VUONNA FinnHEMS vastaa lääkärihelikopteritoiminnasta Suomessa yhdessä yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUONNA 2012. FinnHEMS vastaa lääkärihelikopteritoiminnasta Suomessa yhdessä yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa."

Transkriptio

1 FINNHEMS OY VUONNA 2012 FinnHEMS vastaa lääkärihelikopteritoiminnasta Suomessa yhdessä yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa.

2 toimitusjohtajan katsaus: laadukasta EnSiHoitopalvElua VAltAkUNNAllisesti Teksti FinnHEMS / Jyri Örri Kuvat Olli-Pekka Latvala lääkäri- ja lääkintähelikopteripalvelun eli HEMS-toiminnan (Helicopter Emergency Medical Service) muutos käynnistyi vuonna Muutosprosessi paikallisesta toiminnasta valtakunnalliseksi viranomaistoiminnaksi jakautuu kolmeen osaan: hallinnanvaihdos, toiminnan vakauttaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen. toiminnan vakauttaminen toteutettiin tilikaudella 2012, mikä oli myös merkittävä etappi suomalaisessa HEMS-toiminnassa. V uodesta 2012 alkaen lääkärihelikopteritoiminta on rahoitettu valtionavustuksella. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on määritellyt HEMS-toiminnan yhdeksi valtakunnallisen ensihoidon kärkihankkeeksi; kaikki yliopistolliset sairaanhoitopiirit ovat suunnitelleet toteuttavansa merkittävän osan aikakriittisistä ensihoidon tehtävistä FinnHEMS Oy:n tuottamien tukipalveluiden avulla, joita ovat mm. helikopterilentotoiminnan hallinnointi (hankinta, sopiminen ja valvonta), tukikohtien ylläpito ja maayksikkötoiminta. FinnHEMS solmi kaikkien viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin kanssa yhteistoimintasopimuksen kesäkuussa Sopimuksessa osapuolten tavoitteeksi on määritelty yhteistyö valtakunnallisesti tasalaatuisen ensihoitopalvelukokonaisuuden saavuttamiseksi lääkärihelikopteritoiminnassa. Tavoitteena on myös koordinoida resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä toiminnan alueellisista vastuurajoista riippumatta. Terveydenhuoltolain voimaantulo ensihoitopalvelun osalta ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamisessa ilmenneet haasteet vaikuttavat myös yhteistoimintasopimuksen tavoitteiden aikatauluihin. STM:n ensihoidon, päivystyksen ja hätäkeskustoiminnan yhteistyön ohjausryhmän laatu- ja potilasturvallisuusjaoksessa tuotettu suositusluonnos Laatu- ja potilasturvallisuus ensihoidossa ja päivystyksessä on tätä kirjoitettaessa lausuntakierroksella sairaanhoitopiireissä. STM julkaissee suosituksen syksyllä Suosituksen implementointi soveltuvin osin ja HEMS-toiminnan tarpeet huomioiden tarjoaisi näkemykseni mukaan selkeät raamit FinnHEMSin ja sairaanhoitopiirien yhteistyölle, kun tavoitteena on tasalaatuisen ensihoitopalvelun vaatimukset lääkärihelikopteritoiminnassa. Suosituksen lopullisesta käyttöönotosta luonnollisesti päättää kukin yliopistollinen sairaanhoitopiiri itsenäisesti. Toimivalta asiassa on erityisvastuualueen ensihoitokeskuksilla. FinnHEMSin standardien mukainen helikopterilentotoiminta käynnistyi vuoden 2012 alussa neljässä tukikohdassa ja laajeni tilikauden aikana palvelulle asetettuun tavoitelaajuuteen, joka on kuuden tukikohdan valtakunnallinen palveluverkosto. Helikopterilentopalvelua koskeva hankintapäätös tehtiin vasta vuoden 2011 lopussa ja toiminnan hallinnointi talkoi , minkä johdosta lentopalvelusopimukset sisältävät aloitus- ja toimintavaiheen. Vasta toimintavaiheessa lentopalvelun tarjoajan tulee täyttää kaikki kalustolliset vaatimukset. Tämä toteutuu tukikohdissa vaiheittain vuosien aikana. Lentopalveluhankinnan yhteydessä tarkastettiin palveluntarjoajien toimintakäsikirjojen vaatimustenmukaisuus suhteessa voimassaoleviin ilmailumääräyksiin. Tarkastushavainnot listattiin ja aloitusvaiheessa lentopalveluntarjoajille asetettiin vuodelle 2012 tavoiteaikataulu, jonka mukaisesti lentoyhtiöiden tuli toteuttaa korjaavat toimenpiteet. Projekti eteni suunnitelmallisesti ja yhtiöihin tehtiin lisäksi kaksi seurantatarkastusta tilikauden aikana. Vuoropuhelu toimii alihankkijoiden kanssa, ja toiminnan kehittäminen etenee lentotoiminnan osalta suunnitellusti. Lentotoiminnan säännöllinen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen prosessien ja työkalujen avulla on FinnHEMSin ydinosaamista, joka on mahdollista monistaa myös muihin tukipalvelumuotoihin. Lentotoiminnan laadun ohjauksen ja valvonnan hankkeiden lisäksi yhtiön toiminta itsessään on herättänyt runsaasti mielenkiintoa eri sidosryhmissä. FinnHEMS Oy on säännöllisesti tekemisissä mm. seuraavien toimijoiden kanssa; European HEMS & Air Ambulance Commitee (EHAC), European Helicopter Safety Team (EHEST), Finnish Pilots Association Turvatoimikunta, Trafi, Finavia, lennonjohtoyksiköt, Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat ja muut kansainväliset lääkärihelikopterihallinnointiyksiköt mm. Norjassa ja Ruotsissa. Tukikohdat muodostavat tärkeän osan kokonaispalvelua ja ovat strategisesti merkittäviä. Tukikohta koostuu itse kiinteistöstä, joka sisältää sekä miehistön päivystystilat että helikopterisuojan. Mikäli tukikohta sijoitetaan lentokenttäalueen ulkopuolelle, tulee sen yhteydessä sijaita ilmailuviranomaisen hyväksymä helikopterilentopaikka. Tukikohtien sijoituspäätökset on toteutettu terveydenhuoltolain mukaisesti sairaanhoitopiirien toimesta. Yhtä paikkakuntaa lukuun ottamatta aiemmat tukikohdat ovat olleet tilapäisratkaisuja ja helikoptereita on säilytetty pressuhalleissa. Eri syistä johtuen yhtiö on joutunut etsimään vaihtoehtoisia tiloja jokaisella paikkakunnalla. Vantaata ja Pirkkalaa lukuun ottamatta ei lääkärihelikopteritoimintaan sopivaksi remontoitavia kiinteistöjä ole olemassa, minkä johdosta yhtiö joutuu rakennuttamaan tukikohdat neljälle paikkakunnalle. Haastavin tilanne tulee olemaan Oulussa ja Kuopiossa, missä tukikohtien yhteyteen tulee myös erikseen hyväksytettävä helikopterilentopaikka. Helikopterilentopaikan pitolupa edellyttää lentopaikan rakentamislupaa, minkä vaatimuksia ovat riittävät lentosektorit sekä lentomelun johdosta ympäristölupa. Yhtiön merkittävimmät edistysaskeleet ovat liittyneet HEMS-toiminnan turvallisuuden ja luotettavuuden kehittämiseen. FinnHEMSin lento- ja maayksiköillä suoritettavat tehtävät ovat poikkeuksetta kiireellisiä, jolloin potilaan hoitoennuste riippuu pitkälti hoidon aloittamisajankohdasta. Ensihoitotehtäviä suoritetaan vuoden jokaisena päivänä, kaikkina vuorokauden aikoina ja usein myös hyvin haastavissa sääolosuhteissa, jolloin toiminnan turvallisuuden korostaminen kaikilla osa-alueilla on keskeistä. Tältä osin työ ei kuitenkaan tule valmiiksi, sillä turvallisuutta tulee kehittää ja ylläpitää jatkuvasti. Potilasturvallisuus on perinteisesti rajattu hoitolaitosten sisällä tapahtuvaan toimintaan. Ensihoidon ja potilaslogistiikan siirtyessä alkaen sairaanhoitopiirien vastattavaksi tulee potilasturvallisuus koskemaan myös näitä osa-alueita. Kun kyseeseen tulee ilmateitse toteutettavat logistiset ratkaisut terveydenhuollon tarpeisiin, niiden hallinta sekä turvallisuuden ja luotettavuuden parantaminen, on FinnHEMS Oy tällä kapealla sektorilla selkeä edelläkävijä. Joillain alueilla lentotoiminnan tekninen luotettavuus on parantunut yli 70 % 12 kuukauden seurantajakson aikana FinnHEMS Oy:n aloitettua kokonaispalvelun hallinnoinnin. FinnHEMS toimii aina palvelun loppukäyttäjän, potilaan parhaaksi. Valtakunnallinen järjestelmä lisää ensihoitopalvelun osalta väestön tasa-arvoista kohtelua asuinpaikasta riippumatta. Tällä hetkellä yli 70 % suomalaisista saa korkeatasoista ensihoitoa viimeistään 30 minuutin kuluttua hälytyksestä. Korkeatasoinen ensihoito on aina useiden tekijöiden summa ja erityisesti eri toimijoiden onnistunut yhteissuoritus. Valtion ottaessa HEMS-toiminnan rahoittamisesta kokonaisvastuun voidaan perustellusti todeta, että useiden työryhmien ja hallinnointihankkeen ehdottama toimintamalli on saatu toteutettua suunnitellulla tavoin, sovitulla laajuudella ja erittäin lyhyessä ajassa. Vuosia sitten projektiluontoisesti käynnistetty toiminta on viimein vakiinnuttanut asemansa ja FinnHEMS Oy on integroitunut kiinteäksi osaksi suomalaista korkeatasoista ensihoitotoimintaa. Vaikka kiristynyt taloustilanne luo paineita julkiselle sektorille, jaksan uskoa, että toiminnasta saadut tulokset riittävät vakuuttamaan päättäjät. Mennyt vuosi 2012 on ollut sekä FinnHEMSille että sen kumppaneille hyvin työntäyteinen ja kiireinen. Kiitän omasta puolestani toiminnan mahdollistavaa rahoittajaa sosiaali- ja terveysministeriötä, yhtiön omistajia, lukuisia toiminnan kannalta välttämättömiä yhteistyöyrityksiä, arvokkaita viranomaiskumppaneita, tukikohdissa työtä tekeviä lukuisia ammattilaisia ja luonnollisesti myös omaa henkilöstöä sitoutuneesta työstä vuonna Tästä on hyvä jatkaa kohti muutosprosessin viimeistä vaihetta, toiminnan jatkuvaa kehit- tämistä. 2 3

3 FinnHEMS lääkärihelikopteritoiminta 2012 Teksti FinnHEMS / Janne Virta Kuva Jukka Pappinen Kuva 1: kohdatut potilaat 2012 Vuoden 2012 aikana FinnHEMSin yksiköillä oli yhteensä hälytystä ja potilasta hyötyi merkittävästi saamastaan nopeasta hoidosta. Lapin lääkintähelikopterin tukikohta siirtyi Rovaniemelle vuoden alussa. Varsinaisen lento-operaattorisopimuksen myöhäisestä sopimisesta johtuen alkuvuosi Rovaniemellä toimittiin yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa. Järjestely toimi hyvin ja yhteistyö koettiin molemmin puolin hyödylliseksi. Tampereen yksikön lentotoiminta alkoi syyskuussa, ja samalla yksikön tukikohta siirtyi Tampere-Pirkkalan lentoasemalle. Kaikki Suomen lääkäri- ja lääkintähelikoptereiden tehtävät tallennetaan keskitettyyn tilastotietokantaan. Kansallinen tietokanta on maailmanlaajuisestikin poikkeuksellinen. Tietokannasta nähdään muun muassa potilaiden tavoittamisviiveet, jotka vaihtelevat tukikohdittain 17,0 36,1 minuutin välillä. Eteläisen alueen tukikohdat (Vantaa, Turku, Tampere) muistuttavat tunnusluvuiltaan toisiaan, kun taas pohjoisella alueella tavoittamisviiveet ja tavoittamisviiveen vaihtelu kasvavat johtuen pitkistä etäisyyksistä ja harvasta asutuksesta. Vuoden aikana yhteensä 1311 potilaan arvioitiin hyötyneen joko lääkärin hoidosta tai helikopterin käytöstä kuljetusvälineenä erittäin merkittävästi. Nämä potilaat ovat tyypillisesti vammautuneet vaikeasti onnettomuudessa tai saaneet vakavan peruselintoimintoja uhkaavan sairaskohtauksen. Helikopterin käyttö kuljetusvälineenä korostuu erityisesti Lapissa, missä kopterikuljetus saattaa olla esimerkiksi aivohalvauspotilaan ainoa tapa ehtiä sairaalaan ja liuotushoito ehditään aloittaa ajoissa. Taulukko 1: Tukikohdittaisia tunnuslukuja FH-10 (Vantaa) FH-20 (Turku) FH-30 (Tampere) FH-50 (Oulu) FH-60 (Joroinen) FH-51 (Rovaniemi) Hälytykset Merkittävästi hyötyneet potilaat Tavoittamisviiveen keskiarvo minuuttia 17,1 17,3 17,0 19,4 28,8 36,1 Tavoittamisviiveen mediaani minuuttia 15,0 15,0 14,0 14,0 27,0 30,5 Tavoittamisviiveen keskihajonta minuuttia 9,9 10,8 11,3 15,2 15,4 35,7 Kuvassa 1 on esitetty sellaiset kohteet, joissa lääkäri tai ensihoitaja osallistui potilaan hoitoon. Palvelun saatavuus on parantunut Pirkanmaan yksikön käyttöönoton myötä merkittävästi. Samoin Lapissa yksikön sijoitus Rovaniemelle on lisännyt kohdattujen potilaiden määrää. Kuvasta on kuitenkin myös nähtävissä, että HEMSpalvelun saatavuudessa on edelleen puutteita erityisesti Pohjanmaan ja Kaakkois-Suomen alueilla. Helsingissä ja Satakunnassa toimivat maitse liikkuvat lääkäriyksiköt. Näiden tehtävät eivät ole karttakuvassa mukana, eikä FinnHEMSillä ole niistä tietoa. Kuvasta on myös nähtävissä, miten sairaanhoitopiirirajat ohjaavat toimintaa, koska kukin sairaanhoitopiiri laatii ensihoidon yksiköiden myös HEMS-yksiköiden hälytysohjeet itsenäisesti. 4 5

4 UUdet hoitotilat FinnHEMSin EtEläiSEn alueen koptereihin Teksti FinnHEMS Kuvat Olli-Pekka Latvala vuoden 2012 aikana FinnHEMSin eteläisellä alueella otettiin käyttöön uudet helikopterit, joissa on nykyaikainen ja toimintaan suunniteltu hoitotila. Hoitotilan suunnittelu oli yksi FinnHEMSin tärkeimmistä projekteista. työ käynnistyi keväällä, ja ensimmäinen uusi helikopteri toimintaan suunnittelulla hoitotilalla otettiin käyttöön syyskuussa. 6 Oleellisin osa lääkärihelikopterin varustusta on tehtaalta tulon jälkeen erikseen rakennettava HEMS Kit eli hoitotila. Kopterin hoitotilassa on kaikki lääkärin tarvitsemat laitteet ja varusteet sekä paikka lääkärille ja potilaalle mahdollista kuljetusta varten. Uuden hoitotilan suunnittelu aloitettiin keväällä Aiemmin hoitotilat ja varustus olivat koptereissa erilaiset. Nyt suunniteltiin yksi hoitotila, joka otettiin käyttöön kaikissa FinnHEMSin eteläisen alueen koptereissa. Tämä mahdollistaa koptereiden kierrättämisen ja varakopterin sujuvan käytön, sillä tukikohdan lääkintähenkilöstön ei tarvitse siirtää varusteita kopterista toiseen tai totutella eri paikoissa sijaitseviin laitteisiin. Hoitotilan suunnitteluprojektia veti FinnHEMSin lääketieteen asiantuntija Janne Virta, ja Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab:n huoltotoiminnan johtaja Tony Ellonen vastasi ilmailumääräysten mukaisesta sertifi oinnnista. Työ käynnistyi kuulemalla kaikkien FinnHEMSin tukikohtien vastuulääkäreitä, jotta käytännön työn tarpeet pystyttiin huomioimaan. Hoitotilan rakensi Air Ambulance Technology GmbH. Huolellisella suunnittelulla onnistunut lopputulos Hyvän pohjan suunnittelutyölle muodosti FinnHEMSin ja eteläisen alueen lentopalvelusta vastaavan SHT:n välinen sopimus, jossa määriteltiin tarkasti hoitotilan varustetaso. Liikkeelle lähdettiin puhtaalta pöydältä ja täysin lääkärin ja hoitotyön tarpeiden näkökulmasta. Uudessa hoitotilassa kaikilla lääkintälaitteilla on oma paikkansa, ja varusteet ja laitteet on sijoitettu niin, että lääkäri yltää niihin omalta paikaltaan istuen. Varusteiden sijoittelussa on myös huomioitu, että lääkärillä on tilaa toimia mahdollisissa potilaskuljetuksissa. Uusina laitteina hoitotilaan tuli tietokone ja VIRVE-dataradio, jota käytetään paikannukseen. Näiden lisäksi hoitotilan varustukseen kuuluu muun muassa kaksi VIRVE-radiota yhteydenpitoon, potilaan valvontamonitoreja ja hengityskone. Haasteita hoitotilan toteutuksessa aiheuttivat tilanahtaus helikopterissa ja tarkat painorajoitukset hoitotilalle. Lisäksi lääkinnällisten varusteiden ja laitteiden pitää olla kiinnitettynä ilmailumääräysten mukaisesti tietyt G- voimat kestäen, eivätkä ne saa häiritä kopterin lento- ja suunnistuslaitteiden toimintaa. Jo uusia helikoptereita tilattaessa huomioitiin myös tulevaisuuden tarpeet muun muassa lisäämällä sähköpistokkeita. Lääkärin käyttöön asennettiin myös tietokoneen vaihdon mahdollistava kiinnitystelakka. Uudet helikopterit uudella hoitotilalla on otettu käyttöön kaikissa FinnHEMSin eteläisen alueen tukikohdissa. Perusteellisen pohjatyön ja suunnittelun ansiosta hoitotilasta saatiin toimiva, eikä jälkikäteen ole tarvinnut tehdä muutoksia tai korjauksia. Tämä helpotti myös muuten aikaa vievää sertifi ointiprosessia, sillä jokainen muutos hoitotilassa vaatisi uuden hyväksynnän ilmailuviranomaisilta. Myös henkilöstöltä on tullut kiitosta.

5 FinnHEMS tukikohtaverkosto 2012 Teksti FinnHEMS / Petteri Jokinen Vantaa Vuoden 2012 alusta alkaen FinnHEMS Oy on vuokrannut Helsinki-Vantaan lentokentällä sijaitsevaa tukikohtaa (KOY Vantaan Helikopteritukikohta, omistajina Medi-Heli ry ja Ensihoidon Tukisäätiö rs). Kiinteistö on suunniteltu tukikohdaksi ja otettu käyttöön Tukikohdan käyttö ja vuokrakustannukset ovat korkeat, minkä johdosta FinnHEMS Oy etsi ratkaisua kustannusten alentamiseksi. FinnHEMS Oy on sopinut joulukuussa 2012 Finavian kanssa Helsinki-Vantaan lentokentällä sijaitsevan Pelastusasema 2:n vuokraamisesta tukikohdaksi. Ennen kiinteistöön siirtymistä siellä toteutetaan muutostöitä, jotka aloitetaan syksyllä Päivystys siirtyy uuteen tukikohtaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Turku Vuoden 2012 alusta FinnHEMS Oy on vuokrannut käyttökuluja vastaan Medi-Heli ry:n omistaman tukikohdan Turun lentoaseman välittömässä läheisyydessä. Tukikohdassa on helikopterille pressuhalli ja henkilöstölle tilaelementeistä rakennettu majoitusosa. Tilat ovat kohtuullisessa kunnossa, mutta ahtaat. Pressuhallin energiankulutus on suuri. Kyseisen tontin vuokrasopimus loppuu ja tontin vuokraamista ei asemakaavasta johtuvista syistä enää jatketa lentotoimintaan. Finavian kanssa yhteistyössä on varattu uusi tontti, joka sijaitsee lentoaseman rahtiterminaalien länsipuolella. Uuden tukikohdan suunnittelu on hyvässä vaiheessa, ja suunnittelun arvioidaan valmistuvan huhtikuun 2013 lopulla. Rakentamisen arvioidaan alkavan kesällä Rakennusaika on noin vuosi. Pirkkala Vuoden 2012 alussa FinnHEMSillä ei ollut tiloja Tampereella. Lääkäripäivystys alkoi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiloista keskussairaalan yhteydessä olevasta ensihoitokeskuksesta ja liikkuminen potilaiden luokse tapahtui autolla. Keväällä 2012 FinnHEMS Oy vuokrasi kiinteistön Pirkkalan lentoasemalta. Kiinteistö ei sellaisenaan soveltunut tukikohdaksi, joten siellä tehtiin mittavat kunnostustyöt ennen tukikohdan käyttöönottoa. Kesällä 2012 alkanut kunnostustyö valmistui kesän lopulla, ja tukikohta otettiin käyttöön syyskuussa. Samalla alkoi helikopterin käyttö kulkuvälineenä. Tilat ovat toimivat ja tilavuudeltaan riittävät. Sairaanhoitopiiri suunnittelee tukikohdan rakentamista yliopistollisen sairaalan katolle. Hankepäätöstä ei ole ja aikataulu on avoin. Hankkeeseen tulee kuitenkin kulumaan vuosia. Pirkkalassa päivystetään ainakin vuoteen 2017 nykyisissä tiloissa. Joroinen/ Kuopio Vuoden 2012 alusta tukikohta on ollut Joroisten lentokentällä FinnHEMS Oy:n vuokraamissa tiloissa. Helikopteria säilytetään alun perin lentokoneille suunnitellussa hallissa. Kylmän hallin sisään on rakennettu pienempi lämmitettävä osa. Majoitusosa on tilaelementeistä koottu. Tilat ovat ahtaat ja sokkeloiset. Ensihoitopalvelun kannalta tukikohdan sijainti on huono. KYS ERVA -ensihoitokeskuksen päätöksen mukaisesti tiloja ollaan siirtämässä Kuopioon. Ennen pysyvän tukikohdan valmistumista tilat siirretään väliaikaisesti Rissalan lentokentälle. Kentälle rakennetaan pressuhalli ja sen viereen tilaelementeistä tehty majoitusosa. Väliaikainen tukikohta siirretään Rissalaan kesällä Pysyvän tukikohdan paikaksi on varattu maa-alue Kuopion Kelloniemestä. Tarvittavien lupien hakeminen ja tukikohdan suunnittelu saadaan valmiiksi kesällä 2014, jos suunnitelmista ei tule valituksia. Pysyvän tukikohdan rakentaminen voidaan aloittaa 2014, jolloin tukikohta olisi valmis Kelloniemen tukikohta toteutetaan samoja suunnittelukuvia käyttäen kuin Turussa. Oulu Vuoden 2012 alusta tukikohta on sijainnut Oulun keskussairaalan läheisyydessä. Helikopteria säilytetään pressuhallissa, jonka FinnHEMS on ostanut toimintansa lopetta- neelta tukiyhdistykseltä. Vuokrattu majoitusosa on tilaelementeistä koottu. Tilat ovat ahtaat ja kuluneet. Vuonna 2014 käyttöönotettava uusi helikopteri ei mahdu halliin. Pysyvän tukikohdan paikaksi on kolme vaihtoehtoa. Oulun kaupunki on päättänyt sijoittaa uuden pelastusaseman Huuhkajapuistoon. Mahdollisuutta rakentaa tukikohta sen katolle selvitetään. Hankkeen aikataulu on avoin. Toinen mahdollisuus on rakentaa tukikohta Oritkariin Liminganlahden rannalle. Kaavoitus- ja lupaprosessien hitaudesta johtuen rakentaminen voi alkaa aikaisintaan Rakennusaika on noin vuosi. Jos kumpikaan näistä paikoista ei toteudu, pysyvä tukikohta rakennetaan Oulunsalon lentokentälle. Selvitysten ja rakentamisen ajaksi Oulunsaloon tehdään väliaikainen tukikohta kesällä Rovaniemi Vuoden 2012 alussa FinnHEMS Oy:llä ei ollut tukikohtaa Rovaniemellä. Toiminta käynnistettiin ensihoitajille vuokratuista rivitalohuoneistoista. Tarvittaessa Rajavartiolaitoksen Rovaniemen vartiolentue tarjosi Lapin sairaanhoitopiirille virka-apua kiireellisten tehtävien hoitamiseksi jo aiemmin solmitun ensivastesopimuksen puitteissa. Finavialta vuokratun helikopterihallin remontti toteutettiin kesällä Halli on tarkoitukseen hyvä ja sopivan kokoinen. Hallin viereen pystytettiin vuokratuista tilaelementeistä rakennettu majoitusosa. Halliin rakennetaan vielä varastotilaa lento-operaattorille ja lääkintävarastolle. Tilat toteutetaan kevään 2013 aikana. Suunnitelmat pysyvästä tukikohdasta ovat olemassa. Tilat rakennetaan helikopterihallin taakse, ja ne yhdistetään helikopterihalliin katetulla käytävällä. Rakentamisen arvioidaan alkavan kesällä Rakennusaika on noin vuosi. Polttoainehuolto Viiveetön polttoainehuolto on tärkeä osa toimivaa lääkärihelikopteripalvelua. Jos lentokenttä ei ole avoinna ympäri vuorokauden, on polttoainehuollon varmistamiseksi sovittava erityisjärjestelyistä eri tahojen kanssa, mistä poikkeuksetta aiheutuu kustannuksia. Mikäli tukikohta sijaitsee lentokenttäalueen ulkopuolella, on käytännössä ainoa vaihtoehto oma polttoainesäiliö. Helsinki-Vantaan lentoasema on Suomen suurin kansainvälinen lentoasema, ja se on avoinna ympäri vuorokauden. Näin ollen myös polttoainehuolto on käytössä koko ajan. Polttoaine tilataan öljy-yhtiöltä, joka tulee tankkaamaan helikopterin. Tankkausviive 0-15 minuuttia, koska varsinainen polttoainekauppa käydään liikennelentoterminaalialueella; laajarunkoinen liikennelentokone kuluttaa edestakaisella matkallaan Kaukoitään yhtä paljon lentopetrolia kuin yksi FinnHEMS Oy:n lääkärihelikopteritukikohta vuodessa. Järjestelmä toimii nykyisessä tukikohdassa tyydyttävällä tavalla. Uusi tukikohta siirtyy kauemmaksi ja polttoaineen kuljetusmatka kasvaa. Näin ollen viiveettömän polttoainehuollon varmistamiseksi myös Vantaan tukikohtaan hankitaan oma säiliö. FinnHEMS Oy on kilpailuttanut sekä polttoainesäiliöt että polttoainejakelun vuonna Säilöt rakentaa tamperelainen Jet-Tekno Oy ja polttoainejakelusta huolehtii Neste-Oil. Jakelu aloitetaan, kun säiliöille on myönnetty ympäristöluvat ja lupien edellyttämät toimenpiteet säiliöiden asentamiseksi on tehty. Jakelun arvioidaan alkavan loppukesästä

6 FinnHEMSin HallinnoiMan lentotoiminnan käynnistyminen Teksti FinnHEMS / Timo Honkavaara Kuva Olli-Pekka Latvala FinnHEMS aloitti palvelusopimuksen mukaisen lentotoiminnan hallinnoinnin ja ohjauksen suunnitelman mukaisesti. rahoituspäätöksen myöhästyminen viivästytti jonkin verran lentotoiminnan osa-projekteja. FinnHEMS Oy asetti lentoyhtiöille lentotoiminnan kehitysprojektien tavoitteet ja aikataulut jo , jotta lentopalvelusta vastaavat yhtiöt kykenivät varautumaan edessä olevaan urakkaan. Alkuperäisen projektisuunnitelman mukaisesti kaikkien lentotoiminnan käynnistysvaiheen osa-projektien piti olla valmiita mennessä ennen palvelusopimusten mukaisen lentotoiminnan aloittamista. Myöhästyneestä rahoituspäätöksestä johtunut viive palvelusopimusten allekirjoittamisessa viivästytti myös projektien valmistumista. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli saattaa toiminta täysin aukottomasti voimassaolevien ilmailumääräysten edellyttämälle tasolle, joka saavutettiin syyskuun 2012 loppuun mennessä. Projektisuunnitelmissa määriteltyjen tavoitteiden saavuttaminen varmistettiin FinnHEMS Oy:n toimeksiantamilla auditoinneilla ja laaduntarkastuksilla. Vuoden 2012 aikana FinnHEMS suoritti sopimuslentoyhtiöiden toimintaan suunnitellusti laatuauditointeja ja laaduntarkastuksia sekä toteutti lentoturvallisuustutkintoja ja -selvityksiä tarpeen mukaan. Ensim- mäinen lentotoiminnan laatuauditointi suoritettiin maaliskuussa Auditoinnin kohteena oli lentotoiminnan harjoittajan johtamisjärjestelmä ja audit-referenssinä JAR-OPS 3 ilmailumääräykset sekä FinnHEMS Standardin osa O (Organisation & Management). Lisäksi samassa yhteydessä suoritettiin kilpailutusvaiheen auditoinneissa havaittujen laatupoikkeaminen korjaavien toimenpiteiden seurantatarkastus. FinnHEMS noudattaa tarkoin valtiovarainministeriön julkaisemaa julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE ohjetta ja tulevina vuosina auditointitoiminta on säännöllistä; alihankkijan osa-alueet (organisaatio, lentotoiminta, koulutus ja lentokelpoisuus) auditoidaan jokainen kerran vuodessa erillisen auditointisuunnitelman mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että auditointeja toteutetaan yksi per kvartaali. FinnHEMS 51 -tukikohta aloitti toimintansa Rovaniemellä maaliskuussa 2012 ja lentotoiminnan harjoittajana toimiva SMC Ab laati projektisuunnitelman mukaisen operatiivisen riskiarvion tukikohdan käynnistämiseen liittyvistä uhkakuvista. Rovaniemen osalta toiminta oli syyskuussa tavoitetilassa. Finn- HEMS 30 aloitti lentotoimintansa syyskuussa 2012 Tampere-Pirkkalan lentokentältä. Tässä yksikössä lento-operaattorina toimii SHT Ab. Lentotoiminnan harjoittaja esitti projektisuunnitelmansa liittyen Pirkkalan lentotoiminnan aloittamiseen FinnHEMSin edustajille elokuun alussa. FinnHEMS 30 -yksikön lentotoiminnan käynnistämistä viivästyttivät lähinnä tukikohtarakennuksen vuokraukseen ja saneeraukseen liittyneet vaikeudet. Vuoden 2012 aikana lentooperaattoreiden sisäiset laatu- ja turvallisuusraportointijärjestelmät integroitiin FinnHEMS Oy:n tietokantaan. Kaikki FinnHEMS-sopimuksen piirissä raportoidut lentoturvallisuuspoikkeamat raportoidaan viipymättä myös FinnHEMS Oy:n tietokantaan. Erityisen seurantajärjestelmän avulla FinnHEMS Oy seuraa reaaliaikaisesti lento-operaattoreiden lähtöluotettavuutta. Tietokannan perusteella voidaan seurata myös yksittäisten tukikohtien lähtöluotettavuustasoa. FinnHEMS Oy on rakentanut yhteistyössä lentotoiminnan harjoittajien kanssa helikoptereiden reaaliaikaisen paikkatietoseurantajärjestelmän. Paikkatiedon perusteella saadaan tilannekuvaa helikopteriyksiköiden käytöstä. Vuoden 2012 aikana FinnHEMS Oy on käynnistänyt useita yhteistyö- ja kehityshankkeita eri sidosryhmien kanssa lääkärihelikopteritoiminnan turvallisuuden, luotettavuuden ja laadun kehittämiseksi, jotta toiminta vastaa entistä kustannustehokkaammin terveydenhuollon tarpeita

7 Uudet maayksiköt käyttöön Teksti FinnHEMS / Jukka Pappinen Kuva Olli Vainio Kussakin FinnHEMS-tukikohdassa on helikopteri ja maayksikkö ympärivuorokautisessa lähtövalmiudessa. Maayksiköllä hoidetaan hälytystehtävät kohteissa, joihin ei voida lentää helikopterilla tai jotka tavoitetaan maayksiköllä nopeammin. 12 F innhems Oy vastaa lääkärihelikopteritoiminnassa tarvittavien maayksiköiden hankinnasta, hallinnoinnista ja valvonnasta. Nykyisen lainsäädännön perusteella toimintaan voidaan käyttää ambulanssiksi rekisteröityjä ajoneuvoja. Vaatimukset täyttävien erityisajoneuvojen hankintaprosessi on varsin pitkä. FinnHEMS käynnisti suunnittelun ja kilpailutuksen keväällä Ensimmäinen uusi maayksikkö otettiin käyttöön heinäkuussa 2012 ja viimeiset luovutettiin FinnHEMSille syksyllä Uudet ajoneuvot on rakennettu Volkswagen Caravelle -alustalle. Korityöt ja muun varustelun toteutti kilpailutuksen voittanut iisalmelainen J5L Oy. Ajoneuvon suunnittelussa otettiin huomioon tarve käyttää ajoneuvoa myös ensihoidon johtopaikkana. Nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet ja tietojärjestelmät mahdollistavat ensihoitopalvelun tilannekuvan seuraamisen ja esimerkiksi erilaisten tietokantapalveluiden käytön matkan aikana. Ajonseurantajärjestelmän ja tallentimen avulla voidaan seurata ajosuoritteita ja arvioida liikkumisen turvallisuutta. Järjestelmän kautta toteutetaan myös sähköinen ajopäiväkirja, joka rekisteröi ajotapahtumat kuljettajakohtaisesti. Jokaisessa tukikohdassa on myös vara-auto, jota käytetään lyhyiden huoltokatkojen tai teknisten vikojen aikana. Vara-autot ovat käytettyjä ambulansseja. Ensimmäisenä käyttöön otettiin Tampereen maayksikkö, jolla kilometrejä kertyi noin alle puolessa vuodessa. Lentotoiminnan käynnistymisen jälkeen määrä Tampereella on tasaantunut. Kokonaisajokilometrimäärä uusilla maayksiköillä noin puolen vuoden aikana on ollut n km. Toteutuneen kilometrimäärän perusteella tukikohdan ensisijaisen hälytysajoneuvon käyttöajaksi on määritelty kolme vuotta, minkä jälkeen ajoneuvoa käytetään vielä toiset kolme vuotta tukikohdan varayksikkönä. Siten hälytysajoneuvon kiertoaika tukikohdan käytössä on yhteensä kuusi vuotta. FinnHEMSin maayksiköille ei tapahtunut lainkaan liikenneonnettomuuksia vuoden 2012 aikana. Ajoneuvon teknisen vian vuoksi tehtävä on keskeytynyt vuoden aikana 2 kertaa.

8 FinnHEMS ict Teksti FinnHEMS / Jesse Hulkko Kuvat Olli-Pekka Latvala vuoden 2012 alussa tapahtuneen hallinnonvaihdoksen yhteydessä FinnHEMSin vastuulle siirtyi tukiyhdistysten hallinnoimista tukikohdista vaihteleva määrä tietotekniikkaa ja tietoliikenneyhteyksiä. Henkilöstön toimintatavat ja käytännöt tietotekniikkaan liittyen olivat erilaisia. lisäksi tietotekniset ratkaisut olivat tukikohdissa erilaiset ja hyvin eritasoiset. FinnHEMSin työ käynnistyi olemassa olevan konekannan sekä muun laitteiston määrän ja toimintaedellytysten läpikäymisellä. Laitteistoja täydennettiin ja korvattiin ripeästi, jotta toiminta saatiin kohtuulliselle tasolle. Suurimpaan osaan tukikohdista hankittiin uusi tietokonekalusto, tulostimet ja verkkolaitteisto. Kahdessa tukikohdassa jouduttiin rakentamaan uusi verkkokaapelointi, koska olemassa oleva johdotus koostui huoneesta toiseen vedetyistä jatkojohdoista. Tukikohtien IT-järjestelmien paikalliseen ylläpitoon käytettiin aluksi vanhoja ylläpito- ja tukisopimuksia, joiden laatu ja hintataso vaihtelivat suuresti tukikohdittain. Erityisen työläs oli Rovaniemen tukikohta, missä päivystystilat siirtyivät ensin väliaikaisiin vuokra-asuntoihin ja sen jälkeen lentokonehallin yhteydessä olevaan parakkirakennukseen, ja IT-järjestelmien toimivuus ja yksikön päivystysvalmius piti pystyä turvaamaan. Toimintaympäristön luomat haasteet Tietojärjestelmien ja käytettävien tekniikoiden osalta FinnHEMSin toimintaympäristö asettaa muutamia erityishuomiota edellyttäviä haasteita. Ensimmäinen haaste oli heterogeeninen lähtötilanne ja toinen maantieteellisesti laaja toiminta-alue, jossa palvelujen järjestämisen pitää onnistua vähäisillä henkilöresursseilla ja pienellä hallinnollisella organisaatiolla. Tietohallinnon rakentamiseen on vaikuttanut myös laajamittainen tarve tukikohtarakennusten uusimiseen. Kaikki tukikohdat Vantaata lukuun ottamatta ovat parakkirakenteisia, eivätkä tilat vastaa lääkärihelikopteritoiminnan tarpeita. Lähivuosina rakennettavien tukikohtien tietoteknisissä valmiuksissa on päivystystoiminnan asettamat vaatimukset otettava huomioon jo suunnitteluprosessin alussa. Kunnollisella suunnittelulla saavutetaan paras mahdollinen lopputulos ja tukikohtarakennuksen soveltuvuus jatkuvaan ja häiriöttömään päivystystoimintaan. Lisäksi saadaan aikaan huomattavia säästöjä verrattuna jälkikäteen tehtäviin asennus- ja muutostöihin. FinnHEMSin tulevien tukikohtarakennusten suunnittelussa on auttanut merkittävästi syksyllä Pirkkalan lentokentälle valmistunut FinnHEMS 30 -tukikohta. Sen rakentamisen yhteydessä selventyivät lopulliset vaatimukset päivystystoiminnan tietoteknisille vaatimuksille. HEMS-päivystystoiminnan erityistarpeet ICT-suunnitelman laatimisen pohjana ovat HEMStoiminnan operatiiviset vaatimukset. Karkeimmillaan operatiiviset vähimmäisvaatimukset pystytään jakamaan kahteen osaan: 1. Hälyttämiseen ja tehtävän suorittamiseen tarvittavat palvelut 2. Suoritetun tehtävän jälkeen tarvittavat palvelut Kriittisin vaade jatkuvan korkean hälytysvalmiuden ylläpidossa on hälyttäminen ja tehtävän suorittaminen. HEMS-yksikkö on liikkeellä muutamassa minuutissa hälytyksen vastaanotosta, mikä tarkoittaa sitä, ettei järjestelmien toiminnassa hyväksytä puutteita, poikkeamia tai edes hitautta. Jos hälytykseen lähtemisen kannalta kriittisien tietojen hakuun joudutaan käyttämään varajärjestelmiä, lähtöviive kasvaa. Korkea toimivuusvaade asettaa erityisen tiukan vaatimuksen tietoliikenneyhteyksien ja tukikohdan verkon toiminnalle. Hälytystehtävälle lähtemisen kannalta tärkeimpiä tietoja ovat ajantasainen säätieto ja sääennusteet. Näiden perustella lentäjä tekee arvion sääminimien täyttymisestä ja päättää, voidaanko kohteeseen lentää vai ei. Toinen tärkeä tieto on ajantasainen ja monipuolinen karttaaineisto, joka auttaa miehistöä navigoinnissa kohdetta lähestyttäessä ja laskeutumispaikan etsinnässä. Miehistöillä on käytössä vapaita internetin karttamateriaaleja ja erityisesti HEMS-käyttöön koostettuja karttoja. FinnHEMS on myös kehittänyt ja hankkinut tietojärjestelmiä auttamaan suoritettujen tehtävien tilastoimista, hallintaa sekä operatiivista johtamista. Merkittävin Finn- HEMSin omista järjestelmistä on FinnHEMS HEFTA -tilastointi- ja tehtäväseurantajärjestelmä, jonka keskeisenä tavoitteena on luoda maan kattava yhdenmukainen tilastointitapa tukemaan sekä HEMS-toimintaa että koko ensihoitopalvelua. Tilastointi tukee ensihoitotoiminnan tulevaisuuden kehitystarpeita, potilaslogistiikan kehittämistä ja lääketieteellistä tutkimusta. Tilastointijärjestelmä on kehitetty kokonaisuudessaan ensihoitotoiminnan tarpeiden mukaisesti ja suunniteltu vapauttamaan lääkintähenkilöstön työaikaa potilaan hoitoon. Tilastoinnin ohella merkittävä rooli on myös kenttäjohtamisjärjestelmällä, jonka FinnHEMS on hankkinut käyttöönsä ulkopuoliselta toimijalta. Järjestelmä on suunniteltu ja tehty ensihoito- ja pelastustoimen kenttäjohtamistarpeisiin ja tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun kenttäjohdon logistiikan ja toiminnan modernisointiin. Reaaliaikaisen paikkatiedon avulla HEMS-yksikkö löytää tehokkaasti kohteeseen ja kykenee navigoimaan esimerkiksi liikkuvaa ambulanssia vastaan. Tilikauden 2012 jälkeen kohti hallittua kokonaisuutta FinnHEMS seuraava askel on yhdenmukaistaa tukikohtiensa tietotekniikka ja verkkoratkaisut. Tukikohtien maantieteellisestä hajanaisuudesta johtuen ratkaisuissa pyritään keskitettyyn hallintaan ja etäylläpitoa tukeviin ratkaisuihin. Tavoitteena on, että tukikohtien tietokoneita, verkkoympäristöä sekä operatiivisessa käytössä olevia älypuhelimia voitaisiin etähallita keskitetysti, jolloin ongelmanratkaisu nopeutuu ja saadaan säästöjä esimerkiksi matkakustannuksissa ja palveluhankinnoissa. ICT-resurssien etähallintaan keskittyvä kokonaisuus on luonnollinen valinta nykyaikaisen, korkeat vaatimukset täyttävän järjestelmäkokonaisuuden rakentamisessa. Tietoverkkojen hallittavuuden ja saatavuuden tärkeys korostuu keskitettyyn etäylläpitoon siirryttäessä. Lisäksi operatiivinen toiminta asettaa osaltaan korkeat vaatimukset verkkoympäristön toimintavarmuudelle ja toiminnallisuudelle. Modernit VPN (Virtual Private Network) -ratkaisut mahdollistavat operatiivisesti vähemmän kriittisten verkkojen liittämisen osaksi suurempaa kokonaisuutta ja nykyaikaisten verkkolaitteiden ominaisuudet riittävät monipuolisen tietoverkkokokonaisuuden tarpeisiin. Lähtökohtana on ollut suunnitella ympäristö, joka mahdollistaa reagoimisen muuttuviin tarpeisiin ja luo vakaan perustan tulevaisuuden tietojärjestelmien ja teknologian kehitykselle

9 Talouskatsaus 2012 Teksti FinnHEMS / Matias Lahti FinnHEMSin tilikauden 2012 tuotto muodostui pääosin sosiaalija terveysministeriön maksamasta valtionavustuksesta. Suurin menoerä muodostui lento- ja maayksikkötoiminnan kuluista. Ensihoidon kuluista vastaavat sairaanhoitopiirien kuntayhtymät. TULOSLASKELMA Liikevaihto 20,446, Liiketoiminnan muut tuotot 1, Materiaalit ja palvelut -18,053, Henkilöstökulut -497, Eläkekulut -89, Muut henkilösivukulut -16, Poistot ja arvonalennukset -198, Liiketoiminnan muut kulut -1,609, Liikevoitto / tappio -16, Rahoitustuotot 16, Rahoituskulut Tulos ennen satunnaisia eriä 0.00 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 0.00 Tilikauden voitto / tappio 0.00 TASE FinnHEMSin tilikauden 2012 tuotot (yhteensä euroa) koostuivat sosiaali- ja terveysministeriön maksamasta euron valtioavustuksesta, Kelan maksamista euron potilaslentotuotoista, euron rahoitustuotoista sekä liiketoiminnan muista tuotoista euroa. Varsinaisen ensihoidon aiheuttamat henkilöstö- ja materiaalikulut katettiin aiemmin laadittujen sopimusten perusteella sairaanhoitopiirien kuntayhtymien toimesta. FinnHEMSille maksettu valtionavustus perustui yhtiön sosiaali- ja terveysministeriölle tekemään hakemukseen, ja se maksettiin vuoden aikana viidessä erässä. FinnHEMS Oy:n hallituksen linjauksen mukaan yhtiö ei tule harjoittamaan varainhankintaa missään muodossa eikä siihen rinnastuvaa myyntitoimintaa, vaan lainsäädäntöön perustuvan toiminnan rahoitus tulee turvata yhteiskunnan rahoituksen kautta. Yhtiön kulut (yhteensä euroa) muodostuivat lento- ja maayksikkötoimintaan sekä tukikohtiin liittyvistä operatiivisista kuluista ( euroa). Edellä mainituista kuluista lentotoiminnan kulujen osuus oli noin 92 prosenttia. Lentotoiminnan kustannukset kattoivat kahdelle eri lentoyhtiölle maksetut kiinteät sopimukseen pohjautuvat kuukausiveloitukset ja lisäksi lennettyihin tunteihin perustuvat muuttuvat kustannukset. Maayksikkökulut koostuivat hälytysajoneuvojen huolto- ja polttoainekuluista. Kaikki yhtiön käyttämät kuusi helikopteritukikohtaa olivat vuokrattuja ulkopuolisilta tahoilta. Henkilöstö-, eläke- ja henkilöstösivukulujen osuus oli euroa. Vuoden 2012 aikana palkkaa maksettiin yhdelletoista eri henkilölle. Yhtiön palveluksessa olevat toimihenkilöt ovat ensihoidon- ja lentotoiminnanasiantuntijoita, muita lääkärihelikopteritoiminnan vaatimien tukitoimintojen asiantuntijoita sekä hallintohenkilöstöä. FinnHEMS on Suomen ainoa lääkärihelikopteritoiminnan asiantuntijaorganisaatio, ja sen henkilöstön osaaminen muodostaa yhtiölle merkittävän resurssin. FinnHEMSin liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä euroa. Nämä koostuivat muun muassa hallinto-, ATK-, leasing-, matka-, viestintä-, taloushallinto- sekä laki- ja asiantuntijakuluista. Yhtiön rahoituskulut olivat 284 euroa. FinnHEMSin vuoden 2012 tilinpäätös osoittaa voittoa 0 euroa. FinnHEMSin yhtiöjärjestyksessä on kirjattu, ettei yhtiön tavoitteena ole tuottaa voittoa eikä taloudellista etua omistajilleen. Verohallinnon antaman päätöksen perusteella FinnHEMS on tuloverolain mukainen yleishyödyllinen yhteisö, eikä sen harjoittama toiminta ole miltään osin elinkeinotuloa. FinnHEMSin huomattavimmat omaisuuserät koostuvat yhtiön operatiivisessa käytössä olevista erityisvalmisteisista hälytysajoneuvoista ja muusta pääosin tukikohtiin sijoitetusta kalustosta ja ATK-laitteista. Yhtiön rahoitusomaisuus euroa on tilinpäätöshetkellä nostettua valtionavustusta. Yhtiön maksuvalmius on kohtuullinen, mutta viranomaistehtäviä hoitavan yhtiön toiminnan ei tulisi vaarantua likviditeetin puutteeseen. Yhtiön omistajien siihen sijoittama oma pääoma on vähäinen, ja yhtiön omavaraisuusaste on heikko. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Siirtovelkoihin kirjattu euron siirtovelka koostuu pääosin jaksotetusta valtionavustuksesta, joka tullaan käyttämään vuoden 2013 alussa. Yhtiön taloudellinen tilanne tulee olemaan seuraavien vuosien ajan haastava. Vuoteen 2017 saakka ulottuva rahoituskehys ei yhtiön tekemien ennusteiden mukaan tule kattamaan täysin toiminnan ennakoituja kuluja ja lisäksi haasteena on ratkaista tulevaisuudessa rakennettavien uusien tukikohtien rahoitus. Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat oikeudet 30, Muut pitkävaikutteiset menot 230, Koneet ja kalusto 1,449, Vaihtuvat vastaavat Muut saamiset 13, Siirtosaamiset 37, Rahat ja pankkisaamiset 1,893, Vastaavaa yhteensä 3,656, Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 10, Edellisten tilikausien voitto / tappio -5, Tilikauden voitto / tappio 0.00 Oma pääoma yhteensä 4, Vieras pääoma Ostovelat 458, Muut velat 19, Siirtovelat 3,174, Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä 3,656,

10 omistajat, tilintarkastaja Ja hallitus yhteystiedot Kuvat Olli-Pekka Latvala ja Veijo Aulio Omistajat Yhtiön osakekanta on 100 osaketta. Yhtiöjärjestyksen 10 :n mukaan yhtiön osakkeen hankkimiseen tarvitaan yhtiön suostumus. Osakkeet jakautuvat omistajien kesken seuraavasti: Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 20 osaketta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 20 osaketta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 20 osaketta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 20 osaketta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 20 osaketta FinnHEMS Oy WTC Helsinki Airport, Lentäjäntie Vantaa puh fax nnhems.fi internet: nnhems.fi Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin yhtiökokouksessa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Samuli Perälä. Hallitus hannu Leskinen ttt, HTM, sairaanhoitopiirin johtaja PPSHP aki Linden LL, vtm, HUS:n toimitusjohtaja HUS jorma penttinen, Lkt, dosentti, johtajaylilääkäri PSSHP hallituksen puheenjohtaja turkka tunturi, Lkt, dosentti, johtajaylilääkäri VSSHP rauno ihalainen Ft, sairaanhoitopiirin johtaja PSHP 18 19

11 Taitto: Lillan Graphics / Mikko Laasola FinnHEMS 2013

Ensihoitopalvelu ja HEMS Muutokset. Jouni Kurola KYS

Ensihoitopalvelu ja HEMS Muutokset. Jouni Kurola KYS Ensihoitopalvelu ja HEMS Muutokset Jouni Kurola KYS 1 Ensihoitopalvelun Tehtävämäärät/vuosi 60000 50000 40500 46954 49836 48512 43 628 47958 40000 30000 20000 27300 25 000 31150 32270 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Lääkärihelikopterien tukikohtien sijainti

Lääkärihelikopterien tukikohtien sijainti Lääkärihelikopterien tukikohtien sijainti Tausta Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmassa kirjattiin tavoitteeksi lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan turvaaminen. Sisäasianministeriön ja sosiaali-

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi I -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi VI KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi VI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 16.30 Tampereen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVI KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIX -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 11.00 Tampereen

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVII KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi II KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi II -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 13.30 Tampereen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1. 31.12.2009 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIV KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIV -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous Kokouskutsu Kiinteistö Oy Tirrolampi c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1.2008-31.12.2008 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:n omistaa 100 %:sti Jyväskylän kaupunki ja yhtiö kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin. Yhtiö

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2010 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot