Miltä yliopistouudistus näyttää 10 kuukauden kokemuksella?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miltä yliopistouudistus näyttää 10 kuukauden kokemuksella?"

Transkriptio

1 Miltä yliopistouudistus näyttää 10 kuukauden kokemuksella? OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS Yliopistojen IT-pääsihteeri Ahti Planman 1

2 Esityksen sisältö Uusi yliopistolaki Fuusiot Yleisiä huomioita Rakenteellisen kehittämisen tukena tietohallinto Benchmarking-yhteistyö Voiko historiasta oikeasti oppia Tietohallintolaki vs yliopistolaki Rakennemuutosten tuskaa ja mahdollisuuksia 2

3 Uusi yliopistolaki Keskeisin muutos aikaisempaan: Yliopistot irrotettiin valtiokonsernista autonomisiksi yksiköiksi: Julkisoikeudellisia laitoksia ovat julkisoikeudelliset yliopistot 14 kpl Säätiömuotoisia ovat säätiöyliopistot 2 kpl Suuri vaikutus asemaan ja koko toimintaan Itsehallinto Johtaminen Taloushallinto Henkilöstöhallinto ja henkilöstön asema Ei enää virkasuhteita 3

4 Lakimuutokseen liittyi 3 fuusiota Aiemmin yliopistoja oli 20 kpl Nyt määrä on 16 kpl Fuusiotilanteeseen joutui/pääsi(!?) 7 yliopistoa eli yli 1/3 yliopistojen viimevuotisesta kokonaislukumäärästä! Prosenteissa laskettuna em. määrä on 32,86% (henkilökunnan kokonaismäärän mukaan laskettuna) 4

5 Nykyiset yliopistot suuruusjärjestyksessä - Perusteena Kotan FTE-kokonaishenkilömäärät vuodelta 2009 Yliopisto Yliopisto Henkilöstötiedot: määrät (FTE) ja %-osuudet lyhenne nimi Opett+tutkijat Muu Koko %-osuus / ja tutk.koulut henkilöstö henkilöstö koko henk. HY Helsingin yliopisto ,82 % Aalto Aalto-yliopisto ,43 % TY Turun yliopisto ,76 % OY Oulun yliopisto ,12 % UEF Itä-Suomen yliopisto ,67 % JY Jyväskylän yliopisto ,56 % TaY Tampereen yliopisto ,57 % TTY Tampereen teknillinen yliopisto ,42 % ÅA Åbo Akademi ,00 % LUT Lappeenrannan teknillinen yliopisto ,83 % LY Lapin yliopisto ,84 % VY Vaasan yliopisto ,37 % SibA Sibelius-Akatemia ,20 % SHH Svenska Handelshögskolan ,77 % TeaK Teatterikorkeakoulu ,45 % KuvA Kuvataideakatemia ,20 % Yo:t yht ,00 % 5

6 Yleisiä huomioita tilanteesta 1 Kommentit perustuvat yksittäisiin omiin havaintoihin, eivät perusteelliseen analyysiin! Kolmasosassa yliopistoista kaksi valtavaa muutosta samanaikaisesti: haastava tilanne! Todelliset vaikutukset näkyvät vasta vuosien päästä, nyt vallitsee vielä aikamoinen hämmennys Ensimmäinen toimintavuosi on monella tapaa vasta harjoittelua, ensimmäiset tilinpäätökset näyttävät jo suuntaa tulevasta 6

7 Yleisiä huomioita tilanteesta 2 Esimerkkejä alkuaikojen hankaluuksista Yhteistä tilikarttaa odoteltiin pitkään (OKM:stä?) Kiire yllätti, kaikki laativat omansa Certia:n SAP-asiakkailla yhteinen tilikartta, mutta poikkeavat kirjaamisohjeet Tilikarttojen eroja analysoidaan parhaillaan IT-toiminnan Benchmarking-valmistelujen yhteydessä ALV:n käsittely oli pitkään sekavassa tilassa Liiketoiminta erotettava muusta toiminnasta Joskus tämä on hankalaa (esim. yhteiset tilat ja mittalaitteet) Lainaus lakitekstistä: Jos yliopisto harjoittaa liiketoimintaa muutoin kuin erikseen kirjanpitovelvollisen yksikön muodossa, tätä liiketoimintaa koskevat tuloksellisuustiedot tulee esittää erikseen tuloslaskelman muodossa tilinpäätöksen liitetiedoissa toiminnoittain. 7

8 Yleisiä huomioita tilanteesta 3 Esimerkkejä alkuaikojen hankaluuksista (jatkoa) ALV:n palautus Lainaus lakitekstistä: Yliopistoille korvataan arvonlisäverolain (1501/1993) 39 ja 40 :ssä tarkoitettuihin koulutuspalveluihin sekä yliopistojen muuhun kuin liiketaloudelliseen tutkimukseen liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen osuus yliopistoille aiheutuneista kustannuksista. Korvausta tarkistetaan vuosittain viimeksi toteutuneen yliopistojen keskimääräisen arvonlisäverokertymän perusteella. Kuinka tasapuolisesti toimii ja miten yliopiston sisällä ALV-palautukset käsitellään? 8

9 Rakenteellisen kehittämisen tukena tietohallinto 1 Raketti-hanke käynnistyi reilut 2 vuotta sitten (ohjausryhmä nimitettiin ) Tuloksia saatu ja saadaan koko ajan lisää, mutta V fuusioihin tulokset eivät ehtineet apuun Esimerkki: 3 Oodi-yliopistoa yhdistyi Sama järjestelmä, sama tekniikka Erilaiset tietomääritykset ja kirjauskäytännöt Ë Tarvittiin mittava migraatioprojekti Opetus: Teknisen ja järjestelmä arkkitehtuurin yhteensopivuus ei riitä; tarvitaan tieto- ja toimintaarkkitehtuurien yhteensopivuutta! 9

10 Rakenteellisen kehittämisen tukena tietohallinto 2 Raketti-hanke on suuri mahdollisuus jatkoa ajatellen Yliopistot vapautuivat valtiokonttorin määräysvallasta esim. tietojärjestelmien suhteen Nyt olisi järkevää luoda yliopistoille sopivia yhteisiä kokonaisratkaisuja Jos em. Oodi-esimerkistä halutaan oppia, uusissa ratkaisuissa tulisi lähteä toimintojen ja tietojen riittävän laajasta yhtenäisyydestä ËKokonaisarkkitehtuuri-ajatusmalli käyttöön! XDW-osahanke on päässyt jo hyvään vauhtiin tietoarkkitehtuurin alueella; Opi- ja Tutki- osahankkeet liikkeellä myös toiminta-arkkitehtuurin alueella 10

11 Rakenteellisen kehittämisen tukena tietohallinto 3 Opi-pelisääntöryhmä pohtinut laajasti uusia yhteistyön muotoja ja pelisääntöjä Ryhmän työssä tullut usein esiin uusi autonomia Vasta saavutettua arvokasta autonomiaa ei saa missään tapauksessa loukata uusissa yhteistyömuodoissa En pysty perustelemaan oman yliopistoni rehtorille tätä sinänsä järkevää ehdotusta, jos autonomiaa ei selkeästi turvata 11 ËSyntyy haasteellinen muna/kana -ongelma

12 Rakenteellisen kehittämisen tukena tietohallinto 4 Muna/kana-ongelma: Jos meillä olisi moderni, modulaarinen, kustannustehokas, hyvin toimiva ja keskeiset opintohallinnon tarpeet täyttävä Oha-järjestelmä ja siihen liittyvät yhtenäiset käsitemääritykset ja toimintamallit (kirjauskäytännöt), niin Kaikki korkeakoulut sitä mielellään käyttäisivät! Suomen kaltaisessa pienessä maassa on järjetöntä ylläpitää ja kehittää monia rinnakkaisia järjestelmiä samaan tarpeeseen (vrt. OPM:n tietohallintostrategia!) Mistä löydetään se kana, joka järjestelmämoduulit ja määritykset munisi ja mistä eväät kanalle? 12

13 Rakenteellisen kehittämisen tukena tietohallinto 5 Opi-pelisääntöryhmä laati toimintamallin Korkeakoulujen lausunnot on saatu Pääosin myönteisiä Joitakin hyviä kehitysehdotuksia Ryhmä analysoi lausunnot (28.10) ja niihin laaditaan vastine Lausunnot ja vastine julkaistaan piakkoin Raketti-sivuilla Seuraavalla sivulla uusin luonnos mallista 13

14 Pelisääntötyöryhmän malli (uusin luonnos) 14

15 Rakenteellisen kehittämisen tukena tietohallinto 5 Opi-pelisääntöryhmä asetti pienen työryhmän laatimaan ensimmäistä (nauru)versiota pelisääntösopimuksesta Aikaa ei kannata hukata, luonnos v Ratkaisu muna/kana-ongelmaan? Pieni maksuosuus kaikilta korkeakouluilta koon mukaisessa suhteessa uuden Oha-perusjärjestelmän ja moduulien rajapintojen määrityksiin? (Vrt Funet ja Haka) Ryhmässä mukana opintohallintojohdon ja ITjohdon edustajat (+ mahdollisesti rehtoreiden edustaja) 15

16 Rakenteellisen kehittämisen tukena tietohallinto: Benchmarking 6 Yliopistot olivat aiemmin VM:n vuosittaisen IT-kyselyn piirissä (kysely kaikille virastoille) Vastaavien tietojen kokoaminen myös jatkossa koettu tarpeelliseksi monissa yliopistoissa Myös AMK-puolella halua vertailutietojen kokoamiseen (aloite Arenen taholta) ËYhteinen Benchmarking (BM) hanke Raketti-Kokoa osahankkeen alaisuuteen (Raketti-OR:n päätös) Valmisteluryhmä laatii esityksen vuoden loppuun mennessä Ryhmässä mukana 2 YOta ja 2 AMKia + asiantuntijoita Tavoitteena saada mukaan kaikki 41 (autonomista!) korkeakoulua Ensimmäisellä kierroksella suppea kysely Erityistä huomiota kiinnitetetään määrittelyjen yksikäsitteisyyteen (ITkustannukset pyritään kokoamaan tilikarttoihin pohjautuen) Tulokset rekisteröidään vuosittain XDW-tietokantaan Ensimmäinen kierros käynnistynee huhtikuussa

17 Voiko historiasta aidosti oppia? 1 IT-johtajien postilistalla on käynnistynyt keskustelu menneistä onnistumisista ja epäonnistumisista Keskustelu käynnistyi Joensuun IT-päivillä Viitekehyksenä kokonaisarkkitehtuuri Onnistuneita yhteistyökuvioita (ainakin osittain) Funet Haka Yhteinen kirjastojärjestelmä Joopas-järjestelmä (Virtuaaliyliopiston tuotos) M-määritykset (virtuaaliyliopiston tuotos) Tietoturvan sääntöpaketti Oodi (muutama vuosi sitten kriisistä päästiin eroon ) 17

18 Voiko historiasta aidosti oppia? 2 Epäonnistuneita (ainakin osittain) Virtuaaliyliopisto Yhteinen taloushallinnon järjestelmä Kaksi erillistä palvelukeskusta (Certia, Pave) Lisäksi näiden ulkopuolisia (HY, TTY) Tilikartat ja kirjauskäytännöt hajautuneet Rondo (kaksi kilpailevaa toimittajaa yhteistyössä ) Atik/Fino (avointen yliopistojen hanke) HSTYA (henkilön sähköinen tunnistautuminen) Poiki kyllä menestyksekkään HAKA-hankkeen! 18

19 Voiko historiasta aidosti oppia? 3 Mitkä tekijät erottavat onnistumiset epäonnistumisista? Kenen aloitteesta ollaan liikkeellä Kuinka vahvasti IT-johto on sitoutunut Mitä teknisempi alue, sitä helpompi!? IT-johdon oma tontti IT-johdolla yli 20 vuotiset yhteistyöperinteet (mm. pääsihteerikäytäntö) Opintohallinnon päälliköt harkitsevat parhaillaan oman pääsihteerikäytännön perustamista! 19

20 Voiko historiasta aidosti oppia? 4 Yliopistojen uudessa olomuodossa on paljon mahdollisuuksia Yhteistyö myös AMKien kanssa (yliopistojen valtion virasto status oli aiemmin yhtenä jarruna) Vapautuminen valtion tiukasta ohjauksesta avaa uusia mahdollisuuksia Esimerkki: Rondon käyttö etäyhteyksillä, yhtenäinen uusi käytäntö kaikilla yliopistoilla (kevyempi tietoturvataso) Tuleeko Raketti-Opi ja Tutki yhteistyöstä seuraavat menestystarinat!? Halua on selvästi ja ratkaisujakin alkaa löytyä Kärsivällisyyttä ja luottamuksen kasvatusta tarvitaan! 20

21 Tietohallintolaki vs. yliopistolaki Ensimmäinen autonomian juridinen koeponnistus (OpIT-kokous): Laki koskee vain julkisen vallan käyttöä yliopistoissa (IT-päivät Joensuussa): Laki koskee kaikkea yliopistojen julkista toimintaa Lopullinen tulkinta selvinnee n. kuukauden sisällä Saattaa syntyä ero yliopistojen ja joidenkin AMKien välille Laki tullee koskemaan vain julkisen vallan käyttöä OYmuotoisissa AMKeissa (muut AMKit kuntakytkennän kautta samassa asemassa osana julkishallintoa kuin yliopistot) Onko mielekästä jakaa korkeakoulukenttää kahteen osaan tällä tavalla lainsäädännön keinoin? 21

22 Rakennemuutosten tuskaa ja uusia mahdollisuuksia korkeakouluissa IT2010-päivillä Joensuussa oli paneelikeskustelu, jossa olivat mukana kaikkien rakennemuutos-korkeakoulujen edustajat (AP puheenjohtajana) Panelistien kesken sovittiin kullekin oma teema/näkökulma, jottei tulisi turhaa toistoa Aalto: IT:n rooli fuusion suunnittelussa, mitä opittiin ja mitä muiden kannattaa huomioida jatkossa Lapin korkeakoulukonsortio: Miten kokonaisarkkitehtuuri auttoi konsortion rakentamisessa TAMK: Mitä tehtiin jo ennakkoon työn helpottamiseksi TY: Miten rakennemuutos kannattaa hyödyntää uudistumiseen UEF: Mitä vielä kesken 22

23 IT2010: Rakennemuutospaneeli: Näin me sen teimme Kooste alustuksista: - Aalto: Christa Winqvist - Lapin korkeakoulukonsrotio: Kauko Karppinen - TAMK: Jarmo Sorvari - TY: Yrjö Saarikko - UEF: Olavi Manninen Puheenjohtajana IT-pääsihteeri Ahti Planman 23

24 Suomen yliopistojen IT-päivät 2010, rakennemuutospaneeli Aalto-yliopisto Christa Winqvist

25 Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun ITpalvelut yhdistettiin vuoden 2008 alussa Aalto-yliopisto aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa Aalto-yliopiston IT-palveluiden suunnittelu alkoi vuonna 2008 IT-vetoisesti Muutamia teemaryhmiä edustamassa asiakasta 25

26 Ongelmia Ei visiota, missiota tai strategiaa käytettävissä Ylemmän tason prosessit määrittelemättä Asiakkaan ja liiketoiminnan omistajan (business owner) puuttuminen Kolme täysin erilaista kulttuuria ja toimintamallia Tilaaja-tuottaja mallin toimimattomuus Ratkaisuja vuoden 2010 alusta lähtien 26

27 Aallon IT IT tukee Aalto-yliopiston tehtävää ratkaisemalla käyttäjien ja yksiköiden tarpeet tietojärjestelmien, verkkoinfrastruktuurin ja IT-laitteiden alueilla yhdessä muun organisaation kanssa Ratkaisut rakennetaan ja tuotetaan palveluina, joilla on oikea sisältö sekä kilpailukykyinen hinta, laatu ja käytettävyys Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti, kokonaisvaltaisesti ja turvallisesti joko itse tai yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppanien kanssa IT kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa ja tukee muun organisaation kehitystä ja innovaatioita 27

28 Aallon IT-organisaatio Koulujen edustajat Palvelusektorit Tutkimuksen ja opetuksen IT, asiakkuuspäällikkö Sidosryhmien IT, asiakkuuspäällikkö Palveluiden IT, asiakkuuspäällikkö Infrastruktuuripalvelut, asiakkuuspäällikkö Tietoturva Arkkitehtuuri ja integraatio Sovelluspalvelut Asiakaspalvelut Alustapalvelut IT-toiminnot Projektituki Talous HR IT-hankinta Aalto-print Palvelutuotannon johtaja IT-johtaja Palvelutuotannon tuki Assistentit Vararehtori, infrastruktuurit 28

29 Rakennemuutospaneeli Case Lapin korkeakoulukonserni Kuinka kokonaisarkkitehtuuriajattelu auttoi työssä IT lokakuuta 2010 Kauko Karppinen 29

30 LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI TAVOITE Laatu ja vaikuttavuus Korkeakoulukonserni yhdistää kolmen korkeakoulun koulutus-, tutkimus-, kulttuuri- sekä muu osaamisen Lappia, Suomea ja globaalia maailmaa palvelevaksi korkeatasoiseksi ja vaikuttavaksi kokonaisuudeksi. Jatkuvuus Korkeakoulukonserni varmistaa yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-tasoisen koulutuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan tulevaisuuden Lapissa. 30

31 LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI ORGANISOITUMINEN 31

32 Konsernin kehitys Yhteinen johto RKK RAMK University of Applied Sciences LAY University of Lapland LAPPIA KTAMK University of Applied Sciences Tietohallinto Tietohallinto Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri toimintamalli Johto Johto Johto Johto Johto Johto RKK RAMK University of Applied Sciences LAY University of Lapland Tietohallinto LAPPIA KTAMK University of Applied Sciences Time 32

33 Menetelmäperiaatteita Hallitse kehitystyökäyttöönotto Prosessit, työtavat Johtaminen & Koordinointi Tarpeiden määrittely KEHITYS KÄYTTÖÖNOTTO TUOTANTO PALVELUKESKUS Tietojärjestelmät Johtaminen & Koordinointi Tarpeiden määrittely KEHITYS KÄYTTÖÖNOTTO TUOTANTO PALVELUKESKUS Pysy tavoitteessa Päätavoite Aktiivisesti päätetty (ei satunnainen) välilasku päätavoitteesta poikkeavaan Toimikuvaan & Järjestelmään on OK 33

34 Kehitysalueita IT palvelut Alteris Henkilöstö Pegassos Viestintä InfoWeb Kirjasto Voyager KV Asiat Solemove Hanke Rahoitus Reportronic Opiskelija palvelut Yhtenäiset järjestelmät LAO Dynasty 360 Dokumenttien Hallinta MOSS Talous, laskut Rondo Talous, matkalaskut Travel & Populus 34

35 Rakennemuutospaneeli: Case TAMK: Käyttäjähallinto ja wiki yhdistymisen apuna Ennen yhdistymistä käyttäjähakemistot vielä erillisiä Koko porukalla tarve suunnitella uutta yhteistä organisaatiota Painajainen: wördejä ja ekseleitä singahtelee liitetiedostoina Onko kaikilla tuorein versio? Joku raasu joutuu koostamaan muutokset master-dokumenttiin jne. 35

36 TAMKin ratkaisu: Synkronoitiin PIRAMKin tunnukset ja salasanat TAMKin hakemistoon jo etukäteen Vaati hallinnollisen päätöksen (tietoturva, -suoja) Perustettiin n. 70 valmistelutyöryhmätilaa wikiin (Confluence) Tehtiin EditGridin (online-taulukkolaskenta) avulla ryhmien koostumushallintatyökalu 36

37 Salasanasynkronointi TAMK PIRAMK LDAP Wiki-työtilat AD AD Treen kaupunki AD 37

38 Työtilat Määrämuotoisia, monistettiin taulukosta löytyville nimille Lukuoikeudet ristiin Kirjoitusoikeudet vain ryhmän jäsenille Lukurajoitettu Valmistelussa -osio ( keskeneräiset asiat joskus vaarallisia... ) Pyrittiin käyttämään leimoja merkkaamaan, että käsitelty asia koski jotain muutakin ryhmää 38

39 Rakennemuutospaneeli: Näin me sen teemme Turun Yliopisto IT päivät Joensuu Yrjö Saarikko 39

40 Muutosjohtaminen, ihmiset ja organisointi Palvelu- ja talousjohto Tietohallintojohto Järjestelmä- ja IT infra integrointi Suvanto Valmistelu- Ryhmä IT organisointi Projektointi Sähköinen työpöytä IT Arkkitehtuuri Yliopistojen Yhdistyminen IT Yhdistyminen 40

41 Miten rakennemuutos kannattaa hyödyntää uudistumiseen Muutosjohtaminen Ajoitus voi olla sopiva johdon uudistamiseen ohjaa Ihmiset & organisaatio Yhdistyneen yliopiston koko muodostaa haasteen: (varsinkin pienemmän osalta) - Asiakkaiden/käyttäjien kuunteleminen - Mobiilityön tukeminen useilla kampuksilla - Johdon tuki ja matala organisaatio Hyvät toimintatavat voi poimia best practice pohjalta(hd, Kampus) Ison muutoksen momentum rakenteiden/vastuiden uudistamiseen ohjaa Sisäiset asiakkuudet Yliopiston palvelukonseptiin liittyminen - Palveluyksikön rakenne ja toiminta - Asiakkuuksien hallinta (Tiku) Murros = mahdollisuus 41

42 Miten rakennemuutos kannattaa hyödyntää uudistumiseen Muutosjohtaminen ohjaa ohjaa Järjestelmät Syntyy mahdollisuus tehdä valintoja keskeisten järjestelmien osalta: - Opiskelijatietojärjestelmä - Sähköposti ja kalenteri Valmisohjelmistot (e.g. MS) v. itse tekeminen v. konsultointi IT infrastuktuuri Vakiointiin pääsee ottamaan kantaa Rakennemuutoksen mahdollistaa vahvistumista: - Varamiehistäminen, päivystysvuorot - Teknisesti osaava henkilökunta - Robustit, kahdennetut järjestelmät Murros = mahdollisuus 42

43 Itä-Suomen yliopiston tietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelut Rakennemuutos-paneeli: Olavi Manninen Näin sen teimme 43

44 UEF tietotekniikkapalvelujen ja tietohallinnon valmistelu Tietotekniikkapalvelujen valmistelu alkoi keväällä 2008 ja tiivistyi vuoden 2009 loppua kohti. Valmisteluvastuissa oli selkeä jako: Tietohallinto: tietojärjestelmävalinnat sekä niiden käyttöönottoprojektit yhdessä substanssiyksiköiden kanssa Tietotekniikkakeskus: infran yhdistäminen sekä tietohallinnon tukeminen käyttöönottoprojekteissa Yhdistymisen läpivienti onnistui kokonaisuutena hyvin, ja pääosa projekteista valmiina vuodenvaihteessa Kaikkea ei kuitenkaan saatu valmiiksi kerrallaj seuraavassa joitakin vielä keskeneräisiä asioita. 44

45 Kesken, toteutetuksessa olevia tai juuri valmistuneita asioita Organisoituminen: tietohallinto ja tietotekniikkakeskus yhdistyivät Työnjako oppimiskeskuksen kanssa: mm. mikroluokkien ylläpito, videoneuvottelulaitteistojen tukipalvelu. Palvelujen tuotteistaminen Aikaisemmin yhdellä pääkampuksella toimittaessa pystyttiin palveluja toteuttamaan neuvonnalla ja vierihoidolla, nyt palvelut on viimeisteltävä, ohjeistettava ja tiedotettava aikaisempaa paremmin Tekniikan ja toimintatapojen yhtenäistäminen Langattoman verkon käyttö: omalle väelle ja vierailijoille VPN-yhteydet 45

46 Kesken, toteutuksensa olevia tai juuri valmistuneita asioita IDM-järjestelmän käyttöönotto jatkuu vaiheittain käyttöönotto (opiskelijasähköposti) parhaillaan menossa Web-palvelujen tekniikka Julkiset sivut ja UEF intra-net: Liferay Yksikön sisäisen dokumentointi ja viestintä: tike pilotoi Sharepointin käyttöä (& osittain Wiki) Vanhojen web-palvelujen läpikäynti Vanhojen järjestelmien tietojen talteenotto ja alasajo Siirtyminen vanhoista toimintatavoista uusiin 46

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Tietohallinto 30.9.2008 Satu Kekäläinen AALTO-YLIOPISTO Aalto-yliopisto aloittaa 1.1.2010 TIETOHALLINTO Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun

Lisätiedot

LUC Tietohallinto & Kokonaisarkkitehtuuri. IT2010 Joensuu 12-13 Lokakuuta 2010 Kauko Karppinen

LUC Tietohallinto & Kokonaisarkkitehtuuri. IT2010 Joensuu 12-13 Lokakuuta 2010 Kauko Karppinen LUC Tietohallinto & Kokonaisarkkitehtuuri IT2010 Joensuu 12-13 Lokakuuta 2010 Kauko Karppinen ASIALISTA Lapin Korkeakoulukonserni (LUC) Konsernin tietohallinnon kehitys Kokonaisarkkitehtuuri - pilotti

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere 1.3.2007 Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1 Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Hallintojohtaja Petri Lintunen, Joensuun yliopisto 1 Taustaa

Lisätiedot

Avoimen yliopisto-opetuksen uudelleen organisointi yliopistoissa - strategiana maakunnallinen yhteistyö

Avoimen yliopisto-opetuksen uudelleen organisointi yliopistoissa - strategiana maakunnallinen yhteistyö Avoimen yliopisto-opetuksen uudelleen organisointi yliopistoissa - strategiana maakunnallinen yhteistyö Ari Konu kehitysjohtaja Lapin korkeakoulukonserni Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät 29.-30.9.2010

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

TuHa Tupo kokous Tampere, 26.8.2015

TuHa Tupo kokous Tampere, 26.8.2015 TuHa Tupo kokous Tampere, 26.8.2015 Korkeakoulujohdon strateginen tuki ja tutkimuspoliittinen valmistelu työryhmä Agenda: Esittelyt, Strategiakierrokset yliopistoissa, Profilointihaut 1 ja 2 Timo Taskinen

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta

Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta AMK-kirjastopäivät 10.6.2010 Maija Koponen ja Marjatta Puustinen Lapin korkeakoulukirjasto Lapin korkeakoulukonserni Korkeakouluyhteisö, jossa mukana

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Sisällys: Kuvio 1a: Tikauden tuloksen osuus kokonaistuotoista Kuvio 1b: Tilikauden tuloksen osuus

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä. IT-palvelut Markku Närhi

Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä. IT-palvelut Markku Närhi Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä IT-palvelut Markku Närhi Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen - taustaa Modernit verkkopalvelut ovat osa korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

RAKETTI-hanke korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen tukena. RAKETTI-hankkeen päätösseminaari 28.3.2014 Hannu Sirén

RAKETTI-hanke korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen tukena. RAKETTI-hankkeen päätösseminaari 28.3.2014 Hannu Sirén RAKETTI-hanke korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen tukena RAKETTI-hankkeen päätösseminaari 28.3.2014 Hannu Sirén RAKETTI-hankkeen taustaa Opiskelijatietojärjestelmäselvitykset, SED-työryhmä,

Lisätiedot

Kokonais-IS-arkkitehtuuri korkeakouluissa Tietohallinnon näkökulma

Kokonais-IS-arkkitehtuuri korkeakouluissa Tietohallinnon näkökulma Kokonais-IS-arkkitehtuuri korkeakouluissa Tietohallinnon näkökulma FT, tietohallintopäällikkö Seinäjoen ammattikorkeakoulu Jaakko.Riihimaa@seamk.fi GSM 040-8304104 Kokonaisarkkitehtuurimalli: yleishavaintoja

Lisätiedot

Tietohallinto on palvelu

Tietohallinto on palvelu Tietohallinto on palvelu Jouko Mäkelä Tietohallinnon erityisasiantuntija, TAKK StudentaPluS - projektipäällikkö, AMKE Oy Näkökulmia oppilaitoksen tietohallintoon Julkishallinnon ohjaus Tietohallintolaki

Lisätiedot

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

Juha Suutala 6.9.2007

Juha Suutala 6.9.2007 Juha Suutala 6.9.2007 iiketoiminnan ja IT:n yhteistyö -case Tapiola Sisältö Toimintaympäristön kuvaus IT:n rooli yhtiöryhmässä IT:n ja liiketoiminnan yhteistyö Liiketoimintastrategiasta IT-strategiaan

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä. AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä. AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto OKM:n koordinoima hanke Tavoitteet: yhteisen asiakaskäyttöliittymän

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN VALMISTELURYHMÄN PERUSTELUMUISTIO LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN 1. Tausta Tukipalvelutoiminnassa tehtävä yhteistyö ja yhteisen tukipalvelukeskuksen perustaminen ovat keskeinen

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Kuntien Tiera Oy 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Syyskuussa 2010 perustetun Tieran omistajina on tällä

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Hyödyt > Tilanne tänään Anna-Maija Karjalainen 1992-1996 Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Ilkka Lyytikäinen Riku Honkanen Tietopalvelut SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Lähtökohta Tieto siiloutunut sähköpostikansiot ja -liitteet levyhakemistot

Lisätiedot

Avoinyliopisto.fi johtoryhmän kokouksen 6.9.2011 materiaalit

Avoinyliopisto.fi johtoryhmän kokouksen 6.9.2011 materiaalit Avoinyliopisto.fi johtoryhmän kokouksen 6.9.2011 materiaalit LIITE Kohta 6: Yliopistojen meneillään olevien kehityskohteiden esittely. ** Kehitettävää: Tekstit: Itä-Suomen yliopisto, Vaasan yliopisto,

Lisätiedot

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy Yliopisto professorin työnantajana -selvitys 2016 Focus Master Oy 3.10.2016 Selvitys toteutettiin sähköpostikyselynä Ajankohta kesäkuu 2016 Kohderyhmä yliopistojen palveluksessa olevat liiton jäsenet 533

Lisätiedot

VIRTA-PROJEKTI RAKETTI tulosseminaari 2013

VIRTA-PROJEKTI RAKETTI tulosseminaari 2013 RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi VIRTA-PROJEKTI RAKETTI tulosseminaari 2013 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Tietoaineistoseminaari Rethinking 11.3.2013

Tietoaineistoseminaari Rethinking 11.3.2013 Tietoaineistoseminaari Rethinking 11.3.2013 Ammattikorkeakoulut myllerryksessä - näkökulmia kirjastolaisten arkeen Case TAMK Taina Peltonen Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla

Lisätiedot

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Esittely 2015 SUOMEN YLIOPISTOKESKUKSET Suomessa on 14 yliopistoa Yliopistokeskuksia 6 alueilla joilla ei ole omaa yliopistoa mutta usean yliopiston toimintaa: Kajaani Kokkola

Lisätiedot

Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen 18.5.2010. Rehtori Perttu Vartiainen Itä Suomen yliopistouudistus

Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen 18.5.2010. Rehtori Perttu Vartiainen Itä Suomen yliopistouudistus Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen 18.5.2010 Rehtori Perttu Vartiainen Itä Suomen yliopistouudistus Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät

Lisätiedot

Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa

Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Taustaa ja huomioita yliopistojen vastauksista Heikki Mannila 15.10.2014 1 OKM-ICT: Mistä on kyse ja mitä halutaan

Lisätiedot

Federoidun identiteetinhallinnan

Federoidun identiteetinhallinnan Federoidun identiteetinhallinnan periaatteet Haka/Virtu-käyttäjien kokoontuminen 3.2.2010 Mikael Linden CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC - Tieteen tietotekniikan

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI

KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI Sivu 1 / 9 1. Sopimusosapuolet Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto

Lisätiedot

Julkisuuskuva ja sen kehittäminen. Anu Mustonen

Julkisuuskuva ja sen kehittäminen. Anu Mustonen Julkisuuskuva ja sen kehittäminen Anu Mustonen Perusviestit: saavutuksia maan suosituimpia yliopistoja valtakunnallisin opiskelijarekrytoinniltaan Shanghain listalla tuottavin yliopisto (VATT 2007) tuloksellisin

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012

Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012 Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012 Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä

Lisätiedot

ICT Palvelut Juhani Suhonen

ICT Palvelut Juhani Suhonen ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia

Lisätiedot

RAKETTI-OPI-osahankkeen tulokset projektien tukena

RAKETTI-OPI-osahankkeen tulokset projektien tukena RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI-OPI-osahankkeen tulokset projektien tukena RAKETTI-tulosseminaari

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa

Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Joensuu 1.10.2009 Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Osaamisen kehittämisen organisointi Koulutustarpeet ja koulutus Tulevaisuus

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto Virtu vapauttaa salasanaviidakosta Kotiviraston näkökulma

Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto Virtu vapauttaa salasanaviidakosta Kotiviraston näkökulma Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto Virtu vapauttaa salasanaviidakosta Kotiviraston näkökulma Jyri Sillanpää Tekes tietotekniikkapalvelut Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiopolitiikan suunnittelun

Lisätiedot

TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013

TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013 TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Tutkimuksen tietoaineistot 2014-2017 Keskeinen tavoite edistää sähköisten tutkimusaineistojen hyödyntämistä,

Lisätiedot

Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena

Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena Johtaja Hannu Sirén Yliopistojen IT-päivät 23.10.2008 TKK Dipoli 1 Eräitä meneillään olevia uudistuksia, joilla on vaikutusta tietohuoltoon 1. Korkeakoulujen

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Yhteistyön osapuolet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Svenska Handelshögskolan Hanken Itä-Suomen yliopiston

Lisätiedot

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola Johanna Moisio, HT, opetusneuvos, ryhmäpäällikkö Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Aalto-yliopisto: kolmen yliopiston yhdistymisen lähteet, voimat ja haasteet

Aalto-yliopisto: kolmen yliopiston yhdistymisen lähteet, voimat ja haasteet Opetusministeriö 2.11.2009 Tutkimushanke Aalto-yliopisto: kolmen yliopiston yhdistymisen lähteet, voimat ja haasteet Aalto-yliopisto: kolmen yliopiston yhdistymisen lähteet, voimat ja haasteet Tutkijatiimi

Lisätiedot

Liite 1. Sopijaosapuolet

Liite 1. Sopijaosapuolet Liite 1. Sopijaosapuolet Aalto-yliopisto, Y-tunnus 0245902-6 Arkistolaitos, Y-tunnus 0245885-9 Eduskunnan kanslia, Y-tunnus 0245977-1 Helsingin yliopisto, Y-tunnus 0313471-7 Itä-Suomen yliopisto, Y-tunnus

Lisätiedot

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN Opetusneuvos Ari Saarinen 20.11.2008 KORKEAKOULUJEN OHJAUS JA RAHOITUS 2010 Sopimuskausi rytmitetään eduskunta/hallituskausiin siten, että tavoitteet sovitaan nelivuotiskaudelle

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) 29604 Helsingin yliopisto 0 29617 Joensuun yliopisto 0 29542 Kuopion yliopisto 29314 Lapin yliopisto 29580 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 29479 Oulun yliopisto

Lisätiedot

Sähköinen tunnistus korkeakouluissa. TieVie-lähiseminaari 12.1.2007 Mikael Linden Mikael.Linden@csc.fi Tieteen tietotekniikan keskus CSC

Sähköinen tunnistus korkeakouluissa. TieVie-lähiseminaari 12.1.2007 Mikael Linden Mikael.Linden@csc.fi Tieteen tietotekniikan keskus CSC Sähköinen tunnistus korkeakouluissa TieVie-lähiseminaari 12.1.2007 Mikael Linden Mikael.Linden@csc.fi Tieteen tietotekniikan keskus CSC Tieteen tietotekniikan keskus CSC Opetusministeriön omistama non-profit-osakeyhtiö

Lisätiedot

ICT-alan tutkimus ja koulutus Suomessa joitakin yleiskommentteja tilaisuuden aluksi

ICT-alan tutkimus ja koulutus Suomessa joitakin yleiskommentteja tilaisuuden aluksi ICT-alan tutkimus ja koulutus Suomessa joitakin yleiskommentteja tilaisuuden aluksi Heikki Mannila 26.3.2014 1 OKM-ICT: Mistä on kyse ja mitä halutaan saada aikaan? ICT-alan kehityksen seuranta ja kehittämistarpeiden

Lisätiedot

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä 1 Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä Osa kokonaisarkkitehtuurin ja toiminnan kehittämistä! 2 TTY:n tunnuslukuja Työntekijöitä 2.300 Opiskelijoita 12.500 Keskitettyjä järjestelmiä 79 kpl Opiskelu/opetus

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 25/3/2015 Petri Sahlström Työryhmä Oulun yliopisto: Petri Sahlström (puheenjohtaja) Aalto yliopisto: Ingmar

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

KATe-hanke. (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut

KATe-hanke. (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut KATe-hanke (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut KATe-hankkeen taustaa Tällä hetkellä pääsääntöisesti kukin ammattikorkeakoulu suunnittelee, hankkii, toteuttaa

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Haasteena palautteen tehokas hyödyntäminen

Haasteena palautteen tehokas hyödyntäminen Haasteena palautteen tehokas hyödyntäminen Tekniikan yliopistokoulutusta kehittämässä 9.5.2012 Sakari Heikkilä, Aalto yliopisto Annikka Nurkka, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Taustaa Aallossa Käytänteet

Lisätiedot

TuKKK Turku. Kasv.tdk Rauma Lääk.tdk Mat-l.tdk Oik.tdk

TuKKK Turku. Kasv.tdk Rauma Lääk.tdk Mat-l.tdk Oik.tdk Turun yliiston iskelijoiden muissa yliistoissa suorittamat JOO-innot (laskutetut innot) Vuosina 1999-2005 innot on laskutettu intoviikkoina. Tilastossa tdk- tai yo-kohtaiset kokonaissummat on muutettu

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke 2008 Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke Hankkeen tehtävänä on 1. hahmotella korkeakoulukirjastojen organisoituminen uudistuvassa korkeakoululaitoksessa

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Yhdessä ja/vai erikseen ICT:n eri osa-alueilla

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009. pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto

Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009. pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009 pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto Auditointien kokonaisaikataulu 2005-2011 Pilottiauditoinnit 2004-2005 Syksy 2005-kevät 2006 Kevät

Lisätiedot

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Cerion Solutions Cerion on tiedolla johtamisen ja toiminnan

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hyväksyttiin kokouksen esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hyväksyttiin kokouksen esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja RAKETTI-KOKOA koordinaatioryhmän kokous 17.11.2010 Kokousmuistio Aika: 17.11.2010 klo 10.00-13.00 Paikka: Helsingin yliopisto, oppimiskeskus Aleksandria, K132. Osallistujat johtaja Klaus Lindberg, CSC

Lisätiedot

OPM taloushallinnon työpaja yliopistoille 4.5.2010 Kokonaiskustannusmalli ja viranomaistarpeet

OPM taloushallinnon työpaja yliopistoille 4.5.2010 Kokonaiskustannusmalli ja viranomaistarpeet OPM taloushallinnon työpaja yliopistoille Kokonaiskustannusmalli ja viranomaistarpeet Aalto-yliopiston tietovarasto ja raportointi osana kokonaisarkkitehtuuria Satu Kekäläinen Aalto-yliopisto Aalto tietovarasto

Lisätiedot

Aalto OTM käyttöönottoprojekti

Aalto OTM käyttöönottoprojekti Aalto OTM käyttöönottoprojekti OTM-hankkeen sidosryhmäseminaari 27.4.16 Annika Mauno Projektipäällikkö Oppimispalvelut / Oppimisen IT Tänään Yhteenveto Aalto OTM käyttöönottoprojektista Projektin tehtävät

Lisätiedot

Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen. Osaamisklustereiden kasvu- ja kansainvälistymisohjelma

Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen. Osaamisklustereiden kasvu- ja kansainvälistymisohjelma Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin - korkeakoulujen osio - nuorten työpajojen osio/ työpajojen monikulttuurisuusosaamisen edistäminen ja tuetun työssäoppimisen kehittäminen Innovaatio- ja

Lisätiedot

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2010- Vaasan yliopisto Vaasan ammattikorkeakoulu ÅA i Vasa Åbo Akademi Tritonia, Vaasan tiedekirjasto 2001- ja oppimiskeskus 2004-2010- 3 yliopistoa

Lisätiedot

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari KDK-Asiakasliittymä KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari Agenda Tavoitteet Ensimmäinen aalto Toinen aalto Järjestelmäarkkitehtuuri Demo Tavoitteet Asiakasliittymä Arkistojen, kirjastojen ja museoiden

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

OKM:n toimialan tietohallinnon yhteistyökokous Opintohallinnon viitearkkitehtuuri oppilaitoksen näkökulmasta 22.05.2013

OKM:n toimialan tietohallinnon yhteistyökokous Opintohallinnon viitearkkitehtuuri oppilaitoksen näkökulmasta 22.05.2013 OKM:n toimialan tietohallinnon yhteistyökokous Opintohallinnon viitearkkitehtuuri oppilaitoksen näkökulmasta 22.05.2013 Jaakko Riihimaa päällikkö JR taustaa päällikkö vuodesta 1998 SeAMK, Koulutuskeskus

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietoturvapäällikkö, tietotekniikkakeskus 3.9.2013 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palvelut Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

JOHDATUS TEEMAAN KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN

JOHDATUS TEEMAAN KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN JOHDATUS TEEMAAN KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN Vararehtori Pekka Auvinen Korkeakoulujen arviointijaoston jäsen Pörssitalo, Helsinki 14.10.2015 UUDET PERIAATTEET JA SUOSITUKSET

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 Suunnittelija MuT Marja-Liisa Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot