88 Siivouspalvelun palveluseteliyrittäjän vahvistaminen siivouspalvelun tuottajaksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "88 Siivouspalvelun palveluseteliyrittäjän vahvistaminen siivouspalvelun tuottajaksi"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika Tiistai klo 16:00 17:45 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 88 Siivouspalvelun palveluseteliyrittäjän vahvistaminen siivouspalvelun tuottajaksi Kotipalvelun tukipalveluna järjestettävän palvelusetelisiivouspalvelun myöntämiskriteerien tarkistaminen ja järjestäminen lukien Jatkuvasta ja säännöllisestä kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta perittävät asiakasmaksut lukien Ensihuoltosopimuksen hyväksyminen SPR:n Kolarin osaston kanssa Kolarin kunnan sosiaalitoimen valmiussuunnitelma Väliraportti sosiaali- ja terveystoimen talousarvion 2012 toteutumisesta ja talousarvion muuttaminen sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueen osalta 94 60, 61 Vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelmat sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueella Kunta- yms. laskutus ja muilta kuin Suomessa asuvilta perittävät asiakasmaksut 96 Saapuneet kirjeet 97 Viranhaltijoiden päätösten tiedoksi saattaminen 98 Muut asiat Sopimus ensihoitopalvelusta Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kolarin kunnan välillä

2 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 140 Kokousaika Tiistai klo 16:00 17:45 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet Hietanen Markku, jäsen jäsenet Hiltunen Ahti, jäsen Kauppinen Helena, jäsen Koivumaa Eija, jäsen Koivumaa Kari, puheenjohtaja Kumpula Keijo, jäsen Pääkkölä Hilde, jäsen Satta Pirjo, varapuheenjohtaja Vaattovaara Birgitta, jäsen Muut saapuvilla Harju Lahja esittelijä olleet Möykkynen Pekka, kunnanhallituksen edustaja Vaattovaara Kyllikki, pöytäkirjanpitäjä Marjamaa, Anri asiantuntijana :ien kohdalla klo 16:00-16:40 Poissa Tiensuu Jaakko, kunnanhallituksen puh.johtaja Havanka Heikki, kunnanjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Birgitta Vaattovaara ja Markku Hietanen. Pöytäkirjan allekirjoitus Kari Koivumaa puheenjohtaja Kyllikki Vaattovaara pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Kolari Allekirjoitukset Birgitta Vaattovaara Markku Hietanen Pöytäkirja on pidetty Sosiaali- ja terveystoimisto klo ja yleisesti nähtävänä Kyllikki Vaattovaara toimistonhoitaja

3 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 141 SIIVOUSPALVELUN PALVELUSETELIYRITTÄJÄN VAHVISTAMINEN SIIVOUSPALVELUN TUOTTAJAKSI Sos-terv.ltk 88 Sos.ohj. Kolarin kunnassa on käytössä palveluseteli kotipalvelun tukipalveluna järjestettävässä siivouspalvelussa jo vuodesta 2009 lukien. Lain sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä ( /569) 4 :n mukaan kunnan tulee hyväksyä ne yksityiset palvelujen tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä. Lain 5 :n mukaan palvelujen tuottajien hyväksymisen edellytykset ovat: - palvelujen tuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin; - palvelujen tuottaja täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) asetetut vaatimukset; - palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta; - palvelun tuottajalla on potilasvahinkolain (585/1986) mukainen vakuutus tai muu vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vastuuvakuutuskäytäntöä ja - palvelun tuottaja täyttää kunnan erikseen asettamat asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyvät taikka muut vastaavat vaatimukset. Ehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa Safiira - yrityksen (Annalea Nivan) kunnan palveluseteliyrittäjäksi lukien ja valtuuttaa sosiaaliohjaajan allekirjoittamaan sopimuksen yrittäjän kanssa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 142 KOTIPALVELUN TUKIPALVELUNA JÄRJESTETTÄVÄN PALVELUSETELISIIVOUSPALVE- LUN MYÖNTÄMISKRITEERIEN TARKISTAMINEN JA JÄRJESTÄMINEN LUKIEN Sos-terv.ltk 89 Sos.ohj. Kolarin kunnan kotipalvelun tukipalveluista siivouspalvelu on järjestetty vuodesta 2009 alkaen palvelusetelillä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä ( /569) annetun lain mukaan kunta päättää palvelusetelin käyttöönotosta ja sen laajuudesta. Kunta hyväksyy yksityiset palveluntuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä. Vuoden 2011 tilaston mukaan palveluseteli on myönnetty 41 henkilölle ja 17 henkilöä on saanut kielteisen päätöksen. Palvelusetelisiivousyrittäjiä on 5, joista yksi lopetti toiminnan lokakuussa Ikääntyneiden siivousavun tarve kasvaa ikääntyneiden määrän kasvaessa. Kotipalveluhenkilöstön työnkuva painottuu hoidolliseen työhön, jolloin perusteellisemman siivoustyön tekee tarvittaessa yksityinen yrittäjä. Palveluseteli myönnetään asiakkaille, joiden toimintakyky on alentunut siivouksen suhteen ja joiden tulot eivät ylitä säädettyjä tulorajoja. Kunta tiedottaa palvelusetelitoiminnasta, tekee palvelusetelistä asiakaskohtaisen päätöksen jonka jälkeen asiakas ja yrittäjä sopivat palvelusta. Lapin yliopiston sosiaalityön opiskelijaa on pyydetty tekemään selvitys palvelusetelin toimivuudesta Kolarissa palvelun käyttäjän ja yrittäjän kokemana. selvitys, liite nro 55 Selvityksen asiakaskohderyhmäksi valittiin kylillä asuvat vanhukset. Selvityksessä tehtiin 19 kirjallista kyselyä ja 6 asiakasta haastateltiin. Yrittäjätilaisuus pidettiin , jonka jälkeen selvityksen tekijä haastatteli yrittäjiä puhelimitse. Selvityksen ja käytännön kokemuksen mukaan palvelusetelitoiminnan keskeinen haaste on saada tarpeeksi yrittäjiä toteuttamaan palvelusetelisiivousta. Kunnan pitkät etäisyydet vaikeuttavat palvelun saatavuutta. Yrittäjillä on lähietäisyydellä siivouskohteita ja he eivät ehdi hoitaa tällä hetkellä enempää asiakkaita. Yrittäjiä tulisi olla

5 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 143 enemmän. Selvityksen mukaan myös asiakastiedotusta tulisi lisätä. Yrittäjien kannalta kunnan laskutuskäytäntöä tulisi tarkastella. Mikäli matkat korvattaisiin yrittäjille, se voisi edistää asiakkaiden mahdollisuutta saada kotipalvelun tukipalveluna siivouspalvelua tasapuolisesti ympäri kuntaa. Yrittäjälistalle on loka-marraskuussa pyritty saamaan uusia yrittäjiä eri keinoin. Yksi uusi palveluseteliyrittäjä aloittaa joulukuussa. Nykyiset palvelusetelin tulorajat ovat seuraavat sosiaali- ja terveyslautakunnan mukaisesti: Perhekoko Tuloraja euroa/kuukausi Palvelusetelin arvo euroa/tunti/seteli 1 enint enint Ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää seuraavasti: Palveluseteli voidaan myöntää henkilölle, joka sairauden, vamman tai toimintakyvyn alentumisen vuoksi ei itse pysty huolehtimaan siivouksesta. Toimintakyvyn arvioi sosiaaliohjaaja tai hänen valtuuttamansa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen. Toimintakyvyn arvioinnissa voidaan käyttää Rava -toimintakykymittaria. Palveluseteli voidaan myöntää henkilölle alkaen seuraavissa tulorajoissa: Perhekoko Tuloraja brutto/e/kk Palvelusetelin arvo euroa/tunti/seteli 1 enint enint Jos kotitalouden henkilömäärä on kahta suurempi korotetaan tulorajaa

6 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu e/hlö. Kela:n maksamaa hoito- tai vammaistukea ei oteta tulona huomioon. Kriteerit täyttävälle hakijalle voidaan myöntää korkeintaan kolme palveluseteliä siivoukseen kuukaudessa (3 h). Kuluvan vuoden palveluseteleitä ei voi siirtää seuraavalle kalenterivuodelle. Siivous voi olla palvelusetelin saajan asunnon perussiivousta, suursiivousta tai esimerkiksi ikkunanpesua. Yrittäjä ja asiakas tai hänen edustajansa käyvät yksityiskohtaisemmin palvelun sisällön läpi palvelun alkaessa. Asiakas maksaa itse hankkimastaan palvelusta ns. omavastuuosuuden yrittäjälle. Omavastuuosuus on summa joka saadaan kun yrittäjän tuntihinnasta vähennetään kunnan maksama osuus eli palvelusetelin arvo /tunti. Kunta hyväksyy palvelusetelillä toteutettavan siivouspalvelun tuottajaksi kaikki ne palveluntuottajat, jotka täyttävät seuraavat kriteerit: palveluntuottajan tulee olla merkittynä ennakkoperintärekisteriin palveluntuottajalla tulee olla vastuuvakuutus palveluntuottajan tulee täyttää yksityisessä sosiaalipalvelulaissa (922/2011) asetetut vaatimukset: palveluntuottaja on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen kuntaan, jonka alueella palveluja tuotetaan, palveluntuottaja laatii omavalvontasuunnitelman, palveluntuottaja sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen, hyvään laatuun ja luotettavuuteen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan puolesta sopimukset allekirjoittaa sosiaaliohjaaja. Yrittäjille maksetaan palvelusetelisiivousasiakkaiden käyntien kilometrikorvaukset kulloinkin voimassaolevan verohallinnon päätöksen (v ,45 e/km, 9 ) mukaan alkaen, kuitenkin niin, että mikäli yrittäjä asuu muussa kuin Kolarin kunnassa, korvataan kilometrit vain Kolarin kuntarajojen sisäpuolella. Matkoja korvataan enintään viisi matkaa kuukaudessa yrittäjää kohden. Matka ensimmäisen asiakkaan luo ja siitä seuraavan asiakkaan luo ja sieltä paluu takaisin tarkoittaa yhtä matkaa saman vuorokauden aikana. Laskusta tulee ilmetä ajetut kilometrit ja mistä mihin on ajettu. Yrittäjä laskuttaa palveluseteliasiakkaiden kunnan maksuosuuden 1-3 kuukauden jaksoissa - kuitenkin niin, että kalenterivuoden vaihtuessa

7 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 145 laskutetaan kaikki päättyvän vuoden laskutukset. Yrittäjän lopettaessa tai uuden yrittäjän aloittaessa palvelusetelisiivojana muutoksesta tiedotetaan kunta tiedottaa lehdessä. Asiakkaille lähetetään kerran vuodessa henkilökohtaisesti postitse luettelo kunnan hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä. Mikäli asiakkaan toimintakyky on laskenut siivouksen suhteen sairauden vamman tai esim. korkean iän perusteella, mutta hän ei kuitenkaan saa tulojensa perusteella palveluseteliä, asiakas voi ostaa siivouspalvelun ilman arvonlisäveroa, mikäli hän ostaa siivouspalvelun joltakin kunnan hyväksymältä palvelusetelisiivouspalvelu yrittäjältä. (Arvonlisäverolaki 1501/1993, 37 ). Tällöin yrittäjän on tehtävä asiakkaan kanssa tukipalvelusuunnitelma. Asiakas hakee palvelun ostoon taloudellisen tuen verottajalta kotitalousvähennyksenä. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 146 JATKUVASTA JA SÄÄNNÖLLISESTÄ KOTIPALVELUSTA JA KOTISAIRAANHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT LUKIEN Sos-terv.ltk 90 Sos.ohj. Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ( /912) 3 säätää kotona annettavasta palvelusta siten, että jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Säännölliseksi kotipalveluksi katsotaan yhden tai useammin viikossa jatkuvasti annettava kotipalvelu. Mikäli kotipalveluasiakas saa myös säännöllistä kotisairaanhoitoa, kotona annettavaan palveluhintaan yhdistetään myös kotisairaanhoidon käynti. Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Maksuprosentit ja tulorajat ovat tällä hetkellä seuraavat: Jäljempänä mainitun maksuprosentin osoittama euromäärä tulorajan ylittävistä kuukausituloita: 1) käyntipäivät/vko %:n maksu Maksuprosentit ja tulorajat: henkilömäärä tuloraja e/kk maksu-% lukien % ym. kuukausimaksusta % ym. kuukausimaksusta 1 25 % ym. kuukausimaksusta

9 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu Tulorajan korotus (hlömäärä suurempi kuin kuusi) e/hlö 321 Maksuprosenttia alennetaan 1 %/hlö Kolarissa käytetään säännöllisen kotipalvelun asiakasmaksuissa tällä hetkellä ns. vuorokausiperusteista asiakasmaksua. Kunnissa on yleisimmin käytössä ns. tuntiperusteinen asiakasmaksu. Kuntien maksukäytäntöjä on selvitetty tarkemmin PaKaste 2 kehittäjätyöntekijän työskentelyjaksolla. Työskentelyjaksolla on kuultu asiakaskehittäjää ja kotipalvelun maksuprosessiin liittyviä eri viranhaltijoita. On myös tehty maksukäytäntöjen kuntavertailuja ja koelaskelmia eri asiakasmaksutaulukkojen vaikutuksista verrattuna nykyiseen käytäntöön. Kustannusvaikutusten lisäksi muita vaikutuksia on arvioitu IVA eli ihmisiin vaikutusten arviointi mallilla. IVA-arviointi kotipalvelun maksuperusteiden muutoksesta, liite nro 56 Ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa jatkuvan ja säännöllisen kotipalvelun maksutaulukoksi lukien Hlö Tuloraja Kotipalvelun tarve kuukaudessa e/kk h/kk- 5h/kk 11h/kk 20h/kk 29h/kk 44h/kk 60h/kk % % % % % % % Kun henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 321 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Maksu voi olla enintään 25 e tuntia kohden. Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan tulee sisällyttää sekä säännöllinen kotisairaanhoito että säännöllinen kotipalvelu.

10 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 148 Asiakkaan hoito- ja palvelutarpeen muuttuessa pysyvästi, tarkistetaan hänen hoito- ja palvelusuunnitelmansa ja palvelumaksu. Samoin maksukyvyn muuttuessa olennaisesti, hänen kuukausimaksunsa tarkistetaan. Tuloina otetaan huomioon (asiakasmaksuasetus 27 ) palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot (bruttokuukausitulot) sekä veroista vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Tuloina ei oteta huomioon (asiakasmaksuasetus 29 ) lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, kuntoutusrahalain (611/1991) mukaista ylläpitokorvausta, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/1990) mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. Maksun periminen palvelun keskeytyessä (asiakasmaksuasetus 32 ) Säännöllisen kotona annettavan palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi, kuukausimaksua ei peritä viittä vuorokautta ylittävältä ajalta. Jos kotona annettava palvelu keskeytyy lyhyemmäksikin ajaksi kunnasta johtuvasta syystä tai palvelun saajan ollessa kunnallisessa laitoshoidossa, ei kuukausimaksua peritä myöskään mainitulta viiden vuorokauden ajalta. Kotipalvelumaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa siltä osin kun maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 11 ). Alennusta harkittaessa perusteena käytetään toimeentulotukinormistoa, jossa huomioidaan kotitalouden nettotulot sekä esim. terveydenhoitoja asumismenot. Maksunalennusta haetaan kirjallisesti ja siihen liitetään tositteet asumis- ja terveydenhuoltomenoista sekä mm. pankkitilien saldotiedot ja tietoa muusta varallisuudesta. Maksunalennusta ei myönnetä mikäli henkilöllä on säästöjä yli 4000 euroa.

11 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 149 Päätös Kotipalveluasiakkaille ja heidän omaisilleen tullaan järjestämään tiedotustilaisuus muutoksia koskien klo kunnanvaltuuston salissa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

12 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 150 ENSIHUOLTOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN SPR:N KOLARIN OSASTON KANSSA Sos-terv.ltk 91 Kunnan on järjestettävä sosiaalihuoltolain nojalla sosiaalipalvelut asukkailleen ja kiireellisissä tapauksissa huolehdittava niiden järjestämisestä myös muille kunnassa oleskeleville henkilöille. Kunnan on varauduttava tehtäviensä hoitamiseen kaikissa olosuhteissa. Niiden tulee varmistaa valmiussuunnitelmilla ja etukäteisvalmisteluin tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa. Häiriötilanteita voivat olla esimerkiksi poikkeukselliset sääolosuhteet, pitkät sähkökatkokset tai onnettomuudet. Valtioneuvoston joulukuussa 2010 hyväksymässä yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa korostetaan kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyön merkitystä valtion viranomaisten ohella yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa. Sosiaalitoimi on valmistellut sopimusta SPR:n Kolarin osaston kanssa, jonka mukaan osaston vapaaehtoisia toimijoita voidaan hälyttää sosiaalitoimen avuksi häiriötilanteessa kuten mm. muonituksen järjestämisessä ja jakelussa ja hätämajoituksen järjestämisessä sekä ensiavussa ja terveydentilaan liittyvien tarpeiden kartoittamisessa. Sopimuksen mukaan kunta korvaa mm. vapaaehtoisten matka- ja muonituskuluja sekä tarvike yms. kustannuksia. Sopimus, liite nro 57 Ehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä oheisen sopimuksen, joka tulee voimaan lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 151 KOLARIN KUNNAN SOSIAALITOIMEN VALMIUSSUUNNITELMA Sos-terv.ltk 92 Sosiaalitoimen valmiussuunnitelma on päivitetty. Aiemmasta päivityksestä on pitkä aika ( sosiaali-terveyslautakunnan käsittely). Lapin aluehallintovirasto on pyytänyt päivitettyä valmiussuunnitelmaa tiedokseen vuoden loppuun mennessä. Valmiussuunnitelma, liite nro 58 Ehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen valmiussuunnitelman ja antaa sen tiedoksi myös Lapin aluehallintovirastolle. Päätösehdotus hyväsyttiin.

14 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 152 VÄLIRAPORTTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION 2012 TOTEUTUMISESTA JA TALOUSARVION MUUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN OSALTA Sos.terv.ltk 93 Tammi- lokakuun 2012 osalta raportointi talousarvion toteutumisesta. Käyttötalousosan ulkoiset nettomenot tulosalueittain (1000 euroa): Tp11 TA12 Tot12 kk 1-10 Kä- % Sosiaalipalvelut ,5 Toimeentuloturva ,7 Ymp.terveydenhuolto ,0 Kansanterveystyö ,3 YHTEENSÄ ,5 Väliraporttitaulukko tulosyksiköittäin, liite nro 59 Päävastuualueen käyttöprosentti tammi- lokakuulta on 86,5 ja se ennakoi vähintään n. 4 %:n ylitystä. Kertamenona hallintokunnalle kirjatut jaksotetut palkat ,50 euroa, heikentävät toteutumista. Kirjauksesta huolimatta voi olla, että henkilöstökuluihin sivukuluineen varatut määrärahat joulukuun vuosilomista, arkipyhistä ja niistä aiheutuvista sijaistarpeista huolimatta aika lähelle riittänevät koko vuoden mittakaavassa. Sosiaalipalvelujen tulosalueella kokonaiskäyttö on 85,80 %, jossa on selkeää ennakoimattomista tarpeista aiheutuvaa lisämäärärahan tarvetta. Pääasiallinen syy lisärahoitukseen johtuu vanhusten asumispalvelujen osalta ostopalvelusta toiselta kunnalta, yllättävästä henkilöstön lisätarpeesta kohderyhmän vaikeahoitoisuuden vuoksi. Lisäksi Valtiokonttorilta saatavat korvaukset tulevat jäämään budjetoitua pienemmiksi sekä vanhusten asumispalveluissa että vanhusten avohoidossa.

15 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 153 Muissa vanhusten ja vammaisten palveluissa etenkin henkilökohtaisen avun, asuntojen muutostöiden ja kuljetuspalvelujen tarve on ollut ennakoimatonta vahvistettuun talousarvioon nähden. Määrärahan tarpeen ennakoidaan hiukan alittuvan vammaisten avo- ja laitoshoidossa sekä päihdehuollossa. Toimeentuloturvan tulosalueella kokonaiskäyttö on 69,70 %. Avustuksissa kotitalouksille eli myönnetyissä toimeentulotuissa käyttö on 74,60 %. Askel askeleelta hankkeen kuntaosuutta ei ole vielä laskutettu ja kelalle maksettavat työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat nousseet loppuvuodesta. Näin ollen tulosalue toteutunee suunnitellusti ali- tai ylityksittä. Ympäristöterveydenhuollon tulosalueella kokonaiskäyttö on 89 %. Maksutuotot alittavat niille annetun arvion ja eläinlääkintähuollon osalta palkkamenot ylittyvät. Näin ollen tulosalueelle varatut määrärahat eivät täysin riitä. Kansanterveystyön tulosalueella kokonaiskäyttö on 87,30 %, jossa on selkeää ennakoimattomista tarpeista johtuvaa lisämäärärahan tarvetta. Pääasiallinen syy on toimintatuottojen heikko toteutuminen mm. täyskustannuskorvausten, eu -sairaanhoitokorvausten ja ns. kotikuntakorvausten osalta. PaKaste -hankkeen työskentelyjaksoista on syntynyt palkkamenoja, joista hankekorvausten saanti siirtyy vuodelle Määrärahan tarpeen ennakoidaan hiukan alittuvan terveystoimen hallinnossa ja hammashuollossa. Erikoissairaanhoidon käyttö on 90,10 %. Raportin ottamisen jälkeen on saapunut euron lisälasku, joka tulee heikentämään entisestään erikoissairaanhoidon toteutumaa. Kalliin hoidon tasauksien määrästä ei ole tietoa tässä vaiheessa kuluvaa vuotta. Ne selviävät helmi-maaliskuussa Ehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2012 talousarviota muutetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintamenot/palvelujen ostot kohtaa eurolla. Lisämäärärahatarpeen johdosta kunnan suunniteltua tulosta pienennetään vastaavalla summalla. Päätösehdotus hyväksyttiin.

16 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 154 VUODEN 2013 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEELLA Sos-terv.ltk 94 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle Käyttötalouden määrärahat on vahvistettu siten, että sitova määräraha on päävastuualueen toimintakate. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio 2013, määrärahat (ulkoiset nettomenot) osamäärärahoittain tulosalueille: Sosiaalipalvelut Toimeentuloturva Ympäristöterveydenhuolto Kansanterveystyö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHT Käyttösuunnitelma vuodelle 2013 (ulkoiset määrärahat) toiminnallisine tavoitteineen tulosalueiden ja tulosyksiköiden osalta. liite nro 60 liite nro 61 Ehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion vuodelle 2013 käyttösuunnitelman liitteiden 61 ja 62 mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin.

17 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 155 KUNTA- YMS. LASKUTUS JA MUILTA KUIN SUOMESSA ASUVILTA PERITTÄVÄT ASIA- KASMAKSUT Sos-terv.ltk 95 Kuntalaskutuksessa (kiireellinen avosairaanhoito ja kiireellinen hammashoito sekä laitoshoito) sekä sopimuslaskutuksessa sekä tapaturmaja liikennevahingoissa (vakuutusyhtiöt) käytettävät hinnat lukien: Terveyskeskus *avoterv.-sair.hoitokäynti (neuvolakäynti) *avosairaanhoitokäynti -lääkärillä -hoitajalla *laboratoriokäynti *röntgenkäynti *hammashoitokäynti *laitoshoito *laitoshoito/sotainvalidit *avoterv.-sair.h.käynti/sotainvalidit (nla) *avosairaanhoitokäynti/sotainvalidit *laboratoriokäynti/sotainvalidit *röntgenkäynti/sotainvalidit *fysioterapian ryhmäkäynti *fysioterapiakäynti Vanhustyö *Palvelukoti Tanna/sotainv/hoitop *kotipalvelu/sotainvalidit *ateriapalvelut/sotainvalidit turvapuhelin 62,99 e/käynti 115,34 e/käynti 69,78 e/käynti 22,11 e/käynti 45,36 e/käynti 104,50 e/käynti 214,11 e/hoitopv 245,81 e/hoitopv 63,58 e/käynti 120,20 e/käynti 22,33 e/käynti 46,11 e/käynti 31,27 e/kerta/hlö 93,81 e/käynti 147,84 e/hoitopv 38,27 e/työtunti 9,00 e/ateria 31,11 e/kk/puh Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 24 :n mukaan muulta kuin Suomessa asuvalta voidaan periä enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu. Asiakasmaksut (muualta kuin Suomessa asuvilta) *avosairaanhoitokäynti (lääkärillä) *avosairaanhoitokäynti (hoitajalla) *laboratoriokäynti *röntgenkäynti *hammashoitokäynti *lyhytaikainen laitoshoito 115,34 e/käynti 69,78 e/käynti 22,11 e/käynti 45,36 e/käynti 104,50 e/käynti 214,11 e/hoitopv Korvauslaskelmat liite nro 62 Ehdotus

18 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 156 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy yllämainitut maksut lukien - kunta ja sopimuslaskutuksessa sekä vakuutusyhtiölaskutuksessa (tapaturma- ja liikennevahingot) - muualta kuin Suomessa asuvalta perittävät asiakasmaksut. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

19 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 157 SAAPUNEET KIRJEET Sos-terv.ltk Sosiaali- ja terveysministeriö; ; Jokaiselle kehitysvammaiselle oikeus yksilölliseen asumiseen ja palveluun ; omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna Korkein hallinto-oikeus; - korkeimman hallinto-oikeuden päätös , korkeimman hallinto-oikeuden päätös , Aluehallintovirasto ; Valtioneuvoston neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta antaman asetuksen (338/2011) toimeenpano kunnassa Ulla Ylläsjärven vastaus Aluehallintovirasto ; Hoitohenkilöstömäärän riittävyys palvelukoti Tannassa 05 Selvitys Lapin aluehallintovirastolle koskien kantelua, joka ratkaistiin /perusturvajohtajan selvitys 06 Valvira ; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Valmius Hyvinvointiin Group Oy ; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/valmius Hyvinvointiin Group Oy ; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ LähiTerveys Oy ; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/lähiterveys Oy 07 Keva, ; Eläinlääkäreiden palkkion enimmäismäärä vuodelle 2013/Yleiskirje 2/ Kuntaliitto, ; Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnat 09 Lapin sairaanhoitopiiri ; Kuntakäynti Kolarissa Kunnanhallitus, ; - Hallintokuntien pöytäkirjat - Lupa lähihoitajan toimen täyttämiseen sosiaali- ja terveystoimessa - Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 11 Lausunto palvelutasopäätökseen , Ulla Ylläsjärvi 12 Kunnanhallitus, ; Hallintokuntien pöytäkirjat

20 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu Lapin sairaanhoitopiiri; Potilasasiamiehen sijaisuus, ja potilasasiamiehen toimintakertomus ajalta Kittilän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta ; Sosiaalipäivystyksen puhelimitse tapahtuva etupäivystys/palveluntuottajan hyväksyminen ajalle (+optiot 1+1 vuotta) Ehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

21 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 159 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN Sos-terv.ltk 97 Hallintosäännön 9-13 :ien mukaan osastopäällikkö ja tulosalueen ja tulosyksikön esimiehet ratkaisevat alaisiaan koskevia henkilöstöasioita sekä käyttävät sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueen johtosäännön mukaista ratkaisuvaltaa. Päätökset koskevat mm. henkilöstövalintoja, vuosilomien vahvistamista, virkavapauksien/työlomien myöntämistä (esim. koulutus, sairauslomat, palkattomat). Ratkaisuvaltaa käyttävien viranhaltijoiden päätökset ajalta * perusturvajohtaja/osastopäällikkö * johtava lääkäri * terveysvalvonnan johtaja 9-13 * toimintakeskuksen johtaja * vast. sairaanhoitaja, Tanna * sosiaaliohjaaja * avohoidon osastonhoitaja * vuodeosaston osastonhoitaja * ruokapalvelupäällikkö * vastaava hammaslääkäri * toimistonhoitaja Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi päätökset ja päättää ettei se KuntaL 51 :n mukaisessa tarkoituksessa käytä otto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin.

22 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 160 MUUT ASIAT Sos-terv.ltk 98 Jarmo Latvala luovuttaa klo 12:00 joulukuussa 2012 kunnan maksamaa omaishoidontukea saaneille omaishoitajille mahdollisuuden kuntosalin käyttöön (ilmainen kuntosalikortti 2013). Lautakunnan edustajia toivotaan mukaan luovutustilaisuuteen. Keskusteltiin ajankohtaisista asioista.

23 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 161 SOPIMUS ENSIHOITOPALVELUSTA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA KOLARIN KUNNAN VÄLILLÄ Sos-terv.ltk 99 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtaja Jari Jokela on ollut yhteydessä Kolarin kunnan perusturvajohtajaan ja kertonut, että sairaanhoitopiirin yhtymähallitus tulee kokoontuvassa yhtymähallituksen kokouksessa käsittelemään ensihoitopalvelua Kolarin ja Utsjoen kuntien alueella vuonna Samalla hän on esittänyt myös sopimusehdotuksen ensihoidon järjestämisestä vuoden 2013 aikana. Esitys sopimukseksi, liite nro 63 Kolarin kunta on esittänyt sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille antamassaan lausunnossa, että mikäli sairaanhoitopiiri ja Äkkihoppu Oy eivät pääse sopimukseen kuluvan vuoden aikana, sairaanhoitopiiri ostaa siirtymäkauden ajan ensihoidon alihankintana Kolarin kunnalta. Sairaanhoitopiirin johtaja toteaa esityksessään yhtymähallitukselle seuraavaa: Sairaanhoitopiirin neuvotteluyritykset Äkkihoppu Oy:n kanssa eivät ole edenneet. Tässä tilanteessa tarkoituksenmukaisin menettelytapa on, että sairaanhoitopiiri järjestää ensihoitopalvelun Kolarin kunnan alueella hankkimalla palvelun kunnalta, jonka katsotaan tässä tapauksessa olevan terveydenhuoltolaissa tarkoitettu muu palveluntuottaja. Historia ja tausta ensihoitopalvelun osalta on seuraava: Kolarin kunta on tehnyt päivätyn ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluiden ostosopimuksen Sairaankuljetus Äkkihoppu Oy:n ( alkaen Äkkihoppu Oy) kanssa. Kolarin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti siirtää solmitun voimassaolevan ensihoito- ja sairaankuljetussopimuksen yrityksen kanssa sairaanhoitopiirille lukien. Yrityksen tehtyä päätöksestä oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunta päätti , että sopimusta ei siirretä sairaanhoitopiirille. Lautakunta päätti irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomispykälän mukaisesti siten, että sopimus Äkkihoppu Oy:n kanssa päättyy Ehdotus Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä voimassaolevan menettelyn ja sopimuksen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

24 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 162 MUUTOKSEN HAKUOHJEET Kokousaika: MUUTOKSEN HAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 93 Koska päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 88 92, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Pykälät: 93 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 88 92, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Kolarin sosiaali- ja terveyslautakunta Isopalontie KOLARI Telekopio (016) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan VALITUSOHJEET

25 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 163 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous Seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: Viranomainen, jolle valitus tehdään, osoite ja postiosoite Rovaniemen Hallinto-oikeus PL Rovaniemi Telekopio Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen sisältö Valituksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Erottajankatu 1 3 PL HELSINKI Pykälät Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista: Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava -päätös, johon haetaan muutosta -miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi -muutosvaatimusten perusteet Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on muu henkilö, valituskirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

26 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 164 Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirja. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat vai lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU KRITEERIT JA MAKSUT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU KRITEERIT JA MAKSUT LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU KRITEERIT JA MAKSUT 1.3.2015 Perusturvalautakunta 11.2.2015 Liite Sivu 2 / 6 SISÄLLYS LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT 1.3.2015 ---------- 3 Hakeminen -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016

5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 78 15.12.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 5 26.01.2016 5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 SOSTER 78 Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/22014)

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Aika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 10 3 Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 11 4 Sivistystoimen

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot