vuosi kerto mus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vuosi kerto mus 2012 2013"

Transkriptio

1 Helsingin kuvataidelukio vuosi kerto mus

2 HELSINGIN KUVATAIDELUKIO HELSINKI UPPER SECONDARY SCHOOL OF VISUAL ARTS ASP-(UNESCO-)KOULU Kuvataidepainotteiseen opetussuunnitelmaan perustuva erityinen tehtävä alkoi valtioneuvoston päätöksellä YHTEYSTIEDOT Pääkoulu Torkkelinkatu HELSINKI Postiosoite: PL Helsingin kaupunki Rehtori Mervi Willman puh. (09) mervi.willman(at)hel.fi Taidetalo Pengerkatu Helsinki Taidetalon opettajat puh. (09) Faksi (09) Taidetalon kouluisäntä puh. (09) Apulaisrehtori Maiju Silén puh maiju.silen(at)hel.fi Koulusihteeri Ines Lukkanen puh.(09) , faksi (09) Koulun internet-sivut: Muut sähköpostiosoitteet ovat muotoa Opinto-ohjaaja Sari Vahtera puh. (09) Opinto-ohjaaja Satu Haime puh. (09) Pääkoulun opettajat puh. (09) Kouluisäntä ja toimitilahuoltajat puh. (09) Koulun vaiheet REHTORIT Helsingin toinen suomalainen lyseo Lauri Pelkonen Oma koulurakennus 1945 Viljo Laine Helsingin toinen lyseo Veijo Kattainen Torkkelinkadun lukio Jouko Palonen Torkkelin lukio Antero Kuusisto Helsingin kuvataidelukio 1991 Päivö Suomela Taimi Viherketo Mailis Artén Ilkka Arvas Mervi Willman 2003

3 Vuosikertomus SISÄLLYS Yhdessä tulevaisuuden osaajiksi Krusifikseja ja luovaa ajattelua Kansainvälisillä poluilla Filosofia Historia Yhteiskuntaoppi Äidinkieli Ruotsi Kuvataide Multimedia Ympäristötekoja lukuvuonna Vuoden Tossu Tekstien toimitus Maarit Nopsanen, Minna Nakari, Riikka Lipsanen, Oona Linna Ulkoasu ja taitto Katja Särkkä Painatus Painotalo Casper Oy, Espoo Helsingin kuvataidelukio 2013 Yhdessä tulevaisuuden osaajiksi Helsingin kuvataidelukion, tuttavallisemmin Torkkelin, 88. toimintavuotta kuvaa osuvasti uusien lukiokampusten yhteinen visio Yksilöllisesti yhdessä tulevaisuuden osaajiksi. Meidän kampukseemme kuuluvat Alppilan lukio, Itäkeskuksen lukio, Kallion lukio ja Helsingin kuvataidelukio. Kaikki lukiot toimivat itsenäisinä kouluina omin tavoin, mutta jokaisella on omat vahvuutensa ja oma toimintakulttuurinsa. Näitä vaalimme edelleen ja kehitämme omaa toimintaamme tarjotaksemme opiskelijoillemme parhaan mahdollisen opiskeluympäristön tavoitteena hyvät oppimistulokset ja hyvät eväät elämään. Kuluneena lukuvuotena jokaisessa kampuskoulussa erilaiset tiimit ovat suunnitelleet tulevaa toimintaa. Työhön on kuulunut käytännön ongelmien ratkomista, yhteisten tuntipaikkojen etsimistä, uusien ideoiden luomista parhaan mahdollisen lopputuloksen hakemista toisia kunnioittaen ja opiskelijan parasta ajatellen. Verkostomainen työskentely on antanut mahdollisuuden laajaan mielipiteiden vaihtoon ja osallistumiseen. Perusrakenteiden ollessa kunnossa on hyvä jatkaa pedagogiikan kehittämistä ja syventämistä sekä osaamisen jakamista ja vahvistamista. g 1

4 Yhdessä tulevaisuuden osa g Opiskelijahuolto aloitti kampustoiminnan jo tämän lukuvuoden alusta. Kuraattorien mukaantulo opiskelijahuoltoon on selkeyttänyt muiden toimijoiden työnkuvaa, ja palaute kuraattorien, psykologien ja erityisopettajien työskentelystä kampuksittain on ollut erittäin positiivista. Kuraattorimme työskentelee kolme päivää meillä ja kaksi päivää Alppilan lukiossa. Stadin ekampus -toimintaa on jatkettu aktiivisesti lukioiden yhteisenä hankkeena. Viime lukuvuonna aloitettu kehittäjäopettajien koulutus on saatettu loppuun ja nyt ollaan rakentamassa uudenlaista lähtökohtaa oppimiselle ja opetukselle. Nykyisille opiskelijoillemme, tulevaisuuden osaajille, tarjotaan tulevana lukuvuonna eri oppiaineita yhdistäviä ilmiöpohjaisia opintokokonaisuuksia. Verkko-opiskelutaitoja tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän, ja nyt on tehtävänä miettiä ja suunnitella, missä pedagogisissa tilanteissa verkkooppimisympäristöä käytetään. Kyse on kokonaisvaltaisesta oppimisesta, johon tietoteknologia antaa mahdollisuudet. Ylioppilastutkinnon järjestämisessä siirrytään vaiheittain tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. Ensimmäiset kokeet suoritetaan sähköisesti syksyllä 2016 ja kaikki kokeet viimeistään Ensimmäinen vaihe siis koskee syksyllä 2014 lukionsa aloittavia nuoria. Uudistus aloitetaan saksan kielen, maantieteen ja filosofian kokeissa. Muutos herättää paljon pohdintaa kouluissa: millaista osaamista sähköiset ylioppilaskirjoitukset edellyttävät opettajilta ja opiskelijoilta. Tulevaan uudistukseen liittyy vielä paljon kysymyksiä, joihin ei ole vastauksia. Onneksi koulumme opettajat suhtautuvat uudistuksiin avoimella mielellä ja haluavat kehittää omaa osaamistaan ja tarjota opiskelijoille monipuolisia mahdollisuuksia oppimiseen. Kouluttautuminen tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävään opetukseen ja oppimiseen on ollut runsasta, ja opettajat ovat kokeilleet uusia pedagogisia ratkaisuja. Opetukseen on saatu uusia mobiililaitteita ja niitä on hyödynnetty eri oppiaineissa. Olemme rakentamassa sellaista oppimisen, opettamisen ja osaamisen muutosta, jota lukiokoulutuksessa ei ole aiemmin ollut. Lukio-opiskelun monimuotoisuus tuo jatkuvia haasteita opiskelijoiden ohjaamiseen. Ryhmänohjauksessa pisimpään käytössä ollutta tapaa, koko ryhmän yhtäaikaista ohjausta, ei ole enää pidetty toimivana. Siksi olemme tänä lukuvuonna siirtyneet pienryhmäohjaukseen toisen vuoden opiskelijoiden ja abiturienttien kanssa. Tällöin voidaan tukea paremmin opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja ja ottaa huomioon kunkin opiskelijan tarpeet. Opiskelijoilta pyydettiin palautetta uudesta tavasta, ja he olivat pääosin tyytyväisiä pienryhmäohjaukseen, etenkin abiturientit. Pienryhmäohjausta jatkettaneen ensi lukuvuonna ja sitä kehitetään tarvittaessa. Lukiokoulutuksen tulevia haasteita on uusi opetussuunnitelmatyö. Opetusministeri on nimittänyt työryhmän, jonka 2

5 ajiksi tehtävänä on valmistella lukiokoulutuksen valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa. Työryhmän esityksessä tulee ottaa huomioon, että yleissivistyksen vahvistamiseksi lukio-opinnoissa on tulevaisuudessa tavoiteltava erityisesti oppimistaitoja. Uusi tuntijako astuu voimaan Meillä opetussuunnitelmatyö on jo aloitettu kuvataiteessa. Kuvataiteen kurssit ovat koulukohtaisia, eivätkä ne ole siten sidoksissa valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Pitkä valmistautumisaika antaa mahdollisuuden pohtia uudistusta rauhassa ja kokeilla jo nykyisillä kursseilla ajateltujen uudistusten soveltuvuutta. Kestävän kehityksen sertifikaatin saaneena kouluna ympäristöasiat ja kestävä kehitys ovat jatkuvasti läsnä koulun arjessa. Tämä lukuvuosi on ollut verkostoitumisen vuosi. Tavoitteena on ollut Helsingin kaupungin lukioiden välisen yhteistyön vakiinnuttaminen ympäristöasioissa. Koulun ympäristöraati on jatkanut aktiivista toimintaa. Opiskelijoiden innostunut mukanaolo ja toiminta ovat koko ympäristötoiminnan edellytys. Vuonna 2013 olemme jälleen kansainvälisiä vieraita vastaanottava koulu. Toiminta koulun omien eurooppalaisten kumppaneiden kanssa on jatkunut suunnitellusti. Comenius-hanke ranskalaisten, turkkilaisten ja portugalilaisten kumppanien kanssa on saatu päätökseen. Toukokuussa Pariisissa pidetyssä päätöskokouksessa esiteltiin mukana olleiden koulujen aikaansaannoksia ja arvioitiin projektin toteutusta. Neljän lukion yhteistyöhanke, jossa tutustuttiin hiukkastutkimuskeskus Cerniin, oli ainutlaatuinen ja antoisa kokemus mukana olleille opiskelijoille ja opettajille. Yhteistyötä Frankfurtiin, Malagaan ja Huddingeen tullaan jatkamaan edelleen. Tunnusteluja muutamien uusien yhteistyökumppaneiden kanssa on vireillä. Kansainvälinen yhteistyö vaatii sekä opettajilta että opiskelijoilta sitoutumista, aikaa ja joustavuutta. Se lisää mielenkiintoa toisia kulttuureja ja tapoja kohtaan, ehkä myös omien toimintatapojen parempaa ymmärrystä. Parhaimmillaan yhteistyön kautta opiskelija löytää pitkäaikaisia ystävyyssuhteita kumppanikoulujen opiskelijoiden kanssa. Kulunut lukuvuosi on sisältänyt yhteistyötä, yhdessä tekemistä, toisten huomioimista ja arvostusta, uudistusten aloittamista ja niihin varautumista. Kaikessa tekemisessä tarvitaan luovuutta, osaamista, osallisuutta, erehtymisen mahdollisuutta ennen kaikkea innostusta ja uskoa omaan tekemiseen sekä palavaa halua päästä tavoitteisiin. Haluan kiittää koko koulun väkeä, niin opettajia, muuta henkilökuntaa kuin opiskelijoitakin, lukuvuoden aikana tehdystä arvokkaasta työstä. Kiitos myös yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille hyvästä yhteistyöstä. Haluan myös toivottaa 141 uudelle kevään ylioppilaalle onnea ja kaikkea hyvää elämään. Aurinkoisen ja lämpimän kesän toivotuksin Helsingissä Mervi Willman rehtori 3

6 Krusifikseja ja luovaa ajattelua Syksyllä kouluun palattuaan oppilaskunnan hallitus sai tuntuvaa potkua uusista valtuustoon liittyneistä ykkösistä, jotka herättelivät muuten kankeita toimijoita liikkeelle. Oppilaskunta heräili toimimaan kesän jäljiltä Ruuti-hankkeen myötä, ja koulun tavara-arsenaalia täydennettiin tuiki tarpeellisella savukoneella, joka osoittautui luvattua tehokkaammaksi. Vanha hallitus järjesti onnistuneesti erilaisia tapahtumia, kuten kovassa nosteessa olleen halloweenin, ja osallistui monien koulun juhlien ohjelmaan. Tapahtumien ehdoton kunniasija menee Sibelius-lukion ja Kallion lukion kanssa pidetyille Kolmen Suuren bileille, joiden järjestämiseen osallistui opiskelijoita kaikilta vuosikursseilta. Bileet olivat totuttuun tapaan succée kaikkine iloineen ja draamoineen, ja annoimme normaalia suuremman panoksemme niin musiikin kuin muunkin tapahtumatuotannon osalta. Jokavuotiseen tapaan olemme suunnanneet Suomen lukiolaisten liiton järjestämille Water-festareille, joiden aikana olemme päässeet ryhmäytymään, tutustumaan uusiin kasvoihin ympäri maata ja ennen kaikkea tutustumaan entistä parempiin malleihin oman toiminnan kehittämiseksi. Koulullamme onnistuttiin järjestämään kuntavaalien alla yhteiskuntaopin opettajien avustuksella kunnallisvaalipaneeli, jossa olivat edustettuina kaikki suurim- 4

7 mat puolueet. Paneelin aikana saimme kuulla keskustelua herättäneitä mielipiteitä niin julkisesta terveydenhuollosta kuin omasta asemastamme kaupungissa. Toisena tärkeänä tehtävänä hallituksella on tukea koulun yhteishenkeä ja ilmapiiriä samalla edistäen oppilaiden jaksamista koulussa. Tämän vuoksi oppilaskunnan hallitus onkin tehnyt suunnitelmia yhdessä muiden oppilaiden kanssa opiskelijoiden yhteisen taukotilan kunnostamiseksi ja sen viihtyisyyden lisäämiseksi. Joulun jälkeen opiskelijat pääsivät valitsemaan uuden oppilaskunnan. Vaaleja edelsi käsistä levinnyt kampanjatyö, joka jalkautui myös sosiaaliseen mediaan. Vaalien jälkeen uudet toimet jaettiin rennossa konsensuksessa ja kaikki löysivät oman paikkansa. Hallitus toteutti myös monia tavarahankintoja kaupungilta saadulla Ruuti-rahalla. Opiskelijat ehdottivat kaikkea aina krusifikseista Johanna Tukiaisen esiintymiseen, mutta päädyimme hankkimaan popcorn-koneen, jota pääsemme käyttämään jatkossa monissa tapahtumissa. Tiimiin lisäpotkua antoi Hanna Vanhasen Kevätlukukauden suurin työsarka muodostui niin ikään Ruuti-rahoilla järjestetystä Torkkelipäivästä 10.5., jonka aikana opiskelijat pääsivät osallistumaan muun muassa katutaide-, draama- ja kankaanpainantatyöpajoihin. Tapahtumassa myös esitettiin tuore Vuosaarielokuva ja salissa oli tarjolla stand up -komiikkaa. rinnalle toiseksi ohjaavaksi opettajaksi Pia Strangin tilalle siirtynyt ruotsin kielen magisterimme Marko Skyttä. Oppilaskunta päätti yksimielisesti lähteä kehittämään koulun sisäistä viestintää, niin oppilaiden kuin opettajien suuntaan. Uusi hallitus kokoontui Camping Rastilaan vaihtamaan ajatuksia ja ryhmäytymään, ja viikonloppu tuotti odotettua enemmän tulosta. Uusi hallitus linjasi vuoden tärkeimmäksi tavoitteekseen parantaa latistunutta tiedonkulkuaan. Monelle oppilaalle hallitus on tuntunut etäi- Opiskelijat saivat varaslähdön kesälomille yhteisen piknikin ja Kallion lukiota vastaan käytävän vesisodan ansiosta, jonka voitto on jo sukupolvien ajan saatu säilytettyä Torkkelinmäen harjalla. seltä, ja tämän vuoksi on tultava lähemmäs opiskelijaa. Ensimmäisenä harppauksena oli uuden infotaulun saaminen ensimmäisen kerroksen aulaan. Taulusta pyritään luomaan informatiivinen ja selkeä kokonaisuus, josta on helppo kiireessäkin vilkaista tulevaa ohjelmaa. Haluamme kiittää kaikkia koulun parissa työskenteleviä, opettajia, muuta henkilökuntaa ja ennen kaikkea Helsingin luovinta oppilaskuntaa kuluneesta vuodesta ja toivotamme teille kaikille rentouttavaa ja leppoisaa kesälomaa, joka tulee osalle enemmän kuin tarpeeseen! Hannes Teräsvuori oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Huhtikuussa oppilaskunnan edustajat kävivät Päättäjämiitissä, ja toukokuussa koulullamme järjestettiin Politiikkatori, jossa poliittiset nuorisojärjestöt esittäytyivät opiskelijoillemme. 5

8 Kan sain vä li sil lä po luil la Tänä vuonna kansainvälinen yhteistyö on ollut jälleen sangen vilkasta. Koulussamme on vieraillut esimerkiksi espanjalaisia, portugalilaisia ja saksalaisia yhteistyökumppaneita. Meidän koulun opettajat ja opiskelijat ovat puolestaan matkanneet vuoden aikana muun muassa Espanjaan, Portugaliin, Venäjälle, Saksaan ja Ranskaan. Seuraavassa joitain väläyksiä kansainvälisistä kontakteista. Comeniusprojektin myötä vieraasta tuli tutumpaa Helsingin kuvataidelukio on syksystä 2012 ollut mukana viiden eri maan yhteisessä Comenius-projektissa, jonka nimi on Nous sommes tous étrangers we are all strangers eli Olemme kaikki muukalaisia. Comenius-projekti pyörähti kokonaisuudessaan käyntiin Helsingin kuvataidelukiolaisten kuuden päivän vierailulla Pariisiin, Lycée Turgotiin, tammikuussa Ryhmään kuului 2 opettajaa ja 8 opiskelijaa. Toinen matka tehtiin marraskuussa 2012 Lissaboniin ryhmä oli samankokoinen ja matka samanpituinen. Projekti päättyi kokoontumiseen Pariisissa toukokuussa 2013, ja matkaan lähti kahdeksan hengen kokoonpano. Tuolloin kohtasivat kaikkien viiden osallistujamaan, Suomen, Ranskan, Portugalin, Turkin ja Italian, edustajat toisensa. Kuvataidelukiossa on projektin kuluessa ollut vierailijoita Turkista, Ranskasta sekä Portugalista. Turkin Izmiristä lennettiin Suomen kevääseen toukokuussa 2012, Pariisista Helsingin syksyyn lokakuussa, ja lissabonilaiset opiskelijat 6

9 näkivät ensi kertaa elämässään lunta maaliskuussa Vierailut ovat olleet erilaisia sen mukaan, mitä vieraat ovat itse toivoneet. Toisten kanssa on vietetty enemmän aikaa kaupunkiin, kulttuuriin ja toisiimme tutustuen; joidenkin vierailu keskittyi enemmän oman projektin parissa työskentelyyn. Yksittäisille opiskelijoillemme projekti on tarjonnut paitsi matkan kumppanikouluun myös yhden taidekurssin. Ennen matkoja pohdittiin erilaisuuden, vierauden ja muukalaisuuden käsitteitä. Opiskelijat etsivät omaa näkökulmaansa ja keräsivät siihen materiaalia matkoilta. Kamerat räpsyivät ahkerasti. Opiskelijoiden tehtävänä oli kehittää näihin teemoihin liittyvä taidepeli. Matkoilta kerättyä materiaalia ja ideoita muokattiin pelien muotoon. Uusia versioita syntyi esimerkiksi muisti-, domino-, kortti-, pala- ja lautapeleistä. Pelit esiteltiin toukokuussa Pariisissa. Projekti on ollut hauska ja inspiroiva, uusia kokemuksia ja näkemyksiä tuova, kulttuurieroja esiin nostava ja samankaltaisuuksista muistuttava, uusia ystävyyssuhteita synnyttävä ja toivottavasti kaikille osallistujille ovia maailmaan avaava. Tuttu Sillanpää kuvataideopettaja FOREIGNER/FRIEND Ananya Tanttu HEADS Virpi Väinölä ABOUT THE SAME Pariisi-Helsinki -muistipeli Alvar Tallskog Kuvat Juan Covarrubias 7

10 Gagnam Style ja portugalilainen vegaanikakku Kan sain vä l On marraskuinen maanantaiaamu, kello on neljä. Uninen ryhmä opiskelijoita on kokoontunut kahden opettajan johdolla Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Tuskin kukaan meistä on edes ummistanut silmiään viime yönä, mutta siitä huolimatta odotamme matkaa Lissaboniin innolla. Matkamme on osa kaksivuotista Comenius-projektia We are all strangers, joka saa päätöksensä toukokuussa Pariisissa. Käymme ostamassa aamupalaa ja suuntaamme sen jälkeen lähtöportille. Saavuttuamme aurinkoiseen Lissaboniin ja levättyämme hieman odottelemme yhteistyökoulumme opiskelijoita hotellin aulassa. Heitä ei näy, vaikka sovitusta tapaamisajasta on kulunut jo kymmeneen minuuttia, joten kävelemme omatoimisesti koululle. Perillä tapaamme viimein paikalliset opiskelijat ja opettajat, jotka ihmettelevät, miksi olemme jo koululla: Kyllä me olisimme tulleet teidät hakemaan. Koululla vietämmekin sitten päivittäin aikaa projektien parissa työskennellen, keskustellen tai maistellen opiskelijoiden loihtimia paikallisia herkkuja. Opiskelijoihin tutustumisen ja kaupun- kikierroksen jälkeen päädymme illastamaan tapasravintolaan. Keskustelemme päivän tapahtumista ja haluamme kaikki päästä tutustumaan eteläeurooppalaiseen kulttuuriin. Vaikka koulustressi ja normaali arki ovat päässeet jo melkein unohtumaan, aivan kaikkea ei pääse pakoon täälläkään. Radiosta alkaa soida Gagnam Style. Matkamme toisena päivänä käymme Centro de Arte Moderna -museossa. Rakennusta ympäröi kaunis sokkeloinen puutarha, joka rehevine puineen ja lampineen erottuu vahvasti urbaanista Lissabonista. Museossa on meneillään Carlos Nogueiran näyttely: jykevät arkkitehtoniset veistokset ovat viehättäviä. Vaikka emme usko täysin ymmärtävämme, mitä taiteilija on pyrkinyt teoksillaan välittämään, ne ovat rauhoittavia. Seuraavan päivän vietämme kokonaisuudessaan Belemissä. Kolonialismin ajan muistomerkit ovat vaikuttavia, luostari henkii historiaa, ja taidemuseosta löytyy yllättäen upeat kokoelmat kansainvälistä modernia ja nykytaidetta. Neljännen päivän kohde on Museu Nacional do Azulejo, jossa esitellään Lissabonin katukuvaa värittäviä käsin maalattuja kaakeleita ja niiden historiaa. sil lä po lu la 8

11 i il Portugalilaiset kummastelivat aikaisia päivällisaikojamme ja sitä, että meillä on taloissamme lämmitysjärjestelmä, aivan kuin se olisi urbaani legenda, jonka he ovat joskus kuulleet. Meistä heidän rento asenteensa kaikkeen tuntui vieraalta: vaikka alkaisi sataa, portugalilaiset jättävät pyykkinsä ulos ikkunan alle kuivumaan. Portugalissa syödään paljon. Lähes jokaiselta kadulta löytyy kojuja ja pieniä ravintoloita, joista leviäviä tuoksuja on vaikea vastustaa jos siis ei ole vegaani. Asenteet kasvisruokaa kohtaan ylipäätään olivat hämmästyttäviä, ainakin kuvataidelukiolaiselle; meillä kasvisvaihtoehtoja on aina ja vegaanikin saa hyvää ruokaa. Lissabonissa puolestaan moni tarjoilija ei tuntunut ymmärtävän, kun heille sanottiin: Ei mitään lihaa, ei kananmunaa, ei maitotuotteita. Onneksi vatsa täyttyi salaatilla ja ranskalaisillakin, ja projektissa mukana olleen portugalilaisen vegaanin leipoma suklaakakku tyydytti makeanhimon. Siitä huolimatta, että lissabonilaiset juovat erilaista kahvia kuin me ja pukeutuvat paksuun huppariin silloin, kun me tarkenemme shortseissa ja t-paidassa, he ovat loppujen lopuksi kanssamme yllättävän samanlaisia. Välimeren maiden asukkaisiin verrattuna portugalilaiset ovat paljon rauhallisempia, eikä uskonto näy joka kadunkulmassa. Jokin muukin asia yhdistää Lissabonin ja Helsingin katukuvaa, ainakin erään portugalilaisen opiskelijan kysymyksen perusteella: Do you have hipsters in Finland? Kemal Kocak Pinja Myllykoski Noora Tanska 2. ja 3. vuoden opiskelijoita 9

12 Espanjalaisia Suomessa suomalaisia Espanjassa Keväällä ja syksyllä 2012 koulumme teki yhteistä taideprojektia espanjalaisen I.E.S. Huerta Alta -koulun kanssa. Syksyllä espanjalaiset kävivät ensin meidän vierainamme, ja sitten marraskuussa kuvataidelukiolaisia vieraili puolestaan Espanjassa. KanViikko Suomea sain vä li sil lä po luil la espanjalaisille Espanjalaiset vieraat saapuivat sateiselle Helsinki-Vantaalle lokakuussa ja lähtivät pois samanlaisessa säässä viikkoa myöhemmin. Ruska, runsaasti lämmitetyt asunnot ja kallis hintataso olivat päällimmäisiä yllätyksiä vieraillemme. Host-perheissä asuneet espanjalaiset seurasivat Torkkelin opiskelijoita niin oppitunneille, Helsingin nähtävyyksille kuin pääkaupungin ulkopuolellekin. Viikon ohjelmaan kuului museokäyntejä, ravintola-illallinen Siltasessa, saunailta Pengerkadulla, retki Luukin ulkoilualueelle Espooseen sekä Suomenlinnan-kiertokävely, joista viimeinen oli vierailijoiden suosikki. 10 Espanjalaiset toteuttivat matkalla omaa taideprojektiaan joko valotai videokuvaamalla. Opiskelijat vierailivat koulumme taideoppitunneilla, kuten keramiikan tunnilla, jossa he suunnittelivat työn aiheesta omakuva ja polttivat sen raku-tekniikalla. Kiasmassa tutustuimme luonnontieteelliseen taiteeseen ja Kaapelitehtaan näyttelyssä otimme polaroid-kuvia. Matkan aikana espanjalaiset myös ihailivat torkkelilaisten töitä ja tiloja, jollaisia heillä ei omassa koulussaan ole. Vaikka espanjalaisten vierailua varten oli selkeä runko, ryhmämme järjesti paljon ohjelmaa myös sen ulkopuolella. Opetimme toisillemme äidinkieltämme, ja espanjalaiset tarttuivat haasteeseen rohkeasti. Vain noin viikon mittaisessa ajassa meille muodostui ilmiömäinen ryhmähenki, ja rankan viikon jälkeenkin jäähyväiset olivat vaikeita. Veronica Ahonen abiturientti

13 Picasso, La Alhambra ja churrot kuumassa suklaassa 11 Marraskuun alussa koulumme kahdeksan opiskelijaa ja kaksi opettajaa lähtivät kohti Málagaa. Lento lähti sunnuntaiiltana ja saapui Espanjaan vasta aamuyöstä. Muutamat espanjalaisopiskelijat vanhempineen olivat meitä vastassa iloisina ja ystävällisinä huolimatta myöhäisestä kellonajasta. He kuljettivat meidät Málagassa sijaitsevaan hotelliin, jossa vietimme ensimmäisen yön. g

14 Kun maanantaiaamu oli kunnolla valjennut, lähdimme kohti Alhaurín de la Torrea, Málagan esikaupunkialuetta, jossa espanjalaiset ystävämme asuvat ja käyvät koulua. Betonimuurein ympäröidyssä Huerta Altan lukiossa tapasimme kaikki tutut espanjalaiset nuoret. Isäntäperheemme olivat valmistaneet meille runsaan ja herkullisen brunssin, jonka nautimme koulun kirjastossa katsellen samalla espanjalaisten Suomessa tekemiä videoita. Iltapäivätuntien ajan kokeilimme taideluokassa mural-tekniikkaa eli savilaattojen maalausta. Auringosta ei ollut tiistaina tietoakaan. Vietimme sateisen päivän Málagassa, jossa espanjalainen historianopettaja lyyn. Illalla espanjalaiset tarjosivat koko esitteli meille nähtävyyksiä. Kiersimme keskustan vanhoja kortteleita, näimme porukallemme ravintolaillallisen Alhaurínissa. roomalaisen teatterin rauniot ja kävimme kirkossa, jossa oli esillä espanjalaisten pääsiäisperinteitä esittelevä näyttely. Kulutimme monta tuntia Picasso-museossa tutustuen sekä tämän kuuluisan malagalaisen taiteilijan teoksiin että hyvin erikoiseen groteskin taiteen näytte- Keskiviikkona tutustuimme Granadaan. Oppainamme oli jälleen pari opettajaa, jotka kuljettivat meitä ympäri kaunista kaupunkia. Omaa aikaa oli valitettavasti hyvin rajoitetusti ja jouduimme kiirehtimään ehtiäksemme kierrokselle lähel- 12

15 lä sijaitsevaan La Alhambraan, maurien keskiajalla rakentamaan palatsiin. Islamilaisella ornamentiikalla upeasti koristeltuun linnoitusalueeseen kuuluu lisäksi valtavan suuri ja paratiisimainen puutarha. Illalla jäimme Málagaan ostoksille ja löysimme lopulta tiemme kaupungin parhaaseen churreríaan, jossa kaikki suomalaiset pääsivät maistamaan aitoja espanjalaisia churroja kuumaan suklaaseen kastettuina. Torstaina pääsimme viimein nauttimaan auringosta ja lämpöisemmästä säästä, mikä ei kylläkään kestänyt iltaan asti. Viimeisenä iltana kokoonnuimme kaikki kahvilaan jättäen hyvästejä sekä toisillemme että espanjalaisille leivoksille. Kiertelimme Alhaurínissa viime hetken tuliaisia ostellen, kunnes sade yltyi lähes myrskyksi ja alkoi salamoida. Vietimme viimeiset hetket isäntäperheidemme kanssa, ja he huolehtivat meidät lentokentälle. Hyvästellessämme toisiamme puolen yön aikaan lämminsydämiset espanjalaiset vakuuttivat, että olemme aina tervetulleita takaisin. Laura Aarnio abiturientti 13

16 Fysiikan ytimessä Torkkelin fyysikoita Genevessä Lähdimme Geneveen päästäksemme raapaisemaan hiukkasfysiikan tutkimusta ja tietenkin pakoon koeviikkoa. Matkallamme kuulimme maailman huippufyysikoiden luentoja ja kartutimme kokemuksiamme. CERNissä työskentelee suoraan tai välillisesti yli 6000 tutkijaa ja opiskelijaa eri maista, minkä huomaa tutkimuskeskuksen kansainvälisestä tunnelmasta. Suomalaisia on Cernissä pääasiassa CMS-tutkimusasemalla. Matkaseurueeseen kuului opiskelijoita ja opettajia Sibelius-lukiosta, Kallion lukiosta ja Etu-Töölön lukiosta. Tutustumisemme Cerniin, tieteen mekkaan, alkoi vierailulla Atlas-tutkimuskeskuksessa. Katselimme lasin läpi tutkijoita, jotka istuivat ja joivat kahvia. Meille näytettiin jännittävä 3D-efekteillä varustettu propagandavideo (made in Cern), joka kertoi Atlaksen rakennusprojektista. Koko reissulla emme kuitenkaan päässeet alas itse törmäyttimeen, mikä oli kaikkien mielestä kurjaa. Ensimmäisenä päivänä meille kerrottiin standardimallista ja Cernin Roope-Ankka eli Mikael Nordström esitteli meille tiedekeskusta. Välillä mies konttasi innostuneena lattialla luennoidessaan: hän havainnollisti fysiikan jännittävyyttä ja herätti paljon kysymyksiä, joihin ei ole vielä vastauksia. Miksi universumissa on enemmän materiaa kuin antimateriaa, ja mitä tapahtui kaiken alkuhetkillä? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Cernissä. Vierailimme myös Cernin tietokonekeskuksessa, jossa on huimat tietokonetta. Tämän jälkeen pääsimme vielä suureen puiseen Tiedepalloon (Globe of Science), jossa oli Sininen hiukkasten maailma -näyttely. Seuraava päivä Cernissä alkoi maratonluennolla aiheesta hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet. Meille kerrottiin myös muista projekteista, kuten Cloudilmastontutkimuksesta sekä CLIC-hankkeesta. Cloud tutkii kosmisen säteilyn vaikutusta ilmastonmuutokseen ja CLIC mahdollisuuksia uuteen, jopa 27 km:n pituiseen lineaarikiihdyttimeen. Kolmantena päivänä pääsimme kaikkien odottamalle antimaterialuennolle. Luennoitsijana oli superstara Michael Doser. Itävaltalainen fyysikko kertoi heti luennon alkuun, ettei ole nukkunut lähes lainkaan kahteen viikkoon. Luento oli silti supermahtihyvä. Sen jälkeen vierailimme antimaterian tutkimuslaitoksella. Paikka näytti juuri siltä, miltä voisi kuvitella: tehdashallin näköinen tila, joka on täynnä kummallisia johtoja, säiliöitä ja mittareita. Täällä sitä fysiikkaa siis tehdään. 14

17 Kan sain vä li sil lä po luil la Olimme sopineet Kuosmasen kanssa, että meidän ryhmä jää yhdeksi ekstrapäiväksi matkalle. Lähdimme siis Ranskaan Chamonixiin haistelemaan vuoristoilmaa. Emme päässeet ihan huipulle, mutta punainen vuoristojuna vei meidät puoleen väliin, josta kävelimme katselemaan upeita maisemia. Palattuamme Geneveen tapahtui suuri biljardihuijaus, josta ei sen enempää kuin että matkailu avartaa! Kaisla Rahkola abiturientti 15

18 Pietari Kronstadt kuljetettiin luo Koulussa ryhmäämme kasta toiseen ja meille esiteltiin koulun Kolmipäiväisen Pietarin-matkamme ensimmäisenä päivänä matkustimme uutukaisella Allegro-junalla määränpäähämme. Tutkimme oitis hotellimme lähiympäristön. Koko seuraava päivä oli varattu ystävyyskouluumme tutustumiseen Kronstadtissa. arkea toisluokkalaisten englannintunnista kuudesluokkalaisten puukäsityötuntiin. Oli koulun omaa museota ja tanssiesitystä sekä kirjasto, joka tekisi omamme kateelliseksi. Koulun meno vaikutti ulkopuolisen silmin hyvin samanlaiselta kuin Suomessa, paitsi pukeutuminen oli siistimpää ja pojilla saattoi nähdä puvunkin. Takapulpetin nassikat viskelivät pulpettiensa suojissa puhelimillaan vihaista lintua, kun opettajan silmä vältti. Viimeisessä luokassa pidettiin terveystiedon tuntia, joten hämmästyimme, kun aineen opettaja kiikutti aidon Kalashnikov-kiväärin meille näytille. Saimme selville, että aineeseen kuuluu aseen huoltoa sekä kokoamista ja purkamista. Oppilailla oli hauskaa, kun he seurasivat, kuinka kivääri kiersi jou- Tapasimme koulun yhteyshenkilön Ludmilan, joka ennen kouluun siirtymistä esitteli meille paikallisen taidekerhon tiloja. Alakerrassa oli kuukausittain vaihteleva näyttely, jonka tämänkertaisena aiheena olivat muinaisen Kreikan mytologia ja tarinat, joista oppilaat olivat kuvanneet oman näkemyksensä. Aluksi kummastelimme todella nuorienkin kerholaisten taitoja, kunnes oppaamme kertoi, että nuoret saattavat kuluttaa kerhotalolla jopa kolmetoista tuntia viikossa. kossamme ihmettelyn säestämänä. 16

19 Luokissa kiertelyn jälkeen meidät vietiin syömään lounasta, jolla saimme maistaa perinteistä venäläistä ruokaa (tuhdisti!). Viimeiseksi oli säästetty se tärkein eli tutustuminen oppilaiden kanssa. Ideana oli keskustella varsinkin joulunvieton eroista maissamme ja mahdollisesti vaihdella yhteystietojamme. Ryhmäkuvan ja viimeisten hyvästelyjen jälkeen meidät ohjattiin rehtorin tiloihin. Rehtori oli innoissaan ajatuksesta koulujen yhteisestä englanninkielisestä blogista. Tiiviimpää yhteistyötä on siis luvassa! Viimeisenä matkapäivänämme ehdimme vielä Eremitaasiin ja kaupunkikierrokselle. Tuliaisiksi ostettiin venäläistä suklaata, tsaijua ja erilaisia maatuskoita. Riikka Lipsanen 2. vuoden opiskelija 17 Kan sain vä li sil lä po luil la

20 Valokuvassa Frankfurt Kuvataidelukion yhteistyö frankfurtilaisen koulun Ziehenschulen kanssa jatkuu. Saksalaiset olivat jälleen syksyllä koulumme vieraina ja pääkoululle ripustettiin vierailun päätteeksi valokuvanäyttely. Kuvat syntyivät yhteisen projektin tuloksena. Osa kuvista otettiin suomalaisten opiskelijoiden vieraillessa Saksassa viime keväänä ja osa saksalaisten vastavierailun aikana Suomessa. Huhtikuussa 2013 taas uusi joukko innokkaita Torkkelin valokuvaajia lähti Saksaan Frankfurtiin. Yhteisessä Facebook-ryhmässä suunnittelimme matkaa ja pidimme toisiamme ajan tasalla järjestelyjen etenemisestä. Matkaohjelmaan kuului tutustumista kouluun sekä paikallisiin opiskelijoihin ja heidän perheisiinsä. Nautimme Frankfurtin kulttuuritarjonnasta tutustumalla muun muassa Yoko Onon näyttelyyn ja osallistuimme valokuvaustyöpajaan. Oma kuvausprojektimme oli jatkuvasti käynnissä niin retkillä kuin vapaa-aikanakin. Kuvista järjestettiin näyttely saksalaiseen Ziehenschule Frankfurt am Main -kouluun vierailumme päätteeksi. Syksyllä 2013 opiskelijamme saavat saksalaiset opiskelijat vieraakseen ja jatkamme yhteistä projektiamme suomalaisessa maisemassa. Kan sain vä li sil lä po luil la Loviisa Kangas Hanna Pusa kuvataideopettajat 18

21 19

22 Filosofisia kilpailuja ja vierailuja Opiskelijoitamme otti osaa marraskuussa Unescon kansainvälisenä filosofian päivänä järjestettyyn filosofisen esseen kirjoituskilpailuun Baltic Sea Essay Contestiin. Kisassa 10 parhaan suomalaisen joukkoon sijoittuivat opiskelijamme Anni Räty ja Taru Tiililä. He osallistuivat kevään aikana kansainvälisten filosofian olympialaisten (IPO) Suomen valmennusjoukkueeseen. Anni Räty valittiin lopulta myös Suomen toiseksi kilpailijaksi varsinaisiin kansainvälisiin filosofian olympialaisiin, jotka järjestettiin Odensessa Tanskassa. Filosofian opiskelijoita kävi lukuvuoden aikana tutustumassa Kiasman näyttelyihin. Tammikuussa opiskelijoita vieraili Nuorten filosofiatapahtumassa Helsingin Paasitornissa. Huhtikuussa yhteiskuntafilosofian kurssilaiset pääsivät osal- listumaan taiteilijapariskunta Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen vetämään Maailmanideapeliin, jossa roolipelin ja keskustelun keinoin visioitiin tulevaisuutta. FT Eva-Maria Korsisaari vieraili koulullamme naistenpäivänä 8.3. Salitilaisuudessa filosofi ja kirjallisuustieteilijä Korsisaari esitelmöi ja keskusteli opiskelijoiden kanssa teemoista filosofia, feminismi ja rakkaus. Filosofia Kurkistuksia poikkeuksellisiin istoriatiloihin Historian kurssien lukuisista vierailuista suurin osa on suuntautunut museoihin, joista tutuimmaksi on tullut Kansallismuseo. Siellä olemme vierailleet tutustumassa esihistoriaan ja autonomian 20

23 ajan Suomeen. Parhaiten mieleen tästä vuodesta ovat kuitenkin jääneet hieman poikkeavat vierailut. Yksi sellainen oli vierailu Helsingin käräjäoikeuteen, jonne lakitiedon ryhmä suuntasi lokakuussa. Saimme pienen perehdytyksen käräjäoikeuden toimintaan ja pääsimme seuraamaan kahta istuntoa. Vaikka seuraamamme oikeusistunnot eivät olleet aivan yhtä jännittäviä kuin television oikeussalidraamat, tarjosi vierailu meille mielenkiintoisen kuvan siitä, miten oikeusistuin toimii. Positiivista oli myös tapa, jolla meidät otettiin vastaan. Niin käräjäoikeuden tuomari kuin syyttäjäkin suhtautuivat iloisen uteliaasti käräjäsalia kansoittaneeseen ryhmäämme. Monelle Kruununhaassa sijaitseva Kansallisarkisto oli myös täysin uusi tuttavuus. Suomen historian kurssin ryhmämme pääsi tutustumaan arkistoon asiantuntevan oppaan avulla. Ihastusta herättivät niin komea arkistorakennus kuin paksut nahkakantiset vanhat kirjatkin. Vierailu muutti varmasti monen käsityksiä arkistoista positiivisempaan suuntaan. Ehkäpä joku oppilas innostuu palaamaan arkistoon ja tutkimaan sen kokoelmia tarkemmin. Nappikaupan kotisivuista Yhteiskuntaoppi YK:n vuosituhattavoitteisiin Yrittäjyyskurssilla (YH5) toteutettiin kaksi hienoa yhteistyöprojektia lähialueen yrittäjien kanssa. Hakaniemen hallissa toimiva Punainen lanka -nappikauppa tarvitsi kotisivu-uudistusta, johon opiskelijat tarjosivat nuorta näkemystä ja kokemusta. Kurssilaiset auttoivat myös yrittäjäksi ryhtyvää entistä Torkkelin opiskelijaa, nykyistä modistia Hernétä laati- g 21

24 kuntaopin opiskelijoille. Ohjelmaan kuuluivat muun muassa koskettava tarina kurdipakolaisen kokemuksista ja asenteiden kartoittaminen hauskan tehtävän avulla. Opiskelijat saivat uutta näkökulmaa ja vaihtelua syksyisille aamutunneilleen. Suomen YK-liiton edustaja vieraili historian kansainvälisten suhteiden kursseilla kertomassa YK:n vuosituhattavoitteista ja muistuttamassa opiskelijoita ihmisoikeuksista niin historiallisesta kuin nykyhetken näkökulmastakin. maan liiketoimintasuunnitelmaa ja kartoittamaan tulevan yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia sekä mahdollisuuksia ja uhkia SWOT-analyysilla, jonka Herné sai mukaansa. Tuleva yrittäjä piti opiskelijoiden näkemyksiä ja ideoita erittäin hyödyllisinä ja kertoi saaneensa todellisen potkun yrityksensä perustamiseen konkreettisesti ja innostavasti yhteistyössä luovien ihmisten ja mahdollisesti tulevien asiakkaittensa kanssa. Kulttuurikameleontit -kansalaisjärjestön edustaja piti kaksi maahanmuuttoaiheista oppituntia äidinkielen ja yhteisosketuksia nykyteatteriin, murteisiin ja runouteen Äidinkielen ja kirjallisuuden kursseilla on vierailtu lukuisissa teattereissa, kuten Kansallisteatterissa, Teatterikorkeakoulussa ja Teatteri Kultsassa. Erityisen vaikuttava esitys oli Takomon monologinäytelmä Johtaja, jossa pohdittiin valtaa monin tavoin: niin tavallisen salilla käyvän miehen, nunnan kuin rocktähdenkin näkökulmasta. Myös Kellariteatterin näytelmän Apinoiden planeetan varsin fyysisin keinoin toteutetut ihmismäiset apinahahmot jäivät kummittelemaan katsojan mieleen. Syksyllä noin 20 opiskelijan ryhmä osallistui Q-teatterin työpajaan, jossa tutustuttiin nykyteatterin keinoihin, sekä kävi katsomassa brittiläisten taiteilijoiden konseptiin perustuvan Show Your Sisu -esityksen. Paja ja esitys olivat osa kansainvälisen nykyteatterifestivaalin Baltic Circle ohjelmaa. Heti syksyn alussa kaksi äidinkielen ryhmää vieraili Helsingin yliopiston järjestämässä murretyöpajassa. Toukokuussa Kuva Riikka Iivanainen koulumme entinen opiskelija runoilija Veera Antsalo kävi puhumassa kahdelle äidinkielen ja kirjallisuuden ryhmälle ru- Äidinkielinojen kirjoittamisesta. 22

25 Murretyöpajassa Kävimme äidinkielen 1-kurssilla Helsingin yliopiston Kielten kaupunkimaisema -tapahtuman yhteydessä järjestettävässä murretyöpajassa. Ideana oli tutkia tällä hetkellä olemassa olevia puhetyylejä ja murteita. Me opiskelijat osallistuimme itse aineiston keräämiseen. Olimme saaneet tehtäväksi hankkia haastateltaviksi eri-ikäisiä, eri puolelta Suomea kotoisin olevia, naisia ja miehiä, mummoja ja pappoja sekä eri tavalla koulutettuja ihmisiä. Helsingin yliopiston dosentti Hanna Lappalaiselta saimme opettajamme välityksellä neljä kysymystä, joihin jokaiseen haastattelemiemme henkilöiden piti vastata. Kysymykset olivat tätä tyyliä: Asioit kioskilla. Miten pyydät myyjältä postimerkkiä? Aluksi, kun kuuntelin vastauksia, ne tuntuivat sellaiselta normaalilta puhekieleltä. Haastatteluvaiheessa ei pystynyt rakentamaan kunnon päätelmiä saamistaan vastauksista. Ne kuulostivat kaikki korvaan suurin piirtein samalta: Saanko postimerkin? Hei, saisinko mä yhen postimerkin? Voiks mä saa-a postimerkin? Poostimerkkejä oostaisin. Saisko yhen merkin? Anteeksi, saisiko täältä postimerkkejä? Kun sitten pääsimme työpajaan, alkoi varsinainen analysointi. Lajittelimme vastaukset esimerkiksi sen mukaan, ovatko ne kysymyksiä vai toteamuksia, sisältyykö niihin konditionaali (-isimuoto) tai onko niissä persoonamuotoinen verbi. Jakauduimme ryhmiin, joissa sitten pohdimme vielä tarkemmin, miten kieleen on vaikuttaneet vastaajien ikä, paikkakunta ja sukupuoli. Työpajassa olivat mukana meidän opiskelijoiden ja opettaja Maaritin lisäksi työpajanvetäjä yliopistonlehtori Hanna Lappalainen sekä muutama suomen kielen opiskelija. Myöhemmin suomen kielen opiskelijat käsittelivät aineistoa lisää ja kirjoittivat siitä raportteja. Säde Rinne 1. vuoden opiskelija 23

26 Ruotsi Nordbor till låns eleverna och gästerna belyste oss t.ex. att 50 är halv-fems eller 2 ½ x 20 och 70 är halv-treds eller 3 ½ x 20. Plötsligt kändes numren på svenska väldigt lätta! Och många fick också märka att det går att förstå danska på basen av svenskan, det är ju frågan om nära besläktade språk. Konstnären Marit Roland från Norge berättade om projekt som hon varit med om i sin hemstad Trondheim. Genom videoklipp fick vi ta del i processen som hade resulterat i en imponerande ateljé med glasväggar och plankgolv byggd helt av återvunnet material. Marit visade oss också bilder av sina verk där hon hade experimenterat med olika stilar och tekniker. Hon uppmanade även oss att modigt söka nya synvinklar på konst. Per Skjæveland koncentrerade sig på den kontroversiella språksituationen i Norge. Han berättade också om den norska arbetsmarknaden med många lockande tillfällen även för ungdomar. Erkki Kuronen i sin tur presenterade Sverige och dess rika kulturarv på ett fängslande sätt. För att levandegöra den virtuella rundturen gav Erkki oss smakprov på trendiga svenska melodier. Tanken var att inspirera eleverna till att använda sina kunskaper i svenska även efter skoltid. Anna Landvad och Laurits B. Møller presenterade Danmark i form av trevliga grupparbeten där eleverna fick testa sina kunskaper i danska språket och Danmark i allmänhet. Det danska nummersystemet väckte en hel del förvåning hos 24 Kuvat Saana Volanen

27 Serier, gympa och nyttig mat När det gällde serieteckning, stretchning och matlagning fick eleverna delta i aktiviteterna under lektionen. Petra Bergström improviserade historier som resulterade i korta svartvita serier. Kursen var en workshop i serieteckning där eleverna själva ritade och bekantade sig med uttryck som Snyft! och Kvack! På Heidi Purhos lektion fokuserade vi på balans och god hållning. Eleverna stretchade och slappnade av. Den matglada skånska kocken och kostrådgivaren Anna Karin Mellbom berättade med hjälp av riktiga råvaror, illustrationer och bilder vilken mat kroppen mår bra av. Eleverna fick se vad en energidryck innehåller och gjorde en energidryck av naturliga råvaror. Filmer, böcker och besök I svenskundervisningen använder vi oss av Filmotekets tjänster. Där kan lärare i finska skolor låna ut nordiska dvd-filmer för visning. Denna gång såg vi på den danska filmen Unge Andersen i skolans festsal. Vi besökte också kulturcentret Kulturkontakt Nord (f.d. Nifin) i Kajsaniemi i Helsingfors. Värden René Jensen berättade om organisationens mångsidiga verksamhet och välkomnade oss även i fortsättningen att använda de nordiska samlingarna på deras bibliotek. Hurra Magister Skyttä! 25 Förutom att aktivt ta del i det rikliga utbudet kulturkontakter på hemmaplan ser vi även fram emot studieresor till de övriga nordiska länderna, i första hand till Sverige. Samarbetet med vår vänskola i Huddinge sedan 2011 har planerats vidare och kommer att förverkligas i form av ömsesidiga lärar- och elevbesök i framtiden. Svenska folkskolans vänners styrelse och Svensklärarna i Finland rf beslutade utdela ett särskilt stipendium som erkänsla för speciella insatser för det svenska språket och den finlandssvenska kulturen i Finland. Denna gång hörde skolans långvarige svensklärare Marko Skyttä till dem som SFV ville hedra med ett personligt stipendium. Stipendiets storlek var 5000 euro.

28 Kuvataide Kallio kipinöi seinissä Syksyllä piirustuksen ja maalauksen kurssien opiskelijoita tutustui kuvataiteilijoiden Vappu Rossin ja Jaakko Rönkön käyttämään seinäpiirtämiseen. Tavoitteina olivat oman piirustusjäljen löytäminen ja kehittäminen sekä tilallinen työskentely. Muun muassa hiilellä, liidulla ja lyijykynällä tehtäviä seinäpiirustuksia työstettiin ykkösjaksossa suoraan seinälle Pengerkadun Camera Aurean tiloissa. Perinteisestä luokkatilasta irtautuminen rentoutti monen piirtämään entistä vapaammin ja rohkaisi työskentelemään aikaisempaa suuremmassa mittakaavassa. Onnistuneet lopputulokset vakuuttivat myös Kallion kulttuuritoimijat, ja seuraavan kurssin seinäpiirustustilat saatiinkin koulun ulkopuolelta: Made in Kallion ja Kulmahuoneen monenlaiseen kulttuuritoimintaan soveltuvista tiloista. Toisella kurssilla työskentely seinäpiirustusten parissa muotoutui yhä intensiivisemmäksi. Kallio-teemaa lähestyttiin monin tavoin. Kallion kiirettä piirrettiin metroasemilla. Rauhaa ja myös vilskettä löytyi Kinaporin palvelukeskuksen eläkeläisten päivätansseista. Päivän sarastus ikuistettiin aamukahvin ääressä Vaasankadun kahvilassa. Kurssin päätyöt, itse seinäpiirustukset, kokosivat kaiken aikaisemmin opitun. Opiskelijoiden Kallio-tulkinnoissa vilisi muun muassa metrokäärmeitä, muotokuvia, kirkkoja, karhuja, bambeja, leffajulisteita, puita, piippuja ja savua. Seinäpiirustukset viimeisteltiin suoraan Made in Kallion ja Kulmahuoneen seinäpinnoille, ja ne olivat osana Kallio kipinöi -kaupunginosatapahtuman ohjelmaa. Taiteellisia tapahtumia Maaliskuussa koulullamme vieraili sisustusarkkitehti Yrjö Kukkapuro. Hänen studia generalia -luennollaan kuvataidelukiolaiset pääsivät kuulemaan tämän suomalaisen huonekalumuotoilun todellisen gu run pitkästä ja hienosta urasta sekä kalusteklassikoiden synnystä. Seurasaaren perinteisen Joulupolun kävijöitä ilahdutti kuvataidelukiolaisten suomalaisia metsäneläimiä vilisevä puu. Huhtikuun ajan opetusvirastossa oli opiskelijoidemme näyttely Tosi epätosi. Veera Jalava kuvataideopettaja 26

29 Kukoistavia näyttelyitä Kuvat Tomi Uusitalo, Säde Rinne, Katariina Haanpuu Helsingin kuvataidelukion opiskelijoiden töitä oli esillä toukokuussa kolmessa eri näyttelyssä koulun ulkopuolella. Kallion kirjaston lastenosastolla oli esillä grafiikkaa ja käsin sidottuja kirjoja. Näyttely oli osa Kallio kukkii -kaupunkifestivaalia. Ihana Helsinki -kaupunkifestivaalille Helsingin kuvataidelukio osallistui kahdella näyttelyllä. Kauppakeskus Kluuvissa oli esillä valokuvia, maalauksia ja videoita Omakuvamaalauksissa opiskelijat kuvasivat omia parhaita puoliaan. Maalauksissa oli läsnä itsensä ihailua mutta myös ironiaa. Peiliin oli katsottu lempeällä katseella ja pilke silmäkulmassa. Esillä oli myös maalauksia, joiden lähtökohtana olivat kukat. Kukkien muotoja ja värejä oli tavoiteltu eri maalausmateriaaleilla. Esillä oli akvarelli-, guassi-, akryyli- ja öljyvärimaalauksia. 27 Näyttelyn valokuvissa opiskelijat kuvasivat kukoistusta ja kuolemaa henkilökuvien kautta. Valokuvat oli toteutettu studiossa harjoitellen valaistusta, mallin ohjausta sekä omien ideoiden ilmaisua valokuvan kielellä. Kluuvin kauppakeskuksessa oli esillä myös opiskelijoiden tekemiä median lukiodiplomeja. Lasipalatsin aukion vitriineissä oli esillä valokuvista ja grafiikan vedoksista painettuja julisteita. Kukkien ihanuus ja lihansyöjäkasvien viehätys Helsingin kaupungin talvipuutarhassa olivat johdattaneet grafiikan opiskelijoita työskentelyyn. Henkilömuotokuvissa opiskelijat kuvasivat malliensa kukoistusta. Kaikkia kolmea näyttelyä juhlistettiin avajaisilla Kauppakeskus Kluuvissa perjantaina 17.5.

30 Kuvataiteen lukiodiplomit 2013 Kallion kirjastoon koottiin maaliskuussa näyttely kuvataiteen lukiodiplomitöistä. Valtakunnallisella lukiodiplomikurssilla opiskelija antaa itsenäisen näytön taiteellisesta osaamisestaan ylioppilaskirjoitusten tapaan. Kurssi arvioidaan Opetushallituksen laatimien kaikille yhteisten kriteerien mukaan. Tänä vuonna kuvataiteen lukiodiplomitöiden aiheita olivat muun muassa aikakäsitykset, Helene Schjerfbeck, liikkeen kuvaaminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja oman henkilöhistorian tutkiminen. 28

31 Syrjityt sukupuolet Päätin monien muiden vuosikurssilaisteni tavoin toteuttaa kuvataiteen lukiodiplomin abivuotenani. Enemmistö torkkelilaisista valitsee tämän kurssin, ja olin itsekin pitänyt projektiin osallistumista melko selkeänä valintana jo lukion alkuajoista lähtien. Diplomin tekeminen tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa yhden suuren visuaalisen kokonaisuuden vapaavalintaisella tekniikalla ilman opettajan minkäänlaista avustusta. Tehtävänannot olivat valmiiksi määrätyt, mutta monet niistä tarjosivat mahdollisuuden melko vapaalle tulkinnalle. Tartuin itse Helene Schjerfbeckiä kunnioittavaan tehtävään ja lähdin tutkimaan erityisesti hänen omakuviaan ja niiden paljastamaa taiteilijan muuttuvaa omakuvaa. En halunnut peilata omia töitäni kuitenkaan itseeni, joten valitsin tutkimuskohteekseni transvestiittimiehet sekä Kongon ja Ugandan vainotut homoseksuaalit. Päätin aluksi, että haluan työni olevan sarja ja että toteuttaisin sen kuivapastelleilla erivärisille papereille. Tähtäsin aluksi piirtämään kuusi työtä lopullisen neljän sijaan. Halusin sarjani töiden olevan muotokuvan tyyppisiä ja yksinkertaisia sekä antavan paljon tilaa pääosissa oleville miehille. Pyrin luomaan töihin tunnelman, josta välittyy syrjittyjen ihmisten ylpeys vahvana teemana ahdistavasta elämäntilanteesta huolimatta. En kuitenkaan halunnut luoda mitään liian ahdistavaa, joten kevensin tunnelmaa leikkisän värimaailman avulla. Yhteiseksi elementiksi muodostuivat hahmojeni punaiset huulet, joiden halusin kuvaavan seksuaalisuutta ja erottuvuutta. Sain työni valmiiksi hyvin aikataulun puitteissa ja piirsin sarjaani vielä kolme ylimääräistä osaa, jotka karsin pois. Olin lopputulokseen tyytyväinen: mielestäni sarjani on yhtenäinen ja työt täydentävät toisiaan ja toimivat hyvin myös erikseen. Prosessini murheenkryyni oli kuitenkin portfolioni, jonka tekemiseen innostukseni ja energiani eivät riittäneet ja jonka päädyin kokoamaan alusta loppuun koeviikolla. Myöhemmin tämä harmittaa: sain töistäni täydet viisi pistettä mutta portfoliostani vain kaksi, ja yleisarvosanani tippui selkeästi neloseen tavoittelemani viitosen sijasta. Auttaa vain sanoa, että tyhmä pää vaatii vahvat jalat. Kurssi oli kuitenkin ehdottomasti hyvä valinta. Lukiodiplomin toteuttaminen antoi perspektiiviä pitkäjänteiseen itsenäiseen työskentelyyn ja loi luottamusta omiin taitoihini. Kurssi koostui pääasiassa töiden työstämisestä, ja näillä tunneilla oli yleensä rentoa ja hauskaa. Olin samalla kurssilla ystäväni Sannin kanssa ja opinkin mielestäni myös antamaan rakentavaa kritiikkiä sekä ottamaan sitä vastaan. Kun diplomityöni vielä valittiin näyttelyyn Kallion kirjastoon, itsetuntoni kohosi roimasti! Ossi Kunnas abiturientti Piirrokset Ossi Kunnas 29

32 Multimedia Pelintekijät Anni ja Inkeri Koulussamme voi opetella myös pelintekoa. Tänä vuonna ryhmä multimediaopiskelijoita suunnitteli ja toteutti deittipelin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kampanjan Mun kroppa. Mä päätän. sivuille. Kampanja avattiin koulumme juhlasalissa huhtikuussa. Sen tavoitteena on, että nuoret tiedostavat omat seksuaaliset oikeutensa ja heitä loukkaavan käyttäytymisen. Edellisenä lukuvuonna opiskelijamme puolestaan suunnittelivat lapsille tarkoitettuja pelejä Suomen barokkiorkesterin nettisivuille. Nämä pelit olivat esillä myös lapsille suunnatun suuren barokkitapahtuman yhteydessä viime marraskuussa Musiikkitalossa. Kysyimme barokkipelin tekijältä Inkeri Pääköltä ja THL:n kampanjan deittipelin tekijältä Anni Kolehmaiselta seuraavaa: 1) Mikä peleissä innostaa? 2) Miksi haluat tehdä niitä? 3) Mikä koulussa tehdyssä projektissa oli kiinnostavaa? 4) Aiotko tehdä isonakin pelejä? Inkeri: 1) En itse ole juurikaan pelannut, mutta mielenkiintoista on pelien kokonaisvaltaisuus. Parhaimmillaan juonellinen peli on elokuvaan tai kirjaan verrattavissa oleva tarinankerrontakokemus. On alkanut ilmestyä myös taiteellisesti kunnianhimoisia pelejä, jotka koettelevat genren rajoja. 30

33 2) Pelien tekeminen ei ole ensisijainen intressini, vaan olen enemmän kiinnostunut graafisesta suunnittelusta. Koulun multimedian tunnilla tein pelejä oppimismielessä. Ne ovat yksi visuaalisen kulttuurin, teknologian sekä tarinankerronnan osa-alue, minkä vuoksi ne kuuluvat löyhästi ammatillisen kiinnostukseni piiriin. 3) Barokkipeliprojektissa kiinnostavinta oli se, että teimme pelejä asiakkaille ja tuotoksemme tulivat oikeaan käyttöön. Itse en ennen multimediakursseja usko- nut kykeneväni minipelien tekemiseen, mutta oli hauska havaita, miten aiemmilla kursseilla annettu Flash-opetus yllättäen taipuikin annettuun tehtävään. 4) Saatan olla mukana peliprojekteissa tulevaisuudessa, vaikka se onkin melko epätodennäköistä. Silloin toivoisin olevani mukana ennemminkin suunnittelemassa pelin juonta, valikkojärjestelmää tai visuaalisia ratkaisuja kuin itse toteutustyössä. Anni: 1) Peleissä innostaa erilainen lähestymistapa oppimiseen. Ne ovat mielekkäämpi vaihtoehto tekstin lukemiselle. 2) Pelin tekeminen tuli multimedialinjan ohessa, ja se osoittautui ihan mielenkiintoiseksi. THL:n projektiin lähdin mukaan, koska minulla oli ylimääräistä aikaa. 3) Kiinnostavaa tässä Mun kroppa -kampanjan pelin tekemisessä oli se, että sai tehdä jonkin konkreettisen asian puolesta hyvää. Tämä projekti oli erilainen kuin kaikki muut kouluprojektit. Oli kiva päästä työskentelemään korkeampien tahojen kanssa. 4) Vaikka multimedia ja mainonta kiinnostavat, haluan teoreettisemman ammatin. Oona Linna ja Pinja Myllykoski viestintätiimin opiskelijajäseniä Mun kroppa -kampanjan avajaistilaisuudessa Anni Kolehmainen, multimedian opettaja Tarja Väntti, kampanjan kehittämispäällikkö Minna Piispa sekä kampanjaa tukevat PMMP:n artisti Mira Luoti ja näyttelijä Krista Kosonen Kuvat Laura Honkanen 31

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 044 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 6106. Kotisivut: http:/www.salonlukio.

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 044 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 6106. Kotisivut: http:/www.salonlukio. Vuosikertomus lukuvuodelta 2014-2015 Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 044 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 6106 Kotisivut: http:/www.salonlukio.fi Salon lukion logo

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKIO VUOSIKERTOMUS 2013-2014

RIIHIMÄEN LUKIO VUOSIKERTOMUS 2013-2014 RIIHIMÄEN LUKIO VUOSIKERTOMUS 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Muutosten lukuvuosi Muutosten vuosi 1 Rehtorin haastattelu 2 Kevään ja syksyn ylioppilaat 3 Oppilaskunta 4 Tutorit 6 Berliini 8 Vaihto-opiskelijamme

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKIO VUOSIKERTOMUS

RIIHIMÄEN LUKIO VUOSIKERTOMUS RIIHIMÄEN LUKIO VUOSIKERTOMUS 2014 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Rehtori Kari Jukaraisen tervehdys 3 Uudet kasvot 4 Opiskelijakunta 6 Tutorit toimivat 8 Uuden ylioppilaan puhe ja Syksyn ylioppilaat 10 Opetusharjoittelijat

Lisätiedot

KOULUN PERUSTAMISVUOSI. KOULUN NIMET Lahden Suomalainen Tyttökoulu

KOULUN PERUSTAMISVUOSI. KOULUN NIMET Lahden Suomalainen Tyttökoulu REHTORI Liisa Pohjolainen 050 559 7834 APULAISREHTORI Mikko Sani 050 539 1680 KOULUN PERUSTAMISVUOSI 1908 KOULUN NIMET Lahden Suomalainen Tyttökoulu 1908 1925 Lahden Tyttölyseo 1925 1939 Lahden Yksityinen

Lisätiedot

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 02 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 4392. Kotisivut: http/www.salonlukio.

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 02 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 4392. Kotisivut: http/www.salonlukio. Vuosikertomus lukuvuodelta 2013 2014 Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 02 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 4392 Kotisivut: http/www.salonlukio.fi Salon lukion logo Sini

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Lentoon. Tule meidän porukkaan! matkalla halki euroopan 16 kokemus ei nouse tyhjästä 6. Nouse

Lentoon. Tule meidän porukkaan! matkalla halki euroopan 16 kokemus ei nouse tyhjästä 6. Nouse ei vain kirjoituksia, vaan elämää varten 21 kamerat kohti pohjoista 22 Lentoon Nouse tuusulan lukiosta matkalla halki euroopan 16 kokemus ei nouse tyhjästä 6 Tule meidän porukkaan! 2 Katseet tulevaisuuteen

Lisätiedot

Nro 04. YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ LUKIOON!

Nro 04. YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ LUKIOON! Nro 04 YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ LUKIOON! koulutukset Yrittäjyyskasvatuksen palveluja lähellä sinua! Hyvä opettaja, luet parhaillaan YES-verkoston neljättä katalogia, johon olemme keränneet parhaita yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

X-kiinteistön tiedon portaat. Vaasan lyseon lukio

X-kiinteistön tiedon portaat. Vaasan lyseon lukio X-kiinteistön tiedon portaat Vuosikirja 2010 2011 Vuosikirja 2010 2011 Vuosikirja 2010 2011 Vanhaa kunnostaen ja uutta rakentaen...3 OKH:n vuosi 2010 2011...5 Ranskaa ja ruotsia kaikenikäisille...6 Fysiikanopettajien

Lisätiedot

KOULUN PERUSTAMISVUOSI. KOULUN NIMET Lahden Suomalainen Tyttökoulu

KOULUN PERUSTAMISVUOSI. KOULUN NIMET Lahden Suomalainen Tyttökoulu REHTORI Mikko Sani 5 539 168 APULAISREHTORI Ari Mäkinen 4 484 5778 KOULUN PERUSTAMISVUOSI 198 KOULUN NIMET Lahden Suomalainen Tyttökoulu 198 1925 Lahden Tyttölyseo 1925 1939 Lahden Yksityinen Tyttölyseo

Lisätiedot

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02-7786100 (kanslia) 044-7786101 (rehtori) Telefax 02-7784392 Kotisivut: http/www.salonlukio.

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02-7786100 (kanslia) 044-7786101 (rehtori) Telefax 02-7784392 Kotisivut: http/www.salonlukio. Vuosikertomus lukuvuodelta 2012 2013 Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo Puhelin 02-7786100 (kanslia) 044-7786101 (rehtori) Telefax 02-7784392 Kotisivut: http/www.salonlukio.fi Salon lukion logo Sini

Lisätiedot

CERN K o u l u j e n SYYSKUU 2007 T i e d e o p i s k e l u

CERN K o u l u j e n SYYSKUU 2007 T i e d e o p i s k e l u CERN T i e d e o p i s k e l u Koulujen SYYSKUU 2007 ANTERO HIETAMÄKI REHTORI, PALOKAN LUKIO, JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA ULKOASU JA TAITTO Olli Hyvärinen TOIMITUS Liisa Hyvärinen Sippo Kurra Riitta Rinta-Filppula

Lisätiedot

TAPIOLAN LUKIO. Käyntiosoite Kutojantie 2 D 02630 ESPOO

TAPIOLAN LUKIO. Käyntiosoite Kutojantie 2 D 02630 ESPOO TAPIOLAN LUKIO Käyntiosoite Kutojantie 2 D 02630 ESPOO Postiosoite PL 3236 02070 ESPOON KAUPUNKI Kotisivu www.tapiolanlukio.fi Rehtori (virkavapaalla) Antti Ylimäki Vs. rehtori Matti Rajamäki puh. 046-877

Lisätiedot

k u u l u m i s i a Kiipulan ammattiopiston K e s ä k u u 2 0 1 1 Taitaja-kisoista kultaa! s. 3 Wilma otetaan käyttöön s. 7

k u u l u m i s i a Kiipulan ammattiopiston K e s ä k u u 2 0 1 1 Taitaja-kisoista kultaa! s. 3 Wilma otetaan käyttöön s. 7 Kiipulan ammattiopiston k u u l u m i s i a K e s ä k u u 2 0 1 1 Taitaja-kisoista kultaa! s. 3 Wilma otetaan käyttöön s. 7 Virvelinrannasta arjen taitoja s. 14-15 Kiipulan arvot näkyvät arjessa Päättyvä

Lisätiedot

vuosikertomus 2014-2015

vuosikertomus 2014-2015 TAPIOLAN LUKIO vuosikertomus 2014-2015 YHTEYSTIEDOT TAPIOLAN LUKION VUOSIKERTOMUS 2014-15 Tapiolan lukio Sisällys Käyntiosoite Kutojantie 2 D 02630 ESPOO Postiosoite PL 3236 02070 ESPOON KAUPUNKI Kotisivu

Lisätiedot

KATSAUS LUKUVUODEN TOIMINTAAN

KATSAUS LUKUVUODEN TOIMINTAAN KATSAUS LUKUVUODEN TOIMINTAAN Pohjois-Tapiolan lukion 52. lukuvuosi on päättymässä, vaikka tuntuu siltä että se alkoi vasta vähän aikaa sitten. Lukioissa työskentely on varsin intensiivistä ja tarkasti

Lisätiedot

Vaasan lyseon lukio Vuosikirja 2006 2007

Vaasan lyseon lukio Vuosikirja 2006 2007 Start by admitting From cradle to tomb Isn t that long a stay. Life is a Cabaret, old chum, Only a Cabaret, old chum, And I love a Cabaret! Vaasan lyseo 2 Toisen asteen koulutuslautakunnan tervehdys Aikaansa

Lisätiedot

LEENA KREKULA Johdanto

LEENA KREKULA Johdanto VOIMAA taiteesta HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU KULTTUURITUOTANTO LAPPEENRANNAN KAMPUS VOIMAA TAITEESTA HYVINVOINTIA TUOTTAMASSA Erikoistumisopinnot 30 op Leena Krekula (toim.): Voimaa taiteesta Humanistinen

Lisätiedot

KOULUN PERUSTAMISVUOSI. KOULUN NIMET Lahden Suomalainen Tyttökoulu

KOULUN PERUSTAMISVUOSI. KOULUN NIMET Lahden Suomalainen Tyttökoulu REHTORI Mikko Sani 5 539 168 APULAISREHTORI Ari Mäkinen 5 559 7834 KOULUN PERUSTAMISVUOSI 198 KOULUN NIMET Lahden Suomalainen Tyttökoulu 198 1925 Lahden Tyttölyseo 1925 1939 Lahden Yksityinen Tyttölyseo

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Etelä-Suomi 1/2012. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Etelä-Suomi 1/2012. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2012 Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista Valitse nyt oikein, niin voit valita jatkossakin! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO

Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO Vuosikertomus lukuvuonna 2012-2013 1 HATANPÄÄN LUKIO Haapakuja 5, 33900 Tampere Puh. 03-56544261 kanslia, 03-56544263 opettajainhuone Fax 03-56544212 Kotisivu http://lukiot.tampere.fi/hatanpaa

Lisätiedot

KEMILÄINEN. Puistoalueet päivittyivät kesällä. Kemiläinen työllistämismalli. Kemin kaupungin tiedotuslehti / numero 3/2013. Lue lisää sivuilta 3

KEMILÄINEN. Puistoalueet päivittyivät kesällä. Kemiläinen työllistämismalli. Kemin kaupungin tiedotuslehti / numero 3/2013. Lue lisää sivuilta 3 KEMILÄINEN Kemin kaupungin tiedotuslehti / numero 3/2013 Puistoalueet päivittyivät kesällä Lue lisää sivuilta 3 Kemiläinen työllistämismalli Lue lisää sivulta 9-12 TÄSSÄ NUMEROSSA Pääkirjoitus 2 Puistoalueet

Lisätiedot

Utajärven. uusi lukio

Utajärven. uusi lukio Utajärven uusi lukio Utajärven Leipomopalvelu Oy Koulutie 5 Utajärvi, puh. 085421227 UTAJÄRVEN K-MARKET ON TÄYDEN PALVELUN VEIKKAUS-PISTE! MEILTÄ SAAT KAIKKI VEIKKAUKSEN PELIT. Leipomotuotteita Keitto-

Lisätiedot

DimensioMatemaattis- 4/09. luonnontieteellinen. aikakauslehti. 73. vuosikerta

DimensioMatemaattis- 4/09. luonnontieteellinen. aikakauslehti. 73. vuosikerta luonnontieteellinen aikakauslehti 73. vuosikerta DimensioMatemaattis- 4/09 Irtonumero 10 1/1 ilmo CASIO Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry Riksförbundet för Lärare i Matematiska Ämnen MAOL

Lisätiedot

Monipuolinen, läsnä ja lähellä

Monipuolinen, läsnä ja lähellä Monipuolinen, läsnä ja lähellä Lukuvuosi 2014-2015 1 A niin kuin rvot, avoimuus ja arvostukset Kuten tästä koosteesta, joka taas kerran on pyritty laatimaan kuvaukseksi kuluneen lukuvuoden tapahtumista,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2013

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2013 Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2013 Q4 Pääkirjoitus Kaikki loppuu aikanaan Hmm... Kerrankin olen sanaton. Se on jotain sellaista mitä omasta suustani harvoin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Toimitus: Vesa-Heikki Mikkola. Painopaikka: KopiJyvä Oy. Ulkoasu ja taitto: Hämeenlinnan kaupunki Viestintäyksikkö, Tuula Mäkinen

SISÄLLYSLUETTELO. Toimitus: Vesa-Heikki Mikkola. Painopaikka: KopiJyvä Oy. Ulkoasu ja taitto: Hämeenlinnan kaupunki Viestintäyksikkö, Tuula Mäkinen HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU VUOSIKERTOMUS 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys...............................5 HYK:n arvot ja toimintakulttuuri 7 Tuomelan koulun peruskorjaus 8 HYKissä tapahtuu 13

Lisätiedot

Musiikkiolympialaiset Tallinnassa. KMO:n kevätkoulutusten tunnelmia. ipadit musiikinopetuksessa. Lapset sävelsivät Musiikkitalossa

Musiikkiolympialaiset Tallinnassa. KMO:n kevätkoulutusten tunnelmia. ipadit musiikinopetuksessa. Lapset sävelsivät Musiikkitalossa MUSIIKKIKASVATUKSEN AIKAKAUSLEHTI 2/2012 Musiikkiolympialaiset Tallinnassa KMO:n kevätkoulutusten tunnelmia ipadit musiikinopetuksessa Lapset sävelsivät Musiikkitalossa Koulujen Musiikinopettajat ry Skolornas

Lisätiedot

LIISA SEPPÄNEN [TOIM.] Sulassa somessa. Kokeiluja ja ja kokemuksia sulautuvasta oppimisesta

LIISA SEPPÄNEN [TOIM.] Sulassa somessa. Kokeiluja ja ja kokemuksia sulautuvasta oppimisesta LIISA SEPPÄNEN [TOIM.] Sulassa somessa Kokeiluja ja ja kokemuksia sulautuvasta oppimisesta SULASSA SOMESSA KOKEILUJA JA KOKEMUKSIA SULAUTUVASTA OPPIMISESTA Attribution 1.0 Finland Toimittaja Sarjan ulkoasu

Lisätiedot

Koulu kohtaa maailman

Koulu kohtaa maailman Liisa Jääskeläinen ja Tarja Repo (toim.) Koulu kohtaa maailman Mitä osaamista maailmankansalainen tarvitsee? Oppaat ja käsikirjat 2011:16 Oppaat ja käsikirjat 2011:16 Maailmankansalaisena Suomessa -hanke

Lisätiedot