AVOIN AMMATTIOPISTO ETELÄ-SAVOSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOIN AMMATTIOPISTO ETELÄ-SAVOSSA"

Transkriptio

1 AVOIN AMMATTIOPISTO ETELÄ-SAVOSSA Työpajapilotointia käsi- ja taideteollisuusalalla Raportti Päivi Särkkä-Lehkonen Etelä-Savon ammattiopisto

2 Sisältö Lukijalle Lähtötilanne Tavoitteet Kehittämisen päätavoite Osatavoitteita Pilotoinnin toteutus Yhteistoiminnallinen toimintatapa työpajamaisessa oppimisessa Opiskelijan tehtäviä työpajamaisessa oppimisessa Opettajan tehtäviä työpajamaisessa oppimisessa Teoriataustaa käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksen muutokselle Huomioita työpajapilotoinnin aikana saaduista kokemuksista Ammatillinen hyvinvointi ja työn itsesäätely Projektityyppistä toimintaa ja asiakaslähtöisiä caseja Johtopäätöksiä

3 Lukijalle Tämän raportin on kirjoittanut lehtori Päivi Särkkä-Lehkonen. Hän on toiminut pitkään vaatetusalan ammattiopettajana Etelä-Savon ammattiopistossa. Kehittämistyötä ovat rahoittaneet Etelä-Savon ammattiopisto ja Avoin ammattiopisto Etelä- Savossa hanke. Avoin ammattiopisto-hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on avata koulukohtaisia opetussuunnitelmia vastaamaan opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin, jotka voivat liittyä oppimisen haasteisiin, elämäntilanteeseen tai jo hankittuun koulutus-ja työhistoriaan. Avoin ammattiopisto-hanke on ESR-rahoitteinen ja Etelä-Savon Ely-keskuksen hallinnoima hanke. Hanke on alkanut ja se päättyy Hankkeen muista tavoitteista ja sisällöistä löytyy tieto esim. 3

4 1. Lähtötilanne Syksyllä 2011 muodostui 2. opintojakson aikana tilanne, jolloin neljän eri ryhmän opiskelijoista suurin osa oli työssäoppimassa työpaikoilla (Artteva10, Artteva11k, Artteva09) ja osa atto-opinnoissa (Artteva11). Muutamat opiskelijat jäivät kuitenkin vaille työssäoppimispaikkaa, koska työpaikkoja on alueella rajoitetusti, tai opiskelijan omat taidot eivät vielä olleet sillä tasolla jota ko työpaikoilla odotettiin. Muutamat opiskelijat taas suorittivat kaikille valinnaisia tutkinnon osia koska he olivat jo suorittaneet atto-opinnot aikaisempien opintojensa yhteydessä. Ja osa opiskelijoista paikkasi puuttuvia opintojaan sairausloman tai muun syyn vuoksi. Lisäksi mukaan tuli vielä kaksi viidennen vuoden opintojaan suorittavaa opiskelijaa. Kaiken kaikkiaan opiskelijoita oli 16, kuka missäkin vaiheessa omia opintojaan. Tilanne oli haastava ja monimuotoinen, ja tällöin päädyttiin kokoamaan porukka yhteen tilaan Taitolassa, ompeluluokkaan 10, ja heitä oli ohjaamassa kaksi opettajaa. Toinen opettajista oli ammattiopettaja ja toinen vaatetusalan yrittäjä/opettaja, ja he toimivat yhdessä tiiminä. Taitolassa on toiminut elokuusta 2011 alkaen yrittäjämäinen oppimisympäristö, jonka välittömässä läheisyydessä alan yrittäjä toimii. Pajamaisesta käytännönläheisestä oppimisesta ja ohjauksesta saatiin niin hyviä kokemuksia ja hyvää palautetta myös opiskelijoilta, että toimintatapaa haluttiin jatkaa ja kehittää lisää työpajapilotoinnissa Avoin ammattiopisto -hankkeen myötävaikutuksella. Taustalla vaikutti myös valtakunnallinen opetusministeriön ennakointilinjaus ja uutisointi erityisesti kulttuurialan koulutuksen aloituspaikkojen rajuun vähentämiseen kohdistuvasta paineesta. Tällöin ajatuksissa pyöri tarve tehdä jotain asialle omassa oppilaitoksessa syntyi mielikuva vallankumouksesta artesaanikoulutuksessa, pois vanhoista painavan reen riippakivistä ja toimintatavoista. Tulevaisuudentutkija Ilkka Halava on todennutkin: Kun muutoksen tarve kasautuu riittävästi, tuloksena on aina vallankumous (Modin 2012). 4

5 2. Tavoitteet 2.1 Kehittämisen päätavoite Työpajapilotoinnin tavoitteena oli kehittää ja uudistaa käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman toteuttamista käytännössä siten, että oppiminen ja ohjaus on joustavaa, työelämälähtöistä, opiskelijoita motivoivaa ja yrittäjyyteen kannustavaa. Lisäksi tavoitteena oli tuoda esiin käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksen tulevaisuudennäkymiä sen haasteita ja mahdollisuuksia sekä tutkimuksellisesta että käytännönläheisestä näkökulmasta. 2.2 Osatavoitteita - kehittää joustavaa tapaa / menetelmää toteuttaa perustutkinnon tutkinnon osia ja osaamiskokonaisuuksia yhdessä työelämän edustajien kanssa - laatia erilaisia ja parempia ajoitusmahdollisuuksia henkilökohtaistetulle opiskelulle - lisätä opiskelijan sitoutumista opintoihinsa - kehittää luovasti opintojen erilaisia toteutustapoja - kehittää oppimisympäristöä oppimista motivoivaksi - ottaa huomioon erilaisten oppimisvaikeuksien haasteet toteutuksessa - ideoida ATTO -opintojen integrointia ammattiopintoihin - monipuolistaa palautteen antamisen menetelmiä oppimisesta opiskelijalähtöiseksi - kehittää arviointia selkeämmäksi ja työelämälähtöiseksi - miten kokeiluista saadut kokemukset ja menetelmät ovat siirrettävissä muihin tutkintoihin 3. Pilotoinnin toteutus Työpajapilotointia toteutettiin kevään 2012 aikana siten, että tammi- ja helmikuussa suunniteltiin ja ideoitiin tulevia kevään työpajoja. Suunnitelmien apuna käytettiin syksyn 2011 aikana saatuja kokemuksia pajatoiminnasta. Maalis- ja huhtikuun 2012 aikana kokeiltiin toisen kerran työpajamaista oppimista ja toimintatapaa. Huhtikuun lopussa ja toukokuun alussa kerättiin palautetta kokeilusta sekä opiskelijoilta että mukana olleilta opettajilta. Lisäksi huhtikuussa 2012 oli koossa alan työelämäfoorumi, jossa keskusteltiin pilotoinnista saaduista 5

6 kokemuksista, ja jossa työelämän edustajat kommentoivat asiaa ja antoivat lisää kehittämisvinkkejä kokeiltavaksi jatkossa. 3.1 Yhteistoiminnallinen toimintatapa työpajamaisessa oppimisessa - opiskelijoiden ja opettajien luovat yhdessä pelisäännöt pajatoiminnalle - pelisäännöt sisältävät mm. työjärjestyksen / lukujärjestyksen raamit: mikä on työaika päivässä, viikossa ja opintojakson aikana pilotoinnin alussa opiskelijat saivat tyhjän lomakkeen jossa oli ko jakson viikot, ja tähän lomakkeeseen he itse suunnittelivat oman työjärjestyksensä siten että vähintään 28 h viikossa tuli täyteen - kuka opettajista on milloinkin paikalla ohjaamassa, opettajien lähiopetustunnit olivat selkeästi esillä luokassa - yhteinen sitoutuminen toimintatapaan 3.2 Opiskelijan tehtäviä työpajamaisessa oppimisessa - ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja työstään - laatii / päivittää opettajan kanssa yhdessä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, hopsin - laatii itselleen aikataulun päivä- ja viikkokohtaisesti - määrittää aikatauluun tietyt määräpäivät, jolloin on esim välikatselmus ja milloin työn tulee olla valmis - noudattaa itse laatimaansa aikataulua ja päiväohjelmaa - on itse aktiivinen omassa oppimisessaan ja kysyy heti tarvittaessa apua - jakaa omia kokemuksiaan toisille opiskelijoille - oppii toisten tekemisistä, on utelias ja kysyy toisilta opiskelijoita mitä he tekevät - kuuntelee ja kommentoi - ja pitää yllä hyvää yhteishenkeä ja avointa sekä kannustavaa ilmapiiriä 3.3 Opettajan tehtäviä työpajamaisessa oppimisessa - laatii / päivittää opiskelijan kanssa yhdessä hänen henkilökohtaista opiskelusuunnitelmansa, hopsia - antaa opiskelijalle tilaa ottaa vastuuta omiin käsiin - kuuntelee opiskelijaa kiireettömästi - keskustelee eri vaihtoehdoista toisen opettajan kanssa, vaihtaa mielipiteitä ja kokemuksia työn toteuttamisesta opiskelijoiden kuullen mielikuvan antaminen siitä että aina voi oppia uutta arvostaen toisen mielipidettä ja että opettaja ei ole kaikki tietävä tietopankki 6

7 - kunnioittaa opiskelijan mielipidettä - arvostaa opiskelijan yritystä oppia vaikka tämä aina ei heti onnistu - antaa tilaa keskustelulle ja yhdessä oppimiselle - motivoi opiskelijaa vaikeuksista valoon kertomalla muista vaihtoehdoista / näkökulmista - on tarvittaessa tiiviisti yhteistyössä opon, kuraattorin ja ryhmänohjaajan kanssa - ja pitää yllä hyvää yhteishenkeä ja avointa sekä kannustavaa ilmapiiriä 4. Teoriataustaa käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksen muutokselle Käsi- ja taideteollisuusalan koulutus on haasteiden edessä ja kulttuurialoille on koulutettu runsaasti osaajia, mutta mihin koulutus on valmistanut ja valmistaa, ja mitä alalla tulee tapahtumaan kun perinteinen valmistava teollisuus on murentunut olemattomiin. Näihin kysymyksiin on hakenut vastauksia Helsingin yliopiston tutkija Kristiina Soini-Salomaa väitöstutkimuksessaan, joka käsittelee millaisia vaihtoehtoisia ammatillisia malleja toimialalla tulevaisuudessa voisi olla (Muotoilun ja käsitaideteollisuuden tulevaisuus, Helsingin Yliopisto, 2011). Kristiina Soini-Salomaan mukaan luovilla aloilla on meneillään uusien ammatillisten mallien etsintä. Hänen tutkimuksessaan on tullut esiin seuraavia seikkoja: ammatillinen hyvinvointi ja työn itsesäätely ovat nuorille hyvin tärkeitä motivoivia tekijöitä yrittäjänä toimiminen korostuu käsi- ja taideteollisuusalan opiskelijoiden tulevaisuudenkuvissa alan opiskelijoilla on hyvin vahva suunnittelija tekijä orientaatio, kun taas asiantuntijat korostavat palvelumuotoilun ja käyttäjälähtöisen suunnittelun merkitystä tulevaisuuden toimintamallina alan koulutuksessa tulee kiinnittää paljon enemmän huomiota toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja tulevaisuusorientaatioon tuotekeskeisestä ajattelusta olisi siirryttävä eettiseen, prosessikeskeiseen ajatteluun ja palvelumuotoiluun vuonna 2025 olemme siirtyneet kohtuutalouteen, missä kulutus suuntautuu kestäviin ja laadukkaisiin tuotteisiin vuonna 2025 kierrätyskeskukset ovat ekologisia, laadukkaita ja innovatiivisia palvelu- ja ostoskeskuksia kierrätyksen tarvitaan uutta ajattelua redesignilla erilaisia kohderyhmiä ja palvelukonsepteja opiskeluun on tuotava entistä enemmän toimialat ylittävää projektityyppistä toimintaa ja asiakaslähtöisiä caseja jo koulutuksen aikana opitaan verkostomaiseen toimintaan vuoteen 2025 mennessä 3D-teknologia on muuttanut paljon tuotteen suunnittelu-, valmistus- ja jakeluprosesseja 3Ddesingverstaissa asiakas voi suunnitella ja tulostaa itse tai ammatti- 7

8 laisen kanssa yksilöllisiä tuotteita on ekotehokasta tuottaa vain sitä, mitä tarvitaan vuonna 2025 Suomessa on taito- ja taidepainotteisia hyvinvointikeskuksia käsillä tekeminen tuottaa tutkitusti hyvinvointia toimialalle aukeaa loistavia mahdollisuuksia tuotteistaa hyvinvointiin ja elämyksellisyyteen liittyviä tarpeita Suomessa tulisi olla luonnonmateriaalien tuotantoon ja jatkojalostukseen panostavia designyritysklustereita hamppu ja pellava menestyisivät näissä ilmasto-olosuhteissa hyvin. Puuvillan hinnan on ennakoitu nousevan räjähdysmäisesti, ja tämä vaikuttanee varsinkin muotiteollisuuteen vuonna 2025 kansainvälisten ammattikiltojen merkitys on tärkeä ammatillisena tukiverkostona muotoilu- ja käsi- ja taideteollisuusaloilla sosiaalinen media on tärkeässä roolissa, sillä maailmanlaajuiset verkostot löytyvät sitä kautta uudenlainen kisällien vaellus oppimisen kaikkiallisuus lisääntyy erikoisammattitutkinnot ovat tulevaisuuden menestystekijä, tosiammattilaisuus merkitsee valmistamisen korkeaa taitotasoa käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisuus määrittyy uudelleen syntyy Käsityöläinen 2.0 keskinkertaisuus ei riitä erikoisosaaminen ja profiloituminen korostuvat vuoteen 2025 mennessä peruskoulun käsityön opetus on integroituneempi oppiaine ja vapaan sivistystyön rooli elinikäisessä taito- ja taideaineiden opetuksessa on vahvistunut 8

9 5. Huomioita työpajapilotoinnin aikana saaduista kokemuksista Käsi- ja taideteollisuusalalla arvostetaan ihmisen kokonaisvaltaista kehitystä, vastuullisuutta, aloitteellisuutta, omatoimisuutta, luovuutta, yksilöllisyyttä ja yhteistyökykyisyyttä, (Ammatillisen perustutkinnon perusteet, käsi- ja taideteollisuusala, OPH 2009). Työpajapilotoinnin aikana tuli esiin useita seikkoja, joilla on yhteys Kristiina Soini- Salomaan tutkimuksen tuloksiin. Selkeimmin esiin nousivat ammatillinen hyvinvointi, työn itsesäätely, projektityyppinen toiminta ja asiakaslähtöiset caset. 5.1 Ammatillinen hyvinvointi ja työn itsesäätely - opiskelijat pitivät siitä, että saivat itse suunnitella oman aikataulunsa - opettajilla oli alussa ennakkokuvitelma siitä, että opiskelijoille tulee paljon poissaoloja kun he saavat itsenäisesti suunnitella työaikansa - loppujen lopuksi opiskelijat olivat paikalla oma-aloitteisesti koko päivän eikä opettajien tarvinnut jäkättää poissaoloista - omaa aikataulua laatiessaan opiskelijat oppivat ottamaan huomioon työn tekemiseen tarvittavan ajan jos laiskottelet tänään niin se kostautuu huomenna, joten parempi ahkeroida nyt niin sitten voin ottaa rennommin loppuviikosta eräs opiskelija totesi - opettaja ei kytännyt poissaoloja, vaan huomioi opiskelijoiden läsnäoloa ja työn edistymistä kannustavasti sekä yksilöllisesti että koko joukon kuullen - pajamaisesti toimien rakennettiin tilaa aidolle innostumiselle ja sen myötä onnistumisen kokemuksille - opettaja oli oppimisen mahdollistaja ja mukana tekemässä omalla esimerkillään - tuotteiden valmistamisen ongelmakohtia ratkottiin yhdessä keskustellen ja mielipiteitä vaihtaen eli tietoa jaettiin kaikille - myöhemmin myös hiljaisemmat opiskelijat rohkaistuivat kysymään ääneen miten ratkaista jokin vaikea kohta parhaimmalla tavalla - opiskelijat viihtyivät yhdessä tehden, usein asioita huumorilla höystäen porukassa oli selvästi muutama opiskelija joka piti hyvää yhteishenkeä yllä poissaolot vähenivät huomattavasti, koska kuten eräs opiskelija totesi ei voi olla pois huvikseen, koska jää paitsi siitä mitä mielenkiintoista päivän aikana tapahtuu - vaikka opiskelijat viihtyivät yhdessä rupatellen, tulosta silti syntyi eli työt valmistuivat ajallaan 9

10 5.2 Projektityyppistä toimintaa ja asiakaslähtöisiä caseja - erillisiä teorialuentoja ei ollut, vaan opettajat nostivat kunkin työn edetessä esille tärkeitä ja olennaisia ammatillisia asioita heti silloin kun ne olivat tekeillä - työpajan alussa jokaiselle opiskelijalle suunniteltiin yhdessä opiskelijan kanssa hänen silloisille taidoilleen sopiva työ eli projekti - alussa opettaja ja opiskelija suunnittelivat yhdessä miten työssä edetään ja mitä ammatillisia asioita opitaan - opiskelijat pitivät projektipäiväkirjaa, johon he kirjasivat päivittäin ylös tehdyt työt ja ammatilliset yksityiskohdat - kukin opiskelija teki oikeaa asiakastyötä oikealle asiakkaalle alussa opiskelijoilla oli suuri kynnys lähteä tekemään asiakastyötä, mutta pelko hälveni kun opettajat jakoivat asiakastyöt kunkin opiskelijan sen hetkisen ammatillisen osaamisen mukaan - onnistumisen kokemuksen jälkeen opiskelijan itsetunto kohosi ja sen jälkeen oli helpompi tarttua uuteen haastavaan tehtävään - ison haastavan asiakastyön jälkeen eräs opiskelija totesikin, että olen iloinen kun asiakas on todella tyytyväinen, ja että nyt tiedän että osaan ajoittaa tekemiseni oikein ja selviän mistä vain asiakastyön luovuttamisen jälkeen oli hänelle tullut tunne kaikkensa antamisesta ja hän olikin seuraavan päivän poissa lepäämässä. - opettajat antoivat välitöntä palautetta töiden edetessä eli erillisiä palautekeskusteluja ei ollut, kunkin asiakastyön lopussa käytiin keskusteluja siitä mitä opittiin ja mitä tehtiin hyvin ja mitä pitää vielä kehittää - keskusteluja käytiin muiden opiskelijoiden kuullen, ja he myös saivat halutessaan osallistua keskusteluun tai vain keskittyä omiin töihinsä - opiskelijat oppivat huomaamattaan samalla työelämän tapoja toimia, koska toinen opettajista teki oman ompelimonsa töitä silloin kun toinen opettajista ohjasi työpajan opiskelijoita, ja osa opiskelijoista oli myös työssäoppimassa tässä ompelimossa Työpajapilotoinnin kuluessa korostui se, että opiskelijoilla tulee olla halu, valmius ja asenne oppia uutta. Opettajien on tuupattava hyvään suuntaan luomalla kannusteita ja helpottamalla päätöksen tekemistä ja siinä pysymistä on osoitettava mitä hyvää seuraa tietyistä valinnoista. Opiskelijoille on annettava mahdollisuus vapaaseen aikataulutukseen ja oman rytmin löytymiseen, vaikka se on ajoittain opettajasta varsin tuskallista seurattavaa: opettajahan haluaisi niin mielellään että asiat sujuvat siten kuin hän on ne suunnitellut omassa mielessään. Tärkeää on juuri oikeiden asioiden oppiminen juuri sille opiskelijalle juuri siinä hetkessä ja työssä. Opettaja antaa palautetta rakentavasti ja motivoiden uusiin haasteisiin ja tarpeeksi isoihin juttuihin ryhtymiseen kerrotaan missä opiskelija on hyvä, ja epäonnistumisista löydetään uusi näkökulma mitä tästäkin opittiin. Parhaimmillaan pajassa oli yhteistyössä tekemisen me-henki, toinen toisensa kannustamista, yhdessä oppimista, onnistumisien jakamista ja epäuskon vallitessa osaamisen vahvistamista. Erittäin tärkeää on se, että molemmat opettajat 10

11 toimivat hyvässä yhteistyössä tiimimäisesti toimien ja jakaen tietoa toinen toisilleen opiskelijoiden etenemisestä ja oppimisen edistymisestä jopa päivittäin. Kaiken kaikkiaan luottamus opiskelijoiden ja opettajien välillä on se perusta jolle yhteistoiminnallista oppimista voidaan rakentaa. Pilotoinnin aikana opiskelijoille tehtiin sopivasti olokysely, ja sen tuloksista voidaan saada tukea pajamaiselle toiminnalle. Olokyselyn kaikkien kysymysten keskiarvo oli 3,82 (20 vastaajaa), ja 18 kysymyksen osalta ka ylitti 4:n, yksikään kysymys ei alittanut 3:a. Olokyselyn tulokset ovat raportin liitteenä. Laatukoordinaattori Raisa Karjalainen on omassa palautteessaan tiivistänyt tuloksia seuraavasti: Esedun tavoite 3,60 täyttyi sekä yleisarvosanassa että kaikkien kysymysten keskiarvossa. Ryhmän tulosten vahvuuksiksi voi nostaa muun muassa HOPS:n tarkoituksenmukaisen toteutumisen ja aiemmin hankitun osaamisen huomioiminen koulutuksen toteutuksessa. Myös ryhmän hyvä yhteishenki ja opettajien ja opiskelijoiden väliset kannustavat suhteet kertovat mukavasta ilmapiiristä. Erityisen tyytyväinen voi olla myös opiskelijoiden tyytyväisyydestä saamaansa opetukseen sekä opettajien ammattitaitoon! Hälytysraja ei rikkoutunut yhdenkään kysymyksen kohdalla. 6. Johtopäätöksiä Pilotoinnin edetessä muodostui yhä vahvemmin ajatus siitä, että opintojakson opinnot / opintokokonaisuudet tulee teemoittaa ja luoda erilaisia moduuleita, joita opiskelijat valitsevat oman suunnitellun hops-polkunsa mukaisesti. Tähän tulisi jatkossa paneutua lisää ja miettiä miten tutkintoon saisi lisää joustavuutta huomioiden yksilölliset valinnat ja joustavat opintopolut. Lisäksi tulisi suunnitella miten käytännössä on mahdollista suorittaa osia tutkinnoista yli tutkintorajojen. Opetushallituksessakin mietitään parhaillaan miten toteutetaan rakenteistetut tutkintojen perusteet, ja mitä muodostumissääntöjä tarvitaan tutkinnon perusteiden tutkinnon osiin, jotka pohjaavat työelämän työ- ja toimintakokonaisuuksiin. 11

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilua kolme vuotta Tavoitteena tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Lupa kokeilla ja todeta, mikä

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

1-vuosi. 2-vuosi. 3-vuosi. 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA

1-vuosi. 2-vuosi. 3-vuosi. 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso 1-vuosi 2-vuosi 3-vuosi AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA ATTO-OPINNOT INTEGROITUNA AMMATILLISEEN TYÖSSÄOPPIMISEEN

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yhdessä hankkeen tavoitteet Porvoon Ammattiopistossa Läpäisyn tehostaminen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia koulutussuunnittelija Kaija Mattila, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto, Nurmes OPH 3.2.2014 2 Tekemällä

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto

Stadin ammattiopisto Stadin ammattiopisto Lukuvuoden 2014-2015 aloitustilaisuus Leena Mäkelä 4/5/13 Tervetuloa töihin! Stadin ammattiopiston toinen lukuvuosi alkaa Opiskelijarekrytointi jatkuu edelleen Oppimisympäristöjä parannetaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa

Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa 23.11.2016 Neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson Ammatillisen koulutuksen osasto Mitä reformissa tavoitellaan?

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 1. KOULUTUSOHJELMA OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖSKETELYILMAPIIRI Tiedonkulku on toimivaa Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva Opiskelijoita kohdellaan

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE Tämä väline on tarkoitettu tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien arviointiin. Arviointivälineellä opetussuunnitelmavastaavat arvioivat laatimiaan

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä Yksilöllisen ja joustavan oppimisen tukeminen Sami Pirhonen projektipäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Eurooppalainen opintopolku verkosto http://eurooppalainenopintopolku.fi/index.php Leonardo kesäpäivät 2014 3.6.2014 Anne Mari Behm Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä?

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Laatua laineilla ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 2016 Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ YKSILÖLLISET OPISKELIJAN OPINTOPOLUT. Jyväskylän kotitalousoppilaitos

YHTEISTYÖSSÄ YKSILÖLLISET OPISKELIJAN OPINTOPOLUT. Jyväskylän kotitalousoppilaitos YHTEISTYÖSSÄ YKSILÖLLISET OPISKELIJAN OPINTOPOLUT Jyväskylän kotitalousoppilaitos JYVÄSKYLÄN KOTITALOUSOPPILAITOS - Yksialainen yksityinen ammatillinen oppilaitos - Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Lisätiedot

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään 10-11.4.2014 TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus KOKONAISBUDJETTI: 981 761 euroa

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Amisten ajatuksia opintojen ohjauksesta ja henkilökohtaistamisesta

Amisten ajatuksia opintojen ohjauksesta ja henkilökohtaistamisesta Amisten ajatuksia opintojen ohjauksesta ja henkilökohtaistamisesta 14.11.2017 Juuso Luomala Pääsihteeri Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry OSKU ry Valtakunnallinen amisten opiskelijajärjestö OSKU

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Minkälaista on hyvä työpaikkaohjaus? SuPer 26.3.2014 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lähtökohdat hyvälle työpaikkaohjaukselle =>

Lisätiedot

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä 5.10.2017 Pirjo Kauhanen pirjo.kauhanen@jao.fi Kuva: Mathias Falk / Skills Finland AMISreformi Koulutukseen joustavasti

Lisätiedot

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta www.laurea.fi 2 Strateginen ulottuvuus Eettisyys ja vastuullisuus

Lisätiedot

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Tilannekartoitus ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja AMK:n välisen siirtymävaiheen opintojen ja ohjauksen toteuttamisesta Sanna Lappalainen,

Lisätiedot

Opinto-ohjaajan koulutus. JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu. Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA.

Opinto-ohjaajan koulutus. JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu. Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA. Opinto-ohjaajan koulutus JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Johdanto Tämä artikkeli on tehty osana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen

Lisätiedot

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ Kohderyhmä: Opiskelijat, jotka tarvitsevat työvaltaista tapaa suorittaa ammatillisia opintoja Opiskelijat,

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Esimerkkejä tutkinnon muodostumisesta ammatillisessa koulutuksessa evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Diat tuottanut Jukka Söderdahl Winna Tutkinnon osa kerrallaan - esimerkki tutkinnon

Lisätiedot

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen perustiedot OpsoDiili Itä-Suomi, Nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Hankeaika1.5.2015-31.12.2017 Rahoittaja: ESR / Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Nokia 16.9.2015 Päivi Nilivaara 1 17.9.2015 Mikä edistää oppimista? Resurssit Opiskeluun käytetty aika Palautteen anto Tvt opetusvälineenä Kotitausta Luokalle

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELUT

OPPIJAN VERKKOPALVELUT OPPIJA VERKKOPALVELUT eperusteet ehops Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy Winova 5.6.2014 1 Loogisen tason kansallinen oppijan verkkopalveluarkkitehtuuri 2 Kansalliset oppijan palvelut Käyttöönoton

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

VASTUUTA Varmistetun siirtymän mallin kehittäminen

VASTUUTA Varmistetun siirtymän mallin kehittäminen VASTUUTA 2020 Varmistetun siirtymän mallin kehittäminen Varmistettu siirto uudelle opintoalalle! Vastuuhenkilö: Uusi ryhmänohjaaja/ Opinto-ohjaaja / Opinto-ohjaaja / Siirtymän toteutus Siirtymäpalaveri,

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden merkitys yhteisissä tutkinnon osissa

Osaamisperusteisuuden merkitys yhteisissä tutkinnon osissa Osaamisperusteisuuden merkitys yhteisissä tutkinnon osissa Uudistuvat yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Helsinki Congress Paasitorni ke 15.4.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa

Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa Opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien tehtävänkuvien, yhteistyön ja työnjaon kehittäminen Yhdessä-hankkeen loppuseminaari 7.11.2014 Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut TÄNÄÄN 2.10. Henna/Irma Yhteisestä prosessista Missä kehyksessä opetuutori ohjaa? Mikä merkitys HOPS/kehityskeskusteluilla

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot