ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN IMAGO- JA TUNNETTUUSTUTKIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN IMAGO- JA TUNNETTUUSTUTKIMUS"

Transkriptio

1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN IMAGO- JA TUNNETTUUSTUTKIMUS Etelä-Savon maakuntaliitto Taloustutkimus Oy, toukokuu 2011

2 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 1. Johdanto 1.1 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä Haastatteluajankohta tt ja haastattelijat...4 tt t 1.5 Aineiston rakenne Katoanalyysi Yhteenveto tuloksista Spontaani mielikuva Etelä-Savon maakunnasta Mikä sana tai asia tulee ensimmäisenä mieleen Etelä-Savon maakunnasta Mitä Etelä-Savon kaupunkeja ja kuntia tiedetään nimeltä Vastaajan suhde Etelä-Savoon Mielikuva Etelä-Savosta Arviot Etelä-Savon maakunnasta Etelä-Savon vahvuudet ja heikkoudet, sekä brändi Tapahtumat Etelä-Savossa, vapaa-ajan ajan asuminen ja suhtautuminen venäläisiin Tapahtumat Etelä-Savossa Vapaa-ajan asuminen Etelä-Savossa Suhtautuminen venäläisiin Asuminen Etelä-Savossa Samaistuminen eteläsavolaiseksi Muuttohalukkuus Etelä-Savoon ja Etelä-Savosta pois Etelä-Savon maakuntajohtaja Matti Viialainen Etelä-Savon kaupunginjohtajat Arviot Etelä-Savon maantieteellisestä sijainnista Etelä-Savon kuntaliitokset, yhteinen sairaanhoitopiiri, kaavoitus kauppakeskuksien osalta ja saimaannorpan suojelu Mikä asia kaipaisi eniten korjausta Etelä-Savossa...69 Liite: Avoimet vastukset Tutkimuslomake , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

3 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 1. Johdanto 1.1 Tutkimuksen toteutus Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Etelä-Savon maakuntaliiton toimeksiannosta. 1.2 Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Etelä-Savon maakunnan imagoa ja tunnettuutta. Tarkoituksena oli selvittää erityisesti maakunnan asukkaiden ja suuren yleisön mielikuvat maakunnasta, sekä vertailla, kuinka imago ja tunnettuus on kehittynyt vuoden 2008 tutkimuksesta. 1.3 Tutkimuksen kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat neljä eri maantieteellistä kokonaisuutta. 1. Etelä-Savon maakunnan asukkaat. 2. Pääkaupunkiseudun asukkaat (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen). 3. Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen asukkaat. (Raportissa käytetään nimitystä ympärysmaakunnat). 4. Kymenlaakson, Pirkanmaan, Itä-Uudenmaan ja muun Uudenmaan (Pääkaupunkiseutu pois lukien) asukkaat. (Raportissa käytetään nimitystä muu Etelä-Suomi). Tutkimuksen kohderyhmään kuuluivat vuotiaat suomalaiset, yllämainituilta seuduilta. Henkilöiden otos muodostettiin vuotiaista suomalaisista ositetulla satunnaisotannalla väestörekisterijärjestelmästä. Tutkimus tehtiin tietokoneavusteisina puhelinhaastatteluina Taloustutkimus Oy:n puhelinhaastattelukeskuksessa. Yhden haastattelun kesto oli keskimäärin 13,24 minuuttia , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

4 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 702 henkilöä seuraavalla jakaumalla: -Etelä-Savosta 301 henkilöä, joista Mikkelin seudulta 154 henkilöä Savonlinnan seudulta 73 henkilöä Pieksämäen seudulta 70 henkilöä -Pääkaupunkiseudulta 200 henkilöä (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen). -Ympärysmaakunnista 100 henkilöä (Pohjois-Savo, Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi ja Päijät-Häme). (Raportissa käytetään nimitystä ympärysmaakunnat). y -Muualta Etelä-Suomesta 100 henkilöä (Kymenlaakso, Pirkanmaa, Itä-Uusimaa ja muu Uusimaa). (Raportissa käytetään nimitystä muu Etelä-Suomi). 1.4 Haastatteluajankohta ja haastattelijat Tutkimuksen tekemiseen osallistui 28 Taloustutkimus Oy:n haastattelijaa välisenä aikana , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

5 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 1.5 Aineiston rakenne n=702 n=702 Sukupuoli Ammattiryhmä Nainen 47 Työväestö/työntekijä 24 Mies 53 Alempi toimihenkilö 9 Ylempi toimihenkilö 12 Ikä Maatilayrittäjä vuotta 22 Muu yrittäjä vuotta 23 Opiskelija vuotta 32 Eläkeläinen tai yli 23 Kotiäiti/koti-isä 1 Muu 3 Alue Etelä-Savo 43 - Mikkelin seutu 22 - Savonlinna 10 - Pieksämäen seutu 10 Pääkaupunkiseutu 29 Ympärysmaakunnat 14 Muu Etelä-Suomi , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

6 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 1.6 Katoanalyysi Perusotos n= 4900 =100 Käytetty otos Saatu haastattelu Kieltäytyi Ei vastattu Väärä puhelinnumero , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

7 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2. Yhteenveto tuloksista Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Etelä-Savon maakunnan imagoa ja tunnettuutta maakunnan asukkaiden ja suuren yleisön keskuudessa. Raportissa on verrattu tuloksia aikaisempaan, vuonna 2008 tehtyyn tutkimukseen. Etelä-Savosta tuli suurimmalle osalle vastaajista ensimmäisenä mieleen Mikkeli. Näin oli myös vuonna Etelä-Savon maakunta arvioitiin itii kokonaisuudessaan k kiitettävällä ttä ällä arvosanalla. Eri aihepiireistä ii i parhaimmat arvosanat annettiin maakunnalle matkailun- ja vapaa-ajan kohteena. Huonoimmat arviot annettiin työ- ja toimeentulomahdollisuuksista. Tulokset olivat samansuuntaiset edellisessä tutkimuksessa. Vastaajat kokivat myös, että maakuntaa parhaiten kuvaava käsite on matkailun ja vapaa-ajan maakunta, kuten vuonna Etelä-Savon brändi Saimaan maakuntana koettiin hyväksi. Tätä mieltä oli lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta. Etelä-Savon vahvuudet olivat vastaajien mielestä puhdas ja kaunis luonto, sekä maisemat. Matkailu/lomakohteet sekä mökkialueet mainittiin nyt useammin kuin edelliskerralla. Maakunnan heikkouksiksi arvioitiin syrjäisä, kaukainen sijainti ja huonot liikenneyhteydet, sekä työttömyys ja työpaikkojen vähyys. Maakunnan kulttuuritapahtumista i t eniten mainintoja i sai Savonlinnan oopperajuhlat. Muut tapahtumat t tunnettiin ttii selkeästi huonommin. Muualla kuin Etelä-Savossa asuvista kolmannes voisi ajatella muuttavansa Etelä-Savoon. Näin oli myös vuonna He, jotka sinne olisivat valmiita muuttamaan, mainitsivat syiksi rauhallisuus ja luonto ja jos saisi työpaikan. Rauhallisuus ja luonto mainittiin nyt useammin, kuin vuonna Suurin osa eteläsavolaisista ei ole harkinnut poismuuttoa kotipaikkakunnaltaan. He, jotka muuttoa ovat ajatelleet, mainitsivat suurimmaksi syyksi mahdollisen työn toisaalla. Tässä asiassa ei ole tapahtunut muutosta vuoteen 2008 verrattuna. Maakunta kiinnostaa sen sijaan vapaa-ajan asuinpaikkana. Noin puolet muualla kuin Etelä-Savossa asuvista voisivat harkita vapaa-ajan asunnon hankintaa Etelä-Savosta. Maakunta kiinnostaa erityisesti Saimaan ja vesistöjen takia , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

8 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus Venäläisten lomailuun maakunnassa suhtauduttiin melko myönteisesti, mutta heidän lisääntyneeseen lomakiinteistöjen hankintaan hieman kielteisemmin. Näin oli myös vuonna Nyt venäläisten lomakiinteistöjen hankintaan suhtaudutaan kielteisemmin kuin vuonna Kysyttäessä eteläsavolaisilta mihin alueelliseen kokonaisuuteen he samaistuvat, Etelä-Savon vastaajista kokivat olevansa joko savolaisia tai eteläsavolaisia. Vuoteen 2008 verrattuna nyt hieman harvempi kokee olevansa savolainen. Eteläsavolaisista lähes puolet osasi mainita Etelä-Savon maakuntajohtajan Matti Viialaisen nimeltä. Maakuntajohtaja tunnetaan nyt selvästi paremmin kuin vuonna 2008, jolloin lähes kaksi viidestä osasi mainita hänet nimeltä. Maakuntajohtajan työ arvioitiin myös kouluarvosanalla Eteläsavolaiset antoivat arvosanaksi 7,40, joka on suunnilleen sama kuin Vastaajia pyydettiin arvioimaan i Etelä-Savon maantieteellinen t sijainti i kysymällä Mikkelin ja Helsingin i välinen etäisyys ja Mikkelin ja Pietarin välinen matka-aika nopeimmalla junayhteydellä. Suurin osa vastaajista, yli puolet arveli, että henkilöautolla ajaa Helsingistä Mikkeliin 2,5-3 tunnissa. Arviot matka-ajasta Mikkelin ja Pietarin välillä vaihtelivat paljon. Kaikista vastaajista kolmannes arveli matka-ajaksi viisi tuntia tai enemmän. Lähes yhtä moni arveli junamatkan kestävän alle kolme ja puoli tuntia. Tämän vuoden tutkimuksessa kysyttiin mielipiteitä lähitulevaisuuden kuntaliitoksista, uuden sairaanhoitopiirin mahdollisesta muodostamisesta, maakuntakaavan kauppakeskusmerkinnän päätöksestä ja kuinka saimaannorppaa tulisi suojella. Etelä-Savon asukkaista puolet kokivat, ettei kuntaliitoksia tarvitaan lisää. Yhteiseen, kolmen maakunnan muodostamaan sairaanhoitopiirin suhtauduttiin kielteisesti. Lähes 60 prosenttia Etelä-Savossa ja ympäryskunnissa asuvista ei pitänyt hanketta hyvänä. Ympäristöministeriö hylkäsi Etelä-Savon maakuntakaavasta neljä kauppakeskusmerkintää. Reilusti yli puolet Etelä- Savossa asuvista kokivat päätöksen vääräksi. Saimaannorpan suojelu tulisi kaikkien tutkimukseen osallistuneiden mielestä hoitaa sopimalla paikallisten ihmisten kanssa. Tätä mieltä oli hieman yli kaksi kolmesta vastaajasta , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

9 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 3. Spontaani mielikuva Etelä-Savon maakunnasta 3.1 Mikä sana tai asia tulee ensimmäisenä mieleenne Etelä-Savon maakunnasta Kuten edellisessä tutkimuksessa vuonna 2008 yksittäisistä asioista useimmiten ensimmäisenä vastaajille tuli mieleen Mikkeli. Seuraavaksi eniten mainintoja sai Järvet ja järvimaisema, kuten myös edelliskerralla. Edelliskerralla muualla kuin Etelä-Savossa asuvista 25 ei osannut sanoa mitään asiaa tai sanaa, joka viittaisi Etelä-Savoon. Nyt heidän osuus on pienentynyt 20 prosenttiin vastaajista. 3.2 Mitä Etelä-Savon kaupunkeja ja kuntia tiedetään nimeltä Mikkeli on Etelä-Savon parhaiten tunnettu kaupunki. Mikkeli mainitaan nyt useammin, kuin edellisessä tutkimuksessa. Savonlinna tunnettiin toiseksi parhaiten ja nyt paremmin pääkaupunkilaisten ja ympärysmaakuntalaisten keskuudessa kuin aikaisemmin. Etelä-Savon kaupunkeja osattiin nyt mainita hieman useammin kuin edelliskerralla, tosin edelleen 37 prosenttia muualla Etelä-Suomessa asuvista ei osannut mainita yhtään kaupunkia nimeltä. Edelliskerralla tietämättömien osuus muualla Etelä-Suomessa oli 42 prosenttia. 33V 3.3 Vastaajan suhde Etelä-Savoon läs Suurin osa muualla kuin Etelä-Savossa asuvista vastasivat, että he tuntevat Etelä-Savon koska ovat joskus käyneet siellä. Näin oli myös edellisessä tutkimuksessa. Edelliskertaan verrattuna useampi mainitsi nyt, ettei heillä ole mitään suhdetta Etelä-Savoon , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

10 Mikä sana tai asia tulee ensimmäisenä mieleen Etelä-Savon maakunnasta 1/2 Mikkeli 12 Ympärysmaakunnat (n=100) Muu Etelä-Suomi (n=100) 13 Järvet /järvimaisema Ympärysmaakunnat (n=100) Muu Etelä-Suomi (n=100) Koti /kotimaakunta /kotiseutu Ympärysmaakunnat (n=100) Muu Etelä-Suomi (n=100) Ruoat/ kalakukko Ympärysmaakunnat (n=100) Muu Etelä-Suomi (n=100) Luonto Ympärysmaakunnat (n=100) 1 Muu Etelä-Suomi (n=100) 1 Savonlinna Ympärysmaakunnat (n=100) Muu Etelä-Suomi (n=100) n=vastanneet

11 Mikä sana tai asia tulee ensimmäisenä mieleen Etelä-Savon maakunnasta 2/2 n=vastanneet 2011 Muu Savon paikkakunta 3 7 Ympärysmaakunnat (n=100) 5 Muu Etelä-Suomi (n=100) 5 Saimaa 6 4 Ympärysmaakunnat (n=100) 2 Muu Etelä-Suomi (n=100) 0 Savolaisuus /savolaiset 1 6 Ympärysmaakunnat (n=100) 3 Muu Etelä-Suomi (n=100) 8 Mökki /kesämokki /lomanvietto 2 6 Ympärysmaakunnat (n=100) 1 Muu Etelä-Suomi (n=100) 2 Ei osaa sanoa Ympärysmaakunnat (n=100) Muu Etelä-Suomi (n=100)

12 Mikä sana tai asia tulee ensimmäisenä mieleen Etelä-Savon maakunnasta n=asuu Etelä-Savossa Mikkeli Mikkelin seutu (n=154) 13 Savonlinna (n=73) 5 Pieksämäen seutu (n=70) 17 Järvet /järvimaisema Mikkelin seutu (n=154) 14 Savonlinna (n=73) 8 Pieksämäen seutu (n=70) 11 Koti /kotimaakunta k t /kotiseutu t Mikkelin seutu (n=154) 13 Savonlinna (n=73) 16 Pieksämäen seutu (n=70) 11 Luonto Mikkelin seutu (n=154) 10 Savonlinna (n=73) Pieksämäen seutu (n=70) 8 7 Saimaa Mikkelin seutu (n=154) 8 Savonlinna (n=73) 7 Pieksämäen seutu (n=70) 3 Savonlinna Mikkelin seutu (n=154) Savonlinna (n=73) 12 Pieksämäen seutu (n=70) Ruoat/ kalakukko Mikkelin seutu (n=154) 1 Savonlinna (n=73) 4 Pieksämäen seutu (n=70) 0

13 Mitä Etelä-Savon kaupunkeja ja kuntia muistaa nimeltä 1/2 n=vastanneet 2011 Mikkeli Ympärysmaakunnat (n=101) Muu Etelä-Suomi (n=100) 52 Savonlinna 35 Ympärysmaakunnat (n=101) 31 Muu Etelä-Suomi (n=100) 27 Juva Ympärysmaakunnat (n=101) 22 Muu Etelä-Suomi (n=100) 9 Pieksämäki Ympärysmaakunnat (n=101) 15 Muu Etelä-Suomi (n=100) 7 Mäntyharju Ympärysmaakunnat (n=101) 10 Muu Etelä-Suomi (n=100) 8 Puumala Ympärysmaakunnat (n=101) 11 Muu Etelä-Suomi (n=100)

14 Mitä Etelä-Savon kaupunkeja ja kuntia muistaa nimeltä 2/2 n=vastanneet 2011 Ristiina Ympärysmaakunnat (n=101) 7 Muu Etelä-Suomi (n=100) 9 Hirvensalmi 27 7 Ympärysmaakunnat (n=101) Muu Etelä-Suomi (n=100) 4 1 Kangasniemi 24 5 Ympärysmaakunnat (n=101) 10 Muu Etelä-Suomi (n=100) 1 Sulkava 21 9 Ympärysmaakunnat (n=101) 3 Muu Etelä-Suomi (n=100) 2 Ei osaa sanoa 1 22 Ympärysmaakunnat (n=101) 21 Muu Etelä-Suomi (n=100)

15 Asun siellä 0 Ympärysmaakunnat (n=101) 0 Muu Etelä-Suomi (n=100) 0 Olen syntynyt tai asunut siellä 6 7 Ympärysmaakunnat (n=101) 10 Muu Etelä-Suomi (n=100) 4 Olen käynyt siellä joskus 0 Ympärysmaakunnat (n=101) Muu Etelä-Suomi (n=100) Ei ole Etelä-Savoon mitään suhdetta 1 Ympärysmaakunnat (n=101) Muu Etelä-Suomi (n=100) Lomaillut tai viettänyt vapaa-aikaa siellä 0 Ympärysmaakunnat (n=101) 12 Muu Etelä-Suomi (n=100) Siellä on oma tai perheen vapaa-ajan asunto 0 8 Ympärysmaakunnat (n=101) 6 Muu Etelä-Suomi (n=100) 3 Ei osaa sanoa 0 1 Ympärysmaakunnat (n=101) 1 Muu Etelä-Suomi (n=100) 1 Kuvaa parhaiten suhdetta Etelä-Savoon n=vastanneet

16 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 4. Mielikuva Etelä-Savosta 4.1 Arviot Etelä-Savon maakunnasta Vastaajilta kysyttiin mielikuva 11 eri osatekijästä asteikolla 5-1, jossa 5=erittäin hyvä ja 1= erittäin huono. Osatekijät olivat: - Maakunta kokonaisuudessaan, - henkinen ilmapiiri, - asuinolosuhteet, - tulevaisuudennäkymät, - työ- ja toimeentulomahdollisuudet, - sosiaali- ja terveyspalvelut, - ostosmahdollisuudet, - liikenneyhteydet ja - yritysten sijaintipaikka, - koulutuspalvelut. - maakunta matkailun ja vapaa-ajan ajan vieton kohteena, Maakunta kokonaisuudessaan saa kiitettävän arvion. Parhaimman arvion antoivat eteläsavolaiset itse (KA 3,74), joka on hieman parempi, kuin edellisessä tutkimuksessa (KA 3,60). Heikoimman arvion antoivat ympärysmaakunnissa y asuvat, 3,40,, joka on hieman edelliskertaa heikompi (v 2008 KA 3,57). Kaikista osatekijöistä parhaat arviot annettiin maakunnalle matkailun ja vapaa-ajan vieton kohteena. Kaikki muut paitsi eteläsavolaiset antoivat kuitenkin tästä hieman huonomman arvion kuin edellisessä tutkimuksessa. Parhaimman arvion antoivat aikuistaloudessa asuvat henkilöt ja yli 65-vuotiaat. Useimmista osatekijöistä annettiin nyt hieman huonoimmat arviot kuin aikaisemmin. Erityisesti henkinen ilmapiiri arvioitiin kaikkien mukaan aikaisempaa hieman heikommaksi. Heikoin arvio annettiin työ- ja toimeentulomahdollisuuksista (KA 2,78) , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

17 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 4.1 Arviot Etelä-Savon maakunnasta Asuinolosuhteesta muualla Etelä-Suomessa asuvat (KA 3,37) antoivat selvästi alemman arvion kuin Etelä- Savossa asuvat vastaajat (KA 3,74). Ympärysmaakunnat ja muualla Etelä-Suomessa asuvat antoivat nyt hieman heikoimmat arviot kuin viime kerralla. Pääkaupunkiseudulla asuvat (KA 2,53) antoivat työ- ja toimeentulomahdollisuuksista heikommat arviot kuin keskimäärin muut. Parhaimman arvion työ- ja toimeentulomahdollisuuksista antoivat Etelä-Savossa asuvat henkilöt (KA 3,00). Työ- ja toimeentulomahdollisuudet arvioidaan nyt heikommaksi kuin edellisellä kerralla. Ostosmahdollisuuksia pidettiin Etelä-Savossa asuvien mielestä hyvinä (KA 3,64), Pääkaupunkiseudulla asuvat antoivat tästäkin muita huonommat arviot (KA 3,03). Näin oli myös edellisellä kerralla. Muualla Etelä-Suomessa asuvat antoivat tästä viimekertaista hieman heikommat arviot, muut samansuuntaiset arviot kuin edelliskerralla. Etelä-Savon maakuntaa pidettiin keskinkertaisena yritysten sijaintipaikkana. Etelä-Savon asukkaat (KA 3,37) antoivat tässäkin osatekijässä muualla asuvia (KA 2,95) paremmat arviot. Muilla asuinpaikoilla mielipide on pysynyt suunnilleen samana, pääkaupunkiseudulla hieman heikentynyt. Etelä-Savossa asuvat arvioivat henkisen ilmapiirin paremmaksi kuin Etelä-Savossa itse asuvat. Näin oli myös edellisellä kerralla. Arviot tästä osatekijästä ovat nyt hieman huonommat kuin vuonna Huonoimman arvion antoivat Mikkelin seudulla asuvat vastaajat (KA 3,36). Muualla Etelä-Suomessa asuvat antoivat parhaat arviot henkisestä ilmapiiristä (KA 3,60). Parhaimman arvion henkisestä ilmapiiristä antoivat yli 65-vuotiaat vastaajat. Tulevaisuudennäkymät koettiin melko valoisana, tosin hieman heikompana kuin vuonna Etelä-Savon asukkaiden keskuudessa keskiarvo oli 3,31. Ikäryhmittäin tarkasteltuna tulevaisuudennäkymät olivat valoisimmat yli 65-vuotiaiden mielestä. Nuorin ikäryhmä,18-34-vuotiaat, kokivat tulevaisuudennäkymät muita heikommaksi. Sosiaali- ja terveyspalveluista parhaimmat arviot antoivat Mikkelin seudun asukkaat (KA 3,23) ja huonoimmat Pieksämäen seudun asukkaat (KA 3,11). Vuoteen 2008 verrattuna Mikkelissä annettiin nyt paremmat arviot kuin aikaisemmin. i i , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

18 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus Liikenneyhteyksistä annettiin parhaat arviot Pieksämäen seudulla (KA 3,44). Huonoimmat arviot antoivat sen sijaan Savonlinnan seudun asukkaat (KA 2,86). Näin oli myös vuonna Koulutuspalveluista heikoimmat arviot tulivat pääkaupunkiseudun vastaajilta (KA 3,02). Etelä-Savon maakunnassa sen sijaan koetaan koulutuspalvelut hyviksi (KA 3,54). Vuoteen 2008 verrattuna koulutuspalvelut arvioitiin hyvin samalla lailla, paitsi ympärysmaakunnissa arviot laskivat jonkin verran. SYITÄ hyvään mielikuvaan asuinolosuhteista oli luonnonläheisyys ja kauneus, joka mainittiin nyt useammin kuin viime kerralla. Aikaisempaa harvemmin mainittiin ystävät, sukulaiset, että on itse asunut siellä tai käynyt siellä. Tosin tämä syy mainittiin edelleen toiseksi useimmin. Aikaisempaa useammin mainittiin myös asuntojen ja tonttien saatavuus, sekä tilan tuntu. SYITÄ hyvään mielikuvaan työ- ja toimeentulomahdollisuuksista kumpusi edelliskerran tavoin eteläsavolaisten keskuudessa omasta kokemuksesta ja, että työtä löytyy ihan hyvin. Viime kertaa useammin mainittiin venäjän läheisyys, matkailu ja uudet mahdollisuudet. Muualla kuin Etelä-Savossa asuvien vastauksien jaottelu pienempiin taustaryhmiin ei pienen vastaajamäärän takia ole luotettavaa. SYITÄ huonoon mielikuvaan työ- ja toimeentulomahdollisuuksista on edelleen, että työttömyys on korkea ja ettei työpaikkoja ole. Tämä nostettiin esiin useammin kuin vuonna 2008 tehdyssä tutkimuksessa , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

19 Mielikuva Etelä-Savosta /3 Etelä-Savo n=301, Pääkaupunkiseutu n=200, Ympäristömaakunnat n=101, Muu-Etelä-Suomi n=100 5) Erittäin hyvä 4) Hyvä 3) Ei hyvä eikä huono Ei osaa sanoa 2) Huono 1) Erittäin huono Keskiarvo 1-5 Maakunta kokonaisuudessaan Etelä-Savo ,74 Pääkapunkiseutu ,52 Ympärysmaakunnat ,40 Muu Etelä-Suomi ,37 Asuinolosuhteet Etelä-Savo ,97 Pääkapunkiseutu ,43 Ympärysmaakunnat ,39 Muu Etelä-Suomi ,35 Liikenneyhteydet Etelä-Savo ,18 Pääkapunkiseutu ,01 Ympärysmaakunnat ,35 Muu Etelä-Suomi ,18 Työ- ja toimeentulomahdollisuudet Etelä-Savo ,00 Pääkapunkiseutu ,53 Ympärysmaakunnat ,85 Muu Etelä-Suomi ,74

20 Mielikuva Etelä-Savosta /3 Etelä-Savo n=301, Pääkaupunkiseutu n=200, Ympäristömaakunnat n=101, Muu-Etelä-Suomi n=100 5) Erittäin hyvä 4) Hyvä 3) Ei hyvä eikä huono Ei osaa sanoa 2) Huono 1) Erittäin huono Keskiarvo 1-5 Ostosmahdollisuudet Etelä-Savo ,64 Pääkapunkiseutu ,03 Ympärysmaakunnat ,35 Muu Etelä-Suomi ,16 Yritysten sijaintipaikka Etelä-Savo ,37 Pääkapunkiseutu ,78 Ympärysmaakunnat ,17 Muu Etelä-Suomi ,89 Maakunta matkailun ja vapaa-ajan vieton kohteena Etelä-Savo ,96 Pääkapunkiseutu ,05 Ympärysmaakunnat ,87 Muu Etelä-Suomi ,97 Tulevaisuudennäkymät ät Etelä-Savo ,31 Pääkapunkiseutu ,21 Ympärysmaakunnat ,26 Muu Etelä-Suomi ,20

21 Mielikuva Etelä-Savosta /3 Etelä-Savo n=301, Pääkaupunkiseutu n=200, Ympäristömaakunnat n=101, Muu-Etelä-Suomi n=100 5) Erittäin hyvä 4) Hyvä 3) Ei hyvä eikä huono Ei osaa sanoa 2) Huono 1) Erittäin huono Keskiarvo 1-5 Sosiaali- ja terveyspalvelut Etelä-Savo Pääkapunkiseutu Ympärysmaakunnat Muu Etelä-Suomi ,18 3, ,02 3,04 Koulutuspalvelut Etelä-Savo ,54 Pääkapunkiseutu Ympärysmaakunnat ,02 3,13 Muu Etelä-Suomi ,15 Henkinen ilmapiiri Etelä-Savo ,42 Pääkapunkiseutu ,49 Ympärysmaakunnat Muu Etelä-Suomi ,53 3,60

22 Mielikuva Etelä-Savosta, vertailu 1/2 n=vastanneet 2011 Maakunta kokonaisuudessaan 3,74 3,52 Ympärysmaakunnat (n=100) 3,40 Muu Etelä-Suomi (n=100) 3,37 Asuinolosuhteet 3,43 Ympärysmaakunnat (n=100) 3,39 Muu Etelä-Suomi (n=100) 3,35 Liikenneyhteydet 3,18 3,01 Ympärysmaakunnat (n=100) 3,35 Muu Etelä-Suomi (n=100) 3,18 Työ- ja toimeentulomahdollisuudet 3,00 2,53 Ympärysmaakunnat (n=100) 2,85 Muu Etelä-Suomi (n=100) 2,74 Ostosmahdollisuudet 3,64 3,03 Ympärysmaakunnat (n=100) 3,35 Muu Etelä-Suomi (n=100) 3,16 Yritysten sijaintipaikka 3,37 2,78 Ympärysmaakunnat (n=100) 3,17 Muu Etelä-Suomi (n=100) 2,89 3, Keskiarvo 1-5, (1=erittäin huono, 5= erittäin hyvä)

23 Mielikuva Etelä-Savosta, vertailu 2/2 n=vastanneet 2011 Maakunta matkailun ja vapaa-ajan vieton kohteena 3,96 4,05 Ympärysmaakunnat (n=100) 3,87 Muu Etelä-Suomi (n=100) 3,97 Tulevaisuudennäkymät 3,31 3,21 Ympärysmaakunnat (n=100) 3,26 Muu Etelä-Suomi (n=100) 3,20 Sosiaali- ja terveyspalvelut 3,18 3,04 Ympärysmaakunnat (n=100) 3,02 Muu Etelä-Suomi (n=100) 3,04 Koulutuspalvelut 3,54 3,02 Ympärysmaakunnat (n=100) 3,13 Muu Etelä-Suomi (n=100) 3,15 Henkinen ilmapiiri 3,42 3,49 Ympärysmaakunnat (n=100) 3,53 Muu Etelä-Suomi (n=100) 3, Keskiarvo 1-5, (1=erittäin huono, 5= erittäin hyvä)

24 Mielikuva Etelä-Savosta eteläsavolaisten mielestä, vertailu 1/2 n=vastanneet 2011 Maakunta kokonaisuudessaan Mikkelin seutu (n=154) 3,75 Savonlinna (n=73) 3,81 Pieksämäen seutu (n=70) 3,66 Asuinolosuhteet Mikkelin seutu (n=154) 3,97 Savonlinna (n=73) 4,01 Pieksämäen seutu (n=70) 3,91 Liikenneyhteydet Mikkelin seutu (n=154) 3,22 Savonlinna (n=73) 2,86 Pieksämäen seutu (n=70) 3,44 Työ- ja toimeentulomahdollisuudet Mikkelin seutu (n=154) 3,08 Savonlinna (n=73) 2,87 Pieksämäen seutu (n=70) 3,01 Ostosmahdollisuudet Mikkelin seutu (n=154) Savonlinna (n=73) 3,53 Pieksämäen seutu (n=70) 3,33 Yritysten sijaintipaikka Mikkelin seutu (n=154) 3,41 Savonlinna (n=73) 3,32 Pieksämäen seutu (n=70) 3,31 3, Keskiarvo 1-5, (1=erittäin huono, 5= erittäin hyvä)

25 Maakunta matkailun ja vapaa-ajan vieton kohteena Mikkelin seutu (n=154) Savonlinna (n=73) Pieksämäen seutu (n=70) Tulevaisuudennäkymät Mikkelin seutu (n=154) Mielikuva Etelä-Savosta eteläsavolaitsen mielestä, vertailu 2/2 n=vastanneet ,33 3,64 3,93 4,33 Savonlinna (n=73) 3,40 Pieksämäen seutu (n=70) 3,19 Sosiaali- ja terveyspalvelut Mikkelin seutu (n=154) 323 3,23 Savonlinna (n=73) 3,18 Pieksämäen seutu (n=70) 3,11 Koulutuspalvelut Mikkelin seutu (n=154) 3,62 Savonlinna (n=73) 3,56 Pieksämäen seutu (n=70) 3,38 Henkinen ilmapiiri Mikkelin seutu (n=154) 3,36 Savonlinna (n=73) 3,52 Pieksämäen seutu (n=70) 3, Keskiarvo 1-5, (1=erittäin huono, 5= erittäin hyvä)

26 Miksi on hyvä mielikuva Etelä-Savon asuinolosuhteista 1/2 Asun itse täällä /asunut siellä Etelä-Savo (n=299) Pääkaupunkiseutu (n=174) 5 Ympärysmaakunnat (n=88) 6 Muu Etelä-Suomi (n=89) 0 Luonnonläheisyys /kaunista Etelä-Savo (n=299) 18 Pääkaupunkiseutu (n=174) 11 Ympärysmaakunnat (n=88) 17 Muu Etelä-Suomi (n=89) 12 Asuntoja /tontteja on /tilaa on Etelä-Savo (n=299) 11 Pääkaupunkiseutu (n=174) 10 Ympärysmaakunnat (n=88) 8 Muu Etelä-Suomi (n=89) Sukulaisia /ystäviä asuu/ 4 asunut siellä /itse käynyt siellä Etelä-Savo (n=299) 0 Pääkaupunkiseutu (n=174) 11 Ympärysmaakunnat (n=88) 15 Muu Etelä-Suomi (n=89) 17 Rauhallinen / rento /turvallinen Etelä-Savo (n=299) 13 Pääkaupunkiseutu (n=174) 3 Ympärysmaakunnat (n=88) 3 Muu Etelä-Suomi (n=89) 2 Ihan hyvä paikka Etelä-Savo (n=299) 10 Pääkaupunkiseutu (n=174) 4 Ympärysmaakunnat (n=88) 3 Muu Etelä-Suomi (n=89) 7 n=on hyvä mielikuva Etelä-Savon asuinolosuhteista

27 Miksi on hyvä mielikuva Etelä-Savon asuinolosuhteista 2/2 n=on hyvä mielikuva Etelä-Savon asuinolosuhteista Ei ole omia kokemuksia /ei tunne aluetta Etelä-Savo (n=299) 1 Pääkaupunkiseutu (n=174) 9 Ympärysmaakunnat (n=88) 14 Muu Etelä-Suomi (n=89) 9 Yleinen mielikuva Etelä-Savo (n=299) 4 Pääkaupunkiseutu (n=174) 6 Ympärysmaakunnat (n=88) 3 Muu Etelä-Suomi (n=89) 9 Lehtitietojen /tiedotusvälineiden perusteella / mainoksista Etelä-Savo (n=299) 1 Pääkaupunkiseutu (n=174) Ympärysmaakunnat (n=88) Muu Etelä-Suomi (n=89) Syrjässä /kaukana Etelä-Savo (n=299) Pääkaupunkiseutu (n=174) Ympärysmaakunnat (n=88) Muu Etelä-Suomi (n=89) Ei osaa sanoa Etelä-Savo (n=299) Pääkaupunkiseutu (n=174) Ympärysmaakunnat (n=88) Muu Etelä-Suomi (n=89)

28 Miksi on hyvä mielikuva Etelä-Savon asuinolosuhteista n=asuu Etelä-Savossa ja on hyvä mielikuva Etelä-Savon asuinolosuhteista Asuu itse täällä/asunut siellä Mikkelin seutu (n=119) 31 Savonlinna (n=57) 39 Pieksämäken seutu (n=57) 21 Luonnonläheisyys/kaunista Mikkelin seutu (n=119) 17 Savonlinna (n=57) 26 Pieksämäken seutu (n=57) 26 Ihan hyvä paikka Mikkelin seutu (n=119) 14 Savonlinna (n=57) 9 Pieksämäken seutu (n=57) 12 Asuntoja/tontteja on/tilaa on Mikkelin seutu (n=119) Savonlinna (n=57) Pieksämäken seutu (n=57) 5 Rauhallinen / rento /turvallinen Mikkelin seutu (n=119) 12 Savonlinna (n=57) Pieksämäken seutu (n=57) 21 Oman kokemuksen perusteella 2008 Mikkelin seutu (n=119) 11 Savonlinna (n=57) 0 Pieksämäken seutu (n=57) 5

29 Miksi on hyvä mielikuva Etelä-Savon työ- ja toimeentulomahdollisuuksista n=asuu Etelä-Savossa ja on hyvä mielikuva Etelä-Savon työ- ja toimeentulomahdollisuuksista Oman kokemuksen perusteella Mikkelin seutu (n=45) Savonlinna (n=13) 15 Pieksämäen seutu (n=19) 21 Ihan hyvin on töitä Mikkelin seutu (n=45) 24 Savonlinna (n=13) Pieksämäen seutu (n=19) Olisi mahdollisuuksia / venäjän läheisyys /matkailu /maatalou Mikkelin seutu (n=45) 4 Savonlinna (n=13) 15 Pieksämäen seutu (n=19) 11 Asun itse täällä /asunut siellä Mikkelin seutu (n=45) 4 Savonlinna (n=13) 0 Pieksämäen seutu (n=19) Ei ole teollisuutta /suuryrityksiä / 0 yritystoiminnan vähyys Mikkelin seutu (n=45) 11 Savonlinna (n=13) 8 Pieksämäen seutu (n=19) 0 Ei juuri työpaikkoja /paljon työttömyyttä Mikkelin seutu (n=45) 2 Savonlinna (n=13) 8 Pieksämäen seutu (n=19) 11 Ei osaa sanoa Mikkelin seutu (n=45) 9 Savonlinna (n=13) 0 Pieksämäen seutu (n=19)

30 Miksi on huono mielikuva Etelä-Savon työ- ja toimeentulomahdollisuuksista Ei juuri työpaikkoja /paljon työttömyyttä Etelä-Savo (n=72) Pääkapunkiseutu (n=90) Ympärysmaakunnat (n=24) Muu Etelä-Suomi (n=34) Ei ole kovin vilkasta /ei kehity Etelä-Savo (n=72) Pääkapunkiseutu (n=90) Ympärysmaakunnat (n=24) Muu Etelä-Suomi (n=34) Oman kokemuksen perusteella Etelä-Savo (n=72) Ympärysmaakunnat (n=24) Muu Etelä-Suomi (n=34) Ei yrittäjäkeskeinen ilmapiiri/ sisäänpäinlämpiäväisyys Etelä-Savo (n=72) Pääkapunkiseutu (n=90) 0 Ympärysmaakunnat (n=24) 0 Muu Etelä-Suomi (n=34) 0 n=on huono mielikuva Etelä-Savon työ- ja toimeentulomahdollisuuksista 0 3 ( ) 10 Pääkapunkiseutu (n=90) Nuorille ei ole töitä Etelä-Savo (n=72) Pääkapunkiseutu (n=90) Ympärysmaakunnat (n=24) Muu Etelä-Suomi (n=34) Ei ole teollisuutta/ suuryrityksiä/ yritystoiminnan vähyys Etelä-Savo (n=72) Pääkapunkiseutu (n=90) Ympärysmaakunnat (n=24) Muu Etelä-Suomi (n=34) Väki vähenee/ pieniä kaupunkeja Etelä-Savo (n=72) Pääkapunkiseutu ki (n=90) 14 Ympärysmaakunnat (n=24) 13 6 Muu Etelä-Suomi (n=34) Lehtitietojen/ tiedotusvälineiden perusteella Etelä-Savo (n=72) Pääkapunkiseutu (n=90) Ympärysmaakunnat (n=24) Muu Etelä-Suomi (n=34)

31 Miksi huono mielikuva Etelä-Savon työ- ja toimeentulomahdollisuuksista n=asuu Etelä-Savossa ja on huono mielikuva Etelä-Savon työ- ja toimeentulomahdollisuuksista Ei juuri työpaikkoja/ paljon työttömyyttä Mikkelin seutu (n=35) 40 Savonlinna (n=20) 60 Pieksämäen seutu (n=16) 56 Ei ole kovin vilkasta/ ei kehity Mikkelin seutu (n=35) 17 Savonlinna (n=20) 0 Pieksämäen seutu (n=16) 13 Oman kokemuksen perusteella Mikkelin seutu (n=35) 11 Savonlinna (n=20) 10 Pieksämäen seutu (n=16) 6 Nuorille ei ole töitä Mikkelin seutu (n=35) 9 Savonlinna (n=20) 5 Pieksämäen seutu (n=16) 6 Ei ole teollisuutta/ suuryrityksiä/ yritystoiminnan vähyys Mikkelin seutu (n=35) 9 Savonlinna (n=20) 0 Pieksämäen seutu (n=16) 0 Ei yrittäjäkeskeinen ilmapiiri/ sisäänpäinlämpiävyys Mikkelin seutu (n=35) Savonlinna (n=20) 5 Pieksämäen seutu (n=16) Väki vähenee/ pieniä kaupunkeja Mikkelin seutu (n=35) Savonlinna (n=20) 0 Pieksämäen seutu (n=16)

32 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimustt t tki 4.2 Etelä-Savon vahvuudet ja heikkoudet, sekä brändi Etelä-Savon vahvuudet Vastaajia pyydettiin omin sanoin kertomaan, mitkä ovat Etelä-Savon vahvuudet ja heikkoudet. Selkeästi eniten mainintoja vahvuuksista sai puhdas ja kaunis luonto sekä maisemat. Nämä mainittiin eniten myös edellisessä tutkimuksessa. Matkailu/lomakohteet ja mökkialueet mainittiin toiseksi eniten, kuten myös edellisellä kerralla. Tämä mainittiin selvästi useammin kuin edellisellä kerralla. Lisäksi järvet/vesistö ja Saimaa saivat hieman enemmän mainintoja kuin edellisessä tutkimuksessa. Etelä-Savon heikkoudet Etelä-Savon heikkouksiksi arvioitiin syrjäisä, kaukainen sijainti ja huonot liikenneyhteydet. Tämän nosti esiin yhteensä 24 prosenttia kaikista vastaajista. Tämä mainittiin nyt selvästi useammin kuin edellisessä tutkimuksessa. Etelä-Savon heikkouksiksi mainitaan myös edelleen työttömyys ja työpaikkojen vähyys, kuten edellisellä kerralla. Pääkaupunkiseudulla tämä mainittiin nyt hieman harvemmin kuin aikaisemmin, muualla asuvat mainitsivat sen hieman useammin kuin aikaisemmin. Mikä käsite kuvaa Etelä-Savoa parhaiten Vastaajille annettiin 6 eri vaihtoehtoa, joista piti valita maakuntaa parhaiten kuvaava käsite. Suurin osa (68 ) vastaajista piti Etelä-Savoa matkailun ja vapaa-ajan maakuntana. Tämä mainittiin hieman useammin kuin vuonna Erityisesti näin koki pääkaupunkiseudulla asuvat (77 ). Etelä-Savo maa- ja metsätalousmaakuntana mainittiin nyt hieman useammin kuin vuonna Tutkimuksessa kysyttiin lisäksi jatkokysymyksenä perustelut niiltä vastaajilta, jotka olivat kokeneet maakunnan ensisijaisesti matkailu- ja vapaa ajan maakuntana, koulutusmaakuntana, kulttuurimaakuntana tai kaupan ja hyvien palvelujen maakuntana. Vastaukset löytyvät raportin lopusta liitteenä. Etelä-Savo ja sen brändi Tämän vuoden tutkimuksessa kysyttiin yy uutena kysymyksenä yy y onko Saimaan maakunta hyvä vai huono brändi Etelä-Savolle. Selkeä enemmistö kaikista vastaajista (86) koki, että juuri tämä oli hyvä brändi Etelä-Savolle. Alueittain tarkasteltuna vastauksissa ei juurikaan ollut eroavaisuuksia. Pääkaupunkiseudulla brändi koettiin muita myönteisimpänä. Siellä asuvista 89 prosenttia koki brändin hyväksi , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

33 Etelä-Savon maakunnan vahvuudet n=vastanneet 2011 Puhdas/kaunis luonto, maisemat 31 Ympärysmaakunnat (n=101) 8 Muu Etelä-Suomi (n=100) 14 Matkailu /lomakohteet / mökkialueet Ympärysmaakunnat (n=101) 27 Muu Etelä-Suomi (n=100) 21 Järvet /vesistö /Saimaa Ympärysmaakunnat (n=101) 12 Muu Etelä-Suomi (n=100) 13 Sijainti /Keskeinen sijainti / hyvät liikenneyhteydet 13 9 Ympärysmaakunnat (n=101) 12 Muu Etelä-Suomi (n=100) 5 Seudun asukkaat Ympärysmaakunnat (n=101) 6 Muu Etelä-Suomi (n=100)

34 Etelä-Savon maakunnan vahvuudet eteläsavolaisten mielestä n=asuu Etelä-Savossa Puhdas luonto, maisemat, kaunis luonto Mikkelin seutu (n=154) Savonlinna (n=73) Pieksämäen seutu (n=70) Matkailu /lomakohteet /mökkialueet Mikkelin seutu (n=154) 28 Savonlinna (n=73) Pieksämäen seutu (n=70) 26 Järvet /vesistö /Saimaa Mikkelin seutu (n=154) 16 Savonlinna (n=73) 22 Pieksämäen seutu (n=70) 19 Sijainti/ keskeinen sijainti/ hyvät liikenneyhteydet Mikkelin seutu (n=154) 16 Savonlinna (n=73) Pieksämäen seutu (n=70) 11 Vilkas elinkeinoelämä Mikkelin seutu (n=154) 10 Savonlinna (n=73) 3 Pieksämäen seutu (n=70) 7 Seudun asukkaat Mikkelin seutu (n=154) 9 Savonlinna (n=73) 15 Pieksämäen seutu (n=70)

35 Työttömyys ja työpaikkojen vähyys Ympärysmaakunnat (n=101) 11 Muu Etelä-Suomi (n=100) Syrjäisä, kaukana, 18 huonot liikenneyhteydet 21 Ympärysmaakunnat (n=101) 16 Muu Etelä-Suomi (n=100) Sisäänpäinlämpiäväisyys, kuppikuntaisuus 10 2 Ympärysmaakunnat (n=101) 1 Muu Etelä-Suomi (n=100) 1 Palvelujen puute 10 7 Ympärysmaakunnat (n=101) 3 Muu Etelä-Suomi (n=100) 2 Väki vähenee/ muuttotappioalue 7 7 Ympärysmaakunnat (n=101) 7 Muu Etelä-Suomi (n=100) 4 Ei teollisuutta / suuryrityksiä 6 2 Ympärysmaakunnat (n=101) 3 Muu Etelä-Suomi (n=100) 1 Etelä-Savon maakunnan heikkoudet n=vastanneet

36 Etelä-Savon maakunnan heikkoudet eteläsavolaisten mielestä n=asuu Etelä-Savossa Työttömyys ja työpaikkojen vähyys Mikkelin seutu (n=154) 18 Savonlinna (n=73) Pieksämäen seutu (n=70) 23 Syrjässä, kaukana, huonot liikenneyhteydet Mikkelin seutu (n=154) 20 Savonlinna (n=73) Pieksämäki (n=36) 10 Sisäänpäin lämpiäväisyys, kuppikuntaisuus Mikkelin seutu (n=154) 12 Savonlinna (n=73) 8 Pieksämäen seutu (n=70) 9 Asenteet Mikkelin seutu (n=154) 8 Savonlinna (n=73) 1 Pieksämäen seutu (n=70) 3 Palvelujen puute Mikkelin seutu (n=154) 7 Savonlinna (n=73) 14 Pieksämäen seutu (n=70) 10 Yrittäjyyden /innovaatioiden puute /ei yritysystävällinen Mikkelin seutu (n=154) 6 Savonlinna (n=73) 3 Pieksämäen seutu (n=70)

37 Mikä käsite kuvaa parhaiten Etelä-Savon maakuntaa n=vastanneet 2011 Matkailun ja vapaa-ajan maakunta Ympärysmaakunnat (n=101) 64 Muu Etelä-Suomi (n=100) 72 Maa- ja metsätalousmaakunta Ympärysmaakunnat (n=101) 25 Muu Etelä-Suomi (n=100) 13 Kaupan ja hyvien palvelujen maakunta 7 1 Ympärysmaakunnat (n=101) 3 Muu Etelä-Suomi (n=100) 0 Koulutusmaakunta 1 6 Ympärysmaakunnat (n=101) Muu Etelä-Suomi (n=100) Kulttuurimaakunta Ympärysmaakunnat (n=101) 3 Muu Etelä-Suomi (n=100) 6 Teollisuus- ja teknologiamaakunta Ympärysmaakunnat (n=101) Muu Etelä-Suomi (n=100) Ei osaa sanoa Ympärysmaakunnat (n=101) 0 Muu Etelä-Suomi (n=100) 7

38 Etelä-Savo haluaa profiloitua Saimaan maakuntana. Onko tämä mielestänne hyvä vai huono brändi? n=vastanneet 2011 Hyvä Ei osaa sanoa Huono Ympärysmaakunnat (n=100) Muu Etelä-Suomi (n=100) Mikkelin seutu (n=154) Savonlinna (n=73) Pieksämäen seutu (n=70)

39 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 5. Tapahtumat Etelä-Savossa, vapaa-ajan asuminen ja suhtautuminen venäläisiin 5.1 Tapahtumia Etelä-Savossa Kysyttäessä mitä tapahtumia Etelä-Savossa järjestetään, sai Savonlinnan oopperajuhlat selkeästi eniten mainintoja. i Yhteensä 42 prosenttia kaikista vastaajista t osasi mainita it tämän. ä Hieman suurempi joukko pääkaupunkiseudulla asuvista mainitsi Savonlinnan oopperajuhlat verrattuna vuoteen Seuraavaksi eniten mainintoja sai Sulkavan soudut (14 prosenttia kaikista vastaajista). Sulkavan soudut tunnettiin nyt pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Savossa paremmin kuin vuonna Mikkelin balettijuhlat tunnettiin nyt hieman huonommin kuin aikaisemmin, varsinkin eteläsavolaisten keskuudessa , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

40 Savonlinnan oopperajuhlat Ympärysmaakunnat (n=101) 32 Muu Etelä-Suomi (n=100) St. Michel -ravit/ Mikkelin ravit 19 4 Ympärysmaakunnat (n=101) 5 Muu Etelä-Suomi (n=100) 7 Sulkavan soudut Ympärysmaakunnat (n=101) 12 Muu Etelä-Suomi (n=100) 6 Mikkelin musiikkijuhlat 10 7 Ympärysmaakunnat (n=101) 3 Muu Etelä-Suomi (n=100) Savcor Ballet/ Mikkelin 4 balettijuhlat/ Ballet Mikkeli 8 4 Ympärysmaakunnat (n=101) 1 Muu Etelä-Suomi (n=100) Jurassic Rock/ Dinosaurock 0 (Mikkeli) 8 2 Ympärysmaakunnat (n=101) 3 Muu Etelä-Suomi (n=100) 0 Mitä tapahtumia järjestetään Etelä-Savossa 1/2 n=vastanneet

41 Mitä tapahtumia järjestetään Etelä-Savossa 2/2 n=vastanneet 2011 Savonlinnan balettijuhlat 6 2 Ympärysmaakunnat (n=101) 1 Muu Etelä-Suomi (n=100) 0 Retretin tapahtumat 4 7 Ympärysmaakunnat (n=101) 4 Muu Etelä-Suomi (n=100) Salmelan taidekeskus / 2 kulttuurikeskus 4 4 Ympärysmaakunnat (n=101) 2 Muu Etelä-Suomi (n=100) 1 Kangasniemen musiikkijuhlat Ympärysmaakunnat (n=101) Muu Etelä-Suomi (n=100) Ei osaa sanoa Ympärysmaakunnat (n=101) Muu Etelä-Suomi (n=100)

42 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 5.2 Vapaa-ajan asuminen Etelä-Savossa Voisiko harkita ostavansa vapaa-ajan asunnon Etelä-Savosta ja miksi? Vastaukset vapaa-ajan asunnon tai kakkosasunnon mahdollisesta hankinnasta Etelä-Savossa on pysynyt samansuuntaisena vuoden 2008 tutkimukseen verrattuna. Lähes puolet muualla kuin Etelä-Savossa asuvista (49) voisivat harkita vapaa-ajan asunnon hankkimista Etelä-Savosta. Erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvat kokivat asian myönteisesti (52). Syiksi myönteisesti suhtautuvat vastaajat mainitsivat Saimaan ja vesistöt, joka mainittiin nyt selkeästi useammin kuin vuonna Myös kauniit maisemat ja luonto mainittiin edelleen melko usein, tosin hieman harvemmin kuin vuonna Suhtautuminen venäläisiin Venäläisten vapaa-ajan viettoon maakunnassa suhtaudutaan kaiken kaikkiaan melko myönteisesti. Yli puolet, 52 prosenttia Etelä-Savon asukkaista suhtautui joko erittäin myönteisesti tai myönteisesti venäläisten lisääntyneeseen vapaa-ajan viettoon Etelä-Savossa. Myönteisimmin venäläisiin suhtaudutaan Savonlinnan seudulla ja kielteisimmin Pieksämäen seudulla. Erot ovat tosin hyvin pienet. Erot ovat myös pienet edelliseen tutkimukseen verrattuna. Ainoastaan Savonlinnalaiset suhtautuvat selkeästi myönteisemmin venäläisiin kuin aikaisemmin. Venäläisten lisääntyneeseen lomakiinteistöjen hankintoihin maakunnassa suhtaudutaan aikaisempaa kriittisemmin. Etelä-Savossa asuvista selkeästi yli puolet (56) suhtautuivat joko erittäin kielteisesti tai melko kielteisesti venäläisten lisääntyneeseen lomakiinteistöjen hankintaan maakunnassa. Suhtautuminen on muuttunut t kriittisemmäksi i erityisesti i ti Mikkelin seudulla , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

43 Voisiko harkita hankkivansa vapaa-ajan asunnon tai kakkosasunnon Etelä-Savosta n=vastanneet On jo vapaa-ajan asunto tai kakkosasunto Etelä-Savossa Kyllä voisi harkita Ei Pääkapunkiseutu (n=200) Ympärysmaakunnat (n=101) Muu Etelä-Suomi (n=100)

44 Miksi voisi harkita hankkivansa vapaa-ajan asunnon tai kakkosasunnon Etelä-Savosta n=voisi harkita hankkivansa vapaa-ajan ajan asunnon tai kakkosasunnon Etelä-Savosta Saimaa/vesistöt Etelä-Savo (n=107) 36 Pääkapunkiseutu (n=104) 29 Ympärysmaakunnat (n=47) 38 Muu Etelä-Suomi (n=53) 40 Kauniit maisemat/luonto Etelä-Savo (n=107) 27 Pääkapunkiseutu (n=104) 39 Ympärysmaakunnat (n=47) 38 Muu Etelä-Suomi (n=53) 32 Sijainti/hyvät liikenneyhteydet/ palvelut lähellä Etelä-Savo (n=107) 22 Pääkapunkiseutu (n=104) 20 Ympärysmaakunnat (n=47) 10 Muu Etelä-Suomi (n=53) 4 Kotiseutu/sukulaisia lähellä Etelä-Savo (n=107) 20 Pääkapunkiseutu (n=104) 5 Ympärysmaakunnat (n=47) 2 Muu Etelä-Suomi (n=53) 6 Puhdas luonto/puhtaat vedet Etelä-Savo (n=107) 9 Pääkapunkiseutu (n=104) 8 Ympärysmaakunnat (n=47) 10 Muu Etelä-Suomi (n=53)

45 Miten suhtautuu venäläisten lisääntyneeseen vapaa-ajan viettoon Etelä-Savossa 5) Erittäin myönteisesti 4) Melko myönteisesti n=asuu Etelä-Savossa 3) Ei myönteisesti eikä kielteisesti Ei osaa sanoa 2) Melko kielteisesti 1) Erittäin kielteisesti Keskiarvo 1-5 Etelä-Savo kaikki (n=301) Mikkelin seutu (n=154) Savonlinna (n=73) ,44 3,48 3,42 3,49 3, ,31 Pieksämäen seutu (n=70) ,33 Pieksämäki 2008 (n=54) Juva 2008 (n=49) , ,68

46 Miten suhtautuu venäläisten lisääntyneeseen lomakiinteistöjen hankintaan Etelä-Savossa 5) Erittäin myönteisesti Etelä-Savo kaikki (n=301) 4) Melko myönteisesti n=asuu Etelä-Savossa 3) Ei myönteisesti eikä kielteisesti Ei osaa sanoa 2) Melko kielteisesti 1) Erittäin kielteisesti Keskiarvo , Mikkelin seutu (n=154) Savonlinna (n=73) Pieksämäen seutu (n=70) ,79 2,37 2,73 2,75 2, ,43 Pieksämäki 2008 (n=54) ,89 Juvan seutu 2008 (n=49) ,13

47 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 6. Asuminen Etelä-Savossa 6.1 Samaistuminen eteläsavolaiseksi Vastaajilta kysyttiin mihin alueelliseen kokonaisuuteen he samaistuvat tai kokevat kuuluvansa. Lähes kolmannes (30) Etelä-Savon vastaajista koki olevansa eteläsavolaisia. Melkein yhtä suuri osa vastaajista koki olevansa savolaisia (28). Viimeksi tehtyyn tutkimukseen verrattuna muutos on ollut hyvin pieni, vain pari prosenttiyksikköä suuntaansa. Nyt hieman harvempi kokee olevansa savolainen ja hieman useampi eteläsavolainen. Mikkelin seudulla asuvat kokivat muita vahvemmin olevansa eteläsavolaisia (42). Näin oli myös vuonna Savonlinnan seudulla asuvat kokivat vahvimmin olevansa itäsuomalaisia (27) ja savolaisia (25). Edelliskertaan verrattuna savonlinnalaisista yhä harvempi kokee olevansa savolainen Muuttohalukkuus Etelä-Savoon ja Etelä-Savosta pois Muualla kuin Etelä-Savossa asuvilta kysyttiin voisivatko he ajatella muuttavansa Etelä-Savoon. Suurin osa vastaajista (70) ei voisi ajatella muuttavansa Etelä-Savoon. Näin oli myös vuoden 2008 tutkimuksessa. He, jotka Etelä-Savoon olisivat valmiita muuttamaan, mainitsivat syiksi rauhallisuus ja luonto ja jos saisi työpaikan. Rauhallisuus ja luonto mainittiin nyt selkeästi useammin, kuin vuoden 2008 tutkimuksessa, ja etenkin pääkaupunkiseudun vastaajien keskuudessa. Ikäryhmittäin tarkasteltuna työpaikan saanti olisi tärkein kriteeri nuorilla, vuotiailla (41). Sen sijaan rauhallisuus ja luonto korostui vuotiaiden keskuudessa. Suurin osa eteläsavolaisista ei ole harkinnut poismuuttoa kotipaikkakunnaltaan (70). Tulos on samansuuntainen kuin vuonna 2008, jolloin 74 prosenttia ilmoitti, etteivät ole harkinneet poismuuttoa Etelä-Savosta. He, jotka muuttoa ovat ajatelleet, mainitsivat suurimmaksi syyksi mahdollisen työn toisaalla. Myös vuonna 2008 työ muualla oli suurin syy mahdolliseen muuttoon , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

48 Kokeeko olevansa ensisijaisesti... n=asuu Etelä-Savossa Savolainen 28 Mikkelin seutu (n=154) Savonlinna (n=73) Pieksämäen seutu (n=70) 43 Eteläsavolainen 30 Mikkelin seutu (n=154) 42 Savonlinna (n=73) 12 Pieksämäen seutu (n=70) 21 Itäsuomalainen 16 Mikkelin seutu (n=154) 10 Savonlinna (n=73) 27 Pieksämäen seutu (n=70) 16 Itäsavolainen 8 Mikkelin seutu (n=154) 5 Savonlinna (n=73) 18 Pieksämäen seutu (n=70) 6 Karjalainen 6 Mikkelin seutu (n=154) 5 Savonlinna (n=73) 10 Pieksämäen seutu (n=70)

49 Voisiko joskus ajatella muuttavansa Etelä-Savoon n=ei asu Etelä-Savossa Kyllä Ei osaa sanoa En Ympärysmaakunnat (n=101) Muu Etelä-Suomi (n=100)

50 Miksi voisi ajatella muuttavansa Etelä-Savoon n=voisi ajatella muuttavansa Etelä-Savoon Rauhallisuus /luonto Pääkapunkiseutu (n=56) 38 Ympärysmaakunnat (n=32) 16 Muu Etelä-Suomi (n=30) 30 Jos olisi/ saisi työpaikan Pääkapunkiseutu (n=56) 18 Ympärysmaakunnat (n=32) 25 Muu Etelä-Suomi (n=30) 37 Mukava ilmapiiri /ihmiset Pääkapunkiseutu (n=56) Ympärysmaakunnat (n=32) Muu Etelä-Suomi (n=30) Paluu juurille, tuttu seutu, sukua alueella Pääkapunkiseutu (n=56) 13 Ympärysmaakunnat (n=32) 25 Muu Etelä-Suomi (n=30) 10 Kesä, kesämökki, matkailu, vapaa-aika Pääkapunkiseutu (n=56) Ympärysmaakunnat (n=32) 6 9 Muu Etelä-Suomi (n=30) 0 Eläkepäiviä viettämään Pääkapunkiseutu (n=56) 7 Ympärysmaakunnat (n=32) 0 Muu Etelä-Suomi (n=30) 10 Elinkustannukset Pääkapunkiseutu (n=56) 4 Ympärysmaakunnat (n=32) 6 Muu Etelä-Suomi (n=30) Muu Pääkapunkiseutu (n=56) Ympärysmaakunnat (n=32) Muu Etelä-Suomi (n=30) Ei osaa sanoa Pääkapunkiseutu (n=56) 0 Ympärysmaakunnat (n=32) Muu Etelä-Suomi (n=30) 6 7

51 Miksi voisi ajatella muuttavansa Etelä-Savoon n=voisi ajatella muuttavansa Etelä-Savoon Jos olisi / saisi työpaikan vuotta (n=34) vuotta (n=39) vuotta (n=36) vuotta (n=9) 0 Rauhallisuus /luonto vuotta (n=34) vuotta (n=39) vuotta (n=36) 65+ vuotta (n=9) Paluu juurille, tuttu seutu, sukua alueella vuotta (n=34) vuotta (n=39) vuotta (n=36) vuotta (n=9) 22 Kesä, kesämökki, matkailu, vapaa-aika vuotta (n=34) vuotta (n=39) vuotta (n=36) vuotta (n=9) 0 Elinkustannukset vuotta (n=34) vuotta (n=39) vuotta (n=36) vuotta (n=9) 0 Mukava ilmapiiri /ihmiset vuotta (n=34) vuotta (n=39) vuotta (n=36) vuotta (n=9) 44 Eläkepäiviä viettämään vuotta (n=34) vuotta (n=39) vuotta (n=36) vuotta (n=9) 11 Muu vuotta (n=34) vuotta (n=39) vuotta (n=36) vuotta (n=9)

52 Onko joskus harkinnut vakavasti muuttavansa pois Etelä-Savosta n=asuu Etelä-Savossa Kyllä Ei osaa sanoa Ei Kaikki vastaajat (n=301) Asunut Etelä-Savossa: Alle 10 vuotta (n=41) Yli 10 vuotta (n=260) Alue: Mikkelin seutu (n=154) Savonlinna (n=73) Pieksämäen seutu (n=70) Ikä: vuotta (n=55) vuotta (n=58) vuotta (n=103) 65+ vuotta (n=85)

53 Miksi voisi ajatella muuttavansa pois Etelä-Savosta n=voisi ajatella muuttavansa pois Etelä-Savosta Työn takia Mikkelin seutu (n=41) 44 Savonlinna (n=25) 36 Pieksämäen seutu (n=21) 57 Ei ole kotoisin täältä Mikkelin seutu (n=41) 17 Savonlinna (n=25) Pieksämäen seutu (n=21) 8 10 Lasten /sukulaisten /ystävien lähelle ll Mikkelin seutu (n=41) 15 Savonlinna (n=25) 8 Pieksämäen seutu (n=21) 0 Ei hirveästi virikkeitä /tekemistä /palveluita Mikkelin seutu (n=41) 15 Savonlinna (n=25) 12 Pieksämäen seutu (n=21) 24 Opiskelujen takia Mikkelin seutu (n=41) 10 Savonlinna (n=25) 24 Pieksämäen seutu (n=21) 10 Isommalle paikkakunnalle Mikkelin seutu (n=41) Savonlinna (n=25) 0 Pieksämäen seutu (n=21) Muu Mikkelin seutu (n=41) 10 Savonlinna (n=25) 24 Pieksämäen seutu (n=21) 5

54 Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 7. Etelä-Savon maakuntajohtaja Matti Viialainen Eteläsavolaisista 46 prosenttia osasi mainita Etelä-Savon maakuntajohtajan Matti Viialaisen nimeltä. Edelliseen tutkimusajankohtaan verrattuna maakuntajohtaja tunnettiin nyt selkeästi useammin. Muualla kuin Etelä-Savossa asuvista hänet osasi mainita 7 prosenttia vastaajista. Lisäksi Etelä-Savon asukkailta kysyttiin minkä kouluarvosanan he antaisivat maakuntajohtaja Matti Viialaiselle hänen tähänastisesta toiminnastaan maakuntajohtajana. Etelä-Savon maakunnan asukkaat antoivat arvosanan 7,40, kouluarvosana-asteikolla He, jotka osasivat mainita maakuntajohtajan nimeltä antoivat arvosanan 7,6. 8. Etelä-Savon kaupunginjohtajat Etelä-Savossa asuvilta kysyttiin osaavatko he mainita Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen kaupunginjohtajat. Kaupunginjohtajista parhaiten tunnettiin Mikkelin kaupunginjohtaja Kimmo Mikander, jonka osasi nimetä 34 prosenttia eteläsavolaisista. Noin yksi viidestä eteläsavolaisesta osasi mainita Janne Laineen Savonlinnan kaupunginjohtajaksi ja Pieksämäen kaupunginjohtajan Tapio Turusen osasi mainita 15 prosenttia eteläsavolaisista. Edelliskerran tutkimukseen verrattuna Kimmo Mikander tunnetaan nyt selvästi paremmin kuin aikaisemmin. i i , Len, Etelä-Savon maakunnan imago- ja tunnettuustutkimus 2011

55 Matti Viialainen 10 Ympärysmaakunnat (n=100) Muu Etelä-Suomi (n=100) Timo Puttonen (Etelä-Karjalan liiton maakuntajohtaja) Ympärysmaakunnat (n=100) Muu Etelä-Suomi (n=100) 0 Ei osaa sanoa Kuka on Etelä-Savon maakuntajohtaja n=vastanneet Ympärysmaakunnat (n=100) Muu Etelä-Suomi (n=100) Joku muu 1 Ympärysmaakunnat (n=100) 0 Muu Etelä-Suomi (n=100)

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015 Tutkimusraportti Taloustutkimus Oy, Markus Mervola Toukokuu 2015 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 2 TIIVISTELMÄ: NURMIJÄRVEN MUUTTOTUTKIMUS Nurmijärvelle

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014

Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014 Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014 26.9. /27.11. 2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Mielikuvatutkimus 2.1. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKUVATUTKIMUS 2000

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKUVATUTKIMUS 2000 POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKUVATUTKIMUS 2000 Sijainti - Etäisyys Liikkuvuus - Kulkuyhteydet Ihmiset Luonto Ympäristö Arvot Kokemukset Mielikuvat Palkat Verotus Hintataso Työpaikat Julkiset palvelut Yrityskanta

Lisätiedot

TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti

TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti 1.9.2013 31.12.2014 Jenni Mikkonen & Ira Lahovuo Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Itä-Suomen yliopisto Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

PALVELULIIKETOIMINNASTA KASVUA IITILLE

PALVELULIIKETOIMINNASTA KASVUA IITILLE HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 8 PALVELULIIKETOIMINNASTA KASVUA IITILLE TUTKIMUS VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN PALVELUISTA JA NIIDEN SAAVUTETTAVUUDESTA TUTKIMUS VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN PALVELUISTA

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

Kuntaimagotutkimus 1998

Kuntaimagotutkimus 1998 Työ raportti 99-23 Kuntaimagotutkimus 1998 Juha Ala-Lipasti Pentti Karjalainen Jukka Pohjola Maaliskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAN Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719

Lisätiedot

PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus

PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus Timo Toivonen Hanna Ylätalo PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus Sarja Keskustelua ja raportteja/ Series Discussion and Working Papers 12:2004 ISBN: 951-564-226-4

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 3.1. Oma asuinseutu...9 3.2. Turvallisuus...15 3.3. Toimeentulo...17 3.4. Opiskelu ja työ...20 3.5. Huolet, tyytyväisyys

Lisätiedot

Kunta-alan työolobarometri 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin 2012 kuntatyöpaikkojen osatarkastelu

Kunta-alan työolobarometri 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin 2012 kuntatyöpaikkojen osatarkastelu Kunta-alan työolobarometri Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin kuntatyöpaikkojen osatarkastelu Työturvallisuuskeskus 3 2 Sisällysluettelo Huomioita... 3 Tietoja vastaajista... 3 Palkansaajien

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

DELEGAATTITUTKIMUS 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Touko-lokakuu 2013

DELEGAATTITUTKIMUS 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Touko-lokakuu 2013 DELEGAATTITUTKIMUS 2013 Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Touko-lokakuu 2013 Christel Nummela 17.3.2014 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2013 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, julkaisuja 21 Pekka Saarela ja Nuorisoasiain neuvottelukunta Kansi ja ulkoasun suunnittelu: Vesa

Lisätiedot

Kesän kotimaiset matkailualueet

Kesän kotimaiset matkailualueet 2012 Suomi Tänään syys lokakuu 2012 2012 Sisältö Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3 Vastaajajoukon rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-9 Tulokset graafisena esityksenä Matkailullinen aktiivisuus menneenä

Lisätiedot

Postipalvelututkimus 2004

Postipalvelututkimus 2004 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 54/ Viestintä Postipalvelututkimus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 22.9. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot

Oulun kaupunkisuunnittelu Sarja A 184 ISSN 0357-8194

Oulun kaupunkisuunnittelu Sarja A 184 ISSN 0357-8194 n kaupunkisuunnittelu Sarja A 184 ISSN 0357-8194 n seudun asukasbarometri 2006 Sisältö Esipuhe...1 Johdanto...2 1. Vastaajien taustatiedot...3 1.1 Asuinkunta, ikä ja sukupuoli... 3 1.2 Asuntokunnan koko

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2003 /V. Telepalvelututkimus 2003

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2003 /V. Telepalvelututkimus 2003 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2003 /V Telepalvelututkimus 2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Liikenne- ja viestintäministeriö on noin kahden vuoden välein teettänyt

Lisätiedot

Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014. Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen

Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014. Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014 Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset 4. Tulokset ja johtopäätökset

Lisätiedot

Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke

Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke Kaunista luontoa, hyviä polkuja Päiväkummun asukaskysely 2008 Riikka Henriksson Osoite - Adress: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa

Lisätiedot

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa toy 1971 OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Huhtikuu 2004 Suomen Teatteriliitto Jari Pajunen / Helena Fagerlund 19.5.2004 Suomen Teatteriliitto

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 5.5.204 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus

Lisätiedot

Joensuun Seudun imago Petroskoissa

Joensuun Seudun imago Petroskoissa Cities on the Move: Joensuu & Petrozavodsk Joensuun ja Petroskoin kaupunkien aluemarkkinoinnin, strategisen suunnittelun ja yritysneuvonnan kehittäminen Joensuun Seudun imago Petroskoissa Joensuun ja Petroskoin

Lisätiedot

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 ASUMINEN 2014 Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 SISÄLLYS 1. Päähavainnot tutkimustuloksista 3 2. Asuminen yleisesti 8 3. Omistusasuminen 14 4. Vuokra-asuminen 24 5. Oman talouden hallinta asumiskustannusten

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy

toy taloustutkimus oy toy taloustutkimus oy VAARA-KARJALAN KANSALAISVERKON KÄYTTÄJÄTUTKIMUS MAALISKUU 2001 Kari Roose 30.3.2001 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta

VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2009 Tuomo Turja 15.06.2009 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Taustaa... 1 1.2 Kohderyhmä, tutkimusmenetelmä

Lisätiedot

Lähde Länteen 18.9.2010

Lähde Länteen 18.9.2010 Lähde Länteen 18.9.2010 Sisällysluettelo Taustatietoa tutkimuksesta Liitteen huomioarvo, lukuarvo ja talteenottaminen Mainonnan toimivuus Liitteen aktivoivuus Yhteenveto Avoimet kommentit Lähde Länteen

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot