuejohtaja, esittelijä terveysjohtaja va. sosiaalijohtaja hallintosihteeri talouspäällikkö henkilöstö- ja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Asiat Allekirjoitukset Olli-Pekka Ryynänen puheenjohtaja Terttu Ruotsalainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, sosiaali- ja terveyskeskuksessa, Tiina Kaartinen Sirpa Miettinen

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (18) Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, sosiaali- ja terveyskeskuksessa, Terttu Ruotsalainen Pöytäkirjanpitäjä Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (18) Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Oikaisuvaatimus tuetun kotona asumisen palvelusetelin hintakatosta / Alina Hoivatiimi Oy Oikaisuvaatimus tuetun kotona asumisen palvelusetelin hintakatosta / Hoito- ja Kotipalvelu Soili Palvelusetelin arvon korotus / suun terveydenhuolto Perusturva- ja terveyslautakunnan soveltamisohjeet toimeentulotuesta Tiedonantoja 15 Muutoksenhaku Sivu

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (18) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (18) Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa jäsenet Antti Kivelä ja Sirpa Miettinen. Päätös Valittiin Tiina Kaartinen ja Sirpa Miettinen.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (18) Asianro 8080/ /2013 Oikaisuvaatimus tuetun kotona asumisen palvelusetelin hintakatosta / Alina Hoivatiimi Oy Alina Hoivatiimi Oy:n Satu Jäntti on osoittanut kantelu -nimisen asiakirjan Kuopion kaupungin vanhusten palveluohjausyksikkö Vanamoon. Valituksen alainen asia koskee perusturva- ja terveyslautakunnan päätöstä , jolla hyväksyttiin palveluseteli käyttöön vanhusten palveluasumiseen ja vahvistettiin tuetun kotona asumisen hintakatoksi 31,00 /tunti sekä vahvistettiin tehostetun palveluasumisen palvelusetelien hoitoluokat. Yleistä Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määrittelemään arvoon asti. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä tuli voimaan Palvelusetelilain tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Kotona annettavissa palveluissa käytettävien palvelusetelien arvosta säädetään edelleen sosiaalihuoltolaissa ja kansanterveyslaissa. Palveluseteli on yksi kuntien käytettävissä olevista palveluiden järjestämistavoista ei kustannusten korvausjärjestelmä eikä oma itsenäinen palvelunsa. Kunta päättää, mitä järjestämistapaa tai tapoja käytetään. Jotta eri järjestämisvaihtoehtoja voidaan arvioida, kunnan on päätöksenteon pohjaksi tarpeen selvittää muun muassa oman toiminnan kustannukset ao. palveluissa, asiakasmaksujen määräytymisperusteet ja maksutulojen osuus nykyisistä kustannuksista sekä palvelusetelillä järjestettävän palvelun kustannukset kunnalle ja asiakkaalle. Palvelusetelijärjestelmän hallinnoinnista syntyy kunnalle kustannuksia, jotka on syytä ottaa huomioon eri vaihtoehtoja arvioitaessa. Mikäli kunta järjestää palveluja palvelusetelillä, kunta osoittaa talousarviossa ja -suunnitelmassa voimavarat palvelusetelillä järjestettäviin palveluihin. Lisäksi kunta hyväksyy palvelusetelin toimintaperiaatteet kunnassa kuten, mihin palveluihin palveluseteliä käytetään, mikä on palvelusetelin arvo, missä laajuudessa ja mistä lukien palveluseteli otetaan käyttöön (www.kunnat.net). Palvelusetelin arvo Palvelusetelin arvo voi olla tasasuuruinen tai se voi olla riippuvainen asiakkaan tuloista. Tulosidonnaisen palvelusetelin arvosta on annettava päätös asiakkaalle. Mikäli asiakas on tyytymätön päätökseen voi hän tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kunnan monijäseniselle toimielimelle, joka vastaa asianomaisen palvelun järjestämisestä kunnassa. Kunnan tulee määrätä palvelusetelin arvo siten, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta omana tuotantona tai hankkimisesta ostopalveluna sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä arvioitu omavastuuosuus. Palvelua ei saa järjestää yksinomaan palvelusetelin avulla, jos palvelusta perittävän asiakasmaksun enimmäismäärä on säädetty

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (18) 31 Kaupungin vastaus Satu Jäntille Palvelusetelin arvon määrittäminen palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia pienemmäksi (ts. asiakasmaksusta on erikseen asiakasmaksulainsäädännössä säädetty). Palvelusetelilaissa on vielä kunnan vastuun osalta todettu, että kunta on velvollinen suorittamaan palvelun tuottajalle enintään asiakkaan ja palveluntuottajan sopiman hinnan tapauksissa, joissa asiakkaan ja palveluntuottajan sopima hinta on pienempi kuin palvelusetelin arvo. Palvelusetelin arvoa on korotettava, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen elatusvelvollisuus muutoin vaarantuu, taikka se on tarpeen muut huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Arvon korottamista koskevasta asiasta on tehtävä päätös. Päätöksestä on mahdollista tehdä ensivaiheessa kirjallinen oikaisuvaatimus palvelun järjestämisestä vastaavalle kunnan monijäseniselle toimielimelle. Toimielimen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Tuetun kotona asumisen palvelusetelin arvon määrittämisen lähtökohtana oli oman tuotannon tuotteistettu hinta vuodelta 2011; kaupungin oma kotihoito on tuotteistettu ulkopuolisen konsultin (Promana Oy) avulla. Tuetun kotona asumisen hintakatto perustuu ulkopuolisen konsultin tekemään kustannuslaskelmaan. Hinta vuodelle 2014 tarkistettiin siten, että kustannusten kasvuksi laskettiin 3%/vuosi vuosille 2012 ja Palvelusetelin arvossa siten huomioidaan jo ilta- ja viikonlopputyön aiheuttamat kustannukset eli yrittäjän on otettava nämä huomioon hinnoitellessaan palveluja. Lähtökohta oli talouden näkökulma yleisen palvelusetelijärjestelmän mukaisesti siitä, että palvelusetelillä kompensoidaan palvelujen kustannukset ja mahdollinen ylimenevä osa jää asiakkaan maksettavaksi. Asiakkaalle ei vastaavasti tule kaupungilta asiakasmaksua. Vaikutusten arviointi/yritysvaikutusten ja asiakasvaikutusten arviointi Palvelusetelin tavoitteena on lisätä asiakkaiden palveluiden valintamahdollisuuksia ja saatavuutta. Mikäli palveluseteli on oikein hinnoiteltu, kysyntä kasvaa ja palveluseteli antaa todellisen vaihtoehdon palvelun hankkimiseksi, joten kululäpinäkyvyyden lisääntyminen parantaa resurssien kohdentamista tehokkaille palveluntuottajille. Palvelusetelijärjestelmässä asiakkaan asema vahvistuu ja monipuolinen tuotantorakenne lisää palveluiden vertailtavuutta. Positiivisten yritysvaikutusten osalta palvelusetelijärjestelmä tukee elinkeinoelämän kehittämistä ja edesauttaa palvelumarkkinoiden kehittymistä sekä tukee pienyrittäjyyttä. Lisäksi palvelusetelijärjestelmä kehittää yksityisen ja julkisen sektorin osaamista, vuoropuhelua ja yhteistyötä. Yrittäjille on järjestetty palvelusetelikokonaisuudesta infotilaisuus keväällä Palvelusetelilailla ei velvoiteta kuulemaan yrittäjiä erikseen, koska kunta päättää palvelusetelin arvon oman tuotantonsa hinnan perusteella. Palvelusetelistä säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (2009/569). Palvelusetelilain 13 :n 1 mom. mukaan tulosidonnaisen palvelusetelin arvon korottamista koskevaan päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. Tästä johtuen perusturva- ja terveyslautakunnan päätökseen on annettu muutoksenhakukielto.

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (18) 31 Esitys Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Terttu Ruotsalainen: Kuopion kaupungille on saapunut Alina Hoivatiimi Oy:n kantelu. Kantelussa Alina Hoivatiimi Oy on esittänyt vaatimuksia, jolloin kyseessä on tosiasiallisesti oikaisuvaatimus, eikä asiaa voida näin ollen pitää kanteluna. Hallintolain 11 :n mukaan hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Alina Hoivatiimi Oy ei ole asiassa asianosainen, sillä oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei koske yhtiön oikeutta, etua tai velvollisuutta. Edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 13 :n 2 momentin mukaan vain asiakas voi tehdä oikaisuvaatimuksen tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa tai palvelusetelin arvon korottamista koskevaan päätökseen. Näin ollen Alina Hoivatiimi Oy:llä ei ole muutoksenhakuoikeutta valituksenalaiseen päätökseen. hylkää oikaisuvaatimuksen, koska Alina Hoivatiimi Oy:llä ei ole asiassa muutoksenhakuoikeutta. Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, eikä vaatimus anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Liitteet Kantelu päätöksistä _1_1.pdf Valmistelija Mari Annika Antikainen puh Pekka Savolainen puh Terttu Ruotsalainen puh Lari Tiikasalo puh Aino Hietakorpi puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta hyväksyy henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (18) Asianro 8080/ /2013 Oikaisuvaatimus tuetun kotona asumisen palvelusetelin hintakatosta / Hoito- ja Kotipalvelu Soili Hoito- ja Kotipalvelu Soilin Soili Koistinen on osoittanut kantelu -nimisen asiakirjan Kuopion kaupungin vanhusten palveluohjausyksikkö Vanamoon. Valituksen alainen asia koskee perusturva- ja terveyslautakunnan päätöstä , jolla hyväksyttiin palveluseteli käyttöön vanhusten palveluasumiseen ja vahvistettiin tuetun kotona asumisen hintakatoksi 31,00 /tunti sekä vahvistettiin tehostetun palveluasumisen palvelusetelien hoitoluokat. Yleistä Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määrittelemään arvoon asti. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä tuli voimaan Palvelusetelilain tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Kotona annettavissa palveluissa käytettävien palvelusetelien arvosta säädetään edelleen sosiaalihuoltolaissa ja kansanterveyslaissa. Palveluseteli on yksi kuntien käytettävissä olevista palveluiden järjestämistavoista ei kustannusten korvausjärjestelmä eikä oma itsenäinen palvelunsa. Kunta päättää, mitä järjestämistapaa tai tapoja käytetään. Jotta eri järjestämisvaihtoehtoja voidaan arvioida, kunnan on päätöksenteon pohjaksi tarpeen selvittää muun muassa oman toiminnan kustannukset ao. palveluissa, asiakasmaksujen määräytymisperusteet ja maksutulojen osuus nykyisistä kustannuksista sekä palvelusetelillä järjestettävän palvelun kustannukset kunnalle ja asiakkaalle. Palvelusetelijärjestelmän hallinnoinnista syntyy kunnalle kustannuksia, jotka on syytä ottaa huomioon eri vaihtoehtoja arvioitaessa. Mikäli kunta järjestää palveluja palvelusetelillä, kunta osoittaa talousarviossa ja -suunnitelmassa voimavarat palvelusetelillä järjestettäviin palveluihin. Lisäksi kunta hyväksyy palvelusetelin toimintaperiaatteet kunnassa kuten, mihin palveluihin palveluseteliä käytetään, mikä on palvelusetelin arvo, missä laajuudessa ja mistä lukien palveluseteli otetaan käyttöön (www.kunnat.net). Palvelusetelin arvo Palvelusetelin arvo voi olla tasasuuruinen tai se voi olla riippuvainen asiakkaan tuloista. Tulosidonnaisen palvelusetelin arvosta on annettava päätös asiakkaalle. Mikäli asiakas on tyytymätön päätökseen voi hän tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kunnan monijäseniselle toimielimelle, joka vastaa asianomaisen palvelun järjestämisestä kunnassa. Kunnan tulee määrätä palvelusetelin arvo siten, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta omana tuo-

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (18) 32 Kaupungin vastaus Soili Koistiselle Palvelusetelin arvon määrittäminen tantona tai hankkimisesta ostopalveluna sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä arvioitu omavastuuosuus. Palvelua ei saa järjestää yksinomaan palvelusetelin avulla, jos palvelusta perittävän asiakasmaksun enimmäismäärä on säädetty palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia pienemmäksi (ts. asiakasmaksusta on erikseen asiakasmaksulainsäädännössä säädetty). Palvelusetelilaissa on vielä kunnan vastuun osalta todettu, että kunta on velvollinen suorittamaan palvelun tuottajalle enintään asiakkaan ja palveluntuottajan sopiman hinnan tapauksissa, joissa asiakkaan ja palveluntuottajan sopima hinta on pienempi kuin palvelusetelin arvo. Palvelusetelin arvoa on korotettava, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen elatusvelvollisuus muutoin vaarantuu, taikka se on tarpeen muut huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Arvon korottamista koskevasta asiasta on tehtävä päätös. Päätöksestä on mahdollista tehdä ensivaiheessa kirjallinen oikaisuvaatimus palvelun järjestämisestä vastaavalle kunnan monijäseniselle toimielimelle. Toimielimen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Tuetun kotona asumisen palvelusetelin arvon määrittämisen lähtökohtana oli oman tuotannon tuotteistettu hinta vuodelta 2011; kaupungin oma kotihoito on tuotteistettu ulkopuolisen konsultin (Promana Oy) avulla. Tuetun kotona asumisen hintakatto perustuu ulkopuolisen konsultin tekemään kustannuslaskelmaan. Hinta vuodelle 2014 tarkistettiin siten, että kustannusten kasvuksi laskettiin 3%/vuosi vuosille 2012 ja Palvelusetelin arvossa siten huomioidaan jo ilta- ja viikonlopputyön aiheuttamat kustannukset eli yrittäjän on otettava nämä huomioon hinnoitellessaan palveluja. Lähtökohta oli talouden näkökulma yleisen palvelusetelijärjestelmän mukaisesti siitä, että palvelusetelillä kompensoidaan palvelujen kustannukset ja mahdollinen ylimenevä osa jää asiakkaan maksettavaksi. Asiakkaalle ei vastaavasti tule kaupungilta asiakasmaksua. Vaikutusten arviointi / yritysvaikutusten ja asiakasvaikutusten arviointi Palvelusetelin tavoitteena on lisätä asiakkaiden palveluiden valintamahdollisuuksia ja saatavuutta. Mikäli palveluseteli on oikein hinnoiteltu, kysyntä kasvaa ja palveluseteli antaa todellisen vaihtoehdon palvelun hankkimiseksi, joten kululäpinäkyvyyden lisääntyminen parantaa resurssien kohdentamista tehokkaille palveluntuottajille. Palvelusetelijärjestelmässä asiakkaan asema vahvistuu ja monipuolinen tuotantorakenne lisää palveluiden vertailtavuutta. Positiivisten yritysvaikutusten osalta palvelusetelijärjestelmä tukee elinkeinoelämän kehittämistä ja edesauttaa palvelumarkkinoiden kehittymistä sekä tukee pienyrittäjyyttä. Lisäksi palvelusetelijärjestelmä kehittää yksityisen ja julkisen sektorin osaamista, vuoropuhelua ja yhteistyötä. Yrittäjille on järjestetty palvelusetelikokonaisuudesta infotilaisuus keväällä Palvelusetelilailla ei velvoiteta kuulemaan yrittäjiä erikseen, koska kunta päättää palvelusetelin arvon oman tuotantonsa hinnan perusteella. Palvelusetelistä säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (2009/569). Palvelusetelilain 13 :n 1 mom. mukaan tulosidonnaisen palvelusetelin arvon korottamista koskevaan päätökseen ei saa valittamalla hakea

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (18) 32 muutosta. Tästä johtuen perusturva- ja terveyslautakunnan päätökseen on annettu muutoksenhakukielto. Esitys Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Terttu Ruotsalainen: Kuopion kaupungille on saapunut Hoito- ja Kotipalvelu Soili:n kantelu. Kantelussa Hoito- ja Kotipalvelu Soili on esittänyt vaatimuksia, jolloin kyseessä on tosiasiallisesti oikaisuvaatimus, eikä asiaa voida näin ollen pitää kanteluna. Hallintolain 11 :n mukaan hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Hoito- ja Kotipalvelu Soili ei ole asiassa asianosainen, sillä oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei koske yhtiön oikeutta, etua tai velvollisuutta. Edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 13 :n 2 momentin mukaan vain asiakas voi tehdä oikaisuvaatimuksen tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa tai palvelusetelin arvon korottamista koskevaan päätökseen. Näin ollen Hoito- ja Kotipalvelu Soililla ei ole muutoksenhakuoikeutta valituksenalaiseen päätökseen. hylkää oikaisuvaatimuksen, koska Hoito- ja Kotipalvelu Soililla ei ole asiassa muutoksenhakuoikeutta. Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, eikä vaatimus anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Liitteet Kantelu päätöksistä kuopion kaupungin perusturva- ja terveyslautakunnan päätös tuetun k _1_1.pdf Valmistelija Mari Annika Antikainen puh Pekka Savolainen puh Terttu Ruotsalainen puh Lari Tiikasalo puh Aino Hietakorpi puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta hyväksyy henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (18) Asianro 2594/ /2014 Palvelusetelin arvon korotus / suun terveydenhuolto Kuopion perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessa suun terveydenhuollon palvelusetelin käyttöönoton päivystyksen jatkohoitoihin. Jatkohoitojen järjestäminen palvelusetelillä tuotetaan suun terveydenhuollon talousarvioon varatulla määrärahalla. Palvelusetelit myönnetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Asiakaskohtaisen myöntöpäätöksen tekee päivystävä hammaslääkäri. Palvelusetelin arvo määräytyy oman toiminnan kustannusten perusteella siten, että yhden pinnan paikan palvelusetelin arvo on 35,91 ja muiden toimenpiteiden palvelusetelin arvot saadaan Hammaslääkäriliiton toimenpidekertoimen avulla. Suun terveydenhuollon asiakasmaksuja korotettiin vuoden 2014 alusta 6,6 prosentilla. Uusi yhden pinnan paikan palvelusetelin arvo on 38, lähtien. Esitys Terveysjohtaja Jari Saarisen esitys hyväksyy palvelusetelin arvot toimenpiteittäin siten, että yhden pinnan paikan hinta on 38,28 ja muiden toimenpiteiden hinnat määräytyvät sen mukaan. Liitteet 3 Pohja_Juurihoidon hinnasto_laajennettu 2014docx.pdf 4 Toimenpidehinnasto_hinnankorotus_66%_ pdf Valmistelija Maija Tulla puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Perusturva- ja terveyslauta hyväksyy terveysjohtajan esityksen. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (18) Asianro 2563/ /2014 Perusturva- ja terveyslautakunnan soveltamisohjeet toimeentulotuesta Toimeentulotuesta annettu laki (1412/1997, toimeentulotukilaki) on ollut voimassa vuodesta Toimeentulotuella turvataan vähintään perustuslaissa tarkoitettu välttämätön toimeentulo sekä pyritään edistämään henkilön ja perheen itsenäistä selviytymistä. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotuen soveltamisoppaan (2007) mukaan kunnilla on edelleen mahdollisuus antaa omia toimeentulotuen soveltamisohjeita. Näiden ohjeiden tulee kuitenkin huomioida, etteivät ne rajoita viranhaltijoiden harkintaa päätettäessä perheen tai yksilön toimeentulotukioikeudesta. Ohjeiden tarkoituksena on korostaa yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumista eikä niillä voi sivuuttaa lain säännöksiä. Kuopion sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt edelliset toimeentulotuen soveltamisohjeet :ssä 107. Tällä hetkellä toimeentulotukiohjeiden päivitystarve liittyy opiskelijoiden vuokrakustannusten huomioimiseen toimeentulotuessa sekä yleinen vuokrakustannusten nousuun. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut päätöksen, jonka mukaan Kuopion kaupunki on menetellyt virheellisesti siinä, että se on ohjeistuksessaan asettanut yhden asiakasryhmän ilman laissa määriteltyä perustetta eri asemaan kuin muut toimeentulotuen hakijat. Päätöksen mukaan Kuopion kaupungin tulee korjata antamaansa toimeentulotukiohjeistusta opiskelijoiden kohtuullisten asumiskulujen huomioimisessa toimeentulotuessa. Päätöksen mukaan toimeentulotuen hakijoita ei voida asettaa eriarvoiseen asemaan perustuslain 6 :n yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Tällä hetkellä toimeentulotukea hakevan opiskelijan kohtuullisiksi asumiskustannuksiksi huomioidaan Kuopion opiskelija-asuntojen vuokra kokonaisuudessaan ja muiden vuokranantajien kohdalla opiskelijan kohtuullisiksi asumiskuluiksi huomioidaan 252 /kk. Vuodesta 2009, jolloin edellisen kerran on toimeentulotuessa huomioon otettavia vuokria ohjeistettu, on keskimääräinen vuokrataso vuoteen 2013 verrattuna noussut 17,82 % (11 eurosta/m2 12,96 euroon/m2). Keskimääräinen kuukausivuokra Kuopiossa on ollut 12,96 /m2 vuonna Niiralan Kulma Oy:ltä sekä toimeentulotukiasiakkailta ja toimeentulotuen käsittelijöiltä saadun palautteen perusteella tämän hetkisillä toimeentulotuessa huomioitavilla kohtuullisilla vuokrakustannuksilla yli kolmihenkisen perheen on hyvin vaikea löytää Kuopiosta kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. Tämän vuoksi 3 hengen ja sitä isomman perheen kohtuullisia asumiskustannuksia esitetään korotettavaksi suhteessa pienempiin perheisiin. Jatkossa kohtuuhintainen vuokrataso huomioidaan yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan jokaiselta toimeentulotuen hakijalta samalla tavoin niin opiskeli-

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (18) 34 joille kuin muillekin toimeentulotuen hakijoille. Opiskelijat tullaan ohjeistamaan etsimään edullisempaa asuntoa samalla tavoin kuin muutkin toimeentulotuen hakijat. Vaikutusten arviointi Esitys Sosiaalijohtaja Jarmo Rautjärvi esittää, että toimeentulotuessa huomioitaviksi vuokriksi alkaen seuraavaa: 1 henkilö 530 (aikaisemmin 500 ) 2 henkilöä 650 (aikaisemmin 600 ) 3 henkilöä 780 (aikaisemmin 700 ) 4 henkilöä 850 (aikaisemmin 750 ) 5 henkilöä 920 (aikaisemmin 800 ) 6 tai enemmän, lisätään 100 /henkilö Perusturva- ja terveyslautakunnan päättää, että toimeentulotuen soveltamisohjeet hyväksytään siten, että ne tulevat voimaan Valmistelija Niina Koponen puh Jarmo Rautjärvi puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta hyväksyy sosiaalijohtajan esityksen. Päätös Merkittiin, että lautakunnan jäsenille saatettiin tiedoksi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätökset dnro 3014/4/13 ja dnro 684/4/13. hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (18) Asianro 448/ /2014 Tiedonantoja Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan pöytäkirjaote ( )/ Lastensuojelun ostopalvelujen toimintaa koskevat kantelut. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksatuspäätös POSELY/420/2014/ Pakolaisten vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien erityiskustannusten korvaaminen. Kustannuksia korvataan ,79 euroa ajalta Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksatuspäätös POSELY/419/2014/ Pakolaisten vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien erityiskustannusten korvaaminen. Kustannuksia korvataan ,31 euroa ajalta Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksatuspäätös POSELY/418/2014/ Pakolaisten vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien erityiskustannusten korvaaminen. Kustannuksia korvataan ,80 euroa ajalta Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksatuspäätös POSELY/417/2014/ Pakolaisten vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien erityiskustannusten korvaaminen. Kustannuksia korvataan ,98 euroa ajalta Valviran päätös Dnro 1211/ /2014 / Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen / Sf Optical Holding Oy Ab, Porkkalankatu 7 A, Helsinki. Uusi terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja on laillistettu optikko Ismo Tapio Kivinen toimipisteessä Sf Optical Holding Oy Ab, City-Optiikka Synsam, Puijonkatu 23 (Sektori), Kuopio. Terveysjohtaja Jari Saarisen antama yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön tarkastuskertomus käyttöönottotarkastuksesta / S- työterveys Kuopio ry, Tasavallankatu 26, Kuopio. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISA- VI/4310/0a /2013 / Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / Liikuntakeskus Kunnonsali Oy, toimipaikka: Liikuntakeskus Kunnonsali, Ajurinkatu 16, Kuopio. Tuotettavat palvelut: hieronta (toimipaikassa ja potilaan kotona/ asiakkaan tiloissa), fysioterapeuttinen toiminta. Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ISA- VI/4310/0a /2013 / Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta / Liikuntakeskus Kunnonsali Oy, Ahlströminkatu 23, Varkaus.

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (18) 35 Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISA- VI/3912/0a /2013 / Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen /PSA Consulting Oy, toimipaikka: c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kuopio Bioteknia, Neulaniementie 2, Kuopio. Tuotettavat palvelut: lääkäripalvelut avohoidossa, kuvantamispalvelut. Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ISA- VI/3912/ /2013 / Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta / PSA Consulting Oy, Pöljänsalmentie 225, Siilinjärvi. Valviran päätös Dnro 9857/ / Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / HealH Oy, Metsolantie 10, Vahto. Tuotettavat palvelut: Lääkäripalvelut avohoidossa, sairaanhoitajan palvelut, fysioterapeuttinen toiminta. Toimintakunnat: Suomen kunnat. Lupa korvaa aluehallintovirastojen (aik. lääninhallitusten) palvelujen tuottajalle myöntämät aikaisemmat luvat. Aikaisempien lupien lopettamisesta on tehty merkintä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Toiminnan aloittamispäivä Valviran ilmoitus Dnro 9857/ /2013 / Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta / HealH Oy, Metsolanteie 10, Vahto. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös POSELY/156/ /2013 / Entisen Neuvostoliiton alueelta Suomeen muuttaneista henkilöistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen. Toimeentulotuen maksamisesta aiheutuneita kustannuksia korvataan yhteensä ,27 euroa. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/953/ /2014 / Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti / Jauhiainen Heta Annika, toimipiste: Tmi Heta Jauhiainen, Tikaskatu 5-7, Kuopio. Tuotettavat palvelut: kotipalvelu: kodinhoidoapu, - vanhukset, kehitysvammaiset. Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ISA- VI/1009/ /2014 / Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalihuollon palvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen / Perhe- ja Palvelukodit Suomalainen Oy, Rantaviita 2, Kuopio. Vastuuhenkilöksi lukien vaihtunut sairaanhoitaja Juha Samuli Suomalainen toimintayksikössä: Palvelukoti Veeruska, Savulahdentie 352, Vartiala. Valviran päätös Dnro 1418/ /2014 / Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen / Medishare Oy, Sibeliuksenkatu 3 A 20, Turku. Uusi toimipaikka: c/o Lääkäriasema Cantti Oy, Ajurinkatu 16, Kuopio. Tuotettavat palvelut: lääkäripalvelut avohoidossa. Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja on neurologian erikoislääkäri Juha-Pekka Erälinna. Terveysjohtaja Jari Saarisen antama yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön tarkastuskertomus käyttöönottotarkastuksesta / A & A Optiikka Oy / Optikko Kallio, Haapaniemenkatu 21, Kuopio.

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (18) 35 Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ISA- VI/981/ /2014 / Yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen / Sakara Trials Oy. Toiminta loppunut seuraavissa toimipaikoissa: /o Lääkäriasema Cantti, Hapelähteenkatu 40, Kuopio, c/0 Terveystalo Kuopio, Asemakatu 22-24, Kuopio. Valviran ilmoitus Dnro 1549/ /2014 / Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen / Coronaria Hammaslääärit Oy. Toiminta loppunut toimipaikassa c/o Kuopion Hammasasema Oy, Haapaniemenkatu 38 B, Kuopio. Valviran ilmoitus Dnro 1017/ /2014 / Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen / Plus Terveys Oy. Toiminta loppunut toimipaikassa: Plus Terveys Oy c/o Haapaniemenkatu 38 B, Kuopio, os. Haapaniemenkatu 38 B, Kuopio. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksatuspäätös POSELY/124/ /2014 / Laskennallinen korvaus alkukartoituksen järjestämisestä. Korvauksia maksetaan euroa ajalta Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksatuspäätös POSELY/30/ /2014 / Pakolaisten vastaanotosta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen. Korvauksia maksetaan yhteensä ,83 euroa ajalta Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksatuspäätös POSELY /123/ /2014 / Pakolaisten vastaanotosta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen. Korvauksia maksetaan (tulkkauskustannukset) yhteensä ,16 euroa ajalta Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksatuspäätös POSELY/136/ /2014 / Pakolaisten vastaanotosta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen. Kustannuksia maksetaan (toimeentuloja kotoutumistuet) yhteensä ,17 euroa ajalta Pohjois-Savon liiton maksatuspäätös 4/4, /Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit, ohjelmakausi / Hyvinvointikioski. Maksatuskaudelta kustannuksia maksetaan ,71 euroa. Itä-Suomen aluehallintoviraston kirje ISAVI/2591/ /2013 / Lapsiperheiden kotipalvelu Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa 2013 Luettelo perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden viranhaltijapäätöksistä ajalta on esityslistan liitteenä. Liitteet 5 viranhaltijapäätökset pdf Valmistelija Terttu Ruotsalainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (18) 35 Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa viranhaltijapöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että puheenjohtaja välitti vuoden omaishoitajaksi valitun Maija Kuosmasen kiitokset perusturva- ja terveyslautakunnalle.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (24) Perusturva- ja terveyslautakunta 25.02.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (24) Perusturva- ja terveyslautakunta 25.02.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (24) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00 18.15 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 4 krs, lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (31) Perusturva- ja terveyslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (31) Perusturva- ja terveyslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (31) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15.00 18.37 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. kerros, ltk:n kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (26) Perusturva- ja terveyslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (26) Perusturva- ja terveyslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (26) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00 18.25 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 4. krs, lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 101 19.11.2013. 101 Asianro 351/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 101 19.11.2013. 101 Asianro 351/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 101 Asianro 351/00.02.03/2013 Tiedonantoja Kuntaliiton yleiskirje 19/80/2013 /7.11.2013 / Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 80 24.09.2013. 80 Asianro 351/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 80 24.09.2013. 80 Asianro 351/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 80 Asianro 351/00.02.03/2013 Tiedonantoja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksatuspäätös 12.9.2013 POSELY/1244/05.13.05/2013, Pakolaisten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 122 16.12.2014. 122 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 122 16.12.2014. 122 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 122 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/2780/05.06.04/2014. Toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 66 19.08.2014. 66 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 66 19.08.2014. 66 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) 66 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja POSELY/1134/2014, 7.8.2014 / Pakolaisten vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien erityiskustannusten korvaaminen. Kustannuksia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 7 27.01.2015. 7 Asianro 540/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 7 27.01.2015. 7 Asianro 540/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (1) 7 Asianro 540/00.02.03/2015 Tiedonantoja Valviran ilmoitus 15.1.2015 Dnro 117/06.01.00.02/2015, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 74 23.09.2014. 74 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 74 23.09.2014. 74 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 74 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 8.8.2014 ISA- VI/2424/04.01.04/2014, Ilmoitus yksityisen ilmoituksenvaraisen

Lisätiedot

Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010. Kuopio

Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010. Kuopio 0 Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 Kuopio 2011 Pohjois-Savon liiton julkaisu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 51 19.05.2015. 51 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 51 19.05.2015. 51 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 51 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston kirje 27.4.2015 ISAVI/1350/04.02.02/2015, Ilmoitus palvelujen tuottajan osoitteen muutoksesta/kuopion

Lisätiedot

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Laukaan kunta Perusturvaosasto PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Hyväksytty perusturvalautakunnassa 13.3.2013 Tehty indeksitarkistukset 1.1.2014 lukien 1 Säädösperusta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2014

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2014 Liite 6 Perusturvalautakunta 17.12.2013 154 PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen 2 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje vuonna 2014 Säädösperusta

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2015 1 (29) Kaupunginhallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2015 1 (29) Kaupunginhallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2015 1 (29) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 5/2014 Kokousaika 19.8.2014, klo 17.00 18.23 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 34-42 ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2012 Sivu 3. 1 / 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2012 Sivu 3. 1 / 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2012 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 26 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 27 Liite 1 Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010/ Perusturvapalvelut Liite 1 ja 2

Otsikko Sivu. 14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010/ Perusturvapalvelut Liite 1 ja 2 HAILUODON KUNTA 24.3.2011 13 KOKOUSAIKA Torstai 24.3.2011 klo 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 valinta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 67 16.06.2015. 67 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 67 16.06.2015. 67 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 67 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja TE-palvelujen päätös 5.6.2015 POS/ELY/870/2015, Pohjois-Savon TEtoimiston päätös työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.2.2013 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

PALVELUSETELI SAULI KEKÄLÄINEN 27.11.2012

PALVELUSETELI SAULI KEKÄLÄINEN 27.11.2012 PALVELUSETELI SAULI KEKÄLÄINEN 27.11.2012 LAKI PALVELUSETELISTÄ V. 2004 (SOSIAALIHUOLTOLAKI 3 A LUKU) Antaa kunnille mahdollisuuden järjestää palveluja kotona asuville uudella tavalla: kunnat voivat järjestää

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Perusturvalautakunta 10.02.2015 AIKA 18:00-21:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 20 13 EHDOTUS ASKOLAN KUNNAN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 107 18.11.2014. 107 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 107 18.11.2014. 107 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 107 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 4/2014. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2015. Itä-Suomen Aluehallintoviraston

Lisätiedot