ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN IMAGO- JA TUNNETTUUSTUTKIMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN IMAGO- JA TUNNETTUUSTUTKIMUS"

Transkriptio

1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN IMAGO- JA TUNNETTUUSTUTKIMUS Etelä-Savon maakuntaliitto Taloustutkimus Oy, toukokuu 2011

2 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 1. Johdanto 1.1 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä Haastatteluajankohta tt ja haastattelijat...4 tt t 1.5 Aineiston rakenne Katoanalyysi Yhteenveto tuloksista Spontaani mielikuva Etelä-Savon maakunnasta Mikä sana tai asia tulee ensimmäisenä mieleen Etelä-Savon maakunnasta Mitä Etelä-Savon kaupunkeja ja kuntia tiedetään nimeltä Vastaajan suhde Etelä-Savoon Mielikuva Etelä-Savosta Arviot Etelä-Savon maakunnasta Etelä-Savon vahvuudet ja heikkoudet, sekä brändi Tapahtumat Etelä-Savossa, vapaa-ajan ajan asuminen ja suhtautuminen venäläisiin Tapahtumat Etelä-Savossa Vapaa-ajan asuminen Etelä-Savossa Suhtautuminen venäläisiin Asuminen Etelä-Savossa Samaistuminen eteläsavolaiseksi Muuttohalukkuus Etelä-Savoon ja Etelä-Savosta pois Etelä-Savon maakuntajohtaja Matti Viialainen Etelä-Savon kaupunginjohtajat Arviot Etelä-Savon maantieteellisestä sijainnista Etelä-Savon kuntaliitokset, yhteinen sairaanhoitopiiri, kaavoitus kauppakeskuksien osalta ja saimaannorpan suojelu Mikä asia kaipaisi eniten korjausta Etelä-Savossa...69 Liite: Avoimet vastukset Tutkimuslomake , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

3 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 1. Johdanto 1.1 Tutkimuksen toteutus Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Etelä-Savon maakuntaliiton toimeksiannosta. 1.2 Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Etelä-Savon maakunnan imagoa ja tunnettuutta. Tarkoituksena oli selvittää erityisesti maakunnan asukkaiden ja suuren yleisön mielikuvat maakunnasta, sekä vertailla, kuinka imago ja tunnettuus on kehittynyt vuoden 2008 tutkimuksesta. 1.3 Tutkimuksen kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat neljä eri maantieteellistä kokonaisuutta. 1. Etelä-Savon maakunnan asukkaat. 2. Pääkaupunkiseudun asukkaat (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen). 3. Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen asukkaat. (Raportissa käytetään nimitystä ympärysmaakunnat). 4. Kymenlaakson, Pirkanmaan, Itä-Uudenmaan ja muun Uudenmaan (Pääkaupunkiseutu pois lukien) asukkaat. (Raportissa käytetään nimitystä muu Etelä-Suomi). Tutkimuksen kohderyhmään kuuluivat vuotiaat suomalaiset, yllämainituilta seuduilta. Henkilöiden otos muodostettiin vuotiaista suomalaisista ositetulla satunnaisotannalla väestörekisterijärjestelmästä. Tutkimus tehtiin tietokoneavusteisina puhelinhaastatteluina Taloustutkimus Oy:n puhelinhaastattelukeskuksessa. Yhden haastattelun kesto oli keskimäärin 13,24 minuuttia , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

4 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 702 henkilöä seuraavalla jakaumalla: -Etelä-Savosta 301 henkilöä, joista Mikkelin seudulta 154 henkilöä Savonlinnan seudulta 73 henkilöä Pieksämäen seudulta 70 henkilöä -Pääkaupunkiseudulta 200 henkilöä (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen). -Ympärysmaakunnista 100 henkilöä (Pohjois-Savo, Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi ja Päijät-Häme). (Raportissa käytetään nimitystä ympärysmaakunnat). y -Muualta Etelä-Suomesta 100 henkilöä (Kymenlaakso, Pirkanmaa, Itä-Uusimaa ja muu Uusimaa). (Raportissa käytetään nimitystä muu Etelä-Suomi). 1.4 Haastatteluajankohta ja haastattelijat Tutkimuksen tekemiseen osallistui 28 Taloustutkimus Oy:n haastattelijaa välisenä aikana , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

5 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 1.5 Aineiston rakenne n=702 n=702 Sukupuoli Ammattiryhmä Nainen 47 Työväestö/työntekijä 24 Mies 53 Alempi toimihenkilö 9 Ylempi toimihenkilö 12 Ikä Maatilayrittäjä vuotta 22 Muu yrittäjä vuotta 23 Opiskelija vuotta 32 Eläkeläinen tai yli 23 Kotiäiti/koti-isä 1 Muu 3 Alue Etelä-Savo 43 - Mikkelin seutu 22 - Savonlinna 10 - Pieksämäen seutu 10 Pääkaupunkiseutu 29 Ympärysmaakunnat 14 Muu Etelä-Suomi , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

6 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 1.6 Katoanalyysi Perusotos n= 4900 =100 Käytetty otos Saatu haastattelu Kieltäytyi Ei vastattu Väärä puhelinnumero , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

7 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2. Yhteenveto tuloksista Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Etelä-Savon maakunnan imagoa ja tunnettuutta maakunnan asukkaiden ja suuren yleisön keskuudessa. Raportissa on verrattu tuloksia aikaisempaan, vuonna 2008 tehtyyn tutkimukseen. Etelä-Savosta tuli suurimmalle osalle vastaajista ensimmäisenä mieleen Mikkeli. Näin oli myös vuonna Etelä-Savon maakunta arvioitiin itii kokonaisuudessaan k kiitettävällä ttä ällä arvosanalla. Eri aihepiireistä ii i parhaimmat arvosanat annettiin maakunnalle matkailun- ja vapaa-ajan kohteena. Huonoimmat arviot annettiin työ- ja toimeentulomahdollisuuksista. Tulokset olivat samansuuntaiset edellisessä tutkimuksessa. Vastaajat kokivat myös, että maakuntaa parhaiten kuvaava käsite on matkailun ja vapaa-ajan maakunta, kuten vuonna Etelä-Savon brändi Saimaan maakuntana koettiin hyväksi. Tätä mieltä oli lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta. Etelä-Savon vahvuudet olivat vastaajien mielestä puhdas ja kaunis luonto, sekä maisemat. Matkailu/lomakohteet sekä mökkialueet mainittiin nyt useammin kuin edelliskerralla. Maakunnan heikkouksiksi arvioitiin syrjäisä, kaukainen sijainti ja huonot liikenneyhteydet, sekä työttömyys ja työpaikkojen vähyys. Maakunnan kulttuuritapahtumista i t eniten mainintoja i sai Savonlinnan oopperajuhlat. Muut tapahtumat t tunnettiin ttii selkeästi huonommin. Muualla kuin Etelä-Savossa asuvista kolmannes voisi ajatella muuttavansa Etelä-Savoon. Näin oli myös vuonna He, jotka sinne olisivat valmiita muuttamaan, mainitsivat syiksi rauhallisuus ja luonto ja jos saisi työpaikan. Rauhallisuus ja luonto mainittiin nyt useammin, kuin vuonna Suurin osa eteläsavolaisista ei ole harkinnut poismuuttoa kotipaikkakunnaltaan. He, jotka muuttoa ovat ajatelleet, mainitsivat suurimmaksi syyksi mahdollisen työn toisaalla. Tässä asiassa ei ole tapahtunut muutosta vuoteen 2008 verrattuna. Maakunta kiinnostaa sen sijaan vapaa-ajan asuinpaikkana. Noin puolet muualla kuin Etelä-Savossa asuvista voisivat harkita vapaa-ajan asunnon hankintaa Etelä-Savosta. Maakunta kiinnostaa erityisesti Saimaan ja vesistöjen takia , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

8 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus Venäläisten lomailuun maakunnassa suhtauduttiin melko myönteisesti, mutta heidän lisääntyneeseen lomakiinteistöjen hankintaan hieman kielteisemmin. Näin oli myös vuonna Nyt venäläisten lomakiinteistöjen hankintaan suhtaudutaan kielteisemmin kuin vuonna Kysyttäessä eteläsavolaisilta mihin alueelliseen kokonaisuuteen he samaistuvat, Etelä-Savon vastaajista kokivat olevansa joko savolaisia tai eteläsavolaisia. Vuoteen 2008 verrattuna nyt hieman harvempi kokee olevansa savolainen. Eteläsavolaisista lähes puolet osasi mainita Etelä-Savon maakuntajohtajan Matti Viialaisen nimeltä. Maakuntajohtaja tunnetaan nyt selvästi paremmin kuin vuonna 2008, jolloin lähes kaksi viidestä osasi mainita hänet nimeltä. Maakuntajohtajan työ arvioitiin myös kouluarvosanalla Eteläsavolaiset antoivat arvosanaksi 7,40, joka on suunnilleen sama kuin Vastaajia pyydettiin arvioimaan i Etelä-Savon maantieteellinen t sijainti i kysymällä Mikkelin ja Helsingin i välinen etäisyys ja Mikkelin ja Pietarin välinen matka-aika nopeimmalla junayhteydellä. Suurin osa vastaajista, yli puolet arveli, että henkilöautolla ajaa Helsingistä Mikkeliin 2,5-3 tunnissa. Arviot matka-ajasta Mikkelin ja Pietarin välillä vaihtelivat paljon. Kaikista vastaajista kolmannes arveli matka-ajaksi viisi tuntia tai enemmän. Lähes yhtä moni arveli junamatkan kestävän alle kolme ja puoli tuntia. Tämän vuoden tutkimuksessa kysyttiin mielipiteitä lähitulevaisuuden kuntaliitoksista, uuden sairaanhoitopiirin mahdollisesta muodostamisesta, maakuntakaavan kauppakeskusmerkinnän päätöksestä ja kuinka saimaannorppaa tulisi suojella. Etelä-Savon asukkaista puolet kokivat, ettei kuntaliitoksia tarvitaan lisää. Yhteiseen, kolmen maakunnan muodostamaan sairaanhoitopiirin suhtauduttiin kielteisesti. Lähes 60 prosenttia Etelä-Savossa ja ympäryskunnissa asuvista ei pitänyt hanketta hyvänä. Ympäristöministeriö hylkäsi Etelä-Savon maakuntakaavasta neljä kauppakeskusmerkintää. Reilusti yli puolet Etelä- Savossa asuvista kokivat päätöksen vääräksi. Saimaannorpan suojelu tulisi kaikkien tutkimukseen osallistuneiden mielestä hoitaa sopimalla paikallisten ihmisten kanssa. Tätä mieltä oli hieman yli kaksi kolmesta vastaajasta , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

9 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 3. Spontaani mielikuva Etelä-Savon maakunnasta 3.1 Mikä sana tai asia tulee ensimmäisenä mieleenne Etelä-Savon maakunnasta Kuten edellisessä tutkimuksessa vuonna 2008 yksittäisistä asioista useimmiten ensimmäisenä vastaajille tuli mieleen Mikkeli. Seuraavaksi eniten mainintoja sai Järvet ja järvimaisema, kuten myös edelliskerralla. Edelliskerralla muualla kuin Etelä-Savossa asuvista 25 ei osannut sanoa mitään asiaa tai sanaa, joka viittaisi Etelä-Savoon. Nyt heidän osuus on pienentynyt 20 prosenttiin vastaajista. 3.2 Mitä Etelä-Savon kaupunkeja ja kuntia tiedetään nimeltä Mikkeli on Etelä-Savon parhaiten tunnettu kaupunki. Mikkeli mainitaan nyt useammin, kuin edellisessä tutkimuksessa. Savonlinna tunnettiin toiseksi parhaiten ja nyt paremmin pääkaupunkilaisten ja ympärysmaakuntalaisten keskuudessa kuin aikaisemmin. Etelä-Savon kaupunkeja osattiin nyt mainita hieman useammin kuin edelliskerralla, tosin edelleen 37 prosenttia muualla Etelä-Suomessa asuvista ei osannut mainita yhtään kaupunkia nimeltä. Edelliskerralla tietämättömien osuus muualla Etelä-Suomessa oli 42 prosenttia. 33V 3.3 Vastaajan suhde Etelä-Savoon läs Suurin osa muualla kuin Etelä-Savossa asuvista vastasivat, että he tuntevat Etelä-Savon koska ovat joskus käyneet siellä. Näin oli myös edellisessä tutkimuksessa. Edelliskertaan verrattuna useampi mainitsi nyt, ettei heillä ole mitään suhdetta Etelä-Savoon , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

10 Mikä sana tai asia tulee ensimmäisenä mieleen Etelä-Savon maakunnasta 1/2 Mikkeli 12 Ympärysmaakunnat (n=100) Muu Etelä-Suomi (n=100) 13 Järvet /järvimaisema Ympärysmaakunnat (n=100) Muu Etelä-Suomi (n=100) Koti /kotimaakunta /kotiseutu Ympärysmaakunnat (n=100) Muu Etelä-Suomi (n=100) Ruoat/ kalakukko Ympärysmaakunnat (n=100) Muu Etelä-Suomi (n=100) Luonto Ympärysmaakunnat (n=100) 1 Muu Etelä-Suomi (n=100) 1 Savonlinna Ympärysmaakunnat (n=100) Muu Etelä-Suomi (n=100) n=vastanneet

11 Mikä sana tai asia tulee ensimmäisenä mieleen Etelä-Savon maakunnasta 2/2 n=vastanneet 2011 Muu Savon paikkakunta 3 7 Ympärysmaakunnat (n=100) 5 Muu Etelä-Suomi (n=100) 5 Saimaa 6 4 Ympärysmaakunnat (n=100) 2 Muu Etelä-Suomi (n=100) 0 Savolaisuus /savolaiset 1 6 Ympärysmaakunnat (n=100) 3 Muu Etelä-Suomi (n=100) 8 Mökki /kesämokki /lomanvietto 2 6 Ympärysmaakunnat (n=100) 1 Muu Etelä-Suomi (n=100) 2 Ei osaa sanoa Ympärysmaakunnat (n=100) Muu Etelä-Suomi (n=100)

12 Mikä sana tai asia tulee ensimmäisenä mieleen Etelä-Savon maakunnasta n=asuu Etelä-Savossa Mikkeli Mikkelin seutu (n=154) 13 Savonlinna (n=73) 5 Pieksämäen seutu (n=70) 17 Järvet /järvimaisema Mikkelin seutu (n=154) 14 Savonlinna (n=73) 8 Pieksämäen seutu (n=70) 11 Koti /kotimaakunta k t /kotiseutu t Mikkelin seutu (n=154) 13 Savonlinna (n=73) 16 Pieksämäen seutu (n=70) 11 Luonto Mikkelin seutu (n=154) 10 Savonlinna (n=73) Pieksämäen seutu (n=70) 8 7 Saimaa Mikkelin seutu (n=154) 8 Savonlinna (n=73) 7 Pieksämäen seutu (n=70) 3 Savonlinna Mikkelin seutu (n=154) Savonlinna (n=73) 12 Pieksämäen seutu (n=70) Ruoat/ kalakukko Mikkelin seutu (n=154) 1 Savonlinna (n=73) 4 Pieksämäen seutu (n=70) 0

13 Mitä Etelä-Savon kaupunkeja ja kuntia muistaa nimeltä 1/2 n=vastanneet 2011 Mikkeli Ympärysmaakunnat (n=101) Muu Etelä-Suomi (n=100) 52 Savonlinna 35 Ympärysmaakunnat (n=101) 31 Muu Etelä-Suomi (n=100) 27 Juva Ympärysmaakunnat (n=101) 22 Muu Etelä-Suomi (n=100) 9 Pieksämäki Ympärysmaakunnat (n=101) 15 Muu Etelä-Suomi (n=100) 7 Mäntyharju Ympärysmaakunnat (n=101) 10 Muu Etelä-Suomi (n=100) 8 Puumala Ympärysmaakunnat (n=101) 11 Muu Etelä-Suomi (n=100)

14 Mitä Etelä-Savon kaupunkeja ja kuntia muistaa nimeltä 2/2 n=vastanneet 2011 Ristiina Ympärysmaakunnat (n=101) 7 Muu Etelä-Suomi (n=100) 9 Hirvensalmi 27 7 Ympärysmaakunnat (n=101) Muu Etelä-Suomi (n=100) 4 1 Kangasniemi 24 5 Ympärysmaakunnat (n=101) 10 Muu Etelä-Suomi (n=100) 1 Sulkava 21 9 Ympärysmaakunnat (n=101) 3 Muu Etelä-Suomi (n=100) 2 Ei osaa sanoa 1 22 Ympärysmaakunnat (n=101) 21 Muu Etelä-Suomi (n=100)

15 Asun siellä 0 Ympärysmaakunnat (n=101) 0 Muu Etelä-Suomi (n=100) 0 Olen syntynyt tai asunut siellä 6 7 Ympärysmaakunnat (n=101) 10 Muu Etelä-Suomi (n=100) 4 Olen käynyt siellä joskus 0 Ympärysmaakunnat (n=101) Muu Etelä-Suomi (n=100) Ei ole Etelä-Savoon mitään suhdetta 1 Ympärysmaakunnat (n=101) Muu Etelä-Suomi (n=100) Lomaillut tai viettänyt vapaa-aikaa siellä 0 Ympärysmaakunnat (n=101) 12 Muu Etelä-Suomi (n=100) Siellä on oma tai perheen vapaa-ajan asunto 0 8 Ympärysmaakunnat (n=101) 6 Muu Etelä-Suomi (n=100) 3 Ei osaa sanoa 0 1 Ympärysmaakunnat (n=101) 1 Muu Etelä-Suomi (n=100) 1 Kuvaa parhaiten suhdetta Etelä-Savoon n=vastanneet

16 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 4. Mielikuva Etelä-Savosta 4.1 Arviot Etelä-Savon maakunnasta Vastaajilta kysyttiin mielikuva 11 eri osatekijästä asteikolla 5-1, jossa 5=erittäin hyvä ja 1= erittäin huono. Osatekijät olivat: - Maakunta kokonaisuudessaan, - henkinen ilmapiiri, - asuinolosuhteet, - tulevaisuudennäkymät, - työ- ja toimeentulomahdollisuudet, - sosiaali- ja terveyspalvelut, - ostosmahdollisuudet, - liikenneyhteydet ja - yritysten sijaintipaikka, - koulutuspalvelut. - maakunta matkailun ja vapaa-ajan ajan vieton kohteena, Maakunta kokonaisuudessaan saa kiitettävän arvion. Parhaimman arvion antoivat eteläsavolaiset itse (KA 3,74), joka on hieman parempi, kuin edellisessä tutkimuksessa (KA 3,60). Heikoimman arvion antoivat ympärysmaakunnissa y asuvat, 3,40,, joka on hieman edelliskertaa heikompi (v 2008 KA 3,57). Kaikista osatekijöistä parhaat arviot annettiin maakunnalle matkailun ja vapaa-ajan vieton kohteena. Kaikki muut paitsi eteläsavolaiset antoivat kuitenkin tästä hieman huonomman arvion kuin edellisessä tutkimuksessa. Parhaimman arvion antoivat aikuistaloudessa asuvat henkilöt ja yli 65-vuotiaat. Useimmista osatekijöistä annettiin nyt hieman huonoimmat arviot kuin aikaisemmin. Erityisesti henkinen ilmapiiri arvioitiin kaikkien mukaan aikaisempaa hieman heikommaksi. Heikoin arvio annettiin työ- ja toimeentulomahdollisuuksista (KA 2,78) , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

17 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 4.1 Arviot Etelä-Savon maakunnasta Asuinolosuhteesta muualla Etelä-Suomessa asuvat (KA 3,37) antoivat selvästi alemman arvion kuin Etelä- Savossa asuvat vastaajat (KA 3,74). Ympärysmaakunnat ja muualla Etelä-Suomessa asuvat antoivat nyt hieman heikoimmat arviot kuin viime kerralla. Pääkaupunkiseudulla asuvat (KA 2,53) antoivat työ- ja toimeentulomahdollisuuksista heikommat arviot kuin keskimäärin muut. Parhaimman arvion työ- ja toimeentulomahdollisuuksista antoivat Etelä-Savossa asuvat henkilöt (KA 3,00). Työ- ja toimeentulomahdollisuudet arvioidaan nyt heikommaksi kuin edellisellä kerralla. Ostosmahdollisuuksia pidettiin Etelä-Savossa asuvien mielestä hyvinä (KA 3,64), Pääkaupunkiseudulla asuvat antoivat tästäkin muita huonommat arviot (KA 3,03). Näin oli myös edellisellä kerralla. Muualla Etelä-Suomessa asuvat antoivat tästä viimekertaista hieman heikommat arviot, muut samansuuntaiset arviot kuin edelliskerralla. Etelä-Savon maakuntaa pidettiin keskinkertaisena yritysten sijaintipaikkana. Etelä-Savon asukkaat (KA 3,37) antoivat tässäkin osatekijässä muualla asuvia (KA 2,95) paremmat arviot. Muilla asuinpaikoilla mielipide on pysynyt suunnilleen samana, pääkaupunkiseudulla hieman heikentynyt. Etelä-Savossa asuvat arvioivat henkisen ilmapiirin paremmaksi kuin Etelä-Savossa itse asuvat. Näin oli myös edellisellä kerralla. Arviot tästä osatekijästä ovat nyt hieman huonommat kuin vuonna Huonoimman arvion antoivat Mikkelin seudulla asuvat vastaajat (KA 3,36). Muualla Etelä-Suomessa asuvat antoivat parhaat arviot henkisestä ilmapiiristä (KA 3,60). Parhaimman arvion henkisestä ilmapiiristä antoivat yli 65-vuotiaat vastaajat. Tulevaisuudennäkymät koettiin melko valoisana, tosin hieman heikompana kuin vuonna Etelä-Savon asukkaiden keskuudessa keskiarvo oli 3,31. Ikäryhmittäin tarkasteltuna tulevaisuudennäkymät olivat valoisimmat yli 65-vuotiaiden mielestä. Nuorin ikäryhmä,18-34-vuotiaat, kokivat tulevaisuudennäkymät muita heikommaksi. Sosiaali- ja terveyspalveluista parhaimmat arviot antoivat Mikkelin seudun asukkaat (KA 3,23) ja huonoimmat Pieksämäen seudun asukkaat (KA 3,11). Vuoteen 2008 verrattuna Mikkelissä annettiin nyt paremmat arviot kuin aikaisemmin. i i , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

18 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus Liikenneyhteyksistä annettiin parhaat arviot Pieksämäen seudulla (KA 3,44). Huonoimmat arviot antoivat sen sijaan Savonlinnan seudun asukkaat (KA 2,86). Näin oli myös vuonna Koulutuspalveluista heikoimmat arviot tulivat pääkaupunkiseudun vastaajilta (KA 3,02). Etelä-Savon maakunnassa sen sijaan koetaan koulutuspalvelut hyviksi (KA 3,54). Vuoteen 2008 verrattuna koulutuspalvelut arvioitiin hyvin samalla lailla, paitsi ympärysmaakunnissa arviot laskivat jonkin verran. SYITÄ hyvään mielikuvaan asuinolosuhteista oli luonnonläheisyys ja kauneus, joka mainittiin nyt useammin kuin viime kerralla. Aikaisempaa harvemmin mainittiin ystävät, sukulaiset, että on itse asunut siellä tai käynyt siellä. Tosin tämä syy mainittiin edelleen toiseksi useimmin. Aikaisempaa useammin mainittiin myös asuntojen ja tonttien saatavuus, sekä tilan tuntu. SYITÄ hyvään mielikuvaan työ- ja toimeentulomahdollisuuksista kumpusi edelliskerran tavoin eteläsavolaisten keskuudessa omasta kokemuksesta ja, että työtä löytyy ihan hyvin. Viime kertaa useammin mainittiin venäjän läheisyys, matkailu ja uudet mahdollisuudet. Muualla kuin Etelä-Savossa asuvien vastauksien jaottelu pienempiin taustaryhmiin ei pienen vastaajamäärän takia ole luotettavaa. SYITÄ huonoon mielikuvaan työ- ja toimeentulomahdollisuuksista on edelleen, että työttömyys on korkea ja ettei työpaikkoja ole. Tämä nostettiin esiin useammin kuin vuonna 2008 tehdyssä tutkimuksessa , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

19 Mielikuva Etelä-Savosta /3 Etelä-Savo n=301, Pääkaupunkiseutu n=200, Ympäristömaakunnat n=101, Muu-Etelä-Suomi n=100 5) Erittäin hyvä 4) Hyvä 3) Ei hyvä eikä huono Ei osaa sanoa 2) Huono 1) Erittäin huono Keskiarvo 1-5 Maakunta kokonaisuudessaan Etelä-Savo ,74 Pääkapunkiseutu ,52 Ympärysmaakunnat ,40 Muu Etelä-Suomi ,37 Asuinolosuhteet Etelä-Savo ,97 Pääkapunkiseutu ,43 Ympärysmaakunnat ,39 Muu Etelä-Suomi ,35 Liikenneyhteydet Etelä-Savo ,18 Pääkapunkiseutu ,01 Ympärysmaakunnat ,35 Muu Etelä-Suomi ,18 Työ- ja toimeentulomahdollisuudet Etelä-Savo ,00 Pääkapunkiseutu ,53 Ympärysmaakunnat ,85 Muu Etelä-Suomi ,74

20 Mielikuva Etelä-Savosta /3 Etelä-Savo n=301, Pääkaupunkiseutu n=200, Ympäristömaakunnat n=101, Muu-Etelä-Suomi n=100 5) Erittäin hyvä 4) Hyvä 3) Ei hyvä eikä huono Ei osaa sanoa 2) Huono 1) Erittäin huono Keskiarvo 1-5 Ostosmahdollisuudet Etelä-Savo ,64 Pääkapunkiseutu ,03 Ympärysmaakunnat ,35 Muu Etelä-Suomi ,16 Yritysten sijaintipaikka Etelä-Savo ,37 Pääkapunkiseutu ,78 Ympärysmaakunnat ,17 Muu Etelä-Suomi ,89 Maakunta matkailun ja vapaa-ajan vieton kohteena Etelä-Savo ,96 Pääkapunkiseutu ,05 Ympärysmaakunnat ,87 Muu Etelä-Suomi ,97 Tulevaisuudennäkymät ät Etelä-Savo ,31 Pääkapunkiseutu ,21 Ympärysmaakunnat ,26 Muu Etelä-Suomi ,20

21 Mielikuva Etelä-Savosta /3 Etelä-Savo n=301, Pääkaupunkiseutu n=200, Ympäristömaakunnat n=101, Muu-Etelä-Suomi n=100 5) Erittäin hyvä 4) Hyvä 3) Ei hyvä eikä huono Ei osaa sanoa 2) Huono 1) Erittäin huono Keskiarvo 1-5 Sosiaali- ja terveyspalvelut Etelä-Savo Pääkapunkiseutu Ympärysmaakunnat Muu Etelä-Suomi ,18 3, ,02 3,04 Koulutuspalvelut Etelä-Savo ,54 Pääkapunkiseutu Ympärysmaakunnat ,02 3,13 Muu Etelä-Suomi ,15 Henkinen ilmapiiri Etelä-Savo ,42 Pääkapunkiseutu ,49 Ympärysmaakunnat Muu Etelä-Suomi ,53 3,60

22 Mielikuva Etelä-Savosta, vertailu 1/2 n=vastanneet 2011 Maakunta kokonaisuudessaan 3,74 3,52 Ympärysmaakunnat (n=100) 3,40 Muu Etelä-Suomi (n=100) 3,37 Asuinolosuhteet 3,43 Ympärysmaakunnat (n=100) 3,39 Muu Etelä-Suomi (n=100) 3,35 Liikenneyhteydet 3,18 3,01 Ympärysmaakunnat (n=100) 3,35 Muu Etelä-Suomi (n=100) 3,18 Työ- ja toimeentulomahdollisuudet 3,00 2,53 Ympärysmaakunnat (n=100) 2,85 Muu Etelä-Suomi (n=100) 2,74 Ostosmahdollisuudet 3,64 3,03 Ympärysmaakunnat (n=100) 3,35 Muu Etelä-Suomi (n=100) 3,16 Yritysten sijaintipaikka 3,37 2,78 Ympärysmaakunnat (n=100) 3,17 Muu Etelä-Suomi (n=100) 2,89 3, Keskiarvo 1-5, (1=erittäin huono, 5= erittäin hyvä)

23 Mielikuva Etelä-Savosta, vertailu 2/2 n=vastanneet 2011 Maakunta matkailun ja vapaa-ajan vieton kohteena 3,96 4,05 Ympärysmaakunnat (n=100) 3,87 Muu Etelä-Suomi (n=100) 3,97 Tulevaisuudennäkymät 3,31 3,21 Ympärysmaakunnat (n=100) 3,26 Muu Etelä-Suomi (n=100) 3,20 Sosiaali- ja terveyspalvelut 3,18 3,04 Ympärysmaakunnat (n=100) 3,02 Muu Etelä-Suomi (n=100) 3,04 Koulutuspalvelut 3,54 3,02 Ympärysmaakunnat (n=100) 3,13 Muu Etelä-Suomi (n=100) 3,15 Henkinen ilmapiiri 3,42 3,49 Ympärysmaakunnat (n=100) 3,53 Muu Etelä-Suomi (n=100) 3, Keskiarvo 1-5, (1=erittäin huono, 5= erittäin hyvä)

24 Mielikuva Etelä-Savosta eteläsavolaisten mielestä, vertailu 1/2 n=vastanneet 2011 Maakunta kokonaisuudessaan Mikkelin seutu (n=154) 3,75 Savonlinna (n=73) 3,81 Pieksämäen seutu (n=70) 3,66 Asuinolosuhteet Mikkelin seutu (n=154) 3,97 Savonlinna (n=73) 4,01 Pieksämäen seutu (n=70) 3,91 Liikenneyhteydet Mikkelin seutu (n=154) 3,22 Savonlinna (n=73) 2,86 Pieksämäen seutu (n=70) 3,44 Työ- ja toimeentulomahdollisuudet Mikkelin seutu (n=154) 3,08 Savonlinna (n=73) 2,87 Pieksämäen seutu (n=70) 3,01 Ostosmahdollisuudet Mikkelin seutu (n=154) Savonlinna (n=73) 3,53 Pieksämäen seutu (n=70) 3,33 Yritysten sijaintipaikka Mikkelin seutu (n=154) 3,41 Savonlinna (n=73) 3,32 Pieksämäen seutu (n=70) 3,31 3, Keskiarvo 1-5, (1=erittäin huono, 5= erittäin hyvä)

25 Maakunta matkailun ja vapaa-ajan vieton kohteena Mikkelin seutu (n=154) Savonlinna (n=73) Pieksämäen seutu (n=70) Tulevaisuudennäkymät Mikkelin seutu (n=154) Mielikuva Etelä-Savosta eteläsavolaitsen mielestä, vertailu 2/2 n=vastanneet ,33 3,64 3,93 4,33 Savonlinna (n=73) 3,40 Pieksämäen seutu (n=70) 3,19 Sosiaali- ja terveyspalvelut Mikkelin seutu (n=154) 323 3,23 Savonlinna (n=73) 3,18 Pieksämäen seutu (n=70) 3,11 Koulutuspalvelut Mikkelin seutu (n=154) 3,62 Savonlinna (n=73) 3,56 Pieksämäen seutu (n=70) 3,38 Henkinen ilmapiiri Mikkelin seutu (n=154) 3,36 Savonlinna (n=73) 3,52 Pieksämäen seutu (n=70) 3, Keskiarvo 1-5, (1=erittäin huono, 5= erittäin hyvä)

26 Miksi on hyvä mielikuva Etelä-Savon asuinolosuhteista 1/2 Asun itse täällä /asunut siellä Etelä-Savo (n=299) Pääkaupunkiseutu (n=174) 5 Ympärysmaakunnat (n=88) 6 Muu Etelä-Suomi (n=89) 0 Luonnonläheisyys /kaunista Etelä-Savo (n=299) 18 Pääkaupunkiseutu (n=174) 11 Ympärysmaakunnat (n=88) 17 Muu Etelä-Suomi (n=89) 12 Asuntoja /tontteja on /tilaa on Etelä-Savo (n=299) 11 Pääkaupunkiseutu (n=174) 10 Ympärysmaakunnat (n=88) 8 Muu Etelä-Suomi (n=89) Sukulaisia /ystäviä asuu/ 4 asunut siellä /itse käynyt siellä Etelä-Savo (n=299) 0 Pääkaupunkiseutu (n=174) 11 Ympärysmaakunnat (n=88) 15 Muu Etelä-Suomi (n=89) 17 Rauhallinen / rento /turvallinen Etelä-Savo (n=299) 13 Pääkaupunkiseutu (n=174) 3 Ympärysmaakunnat (n=88) 3 Muu Etelä-Suomi (n=89) 2 Ihan hyvä paikka Etelä-Savo (n=299) 10 Pääkaupunkiseutu (n=174) 4 Ympärysmaakunnat (n=88) 3 Muu Etelä-Suomi (n=89) 7 n=on hyvä mielikuva Etelä-Savon asuinolosuhteista

27 Miksi on hyvä mielikuva Etelä-Savon asuinolosuhteista 2/2 n=on hyvä mielikuva Etelä-Savon asuinolosuhteista Ei ole omia kokemuksia /ei tunne aluetta Etelä-Savo (n=299) 1 Pääkaupunkiseutu (n=174) 9 Ympärysmaakunnat (n=88) 14 Muu Etelä-Suomi (n=89) 9 Yleinen mielikuva Etelä-Savo (n=299) 4 Pääkaupunkiseutu (n=174) 6 Ympärysmaakunnat (n=88) 3 Muu Etelä-Suomi (n=89) 9 Lehtitietojen /tiedotusvälineiden perusteella / mainoksista Etelä-Savo (n=299) 1 Pääkaupunkiseutu (n=174) Ympärysmaakunnat (n=88) Muu Etelä-Suomi (n=89) Syrjässä /kaukana Etelä-Savo (n=299) Pääkaupunkiseutu (n=174) Ympärysmaakunnat (n=88) Muu Etelä-Suomi (n=89) Ei osaa sanoa Etelä-Savo (n=299) Pääkaupunkiseutu (n=174) Ympärysmaakunnat (n=88) Muu Etelä-Suomi (n=89)

28 Miksi on hyvä mielikuva Etelä-Savon asuinolosuhteista n=asuu Etelä-Savossa ja on hyvä mielikuva Etelä-Savon asuinolosuhteista Asuu itse täällä/asunut siellä Mikkelin seutu (n=119) 31 Savonlinna (n=57) 39 Pieksämäken seutu (n=57) 21 Luonnonläheisyys/kaunista Mikkelin seutu (n=119) 17 Savonlinna (n=57) 26 Pieksämäken seutu (n=57) 26 Ihan hyvä paikka Mikkelin seutu (n=119) 14 Savonlinna (n=57) 9 Pieksämäken seutu (n=57) 12 Asuntoja/tontteja on/tilaa on Mikkelin seutu (n=119) Savonlinna (n=57) Pieksämäken seutu (n=57) 5 Rauhallinen / rento /turvallinen Mikkelin seutu (n=119) 12 Savonlinna (n=57) Pieksämäken seutu (n=57) 21 Oman kokemuksen perusteella 2008 Mikkelin seutu (n=119) 11 Savonlinna (n=57) 0 Pieksämäken seutu (n=57) 5

29 Miksi on hyvä mielikuva Etelä-Savon työ- ja toimeentulomahdollisuuksista n=asuu Etelä-Savossa ja on hyvä mielikuva Etelä-Savon työ- ja toimeentulomahdollisuuksista Oman kokemuksen perusteella Mikkelin seutu (n=45) Savonlinna (n=13) 15 Pieksämäen seutu (n=19) 21 Ihan hyvin on töitä Mikkelin seutu (n=45) 24 Savonlinna (n=13) Pieksämäen seutu (n=19) Olisi mahdollisuuksia / venäjän läheisyys /matkailu /maatalou Mikkelin seutu (n=45) 4 Savonlinna (n=13) 15 Pieksämäen seutu (n=19) 11 Asun itse täällä /asunut siellä Mikkelin seutu (n=45) 4 Savonlinna (n=13) 0 Pieksämäen seutu (n=19) Ei ole teollisuutta /suuryrityksiä / 0 yritystoiminnan vähyys Mikkelin seutu (n=45) 11 Savonlinna (n=13) 8 Pieksämäen seutu (n=19) 0 Ei juuri työpaikkoja /paljon työttömyyttä Mikkelin seutu (n=45) 2 Savonlinna (n=13) 8 Pieksämäen seutu (n=19) 11 Ei osaa sanoa Mikkelin seutu (n=45) 9 Savonlinna (n=13) 0 Pieksämäen seutu (n=19)

30 Miksi on huono mielikuva Etelä-Savon työ- ja toimeentulomahdollisuuksista Ei juuri työpaikkoja /paljon työttömyyttä Etelä-Savo (n=72) Pääkapunkiseutu (n=90) Ympärysmaakunnat (n=24) Muu Etelä-Suomi (n=34) Ei ole kovin vilkasta /ei kehity Etelä-Savo (n=72) Pääkapunkiseutu (n=90) Ympärysmaakunnat (n=24) Muu Etelä-Suomi (n=34) Oman kokemuksen perusteella Etelä-Savo (n=72) Ympärysmaakunnat (n=24) Muu Etelä-Suomi (n=34) Ei yrittäjäkeskeinen ilmapiiri/ sisäänpäinlämpiäväisyys Etelä-Savo (n=72) Pääkapunkiseutu (n=90) 0 Ympärysmaakunnat (n=24) 0 Muu Etelä-Suomi (n=34) 0 n=on huono mielikuva Etelä-Savon työ- ja toimeentulomahdollisuuksista 0 3 ( ) 10 Pääkapunkiseutu (n=90) Nuorille ei ole töitä Etelä-Savo (n=72) Pääkapunkiseutu (n=90) Ympärysmaakunnat (n=24) Muu Etelä-Suomi (n=34) Ei ole teollisuutta/ suuryrityksiä/ yritystoiminnan vähyys Etelä-Savo (n=72) Pääkapunkiseutu (n=90) Ympärysmaakunnat (n=24) Muu Etelä-Suomi (n=34) Väki vähenee/ pieniä kaupunkeja Etelä-Savo (n=72) Pääkapunkiseutu ki (n=90) 14 Ympärysmaakunnat (n=24) 13 6 Muu Etelä-Suomi (n=34) Lehtitietojen/ tiedotusvälineiden perusteella Etelä-Savo (n=72) Pääkapunkiseutu (n=90) Ympärysmaakunnat (n=24) Muu Etelä-Suomi (n=34)

31 Miksi huono mielikuva Etelä-Savon työ- ja toimeentulomahdollisuuksista n=asuu Etelä-Savossa ja on huono mielikuva Etelä-Savon työ- ja toimeentulomahdollisuuksista Ei juuri työpaikkoja/ paljon työttömyyttä Mikkelin seutu (n=35) 40 Savonlinna (n=20) 60 Pieksämäen seutu (n=16) 56 Ei ole kovin vilkasta/ ei kehity Mikkelin seutu (n=35) 17 Savonlinna (n=20) 0 Pieksämäen seutu (n=16) 13 Oman kokemuksen perusteella Mikkelin seutu (n=35) 11 Savonlinna (n=20) 10 Pieksämäen seutu (n=16) 6 Nuorille ei ole töitä Mikkelin seutu (n=35) 9 Savonlinna (n=20) 5 Pieksämäen seutu (n=16) 6 Ei ole teollisuutta/ suuryrityksiä/ yritystoiminnan vähyys Mikkelin seutu (n=35) 9 Savonlinna (n=20) 0 Pieksämäen seutu (n=16) 0 Ei yrittäjäkeskeinen ilmapiiri/ sisäänpäinlämpiävyys Mikkelin seutu (n=35) Savonlinna (n=20) 5 Pieksämäen seutu (n=16) Väki vähenee/ pieniä kaupunkeja Mikkelin seutu (n=35) Savonlinna (n=20) 0 Pieksämäen seutu (n=16)

32 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimustt t tki 4.2 Etelä-Savon vahvuudet ja heikkoudet, sekä brändi Etelä-Savon vahvuudet Vastaajia pyydettiin omin sanoin kertomaan, mitkä ovat Etelä-Savon vahvuudet ja heikkoudet. Selkeästi eniten mainintoja vahvuuksista sai puhdas ja kaunis luonto sekä maisemat. Nämä mainittiin eniten myös edellisessä tutkimuksessa. Matkailu/lomakohteet ja mökkialueet mainittiin toiseksi eniten, kuten myös edellisellä kerralla. Tämä mainittiin selvästi useammin kuin edellisellä kerralla. Lisäksi järvet/vesistö ja Saimaa saivat hieman enemmän mainintoja kuin edellisessä tutkimuksessa. Etelä-Savon heikkoudet Etelä-Savon heikkouksiksi arvioitiin syrjäisä, kaukainen sijainti ja huonot liikenneyhteydet. Tämän nosti esiin yhteensä 24 prosenttia kaikista vastaajista. Tämä mainittiin nyt selvästi useammin kuin edellisessä tutkimuksessa. Etelä-Savon heikkouksiksi mainitaan myös edelleen työttömyys ja työpaikkojen vähyys, kuten edellisellä kerralla. Pääkaupunkiseudulla tämä mainittiin nyt hieman harvemmin kuin aikaisemmin, muualla asuvat mainitsivat sen hieman useammin kuin aikaisemmin. Mikä käsite kuvaa Etelä-Savoa parhaiten Vastaajille annettiin 6 eri vaihtoehtoa, joista piti valita maakuntaa parhaiten kuvaava käsite. Suurin osa (68 ) vastaajista piti Etelä-Savoa matkailun ja vapaa-ajan maakuntana. Tämä mainittiin hieman useammin kuin vuonna Erityisesti näin koki pääkaupunkiseudulla asuvat (77 ). Etelä-Savo maa- ja metsätalousmaakuntana mainittiin nyt hieman useammin kuin vuonna Tutkimuksessa kysyttiin lisäksi jatkokysymyksenä perustelut niiltä vastaajilta, jotka olivat kokeneet maakunnan ensisijaisesti matkailu- ja vapaa ajan maakuntana, koulutusmaakuntana, kulttuurimaakuntana tai kaupan ja hyvien palvelujen maakuntana. Vastaukset löytyvät raportin lopusta liitteenä. Etelä-Savo ja sen brändi Tämän vuoden tutkimuksessa kysyttiin yy uutena kysymyksenä yy y onko Saimaan maakunta hyvä vai huono brändi Etelä-Savolle. Selkeä enemmistö kaikista vastaajista (86) koki, että juuri tämä oli hyvä brändi Etelä-Savolle. Alueittain tarkasteltuna vastauksissa ei juurikaan ollut eroavaisuuksia. Pääkaupunkiseudulla brändi koettiin muita myönteisimpänä. Siellä asuvista 89 prosenttia koki brändin hyväksi , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

33 Etelä-Savon maakunnan vahvuudet n=vastanneet 2011 Puhdas/kaunis luonto, maisemat 31 Ympärysmaakunnat (n=101) 8 Muu Etelä-Suomi (n=100) 14 Matkailu /lomakohteet / mökkialueet Ympärysmaakunnat (n=101) 27 Muu Etelä-Suomi (n=100) 21 Järvet /vesistö /Saimaa Ympärysmaakunnat (n=101) 12 Muu Etelä-Suomi (n=100) 13 Sijainti /Keskeinen sijainti / hyvät liikenneyhteydet 13 9 Ympärysmaakunnat (n=101) 12 Muu Etelä-Suomi (n=100) 5 Seudun asukkaat Ympärysmaakunnat (n=101) 6 Muu Etelä-Suomi (n=100)

34 Etelä-Savon maakunnan vahvuudet eteläsavolaisten mielestä n=asuu Etelä-Savossa Puhdas luonto, maisemat, kaunis luonto Mikkelin seutu (n=154) Savonlinna (n=73) Pieksämäen seutu (n=70) Matkailu /lomakohteet /mökkialueet Mikkelin seutu (n=154) 28 Savonlinna (n=73) Pieksämäen seutu (n=70) 26 Järvet /vesistö /Saimaa Mikkelin seutu (n=154) 16 Savonlinna (n=73) 22 Pieksämäen seutu (n=70) 19 Sijainti/ keskeinen sijainti/ hyvät liikenneyhteydet Mikkelin seutu (n=154) 16 Savonlinna (n=73) Pieksämäen seutu (n=70) 11 Vilkas elinkeinoelämä Mikkelin seutu (n=154) 10 Savonlinna (n=73) 3 Pieksämäen seutu (n=70) 7 Seudun asukkaat Mikkelin seutu (n=154) 9 Savonlinna (n=73) 15 Pieksämäen seutu (n=70)

35 Työttömyys ja työpaikkojen vähyys Ympärysmaakunnat (n=101) 11 Muu Etelä-Suomi (n=100) Syrjäisä, kaukana, 18 huonot liikenneyhteydet 21 Ympärysmaakunnat (n=101) 16 Muu Etelä-Suomi (n=100) Sisäänpäinlämpiäväisyys, kuppikuntaisuus 10 2 Ympärysmaakunnat (n=101) 1 Muu Etelä-Suomi (n=100) 1 Palvelujen puute 10 7 Ympärysmaakunnat (n=101) 3 Muu Etelä-Suomi (n=100) 2 Väki vähenee/ muuttotappioalue 7 7 Ympärysmaakunnat (n=101) 7 Muu Etelä-Suomi (n=100) 4 Ei teollisuutta / suuryrityksiä 6 2 Ympärysmaakunnat (n=101) 3 Muu Etelä-Suomi (n=100) 1 Etelä-Savon maakunnan heikkoudet n=vastanneet

36 Etelä-Savon maakunnan heikkoudet eteläsavolaisten mielestä n=asuu Etelä-Savossa Työttömyys ja työpaikkojen vähyys Mikkelin seutu (n=154) 18 Savonlinna (n=73) Pieksämäen seutu (n=70) 23 Syrjässä, kaukana, huonot liikenneyhteydet Mikkelin seutu (n=154) 20 Savonlinna (n=73) Pieksämäki (n=36) 10 Sisäänpäin lämpiäväisyys, kuppikuntaisuus Mikkelin seutu (n=154) 12 Savonlinna (n=73) 8 Pieksämäen seutu (n=70) 9 Asenteet Mikkelin seutu (n=154) 8 Savonlinna (n=73) 1 Pieksämäen seutu (n=70) 3 Palvelujen puute Mikkelin seutu (n=154) 7 Savonlinna (n=73) 14 Pieksämäen seutu (n=70) 10 Yrittäjyyden /innovaatioiden puute /ei yritysystävällinen Mikkelin seutu (n=154) 6 Savonlinna (n=73) 3 Pieksämäen seutu (n=70)

37 Mikä käsite kuvaa parhaiten Etelä-Savon maakuntaa n=vastanneet 2011 Matkailun ja vapaa-ajan maakunta Ympärysmaakunnat (n=101) 64 Muu Etelä-Suomi (n=100) 72 Maa- ja metsätalousmaakunta Ympärysmaakunnat (n=101) 25 Muu Etelä-Suomi (n=100) 13 Kaupan ja hyvien palvelujen maakunta 7 1 Ympärysmaakunnat (n=101) 3 Muu Etelä-Suomi (n=100) 0 Koulutusmaakunta 1 6 Ympärysmaakunnat (n=101) Muu Etelä-Suomi (n=100) Kulttuurimaakunta Ympärysmaakunnat (n=101) 3 Muu Etelä-Suomi (n=100) 6 Teollisuus- ja teknologiamaakunta Ympärysmaakunnat (n=101) Muu Etelä-Suomi (n=100) Ei osaa sanoa Ympärysmaakunnat (n=101) 0 Muu Etelä-Suomi (n=100) 7

38 Etelä-Savo haluaa profiloitua Saimaan maakuntana. Onko tämä mielestänne hyvä vai huono brändi? n=vastanneet 2011 Hyvä Ei osaa sanoa Huono Ympärysmaakunnat (n=100) Muu Etelä-Suomi (n=100) Mikkelin seutu (n=154) Savonlinna (n=73) Pieksämäen seutu (n=70)

39 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 5. Tapahtumat Etelä-Savossa, vapaa-ajan asuminen ja suhtautuminen venäläisiin 5.1 Tapahtumia Etelä-Savossa Kysyttäessä mitä tapahtumia Etelä-Savossa järjestetään, sai Savonlinnan oopperajuhlat selkeästi eniten mainintoja. i Yhteensä 42 prosenttia kaikista vastaajista t osasi mainita it tämän. ä Hieman suurempi joukko pääkaupunkiseudulla asuvista mainitsi Savonlinnan oopperajuhlat verrattuna vuoteen Seuraavaksi eniten mainintoja sai Sulkavan soudut (14 prosenttia kaikista vastaajista). Sulkavan soudut tunnettiin nyt pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Savossa paremmin kuin vuonna Mikkelin balettijuhlat tunnettiin nyt hieman huonommin kuin aikaisemmin, varsinkin eteläsavolaisten keskuudessa , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

40 Savonlinnan oopperajuhlat Ympärysmaakunnat (n=101) 32 Muu Etelä-Suomi (n=100) St. Michel -ravit/ Mikkelin ravit 19 4 Ympärysmaakunnat (n=101) 5 Muu Etelä-Suomi (n=100) 7 Sulkavan soudut Ympärysmaakunnat (n=101) 12 Muu Etelä-Suomi (n=100) 6 Mikkelin musiikkijuhlat 10 7 Ympärysmaakunnat (n=101) 3 Muu Etelä-Suomi (n=100) Savcor Ballet/ Mikkelin 4 balettijuhlat/ Ballet Mikkeli 8 4 Ympärysmaakunnat (n=101) 1 Muu Etelä-Suomi (n=100) Jurassic Rock/ Dinosaurock 0 (Mikkeli) 8 2 Ympärysmaakunnat (n=101) 3 Muu Etelä-Suomi (n=100) 0 Mitä tapahtumia järjestetään Etelä-Savossa 1/2 n=vastanneet

41 Mitä tapahtumia järjestetään Etelä-Savossa 2/2 n=vastanneet 2011 Savonlinnan balettijuhlat 6 2 Ympärysmaakunnat (n=101) 1 Muu Etelä-Suomi (n=100) 0 Retretin tapahtumat 4 7 Ympärysmaakunnat (n=101) 4 Muu Etelä-Suomi (n=100) Salmelan taidekeskus / 2 kulttuurikeskus 4 4 Ympärysmaakunnat (n=101) 2 Muu Etelä-Suomi (n=100) 1 Kangasniemen musiikkijuhlat Ympärysmaakunnat (n=101) Muu Etelä-Suomi (n=100) Ei osaa sanoa Ympärysmaakunnat (n=101) Muu Etelä-Suomi (n=100)

42 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 5.2 Vapaa-ajan asuminen Etelä-Savossa Voisiko harkita ostavansa vapaa-ajan asunnon Etelä-Savosta ja miksi? Vastaukset vapaa-ajan asunnon tai kakkosasunnon mahdollisesta hankinnasta Etelä-Savossa on pysynyt samansuuntaisena vuoden 2008 tutkimukseen verrattuna. Lähes puolet muualla kuin Etelä-Savossa asuvista (49) voisivat harkita vapaa-ajan asunnon hankkimista Etelä-Savosta. Erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvat kokivat asian myönteisesti (52). Syiksi myönteisesti suhtautuvat vastaajat mainitsivat Saimaan ja vesistöt, joka mainittiin nyt selkeästi useammin kuin vuonna Myös kauniit maisemat ja luonto mainittiin edelleen melko usein, tosin hieman harvemmin kuin vuonna Suhtautuminen venäläisiin Venäläisten vapaa-ajan viettoon maakunnassa suhtaudutaan kaiken kaikkiaan melko myönteisesti. Yli puolet, 52 prosenttia Etelä-Savon asukkaista suhtautui joko erittäin myönteisesti tai myönteisesti venäläisten lisääntyneeseen vapaa-ajan viettoon Etelä-Savossa. Myönteisimmin venäläisiin suhtaudutaan Savonlinnan seudulla ja kielteisimmin Pieksämäen seudulla. Erot ovat tosin hyvin pienet. Erot ovat myös pienet edelliseen tutkimukseen verrattuna. Ainoastaan Savonlinnalaiset suhtautuvat selkeästi myönteisemmin venäläisiin kuin aikaisemmin. Venäläisten lisääntyneeseen lomakiinteistöjen hankintoihin maakunnassa suhtaudutaan aikaisempaa kriittisemmin. Etelä-Savossa asuvista selkeästi yli puolet (56) suhtautuivat joko erittäin kielteisesti tai melko kielteisesti venäläisten lisääntyneeseen lomakiinteistöjen hankintaan maakunnassa. Suhtautuminen on muuttunut t kriittisemmäksi i erityisesti i ti Mikkelin seudulla , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

43 Voisiko harkita hankkivansa vapaa-ajan asunnon tai kakkosasunnon Etelä-Savosta n=vastanneet On jo vapaa-ajan asunto tai kakkosasunto Etelä-Savossa Kyllä voisi harkita Ei Pääkapunkiseutu (n=200) Ympärysmaakunnat (n=101) Muu Etelä-Suomi (n=100)

44 Miksi voisi harkita hankkivansa vapaa-ajan asunnon tai kakkosasunnon Etelä-Savosta n=voisi harkita hankkivansa vapaa-ajan ajan asunnon tai kakkosasunnon Etelä-Savosta Saimaa/vesistöt Etelä-Savo (n=107) 36 Pääkapunkiseutu (n=104) 29 Ympärysmaakunnat (n=47) 38 Muu Etelä-Suomi (n=53) 40 Kauniit maisemat/luonto Etelä-Savo (n=107) 27 Pääkapunkiseutu (n=104) 39 Ympärysmaakunnat (n=47) 38 Muu Etelä-Suomi (n=53) 32 Sijainti/hyvät liikenneyhteydet/ palvelut lähellä Etelä-Savo (n=107) 22 Pääkapunkiseutu (n=104) 20 Ympärysmaakunnat (n=47) 10 Muu Etelä-Suomi (n=53) 4 Kotiseutu/sukulaisia lähellä Etelä-Savo (n=107) 20 Pääkapunkiseutu (n=104) 5 Ympärysmaakunnat (n=47) 2 Muu Etelä-Suomi (n=53) 6 Puhdas luonto/puhtaat vedet Etelä-Savo (n=107) 9 Pääkapunkiseutu (n=104) 8 Ympärysmaakunnat (n=47) 10 Muu Etelä-Suomi (n=53)

45 Miten suhtautuu venäläisten lisääntyneeseen vapaa-ajan viettoon Etelä-Savossa 5) Erittäin myönteisesti 4) Melko myönteisesti n=asuu Etelä-Savossa 3) Ei myönteisesti eikä kielteisesti Ei osaa sanoa 2) Melko kielteisesti 1) Erittäin kielteisesti Keskiarvo 1-5 Etelä-Savo kaikki (n=301) Mikkelin seutu (n=154) Savonlinna (n=73) ,44 3,48 3,42 3,49 3, ,31 Pieksämäen seutu (n=70) ,33 Pieksämäki 2008 (n=54) Juva 2008 (n=49) , ,68

46 Miten suhtautuu venäläisten lisääntyneeseen lomakiinteistöjen hankintaan Etelä-Savossa 5) Erittäin myönteisesti Etelä-Savo kaikki (n=301) 4) Melko myönteisesti n=asuu Etelä-Savossa 3) Ei myönteisesti eikä kielteisesti Ei osaa sanoa 2) Melko kielteisesti 1) Erittäin kielteisesti Keskiarvo , Mikkelin seutu (n=154) Savonlinna (n=73) Pieksämäen seutu (n=70) ,79 2,37 2,73 2,75 2, ,43 Pieksämäki 2008 (n=54) ,89 Juvan seutu 2008 (n=49) ,13

47 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 6. Asuminen Etelä-Savossa 6.1 Samaistuminen eteläsavolaiseksi Vastaajilta kysyttiin mihin alueelliseen kokonaisuuteen he samaistuvat tai kokevat kuuluvansa. Lähes kolmannes (30) Etelä-Savon vastaajista koki olevansa eteläsavolaisia. Melkein yhtä suuri osa vastaajista koki olevansa savolaisia (28). Viimeksi tehtyyn tutkimukseen verrattuna muutos on ollut hyvin pieni, vain pari prosenttiyksikköä suuntaansa. Nyt hieman harvempi kokee olevansa savolainen ja hieman useampi eteläsavolainen. Mikkelin seudulla asuvat kokivat muita vahvemmin olevansa eteläsavolaisia (42). Näin oli myös vuonna Savonlinnan seudulla asuvat kokivat vahvimmin olevansa itäsuomalaisia (27) ja savolaisia (25). Edelliskertaan verrattuna savonlinnalaisista yhä harvempi kokee olevansa savolainen Muuttohalukkuus Etelä-Savoon ja Etelä-Savosta pois Muualla kuin Etelä-Savossa asuvilta kysyttiin voisivatko he ajatella muuttavansa Etelä-Savoon. Suurin osa vastaajista (70) ei voisi ajatella muuttavansa Etelä-Savoon. Näin oli myös vuoden 2008 tutkimuksessa. He, jotka Etelä-Savoon olisivat valmiita muuttamaan, mainitsivat syiksi rauhallisuus ja luonto ja jos saisi työpaikan. Rauhallisuus ja luonto mainittiin nyt selkeästi useammin, kuin vuoden 2008 tutkimuksessa, ja etenkin pääkaupunkiseudun vastaajien keskuudessa. Ikäryhmittäin tarkasteltuna työpaikan saanti olisi tärkein kriteeri nuorilla, vuotiailla (41). Sen sijaan rauhallisuus ja luonto korostui vuotiaiden keskuudessa. Suurin osa eteläsavolaisista ei ole harkinnut poismuuttoa kotipaikkakunnaltaan (70). Tulos on samansuuntainen kuin vuonna 2008, jolloin 74 prosenttia ilmoitti, etteivät ole harkinneet poismuuttoa Etelä-Savosta. He, jotka muuttoa ovat ajatelleet, mainitsivat suurimmaksi syyksi mahdollisen työn toisaalla. Myös vuonna 2008 työ muualla oli suurin syy mahdolliseen muuttoon , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

48 Kokeeko olevansa ensisijaisesti... n=asuu Etelä-Savossa Savolainen 28 Mikkelin seutu (n=154) Savonlinna (n=73) Pieksämäen seutu (n=70) 43 Eteläsavolainen 30 Mikkelin seutu (n=154) 42 Savonlinna (n=73) 12 Pieksämäen seutu (n=70) 21 Itäsuomalainen 16 Mikkelin seutu (n=154) 10 Savonlinna (n=73) 27 Pieksämäen seutu (n=70) 16 Itäsavolainen 8 Mikkelin seutu (n=154) 5 Savonlinna (n=73) 18 Pieksämäen seutu (n=70) 6 Karjalainen 6 Mikkelin seutu (n=154) 5 Savonlinna (n=73) 10 Pieksämäen seutu (n=70)

49 Voisiko joskus ajatella muuttavansa Etelä-Savoon n=ei asu Etelä-Savossa Kyllä Ei osaa sanoa En Ympärysmaakunnat (n=101) Muu Etelä-Suomi (n=100)

50 Miksi voisi ajatella muuttavansa Etelä-Savoon n=voisi ajatella muuttavansa Etelä-Savoon Rauhallisuus /luonto Pääkapunkiseutu (n=56) 38 Ympärysmaakunnat (n=32) 16 Muu Etelä-Suomi (n=30) 30 Jos olisi/ saisi työpaikan Pääkapunkiseutu (n=56) 18 Ympärysmaakunnat (n=32) 25 Muu Etelä-Suomi (n=30) 37 Mukava ilmapiiri /ihmiset Pääkapunkiseutu (n=56) Ympärysmaakunnat (n=32) Muu Etelä-Suomi (n=30) Paluu juurille, tuttu seutu, sukua alueella Pääkapunkiseutu (n=56) 13 Ympärysmaakunnat (n=32) 25 Muu Etelä-Suomi (n=30) 10 Kesä, kesämökki, matkailu, vapaa-aika Pääkapunkiseutu (n=56) Ympärysmaakunnat (n=32) 6 9 Muu Etelä-Suomi (n=30) 0 Eläkepäiviä viettämään Pääkapunkiseutu (n=56) 7 Ympärysmaakunnat (n=32) 0 Muu Etelä-Suomi (n=30) 10 Elinkustannukset Pääkapunkiseutu (n=56) 4 Ympärysmaakunnat (n=32) 6 Muu Etelä-Suomi (n=30) Muu Pääkapunkiseutu (n=56) Ympärysmaakunnat (n=32) Muu Etelä-Suomi (n=30) Ei osaa sanoa Pääkapunkiseutu (n=56) 0 Ympärysmaakunnat (n=32) Muu Etelä-Suomi (n=30) 6 7

51 Miksi voisi ajatella muuttavansa Etelä-Savoon n=voisi ajatella muuttavansa Etelä-Savoon Jos olisi / saisi työpaikan vuotta (n=34) vuotta (n=39) vuotta (n=36) vuotta (n=9) 0 Rauhallisuus /luonto vuotta (n=34) vuotta (n=39) vuotta (n=36) 65+ vuotta (n=9) Paluu juurille, tuttu seutu, sukua alueella vuotta (n=34) vuotta (n=39) vuotta (n=36) vuotta (n=9) 22 Kesä, kesämökki, matkailu, vapaa-aika vuotta (n=34) vuotta (n=39) vuotta (n=36) vuotta (n=9) 0 Elinkustannukset vuotta (n=34) vuotta (n=39) vuotta (n=36) vuotta (n=9) 0 Mukava ilmapiiri /ihmiset vuotta (n=34) vuotta (n=39) vuotta (n=36) vuotta (n=9) 44 Eläkepäiviä viettämään vuotta (n=34) vuotta (n=39) vuotta (n=36) vuotta (n=9) 11 Muu vuotta (n=34) vuotta (n=39) vuotta (n=36) vuotta (n=9)

52 Onko joskus harkinnut vakavasti muuttavansa pois Etelä-Savosta n=asuu Etelä-Savossa Kyllä Ei osaa sanoa Ei Kaikki vastaajat (n=301) Asunut Etelä-Savossa: Alle 10 vuotta (n=41) Yli 10 vuotta (n=260) Alue: Mikkelin seutu (n=154) Savonlinna (n=73) Pieksämäen seutu (n=70) Ikä: vuotta (n=55) vuotta (n=58) vuotta (n=103) 65+ vuotta (n=85)

53 Miksi voisi ajatella muuttavansa pois Etelä-Savosta n=voisi ajatella muuttavansa pois Etelä-Savosta Työn takia Mikkelin seutu (n=41) 44 Savonlinna (n=25) 36 Pieksämäen seutu (n=21) 57 Ei ole kotoisin täältä Mikkelin seutu (n=41) 17 Savonlinna (n=25) Pieksämäen seutu (n=21) 8 10 Lasten /sukulaisten /ystävien lähelle ll Mikkelin seutu (n=41) 15 Savonlinna (n=25) 8 Pieksämäen seutu (n=21) 0 Ei hirveästi virikkeitä /tekemistä /palveluita Mikkelin seutu (n=41) 15 Savonlinna (n=25) 12 Pieksämäen seutu (n=21) 24 Opiskelujen takia Mikkelin seutu (n=41) 10 Savonlinna (n=25) 24 Pieksämäen seutu (n=21) 10 Isommalle paikkakunnalle Mikkelin seutu (n=41) Savonlinna (n=25) 0 Pieksämäen seutu (n=21) Muu Mikkelin seutu (n=41) 10 Savonlinna (n=25) 24 Pieksämäen seutu (n=21) 5

54 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 7. Etelä-Savon maakuntajohtaja Matti Viialainen Eteläsavolaisista 46 prosenttia osasi mainita Etelä-Savon maakuntajohtajan Matti Viialaisen nimeltä. Edelliseen tutkimusajankohtaan verrattuna maakuntajohtaja tunnettiin nyt selkeästi useammin. Muualla kuin Etelä-Savossa asuvista hänet osasi mainita 7 prosenttia vastaajista. Lisäksi Etelä-Savon asukkailta kysyttiin minkä kouluarvosanan he antaisivat maakuntajohtaja Matti Viialaiselle hänen tähänastisesta toiminnastaan maakuntajohtajana. Etelä-Savon maakunnan asukkaat antoivat arvosanan 7,40, kouluarvosana-asteikolla He, jotka osasivat mainita maakuntajohtajan nimeltä antoivat arvosanan 7,6. 8. Etelä-Savon kaupunginjohtajat Etelä-Savossa asuvilta kysyttiin osaavatko he mainita Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen kaupunginjohtajat. Kaupunginjohtajista parhaiten tunnettiin Mikkelin kaupunginjohtaja Kimmo Mikander, jonka osasi nimetä 34 prosenttia eteläsavolaisista. Noin yksi viidestä eteläsavolaisesta osasi mainita Janne Laineen Savonlinnan kaupunginjohtajaksi ja Pieksämäen kaupunginjohtajan Tapio Turusen osasi mainita 15 prosenttia eteläsavolaisista. Edelliskerran tutkimukseen verrattuna Kimmo Mikander tunnetaan nyt selvästi paremmin kuin aikaisemmin. i i , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

55 Matti Viialainen 10 Ympärysmaakunnat (n=100) Muu Etelä-Suomi (n=100) Timo Puttonen (Etelä-Karjalan liiton maakuntajohtaja) Ympärysmaakunnat (n=100) Muu Etelä-Suomi (n=100) 0 Ei osaa sanoa Kuka on Etelä-Savon maakuntajohtaja n=vastanneet Ympärysmaakunnat (n=100) Muu Etelä-Suomi (n=100) Joku muu 1 Ympärysmaakunnat (n=100) 0 Muu Etelä-Suomi (n=100)

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN IMAGO- JA TUNNETTUUSTUTKIMUS

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN IMAGO- JA TUNNETTUUSTUTKIMUS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN IMAGO- JA TUNNETTUUSTUTKIMUS Etelä-Savon maakuntaliitto Taloustutkimus Oy, maaliskuu 8 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus. Johdanto. Tutkimuksen toteutus... Tutkimuksen

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014

Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014 Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014 26.9. /27.11. 2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Mielikuvatutkimus 2.1. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Sisältö Väkiluvun kehitys (maakunta, kunnat) Väestöennuste 2015-2040 (maakunta, kunnat) Ikärakenne ja ennuste

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi - Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi - Aki Kauranen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Asema

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

MUUTTAJATUTKIMUS TAIVALKOSKI Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy. Mikko Leinonen Heidi Salomäki

MUUTTAJATUTKIMUS TAIVALKOSKI Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy. Mikko Leinonen Heidi Salomäki MUUTTAJATUTKIMUS 2017 - TAIVALKOSKI Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy Mikko Leinonen Heidi Salomäki Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tulo- ja lähtömuuttaneiden sekä

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014 HS ipad profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS ipad-sovelluksessa 10.1.-22.1.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Liite 1 JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Kyselytutkimus alueelle muuttaneille ja pendelöijille MARKKINATUTKIMUSPALVELUT 2013 Hannu Tuuri, Marja Katajavirta SISÄLTÖ 1. Taustatietoja

Lisätiedot

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010 TALOUSTUTKIMUS OY 8. 1.10.01 10 01 TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS KOULUTUKSEEN N=1010 Tiedättekö, että raamisopimuksessa sovittiin työntekijöiden oikeudesta kolmeen koulutuspäivään vuodessa? (%) Kaikki 5 En Kyllä

Lisätiedot

Suomalaisista 46 % on käynyt viimeisen vuoden aikana teatterissa, baletissa tai oopperassa vähintään yhden kerran. Määrä on pysynyt lähes samana viime tutkimuskertaan (v. 2004) verrattuna. Teatterissa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MUUTTAJATUTKIMUS 2013

KESKI-SUOMEN MUUTTAJATUTKIMUS 2013 30.4.2013 KESKI-SUOMEN MUUTTAJATUTKIMUS 2013 Diasarjan lähteenä Innolink Research Oy:n tuottama raportti sekä tutkimushaastatteluiden tietokanta. 1 Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Innolink Research

Lisätiedot

Sulkava. Kuntaraportti

Sulkava. Kuntaraportti Sulkava Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Puumala. Kuntaraportti

Puumala. Kuntaraportti Puumala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Matkailijat Keski-Suomessa

Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijamäärät Keski-Suomessa: kotimaa & ulkomaat Mistä kotimaan matkailijat tulevat ja keitä he ovat Ulkomaiset matkailijat: venäläinen matkailija eurooppalainen moderni humanisti

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista

Kokemukset tuulivoimaloista Kokemukset tuulivoimaloista Haastattelututkimus Iin Olhavassa Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 15.9.2015 verkossa Tämä esitys on vapaasti nähtävissä

Lisätiedot

Rantasalmi. Kuntaraportti

Rantasalmi. Kuntaraportti Rantasalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinävesi. Kuntaraportti

Heinävesi. Kuntaraportti Heinävesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Kansalaisten ja poliittisten päättäjien näkemyksiä omaehtoisesta varautumisesta ja hyvinvointipalveluiden rahoituksesta Scandic Simonkenttä 21.1.2015

Lisätiedot

Tuulivoima & lähiasukkaat

Tuulivoima & lähiasukkaat Tuulivoima & lähiasukkaat..0 Tutkimuksesta Tutkimuksella pyrittiin selvittämään asukkaiden mielipiteitä tuulivoimasta neljällä paikkakunnalla, jossa on moderneja tuulivoimaloita. Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Valtakunnallinen raportti. Suomen Yrittäjät

Valtakunnallinen raportti. Suomen Yrittäjät Valtakunnallinen raportti Suomen Yrittäjät 18.5.2016 Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Tuhat suomalaista. Sinebrychoff - Sauna ja olut Helmikuu 2014

Tuhat suomalaista. Sinebrychoff - Sauna ja olut Helmikuu 2014 Tuhat suomalaista Sinebrychoff - Sauna ja olut Helmikuu 0 Tutkimuksen toteutus IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnallisessa Kuluttajapaneelissa,

Lisätiedot

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 30.1.-1.2.2015

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 30.1.-1.2.2015 Messututkimus Yhteenveto Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 30.1.-1.2. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 13 873 1 Kansi Kävijäperheen koko 2,06 2 Sisällysluettelo Kävijäperheet 6

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / Hannu Ilkas 23.4. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan

Lisätiedot

Etelä-Savon Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Etelä-Savon Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Etelä-Savon Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Fincabmedia Taksimainonnan huomioarvotutkimus 5.9.2003. Media

Fincabmedia Taksimainonnan huomioarvotutkimus 5.9.2003. Media Fincabmedia Taksimainonnan huomioarvotutkimus 5.9.2003 Yhteenveto Pääsy mediaan, eli mahdollisuus nähdä taksimainontaa riippuu selkeästi vastaajien asuinpaikasta, iästä sekä ammattiryhmästä Suurin mahdollisuus

Lisätiedot

Maaseudun palvelukeskukset maakunta ja SOTE Suomessa, case Etelä-Savo

Maaseudun palvelukeskukset maakunta ja SOTE Suomessa, case Etelä-Savo Maaseudun palvelukeskukset maakunta ja SOTE Suomessa, case Etelä-Savo 100 suomalaista kirkonkylää kuntien keskukset muutoksessa seminaari 16.5.2017 Pentti Mäkinen Maakuntajohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

Talouskriisin vaikutus pietarilaiseen kuluttajaan Talouskriisin seuranta Pietarissa

Talouskriisin vaikutus pietarilaiseen kuluttajaan Talouskriisin seuranta Pietarissa Talouskriisin seuranta Pietarissa TALOUSTUTKIMUS OY Kari Niklander Kari Niklander Tutkimusjohtaja 16.3.2010 CATI OMNIBUS Markkinatutkimus auttaa ymmärtämään paremmin venäläisen kuluttajan käyttäytymistä

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella

Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella 1 Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 12.5.2015 Tämä esitys on vapaasti nähtävissä sivulla:

Lisätiedot

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Tuula Miettinen Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Espoon kaupungin yritysilmasto arvioitiin edellisvuosia paremmaksi Kantar TNS:n (ent. TNS Gallup) keväällä 2017

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013. Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto

Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013. Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013 Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto Maatilojen matkailutulot Tähän katsaukseen on koottu tietoa Etelä Savon maatilojen harjoittamasta majoitustoiminnasta

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennustekuviot perustuvat Tilastokeskuksen viimeisimpään väestöennusteeseen vuodelta 2012 http://tilastokeskus.fi/til/vaenn/index.html Tilastokeskuksen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen TALOUSTUTKIMUS OY 20111021 09:12:33 TYÖ 2642.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014 RIGHT MA Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja A TNS 0 RIGHT MA Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely Taloustutkimus Oy Lokakuu 2009 Risto Nikunlaakso 2.10.2009 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 40A - 40B / 2009 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Mikkelin imagotutkimus Mikkeli matkailukohteena

Mikkelin imagotutkimus Mikkeli matkailukohteena Mikkelin imagotutkimus Mikkeli matkailukohteena Taloustutkimus Oy Jari Pajunen Mikkelin elinvoima- ja kilpailustrategian ohjausryhmä 15.6.2011 1 15.6.2011 Jari Pajunen Esityksen sisältö 1. Kuntien imagotutkimus

Lisätiedot

ALUEELLINEN VETOVOIMA

ALUEELLINEN VETOVOIMA ALUEELLINEN VETOVOIMA Antti Mykkänen 6.11.2017 Oulussa 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö - Veli Pelkonen 2 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 4 6.11.2017

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 24.-26.1.2014

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 24.-26.1.2014 Messututkimus Yhteenveto Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 24.-26.1. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 14 8 1 Kansi Kävijäperheen koko 2,8 2 Sisällysluettelo Kävijäperheet 6 772

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten parissa kyselytutkimuksen asumisesta

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana. Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina

Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana. Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina Häme on yksi Suomen historiallisista maakunnista. Hämeen maakunta sijaitsee keskeisellä paikalla Suomen

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS

VENÄLÄISTEN ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS VENÄLÄISTEN ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS PALVELUTASOON KYMENLAAKSOSSA Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 Tutkimus- ja Analysointikeskus 1 TAK Oy :: www.tak.fi 2 VASTAAJIEN PROFIILI 100 % 90 % 80 %

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

Suomi Tänään syys-lokakuu

Suomi Tänään syys-lokakuu 2008 2008 Suomi Tänään syys-lokakuu 27.11.2008 T-8193 MT/KTA 1 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Seitsemisen Luontokeskus 18.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9. NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700 Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.00 Omaehtoisen

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot