AVOIN AMMATTIOPISTO ETELÄ-SAVOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOIN AMMATTIOPISTO ETELÄ-SAVOSSA"

Transkriptio

1 AVOIN AMMATTIOPISTO ETELÄ-SAVOSSA Työpajapilotointia käsi- ja taideteollisuusalalla Raportti Päivi Särkkä-Lehkonen Etelä-Savon ammattiopisto

2 Sisältö Lukijalle Lähtötilanne Tavoitteet Kehittämisen päätavoite Osatavoitteita Pilotoinnin toteutus Yhteistoiminnallinen toimintatapa työpajamaisessa oppimisessa Opiskelijan tehtäviä työpajamaisessa oppimisessa Opettajan tehtäviä työpajamaisessa oppimisessa Teoriataustaa käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksen muutokselle Huomioita työpajapilotoinnin aikana saaduista kokemuksista Ammatillinen hyvinvointi ja työn itsesäätely Projektityyppistä toimintaa ja asiakaslähtöisiä caseja Johtopäätöksiä

3 Lukijalle Tämän raportin on kirjoittanut lehtori Päivi Särkkä-Lehkonen. Hän on toiminut pitkään vaatetusalan ammattiopettajana Etelä-Savon ammattiopistossa. Kehittämistyötä ovat rahoittaneet Etelä-Savon ammattiopisto ja Avoin ammattiopisto Etelä- Savossa hanke. Avoin ammattiopisto-hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on avata koulukohtaisia opetussuunnitelmia vastaamaan opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin, jotka voivat liittyä oppimisen haasteisiin, elämäntilanteeseen tai jo hankittuun koulutus-ja työhistoriaan. Avoin ammattiopisto-hanke on ESR-rahoitteinen ja Etelä-Savon Ely-keskuksen hallinnoima hanke. Hanke on alkanut ja se päättyy Hankkeen muista tavoitteista ja sisällöistä löytyy tieto esim. 3

4 1. Lähtötilanne Syksyllä 2011 muodostui 2. opintojakson aikana tilanne, jolloin neljän eri ryhmän opiskelijoista suurin osa oli työssäoppimassa työpaikoilla (Artteva10, Artteva11k, Artteva09) ja osa atto-opinnoissa (Artteva11). Muutamat opiskelijat jäivät kuitenkin vaille työssäoppimispaikkaa, koska työpaikkoja on alueella rajoitetusti, tai opiskelijan omat taidot eivät vielä olleet sillä tasolla jota ko työpaikoilla odotettiin. Muutamat opiskelijat taas suorittivat kaikille valinnaisia tutkinnon osia koska he olivat jo suorittaneet atto-opinnot aikaisempien opintojensa yhteydessä. Ja osa opiskelijoista paikkasi puuttuvia opintojaan sairausloman tai muun syyn vuoksi. Lisäksi mukaan tuli vielä kaksi viidennen vuoden opintojaan suorittavaa opiskelijaa. Kaiken kaikkiaan opiskelijoita oli 16, kuka missäkin vaiheessa omia opintojaan. Tilanne oli haastava ja monimuotoinen, ja tällöin päädyttiin kokoamaan porukka yhteen tilaan Taitolassa, ompeluluokkaan 10, ja heitä oli ohjaamassa kaksi opettajaa. Toinen opettajista oli ammattiopettaja ja toinen vaatetusalan yrittäjä/opettaja, ja he toimivat yhdessä tiiminä. Taitolassa on toiminut elokuusta 2011 alkaen yrittäjämäinen oppimisympäristö, jonka välittömässä läheisyydessä alan yrittäjä toimii. Pajamaisesta käytännönläheisestä oppimisesta ja ohjauksesta saatiin niin hyviä kokemuksia ja hyvää palautetta myös opiskelijoilta, että toimintatapaa haluttiin jatkaa ja kehittää lisää työpajapilotoinnissa Avoin ammattiopisto -hankkeen myötävaikutuksella. Taustalla vaikutti myös valtakunnallinen opetusministeriön ennakointilinjaus ja uutisointi erityisesti kulttuurialan koulutuksen aloituspaikkojen rajuun vähentämiseen kohdistuvasta paineesta. Tällöin ajatuksissa pyöri tarve tehdä jotain asialle omassa oppilaitoksessa syntyi mielikuva vallankumouksesta artesaanikoulutuksessa, pois vanhoista painavan reen riippakivistä ja toimintatavoista. Tulevaisuudentutkija Ilkka Halava on todennutkin: Kun muutoksen tarve kasautuu riittävästi, tuloksena on aina vallankumous (Modin 2012). 4

5 2. Tavoitteet 2.1 Kehittämisen päätavoite Työpajapilotoinnin tavoitteena oli kehittää ja uudistaa käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman toteuttamista käytännössä siten, että oppiminen ja ohjaus on joustavaa, työelämälähtöistä, opiskelijoita motivoivaa ja yrittäjyyteen kannustavaa. Lisäksi tavoitteena oli tuoda esiin käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksen tulevaisuudennäkymiä sen haasteita ja mahdollisuuksia sekä tutkimuksellisesta että käytännönläheisestä näkökulmasta. 2.2 Osatavoitteita - kehittää joustavaa tapaa / menetelmää toteuttaa perustutkinnon tutkinnon osia ja osaamiskokonaisuuksia yhdessä työelämän edustajien kanssa - laatia erilaisia ja parempia ajoitusmahdollisuuksia henkilökohtaistetulle opiskelulle - lisätä opiskelijan sitoutumista opintoihinsa - kehittää luovasti opintojen erilaisia toteutustapoja - kehittää oppimisympäristöä oppimista motivoivaksi - ottaa huomioon erilaisten oppimisvaikeuksien haasteet toteutuksessa - ideoida ATTO -opintojen integrointia ammattiopintoihin - monipuolistaa palautteen antamisen menetelmiä oppimisesta opiskelijalähtöiseksi - kehittää arviointia selkeämmäksi ja työelämälähtöiseksi - miten kokeiluista saadut kokemukset ja menetelmät ovat siirrettävissä muihin tutkintoihin 3. Pilotoinnin toteutus Työpajapilotointia toteutettiin kevään 2012 aikana siten, että tammi- ja helmikuussa suunniteltiin ja ideoitiin tulevia kevään työpajoja. Suunnitelmien apuna käytettiin syksyn 2011 aikana saatuja kokemuksia pajatoiminnasta. Maalis- ja huhtikuun 2012 aikana kokeiltiin toisen kerran työpajamaista oppimista ja toimintatapaa. Huhtikuun lopussa ja toukokuun alussa kerättiin palautetta kokeilusta sekä opiskelijoilta että mukana olleilta opettajilta. Lisäksi huhtikuussa 2012 oli koossa alan työelämäfoorumi, jossa keskusteltiin pilotoinnista saaduista 5

6 kokemuksista, ja jossa työelämän edustajat kommentoivat asiaa ja antoivat lisää kehittämisvinkkejä kokeiltavaksi jatkossa. 3.1 Yhteistoiminnallinen toimintatapa työpajamaisessa oppimisessa - opiskelijoiden ja opettajien luovat yhdessä pelisäännöt pajatoiminnalle - pelisäännöt sisältävät mm. työjärjestyksen / lukujärjestyksen raamit: mikä on työaika päivässä, viikossa ja opintojakson aikana pilotoinnin alussa opiskelijat saivat tyhjän lomakkeen jossa oli ko jakson viikot, ja tähän lomakkeeseen he itse suunnittelivat oman työjärjestyksensä siten että vähintään 28 h viikossa tuli täyteen - kuka opettajista on milloinkin paikalla ohjaamassa, opettajien lähiopetustunnit olivat selkeästi esillä luokassa - yhteinen sitoutuminen toimintatapaan 3.2 Opiskelijan tehtäviä työpajamaisessa oppimisessa - ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja työstään - laatii / päivittää opettajan kanssa yhdessä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, hopsin - laatii itselleen aikataulun päivä- ja viikkokohtaisesti - määrittää aikatauluun tietyt määräpäivät, jolloin on esim välikatselmus ja milloin työn tulee olla valmis - noudattaa itse laatimaansa aikataulua ja päiväohjelmaa - on itse aktiivinen omassa oppimisessaan ja kysyy heti tarvittaessa apua - jakaa omia kokemuksiaan toisille opiskelijoille - oppii toisten tekemisistä, on utelias ja kysyy toisilta opiskelijoita mitä he tekevät - kuuntelee ja kommentoi - ja pitää yllä hyvää yhteishenkeä ja avointa sekä kannustavaa ilmapiiriä 3.3 Opettajan tehtäviä työpajamaisessa oppimisessa - laatii / päivittää opiskelijan kanssa yhdessä hänen henkilökohtaista opiskelusuunnitelmansa, hopsia - antaa opiskelijalle tilaa ottaa vastuuta omiin käsiin - kuuntelee opiskelijaa kiireettömästi - keskustelee eri vaihtoehdoista toisen opettajan kanssa, vaihtaa mielipiteitä ja kokemuksia työn toteuttamisesta opiskelijoiden kuullen mielikuvan antaminen siitä että aina voi oppia uutta arvostaen toisen mielipidettä ja että opettaja ei ole kaikki tietävä tietopankki 6

7 - kunnioittaa opiskelijan mielipidettä - arvostaa opiskelijan yritystä oppia vaikka tämä aina ei heti onnistu - antaa tilaa keskustelulle ja yhdessä oppimiselle - motivoi opiskelijaa vaikeuksista valoon kertomalla muista vaihtoehdoista / näkökulmista - on tarvittaessa tiiviisti yhteistyössä opon, kuraattorin ja ryhmänohjaajan kanssa - ja pitää yllä hyvää yhteishenkeä ja avointa sekä kannustavaa ilmapiiriä 4. Teoriataustaa käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksen muutokselle Käsi- ja taideteollisuusalan koulutus on haasteiden edessä ja kulttuurialoille on koulutettu runsaasti osaajia, mutta mihin koulutus on valmistanut ja valmistaa, ja mitä alalla tulee tapahtumaan kun perinteinen valmistava teollisuus on murentunut olemattomiin. Näihin kysymyksiin on hakenut vastauksia Helsingin yliopiston tutkija Kristiina Soini-Salomaa väitöstutkimuksessaan, joka käsittelee millaisia vaihtoehtoisia ammatillisia malleja toimialalla tulevaisuudessa voisi olla (Muotoilun ja käsitaideteollisuuden tulevaisuus, Helsingin Yliopisto, 2011). Kristiina Soini-Salomaan mukaan luovilla aloilla on meneillään uusien ammatillisten mallien etsintä. Hänen tutkimuksessaan on tullut esiin seuraavia seikkoja: ammatillinen hyvinvointi ja työn itsesäätely ovat nuorille hyvin tärkeitä motivoivia tekijöitä yrittäjänä toimiminen korostuu käsi- ja taideteollisuusalan opiskelijoiden tulevaisuudenkuvissa alan opiskelijoilla on hyvin vahva suunnittelija tekijä orientaatio, kun taas asiantuntijat korostavat palvelumuotoilun ja käyttäjälähtöisen suunnittelun merkitystä tulevaisuuden toimintamallina alan koulutuksessa tulee kiinnittää paljon enemmän huomiota toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja tulevaisuusorientaatioon tuotekeskeisestä ajattelusta olisi siirryttävä eettiseen, prosessikeskeiseen ajatteluun ja palvelumuotoiluun vuonna 2025 olemme siirtyneet kohtuutalouteen, missä kulutus suuntautuu kestäviin ja laadukkaisiin tuotteisiin vuonna 2025 kierrätyskeskukset ovat ekologisia, laadukkaita ja innovatiivisia palvelu- ja ostoskeskuksia kierrätyksen tarvitaan uutta ajattelua redesignilla erilaisia kohderyhmiä ja palvelukonsepteja opiskeluun on tuotava entistä enemmän toimialat ylittävää projektityyppistä toimintaa ja asiakaslähtöisiä caseja jo koulutuksen aikana opitaan verkostomaiseen toimintaan vuoteen 2025 mennessä 3D-teknologia on muuttanut paljon tuotteen suunnittelu-, valmistus- ja jakeluprosesseja 3Ddesingverstaissa asiakas voi suunnitella ja tulostaa itse tai ammatti- 7

8 laisen kanssa yksilöllisiä tuotteita on ekotehokasta tuottaa vain sitä, mitä tarvitaan vuonna 2025 Suomessa on taito- ja taidepainotteisia hyvinvointikeskuksia käsillä tekeminen tuottaa tutkitusti hyvinvointia toimialalle aukeaa loistavia mahdollisuuksia tuotteistaa hyvinvointiin ja elämyksellisyyteen liittyviä tarpeita Suomessa tulisi olla luonnonmateriaalien tuotantoon ja jatkojalostukseen panostavia designyritysklustereita hamppu ja pellava menestyisivät näissä ilmasto-olosuhteissa hyvin. Puuvillan hinnan on ennakoitu nousevan räjähdysmäisesti, ja tämä vaikuttanee varsinkin muotiteollisuuteen vuonna 2025 kansainvälisten ammattikiltojen merkitys on tärkeä ammatillisena tukiverkostona muotoilu- ja käsi- ja taideteollisuusaloilla sosiaalinen media on tärkeässä roolissa, sillä maailmanlaajuiset verkostot löytyvät sitä kautta uudenlainen kisällien vaellus oppimisen kaikkiallisuus lisääntyy erikoisammattitutkinnot ovat tulevaisuuden menestystekijä, tosiammattilaisuus merkitsee valmistamisen korkeaa taitotasoa käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisuus määrittyy uudelleen syntyy Käsityöläinen 2.0 keskinkertaisuus ei riitä erikoisosaaminen ja profiloituminen korostuvat vuoteen 2025 mennessä peruskoulun käsityön opetus on integroituneempi oppiaine ja vapaan sivistystyön rooli elinikäisessä taito- ja taideaineiden opetuksessa on vahvistunut 8

9 5. Huomioita työpajapilotoinnin aikana saaduista kokemuksista Käsi- ja taideteollisuusalalla arvostetaan ihmisen kokonaisvaltaista kehitystä, vastuullisuutta, aloitteellisuutta, omatoimisuutta, luovuutta, yksilöllisyyttä ja yhteistyökykyisyyttä, (Ammatillisen perustutkinnon perusteet, käsi- ja taideteollisuusala, OPH 2009). Työpajapilotoinnin aikana tuli esiin useita seikkoja, joilla on yhteys Kristiina Soini- Salomaan tutkimuksen tuloksiin. Selkeimmin esiin nousivat ammatillinen hyvinvointi, työn itsesäätely, projektityyppinen toiminta ja asiakaslähtöiset caset. 5.1 Ammatillinen hyvinvointi ja työn itsesäätely - opiskelijat pitivät siitä, että saivat itse suunnitella oman aikataulunsa - opettajilla oli alussa ennakkokuvitelma siitä, että opiskelijoille tulee paljon poissaoloja kun he saavat itsenäisesti suunnitella työaikansa - loppujen lopuksi opiskelijat olivat paikalla oma-aloitteisesti koko päivän eikä opettajien tarvinnut jäkättää poissaoloista - omaa aikataulua laatiessaan opiskelijat oppivat ottamaan huomioon työn tekemiseen tarvittavan ajan jos laiskottelet tänään niin se kostautuu huomenna, joten parempi ahkeroida nyt niin sitten voin ottaa rennommin loppuviikosta eräs opiskelija totesi - opettaja ei kytännyt poissaoloja, vaan huomioi opiskelijoiden läsnäoloa ja työn edistymistä kannustavasti sekä yksilöllisesti että koko joukon kuullen - pajamaisesti toimien rakennettiin tilaa aidolle innostumiselle ja sen myötä onnistumisen kokemuksille - opettaja oli oppimisen mahdollistaja ja mukana tekemässä omalla esimerkillään - tuotteiden valmistamisen ongelmakohtia ratkottiin yhdessä keskustellen ja mielipiteitä vaihtaen eli tietoa jaettiin kaikille - myöhemmin myös hiljaisemmat opiskelijat rohkaistuivat kysymään ääneen miten ratkaista jokin vaikea kohta parhaimmalla tavalla - opiskelijat viihtyivät yhdessä tehden, usein asioita huumorilla höystäen porukassa oli selvästi muutama opiskelija joka piti hyvää yhteishenkeä yllä poissaolot vähenivät huomattavasti, koska kuten eräs opiskelija totesi ei voi olla pois huvikseen, koska jää paitsi siitä mitä mielenkiintoista päivän aikana tapahtuu - vaikka opiskelijat viihtyivät yhdessä rupatellen, tulosta silti syntyi eli työt valmistuivat ajallaan 9

10 5.2 Projektityyppistä toimintaa ja asiakaslähtöisiä caseja - erillisiä teorialuentoja ei ollut, vaan opettajat nostivat kunkin työn edetessä esille tärkeitä ja olennaisia ammatillisia asioita heti silloin kun ne olivat tekeillä - työpajan alussa jokaiselle opiskelijalle suunniteltiin yhdessä opiskelijan kanssa hänen silloisille taidoilleen sopiva työ eli projekti - alussa opettaja ja opiskelija suunnittelivat yhdessä miten työssä edetään ja mitä ammatillisia asioita opitaan - opiskelijat pitivät projektipäiväkirjaa, johon he kirjasivat päivittäin ylös tehdyt työt ja ammatilliset yksityiskohdat - kukin opiskelija teki oikeaa asiakastyötä oikealle asiakkaalle alussa opiskelijoilla oli suuri kynnys lähteä tekemään asiakastyötä, mutta pelko hälveni kun opettajat jakoivat asiakastyöt kunkin opiskelijan sen hetkisen ammatillisen osaamisen mukaan - onnistumisen kokemuksen jälkeen opiskelijan itsetunto kohosi ja sen jälkeen oli helpompi tarttua uuteen haastavaan tehtävään - ison haastavan asiakastyön jälkeen eräs opiskelija totesikin, että olen iloinen kun asiakas on todella tyytyväinen, ja että nyt tiedän että osaan ajoittaa tekemiseni oikein ja selviän mistä vain asiakastyön luovuttamisen jälkeen oli hänelle tullut tunne kaikkensa antamisesta ja hän olikin seuraavan päivän poissa lepäämässä. - opettajat antoivat välitöntä palautetta töiden edetessä eli erillisiä palautekeskusteluja ei ollut, kunkin asiakastyön lopussa käytiin keskusteluja siitä mitä opittiin ja mitä tehtiin hyvin ja mitä pitää vielä kehittää - keskusteluja käytiin muiden opiskelijoiden kuullen, ja he myös saivat halutessaan osallistua keskusteluun tai vain keskittyä omiin töihinsä - opiskelijat oppivat huomaamattaan samalla työelämän tapoja toimia, koska toinen opettajista teki oman ompelimonsa töitä silloin kun toinen opettajista ohjasi työpajan opiskelijoita, ja osa opiskelijoista oli myös työssäoppimassa tässä ompelimossa Työpajapilotoinnin kuluessa korostui se, että opiskelijoilla tulee olla halu, valmius ja asenne oppia uutta. Opettajien on tuupattava hyvään suuntaan luomalla kannusteita ja helpottamalla päätöksen tekemistä ja siinä pysymistä on osoitettava mitä hyvää seuraa tietyistä valinnoista. Opiskelijoille on annettava mahdollisuus vapaaseen aikataulutukseen ja oman rytmin löytymiseen, vaikka se on ajoittain opettajasta varsin tuskallista seurattavaa: opettajahan haluaisi niin mielellään että asiat sujuvat siten kuin hän on ne suunnitellut omassa mielessään. Tärkeää on juuri oikeiden asioiden oppiminen juuri sille opiskelijalle juuri siinä hetkessä ja työssä. Opettaja antaa palautetta rakentavasti ja motivoiden uusiin haasteisiin ja tarpeeksi isoihin juttuihin ryhtymiseen kerrotaan missä opiskelija on hyvä, ja epäonnistumisista löydetään uusi näkökulma mitä tästäkin opittiin. Parhaimmillaan pajassa oli yhteistyössä tekemisen me-henki, toinen toisensa kannustamista, yhdessä oppimista, onnistumisien jakamista ja epäuskon vallitessa osaamisen vahvistamista. Erittäin tärkeää on se, että molemmat opettajat 10

11 toimivat hyvässä yhteistyössä tiimimäisesti toimien ja jakaen tietoa toinen toisilleen opiskelijoiden etenemisestä ja oppimisen edistymisestä jopa päivittäin. Kaiken kaikkiaan luottamus opiskelijoiden ja opettajien välillä on se perusta jolle yhteistoiminnallista oppimista voidaan rakentaa. Pilotoinnin aikana opiskelijoille tehtiin sopivasti olokysely, ja sen tuloksista voidaan saada tukea pajamaiselle toiminnalle. Olokyselyn kaikkien kysymysten keskiarvo oli 3,82 (20 vastaajaa), ja 18 kysymyksen osalta ka ylitti 4:n, yksikään kysymys ei alittanut 3:a. Olokyselyn tulokset ovat raportin liitteenä. Laatukoordinaattori Raisa Karjalainen on omassa palautteessaan tiivistänyt tuloksia seuraavasti: Esedun tavoite 3,60 täyttyi sekä yleisarvosanassa että kaikkien kysymysten keskiarvossa. Ryhmän tulosten vahvuuksiksi voi nostaa muun muassa HOPS:n tarkoituksenmukaisen toteutumisen ja aiemmin hankitun osaamisen huomioiminen koulutuksen toteutuksessa. Myös ryhmän hyvä yhteishenki ja opettajien ja opiskelijoiden väliset kannustavat suhteet kertovat mukavasta ilmapiiristä. Erityisen tyytyväinen voi olla myös opiskelijoiden tyytyväisyydestä saamaansa opetukseen sekä opettajien ammattitaitoon! Hälytysraja ei rikkoutunut yhdenkään kysymyksen kohdalla. 6. Johtopäätöksiä Pilotoinnin edetessä muodostui yhä vahvemmin ajatus siitä, että opintojakson opinnot / opintokokonaisuudet tulee teemoittaa ja luoda erilaisia moduuleita, joita opiskelijat valitsevat oman suunnitellun hops-polkunsa mukaisesti. Tähän tulisi jatkossa paneutua lisää ja miettiä miten tutkintoon saisi lisää joustavuutta huomioiden yksilölliset valinnat ja joustavat opintopolut. Lisäksi tulisi suunnitella miten käytännössä on mahdollista suorittaa osia tutkinnoista yli tutkintorajojen. Opetushallituksessakin mietitään parhaillaan miten toteutetaan rakenteistetut tutkintojen perusteet, ja mitä muodostumissääntöjä tarvitaan tutkinnon perusteiden tutkinnon osiin, jotka pohjaavat työelämän työ- ja toimintakokonaisuuksiin. 11

MONIOSAINEN MINÄKUVA MINÄ TULEVANA AMMATTILAISENA. ATTO- valinnaisen käyttö opiskelijan motivaation vahvistamisena

MONIOSAINEN MINÄKUVA MINÄ TULEVANA AMMATTILAISENA. ATTO- valinnaisen käyttö opiskelijan motivaation vahvistamisena MONIOSAINEN MINÄKUVA MINÄ TULEVANA AMMATTILAISENA ATTO- valinnaisen käyttö opiskelijan motivaation vahvistamisena Opettajaopintojen kehittämistyö Raportti Merja Ihanus- Hänninen Etelä- Savon ammattiopisto

Lisätiedot

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A Toimintamalleja opintopolkujen ja palveluohjauksen rakentamiseen oppilaitoksessa

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi Helsinki

Lisätiedot

Näyttöä on? Keudis ja Hoksu duunissa.

Näyttöä on? Keudis ja Hoksu duunissa. Näyttöä on? Keudis ja Hoksu duunissa. Erityistä 2012 Tervehdys! Tämä opus kertoo nuorista nimeltä Keudis ja Hoksu. Keudis on lempinimi, jonka kaverit (silloin kun niitä on) ovat antaneet päähenkilöllemme,

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA. Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen

ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA. Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 B) 70201 KUOPIO GSM 044 785 5023 faksi 017 255

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Timo Väisänen, Janne Jokinen, Jussi Horelli

Timo Väisänen, Janne Jokinen, Jussi Horelli INNOYMPÄRISTÖ SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- OSAAMISELLE (INN-SHUT) - AJATUKSIA TULEVAISUUDEN OPPIMI- SYMPÄRISTÖSTÄ Timo Väisänen, Janne Jokinen, Jussi Horelli Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Työelämän tarpeet... 2

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12. ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf)

TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12. ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf) TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12 ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf) Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Ville Krannila Kaisa Aho,

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan

HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan Toimittanut Lenita Pihlaja HRAKKautta Duuniin Sisällysluettelo Lukijalle 7 Lenita Pihlaja Duuniin-projekti 9

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Ammattilaisrinki Valmentajan opas. Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke

Ammattilaisrinki Valmentajan opas. Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke Ammattilaisrinki Valmentajan opas Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke Kirjoittaja: Tiina Lehtosaari, Amiedu Muut tekijät: Minna Karvinen, Savon ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

KOKEMUKSIA MOBIILIOHJAUKSESTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KOKEMUKSIA MOBIILIOHJAUKSESTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA 1 KOKEMUKSIA MOBIILIOHJAUKSESTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA MOTTU-projekti - mobiiliteknologia tuutoroinnin tukena Toimittaneet Anna-Leena Ruotsalainen ja Airi Laitinen 2 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Ohjaus voi auttaa löytämään oppimisen ilon. Opi ja ohjaa työpaikalla. Näkemyksiä ja kokemuksia aikuisten ohjauksesta

Ohjaus voi auttaa löytämään oppimisen ilon. Opi ja ohjaa työpaikalla. Näkemyksiä ja kokemuksia aikuisten ohjauksesta Ohjaus voi auttaa löytämään oppimisen ilon. Opi ja ohjaa työpaikalla Näkemyksiä ja kokemuksia aikuisten ohjauksesta Sisältö Lukijalle... 3 Ohjaus olennainen osa oppimista... 4 Työpaikkaohjaus hyödyksi

Lisätiedot

Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus

Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus RAPORTTEJA 52 2013 Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus Pohjois-Savossa PÄIVI MATTOLA Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus Pohjois-Savossa PÄIVI MATTOLA RAPORTTEJA 52 2013 KAUPAN ALAN AMMATILLINEN

Lisätiedot

Joustavasti oppien ammattiin

Joustavasti oppien ammattiin Työvaltainen oppiminen ja Attointegraatio Nuori Yrittäjyys Modulointi Joustavasti oppien ammattiin MUOVIALAN OPETUS- JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN UUDISTAMINEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISEKSI JA KESKEYTTÄMISEN EHKÄISEMISEKSI

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot