Käypä hoito -suositus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käypä hoito -suositus"

Transkriptio

1 Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen yleislääketieteen yhdistyksen, Suomen ihotautilääkäriyhdistyksen, Atopialiiton ja Iholiiton asettama työryhmä Atooppinen ekseema Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste, luotettavuus, arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on tarkoitettu tukemaan päätöksiä sekä kliinisissä tilanteissa että potilasryhmien hoitoa suunniteltaessa. Paikalliset versiot saattavat tarkentaa esim. sairaanhoitopiirin käytäntöä yksityiskohdissa. Suositus ja näytönastekatsaukset päivitetään kolmen vuoden välein elektronisina, päivitystiivistelmät julkaistaan Duodecim-lehdessä. Suosituksen kirjoittajien sidonnaisuudet näkyvät elektronisissa versioissa. Kommentit ja kehittämisehdotukset voidaan lähettää Internetissä palaute tai lähettämällä se osoitteeseen Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, PL 713, Helsinki. NÄYTÖN VARMUUSASTEEN ILMOITTAMINEN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSISSA Koodi Näytön aste Selitys A Vahva tutkimusnäyttö Useita menetelmällisesti tasokkaita 1 tutkimuksia, joiden tulokset samansuuntaiset B Kohtalainen tutkimusnäyttö Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita kelvollisia 2 tutkimuksia C Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus D Ei tutkimusnäyttöä Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia 1 Menetelmällisesti tasokas = vahva tutkimusasetelma (kontrolloitu koeasetelma tai hyvä epidemiologinen tutkimus), tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin. 2 Kelvollinen = täyttää vähimmäisvaatimukset tieteellisten menetelmien osalta; tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin. Koko suositus näytönastekatsauksineen ja sähköisine taustamateriaaleineen on saatavissa osoitteessa PDF-versio sisältää suositustekstin, keskeiset taulukot ja kuvat sekä kirjallisuusviitteet typistetyssä muodossa. Vastuun rajaus Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta ja hoidosta hoitopäätöksiä tehtäessä. 2769

2 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Atooppinen ekseema Suosituksen keskeinen sisältö Atooppinen ekseema on yleinen sairaus. Sairauden ehkäisyyn ei tunneta hyviä keinoja. Diagnoosi on kliininen; laboratorio- tai allergiatutkimukset eivät ole tarpeen. Alle yksivuotiaiden keskivaikeassa tai vaikeassa ekseemassa ruoka-aineallergia on yleinen. Muissa potilasryhmissä ruoka-aineallergiaa ei yleensä tarvitse etsiä. Suurimmalla osalla sairaus on lievä ja sen ennuste hyvä. Vaikea atooppinen ekseema heikentää elämänlaatua. Käsi-ihottumana ilmenevä atooppinen ekseema voi rajoittaa työkykyä. Hoidon kulmakivi on omahoito. Useimmat potilaat pärjäävät perusvoiteilla ja ajoittaisella mietojen paikalliskortikosteroidien käytöllä. Ellei paikallisilla kortikosteroideilla saada aikaan riittävää vastetta, käytetään paikallisia kalsineuriinin estäjiä, valohoitoa tai systeemisiä lääkityksiä. Pääosa potilaista voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa. Erikoislääkärin konsultaatiota tarvitaan, jos sairaus on vaikea-asteinen tai vaikeahoitoinen. Suosituksen tavoitteet Luoda yhtenäiset käytännöt atooppisen ekseeman diagnostiikkaan ja hoitoon. Selkeyttää diagnostiikan ja hoidon porrastusta. Kohderyhmä Atooppista ekseemaa sairastavia potilaita hoitavat terveydenhuollon ammattihenkilöt. on krooninen, kutiseva, tulehduksellinen ihotauti, jolle tyypillisiä ovat vaikeasti ennustettavat pahenemisvaiheet. Sen sijaan nimitys atooppinen iho viittaa kuivaan ihoon, johon voi syntyä atooppinen ekseema [1]. Tällöin suositellaan käytettäväksi nimitystä kuiva iho eikä atooppinen iho. Kaikilla atooppista ekseemaa sairastavilla ei ole atooppista allergiataipumusta eli IgEvälitteisiä allergioita tai herkistymistä tavallisimpia allergeeneja kohtaan. 2 Määritelmä Atooppinen ekseema (atooppinen ihottuma, atooppinen dermatiitti, atooppinen taiveihottuma, taiveihottuma, maitorupi ) Esiintyvyys ja ennuste Atooppisen ekseeman esiintyvyys lapsilla on noin % [2, 3]. Aikuisista on joskus sairastanut atooppista ekseemaa noin Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ym. asettama työryhmä

3 25 30 %, ja noin puolella ekseemaa on esiintynyt edeltävän vuoden aikana [4, 5]. Atooppinen ekseema on yleistynyt viime vuosikymmeninä kuten muutkin atopiaan liittyvät sairaudet (astma, allerginen nuha) sekä IgE-välitteinen allergia [6, 7]. Atooppista ekseemaa sairastavalla lapsella, jolla on IgE-välitteisiä allergioita, riski sairastua hengitystieallergiaan on kolminkertainen. Jos IgE-välitteisiä allergioita ei ole, atooppiseen ekseemaan ei näyttäisi liittyvän lisääntynyttä astman tai allergisen nuhan riskiä verrattuna oireettomiin lapsiin [8]. Suurimmalla osalla lapsista atooppinen ekseema paranee tai lievenee vuosien kuluessa mutta voi pahentua uudelleen nuoruus- tai aikuisiässä [9, 10]. Lisätietoa atooppisen ekseeman luonnollisesta kulusta on sähköisessä tausta-aineistossa. Etiologia ja patogeneesi Atooppisen ekseeman taustalla on perimän, ympäristön, ihon läpäisyesteen puutteellisen toiminnan ja immunologisten reaktioiden yhdessä aikaansaama tulehdussolujen aktivaatio, josta seuraavat ihon kuivuus, kutina ja tulehdus. Atooppinen ekseema on väestötutkimuksien perusteella osittain perinnöllistä [11]. Osalla potilaista ekseema saattaa liittyä poikkeavuuteen orvaskeden filaggriini-proteiinia koodaavassa geenissä [12]. Muuta taustatietoa atooppisen ekseeman etiologiasta ja patogeneesista on esitetty sähköisessä tausta-aineistossa. Ehkäisy ja pahentavat tekijät Atooppista ekseemaa ei voi tehokkaasti ehkäistä. Tutkimustieto imetyksen vaikutuksesta atooppisen ekseeman ilmaantumiseen on ristiriitaista [13 18] C. Yleisesti suositeltu 4 6 kuukauden täysimetys sopii myös allergiariskiperheille. Lisätietoa rintaruokinnan merkityksestä on sähköisessä tausta-aineistossa. Muu ruokavalio: Äidin raskauden tai imetyksen aikainen välttämisruokavalio ei näytä vähentävän lapsen riskiä sairastua atooppiseen ekseemaan [19] B ja saattaa vaikuttaa haitallisesti äidin tai sikiön ravitsemukseen [19 21]. Ei ole näyttöä siitä, että kiinteiden ruokien annon aloituksen siirtäminen neljästä kuukaudesta kuuden kuukauden ikään tai pidemmälle vähentäisi atooppisen ekseeman ilmaantuvuutta [22 24]. Probiootti on elävä mikrobivalmiste, joka WHO:n määritelmän mukaan riittävästi käytettynä edistää terveyttä [25] (www. who.int/foodsafety/publications/fs_management/en/probiotics.pdf). Probioottiset valmisteet ilmeisesti vähentävät atooppisen ekseeman ilmaantuvuutta [26 34] B. Tutkimukset on tehty suurentuneen allergiariskin perheissä, ja selkein teho on osoitettu Lactobacillus rhamnosus GG -bakteerilla. Jos perheessä on suurentunut allergiariski, voi äidille viimeisen raskauskuukauden aikana aloitettu ja syntymästä suoraan lapselle annettu LGG vähentää allergiariskiä kahden vuoden ikään mennessä. Yli kahden vuoden seurantatutkimuksia on vielä niukasti. Niiden rutiinimaista käyttöä ei voida vielä suositella väestölle, koska tietoa pitkäaikaisseurannoista ei vielä ole. Prebiootti on hajoamaton ravintolisä, joka WHO:n määritelmän mukaan vaikuttaa suotuisasti stimuloimalla selektiivisesti tiettyjen bakteerien (probioottien) kasvua tai aktiivisuutta suolistossa edistäen näin terveyttä [35]. Vähäisen tutkimusnäytön vuoksi prebioottien (esim. galakto- tai frukto-oligosakkaridi) käytöstä ei voida toistaiseksi antaa suositusta [36 39] D. Lisätietoa probioottisten valmisteiden käytöstä atooppisen ekseeman ehkäisyssä on sähköisessä tausta-aineistossa. Kliininen kokemus on osoittanut, että joillakin potilailla hikoilu, liian rasvaiset voiteet, stressi, karheat vaatteet ym. tekijät voivat pahentaa ekseemaa [1]. 3 Atooppisen ekseeman diagnostiikka ja hoito

4 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diagnostiikka, oireet ja löydökset Kliinisessä työssä diagnoosiin yleensä riittää, jos potilaalla on seuraavat löydökset [40, 41]: kutiava ja krooninen tai jatkuvasti toistuva ihotulehdus tyypillisillä ihoalueilla (kuva 1) ekseemassa on punoitusta, inflammaatiota, kutiavia papuloita, raapimajälkiä, rikkoumia tai jäkälöitymistä. Tarkemmat diagnostiset kriteerit ovat seuraavat: Atooppinen ekseema on aina kutiseva ilman kutinaa ilmenevä ihottuma ei ole atooppista ekseemaa. Kutinan lisäksi potilaalla pitää olla vähintään kolme viidestä seuraavasta oireesta [42]: 1) ekseemaa tyypillisellä alueella tutkimushetkellä (kuva 1) 2) ekseemaa tyypillisellä alueella aiemmin 3) kuiva iho 4) ekseema alkanut ennen toista ikävuotta tai 5) potilaalla on lisäksi allerginen nuha tai astma (alle neljän vuoden ikäisillä kriteerinä atooppinen sairaus perheenjäsenellä). Atooppinen ekseema voidaan luokitella seuraavasti: Lievä atooppinen ekseema: potilaalla on kuivia ihoalueita, satunnaisesti kutinaa ja pienillä ihoalueilla punoitusta. Keskivaikea atooppinen ekseema: potilaalla on kuivia ihoalueita, toistuvaa kuti- 4 Kuva 1. Ihottuman tyyppialueet. Atooppisen ekseeman tyypilliset ihoalueet eri ikäkausina. Lähde: Hannuksela M, Alanko K. Ihotaudit. Kustannus Oy Duodecim 2003, s. 79 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ym. asettama työryhmä

5 Kuva 2. Kouluikäisen vaikea atooppinen ekseema yläraajoissa. Lähde: HYKS:n iho- ja allergiasairaala Kuva: Anna Pelkonen. Kuva 3. Vauvan vaikea atooppinen ekseema. Lähde: HYKS:n iho- ja allergiasairaala. Kuva: Anna Pelkonen. naa, punoitusta ja voi esiintyä myös ihon rikkoutumista ja paksuuntumista. Vaikea atooppinen ekseema: iho on kuiva, kutina jatkuvaa ja punoitus on laajaalaista ja lisäksi esiintyy ihorikkoumia, ihon huomattavaa paksuuntumista, verenvuotoa, vetistystä, karstoittumista ja pigmentaatiohäiriöitä (kuva 2). SCORAD on atooppisen ekseeman vaikeusaste-luokitus, jossa ekseeman pintaala, vaikeusaste, kutina ja vaikutus unen laatuun pisteytetään. Ikäryhmittäisiä erityispiirteitä [1]: Vauvaikäisen atooppista ekseemaa kutsutaan joskus maitoruveksi ilman maitoallergiaakin. Ekseema alkaa vauvaiässä usein pään hilseilynä ja leviää vartaloon ja raajoihin, erityisesti taipeisiin. Ekseema voi erittää visvaa muistuttaen märkärupea ja muuttua erytrodermiaksi (voimakas ihon punoitus ja tulehdus) (kuva 3). Leikki-iässä toisesta ikävuodesta alkaen atooppisen ekseeman tyyppialueet ovat kaula ja niska, kyynär- ja polvitaipeet, ranteet, pakarantaive ja nilkat. Muita tyyppialueita ovat silmien seutu, korvien taustat, korvannipukat ja suun ympäristö. Myös huulten kuiva tulehdus on yleistä. Vartalossa ja raajojen ojentajapuolilla voi esiintyä ekseemaa. Etenkin pojilla tavataan käsi-ihottumaa. Kouluiässä ekseema keskittyy usein polvi- ja kyynärtaipeisiin. Ekseemaa tavataan usein myös ns. ratsupaikassa pakaroiden ja reisien alueella, käsissä, jalkaterissä, niskassa ja kasvoissa. Muita yleisiä erityismuotoja ovat atoopikon talvijalka, käsien lumipalloihottuma ja tyttöjen niskan neurodermatiitti. Murrosiässä ekseema leviää usein hartioihin, rintaan ja selkään (kuva 2). Aikuisiällä tyypillisiä atooppisen ekseeman alueita ovat kyynär- ja polvitaipeiden lisäksi kasvot (kuva 4), kaula ja ylävartalo. Käsien ärsytysihottuma on yleistä aikuisilla (kuva 5). Erotusdiagnostiikassa on otettava huomioon erityisesti seuraavat: vauvoilla ja lapsilla hormoninäppylät, seborrooinen ekseema, syyhy, nummulaarinen ekseema, iktyoosi, keratosis pilaris ja ihokeliakia aikuisilla seborroinen ekseema, psoriaasi, nummulaarinen ekseema, ihokeliakia, parapsoriaasi ja iholymfooma. Myös kontaktiallergia, ärsytysihottuma 5 Atooppisen ekseeman diagnostiikka ja hoito

6 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kuva 4. Atooppinen ekseema silmäluomissa. Lähde: HYKS:n iho- ja allergiasairaala. Kuva: Hannele Heikkilä. Allergiaselvitykset lapsilla Suurella osalla alle vuoden ikäisistä keskivaikeaa tai vaikeaa (kuva 3) atooppista ekseemaa sairastavista lapsista taustalla voi olla ruoka-allergia ja allergiaselvitykset ovat aiheellisia. Isommilla lapsilla allergiaselvitykset ekseeman vuoksi ovat harvoin tarpeen. Lasten ruoka-allergioista on julkaistu erillinen Käypä hoito-suositus. Lisätietoa ruoka-allergioista lasten atooppisessa ekseemassa on sähköisessä tausta-aineistossa. Atooppisen ekseeman hoito Atooppisen ekseeman hoidon porrastus, ks. kuva 6. 6 Kuva 5. Atooppinen ekseema ranteissa. Lähde: HYKS:n iho- ja allergiasairaala. Kuva: Hannele Heikkilä. ja märkärupi voivat aiheuttaa erotusdiagnostisia ongelmia. Jos ekseema ei reagoi hoitoon odotetusti, potilas tulee ohjata ihotautilääkärin konsultaatioon Allergiaselvitykset aikuisilla Atooppisen ekseeman diagnoosi on kliininen. Yleensä allergiaselvitykset eivät ole tarpeen. Allergiaselvityksiä voidaan käyttää selvitettäessä hankalahoitoisen ekseeman pahentavia tekijöitä. Ei ole näyttöä ruoka-aineallergioiden [43, 44] D, siitepölyjen tai eläinepiteelien atooppista ekseemaa pahentavasta vaikutuksesta [45, 46]. Aikuisen ei yleensä tarvitse eliminoida ruoka-aineita ruokavaliosta. Lisätietoa allergioista aikuisten atooppisessa ekseemassa on sähköisessä tausta-aineistossa. Paikallishoito Atooppisen ekseeman ensisijainen hoito on jaksoittainen paikallishoito kortikosteroideilla ja säännöllinen rasvaus perusvoiteella 1 2 kertaa päivässä. Ihon rasvauksesta on erityisen tärkeää antaa ohjeet potilaalle. (Potilasversio suosituksesta tulossa myöhemmin). Potilaskoulutusohjauksella voidaan parantaa atooppisen ekseeman hoidon onnistumista [47 49] A. Potilasohjauksella on ollut mahdollista lisätä muun muassa perusvoiteiden asianmukaista käyttöä [48]. Perusvoiteet Perusvoiteet vähentävät oireita [50 54] C ja muun paikallishoidon tarvetta [53, 55 57] B atooppisen ekseeman ylläpitohoidossa ja saattavat parantaa ihon suojaominaisuuksia [52, 58 60] C. Osa potilaista saa hyvän vasteen pelkällä perusvoiteella [61]. Oleellista on käyttää perusvoidetta runsaasti ja säännöllisesti. Erityyppisten perusvoiteiden vaikutuksissa hoitotulokseen ei ilmeisesti ole merkitseviä eroja [51, 52, 54, 62] C. Voidetyypin valinta riippuu yksilöllisistä tekijöistä. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ym. asettama työryhmä

7 Kuva 6. Atooppisen ekseeman hoitoalgoritmi. Hoidossa käytetään perusvoiteita, erivahvuisia kortikosteroidivoiteita, kalsineuriinin salpaajia ja valohoitoa ihottuman vaikeusasteen mukaan. Hoitoa voidaan tehostaa käyttämällä sidoksia. Vaikeassa ekseemassa saatetaan tarvita sisäisiä lääkehoitoja. Kuvan copyright: Atooppisen ekseeman Käypä hoito -työryhmä. Potilaan on hyvä valita itse hänelle sopiva perusvoidemuoto [63]. Tämä parantaa hoitoon sitoutumista. Hoitoa aloitettaessa voi olla hyvä aloittaa keskirasvaisella perusvoiteella, joka useimmilla potilailla soveltuu parhaiten perushoitoon. Jos tunnin kuluttua perusvoiteen levittämisestä potilaasta tuntuu jo siltä, ettei ihoa olisi rasvattu lainkaan, ei voide ole riittävän tehokas ja tulisi siirtyä rasvaisempaan voiteeseen. Jos taas voide tuntuu liian raskaalta, saattaa olla hyvä siirtyä kevyempään. Jos jokin voidetyyppi aiheuttaa ihon kirvelyä, on hyvä vaihtaa merkkiä rasvaisempaan. Voidetyypin tarve vaihtelee myös vuodenajan mukaan: kesällä kevyemmät ja talvella rasvaisemmat perusvoiteet. Osa potilaista voi pärjätä kesäajan ilman rasvausta. Talvijalalle tai -kädelle tulisi valita rasvaisempi voidemuoto. Karvaisille ihoalueille, seborrooisessa ekseemassa tai akneiholle tulisi käyttää kevyempiä, vähemmän öljypitoisia voiteita. Ns. takyfylaksiasta eli ihon väsymisestä yhteen perusvoidemerkkiin pidemmän käytön aikana ei ole näyttöä [64]. Reseptille tulisi kirjoittaa riittävän suuri määrä perusvoidetta. Kokovartalohoidossa perusvoidetta kuluu lapsilla vähintään 250 g ja aikuisilla 500 g viikossa [65]. Lisätietoa perusvoiteiden ominaisuuksista ja käytöstä atooppisessa ekseemassa on sähköisessä tausta-aineistossa. Pesu Päivittäinen pesu vedellä ja saippualla ei näyttäisi pahentavan atooppista ekseemaa, mutta tutkimustietoa aiheesta on niukalti [66, 67] D. Perusvoiteita käytetään usein atooppisen ihon puhdistuksessa saippuan sijasta, mutta sen kliinisestä tehosta ei ole tutkimustietoa. 7 Atooppisen ekseeman diagnostiikka ja hoito

8 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 8 Sidokset ja hauteet Sidokset estävät mekaanisesti raapimista, mikä voi nopeuttaa ekseeman rauhoittumista. Paikallisen kortikosteroidin imeytyminen ja teho voivat lisääntyä, jos käytetään paikallisesti peittävää okkluusiota, mutta okkluusio saattaa myös pahentaa ekseemaa, jos iho maseroituu. Keittosuolahauteita voidaan käyttää lyhytaikaisesti kuivattamaan vaikeaa, vetistävää ekseemaa. Paikalliskortikosteroidit Paikalliset kortikosteroidit ovat atooppisen ekseeman tärkeimmät lääkkeet. Paikallisia kortikosteroideja käytetään noin 1 2 viikon kuureina. Annostelu kerran päivässä riittää antamaan täyden tehon [68]. Paikalliskortikosteroidit ovat tehokkaita atooppisen ekseeman oireita lievittäviä lääkkeitä. Ne vaimentavat kutinaa, turvotusta, punoitusta, vetistämistä, rakkulointia ja jäkälöitymistä [68, 69] B. Tavallisesti atooppisen ekseeman hoitoon riittävät miedot paikalliskortikosteroidit, mutta hankalissa ja jäkälöityneissä tilanteissa voidaan käyttää keskivahvoja tai vahvojakin paikalliskortikosteroideja. Atooppisen ekseeman hoidossa pidetään taukoja kuurien välillä. Tämä voi johtaa kuitenkin vaikeammissa tapauksissa ekseeman nopeaan uusiutumiseen. Kuurin jälkeinen ylläpitohoito paikallisella vahvalla kortikosteroidilla kaksi kertaa viikossa estää atooppisen ekseeman relapsia [61, 70, 71] B ilman ei-toivottua ihon ohenemaa. Paikalliset kortikosteroidit jaetaan Suomessa neljään ryhmään: mietoihin, keskivahvoihin, vahvoihin ja erittäin vahvoihin (ks. sähköinen tausta-aineisto). Siirtyminen vahvempaan valmisteeseen lisää suorassa suhteessa haittavaikutuksia ja osittain imeytymistä ihoon. Paikalliskortikosteroidien pääsy ihon läpi vaihtelee ja on runsainta ohuen ihon alueilla. Miedompia paikalliskortikosteroideja suositellaan helposti läpäisevälle ohuelle iholle, vahvempia huonommin läpäiseville paksun ihon alueille (ks. sähköinen tausta-aineisto). Ei ole näyttöä siitä, että paikalliskortikosteroidit menettäisivät tehoaan pitkäaikaisessa käytössä. Pelkkä kortikosteroidivoide vähentää myös ihon stafylokokkeja. Mitä vahvempi kortikosteroidi, sitä tehokkaammin bakteeripitoisuus saadaan pienenemään [72, 73]. Paikalliskortikosteroidien käyttöä rajoittavat niiden aiheuttamat haittavaikutukset, joista tärkein on ihon oheneminen ihossa olevan kollageenin määrän pienentyessä [74]. Ihon pysyvä oheneminen edellyttää usein kuukausien yhtäjaksoista käyttöä. Ohenemiselle alttiita ovat erityisesti jo valmiiksi ohuet ihoalueet ja muun muassa vanhusten iho. Lisätietoa paikalliskortikosteroidien vaikutusmekanismista ja voidepohjasta on sähköisessä tausta-aineistossa. Kalsineuriinin estäjät (takrolimuusi ja pimekrolimuusi) Jos paikalliskortikosteroidilla ei saada riittävää vastetta, käytetään takrolimuusi- ja pimekrolimuusivoidetta ohuelti ekseemaalueille kahdesti päivässä, kunnes ekseema on parantunut. Poikkeuksena ovat ohuen ihon alueet (esimerkiksi kasvot), joilla kalsineuriinin estäjiä voidaan käyttää myös ensisijaisina lääkkeinä [75]. Silmänympäryksen atooppisen ekseeman hoidossa kalsineuriinin estäjät ovat ensisijaisia kortikosteroideihin liittyvien haittavaikutusten vuoksi [75, 76]. Takrolimuusi ei ohenna ihoa [77, 78]. Ekseeman parannuttua pidetään tauko voiteen käytössä. Oireiden ilmaantuessa aloitetaan heti uusi hoitojakso. Ellei pimekrolimuusi- tai takrolimuusivoiteen teho yksinään ole riittävä, voidaan pahenemisvaiheessa käyttää lisäksi Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ym. asettama työryhmä

9 keskivahvaa kortikosteroidia ja ihon rauhoituttua palata takaisin pelkkään kalsineuriinin estäjään [79]. Voitelua takrolimuusivoiteella 2 3 kertaa viikossa voidaan käyttää myös ekseeman pahenemisvaiheiden estoon [80, 81]. 0,1-prosenttinen takrolimuusivoide on teholtaan voidepohjaa parempi [82, 83] A ja vastaa keskivahvaa kortikosteroidivoidetta aikuisten atooppisen ekseeman hoidossa [84, 85] A. 0,1-prosenttinen takrolimuusivoide vaikuttaa 1-prosenttista pimekrolimuusivoidetta tehokkaammalta aikuisten atooppisen ekseeman hoidossa [86, 87] C Pimekrolimuusi on voidepohjaa tehokkaampi aikuisten lievän ja keskivaikean atooppisen ekseeman hoidossa [88, 89] B, mutta pimekrolimuusin ja hydrokortisonin välisiä vertailututkimuksia ei ole julkaistu. Takrolimuusivoide aiheuttaa useimmille hoidon alkuvaiheessa ihon kuumoitusta [85, 90] A. Se on hankalinta hoidon ensimmäisinä päivinä ja helpottaa useimmilla jo muutamassa vuorokaudessa voiteen säännöllisen käytön myötä. Kalsineuriinin estäjiä käytettäessä potilasta tulee neuvoa suojautumaan auringonvalolta, esimerkiksi vähentämään auringossa oleskelua, käyttämään aurinkovoidetta ja peittämään iho asianmukaisella vaatetuksella. Takrolimuusin ja pimekrolimuusin imeytyminen verenkiertoon on vähäistä [82, 91, 92], eikä niiden käyttöön yleensä liity ihon bakteeri-, virus- tai sieni-infektioiden lisääntymistä [93]. Nykytietämyksen mukaan takrolimuusin tai pimekrolimuusin paikalliseen käyttöön ei liity lisääntynyttä lymfooma- tai syöpäriskiä [94 96]. Lääkeryhmällä ei ole peruskorvattavuutta, vaan siihen tarvitaan atooppisen ekseeman hoitoon perehtyneen erikoislääkärin laatima B-lausunto. Paikalliset antimikrobiset aineet Paikallisten antimikrobisten aineiden hyödystä ei ole näyttöä [97 99]. Pelkkä kortikosteroidivoide vähentää myös ihon stafylokokkeja. Mitä vahvempi kortikosteroidi, sitä tehokkaammin bakteeripitoisuus saadaan pienenemään [72, 73]. Myös takrolimuusin on osoitettu vähentävän stafylokokkien määrää atooppisessa ekseemassa [100]. Lisätietoa ihon bakteeri-infektioista atooppisessa ekseemassa on sähköisessä taustaaineistossa. Ks. myös Käypä hoito -suositus Ihon bakteeri-infektiot. Virusinfektiot: Atooppisessa ihossa virustulehdukset saattavat lehahtaa laaja-alaisiksi vaurioituneen ihon, raapimisen ja poikkeavan soluvälitteisen immuunipuolustuksen takia. Tällaisia virustulehduksia ovat muun muassa eczema herpeticum (yleistynyt herpes simplex iholla) ja ontelosyylät. Lisätietoa ihon virusinfektioista atooppisessa ekseemassa on sähköisessä taustaaineistossa. Sieni-infektiot: Ihon normaaliflooraan kuuluvien Malassezia-hiivojen merkitys atooppisessa ekseemassa on epävarma, eikä antimykoottisten systeemisten tai paikallisten hoitoaineiden tehosta ole kunnollista näyttöä [101, 102]. Lisätietoa ihon sieni-infektioista atooppisessa ekseemassa on sähköisessä tausta-aineistossa. Atooppisen ekseeman systeemiset lääkehoidot Sisäiset antibiootit Antibiootteja ei käytetä infektoitumattoman atooppisen ekseeman hoidossa. Infektoitumattomassa atooppisessa ekseemassa sisäinen antibioottihoito ei vaikuta kliinisiin oireisiin, vaikka ihon stafylokokkipitoisuus väheneekin antibioottihoidon aikana väliaikaisesti [103, 104]. Stafylokokkipitoisuus palautuu lääkehoidon jälkeen nopeasti ennalleen [ ]. 9 Atooppisen ekseeman diagnostiikka ja hoito

10 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 10 Atooppisista henkilöistä suurella osalla on Staphylococcus aureus -bakteereja sekä ekseema-alueilla että terveeltä näyttävältä iholla [ ] A, joten päätöstä mahdollisesta antibioottihoidosta ei pidä tehdä vain ihon bakteeriviljelyn perusteella. Antibioottihoito on aiheellinen vain, jos ekseemaan kehittyy märkärupi tai erysipelas (ks. Käypä hoito -suositus Ihon bakteeriinfektiot, kohdat Märkärupi ja Ruusu. Ks. myös tämän suosituksen kappale Paikalliset antimikrobiset aineet (yllä). Antihistamiinit Väsyttämättömillä antihistamiineilla ei ole tehoa aikuisten atooppisessa ekseemassa [ ] B. Väsyttävien antihistamiinien vaikutus kutinaan perustuu niiden sedatiiviseen vaikutukseen, ei antihistamiinivaikutukseen [112]. Antihistamiinien tehosta kutinan hoidossa lapsilla ei ole hyvätasoisia tutkimuksia, joten tehosta tai tehon puutteesta ei voida tehdä näyttöön perustuvia päätelmiä [1]. Sisäiset kortikosteroidit Systeemihaittojen vuoksi pitkäaikaista tai usein toistuvaa sisäisten kortikosteroidien käyttöä ei suositella. Elleivät oikein toteutetut paikallis- tai valohoidot auta, vaikeassa atooppisessa ekseemassa voidaan valikoiduissa tapauksissa käyttää lyhytaikaisia sisäisiä kortikosteroidikuureja [64]. Sisäisten kortikosteroidien teho on nopea mutta väliaikainen. Niiden käytöstä atooppisessa ekseemassa ei ole kuitenkaan kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia. Lisätietoa sisäisten kortikosteroidien käytöstä atooppisen ekseeman hoidossa on sähköisessä tausta-aineistossa. Muut sisäiset hoidot (syklosporiini, atsatiopriini ja metotreksaatti) Systeemisten haittojen vuoksi näitä lääkkeitä käytetään vain erityistapauksissa. Vaikka syklosporiini lievittää tehokkaasti hoitoresistentin atooppisen ekseeman oireita [ ] B, haittavaikutusten vuoksi sitä suositellaan käytettäväksi vain poikkeustapauksissa ja lyhyen aikaa. Jaksoittainen syklosporiinilääkitys on ilmeisesti UVAB-valohoitoa hieman tehokkaampi atooppisessa ekseemassa, mutta näyttö on puutteellista [116]. Samanaikainen UV-valohoito on vasta-aiheinen. Syklosporiinin haittavaikutukset ja annokset on esitetty sähköisessä tausta-aineistossa (ks. Käypä hoito -suositus Iho- ja nivelpsoriaasin diagnostiikka ja hoito, taulukko 5: Syklosporiinilääkityksessä huomioon otettavaa. Atsatiopriinia ja metotreksaattia käytetään joskus vaikean atooppisen ekseeman hoidossa, ellei muista hoidoista saada riittävää hyötyä tai kun muut hoidot eivät sovi [117]. Atsatiopriini saattaa lievittää vaikean atooppisen ekseeman oireilua tehokkaammin kuin lumelääke [118, 119] C. Metotreksaatin tehosta atooppisen ekseeman hoidossa ei ole näyttöä [120] D. Atooppisen ekseeman muut hoitomuodot UV-valohoidot Valohoitoja voidaan käyttää aikuisten keskivaikean ja vaikean atooppisen ekseeman hoidossa. Tutkimustietoa valohoidon annoksista, hoidon kestosta, ylläpidosta ja mahdollisista pitkäaikaishaitoista atooppisen ekseeman hoidossa on vähän. SUP-UVAB-valo saattaa olla UVB-valoa tehokkaampaa hoidettaessa atooppista ekseemaa [ ] C. Atooppinen ekseema lievittyy 4 8 viikon SUP-UVAB-hoitojakson jälkeen noin %:lla potilaista [122, 124]. Kapeakaistainen UVB-valo saattaa auttaa atooppisen ekseeman hoidossa [ ] C. Remission kestosta on melko vähän tietoa: kolmen kuukauden kuluttua hoidon päättymisestä suotuisa vaste on ilmeisesti nähtä- Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ym. asettama työryhmä

11 vissä noin puolella potilaista [125]. Valohoitojen suhteellisia vasta-aiheita ovat: infektoitunut ekseema (bakteeri- ja virus infektiot) hyvin ärtynyt ekseema (tulehdus) valoherkkyys aiempi ihosyöpä tiettyjen lääkkeiden käyttö (valoherkisteet, immunosuppressiiviset lääkkeet, kalsineuriinin estäjät) Lisätietoa valohoidoista ja niiden toteuttamisesta atooppisessa ekseemassa on sähköisessä tausta-aineistossa. Ilmastohoito (auringonvalohoito, helioterapia) saattaa auttaa atooppisessa ekseemassa, ja suotuisa vaikutus jatkuu matkan jälkeen, mutta luotettava näyttö tästä puuttuu [131, 132] D. Kutinan hoito Raapiminen vaurioittaa ihoa. Tämä voi johtaa ekseeman lisääntymiseen ja hankalaan kutina-raapimiskierteeseen [64]. Paras hoito kutinaan on ekseeman hyvä paikallishoito. Antihistamiineista ei ole osoitettu olevan hyötyä kutinan hoidossa [ ] B. Ks. myös tämän suosituksen kohta Antihistamiinit. Vakiintumattomat hoidot ja uskomuslääkintä Luotettavaa näyttöä uskomuslääkinnän tehosta atooppiseen ekseemaan ei ole. Ihotautipotilaat käyttävät paljon uskomuslääkinnän keinoja; käytön elinikäinen esiintyvyys on vaihdellut eri tutkimuksissa välillä %. Yleisimmin käytetään homeopatiaa, yrttivalmisteita ja ravintolisiä [133]. Välttämättömillä rasvahapoilla [134, 135] A, kiinalaisilla yrttivalmisteilla [64, 136] B, B 6 - vitamiinilla (pyridoksiini), E-vitamiinilla, seleenillä tai sinkillä ei ole todettu olevan tehoa atooppiseen ekseemaan [64, 137]. Kiinalaisilla lääkeyrteillä on kuvattu olevan useita haittavaikutuksia, ja osa niistä on vakavia (laajentava kardiomyopatia, maksatoksisuus) [64, 138]. Lisäksi ainakin yhdestä valmisteesta on löydetty merkittäviä määriä potentteja kortikosteroideja [139]. Monet luontaistuotteet saattavat sisältää raskasmetalleja, ja myös allergiset reaktiot ovat mahdollisia siitepölyallergikoilla. Lisätietoa välttämättömistä rasvahapoista atooppisessa ekseemassa on sähköisessä tausta-aineistossa. Raskaana olevien hoito Raskauden aikana voidaan jatkaa perusvoiteiden lisäksi lievien ja keskivahvojen paikalliskortikosteroidien käyttöä [140]. Elleivät nämä ole riittävän tehokkaita, potilas ohjataan erikoissairaanhoitoon. Raskauden aikana voidaan käyttää UVABtai kapeakaistaisia UVB-hoitoja. Kalsineuriinin estäjien paikalliskäytöstä raskauden aikana ei ole vielä riittävästi kokemusta. Lasten (0 15-vuotiaiden) atooppisen ekseeman hoidon erityispiirteet Lapsen atooppisen ekseeman ensisijainen hoito on säännöllinen rasvaus perusvoiteella 1 2 kertaa päivässä ja jaksoittainen hoito paikalliskortikosteroideilla. Ihonhoidon ohjaukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. (Ks. HUS-ohje sp?path=1,32,660,546,570,646,13376,1150,115 1,9224) Suurella osalla alle vuoden ikäisistä lapsista keskivaikean tai vaikean atooppisen ekseeman taustalla voi olla lehmänmaito-, viljatai kananmuna-allergia ja allergiaselvitykset ovat aiheellisia (ks. Käypä hoito -suositus Lasten ruoka-allergia). Isommille lapsille allergiaselvitykset ekseeman vuoksi ovat harvoin tarpeen. Lasten atooppisen ekseeman lääkehoito Paikalliskortikosteroidit Ekseeman ilmaantuessa käytetään paikalliskortikosteroideja kuuriluonteisesti. Alle kaksivuotiaan hoidossa käytetään 11 Atooppisen ekseeman diagnostiikka ja hoito

12 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 12 1-prosenttista hydrokortisonivoidetta 1 2 kertaa vuorokaudessa 1 2 viikon jaksoissa [1], minkä jälkeen pidetään tauko haittavaikutusten minimoimiseksi. Hoitoa voidaan tehostaa käyttämällä paikallisesti peittävää okkluusiota tai kosteita kääreitä [141]. Voiteen levittämisestä pienille lapsille kerran päivässä ei ole vielä tutkimustietoa. Hoitotauon optimaalista pituutta ei tiedetä. Kokemusperäisesti vähintään hoitojakson pituinen tauko on turvallinen. Tutkimustietoa tämän hoitomallin haittavaikutuksista ei ole, mutta kliininen kokemus on osoittanut hoidon turvalliseksi ja tehokkaaksi vuotiaan hoidossa voidaan käyttää mietoa tai keskivahvaa kortikosteroidivoidetta kerran vuorokaudessa 1 2 viikon jaksoina [142]. Hoitotauko on yhtä pitkä kuin hoitojakso. Hoitoa voidaan tehostaa käyttämällä paikallisesti peittävää okkluusiota tai kosteita kääreitä [141]. Vahvaa kortikosteroidivoidetta käytetään vain erikoislääkärin ohjeen mukaan. Ylläpitohoidosta kahdesti viikossa käytettävällä vahvalla kortikosteroidivoiteella on saatu jonkin verran tutkimusnäyttöä [143, 144]. Kalsineuriinin estäjät Jos paikalliskortikosteroidivoiteilla ei saada riittävää vastetta, yli kaksivuotiaiden hoidossa käytetään takrolimuusi- tai pimekrolimuusivoidetta ohuelti ekseema-alueille kahdesti päivässä, kunnes ekseema on parantunut. Pimekrolimuusin käyttöaihe 2 15-vuotiailla on lievä tai keskivaikea atooppinen ekseema. 0,03-prosenttisen takrolimuusin käyttöaihe 2 15-vuotiailla on keskivaikea tai vaikea atooppinen ekseema. Vahvempaa takrolimuusivoidetta käytetään vain aikuisten hoidossa. Kalsineuriinin estäjien teho lapsilla on osoitettu. 1-prosenttinen pimekrolimuusi on ilmeisesti tehokkaampi kuin perusvoide lasten lievän tai keskivaikean atooppisen ekseeman hoidossa [93, 145] B. Keskivaikeassa atooppisessa ekseemassa 1-prosenttinen pimekrolimuusi vähentää kortikosteroidin käyttöä [146]. Pimekrolimuusin ja hydrokortisonin välisiä vertailututkimuksia lapsilla ei ole julkaistu. 0,03- ja 0,1-prosenttinen takrolimuusi ovat ilmeisesti tehokkaampia kuin hydrokortisonivoide lasten keskivaikean tai vaikean atooppisen ekseeman hoidossa [93, 147, 148] B, mutta voidevahvuuksilla ei ilmeisesti ole merkitsevää tehoeroa [147, 149, 150] B. Näyttö 0,03-prosenttisen takrolimuusin ja 1-prosenttisen pimekrolimuusin tehoerosta lasten keskivaikean tai vaikean atooppisen ekseeman hoidossa on riittämätöntä [151] C. Pimekrolimuusivoidetta levitetään ekseema-alueille kahdesti vuorokaudessa, kunnes oireet häviävät. Pitkäaikaishoidossa pimekrolimuusivoiteen käyttö tulee aloittaa atooppisen ekseeman ensimmäisten oireiden ilmaantuessa lehahdusten estämiseksi [152]. Takrolimuusivoidetta käytetään aluksi kahdesti päivässä kolmen viikon ajan ja sitten kerran päivässä, kunnes ekseema on parantunut. Ekseeman uusiessa hoito aloitetaan uudelleen. Myös ylläpitohoitoa takrolimuusivoiteilla on käytetty ekseeman pahenemisvaiheiden estoon [81]. Ellei pimekrolimuusivoiteen teho yksinään ole riittävä, pahenemisvaiheessa käytetään lisäksi mietoa tai keskivahvaa kortikosteroidivoidetta [93, 145] B. Takrolimuusivoidetta käytetään yleensä ainoana lääkevoiteena. Jos teho ei ole riittävä, voidaan pahenemisvaiheessa käyttää keskivahvaa kortikosteroidivoidetta ja ihon rauhoituttua palata takaisin pelkkään kalsineuriinin estäjään [93, 147, 148] B. Perusvoiteet saattavat haitata kalsineuriinin estäjien imeytymistä, joten niitä ei tulisi levittää samanaikaisesti. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ym. asettama työryhmä

13 Takrolimuusia ja pimekrolimuusia ei yhdistetä valohoitoihin, ja hoidon aikana tulee välttää voimakasta altistusta auringonvalolle. Kalsineuriinin estäjien yleinen haittavaikutus on hoidettujen ihoalueiden kuumoitus. Se on voimakkaimmillaan ensimmäisillä hoitokerroilla ja vähenee ja useimmiten häviää hoidon jatkuessa. Pimekrolimuusi ei näyttäisi aiheuttavan ihon polttelua enemmän kuin voidepohja lasten lievän, keskivaikean tai vaikean atooppisen ekseeman hoidossa [93] A. Sen sijaan takrolimuusi aiheuttaa ihon polttelua enemmän kuin hydrokortisonivoide [147, 148] A ja myös enemmän kuin pimekrolimuusi, mutta tutkimusnäyttö tästä on niukkaa [151] C. Ei ole selkeää näyttöä siitä, että kalsineuriininestäjähoito lisäisi herpex simplexin aiheuttamien ihotulehdusten tai ontelosyylien määrää lapsilla [153]. Lapsilla ei ole osoitettu esiintyneen systeemisiä haittavaikutuksia tai merkittäviä takrolimuusi- [154] B tai pimekrolimuusipitoisuuksien lisääntymistä [153, 155, 156] B kalsineuriinin estäjien käytön yhteydessä. Rokotevasteisiin pimekrolimuusi- [157] C ja takrolimuusihoidolla [158, 159] B ei ilmeisesti ole vaikutusta. Virallisten ohjeiden mukaan ennen rokotuksia tulisi edelleen pitää kahden viikon hoitotauko ja ennen elävien rokotteiden antoa neljän viikon tauko. Muut hoidot lapsilla Probiooteilla ei näytä olevan yleistä tehoa atooppisen ekseeman hoidossa [160] B. IgE-välitteisessä ekseemassa ja ruoka-allergiassa Lactobacillus rhamnosus GG:llä on kuitenkin osoitettu olevan ekseemaa rauhoittavaa vaikutusta [ ] B, joten sitä voidaan näissä tapauksissa kokeilla osana hoitoa. Hoidot ovat kestäneet 1 3 kuukautta, eikä pitempiaikaisesta hoidon tehosta ole tietoa. Prebioottien tehosta ekseeman hoidossa ei ole riittävästi näyttöä [165]. Sisäisiä hoitoja (kortikosteroidi, syklosporiini) tulee käyttää vain erikoislääkärin valvonnassa. SUP-valohoitoa voidaan käyttää keskivaikeassa ja vaikeassa atooppisessa ekseemassa hoitona kaikenikäisillä lapsilla, mutta lasten valohoitoa on tutkittu vähän. Hoitoketjut Atooppisen ekseeman hoidon porrastus, ks. kuva 6. Atooppisen ekseeman hoidon porrastus Porrastuskäytännöt sovitaan alueellisesti sen mukaan, miten tietoa ja taitoa on eri tasoilla saatavilla. Omahoito: lievä atooppinen ekseema lapsilla ja aikuisilla pesu, perusvoiteet ja miedot kortikosteroidit ärsyttävien tekijöiden välttäminen (vaatetus ym.) auringonvalo vähentää ekseemaa, mutta ihoa on suojattava palamiselta. Perusterveydenhuollossa hoidetaan ilman erikoislääkärin konsultaatiota seuraavat: aikuisten lievä ja keskivaikea ekseema lasten lievä ekseema diagnostiikka anamneesin ja kliinisen kuvan perusteella ekseemaa ylläpitävien ja pahentavien tekijöiden kartoittaminen allergiatestaukset eivät yleensä ole tarpeen. hoidon aloitus ja sen kontrollointi: rasvauksen ja perusvoiteiden käytön opastus, miedot ja keskivahvat paikalliskortikosteroidivalmisteet, kalsineuriininestäjävoiteet aikuisilla ja nuorilla kalsineuriinin estäjistä peruskorvauksen saa vain erikoislääkärin laatiman B-lausunnon perusteella. Potilas lähetetään erikoislääkärin konsultaatioon, kun kyseessä on: vähintään keskivaikea atooppinen ekseema lapsella ja epäily perusruoka-aineallergiasta tai hoito-ongelma 13 Atooppisen ekseeman diagnostiikka ja hoito

14 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 14 aikuisen tai lapsen vaikea atooppinen ekseema epäily ammattitaudista erotusdiagnostinen ongelma seuraavien harkinta: valohoidot, oraaliset kortikosteroidit, syklosporiini, metotreksaatti. Erikoislääkärikonsultaation jälkeen yleensä jatkohoito perusterveydenhuollossa uusintakonsultaatiot tarvittaessa. Hoitoresistenttiä tai laaja-alaista ekseemaa sairastavia kouluikäisiä tai aikuisia seurataan erikoissairaanhoidossa. Vaikeita ruoka-aineallergioita tai vaikeaa atooppista ekseemaa sairastavia lapsia seurataan erikoissairaanhoidossa. Sähköisessä tausta-aineistossa on esimerkkinä HUS:n lastentautien hoidonporrastusohjeet hus_atopia.pdf. Psyykkiset tekijät Vaikea atooppinen ekseema heikentää merkittävästi elämänlaatua [1]. Lisätietoa atooppista ekseemaa sairastavien elämänlaadusta on sähköisessä tausta-aineistossa. Psyykkiset tekijät ja stressi ovat tärkeitä atooppista ekseemaa pahentavia tekijöitä [64]. Stressin mekanismit atooppisen ekseeman laukaisijana tunnetaan huonosti; joitain kokeellisia tutkimuksia aiheesta on julkaistu [1]. Atooppiseen ekseemaan liittyvällä potilasohjauksella pyritään parantamaan sairauden psyykkistä hallintaa ja muuttamaan kutinaan liittyvää käyttäytymistä [47, 49, 64, 166]. Lisätietoa psyykkisistä tekijöistä ja niihin liittyvistä interventioista on sähköisessä tausta-aineistossa. Rajoitukset, etuudet ja kuntoutus Ammatinvalinta Atooppista ekseemaa sairastavilla on lisääntynyt taipumus saada käsi-ihottumaa aikuisiässä työstä riippumatta [167]. Lisääntynyt riski liittyy käsien ärsytysihottumaan. Atooppista ekseemaa sairastavalla ei kuitenkaan ole suurentunutta riskiä saada käsiihottumana ilmenevää allergista kosketusihottumaa. Allerginen kosketusihottuma voi syntyä altistumisesta työperäisille allergisoiville kemikaaleille työssä. Työntekijälle on syytä selvittää ihoa ärsyttäviin töihin liittyvät riskit [168] (Työterveyslaitos Työhön liittyvät rajoitukset: Ehdottomia rajoituksia ei ole lievää atooppista ekseemaa sairastavalla, jota ekseema vaivaa lähinnä talvella ja jolla ei sitä esiinny käsissä. Atooppista ekseemaa sairastavat, joilla on ollut käsi-ihottumaa, sopivat huonosti kaikenlaiseen käsien ihoa rasittavaan työhön, kuten jatkuvaan märkään ja likaiseen työhön, kemikaaleille altistavaan työhön sekä töihin, joissa edellytetään tiheää käsienpesua tai tiiviiden kumi- tai muovikäsineiden jatkuvaa käyttöä. Asepalvelus Lievä atooppinen ekseema ei vaikuta yleiseen palveluskelpoisuuteen, mutta vaikeampi voi asettaa rajoituksia. Palveluskelpoisuuden luokitukset ja niiden yleisperusteet on esitetty sähköisessä tausta-aineistossa (Terveystarkastusohje www. mil.fi./laitokset/laaketiede/terveysohje.pdf). Kansaneläkelaitoksen etuudet ( ) Jos atooppista ekseemaa sairastavan lapsen hoidosta aiheutuu vähintään puolen vuoden ajan tavanomaista suurempaa hoidollista ja taloudellista rasitusta ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavanikäiseen terveeseen lapseen, vanhemmat voivat saada Kelan alle 16-vuotiaan vammaistukea (www.kela.fi/in/ internet/suomi.nsf/net/ eh?ope ndocument). Kalsineuriinin estäjien peruskorvattavuut- Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ym. asettama työryhmä

15 ta joudutaan anomaan erikseen. Peruskorvattavuutta voidaan hakea vaikeahoitoista atooppista ekseemaa sairastaville potilaille, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta tavanomaisista hoidoista tai joille tavanomaiset hoidot eivät sovi. Hakemukseen tarvitaan ihotautien, allergologian tai lastentautien erikoislääkärin B-lausunto (Internet- linkki laake317). Joskus vaikeasta atooppisesta ekseemasta aiheutuu tarvetta ammatilliseen tai lääkinnälliseen kuntoutukseen, johon hakeudutaan yleisen käytännön mukaan (KunNet, kuntoutuksen verkkopalvelu fi/index.asp?tz=-2). SUOMALAISEN LÄÄKÄRISEURAN DUODECIMIN, SUOMEN YLEISLÄÄKETIETEEN YHDISTYKSEN, SUOMEN IHOTAUTILÄÄKÄRIYHDISTYKSEN, ATOPIALIITON JA IHOLIITON ASETTAMA TYÖRYHMÄ Puheenjohtaja: MARJA AIRA, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Kuopion yliopisto Kokoava kirjoittaja: KATARIINA KORKEILA, LT, yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri Turun perusterveydenhuolto Jäsenet: HANNELE HEIKKILÄ, dosentti, iho- ja sukupuolitautien ja ihoallergologian erikoislääkäri HYKS:n iho- ja allergiasairaala MIKAEL KUITUNEN, LT, lastentautien ja lastenallergologian erikoislääkäri HYKS:n iho- ja allergiasairaala ANTTI LAUERMA, dosentti, iho- ja sukupuolitautien, ihoallergologian ja ammatti-ihotautien erikoislääkäri Työterveyslaitos ANNA PELKONEN, dosentti, lastentautien ja lastenallergologian erikoislääkäri HYKS:n iho- ja allergiasairaala MARJA PUURUNEN, LT Käypä hoito -toimittaja MIRJA TUOMIRANTA, LT, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala, ihotautien ja allergologian toimintayksikkö MAARIT VAALAMO, LT, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Kanta-Hämeen keskussairaala, ihotautien toimintayksikkö, Hämeenlinna Asiantuntija: ELINA HEIKKILÄ, LT, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Käypä hoito -toimittaja 15 Atooppisen ekseeman diagnostiikka ja hoito

16 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 16 Kirjallisuutta 1. Akdis CA ym. J Allergy Clin Immunol 2006;118:152-69, Erratum in: J Allergy Clin Immunol 2006;118: Worldwide variation in prevalence of symptoms of asthma ym. Lancet 1998:351: Lehtonen EP ym. Pediatr Allergy Immunol 2003:14: Vartiainen E ym. J Allergy Clin Immunol 2002;109: von Hertzen L ym. J Allergy Clin Immunol 2006;117: Latvala J ym. BMJ 2005;330: Asher MI ym. Lancet 2006;368: Lowe AJ ym. Clin Exp Allergy 2007;37: Illi S ym. J Allergy Clin Immunol 2004;113: Williams HC ym. Br J Dermatol 1998;139: Bieber T. N Engl J Med 2008;358: Palmer CN ym. Nat Genet 2006;38: Tariq SM ym. J Allergy Clin Immunol 1998;101: Gdalevich M ym. J Am Acad Dermatol 2001:45: Kramer MS ym. JAMA 2001;285: Kramer MS ym. Br Med J 2007;335: Kull I ym. J Allergy Clin Immunol 2005;116: Schoetzau A ym. Pediatr Allergy Immunol 2002;13: Kramer MS ym. Cochrane Database Syst Rev 2006;(3):CD Hattevig G ym. Acta Paediatr 1999;88: Falth-Magnusson K ym. J Allergy Clin Immunol 1992;89: Halken S ym. Allergy 2000;55: Zutavern A ym. Pediatrics 2006;117: Zutavern A ym. Pediatrics 2008;121:e FAO/WHO (2001) Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria. int/foodsafety/publications/fs_management/en/probiotics.pdf 26. Kukkonen K ym. J Allergy Clin Immunol 2007;119: Taylor AL ym. J Allergy Clin Immunol 2007;119: Abrahamsson TR ym. J Allergy Clin Immunol 2007;119: Kalliomäki M ym. Lancet 2001;357: Kalliomäki M ym. Lancet 2003;361: Kalliomäki M ym. J Allergy Clin Immunol 2007;119: Kopp MV ym. Pediatrics 2008;121:e Wickens K ym. J Allergy Clin Immunol 2008;122: Kuitunen M ym. J Allergy Clin Immunol 2009; Epub ahead of print 35. Gibson GR ym. J Nutr 1995;125: Moro G ym. Arch Dis Child 2006;91: Bohme M ym. Acta Derm Venereol 2001;81: Kay J ym. J Am Acad Dermatol 1994;30: Erkkola M ym. Suom Lääkäril 2006;61: Brenninkmeijer EE ym. Br J Dermatol 2008;158: Champion RH ym. (toim.) Textbook of Dermatology, 6. painos, Williams HC ym. Br J Dermatol 1994;131: Worm M ym. Acta Derm Veneorol 2005;86: Bohle B. Allergy 2007;62: Scalabrin DM ym. J Allergy Clin Immunol 1999;104: Tan B ym. Lancet 1996;347: Staab D ym. Pediatr Allergy Immunol 2002;13: Cork MJ ym. Br J Dermatol 2003;149: Staab D ym. Br Med J 2006;332: Stücker M ym. Br J Dermatol 2004;150: Lodén M ym. Acta Derm Venereol 2002;82: Lodén M ym. Skin Res Technol 2001;7: Berardesca E ym. Contact Dermatitis 2001;45: Lodén M ym. J Dermatol Treat 1999;10: Hanifin JM ym. Curr Ther Res 1998;59: Lucky AW ym. Pediatr Dermatol 1997;14: Grimalt R ym. Dermatology 2007;214: Lodén M ym. Br J Dermatol 1999;140: Hagströmer L ym. Clin Exp Dermatol 2006;31: Soma Y ym. Int J Dermatol 2005;44: Van der Meer JB ym. Br J Dermatol 1999;140: Kantor I ym. Today Ther Trends 1993;11: Williams HC. N Engl J Med 2005;352: Hoare C ym. Health Technol Assess 2000;4: McHenry PM ym. Br Med J 1995;310: Uehara M ym. Clin Exp Dermatol 1985;10: White MI ym. Br J Dermatol 1987;116: Sears HW ym. Clin Ther 1997;19: Sudilovsky A ym. Int J Dermatol 1981;20: Berth-Jones J ym. Br Med J 2003;326: Peserico A ym. Br J Dermatol 2008;158: Stalder JF ym. Br J Dermatol 1994;131: Nilsson EJ ym. J Am Acad Dermatol 1992;27: Oikarinen A ym. J Invest Dermatol 1992;98: Kang S ym. J Dermatolog Treat 2003;14: Murrell D ym. Br J Dermatol 2007;157: Reitamo S ym. J Invest Dermatol 1998;111: Kyllönen H ym. Br J Dermatol 2006;150: Hebert AA ym. Cutis 2006;78: Wollenberg A ym. Allergy 2008;63: Breneman D ym. J Am Acad Dermatol 2008;58: Hanifin JM ym. J Am Acad Dermatol 2001;44:S Chapman MS ym. J Am Acad Dermatol 2005;53:S Reitamo S ym. J Allergy Clin Immunol 2002;109: Reitamo S ym. Br J Dermatol 2005;152: Paller AS ym. J Am Acad Dermatol 2005;52: Fleischer AB Jr ym. J Dermatolog Treat 2007;18: Luger T ym. Br J Dermatol 2001;144: Kaufmann R ym. Allergy 2006;61: Soter NA ym. J Am Acad Dermatol 2001;44:S Reitamo S ym. Arch Dermatol 2000;136: Ling M ym. J Dermatolog Treat 2005;16: Ashcroft DM ym. Br Med J 2005;330: Arellano FM ym. J Invest Dermatol 2007;127: Naylor M ym. J Dermatolog Treat 2005;16: Hultsch T ym. Dermatology 2005;211: Birnie AJ ym. Cochrane Database Syst Rev 2008;(3):CD Ramsay CA ym. J Eur Acad Dermatol Venereol 1996;7(Suppl 1):S Hjorth N ym. Pharmatherapeutica 1985;4: Remitz A ym. J Allergy Clin Immunol 2001;107: Bäck ym. J Eur Acad Dermatol Venereol 2001;15: Lintu P ym. Allergy 2001;56: Boguniewicz M ym. J Allergy Clin Immunol 2001;108: Ewing CI ym. Br J Dermatol 1998;138: Lübbe J. Am J Clin Dermatol 2003;4: Hoeger PH ym. J Infect Dis 1992;165: Williams JV ym. Pediatr Dermatol 1998;15: Breuer K ym. Br J Dermatol 2002;147: Berth-Jones J ym. Br J Dermatol 1989;121: Wahlgren CF ym. Br J Dermatol 1990;122: Hannuksela M ym. Ann Allergy 1993;70: Klein PA ym. Arch Dermatol 1999;135: Sowden JM ym. Lancet 1991;338: Salek MS ym. Br J Dermatol 1993;129: Van Joost TH ym. Br J Dermatol 1994;130: Granlund H ym. Acta Derm Venereol 2001;81: Anstey AV ym. Br J Dermatol 2004,151: Meggitt SJ ym. Lancet 2006;367: Berth- Jones J ym. Br J Dermatol 2002;147: Weatherhead SC ym. Br J Dermatol 2007;156: Hannuksela M ym. Acta Derm Venereol Suppl (Stockh) 1985;114: Midelfart K ym. Dermatologica 1985;171: Jekler J ym. J Am Acad Dermatol 1990;22: Jekler J ym. Photodermatol Photoimmunol Photomed 1991;8: Reynolds NJ ym. Lancet 2001;357: George SA ym. Br J Dermatol 1993;128: Hjerppe M ym. Acta Derm Venereol 2001;81: Grundmann-Kollmann M ym. J Am Acad Dermatol 1999;40 (6 Pt 1): Collins P ym. Br J Dermatol 1995;133: Der-Petrossian M ym. Br J Dermatol 2000;142: Harari M ym. Int J Dermatol 2000;39: Autio P ym. Acta Derm Venereol 2002;82: Ernst E ym. Am J Clin Dermatol 2002;3: van Gool CJ ym. Br J Dermatol 2004;150: Takwale A ym. Br Med J 2003;327: Zhang W ym. Cochrane Database Syst Rev 2004;(4):CD Bath-Hextall F ym. Clin Evid 2006;15: Sheehan MP ym. Br J Dermatol 1994;130: Pellanda C ym. Dermatology 2005;211: Weatherhead S ym. Br Med J 2007;335: Devillers AC ym. Br J Dermatol 2006;154: Ainley- Walker PF ym. Arch Dis Child 1998;79: Hanifin J ym. Br J Dermatol 2002;147: Thomas KS ym. BMJ 2002;324: Kaufmann R ym. J Allergy Clin Immunol 2004;114: Wahn U ym. Pediatrics 2002:110(1 Pt 1):e Reitamo S ym. J Allergy Clin Immunol 2002;109: Reitamo S ym. Br J Dermatol 2004;150: Boguniewicz M ym. J Allergy Clin Immunol Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ym. asettama työryhmä

17 1998;102: Paller A ym. J Am Acad Dermatol 2001;44 (Suppl 1):S Kempers S ym. J Am Acad Dermatol 2004;51: Sigurgeirsson B ym. J Eur Acad Dermatol Venereol 2008;22: Paul C ym. Pediatrics 2006;117:e Krueger GG ym. J Drugs Dermatol 2007;6: Staab D ym. Pediatr Dermatol 2005;22: Lakhanpaul M ym. Exp Dermatol 2006;15: Papp KA ym. J Am Acad Dermatol 2005;52: Hofman T ym. Arch Dis Child 2006;91: Stiehm ER ym. J Am Acad Dermatol 2005;53 (Suppl 2):S Boyle RJ ym. Cochrane Database Syst Rev 2008;(4):CD Viljanen M ym. Allergy 2005;60: Weston S ym. Effects of probiotics on atopic dermatitis: a randomised controlled trial. Arch Dis Child 2005:90: Sistek D ym. Clin Exp Allergy 2006;36: Rosenfeldt V ym. J Allergy Clin Immunol 2003;111: Passeron T ym. Allergy 2006;61: Hanifin JM ym. J Am Acad Dermatol 2004;50: , Erratum in: J Am Acad Dermatol 2005;52: Bryld LE ym. Br J Dermatol 2003;149: Työperäiset sairaudet. Työterveyslaitos, Atooppisen ekseeman diagnostiikka ja hoito

ATOOPPINEN IHOTTUMA IHONKERROKSET RISKI ATOOPPISEEN IHOTTUMAAN

ATOOPPINEN IHOTTUMA IHONKERROKSET RISKI ATOOPPISEEN IHOTTUMAAN ATOOPPINEN IHOTTUMA Atooppinen ekseema on yleinen sairaus. Lapsilla 15-20% aikuisilla noin joka kolmannella Sairauden ehkäisyyn ei tunneta hyviä keinoja. Diagnoosi on kliininen; laboratorio- tai allergia

Lisätiedot

ATOOPPISEN IHOTTUMAN HOITO. OYS ihotautien pkl el Päivi Jackson

ATOOPPISEN IHOTTUMAN HOITO. OYS ihotautien pkl el Päivi Jackson ATOOPPISEN IHOTTUMAN HOITO OYS ihotautien pkl el Päivi Jackson atooppinen ihottuma on krooninen, kutiseva, tulehduksellinen ihotauti, jolle on tyypillistä vaikeasti ennustettavat pahenemisvaiheet yleinen

Lisätiedot

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Ihopsoriaasin hoitaminen Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Hoidon tavoitteet 1. Oireiden minimointi 2. Elämänlaadun parantaminen 3. Työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen

Lisätiedot

Lasten allergiadieetit vähemmän välttöä, enemmän siedätystä

Lasten allergiadieetit vähemmän välttöä, enemmän siedätystä Lasten allergiadieetit vähemmän välttöä, enemmän siedätystä Anna Pelkonen, Dosentti Lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri HYKS, Iho-ja allergiasairaala 9.12.2013 JACI 1995;95:1179-90 Kansallinen

Lisätiedot

PERUSVOITEET ihon hoidossa. Terveyskeskuslääkärien ihotautipäivä 16.11.2012 Sh Maarit Outila OYS Ihotautien poliklinikka

PERUSVOITEET ihon hoidossa. Terveyskeskuslääkärien ihotautipäivä 16.11.2012 Sh Maarit Outila OYS Ihotautien poliklinikka PERUSVOITEET ihon hoidossa Terveyskeskuslääkärien ihotautipäivä 16.11.2012 Sh Maarit Outila OYS Ihotautien poliklinikka Markkinoilla noin 50 perusvoidetta Noin 40:stä KELAn peruskorvaus Koostumus Rasvat

Lisätiedot

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala 22.1.2015 Mikä on lapseni astman ennuste? Mikä on lapsen astman ennuste

Lisätiedot

Seborrooinen ihottuma

Seborrooinen ihottuma Iholiitto ry Seborrooinen ihottuma Seborrooisen ihottuman hoito-opas hilseilyä talineritystä punoitusta kutinaa kirvelyä Oppaan teksti: Esh Maria Aitasalo Tekstin tarkistaneet: Johtava hoitaja Sirpa Pajunen,

Lisätiedot

Lasten ruoka-aineallergian siedätyshoito

Lasten ruoka-aineallergian siedätyshoito Lasten ruoka-aineallergian siedätyshoito Näiden sivujen tarkoituksena on antaa tietoa Sinulle ja perheellesi lasten ruokaaineallergian siedätyshoidosta. Tiedon avulla haluamme auttaa sinua selviytymään

Lisätiedot

OIKEA ASENNE ALLERGIAAN

OIKEA ASENNE ALLERGIAAN OIKEA ASENNE ALLERGIAAN VINKKEJÄ LAPSIPERHEEN ARKEEN Kansallinen allergiaohjelma yhteistyössä: MITEN ALLERGIAT KEHITTYVÄT? Allergiat ja yliherkkyydet ovat osittain perinnöllisiä, mutta niiden kehittymiseen

Lisätiedot

2008-2018 KANSALLINEN ALLERGIAOHJELMA. Allergia hallintaan. Lääkäri/hoitaja. Yhteistyössä

2008-2018 KANSALLINEN ALLERGIAOHJELMA. Allergia hallintaan. Lääkäri/hoitaja. Yhteistyössä 2008-2018 KANSALLINEN ALLERGIAOHJELMA Allergia hallintaan Lääkäri/hoitaja Yhteistyössä Lääkäri/hoitaja tarkistaa listan avulla hoidon ja ohjaa Astma Ylimääräistä avaavaa lääkettä kuluu enintään 2 annosta

Lisätiedot

Suvilotta Holopainen ATOOPPISTA IHOTTUMAA SAIRASTAVAN LÄÄKE- JA PERUSVOIDEHOIDON OMAHOIDON OHJAUS JA SEN TUKEMINEN POSTERIN AVULLA

Suvilotta Holopainen ATOOPPISTA IHOTTUMAA SAIRASTAVAN LÄÄKE- JA PERUSVOIDEHOIDON OMAHOIDON OHJAUS JA SEN TUKEMINEN POSTERIN AVULLA Suvilotta Holopainen ATOOPPISTA IHOTTUMAA SAIRASTAVAN LÄÄKE- JA PERUSVOIDEHOIDON OMAHOIDON OHJAUS JA SEN TUKEMINEN POSTERIN AVULLA Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2014 ATOOPPISTA

Lisätiedot

OIKEA ASENNE ALLERGIAAN

OIKEA ASENNE ALLERGIAAN OIKEA ASENNE ALLERGIAAN VINKKEJÄ LAPSIPERHEEN ARKEEN yhteistyössä: MITEN ALLERGIAT KEHITTYVÄT? Allergiat ja yliherkkyydet ovat osittain perinnöllisiä, mutta niiden kehittymiseen vaikuttavat enemmän elämäntavat

Lisätiedot

rosacea Tietoja aikuisten iho-ongelmasta

rosacea Tietoja aikuisten iho-ongelmasta rosacea Tietoja aikuisten iho-ongelmasta ROSACEA. Noin 2 10 prosenttia aikuisväestöstä sairastaa rosaceaa (ruusufinni). Se on krooninen ihosairaus, joka aiheuttaa punoitusta, pieniä näppylöitä ja tulehduksellista

Lisätiedot

Ohjeita atooppisen ihon hoitoon. Atopia

Ohjeita atooppisen ihon hoitoon. Atopia Ihotaudit ja allergologia 18.09.2014 1 (6) Ohjeita atooppisen ihon hoitoon Atopia Atooppiset sairaudet ovat yleisiä. Atooppisilla sairauksilla tarkoitetaan atooppista ihottumaa, allergista nuhaa ja astmaa.

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu sovittelumenettelyssä. Direktiivin

Lisätiedot

ATOOPPISTEN SAIRAUKSIEN JA ALLERGIOIDEN ESIINTYMINEN SEKÄ EROT KÄYTETYISSÄ HOIDOISSA ATOOPPISTA EKSEEMAA SAIRASTAVILLA POTILAILLA

ATOOPPISTEN SAIRAUKSIEN JA ALLERGIOIDEN ESIINTYMINEN SEKÄ EROT KÄYTETYISSÄ HOIDOISSA ATOOPPISTA EKSEEMAA SAIRASTAVILLA POTILAILLA ATOOPPISTEN SAIRAUKSIEN JA ALLERGIOIDEN ESIINTYMINEN SEKÄ EROT KÄYTETYISSÄ HOIDOISSA ATOOPPISTA EKSEEMAA SAIRASTAVILLA POTILAILLA Heli Joronen Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Elidel 10 mg/g emulsiovoide 8.12.2015, Versio 11 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ekseemaa esiintyy lähinnä lapsilla

Lisätiedot

Minun psori päiväkirjani

Minun psori päiväkirjani Tähän päiväkirjaasi voit kirjoittaa henkilökohtaisesti psoristasi, psorin hoidoistasi ja niiden vaikutuksista. Voit hyödyntää päiväkirjaa kirjoittamalla myös muista psoriin vaikuttavista asioista, sillä

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

Atooppinen iho. allergia.fi

Atooppinen iho. allergia.fi Atooppinen iho allergia.fi Sisältö Atooppinen iho Atooppinen iho 3 Pienet lapset 5 Vaippaihottuma 5 Leikki- ja kouluikäiset lapset 6 Aikuiset 8 Diagnoosi 9 Hoito 10 Atoopikon vaatteet 14 Kodin lämpötila

Lisätiedot

Mika Mäkelä Vastaava ylilääkäri, dosentti Lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri HYKS, Iho- ja allergiasairaala, Allergiaklinikka

Mika Mäkelä Vastaava ylilääkäri, dosentti Lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri HYKS, Iho- ja allergiasairaala, Allergiaklinikka Allerginen lapsi neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Mika Mäkelä Vastaava ylilääkäri, dosentti Lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri HYKS, Iho- ja allergiasairaala, Allergiaklinikka Allergioiden

Lisätiedot

Mitä allergia ja astma maksaa yhteiskunnalle?

Mitä allergia ja astma maksaa yhteiskunnalle? Mitä allergia ja astma maksaa yhteiskunnalle? Juha Jantunen Allergia- ja astmaliitto, Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti Allergian ja astman kustannukset Suorat kustannukset Epäsuorat tuottavuuskustannukset

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Terracort voide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Terracort voide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Terracort voide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma voidetta sisältää 30 mg oksitetrasykliiniä (33,520 mg oksitetrasykliinihydrokloridina) ja

Lisätiedot

LASTEN ALLERGOLOGIA. Lastentautien lisäkoulutusohjelma TAMPEREEN YLIOPISTO. Vastuuhenkilö: Professori Matti Korppi (lastentaudit)

LASTEN ALLERGOLOGIA. Lastentautien lisäkoulutusohjelma TAMPEREEN YLIOPISTO. Vastuuhenkilö: Professori Matti Korppi (lastentaudit) Lastentautien lisäkoulutusohjelma LASTEN ALLERGOLOGIA TAMPEREEN YLIOPISTO Vastuuhenkilö: Professori Matti Korppi (lastentaudit) Kouluttajat: Dosentti Minna Kaila, Duodecim (lasten allergologia, näyttöön

Lisätiedot

Astma ja allergia: uuden allergiaohjelman juoni

Astma ja allergia: uuden allergiaohjelman juoni Astma ja allergia: uuden allergiaohjelman juoni Minna Kaila, professori (ma) Terveyden- ja sairaanhoidon hallinto, HY Hjelt-instituutti Lastenallergologian dosentti Minna.kaila@helsinki.fi KIITOS DIOISTA:

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit, depressio

Käypä hoito -indikaattorit, depressio 1 Käypä hoito -indikaattorit, depressio Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Depressio Käypä hoito suositukseen (2014). Käypä hoito -työryhmä on nostanut suosituksesta keskeisiksi implementoitaviksi

Lisätiedot

Iholiitto ry. Atooppinen ihottuma

Iholiitto ry. Atooppinen ihottuma Iholiitto ry Atooppinen ihottuma Sisällys Atooppinen iho... 3 Ihottumaan vaikuttavia tekijöitä Atopia eri ikäkausina.... 4 Atooppisen ihottuman toteaminen... 5 Atooppisen ihon ja ihottuman hoito.... 6

Lisätiedot

Erja Helttunen 22.1.2015 kansanterveyshoitaja Kliininen asiantuntija, ylempi AMK Sairaanhoitaja, AMK JET Erikoissairaanhoitaja, la Suomussalmen

Erja Helttunen 22.1.2015 kansanterveyshoitaja Kliininen asiantuntija, ylempi AMK Sairaanhoitaja, AMK JET Erikoissairaanhoitaja, la Suomussalmen Erja Helttunen 22.1.2015 kansanterveyshoitaja Kliininen asiantuntija, ylempi AMK Sairaanhoitaja, AMK JET Erikoissairaanhoitaja, la Suomussalmen terveysasema Vähentää astmaatikkojen päivystyskäyntejä ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 117 LAUSUNTO KORVATULEHDUSTEN HOITOA KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-575 Esityslistan asia TJA/8 TJA Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

Onko sinulla psoriaasi? Voisiko kysymyksessä olla nivelpsoriaasi?

Onko sinulla psoriaasi? Voisiko kysymyksessä olla nivelpsoriaasi? Onko sinulla psoriaasi? Voisiko kysymyksessä olla nivelpsoriaasi? Sisällysluettelo s. 3 Mikä on nivelpsoriaasi? s. 3 Mitkä ovat nivelpsoriaasin oireet? s. 4 Mitä oireita minun pitäisi tarkkailla? s. 5

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Protopic 0,1% voide Takrolimuusimonohydraatti

PAKKAUSSELOSTE. Protopic 0,1% voide Takrolimuusimonohydraatti PAKKAUSSELOSTE Protopic 0,1% voide Takrolimuusimonohydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn. Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos

Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn. Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Työikäisen väestön yleistyvä sairaus Astman esiintyvyyden on todettu 12-kertaistuneen

Lisätiedot

Mitä uutta Käypä hoito -suosituksessa

Mitä uutta Käypä hoito -suosituksessa Mitä uutta Käypä hoito -suosituksessa Julkaistu 11.12.2014 Jaana Suokas LT, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri oyl, HUS/HYKS Syömishäiriöklinikka erikoistutkija, THL 20.1.2015 Sidonnaisuudet Asiantuntijapalkkiot:

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 1 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä Puheenjohtaja: Markus Färkkilä, LKT, professori Jäsenet: Hannele

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Protopic 0,03% voide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 g Protopic 0,03% voidetta sisältää 0,3 mg takrolimuusia takrolimuusimonohydraattina (0,03%).

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Protopy 0,1% voide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 g Protopy 0,1% voidetta sisältää 1,0 mg takrolimuusia takrolimuusimonohydraattina (0,1%). Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Atooppinen ekseema imeväisikäisillä lapsilla omahoito-opas vanhemmille

Atooppinen ekseema imeväisikäisillä lapsilla omahoito-opas vanhemmille Atooppinen ekseema imeväisikäisillä lapsilla omahoito-opas vanhemmille Heidi Lampinen Anne Linna Opinnäytetyö Marraskuu 2015 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Kuvailulehti Tekijä(t)

Lisätiedot

LASTEN ALLERGISET SAIRAUDET

LASTEN ALLERGISET SAIRAUDET LASTEN ALLERGISET SAIRAUDET Opetusmateriaali lasten allergioista ja atooppisen ihottuman paikallishoidosta Katja Salonen Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Neuvolaikäisten ja koululaisten erityisruokavaliot Kirkkonummella 2016. Tähän tarvittaessa otsikko

Neuvolaikäisten ja koululaisten erityisruokavaliot Kirkkonummella 2016. Tähän tarvittaessa otsikko Neuvolaikäisten ja koululaisten erityisruokavaliot Kirkkonummella 2016 Tähän tarvittaessa otsikko Taustalla olevat kansalliset ohjeistukset Valtion ravitsemussuositukset Kansallinen Allergiaohjelma Käypä

Lisätiedot

FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008

FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos

Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 23.11.2010 Helsingin yliopisto Työikäisen

Lisätiedot

Vammaisetuudet. Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus

Vammaisetuudet. Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus Vammaisetuudet Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten tai pitkäaikaisesti sairaiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Vammaisetuuksia ovat: Alle 16-vuotiaan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. NIZORAL 2 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Ketokonatsoli 20 mg/g

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. NIZORAL 2 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Ketokonatsoli 20 mg/g VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI NIZORAL 2 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ketokonatsoli 20 mg/g Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Emulsiovoide Valmisteen

Lisätiedot

Pienen vatsan ystävä. Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä.

Pienen vatsan ystävä. Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä. Vatsan ystävä Pienen vatsan ystävä Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä. Reladrops on vauvan oma maito happobakteerivalmiste. Sen

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Protopy 0,03% voide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 g Protopy 0,03% voidetta sisältää 0,3 mg takrolimuusia takrolimuusimonohydraattina (0,03%).

Lisätiedot

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Aikuisiällä alkavan astman ennuste Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Astman ennusteen mittareita Paraneeko astma kehittyykö remissio? Tarvitaanko jatkuvaa lääkehoitoa?

Lisätiedot

inen satunnaistettu hoitotutkimus julkaistiin Englannissa vuonna 1948. Tutkimus osoitti, että streptomysiini on tehokas hoito tuberkuloosiin

inen satunnaistettu hoitotutkimus julkaistiin Englannissa vuonna 1948. Tutkimus osoitti, että streptomysiini on tehokas hoito tuberkuloosiin Käypä hoito -suositukset Antti Malmivaara Ylilääkäri, LKT, dosentti FinOHTA / Stakes Käypä hoito toimittaja, Duodecim Lääketieteessä ensimmäinen inen satunnaistettu hoitotutkimus julkaistiin Englannissa

Lisätiedot

Avohoidon A-streptokokki-infektion torjunta, miten epidemia katkaistaan? Eeva Ruotsalainen Tartuntatautikurssi 15.4.2015

Avohoidon A-streptokokki-infektion torjunta, miten epidemia katkaistaan? Eeva Ruotsalainen Tartuntatautikurssi 15.4.2015 Avohoidon A-streptokokki-infektion torjunta, miten epidemia katkaistaan? Eeva Ruotsalainen Tartuntatautikurssi 15.4.2015 Perusasiaa Tartuntatapa Esiintyy iholla ja nielussa Pisara- ja kosketustartunta

Lisätiedot

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fusidic Acid Orifarm 20 mg/g, emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää fusidiinihappoa hemihydraattina, joka vastaa

Lisätiedot

B-leuk-määritys vieritestimittauksena infektiodiagnostiikassa

B-leuk-määritys vieritestimittauksena infektiodiagnostiikassa 4.2.2009 B-leuk-määritys vieritestimittauksena infektiodiagnostiikassa Ville Peltola Dosentti, lasten infektiolääkäri TYKS Hengitystieinfektioiden lukumäärä vuosittain 7 Infektioita/ vuosi/ henkilö (keskiarvo)

Lisätiedot

1 g Protopic 0,03% voidetta sisältää 0,3 mg takrolimuusia takrolimuusimonohydraattina (0,03%).

1 g Protopic 0,03% voidetta sisältää 0,3 mg takrolimuusia takrolimuusimonohydraattina (0,03%). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Protopic 0,03% voide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 g Protopic 0,03% voidetta sisältää 0,3 mg takrolimuusia takrolimuusimonohydraattina (0,03%). Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hoidettava viiden päivän ajan. Jos rakkuloita on vielä jäljellä 10 päivän hoidon jälkeen, potilaan on kysyttävä neuvoa lääkäriltä.

VALMISTEYHTEENVETO. Hoidettava viiden päivän ajan. Jos rakkuloita on vielä jäljellä 10 päivän hoidon jälkeen, potilaan on kysyttävä neuvoa lääkäriltä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ZOVIDUO 50 mg/g ja 10 mg/g emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 50 mg asikloviiria ja 10 mg hydrokortisonia.

Lisätiedot

Liikkujan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma

Liikkujan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma Liikkujan astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän liikunnan ja urheilun tueksi Fyysis-psyykkissosiaalinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Elidel -hoidon voi aloittaa lääkäri, jolla on kokemusta atooppisen ihottuman diagnosoinnista ja hoidosta.

VALMISTEYHTEENVETO. Elidel -hoidon voi aloittaa lääkäri, jolla on kokemusta atooppisen ihottuman diagnosoinnista ja hoidosta. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Elidel 10 mg/g emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 g emulsiovoidetta sisältää 10 mg pimekrolimuusia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. 6.1. 3.

Lisätiedot

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Astmapotilaan hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Terveyskeskuksessa on jo ennestään käytössä suhteellisen hyvin toimiva astmapotilaan

Lisätiedot

Allergia monilla, kesä kaikilla

Allergia monilla, kesä kaikilla Anna Pelkonen TEEMA: KESÄNUMERO 20 Allergia monilla, kesä kaikilla Lumisen talven jälkeen tulee valoisa ja lämmin kesä. Kaikille kesä ei kuitenkaan ole pelkkää riemua. Aivastuttaa, vesi valuu nenästä tai

Lisätiedot

KANSALLISEN ALLERGIAOHJELMAN TAVOITTEET JA HAASTEET VUOTEEN 2018

KANSALLISEN ALLERGIAOHJELMAN TAVOITTEET JA HAASTEET VUOTEEN 2018 KANSALLISEN ALLERGIAOHJELMAN TAVOITTEET JA HAASTEET VUOTEEN 2018 Prof. Erkka Valovirta Filha, asiantuntijalääkäri Kliinisen allergologian dosentti Keuhkosairaudet ja kliininen allergologia, Turun yliopisto

Lisätiedot

Mitä resistentin mikrobin kantajuus merkitsee? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS, infektioyksikkö

Mitä resistentin mikrobin kantajuus merkitsee? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS, infektioyksikkö Mitä resistentin mikrobin kantajuus merkitsee? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS, infektioyksikkö Asia on kyllä tärkeä mutta älkää olko huolissanne? Terveydenhuollon laitoksessa

Lisätiedot

Miten hoidan aikuisen vaikeaa astmaa?

Miten hoidan aikuisen vaikeaa astmaa? Miten hoidan aikuisen vaikeaa astmaa? Timo Erik Helin Erikoislääkäri HYKS/ Iho- ja Allergiasairaala 9.12.2013 1 Vaikean astman määritelmä päivittäiset vaikeat oireet toistuvat pahenemisvaiheet runsas yöoireilu

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti 2007

Keuhkoahtaumatauti 2007 Keuhkoahtaumatauti 2007 Maailmanlaajuisesti jopa 16 miljoonaa ihmistä sairastaa keuhkoahtaumatautia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 56 85 prosenttia tautitapauksista saattaa olla diagnosoimatta (Kinnula,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Voideside sisältää Fucidin 2% voidetta noin 1,5 g/dm 2. 1 g voidetta sisältää vaikuttavaa ainetta: Natriumfusidaattia 20 mg (2 %).

VALMISTEYHTEENVETO. Voideside sisältää Fucidin 2% voidetta noin 1,5 g/dm 2. 1 g voidetta sisältää vaikuttavaa ainetta: Natriumfusidaattia 20 mg (2 %). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fucidin voideside 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Voideside sisältää Fucidin 2% voidetta noin 1,5 g/dm 2. 1 g voidetta sisältää vaikuttavaa ainetta: Natriumfusidaattia

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Oikea asenne allergiaan. vinkkejä lapsiperheen arkeen

Oikea asenne allergiaan. vinkkejä lapsiperheen arkeen Oikea asenne allergiaan vinkkejä lapsiperheen arkeen Miten allergiat kehittyvät? Allergiat ja yliherkkyydet ovat osittain perinnöllisiä, mutta niiden kehittymiseen vaikuttavat enemmän elämäntavat ja elinympäristö.

Lisätiedot

Pitkäaikaissairaudet ja psyyke

Pitkäaikaissairaudet ja psyyke Lasten ruoka allergiat ja psyyke Ayl Liisa Viheriälä HYKS, Lasten ja nuorten sairaala. Lastenpsykiatrian konsultaatioyksikkö 19.4.2007 Pitkäaikaissairaudet ja psyyke psyykkiseen kehitykseen ja hyvinvointiin

Lisätiedot

Milloin ruokasiedätys on valmis klinikkaan?

Milloin ruokasiedätys on valmis klinikkaan? Milloin ruokasiedätys on valmis klinikkaan? Valtakunnalliset astma- ja allergiapäivät Biomedicum, Helsinki, 22.-23.1.2015 Dos. Petri Kulmala, lastenallergologi Sidonnaisuudet Tarvitaanko ruokasiedätystä?

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Huom: Nämä muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin on laadittu lausuntopyyntömenettelyssä. Direktiivin 2001/83/EY

Lisätiedot

Ekseeman yksiselitteinen määrittely ei ole

Ekseeman yksiselitteinen määrittely ei ole Katsaus Jaakko Karvonen eli eczema nummulare on verrattain yleinen, useimmiten säärten etu- ja sivupinnoilla, mutta myös käsivarsissa ja vartalolla esiintyvä ihottuma, jolle ovat tyypillisiä pyöreät tai

Lisätiedot

Treat2Target Uudet nivelreuman luokittelukriteerit

Treat2Target Uudet nivelreuman luokittelukriteerit Treat2Target Uudet nivelreuman luokittelukriteerit Nivelreuman hoidon päämäärät Pitkäaikaisen elämänlaadun parantaminen oireiden väheneminen nivelvaurioiden jarruttaminen toimintakyvyn palauttaminen sosiaalisen

Lisätiedot

Mitä astma on? Astma on lasten yleisin pitkäaikaissairaus. Sitä sairastaa noin viisi prosenttia suomalaislapsista. Astma voi alkaa missä iässä tahansa ja oireet voivat olla kausiluonteisia tai ympärivuotisia.

Lisätiedot

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita?

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? Ahdistaako henkeä? Tärkeää tietoa keuhkoahtaumataudista Keuhkoahtaumatauti kehittyy useimmiten tupakoiville ihmisille. Jos kuulut riskiryhmään tai sairastat

Lisätiedot

Milloin Prednisolonia lasten akuutissa uloshengitysvaikeudessa?

Milloin Prednisolonia lasten akuutissa uloshengitysvaikeudessa? Milloin Prednisolonia lasten akuutissa uloshengitysvaikeudessa? Riitta Turunen, LL Virusoppi, Turun yliopisto Lastenklinikka, Turun yliopisto Akuutti uloshengitysvaikeus Määritelmä: Limakalvoturvotus ja

Lisätiedot

Enemmän kuin pintaa - harjoitteluita ja opinnäytteitä Psoriasisliittossa. SoveLi-messut 11.3.2011

Enemmän kuin pintaa - harjoitteluita ja opinnäytteitä Psoriasisliittossa. SoveLi-messut 11.3.2011 Enemmän kuin pintaa - harjoitteluita ja opinnäytteitä Psoriasisliittossa SoveLi-messut 11.3.2011 Psoriasis on tulehduksellinen, pitkäaikainen iho ja tai nivelsairaus, jota sairastaa n. 2,5 3 % väestöstä

Lisätiedot

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2 3 4 10 12 14 Tiesitkö tämän? Naisille Miehille Vanhemmille SIVU 2 4 Tiesitkö tämän? 5 Mikä on ihmisen papilloomavirus? Ihmisen papilloomavirus (HPV) on sukupuoliteitse leviävä virusinfektion aiheuttaja,

Lisätiedot

Naudan loiset. Ulkoloiset. Sisäloiset. Juoksutusmahamadot Ohutsuolimadot Kokkidit Maksamadot Keuhkomadot. Väiveet Täit Sikaripunkki Chorioptes- punkki

Naudan loiset. Ulkoloiset. Sisäloiset. Juoksutusmahamadot Ohutsuolimadot Kokkidit Maksamadot Keuhkomadot. Väiveet Täit Sikaripunkki Chorioptes- punkki 6. Loiset Naudan loiset Sisäloiset Juoksutusmahamadot Ohutsuolimadot Kokkidit Maksamadot Keuhkomadot Ulkoloiset Väiveet Täit Sikaripunkki Chorioptes- punkki Ulkoloiset Väiveet Erittäin yleisiä (yli 80

Lisätiedot

Akne. totta ja tarua nuoruusiän näppylöistä

Akne. totta ja tarua nuoruusiän näppylöistä Akne totta ja tarua nuoruusiän näppylöistä LÄHES KAIKKI NUORET KÄRSIVÄT JOSSAKIN VAIHEESSA FINNEISTÄ KASVOISSA, RINNASSA JA SELÄSSÄ. NE OVAT NUORUUSIÄSSÄ NIIN TAVALLISIA, ETTÄ NIIDEN KATSOTAAN KUULUVAN

Lisätiedot

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi, PPP, on rakkuloiva kämmenten ja jalkapohjien ihosairaus. Yleisin sairastumisikä on 30 50 ikävuoden vaiheilla, vaikka poikkeuksiakin on.

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

Vinkuna korreloi huonosti hapetuksen kanssa.» Hengitystaajuus korreloi varsin hyvin hengitysvaikeuden asteen ja hypoksian kanssa

Vinkuna korreloi huonosti hapetuksen kanssa.» Hengitystaajuus korreloi varsin hyvin hengitysvaikeuden asteen ja hypoksian kanssa Toistuva uloshengityksen vaikeus tai vinkuna Heikentynyt suorituskyky Rasituksessa ilmenevä yskä tai hengenahdistus Yli 6 viikkoa kestävä (limainen) yskä Jatkuva limaisuus, toistuvat bronkiitit Yskä tai

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Urheilijan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma

Urheilijan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma Urheilijan astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän liikunnan ja urheilun tueksi Fyysis-psyykkissosiaalinen

Lisätiedot

Ekseemat ovat kliiniseltä kuvaltaan hyvin

Ekseemat ovat kliiniseltä kuvaltaan hyvin Katsaus Tapio Rantanen Paikallishoito on aina ekseemoissa ensisijainen, ja se on tarpeen myös systeemiseen lääkitykseen turvauduttaessa. Systeeminen lääkehoito tavallisesti glukokortikoidi tulee kyseeseen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Päänahan seborrooinen ekseema ja muu päänahan hilseily (pityriasis capitis). Pityriasis versicolor.

VALMISTEYHTEENVETO. Päänahan seborrooinen ekseema ja muu päänahan hilseily (pityriasis capitis). Pityriasis versicolor. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nizoral 20 mg/ml shampoo 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää ketokonatsolia 20 mg. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen tai melkein valkoinen talkkimainen jauhe.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen tai melkein valkoinen talkkimainen jauhe. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 10 mg/g puuteri 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma puuteria sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Miten löydän luotettavaa terveystietoa netistä?

Miten löydän luotettavaa terveystietoa netistä? Miten löydän luotettavaa terveystietoa netistä? Päivä potilaalle KYSissä 8.4.2011 Google? tehokas ja nopea löytää paljon ja pian MUTTA vastuu on kokonaan lukijalla hakukone löytää mitä tahansa sivustoja,

Lisätiedot

Imeväisen ruokavalio ja allergiset sairaudet Dos. Maijaliisa Erkkola 22.1.2015

Imeväisen ruokavalio ja allergiset sairaudet Dos. Maijaliisa Erkkola 22.1.2015 Imeväisen ruokavalio ja allergiset sairaudet Dos. Maijaliisa Erkkola 22.1.2015 1. Suositukset ja nykytilanne - täysimetys, imetys - Lisäruokien aloitus 2. Katsaus tuloksiin Imeväisruokinta ja allergiset

Lisätiedot

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan Kehitys ja markkinointi GutGuide Oy www.toothguide.fi I www.gutguide.fi Veli-Matti Mäkinen I veli-matti.makinen@gutguide.fi

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Pediatriset potilaat Imeväisille ja lapsille ei suositella pitkäaikaista, yli 2 viikkoa kestävää hoitoa. Ks. myös kohta 4.4.

VALMISTEYHTEENVETO. Pediatriset potilaat Imeväisille ja lapsille ei suositella pitkäaikaista, yli 2 viikkoa kestävää hoitoa. Ks. myös kohta 4.4. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Daktacort emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma sisältää mikonatsolinitraattia 20 mg ja hydrokortisonia 10 mg. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LKT, prof Tutkimus

Lisätiedot