Peltolan koulun syystiedote 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peltolan koulun syystiedote 2012"

Transkriptio

1 Peltolan koulun syystiedote 2012

2 Hyvää lukuvuotta Lukuvuoden koulutyö on lähtenyt sujuvasti käyntiin, vaikka osa luokistamme on kattoremontin takia pois käytöstä. Lukuvuoden ensimmäisiin viikkoihin kuuluvat 9. luokkien leirikoulut, joita tänä vuonna on viisi. Uudet 7.-luokkalaiset ovat tutustuneet uuteen kouluunsa, uusiin luokkakavereihin ja opettajiin ja pian heillä ovat edessään luokkien ryhmäyttämiset. Kattoremonttimme ei ole sujunut kaikilta osin ennakoidusti. Keväällä oli tieto, että koulutyön alkaessa itäisen, yksikerroksisen taito- ja taideaineiden siiven kattotyöt ovat ohi. Näin ei ole. Lähimpien neljän viiden viikon aikana sillä alueella kattotyöt jatkuvat, mutta sellaisina aikoina, jolloin työalueen alapuolella olevissa tiloissa ei ole oppilaita. Kattoremontti jatkuu pitkälle syksyyn ja joudumme sovittelemaan tiloja sen mukaan. Sopu sijaa antaa ja kyllä me siitä selviämme. Kattoremontin alueella on tapahtunut myös vesivahinkoja. Koulun puolelta olemme edellyttäneet tarkkoja tutkimuksia ja ehdottoman laadukasta korjaustyötä. Seuraamme tilannetta tarkkaan ja samaa toivomme teiltä vanhemmilta. Mikäli teille syntyy huolta tilanteesta, toivomme yhteydenottojanne mahdollisimman pian. Olemme nyt kolmatta vuotta KiVA Koulu- -ohjelmassa. KiVa- tiimimme opettajat ovat tehneet erinomaisen hyvää työtä, mikä on saanut myös valtakunnallista tunnustusta. Sen myötä KiVa- tiimimme opettajia on ollut valtakunnallisilla KiVa- päivillä esittelemässä toimintaamme. Laadukas työ kiusaamisesta vapaan koulun puolesta jatkuu. Tähän tiedotteeseen on koottu koko lukuvuotta koskevat keskeiset asiat. Tämän lisäksi tulette lukuvuoden mittaan saamaan koko koulua koskevia, luokkatasoa koskevia, omaa luokkaa, pienempää ryhmää tai vain omaa nuorta koskevia tiedotteita tai viestejä. Pääsääntöisesti viestit tulevat sähköisenä Wilman kautta. Meillä Peltolassa kodin ja koulun yhteistyö on sujunut mutkattomasti ja kynnys suuntaan sekä toiseen on ollut matalalla. Toivon, että näin jatkuu tänäkin lukuvuonna, hyödynnetään eri kanavia, niin Wilmaa kuin perinteisempiäkin viestintäkanavia. Hyvää, turvallista ja tuloksekasta kouluvuotta! Irja Ansalehto-Salmi rehtori

3 Vanhempainillat lukuvuonna : * 7.luokat: torstai klo * 8.luokat: tiistai klo * 9.luokat: torstai klo Vanhempainiltoihin ilmoittautuminen wilma-viestillä luokanvalvojalle! Ilmoittautumisten toivotaan tulevan luokanvalvojille viimeistään kahta päivää ennen vanhempainiltaa. Vanhempainyhdistys Peltsi ry:n informaatiotilaisuus torstaina klo koulumme ruokasalissa Yhteystiedot koululle: puhelin Kanslia, koulusihteeri / Telefax Rehtori Irja Ansalehto-Salmi / Apulaisrehtori Juha Jauho Opettajainhuone Opinto-ohjaaja Leena Pelkonen / Opinto-ohjaaja Helena Heikkilä Pienryhmäopetus Kille Vuorento / Pienryhmäopetus Cati Sundström / Pienryhmäopetus Marika Hietala Erityisluokat Jorma Kuittinen Erityisluokat Veli-Pekka Nykvist / Erityisluokat Salli Lindström / Kotitalousluokat Teknisen työn luokka Kuraattori Susanna Salmi / Terveydenhoitaja Minna Määttänen / Koulupsykologi Mari Laine / Kouluisäntä Petri Nyqvist Keittiö Kotisivu

4 KiVa Koulu -ohjelma Koulumme on ollut syksystä 2010 lähtien mukana KiVa Koulu -ohjelmassa. KiVa tulee sanoista "Kiusaamisen Vastainen". Ohjelma on kehitetty Turun yliopistossa ja se on tutkitusti vaikuttanut merkittävästi kiusaamisen vähentymiseen niissä kouluissa, joissa se on ollut käytössä. KiVa Koulu ei ole ohimenevä projekti, vaan pysyvä toimintatapa kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja lopettamiseksi. Peltolan koulun KiVa-tiimiin kuuluvat Anne Dampha, Tiina Karppinen, Elina Kojo, Matti Leisti, Antti Tornberg ja Ville-Veikko Torniainen. KiVa-tiimin juttusille joutuu, jos kiusaamista ei saada luokanvalvojan voimin loppumaan. Vanhemmat voivat kertoa kiusaamiseen liittyvistä huolistaan luokanvalvojalle, joka tuo asian tarvittaessa KiVa-tiimille. KiVatiimi tiedottaa aina myös oppilaan huoltajille käynnissä olevasta selvittelyprosessistaan. KiVa-hankkeesta on tulossa lisää tietoa mm. vanhempainilloissa syksyn aikana. Lisää tietoa KiVa-koulusta osoitteessa Työelämään tutustuminen 9. luokkalaisilla on työelämään tutustumisjakso Tutustumisjakso on osa koulutyötä, ja se kuuluu jokaisen oppilaan opiskeluohjelmaan. Työpaikkansa oppilaat hankkivat pääasiassa itse. Vantaan kaupunki on vakuuttanut oppilaat TET- jakson ajalle. Koulukuraattoritoiminta Peltolan koulussa Koulukuraattorin tehtävä on tukea oppilaiden sosiaalista kasvua ja kehitystä. Koulukuraattorin puoleen voi kääntyä sekä oppilas että vanhempi, mikäli haluaa keskustella koulunkäyntiin, kasvatukseen, vapaa-aikaan, kaveri- ja perhesuhteisiin tai yleiseen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Tarvittaessa kuraattori toimii yhteistyössä opettajien, terveydenhoitajan ja koulupsykologin kanssa. Lisäksi hän pitää yhteyttä eri yhteistyötahoihin, kuten oman alueen muihin kuraattoreihin, sosiaalitoimeen, perhe- ja nuorisoneuvolaan, nuorisotoimeen, seurakuntaan ja nuorisopoliklinikalle. Syksyllä 2012 koulukuraattori on valmistellut uusille 7.-luokkalaisille ryhmäytymisviikon yhdessä nuorisotoimen ja seurakunnan nuorisotyön kanssa. Kukin seiskaluokka vuorollaan osallistuu viikon 36 ( ) aikana normaalista koulutyöstä poikkeavaan ohjelmaan yhdessä luokanvalvojansa kanssa. Toiminnallisen aamu- tai iltapäivän tarkoituksena on edesauttaa oppilaiden tutustumista uusiin luokkatovereihinsa ja luokan toimimista ryhmänä. Koulukuraattorina Peltolan koululla toimii Susanna Salmi. Hänet tavoittaa koululta pääsääntöisesti maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo Koulutukset ja muut poikkeukset saattavat muuttaa viikkotyöjärjestystä. Kuraattorin tavoittaa puhelimitse numerosta , sähköpostitse tai Wilman kautta.

5 Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon, muun henkilöstön, opettajien ja vanhempien kanssa. Koteihin on postitettu alakoulusta 6.- luokkalaisille Yläkoululaisen opas 6. luokan syksyllä. Siinä kerrotaan kouluterveydenhuollon sisällöstä ja käytänteistä. Opas löytyy myös Internetistä osoitteella opetus ja kasvatus esitteet ja oppaat yläkoululaisen opas. Uuden asetuksen mukaan tavoitteena on, että terveystarkastus tehdään kaikille koulumme oppilaille. 8.-luokkalaisten tarkastuksissa ovat läsnä sekä oppilas että huoltaja. Koululääkäri tarkastaa 8. luokkien oppilaat, ja lääkärintarkastuksen yhteydessä oppilas saa nuorisoterveystodistuksen. Ennen terveystarkastukseen tuloa 7.- ja 8.-luokkien oppilaat täyttävät terveyskyselylomakkeen, jota käydään yhdessä terveydenhoitajan kanssa läpi. Tehdystä terveystarkastuksesta annetaan oppilaalle mukaan kirjallinen yhteenveto kotiin vietäväksi. Keväällä 9.-luokkalaisten tarkastusten yhteydessä annetaan henkilökohtaiset rokotustiedot, jotka on hyvä pitää tallessa mm. jatko-opintoja varten. Ensiapu ja sairaanhoito Koulupäivän tai koulumatkan aikana sattuneissa tapaturmissa oppilas saa ensiavun koulussa, josta otetaan yhteys huoltajiin ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Oppilaan huoltaja vastaa ensisijaisesti sairastuneen / loukkaantuneen nuoren hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä. Koulun aikuisilla on vastuu oppilaan turvallisuudesta siihen saakka, kunnes vastuu oppilaan hoidosta on siirtynyt huoltajalle. Koulutapaturmien korvaamisesta on koko kaupunkia koskevat ohjeet, jotka on lähetetty syyslukukauden alussa jokaisen oppilaan mukana kotiin. Kulujen korvaaminen tapahtuu niiden mukaisesti. Kouluterveydenhuollossa hoidetaan koulussa ja koulumatkalla sattuneet tapaturmat sekä ohjataan jatkohoitoon. Vanhemmat vastaavat nuorten sairaanhoidosta ja vapaa-aikana sattuneiden tapaturmien hoidosta. Vanhempien tehtävä on viedä nuori tarvittaessa terveysasemalle. Sairasta nuorta ei saa lähettää kouluun. Hänen hoitonsa järjestäminen kuuluu huoltajalle. Kouluterveydenhoitajalta voi aina tarvittaessa kysyä neuvoja. Jos oppilaalla on henkilökohtainen tapaturmavakuutus, se ei välttämättä korvaa oppilaalle koulupäivän aikana sattuneita tapaturmia, koska niissä kunta on lain mukaan korvausvelvollinen Terveydenhoitajalla tulisi olla ajan tasalla olevat tiedot kaikista nuoren koulunkäyntiin vaikuttavista sairauksista, niiden hoidosta ja kuntoutustoimenpiteistä.

6 Vantaan peruskouluissa tarjotaan sairauden hoidon vaatima erityisruokavalio. Uskonnolliset ja eettiset syyt otetaan myös huomioon. Kasvisruokavaliona tarjotaan laktoovovegetaarinen (sisältää munaa, maitotaloustuotteita ja kasvikunnan tuotteita) vaihtoehto. Ruokavaliossa, joka ei sisällä sianlihaa, sianlihaperäisiä aineosia eikä verta, tarjotaan nuorille sianlihapäivänä kasvisruoka. Koulun ruokalalla on oltava tieto erityisruokavaliota noudattavista oppilaista ym. ruoka-allergioista. Huoltajat vastaavat siitä, että tiedot ovat ajan tasalla. Erityisruokavalioilmoitukset tulee uusia lukuvuoden alussa. Tieto ruokavalioista toimitetaan terveydenhoitajalle, joka toimittaa ne keittiöön. Kouluterveydenhoitaja Minna Määttänen on koululla ma-to klo 8-16 ja pe klo Ilman ajanvarausta voi tulla terveydenhoitajan vastaanotolle päivittäin klo paitsi tiistaisin, jolloin vastaanottoaika on oppilashuoltoryhmän kokouksen vuoksi klo Oppituntien aikana on terveystarkastuksia. Terveydenhoitajan tavoittaa sähköpostitse osoitteella: Wilman kautta ja puhelimitse tai Käytännön terveyskasvatusta Koulumme johtokunnan päätöksen mukaisesti järjestyssäännöissämme on linjana, että kouluun ei saa tuoda limsoja, energiajuomia eikä tölkkimehuja. Perusteet tähän päätökseen löytyvät järjestyssäännöistä, joissa todetaan sanatarkasti seuraavaa: Energiajuomat, limsat ja tölkkimehut eivät ole hammasterveyden kannalta suositeltavia janojuomia. Niiden mukana pito koulussa on aiempina vuosina aiheuttanut jatkuvaa epäsiisteyttä ja häiriöitä oppitunneilla ja oppituntien ulkopuolella, jopa vaaratilanteita. Näiden syiden takia koulussa ei saa olla limsoja, energiajuomia tai tölkkimehuja" Yhteiset järjestyssääntömme koskevat kaikilta osin kaikkia. Toivomme, että myös tästä asiasta keskustellaan kodeissa. Oppilashuolto Koulullamme toimii oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, terveydenhoitaja, kuraattori, opinto-ohjaajat, osa-aikaiset erityisopettajat ja koulupsykologi. Ryhmän tärkein tehtävä on edistää kouluyhteisön turvallisuutta ja rakentaa suvaitsevaa sekä terveyttä ja mielenterveyttä suojaavaa oppimis- ja kasvuympäristöä. Oppilashuoltoryhmässä käsitellään myös yksittäisten oppilaiden asioita, kuten oppimisvaikeuksia, käytöshäiriöitä, kiusaamista ja poissaoloja. Koulupsykologi Mari Laine on koulullamme tavattavissa keskimäärin kahtena päivänä viikossa (ti ja pe). Hänet tavoittaa joko työhuoneestaan ensimmäisestä kerroksesta kuvataideluokan vierestä, Wilman kautta, sähköpostitse tai puhelimitse Vanhemmat voivat halutessaan olla yhteydessä koulupsykologiin oppilaan psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä, tai opastaa oppilasta itseään ottamaan yhteyttä.

7 Hammashoitola Hammashoitola on avoinna ma-to klo 8-15 ja pe klo Peltolan koulun hammaslääkäreinä toimivat Rainer Åhlgren ja Maribel Asunta. Hammashoitajana toimii Taru Etelämäki ja suuhygienistinä Marja-Leena Seppänen. Suuhygienisti tarkastaa 7.- luokkalaiset ja hammaslääkäri luokkalaiset. Hammashoitoaika varataan joko käymällä henkilökohtaisesti hammashoitolassa tai puhelimitse keskitetyn ajanvarauksen kautta (puh ). Hoito on maksutonta siihen saakka, kun henkilö täyttää 18 vuotta. Mikäli oppilas joutuu sairauden tai muun syyn takia perumaan vastaanottoajan, on siitä aina ilmoitettava hammashoitolaan tai puhelimitse ajanvaraukseen. Peruuttamattomasta poisjäämisestä peritään 15 vuotta täyttäneiltä 33,90 :n sakkomaksu. Pienryhmäopetus ja tukiopetus Pienryhmäopetuksen tarkoituksena on auttaa oppilasta kaikissa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa ja muissa opiskelun tilapäisissä ongelmissa. Pienryhmässä opiskelu etenee samaa tahtia kuin luokassa, mutta opetus on yksilöllisempää, koska ryhmässä on kerrallaan enintään viisi oppilasta. Pienryhmässä opiskellaan suunnitellusti osalla aineen tunneista. Peltolan koulussa toimii kolme pienryhmää, joiden opettajina ovat Marika Hietala, Cati Sundström ja Kille Vuorento. Tukiopetuksesta vastaavat aineenopettajat. Koulunkäyntiavustajien tuki Koulullamme on kaksi koko koulussa toimivaa koulunkäyntiavustajaa, Virpi Outinen ja Thea Wassborr. He toimivat luokissa oppitunneilla oppilaiden tukena. He voivat myös ohjata oppilaita yksilöllisesti tai pienissä ryhmissä opettajien antamien ohjeiden mukaan. Leirikoulut Leirikoulut ovat Peltolassa pitkä perinne. Ne kestävät 3-5 päivää ja ne pidetään yleensä kotimaassa. Leirikoulun toteutumisen edellytyksenä on vanhempien ja oppilaiden muodostama luokkatoimikunta, joka huolehtii käytännön valmisteluista samoin kuin rahoituksesta. Leirikoulussa tulee aina olla opettajavalvonta. Opettajat ovat leirikoulussa viranhoidossa. Koska koulu ei voi irrottaa luokanvalvojan lisäksi muita opettajia leirikoulujen valvontaan, huoltajien osallistuminen leirikouluun myös valvojina on käytännössä niiden toteutumisen edellytys. Koska koulu ei voi avustaa leirikouluja taloudellisesti, oppilaiden ja valvovien opettajien matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista huolehtii luokkatoimikunta. Laivaristeilyt eivät ole leirikoulutoimintaa. Monipuolinen ja ainutlaatuinen kerhotoimintamme Koulumme on mukana Vantaan opetustoimen kerhotoiminnan kehittämisprojektissa. Kerhotoiminnasta on koulussamme muutoinkin pitkät perinteet. Kerhoja perustetaan taloudellisten resurssien ja kiinnostuksen rajoissa. Oppilaat ja huoltajat voivat tehdä aloitteita uusien kerhojen perustamisesta. Käynnistyvistä kerhoista tiedotetaan erikseen. Koulussa on viime lukuvuonna toiminut mm. musiikkikerhoja, tukioppilaskerho ja kummikoulukerho. Lukuvuonna meillä on mahdollista toteuttaa edellisen lukuvuoden tapaan kerhoja kysyntää vastaavasti.

8 Poissaolojen selvittäminen Huoltajat pystyvät reaaliaikaisesti seuraamaan oppilaan poissaoloja Internetin kautta oppilashallinto-ohjelma Wilmassa. Jatkavien luokkien oppilaiden huoltajilla on Wilman tunnukset ennestään. Vantaalaisista alakouluista tulleiden 7. luokkien oppilaiden huoltajien alakoulussa saamien tunnusten voimassaoloaikaa on jatkettu niin, että ne ovat voimassa 9. luokan loppuun. Jos oppilas on tullut toisesta kunnasta tai tunnukset eivät toimi, huoltajaa pyydetään ottamaan yhteyttä kansliaan. Huoltaja pystyy selvittämään oppilaan poissaolot Wilmassa. Kun oppilas sairastuu, huoltajan on joka tapauksessa ilmoitettava poissaolosta luokanvalvojalle viimeistään toisena poissaolopäivänä. Ilmoitus tehdään siten kuin luokanvalvoja ryhmänsä kanssa sopii. Kadonneita tai unohtuneita Wilma-tunnuksia voi tiedustella kansliasta. Lukukausien aikaiset lomamatkat Kaikki vapautukset koulunkäynnistä anotaan kirjallisina. Lomakkeita saa ala-aulan lomaketaskusta, kansliasta tai koulun kotisivulta. Korkeintaan kolmen päivän mittaiset vapautukset myöntää luokanvalvoja, tätä pidemmät myöntää rehtori. Oppilaan tulee itse huolehtia poissaolon ajan opiskelusta ja koulutehtävistä. Tukiopetusta siihen ei anneta. Muun kuin sairaudesta johtuvan poissaolon aikana suorittamatta jäänyttä koetta ei järjestetä erikseen. Jaksojen loppupuolella pidetään kokeita, joten lomamatkat eivät silloin ole suositeltavia. Vanhempainyhdistys Peltsi ry Peltolan koulun vanhempainyhdistys Peltsi ry on keskustelufoorumi kodin ja koulun välillä. Kokouksissa käsitellään sovittujen teemojen ohella koulun ajankohtaisia asioita, suunnitellaan vanhemmille ja oppilaille yhteisiä tilaisuuksia, kuullaan luokkatoimikuntien työstä, keskustellaan nuorten elämään kuuluvista asioista jne. Peltsin tavoitteena ei ole kerätä rahaa. Kokoukset ovat avoimia kaikille vanhemmille. Peltsin kuukausikokouksiin osallistuvat vanhempien lisäksi rehtori ja/tai apulaisrehtori. Lukuvuoden toiminnasta informoidaan vanhempainilloissa ja koulun kotisivuilla olevilla Peltsin omilla sivuilla. Kaikki vanhemmat ovat tervetulleita mukaan Peltsin toimintaan. Peltsin ensimmäinen tapahtuma tänä lukuvuonna on informaatiotilaisuus torstaina klo koulumme ruokasalissa. Tilaisuus on ennen 7. luokkien vanhempainiltaa, jotta mahdollisimman moni uuden oppilaan huoltaja pääsisi paikalle. Lukuvuoden vanhempainillat ovat: * 7. luokat: torstai klo * 8.luokat: tiistai klo * 9.luokat: torstai klo Näihin vanhempainiltoihin ilmoittaudutaan wilma-viestillä luokanvalvojalle! Ilmoittautumisten toivotaan tulevan luokanvalvojille viimeistään kahta päivää ennen vanhempainiltaa.

9 Vanhempainyhdistys Peltsi ry:n informaatiotilaisuus torstaina klo koulumme ruokasalissa. Vanhempainilloissa käsitellään opiskelua yläkoulussa, koulutyön arkisia kysymyksiä ja kasvatuksellisia asioita. Nämä tilaisuudet jakautuvat kahtia siten, että ensin vietetään kaikille yhteinen osa, joissa käsitellään edellä mainittuja asioita. Sen jälkeen siirrytään luokanvalvojan johdolla jatkamaan luokkahuoneisiin oman luokan asioita. Yhtenä käsiteltävänä asiana on päättää mahdollisen luokkatoimikunnan muodostamisesta, mikäli vanhemmilla on halukkuutta yhteistyöhön ja esim. leirikoulun suunnitteluun. Vanhempainiltojen yhteiset osat pidetään koulun auditoriossa. Jos auditorio ei ole käytössä, kokoonnumme ruokasalissa. Peltolan koulun johtokunta Koulumme johtokuntaan kuuluvat: Timo Pursiala, puheenjohtaja Anu Raudasoja, varapuheenjohtaja Elina Hartikainen Tiina Marjoniemi Marko Raudkett varajäsen Rauno Leskinen varajäsen Anne-Mari Pohjanlehto varajäsen Anna-Mari Jaanu varajäsen Maria Vänskä varajäsen Hannu Lakso Lukujärjestyksessä olevien oppiaineiden ainekoodit: EN englanti RU ruotsi SA saksa RA ranska EA espanja AI äidinkieli MA matematiikka FY fysiikka KE kemia BG biologia, maantieto BI biologia GE maantieto HY historia YH yhteiskuntaoppi UE uskonto (ev.lut.) UO uskonto (ort.) ET elämänkatsomustieto TER terveystieto LT liikunta tytöt LP liikunta pojat MU musiikki KU kuvataide TS tekstiilityö TN tekninen työ KO kotitalous OP opinto-ohjaus IT tietotekniikka UI uskonto (islam) UK uskonto (katolinen) Luokanvalvojat antavat oppilaille paperitulosteena kaikkien jaksojen lukujärjestykset, 1. jakson alussa on annettu vain 1. jakson lukujärjestys. Muut annetaan myöhemmin. Lukujärjestykset ovat nähtävissä myös Wilmassa.

10 Opettajat, heidän lukujärjestyksissä oleva nimilyhenteensä, oppiaineensa ja valvontaluokkansa Aho-Lehto, Outi OA KU 8D Ansalehto-Salmi, Irja IAS Rehtori Dampha, Anne AD UE, HI 8H Engberg, Krister KRE EN, RU 8D Hartikainen, Helka HHR S2-opetus Heikkilä, Helena HH OP Heikkinen, Sinikka SH AI 8H Heinaro, Päivi PHO KO 9F Hietala, Irene IH MA, FY, KE 8F Hietala, Marika MHI Osa-aikainen erityisopetus Huttunen, Anne AHU MU 8A Immo, Eeva EI AI, Draama 8J Jauho, Juha JJ FY, MA, apulaisrehtori Kaitila, Jaana JK KU, ET 7I Kalliala-Baginka, Pii MKA MA 9A Karppinen, Tiina TK LT 7C Kelppe, Saara SAKE HY, YH 9I Kettunen, Lea LKE RU, EN 7D Kiviluoto, Tiina TiK KE, BI 8E Kiviniemi, Katja KK HY, YH (virkavapaalla) Kojo, Elina EK TER 7E Kolari, Annamaria AKO BG Kuittinen, Jorma JOKU Erityisopetus 7K Kuoppala, Mika MIK LP 8I Lassi, Petri PL HY, YH 8C Leino, Marke MLN EN, RU Leisti, Matti ML BG 9J Lindström, Salli SLI Erityisopetus 7-9G Markkanen, Sami SM HY, YH Mauro, Hanna HaMa MU Meismaa, Mika MME EN, SA 8B Mäihäniemi, Merja MMä EN, RA, ITA 9E Nikkarev, Arvi AN MA, FY, KE 7F Nykvist, Veli-Pekka VPN Erityisopetus 8-9N Pelkonen, Leena LPe OP Pohjola, Antti ANP KE, FY, GE 7J Podschivalow, Kirsi KIPO Ortodoksinen uskonto Poziomska-Alander, Elzbieta EPOZ Katolinen uskonto Sarvi, Tanja TSR AI 7A Seppänen, Heli HS KO 9C Sillanpää, Heidi HSI KE, GE (virkavapaalla) Sundström, Cati CS Osa-aikainen erityisopetus Suomela, Outi OS TS 9F Tiitinen, Annika AnTi AI (virkavapaalla) Tornberg, Antti AnT TN 7H Torniainen, Ville-Veikko VVT MA, FY, IT 9B Tuhkanen, Oili OT MA, KE Valkola, Kirsi KVA EN, RU Vuorento, Kille KV Osa-aikainen erityisopetus Weckström, Anne AW AI (virkavapaalla)

11 Funktiolaskin Matemaattisissa aineissa oppilas tarvitsee oman funktiolaskimen. Oppilaalla on mahdollisuus hankkia koulun kautta Casio FX-82 ES PLUS laskin hintaan 14,80 (ohjehinta n. 20 ). Laskintilaus on sitova. Oppilas saa matematiikan opettajaltaan laskun, jonka maksettuaan hän saa kuittia vastaan tilaamansa laskimen. Oppilas voi tietysti hankkia itse funktiolaskimen muuta kauttakin. Matematiikan opettajat tulevat jakamaan 7.-luokkalaisille funktiolaskimen tilauslomakkeen ja antamaan ohjeet sen palauttamisesta. CASIO FX-82 ES PLUS Funktiolaskin Natural Textbook Displayllä ja kaksirivisellä näytöllä. 252 toimintoa. Natural Textbook Display, murtoluvut, neliöjuuret ja muut numeeriset merkit näkyvät näytössä samalla tavalla kuin oppikirjoissakin. Näyttö muutettavissa asetuksista myös perinteiseksi. Kaksirivinäyttö: lauseke ylemmällä ja laskun tulos alemmalla rivillä. Näyttö 10+2 numeroa. Hyberboli- ja käänteishyberbolifunktiot. Juuri- ja potenssilaskut. Kombinaatiot ja permutaatiot. Satunnaisluku. Koordinaattimuunnokset. Murtoluku ja murtolukumuunnokset. Seksagesimaali- ja desimaalimuunnokset. Tarkkuuden kiinnitykset. Yhden ja kahden muuttujan tilastotoiminnot. 7 muistia ja tulosmuistin suorakutsu Ans-näppäimellä, 24 sulut. Selkeä laskentatapa, lausekkeet kirjoitetaan sellaisenaan vasemmalta oikealle (V.P.A.M.). Korjaustoiminto kursorin avulla. Paristokäyttöinen 1 x AAA, automaattinen virran katkaisu 6 min.

12 PELTOLAN KOULUN VUOSIAIKATAULU JAKSOT 1. jakso 52 työpäivää jakso 44 työpäivää TET: : 9. luokkien työelämään tutustuminen 3. jakso 45 työpäivää jakso 47 työpäivää LUKUKAUDET Syyslukukausi Kodin ja koulun yhteistyöpäivä: la Syysloma to-pe Joululoma Vapaapäivä pe , korvaa lauantain Kevätlukukausi Talviloma Pääsiäisloma Helatorstai to JAKSOTODISTUKSET JAETAAN 1. jakso tiistai jakso maanantai jakso keskiviikko jakso + päättö 9.lk lauantai jakso 7.-8.lk lauantai HYLÄTYN KURSSIN UUSINTA 1. jakso torstai jakso maanantai jakso keskiviikko jakso 9lk perjantai jakso 7-8. luokat perjantai Kesäsuorituspäivä torstai ERITYISIÄ TAPAHTUMIA 7.lk ryhmäytymisviikko viikko 36 ( ) Koulukuvaus ke-to Liikuntapäivä tiistai Taksvärkki keskiviikko Itsenäisyystanssiaiset (9.lk) keskiviikko Joulukonsertti torstai luokkien joulukirkko torstai Lukupäivä torstai Talvirieha perjantai Kevätkonsertti tiistai Musikaali maanantai Pesis-cup ja salibandyturnaus tiistai Potkiaiset ja lentopallo perjantai Retkipäivä keskiviikko JUHLIA Itsenäisyysjuhla keskiviikko Joulujuhlat perjantai Kevätjuhla lauantai VANHEMPAINILLAT 7. luokat torstai klo luokat tiistai klo luokat torstai klo 18 Luokkakohtaiset opinto-ohjaajien 9. luokkien infoillat marras-joulukuussa

13

14 Iloista syksyä

Peltolan koulun syystiedote 2013

Peltolan koulun syystiedote 2013 Peltolan koulun syystiedote 2013 Hyvää lukuvuotta 2013-2014! Koulutyö on käynnistynyt ja uutta lukuvuotta ovat juhlistaneet myös aurinkoiset elokuun viikot. Koulutyö on käynnistynyt perinteisissä merkeissä.

Lisätiedot

Hyvää lukuvuotta 2015-2016 Toivottaa Peltolan koulun väki

Hyvää lukuvuotta 2015-2016 Toivottaa Peltolan koulun väki Hyvää lukuvuotta 2015-2016 Toivottaa Peltolan koulun väki Vanhempainillat lukuvuonna 2015-2016: * 7.luokat: keskiviikko 9.9.2015 klo 18.00 * 8.luokat: tiistai 8.9.2015 klo 18.00 * 9.luokat: keskiviikko

Lisätiedot

Hyvää lukuvuotta 2014-2015!

Hyvää lukuvuotta 2014-2015! Hyvää lukuvuotta 2014-2015! Uusi lukuvuosi on alkanut. Olemme saaneet nauttia todellisesta kesästä ja lämpö on hellinyt meitä ensimmäisinä koulupäivinäkin. Koulutyöhön on päästy oikein hyvin käsiksi ja

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA KIRKONKYLÄN KOULUN TIEDOTE LUKUVUODELLE 2017-2018 TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA 2017-2018 KOULUN TYÖAIKA alkaa päättyy Syyslukukausi ti 15.8.2017 pe 22.12.2017 Kevätlukukausi

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

PAUNUN KOULU KOELISTA SYKSY 2014 31.8.2014. Ma 8.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila tilan vaihto 8A 9-10 MA2 8B 9-10 BG2

PAUNUN KOULU KOELISTA SYKSY 2014 31.8.2014. Ma 8.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila tilan vaihto 8A 9-10 MA2 8B 9-10 BG2 VIIKKO 37 Ma 8.9. Pe 12.9. Ma 8.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila tilan vaihto 8A 9-10 MA2 8B 9-10 BG2 8C 9-10 MA3 8D 9-10 BG1 8E 9-10 AI1 9B (LEL) AI1 RE1 8F 9-10 AI2 Pe 12.9. MATEMATIIKKA luokka

Lisätiedot

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulu muodostuu Tolppilasta, vuosiluokat 0 6 ja Laaksolasta, vuosiluokat 7 9. Yhteystiedot Laaksola Tolppila osoite Koulutie 13,

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

TIETOARKKU ELOKUU 2008. Ristinarkun koulu

TIETOARKKU ELOKUU 2008. Ristinarkun koulu TIETOARKKU ELOKUU 2008 Ristinarkun koulu 1 Hyvä Tietoarkun lukija Hyvä Tietoarkun lukija Uusi lukuvuosi on alkanut. Virkistävän kesäloman jälkeen on hyvä aloittaa Ristinarkun koulun kolmaskymmeneskolmas

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

Laanilan yläasteen syystiedote

Laanilan yläasteen syystiedote Laanilan yläasteen syystiedote 2017-2018 Laanilan yläaste Hintantie 66 90650 Oulu Koulusihteerit/kanslia p. 050 3166619 Opettajat p. 050 3166628 http://www.ouka.fi/oulu/laanilan-koulu Koulumme arvot ovat

Lisätiedot

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi)

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi) Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, 30100 Forssa forssan-yhteislyseo.onedu.fi valinnat ja suoritukset: wilma.forssa.fi e-mail: yhteislyseo@forssa.fi viranomaissähköposti: kirjaamo@forssa.fi Puhelinnumerot

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Muhoksen yläkoulu

MUHOKSEN KUNTA. Muhoksen yläkoulu MUHOKSEN KUNTA Muhoksen yläkoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2011 2012 1 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2011-2012 KOULUTIEDOT koulun nimi: Muhoksen yläkoulu koulun osoite: Muhostie 5 91500 Muhos opettajien

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Ylikylän koulu. Elokuu 2013 Posti 104

Ylikylän koulu. Elokuu 2013 Posti 104 Ylikylän koulu Elokuu 0 Posti 0 Ylikylän koulu haluaa olla yhteistyössä ympäristönsä kanssa rauhallinen ja turvallinen koulu, jossa oppilas kasvaa vastuuntuntoiseksi, tiedonhankintakykyiseksi, suvaitsevaksi

Lisätiedot

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7 Henkilöstö Kopio: Seunala, Eija 1/7 Sisällysluettelo Henkilöstö Hallinto Oppilashuolto Orimattilan yhteiskoulu Opettajat Opettajien yhteystiedot Henkilökunta Henkilökunnan yhteystiedot Kopio: Seunala,

Lisätiedot

Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä. tässä koulurakennuksessa.

Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä. tässä koulurakennuksessa. Loimaan kaupunki LUKUVUOSITIEDOTE 2012 201 Metsämaan koulu Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä tässä koulurakennuksessa. Kesäloman jälkeen

Lisätiedot

PIKKOLAN KOULUN RUOKALAAN 19.5.2015

PIKKOLAN KOULUN RUOKALAAN 19.5.2015 PIKKOLAN KOULUN RUOKALAAN 19.5.2015 Kahvittelua Apulaisrehtori Janne Niemi: Yleisiä käytänteitä ja asioita Terveydenhoitaja Anne Rautakorpi: Asioita tulevien seiskojen terveystarkastuksista Uudet luokanvalvojat:

Lisätiedot

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola Lukuvuositiedote 2014-2015 HENKILÖKUNTA opettajat: 1a 1b 2.lk 3a 3b 4.lk 4.-5.lk 5.lk 6.lk pienluokka laaja-alainen eo: rehtori Päivi Lipsanen Jenni Nieminen Jaana Kukkonen Anu Terho Noora Vesterinen Laura

Lisätiedot

Tulevien seiskojen opas

Tulevien seiskojen opas Tulevien seiskojen opas 2017 2018 7. luokkalaisten ensimmäinen koulupäivä torstaina 10.8.2017 alkaa klo 9.00 koulun juhlasalissa. Aineenopettaja: Yläkoulussa opetuksesta vastaavat aineenopettajat. Oppilaiden

Lisätiedot

Koulutulokkaiden vanhempainaamu

Koulutulokkaiden vanhempainaamu Koulutulokkaiden vanhempainaamu Keskiviikko klo 8.30 10 TERVETULOA! Kilonpuisto - meidän koulumme Perustettu 2003 Yhtenäinen peruskoulu; esikoulu, alakoulu, yläkoulu 672 oppilasta 36 luokkaa (POR) 60 päätoimista

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Kuparivuoren koulu 1. Oppilaat Noin 300. Keskikokoinen koulu 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Oppilaat tulevat pääasiassa keskustan ja Luonnonmaan alueelta, kieliluokilla ja

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

PAUNUN KOULU KOELISTA SYKSY 2015 3.9.2015. To 10.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila tilan vaihto 8A 8-9 K3 8B 8-9 MA3 8. lk

PAUNUN KOULU KOELISTA SYKSY 2015 3.9.2015. To 10.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila tilan vaihto 8A 8-9 K3 8B 8-9 MA3 8. lk VIIKKO 37 Ma 7.9. Pe 11.9. To 10.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila tilan vaihto 8A 8-9 K3 8B 8-9 MA3 8C 8-9 MA2 8D 8-9 RE1 8E 8-9 BG1 VIIKKO 38 Ma 14.9. Pe 18.9. Ma 14.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila

Lisätiedot

Hyvää alkavaa lukuvuotta koko Vanttilan kouluyhteisö!

Hyvää alkavaa lukuvuotta koko Vanttilan kouluyhteisö! Hyvää alkavaa lukuvuotta koko Vanttilan kouluyhteisö! Uusi lukuvuosi on jälleen kerran alkanut. Vanttilan koulussa se on seitsemäs lukuvuosi. Satojen lasten ja nuorten ääni kuuluu taas pihalla ja käytävillä.

Lisätiedot

Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun!

Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun! Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun! Leena Hiillos Rehtori 16.5.2017 Koulutulokkaiden opettajat E-1 H Anne Siljander 1 A Laura Semi (Immolantien talo) 1 B Lassi Heikkinen 1 C Johanna Aaltonen 1 D Teppo

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 Hyvät vanhemmat Toivotan Lepolan koulun uusille ja vanhoille oppilaille ja henkilökunnalle lämpimästi tervetuloa taas uuteen lukuvuoteen. Lukuvuositiedote on ensimmäistä

Lisätiedot

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg YO-info S2014 3.9.2014 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

Tervetuloa kouluun. Tervetuloa kouluun

Tervetuloa kouluun. Tervetuloa kouluun Tervetuloa kouluun 2018 2019 Tervetuloa kouluun Opas uusille oppilaille ja Lukuvuosi heidän huoltajilleen 2016-2017 ASKOLAN KUNTA Askolan kunta Sivistystoimi Sivistystoimi Tärkeitä päivämääriä Kouluun

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg YO-info S2015 26.8.2015 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

11.8.2014 23.12.2014 Kevätlukukausi

11.8.2014 23.12.2014 Kevätlukukausi Kunta Pomarkku LUKUVUOSISUUNNITELMA*) Lukio Lukuvuosi 2014-2015 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite Lukiontie 5 Postinumero 29630 Telekopionumero 5505 674 Postitoimipaikka Pomarkku Sähköposti lukio@edu.pomarkku.fi

Lisätiedot

Oppilas saa lukuvuoden 2015-2016 aikana arviointia sisältäviä tiedotteita ja lukuvuositodistuksen seuraavina

Oppilas saa lukuvuoden 2015-2016 aikana arviointia sisältäviä tiedotteita ja lukuvuositodistuksen seuraavina PAAVOLAN KOULUN AAKKOSET 2. ARVIOINTI Arviointi on jatkuva prosessi, jonka tarkoituksena on myönteisellä, motivoivalla ja luotettavalla tavalla kannustaa ja ohjata opiskelua niin, että se edistää oppilaan

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma / alakoulut

Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma / alakoulut Kangasniemen kunta Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma / alakoulut 1 Oppilashuoltosuunnitelmat Koulun oppilashuoltotoimintaa suunnittelee ja johtaa oppilashuoltoryhmä (OHR). OHR kokoontuu säännöllisesti.

Lisätiedot

Yo-koe: Kuullunymmärtäminen, vieras kieli, pitkä oppimäärä Opetus /13

Yo-koe: Kuullunymmärtäminen, vieras kieli, pitkä oppimäärä Opetus /13 Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 1. jakso 18.8. 5.10. Päivä Pvm. Toiminta Ti 12.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 18.00 Ke 13.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12.00 18.00 To 14.8. Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 MIKÄ MUUTTUU YLÄKOULUUN SIIRRYTTÄESSÄ? (1/5) Hallinnollisesti ei mikään siirrytään peruskoulun luokalta 6 luokalle 7. Mutta

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi

Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi www.peda.net/veraja/keuruu/pihlajavesi pihlajavesi@keuruu.fi Pihlajaveden ala-aste Valkeajärventie 77 42910 Pihlajavesi (014) 757 037 puh. 040 0153510 kännykkä

Lisätiedot

Tornion yhteislyseon lukio Tiedote 2014 2015

Tornion yhteislyseon lukio Tiedote 2014 2015 Tornion yhteislyseon lukio Tiedote 2014 2015 TORNION YHTEISLYSEON LUKIO Tiedote. Yhteystietoja ja aikatauluja 2014 2015 YHTEYSTIETOJA 1 Koulun yhteystiedot Opettajat RYHMÄNOHJAUS 2 Ryhmänohjaajat Ryhmien

Lisätiedot

TERVETULOA! Ylöjärven lukion vanhempainilta Ryhmä 16X

TERVETULOA! Ylöjärven lukion vanhempainilta Ryhmä 16X TERVETULOA! Ylöjärven lukion vanhempainilta 28.9.2017 Ryhmä 16X Tärkeitä asioita kakkosella 1/3 Opintojen seuranta onnistuu parhaiten Wilman kautta. Huom! Huoltajan Wilma-tunnukset ovat voimassa siihen

Lisätiedot

ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN. Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2

ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN. Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2 ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2 TULEVAN SEISKALUOKKALAISEN MUISTILISTA Minun on annettava itselleni aikaa tutustua uuteen koulurakennukseen, koulukavereihin ja opettajiin.

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016 Koulun alkaessa Sateinen, mutta toivottavasti siitä huolimatta rentouttava kesäloma alkaa olla takanapäin ja edessä ovat uudet koitokset oppimisen pitkällä

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2015-2016 2 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova

Lisätiedot

MALMINKARTANON ALA-ASTEEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015 2016

MALMINKARTANON ALA-ASTEEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015 2016 MALMINKARTANON ALA-ASTEEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015 2016 TERVETULOA LUKUVUOTEEN 2015-2016! Tähän lukuvuoteen kohdistuu paljon innostavia odotuksia. Koulumme uusi opetussuunnitelma valmistuu tämän lukuvuoden

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

Koulun henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kotka.fi

Koulun henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kotka.fi HOVINSAAREN KOULU SYYSTIEDOTE 2011 2012 Ruununmaankatu 2 48200 KOTKA Yhteystiedot: Rehtori Nina Pöyhönen puh. 234 4547, 040 352 9070 Kanslia puh. 234 4548 Opettajainhuone puh. 234 4548, 040 352 9078 Kotisivu

Lisätiedot

LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015. Anne Rossi (Aulikki Nevanpää 1.8.2014-31.10.2014) 044-7501 300

LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015. Anne Rossi (Aulikki Nevanpää 1.8.2014-31.10.2014) 044-7501 300 Kunta Pomarkku LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite Lukiontie 5 Kanslia Postinumero 29630 Telekopionumero - Rehtori Jussi Heervä Vara-/apulaisrehtori Tarja

Lisätiedot

HINNERJOEN KOULUN TOIMINTAKULTTUURI

HINNERJOEN KOULUN TOIMINTAKULTTUURI HINNERJOEN KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Päivitetty 3.10.2016 KOULUN HENKILÖKUNTA 1-2lk:n luokanopettaja, rehtori Johanna Rinteelä 044-4224601 3-4lk:n luokanopettaja Johanna Lassila (31.12.2016 saakka) ja Kati

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Opiskelu Vantaankosken koulussa

Opiskelu Vantaankosken koulussa Opiskelu Vantaankosken koulussa tulevat 7. luokat Lukuvuosi 2015 2016 Sisältää koululle palautettavan taustatietolomakkeen! Hei, sinä tuleva seitsemäsluokkalainen! Me Vantaankosken koulun opettajat toivotamme

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma 2 LUKUVUODEN 2009-10 AIKATAULUT TYÖAIKA Lukuvuosi ke 12..2009 la.6.2010 Syyslukukausi ke 12.. pe 1.12.2009 Syysloma ma 12.10 su 1.10.2009 Joululoma la 19.12.2009 ke 6.1.2010 Kevätlukukausi to.1. la.6.2010

Lisätiedot

Hämeenlinnan peruskoulujen opas maahanmuuttajaperheille

Hämeenlinnan peruskoulujen opas maahanmuuttajaperheille Hämeenlinnan peruskoulujen opas maahanmuuttajaperheille HÄMEENLINNAN PERUSKOULUJEN OPAS MAAHANMUUTTAJAPERHEILLE Tervetuloa Hämeenlinnaan! Tässä oppaassa kerrotaan lyhyesti kuinka voit ilmoittaa lapsesi

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Pruukin yhtenäiskoulu

Pruukin yhtenäiskoulu Pruukin yhtenäiskoulu RENTOA MEININKIÄ JA UUSIA KAVEREITA VAPAAMPAA JA MONIPUOLISEMPAA OPISKELUA Lukuvuoden 2016-2017 aloitus 6.4.2016 OPPILAAKSIOTTOALUE - pohjoisessa Vuoritie/Björkenheimintie - idässä

Lisätiedot

Kotkansaaren koulu. Keskuskoulu

Kotkansaaren koulu. Keskuskoulu Kotkansaaren koulu Keskuskoulu Lukuvuositiedote 2013-2014 Kotkansaaren koulu Keskuskoulun toimipiste Keskuskatu 28 48100 KOTKA opettajat 234 4533 kanslia 234 4531 rehtori Anu Tiilikainen 234 4536 tai

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet Tervetuloa! Munkkiniemen yhteiskoulun esittely yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet perustettu 1938 Munkkiniemen yhteiskoulu Munkkiniemen koulutussäätiön

Lisätiedot

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 12.08. TI 13.08. koulu alkaa koulu alkaa KE 14.08. Etkot 16-20 TO 15.08. ilm.its.kuulusteluihin PE 16.08. 34 MA 19.08.

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 12.08. TI 13.08. koulu alkaa koulu alkaa KE 14.08. Etkot 16-20 TO 15.08. ilm.its.kuulusteluihin PE 16.08. 34 MA 19.08. JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 12.08. TI 13.08. koulu alkaa koulu alkaa KE 14.08. Etkot 16-20 TO 15.08. ilm.its.kuulusteluihin PE 16.08. 34 MA 19.08. tentteihin ilmoittautuminen 20.8.-24.8. TI 20.08. itsenäisten

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Koulupolku alkaa Koulunkäynnin aloittaminen on iso asia lapsen ja koko perheen elämässä. Koulutulokkaat odottavat innolla, ehkä hieman jännittäen koulun alkamista

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016

LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 Länsi-Lopen koulu Topenontie 145 12920 Topeno LÄNSI-LOPEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta! Tähän tiedotelehteen on koottu koulun arkeen liittyviä tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

HUHMARNUMMEN KOULU PIHTISILLANTIE 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010

HUHMARNUMMEN KOULU PIHTISILLANTIE 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010 HUHMARNUMMEN KOULU PIHTISILLANTIE 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010 HUHMARNUMMEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE KOTEIHIN Huhmarnummen koulu Pihtisillantie 109 03150 HUHMARI LUKUVUOSI 2009-2010 KOULUN TYÖAIKA

Lisätiedot

1. JAKSO ALKAA: 12- ja 13- vuositaso klo 9, 15- vt klo 10, 14- vt klo 11

1. JAKSO ALKAA: 12- ja 13- vuositaso klo 9, 15- vt klo 10, 14- vt klo 11 1. jakso 11.8. - 30.9.15 (37 työpäivää) ma ti ke to pe koeviikko 22.9. - 30.9. 7 1 4 5 3 Uusintakokeet 24.8. ja 31.8. 1. vuositason vanhempainilta 3.9. Ylioppilaskirjoitukset 7.9.-28.9. 6 1 3 2 4 5 6 2

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset työ-/loma-ajat. Lauantaityöpäivät: Liikunta- ja liikenneturvallisuuspäivä

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset työ-/loma-ajat. Lauantaityöpäivät: Liikunta- ja liikenneturvallisuuspäivä Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2017-2018 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 54 oppilasta ja 10 esikoululaista Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info YLIOPPILASKIRJOITUKSET Info 14.11.2017 RAKENNE Tutkintoon kuuluu neljä koetta. Äidinkielen koe pakollinen kaikille Lisäksi kolme seuraavista neljästä: * Toinen kotimainen kieli * Matematiikka * Yksi vieras

Lisätiedot