88 Siivouspalvelun palveluseteliyrittäjän vahvistaminen siivouspalvelun tuottajaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "88 Siivouspalvelun palveluseteliyrittäjän vahvistaminen siivouspalvelun tuottajaksi"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika Tiistai klo 16:00 17:45 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 88 Siivouspalvelun palveluseteliyrittäjän vahvistaminen siivouspalvelun tuottajaksi Kotipalvelun tukipalveluna järjestettävän palvelusetelisiivouspalvelun myöntämiskriteerien tarkistaminen ja järjestäminen lukien Jatkuvasta ja säännöllisestä kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta perittävät asiakasmaksut lukien Ensihuoltosopimuksen hyväksyminen SPR:n Kolarin osaston kanssa Kolarin kunnan sosiaalitoimen valmiussuunnitelma Väliraportti sosiaali- ja terveystoimen talousarvion 2012 toteutumisesta ja talousarvion muuttaminen sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueen osalta 94 60, 61 Vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelmat sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueella Kunta- yms. laskutus ja muilta kuin Suomessa asuvilta perittävät asiakasmaksut 96 Saapuneet kirjeet 97 Viranhaltijoiden päätösten tiedoksi saattaminen 98 Muut asiat Sopimus ensihoitopalvelusta Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kolarin kunnan välillä

2 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 140 Kokousaika Tiistai klo 16:00 17:45 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet Hietanen Markku, jäsen jäsenet Hiltunen Ahti, jäsen Kauppinen Helena, jäsen Koivumaa Eija, jäsen Koivumaa Kari, puheenjohtaja Kumpula Keijo, jäsen Pääkkölä Hilde, jäsen Satta Pirjo, varapuheenjohtaja Vaattovaara Birgitta, jäsen Muut saapuvilla Harju Lahja esittelijä olleet Möykkynen Pekka, kunnanhallituksen edustaja Vaattovaara Kyllikki, pöytäkirjanpitäjä Marjamaa, Anri asiantuntijana :ien kohdalla klo 16:00-16:40 Poissa Tiensuu Jaakko, kunnanhallituksen puh.johtaja Havanka Heikki, kunnanjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Birgitta Vaattovaara ja Markku Hietanen. Pöytäkirjan allekirjoitus Kari Koivumaa puheenjohtaja Kyllikki Vaattovaara pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Kolari Allekirjoitukset Birgitta Vaattovaara Markku Hietanen Pöytäkirja on pidetty Sosiaali- ja terveystoimisto klo ja yleisesti nähtävänä Kyllikki Vaattovaara toimistonhoitaja

3 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 141 SIIVOUSPALVELUN PALVELUSETELIYRITTÄJÄN VAHVISTAMINEN SIIVOUSPALVELUN TUOTTAJAKSI Sos-terv.ltk 88 Sos.ohj. Kolarin kunnassa on käytössä palveluseteli kotipalvelun tukipalveluna järjestettävässä siivouspalvelussa jo vuodesta 2009 lukien. Lain sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä ( /569) 4 :n mukaan kunnan tulee hyväksyä ne yksityiset palvelujen tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä. Lain 5 :n mukaan palvelujen tuottajien hyväksymisen edellytykset ovat: - palvelujen tuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin; - palvelujen tuottaja täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) asetetut vaatimukset; - palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta; - palvelun tuottajalla on potilasvahinkolain (585/1986) mukainen vakuutus tai muu vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vastuuvakuutuskäytäntöä ja - palvelun tuottaja täyttää kunnan erikseen asettamat asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyvät taikka muut vastaavat vaatimukset. Ehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa Safiira - yrityksen (Annalea Nivan) kunnan palveluseteliyrittäjäksi lukien ja valtuuttaa sosiaaliohjaajan allekirjoittamaan sopimuksen yrittäjän kanssa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 142 KOTIPALVELUN TUKIPALVELUNA JÄRJESTETTÄVÄN PALVELUSETELISIIVOUSPALVE- LUN MYÖNTÄMISKRITEERIEN TARKISTAMINEN JA JÄRJESTÄMINEN LUKIEN Sos-terv.ltk 89 Sos.ohj. Kolarin kunnan kotipalvelun tukipalveluista siivouspalvelu on järjestetty vuodesta 2009 alkaen palvelusetelillä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä ( /569) annetun lain mukaan kunta päättää palvelusetelin käyttöönotosta ja sen laajuudesta. Kunta hyväksyy yksityiset palveluntuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä. Vuoden 2011 tilaston mukaan palveluseteli on myönnetty 41 henkilölle ja 17 henkilöä on saanut kielteisen päätöksen. Palvelusetelisiivousyrittäjiä on 5, joista yksi lopetti toiminnan lokakuussa Ikääntyneiden siivousavun tarve kasvaa ikääntyneiden määrän kasvaessa. Kotipalveluhenkilöstön työnkuva painottuu hoidolliseen työhön, jolloin perusteellisemman siivoustyön tekee tarvittaessa yksityinen yrittäjä. Palveluseteli myönnetään asiakkaille, joiden toimintakyky on alentunut siivouksen suhteen ja joiden tulot eivät ylitä säädettyjä tulorajoja. Kunta tiedottaa palvelusetelitoiminnasta, tekee palvelusetelistä asiakaskohtaisen päätöksen jonka jälkeen asiakas ja yrittäjä sopivat palvelusta. Lapin yliopiston sosiaalityön opiskelijaa on pyydetty tekemään selvitys palvelusetelin toimivuudesta Kolarissa palvelun käyttäjän ja yrittäjän kokemana. selvitys, liite nro 55 Selvityksen asiakaskohderyhmäksi valittiin kylillä asuvat vanhukset. Selvityksessä tehtiin 19 kirjallista kyselyä ja 6 asiakasta haastateltiin. Yrittäjätilaisuus pidettiin , jonka jälkeen selvityksen tekijä haastatteli yrittäjiä puhelimitse. Selvityksen ja käytännön kokemuksen mukaan palvelusetelitoiminnan keskeinen haaste on saada tarpeeksi yrittäjiä toteuttamaan palvelusetelisiivousta. Kunnan pitkät etäisyydet vaikeuttavat palvelun saatavuutta. Yrittäjillä on lähietäisyydellä siivouskohteita ja he eivät ehdi hoitaa tällä hetkellä enempää asiakkaita. Yrittäjiä tulisi olla

5 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 143 enemmän. Selvityksen mukaan myös asiakastiedotusta tulisi lisätä. Yrittäjien kannalta kunnan laskutuskäytäntöä tulisi tarkastella. Mikäli matkat korvattaisiin yrittäjille, se voisi edistää asiakkaiden mahdollisuutta saada kotipalvelun tukipalveluna siivouspalvelua tasapuolisesti ympäri kuntaa. Yrittäjälistalle on loka-marraskuussa pyritty saamaan uusia yrittäjiä eri keinoin. Yksi uusi palveluseteliyrittäjä aloittaa joulukuussa. Nykyiset palvelusetelin tulorajat ovat seuraavat sosiaali- ja terveyslautakunnan mukaisesti: Perhekoko Tuloraja euroa/kuukausi Palvelusetelin arvo euroa/tunti/seteli 1 enint enint Ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää seuraavasti: Palveluseteli voidaan myöntää henkilölle, joka sairauden, vamman tai toimintakyvyn alentumisen vuoksi ei itse pysty huolehtimaan siivouksesta. Toimintakyvyn arvioi sosiaaliohjaaja tai hänen valtuuttamansa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen. Toimintakyvyn arvioinnissa voidaan käyttää Rava -toimintakykymittaria. Palveluseteli voidaan myöntää henkilölle alkaen seuraavissa tulorajoissa: Perhekoko Tuloraja brutto/e/kk Palvelusetelin arvo euroa/tunti/seteli 1 enint enint Jos kotitalouden henkilömäärä on kahta suurempi korotetaan tulorajaa

6 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu e/hlö. Kela:n maksamaa hoito- tai vammaistukea ei oteta tulona huomioon. Kriteerit täyttävälle hakijalle voidaan myöntää korkeintaan kolme palveluseteliä siivoukseen kuukaudessa (3 h). Kuluvan vuoden palveluseteleitä ei voi siirtää seuraavalle kalenterivuodelle. Siivous voi olla palvelusetelin saajan asunnon perussiivousta, suursiivousta tai esimerkiksi ikkunanpesua. Yrittäjä ja asiakas tai hänen edustajansa käyvät yksityiskohtaisemmin palvelun sisällön läpi palvelun alkaessa. Asiakas maksaa itse hankkimastaan palvelusta ns. omavastuuosuuden yrittäjälle. Omavastuuosuus on summa joka saadaan kun yrittäjän tuntihinnasta vähennetään kunnan maksama osuus eli palvelusetelin arvo /tunti. Kunta hyväksyy palvelusetelillä toteutettavan siivouspalvelun tuottajaksi kaikki ne palveluntuottajat, jotka täyttävät seuraavat kriteerit: palveluntuottajan tulee olla merkittynä ennakkoperintärekisteriin palveluntuottajalla tulee olla vastuuvakuutus palveluntuottajan tulee täyttää yksityisessä sosiaalipalvelulaissa (922/2011) asetetut vaatimukset: palveluntuottaja on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen kuntaan, jonka alueella palveluja tuotetaan, palveluntuottaja laatii omavalvontasuunnitelman, palveluntuottaja sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen, hyvään laatuun ja luotettavuuteen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan puolesta sopimukset allekirjoittaa sosiaaliohjaaja. Yrittäjille maksetaan palvelusetelisiivousasiakkaiden käyntien kilometrikorvaukset kulloinkin voimassaolevan verohallinnon päätöksen (v ,45 e/km, 9 ) mukaan alkaen, kuitenkin niin, että mikäli yrittäjä asuu muussa kuin Kolarin kunnassa, korvataan kilometrit vain Kolarin kuntarajojen sisäpuolella. Matkoja korvataan enintään viisi matkaa kuukaudessa yrittäjää kohden. Matka ensimmäisen asiakkaan luo ja siitä seuraavan asiakkaan luo ja sieltä paluu takaisin tarkoittaa yhtä matkaa saman vuorokauden aikana. Laskusta tulee ilmetä ajetut kilometrit ja mistä mihin on ajettu. Yrittäjä laskuttaa palveluseteliasiakkaiden kunnan maksuosuuden 1-3 kuukauden jaksoissa - kuitenkin niin, että kalenterivuoden vaihtuessa

7 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 145 laskutetaan kaikki päättyvän vuoden laskutukset. Yrittäjän lopettaessa tai uuden yrittäjän aloittaessa palvelusetelisiivojana muutoksesta tiedotetaan kunta tiedottaa lehdessä. Asiakkaille lähetetään kerran vuodessa henkilökohtaisesti postitse luettelo kunnan hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä. Mikäli asiakkaan toimintakyky on laskenut siivouksen suhteen sairauden vamman tai esim. korkean iän perusteella, mutta hän ei kuitenkaan saa tulojensa perusteella palveluseteliä, asiakas voi ostaa siivouspalvelun ilman arvonlisäveroa, mikäli hän ostaa siivouspalvelun joltakin kunnan hyväksymältä palvelusetelisiivouspalvelu yrittäjältä. (Arvonlisäverolaki 1501/1993, 37 ). Tällöin yrittäjän on tehtävä asiakkaan kanssa tukipalvelusuunnitelma. Asiakas hakee palvelun ostoon taloudellisen tuen verottajalta kotitalousvähennyksenä. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 146 JATKUVASTA JA SÄÄNNÖLLISESTÄ KOTIPALVELUSTA JA KOTISAIRAANHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT LUKIEN Sos-terv.ltk 90 Sos.ohj. Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ( /912) 3 säätää kotona annettavasta palvelusta siten, että jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Säännölliseksi kotipalveluksi katsotaan yhden tai useammin viikossa jatkuvasti annettava kotipalvelu. Mikäli kotipalveluasiakas saa myös säännöllistä kotisairaanhoitoa, kotona annettavaan palveluhintaan yhdistetään myös kotisairaanhoidon käynti. Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Maksuprosentit ja tulorajat ovat tällä hetkellä seuraavat: Jäljempänä mainitun maksuprosentin osoittama euromäärä tulorajan ylittävistä kuukausituloita: 1) käyntipäivät/vko %:n maksu Maksuprosentit ja tulorajat: henkilömäärä tuloraja e/kk maksu-% lukien % ym. kuukausimaksusta % ym. kuukausimaksusta 1 25 % ym. kuukausimaksusta

9 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu Tulorajan korotus (hlömäärä suurempi kuin kuusi) e/hlö 321 Maksuprosenttia alennetaan 1 %/hlö Kolarissa käytetään säännöllisen kotipalvelun asiakasmaksuissa tällä hetkellä ns. vuorokausiperusteista asiakasmaksua. Kunnissa on yleisimmin käytössä ns. tuntiperusteinen asiakasmaksu. Kuntien maksukäytäntöjä on selvitetty tarkemmin PaKaste 2 kehittäjätyöntekijän työskentelyjaksolla. Työskentelyjaksolla on kuultu asiakaskehittäjää ja kotipalvelun maksuprosessiin liittyviä eri viranhaltijoita. On myös tehty maksukäytäntöjen kuntavertailuja ja koelaskelmia eri asiakasmaksutaulukkojen vaikutuksista verrattuna nykyiseen käytäntöön. Kustannusvaikutusten lisäksi muita vaikutuksia on arvioitu IVA eli ihmisiin vaikutusten arviointi mallilla. IVA-arviointi kotipalvelun maksuperusteiden muutoksesta, liite nro 56 Ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa jatkuvan ja säännöllisen kotipalvelun maksutaulukoksi lukien Hlö Tuloraja Kotipalvelun tarve kuukaudessa e/kk h/kk- 5h/kk 11h/kk 20h/kk 29h/kk 44h/kk 60h/kk % % % % % % % Kun henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 321 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Maksu voi olla enintään 25 e tuntia kohden. Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan tulee sisällyttää sekä säännöllinen kotisairaanhoito että säännöllinen kotipalvelu.

10 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 148 Asiakkaan hoito- ja palvelutarpeen muuttuessa pysyvästi, tarkistetaan hänen hoito- ja palvelusuunnitelmansa ja palvelumaksu. Samoin maksukyvyn muuttuessa olennaisesti, hänen kuukausimaksunsa tarkistetaan. Tuloina otetaan huomioon (asiakasmaksuasetus 27 ) palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot (bruttokuukausitulot) sekä veroista vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Tuloina ei oteta huomioon (asiakasmaksuasetus 29 ) lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, kuntoutusrahalain (611/1991) mukaista ylläpitokorvausta, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/1990) mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. Maksun periminen palvelun keskeytyessä (asiakasmaksuasetus 32 ) Säännöllisen kotona annettavan palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi, kuukausimaksua ei peritä viittä vuorokautta ylittävältä ajalta. Jos kotona annettava palvelu keskeytyy lyhyemmäksikin ajaksi kunnasta johtuvasta syystä tai palvelun saajan ollessa kunnallisessa laitoshoidossa, ei kuukausimaksua peritä myöskään mainitulta viiden vuorokauden ajalta. Kotipalvelumaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa siltä osin kun maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 11 ). Alennusta harkittaessa perusteena käytetään toimeentulotukinormistoa, jossa huomioidaan kotitalouden nettotulot sekä esim. terveydenhoitoja asumismenot. Maksunalennusta haetaan kirjallisesti ja siihen liitetään tositteet asumis- ja terveydenhuoltomenoista sekä mm. pankkitilien saldotiedot ja tietoa muusta varallisuudesta. Maksunalennusta ei myönnetä mikäli henkilöllä on säästöjä yli 4000 euroa.

11 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 149 Päätös Kotipalveluasiakkaille ja heidän omaisilleen tullaan järjestämään tiedotustilaisuus muutoksia koskien klo kunnanvaltuuston salissa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

12 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 150 ENSIHUOLTOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN SPR:N KOLARIN OSASTON KANSSA Sos-terv.ltk 91 Kunnan on järjestettävä sosiaalihuoltolain nojalla sosiaalipalvelut asukkailleen ja kiireellisissä tapauksissa huolehdittava niiden järjestämisestä myös muille kunnassa oleskeleville henkilöille. Kunnan on varauduttava tehtäviensä hoitamiseen kaikissa olosuhteissa. Niiden tulee varmistaa valmiussuunnitelmilla ja etukäteisvalmisteluin tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa. Häiriötilanteita voivat olla esimerkiksi poikkeukselliset sääolosuhteet, pitkät sähkökatkokset tai onnettomuudet. Valtioneuvoston joulukuussa 2010 hyväksymässä yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa korostetaan kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyön merkitystä valtion viranomaisten ohella yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa. Sosiaalitoimi on valmistellut sopimusta SPR:n Kolarin osaston kanssa, jonka mukaan osaston vapaaehtoisia toimijoita voidaan hälyttää sosiaalitoimen avuksi häiriötilanteessa kuten mm. muonituksen järjestämisessä ja jakelussa ja hätämajoituksen järjestämisessä sekä ensiavussa ja terveydentilaan liittyvien tarpeiden kartoittamisessa. Sopimuksen mukaan kunta korvaa mm. vapaaehtoisten matka- ja muonituskuluja sekä tarvike yms. kustannuksia. Sopimus, liite nro 57 Ehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä oheisen sopimuksen, joka tulee voimaan lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 151 KOLARIN KUNNAN SOSIAALITOIMEN VALMIUSSUUNNITELMA Sos-terv.ltk 92 Sosiaalitoimen valmiussuunnitelma on päivitetty. Aiemmasta päivityksestä on pitkä aika ( sosiaali-terveyslautakunnan käsittely). Lapin aluehallintovirasto on pyytänyt päivitettyä valmiussuunnitelmaa tiedokseen vuoden loppuun mennessä. Valmiussuunnitelma, liite nro 58 Ehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen valmiussuunnitelman ja antaa sen tiedoksi myös Lapin aluehallintovirastolle. Päätösehdotus hyväsyttiin.

14 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 152 VÄLIRAPORTTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION 2012 TOTEUTUMISESTA JA TALOUSARVION MUUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN OSALTA Sos.terv.ltk 93 Tammi- lokakuun 2012 osalta raportointi talousarvion toteutumisesta. Käyttötalousosan ulkoiset nettomenot tulosalueittain (1000 euroa): Tp11 TA12 Tot12 kk 1-10 Kä- % Sosiaalipalvelut ,5 Toimeentuloturva ,7 Ymp.terveydenhuolto ,0 Kansanterveystyö ,3 YHTEENSÄ ,5 Väliraporttitaulukko tulosyksiköittäin, liite nro 59 Päävastuualueen käyttöprosentti tammi- lokakuulta on 86,5 ja se ennakoi vähintään n. 4 %:n ylitystä. Kertamenona hallintokunnalle kirjatut jaksotetut palkat ,50 euroa, heikentävät toteutumista. Kirjauksesta huolimatta voi olla, että henkilöstökuluihin sivukuluineen varatut määrärahat joulukuun vuosilomista, arkipyhistä ja niistä aiheutuvista sijaistarpeista huolimatta aika lähelle riittänevät koko vuoden mittakaavassa. Sosiaalipalvelujen tulosalueella kokonaiskäyttö on 85,80 %, jossa on selkeää ennakoimattomista tarpeista aiheutuvaa lisämäärärahan tarvetta. Pääasiallinen syy lisärahoitukseen johtuu vanhusten asumispalvelujen osalta ostopalvelusta toiselta kunnalta, yllättävästä henkilöstön lisätarpeesta kohderyhmän vaikeahoitoisuuden vuoksi. Lisäksi Valtiokonttorilta saatavat korvaukset tulevat jäämään budjetoitua pienemmiksi sekä vanhusten asumispalveluissa että vanhusten avohoidossa.

15 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 153 Muissa vanhusten ja vammaisten palveluissa etenkin henkilökohtaisen avun, asuntojen muutostöiden ja kuljetuspalvelujen tarve on ollut ennakoimatonta vahvistettuun talousarvioon nähden. Määrärahan tarpeen ennakoidaan hiukan alittuvan vammaisten avo- ja laitoshoidossa sekä päihdehuollossa. Toimeentuloturvan tulosalueella kokonaiskäyttö on 69,70 %. Avustuksissa kotitalouksille eli myönnetyissä toimeentulotuissa käyttö on 74,60 %. Askel askeleelta hankkeen kuntaosuutta ei ole vielä laskutettu ja kelalle maksettavat työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat nousseet loppuvuodesta. Näin ollen tulosalue toteutunee suunnitellusti ali- tai ylityksittä. Ympäristöterveydenhuollon tulosalueella kokonaiskäyttö on 89 %. Maksutuotot alittavat niille annetun arvion ja eläinlääkintähuollon osalta palkkamenot ylittyvät. Näin ollen tulosalueelle varatut määrärahat eivät täysin riitä. Kansanterveystyön tulosalueella kokonaiskäyttö on 87,30 %, jossa on selkeää ennakoimattomista tarpeista johtuvaa lisämäärärahan tarvetta. Pääasiallinen syy on toimintatuottojen heikko toteutuminen mm. täyskustannuskorvausten, eu -sairaanhoitokorvausten ja ns. kotikuntakorvausten osalta. PaKaste -hankkeen työskentelyjaksoista on syntynyt palkkamenoja, joista hankekorvausten saanti siirtyy vuodelle Määrärahan tarpeen ennakoidaan hiukan alittuvan terveystoimen hallinnossa ja hammashuollossa. Erikoissairaanhoidon käyttö on 90,10 %. Raportin ottamisen jälkeen on saapunut euron lisälasku, joka tulee heikentämään entisestään erikoissairaanhoidon toteutumaa. Kalliin hoidon tasauksien määrästä ei ole tietoa tässä vaiheessa kuluvaa vuotta. Ne selviävät helmi-maaliskuussa Ehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2012 talousarviota muutetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintamenot/palvelujen ostot kohtaa eurolla. Lisämäärärahatarpeen johdosta kunnan suunniteltua tulosta pienennetään vastaavalla summalla. Päätösehdotus hyväksyttiin.

16 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 154 VUODEN 2013 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEELLA Sos-terv.ltk 94 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle Käyttötalouden määrärahat on vahvistettu siten, että sitova määräraha on päävastuualueen toimintakate. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio 2013, määrärahat (ulkoiset nettomenot) osamäärärahoittain tulosalueille: Sosiaalipalvelut Toimeentuloturva Ympäristöterveydenhuolto Kansanterveystyö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHT Käyttösuunnitelma vuodelle 2013 (ulkoiset määrärahat) toiminnallisine tavoitteineen tulosalueiden ja tulosyksiköiden osalta. liite nro 60 liite nro 61 Ehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion vuodelle 2013 käyttösuunnitelman liitteiden 61 ja 62 mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin.

17 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 155 KUNTA- YMS. LASKUTUS JA MUILTA KUIN SUOMESSA ASUVILTA PERITTÄVÄT ASIA- KASMAKSUT Sos-terv.ltk 95 Kuntalaskutuksessa (kiireellinen avosairaanhoito ja kiireellinen hammashoito sekä laitoshoito) sekä sopimuslaskutuksessa sekä tapaturmaja liikennevahingoissa (vakuutusyhtiöt) käytettävät hinnat lukien: Terveyskeskus *avoterv.-sair.hoitokäynti (neuvolakäynti) *avosairaanhoitokäynti -lääkärillä -hoitajalla *laboratoriokäynti *röntgenkäynti *hammashoitokäynti *laitoshoito *laitoshoito/sotainvalidit *avoterv.-sair.h.käynti/sotainvalidit (nla) *avosairaanhoitokäynti/sotainvalidit *laboratoriokäynti/sotainvalidit *röntgenkäynti/sotainvalidit *fysioterapian ryhmäkäynti *fysioterapiakäynti Vanhustyö *Palvelukoti Tanna/sotainv/hoitop *kotipalvelu/sotainvalidit *ateriapalvelut/sotainvalidit turvapuhelin 62,99 e/käynti 115,34 e/käynti 69,78 e/käynti 22,11 e/käynti 45,36 e/käynti 104,50 e/käynti 214,11 e/hoitopv 245,81 e/hoitopv 63,58 e/käynti 120,20 e/käynti 22,33 e/käynti 46,11 e/käynti 31,27 e/kerta/hlö 93,81 e/käynti 147,84 e/hoitopv 38,27 e/työtunti 9,00 e/ateria 31,11 e/kk/puh Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 24 :n mukaan muulta kuin Suomessa asuvalta voidaan periä enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu. Asiakasmaksut (muualta kuin Suomessa asuvilta) *avosairaanhoitokäynti (lääkärillä) *avosairaanhoitokäynti (hoitajalla) *laboratoriokäynti *röntgenkäynti *hammashoitokäynti *lyhytaikainen laitoshoito 115,34 e/käynti 69,78 e/käynti 22,11 e/käynti 45,36 e/käynti 104,50 e/käynti 214,11 e/hoitopv Korvauslaskelmat liite nro 62 Ehdotus

18 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 156 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy yllämainitut maksut lukien - kunta ja sopimuslaskutuksessa sekä vakuutusyhtiölaskutuksessa (tapaturma- ja liikennevahingot) - muualta kuin Suomessa asuvalta perittävät asiakasmaksut. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

19 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 157 SAAPUNEET KIRJEET Sos-terv.ltk Sosiaali- ja terveysministeriö; ; Jokaiselle kehitysvammaiselle oikeus yksilölliseen asumiseen ja palveluun ; omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna Korkein hallinto-oikeus; - korkeimman hallinto-oikeuden päätös , korkeimman hallinto-oikeuden päätös , Aluehallintovirasto ; Valtioneuvoston neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta antaman asetuksen (338/2011) toimeenpano kunnassa Ulla Ylläsjärven vastaus Aluehallintovirasto ; Hoitohenkilöstömäärän riittävyys palvelukoti Tannassa 05 Selvitys Lapin aluehallintovirastolle koskien kantelua, joka ratkaistiin /perusturvajohtajan selvitys 06 Valvira ; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Valmius Hyvinvointiin Group Oy ; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/valmius Hyvinvointiin Group Oy ; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ LähiTerveys Oy ; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/lähiterveys Oy 07 Keva, ; Eläinlääkäreiden palkkion enimmäismäärä vuodelle 2013/Yleiskirje 2/ Kuntaliitto, ; Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnat 09 Lapin sairaanhoitopiiri ; Kuntakäynti Kolarissa Kunnanhallitus, ; - Hallintokuntien pöytäkirjat - Lupa lähihoitajan toimen täyttämiseen sosiaali- ja terveystoimessa - Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 11 Lausunto palvelutasopäätökseen , Ulla Ylläsjärvi 12 Kunnanhallitus, ; Hallintokuntien pöytäkirjat

20 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu Lapin sairaanhoitopiiri; Potilasasiamiehen sijaisuus, ja potilasasiamiehen toimintakertomus ajalta Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta ; Sosiaalipäivystyksen puhelimitse tapahtuva etupäivystys/palveluntuottajan hyväksyminen ajalle (+optiot 1+1 vuotta) Ehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

21 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 159 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN Sos-terv.ltk 97 Hallintosäännön 9-13 :ien mukaan osastopäällikkö ja tulosalueen ja tulosyksikön esimiehet ratkaisevat alaisiaan koskevia henkilöstöasioita sekä käyttävät sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueen johtosäännön mukaista ratkaisuvaltaa. Päätökset koskevat mm. henkilöstövalintoja, vuosilomien vahvistamista, virkavapauksien/työlomien myöntämistä (esim. koulutus, sairauslomat, palkattomat). Ratkaisuvaltaa käyttävien viranhaltijoiden päätökset ajalta * perusturvajohtaja/osastopäällikkö * johtava lääkäri * terveysvalvonnan johtaja 9-13 * toimintakeskuksen johtaja * vast. sairaanhoitaja, Tanna * sosiaaliohjaaja * avohoidon osastonhoitaja * vuodeosaston osastonhoitaja * ruokapalvelupäällikkö * vastaava hammaslääkäri * toimistonhoitaja Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi päätökset ja päättää ettei se KuntaL 51 :n mukaisessa tarkoituksessa käytä otto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin.

22 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 160 MUUT ASIAT Sos-terv.ltk 98 Jarmo Latvala luovuttaa klo 12:00 joulukuussa 2012 kunnan maksamaa omaishoidontukea saaneille omaishoitajille mahdollisuuden kuntosalin käyttöön (ilmainen kuntosalikortti 2013). Lautakunnan edustajia toivotaan mukaan luovutustilaisuuteen. Keskusteltiin ajankohtaisista asioista.

23 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 161 SOPIMUS ENSIHOITOPALVELUSTA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA KOLARIN KUNNAN VÄLILLÄ Sos-terv.ltk 99 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtaja Jari Jokela on ollut yhteydessä Kolarin kunnan perusturvajohtajaan ja kertonut, että sairaanhoitopiirin yhtymähallitus tulee kokoontuvassa yhtymähallituksen kokouksessa käsittelemään ensihoitopalvelua Kolarin ja Utsjoen kuntien alueella vuonna Samalla hän on esittänyt myös sopimusehdotuksen ensihoidon järjestämisestä vuoden 2013 aikana. Esitys sopimukseksi, liite nro 63 Kolarin kunta on esittänyt sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille antamassaan lausunnossa, että mikäli sairaanhoitopiiri ja Äkkihoppu Oy eivät pääse sopimukseen kuluvan vuoden aikana, sairaanhoitopiiri ostaa siirtymäkauden ajan ensihoidon alihankintana Kolarin kunnalta. Sairaanhoitopiirin johtaja toteaa esityksessään yhtymähallitukselle seuraavaa: Sairaanhoitopiirin neuvotteluyritykset Äkkihoppu Oy:n kanssa eivät ole edenneet. Tässä tilanteessa tarkoituksenmukaisin menettelytapa on, että sairaanhoitopiiri järjestää ensihoitopalvelun Kolarin kunnan alueella hankkimalla palvelun kunnalta, jonka katsotaan tässä tapauksessa olevan terveydenhuoltolaissa tarkoitettu muu palveluntuottaja. Historia ja tausta ensihoitopalvelun osalta on seuraava: Kolarin kunta on tehnyt päivätyn ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluiden ostosopimuksen Sairaankuljetus Äkkihoppu Oy:n ( alkaen Äkkihoppu Oy) kanssa. Kolarin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti siirtää solmitun voimassaolevan ensihoito- ja sairaankuljetussopimuksen yrityksen kanssa sairaanhoitopiirille lukien. Yrityksen tehtyä päätöksestä oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunta päätti , että sopimusta ei siirretä sairaanhoitopiirille. Lautakunta päätti irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomispykälän mukaisesti siten, että sopimus Äkkihoppu Oy:n kanssa päättyy Ehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä voimassaolevan menettelyn ja sopimuksen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

24 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 162 MUUTOKSEN HAKUOHJEET Kokousaika: MUUTOKSEN HAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 93 Koska päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 88 92, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Pykälät: 93 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 88 92, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Kolarin sosiaali- ja terveyslautakunta Isopalontie KOLARI Telekopio (016) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan VALITUSOHJEET

25 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 163 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous Seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: Viranomainen, jolle valitus tehdään, osoite ja postiosoite Rovaniemen Hallinto-oikeus PL Rovaniemi Telekopio Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen sisältö Valituksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Erottajankatu 1 3 PL HELSINKI Pykälät Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista: Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava -päätös, johon haetaan muutosta -miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi -muutosvaatimusten perusteet Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on muu henkilö, valituskirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

26 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 164 Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirja. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat vai lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 24.1.2012 klo 18.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset vuonna 2011 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset vuonna 2011 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.02.2011 Aika Tiistai 15.02.2011 klo 16.15 17.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 26.03.2015 18:00-18:55 PAIKKA Virolahti kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Ikääntyneiden kotihoidon kriteerit

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN

Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 67 Perusturvalautakunta 24.04.2013 AIKA 24.04.2013 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN

Lisätiedot

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2013 172 Perusturvalautakunta Aika 17.12.2013 klo 10:00-12:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 91 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 175 92 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Perusturvalautakunta 10.02.2015 AIKA 18:00-21:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 20 13 EHDOTUS ASKOLAN KUNNAN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160 Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.10.2013 AIKA 29.10.2013 18:00-21:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

24 Eron myöntäminen Pirjo Seppäselle puheterapeutin toimesta

24 Eron myöntäminen Pirjo Seppäselle puheterapeutin toimesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.3.2012 Aika Maanantai 19.3.2012 klo 16:00 - Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 23 20 Ruokapalvelupäällikön

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Laukaan kunta Perusturvaosasto PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Hyväksytty perusturvalautakunnassa 13.3.2013 Tehty indeksitarkistukset 1.1.2014 lukien 1 Säädösperusta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 20.8.2015 klo 18.00 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 Perusturvalautakunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, 04620 Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 10/2011 1(22) Kokousaika. 22.11.2011 klo 14.00 17.15

Yhtymähallitus 10/2011 1(22) Kokousaika. 22.11.2011 klo 14.00 17.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 10/2011 1(22) Kokousaika Kokouspaikka 22.11.2011 klo 14.00 17.15 Gellman G rakennus, Rantakatu 4, Raaahe Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet: Läsnä:

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45 Perusturvalautakunta Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 25 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 2/2014 5.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 2/2014 5.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 13 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 14 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 15 Perusturvalautakunnan vuoden 2013 talousarvion ylittäminen PTLTK 16 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Yhtymähallitus 28.1.2014, liite 6 Yhtymähallitus 25.2.2014, liite 26 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sisällys PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Aika Tiistai 18.02.2014 klo 17.00 19.15 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta 1.10.2012 alkaen Hyväksytty johtokunnassa 31.5.2012 61 1 Palvelusetelin toimintaohje 1.10.2012 alkaen Säädösperusta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali

Kunnanvirasto, valtuustosali Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2013 75 Perusturvalautakunta Aika 14.06.2013 klo 10:00-11:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 78 41 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2014

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2014 Liite 6 Perusturvalautakunta 17.12.2013 154 PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen 2 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje vuonna 2014 Säädösperusta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot