Peltolan koulun syystiedote 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peltolan koulun syystiedote 2012"

Transkriptio

1 Peltolan koulun syystiedote 2012

2 Hyvää lukuvuotta Lukuvuoden koulutyö on lähtenyt sujuvasti käyntiin, vaikka osa luokistamme on kattoremontin takia pois käytöstä. Lukuvuoden ensimmäisiin viikkoihin kuuluvat 9. luokkien leirikoulut, joita tänä vuonna on viisi. Uudet 7.-luokkalaiset ovat tutustuneet uuteen kouluunsa, uusiin luokkakavereihin ja opettajiin ja pian heillä ovat edessään luokkien ryhmäyttämiset. Kattoremonttimme ei ole sujunut kaikilta osin ennakoidusti. Keväällä oli tieto, että koulutyön alkaessa itäisen, yksikerroksisen taito- ja taideaineiden siiven kattotyöt ovat ohi. Näin ei ole. Lähimpien neljän viiden viikon aikana sillä alueella kattotyöt jatkuvat, mutta sellaisina aikoina, jolloin työalueen alapuolella olevissa tiloissa ei ole oppilaita. Kattoremontti jatkuu pitkälle syksyyn ja joudumme sovittelemaan tiloja sen mukaan. Sopu sijaa antaa ja kyllä me siitä selviämme. Kattoremontin alueella on tapahtunut myös vesivahinkoja. Koulun puolelta olemme edellyttäneet tarkkoja tutkimuksia ja ehdottoman laadukasta korjaustyötä. Seuraamme tilannetta tarkkaan ja samaa toivomme teiltä vanhemmilta. Mikäli teille syntyy huolta tilanteesta, toivomme yhteydenottojanne mahdollisimman pian. Olemme nyt kolmatta vuotta KiVA Koulu- -ohjelmassa. KiVa- tiimimme opettajat ovat tehneet erinomaisen hyvää työtä, mikä on saanut myös valtakunnallista tunnustusta. Sen myötä KiVa- tiimimme opettajia on ollut valtakunnallisilla KiVa- päivillä esittelemässä toimintaamme. Laadukas työ kiusaamisesta vapaan koulun puolesta jatkuu. Tähän tiedotteeseen on koottu koko lukuvuotta koskevat keskeiset asiat. Tämän lisäksi tulette lukuvuoden mittaan saamaan koko koulua koskevia, luokkatasoa koskevia, omaa luokkaa, pienempää ryhmää tai vain omaa nuorta koskevia tiedotteita tai viestejä. Pääsääntöisesti viestit tulevat sähköisenä Wilman kautta. Meillä Peltolassa kodin ja koulun yhteistyö on sujunut mutkattomasti ja kynnys suuntaan sekä toiseen on ollut matalalla. Toivon, että näin jatkuu tänäkin lukuvuonna, hyödynnetään eri kanavia, niin Wilmaa kuin perinteisempiäkin viestintäkanavia. Hyvää, turvallista ja tuloksekasta kouluvuotta! Irja Ansalehto-Salmi rehtori

3 Vanhempainillat lukuvuonna : * 7.luokat: torstai klo * 8.luokat: tiistai klo * 9.luokat: torstai klo Vanhempainiltoihin ilmoittautuminen wilma-viestillä luokanvalvojalle! Ilmoittautumisten toivotaan tulevan luokanvalvojille viimeistään kahta päivää ennen vanhempainiltaa. Vanhempainyhdistys Peltsi ry:n informaatiotilaisuus torstaina klo koulumme ruokasalissa Yhteystiedot koululle: puhelin Kanslia, koulusihteeri / Telefax Rehtori Irja Ansalehto-Salmi / Apulaisrehtori Juha Jauho Opettajainhuone Opinto-ohjaaja Leena Pelkonen / Opinto-ohjaaja Helena Heikkilä Pienryhmäopetus Kille Vuorento / Pienryhmäopetus Cati Sundström / Pienryhmäopetus Marika Hietala Erityisluokat Jorma Kuittinen Erityisluokat Veli-Pekka Nykvist / Erityisluokat Salli Lindström / Kotitalousluokat Teknisen työn luokka Kuraattori Susanna Salmi / Terveydenhoitaja Minna Määttänen / Koulupsykologi Mari Laine / Kouluisäntä Petri Nyqvist Keittiö Kotisivu

4 KiVa Koulu -ohjelma Koulumme on ollut syksystä 2010 lähtien mukana KiVa Koulu -ohjelmassa. KiVa tulee sanoista "Kiusaamisen Vastainen". Ohjelma on kehitetty Turun yliopistossa ja se on tutkitusti vaikuttanut merkittävästi kiusaamisen vähentymiseen niissä kouluissa, joissa se on ollut käytössä. KiVa Koulu ei ole ohimenevä projekti, vaan pysyvä toimintatapa kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja lopettamiseksi. Peltolan koulun KiVa-tiimiin kuuluvat Anne Dampha, Tiina Karppinen, Elina Kojo, Matti Leisti, Antti Tornberg ja Ville-Veikko Torniainen. KiVa-tiimin juttusille joutuu, jos kiusaamista ei saada luokanvalvojan voimin loppumaan. Vanhemmat voivat kertoa kiusaamiseen liittyvistä huolistaan luokanvalvojalle, joka tuo asian tarvittaessa KiVa-tiimille. KiVatiimi tiedottaa aina myös oppilaan huoltajille käynnissä olevasta selvittelyprosessistaan. KiVa-hankkeesta on tulossa lisää tietoa mm. vanhempainilloissa syksyn aikana. Lisää tietoa KiVa-koulusta osoitteessa Työelämään tutustuminen 9. luokkalaisilla on työelämään tutustumisjakso Tutustumisjakso on osa koulutyötä, ja se kuuluu jokaisen oppilaan opiskeluohjelmaan. Työpaikkansa oppilaat hankkivat pääasiassa itse. Vantaan kaupunki on vakuuttanut oppilaat TET- jakson ajalle. Koulukuraattoritoiminta Peltolan koulussa Koulukuraattorin tehtävä on tukea oppilaiden sosiaalista kasvua ja kehitystä. Koulukuraattorin puoleen voi kääntyä sekä oppilas että vanhempi, mikäli haluaa keskustella koulunkäyntiin, kasvatukseen, vapaa-aikaan, kaveri- ja perhesuhteisiin tai yleiseen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Tarvittaessa kuraattori toimii yhteistyössä opettajien, terveydenhoitajan ja koulupsykologin kanssa. Lisäksi hän pitää yhteyttä eri yhteistyötahoihin, kuten oman alueen muihin kuraattoreihin, sosiaalitoimeen, perhe- ja nuorisoneuvolaan, nuorisotoimeen, seurakuntaan ja nuorisopoliklinikalle. Syksyllä 2012 koulukuraattori on valmistellut uusille 7.-luokkalaisille ryhmäytymisviikon yhdessä nuorisotoimen ja seurakunnan nuorisotyön kanssa. Kukin seiskaluokka vuorollaan osallistuu viikon 36 ( ) aikana normaalista koulutyöstä poikkeavaan ohjelmaan yhdessä luokanvalvojansa kanssa. Toiminnallisen aamu- tai iltapäivän tarkoituksena on edesauttaa oppilaiden tutustumista uusiin luokkatovereihinsa ja luokan toimimista ryhmänä. Koulukuraattorina Peltolan koululla toimii Susanna Salmi. Hänet tavoittaa koululta pääsääntöisesti maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo Koulutukset ja muut poikkeukset saattavat muuttaa viikkotyöjärjestystä. Kuraattorin tavoittaa puhelimitse numerosta , sähköpostitse tai Wilman kautta.

5 Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon, muun henkilöstön, opettajien ja vanhempien kanssa. Koteihin on postitettu alakoulusta 6.- luokkalaisille Yläkoululaisen opas 6. luokan syksyllä. Siinä kerrotaan kouluterveydenhuollon sisällöstä ja käytänteistä. Opas löytyy myös Internetistä osoitteella opetus ja kasvatus esitteet ja oppaat yläkoululaisen opas. Uuden asetuksen mukaan tavoitteena on, että terveystarkastus tehdään kaikille koulumme oppilaille. 8.-luokkalaisten tarkastuksissa ovat läsnä sekä oppilas että huoltaja. Koululääkäri tarkastaa 8. luokkien oppilaat, ja lääkärintarkastuksen yhteydessä oppilas saa nuorisoterveystodistuksen. Ennen terveystarkastukseen tuloa 7.- ja 8.-luokkien oppilaat täyttävät terveyskyselylomakkeen, jota käydään yhdessä terveydenhoitajan kanssa läpi. Tehdystä terveystarkastuksesta annetaan oppilaalle mukaan kirjallinen yhteenveto kotiin vietäväksi. Keväällä 9.-luokkalaisten tarkastusten yhteydessä annetaan henkilökohtaiset rokotustiedot, jotka on hyvä pitää tallessa mm. jatko-opintoja varten. Ensiapu ja sairaanhoito Koulupäivän tai koulumatkan aikana sattuneissa tapaturmissa oppilas saa ensiavun koulussa, josta otetaan yhteys huoltajiin ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Oppilaan huoltaja vastaa ensisijaisesti sairastuneen / loukkaantuneen nuoren hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä. Koulun aikuisilla on vastuu oppilaan turvallisuudesta siihen saakka, kunnes vastuu oppilaan hoidosta on siirtynyt huoltajalle. Koulutapaturmien korvaamisesta on koko kaupunkia koskevat ohjeet, jotka on lähetetty syyslukukauden alussa jokaisen oppilaan mukana kotiin. Kulujen korvaaminen tapahtuu niiden mukaisesti. Kouluterveydenhuollossa hoidetaan koulussa ja koulumatkalla sattuneet tapaturmat sekä ohjataan jatkohoitoon. Vanhemmat vastaavat nuorten sairaanhoidosta ja vapaa-aikana sattuneiden tapaturmien hoidosta. Vanhempien tehtävä on viedä nuori tarvittaessa terveysasemalle. Sairasta nuorta ei saa lähettää kouluun. Hänen hoitonsa järjestäminen kuuluu huoltajalle. Kouluterveydenhoitajalta voi aina tarvittaessa kysyä neuvoja. Jos oppilaalla on henkilökohtainen tapaturmavakuutus, se ei välttämättä korvaa oppilaalle koulupäivän aikana sattuneita tapaturmia, koska niissä kunta on lain mukaan korvausvelvollinen Terveydenhoitajalla tulisi olla ajan tasalla olevat tiedot kaikista nuoren koulunkäyntiin vaikuttavista sairauksista, niiden hoidosta ja kuntoutustoimenpiteistä.

6 Vantaan peruskouluissa tarjotaan sairauden hoidon vaatima erityisruokavalio. Uskonnolliset ja eettiset syyt otetaan myös huomioon. Kasvisruokavaliona tarjotaan laktoovovegetaarinen (sisältää munaa, maitotaloustuotteita ja kasvikunnan tuotteita) vaihtoehto. Ruokavaliossa, joka ei sisällä sianlihaa, sianlihaperäisiä aineosia eikä verta, tarjotaan nuorille sianlihapäivänä kasvisruoka. Koulun ruokalalla on oltava tieto erityisruokavaliota noudattavista oppilaista ym. ruoka-allergioista. Huoltajat vastaavat siitä, että tiedot ovat ajan tasalla. Erityisruokavalioilmoitukset tulee uusia lukuvuoden alussa. Tieto ruokavalioista toimitetaan terveydenhoitajalle, joka toimittaa ne keittiöön. Kouluterveydenhoitaja Minna Määttänen on koululla ma-to klo 8-16 ja pe klo Ilman ajanvarausta voi tulla terveydenhoitajan vastaanotolle päivittäin klo paitsi tiistaisin, jolloin vastaanottoaika on oppilashuoltoryhmän kokouksen vuoksi klo Oppituntien aikana on terveystarkastuksia. Terveydenhoitajan tavoittaa sähköpostitse osoitteella: Wilman kautta ja puhelimitse tai Käytännön terveyskasvatusta Koulumme johtokunnan päätöksen mukaisesti järjestyssäännöissämme on linjana, että kouluun ei saa tuoda limsoja, energiajuomia eikä tölkkimehuja. Perusteet tähän päätökseen löytyvät järjestyssäännöistä, joissa todetaan sanatarkasti seuraavaa: Energiajuomat, limsat ja tölkkimehut eivät ole hammasterveyden kannalta suositeltavia janojuomia. Niiden mukana pito koulussa on aiempina vuosina aiheuttanut jatkuvaa epäsiisteyttä ja häiriöitä oppitunneilla ja oppituntien ulkopuolella, jopa vaaratilanteita. Näiden syiden takia koulussa ei saa olla limsoja, energiajuomia tai tölkkimehuja" Yhteiset järjestyssääntömme koskevat kaikilta osin kaikkia. Toivomme, että myös tästä asiasta keskustellaan kodeissa. Oppilashuolto Koulullamme toimii oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, terveydenhoitaja, kuraattori, opinto-ohjaajat, osa-aikaiset erityisopettajat ja koulupsykologi. Ryhmän tärkein tehtävä on edistää kouluyhteisön turvallisuutta ja rakentaa suvaitsevaa sekä terveyttä ja mielenterveyttä suojaavaa oppimis- ja kasvuympäristöä. Oppilashuoltoryhmässä käsitellään myös yksittäisten oppilaiden asioita, kuten oppimisvaikeuksia, käytöshäiriöitä, kiusaamista ja poissaoloja. Koulupsykologi Mari Laine on koulullamme tavattavissa keskimäärin kahtena päivänä viikossa (ti ja pe). Hänet tavoittaa joko työhuoneestaan ensimmäisestä kerroksesta kuvataideluokan vierestä, Wilman kautta, sähköpostitse tai puhelimitse Vanhemmat voivat halutessaan olla yhteydessä koulupsykologiin oppilaan psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä, tai opastaa oppilasta itseään ottamaan yhteyttä.

7 Hammashoitola Hammashoitola on avoinna ma-to klo 8-15 ja pe klo Peltolan koulun hammaslääkäreinä toimivat Rainer Åhlgren ja Maribel Asunta. Hammashoitajana toimii Taru Etelämäki ja suuhygienistinä Marja-Leena Seppänen. Suuhygienisti tarkastaa 7.- luokkalaiset ja hammaslääkäri luokkalaiset. Hammashoitoaika varataan joko käymällä henkilökohtaisesti hammashoitolassa tai puhelimitse keskitetyn ajanvarauksen kautta (puh ). Hoito on maksutonta siihen saakka, kun henkilö täyttää 18 vuotta. Mikäli oppilas joutuu sairauden tai muun syyn takia perumaan vastaanottoajan, on siitä aina ilmoitettava hammashoitolaan tai puhelimitse ajanvaraukseen. Peruuttamattomasta poisjäämisestä peritään 15 vuotta täyttäneiltä 33,90 :n sakkomaksu. Pienryhmäopetus ja tukiopetus Pienryhmäopetuksen tarkoituksena on auttaa oppilasta kaikissa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa ja muissa opiskelun tilapäisissä ongelmissa. Pienryhmässä opiskelu etenee samaa tahtia kuin luokassa, mutta opetus on yksilöllisempää, koska ryhmässä on kerrallaan enintään viisi oppilasta. Pienryhmässä opiskellaan suunnitellusti osalla aineen tunneista. Peltolan koulussa toimii kolme pienryhmää, joiden opettajina ovat Marika Hietala, Cati Sundström ja Kille Vuorento. Tukiopetuksesta vastaavat aineenopettajat. Koulunkäyntiavustajien tuki Koulullamme on kaksi koko koulussa toimivaa koulunkäyntiavustajaa, Virpi Outinen ja Thea Wassborr. He toimivat luokissa oppitunneilla oppilaiden tukena. He voivat myös ohjata oppilaita yksilöllisesti tai pienissä ryhmissä opettajien antamien ohjeiden mukaan. Leirikoulut Leirikoulut ovat Peltolassa pitkä perinne. Ne kestävät 3-5 päivää ja ne pidetään yleensä kotimaassa. Leirikoulun toteutumisen edellytyksenä on vanhempien ja oppilaiden muodostama luokkatoimikunta, joka huolehtii käytännön valmisteluista samoin kuin rahoituksesta. Leirikoulussa tulee aina olla opettajavalvonta. Opettajat ovat leirikoulussa viranhoidossa. Koska koulu ei voi irrottaa luokanvalvojan lisäksi muita opettajia leirikoulujen valvontaan, huoltajien osallistuminen leirikouluun myös valvojina on käytännössä niiden toteutumisen edellytys. Koska koulu ei voi avustaa leirikouluja taloudellisesti, oppilaiden ja valvovien opettajien matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista huolehtii luokkatoimikunta. Laivaristeilyt eivät ole leirikoulutoimintaa. Monipuolinen ja ainutlaatuinen kerhotoimintamme Koulumme on mukana Vantaan opetustoimen kerhotoiminnan kehittämisprojektissa. Kerhotoiminnasta on koulussamme muutoinkin pitkät perinteet. Kerhoja perustetaan taloudellisten resurssien ja kiinnostuksen rajoissa. Oppilaat ja huoltajat voivat tehdä aloitteita uusien kerhojen perustamisesta. Käynnistyvistä kerhoista tiedotetaan erikseen. Koulussa on viime lukuvuonna toiminut mm. musiikkikerhoja, tukioppilaskerho ja kummikoulukerho. Lukuvuonna meillä on mahdollista toteuttaa edellisen lukuvuoden tapaan kerhoja kysyntää vastaavasti.

8 Poissaolojen selvittäminen Huoltajat pystyvät reaaliaikaisesti seuraamaan oppilaan poissaoloja Internetin kautta oppilashallinto-ohjelma Wilmassa. Jatkavien luokkien oppilaiden huoltajilla on Wilman tunnukset ennestään. Vantaalaisista alakouluista tulleiden 7. luokkien oppilaiden huoltajien alakoulussa saamien tunnusten voimassaoloaikaa on jatkettu niin, että ne ovat voimassa 9. luokan loppuun. Jos oppilas on tullut toisesta kunnasta tai tunnukset eivät toimi, huoltajaa pyydetään ottamaan yhteyttä kansliaan. Huoltaja pystyy selvittämään oppilaan poissaolot Wilmassa. Kun oppilas sairastuu, huoltajan on joka tapauksessa ilmoitettava poissaolosta luokanvalvojalle viimeistään toisena poissaolopäivänä. Ilmoitus tehdään siten kuin luokanvalvoja ryhmänsä kanssa sopii. Kadonneita tai unohtuneita Wilma-tunnuksia voi tiedustella kansliasta. Lukukausien aikaiset lomamatkat Kaikki vapautukset koulunkäynnistä anotaan kirjallisina. Lomakkeita saa ala-aulan lomaketaskusta, kansliasta tai koulun kotisivulta. Korkeintaan kolmen päivän mittaiset vapautukset myöntää luokanvalvoja, tätä pidemmät myöntää rehtori. Oppilaan tulee itse huolehtia poissaolon ajan opiskelusta ja koulutehtävistä. Tukiopetusta siihen ei anneta. Muun kuin sairaudesta johtuvan poissaolon aikana suorittamatta jäänyttä koetta ei järjestetä erikseen. Jaksojen loppupuolella pidetään kokeita, joten lomamatkat eivät silloin ole suositeltavia. Vanhempainyhdistys Peltsi ry Peltolan koulun vanhempainyhdistys Peltsi ry on keskustelufoorumi kodin ja koulun välillä. Kokouksissa käsitellään sovittujen teemojen ohella koulun ajankohtaisia asioita, suunnitellaan vanhemmille ja oppilaille yhteisiä tilaisuuksia, kuullaan luokkatoimikuntien työstä, keskustellaan nuorten elämään kuuluvista asioista jne. Peltsin tavoitteena ei ole kerätä rahaa. Kokoukset ovat avoimia kaikille vanhemmille. Peltsin kuukausikokouksiin osallistuvat vanhempien lisäksi rehtori ja/tai apulaisrehtori. Lukuvuoden toiminnasta informoidaan vanhempainilloissa ja koulun kotisivuilla olevilla Peltsin omilla sivuilla. Kaikki vanhemmat ovat tervetulleita mukaan Peltsin toimintaan. Peltsin ensimmäinen tapahtuma tänä lukuvuonna on informaatiotilaisuus torstaina klo koulumme ruokasalissa. Tilaisuus on ennen 7. luokkien vanhempainiltaa, jotta mahdollisimman moni uuden oppilaan huoltaja pääsisi paikalle. Lukuvuoden vanhempainillat ovat: * 7. luokat: torstai klo * 8.luokat: tiistai klo * 9.luokat: torstai klo Näihin vanhempainiltoihin ilmoittaudutaan wilma-viestillä luokanvalvojalle! Ilmoittautumisten toivotaan tulevan luokanvalvojille viimeistään kahta päivää ennen vanhempainiltaa.

9 Vanhempainyhdistys Peltsi ry:n informaatiotilaisuus torstaina klo koulumme ruokasalissa. Vanhempainilloissa käsitellään opiskelua yläkoulussa, koulutyön arkisia kysymyksiä ja kasvatuksellisia asioita. Nämä tilaisuudet jakautuvat kahtia siten, että ensin vietetään kaikille yhteinen osa, joissa käsitellään edellä mainittuja asioita. Sen jälkeen siirrytään luokanvalvojan johdolla jatkamaan luokkahuoneisiin oman luokan asioita. Yhtenä käsiteltävänä asiana on päättää mahdollisen luokkatoimikunnan muodostamisesta, mikäli vanhemmilla on halukkuutta yhteistyöhön ja esim. leirikoulun suunnitteluun. Vanhempainiltojen yhteiset osat pidetään koulun auditoriossa. Jos auditorio ei ole käytössä, kokoonnumme ruokasalissa. Peltolan koulun johtokunta Koulumme johtokuntaan kuuluvat: Timo Pursiala, puheenjohtaja Anu Raudasoja, varapuheenjohtaja Elina Hartikainen Tiina Marjoniemi Marko Raudkett varajäsen Rauno Leskinen varajäsen Anne-Mari Pohjanlehto varajäsen Anna-Mari Jaanu varajäsen Maria Vänskä varajäsen Hannu Lakso Lukujärjestyksessä olevien oppiaineiden ainekoodit: EN englanti RU ruotsi SA saksa RA ranska EA espanja AI äidinkieli MA matematiikka FY fysiikka KE kemia BG biologia, maantieto BI biologia GE maantieto HY historia YH yhteiskuntaoppi UE uskonto (ev.lut.) UO uskonto (ort.) ET elämänkatsomustieto TER terveystieto LT liikunta tytöt LP liikunta pojat MU musiikki KU kuvataide TS tekstiilityö TN tekninen työ KO kotitalous OP opinto-ohjaus IT tietotekniikka UI uskonto (islam) UK uskonto (katolinen) Luokanvalvojat antavat oppilaille paperitulosteena kaikkien jaksojen lukujärjestykset, 1. jakson alussa on annettu vain 1. jakson lukujärjestys. Muut annetaan myöhemmin. Lukujärjestykset ovat nähtävissä myös Wilmassa.

10 Opettajat, heidän lukujärjestyksissä oleva nimilyhenteensä, oppiaineensa ja valvontaluokkansa Aho-Lehto, Outi OA KU 8D Ansalehto-Salmi, Irja IAS Rehtori Dampha, Anne AD UE, HI 8H Engberg, Krister KRE EN, RU 8D Hartikainen, Helka HHR S2-opetus Heikkilä, Helena HH OP Heikkinen, Sinikka SH AI 8H Heinaro, Päivi PHO KO 9F Hietala, Irene IH MA, FY, KE 8F Hietala, Marika MHI Osa-aikainen erityisopetus Huttunen, Anne AHU MU 8A Immo, Eeva EI AI, Draama 8J Jauho, Juha JJ FY, MA, apulaisrehtori Kaitila, Jaana JK KU, ET 7I Kalliala-Baginka, Pii MKA MA 9A Karppinen, Tiina TK LT 7C Kelppe, Saara SAKE HY, YH 9I Kettunen, Lea LKE RU, EN 7D Kiviluoto, Tiina TiK KE, BI 8E Kiviniemi, Katja KK HY, YH (virkavapaalla) Kojo, Elina EK TER 7E Kolari, Annamaria AKO BG Kuittinen, Jorma JOKU Erityisopetus 7K Kuoppala, Mika MIK LP 8I Lassi, Petri PL HY, YH 8C Leino, Marke MLN EN, RU Leisti, Matti ML BG 9J Lindström, Salli SLI Erityisopetus 7-9G Markkanen, Sami SM HY, YH Mauro, Hanna HaMa MU Meismaa, Mika MME EN, SA 8B Mäihäniemi, Merja MMä EN, RA, ITA 9E Nikkarev, Arvi AN MA, FY, KE 7F Nykvist, Veli-Pekka VPN Erityisopetus 8-9N Pelkonen, Leena LPe OP Pohjola, Antti ANP KE, FY, GE 7J Podschivalow, Kirsi KIPO Ortodoksinen uskonto Poziomska-Alander, Elzbieta EPOZ Katolinen uskonto Sarvi, Tanja TSR AI 7A Seppänen, Heli HS KO 9C Sillanpää, Heidi HSI KE, GE (virkavapaalla) Sundström, Cati CS Osa-aikainen erityisopetus Suomela, Outi OS TS 9F Tiitinen, Annika AnTi AI (virkavapaalla) Tornberg, Antti AnT TN 7H Torniainen, Ville-Veikko VVT MA, FY, IT 9B Tuhkanen, Oili OT MA, KE Valkola, Kirsi KVA EN, RU Vuorento, Kille KV Osa-aikainen erityisopetus Weckström, Anne AW AI (virkavapaalla)

11 Funktiolaskin Matemaattisissa aineissa oppilas tarvitsee oman funktiolaskimen. Oppilaalla on mahdollisuus hankkia koulun kautta Casio FX-82 ES PLUS laskin hintaan 14,80 (ohjehinta n. 20 ). Laskintilaus on sitova. Oppilas saa matematiikan opettajaltaan laskun, jonka maksettuaan hän saa kuittia vastaan tilaamansa laskimen. Oppilas voi tietysti hankkia itse funktiolaskimen muuta kauttakin. Matematiikan opettajat tulevat jakamaan 7.-luokkalaisille funktiolaskimen tilauslomakkeen ja antamaan ohjeet sen palauttamisesta. CASIO FX-82 ES PLUS Funktiolaskin Natural Textbook Displayllä ja kaksirivisellä näytöllä. 252 toimintoa. Natural Textbook Display, murtoluvut, neliöjuuret ja muut numeeriset merkit näkyvät näytössä samalla tavalla kuin oppikirjoissakin. Näyttö muutettavissa asetuksista myös perinteiseksi. Kaksirivinäyttö: lauseke ylemmällä ja laskun tulos alemmalla rivillä. Näyttö 10+2 numeroa. Hyberboli- ja käänteishyberbolifunktiot. Juuri- ja potenssilaskut. Kombinaatiot ja permutaatiot. Satunnaisluku. Koordinaattimuunnokset. Murtoluku ja murtolukumuunnokset. Seksagesimaali- ja desimaalimuunnokset. Tarkkuuden kiinnitykset. Yhden ja kahden muuttujan tilastotoiminnot. 7 muistia ja tulosmuistin suorakutsu Ans-näppäimellä, 24 sulut. Selkeä laskentatapa, lausekkeet kirjoitetaan sellaisenaan vasemmalta oikealle (V.P.A.M.). Korjaustoiminto kursorin avulla. Paristokäyttöinen 1 x AAA, automaattinen virran katkaisu 6 min.

12 PELTOLAN KOULUN VUOSIAIKATAULU JAKSOT 1. jakso 52 työpäivää jakso 44 työpäivää TET: : 9. luokkien työelämään tutustuminen 3. jakso 45 työpäivää jakso 47 työpäivää LUKUKAUDET Syyslukukausi Kodin ja koulun yhteistyöpäivä: la Syysloma to-pe Joululoma Vapaapäivä pe , korvaa lauantain Kevätlukukausi Talviloma Pääsiäisloma Helatorstai to JAKSOTODISTUKSET JAETAAN 1. jakso tiistai jakso maanantai jakso keskiviikko jakso + päättö 9.lk lauantai jakso 7.-8.lk lauantai HYLÄTYN KURSSIN UUSINTA 1. jakso torstai jakso maanantai jakso keskiviikko jakso 9lk perjantai jakso 7-8. luokat perjantai Kesäsuorituspäivä torstai ERITYISIÄ TAPAHTUMIA 7.lk ryhmäytymisviikko viikko 36 ( ) Koulukuvaus ke-to Liikuntapäivä tiistai Taksvärkki keskiviikko Itsenäisyystanssiaiset (9.lk) keskiviikko Joulukonsertti torstai luokkien joulukirkko torstai Lukupäivä torstai Talvirieha perjantai Kevätkonsertti tiistai Musikaali maanantai Pesis-cup ja salibandyturnaus tiistai Potkiaiset ja lentopallo perjantai Retkipäivä keskiviikko JUHLIA Itsenäisyysjuhla keskiviikko Joulujuhlat perjantai Kevätjuhla lauantai VANHEMPAINILLAT 7. luokat torstai klo luokat tiistai klo luokat torstai klo 18 Luokkakohtaiset opinto-ohjaajien 9. luokkien infoillat marras-joulukuussa

13

14 Iloista syksyä

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015

HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO YHTEYSTIEDOT... 3 Koulun käyntiosoite... 3 Koulun puhelinnumeroita... 3 Huoltohenkilöstö... 3 Oppilashuolto ja terveydenhoito... 3 Sähköpostiosoitteet...

Lisätiedot

Alakoulu 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk yhteensä

Alakoulu 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk yhteensä PAIMION KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 2 Vistan koulun yhteystietoja... 3 Alakoulu... 3 Yläkoulu... 4 Veikkarin pienryhmä... 4 Pienryhmäopetus... 5 Koulunkäyntiavustajat... 5 Henkilökohtaiset avustajat... 5

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

R E H T O R I N T E R V E H D Y S

R E H T O R I N T E R V E H D Y S R E H T O R I N T E R V E H D Y S Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2013-2014 Nissnikun koulussa! Tänä lukuvuonna koulussamme on oppilaita noin 500. Opetuksesta huolehtii 50 opettajaa ja 4 koulunkäyntiavustajaa.

Lisätiedot

yläkoulun opinto-opas 2015 2016

yläkoulun opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulu yläkoulun opinto-opas 2015 2016 SISÄLTÖ YHTEYSTIEDOT... 2 OPETTAJAT 2015 2016... 3 LUKUVUODEN 2015 2016 TYÖ- JA LOMA-AJAT... 4 KOULUN KÄYTÄNTÖJÄ... 6 OPPILAAN TUKI... 10 KOULUTERVEYDENHUOLTO...

Lisätiedot

OLARIN KOULU. Opinto-opas

OLARIN KOULU. Opinto-opas OLARIN KOULU Opinto-opas 2015-2016 1 O L A R I N K O U L U J A L U K I O Osoite Olarinniityntie 4, 02210 Espoo olarin.koulu@espoo.fi Postiosoite Pl 3323, 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin www-sivut 043 8245151

Lisätiedot

Tuomikatu 6, 60100 Seinäjoki p. (06) 416 2341 http://www.seinajoki.fi/syk

Tuomikatu 6, 60100 Seinäjoki p. (06) 416 2341 http://www.seinajoki.fi/syk Tuomikatu 6, 60100 Seinäjoki p. (06) 416 2341 http://www.seinajoki.fi/syk Tapahtumakalenteri Syyslukukausi 2014 ke to 20.- 21.8. Koulukuvaus viikko 34 Seiskaluokkien ryhmäytys ke 3.9. 8.-luokkalaisten

Lisätiedot

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU Tiedote 2013-2014 Perusopetus ARVOISAT OPPILAIDEN HUOLTAJAT 2 Mouhijärven yhteiskoulussa annetaan lukuvuonna 2013-2014 opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 5-9. Samassa koulurakennuksessa

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2010 2011 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULUN KOULUNKÄYNTIOPAS 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULUN KOULUNKÄYNTIOPAS 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULUN KOULUNKÄYNTIOPAS 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN! Kesäloman jälkeen akut on ladattu ja opiskelut alkavat. Tiistaina luokanvalvojan kanssa vietetään ensimmäistä koulupäivää klo 10-13 ja keskiviikkona

Lisätiedot

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU Tiedote 2014-2015 Perusopetus ARVOISAT OPPILAIDEN HUOLTAJAT 2 Mouhijärven yhteiskoulussa annetaan lukuvuonna 2014-2015 opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 5-9. Samassa koulurakennuksessa

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS 2014-2015

KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS 2014-2015 KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO https://wilma.jamsa.fi www.jamsa.fi/ylaaste OPETUSJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 HENKILÖKUNTA 2014-2015, YHTEYSTIEDOT... 4 OPETTAJAT... 4 SOSIAALIOHJAAJA...

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille!

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Raunistula yhtenäiskoulun kahdeksannen toimintavuoden tavoitteena ovat viime vuoden tavoin oppilaiden Hyvinvointi Osallisuus Tuki Oppilaiden hyvinvointi on osa koko

Lisätiedot

PIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016

PIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 PIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 Lehti sisältää koko lukuvuotta koskevia tietoja, joten pidä se tallessa. Asiat käydään läpi ensimmäisten päivien luokanvalvojan tunneilla. HUOLTAJAN TULEE KUITATA

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelin (09) 684 1270 Fax. (09) 6841 2727 E-mail: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Toimisto palvelee koulupäivinä

Lisätiedot

Lukuvuositiedote. Turun Lyseon koulu 2014 2015

Lukuvuositiedote. Turun Lyseon koulu 2014 2015 1 Lukuvuositiedote Turun Lyseon koulu 2014 2015 Tämän oppaan haltija Nimi:. Luokanvalvoja:. Luokka: Tähän oppaaseen on koottu oppilaan ja huoltajan kannalta tärkeimpiä kouluun ja koulunkäyntiin liittyviä

Lisätiedot

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ TIEDOTELEHTI Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ Kanslia 050 501 9614 Rehtori 050 394 8460 Opettajienhuone 040 133 6612 HUOLTAJA!

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

Koivukylän koulun. opintoopas

Koivukylän koulun. opintoopas Koivukylän koulun opintoopas 2015 2016 Sisällysluettelo Hyvä oppilas... 3 Koulun puhelimet ja henkilökunta... 4 Opettajat ja avustajat... 5 Opettajat aineryhmittäin... 6 Luokanvalvojat... 7 Oppilaskunta...

Lisätiedot

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 1 Pohjois-Tapiolan koulu PL 3223 02070 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS Tähän oppaaseen on koottu oppilaan kannalta tärkeimmät omaa koulua, koulunkäyntiä ja kunnan koululaitosta koskevat

Lisätiedot

11.8.2014 KAARILA- TIEDOTE. Kaarilan koulu Vallerinkatu 11 33270 TAMPERE Puh. 03 565 45310

11.8.2014 KAARILA- TIEDOTE. Kaarilan koulu Vallerinkatu 11 33270 TAMPERE Puh. 03 565 45310 11.8.2014 KAARILA- TIEDOTE Kaarilan koulu Vallerinkatu 11 33270 TAMPERE Puh. 03 565 45310 Hyvät Kaarilan koulun oppilaat ja huoltajat! Hyvää alkavaa lukuvuotta 2014-2015. Kello soi jälleen kotona ja koulussa.

Lisätiedot

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille KEURUUN YLÄKOULU LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille SISÄLLYSLUETTELO 1. REHTORIN TERVEHDYS 2. YHTEYSTIEDOT 3. KOULUN TYÖAIKA 4. OPPILASMÄÄRÄT LUKUVUONNA 2013-2014 5. TUNTIJAKO 6. JAKSOTUS

Lisätiedot

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista.

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista. KOULUOPAS 1. Rehtorin sanat 2. Koulun työ- ja loma-ajat (aikataulu) 3. Yhteystiedot 4. Helmi-reissuvihko 5. Vanhempainillat 6. Poissaolot 7. Kouluruokailu 8. Järjestyssäännöt 9. Välituntikäytänteet 10.

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

Arvoisat huoltajat ja koulumme oppilaat

Arvoisat huoltajat ja koulumme oppilaat 1 2 3 Arvoisat huoltajat ja koulumme oppilaat Uusi lukuvuosi pyörähti käyntiin upeiden säiden siivittämänä. Koulussamme aloitti 37 uutta eskarilaista, 63 ekaluokkalaista ja 17 muualta kouluumme siirtynyttä

Lisätiedot

Lukuvuosi 2015-16 KAARILA- TIEDOTE. Kaarilan koulu Vallerinkatu 11 33270 TAMPERE Puh. 040 548 6296

Lukuvuosi 2015-16 KAARILA- TIEDOTE. Kaarilan koulu Vallerinkatu 11 33270 TAMPERE Puh. 040 548 6296 Lukuvuosi 2015-16 KAARILA- TIEDOTE Kaarilan koulu Vallerinkatu 11 33270 TAMPERE Puh. 040 548 6296 Koulussa on käytävä On etuoikeus asua ja käydä koulua Suomessa. Maassa, jossa asuvat koko maailman osaavimmat

Lisätiedot