XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen"

Transkriptio

1 Numer Tämän s sikkn. Ks kk lis s. 6 Rkisu sinulle, jk hlu pud pinsi - j piää sen 4 prs vinkkiämme nnisuneeseen pinnpudukseen s. 3 Mikä n vieesi? Olek sressnunu? Milä lusesi näyää? Liikkumisen il lless vi keiss? Mri -22 kg XXL -kn shvperuns S -kn kunilijksi s. 4-5 Terveul xrvgnz Klubi Kemiin! Si ny!

2 Xrvgnzn eh perusuu kknisvliseen elämänpmuukseen. Olemme kikki erilisi: Jku hluv pud pljn pin, ise vähemmän. Jillkin n kiire, ise hluv edeä ruhllisemmin. Os n äysin erveiä, isill s n erveysngelmi. Tärkeinä n löyää vhv mivi j iselle spiv p ehdä elämänpmuuksi. X u rvgnz s yli nu Phj n svu ismism sik nns n v s iep j hlu mi ekemään inm hyvin vin uuksi ämis ins ediseksi. Hluk pud pinsi j piää sen? Xrvgnz n kehiäny klme pinnpudushjelm erilisiin rpeisiin. Kikiss keskiyään hyvinvinnin lisäämiseen, elämänpmuukseen j kesävän pinnhllinnn hrjieluun. kksky6 kikille spiv perushjelm, mu eriyisesi js sinull n vähinään 10 kil ylipin j hlu pud pin ruhlliseen hiin. inensiivi js sinull n nin kil ylipin j hlu npei ulksi. lifeime js hlu pud lle 10 kil i js le j pudnu pinsi j hlu peell kesävää pinnhllin. 2 Xrvgnz n rkisu sinulle, jk hlu pud pinsi - j piää sen. UUSIA TAPOJA VANHOJEN TOTTUMUSTEN TILALLE Vnh rukiluumukse, jeluv j iminmlli isuv iukss. Niiden muuminen edellyää iedsmis j ieis hrjielu. Xrvgnzn henkinen vlmennus n vimks yöklu, jnk vull pysy peelemn uusi pj, umuksi, uskmuksi j senei. Sellisi, jk vievä sinu khi kevyempää, erveempää elämää. RYHMÄTAPAAMISISTA VERTAISTUKEA Ksk verisuki n mnelle ärkeää, yöskenelemme 8 15 hengen ryhmissä. Ryhmäpmisi n kerrn viikss, kerrn kuukudess i jkin silä välilä. Jkisell pmisell hjj pureuuu eri eemn, jnk jälkeen n ik kysymyksille, keskuselulle j kkemusen vihmiselle. Jkisell pmisell hrjielln myös henkisä vlmennus.

3 4 4 prs vinkkiämme nnisuneeseen pinnpudukseen 1 Trvise rkn, selkeän j mivivn vieen. Tvieeksi ei riiä, eä hlu pud pin. Mien pljn? Mihin mennessä? Miksi? Määriele siis isellesi vie j elävöiä siä kiehvin kuvin, miellyävin äänin j vimkkin unein. Siudu vieeseen j muis, eä vi ehdä j svu juuri sen, mihin ise usk. 2 Sressi n ylipinn ysävä j pinnpudjn vihllinen. Vr jk päivä heki nuinnlle, nurulle j renuumiselle. Il n ehks lääke sekä kehlle eä mielelle. Opeele rvsmn rke: nui lämpimäsä suihkus j mukävelysä heräilevässä mesässä, muknsempvis kirjis j elkuvis, läheisen seurs. Hs isesi lemn ieisesi läsnä ässä hekessä. Keskiy elämään, isimn j unemn juuri ny. 4 Syö sen mukn, mien pljn liiku. Jinin päivinä le kiivisempi kuin muin. Sillin myös energinkuluuksesi n suurempi. Päivän rukilu n hyvä suunniell päivärymin j kiivisuuden mukn. Susi rukvlisssi hyviä, pehmeiä rsvj j ruki, jis s vimiinej j hiveninei. Syö 5 6 pienempää eri päivässä klmen isn sijn, niin verenskerisi pysyy sisempn. Viimeisenä muei vähäisimpänä: syö hisi, nui run väreisä j rmeis, keskiy rukiluun elämyksenä. 3 Löydä liikkumisen il j hikile säännöllisesi. Liikun kh kun, lisää energinkuluus j virkisää mielä yhä lill kuin keh. Esi sellinen liikunmu, jk unuu mukvl; kikki liikun n hyödyllisä. Suunniele ulevn viikksi kuniluuki eukäeen, sillin ne myös euuv. Kilpile vin isesi knss sillä le ise isesi phin vsusj! O ensimmäinen skel khi kevyempää elämää j änään. Asikkksi liiyminen xrvgnzn pinnpudushjelmn n helpp. Jää yheydenpyynö sieess siihen yksikköön, jnk sijini spii sinulle prhien. Vi myös si lähimpään xrvgnzyksikköön sdksesi lisäie. Löydä meidä j lähes 50 pikkkunnl ympäri Sume. Nämä neljä fk knn piää mielessä, kun rkius n kris kilj. Lue lisää: xrvgnz.fi 3

4 Pin kuriin kerrll Mri -22kg i 22 ki d u p i r M kis k L X X l l sm seksi k i k k S s n j n jk vi hyvin 4 Xrvgnz n rkisu sinulle, jk hlu pud pinsi - j piää sen.

5 Ole usi kuullu mn mniuis rin, jiss jku n yriäny lihdu, snu 5 kil pis, j sien se n ullu kksin verrin kisin j ivn vääriin pikkihin, Mri hhmelee. Kyllä, näiä rini riiää. Snn, eä pinnpudus n helpp mu pinnhllin se dellinen hse. Lihduuskuuri ei le pysyvä elämänpmuus, j siksi jjilu n yleisä. Minä pudin pinni vin kerrn, xrvgnzn knss, Mri jk. Kil lähivä krisemn reippseen hiin. Pin kuvn suiv Hinku, Hlu j Hb. Täsä shvperuns kuriuui innks kunilij! Mien näin pääsi käymään? Vilkisnp heken verrn ksepäin. Tu viereisen sivun lmkuv n eu Tunisiss vunn Vekkni li 46. Juuri ennen reissu verenpineeni deiin liin krkeksi j sin verenpinelääkiyksen. Lisäksi minull dignsiiin unipne, j sin siä vren lieen yöksi. Mriill li in nälkä. Vin uhi grillilunen unui uvn vun nälkään. Lpul liik li liik, j Mri pääi muuu. Hän lki käydä kunslill. Treeni uikin kiineyymään, mu Mriille se ei riiäny. Hän iedsi rvisevns pu rukvliremniin. Kuulin eräälä ysäväläni xrvgnzs j pääin n sille ilisuuden. En llu ikinä iemmin lihdunu. Mu siiä ämä sien lki: uusi elämä! Uuden, erveellisemmän elämän myöä kil lkiv kris, j mkn vrrell Mriin vekkkin pieneni rimsi. Eninen XXL n ny peräi 22 kil kpempi S-kk. Piseenä i:n päällä enisesä shvperuns n kuriuunu energinen ninen, jk nuii liikunns. En lisi kskn vinu kuviell kkeilevni liesukellus j hrjielevni rihlniin! Nykyään se n kuienkin minun ilis rkeni yöpäivän pääeeksi. Hinku, Hlu j Hb! Mri is mns. Onnisujn n helpp hymyillä. Ny minull n kikin pulin hyvä j erve l. Siksi minun n helpp inns muikin ähän smn muukseen. Tule sinäkin mukn elämänmyöneiseen iminn j nui elämäsä! keveni i 22 kil j erup v h s s e s L-kki lijksi, iseksi kuni mäsä. lä e i i u n j in O sinäkin skel khi kevyempää elämää j änään. Lue lisää: xrvgnz.fi 5

6 Jhähde Onnisuneen pinnpuduksen pliki v henkinen hyvinvini, elämäsä nuiminen, erveellinen rvin j niin keh kuin mielä virkisävä liikun. Kusumme näiä neljäksi jhähdeksemme. HENKINEN VALMENNUS Henkinen vlmennus perusuu vieiden semiseen, juksen vimn, iselumukseen, määräieisuueen, mivin j keskiymiseen. Henkinen vlmennus n ehks yöklu, jnk vull peelln uusi, erveellisiä pj vnhjen umusen illle. Uusien umusen j uskmusen hjelmini umisiksi viksi vii hrjielu j keskiymisä. Plkin n nnisunu elämänpmuus. HYVÄ ENERGIA Terveellinen, misuv rvin ukee pinnhllin j edisää erveyä. Kun pi näkemään run elimisön plineen, se ei enää hllise juksisi. Yksinkerisess lusmllissmme m kämmen j nyrkki riiävä miusvälineiksi, kun kk eri. Mus ei rvise inkiä, sillä kevy j erveellinen rukkin vi ll herkullis! Lue lisää sieess i yheyä sinu lähimpänä levn imipiseeseen niin kerrmme lisää. Hluk ieää lisää pinnpudushjelmismme? HENKINEN RAVINTO Huumri, il j nuin v kesävän pinnhllinnn edellyyksiä. Niisä smme mivi, pinnpuduksen pline. Yhä ärkeää hyvinvinnin knnl n renuuminen kiireiden keskellä, heki m ik. Elämäsä nuimisen ei le rkius lppu pinnpuduksen ikn. Päinvsin! Henkisä rvin n kikki, mikä s mielen vimn hyvin. Esimme ilnihei rjes. Annmme isellemme luvn renuu, pluu j nui. Tämän s sikkn: LIIKKUMISEN ILO Liikkuminen n elämän edellyys. Säännöllinen liikun ukee pinnhllin, lieviää sressiä, edisää yleisä erveyä j vpu endrfiinej, kehn mi hyvän ln hrmnej. Liikun hellii siis pisi keh, myös mielä. Säännöllisen liikunnn edellyys n liikkumisen il. Tisinn se vi ll kdksiss, jskus se n vinu ll piilss vusi. Mu kskn ei le liin myöhäisä esiä siä! Omn hjjn, jk ukee sinu kk pinnpudusmksi jn. Tehkkn pinnpudushjelmn j yksilöllisen lkusuunnielmn näin pääse npesi lkuun mien edellyysesi j vieidesi mukisesi. Pinnpudus vren kehieyn Henkisen Vlmennuksen hjelmn. Ryhmäpmisi, jiss s verisuke, hjus j inspiri. Liikkumisen il mss xrvgnz-imipiseessäsi. Käyöikeuden jäsensivuslle, jss pääse kirjmn edisymisäsi Mivipäiväkirjn, uusumn inspiriviin resepeihin j liikunvinkkeihin sekä löydä runssi muu lukemis. Aliuspkein, jk sisälää mm. hjelmkäsikirjn j henkisen vlmennuksen CD:n. Oikeuden s xrvgnzn uei xrvgnzn imipiseisä. 6 Xrvgnz n rkisu sinulle, jk hlu pud pinsi - j piää sen.

7 Ksk ämä dell imii! s uul yää nä Peilikuv nee minulle pljn. Ken vivni kknisvlisesi premmin. Osn ny ll erveellä vll isekäs j ik mlle hyvinvinnilleni. Olni n pljn energisempi j jksn enemmän, Heidi phii j kiielee myös perheään, jk n llu hänen ukenn kk muuksen jn. Mni n kysyny Heidilä, nk xrvgnz kllis. Ise len jellu niin, eei iseensä vi ss kskn liik. Tisl len jääny herkkujen smisen vähemmälle, jen ik sihin menee ruklsku! Olen nnellinen, eä löysin xrvgnzn elämääni. Omin vuin en lisi pysyny ällisiin ulksiin. Heidi li piäny lihduushjelmi huuhn, mu kki rvisevns uke pinnpudukseen. Tuvien innsmn hän liiyi xrvgnzn j krisi kil, jk ekivä peilikuvs viern näköisen. Lpsuus- j einivusin lin hiukn ukev, mu jssin viheess sin pudeu kil pis j lin dell hikk, Heidi muiselee. Sun lpsen hän lki lih pikku hilj j ihn hummn. Muumn viime vuden ikn pin nusi yhä enemmän, j Heidisä lki unu, eei hän enää hllinnu syömisiään. Näennäisesi hän söi khuullisen fiksusi, mu näin jälkikäeen ksen nnsk j erirymiys liv pielessä. Viime kesänä Heidi jusi, eei hän llu linkn sinu krppns knss. Välelin peilejä, j vekuppn men li yhä kiduus. Tunui, eei spivi vei löydy linkn j se ninen, jk minu peilisä ksi, ei llu minä. Muum uu li nnisunu muumn elämänpjn xrvgnzn vull, j he innsiv Heidiä mukn. Olen in piäny ällisi lihduusjuuj enemmän i vähemmän huuhn, Heidi unnus, mu lin ilneess, jss kin eeivä m rhkee riiä rvivn muukseen. Juu unui hei ml j elämänpmuus lähi hiensi käyniin. Heidin pin lähi pumn reippsi, mikä mivi j innsi muukseen. Alun npen erinkrvikkeill eueun dieein jälkeen Heidi peeli uude rukiluumukse. Ny hän n peellu limn erveellisä ruk. Pin n pudnnu 35 kil. Henkinen vlmennus j muu pkeiss ulev juu v n- sunu Yksin en lisi nni Mi esi, eei s kil elämänil llu hänen juuns. Kun numers si vähenää 23 kil, l n idsi elämänilinen. S kil elämänil ei le minu vren, Mi jeli kesällä 2010, kun vk näyi j s. Hän li neuvn kiljens knss j pääi esiä pu ngelmn. Näin lehdessä xrvgnzn ilmiuksen j kselin kuvi nnisujis. He näyivä si hyvilä, j pääin kkeill xrvgnzn pinnpudusryhmää. Onneksi siellä li miehiäkin, eli kyseessä ei llu pelkkä ldy-kerh! Elkuun lpuss lkiv siime. Mi lii inensiivi-hjelmn j kymmenen viikn VLCD-dieein. Kikki eivä jk VLCD-dieeiä läheskään yhä pikään, j pinnpudus xrvgnzn hjelmiss sujuu ilmn erinkrvikkeikin. Ihmeellisä kyllä, siiä si puhi kikkeen ekemiseen! Ol li kevy j energinen. Tulkse lkiv myös näkyä hei, mikä lisäsi in j vuhi. Ny Mi n päässy vieeseens j pudnu 23 kil. Pinnpuduksen mukn elämään uli myös liikun. Mi käy slill klmesi viikss j s sielä vinkkejä mn kehn hyvinvinnin hulmiseksi. Täyyy myönää, eä ämä n kiv! Ryhmähenki n hyvä j fiilis upe. Tuiren nnisumisrin jkuu. Tuire n löyäny liikunnn iln, ppinu syömään erveellisesi j pudnu yheensä 45 kil. Siuuminen vudeksi s lkuun unu pikälä jl, mu kuink npesi ik kuluukn, Tuire e. Alimisen pääös j hjelmn ikise elämänpmuukseni vikuv kuienkin kk lppuelämääni, siuuminen knni ehdmsi. Vuden ikn vnhkin ppii uuden vn liikku säännöllisesi j syödä erveellisesi, Tuire phii. Hänellä u vusi n ullu j äyeen, mu xrvgnzn sikkuus jkuu. Ol n edelleen kevy j energinen, j uude piu v ulev j selkärngs: riiävä vedenjuni, säännöllinen erirymi, välipliksi hedelmiä. Myös liikunnn il n löyyny j vkiinunu psiiiviseksi sksi rke. Henkilökhisen hjuksen j erveysknsulien uen vull Tuiren pin n pysyny j vuden jn vieess. Yksin en lisi nnisunu, Tuire sn. Xrvgnz n prs! S kil elämänil ei kiis! Lue lisää: xrvgnz.fi 7

8 Tärkeinä n erveys j hyvä l Kymmenen kiln pudminen prnsi Heidin yöuni j ni päiviin lisää energi. Ny vurss n kesävä pinnhllin j hyvinvinnin vliminen. Heidi pudi 10 kil xrvgnzn kksky6-hjelmss. Ol n humvsi energisempi j kk lemukseni n psiiivisempi, Heidi kuvilee. Nukun yöni nykyisin premmin j jksn päivisin pljn enemmän. Heidi humsi, eei pinnpudus llukn vike. Suurin hseeni n uuden pinn ylläpiäminen! Lisäksi hlun vli erveyäni j säilyää hyvänlnuneen myös ulevisuudess. Hluk sinäkin pud pinsi? Si ny i ule käymään Kunkeskus Physi Phenix Lpinie 11-13, Kemi Heidi Terveul! Xrvgnz n rkisu sinulle, jk hlu pud pinsi j piää sen. Täälä löydä imipiseemme: Hluk pud pinsi? O yheyä mn imipiseeseesi i jää yheydenpyynö sieess -10 kg Esp - Sumenj Frss Helsinki - Hkniemi Helsinki - Herniemi Helsinki - Iäkeskus Helsinki - Kmppi Helsinki - Piäjänmäki Imr Jensuu Jml - Ahvennm Jyväskylä Kemi Kemiönsri Kerv Kk Kuvl Kupi Kurikk Lhi Lppeenrn Lhj Lim Mikkeli Mynämäki Mänsälä Nkkil Nurmijärvi Orimil Oulu Prinen Pell Piersri Pri Prv Rhe Risi Rum Riihimäki Rvniemi Sl Svnlinn Seinäjki Tmpere Turenki Turku Tuusul Vs Vn - Myyrmäki Vrkus Ylöjärvi xrvgnz.fi

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten KAHVILARUNOT Kis Hlmk ron tiedätkö Amull kysyn mitä miet in viime yönä että pistä No miksi n sinut puuk et pistänyt ihmettele Ajttelin koon t Kerron olin liin että väsynyt että olisin Toivot, ensi yönä

Lisätiedot

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#""c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9 Sume,n curtingväen pulueetn.,wlg_i.ft 'u*u ä ä n e n ka n n at'taj a'i,:.i SUOMEN CURLNGLEHT lhuhtkuu t/2c C 9 '#""c$ rm*, B., :j.., t6i:..ftw,,,:. $ r=h c i +. -l- "4tu*;*"P's -. i -,2-1 M w Universiadit.

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. PÄÄTOIMITTAJA ALTTI SALOlLA

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. PÄÄTOIMITTAJA ALTTI SALOlLA -- SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. Tnimitus ja knttri: lyv ÄSKYLÄ. Lunnefj,i rvi. Til;lUshinfa: ft vsk. 300 mk, /2 vsk. 80 mk.- Ulkmaitie

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

sen kuitenkin kuulleet ja heissä on heränny t epäusko olevien oloj en aitouteen. He ovat h ieman heränneet, alkaneet ky syä ja etsiä.

sen kuitenkin kuulleet ja heissä on heränny t epäusko olevien oloj en aitouteen. He ovat h ieman heränneet, alkaneet ky syä ja etsiä. V VALON AARTEISTO Kun m e jokapäiväiset ihmiset, jotka olemme sy ntyneet ja kasv aneet ny kyaikaisissa y hteiskunnissa, katselemme elämää y mpärillämme, emme useinkaan huomaa siinä mitään epätav allista.

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

Kenttälehto 1500 m 4.07,2

Kenttälehto 1500 m 4.07,2 11.1.1982 Kenttälehto 1500 m 4.07,2 Rovaniemen Roadrunnersien hallisarjajuoksu jatkui sunnuntaina 1500 metrin kilpailulla. Yleisen sarjan voitti Tornion Pyryn Jyrki Kenttälehto ajalla 4.07,2. Kenttälehto

Lisätiedot

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää I Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää kasvonsa, niin toiselle näyttää takapuoltansa. Ei

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

HALLITUSOHJELMA 2011

HALLITUSOHJELMA 2011 ERKKI PULLIAINEN HALLITUSOHJELMA 2011 puolivakava pamfletti HELSINGISSÄ OCHRE CHRONICLES OSAKEYHTIÖ Kannet Annamiina (Minttu) Pulliainen Erkki Pulliainen 2010 Ochre Chronicles Oy ISBN 978-952-5777-05-5

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

Sisulehti. Kattava paketti tietoa Tampereen Sisun toiminnasta ja harrastajista! Sisältää kevään 2015 aikataulut

Sisulehti. Kattava paketti tietoa Tampereen Sisun toiminnasta ja harrastajista! Sisältää kevään 2015 aikataulut Ilmoitusliite Talvi 2014 / 2015 Sisulehti Kattava paketti tietoa Tampereen Sisun toiminnasta ja harrastajista! Sisältää kevään 2015 aikataulut 2 Sisältö Pääkirjoitus S. 2 PÄÄKIRJOITUS JA SISÄLTÖ Sisulla

Lisätiedot

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti ...... :.. E».., 1.,......,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetiaterna rf Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitusaihteeri P. Teerikorpi KirjoituateD lainaa.inen

Lisätiedot

Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys "Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen

Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen Koulutuslautakunta 60 11.06.2013 Koulutuslautakunta 87 05.11.2013 Keihäslahden koulun nimen muuttaminen 366/40.400/2013 KOULTK 60 Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

Suomen alppikerho Jäsenkyselyn tulokset huh/kuu 2011 OSA IV LOPUKSI: MIKSI HARRASTAN KIIPEILYÄ & VAPAA SANA

Suomen alppikerho Jäsenkyselyn tulokset huh/kuu 2011 OSA IV LOPUKSI: MIKSI HARRASTAN KIIPEILYÄ & VAPAA SANA Suomen alppikerho Jäsenkyselyn tulokset huh/kuu 2011 OSA IV LOPUKSI: MIKSI HARRASTAN KIIPEILYÄ & VAPAA SANA VI: LOPUKSI 4.9.2011 2 Kiipeily on kivaa Koska se kuuluu elämään kuin rakkaus ja kuolema. Kivvaahan

Lisätiedot

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan ] w7...ajw"a 1 Neljä kertaa vuode ssa ilmestyvä jäsenlehti Julka sija Interpl anetisti t ry - Interplaneti$terna rf Päätoimittaja Ai li Nurmiaho Toimitussihteeri P. Teerikorpi Kirjqitusten lainaaminen

Lisätiedot

1 ",.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta

1 ,.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta 1 ",.,.. :N: a.l Neljä kertaa vuodesaa ilmestyyä jäsenleht i ::1.. Julkai. aija Interplanetiatit ry - Interplaneti sterna rf Pääto imittaja Aili Nurmi aho To imitussihteeri P. Teerikorpi Ki rjoitusten

Lisätiedot

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

iffii 2Ury! ./$]ll;irye- { { ;{i*.!'1\e&"r"", & 'tt """# ffi3ffi :-_,-*

iffii 2Ury! ./$]ll;irye- { { ;{i*.!'1\e&r, & 'tt # ffi3ffi :-_,-* l.:',*,+ iffii \ 'i./$]ll;irye- ;{i*.!'1\e&"r"", & )/ 'tt /. i 2Ury! { { { -S 4' 'f *W """# ffi3ffi :-_,-* '"! li : :::.:::.::l,l l,:r':::,.:,., :,,:,: : ': :;:::,',' :l jr ":1. 1, : :.,..,.,.1:::t,.,,,,,,,..,.,..:,:t:,,,,,,.,.,

Lisätiedot