matkapuhelin puhelin tai puhelin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "matkapuhelin 044-7780 410 puhelin 03 888 6412 tai 044-7780 412 puhelin 044-7780 416 044-7780 414"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) Vääksyn Yhteiskoulu Yhteystiedot Koulu Lähiosoite: Koulukuja 2 Postinumero ja postitoimipaikka Vääksy Faxinumero sähköposti: Hallinto ja kanslia Rehtori Jarkko Koponen Puhelin apulaisrehtori Sari Puputti puhelin koulusihteeri Satu Bröijer opinto-ohjaaja Merja Karjalainen 7. ja 8.-luokat Pirjo Ala-Hemmilä 9.-luokat matkapuhelin matkapuhelin puhelin tai puhelin sähköposti sähköposti sähköposti sähköposti Oppilashuolto (yläpuolella olevien lisäksi) Kouluterveydenhoitaja Hanna Ikävalko Koulupsykologi vt Leena Fahlenius Koulukuraattori Eija Huovinen Laaja-alainen erityisopettaja Miia Alhonen puhelin / puhelin puhelin puhelin sähköposti sähköposti sähköposti sähköposti Työaika Syyslukukausi Kevätlukukausi Opetusjaksot: I jakso II jakso III jakso IV jakso V jakso KÄSITTELY Opettajakunnan käsittely opettajainkokouksessa. pvm Allekirjoitus HYVÄKSYMINEN Hyväksyjä (KLTK) pvm Allekirjoitus

2 YLÄKOULU MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT KOULUTYÖSSÄ (opettajien omat retkisuunnitelmat ovat erillisenä liitteenä). Retkisuunnitelmat ovat ehdollisia: kaikki mahdolliset retket merkitään työsuunnitelmaan, mutta lopullinen toteutus on kiinni rahoituksesta ja miten täyttyvät koulun retkille määrätyt vaatimukset (retkiohjelappu). Yläkoulun retkianomuksia oli kaikkiaan: 27 kpl Yläkoulun ja lukion yhteisiä: 1 kpl Ulkomaanmatkat (yk,lu): 2 kpl Yhteiset tilaisuudet, retket, leirikoulut/viikot, projektit Elokuu 2015 Opettajainkokous I (VESO) Opettajainkokous II 7.- luokkien ryhmäytykset valokuvaus 7. luokkien vanhempainilta viikot 34 ja Syyskuu 9.- luokkalaisten tsemppi-ilta TYHY ja taksvärkki päivä Nälkäpäiväkeräys Opettajainkokous III (työsuunnitelmat, opiskelijahuoltolaki) Erilainen oppimispäivä I Motoristit kiusaamista vastaan 8. - luokkien vanhempainilta 9. - luokkalaisten työhöntutustumisjakso. TET. OPS1, klo Lokakuu Opettajainkokous IV Taitaja kisat Syysloma 9. luokkien matematiikkakilpailu Viikko 43:

3 Marraskuu Erilainen oppimispäivä II (yk ja lu) Opettajainkokous V VESO (koko kunta) 9. luokkien vanhempainilta (lukioilta) Joulukuu Ylioppilasjuhla ja itsenäisyysjuhla OPS2, klo Lucia-päivä Joulujuhla - klo Puurokonvat Joululoma klo (juhlasali) Kevätlukukausi Maakunnallinen kysely tammikuussa Musikaali esitykset myös yläkoululle, kun ne ovat valmiina!!! Tammikuu: Loppiainen. Vapaa päivä. Yhteisöllinen ilta (yläkoulu ja lukio) VESO (yläkoulu ja lukio) Opettajainkokous VI 8. luokkien tsemppi-ilta 7. luokkien valinnaisaineilta

4 Helmikuu Metsävisa Opettajainkokous VII Lentopallo-ottelu. Abit vs. opettajat. n. klo koko koulu. Penkkarit - 9.-luokat osallistuvat abien mahdolliseen saliohjelmaan - abien lähtö klo Koko koulu mukana. Vanhojen päivä - vanhojen kulkue koulun sisällä klo 9 ja vanhojen tanssit klo jos vanhoilla on jokin saliohjelma, niin koskee 9.-luokkia Ystävänpäivä Laskiaisrieha OPS3, klo Talviloma lk Viikko 9: Maaliskuu Yläkoulun erilainen oppimispäivä Yhteishaku, 2 viikkoa luokkien vanhempainilta Opettajainkokous VIII Pääsiäinen Huhtikuu OPS4, klo Englannin, ruotsin ja saksan valtakunnalliset kokeet 9.-luokkalaisille Opettajainkokous IX - tavoitteiden CAF-arviointi - yläkoulun ja lukion opetussuunnitelmien hyväksyntä Erilainen oppimispäivä IV. Yläkoulu ja lukio 7.4. myöhemmin Kevään TYHY, klo Matematiikan valtakunnallinen koe 9.-luokkalaisille

5 Touko-/kesäkuu Siivouspäivä. Oppilaskunta Helatorstai Vapaa päivä Tulevat seiskat VYK:ssä, klo Tulevien seiskojen vanhempainilta, klo Henkilöstökahvit ja läksiäiset Opettajainkokous X: abien ja 9. luokkien päättötodistusnumerot Opettajainkokous XI: 7- ja 8. luokkien lukuvuosinumerot ja stipendit Luokkaretkipäivä. Kaikki retket mieluiten samana päivänä.. Viestikarnevaalit Opettajat vastaan ysit pesäpallo-ottelu Stipendien jako - stipendiesitys tulee maanantain arviointikokoukseen (30.5.) 9.-luokan luokanvalvojilta ja abien ryhmänohjaajilta. Kokouksessa stipendit hyväksytään luokkien luokanvalvojat ja abien ryhmänohjaajat keräävät tiedot muilta opettajilta. Kevätjuhla klo klo Ehtojen suorituspäivä klo lukuvuositodistukseen merkityn hylätyn arvosanan (4) korotustyöt pitää olla tehtyinä. - hylätyn arvosanan korotustyöt ja niiden tekotapa sovitaan opettajan, oppilaan ja huoltajien kesken kirjallisesti hyvissä ajoin ennen koulun loppua: koe, kirjallisia töitä, suullisia esityksiä jne. - valvonta, palautukset ja korjaus.

6 Koulun ulkopuolella annettavan opetuksen opetussuunnitelmalliset ja sosiaaliset tavoitteet sekä perusteet Tavoitteet ja perusteet: Teorian ja käytännön elämän kohtaaminen. Oppiminen ja havainnointi tapahtuvat elävässä elämässä. Kansainvälisyys ja suvaitsevaisuuskasvatus. Sosiaalisten kontaktien merkitys ja erilaisten vuorovaikutustilanteiden opettelu. Eri oppiaineiden omat kriteerit ja tavoitteet Oppilaiden oma vastuullisuus ja suunnittelu Lukuvuosisuunnitelman liitteenä: Kts. Yläkoulun ja lukion retkiohje. Se määrittelee, mitkä retket katsotaan koulun retkiksi: koulun retkellä opettajalla on valvontavastuu, kuljetukset hoidetaan kunnan ohjeiden mukaan (alkolukko), retkillä on oltava oppilaiden ja huoltajien tiedossa oleva ohjelma, turvasuunnitelma ja rahoituksesta on sovittu rehtorin kanssa. Koulu voi tukea oppilaiden osallistumista erilaisiin tapahtumiin (oppilaiden osallistuminen liikuntatapahtumiin), mutta ne eivät ole koulun virallisia retkiä, jos siellä ei ole esim. valvontaa ja kyyditystä järjestetty asianmukaisella tavalla. Niiltä päiviltä pyydetään normaalilla tavalla joko luokanvalvojalta tai rehtorilta poissaololupa (riippuu päivien lukumäärästä). Tulevat ulkomaanmatkat sovitaan ensin rehtorin kanssa ja sitten niihin anotaan lupa hyvissä ajoin koulutusjohtaja Juha Leppialholta. - sovittavia periaatteita ovat esim. päivärahat, opettajan matka- ja majoituskustannukset sekä sijaisuusjärjestelyt. Työelämään tutustuminen (osallistujat, ajoitus ja järjestelyt) 8.-luokkien koulun sisäinen TET-jakso koko lukuvuoden aikana oman koulun keittiössä ja kyläkoulujen keittiöissä. (1-2 pv/oppilas). Opinto-ohjaaja Merja Karjalainen hoitaa käytännön järjestelyt ja tiedottamisen oppilaille, huoltajille ja muulle henkilökunnalle. 9.-luokkien TET-jakso. Opinto-ohjaaja Pirjo Ala-Hemmilä hoitaa käytännön järjestelyt ja tiedottamisen oppilaille, huoltajille ja muulle henkilökunnalle. TET-järjestelyissä pitää huomioida oppilaan turvallisuus työskentelyolosuhteissa. Opinto-ohjaaja ja työpaikan esimies sopivat turvajärjestelyistä (työpaikan turvallisuus ja oppilaiden perehdytys työhön) ja muista käytännön järjestelyistä TET-aikana.

7 Koulun toiminta-ajatus Vääksyn Yhteiskoulun tehtävä on tarjota kaikille oppilaille ja opettajille turvallinen ja viihtyisä oppimisympäristö, jotka tukevat niin oppimista kuin opettamista. 1. Vuonna 2014 päivitettiin järjestyssäännöt ja mallit oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Näiden mallien toimintaohjeita jalkautetaan edelleen. Uusi perusopetuslaki antaa paremmat mahdollisuudet puuttua mm. seuraaviin asioihin: häiritsevän esineen luovuttaminen, oppilaan velvollisuus siistiä ja järjestää paikka kuntoon, kasvatuskeskustelut, tavaroiden tarkistaminen jne Järjestyssäännöt ja mallit ovat osa oppilaiden turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Näiden lisäksi tärkeintä on ennalta ehkäisevä toiminta. Kokonaisvastuu viihtyvyydestä ja turvallisuudesta on koko koulun henkilökunnalla. 2. Uusi opiskelijahuoltolaki painottaa yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja osallistamista. Myös tämän lain kautta painottuu koko henkilökunnan merkitys työyhteisön viihtyvyyden ja turvallisuuden takeena. Koulu tekee vuosittain koulukohtaisen opiskelijahuoltosuunnitelman, jossa kerrotaan, miten ja milloin esimerkiksi yhteisölliset opiskelijahuoltoryhmät (KOR), laaja-alaiset asiantuntijaryhmät (MAR) kokoontuvat ja mitkä ovat ryhmän tehtäviä. Iso muutos on, että ns. KOR ryhmä ei enää käsittele luokkien oppilasasioita perinteisessä mielessä. Ryhmän tehtävänä on puuttua laajempiin kokonaisuuksiin, kuten esimerkiksi kiusaamiseen yhdessä luokassa, jonkun luokan ryhmädynamiikkaan, työhyvinvointiin, oppilaiden osallistamiseen ja turvallisuuteen. Tämä laki ei sisällä oppimisen tuen kolme porrasta, eikä kurinpitoasioita, vaan ne tulevat perusopetuslain kautta. 3. Kunnan laaturyhmän esityksestä Asikkalan koulutuslautakunnan kautta tulee yksi laatutavoite, johon opettajakunta on sitoutunut (vanhat tavoitteet pidetään mielessä ja niitä viedään eteenpäin jokapäiväisessä työskentelyssä). Sitä tullaan arvioimaan lukuvuoden aikana CAF:n avulla. - ei ole vielä selvinnyt. Asia siirtyi seuraavaan rehtorikokoukseen, joka on joskus syyskuussa? Koko koulun arviointipalaveri tavoitteiden osalta pidetään keväällä 2016 CAF-menetelmän avulla. 4. Ulkovälitunti ja ns. toiminnallinen välitunti Liikkuvan ja toiminnallisen välitunnin kautta aktivoidaan oppilaiden liikkumista ja korostetaan raikkaan ulkoilman merkitystä jaksamisele. Ulkovälitunti on ma, ke, pe klo ja edeltävä oppitunti on alueena välituntialue + urheilukenttä + liikuntahalli (MIH ja PHE). - liikkuminen alueille urheilukentän tien kautta (ei yläparkkialueen kautta). 5. Oppilaiden ja huoltajien osallistaminen ja mukaanotto koulun toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen - pidetään mielessä kaikessa toiminnassa, miten tätä voisi parantaa ja kehittää. 6. Tänä vuonna on tavoitteen saada yläkoulun opetussuunnitelma valmiiksi: yleinen osa, oppiaineet, valinnaisaineiden määrittely ja valinta sekä oppituntien pituudet. 7. Toimintakulttuurin kehittäminen hanke: lukuvuoden aikana pidetään 4 erilaista oppimispäivää, jotka pääasiallisesti rahoitetaan hankkeen rahoilla. Edellä mainitun lisäksi vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Apuna Johanna Muuraiskangas.

8 Koulun toiminta-ajatus jatkuu 8. Yhtenäiskoulu - tutustutaan toisiimme ja tehdään yhteistyötä 9. Päättötodistus luokat ovat perusopetuksen päättövaiheen viimeisimmät luokat, joiden tehtävä on ohjata oppilasta jatkoopintoihin ja kehittää valmiuksia toimimaan yhteiskunnassa ja yhteistyössä muiden kanssa esimerkiksi työelämässä. Tavoitteena on, että kaikille peruskoulun päättäville annetaan päättötodistus. 10. Oppimisen tuki Oppilaiden koulunkäyntiä pyritään tukeman monenlaisin keinoin mm. antamalla samanaikaisopetusta ja säännöllistä tukiopetusta. Tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä: - yleinen tuki - tehostettu tuki - erityinen tuki Koulun opetussuunnitelmalliset tavoitteet Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua tasapainoisiksi, terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi ja kriittisesti ympäristöään arvioiviksi yhteiskunnan jäseniksi. Lähtökohtina ovat elämän, luonnon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä oman ja toisten oppimisen ja työn arvostaminen. Tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin vaaliminen sekä oppilaiden kasvu hyviin tapoihin. Koululla ja kodilla on vastuu oppilaiden kasvattamisessa vastuullisuuteen ja yhteistyöhön sekä toimintaan, joka pyrkii eri ihmisryhmien väliseen suvaitsevaisuuteen. Opetuksella tuetaan oppilaiden kasvattamista aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi ja valmiuksia toimia demokraattisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa sekä edistää kestävää kehitystä. Kasvatus- ja opetustyön lähtökohtana on elämän, luonnon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, tasa-arvo, demokratia ja toisten oppimisen ja työn arvostaminen. Kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat elämän kaikinpuoliseen kunnioittamiseen ja luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttämiseen Perusopetuksen oppilaita kasvatetaan vastuullisuuteen, suvaitsevaisuuteen ja yhteistyöhön. Oppilaan tulee tehdä työnsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti sekä noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja hyviä käytöstapoja. Osallistaminen koulun toiminnassa: - kuuleminen erilaisen oppimispäivän järjestelyissä ja toteutuksessa - yhteisöllinen ilta ja niiden järjestelyissä osallistaminen - OH-ryhmien kuulumiset - luottamusoppilaiden ja muiden oppilaiden osallistaminen luokan asioissa - lv-varteissa keskusteleva ilmapiiri (ei vain tiedotamista) - luokan yhteiset tapahtumat ja juhlat. Niiden ideointi, suunnittelu ja järjestely. - teemapäivistä ja retkistä tms. juttuja kotisivuille - tsemppi-iltojen ja osittain myös vanhempainiltojen suunnittelu Yhteisöllisyys: - kasvattaminen ja tukeminen vastuullisuuteen - puuttuminen epäkohtiin osana luonnollista toimintaa Vääksyn Yhteiskoulussa kokoontuu viikoittain yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä n. 1 1/2 tuntia kerrallaan. Siihen kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, yläkoulun ja lukion opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja, kuraattori, koulupsykologi, laaja-alainen erityisopettaja ja erityisen tuen koordinaattori. Arviointi ja seuranta Lukuvuoden lopulla tehdään itsearviointi yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintasuunnitelman toteutumisesta. Keskustelussa esiin tulleet asiat kirjataan (hyvää ja huonoa). Yhteenveto lähetetään ohjausryhmälle tiedoksi. Yhteenvetoa käytetään tarpeen mukaan seuraavan lukuvuoden suunnittelussa.

9 Opiskeluhuollon koulukohtainen suunnitelma Vääksyn Yhteiskoulun yläkoulun opiskeluhuolto I) Yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti (kerran viikossa) koko lukuvuoden ajan. Kerran syksyllä ja kerran keväällä pyritään pitämään avoimet opiskelijahuoltoryhmän kokoukset, joihin kutsutaan oppilaat (esim. oppilaskunnan edustus), huoltajat (yhdysvanhemmat), nuorisotoimi, sivistyslautakunnan jäsenet ja opettajat keskustelemaan koulua koskevista asioista (mm. osallistaminen, yhteisöllisyys, turvallisuus, kodin ja koulun välinen yhteistyö, hyvinvointi, terveys). Yhteisölliseen opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, 7. ja 8. luokkien opinto-ohjaaja, 9. luokkien opinto-ohjaaja, koulukuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja, laaja-alainen erityisopettaja, erityisen tuen koordinaattori. - puheenjohtajana toimii rehtori - pöytäkirjanpitäjänä toimii apulaisrehtori. Kokouksesta tehdään muistio. Yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä tekee itselleen lukuvuoden ensimmäisessä kokouksessa alustavan toimintakalenterin (osa koulukohtaista opiskelijahuoltosuunnitelmaa) koko lukuvuoden ajaksi. Ohjelmaa päivitetään sen mukaan, mitä palautetta on tullut avoimen KOR kokouksen jälkeen. Uusi opiskelijahuoltolaki korostaa osallisuutta, turvallisuutta, kodin ja koulun välistä yhteistyötä, yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja varhaista tukea sitä tarvitseville. Arviointi ja seuranta Lukuvuoden lopulla tehdään itsearviointi yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintasuunnitelman toteutumisesta. Keskustelussa esiin tulleet asiat kirjataan (hyvää ja huonoa). Yhteenveto lähetetään kunnan ohjausryhmälle tiedoksi. Yhteenvetoa käytetään tarpeen mukaan seuraavan lukuvuoden suunnittelussa. Tulevan lukuvuoden painopistealueet: a) kiusaamisen ennaltaehkäisy eri luokissa. Miten järjestetään? - kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja - terveystiedon tunnit ja opinto-ohjaus b) epämääräiset ja säännölliset poissaolot - 30 tuntia poissaoloja, luokanvalvoja ilmoittaa opinto-ohjaajalle - epämääräiset poissaolot, luokanvalvoja ilmoittaa opolle (opintoasiat) ja jollekin seuraavista kuraattorille/psykologille/terveydenhoitaja tuntia poissaoloja, luokanvalvoja ilmoittaa opolle (opintoasiat) ja jollekin seuraavista kuraattorille/psykologille/terveydenhoitaja ja sitä kautta tieto koululääkärille. c) oppilaan pedagogisten asioiden tiedonsiirto - avustajien käyttö: apulaisrehtori, opot ja laaja-alainen erityisopettaja - huoli oppimisesta - pedagoginen arvio ja tehostettu tuki - tieto erityisen tuen koordinaattorille, kun lähestytään erityistä tukea.. - erityisen tuen tiimi perustettu: Olli, Eija, Leena, Pirkko Leskelä ja laaja-alaisten edustus tarpeen

10 mukaan. d) pedagogiset kahvilat ja vuorovaikutustaitoihin liittyvät koulutukset - ajankohtaiset aiheet ja koulun käytänteet e) 8. ja 9. luokkien tsemppi-illat f) yhteisöllinen ilta g) OH ops:n tarkistus II) MAR ryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan (lainsäädäntö) Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista opiskeluhuoltoa. Monialainen asiantuntijaryhmä/t kokoontuu tarpeen mukaan. Ryhmä ei muodostu vakituisista jäsenistä, vaan ryhmä koostumus määräytyy tapauksen mukaan. - yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. III) Pedagoginen tuki Oppilaan kolmiportaiseen tukeen liittyviä asioita ei enää käsitellä oppilashuoltoryhmissä, vaan tapauskohtaisesti kokoontuvissa työryhmissä. Avainasemassa ovat aineenopettaja, opot, laaja-alainen erityisopettaja, oppilas ja huoltajat. Tarpeen mukaan muut asiantuntijat. Huoli oppimisesta: - huoli oppimisesta opojen tietoon (ennen tätä on jo keskusteltu oppilaan kanssa ja pyritty sitä kautta selvittämään tilannetta ja tukemaan oppilasta). - pohdinta yleisen ja tehostetun tuen välillä - pedagogisen arvion tekeminen (lv, aineenopettaja, opo) ja mahdollisen tehostetun tuen päätöksen. Opintoohjaaja huolehtii, että pedagoginen arvio täytetään tarpeen mukaan ja tehdään oppimissuunnitelma. Tehostetun tuen päätökseksi riittää opo, lv, oppilas ja huoltaja kokoontuminen ja hyväksyntä tehostetulle tuelle (pedagoginen arvio + oppimissuunnitelma). - näistä tieto rehtorille, jotta ne saadaan Primukseen tilastointeja varten. - tieto erityisen tuen koordinaattorille ja rehtorille, jos lähestytään erityistä tukea. Resurssit. IV) Opiskeluhuolto (koulukuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhoitaja) Koulukuraattori Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä ja edustaa sosiaalityön asiantuntemusta kouluyhteisössä. Koulukuraattoripalvelulla tuetaan oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Lisäksi työllä edistetään koko kouluyhteisön hyvinvointia ja yhteistyötä oppilaiden/opiskelijoiden perheiden ja läheisten kanssa. Koulukuraattorin työhön kuuluu: - lapsen/nuoren tuen, hoidon ja tutkimuksen tarpeen arviointi ja suunnittelu - lapsen/nuoren kokonaisvaltainen toimintakyvyn, kasvun ja kehityksen tukeminen - perhekohtainen työ ja vanhemmuuden tukeminen - moniammatillinen yhteistyö lapsen/nuoren asioissa - yhteisötason työ (ryhmä-, luokka- ja koulukohtainen hyvinvointityö) - opetus- ja opiskeluhuollon henkilöstön konsultointi - koulun opiskeluhuollolliseen suunnittelu- ja kehittämistyöhön osallistuminen

11 - seudulliset ohjausryhmät koskien pääasiassa erityisen tuen oppilaille tarkoitettuja - opiskeluhuoltopalveluja mm. Etappi-luokat ja Oivan nuorten mielenterveystiimi Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa, kotiasioissa tai hänen elämässään on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Nuori voi saada koulukuraattorilta apua ja tukea myös omaan elämäänsä ja kehitykseensä liittyvissä asioissa. Kuraattori auttaa perheitä tekemään heille sopivia ratkaisuja lapsensa tukemiseksi. Vanhemmat voivat keskustella kuraattorin kanssa esimerkiksi kotitilanteesta tai kasvatusasioista myös kahden kesken. Koulukuraattori toimii osana koulun opiskeluhuoltoa. Koulukuraattorin tehtävänä on auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä tai kasvuun ja kehitykseen liittyviä ongelmia. Työtä tehdään yhdessä koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. Kuraattorin työhön kuuluu myös yhteistyö koulun ulkopuolisten viranomaisten kanssa. Koulukuraattorin työmuotoja ovat mm. neuvottelut, keskustelu- ja tukikäynnit, työskentely ryhmien kanssa (IE-ryhmät Instrumental Enrichment eli oppimisvalmiuksien rikastuttaminen), sekä luokkahavainnot ja kriisityö kouluilla. Tarvittaessa kuraattori ohjaa oppilasta ja perhettä eteenpäin esim. kouluterveydenhuoltoon, koulupsykologille, perheneuvolaan, lastensuojeluun yhteisyössä huoltajien kanssa. Yhteyttä voi ottaa kuka tahansa, jolla herää huoli oppilaasta. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä oppilas itse, perheenjäsen tai muu läheinen, terveydenhoitaja, psykologi, koulun henkilökunnan jäsen tai kuka muu tahansa yhteistyökumppani. Koulun aikuiset voivat nostaa oppilasta koskevan huolen esiin esimerkiksi konsultaatiokeskusteluissa tai pyytämällä kuraattorin mukaan oppilaan koulupalaveriin. Koulukuraattori on jäsenenä seudullisissa opiskeluhuollon ohjausryhmissä. Hollolassa Etappi-luokkien ohjausryhmä, jonka palvelut kuuluvat erityisen tuen oppilaille seudullisesti sekä nuorten mielenterveystiimin ohjausryhmä, jonka toiminta käynnistyy elokuussa Palvelu on Peruspalvelukeskus Oivan tuottamaa seudullista nuorten mielenterveyden hoidon palvelua. Koulupsykologi on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Koulupsykologin työn tavoitteena on oppilaan oppimisen ja terveen psyykkisen kehityksen tukeminen sekä koulunkäyntiin liittyvien psykososiaalisten toimintaedellytysten turvaaminen. Koulupsykologi työskentelee yhteistyössä oppilaan sekä hänen vanhempien ja opettajien kanssa. Koulupsykologi toimii yhteistyössä myös muiden oppilasta kasvattavien ja hoitavien henkilöiden, kouluyhteisön sekä koulutoimen, sosiaali- ja terveysviranomaisten ja tarvittaessa muiden viranomaisten kanssa. Psykologi tekee luokkahavaintoja ja hän voi suunnitella tukitoimia koko luokalle yhteistyössä opettajan kanssa. Yksittäisen oppilaan havainnointiin tarvitaan huoltajan lupa. Tarvittaessa koulupsykologi voi tehdä myös ohjausta eteenpäin yhteistyössä huoltajien kanssa. Koulupsykologin tutkimuksiin hakeudutaan, jos oppilaalla on huomattavia oppimiseen liittyviä haasteita ja koulun muut tukitoimet on jo kokeiltu. Koulupsykologin tutkimuksissa arvioidaan lapsen/nuoren kognitiiivista kehitystä, kuten päättely- ja ongelmanratkaisukykyä, ajattelu- ja muistitoimintoja, kielellistä kehitystä, havaintotoimintoja, sensomotorisia taitoja, tarkkaavuutta ja toiminnanohjausta. Koulupsykologi voi osallistua myös oppilaan tunne-elämään ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvien pulmien selvittämiseen. Kun tutkimusten aloittamisesta on sovittu, pidetään aloituspalaveri, jossa ovat läsnä huoltajat, oppilas ja oppilashuollon monialainen työryhmä. Tällöin tehdään kirjallinen suunnitelma, jossa kuvataan tutkimuksen tavoitteet ja aikataulu. Lisäksi kerätään läsnäolijoilta tutkimuksen kannalta tärkeitä esitietoja, huoltajilta lupa asiakirjojen tilaamiseen ja sovitaan, täytetäänkö ennen varsinaista tutkimusta esimerkiksi kyselylomakkeita lapsen/nuoren kehitykseen liittyen. Tällöin sovitaan myös keille/mille tahoille tutkimusyhteenveto (psykologin lausunto) toimitetaan.

12 Varsinaisiin tutkimuksiin voi kuulua havainnointia eri tilanteissa, haastatteluja, testejä jne. Tutkimusten jälkeen annetaan palaute tutkimustuloksista ensin huoltajille ja oppilaalle ja sitten pidetään palautekeskustelu huoltajien, oppilaan ja opiskeluhuollon monialaisen työryhmän kanssa, jolloin suunnitellaan tarvittavat jatkotoimet. Tutkimusten perusteella psykologi voi suositella kontaktia perheneuvolaan, puhe/toimintaterapeutin arvioon tai ohjata lääkärin vastaanotolle. Lääkäri tekee tarvittaessa lähetteen erikoissairaanhoitoon. Kouluterveydenhoitaja Kouluterveydenhoitaja on kouluyhteisön terveyden edistämisen asiantuntija. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijana kouluterveydenhuollosta ja toimii lääkärin työparina. Yhteisöön kohdistuva työ sisältää mm. kouluyhteisön hyvinvointityöhön osallistumista, oppilaiden ja kouluyhteisön turvallisuuden edistämistä, koulun kriisityöhön osallistumista sekä kouluympäristön ja opiskeluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksiin osallistumista. Yhteisöön kohdistuvaa työtä on myös kouluterveydenhuollon palveluista ja käytännöistä tiedottaminen oppilaille, vanhemmille, opettajille ja muille yhteistyötahoille. Terveystiedon opetuksen suunnitteluun osallistutaan opetushenkilöstön kanssa. Terveydenhoitajan yksilöön kohdistuvaa työtä on oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden sekä oppimisen edistäminen, tukeminen, kasvun ja kehityksen seuraaminen, määräaikaisten terveystarkastusten järjestäminen ja tekeminen sekä tarvittaessa tarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittäminen. Terveydenhoitaja huolehtii seulontatutkimuksista sekä vastaa rokotustoiminnasta ja terveysneuvonnasta. Oppilaskohtainen työ tapahtuu yhteistyössä vanhempien ja opettajien kanssa. Työn keskeistä sisältöä on sairauksien ennaltaehkäisy ja omahoitoon opastaminen, mutta myös oppilaan sairauden hoidon tukeminen sekä osallistuminen koulupäiväinaikaisen hoidon ja tuen järjestämisen suunnitelman laatimiseen koulussa mm. verkosto-, kuntoutus-, hoito- ym. kokouksiin osallistuminen yksittäisen oppilaan asioissa. Terveydenhoitaja osallistuu ongelmien selvittelyyn yhdessä oppilaiden kanssa ja tekee oppilaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti yhteistyötä muiden opiskeluhuoltotoimijoiden kanssa. Terveydenhoitaja on osaltaan vastuussa ensiavusta ja siihen liittyvästä hoitotyöstä koulussa. Terveydenhoitajan yhteistyöhön ja kehittämiseen liittyvä työ on opiskeluhuoltotyötä sekä konsultaation tarjoaminen opettajille ja muulle opiskeluhuoltohenkilöstölle lapsen ja nuoren terveydentilan ja kehitysvaiheen merkityksestä koulussa suoriutumiseen. Lisäksi terveydenhoitaja osallistuu kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämiseen ja edistämiseen. Oppilaskuntatoiminta (ohjaaja Pirjo Henttonen) Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki yläkoulun oppilaat ja heitä edustaa eri luokkien luottamusoppilaista koottu oppilaskunnan hallitus. Oppilaskunta järjestää ja avustaa mm. valokuvauksen ja oppilaiden hyvinvointiin ja viihtymiseen liittyviä tapahtumia. Oppilaskunta on ottanut vastuulleen koulun lähiympäristön siivoamisen kevään siivouspäivänä.

13 Kodin ja koulun yhteistyö Lukuvuoden aikana kodin ja koulun välistä yhteistyötä pyritään kehittämään... - aktivoimalla huoltajia ottamalla yhteyttä kouluun entistä helpommin - vanhempainiltoja järjestetään niin syksyllä kuin keväällä - Wilman monipuolisuutta yhteisyövälineenä pyritään edelleen parantamaan. - Tiina Haapanen valittiin lv yhdyslenkiksi koulun ja yhdysvanhempien välille. Yhdysvanhemmat ovat toimineet vuodesta 2009 lähtien. - Opettajilla on nyt käytössä luokan turvapuhelin, jolla voi hoitaa myös kodin ja koulun välisiä asioita. Ensisijainen vastuu lapsesta on huoltajilla. Kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä tuetaan huoltajien vastuuta oppilaan koulunkäynnistä ja kasvatuksesta. Luokanvalvojien lisäksi apuna ovat tarvittaessa oppilashuoltoryhmän edustajat. Vuorovaikutus kodin kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa häntä opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Yhteistyön keinoja on monia: vanhempainillat, Wilman avulla käytävä yhteistyö, sähköposti ja puhelinsoitot, opettajan omat vanhempainvartit. Opettajiin voi ottaa yhteyden Wilman avulla, sähköpostilla tai puhelimitse. Opettajat ovat pääsääntöisesti tavoitettavissa virka-aikana työpäivinä klo välillä. Itsearvioinnin periaatteet Lukuvuoden laadullinen tavoite ja arviointikohde on: 1. xxxxxx? Koulutuksen järjestäjänä Asikkalan kunta arvioi jatkuvasti yläkoulun toimintaa ja ohjaa koulun itsearviointia vuosittain. Tästä eteenpäin pyritään sellaisten tavoitteiden asettamiseen, jotka ovat mitattavissa ja keväällä lukuvuoden lopulla myös arvioitavissa (mittaustulokset ja keskustelu).

14 Yhteissuunnittelutyöaika lv Yläkoulun yt-tuntien käyttö Syksy h (18 vko x 3h) a) Opettajainkokoukset, 5 kpl (sisältävät myös OPS asiaa) 12 h b) Vanhempainillat, 2 kpl per aineenopettaja 5 h c) Kodin ja koulun välinen yhteistyö 3 h - huoltajatapaamiset, hojks neuvottelut, muu selvittely, jne d) Oppilaskeskustelut (lv työn lisäksi) 4 h - kiusaamisasiat, kasvatuskeskustelut jne e) Erilaisten oppimispäivien valmistelu (2 kpl per opettaja/syksy) 6 h f) Opetussuunnitelmatyö: Huom. erikseen VESO päivä, aikaisemmin loppuvat koulupäivät ja sijaiskorvaus seudullisessa työssä. - oppiaineryhmät (OPS:n valmisteleva työ ja keskustelut) 6 h -- seudullinen työ loppuun, arviointi, valinnaisainepaketti - oman oppiaineen itsenäinen työstäminen eperusteisiin 8 h - eperusteiden opettelu (pyritään tekemään TET viikolla) 2 h Kollegapalaverit (muut asiat) Juhlien valmistelut ja muu kehittäminen Kyselyihin vastaaminen 2 h 4 h 2 h Kevät h (21 vko x 3h) a) Opettajainkokoukset, 6 kpl (sisältävät myös OPS asiaa) 15 h b) Vanhempainillat, 1 kpl per aineenopettaja 3 h c) Kodin ja koulun välinen yhteistyö 4 h - huoltajatapaamiset, hojks neuvottelut, muu selvittely, jne d) Oppilaskeskustelut (lv työn lisäksi) 8 h - kiusaamisasiat, kasvatuskeskustelut jne e) Erilaisten oppimispäivien valmistelu (2 kpl per opettaja/syksy) 6 h f) Opetussuunnitelmatyö: Huom. erikseen VESO päivä, aikaisemmin loppuvat koulupäivät - oppiaineryhmät (OPS:n valmisteleva työ ja keskustelut) 6 h -- arviointi, valinnaisainepaketti - oman oppiaineen viimeistely eperusteisiin 11 h Kollegapalaverit (muut asiat) Juhlien valmistelut ja muu kehittäminen Kyselyihin vastaaminen 2 h 6 h 2 h

15 2. Yläkoulun erityisopetuksen YT ajan käytöstä Edellä mainittu laskelma on ohjeellinen, mutta siinä on pyritty huomioimaan kaikkia niitä asioita, joita lukuvuoden aikana tehdään yhteissuunnittelutyöajan nimissä. Joihinkin asioihin kuluu hieman enemmän aikaa ja toisiin asioihin hieman vähemmän. Yläkoulussa 3 tuntia viikossa Yhteissuunnittelutyöajan käytöstä ei pidetä kirjaa Keskimääräinen arvio yt-tuntien käytöstä (114 h, yläkoulun malli). Syksy h (18 vko x 3h) a) Opettajainkokoukset, 5 kpl (sisältävät myös OPS asiaa) 12 h b) Vanhempainillat, 2 kpl per aineenopettaja 5 h c) Kodin ja koulun välinen yhteistyö 15 h - huoltajatapaamiset, hojks neuvottelut, muu selvittely, jne d) Oppilaskeskustelut (lv työn lisäksi) 6 h - kiusaamisasiat, kasvatuskeskustelut jne e) Erilaisten oppimispäivien valmistelu (2 kpl per opettaja/syksy) 6 h f) Opetussuunnitelmatyö: Huom. erikseen VESO päivä, aikaisemmin loppuvat koulupäivät ja sijaiskorvaus seudullisessa työssä. - oppiaineryhmät (OPS:n valmisteleva työ ja keskustelut) 6 h -- arviointi ja muut valmistelevat työt Kollegapalaverit (muut asiat) Kyselyihin vastaaminen 2 h 2 h Kevät h (21 vko x 3h) a) Opettajainkokoukset, 6 kpl (sisältävät myös OPS asiaa) 15 h b) Vanhempainillat, 1 kpl per aineenopettaja 3 h c) Kodin ja koulun välinen yhteistyö 13 h - huoltajatapaamiset, hojks neuvottelut, muu selvittely, jne d) Oppilaskeskustelut (lv työn lisäksi) 10 h - kiusaamisasiat, kasvatuskeskustelut jne e) Erilaisten oppimispäivien valmistelu (2 kpl per opettaja/syksy) 6 h f) Opetussuunnitelmatyö: Huom. erikseen VESO päivä, aikaisemmin loppuvat koulupäivät - oppiaineryhmät (OPS:n valmisteleva työ ja keskustelut) 6 h -- arviointi, valinnaisainepaketti Kollegapalaverit (muut asiat) Juhlien valmistelut ja muu kehittäminen Kyselyihin vastaaminen 2 h 6 h 2 h

16 ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA TYÖMÄÄRÄ/OPETUSTUNNIT Rehtori, opettajat Erillisinä liitteinä sivistyslautakunnalle 1. Yläkoulun ja lukion tuntikehyslaskelmat 2. Lukujärjestykset 3. Kalenteri (työ- ja lomapäivät). 4. Retkilaput YLÄKOULUN YLEISOPETUKSEN TUNTIKEHYS Tuntikehyksen käyttö. Yläkoulun yleisopetus. 1. luokka-opetus luokat 506 vtt a) kieliohjelma (en, ru) 70 vvt b) matemaattiset aineet (ma,fy,ke) 85 vvt c) valinnaisaineet 90 vvt 2. erityistehtävät - opo-korvaus (7-8 luokkien, mka). 8 vvt - oppilaskunta, tukioppilaat, kotisivut jne - kokoelmat, av-vastaava, kielistudio 22 vvt 3. tukiopetus + kerhot. 5+0,5 = 5,5 vvt Koulun tuntikehys yhteensä 559 vvt Erityisopetuksen kehys lv Laaja-alainen erityisopettaja (MIH) 26 vvt yläkoulu, lukio + (3 vvt Kalkkinen) - lukio-opiskelijoiden tarpeisiin varataan 1 vvt 2. TUPA1 (TIH) 30vvt + 1vvt opo = 31vvt 3. TUPA3 (OMU) 26vvt (luokkaopetusta) + 2vvt (7-9 lk opo, erityistehtävä) = 28vvt 4. TUPA2 (HAT) 30vvt - yksityisopetuksen järjestäminen Katso kohta tukiopetustunnit!!! 5. Valinnaisainepaletti 3 vvt käytetty 7 vvt:sta. KO1 2vvt (JUU, Johannalle kyseiset 2 vvt) KO2 2vvt (varapotti) TN 3 vvt, joista 1 vvt käytetään TUPA3 luokan mopokurssiin. KOM. -- kotitalous ja tekninen työ ovat perusteltuja, jos erityisopetuksen integroinnit eivät onnistu valinnaisaineiden mukaan! 6. Tukiopetus 6vvt (varataan yksityisopetuksen käyttöön. Tunneista pidetään kirjaa ja jos jää jotakin yli, niin ne ovat tukiopetusresurssia). VYK / Yhteensä: = vvt (yksityisopetus- ja tukiopetus) + (Kalkkinen 3 vvt).

17 Koulun oppituntien alkamis- ja päättymisajat - n työ aloitetaan lyhyellä päivänavauksella (PA 6 ), klo alkaa päättyy 1. tunti tunti (huomioi ns. pitkä välkkä). 3. tunti tunti tunti tunti tunti Tiistaisin on opettajien aamupalaveri klo , ja oppitunnit alkavat klo Aamupalaverin jälkeen on normaalioppitunti, mutta välitunti on lyhyt siirtymävälitunti. Toiminnallinen, liikkuva välkkä - ma, ke, pe klo ja edeltävä oppitunti on Kuljetusluokkien opetustunnit pyritään järjestämään ajalle klo

ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (LA 3 )

ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (LA 3 ) ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (LA 3 ) Vääksyn Yhteiskoulu 2015 16 Yhteystiedot Koulu Lähiosoite: Koulukuja 2 Postinumero ja postitoimipaikka 17200 Vääksy Faxinumero : vaaksyn.yhteiskoulu@asikkala.fi

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

VYK ANIANPELLON KOULU 2015-2016 koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200 VÄÄKSY

VYK ANIANPELLON KOULU 2015-2016 koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200 VÄÄKSY ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) VYK ANIANPELLON KOULU 2015-2016 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200 VÄÄKSY Faxinumero Kanslia

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki yhden lainsäädännön piirissä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa, henkilötietojen käsittelyä, kirjaamista, rekisteröimistä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa 17.9.2014 Opetushallitus KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Oppilashuollon vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA LASTEN

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 1 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

(PA9 ) VYK AURINKOVUOREN KOULU 2015-2016 YHTEYSTIEDOT. Koulu

(PA9 ) VYK AURINKOVUOREN KOULU 2015-2016 YHTEYSTIEDOT. Koulu ASIKKALAN KUNTA (PA9 ) LUKUVUOSISUUNNITELMA VYK AURINKOVUOREN KOULU 2015-2016 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Asikkalantie 12 Postinumero ja postitoimipaikka 17200 VÄÄKSY Faxinumero 03 8886 431 Kanslia

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015. Anne Rossi (Aulikki Nevanpää 1.8.2014-31.10.2014) 044-7501 300

LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015. Anne Rossi (Aulikki Nevanpää 1.8.2014-31.10.2014) 044-7501 300 Kunta Pomarkku LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite Lukiontie 5 Kanslia Postinumero 29630 Telekopionumero - Rehtori Jussi Heervä Vara-/apulaisrehtori Tarja

Lisätiedot

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies, STM Sisällys Uuden lain tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma 2014

Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma 2014 Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma 2014 YLEISTÄ Koulujen oppilashuoltotyö koostuu yhteisöllisestä oppilashuollosta ja yksilökohtaisesta oppilashuollosta. Oppilashuoltotyö järjestetään Iitissä yhteistyössä

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 Tämä opetussuunnitelman päivitys sisältää Opetushallituksen tekemän perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksen

Lisätiedot

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11.

Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11. Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11.2014 Pori Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 Edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto 5.4 Oppilashuolto Oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Se liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Esityksen termit Opiskelija = esikoululainen, peruskoululainen ja lukion tai

Lisätiedot

11.8.2014 23.12.2014 Kevätlukukausi

11.8.2014 23.12.2014 Kevätlukukausi Kunta Pomarkku LUKUVUOSISUUNNITELMA*) Lukio Lukuvuosi 2014-2015 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite Lukiontie 5 Postinumero 29630 Telekopionumero 5505 674 Postitoimipaikka Pomarkku Sähköposti lukio@edu.pomarkku.fi

Lisätiedot

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Luku 4.3. Opiskeluhuolto Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen opiskeluhuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen opiskeluhuolto.

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 1 Yksilökohtainen opiskeluhuolto (HE 113/2013) Yksilökohtainen opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisössä työskenteleville sekä opiskeluhuoltopalveluista

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Ressun lukiossa koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa luku 5.3 5.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen sekä nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014

Esi- ja perusopetuksen sekä nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 Uudistunut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) sekä Opetushallituksen antamien esi- ja perusopetuksen sekä nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos (4/011/2014 ja 5/011/2014)

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT OPPILASHUOLTOPALVELUT

OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT OPPILASHUOLTOPALVELUT OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014-2015 Riihikallion koulussa Tuusulan kunnan perusopetukseen on laadittu koko kuntaa koskeva perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014-2016. Kuntakohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan

Lisätiedot

Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015

Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Koulun perustiedot Yhteystiedot Oppilasmäärä 0.lk 1lk 2lk 3lk 5.lk 6.lk yht. oppilasmäärä 1 1 1 4 1 1 9 tytöt 1 1 3 1 6 Perusopetusryhmien määrä Luokat

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

KOULUN OPETTAJAT JA HENKILÖKUNTA LUKUVUONNA 2014-2015

KOULUN OPETTAJAT JA HENKILÖKUNTA LUKUVUONNA 2014-2015 VYK-ANIANPELLON KOULU KOULUTIEDOTE 1/2014-2015 Koulumestarintie 1 17200 VÄÄKSY P. 044 7780 430 rehtori 044 7780 056 apulaisrehtori 8886 442 opettajainhuone s.posti etunimi.sukunimi@asikkala.fi kotisivu:

Lisätiedot

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Valtakunnalliset neuvolapäivät 21. - 22.10.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opetussuunnitelmien perusteet Oppilas-

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ LUKU X.X OPISKELUHUOLTO OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden ja monialaisen yhteistyön keinoin hyvinvoivan ja turvallisen

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Korkeakosken koulun opetussuunnitelman täydennysosa (2010 perusteiden mukaan) Muilta osin opetussuunnitelma on hyväksytty 30.11.2010 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Oppilas elää samanaikaisesti

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä Ohjaus esiopetuksessa Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Koulumaiseen toimintaan perehtyminen Erityisen tuen tarpeiden kartoitus Yhteistyö

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 SISÄLLYS 1. OHJAUSTYÖN TAVOITTEET 1.1. Mitä ohjaus on? 1.2. Hyvän ohjauksen kriteerit 1.3. Ohjaustyön tavoitteet vuosiluokilla 1-2: Koululaiseksi kasvaminen

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Alueellisen yhteistyön malli

Alueellisen yhteistyön malli Alueellisen yhteistyön malli Savonlinnan seutu OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN TUKI (Kelpo + oppilaanohjaus + oppilashuolto) KORJAAVASTA KOHTI ENNALTAEHKÄISEVÄÄ TOIMINTAA Savonlinnan seudun hankkeet (lisäksi

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 1 Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Nastolassa esiopetuksen oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä sivistystoimen ja sosiaali

Lisätiedot

Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien

Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien LIITE 1 (7) 4/011/2014 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta perusopetuksen

Lisätiedot

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen oppilashuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

Opinto-ohjaajat ja erityisopettaja ovat opettajien joukossa opiskeluhuollon erityisiä asiantuntijoita. Myös ryhmänohjaajat ovat avainasemassa.

Opinto-ohjaajat ja erityisopettaja ovat opettajien joukossa opiskeluhuollon erityisiä asiantuntijoita. Myös ryhmänohjaajat ovat avainasemassa. Kallion lukio 2014-2015 Opiskeluhuollon suunnitelma Opiskeluhuollon tarkoituksena on edistää oppimista. Opiskeluhuoltoon osallistuvat opettajat sekä opiskeluhuollon ammattilaiset. Jokainen (niin opettaja

Lisätiedot

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu?

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XIII 27.-28.11.2013 Vastaava koulukuraattori Hanna Gråsten-Salonen, Tampere

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO Lempäälän kunta / lukio Kuntakohtaiset osuudet sinisellä. 4.3 Opiskeluhuolto Lukion

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ 13.4. Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 0 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

JOUSTAVA PERUSOPETUS

JOUSTAVA PERUSOPETUS JOUSTAVA PERUSOPETUS Sisältö 1 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN... 2 1.1 Muu opetus ja toiminta... 2 1.2 Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteet ja sisältö... 2 1.3 Oppilaan ottaminen joustavan

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA

LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista

Lisätiedot