KOULUN OPETTAJAT JA HENKILÖKUNTA LUKUVUONNA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUN OPETTAJAT JA HENKILÖKUNTA LUKUVUONNA 2014-2015"

Transkriptio

1 VYK-ANIANPELLON KOULU KOULUTIEDOTE 1/ Koulumestarintie VÄÄKSY P rehtori apulaisrehtori opettajainhuone s.posti kotisivu: KOULUN OPETTAJAT JA HENKILÖKUNTA LUKUVUONNA A Sirkka Keränen B Petri Manninen C Leena Vuorio, apulaisrehtori A Marjut Ristkari B Sanna Manninen C Minna Crewe E Tiina Murto Tuntiopettaja, koulunkäynninohjaaja Päivi Sirén-Heikkinen koulunkäynninohjaaja Tuula Kivistö koulunkäynninohjaaja Leena Pirkonen erityisopettaja Miia Talikka koulukuraattori Eija Huovinen vs.koulupsykologi Leena Fahlenius terveydenhoitaja Mari Meriläinen koululla keskiviikkoisin klo 9-13 koulusihteeri Riitta Pehkonen , koululla keskiviikkoisin

2 KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT ma Lukuvuosi alkaa la koulupäivä Syysloma (vko 43) la Syyslukukausi päättyy Joululoma ma 5.1. Kevätlukukausi alkaa ti 6.1. Loppiainen Talviloma (vko 9) Pääsiäisloma pe 1.5. Vappu to Helatorstai la Lukuvuosi päättyy PÄIVITTÄINEN KOULUTYÖ Luokat on jaettu kahteen ryhmään. Toisen ryhmän koulu alkaa klo 8.00 ja päättyy klo 12 ja vastaavasti toisen ryhmän koulu alkaa klo 8.55 ja päättyy Perjantaisin kaikilla on koulua klo Koululle jää vuosittain paljon oppilaiden tavaroita, siksi vaatteet, kengät ja urheiluvälineet on syytä nimikoida. Sisätossut tai -kengät on hyvä hankkia mahdollisimman pian, etteivät sukat kastu ja likaannu käytävällä kulkiessa. OPPILASREKISTERI Asikkalan kunnan Anianpellon koulu ylläpitää sähköistä oppilasrekisteriä. Rekisteriin kirjataan mm. oppilaan henkilötiedot, poissaolot ja lukuvuosiarvioinnit. Rekisterin tiedot tarkistetaan lukuvuoden alussa. Huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan muuttuvista tiedoista koululle. (esim. osoitteenmuutos, muutos huoltajuudessa, toisen huoltajan osoitteenmuutos) OPPILAIDEN POISSAOLOT Sairaana ei saa tulla kouluun. On hyvä potea kotona rauhassa ja odottaa ainakin yksi kuumeeton päivä. Huoltajan tulee aina ilmoittaa sairastumisesta oppilaan luokanopettajalle. Poissaolot voi ilmoittaa puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostin välityksellä. Oppilaan ja huoltajan on kyseltävä annettuja läksyjä kaverilta tai opettajalta. Ennalta tiedetyistä poissaoloista (esim. lääkärissä tai hammaslääkärissä käynnit) huoltajan tulee myös aina ilmoittaa. OPPILAAN TILAPÄINEN VAPAUTUS PERUSOPETUKSESTA (loma-anomus) Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää oppilaan opettaja. Kolme päivää pidemmät lomat pyydetään kirjallisesti vararehtorilta koulusta/kotisivuiltamme saatavalla lomakkeella. Opettajalta pyydettäviin lomiin voi käyttää reissuvihkoa, sähköpostia, puhelinta tai lomaketta. Oppilaiden työpäivien käyttämistä lomailuun tulisi välttää.

3 Oppilaan on huolehdittava väliin jäävistä koulutehtävistä yhdessä vanhempien tai huoltajien kanssa. Tukiopetusta ei anneta tilapäisen vapautuksen vuoksi. OPETUSSUUNNITELMA Koulumme noudattaa Asikkalan kunnan yleistä opetussuunnitelmaa. (kotisivuiltamme on linkki internetosoitteeseen Lähtökohtaiset tavoitteet sisältyvät vuonna 2004 annettuihin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. SINULLA ON MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA ASIKKALAN UUTEEN OPETUSSUUNNITELMAAN (OPS 2016) Perusopetuksen järjestämistä ohjataan opetusta koskevan lainsäädännön, opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden sekä paikallisen opetussuunnitelman avulla. Nyt on käynnissä valtakunnallisen ja sen pohjalta Asikkalan koulujen opetussuunnitelman uudistustyö. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä alkavan lukuvuoden alusta lukien. Tätä työtä varten on perustettu yhteinen wiki-alusta verkkokeskustelua varten. Kulloinkin ajankohtaisesta opetussuunnitelmatyön aiheesta kerromme wiki-sivustolla. Mikäli aihe ja sisältö kiinnostavat ja synnyttävät sinussa ajatuksia, kuulemme niistä mielellämme. Keskustelu on siis kaikille (huoltajat, oppilaat/opiskelijat, opetushenkilöstö, sidosryhmät, luottamushenkilöt, asiasta kiinnostuneet kuntalaiset) avointa! Kirjoita kommenttisi perään oma nimesi. Osoite wiki-sivustolle on : (linkki kotisivuillamme/ajankohtaista) Olemme käyttäneet alustana maksutonta wiki-pohjaa ja siksi sivustolla esiintyy mainontaa, johon ei voida vaikuttaa. PÄIVÄNAVAUKSET JA USKONNOLLISET TILAISUUDET Pidämme perjantaiaamuisin koko koulun yhteisen päivänavauksen. Ev.lut. seurakunnasta käy vierailija noin 2krt/kk ja helluntaiseurakunnasta vierailija muutaman kerran vuodessa. Heidän pitämänsä päivänavaukset ovat kasvatuksellisia ja opetuksellisia, sisältäen toisinaan esim. lyhyen rukouksen tai virren. Kiirastorstaina olemme osallistuneet perinteisesti seurakunnan pitämään lasten pääsiäishartauteen/vaellukseen. Todennäköisesti myös ensi pääsiäisenä.

4 Perustuslain mukaan kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan opettajalle tai rehtorille, mikäli oppilas ei saa osallistua päivänavauksiin tai mahdollisiin uskonnollisiin tilaisuuksiin, kuten pääsiäishartaus. TEATTERIT JA KONSERTIT Yhdysvanhempien tukemana pyrimme kerran lukuvuodessa järjestämään oppilaille teatteriretken tai jonkinlaisen kulttuuriin liittyvän vierailun tukemaan koulun kulttuurikasvatusta. Huoltajien tulee ilmoittaa opettajalle tai rehtorille, mikäli oppilas ei vakaumuksellisista syistä saa osallistua näihin tapahtumiin. OPPILASHUOLTO Koulukuraattori Koulukuraattorin puoleen voitte kääntyä luottamuksellisesti, kun haluatte keskustella ja saada ohjausta jossakin lapsenne koulunkäyntiä koskevassa asiassa. Hän valmistelee myös oppilaiden koulunkäyntiä koskevia erityisjärjestelyitä. Häneen voitte ottaa yhteyttä, jos lapsenne kohdalla tulee erityisopetuksen tarjoaman tuen tarvetta. Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita erilaisissa ongelmissa, jotka liittyvät koulunkäyntiin, perheeseen ja muihin henkilökohtaisiin asioihin. Hän toimii yhteistyössä koulun opetushenkilöstön kanssa oppilaan oppimisedellytysten turvaamiseksi. Hän voi ottaa yhteyttä kotiin oppilaan asiassa. Koulukuraattorin työpiste on Aurinkovuoren koululla, mutta tarvittaessa hän käy myös muilla kouluilla. Sopikaa etukäteen käyntiaikanne hänen kanssaan, näin lapsenne kannalta tärkeään asiaan voidaan varata riittävästi aikaa. Koulukuraattori Eija Huovinen puh sähköposti: eija.huovinen(a)asikkala.fi Koulupsykologi Koulupsykologi on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Koulupsykologin työn tavoitteena on oppilaan oppimisen ja terveen psyykkisen kehityksen tukeminen sekä koulunkäyntiin liittyvien psykososiaalisten toimintaedellytysten turvaaminen. Koulupsykologi työskentelee yhteistyössä oppilaan sekä hänen vanhempien ja opettajien kanssa. Koulupsykologi toimii yhteistyössä myös muiden oppilasta kasvattavien ja hoitavien henkilöiden, kouluyhteisön sekä koulutoimen, sosiaali- ja terveysviranomaisten ja tarvittaessa muiden viranomaisten kanssa. Psykologi tekee luokkahavaintoja ja hän voi suunnitella tukitoimia koko luokalle yhteistyössä opettajan kanssa. Yksittäisen oppilaan havainnointiin tarvitaan huoltajan lupa. Tarvittaessa koulupsykologi voi tehdä myös ohjausta eteenpäin yhteistyössä huoltajien kanssa.

5 Terveydenhuolto Koulupsykologin tutkimuksiin hakeudutaan, jos oppilaalla on huomattavia oppimiseen liittyviä haasteita ja koulun muut tukitoimet on jo kokeiltu. Koulupsykologin tutkimuksissa arvioidaan lapsen/nuoren kognitiiivista kehitystä, kuten päättely- ja ongelmanratkaisukykyä, ajattelu- ja muistitoimintoja, kielellistä kehitystä, havaintotoimintoja, sensomotorisia taitoja, tarkkaavuutta ja toiminnanohjausta. Koulupsykologi voi osallistua myös oppilaan tunne-elämään ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvien pulmien selvittämiseen. Vs. koulupsykologina toimii Leena Fahlenius p , sähköposti leena.fahlenius(a)asikkala.fi. Hänen työpisteensä on Aurinkovuoren koululla, mutta tarvittaessa hän käy myös muilla kouluilla. Sopikaa etukäteen käyntiaikanne hänen kanssaan. Oppilaiden terveydenhuollosta huolehtivat terveydenhoitaja Mari Meriläinen, lääkäri ja hammaslääkäri Tarja Haapala. Oppilaalle suoritetaan lääkärintarkastus ensimmäisellä luokalla. Terveydenhoitajan tarkastus vuosittain. Kouluterveydenhoitajalla on säännöllinen vastaanottoaika koululla keskiviikkoisin klo Hampaiden tarkastus suoritetaan 1. luokalla ja sen yhteydessä havaitut viat hoidetaan. Tarkastus tarpeen vaatiessa myös 2.luokkalaisille. Hammashoito järjestetään terveyskeskuksessa. Tarkemmat tiedot käytänteistä myöhemmin. Terveydenhoitaja Mari Meriläinen p , Hammaslääkäri Tarja Haapala p , Kouluruokailu Kunta tarjoaa oppilaille täysipainoisen lounaan klo välisenä aikana. Erikoisruokavaliot tarjotaan terveydenhoitajan tai lääkärin lausuntojen mukaisesti. Kouluruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja toisen ihmisen huomioon ottavaa käyttäytymistä. Kouluruokailussa pyritään myös avartamaan kansallisten ja kansainvälisten ruoka- ja tapakulttuurien tuntemusta erilaisilla teematoteutuksilla. Ruokailun toteutus tukee osaltaan ympäristökasvatusta. Ruokapalvelupäällikkö Minna Pettinen p , Anianpellon koulun keittiö Mari Järvinen p ,

6 Koulutapaturmat Koulussa ja koulumatkalla oppilaalle sattuneen koulutapaturman hoito on peruskoulun oppilaalle maksuton. Asikkalan kunta on vakuuttanut peruskoulujensa ja lukionsa oppilaat vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella. Vakuutus on voimassa varsinaisen opetuksen aikana, välitunnilla ja koulumatkoilla sekä otettaessa osaa koulun työsuunnitelman mukaiseen toimintaan koulun ulkopuolella. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa sairastumisesta aiheutuvia kuluja eikä matkatavaroita. Ohjeita tapaturman satuttua: tapaturmasta on ilmoitettava luokanopettajalle/luokanvalvojalle oppilas on ohjattava julkisen terveydenhoidon piiriin: kouluterveydenhoitajan, terveyskeskuksen, keskussairaalan tai hammashoitolan puoleen tapaturman laadusta ja vakavuudesta riippuen vahinkoilmoituksen täyttää opettaja ja/tai oppilaan vanhemmat koulu toimittaa vahinkoilmoituksen sivistystoimistoon sivistystoimisto lähettää ilmoituksen vakuutusyhtiöön vakuutusyhtiö tekee päätöksen OPPILAAN SAAMA TUKI KOULUSSA Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Lapsella on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea tuen tarpeen ilmetessä. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot: Yleinen tuki kaikille oppilaille Tätä on esim. tukiopetus tai koulunkäynninohjaajan tuki tilapäisesti annettuna. Tukiopetusta voi antaa joko luokan oma opettaja tai muu opettaja, mikäli oman luokan opettajan lukujärjestykseen ko. aikaa on hankala järjestää. Tehostettu tuki Oppilaan tuki on yleistä tukea jatkuvampaa ja suunnitelmallisempaa. Oppilas voi tällöin tarvita myös samanaikaisesti useita tukimuotoja. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laaditun kirjallisen oppimissuunnitelman mukaisesti. Oppimissuunnitelmaa koskevat valmistelut tehdään yhteistyössä oppilaan, kodin, opettajan ja oppilashuoltoryhmän kanssa. Erityinen tuki Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta tuesta. Erityisen tuen antamisesta tehdään hallintopäätös. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen esim. oppiaineiden yksilöllistäminen.

7 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Koulu tiedottaa yleisillä tiedotteilla koko koulua koskevista asioista. Seuraa koulun tapahtumia myös koulun kotisivuilla: anianpellonkoulu.asikkala.fi (ajankohtaista-osio) Opettajat tiedottavat luokkaa koskevista asioista, reissuvihon, tiedotteen tai sähköpostin/wilman välityksellä. Kodin ja koulun yhteistyö on monimuotoista, sisältäen ainakin vanhempainillat ja arviointikeskustelut yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Koulun yhdysvanhemmat toimivat kaikkien oppilaiden hyväksi. Tämän lisäksi yhdysvanhemmat ovat tärkeä tuki kaikissa koulua koskevissa asioissa. Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta ja siitä, että oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä.

8 PYSÄKÖINTI OHJEITA Oppilaiden turvallisuuden takaamiseksi ja liikenteen puuroutumisen välttämiseksi oppilaita kouluun tuotaessa ja haettaessa on ehdottomasti käytettävä koulun vieressä olevaa pysäköintialuetta (hiekkakenttä Koulumestarintien ja Rusthollintien kulmassa). Pysäköintiin voi käyttää myös S-marketin paikoitusaluetta koulua vastapäätä.

9 Säilytä koko lukuvuosi! VYK ANIANPELLON KOULUN KOULUTIEDOTE 1/

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

Lukuvuositiedote KALKKISTEN PALVELUKESKUS, KOULU 2015-2016

Lukuvuositiedote KALKKISTEN PALVELUKESKUS, KOULU 2015-2016 Lukuvuositiedote KALKKISTEN PALVELUKESKUS, KOULU 2015-2016 SISÄLLYS YHTEYSTIEDOT 3 Koulu 3 Opettajat 3 Muu henkilökunta 3 Omat tiedot 3 KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT 4 OPISKELU 4 1. - 2. luokan työjärjestys

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Kieli- ja

Lisätiedot

LUKUVUOSIOPAS 2014-2015

LUKUVUOSIOPAS 2014-2015 LUKUVUOSIOPAS 2014-2015 Mäntsälän kunnan sivistystoimi Sivistyspalvelut Mäntsälän kunta Sivistyspalvelut Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä Peruskoulun aloittaminen Mäntsälässä TERVETULOA KOULUUN... Kouluyhteisö...

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE

JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2014-2015 Kansikuva: Nita Laitinen 5A LUKUVUOSI 2014-2015 YHTEYDENOTTO Jyrängön koulu, Koskensaarentie 7, 18150 Heinola Kotisivu: www.heinola.fi/fin/palvelut/koulutus/koulut/jyranko_etusivu

Lisätiedot

K O L S A N K O U L U N LUKUVUOSITIEDOTE

K O L S A N K O U L U N LUKUVUOSITIEDOTE K O L S A N K O U L U N LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 KOLSAN KOULU LEIKKURINKUJA 10 05400 JOKELA http://www.tuusula.fi/koulut/kolsankoulu REHTORI Jarno Kantola p. 040-314 4073 sähköposti: etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS 2014-2015

KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS 2014-2015 KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO https://wilma.jamsa.fi www.jamsa.fi/ylaaste OPETUSJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 HENKILÖKUNTA 2014-2015, YHTEYSTIEDOT... 4 OPETTAJAT... 4 SOSIAALIOHJAAJA...

Lisätiedot

HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015

HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO YHTEYSTIEDOT... 3 Koulun käyntiosoite... 3 Koulun puhelinnumeroita... 3 Huoltohenkilöstö... 3 Oppilashuolto ja terveydenhoito... 3 Sähköpostiosoitteet...

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2014-2015 Kuvat: Jukka Lemmetty Tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: PL 75303 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin kanslia: 816 56

Lisätiedot

Arvoisat huoltajat ja koulumme oppilaat

Arvoisat huoltajat ja koulumme oppilaat 1 2 3 Arvoisat huoltajat ja koulumme oppilaat Uusi lukuvuosi pyörähti käyntiin upeiden säiden siivittämänä. Koulussamme aloitti 37 uutta eskarilaista, 63 ekaluokkalaista ja 17 muualta kouluumme siirtynyttä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista.

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista. KOULUOPAS 1. Rehtorin sanat 2. Koulun työ- ja loma-ajat (aikataulu) 3. Yhteystiedot 4. Helmi-reissuvihko 5. Vanhempainillat 6. Poissaolot 7. Kouluruokailu 8. Järjestyssäännöt 9. Välituntikäytänteet 10.

Lisätiedot

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Talkootie 37, 01350 Vantaa 1 Sisällys sivu Aamu- ja välipala 1 Arviointi 1 ATK koulussa 1 Erityisopetus 2 Hammashoitola 2 Henkilökunta 3 Johtokunta 6 Juhlat 6 Järjestyssäännöt

Lisätiedot

VAUNUKANKAAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014-2015

VAUNUKANKAAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014-2015 VAUNUKANKAAN KOULU Lukuvuositiedote 2014-2015 Vaunukankaantie 3-5 04300 TUUSULA Puhelimet: 040 314 3250 opettajat 040 314 3249 rehtori 040 314 3254 kanslia 040 314 4452 erityisopettaja 040 314 4419 terveydenhoitaja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPAS. Koulutulokkaiden vanhemmille. Lukuvuosi 2014-2015 5 L X 9. 3 o

PERUSOPETUKSEN OPAS. Koulutulokkaiden vanhemmille. Lukuvuosi 2014-2015 5 L X 9. 3 o PERUSOPETUKSEN OPAS Koulutulokkaiden vanhemmille Lukuvuosi 2014-2015 ä 6 h k 7 2 m 8 4 A 1 R C 5 L d t V j O f W U Z Ö e y i å P N S X 9 g B 3 o q Sisältö KOULUPOLUN ALKU 3 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 3

Lisätiedot

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 1 Pohjois-Tapiolan koulu PL 3223 02070 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS Tähän oppaaseen on koottu oppilaan kannalta tärkeimmät omaa koulua, koulunkäyntiä ja kunnan koululaitosta koskevat

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013 KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013 1 KANTVIKIN KOULU Toppapolku 2 02460 KANTVIK jussi.maatta(at)kirkkonummi.fi KOULUN PUHELINNNUMEROT Koulunjohtaja Jussi Määttä 040-733 0343 Erityisopetus Minttu Polvinen,

Lisätiedot

Alakoulu 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk yhteensä

Alakoulu 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk yhteensä PAIMION KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 2 Vistan koulun yhteystietoja... 3 Alakoulu... 3 Yläkoulu... 4 Veikkarin pienryhmä... 4 Pienryhmäopetus... 5 Koulunkäyntiavustajat... 5 Henkilökohtaiset avustajat... 5

Lisätiedot

HUUTIJÄRVEN KOULU TIEDOTUSLEHTI 2015-2016

HUUTIJÄRVEN KOULU TIEDOTUSLEHTI 2015-2016 HUUTIJÄRVEN KOULU TIEDOTUSLEHTI 2015-2016 1 REHTORIN TERVEHDYS Uusi lukuvuosi on jälleen saatu käyntiin auringon saattelemana. Tämä lukuvuoden aloitus on ollut hyvin poikkeuksellinen laajennushankkeen

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille KEURUUN YLÄKOULU LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille SISÄLLYSLUETTELO 1. REHTORIN TERVEHDYS 2. YHTEYSTIEDOT 3. KOULUN TYÖAIKA 4. OPPILASMÄÄRÄT LUKUVUONNA 2013-2014 5. TUNTIJAKO 6. JAKSOTUS

Lisätiedot

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos!

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos! syyskuu 2014 Liuksialassa, 22.09.2014 Hyvää syksyn alkua kaikille! Tämän lukuvuoden teemoja koulussamme ovat toisten huomioonottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuu itsestä ja ryhmästä. Näillä teemoilla

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Jämsän kaupungin perusopetus KUOREVEDEN ALUE Kuorevesi - Länkipohja LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 kuva Olli Puttonen Kuoreveden koulu Länkipohjan koulu Opinkuja 2 Kalliomäentie 9 35600 Halli 35400 Längelmäki

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Muistiinpanot 19 Kutsu 22

Sisällysluettelo. Muistiinpanot 19 Kutsu 22 MASALAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 Sisällysluettelo Rehtorin tervehdys 3 Yhteystiedot 4 Pysäköinti 4 Opettajat ja luokat 5 Koulunkäyntiavustajat 5 Työ- ja loma-ajat 5 Päivittäinen työaika 5 Johtokunta

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2010-2011 Kuvat: Jukka Lemmetty tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: puhelin PL 75303sähköpostiosoite 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

OLARIN KOULU. Opinto-opas

OLARIN KOULU. Opinto-opas OLARIN KOULU Opinto-opas 2015-2016 1 O L A R I N K O U L U J A L U K I O Osoite Olarinniityntie 4, 02210 Espoo olarin.koulu@espoo.fi Postiosoite Pl 3323, 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin www-sivut 043 8245151

Lisätiedot

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi 14.-18.10 viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä 20.12 perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa

Lisätiedot

Alhaisten koulun ABC-kirja:

Alhaisten koulun ABC-kirja: Alhaisten koulun ABC-kirja: ALKUOPETUS Koulussa toimii viisi alkuopetuksen luokkaa. Alkuopetuksen tavoitteena on, että lapsi kasvaa tasapainoiseksi koululaiseksi, hänen minäkuvansa vahvistuu ja hänen taitonsa

Lisätiedot