KUOPION KAUPUNGIN OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION KAUPUNGIN OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 KUOPION KAUPUNGIN OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Terveydenhoitoyksikön henkilöstötiimi Terveyspalvelujen johtoryhmä Kasvun ja oppimisen hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmä Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunta Kasvun ja oppimisen lautakunta

2 2 SISÄLLYS 1. Asiakkaat, hallinto, henkilöstö, toimitilat ja -välineet 2. Kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä oppilashuolto ja koulun työolojen ja ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta 3. Oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden seuranta 4. Toiminnan ja työn tuloksellisuuden arviointi 5. Henkilöstökoulutus ja kehittämis- ja tutkimushankkeet 6. Johtopäätökset

3 3 1. Asiakkaat, hallinto, henkilöstö, toimitilat ja välineet Vuoden 2013 alussa Kuopion kaupungin opiskeluterveydenhuollon asiakkaina oli yhteensä opiskelijaa, joista lukiolaisia 2168, 2. asteen ammattiopiskelijoita oli 4493 ja ammattikorkeakouluopiskelijoita Lukuvuonna opiskeluterveydenhuollon asiakkaina oli yhteensä opiskelijaa, joista lukiolaisia 2234, 2.asteen ammattiopiskelijoita 4621 ja ammattikorkeakouluopiskelijoita Yliopisto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut on ostettu YTHS:ltä. Kuopio toimii vertailukaupunkina kansallisessa AMK-YTHS kokeilussa. Opiskeluterveydenhoidoksi tilastoitujen kokonaiskäyntien määrä nousi 15.8 % vuodesta 2012 ( käyntiä) vuoteen 2013 (20 292), mikä johtuu asetuksenmukaiseen toimintaan siirtymiseen liittyvän toimintojen muutoksista. Asetettu tavoite käyntiä jäi 8,3 % vähemmäksi huomattavan lääkärivajeen vuoksi syksyllä Työaikaa kului myös uusien toimintamallien luomiseen sekä toiminnan suunnitteluun ja käynnistämiseen. Kuopion palvelualueilla 2. asteen opiskeluterveydenhuoltopalvelujen tuottaminen sijoittuu Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueelle ja järjestämisvastuu on Kasvun ja Oppimisen palvelualueen kasvun ja oppimisen tuen avainprosessilla. Hallinnollisesti asia on hoidettu palvelualueiden välisellä palvelusopimuksella. Kasvun ja oppimisen tuen johtajana on toiminut Juha Parkkisenniemi. Ammattikorkeakoulun opiskeluterveydenhuollon tuottamisesta ja järjestämisestä vastaa Terveydenhuollon palvelualue. Terveydenhuollon palvelujen avohoidon palvelujen asiakkuusjohtajana toimii terveysjohtaja Jari Saarinen. Koko terveydenhoidon palvelujen toiminnasta vastaavana palvelupäällikkönä on toiminut Kristiina Mäki ja opiskeluterveydenhoitajien lähiesimiehenä vastaava terveydenhoitaja Anne Röppänen. Opiskeluhuollon koordinoinnista ja koko kaupungin tasolla tapahtuvasta kehittämisestä on vastannut vastaava terveydenhoitaja Anne Röppänen ja opiskeluterveydenhuollosta vastaava lääkäri ayl, avopediatri Kaj Korhonen, joka toimi terveydenhoitoyksikön lääkäreiden esimiehenä. Opiskeluterveydenhuollon lääkärityön tiimivetäjänä toimi lääkäri Tiia Rissanen ja syksystä 2013 alkaen hänen sijaisenaan pienellä työpanoksella Pekka Puustinen. Opiskeluterveydenhuollossa työskenteli 19 terveydenhoitajaa, kokopäiväisiksi muunnettuna 14.3 htv. Kullakin terveydenhoitajalla oli hoidettavanaan keskimäärin 650 opiskelijaa 2. asteen oppilaitoksissa ja 720 opiskelijaa lukioissa sekä 1100 opiskelijaa ammattikorkeakouluissa. (Suositus keskiasteen opiskelijaa tai lukiolaista/terveydenhoitaja ja AMK opiskelijaa/terveydenhoitaja)). Suositus siis toteutuu Ammattikorkeakoulua lukuun ottamatta. Opiskeluterveydenhuollossa työskenteli osa-aikaisesti n. 36 sektorityötä tekevää lääkäriä. Työpanos vastaa kokopäiväiseksi muunnettuna oppilaitosten toiminta-aikoina 4 htv:ta. Lääkäreiden varahenkilöjärjestelmän puuttumisen sekä suurten rekrytointiongelmien vuoksi työpanosta on kuitenkin jouduttu ohjaamaan neuvoloiden, koulujen, päivystyksen, kotisairaanhoidon ja omalääkärivastaanoton hyväksi, minkä vuoksi toteuma oli koko syksyn ajan alle kolmen lääkärityövuoden.

4 4 Tästä johtuen Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoista n. sata opiskelijaa ei päässyt asetuksen mukaiseen lääkärin tarkastukseen syksyllä Lääkäripalveluiden osalta tulee ottaa huomioon, että Kuopiossa opiskelevilla on mahdollisuus halutessaan hakeutua asuinpaikkakunnastaan riippumatta opiskeluterveydenhuollon lääkärin ohella omalääkärin vastaanotolle. Siten kaupunki pyrkii turvaamaan lakisääteisen tutkimuksiin ja hoitoon pääsyn. Näiden lääkäripalveluiden lisäksi kaupungilla on tarjota opiskeluikäiselle väestölle Sihti- nuorten mielenterveysvastaanoton (13 22-vuotiaille) sekä perhesuunnitteluneuvolan ja rokotuspoliklinikka-tartuntatautivastaanoton palvelut, Päihdepalvelusäätiön ja Kriisikeskuksen palvelut, joihin on mahdollista hakeutua ilman lähetettä. Lääkärit vaihtuvat melkoisen tiheästi runsaista perhe- ja jatko-opintovapaista sekä ostopalveluiden käytöstä johtuen. Toimitilat ja välineet Opiskeluterveydenhuolto järjestettiin lukioissa oppilaslaitoksen yhteydessä olevissa tiloissa, 2. asteen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto järjestettiin osin oppilaitoksilla ja osin keskitettynä erilliseen toimipisteeseen. Ammattikorkeakoulun opiskeluterveydenhuolto on järjestetty keskitetysti Suokadulla. Tämä on ollut toimiva ja joustava ratkaisu. Yhteensä eri toimipisteitä oli 11. Lääkäreiden opiskeluterveydenhuollon palveluita toteutettiin osin oppilaitoksilla ja osin terveysasemilla lääkäreiden omissa työhuoneissa kustannusten ja työajan säästämiseksi. Olisi toivottavaa, että käytössä kussakin pisteessä olisi asianmukaiset riittävät toimitilat ja tarvittavat välineet terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanoton toteuttamiseksi. Valitettavasti tavoite ei kaikissa toimipisteissä ole toteutunut. Opiskeluterveydenhuollon toimitiloissa myös on ollut puutteita muun muassa sisäilmaongelmiin ja työturvallisuuteen liittyen. Savon ammatti- ja aikuisopiston terveydenhoitajat toimivat Savon ammatti- ja aikuisopiston asuntolarakennuksen tiloissa Presidentinkatu 3 E 2 viikolle 42 saakka. Tiloissa pitkään ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi palvelut siirrettiin Alavaan Kaartokatu 9 A 1, 4 krs. Sisäilmaongelmien vuoksi on järjestetty muutamia palavereja työterveyden, työsuojeluvaltuutetun, terveydenhoitajien ja esimiesten kesken. 2. Opiskeluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä opiskelijahuolto sekä oppilaitosten työolojen ja ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta Opiskeluterveydenhoitajat ovat päässeet lukioilla ja 2. asteen oppilaitoksilla osallistumaan opiskeluhuoltotyöryhmien työskentelyyn vaihtelevasti. Yhteistyön sujuvuutta hankaloittaa edelleen se, että muu oppilashuolto kuin terveydenhoitajat ja lääkärit eli koulupsykologit ja kuraattorit käyttävät eri tietojärjestelmiä ja asiakasrekistereitä, jolloin toiminnallisen kokonaisuuden muodostavat oppilashuollon eri toimijat eivät pysty käyttämään reaaliaikaisesti toistensa tekemiä asiakasmerkintöjä. Opiskeluterveydenhuollon henkilöstö lukioilla ja 2. asteen oppilaitoksilla on osallistunut oppilaitoksen rehtorin johdolla tapahtuvaan oppilaitosten opetussuunnitelman laatimiseen liittyvään työ-

5 5 hön siltä osin, kuin suunnitelma koskee oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä ja opiskeluhuoltoa. Savon ammatti- ja aikuisopiston terveydenhoitajia ja opiskeluterveydenhuollon muita toimijoita työllistivät syksystä alkaen huolestuttavasti yleistynyt huumeiden ja muiden päihteiden käyttö sekä kasvaneet mielenterveysongelmat, minkä vuoksi opiskeluhuoltotyötä jouduttiin lisäämään. Huumeongelmien yleistymisen vuoksi oppilaitoksella päivitettiin huumetesteihin liittyvä ohjeistus koko oppilaitokselle huomioiden Sora-lain tuomat määräykset. Soralainsäädännön muutos käynnisti eri oppilaitoksilla yhteistyöpalavereja opiskeluterveydenhoitajien, opiskeluterveydenhoidon vastuulääkärin, oppilaitosten rehtorien, kuraattorien ym. yhteistyötahojen kanssa yhteisten toimintalinjojen laatimiseksi. Kehittämistyötä on jatkettu vuoden 2013 aikana. Savon ammatti- ja aikuisopistolla otettiin käyttöön yhtenäinen poissaoloihin puuttumismalli. Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskeluterveydenhuolto oli järjestämässä ja osallistui yhdessä kuraattorien kanssa oppilaitoksen Hyvinvointi virtaa tapahtumaan Ammattikorkeakoulun opiskeluterveydenhoitaja on osallistunut sisäilmatyöryhmään ammattikorkeakoulun yhteistyötahojen kanssa sekä osallistunut oppilaitoksen terveellisten olojen tarkastukseen. Opiskeluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on käynnistetty työryhmätoiminta oppilaitoksen edustajien ja sidosryhmien kanssa. Lisäksi terveydenhoitaja on osallistunut ammattikorkeakoululla toimiviin alakohtaisiin hyvinvointiryhmiin. Syksyllä 2013 aloitettiin Terveysparkki -toiminta oppilaitoksilla. Tämän toiminnan merkitystä seurataan ja vaikutuksia arvioidaan, koska terveysparkilla on ollut vähän kävijöitä suhteessa käytettyyn työaikaan. Opiskeluterveyskyselyn tuloksia pyritään hyödyntämään aiempaa paremmin suunniteltaessa moniammatillisessa yhteistyössä yhdessä opiskeluhuoltotyöryhmän jäsenten sekä opiskelijoiden edustajien kanssa terveyttä edistäviä työtapoja. 3. Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden seuranta Terveystapaamiset ja tarkastukset Toimintavuoden aikana järjestettiin aloittaneiden opiskelijoiden terveystarkastuksia sekä kutsuntatarkastuksia ja ammattikorkeakoulussa tarjottiin aiemman suunnitelman mukaisesti kohdennettuja terveystarkastusaikoja. Terve Kuopio kioski mallin mukaista matalan kynnyksen palvelua jatkettiin tarjoamalla opiskelijoille päivittäin vastaanottoa ilman ajanvarausta terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä asioissa kaikissa opiskeluterveydenhoidon toimipisteissä. Asetuksen mukaiseen toimintaan ei vielä vuonna 2013 pystytty lääkärityön osalta, koska lääkärityövoiman rekrytoinneissa oli ongelmia johtuen mm. virantäyttöjen viiveistä sekä sijaistamattomista omalääkärialueiden vajeista, perhe- ja opintovapaista. Opiskeluterveydenhuollon vastuulääkärin kevätlukukauden työpanos laski syyslukukaudella viidestä päivästä yhteen päivään viikossa.

6 6 Lukioissa järjestettiin terveydenhoitajan tarkastus joko 1. tai 2. opiskeluvuonna ja toisen asteen oppilaitoksilla 1. opiskeluvuoden aikana syksystä 2012 lähtien. Tarkastus pyritään järjestämään kaikille opiskelijoille, joiden opiskelu kestää vuoden tai pitempään voimaan tulleen asetuksen mukaisesti ammattikorkeakoulujen aloittaville opiskelijoille lähetettiin syksyllä terveyskysely, jonka perustella terveydenhoitaja kutsui opiskelijoita terveystarkastukseen. Lisäksi kutsuttiin kaikki röntgenhoitajaopiskelijat terveystarkastukseen erityisen työssä sairastumisen vaaran vuoksi. Ulkomaalaistaustaiset opiskelijat kutsuttiin terveystarkastuksiin vuoden 2013 alusta alkaen (korkean tuberkuloosiriskin maat). Ammattikorkeakoulun opiskeluterveydenhoidossa oli jonkin verran vajausta ASLAKkuntoutukseen, sillä kaikille päiville ei ollut mahdollista järjestää sijaistyövoimaa. Seksuaalineuvontaa on tarjottu kaikille opiskelijoille seksuaalineuvojien toimesta. Opiskeluterveydenhuollossa on erityisesti kiinnitetty huomiota opiskelijan hyvään arkirytmin hallintaan, terveystottumuksiin, riskikäyttäytymiseen, painonhallintaan ja mielenterveyden tukemiseen. Edellä mainitut asiat on huomioitu ammattikorkeakoulun opiskeluterveydenhoidon terveystarkastuksen kutsukriteereissä. Etsivää työtä terveystarkastuksista poisjääneiden osalta on tehty viikoittain lukuisia. Sihdin terveydenhoitaja on tehnyt n yhden päivän viikossa jalkautuvaa työtä Savon ammatti- ja aikuisoppilaitoksella. Myös Sihdin lääkärin työajasta 20 % on suunnattu Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoiden mielenterveyteen liittyviin käynteihin. 16 vuotta täyttäneiden tarkkaavaisuushäiriöongelmista kärsivien nuorten seuranta on keskitetty kaupunkitasoisesti opiskeluterveydenhoidon tiiminvetäjälääkärin vastuulle. Ammattikorkeakoulun ja toisen asteen opiskelijoille suunnattu lääkärin työpanos on kohdentunut pääosin opiskelukykyyn ja mielenterveyteen liittyvien terveyden ja sairaanhoidollisten asioiden hoitamiseen, seksuaaliterveyteen ja raskauden ehkäisyyn, Puolustusvoimien kutsuntojen ennakkoterveystarkastuksiin (koko kaupungissa lähes 700 tarkastettavaa/kalenterivuosi) opiskelijan opintoalaan ja tulevaan ammattiin liittyvien terveydellisten asioiden hoitoon ja sairaanhoitoon, moniammatilliseen yhteistyöhön ja akuuttivastaanottoon. Opiskeluterveydenhuollossa olevan huomattavan lääkäriresurssivajeen vuoksi opiskelijoita ohjattiin myös terveysasemille omalääkäreidensä vastaanotoille etenkin sairaanhoitoon (esim. allergiat ja tuki- ja liikuntaelimistö) liittyvissä vaivoissa. Opiskeluterveydenhuollossa toimii monia eri lääkäreitä, joista kukin hoitaa vain pienen tuntimäärän viikossa, jolloin ajanvarausten järjestely työllistää paljon terveydenhoitajia. 4. Toiminnan ja työn tuloksellisuuden arviointi Toimintakertomus on laadittu ja toimintasuunnitelma päivitetty vuosittain ja toimitettu perusturvan ja terveydenhuollon sekä kasvun ja oppimisen lautakuntiin hyväksyttäväksi. Hyväksyntää ennen on pyydetty luonnoksista työntekijöiden kommentit ja käsitelty ne terveydenhoitoyksikön sekä terveyspalvelujen johtoryhmässä.

7 7 Terveydenhuollon seurantatietojen tallentamisessa on päästy sähköiseen muotoon. Valtakunnalliset SPAT-tilastointikoodit on otettu käyttöön. Tietojen hyödynnettävyyden, tilastollisen käsittelyn ja raportoinnin kehittämisessä on vielä edelleen paljon tehtävää. Palvelut on tuotteistettu kaupungin yhteisen tuotteistamismallin mukaisesti. Tietojen käytön kehittäminen toiminnan kehittämisessä, palvelutuotannon ohjaamisessa ja raportoinnissa on meneillään. Saadut yleiset toimintaan liittyvät asiakaspalautteet on käsitelty yksikön johtoryhmän kokouksissa. Esimiehelle tulleet työntekijää koskevat henkilökohtaiset palautteet on esimies käsitellyt työntekijän kanssa erikseen. 5. Henkilöstökoulutus ja kehittämis- sekä tutkimushankkeet Sihti vastaanottotoiminnassa lahjoitusvaroin perehtymässä (9 kk) ollut kouluterveydenhoitaja siirtyi perehtymisen jälkeen opiskeluterveydenhoitoon. Karttunutta erityisosaamisesta hyödynnettiin opiskeluterveydenhoidossa keväästä 2013 lähtien, jossa kaksi Sihti-työhön perehtynyttä terveydenhoitajaa on työskennellyt. Kollegat ovat voineet varata heitä työpareiksi. Yksi Ammattikorkeakoulun ja yksi Savon ammatti- ja aikuisopiston terveydenhoitajista kouluttautuivat Verkkopuntari ohjaajiksi. Kevään 2013 aikana järjestettiin ensimmäinen ryhmä kollegoille ka syksyllä 2013 ammattikorkeakoulu- ja Savona ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoille. Ryhmään osallistui kahdeksan opiskelijaa. Osallistujat antoivat myönteistä palautetta ja kokivat voineensa hyödyntää verkkopuntaria pysyvimpiin elämäntapamuutoksiin. He myös suosittelivat verkkopuntariryhmää muille, jotka haluavat muuttaa elintapojaan parempaan suuntaan. Tuotekehittäjän oppisopimuskoulutuksessa ollut opiskeluterveydenhoitaja on kehittänyt salatun sähköpostijärjestelmän. Järjestelmä on mahdollistanut ammattikorkeakoulun opiskelijoiden asioinnin terveysasioissaan opiskeluterveydenhuoltoon salatun sähköisen asioinnin kautta. Tuotekehitystyö salatun sähköpostin kannalta jatkuu edelleen. Opiskelijat ovat löytäneet palvelun hyvin ja se on koettu toimivana. Sähköinen asiointi lisäsi palvelujen sujuvuutta, helpotti opiskelijoiden yhteydenottoa sekä vähensi terveydenhoitajan puhelinaikaa. Jatkossa olisi toivottavana kehittää sähköistä ajanvarausmahdollisuutta ja sähköistä terveyskyselyä. Esimiehet ovat vastanneet uuden työntekijän perehdyttämisestä työyksikön yhteisiin asioihin. Täydennyskoulutuksen tarvetta on kartoitettu mm. kehityskeskustelujen ja terveydenhoitajien kuukausikokousten yhteydessä. Lisäksi koulutustoiveita on kerätty eri työntekijäryhmiltä ryhmäpalautteen muodossa. Valtakunnallisten suositusten mukaiseen yksilö- ja ryhmätyönohjaukseen ei ole pystytty edelleenkään varaamaan vuosittaisia määrärahoja. Työnohjauksen puute nousee jatkuvasti esille. Ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskeluterveydenhoitajille tarjoutui mahdollisuus ryhmätyönohjaukseen työnohjaajakoulutuksessa olevien henkilöiden opiskeluun liittyviin maksuttomiin työnohjausryhmiin vuonna Lisäksi eri alueiden terveydenhoitajilla on ollut

8 8 mahdollisuus kokoontua keskenään ja keskustella mm. työnsä sisältöön liittyvistä kysymyksistä käyttäen ns. vertaistyönohjausta. Kerran lukukaudessa pidettiin opiskeluterveydenhoitajien kehittämisiltapäivät ja koko työyksikön kehittämispäivä. Tiedon välittämisessä henkilöstölle on hyödynnetty sähköisiä tiedonsiirtokanavia. Nuoren mielenterveyden hoitopolku on jalkautettu osaksi käytännön toimintaa. Nuorten paino- ja päihdepolut on juurrutettu päivittäiseksi toiminnaksi. Seksuaaliterveyden edistämiseen laadittu tietopaketti on otettu käyttöön. Nuorten ja nuorten aikuisten syömishäiriöisten hoitopolku on kehitetty ja otettu käyttöön yhdessä KYS:n kanssa. Neuropsykiatristen ongelmien hoitopolkujen kehittämistyö on meneillään. Muutama terveydenhoitaja on osallistunut Motivoiva haastattelu asiakkaan kohtaamisen tueksi koulutukseen vuonna Johtopäätökset ja tulevaisuuden haasteet Palvelujen piirissä oleville nuorille on kyetty järjestämään asianmukaiset opiskeluterveydenhuollon palvelut. Erityistä tukea tarvitsevien auttamiseen on varattu työohjelmissa vähintään 20 %. Lisäksi sekä ammattikorkeakoulun että 2. asteen opiskelijoille on lisätty päivittäistä avovastaanottoaikaa. Terveysneuvontaa on voitu asetuksen mukaan toteuttaa yksilöllisesti, ryhmässä tai yhteisöllisesti. Perehdyttämisasioiden parantamiseen tulisi löytyä lähivuosina työaikaa ja työnohjauksen järjestämiseen rahoitusta. Syksyllä 2014 voimaantuleva opiskeluhuollon (=opiskelupsykologit ja kuraattorit) lainsäädäntö velvoittaa lisäämään psykologien ja kuraattorien työpanosta sekä ammattioppilaitoksille että lukioille, sekä syventää moniammatillista tiimimallista yhteistyötä. Omalääkärijärjestelmän uudelleenjärjestelyiden myötä pyritään keskittämään opiskeluterveydenhuoltoa nykyistä harvempien lääkäreiden vastuulle, jolloin sirpaleisuus vähenee ja tasalaatuisuus paranee.

KUOPION KAUPUNGIN OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

KUOPION KAUPUNGIN OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 KUOPION KAUPUNGIN OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Terveydenhoitoyksikön henkilöstötiimi 27.2.2015 Terveyspalvelujen johtoryhmä 11.3.2015 Kasvun ja oppimisen hyvinvoinnin edistämisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toimintakertomus 1 (7) Avoterveydenhuolto Terveydenhoidon palvelut Kouluterveydenhuolto. 14.3.2014 Julkinen

Kuopion kaupunki Toimintakertomus 1 (7) Avoterveydenhuolto Terveydenhoidon palvelut Kouluterveydenhuolto. 14.3.2014 Julkinen Kuopion kaupunki Toimintakertomus 1 (7) KUOPION KAUPUNGIN KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Terveydenhoitoyksikön henkilöstötiimi 14.3.2014 Terveyspalvelujen johtoryhmä 9.4.2014 Kasvun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toimintakertomus 2015 Avoterveydenhuolto Terveydenhoidon palvelut Kouluterveydenhuolto Julkinen

Kuopion kaupunki Toimintakertomus 2015 Avoterveydenhuolto Terveydenhoidon palvelut Kouluterveydenhuolto Julkinen 1 (6) KUOPION KAUPUNGIN KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Terveydenhoitoyksikön henkilöstötiimi 19.2.2016 Terveyspalvelujen johtoryhmä 19.3.2016 Kasvun ja oppimisen hyvinvoinnin edistämisen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

KUOPION KAUPUNGIN OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 KUOPION KAUPUNGIN OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Opiskeluterveydenhuollon kehittämistyöryhmä 09.02.2016 Terveydenhoitoyksikön henkilöstötiimi 19.2.2016 Terveyspalvelujen johtoryhmä

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhoito

Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 :n mukaista opiskeluterveydenhuoltoa, jota toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri.

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto Sosiaali- ja terveystoimi Terveysneuvonta LIITE 15 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Opiskeluterveydenhuolto Laatija: opiskeluterveydenhuollon tiimi Ylläpitäjä: opiskeluterveydenhuollon tiimi Voimassa:

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

KUOPION KAUPUNGIN OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 1 KUOPION KAUPUNGIN OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Päivitys vuodelle 2015 kohtiin: 1.1. Valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 1.2. Kuopion kaupungin strategia 2.2. Opiskeluterveydenhuollon

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä. Sini Peteri 13.1.2010

Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä. Sini Peteri 13.1.2010 Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä Sini Peteri 13.1.2010 Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhoitajan työ moninaista, kuten myös kaikki muukin terveydenhoitajan työ kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Kouluterveydenhuollon tehtävät terveydellisten olojen valvonnassa

Kouluterveydenhuollon tehtävät terveydellisten olojen valvonnassa Kouluterveydenhuollon tehtävät terveydellisten olojen valvonnassa Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja terveysvirasto Kouluterveydenhuolto & Lasten ja nuorten lääkäripalvelut 2015 Kouluterveydenhuoltoa ohjaavia

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta

Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät Järvenpää 28.11.2013 Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM etunimi.sukunimi(at) stm.fi 27.11.2013

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

KUOPION KAUPUNGIN OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 KUOPION KAUPUNGIN OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Päivitys vuodelle 2016 Terveydenhoidon palvelujen henkilöstötiimi 23.10.2015 Terveyspalvelujen johtoryhmä 17.11.2015 Kasvun

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies, STM Sisällys Uuden lain tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuotteistaminen Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Pirjo Varjoranta 9.2.2007

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuotteistaminen Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Pirjo Varjoranta 9.2.2007 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuotteistaminen Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa Pirjo Varjoranta 9.2.2007 Työryhmä Apulaisylilääkäri Kyllikki Hyvönen ja Kaj Korhonen Terveyskeskuslääkäri

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Uudenmaan liitto 26.4. LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA TOISEN ASTEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ARJEN TYÖHÖN Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Crister Nyberg, ohjauspalveluiden

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

Perusturvatoimen palveluverkko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Perusturvatoimen palveluverkko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Perusturvatoimen palveluverkko Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Palveluverkon kehittämisen tavoitteita Toiminta on laadukasta ja perustuu todettuun hyötyyn potilaalle tai asiakkaalle Asiakasystävällisyys

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 25.05.11 Opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 kunnan velvollisuudeksi, terveyskeskukset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytää ehdotuksesta lausuntoa

Lisätiedot

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä

Lisätiedot

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tilastointi Anja Juutilainen Ma vastaava terveydenhoitaja/ Kuopio

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tilastointi Anja Juutilainen Ma vastaava terveydenhoitaja/ Kuopio Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tilastointi 8.6.2016 Anja Juutilainen Ma vastaava terveydenhoitaja/ Kuopio Yksilökohtainen opiskeluhuolto Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäisille

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

ICPC johdon työkaluna. 26.10.2011 johtajaylilääkäri Markku Kanerva YTHS

ICPC johdon työkaluna. 26.10.2011 johtajaylilääkäri Markku Kanerva YTHS ICPC johdon työkaluna 26.10.2011 johtajaylilääkäri Markku Kanerva YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) Huolehtii yliopisto-opiskelijoiden ja tällä hetkellä kokeiluna kahden ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. opetusneuvos Elise Virnes, OKM verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. opetusneuvos Elise Virnes, OKM verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme opetusneuvos Elise Virnes, OKM verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry HE oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi annettiin

Lisätiedot

Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto

Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto 28.10.2015 Toteutuneet tarkastukset toisen asteen oppilaitoksissa Milloin oppilaitoksessa

Lisätiedot

Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT

Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma 1.9.2016 Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT 1 Tietoa nuorista Tutkimustietoa lapsista ja nuorista ( Kouluterveyskyselyt,

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä TAUSTAMUISTIO 1 (6) 2.11.2009 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä Oppilas- ja opiskelijahuollosta

Lisätiedot

Näkökulmia Kouluterveyskyselystä

Näkökulmia Kouluterveyskyselystä Näkökulmia Kouluterveyskyselystä Yhteiskuntatakuu työryhmän kokous 18.10.2011 18.10.2011 Riikka Puusniekka 1 Kouluterveyskysely 1995 2011 Toteutettu vuosittain, samat kunnat vastausvuorossa aina joka toinen

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Ajankohtaista koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Ajankohtaista koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta Ajankohtaista koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 29.11.2012 Marjaana Pelkonen 29.11.2012 Marjaana Pelkonen, ylitarkastaja, STM Sisältö Koulu-

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 1 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä

Lisätiedot

HYVINVOINTIKIOSKI-HANKE 1.12.2011-31.12.2013

HYVINVOINTIKIOSKI-HANKE 1.12.2011-31.12.2013 HYVINVOINTIKIOSKI-HANKE 1.12.2011-31.12.2013 Päätoteuttajana: Kuopion kaupunki, perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Osatoteuttajat: Varkauden kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut Ylä-Savon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103 27.08.2014 Sivu 1 / 1 2519/01.01.01/2014 103 Opiskeluhuoltoon liittyvien rekisterien rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilöt Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877 1846 Merja von Schantz, puh.

Lisätiedot

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12. THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.2009 1.12.2009 A Pouta 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen

Ammatillisen koulutuksen Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät 16.11.2016 Radisson Blu Seaside, Helsinki Matti Ilvonen, Kainuun ammattiopisto Seija Kärki, Savon ammatti- ja aikuisopisto Itäsuomalaisen

Lisätiedot

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Ilomantsin terveyskeskuksen neuvolatoiminta on osa ehkäisevän työyksikön toimintaa. Ehkäisevässä

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN LASTENNEUVOLATOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

KUOPION KAUPUNGIN LASTENNEUVOLATOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 KUOPION KAUPUNGIN LASTENNEUVOLATOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Terveydenhoitoyksikön henkilöstötiimi 14.3.2014 Terveyspalvelujen johtoryhmä 9.4.2014 Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunta

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa Kasvatus- ja opetuslautakunta 39 18.06.2014 Kunnanhallitus 134 11.08.2014 Valtuusto 29 29.09.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa 1305/12.01.03/2014 Kasvope

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ LUKU X.X OPISKELUHUOLTO OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden ja monialaisen yhteistyön keinoin hyvinvoivan ja turvallisen

Lisätiedot

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Helsinkiläisten terveyseroista (1) Helsinkiläisten miesten

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Info YLIOPISTON OPISKELIJOILLE 12.4.2016 ympäristöterveystarkastaja Seija Pulkkinen 6.4.2016 Suunnitelmalliset oppilaitostarkastukset ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle!

Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle! Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle! Sosiaali- ja terveystoimiala Lahden Terveyskioskista Neuvontaa kaikenikäisille Lahti avasi ensimmäisenä suurena kaupunkina Terveyskioskin 10.3.2010 Kauppakeskus

Lisätiedot

JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018

JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018 JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018 Leinonen Anu Kaakinen Sinikka Niemistö Maarit Syväjärvi Jaana Tekoniemi Anu Hakala Asta Koivumäki Raija Issakoff-Talala Katja

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016

KUOPION KAUPUNGIN KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 1 KUOPION KAUPUNGIN KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 Päivitys vuodelle 2015 1.1 Valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 3.1 Asiakkaat 3.2.1 Terveydenhoitoyksikön hallinto 3.2.2

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon toimivuus - Opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky -seminaari 29.4.2015, Oulu Marjaana Pelkonen Neuvotteleva

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Hyväksytty 30.12.2013. - lain soveltamisala ja tavoitteet. - yhteisöllinen opiskeluhuolto. Turku 12.3.2014

Hyväksytty 30.12.2013. - lain soveltamisala ja tavoitteet. - yhteisöllinen opiskeluhuolto. Turku 12.3.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 Hyväksytty 30.12.2013 - lain soveltamisala ja tavoitteet - opiskeluhuollon kokonaisuus - yhteisöllinen opiskeluhuolto Turku 12.3.2014 Lain soveltamisala Kokoaa

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Esityksen termit Opiskelija = esikoululainen, peruskoululainen ja lukion tai

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon organisaatio, joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Sähköinen lausunto TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Heljä Misukka koulutusjohtaja

Sähköinen lausunto TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Heljä Misukka koulutusjohtaja Sähköinen lausunto TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Heljä Misukka koulutusjohtaja Nina Lahtinen kehittämispäällikkö Kysymykset 1. Hallituksen aluejakolinjauksen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016

KUOPION KAUPUNGIN KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 1 KUOPION KAUPUNGIN KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 Päivitys vuodelle 2016 Terveydenhoitoyksikön henkilöstötiimi 23.10.2015 Terveyspalvelujen johtoryhmä 17.11.2015 Kasvun ja

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN LASTENNEUVOLATOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

KUOPION KAUPUNGIN LASTENNEUVOLATOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 KUOPION KAUPUNGIN LASTENNEUVOLATOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Terveydenhoitoyksikön henkilöstötiimi Terveyspalvelujen johtoryhmä Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunta Kasvun ja oppimisen

Lisätiedot

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako 3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN 3.1 Yhteistyö kotien kanssa Koti ja koulu ovat yhdessä vastuussa nuoren kasvusta hyvään aikuisuuteen. Molemmat tukevat opiskelijoita sekä opiskelua että hyvinvointia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (15) Kasvun ja oppimisen lautakunta. Puijonsarven koulu, Keski-Kaari 44 (opettajainhuone, 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (15) Kasvun ja oppimisen lautakunta. Puijonsarven koulu, Keski-Kaari 44 (opettajainhuone, 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:05-17:13 Paikka Puijonsarven koulu, Keski-Kaari 44 (opettajainhuone, 2. krs) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Mikä tekee Mikkelin mallista mainion

Mikä tekee Mikkelin mallista mainion (yhteistyö on voimaa) Mikä tekee Mikkelin mallista mainion Esityksemme tuskin tulee tuomaan mitään uutta ja mullistavaa, olemme kuitenkin kokeneet että riittävällä resurssoinnilla ja hyvällä yhteistyöllä

Lisätiedot

Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos. Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola

Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos. Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola Hyvinvoiva opiskeluyhteisö sekä terveellinen ja turvallinen opiskeluympäristö ovat oppilaiden ja opiskelijoiden terveen

Lisätiedot

Kouluympäristön monialainen tarkastaminen - malli oppilaitosympäristön ja -yhteisön monialaiseen tarkastamiseen

Kouluympäristön monialainen tarkastaminen - malli oppilaitosympäristön ja -yhteisön monialaiseen tarkastamiseen Kouluympäristön monialainen tarkastaminen - malli oppilaitosympäristön ja -yhteisön monialaiseen tarkastamiseen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lounais-Suomen sisäilmapäivä 2016 Miksi oppilaitokset

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Uudistuksen taustaa Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmässä (STM selvityksiä

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11.

Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11. Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11.2014 Pori Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 Edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki yhden lainsäädännön piirissä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa, henkilötietojen käsittelyä, kirjaamista, rekisteröimistä

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Luku 4.3. Opiskeluhuolto Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen opiskeluhuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen opiskeluhuolto.

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v)

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA Kinnulan lukion johtokunta 1 Aika klo (x) (x) Mäkinen Johanna Häkkinen Kirsti

KINNULAN KUNTA Kinnulan lukion johtokunta 1 Aika klo (x) (x) Mäkinen Johanna Häkkinen Kirsti 1 Aika 30.6.2010 klo 19.00-20.16 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Kinnulan keskuskoulu, kotitalousluokka Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varhaiskasvatus ja opetus Terhi Päivärinta Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntatalo 4.2.2015 Nykyinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 1 Yksilökohtainen opiskeluhuolto (HE 113/2013) Yksilökohtainen opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisössä työskenteleville sekä opiskeluhuoltopalveluista

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Päihde ja mielenterveys YTHS- hankkeesta toimintamalliksi. 2012 HKa OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Päihde ja mielenterveys YTHS- hankkeesta toimintamalliksi. 2012 HKa OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Päihde ja mielenterveys YTHS- hankkeesta toimintamalliksi 2012 HKa Taustaa: STM:n työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015: Asiakkaan aseman vahvistaminen Ehkäisyn

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta 2012 2113 Eija Takalokastari 12.09.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kittilän kunnan sähköinen hyvinvointikertomus 3. Tavoitteet

Lisätiedot

Suun terveyden edistäminen terveydenhoitajan työssä

Suun terveyden edistäminen terveydenhoitajan työssä Suun terveyden edistäminen terveydenhoitajan työssä Terveydenhoitaja Annikki Törmänen, Limingan kouluneuvola, annikki.tormanen@liminka.fi, 050 3655360 Terveydenhoitajapäivät Tampere 7.2.2013 Uusi Oulu

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO Lempäälän kunta / lukio Kuntakohtaiset osuudet sinisellä. 4.3 Opiskeluhuolto Lukion

Lisätiedot