syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu"

Transkriptio

1 syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014

2 Sisällysluettelo 1. PALVELUOHJAUS HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT RUOVEDEN KOTIHOITO... 3 Ruoveden kotihoidon aluejaot ja yhteystiedot... 4 Kotihoidon palvelutarpeen määrittäminen... 4 Säännöllinen kotihoito... 5 Säännöllisen kotihoidon puhtaanapitopalvelut... 5 Tilapäinen kotihoito... 6 Kotihoidon tukipalvelut... 6 Kotihoidon muita palveluja... 7 Fysioterapeutti... 7 Kotiutushoitaja... 7 Muistihoitaja/sairaanhoitaja PALVELUASUMINEN JA LAITOSHOITO... 8 Palveluasuminen... 8 Vuokra-asuminen... 8 Palvelutalon kotihoitotiimi... 8 Ryhmäkodit... 9 Vanhainkoti... 9 Koivukoti Mäntykoti Kuusikoti Vuodeosastohoito Ruoveden terveyskeskus, osasto Ruoveden terveyskeskus, osasto PALVELUTALO HONKALAN PALVELUTUOTANTO Asumispalvelut Tukipalvelut Ateriapalvelu Siivouspalvelu Kuntoutus-, liikunta- ja hyvinvointipalvelut Juhlien pitopaikka

3 6. TERVEYSKESKUS Terveyskeskuslääkärien ajanvaraus ja sairaanhoitajan vastaanotto Laboratoriopalvelut Ruoveden terveyskeskuksessa Röntgen Muut terveyskeskuspalvelut Hammaslääkärien vastaanotot ENSIAPU JA KIIREELLINEN HOITO YKSITYISTÄ TERVEYDENHUOLLON PALVELUA KUNNAN TYÖPAJATOIMINTA Poikien paja Monttu Tyttöjen paja Amanda Kierrätyskeskus Mikropaja Kuntouttava työtoiminta YKSITYISTÄ KODINHOITO YM. PALVELUA KELAN MYÖNTÄMÄT TUET JA KORVAUKSET Eläkkeellä Maksukatto Matkakorvaukset SOSIAALITYÖ JA MUU EDUNVALVONTA KUNNAN MYÖNTÄMÄT TUET MUITA TUKIA KULJETUSPALVELUT Asiointiliikenteen reitit ja aikataulut YHDISTYKSIÄ JA YHTEYSTIETOJA Omaishoitajat ja -läheiset ry Ruoveden paikallisosasto Suomen Punainen Risti Ruoveden osasto Vanhusneuvosto Muita yhdistyksiä KUNNAN MUITA PALVELUJA KODIN TURVALLISUUS HÄTÄNUMEROT

4 1. PALVELUOHJAUS Palveluohjaaja toimii tiiviissä yhteistyössä muiden kotihoidon työntekijöiden kanssa. Palveluohjaus tarjoaa tietoa ikäihmisten palveluista ja auttaa kokoamaan ikäihmisten elämäntilanteeseen liittyvät palvelut. Apua saa puhelimitse ja/tai palvelutarpeen kartoituskäynnillä, joka tehdään asiakkaan kotiin. Palveluohjaaja, p HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Ruovedellä tehdään hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä kyseisenä vuonna 80 vuotta täyttäneiden kotiin. Käynnillä kartoitetaan monipuolisesti ikäihmisen terveydentilaan liittyviä seikkoja ja ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai palvelujen piiriin. 3. RUOVEDEN KOTIHOITO Kotipalvelu ja kotisairaanhoito ovat yhteiseltä nimeltään kotihoito. Kotihoidon keskeisenä tavoitteena on turvata ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden tai vammaisten itsenäistä kotona selviytymistä tilanteissa, joissa toimintakyky on alentunut. Kotihoito on asiakkaan kokonaisvaltaista auttamista ja tukemista jokapäiväisessä elämässä. Kotihoidon työntekijät huolehtivat asiakkaan perushoidosta ja turvallisen ja kotiympäristön ylläpidosta. Kotihoidon tehtäviin voi kuulua sairaanhoidollisia tehtäviä, kuten lääkehoito, haavahoito tai verinäytteiden otto sekä lääkeinjektiot. Myös henkilökohtaisen hygienian hoito tai ravitsemuksen turvaaminen voi kuulua kotihoidon toimintaan. Kotihoito pyrkii yhteistyössä omaisten ja muiden palveluntuottajien kanssa turvaamaan asiakkaan kotona selviytymisen mahdollisimman pitkään. 3

5 Ruoveden kotihoidon aluejaot ja yhteystiedot Kotihoidon ohjaaja p , toimistosihteeri p Ruoveden kunnan kotihoidon alueet Puhelinnumero Päivystyspuhelin Eteläinen alue Sairaanhoitaja, tiimivetäjä Varatiiminvetäjä Sairaanhoitaja p. arkisin p. arkisin p. arkisin Päivystys Pohjoinen alue Sairaanhoitaja, tiiminvetäjä Varatiiminvetäjä Sairaanhoitaja p. arkisin p. arkisin p. arkisin Päivystys Ateriapalveluasiat p Turvapuhelinhälytykset p Kotihoidon palvelutarpeen määrittäminen Ruoveden kotihoidossa noudatetaan Virtain kaupungin kotihoidosta määrittelemiä myöntämisperusteita: Ikäihmisen toimintakyvyn mittaamiseen käytetään mm. RAVA- ja MMSE- mittareita. (RAVA mittarilla arvioidaan asiakkaan yleistä toimintakykyä ja palveluntarvetta, MMSE mittarilla muistisairauden aiheuttamia erityistarpeita.) Virtain perusturvalautakunta määrittelee kotihoidon yleiset myöntämisperusteet myös Ruoveden osalta. Tarkempia tietoja kotihoidonohjaajalta, p

6 Säännöllinen kotihoito Säännöllinen kotihoito on tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on selkeästi alentunut eivätkä näin ollen selviä päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti tai omaisten avulla. Mikäli kotihoidon tarve on hoito- tai palvelusuunnitelman mukaan säännöllistä, vähintään kerran viikossa tapahtuvaa, asiakas siirtyy säännöllisen kotihoidon piiriin (kotihoidon rekisterin käyttämä määritelmä ). Asiakkaiden maksun perusteena on eri palvelujen yhteenlaskettu tuntimäärä, joka on määritelty hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Asiakasmaksuasetuksen 3 perusteella säännöllisen kotihoidon palvelujen kuukausimaksu määritetään sekä vanhusasiakkailla että lapsiperheillä bruttotulojen, perheen koon ja annettujen palvelujen mukaan. Bruttotuloista vähennetään perhekoon mukainen tuloraja ja erotuksesta määritetään maksu kotihoidon käytön mukaisesti. Mikäli omainen ottaa asiakkaan hoitoon ja palvelu keskeytyy, ei kuukausimaksua peritä. Mikäli palvelu keskeytyy lyhyeksi ajaksi, esim. laitoshoidon tai muun palveluntuottajasta johtuvan syyn vuoksi, ei kuukausimaksua peritä poissaolopäiviltä. Mikäli kotona annettava palvelu keskeytyy kuukauden ajaksi, ei maksua peritä lainkaan (asiakasmaksuasetus 32 ). Säännöllisen kotihoidon puhtaanapitopalvelut Puhtaanapitopalveluihin kuuluu astioiden tiskaus, roskien vienti, WC:n siivous ja työtasojen pyyhkiminen. Tarvittaessa vaihdetaan vuodevaatteet ja mikäli asiakkaalla on pyykkikone, pestään pyykit. Jääkaapin siisteys tarkistetaan. Perussiivouksen järjestämiseksi asiakas ohjataan käyttämään palveluseteliä tai yksityistä palveluntuottajaa. Palveluseteli ei ole vielä käytössä Ruovedellä. 5

7 Tilapäinen kotihoito Tilapäinen kotihoito tarkoittaa määräaikaista, harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvaa palvelua. Tilapäinen kotihoito on tarkoitettu asiakkaille, joiden on vaikea päästä avohoidon palveluun, esim. sairaanhoitajan vastaanotolle saattajankaan auttamana. Tilapäisen kotihoidon maksut v Kotihoidon tilapäinen käynti Maksut Kotihoidon käynti 9,30 Kotihoidon käynti 2-4 h 18,60 Kotihoidon käynti yli 4 h 37,20 Kotihoidon arviokäynti maksuton Kotihoidon muu käynti maksuton Fysio - tai toimintaterapeutin muu käynti 9,30 Ennaltaehkäisevä kotikuntoutus 9,30 Ksh:n lääkärin tai hammaslääkärin käynti 14,70 Erityistyöntekijän kertakäynnit (kotiutushoitaja, muistihoitaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, psykogeriatrinen sairaanhoitaja tai sosiaaliohjaaja) on maksuttomia. Kotiutushoitajan useammasta käynnistä veloitetaan kertamaksu 9,30. Fysio -tai toimintaterapeutin sarjakuntoutuksesta peritään 8,00 /käynti (asiakasmaksuasetus 11 ). Kotihoidon työntekijän asiointi- tai kaupassakäynti 8,00 / käynti. Sauna tai kylvetysmaksu on 10,00 /alle tunti ja 15,00 / yli tunti. Oikeudet maksujen muutoksiin v pidätetään. Kotihoidon tukipalvelut Ateria-, asiointi-, turva-, ja kylvetyspalvelut ovat kotihoidon tukipalveluita. Ateriapalvelussa ateriat kuljetetaan asiakkaan kotiin sovitun suunnitelman mukaan. Asiointipalveluja ovat esimerkiksi kauppa- tai apteekkiasioinnit. KMV- turvapalvelu hoitaa laiteasennukset, laitteiden poistot, hälytykset ja sovitut yökäynnit. Tukipalveluilla on kiinteä hinta. Tulot eivät vaikuta tukipalveluiden hintaan. 6

8 Kotihoidon muita palveluja Fysioterapeutti Kotihoidon asiakkailla on käytössään myös fysioterapeutin palvelut. Hän tekee toimintakykykartoituksia, toimintakyvyn seurantaa ja voi laatia vaikkapa henkilökohtaisen harjoitusohjelman asiakkaalle. Fysioterapeutin kautta voi saada henkilökohtaisen apuvälinekartoituksen ja saada tarvittaessa apua niiden hankintaan. Fysioterapeutti toimii tiiviissä yhteistyössä muun kotipalvelutiimin ja kotihoidon lääkärin kanssa. p Kotiutushoitaja Kotiutushoitaja toimii asiakkaan, omaisten, kotihoidon tiimien sekä muiden yhteistyötahojen välisenä yhteyshenkilönä. Kotiutushoitaja kotiuttaa/sijoittaa asiakkaan tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan yhteistyössä muiden asiakkaan hoitoon osallistuvien työntekijöiden kanssa. Kotiutushoitaja/sairaanhoitaja p Muistihoitaja/sairaanhoitaja Muistihoitaja suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa yksilöllisesti muistisairaan kuntoutumista tukevan hoito- ja palvelukokonaisuuden yhteistyössä kotihoidon ja muiden asiakkaan hoitoon osallistuvien työntekijöiden kanssa. Muistihoitaja arvioi muistisairauteen sairastuneen ihmisen kokonaistilanteen yhteistyössä vanhustyöhön erikoistuneen lääkärin kanssa. Virroilla ja Ruovedellä toimii yhteinen muistihoitaja. Muistihoitaja tekee tarvittaessa arviokäynnin asiakkaan kotiin. p. Muistihoitaja/sairaanhoitaja puh

9 4. PALVELUASUMINEN JA LAITOSHOITO Palveluasuminen Honkalakoti ry omistaa kaksi palvelutaloa, toinen sijaitsee Ruoveden keskustassa (29 asuntoa) ja toinen Visuveden taajamassa (viisi asuntoa). Palvelutalo Honkala tarjoaa asukkaille kaikki tukipalvelut: ruokahuolto, siivous, pyykkipalvelu, saunotus, virkistys- ja kuntoutuspalvelut, sosiaalisen isännöinnin sekä turva- ja ovihälytinpalvelun. Hälytykset otetaan vastaan kotihoitoyksikössä. Asukkaiden kotihoidosta vastaa kuntasektori. Hakemuksia palveluasumiseen saa internetistä osoitteesta tai soittamalla Honkalan toimistoon p Vuokra-asuminen Honkalakoti -yhdistys omistaa Ruovedellä 59 vuokrarivitaloasuntoa ja ikäihmisten tarpeita vastaavan ryhmäkodin. Palvelutalon kotihoitotiimi Päivystyspuhelin Sairaanhoitaja Palvelutalon kotihoitotiimi huolehtii Honkalan palvelutalossa asuvien asukkaiden hoidosta ja huolenpidosta. Palvelut ja maksut ovat yhteneväiset kotihoidon maksujen kanssa. 8

10 Ryhmäkodit Kaukokoti (14 paikkaa) p Majakka (13 paikkaa) p Honkalantie 7, Ruovesi Asumispalveluohjaaja p Kaukokoti ja Majakka ovat keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen yksiköitä, joiden henkilökunta on perehtynyt muistisairauksien hoitamiseen. hoidon tavoitteena on tukea asukkaan jäljellä olevaa toimintakykyä ja omatoimisuutta sekä tarjota hoivaa ja huolenpitoa turvallisessa kodinomaisessa ympäristössä. Ryhmäkodeissa asumisesta peritään vuokra, ateriatukipalvelumaksu sekä tulosidonnainen hoitomaksu. Lääkekuluista asukas saa Kelan korvaukset kuten kotihoidossa yleensäkin. Asukas voi hakea Kelan eläkkeensaajan hoitotukea sekä asumistukea kustannusten kattamiseksi. Vanhainkoti Ruoveden vanhainkoti Kotiranta Pöytäniementie Ruovesi Osastonhoitaja p Vanhainkoti sijaitsee rauhallisessa maalaisympäristössä noin seitsemän kilometriä Ruoveden keskustasta Tampereelle päin. Vanhainkoti Kotirannassa on kolme yksikköä: Koivukoti, Mäntykoti ja Kuusikoti. Kiinteistö on rakennettu vuonna 1964 ja peruskorjattu vuonna Automaattinen sammutusjärjestelmä on asennettu vuonna Vanhainkodilla on myös oma keittiö, jonka henkilökunta vastaa talon ateriapalveluista. 9

11 Koivukoti (19 paikkaa) Koivukoti on kodinomainen pitkäaikaista laitoshoitoa tarjoava yksikkö. Koivukoti on tarkoitettu runsaasti ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarvitseville vanhuksille. Asukkaan kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hyvinvoinnista vastaa vanhustyöhön perehtynyt henkilökunta. Pyrimme ylläpitämään ja tukemaan ikäihmisen jäljellä olevaa toimintakykyä ja omatoimisuutta. Henkilökunta Mäntykoti (12 paikkaa) Mäntykodissa tarjotaan ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista muistisairaille henkilöille. Mäntykodin tavoitteena on asukkaan omatoimisuuden ja toimintakyvyn säilyttäminen turvallisessa, rauhallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Henkilökunta Mäntykoti p Kuusikoti (11 paikkaa) Kuusikoti on Kotirannan psykogeriatrinen yksikkö. Tarjoamme ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista psyykkisesti sairaille vanhuksille, kehitysvammaisille ja muistisairaille henkilöille. Myös Kuusikodissa pyrimme mahdollisuuksien mukaan ylläpitämään ja tukemaan asukkaan jäljellä olevia voimavaroja. Henkilökunta Kuusikoti p

12 Vuodeosastohoito Ruoveden terveyskeskus, osasto 1 Ruovedentie Ruovesi Osastonhoitaja, p Terveyskeskuksen vuodeosasto 1 sijaitsee rakennuksen 1. kerroksessa. Ruoveden vuodeosasto 1 on 18-paikkainen akuuttiosasto, jossa hoidetaan: lyhytaikaispotilaita (tutkimus-, kuntoutus-, jatkohoito ym.) päivystyspotilaita Vuodeosastolle tullaan lääkärin lähetteellä. Ruoveden terveyskeskus, osasto 2 Ruovedentie Ruovesi Osastonhoitaja p Ruoveden terveyskeskuksen 2. kerroksessa sijaitseva osasto on sekä pitkäaikaista että lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa tarjoava vanhainkodin yksikkö. Yksikkö on jaettu toiminnan mukaan kahteen eri osastoon. Tyynelä (26 paikkaa) Tyynelä on tarkoitettu runsaasti ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille. Tavoitteena on turvallinen, yksilöllinen ja toimintakykyä tukeva hoito ja hoiva laitosympäristössä. Hoitoa ja tukea voidaan antaa asukkaan elämän loppuun, saattohoitoa varten on varattu oma huone. Hoitohenkilökunta p Tämä osasto on suljettu remontin vuoksi talvella v

13 Toivola (15 paikkaa) Toivola on kuntouttavaa, lyhytaikaista hoitoa tarjoava yksikkö. Yksikön tavoitteena on tukea kotona asuvien ikäihmisiä terveyden ja hyvinvoinnin heikentyessä tilapäisesti. Yksikkö tukee myös ikäihmisten omaisten jaksamista. Yksikkömme tarjoaa sairaalajakson jälkeisen hoitopaikan ennen kotiin siirtymistä. Oma fysioterapeutti antaa yksilöllisiä kuntoutuspalveluja arkipäivisin. Hoitohenkilökunta p

14 5. PALVELUTALO HONKALAN PALVELUTUOTANTO Honkalakoti yhdistyksen toiminnan painopiste on Palvelutalo Honkalassa. Honkalan omille asukkaille tarjoamien palvelujen lisäksi Honkalassa tarjotaan erilaisia tuki- ja kuntoutuspalveluja myös muille Ylä-Pirkanmaan alueen asukkaille. Yhdistyksen palvelutuotanto jakautuu seuraavasti: asumispalvelut ateriapalvelut apuvälinepalvelut tukipalvelusiivous pyykkipalvelut (palvelutalon asukkaat) saunotuspalvelut (palvelutalon asukkaat) kuntoutuspalvelut (kokonaisvaltainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kuntoutus) kuntouttava päivätoiminta allasliikunta fysioterapia ja hierontapalvelut jäsenkorjaus liikuntaryhmät Asumispalvelut Kaikkiin yhdistyksen rivi- ja palvelutaloasuntoihin voi hakea Palvelutalo Honkalan toimistosta sekä kotihoidon toimipisteestä saatavilla vuokra-asuntohakemuksella. Koska asunnot ovat vuokra-asuntoja, asukkaat voivat hakea niihin tulojensa ja varallisuutensa niin edellyttäessä Kansaneläkelaitoksen asumistukea. 13

15 Tukipalvelut Ateriapalvelu Asukkaille tarjottu ateriapalvelu sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin, kevyen päivällisen ja iltapalan. Palvelua on mahdollista saada jokaisena viikonpäivänä. Aterian voi joko nauttia ruokasalissa tai se tuodaan suoraan Honkalan palvelutalossa asuvien kotiin. Aterioiden valmistuksessa huomioidaan mahdolliset erityisruokavaliot. Palvelutalo Honkalan lounasravintola on avoinna kaikille arkisin klo Lounas sisältää lämpimän ruuan, runsaan salaattipöydän ja jälkiruuan. Viikon ruokalistan löydät internetistä osoitteesta Palvelutalo Honkala valmistaa ja myös toimittaa keskusta-alueelle (enintään 6km) lounasateriat. Palvelu on tarkoitettu senioriasiakkaille ja perustuu kirjalliseen sopimukseen. Lisätietoja Honkalan toimistosta p Siivouspalvelu Palvelutalo Honkala tuottaa siivouspalveluja. Palvelu painottuu palvelutalon omien kiinteistöjen ja asuntojen siivoukseen, mutta Honkalan kautta siivotaan tilauksesta myös ulkopuolisten asiakkaiden kotona, painopistealueena apua tarvitsevat ikäihmiset. Kotisiivous oikeuttaa kotitalousvähennykseen, jota asiakas voi hakea verovuoden päätyttyä. Tilaukset siivoustyönohjaaja p Kuntoutus-, liikunta- ja hyvinvointipalvelut Kuntouttava päivätoiminta Kuntouttavan päivätoiminnan tavoitteena on tukea ja parantaa ikäihmisten toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Kullekin osallistujalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja kartoitetaan mahdollinen avun ja tuen tarve kotona asumisen edistämiseksi. 14

16 Kuntouttavasta päivätoiminnasta vastaavat yhteistyössä fysioterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja ja palveluohjaaja. Lisätietoja palvelutoiminnan esimies p Veteraanien ja sotainvalidien päivä- ja kuntoutuspalvelut Palvelutalo Honkalassa järjestetään veteraaneille ja sotainvalideille päivä- ja avokuntoutusta valtion talousarvioon vuosittain varatun määrärahan puitteissa. Kuntoutukseen valittavan tulee olla rintamaveteraani, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus. Kela maksaa kuntoutuksesta aiheutuneet matkakulut. Maanantaisin klo järjestettävä veteraaniuinti on tarkoitettu veteraaneille, sotainvalideille sekä heidän puolisoilleen ja leskille. Uintivuoro on maksuton. Kuntoutukseen liittyvissä asioissa saat lisätietoa Palvelutalo Honkalasta palvelutoiminnan esimieheltä p Yleistietoa kuntoutuksesta saa myös Kelan palvelunumerosta p ma-pe klo 8-18 tai internetistä osoitteesta Lotta toiminnassa mukana olleiden kuntoutus Sotien aikana Lotta-palvelussa toimineilla naisilla on mahdollista saada kuntoutusta Lotta-Svärd-säätiön kautta. Kuntoutus järjestetään avokuntoutuksena Palvelutalo Honkalassa. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee selvitä toiminta sodan aikana, siviiliammatti sekä aikaisemmat kuntoutukset. Hakemukseen tulee liittää jäljennös mahdollisesta rintamapalvelutunnuksesta sekä lääkärinlausunto. Honkalan toimisto auttaa hakemusten täyttämisessä ja ne lähetetään osoitteeseen: Lotta-Svärd-säätiö, Mannerheimintie 93, Helsinki. p

17 Fysioterapia/jäsenkorjaus/hieronta/kuivakuppaus/kuumakivihieronta/intialainen päähieronta Fysioterapiassa on mahdollisuus saada yksilö- ja/tai ryhmäohjausta asiakkaan tarpeen mukaisesti. Fysioterapiaan tarvitaan lääkärin lähete, mutta ohjaus- ja neuvontakäynnille voi varat ajan ilman lähetettä. Hierontahoitoihin ei tarvita lääkärin lähetettä. Tiedustelut ja varukset Honkalan toimistosta p Liikuntaryhmät syksy 2014 Eläkeläisten istumajumppa on keskiviikkoisin klo Palvelutalo Honkalan liikuntatilassa (Ruoveden Opisto). Ilmoittautuminen tehdään opiston toimistoon. Tasapainokoulu torstaisin klo ja Palvelutalo Honkalan liikuntatilassa (Ruoveden Opisto). Ilmoittautuminen tehdään opiston toimistoon. Allasliikuntaryhmät ma klo 10.30, klo ja klo ti klo (Ruoveden Opisto) klo (Ruoveden Opisto) ke klo 9.00 to klo pe klo Tiedustelut ja ilmoittautumiset ryhmiin Honkalan toimistoon p Tiistain ryhmiin ilmoittaudutaan Ruoveden opiston kautta. 16

18 Juhlien pitopaikka Palvelutalo Honkala toimii tilausravintolana ja järjestää kokouksia, perhejuhlia, illanviettoja, muistotilaisuuksia, pikkujouluja yms. Yhteydenotot Honkalan keittiöön p Yhteystiedot Palvelutalo Honkala Honkalantie 7, Ruovesi p Henkilökohtainen sähköposti on muotoa: 17

19 6. TERVEYSKESKUS Ruoveden terveyskeskus Ruovedentie 56,34600 Ruovesi Osastonhoitaja avopalvelut, p Terveyskeskuslääkärien ajanvaraus ja sairaanhoitajan vastaanotto Palvelunumero p , käytössä myös takaisinsoittopalvelu Ajanvaraus arkisin klo 8-12, päivystys arkisin klo Reseptien uusinnat: uusinta tehdään ensisijaisesti soittamalla terveyskeskuksen palvelunumeroon, p klo Laboratoriopalvelut Ruoveden terveyskeskuksessa Laboratoriopalvelut tuottavat Fimlab Laboratoriot Oy Laboratoriopalvelut vain ajanvarauksella Varaa aika netissä osoitteessa: tai puhelimitse p Laboratoriovastausten tiedustelut arkisin klo p Röntgen Ajanvaraus puh Ruoveden röntgen avoinna joka toinen viikko, muulloin kuvaukset Virtain terveyskeskuksen röntgenissä, puh

20 Muut terveyskeskuspalvelut Päihdehoitaja Ruoveden terveyskeskus, Ruovedentie 56 (neuvolan 2. krs) Vastaanotto ajanvarauksella. Lähetettä ei tarvita. Soittoaika arkisin klo p Mielenterveystoimisto Ruovedentie 56 (neuvolan 2.krs) Ruoveden terveyskeskuksen mielenterveystoimisto tarjoaa mielenterveyden palveluja. Työryhmään kuuluvat psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi ja psykiatrian erikoislääkäri. Vastaanotot toimivat ajanvarauksella, psykiatrin vastaanotolle lääkärin lähetteellä. Soittoaika hoitajat arkisin klo , p tai Soittoaika psykologi arkisin klo , p Terveyskeskuksen aikuisvastaanotto Ruovedentie 56 (neuvolan 1. krs) Ajanvaraus ja puhelinneuvonta arkisin p Aikuisvastaanotolla tehdään korvahuuhteluja ja annetaan lääkeinjektioita. Aikuisneuvolan palveluihin kuuluu myös rokotuspalvelut (neuvonta ja rokottaminen). Aikuisneuvolan kautta voi ilmoittautua painonhallintaryhmiin. Terveydenhoitaja voi antaa todistuksen lapsen sairaudesta työnantajaa varten. Aikuisen terveystarkastukset ja verenpaineen seuranta toteutetaan lääkärin lähetteen mukaisesti. Neuvolan ja lääkäreiden vastaanoton aulassa on verenpaineen mittauspiste, joka on vapaasti käytettävissä. Henkilökunta neuvoo tarvittaessa oikean mittaustekniikan opastamisessa. 19

21 Diabeteshoitajan vastaanotto Terveyskeskuksen neuvolassa Ajanvaraus ja puhelinneuvonta arkisin klo p Diabeteshoitajan vastaanotto maanantai, keskiviikko ja torstai Sydänhoitajan vastaanotto tiistai ja perjantai Diabetestarvikejakelu torstaisin klo Ilmaisvälinejakelu Lääkärin lähetteellä voi saada hoitotarvikkeita ilmaisjakeluna. Tällaisia tarvikkeita ovat mm. diabetesvälineet, vaipat, katetrit, avannetarvikkeet. Jakelu tapahtuu tiistaisin ja torstaisin tai sopimuksen mukaan terveyskeskuksen poliklinikalta. Sovithan ajan p INR -vastaukset ja Marevan -annostuksen ohjaus Mikäli asiakkaalla ei ole omaseurantaa, terveyskeskuksen hoitaja ottaa INR -koetta seuraavana päivänä yhteyttä asiakkaan asiakastietojärjestelmässä olevaan puhelinnumeroon. Mikäli hoitaja ei tavoita asiakasta klo 15:een mennessä, tulee asiakkaan itse ottaa yhteyttä terveyskeskuksen poliklinikalle numeroon Ravitsemusterapia Ruovedentie 56 (neuvolan 1.krs) Ravitsemusneuvonta toimii lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä. Ravitsemusneuvonnan yhdyshenkilönä toimii diabeteshoitaja. 20

22 Puheterapia Puheterapeutin vastaanotto toimii lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä. Vastaanottotilat terveyskeskuksen neuvolan tiloissa, 1.krs. Fysioterapia Ruovedentie 56, Ruovesi p Fysioterapiatoiminta edistää ja tukee kuntalaisten toiminta- ja työkykyä. Fysioterapiayksikön palvelut Ennaltaehkäisevä toiminta: kuntoneuvola (neuvonta, ohjaus ja tutkiminen) yksilöterapiana avoterveydenhuollon asiakkaille ja vuodeosaston potilaille. Fysioterapiaryhmät Kotikäynnit (toimintakykyarvio, apuvälinetarve) Apuvälinepalvelut (lainaus, käytön opastus) Lääkinnällinen kuntoutus (kuntoutussuunnitelman mukaisesti) Kaikki palvelut ajanvarauksella Hammaslääkärien vastaanotot Hakatie 2 A, Ruovesi Hammashoitolan ajanvaraus puh , hammashoitolan toimisto klo Hammashoitoaikoja on saatavana klo 8-14 välisenä aikana. Toivomme asiakkaiden ajoittavan muut kuin päivystystä koskevat puhelunsa klo 10 jälkeen. Kiireellinen hammashuollon päivystys viikonloppuisin (la-su), arki-iltaisin klo ja arkipyhinä klo 8-12 TAYS Ensiapu Acuta (Teiskontie 35, Tampere). Ajanvaraus p

23 7. ENSIAPU JA KIIREELLINEN HOITO Terveyskeskuksessa annetaan lakisääteinen kiireellinen hoito kotipaikkakunnasta riippumatta arkisin klo 8-16:00. Muuna aikana TAYS/ensiapu Acuta, Teiskontie 35, K-rakennus. p Pitkäaikaissairauksien kontrollikäynnit hoidetaan kotikunnassa, ellei asiakkaalla ole omasta terveyskeskuksesta saatua hoitosopimusta, joka oikeuttaa asiointiin muualla kuin omalla kotipaikkakunnalla. 8. YKSITYISTÄ TERVEYDENHUOLLON PALVELUA Terveystalo Ruovesi Honkalantie 6,34600 Ruovesi Ajanvaraus p tai netissä:www.terveystalo.com Kurun Lääkäripalvelu Oy Kauppatie 4,34300 Kuru Ajanvaraus joka päivä klo 8-18, p Vastaanotto Kurussa ilman ajanvarausta maanantaisin klo 16-18, muina päivinä ajanvarauksella. Oriveden lääkäriasema Oy Keskustie 39, Orivesi Ajanvaraukset p Avoinna ma-to 9-17, pe 9-16, lauantaipäivystys Optikon ja silmälääkärin palvelut Optikko Kuoppamäki Honkalantie 6, Ruovesi, p , ti ja to 9-17 Ruoveden silmäasema, optikon ja silmälääkärin palvelut Ruovedentie 13, Ruovesi Ajanvaraus p

24 9. KUNNAN TYÖPAJATOIMINTA Poikien paja Monttu työnohjaaja Petri Luuppala s-posti: petri.luuppala(ät)ruovesi.fi paja Avoinna arkisin klo Teemme piha- ja ympäristönhoitotöitä sekä erilaisia korjaus- ja aputöitä. Valmistamme myyntiin erilaisia puutöitä, kuten mm. roskakatoksia, huvimajoja, koirankoppeja ja postilaatikkotelineitä. Työtehtävistä laskutamme hinnaston mukaan tai tuntiveloituksella, sekä mahdollisen kilometrikorvauksen. Tyttöjen paja Amanda Ruovedentie 19, p työnohjaaja p ompelimo/kierrätys p siivouspalvelu Työnohjaaja Hanna Saarinen, s-posti: hanna.saarinen(ät)ruovesi.fi. Avoinna ma pe klo pajamyymälä ompelimo siivouspalvelu omaperäiset lahjat, käyttö- ja sisustusesineet roolipukujen vuokraus kankaanpainanta kudonta, neuletyöt Työtehtävistä laskutetaan hinnaston mukaan tai tuntiveloituksella, sekä mahdollinen kilometrikorvaus. 23

25 Kierrätyskeskus Ruovedentie 19 Työpaja Amandan yhteydessä puukoululla p Avoinna arkisin Mikropaja Ruovedentie 19 p s-posti: Tietokoneen huollot, päivitykset, asennukset, jne. Työtehtävistä laskutetaan hinnaston mukaan tai tuntiveloituksella, sekä mahdollinen kilometrikorvaus. Kuntouttava työtoiminta Ruovedentie 70 Työnohjaaja p, s-posti: etunimi.sukunimi(ät)ruovesi.fi. Pitkäaikaistyöttömille työtoimintaa. Kauppa-, seurustelu-, ym. asiointiapu. 24

26 10. YKSITYISTÄ KODINHOITO YM. PALVELUA M. Ylä-tulijoki, p siistiminen asiointipalvelu Palvelun hinta 29 / h Siivouspalvelu Eila Arhonen, p Asiointipalvelu Siivouspalvelu Visuveden kotipalvelu, Mervi Kujala- Lamberg, p Aloitamme 2014 kesäkuun alussa vanhanajan kotipalvelua. siivous- ym. kotityöt asiointipalvelua kylvetys Maatalouden Tili- ja pestipalvelu Ky Hannu ja Maija-Liisa Koivunen Hannu, p Maija-Liisa, p Kiinteistö- ja kotipalvelua, myös vapaa-aikakiinteistöille Hopea-aurinko osk, p Mökkitalkkaripalvelut Siivouspalvelut Ompelimo, suutari Jarkon puutyö T:mi, p Remontti- ja mökkitalkkaripalvelut Minikaivurityöt Siivouspalvelua 25

27 11. KELAN MYÖNTÄMÄT TUET JA KORVAUKSET KELA Käyntiosoite Ruovedentie 13,34600 Ruovesi (ks. yhteispalvelupiste) Postiosoite PL 577, Tampere Faksi: Jos haluat ottaa puhelimitse yhteyttä, soita Kelan palvelunumeroihin. Soittoaika ma pe kello Toimistoihin ei voi soittaa. Tärkeitä palvelunumeroita: Sairastaminen Sairaanhoitokorvaukset, lääkekorvaukset, matkakorvaukset (taksimatkojen tilaus), sairauspäiväraha ja erityishoitoraha Omaisen kuoltua Leskeneläke, lapseneläke, perhe-eläke Vammaistuet Vammaistuet, eläkettä saavan hoitotuki, keliakiakorvaus Eläkeasiat Kansaneläke (vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke ja takuueläke), kuntoutustuki, eläkkeensaajan asumistuki Eläkkeellä Kela voi maksaa eläkkeellä olevalle muutakin rahallista tukea, kuten hoitotuki ja asumistuki. Lisätietoja eläkkeistä saat palvelunumerosta

28 Eläkkeensaajan hoitotuki Hoitotuki on tarkoitettu tukemaan pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä sekä tukemaan hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, kuntoutusta ja hoitoa. Hoitotuen voi saada vain eläkkeensaaja, jonka toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vammaisuuden vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Myös laitoshoidossa oleville voidaan maksaa Kelan hoitotukea. Eläkettä saavan hoitotuki maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. perushoitotuki noin 62 /kk korotettu hoitotuki noin 155 /kk ylin hoitotuki noin 327 /kk. (vuosi 2014) Hoitotuki on verotonta tuloa. Hakemukseen tulee liittää lääkärin lausunto, C-todistus. Hoitotukeen eivät vaikuta eläkkeensaajan tai hänen perheensä tulot eikä omaisuus. Eläkkeensaajan asumistuki Eläkkeensaajan asumistukea on mahdollisuus saada Suomessa asuva pienituloinen 65 vuotta täyttänyt henkilö tai alle 65-vuotias eläkkeensaaja. Asumistuen määrään vaikuttaa eläkkeensaajan tulot ja omaisuus, perhesuhteet ja hakijan asumismenot. Lääkekulujen korvaukset Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen kattonsa, joka on 610 euroa vuonna Katon täyttymisen jälkeen asiakas maksaa vain 1,50 euron omavastuun lääkettä kohti. Korvauksen saa suoraan apteekista esittäessään Kela-kortin ja Kelan ilmoituksen lisäkorvausoikeudesta. Korvausta voi myös hakea takautuvasti puolen vuoden ajan. 27

29 Maksukatto Terveydenhuollon maksukatto vuonna 2014 on 679 euroa/kalenterivuosi. Alle 18- vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen huoltajan maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa. Maksukattoon lasketaan mukaan Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut fysioterapiamaksut sarjahoidon maksut sairaalan poliklinikkamaksut päiväkirurgian maksut lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa yö- ja päivähoidon maksut kuntoutushoidon maksut. Maksukattoon ei lasketa Hammashoitomaksut sairaankuljetusmaksut lääkärintodistusmaksut yksityislääkärin lähetteellä tehdyt laboratorio- ja hammaskuvantamistutkimukset. Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella. Kun maksukatto on täyttynyt Asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 16,10 euron hoitopäivämaksu (v.2014). Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. 28

30 Maksetut maksut merkitään terveyskeskuksesta saatavaan seurantakorttiin. Alkuperäiset maksukuitit on kuitenkin säilytettävä ja ne on esitettävä tarvittaessa. Todistuksen maksukaton täyttymisestä antaa terveyskeskus tai muu julkinen terveydenhuolto. Lisätietoja p Matkakorvaukset Kela-korvattavat matkat Kela korvaa yleensä matkan lähimpään yksityisen tai julkisen terveydenhuollon lääkäriin tai hoitolaitokseen. Voit saada korvausta julkiseen tai yksityiseen sairaanhoitoon, raskauteen ja synnytykseen liittyvistä matkoista, kun kustannukset yhteen suuntaan ylittävät omavastuun. Omavastuu on yhteen suuntaan tehdystä matkasta 14,25 euroa vuonna Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen. Kela ei korvaa erikseen tehtyä lääkkeen hakumatkaa apteekkiin. Tilaa matka oman sairaanhoitopiirisi tilausnumerosta. Puhelun hinta on enintään sama kuin alueen tavallisen taksin tilauspuhelun hinta. Jonottaminen tilausnumeroon on maksutonta. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilausnumero: p Kun soitat tilausnumeroon, sinulta kysytään seuraavia matkaan liittyviä tietoja: Nimi ja henkilötunnus osoite, mistä auto noutaa sinut matkan kohde kellonaika, jolloin sinun tulee olla perillä hoitoyksikössä apuvälineet ja saattajat puhelinnumero, josta sinut tavoittaa. 29

31 Sinulle ilmoitetaan puhelimessa aika, jolloin auto noutaa sinut. Samassa kyydissä voi olla myös muita matkustajia. Jos tilaamaasi kuljetukseen tulee muutoksia tai kuljetuksesi peruuntuu, ilmoita niistä viipymättä tilausnumeroon. Matka voidaan edelleen tilata muualta kuin palvelunumerosta, mutta silloin asiakkaan on maksettava matkan koko hinta ja haettava itse korvausta Kelasta tarvittavine liitteineen. Taksiyrittäjä ei voi enää hakea korvausta asiakkaan puolesta. Pitkäaikainen todistus Jos olet toimittanut Kelaan terveydenhuollon kirjoittaman Todistus matkakorvausta varten SV 67 tai muun vastaavan selvityksen (B-lausunto, C-lausunto) pitkäaikaisesta erityisajoneuvon tarpeesta, sinun ei tarvitse toimittaa erillistä todistusta hakiessasi korvausta matkoista julkiseen terveydenhuoltoon tai Kelan järjestämään kuntoutukseen. Sinun tulee esittää Kelan lähettämä kirje rekisteröidystä oikeudesta autoilijalle. Pitkäaikainen todistus erityisajoneuvon tarpeesta ei kuitenkaan kelpaa matkoihin, jotka on tehty yksityiseen terveydenhuollon laitokseen. Matkakatto Jos sairaanhoitoon tai kuntoutukseen liittyvien matkakustannusten omavastuuosuudet kalenterivuoden aikana ylittävät 242,25 euroa (v.2014), Kela maksaa ylittyvän osan tarpeellisista matkakustannuksista kokonaan. Kela seuraa matkakaton täyttymistä. Kun se on täyttynyt, saat postitse matkakattokortin. Kun näytät kortin, sinun ei tarvitse maksaa matkasta taksin kuljettajalle, jos hän on tehnyt Kelan kanssa valtakirjasopimuksen. Sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Vanhuksen tai vaikeavammaisen, jolla on liikkumisvaikeuksia, on mahdollisuus anoa sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua. Tiedustelut sosiaalitoimisto p

32 12. SOSIAALITYÖ JA MUU EDUNVALVONTA Ruoveden sosiaalitoimisto Ruovedentie 30 (kunnantalon viereinen keltainen rakennus) toimistosihteeri p Voit ottaa yhteyttä sosiaalitoimistoon erilaisissa sosiaalisia etuuksia koskevissa asioissa. Sosiaaliasiamies p (arkisin klo ) Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Avustaa asiakkaita muistutusten teossa. Tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimii muutoinkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehittymistä kunnassa. On sosiaalihuollon henkilöstön ja asiakkaan välillä sovittelijana. Sosiaaliasiamiehen tehtäviin ei kuulu ryhtyä valitusasiassa avustajaksi. Potilasasiamies Ruoveden terveyskeskuksen potilasasiamies arkisin klo p Potilasasiamies avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvahinkokeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin päätöksiin eikä siihen, onko tapahtunut hoitovahinko. Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia (Valvira). Pirkanmaan oikeusaputoimisto Ruovedentie 30,34600 Ruovesi (Ruoveden sivuvastaanotto) Yhteydenotto p Toimiston palveluja voivat käyttää kaikki oikeudellista apua tarvitsevat yksityishenkilöt, jotka tulojensa ja varallisuutensa perusteella ovat oikeutettuja julkiseen oikeusapuun asuinpaikasta riippumatta. 31

33 Yleinen edunvalvoja Multiantie 5,42700 Keuruu p Edunvalvoja voidaan määritellä henkilölle, joka ei itse kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan, esim. sairauden tai henkisen toiminnan häiriintymisen vuoksi. Edunvalvojan tehtäviin kuuluu huolehtimien päämiehensä omaisuudesta ja taloudellisista asioista. Edunvalvojan määrää maistraatti tai käräjäoikeus. Hakemuksen maistraatille edunvalvojan tarpeesta voi tehdä henkilö itse tai omaiset. Virtain ja Ruoveden edunvalvontapalvelut tuotetaan Keuruulla. 32

34 13. KUNNAN MYÖNTÄMÄT TUET Omaishoidontuki Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja/tai palvelua. Nämä palvelut määritellään yksilöllisesti laadittavassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tuki ei ole subjektiivinen (= ehdoton) oikeus, vaan kunta varaa siihen vuosittain määrärahan. Tuen myöntämisperusteet, niiden arviointitavat ja hoitopalkkion suuruus vaihtelevat kunnittain. Omaishoidon tukeen sisältyy rahana suoritettava hoitopalkkio, omaishoitajalle järjestettävät vapaat sekä kunnan antama tuki- ja neuvontapalvelu. Mahdollisuus omaishoidon tukeen kannattaa selvittää, jos kotona hoidetaan vanhusta tai vammaista, joka tarvitsee päivittäistä hoitoa ja runsaasti huolenpitoa. Ruoveden omaishoidon asioita hoitaa palveluohjaaja. Toimisto sijaitsee kotihoidon yhteydessä. Honkalantie 15 C,34600 Ruovesi. Yhteydenotto arkisin p Toimeentulotuki Toimeentulotukea voidaan myöntää hakijalle silloin, kun hän ei saa kohtuullista toimeentuloa muulla tavoin. Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto, joten ennen tuen myöntämistä selvitetään henkilön mahdollisuudet saada toimeentulonsa turvatuksi muista tulolähteistä. Toimeentulotukeen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteys sosiaalityöntekijään. Maanantai, keskiviikko, perjantai klo p

35 14. MUITA TUKIA Kotitaloustyön verovähennys Kotitalousvähennyksen voit saada, jos teetät esimerkiksi kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotyötä tai tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden asennusta. Vähennykseen oikeuttaa Tavanomainen kotitaloustyö, hoiva- tai hoitotyö, asunnon, vapaa-ajanasunnon kunnossapito- ja perusparannustyö. Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus- ja kunnossapitotyö. Vähennys myönnetään vain työn osuudesta, ei matkakuluista tai tarvikkeista. Yrityksen tai yrittäjän on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin. Rekisteriin kuulumisen voi tarkistaa netistä yritys- ja yhteisötietojärjestelmän julkisesta tietopalvelusta Palvelu on maksuton. Tietoja voi hakea palvelussa joko yrityksen nimellä tai Y-tunnuksella. Ennakkoperintärekisteriin kuulumisen voi tarkistaa myös verohallinnon palvelunumerosta Veteraanikuntoutus Kuntoutukseen on oikeutettu rintamaveteraani, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus. Kuntoutus toteutetaan joko avo- tai laitoskuntoutuksena, jota voidaan antaa myös sotaveteraanin puolisolle. Valtionkonttori antaa vuosittain ohjeen rintamaveteraanien kuntoutuksen järjestämisestä. Lisätietoja p

36 15. KULJETUSPALVELUT Asiointiliikenteen reitit ja aikataulut Bussi Pasi Rantasen ajamat reitit: Pihlajalahti - kirkonkylä MAANANTAISIN Möyriäinen th klo 9:30 Museotien kautta Kirkonkylä klo 10:00 Paluu S-marketin edestä klo 12:00 Tuuhonen Pajuskylä kirkonkylä TIISTAISIN Tuuhonen klo 9:30 Seppi th klo 9:35 Pajuskylä klo 9:40 Kirkonkylä klo 10:00 Paluu kirkonkylästä klo 12:00, paikka sovitaan kuljettajan kanssa. Ylä Vääri Pilkottu Hyyrylä kirkonkylä KESKIVIIKKOISIN Seppälä klo 9:25 Mäkelä klo 9:40 Hyyrylä klo 9:45 kirkonkylä klo 10:10 Paluu kirkonkylästä klo 11:50, lähtö R-kioskin edestä. Bussi Pasi Rantasen puhelin

37 JHK Invest Oy:n bussin ajamat reitit: Murole Muroleen kylätie Penttilänperäntie Jäminkipohja kirkonkylä TORSTAISIN Murole klo 9:30 Muroleen kyläntie Kaanaa Penttilänperäntie Jäminkipohja klo 10:00 kirkonkylä klo 10:15 Paluu kirkonkylästä noin klo 11:45, paikka sovitaan kuljettajan kanssa. JHK Line kuljettajan puhelin Kunta pidättää itsellään oikeuden muuttaa aikatauluja ja reittejä. Muutoksista ilmoitetaan lehdessä. Asiointilinja, jolla on vain vähän kulkijoita, lopetetaan. Koulujen loma-aikaisista aikatauluista tiedotetaan erikseen lehdessä. 36

38 16. YHDISTYKSIÄ JA YHTEYSTIETOJA Omaishoitajat ja -läheiset ry Ruoveden paikallisosasto Puheenjohtaja Salme Lehtonen, p Yhdistyksen jäsenenä olet mukana rakentamassa tulevaisuutta parantamalla omaishoitajien asemaa. Jäseniksi hyväksytään omaishoitajat ja muut läheiset sekä omaishoitajien asemasta kiinnostuneet henkilöt. Jäsenmaksu on 20 /vuosi (v.2014). Se sisältää Omaishoitajat ja läheiset liiton jäsenmaksun, paikallisosaston jäsenmaksun, liiton ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä Lähellä -lehden (4 nro/vuosi). Paikallisosaston jäsenet kokoontuvat kerran kuukaudessa ja järjestävät erilaisia teemapäiviä. Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry Hämeenkatu 25A 3. ja 6. krs, Tampere p tai Suomen Punainen Risti Ruoveden osasto Honkalantie 10,34600 Ruovesi (Ruoveden linja-autoaseman kerhotila) p , Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla. Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset toimivat oman paikkakuntansa paikallisosastossa. Osastoja on yhteensä yli 500. Lisätietoja: 37

39 Vanhusneuvosto Puheenjohtaja Timo Ikkala, p sihteeri Paula Laurila, p Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyönjärjestöjen yhteistoimintaa sekä lisätä ikäihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kunnalliseen päätöksentekoon. Vanhusneuvosto kutsuu kunnassa toimivien vanhustyön ja eläkeläisjärjestöjen edustajat vähintään kaksi kertaa vuodessa neuvottelutilaisuuteen. Vanhusneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, sihteeri sekä kymmenen varsinaista jäsentä. Muita yhdistyksiä Antinpojat Club B.M.F.ry Eläkeliitto, Ruoveden yhdistys Honkala-koti ry. Kauko-pohjan nuorisoseura Kyläyhdistykset ja toimikunnat Lions Club Ruovesi MLL Ruovesi Muroleen kylät ry. Muroleen ja Kekkosen ns. Muroleen-Teiskon Eläkeläiset ry. Mökkiläisneuvosto Pajusen Eräilijät ry. Pihlajalahden Martat ry. Pohjois-Pirkan metsänhoitoyhdistys Ruoveden eläkkeensaajat ry. 38

40 Ruoveden eläkeläiset Ruoveden kanoottipurjehtijat ry. Ruoveden kansalliset seniorit ry. Ruoveden Koiraharrastajat Ruoveden kokoomus ry. Ruoveden kotiseutuyhdistys ry. Ruoveden Metsästysseura ry. Ruoveden Mieskuoro Ruoveden naisvoimistelijat ry. Ruoveden 4H-yhdistys ry. Ruoveden omaishoitajat ja -läheiset ry. Ruoveden Perinnetapahtuma ry.(noitakäräjät) Ruoveden Perussuomalaiset ry. Ruoveden Pirkat Ruoveden reserviläiset ry. Ruoveden Riistanhoitoyhdistys ry. Ruoveden seurakunnan Atleetit (RuoSkA) Ruoveden Sosiaalidemokraatit ry. Ruoveden Taideyhdistys ry. Ruoveden Teatteriyhdistys ry. Ruoveden VPK Ruoveden Ympäristöyhdistys Ruoveden Yrittäjät ry. Sosiaalidemokraattinen kunnallisjärjestö Suomen Keskusta Ruoveden kunnallisjärjestö Tanssimusiikkiyhdistys Johander ry. Työväenyhdistys Tulevaisuus ry. Urheilu- ja liikuntaseurat vanhusneuvosto 39

41 Vasemmistoliiton Ruoveden Kunnallisjärjestö ry. Virtain- Ruoveden Suunnistajat Visuveden Hirvimiehet Visuveden kullanhuuhtojat ry. Visuveden Työväenyhdistys Kehitys ry. Väärinmajan maa- ja kotitalousseura 40

42 17. KUNNAN MUITA PALVELUJA Ruoveden kunnankirjasto Urheilutie 4,34600 Ruovesi p PÄÄKIRJASTON AUKIOLOAJAT 1.9.alk ma to pe la Ruoveden apteekki Ruovedentie 13,34600 Ruovesi p Aukioloajat: ma-pe 9-18, la 9-14 Yhteispalvelupiste Ruovedentie 13, Ruovesi (toimipiste: Ruoveden Kela) p Aukioloajat Ke klo ja To klo ja Yhteispalvelupiste autamme asioinnissa! Yhteispalveluna tarjotaan Avustavaa asiakaspalvelua, kuten Kela, työ- ja elinkeinotoimisto sekä poliisin lupapalvelut (ei passi-, henkilökortti tai aselupahakemuksia) Nettipalveluiden esittely ja käytön opastaminen Hakemusten, liitteiden tai muun asiakirjan vastaanottaminen ja täyttämisessä neuvominen Julkaisujen, esitteiden ja lomakkeiden jakaminen 41

43 Tarvittaessa ajanvarauksen tekeminen eri viranomaisille joko puhelimitse tai henkilökohtainen tapaaminen Yhteispalvelupisteessä on asiakaspalvelupääte, jolla asiakas voi asioida sähköisesti. Yhteispalvelupisteessä asioidaan ilman ajanvarausta. Ruoveden ev.lut. seurakunta Käyntiosoite: Ruovedentie 13 (2.kerros), PL 3, Ruovesi p , faksi (03) , s-posti: ruovesi.kirkkoherranvirasto(ät)evl.fi Kirkkoherranvirasto on avoinna: ma to 9-13, perjantaisin suljettu Seurakunta on juuri sinua varten, elämässä tulee kaikenlaista, josta ei tarvitse selviytyä yksin. Voita ottaa yhteyttä seurakunnan työntekijöihin, jos haluat puhua arjen vastoinkäymisistä, kaipaat hengellistä tukea tai sielunhoidollisia keskusteluja. Voit kutsua diakonin tai papin kotiisi tai tavata meitä virastolla. Olet tervetullut mukaan seurakunnan monipuoliseen toimintaan: jumalanpalveluksiin, hartaushetkiin, virsi- ja raamattuiltoihin, leireille ja retkille sekä eläkeläisten omaan kerhoon Olotilaan. Seurakunnan viikkotoiminnan ja tapahtumat näet Ruovesi-lehdestä ja internetistä Toimistosihteeri Merja Kortesmaa p s-posti: merja.kortesmaa(ät)evl.fi Kirkkoherra Markku Simula p vastuu alueena: Diakoniatyö s-posti: markku.simula(ät)evl.fi ma-ti viikkovapaat Diakoniatyö: Diakoni Mirka Koivusilta p s-posti: mirka.koivusilta(ät)evl.fi 42

44 18. KODIN TURVALLISUUS Nuohous Palovaroitin Pelastuslain 22 :n mukaan rakennuksen omistajan ja haltijan on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan ja että ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huolletaan ja puhdistetaan määrävälein. Nuohouspalvelut tilataan yksityisiltä palveluntuottajilta, Pirkanmaan seudulla mm. Pirkanmaan Nuohouspalvelu Oy, p Näsijärven nuohous Oy, p , , ilmanvaihdon puhdistukset p Jokaisessa kodissa tulee olla palovaroitin. Sijoita palovaroitin asunnon katon keksiosaan, johon savu pääsee esteettä leviämään. Palovaroitin toimii paristolla, joka pitää vaihtaa n. vuoden välein. Palovaroittimia voi hankkia useimmista päivittäistavaramyymälöistä. Häkävaroitin Poliisi Hiilimonoksidi eli häkä on hajuton, mauton, väritön ja ilmaa hieman kevyempi kaasu. Se on erittäin herkästi syttyvää ja myrkyllistä kaasua, jota ei voi ihmisen aistein havaita. Häkää syntyy niukkahappisissa oloissa epätäydellisen palamisen tuloksena, kun poltetaan esim. bensiiniä, öljyä, puuta tai nestekaasua. Mahdollisia häkäkaasuja aiheuttavia lähteitä ovat tulipesät, kaasukäyttöiset laitteet, auton pakokaasut, takat jne. Häkävaroitin ei korvaa palovaroitinta mutta on hyödyllinen lisä kodin turvallisuuteen. Tarkemmat ohjeet häkävaroittimen oikeasta sijoittelusta löydät nettisivuilta: Pirkanmaan poliisilaitos/mänttä-vilppulan toimipiste/lupa-asiat. Seppälän puistotie 15, Mänttä (käynti kaupungintalon poliisiaseman puolella olevasta sivuovesta). p Hätäsoitot soitetaan yleiseen hätänumeroon. 43

45 19. HÄTÄNUMEROT YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 ambulanssi poliisi palokunta TURVALLINEN KOTIYMPÄRISTÖ Pidä ovi lukittuna päivälläkin, avaa se vasta, kun tunnistat tulijan. Pidä puhelimen lähellä tärkeät numerot: lähiomaiset ja hätänumero. Ota lääkkeesi ohjeen mukaan. Älä käytä lattialla pieniä mattoja, laita kylpyhuoneeseen liukuestematto. Polta harkiten kynttilöitä ja avotulta. Tarkista, että palovaroittimessa on toimiva paristo. Katkaise kodinkoneiden virta heti käytön jälkeen. Hanki kotiin sammutuspeite. Älä säilytä kotona isoja rahasummia. Huolehdithan myös naapuristasi. 44

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Sisällysluettelo 1. PALVELUOHJAUS... 3 2. HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT... 3 3. RUOVEDEN KOTIHOITO... 3 Ruoveden

Lisätiedot

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Sisällysluettelo 1. PALVELUOHJAUS... 3 2. HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT... 3 3. RUOVEDEN KOTIHOITO... 3 Ruoveden

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 1.1.2015 1 Sisällysluettelo KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT... 3 Kotihoito... 3 Kotihoidon yhteystiedot... 3 Ikäihmisten

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille LAUKAAN KUNTA Vanhusten palvelut 2 VANHUSTEN PALVELUJEN TULOSYKSIKKÖ: Vanhuspalvelujen johtaja Pirkko Uuttu Pelloskuja 3, 41340 Laukaa puh.

Lisätiedot

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta Sisällys: LUKIJALLE... 1 JOKIOISTEN KUNNAN VANHUSTYÖN OHJELMA... 2 APUVÄLINEET JA HOITOTARVIKKEET... 3 ASIAKKAAN JA POTILAAN OIKEUDET... 4 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES...

Lisätiedot

Tämä opas on tarkoitettu Alavuden ikäihmisille ja heidän läheisilleen. Oppaasta löytyy tietoa ikäihmisille suunnatuista palveluista ja etuuksista.

Tämä opas on tarkoitettu Alavuden ikäihmisille ja heidän läheisilleen. Oppaasta löytyy tietoa ikäihmisille suunnatuista palveluista ja etuuksista. IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2014 Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu Alavuden ikäihmisille ja heidän läheisilleen. Oppaasta löytyy tietoa ikäihmisille suunnatuista palveluista ja etuuksista. Tavoitteena Alavudella

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 6.6.2011 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3. ASUMINEN;

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 1 PALVELUOPAS Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 2 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä muille kuntalaisille avuksi

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE 03/2012 TAMMELAN KUNTA Kunnanjohtaja Matti Setälä p. 050 569 4930, matti.setala@tammela.fi Sosiaalijohtaja Annukka Kuismin p. 050 550 2263, annukka.kuismin@tammela.fi

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA 2013 SISÄLTÖ 1. PALVELUOHJAUS JA PALVELUNEUVONTA........................... 7 1.1 YLEINEN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA........................ 7 1.2 IKÄIHMISTEN PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE. Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa

PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE. Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE 2013 Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Lopen kunnan vanhusneuvosto... 5 Koti- ja tukipalvelut... 6 Kotipalvelu...

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2015 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5 Palveluopas Seinäjoen ikäihmisille 2015 Lukijalle Tämä palveluopas sisältää tietoa arkipäivää helpottavista palveluista sekä erilaisista ikääntyville suunnatuista toiminnoista. Oppaaseen on kerätty tietoa

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut

Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut KARKKILA VIHTI Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut 2014 Päivitetty 17.6.2014 LUKIJALLE Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Ikäihmisten palvelulinjan henkilökunta on laatinut tämän oppaan, josta löytää

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 12.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3.

Lisätiedot

Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti

Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti Palveluneuvonta ja ohjaus puh. 05 352 2370 Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti Arvoisa lukija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) käynnistyi 1.1.2010. Piiri varmistaa

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT: 1. Seniorisentteri 4 2. Kotihoito 5 2.1. Palveluohjausyksikkö 6 Yöpartio 6 Kotisairaala 6 Kotiutustiimi

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

SALLAN KUNNAN IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS SALLAN KUNNAN IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2013 LUKIJALLLE Tämän palveluoppaan tavoitteena on tarjota kuntalaisille ja heidän omaisilleen tietoa ikäihmisille tarjolla olevista palveluista Sallan kunnassa. Oppaaseen

Lisätiedot

Seniori-info puh. 020 615 8439 ma-pe klo 9-14.30. Senioriopas

Seniori-info puh. 020 615 8439 ma-pe klo 9-14.30. Senioriopas Seniori-info puh. 020 615 8439 ma-pe klo 9-14.30 Senioriopas Sisällysluettelo Varhaiset palvelut.................... 5 Seniori-info 5 Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 5 Ryhmät 6 Gerontologinen

Lisätiedot

+65 PALVELUOPAS OPAS JANAKKALAN IKÄIHMISILLE

+65 PALVELUOPAS OPAS JANAKKALAN IKÄIHMISILLE +65 PALVELUOPAS OPAS JANAKKALAN IKÄIHMISILLE 2015-2016 1 2 Tervehdys hyvä lukija! Kädessäsi on kunnan ikäihmisille tarkoitettu opas, jonka tarkoituksena on välittää tietoa Janakkalan kunnan ikäihmisten

Lisätiedot

KARKKILA VIHTI. Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut

KARKKILA VIHTI. Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut KARKKILA VIHTI Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut 2013 LUKIJALLE Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Ikäihmisten palvelulinjan henkilökunta on laatinut tämän oppaan, josta löytää suuren osan ikäihmisille

Lisätiedot

Senioriopas. ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30

Senioriopas. ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30 Senioriopas ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30 Sisällysluettelo Varhaiset palvelut... 3 Seniori-info... 3 Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi... 3 Hyvän olon ryhmät...

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2014 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot