Miltä yliopistouudistus näyttää 10 kuukauden kokemuksella?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miltä yliopistouudistus näyttää 10 kuukauden kokemuksella?"

Transkriptio

1 Miltä yliopistouudistus näyttää 10 kuukauden kokemuksella? OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS Yliopistojen IT-pääsihteeri Ahti Planman 1

2 Esityksen sisältö Uusi yliopistolaki Fuusiot Yleisiä huomioita Rakenteellisen kehittämisen tukena tietohallinto Benchmarking-yhteistyö Voiko historiasta oikeasti oppia Tietohallintolaki vs yliopistolaki Rakennemuutosten tuskaa ja mahdollisuuksia 2

3 Uusi yliopistolaki Keskeisin muutos aikaisempaan: Yliopistot irrotettiin valtiokonsernista autonomisiksi yksiköiksi: Julkisoikeudellisia laitoksia ovat julkisoikeudelliset yliopistot 14 kpl Säätiömuotoisia ovat säätiöyliopistot 2 kpl Suuri vaikutus asemaan ja koko toimintaan Itsehallinto Johtaminen Taloushallinto Henkilöstöhallinto ja henkilöstön asema Ei enää virkasuhteita 3

4 Lakimuutokseen liittyi 3 fuusiota Aiemmin yliopistoja oli 20 kpl Nyt määrä on 16 kpl Fuusiotilanteeseen joutui/pääsi(!?) 7 yliopistoa eli yli 1/3 yliopistojen viimevuotisesta kokonaislukumäärästä! Prosenteissa laskettuna em. määrä on 32,86% (henkilökunnan kokonaismäärän mukaan laskettuna) 4

5 Nykyiset yliopistot suuruusjärjestyksessä - Perusteena Kotan FTE-kokonaishenkilömäärät vuodelta 2009 Yliopisto Yliopisto Henkilöstötiedot: määrät (FTE) ja %-osuudet lyhenne nimi Opett+tutkijat Muu Koko %-osuus / ja tutk.koulut henkilöstö henkilöstö koko henk. HY Helsingin yliopisto ,82 % Aalto Aalto-yliopisto ,43 % TY Turun yliopisto ,76 % OY Oulun yliopisto ,12 % UEF Itä-Suomen yliopisto ,67 % JY Jyväskylän yliopisto ,56 % TaY Tampereen yliopisto ,57 % TTY Tampereen teknillinen yliopisto ,42 % ÅA Åbo Akademi ,00 % LUT Lappeenrannan teknillinen yliopisto ,83 % LY Lapin yliopisto ,84 % VY Vaasan yliopisto ,37 % SibA Sibelius-Akatemia ,20 % SHH Svenska Handelshögskolan ,77 % TeaK Teatterikorkeakoulu ,45 % KuvA Kuvataideakatemia ,20 % Yo:t yht ,00 % 5

6 Yleisiä huomioita tilanteesta 1 Kommentit perustuvat yksittäisiin omiin havaintoihin, eivät perusteelliseen analyysiin! Kolmasosassa yliopistoista kaksi valtavaa muutosta samanaikaisesti: haastava tilanne! Todelliset vaikutukset näkyvät vasta vuosien päästä, nyt vallitsee vielä aikamoinen hämmennys Ensimmäinen toimintavuosi on monella tapaa vasta harjoittelua, ensimmäiset tilinpäätökset näyttävät jo suuntaa tulevasta 6

7 Yleisiä huomioita tilanteesta 2 Esimerkkejä alkuaikojen hankaluuksista Yhteistä tilikarttaa odoteltiin pitkään (OKM:stä?) Kiire yllätti, kaikki laativat omansa Certia:n SAP-asiakkailla yhteinen tilikartta, mutta poikkeavat kirjaamisohjeet Tilikarttojen eroja analysoidaan parhaillaan IT-toiminnan Benchmarking-valmistelujen yhteydessä ALV:n käsittely oli pitkään sekavassa tilassa Liiketoiminta erotettava muusta toiminnasta Joskus tämä on hankalaa (esim. yhteiset tilat ja mittalaitteet) Lainaus lakitekstistä: Jos yliopisto harjoittaa liiketoimintaa muutoin kuin erikseen kirjanpitovelvollisen yksikön muodossa, tätä liiketoimintaa koskevat tuloksellisuustiedot tulee esittää erikseen tuloslaskelman muodossa tilinpäätöksen liitetiedoissa toiminnoittain. 7

8 Yleisiä huomioita tilanteesta 3 Esimerkkejä alkuaikojen hankaluuksista (jatkoa) ALV:n palautus Lainaus lakitekstistä: Yliopistoille korvataan arvonlisäverolain (1501/1993) 39 ja 40 :ssä tarkoitettuihin koulutuspalveluihin sekä yliopistojen muuhun kuin liiketaloudelliseen tutkimukseen liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen osuus yliopistoille aiheutuneista kustannuksista. Korvausta tarkistetaan vuosittain viimeksi toteutuneen yliopistojen keskimääräisen arvonlisäverokertymän perusteella. Kuinka tasapuolisesti toimii ja miten yliopiston sisällä ALV-palautukset käsitellään? 8

9 Rakenteellisen kehittämisen tukena tietohallinto 1 Raketti-hanke käynnistyi reilut 2 vuotta sitten (ohjausryhmä nimitettiin ) Tuloksia saatu ja saadaan koko ajan lisää, mutta V fuusioihin tulokset eivät ehtineet apuun Esimerkki: 3 Oodi-yliopistoa yhdistyi Sama järjestelmä, sama tekniikka Erilaiset tietomääritykset ja kirjauskäytännöt Ë Tarvittiin mittava migraatioprojekti Opetus: Teknisen ja järjestelmä arkkitehtuurin yhteensopivuus ei riitä; tarvitaan tieto- ja toimintaarkkitehtuurien yhteensopivuutta! 9

10 Rakenteellisen kehittämisen tukena tietohallinto 2 Raketti-hanke on suuri mahdollisuus jatkoa ajatellen Yliopistot vapautuivat valtiokonttorin määräysvallasta esim. tietojärjestelmien suhteen Nyt olisi järkevää luoda yliopistoille sopivia yhteisiä kokonaisratkaisuja Jos em. Oodi-esimerkistä halutaan oppia, uusissa ratkaisuissa tulisi lähteä toimintojen ja tietojen riittävän laajasta yhtenäisyydestä ËKokonaisarkkitehtuuri-ajatusmalli käyttöön! XDW-osahanke on päässyt jo hyvään vauhtiin tietoarkkitehtuurin alueella; Opi- ja Tutki- osahankkeet liikkeellä myös toiminta-arkkitehtuurin alueella 10

11 Rakenteellisen kehittämisen tukena tietohallinto 3 Opi-pelisääntöryhmä pohtinut laajasti uusia yhteistyön muotoja ja pelisääntöjä Ryhmän työssä tullut usein esiin uusi autonomia Vasta saavutettua arvokasta autonomiaa ei saa missään tapauksessa loukata uusissa yhteistyömuodoissa En pysty perustelemaan oman yliopistoni rehtorille tätä sinänsä järkevää ehdotusta, jos autonomiaa ei selkeästi turvata 11 ËSyntyy haasteellinen muna/kana -ongelma

12 Rakenteellisen kehittämisen tukena tietohallinto 4 Muna/kana-ongelma: Jos meillä olisi moderni, modulaarinen, kustannustehokas, hyvin toimiva ja keskeiset opintohallinnon tarpeet täyttävä Oha-järjestelmä ja siihen liittyvät yhtenäiset käsitemääritykset ja toimintamallit (kirjauskäytännöt), niin Kaikki korkeakoulut sitä mielellään käyttäisivät! Suomen kaltaisessa pienessä maassa on järjetöntä ylläpitää ja kehittää monia rinnakkaisia järjestelmiä samaan tarpeeseen (vrt. OPM:n tietohallintostrategia!) Mistä löydetään se kana, joka järjestelmämoduulit ja määritykset munisi ja mistä eväät kanalle? 12

13 Rakenteellisen kehittämisen tukena tietohallinto 5 Opi-pelisääntöryhmä laati toimintamallin Korkeakoulujen lausunnot on saatu Pääosin myönteisiä Joitakin hyviä kehitysehdotuksia Ryhmä analysoi lausunnot (28.10) ja niihin laaditaan vastine Lausunnot ja vastine julkaistaan piakkoin Raketti-sivuilla Seuraavalla sivulla uusin luonnos mallista 13

14 Pelisääntötyöryhmän malli (uusin luonnos) 14

15 Rakenteellisen kehittämisen tukena tietohallinto 5 Opi-pelisääntöryhmä asetti pienen työryhmän laatimaan ensimmäistä (nauru)versiota pelisääntösopimuksesta Aikaa ei kannata hukata, luonnos v Ratkaisu muna/kana-ongelmaan? Pieni maksuosuus kaikilta korkeakouluilta koon mukaisessa suhteessa uuden Oha-perusjärjestelmän ja moduulien rajapintojen määrityksiin? (Vrt Funet ja Haka) Ryhmässä mukana opintohallintojohdon ja ITjohdon edustajat (+ mahdollisesti rehtoreiden edustaja) 15

16 Rakenteellisen kehittämisen tukena tietohallinto: Benchmarking 6 Yliopistot olivat aiemmin VM:n vuosittaisen IT-kyselyn piirissä (kysely kaikille virastoille) Vastaavien tietojen kokoaminen myös jatkossa koettu tarpeelliseksi monissa yliopistoissa Myös AMK-puolella halua vertailutietojen kokoamiseen (aloite Arenen taholta) ËYhteinen Benchmarking (BM) hanke Raketti-Kokoa osahankkeen alaisuuteen (Raketti-OR:n päätös) Valmisteluryhmä laatii esityksen vuoden loppuun mennessä Ryhmässä mukana 2 YOta ja 2 AMKia + asiantuntijoita Tavoitteena saada mukaan kaikki 41 (autonomista!) korkeakoulua Ensimmäisellä kierroksella suppea kysely Erityistä huomiota kiinnitetetään määrittelyjen yksikäsitteisyyteen (ITkustannukset pyritään kokoamaan tilikarttoihin pohjautuen) Tulokset rekisteröidään vuosittain XDW-tietokantaan Ensimmäinen kierros käynnistynee huhtikuussa

17 Voiko historiasta aidosti oppia? 1 IT-johtajien postilistalla on käynnistynyt keskustelu menneistä onnistumisista ja epäonnistumisista Keskustelu käynnistyi Joensuun IT-päivillä Viitekehyksenä kokonaisarkkitehtuuri Onnistuneita yhteistyökuvioita (ainakin osittain) Funet Haka Yhteinen kirjastojärjestelmä Joopas-järjestelmä (Virtuaaliyliopiston tuotos) M-määritykset (virtuaaliyliopiston tuotos) Tietoturvan sääntöpaketti Oodi (muutama vuosi sitten kriisistä päästiin eroon ) 17

18 Voiko historiasta aidosti oppia? 2 Epäonnistuneita (ainakin osittain) Virtuaaliyliopisto Yhteinen taloushallinnon järjestelmä Kaksi erillistä palvelukeskusta (Certia, Pave) Lisäksi näiden ulkopuolisia (HY, TTY) Tilikartat ja kirjauskäytännöt hajautuneet Rondo (kaksi kilpailevaa toimittajaa yhteistyössä ) Atik/Fino (avointen yliopistojen hanke) HSTYA (henkilön sähköinen tunnistautuminen) Poiki kyllä menestyksekkään HAKA-hankkeen! 18

19 Voiko historiasta aidosti oppia? 3 Mitkä tekijät erottavat onnistumiset epäonnistumisista? Kenen aloitteesta ollaan liikkeellä Kuinka vahvasti IT-johto on sitoutunut Mitä teknisempi alue, sitä helpompi!? IT-johdon oma tontti IT-johdolla yli 20 vuotiset yhteistyöperinteet (mm. pääsihteerikäytäntö) Opintohallinnon päälliköt harkitsevat parhaillaan oman pääsihteerikäytännön perustamista! 19

20 Voiko historiasta aidosti oppia? 4 Yliopistojen uudessa olomuodossa on paljon mahdollisuuksia Yhteistyö myös AMKien kanssa (yliopistojen valtion virasto status oli aiemmin yhtenä jarruna) Vapautuminen valtion tiukasta ohjauksesta avaa uusia mahdollisuuksia Esimerkki: Rondon käyttö etäyhteyksillä, yhtenäinen uusi käytäntö kaikilla yliopistoilla (kevyempi tietoturvataso) Tuleeko Raketti-Opi ja Tutki yhteistyöstä seuraavat menestystarinat!? Halua on selvästi ja ratkaisujakin alkaa löytyä Kärsivällisyyttä ja luottamuksen kasvatusta tarvitaan! 20

21 Tietohallintolaki vs. yliopistolaki Ensimmäinen autonomian juridinen koeponnistus (OpIT-kokous): Laki koskee vain julkisen vallan käyttöä yliopistoissa (IT-päivät Joensuussa): Laki koskee kaikkea yliopistojen julkista toimintaa Lopullinen tulkinta selvinnee n. kuukauden sisällä Saattaa syntyä ero yliopistojen ja joidenkin AMKien välille Laki tullee koskemaan vain julkisen vallan käyttöä OYmuotoisissa AMKeissa (muut AMKit kuntakytkennän kautta samassa asemassa osana julkishallintoa kuin yliopistot) Onko mielekästä jakaa korkeakoulukenttää kahteen osaan tällä tavalla lainsäädännön keinoin? 21

22 Rakennemuutosten tuskaa ja uusia mahdollisuuksia korkeakouluissa IT2010-päivillä Joensuussa oli paneelikeskustelu, jossa olivat mukana kaikkien rakennemuutos-korkeakoulujen edustajat (AP puheenjohtajana) Panelistien kesken sovittiin kullekin oma teema/näkökulma, jottei tulisi turhaa toistoa Aalto: IT:n rooli fuusion suunnittelussa, mitä opittiin ja mitä muiden kannattaa huomioida jatkossa Lapin korkeakoulukonsortio: Miten kokonaisarkkitehtuuri auttoi konsortion rakentamisessa TAMK: Mitä tehtiin jo ennakkoon työn helpottamiseksi TY: Miten rakennemuutos kannattaa hyödyntää uudistumiseen UEF: Mitä vielä kesken 22

23 IT2010: Rakennemuutospaneeli: Näin me sen teimme Kooste alustuksista: - Aalto: Christa Winqvist - Lapin korkeakoulukonsrotio: Kauko Karppinen - TAMK: Jarmo Sorvari - TY: Yrjö Saarikko - UEF: Olavi Manninen Puheenjohtajana IT-pääsihteeri Ahti Planman 23

24 Suomen yliopistojen IT-päivät 2010, rakennemuutospaneeli Aalto-yliopisto Christa Winqvist

25 Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun ITpalvelut yhdistettiin vuoden 2008 alussa Aalto-yliopisto aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa Aalto-yliopiston IT-palveluiden suunnittelu alkoi vuonna 2008 IT-vetoisesti Muutamia teemaryhmiä edustamassa asiakasta 25

26 Ongelmia Ei visiota, missiota tai strategiaa käytettävissä Ylemmän tason prosessit määrittelemättä Asiakkaan ja liiketoiminnan omistajan (business owner) puuttuminen Kolme täysin erilaista kulttuuria ja toimintamallia Tilaaja-tuottaja mallin toimimattomuus Ratkaisuja vuoden 2010 alusta lähtien 26

27 Aallon IT IT tukee Aalto-yliopiston tehtävää ratkaisemalla käyttäjien ja yksiköiden tarpeet tietojärjestelmien, verkkoinfrastruktuurin ja IT-laitteiden alueilla yhdessä muun organisaation kanssa Ratkaisut rakennetaan ja tuotetaan palveluina, joilla on oikea sisältö sekä kilpailukykyinen hinta, laatu ja käytettävyys Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti, kokonaisvaltaisesti ja turvallisesti joko itse tai yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppanien kanssa IT kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa ja tukee muun organisaation kehitystä ja innovaatioita 27

28 Aallon IT-organisaatio Koulujen edustajat Palvelusektorit Tutkimuksen ja opetuksen IT, asiakkuuspäällikkö Sidosryhmien IT, asiakkuuspäällikkö Palveluiden IT, asiakkuuspäällikkö Infrastruktuuripalvelut, asiakkuuspäällikkö Tietoturva Arkkitehtuuri ja integraatio Sovelluspalvelut Asiakaspalvelut Alustapalvelut IT-toiminnot Projektituki Talous HR IT-hankinta Aalto-print Palvelutuotannon johtaja IT-johtaja Palvelutuotannon tuki Assistentit Vararehtori, infrastruktuurit 28

29 Rakennemuutospaneeli Case Lapin korkeakoulukonserni Kuinka kokonaisarkkitehtuuriajattelu auttoi työssä IT lokakuuta 2010 Kauko Karppinen 29

30 LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI TAVOITE Laatu ja vaikuttavuus Korkeakoulukonserni yhdistää kolmen korkeakoulun koulutus-, tutkimus-, kulttuuri- sekä muu osaamisen Lappia, Suomea ja globaalia maailmaa palvelevaksi korkeatasoiseksi ja vaikuttavaksi kokonaisuudeksi. Jatkuvuus Korkeakoulukonserni varmistaa yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-tasoisen koulutuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan tulevaisuuden Lapissa. 30

31 LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI ORGANISOITUMINEN 31

32 Konsernin kehitys Yhteinen johto RKK RAMK University of Applied Sciences LAY University of Lapland LAPPIA KTAMK University of Applied Sciences Tietohallinto Tietohallinto Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri toimintamalli Johto Johto Johto Johto Johto Johto RKK RAMK University of Applied Sciences LAY University of Lapland Tietohallinto LAPPIA KTAMK University of Applied Sciences Time 32

33 Menetelmäperiaatteita Hallitse kehitystyökäyttöönotto Prosessit, työtavat Johtaminen & Koordinointi Tarpeiden määrittely KEHITYS KÄYTTÖÖNOTTO TUOTANTO PALVELUKESKUS Tietojärjestelmät Johtaminen & Koordinointi Tarpeiden määrittely KEHITYS KÄYTTÖÖNOTTO TUOTANTO PALVELUKESKUS Pysy tavoitteessa Päätavoite Aktiivisesti päätetty (ei satunnainen) välilasku päätavoitteesta poikkeavaan Toimikuvaan & Järjestelmään on OK 33

34 Kehitysalueita IT palvelut Alteris Henkilöstö Pegassos Viestintä InfoWeb Kirjasto Voyager KV Asiat Solemove Hanke Rahoitus Reportronic Opiskelija palvelut Yhtenäiset järjestelmät LAO Dynasty 360 Dokumenttien Hallinta MOSS Talous, laskut Rondo Talous, matkalaskut Travel & Populus 34

35 Rakennemuutospaneeli: Case TAMK: Käyttäjähallinto ja wiki yhdistymisen apuna Ennen yhdistymistä käyttäjähakemistot vielä erillisiä Koko porukalla tarve suunnitella uutta yhteistä organisaatiota Painajainen: wördejä ja ekseleitä singahtelee liitetiedostoina Onko kaikilla tuorein versio? Joku raasu joutuu koostamaan muutokset master-dokumenttiin jne. 35

36 TAMKin ratkaisu: Synkronoitiin PIRAMKin tunnukset ja salasanat TAMKin hakemistoon jo etukäteen Vaati hallinnollisen päätöksen (tietoturva, -suoja) Perustettiin n. 70 valmistelutyöryhmätilaa wikiin (Confluence) Tehtiin EditGridin (online-taulukkolaskenta) avulla ryhmien koostumushallintatyökalu 36

37 Salasanasynkronointi TAMK PIRAMK LDAP Wiki-työtilat AD AD Treen kaupunki AD 37

38 Työtilat Määrämuotoisia, monistettiin taulukosta löytyville nimille Lukuoikeudet ristiin Kirjoitusoikeudet vain ryhmän jäsenille Lukurajoitettu Valmistelussa -osio ( keskeneräiset asiat joskus vaarallisia... ) Pyrittiin käyttämään leimoja merkkaamaan, että käsitelty asia koski jotain muutakin ryhmää 38

39 Rakennemuutospaneeli: Näin me sen teemme Turun Yliopisto IT päivät Joensuu Yrjö Saarikko 39

40 Muutosjohtaminen, ihmiset ja organisointi Palvelu- ja talousjohto Tietohallintojohto Järjestelmä- ja IT infra integrointi Suvanto Valmistelu- Ryhmä IT organisointi Projektointi Sähköinen työpöytä IT Arkkitehtuuri Yliopistojen Yhdistyminen IT Yhdistyminen 40

41 Miten rakennemuutos kannattaa hyödyntää uudistumiseen Muutosjohtaminen Ajoitus voi olla sopiva johdon uudistamiseen ohjaa Ihmiset & organisaatio Yhdistyneen yliopiston koko muodostaa haasteen: (varsinkin pienemmän osalta) - Asiakkaiden/käyttäjien kuunteleminen - Mobiilityön tukeminen useilla kampuksilla - Johdon tuki ja matala organisaatio Hyvät toimintatavat voi poimia best practice pohjalta(hd, Kampus) Ison muutoksen momentum rakenteiden/vastuiden uudistamiseen ohjaa Sisäiset asiakkuudet Yliopiston palvelukonseptiin liittyminen - Palveluyksikön rakenne ja toiminta - Asiakkuuksien hallinta (Tiku) Murros = mahdollisuus 41

42 Miten rakennemuutos kannattaa hyödyntää uudistumiseen Muutosjohtaminen ohjaa ohjaa Järjestelmät Syntyy mahdollisuus tehdä valintoja keskeisten järjestelmien osalta: - Opiskelijatietojärjestelmä - Sähköposti ja kalenteri Valmisohjelmistot (e.g. MS) v. itse tekeminen v. konsultointi IT infrastuktuuri Vakiointiin pääsee ottamaan kantaa Rakennemuutoksen mahdollistaa vahvistumista: - Varamiehistäminen, päivystysvuorot - Teknisesti osaava henkilökunta - Robustit, kahdennetut järjestelmät Murros = mahdollisuus 42

43 Itä-Suomen yliopiston tietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelut Rakennemuutos-paneeli: Olavi Manninen Näin sen teimme 43

44 UEF tietotekniikkapalvelujen ja tietohallinnon valmistelu Tietotekniikkapalvelujen valmistelu alkoi keväällä 2008 ja tiivistyi vuoden 2009 loppua kohti. Valmisteluvastuissa oli selkeä jako: Tietohallinto: tietojärjestelmävalinnat sekä niiden käyttöönottoprojektit yhdessä substanssiyksiköiden kanssa Tietotekniikkakeskus: infran yhdistäminen sekä tietohallinnon tukeminen käyttöönottoprojekteissa Yhdistymisen läpivienti onnistui kokonaisuutena hyvin, ja pääosa projekteista valmiina vuodenvaihteessa Kaikkea ei kuitenkaan saatu valmiiksi kerrallaj seuraavassa joitakin vielä keskeneräisiä asioita. 44

45 Kesken, toteutetuksessa olevia tai juuri valmistuneita asioita Organisoituminen: tietohallinto ja tietotekniikkakeskus yhdistyivät Työnjako oppimiskeskuksen kanssa: mm. mikroluokkien ylläpito, videoneuvottelulaitteistojen tukipalvelu. Palvelujen tuotteistaminen Aikaisemmin yhdellä pääkampuksella toimittaessa pystyttiin palveluja toteuttamaan neuvonnalla ja vierihoidolla, nyt palvelut on viimeisteltävä, ohjeistettava ja tiedotettava aikaisempaa paremmin Tekniikan ja toimintatapojen yhtenäistäminen Langattoman verkon käyttö: omalle väelle ja vierailijoille VPN-yhteydet 45

46 Kesken, toteutuksensa olevia tai juuri valmistuneita asioita IDM-järjestelmän käyttöönotto jatkuu vaiheittain käyttöönotto (opiskelijasähköposti) parhaillaan menossa Web-palvelujen tekniikka Julkiset sivut ja UEF intra-net: Liferay Yksikön sisäisen dokumentointi ja viestintä: tike pilotoi Sharepointin käyttöä (& osittain Wiki) Vanhojen web-palvelujen läpikäynti Vanhojen järjestelmien tietojen talteenotto ja alasajo Siirtyminen vanhoista toimintatavoista uusiin 46

Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015

Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015 Opetusministeriön julkaisuja 2006:52 Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2014\1

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2014\1 Korkeakoulujen tietohallinto- ja Muistio Sivu 1/11 Korkeakoulujen tietohallinto- n kokous 2014\1 Torstaina 25.9.2014 kello 12-15 Kokoushuone Kalevala, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10,

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hyväksyttiin kokouksen esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hyväksyttiin kokouksen esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja RAKETTI-KOKOA koordinaatioryhmän kokous 17.11.2010 Kokousmuistio Aika: 17.11.2010 klo 10.00-13.00 Paikka: Helsingin yliopisto, oppimiskeskus Aleksandria, K132. Osallistujat johtaja Klaus Lindberg, CSC

Lisätiedot

Yliopistojen opintohallinnon tietojärjestelmäselvitys

Yliopistojen opintohallinnon tietojärjestelmäselvitys Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Yliopistojen opintohallinnon tietojärjestelmäselvitys Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:30 Sami Hautakangas Vesa Saarinen Opetusministeriön

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti RAKETTI XDW -projektin loppuraportti 14.4.2011 Manne Miettinen, Jussi Auvinen ja Teemu Kemppainen RAKETTI XDW polku, jonka kuljin... 2 Tuotokset ja panokset... 5 Projektin tavoitteet ja lähtökohdat...

Lisätiedot

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI 12.6.2014 ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Yhteenveto... 3 2. Taustaa... 4 3. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 4 4. Työryhmämme tarkastelun kohteena olevien palveluiden tai teeman

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ TIETOHALLINNON PORTFOLION HALLINTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

DIPLOMITYÖ TIETOHALLINNON PORTFOLION HALLINTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto DIPLOMITYÖ TIETOHALLINNON PORTFOLION HALLINTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Diplomityön aihe on hyväksytty 13.1.2010 Tarkastaja:

Lisätiedot

OSTOLASKUJEN SÄHKÖISTÄMISEN MUUTOSPROSESSI

OSTOLASKUJEN SÄHKÖISTÄMISEN MUUTOSPROSESSI TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos OSTOLASKUJEN SÄHKÖISTÄMISEN MUUTOSPROSESSI Kunnallistalous Pro gradu-tutkielma Joulukuu 2007 Ohjaaja: Pentti Meklin Marja Aho TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto DIPLOMITYÖ KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA Diplomityön aihe on hyväksytty

Lisätiedot

Arviointitoiminnan kehittämistyöryhmän raportti. 0 Yleiset kommentit VM/1275/00.01.00.01/2010. Lausuntoyhteenveto

Arviointitoiminnan kehittämistyöryhmän raportti. 0 Yleiset kommentit VM/1275/00.01.00.01/2010. Lausuntoyhteenveto Lausuntoyhteenveto VM/1275/00.01.00.01/2010 Hallinnon kehittämisosasto Arja Terho 8.10.2010 Arviointitoiminnan kehittämistyöryhmän raportti 0 Yleiset kommentit Valtiovarainministeriö pyysi lausuntoja Arviointitoiminnan

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE JULKINEN ICT

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE JULKINEN ICT ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Pilvipalvelut Suomessa Keveyden ohella kustannussäästöjä Aki Siponen: Tietoturva kehittyy vauhdilla Hyvästit jonoille Puhelinpalvelu

Lisätiedot

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 1 Loppuraportti 22.9.2014 Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 4 Kuntien ICT henkilöstö ja kustannukset... 4 Tietohallinnon

Lisätiedot

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan (tvt) koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman

Lisätiedot

Vaikuttavin opinnäytetyökilpailu s. 11 Ilmoittaudu laivaseminaariin Tietotyö+1

Vaikuttavin opinnäytetyökilpailu s. 11 Ilmoittaudu laivaseminaariin Tietotyö+1 TIETOJÄRJESTELMÄTYÖN ASIANTUNTIJA Nro 2/2014 Sytyke ry:n jäsenlehti MONITOIMITTAJAPROJEKTIT KOKONAISARKKITEHTUURI Kokonaisarkkitehtuuri käyttöön julkishallinnossa s. 16 Systemaattinen innovointi s. 12

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti 24/2/2015

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti 24/2/2015 Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Loppuraportti 24/2/2015 Sisällysluettelo Toimeksianto... 2 Tiivistelmä... 4 Kauppatieteellistä koulutusta antavat

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015)

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Sisällysluettelo Toimeksianto... 2 Tiivistelmä... 4 Kauppatieteellistä

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen

Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen . The Point Deloitten sidosryhmälehti Julkisen sektorin teemanumero Talvi 2011 Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen Ympäristöministeriö tuo suurhankkeella palvelut lähemmäs kansalaisia

Lisätiedot

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 1. VALTIONHALLINNON IT STRATEGIA 13.1.2006 2. 1. Yhteenveto... 3 2. Valtiohallinnon IT toiminnan tehtävä... 5 2.1. IT toiminnan osa alueet...5 2.2. Valtionhallinnon

Lisätiedot

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen Tietotekniikkaosasto/tietohallinto Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus

Kuntien palvelukeskus SITRAN KUNTAOHJELMA Kuntien palvelukeskus Perustettava yhtiö Liiketoimintasuunnitelma 1.10.2009 Versio 1.0 Työryhmäkokous/ vaihe Versio 0.15 Työryhmäkokous 3 Versio 0.3 Työryhmäkokous 4 Versio 0.6 Työryhmäkokous

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Onnistunut ERP-järjestelmäprojekti; Mahdoton yhtälö? Tiina Ratia Liiketalouden opinnäytetyö Julkishallinto Tradenomi (AMK) TORNIO 2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VERKKOPALVELUSTRATEGIAKYSELYN YHTEENVETO

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VERKKOPALVELUSTRATEGIAKYSELYN YHTEENVETO VALTIOVARAINMINISTERIÖ VERKKOPALVELUSTRATEGIAKYSELYN YHTEENVETO 9.3.004 Sisältö. TAUSTAA.... KYSELYN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 3. STRATEGIATILANNE HELMIKUUSSA 004... 4. TÄRKEIMMÄT PÄÄTÖKSET...3 5. SUURIMMAT

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Osa muutosta Case Audiator-yhtiöt Erja Niittyviita Liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetyö Tradenomi Kemi/Tornio 2011 SISÄLLYS

Lisätiedot

VÄTSKÄRI. Pelilabra tulemassa turkulaista pelialaa. Juhlatunnelmista tulevaisuuden näkymiin. Yhteentoimivuutta avoimesti

VÄTSKÄRI. Pelilabra tulemassa turkulaista pelialaa. Juhlatunnelmista tulevaisuuden näkymiin. Yhteentoimivuutta avoimesti VÄTSKÄRI VÄTSK ÄRI 2/2012 Pelilabra tulemassa turkulaista pelialaa Juhlatunnelmista tulevaisuuden näkymiin Yhteentoimivuutta avoimesti VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS ry SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus...3

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Selvitys CSC:n juridisesta ja hallinnollisesta asemasta. Loppuraportti 27.5.2014

Selvitys CSC:n juridisesta ja hallinnollisesta asemasta. Loppuraportti 27.5.2014 Selvitys CSC:n juridisesta ja hallinnollisesta asemasta Loppuraportti 27.5.2014 Johdon tiivistelmä CSC:n toiminnan nykytila CSC toimii voittoa tavoittelemattomana erityistehtävää toteuttavana valtion sidosyksikkönä

Lisätiedot