Lappeenrannan opiskeluterveydenhuollon toiminnasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenrannan opiskeluterveydenhuollon toiminnasta"

Transkriptio

1 Lappeenrannan opiskeluterveydenhuollon toiminnasta Turku LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Tarja Nylund

2 Etelä-Karjala 2

3 Lasten ja nuorten palvelualue Neuvolat Lapsi- ja nuorisovastaanotto Kehitysvammavastaanotto Perheneuvola Oppilashuoltoyksikkö Opiskeluterveys Kotitalous- ja ravitsemusneuvonta 3

4 Opiskeluterveys Toiminta aloitettu kehittämisprojektina Perustettiin yhdessä Imatran kanssa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän opiskelijoille (ammattiopisto, ammattikorkeakoulu ja aikuisopisto) Toiminta vakinaistettiin Lappeenrannassa , jolloin toimintaan mukaan otettiin myös lukioissa opiskelevat Joutsenon lukio, humanistinen amk ja ammattiopisto tuli mukaan kuntaliitoksen myötä Nyt ollaan terveyspalveluiden vastuualueella Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 2009, toiminnat siirtyvät

5 Opiskeluterveys Henkilöstöresurssit ylilääkäri ja lääkäri 3, 5 terveydenhoitajaa koulutuskuntayhtymän opiskelijoille, 0.1 osastonhoitaja, 0.4 psykiatrinen sairaanhoitaja ja seksuaalineuvoja 4 terveydenhoitajaa ( 1,9 henkilötyövuotta ) lukioissa Psykologi Sosiaalityöntekijä Osastonsihteeri Joutsenossa terveydenhoitaja, jolla lukio, ammattiopisto, pieni amk yksikkö ja perusopetuksen kouluja Joutsenon lukiossa opiskelijoilla on käytettävissään yläkoulun merkkari ja kuraattori, myös lääkärityö tulee toistaiseksi Joutsenon väestövastuuvastaanotoilta 5

6 Opiskeluterveys Opiskelijamäärät ammattiopistolaisia 1786, joista erityisopiskelijoita 14,3 % Ammattikorkeakoululaisia 2124 Aikuisopistolaisia Lukiolaisia 1500 Yhteensä opiskelijaa Toimipisteitä Kanta-Lappeenrannassa 9 ja Joutsenossa 2 6

7 Tärkeimmät yhteistyökumppanit Nuorisopsykiatrian pkl ja Sihti Aikuisten avohoidon mielenterveyspalvelut A-klinikka Oppilaitoksien kuraattorit, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, rehtorit/koulutusjohtajat Sosiaalitoimen lastensuojelu Laptuote-säätiön oppipajatoiminta Ammattikorkeakoulun koulutusjohtajat ja rehtori Perusopetuksen toimijat Nuorisotoimi Terveyskeskuksen avosairaanhoito ( päivystysasiat) Vanhemmat Työvoiman palvelukeskus Terveyskeskuksen fysioterapia : opiskelijoille nimetty oma fysioterapeutti, joka pitänyt ergonomialuentoja ja yksilöneuvontaa (v : 111 käyntiä,68 eri opiskelijaa ) 7

8 Perustehtävä: nuorten syrjäytymisen ehkäisy Edellyttää: - Panostusta mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistamiseen, hoitoon ja hoitoonohjaukseen - Opiskelijahuoltotyöryhmien moniammatillisuutta ja yhteistyön kehittämistä oppilaitosten kanssa ( ohjautuvuus, tukitoimet ) - Ammattikorkeakoulussa tehtävää yhteisöllistä työtä, yhteistyötä ja opinto-ohjausta ( ohjautuvuus, tunnistaminen, opintojen etenemisen seurannan kehittäminen, tukitoimet) - Oppimisvaikeuksien tunnistamista ja huomioimista - Elämänhallintataitojen arviointia ja ohjausta - Viranomaisyhteistyötä - Kotikäyntivalmiutta 8

9 Toiminnasta 1 Terveydenhoitajien vastaanotot pääsääntöisesti oppilaitoksissa, lyhyt keskitetty avovastaanotto Kaivokadulla Lääkäreiden vastaanottoja sekä oppilaitoksissa että Kaivokadulla, lääkärillä lyhyt päivystysvastaanotto samaan aikaan terveydenhoitajan avovastaanoton kanssa Sosiaalityöntekijän vastaanottoja sekä oppilaitoksissa että Kaivokadulla Psykologin vastaanotto Kaivokadulla Psykiatrisen sairaanhoitajan ja seksuaalineuvojan vastaanotto Kaivokadulla 9

10 Toiminnasta 2 Psykososiaalisten asioitten selvittelyyn kolme pääasiallisinta hoitopolkua : 1. Psykososiaalinen tiimi = Opiskeluterveyden oma tiimi ( %) 2. Sihti = nuorisopsykiatrian pkl:n ensiarviopaikka, max. 5 käyntiä -ei lähetepakkoa ( 13-22v lappeenrantalaiset, joilla huoli mielenterveysongelmasta ) ( 20-30%, etenkin lukioista ) 3. Saimaan kriisikeskus = järjestövetoinen ( 2-4 %, lähinnä aikuisia ) Jatkohoito: nuorisopsykiatria 13-22v, aikuisten mtk yli 22v 10

11 OTen psykososiaalinen tiimi Psykologi, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja ( + lääkärit) piikkiviestilähete tai soitto tai lääkärille ajanvaraus Lähettävät tahot: terveydenhoitajat, lääkärit, kuraattorit, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, vanhemmat, ryhmänohjaajat, Sihti ; nuorisopsyk.pkl. Arviot, lyhytterapiat, pitkäaikaisetkin tukikäynnit, joskus tilanteen niin pakottaessa jopa pitkät hoidot Mielialahäiriöt suurin ryhmä, lääkehoitoja aloitettu Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen on haasteellista Nuorisopsykiatrian pkl:lta hyvä tuki ja konsultaatiot Mielenterveyskäynnit 2008: psykologilla 359, joista oppimisvaikeuksia 31%!! Psykiatrisella sh:lla 201 Sosiaalityöntekijällä 375, osa kotikäyntejä Lääkäreillä 358 ( F-ryhmän dg) 11

12 Kopparitoiminta - OTen sosiaalityötekijä vuotiasta peruskoulun päättäneet, jotka eivät saa jatkoopintopaikkaa ( ei päättötodistusta tai alhainen keskiarvo ) - Opintonsa keskeyttäneen nuoret, ellei jatkosuunnitelmat ole selvät - Ottaa yhteyttä nuoriin ja vanhempiin - Haastattelut - Ohjaus työpainotteisille luokille tai oppipajaan, psyykkisen ja fyysisen terveydentilan tutkimuksiin, työvoiman palvelukeskukseen, - Paljon puheluja, kotikäyntejä, verkostotyötä, viranomaisyhteistyötä, opiskelijahuoltotyötä, tehtyjen suunnitelmien toteutumisen seurantaa - Lukuvuodessa kontakti noin nuoreen ja hänen kehitysympäristöönsä - Sosiaalityöntekijä kokeillut myös yhdessä lukiossa hyvinvointitapaamista 1. vuosikurssin opiskelijoille, oppilaitoksia jaettu ammattiopiston kahden kuraattorin kesken 12

13 Opiskelijahuoltotyöryhmät Aina osallistuu terveydenhoitaja, yleensä myös lääkäri vaihtelevasti sosiaalityöntekijä ja psykologi 1-2 x / kk ammattiopistossa Lukioissa joko 1 x / kk tai jaksojen vaihtuessa Aikuisopistossa noin vuoden verran ollut opiskelijan tukiryhmä, johon terveydenhoitaja osallistuu Ammattikorkeakoulussa ei vielä käytäntönä, aloitettu kokeilu liiketalouden yksikössä opiskelijan tukiryhmä : terveydenhoitaja ja lääkäri varanneet säännöllisen ajan, jolloin ovat ryhmänohjaajien ( ja opiskelijan) tavattavissa esim. kehityskeskustelussa nousseen huolen takia hyvä yhteistyöfoorumi on Hyvinvointityöryhmä 13

14 Huomioita opiskelijahuollollisista asioista Opiskelijahuoltotyöryhmien toimintakäytännöissä suuria eroja, osassa opiskelija on aina mukana, osassa ei koskaan, päätökset ja niiden toimeenpaneminen vaihtelevat Koulut eivät harrasta mallioppimista, jokainen keksii pyörän uudelleen Oppimisvaikeuksien tunnistaminen puutteellista, jopa lukion 4. vuosikurssilta löytyy, nyt alettu lukion ensimmäisellä tehdä erityisopettajan lukiseuloja ( YO-kirjoitukset) miten perusopetus toimii? Todettujen oppimisvaikeuksien huomioimisessa myös paljon koulukohtaisia eroja, joissakin erityisopetus on lisätehtävien teettämistä, joissakin opintojen mukauttamista erityisopiskelijat tarvitsevat paljon toiminnan ohjausta ja seurantaa, selkeitä sopimuksia AIKUISTEN TUKEA Ammattikorkeakoulussa selkeä opinto-ohjauksen tarve (opintopsykologi) Opetushallituksen Oppilashuollon kehittämishanke ulottuu lukioihin käytänteiden yhtenäistäminen- missä ammattiopisto? 14

15 Päihdeongelmat -Haasteellinen ryhmä: hoito A-klinikalla,jossa myös nuorten työryhmässä kaksi työntekijää: ohjataan jos on selkeä riippuvuus tai iso riski, sitoutuminen hoitoon usein huonoa - seulonta terveystarkastuksissa Nuorten Adsume tai yli 18v Audit - nuoret vähättelevät -Huumeongelmaa jonkin verran, vaikeasti riippuvaisten opiskelu loppuu usein alkuunsa -Usein taustalla kun on runsaita poissaoloja - usein liittyvät mielenterveysongelmaan, jonka hoitona päihteet ovat -AMMATTIOPISTON TUPAKOINTI : koulujen toimet/toimimattomuus- tupakoimaton koulu vain sosiaali- ja terveysalan yksikkö -Humalajuominen ja päivittäinen tupakointi ovat vähentyneet, mutta edelleen ammattiopistossa todella runsasta 15

16 Seksuaaliterveys Matala kynnys raskauden ehkäisyn ja seksuaaliterveyden palveluihin Terveydenhoitajat voivat aloittaa pilleriehkäisyn tietyin edellytyksin 3 kk:ksi, sitten lääkärikäynti, uusinnat vuorovuosin terveydenhoitajalla tai lääkärillä Klamydiaseulaa tarjotaan kaikille alle 25 vuotiaille käynnin yhteydessä, positiivisia löytyy 6-9% vuosittain!! Moni oireettomana Papa n. 2-3 vuoden välein, huomioidaan mahdollinen kumppanin vaíhtuminen ym riskitekijät Kierukat keskitetty perhesuunnitteluneuvolaan Alle 20v raskaudenkeskeytyksiä saatu vähenemään, ongelmana edelleen 20-25vuotiaat V ehkäisykäynnit terveydenhoitajilla 457 ja lääkäreillä 316, lukiokäynneistä ei varmaan tilastotietoa 16

17 Neuropsykiatrisen diagnoosin saaneet opiskelijat -Yleensä aiheuttavat paljon huolta ja/tai hämminkiä oppilaitoksissa -Sosiaalityöntekijällä neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen velmentaja-koulutus -Koulujen ymmärrys ja mahdollisuus tukea vaihtelee, toiminnanohjaukseen tarvitaan myös koulujen aikuisten apua -Asperger-potilaitten sosiaaliset taidot(tomuus) aiheuttavat huolta, väärinymmärryksiä ja pelkoja,myös kuntoutusongelma -Adhd-lääkityksiä muutama aloitettu tai jatkohoito OTessa, nuorisopsykiatrian pkl:n yhteistyö tärkeää -Ongelmia, jos dg ei ole tehty lapsuudessa, mukana usein jo persoonallisuuden piirteitä ja psyykkisiä oireita, mahdollisesti päihdeongelmaa -Mitä opiskelun jälkeen?? 17

18 Perinteisemmät kansansairaudet Opiskelijoitten painonhallintaryhmä saatu käyntiin tammikuussa 2009 Vuonna 2008 ei saatu tarpeeksi osallistujia Yhdessä liikuntatoimen ja kotitalous- ja ravitsemusneuvonnan kanssa Terveydenhoitajalla päävetovastuu Lääkärillä ollut painonhallintavastaanottoaikoja jo viime vuonna Terveystarkastuksessa kysytään sukurasite, ruokailutottumukset, liikunnan määrä, arvio omasta kunnosta, oma käsitys painosta, lasketaan BMI ja mitataan vyötärönympärys, verenpaine, tarv. lähete kolesteroliarvon mittaukseen, V.2008 tarkastuksissa 1547 mitatusta BMI:stä : yli ( 0,6%) ( 5,2%) ( 14,6%) 18

19 Kehittämistarpeita omalle toiminnalle Terveydenhoitajaresurssit: kattavia terveystarkastuksia ei pystytä nyt tekemään Yhteistyö avosairaanhoidon kanssa sairauden hoitoon liittyvissä asioissa Kohdennetun ennaltaehkäisyn kehittäminen, mm. Miniintervention täydellinen käyttö ( resurssi seurantakäynnille? ) Tupakkavieroituksen tehostaminen ja yleensäkin tupakoinnin vastainen työ Ylipainon hoito ja ehkäisy Pitäisikö vanhempia tavata nuoren alle 18vuotiaan terveystarkastuksessa? 19

20 Keskeisiä huomioita Oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja niihin puuttuminen on puutteellista kaikilla tasoilla, myös perusopetuksessa Poissaolojen ja opintojen etenemisen seuranta on usein järjestäytymätöntä eikä toteudu Yhteydenpito vanhempiin jää usein vanhempainiltatasolle, alaikäisten vanhemmat pitäisi ottaa mukaan arviointikeskusteluihin ja vanhempien vastuuta tähdentää, 16 - vuotias ei ole aikuinen vaikka oppivelvollisuus onkin loppunut --- myös työntekijältä opiskelijoitten kanssa välillä unohtuu, että vanhemmat pitäisi ottaa mukaan nuoren asioitten hoitoon, joskin on tilanteita, joissa nuorella on oikeus itse hoitaa asiansa ja siihen pitää tukeakin Lastensuojelutarvetta ei saa unohtaa( etenkin päihdekäyttö) Kattava terveystarkastus on tärkeää, jotta ongelmien varhainen tunnistaminen onnistuisi, yhtä tärkeää on tunnistaa vahvuudet ja suojaavat tekijät myös ääneen 20

21 ja lisää Opiskeluaika on etsikkoaikaa vaikuttaa nuoren valintoihin omien elintapojensa suhteen Mielenterveysoireet puhkeavat usein, kun nuori irtaantuu lapsuudenkodin vaikutuspiiristä: toisten siivet kantavat paremmin Jo aiemmin ilmaantuneiden mielenterveysoireitten hoitoon avautuu myös usein uusi reitti, kun vanhempien jarruttava vaikutus vähentyy Koulukiusatuksi joutuminen näkyy monien oireitten taustalla kiusaamisen ja muunkin väkivallan ehkäisy tärkeää Ammattiopiston opiskelijoihin pitäisi panostaa paljon, lukiolaiset pärjäävät paremmin monessa suhteessa, ammattiopistolaiset usein unohtuvat jo valtakunnan tason keskusteluissa, myös palvelujen järjestämisessä 21

22 Kiitos mielenkiinnosta! 22

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2014 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 TAUSTAA 3 1.1

Lisätiedot

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2014 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 TAUSTAA 3 1.1

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma 25.04.2014 Opiskeluterveydenhuollon laatutyöryhmä Hiljanen Suvi Liukkonen Minna Multisilta Minna Pelto-Piri Ulla Simula Taru

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Rosendal Anne puheenjohtaja Päätöksentekijät Harkko Mia varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Rosendal Anne puheenjohtaja Päätöksentekijät Harkko Mia varapuheenjohtaja -1, LANULA 3.3.2015 17:00 OSALLISTUJAT Rosendal Anne puheenjohtaja Päätöksentekijät Harkko Mia varapuheenjohtaja Eerola Seppo jäsen Kansonen Jani Komulainen Rita Nironen Kimmo Silvala Suvi Viitanen Kimmo

Lisätiedot

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014-2017 Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014 2017 1 Sisällys I JOHDANTO... 4 II PIEKSÄMÄKI LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN

Lisätiedot

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ Perusturvalautakunta 22.3.2011 / LIITE Haukiputaan kunnan Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 Seuranta 27.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.1 A. NYKYTILA 1. LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Kangasalan kunta TOIMINTAMALLI PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistystoimi Vapaa-aikatoimi Poliisi Seurakunta Kevät 2012 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLTÖ... 2 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Mäntsälän ja Pornaisten

Mäntsälän ja Pornaisten Mäntsälän ja Pornaisten LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2015 2017 1 Sisällys Johdanto... 4 1. Mustijoen alueen haasteet... 5 2. Hyvinvointineuvola ja koulu- ja opiskeluterveydenhuolto... 8 2.1.

Lisätiedot

SIHTI-interventio Nuoren ongelmien ja elämäntilanteen kokonaisvaltainen arviointi perustason ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä

SIHTI-interventio Nuoren ongelmien ja elämäntilanteen kokonaisvaltainen arviointi perustason ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä AVAUKSIA AVAUKSIA Eila Laukkanen, Teija Kemppi, Jari Kylmä, Arja Airaksinen, Antti Henttonen, Kaisa Haatainan Eila Laukkanen, Teija Kemppi, Jari Kylmä, Arja Airaksinen, Antti Henttonen, Kaisa Haatainen

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi syntyy

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI 2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijahuollon tehtävät ja tavoite 5 1.1 Lainsäädännön ja viranomaisten ohjeistukset 5 opiskelijahuollon tehtävistä 1.2 Opiskelijahuollon tavoitteita

Lisätiedot

4.3 Asetuksen mukaiset kouluterveydenhuollon tarkastukset Pirkkalan yhteistoimintaalueella... 26

4.3 Asetuksen mukaiset kouluterveydenhuollon tarkastukset Pirkkalan yhteistoimintaalueella... 26 2 Toimintaohjelma neuvolatoiminnalle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle Päivitys 27.3.2014 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA...

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009 2013

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009 2013 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009 2013 Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi syntyy

Lisätiedot

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12 ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Tässä olen minä, omenapuu ja kukka. Olemme mummolassa. Mummola on paras paikka. Minut tekee mummolassa iloiseksi ihanat

Lisätiedot

KAINUUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2009 2013

KAINUUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2009 2013 1 KAINUUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2009 2013 Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

PSYKOLOGI- JA PERHENEUVONTAPALVELUT

PSYKOLOGI- JA PERHENEUVONTAPALVELUT Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma 2014 2016 1 Sisällysluettelo 1. Taustaa 3 2. Tavoitteet ja tehtävät 3 2.1. Tavoitteet 3 2.2. Tehtävät 4 3. Terveystarkastukset

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Laihian lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011

Laihian lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 Laihian lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT LAIHIALLA 5 2.1 Laihian kunnan väestöennuste 5 2.2 Toimintaympäristö 5 2.3 Yhdyskuntasuunnittelu

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Ulvilan kaupungin. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Ulvilan kaupungin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA... 6 1.1 Kehitys Porin yhteistoiminta-alueella... 6 1.2 Lastensuojelun

Lisätiedot

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ Hyväksytty yhtymähallituksessa 15.12.2011/80 Päivitys 23.8.2012 KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ 2012 JOHDANTO Tämän toimintaohjelman työstämiseen ovat

Lisätiedot