VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2012"

Transkriptio

1 IKAALISTEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS UUTTA KOHTI "Ikaalisten seurakuntakin pysyy hereillä, kun se tekee työtä, jossa Jumalan rakastavat kasvot näkyvät. Tämän paikkakunnan ihmiset janoavat Jumalan lempeää katsetta. He haluavat tulla kohdatuiksi tärkeinä, merkittävinä, hyväksyttyinä ja rakastettuina ihmisinä. Sanalla sanoen he kaipaavat rakkautta, jota Kristus osoittaa kaikkia ihmisiä kohtaan. Tätä rakkauden tehtävää varten Kristus lähettää seurakuntansa." Lainaus on piispa Matti Revon pitämän piispantarkastusmessun saarnasta Saman asian ilmaisee seurakuntamme strategialuonnos näin: "Tulevaisuuden visiona on, että Ikaalisten seurakunta on rakkauden yhteisö, jossa rohkeasti pidetään esillä Jumalan Sanaa ja jossa jokainen tulee kohdatuksi ja tuetuksi." Vajaan kahden vuoden strategiaprosessi nosti esille myös talouden haasteet monella tavalla. Toistaiseksi seurakunnan toiminta on voitu pitää suhteellisen vilkkaalla tasolla, mutta näin ei tule olemaan jatkossa. Kiinteistö massaa on vähennettävä ja joitakin toimia karsittava. Vapaaehtois- eli seurakuntalaisten tekemää työtä on vahvistettava. Sekä piispantarkastuksen että valmistuneen strategiatyön tulokset olivat tältä osin yhteneväisiä. Yhden päiväkerho-ohjaajan viran täyttämättä jättäminen oli jo pieni askel säästöjen suuntaan. Talouspäällikön viran täyttö kolmen vuoden määräajaksi ennakoi tulevia seurakuntien yhdistymisiä. Täyttämällä kanttorin virka kahden vuoden määräajaksi sitä jo yhden vuoden hoitaneella henkilöllä, haluttiin antaa kirkkokuorolle työrauha. Samalla poikkeustilanne antaa mahdollisuuden pohtia kirkkomusiikin uudistamista. Työyhteisöllä on valmius ja taito kokeilla erilaisia kohtaamisen muotoja. Mikä toiminta on jatkojalostettavissa osaksi vakiintunutta toimintaa, sen selvittämiseen kannattaa panostaa. Yksi arvo on saada liikkeelle niitä ihmisiä, joille seurakuntaelämä ei ole kovin tuttua ennestään. Esimerkkeinä mainittakoon kummikirkko ja päiväkerho-ohjaajien vierailu puoli vuotta täyttävien kotiin ja lasten virsikirjan lahjoittaminen uusille seurakuntalaisille. Kinkeripiirejä tulee edelleen yhdistää ja muutenkin hakea toimivia malleja kristilliselle opetukselle ja hartauden harjoittamiselle. Muutosten edessä ollaan ja niihin varaudutaan esim. uudistamalla puhelimet ns. älypuhelimiksi, mitkä mahdollistavat monitasoisen tiedon siirron ja sähköisen kalenterin. Esko Mattila

2 HALLINTO Kirkkovaltuusto Jäsenet vuosina (19 hlö): Aila Anna, Haavisto Mirjami, Haveri Juhani, Kauppila Eero, Kauppila Suvi, Kivikari Seija, Lammi Tiina, Löytämäki Mika, Majalahti Auli (puheenjohtaja), Mansoniemi Juha, Mäenpää Åsa, Ojanen Mirja, Salo Miikka, Sorjonen Leo, Talonen Tuula (varapuheenjohtaja), Teuho Marja, Tuohitaival Irma, Veijalainen Esko ja Vilppo Terttu. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä (4) kertaa. Tärkeimpiä päätöksiä: 1. kokous , läsnä 18/19, Kirkkovaltuusto päätti että kirkkoneuvoston tulee valmistella tekemänsä päätösesitys talouspäällikön valinnasta uudelleen. päätti toteuttaa kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston edustajien vaalin klo päätti valita piispantarkastuksen valmisteluryhmään keskuudestaan Eero Kauppilan sekä Åsa Mäenpään 2. kokous , läsnä 19/19, Kirkkovaltuusto päätti valita Ikaalisten seurakunnan talouspäällikön virkaan kolmen vuoden (3 v) määräajaksi Heidi Pirttijoen. Virka edellyttää neljän kuukauden koeaikaa. toimitti kirkolliskokouksen maallikkoedustajien/hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin. 3. kokous , läsnä 15/19, Kirkkovaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen 2011 ja myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille merkitsi tiedoksi taloudellisen katsauksen seurakunnan tilasta alkuvuodelta äänesti tuloveroprosentin korottamisesta ja äänestyksen tuloksena päätti että Ikaalisten seurakunnan tuloveroprosentti vuodelle 2013 on 1,85% päätti anoa tuomiokapitulilta lupaa täyttää kanttorin virka kahden (2) vuoden määräajaksi alkaen. 4. kokous , läsnä 14/19, Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi taloudellisen katsauksen seurakunnan tilasta loppuvuonna hyväksyi vuoden 2013 talousarvion, sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Kirkkoneuvosto Jäsenet (7 hlö): Haveri Juhani, Lammi Tiina, Mansoniemi Juha, Mattila Esko (khra, puheenjohtaja), Salo Miikka (varapuheenjohtaja), Tuohitaival Irma ja Vilppo Terttu. Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana kymmenen (10) kertaa. Tärkeimpiä päätöksiä: 1. kokous , läsnä 7/7, Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että talouspäällikön virkaan (määräaikainen 3 v) valitaan Raija Mustalahti ja varalle Heidi Pirttijoki. hyväksyi kirkkoherran viranhaltijapäätökset valitsi kolehtikohteet ja sijoitti ne kirkkovuoden jumalanpalveluksiin. myönsi kirkkoherralle delegoidun päätösvallan talouspäällikölle kuuluvissa asioissa talouspäällikön viran ollessa täyttämättä. Myönsi myös taloustoimiston ja kirkkoherranviraston toimistosihteereille 150 euron/kk erityisen perusteen tehtävien lisääntymisestä siltä ajalta kun talouspäällikön virassa ei ole viranhaltijaa eli alkaen kunnes uusi talouspäällikkö aloittaa virassaan. päätti myöntää Arja Lähdekorvelle opintovapaa sekä palkaton työvapaus hakemuksen mukaisesti. päätti jatkaa Anne Oksasen työsuhdetta Arja Lähdekorven sijaisena myönsi Lähetysapu Ry:lle vapautuksen Olokolon vuokrasta myönsi Piia Rantakytölle vanhempainvapaata anotusti. myönsi Riitta Jokihaaralle palkallista virkavapautta kuntoutusta varten anomuksen mukaisesti. esitti, että kirkkovaltuusto toteuttaisi kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston edustajien vaalin klo valitsi keskuudestaan kaksi edustajaa piispantarkastuksen valmisteluryhmään: Juhani Haveri ja Miikka Salo.

3 2. kokous , läsnä 7/7, Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle Heidi Pirttijoen valitsemista talouspäälliköksi. 3. kokous , läsnä 7/7, Kirkkoneuvosto päätti peruuttaa Lotta Salmelan pankkitilien käyttöoikeuden. Samalla peruutettiin myös virkaan kuuluva allekirjoitusoikeus päätti, että Lotta Salmelan virkasuhteen päätyttyä kirkkoneuvoston sihteeriksi valitaan talouspäällikkö Heidi Pirttijoki. Hänelle myönnettiin myös Ikaalisten seurakunnan pankkitilien käyttöoikeus sekä virka-aseman mukainen allekirjoitusoikeus. päätti myöntää vuosisidonnaista palkanosaa Heidi Pirttijoelle 6 vuotta 11 kuukautta alkaen. 4. kokous , läsnä 7/7, Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2011 tilinpäätöksen ja luovutti sen tilintarkastajille tarkastettavaksi. päätti antaa Ikaalisten seurakunnan kannanoton seurakuntien rakennemuutoksen käsittelystä kirkkohallituksen asettamalle työryhmälle: Odotetaan kuntauudistusten ratkaisuja. keskusteltiin seurakuntatyön prioriteeteista ja kirkkoneuvoston kannasta strategiatyöskentelyyn. Päätettiin, että lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille lauantain strategiapäivän muistiot. käsiteltiin Heli Leppäsen jättämä irtisanoutumisilmoitus ja päätettiin, ettei toistaiseksi täytetä paikkaa. päätettiin, että yhteistyötoimikunnassa jatkaa Esko Mattila marraskuun loppuun asti työnantajan edustajana ja talouspäällikkö voi osallistua harkintansa mukaan. 5. kokous, , läsnä 6/7, Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että tuloveroprosenttiin tehdään 0,10 % korotus vuodelle päätti esittää kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen 2011 hyväksymistä ja valtuutti kirkkoherran ja talouspäällikön allekirjoittamaan tilintarkastustoimeksiannon ja johdon vahvistuskirjeen. päätti anoa tuomiokapitulilta lupaa täyttää kanttorin virka osa-aikaisena kahden vuoden määräajaksi alkaen. päätti hyväksyä nuorisotyöntekijä Hanna Sippolan vapaan ajankohdaksi Päätettiin valtuuttaa kirkkoherra päättämään vuosiloman ja palkattoman virkavapauden sekä opintovapauden tarkemmasta ajankohdasta näiden raamien sisällä. Hanna Sippolan viransijaiseksi päätettiin palkata Inka Mäkelä niin, että sijainen ei ole työsuhteessa viranhaltijan vuosiloman aikana ja sijaisen palkalliseksi perehdytysajaksi vahvistettiin 3 viikkoa. päätti perustaa toimikunnan valmistelemaan ja tekemään selvitystyötä säätiön perustamiseksi. Toimikuntaan valittiin neuvostosta Tuula Talonen, Irma Tuohitaival, Juhani Haveri sekä virkansa puolesta Esko Mattila ja Heidi Pirttijoki. Toimikunnalle myönnettiin oikeus täydentää itseään asiantuntijoilla. hyväksyi vuosilomat täydensi tehtyä päätöstä yhteistyötoimikunnan jäsenyydestä ja valitsi kirkkoherran työsuojelupäälliköksi ajalle Neuvostolle annettiin tiedoksi kokouksessa työsuojelun valvonta-asetuksen 17 :n mukaiset työsuojelupäällikön tehtävän kuvaukset. päätti antaa kirkkoherralle ja talouspäällikölle oikeuden päättää kirkon ilmoitustaulun ulkoasusta. Samalla päätettiin sijoittaa ilmoitustaulu kirkon toiselle puolelle osuuspankin päätyyn. Neuvosto sai tiedoksi seurakunnan tontille muodostetun rasitteen Jyllin kotien hyväksi. päätti myöntää IPP Oy:lle oikeuden kaivaa kaivo seurakunnan tontille kaapeleita varten. sai tiedoksi kirkkoherran avaimien katoamisen Turkissa ja päätti ettei tarvetta lukkojen uusimiseen ole riskin ollessa minimaalinen. 6. kokous , läsnä 7/7, Kirkkoneuvosto hyväksyi Anna-Mari Yrjänän irtisanoutumisen. esitti kirkkovaltuustolle, että se anoisi lupaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta kanttorin viran täyttämiseen määräajaksi ilman viran auki julistamista. Määräajan alkamista esitetään lähtien. sai tiedoksi kirkkoherran ja päiväkerho ohjaajien kanssa käydyn muistion ja kävi sen perusteella vilkkaan keskustelun. valitsi lapsityön tiimivastaavaksi Tuija Kulmalan. päätti kokoontua myöhemmin uudelleen ja kutsua lapsityön tiimivastaavan kuultavaksi. Neuvosto toivoi tiimivastaavalta tarkempaa selvitystä kerhojen tilanteesta. ehdotti, että valtuusto ottaa kokouksen asialistalle veroprosentin korottamisen erillisenä pykälänään. päätettiin antaa lupa Lions clubille käyttää Koivikon tiloja maksutta Palamusen vieraille

4 7. kokous , läsnä 6/7, Kirkkoneuvosto päätti valita Johanna Eräsen hoitamaan määräaikaista kanttorin virkaa ajalle päätti säätiön perustamista pohtivan työryhmän ensimmäisen kokouksen ajankohdaksi kello Päätettiin pyytää tuomiokapitulin lakimiesasessoria ensimmäiseen kokoukseen. päätti siirtää Koivikon maa-alueesta saatu tarjous säätiötyöryhmän käsiteltäväksi. keskusteli 2013 vuoden budjetista ja määritteli budjettikehyksen työaloille. Työalojen tulee supistaa menoja omalta työalaltaan 3 % kuluvan vuoden käyttötalouden menoihin verrattuna, muiden kuin henkilöstökulujen osalta. päätti perustaa kannustinjärjestelmä työaloille säästöaloitteista. Säästöaloitteet esitellään kirkkoherralle ja talouspäällikölle. Neuvosto päättää työaloille palautettavista varoista säästöjen suhteessa. päätti tehdä vuoden sopimuksen urkuisännöinnistä Ikaalisten ja Luhalahden uruille Marko Koskisen kanssa. päätti kolehtikohteeksi oman seurakunnan diakoniatyö nuorten syrjäytymisen estämiseksi päätti siirtyä Tampereen seurakuntayhtymän yhteiseen puhelinjärjestelmään ja päätti hankkia työntekijöille älypuhelimet. 8. kokous , läsnä 7/7, Kirkkoneuvosto päätti syksyn kolehtikohteet ja antoi kirkkoherralle valtuuden muuttaa kolehtikohteita katastrofitilanteessa. keskusteli piispantarkastuksen sisällöstä ja kirkkoherra esitteli laatimansa itsearviointiraportin Ikaalisten seurakunnasta. Neuvosto hyväksyi raportin. Kari Salo esitteli Mission Europe järjestön kuvauksen Kaupungissa tuulee prosessista. Neuvosto puolsi jatkovalmisteluja. päätti, että kirkkoneuvosto kokoontuu käsittelemään talousarviota kello ja kirkkovaltuusto kello keskusteli säätiöhankkeen nykytilasta ja sai tiedoksi muistion säätiön suunnitteluryhmän kokouksesta Päätti, että jatketaan yhteydenpitoa kirkkohallitukseen päin asiasta. päätti, että IPP Oy:n osakkeet tarjotaan henkilökunnalle ostettavaksi niiden jäädessä tarpeettomiksi sai tiedoksi tilintarkastajan raportin tilintarkastuskäynnistä. vahvisti Päivi-Riitta Koiviston diakonian tiimivastaavaksi vuosialle kirkkoherra esitteli päiväkerhon lukujärjestyksen neuvostolle ja päätti kutsua tiimivastaavan kuultavaksi seuraavaan kokoukseen. 9. kokous , läsnä 5/7, Kirkkoneuvosto sai selvityksen päiväkerhojen työjärjestelyistä ja hyväksyi selvityksen. myönsi palkattoman virkavapauden Juha Ailalle ajalle toisen tehtävän hoitoa varten. Sekä antoi Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille myönteisen lausunnon virkamääräyksen antamiseksi Juha Ailalle Jämijärven kirkkoherran virkaa hoitamaan. myönsi Piia Rantakytölle hoitovapaata asti. Sijaiseksi valittiin Marjo Raiskio tarvittaessa työhön tulevalla sopimuksella ajalle keskusteli piispantarkastuksen ohjelmasta ja merkitsi tiedoksi piispan hyväksymän ohjelman. hyväksyi yhteistyötoimikunnan laatiman Ikaalisten seurakunnan valmiussuunnitelman. merkitsi saaneensa tiedoksi selvityksen kirkkoherran ja talouspäällikön vierailusta kirkkohallituksessa säätiöhankkeen merkeissä. Päätti, että jatketaan selvittelyä yhteistyömahdollisuuksista Tampereen seurakuntayhtymän kanssa. perusti työryhmän pohtimaan kirkon lämmitysperiaatteita sekä mahdollisia korjaustöitä energiansäästösyistä. Työryhmän jäseniksi päätettiin kutsua samat henkilöt, jotka toimivat kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastusryhmässä sekä lisäksi Johanna Eränen ja Marko Koskinen. hyväksyi kirkkoherran viranhaltijapäätökset hyväksyi talouspäällikön viranhaltijapäätökset 10. kokous , läsnä 6/7, Kirkkoneuvosto päätti kolehtikohteista ajalle sai tiedoksi muistion kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastusryhmästä sekä päätti täydentää ryhmää pyytämällä mukaan Eero Kauppilan. päätti valtuuttaa talouspäällikön hakemaan avustusta kirkon keskusrahastolta kirkonkirjojen digitointiin ja kirkon paanukaton tervaukseen. hyväksyi uuden suositussopimuksen toimituspalkkioista ja esitti sen hyväksymistä valtuustolle. Hautausmaan katselmusta ei pidetty vuonna 2012.

5 Seurakunnan kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus Jäsenet (4 hlö): Harjuntausta Tapani, Niinimäki Jouko, Saarela Reijo (puheenjohtaja) ja Skyttä Eino. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksia tehtiin vuoden aikana yksi, joka keskittyi Luhalahden kirkon asioihin. HENKILÖKUNTA Henkilöstö Virat Työsuht. Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Pysyväisluonteinen henkilöstö - kokoaikaiset osa-aikaiset Määräaikainen henkilöstö - kokoaikaiset osa-aikaiset Yhteensä: Henkilöstömäärä vuoden vaihteessa on 28. Ikaalisten seurakunnassa oli virkoja vuoden lopussa 15, joista 13 on täytettynä. Virat: Kirkkoherra 100 % täytettynä Kappalainen 100 % täytettynä Seurakuntapastori 100 % täytettynä Diakonissa, 2 kpl 100 % täytettyinä Kanttori 100 % täytettynä, määräaikainen vs. kanttori hoitaa Talouspäällikkö 100 % täytettynä määräaikaisesti Toimistosihteeri, tal.tsto 100 % täytettynä Toimistosihteeri, virasto 100 % täytettynä Seurakuntapuutarhuri 100 % täytettynä Seurakuntamestari 100 % täytettynä Seurakuntamestari 100 % ei täytettynä Vahtimestari-siivooja 100 % ei täytettynä Nuorisotyönohjaaja, 2 kpl 100 % täytettyinä, toista virkaa hoitaa määräaikainen vs. Työsuhteinen vakinaisluonteinen henkilöstö: Seurakuntaemäntä 100 % toistaiseksi voimassa oleva, vakituinen työntekijä opintovapaalla Keittäjä-siivooja, 2 hlö 100 % toistaiseksi voimassa olevat, toinen vakituinen työntekijä hoitovapaalla Kiinteistötyöntekijä 100 % toistaiseksi voimassa oleva Talonmies 42 % toistaiseksi voimassa oleva Lastenohjaaja, 3 hlö 100 % toistaiseksi voimassa olevat Aikuistyön sihteeri 100 % määräaikainen saakka Työsuhteinen tilapäinen henkilöstö : Seurakuntaemäntä 100 % määräaikainen sijainen Keittiötyöntekijät, 3 hlö % määräaikaisia tarvittaessa töihin kutsuttavia Suntio sijainen 0-50 % määräaikainen tarvittaessa töihin kutsuttava Toimistosihteeri 100 % määräaikainen tilapäisapu virastolla

6 Hautaustoimen kausityössä oli vuonna 2012 yhteensä 12 työntekijää erimittaisissa työsuhteissa kaudella Suntion kirkonpalvelustyössä sekä kiinteistön ylläpitotyössä oli kesäkaudella yksi työntekijä. Suntion vapaaviikonloppujen sunnuntain työt on hoidettu osittain myös vapaaehtoistyöntekijöiden avulla. Vapaaehtoisia suntioita on seurakunnalla kolme. Kesäkaudella kirkko-oppaaksi palkattiin yksi nuori noin kuuden viikon jaksoille. Lisäksi keittiötoimi työllistää tarvittaessa tulevia tuntityötekijöitä tarpeen mukaan, tilinpäätöshetkellä työssä oli 3. Nuoriso- ja rippikoulutyössä oli kuluneena vuonna oman henkilökunnan lisäksi leirityössä nuorisotyöntekijä sekä leiriisännät ja isoset. Ikaalisten kunnan kanssa on sopimus nuorisotyön jakamisesta siten että kunta korvaa vuosittain seurakunnalle 38 työpäivän kustannuksen. Sopimus oli tilinpäätöskaudella voimassa Syksyllä sopimus uusittiin siten, että kunta korvaa 28 työpäivän kustannukset kaudella Ikaalisten Kylpylä Oy:n kanssa on sopimus jossa kylpyläpapin tehtävistä korvataan seurakunnalle 10 % kappalaisen viran palkkauksesta. Osan tehtävistä hoitaa Kansan Raamattuseura, minne seurakunta tilittää osan saamastaan korvaussummasta. Koko henkilökunnan työntekijäkokouksia pidettiin vuoden aikana 10. Tyky-toimintana henkilökunnalle on tarjottu työnantajan rahallisesti tukemia liikuntalippuja, hierontaa, jalkahoitoa ja hengellisen lehden tilaamista kotiin. Työntekijöiden yhteinen tyky-matka toteutettiin Kristiinankaupunkiin sekä. Henkilökunta vietti yhteisen jouluaterian. Työnantaja muistaa työntekijöitä merkkipäivinä, sekä palvelusvuosista. Työsuhderuokailu on järjestetty sopimusruokailuna, monipuolisella tarjonnalla, erityyppisiin ruokailupaikkoihin. Lisäksi työnantaja on järjestänyt työterveyshuollon, joka sisältää lakisääteisten vaatimusten lisäksi perustason sairaanhoitopalvelut. Työterveyshuolto on ostettu Työterveys Akaasiasta. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu vuosille

7 Henkilökunta kävi työsuojeluhenkilöstön vaalit joulukuussa 2009 ja valitsi työsuojeluvaltuutetun sekä kaksi varavaltuutettua vuosille Seurakunnan työsuojelupäällikkönä toimii virkansa puolesta talouspäällikkö (vuonna 2012 kirkkoherra toimi työsuojelupäällikkönä), vaaleilla valittuna työsuojeluvaltuutettuna toimi Arja Lähdekorpi ja varavaltuutettuina Raili Järvi asti, jonka jälkeen Raili Järvi valittiin työsuojeluvaltuutetuksi Arja Lähdekorven virkavapaan alkaessa. Koko kauden ajan ensimmäisenä varavaltuutettuna on toiminut Elisabeth Nyberg ja toisena varavaltuutettuna luottamusmies Juha Aila. Heistä koostuva yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Henkilökunnan keski-ikä oli 50 vuotta; edellisen vuoden vaihteessa oli keski-ikä 49 vuotta.

8 VÄESTÖMUUTOKSET Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä kertomusvuoden 2012 lopussa oli 6209 henkeä. Muutos edelliseen vuoteen oli -59 jäsentä. Vuoden 2012 jäsenmäärät sisältävät -13 korjauserän aikaisemmilta vuosilta, jäsenmäärä korjattiin vastaamaan Kirjuri ohjelman tilastoja. Seurakunnan läsnä olevan väestön muutos on yhteensä -645 seurakunnan jäsentä vuosina , eli 10 vuodessa. Väestömuutokset Kastetut Kuolleet Srk:aan muuttaneet Srk:sta muuttaneet Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Siirto poissaoleviin Siirto poissaolevista Tulleet yhteensä Poistuneet yhteensä Läsnäoleva väestö Muutos

9 TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI Tilastotietoja (lukumäärä, osallistujia) lkm osall. lkm osall. lkm osall. lkm osall. lkm osall. lkm osall. lkm osall. Jumalanpalvelukset Ehtoollisen vietto Kasteita Vihkimisiä Siunauksia Maahan kätkemiset (tilastoitu ensimmäisen kerran 2009) SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Aikuistyö (213) Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Kari Salo 1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Työikäisten ja nuorten aikuisten parissa tapahtuva, uutta etsivä, ihmisen omaa identiteettiä tukeva ja osallistavaan seurakuntaan tähtäävä toiminta 2. Tehtäväalueen perustoiminta: Majatalo-illat, vapaaehtoisprojektit, konsertit, miestenillat, naistenkahvila, pienryhmätoiminta, raamattuopetus, paikallisten yhteisöjen kanssa toteutettavat tapahtumat, avioparityö, nuorten aikuisten pienryhmä Komsi 3. Resurssit: Aikuistyön sihteeri, pappi, vapaaehtoiset Toiminnan tavoitteet vuodelle 2012 ja niiden käytännön toteutus: Tavoite 1: Vapaaehtoistoiminnan laajentaminen ja vastuukantajajoukon kasvattaminen Miesten talkoomatka Palamusen ystävyysseurakuntaan toteutettiin heinäkuussa, mukana oli 7 miestä. Majatalo-illoissa vapaaehtoiset olivat mukana käytännön järjestelytehtävissä. Yhdessä lähetystyön kanssa järjestettiin miesten halkotalkoot tammikuussa Miika Åfeltin pihapiirissä, ja vuoden 2011 Sanan Suvipäivien talkoojoukko osallistui Hämeenlinnan Suvipäiville seurakunnan järjestämällä matkalla. Aikuistyön sihteeri osallistui vapaaehtoistoiminnan kehittämiskoulutukseen Valkeakoskella huhtikuussa. Vastuunkantajajoukon laajentamiseksi ja uusien ihmisten mukaansaamiseksi seurakuntaan pidettiin esillä erityistä kutsukorttia, jolla jo mukanaoleva seurakuntalainen voisi pyytää läheisiään mukaan seurakuntaan. Kortti oli jaossa eri työmuotojen tilaisuuksissa. Vapaaehtoisten joukkoa ei kovin paljoa pystytty laajentamaan, mutta toimintaa kehitetään ja monipuolistetaan tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoite 2: Kristillisen perustiedon vahvistaminen Aikuistyön sihteeri piti Keskellä elämää -luentoja vuoden aikana yhteensä 8. Kylpylässä jär

10 jestettiin Sanan ja Sävelen iltoja viikottain yhdessä eri työmuotojen kanssa, ja kirkossa pidettiin Sanan ilta huhtikuussa yhdessä Kansan Raamattuseuran kanssa. Lisäksi helmikuussa järjestettiin jatkoripari 30 vuotta sitten rippikoulun käyneille ikaalilaisille. Heinäkuussa järjestettiin matka Herättäjä-juhlille Isokyröön. Tämäkin tavoite vaatii toteutuakseen lisäponnistuksia. Tulevaisuus näyttääkin tältä osin paremmalta. Tavoite 3: Madaltaa kynnystä seurakunnan toimintaan mukaantulemiselle Järjestettiin useita konsertteja, joiden kautta pyrittiin tekemään seurakuntaa tutuksi myös tilaisuuksissa harvemmin käyville: Maaliskuussa Jaakko Löytty ja Pertti Kallio sekä Leo Louhivaara vierailivat seurakunnassa. Huhtikuussa kls-yhtyeellä oli pääsiäiskonsertti Kylpylässä. Gospel Covertajat esiintyi SataHäme Soi-juhlien aikana kirkossa, ja Hanna Ekolan konsertti oli elokuussa. Kaunis ihminen-hyväntekeväisyyskonsertti järjestettiin syyskuussa. Lisäksi Mikko Mäkeläisellä oli joulukonsertti. Miesten saunailtoihin kokoontui miehiä ilahduttavasti kerta toisensa jälkeen. Iltoja oli kaikkiaan 8. Lisäksi miehet tekivät helmikuussa matkan Lempäälän miesteniltaan, ja Kangasalan automuseoon toukokuussa. Majatalo-iltoja järjestettiin yhteensä 9, ja niihin pyrittiin saamaan mukaan myös uusia ihmisiä. Samaan tavoitteeseen tähtäsi myös koko perheen toimintapäivä Åfeltilla elokuussa. Kynnyksen madaltaminen vaatii ihmisten kohtaamista, aikaa ja uskon tuomista lähelle arkea. Tärkeää on myös seurakuntalaisten rohkaisu omien lahjojen käyttöön osana seurakunnan kutsutyötä. Musiikkityö (220) Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Johanna Eränen 1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Musiikki on osa seurakunnan jumalanpalveluselämää, julistustyötä ja yleistä seurakuntatyötä. Musiikkityö on oma itsenäinen työmuotonsa, mutta se läpäisee myös seurakunnan kaikki muut työmuodot. 2. Tehtäväalueen perustoiminta: Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kuorotoiminta, konserttitoiminta, hengellinen musiikkikasvatus sekä yhteistyö paikkakunnan muiden musiikkitahojen kanssa. 3. Resurssit: Seurakunnassa on yksi päätoiminen kanttorin virka. Vastaava viranhaltija: kanttori Anna-Mari Yrjänä, virkavapaalla ja , virkasuhde päättynyt Kirkkomusiikinopiskelija Johanna Eränen viransijaisena ja määräaikaisena viranhaltijana , muut sijaiskanttorit toimituspalkkioperusteisesti. Molemmissa kirkoissa (Ikaalinen, Luhalahti) on urut ja piano. Srk-keskuksessa, joka toimii myös kuorojen harjoituspaikkana, on flyygeli ja kaksi pianoa, Olokololla piano ja Koivikossa sähköpiano. Nuotisto säilytetään urkuparvella, viraston kirjastossa sekä srk-keskuksen alakerran varastossa. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2012 ja niiden käytännön toteutus: Tavoite 1: Jumalanpalvelustoiminnan elävöittäminen ja musiikillinen terävöittäminen, gospelmusiikin aseman vahvistaminen jumalanpalvelustoiminnassa. Ikaalisten kirkkokuoron ja Luhalahden kirkkokuoron lisäksi on käytetty paikkakunnan muita kuoroja ja solisteja (sekä laulajia että soitinsolisteja) monipuolisesti jumalanpalveluksissa. Voi-

11 daankin todeta, että likimain jokaisessa jumalanpalvelussa on ollut joko solisti tai kuoro elävöittämässä tilaisuutta. Eri jumalanpalvelusten erilaista luonnetta on korostettu erilaisilla musiikkivalinnoilla ja erilaisilla musiikillisilla toteutustavoilla. Gospelmusiikin asemaa on vahvistettu monin tavoin: laulusolistit ovat esittäneet pääsääntöisesti gospelmusiikkia ja myös kuorojen ohjelmistoon on lisätty huomattava määrä gospel-lauluja. Jumalanpalveluksia on myös tarvittaessa pyritty toteuttamaan soittamalla gospel-tyyliin bändisoiton keinoin. Myös erityismessuja on järjestetty paljon: mm. laajaa suosiota nauttiva Kansanlaulukirkko sekä kesällä että syksyllä. Tavoite 2: Virsi- ja gospel-laulun vahvistaminen. Virsiä ja gospel-lauluja on opeteltu kinkereillä, rippikoulutunneilla, erityisissä yhteislauluilloissa, nuorten illoissa (kanttorin vierailut), kouluissa, jumalanpalvelusten yhteydessä ja majataloilloissa. Tässä yhteydessä on mainittava erityisesti kinkerit, joiden teemana v oli hengellinen laulu. Kirkkokuoroja on ohjattu virsilaulun ja muun liturgisen laulun erilaisiin toteuttamismahdollisuuksiin, ja kuorojen gospel-ohjelmistoa on lisätty ja vahvistettu. Lisäksi on perustettu gospelia esittävä lauluryhmä majatalo-iltoihin ja on koottu seurakunnan luottolaulajista monia erilaisia, gospelia esittäviä lauluyhtyeitä. Yhteistyötä on jatkettu ja lisätty seurakuntaan löyhästi sidoksissa olevien gospel-yhtyeiden ja lauluryhmien kanssa. Tavoite 3: Kuoro- ja lauluryhmätoiminnan vahvistaminen. Seurakuntaan löyhemmin liittyviä, jo olemassa olevia lauluryhmiä on pyritty kannustamaan sekä pyritty mahdollistamaan uusien lauluryhmien syntyminen (esim. majataloiltojen lauluryhmä). Kirkkokuorojen ja muiden seurakunnan lauluryhmien toimintaa on pyritty nivomaan olennaiseksi osaksi seurakunnan jumalanpalveluselämää. Erilaisia kuoroja ja lauluryhmiä on käytetty yhä enenevässä määrin jumalanpalveluselämässä, erilaisissa jumalanpalvelustoteutuksissa ja muussa seurakunnan toiminnassa. Seurakunta on ollut osaltaan mahdollistamassa erilaisten kuorojen ja lauluryhmien yhteistyötä tästä erityistapauksena kirkkokuorojen (Ikaalinen ja Luhalahti) keskinäisen yhteistoiminnan vahvistaminen. Tavoite 4: Yhteistyön jatkaminen ja vahvistaminen paikkakunnan muun musiikkitoiminnan kanssa. Yhteisiä konsertteja, jumalanpalvelustoteutuksia ja muita esiintymisiä on runsaslukuisesti järjestetty mm. kamarikuoro Cantandon, Mieslaulajien sekä muiden kuorojen ja lauluryhmien, INO:n, Sata-Häme Soi festivaalin, Musiikkiopiston, Viulupelimannien ja muiden pelimanniyhtyeiden sekä paikkakunnan gospel-yhtyeiden ja lauluryhmien kanssa. Tavoite 5: Säännöllinen konserttitoiminta. Konsertteja on järjestetty säännöllisesti (noin kerran kuukaudessa) ja kesällä, etenkin Sata- Häme Soi-festivaalin aikaan, jopa useammin. Konserttien ja muiden vastaavien tilaisuuksien järjestämisessä on yhteistyö seurakunnan aikuistyön kanssa ollut erityisen hedelmällistä. Monipuolisen konserttitoiminnan kautta on tarjottu seurakuntalaisille hengellis-musiikillisia elämyksiä sekä vahvistettu entisestään seurakunnan omaa musiikkitoimintaa osana paikkakunnan musiikkielämää.

12 Päiväkerhotyö (231) Vastaava viranhaltija/työntekijä ja tiimi: Riitta Jokihaara/ kevät, Tuija Kulmala/syksy, Riikka Hämäläinen, lapsityön tiimi ja vastuuryhmä 1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Kastekäskyn mukainen kristillisen kasvatuksen antaminen alle kouluikäisille lapsille, sekä perheiden tukeminen lasten hengellisessä kasvatuksessa. 2. Tehtäväalueen perustoiminta: 3. Resurssit: Päiväkerhoryhmät kokoontuivat suunnitellusti, kevätkaudella Tevaniemessä ja Kilvakkalassa, Riitialassa ja Luhalahdessa ja syksyllä Tevaniemessä ja Luhalahdessa. Päiväkoti Tuohikontissa on kokoontunut yksi kerhoryhmä kevätkaudella. Keskustassa kokoontuu 3-vuotiaiden ryhmä kerran viikossa, 4- ja 5-vuotiaiden ryhmä kaksi kertaa viikossa. Kevätjuhlaa vietimme Perheiden pikkukirkon merkeissä päiväkerhon pihamaalla. Mukana juhlissa oli n. 40 aikuista ja 42 lasta. Kirkkohetken jälkeen juhlatarjoilu tapahtui piknikin merkeissä leikkipuistossa. Kyläkerholaisten retkipäivään kesäkuun alussa osallistui 21 lasta ja 4 Tevaniemen ryhmiksen hoitajaa. Bussilla kierrettiin kyläkerhopisteissä hakemassa kerholaiset keskustaan tutustumaan kirkkoon ja viettämään toimintapäivää päiväkerhotiloissa ja leikkipuistossa. Syyskuussa uuden kerhokauden alkua juhlistimme perinteisesti Starttikirkolla ( 42 henkeä). Kirkossa vietetyn kirkkohetken jälkeen oli tarjoilua, leikkimistä ja tutustumista päiväkerhotiloissa. Perhejumalanpalveluksia vietettiin Kummikirkkosunnuntaina 25.3, Mikkelinpäivänä ja 1. adventtisunnuntaina. Päiväkerholaisia oli mukana laulamassa. Joulujuhlia vietimme lasten kauneimpien joululaulujen merkeissä keskustan kirkossa (170 henkeä) ja Luhalahden kirkossa (26 henkeä). Kolme päätoimista lastenohjaajaa (31.5 asti, siitä lähtien kaksi), vastaava lastenohjaaja ja päiväkerhotyöstä vastaava pappi. Päiväkerhotilat seurakuntakeskuksessa ja tilat kouluilla ja Luhalahden kirkolla. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2012 ja niiden käytännön toteutus: Tavoite 1: Tavoite 2: Keskittyä päiväkerhotyön perustoiminnan kehittämiseen Luomalla jokaisesta kerhosta lapselle hyvä ja turvallinen paikka, jossa lapsi tutustuu kirkkovuoden kulkuun ja Raamatun kertomuksiin ja jossa lapsi saa kehittyä eri taidoissa lämpimässä ilmapiirissä. Lapset ovat viihtyneet kerhoissa ja tapaturmia ei ole sattunut. Kerhoissa on kerrottu Raamatun kertomuksia ja eletty kirkkovuoden tapahtumissa mukana. Syksyllä jouduimme vähentämään kerhoryhmiä, koska oli yhden lastenohjaajan työpanos vähemmän. Päiväkerholaisten kokonaismäärä laski noin 25 hengellä. Kaikissa päiväkerhoryhmissä, jotka on pystytty järjestämään syksyllä, on ollut kiitettävästi lapsia. Hengelliseen kasvuun saattaminen ja kristillisen tiedon ja perinteen siirtäminen päivähoidon lapsille. Laajennamme yhteistyötä kaupungin päivähoidon kanssa. Pidämme hartauksia kerran kuukaudessa Kilvakkalan päiväkodissa ja syksystä lähtien myös perhepäivähoitajille Vienolassa. Koska jouduimme lopettamaan kerhon Tuohikontin päiväkodissa resurssipulan vuoksi, pidämme myös siellä hartauden kerran kuukaudessa.

13 Tavoite 3: Tavoite 4: Tavoite 5: Tarjota perheille jumalanpalveluskasvatusta ja hengellisen elämän eri muotoja. Pyritään edelleen suunnittelemaan perhekirkot yhdessä pappien ja kanttorien kanssa, perhelähtöisempiä jumalanpalveluksia. Lapsityö on mukana perinteisissä perhekirkoissa Mikkelinpäivänä ja 1. adventtina, mutta toteutetaan myös toisenlaisia kirkkohetkiä. Järjestetään tenavaperheille kirkkotuokioita, jotka ovat kestoltaan n. ½ tuntia. Perhekirkot on suunniteltu yhdessä pappien ja kanttorien kanssa, kovin montaa lapsiperhettä ei silti ole saatu houkuteltua paikalle perinteisiin jumalanpalveluksiin,( laulamassa 7-10 lasta). Perheiden pikkukirkot vetävät paremmin lapsiperheitä mukaan (42-82 henkeä). Piispan vierailun aikaan järjestettiin perheiden pikkukirkko kirkkosalissa, jossa puhumassa oli piispa Matti Repo. Perheet osallistuivat kiitettävästi mukaan (35 aikuista ja 45 lasta) ja lapsia oli runsas joukko laulamassa piispalle. Tällaisia tapahtumia toivottiin lisää Tarjota lapsille ja perheille tekemistä kesäloman alussa. Tehdä yhteistyötä oman seurakunnan diakoniatyön kanssa niin, että se antaa samalla mahdollisuuden luoda yhteyksiä erilaisissa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin ja perheisiin. Järjestettiin kesäretki Ähtärin eläinpuistoon kesäkuun alussa yhteistyössä diakoniatyön kanssa. Matkaan lähti täysi bussi, 55 henkeä Timo Tuomiston autolla. Näistä 10 henkeä oli diakoniatyön tukemia. Matka onnistui hienosti. Lisäksi järjestettiin kesäkerhoja 5-12 vuotiaille Tevaniemessä, Luhalahdessa ja keskustassa. Lapsia oli paikalla kerrallaan. Kesäkerhoja toivotaan siksi, että lapsille olisi edes jotain toimintaa koulujen lomien alettua, varsinkin kylillä. Vanhemmuuden tukeminen Osallistuttiin kaupungin järjestämään Keijo Tahkokallion luentoon vanhemmuudesta. Muuta toimintaa vuonna 2012: Laskiaisilta Koivikon rantasaunan ympäristössä yhdessä päiväkoti Tuohikontin kanssa. Laskimme mäkeä, paistoimme nuotiolla makkaraa, kiersimme hartauspolulla ja herkuttelimme laskiaispullilla ja kaakaolla. Mukana 84 henkeä. Teatteriretki 4-5- vuotiaille järjestettiin 5.10 Tampereen Ahaa-teatteriin. Mimmi Lehmää ja Varista lähti Timo Tuomiston bussilla katsomaan 44 lasta ja 9 aikuista. Retki sujui hyvin, mutta päätimme seuraavalla kerralla lähteä retkelle vain 5-vuotiaiden kanssa (vuonna 2014), koska ryhmä oli aivan liian iso hallittavaksi, kun vanhemmat eivät olleet mukana. Valokuvausviikkoa vietimme kerhoissa viikolla 40. Paikallisen Studio Ikafoton valokuvaajat olivat meitä kuvaamassa jokaisessa kerhoryhmässä. Perinteinen päiväkerhotyö on edelleen perustoiminnan kulmakivi, vaikka kerhoryhmiä on jouduttukin vähentämään. Päiväkerhotyö on laajentunut yhteistyönä päivähoidon puolelle, uutena hartaushetket Kilvakkalan ja Tuohikontin päiväkodeissa ja perhepäivähoitolapsille hoitajineen Vienolan vapaa-aikatiloissa. Toive perhepäivähoidon hartauksiin tuli hoitajilta. Pyhäkoulutyö (232) Vastaava viranhaltija/työntekijä ja tiimi: Riikka Hämäläinen, Riitta Jokihaara ja lapsityön tiimi ja vastuuryhmä 1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Pyhäkoulu on kirkon kasteopetusta, jonka tehtävänä on hoitaa lasta. Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. 2. Tehtäväalueen perustoiminta: Pyhäkoulut syys- ja kevätkaudella kerran kuukaudessa Kakkospesän(kaksi ryhmää) ja Keskustan päiväkodeissa sekä Nuppulan vuoropäiväkotiryhmässä. Yhteensä 4 pyhäkouluryhmää. Pyhäkouluopettajana Lahja Siukola.

14 3. Resurssit: 5 vuotta täyttäville lapsille yhteiset synttärijuhlat seurakuntakeskuksessa. Ohjelmaa, tarjoilua ja enkeliheijastin tms. pieni lahja. Marraskuussa 5-vuotissynttäreillä saimme katsella Merja Luukkosen teatteriesityksen Hyvä Paimen. Esityksen jälkeen nautimme kakkukahvit ja mehut ja lahjaksi sankarit saivat lammasheijastimet. Kutsuja lähetettiin 54, juhliin saapui 50 aikuista, 45 lasta, joista 5-vuotiaita oli 29. Pääsiäishartaudet sekä joulukirkko päiväkotien ja päivähoidon väelle. Joulukirkko oli tänä vuonna nimeltään adventtikirkko. Kirkossa oli mukana n. 30 aikuista ja 126 lasta. (Pääsiäishartauksista lisää toiminnan tavoitteissa) Riikka Hämäläinen organisoimassa, vapaaehtoiset pyhäkouluopettajat sekä myös lastenohjaajien työpanos. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2012 ja niiden käytännön toteutus: Tavoite 1: Toteutus: Arviointi: Jatkaa lasten jumalanpalveluskasvatusta Saada sakastipyhäkouluun uusia pyhäkouluopettajia. Mainostamisen ja pyhäkoulun tunnetuksi tekeminen. Järjestetään uusille pyhäkouluopettajille koulutusta sekä pikkujoulut ja/ tai kevätretki Perheiden pikkukirkot ovat olleet osana lasten jumalanpalveluskasvatusta. Sakastipyhäkouluja on ollut vuonna 2012 enää todella vähän, syksyllä ei enää lainkaan pyhäkouluopettajien ja pyhäkoululaistenkin puuttuessa. Majataloiltojen yhtyedessä on järjestetty vapaaehtoisvoimin Lasten Majataloja. Tavoite 2: Toteutus: Arviointi: Tavoite 3: Lapsille tunne siitä, että kirkkoon on kiva mennä ja että perhettä/häntä odotetaan sinne. Tehdään pyhäkoululaisten kanssa nimetyt kirkkopussukat, joissa on lapsille pientä puuhaa, kyniä, paperia ym. Tämä jäi toteutumatta. Perheitä käy päiväjumalanpalveluksissa vähän. Perhejumalanpalvelukset ja perheiden pikkukirkot ovat suositumpia lapsiperheiden keskuudessa. Kirkossa on kirkkonuket, joita voi lainata lapsille kirkonpenkkiin. Saada kaikki kaupungin päivähoitolapset ja henkilökunta mukaan seurakuntakeskuksessa toteutettavaan pääsiäishartauteen. Lastenohjaajat, Riikka, Manka ja Lahja järjestivät hiljaisella viikolla pääsiäishartauksia päivähoidon väelle. Päiväkerhotiloihin oli rakennettu pääsiäisen ajan tapahtumia, oppaat kuljettivat osallistujia pisteeltä toiselle, osassa pisteitä oli kertoja ja osassa opas kertoi tapahtumista. Lapset saivat hartaudesta muistoksi Lastenmaan pääsiäislehden. Mukana oli perhepäivähoitajia lapsineen, päiväkoti Tuohikontin väki, Nuppulan vuoropäiväkotiryhmä, Kakkospesän ja Rahkolan päiväkoti ja eskarilaiset. Kaiken kaikkiaan hartauksissa oli mukana 175 lasta ja n. 30 aikuista. Kävijöiden määrä lisääntyi edellisvuodesta runsaasti, n.40 lapsella.

15 Varhaisnuorisotyö (233) Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Hannu Järvensivu / Nuorisotyön tiimi ja vastuuryhmä 1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Varhaisnuorisotyö on tyttöjen ja poikien (7-14 v), sekä heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä toimintaa. Se antaa heille myönteisiä kokemuksia ja auttaa niiden kautta sekä pohtimaan elämän- ja uskonkysymyksiä että kehittymään monipuolisesti ja kasvamaan kohti vastuullista aikuisuutta. Tehtäväalueen tavoitteena on kasvattaa ja opettaa varhaisnuoria luottamaan Jumalaan, sekä toimimaan elämässään rakkauden kaksoiskäskyn mukaisesti. 2. Tehtäväalueen Perustoiminta: Säännöllinen toiminta: Syke-kerhot keskustan alakoulussa 3, 4 ja 5 lk:n kerhot (4 kpl), joita ohjasi Hannu Järvensivu. Kerholaisia oli yhteensä 14, joista 12 oli poikia ja 2 tyttöjä. Syke-kerhotyö on lievästi kasvanut. Kouluvierailut aluekouluilla opetusryhmäkohtaisesti 7 kertaa lukuvuodessa (93 oppituntia). Tutustuimme mm. Hyvyyden eteen -kampanjaan ja mietimme, mitä on oikeanlainen rohkeus? Riikan kanssa pidimme Meidän messun neljällä aluekoululla. Kouluvierailut keskustan alakoulussa 2 kertaa lukuvuodessa (32 oppituntia). Koulutyön määrä on pysynyt ennallaan (125 oppituntia). Vuosittaiset tapahtumat: MegaMix- tapahtuma liikuntahallilla la lasta ja 65 talkoolaista. Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa tämän mittaluokan tapahtumana. Kuutosten kurssin ensimmäinen päivä järjestettiin Koivikossa sekä tilat, että toimintaympäristö saivat kiitosta. Kesäleirit pidettiin 7-14 v tytöille ja pojille Koivikossa. Teemana oli Nuotin vieressä Leirit sujuivat mukavasti, niille osallistui yhteensä 59 lasta. Osallistujamäärä on vähentynyt lievästi. 7+ luokkien yhteishenkipäivät toteutettiin olokolossa. Täyskymppisynttärit järjestettiin seurakuntakeskuksessa. Synttäreille osallistui 36 henkilöä, eli 73 % kutsutuista. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2012 ja niiden käytännön toteutus: Tavoite 1: Tuetaan tyttöjen ja poikien hengellistä kasvua. Jaettiin Lasten raamatut kaikille ensimmäisen luokan oppilaille, joita tänä vuonna oli poikkeuksellisen paljon 86 henkilöä. Talousarvion rajoja koeteltiin erityisesti kirjahankintojen vuoksi. Järjestettiin kesäleirit Koivikossa tuttuun tapaan. Kummikirkonpyhän ja perheiden viikon järjestelyt jäivät meidän osaltamme väliin. Panostimme Megamix tapahtumaan, piispantarkastukseen sekä Idän Ihmeet yhtyeen vierailuun Ikaalisissa. Jatkettiin toimintaa valitun strategisen linjan mukaan, eli toimittiin kouluissa. Yhteistyösopimusta koulutoimen kanssa jatkettiin saakka. Sopimus pitää sisällään syke-kerhojen toiminnan ja 7 + yhteishenkipäivät.

16 Tavoite 2: Tavoite 3: Työntekijäresurssien sopeuttaminen nykyiseen työntekijätilanteeseen. Syksyllä 2010 avustavan nuorisotyöntekijän työpanos 35 % poistui nuoriso-, ja rippikoulutyöstä sekä partiosta. Tilanteeseen on puututtu seuraavin tavoin: Partiolippukunta on itsenäistynyt omaksi yhdistyksekseen. Seurakunta toimii edelleen partiolippukunnan taustayhteisönä ja avustaa toimintaa myös tilojen osalta. Yhteistyösopimus on allekirjoitettu. Toimintaa on rajattu. Ellun kerhon toiminta loppui. Tyttöjen syke-kerhoja on vähennetty. Työkalentereita on sopeutettu niin, että edes osa viikkovapaista saataisiin pidettyä ruuhka-aikoina (alkusyksy ja kevät). Isoiskoulutusvuorot - ja nuorteniltavuorot ovat tiimillä lisääntyneet. Bänditoiminta on harjoittelutilojen tarjoamista sekä kaluston lainauksista ja huolloista huolehtimista. Tukea partion toimintaa muuttuneessa tilanteessa. Norpan sijaiseksi tuli Inka Mäkelä, joka otti kontolleen uuden sudenpentulauman ohjaamisen. Hannu on tarjonnut lippukunnalle teknistä tukea. Partiotyö (234) IKAALISTEN KORPI-KOTKAT / ELINA MAUNULA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ Vuosi oli Ikaalisten Korpi-Kotkien 64 toimintavuosi. Partiotoiminnan päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. On kasvattaa nuorista vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä. 2. TOIMINTA Säännöllinen toiminta:

17 Partioryhmiä on 7 kpl ja vapaaehtoisia ohjaajia 18. Ryhmät kokoontuivat kevään ja syksyn aikana joko viikoittain tai joka toinen viikko Partiokololle. Näissä kokoontumisissa toteutettiin partio-ohjelman mukaista ohjattua toimintaa ja kasvatusta. Ryhmien johtajina toimivat Elina Maunula, Janne Vähätalo, Tiina Härmä, Petri Majuri, Toni Ekman, Mika Hakkarainen ja Inka Mäkelä. Apujohtajina toimivat: Essi Ekman, Elias Kekkonen, Jani Haavisto, Henriikka Härmä, Anni Rytkölä, Alina Alasorvari, Siiri Jurvanen, Kaisa Hankala, Maiju Oksanen, Sanni Sarkonen ja Lotta Manninen. Lippukunnassa on 73 jäsentä. Leiri- ja retkitoiminta: Ryhmät järjestivät omia sekä ryhmien yhdistettyjä yhden päivän pituisia että yhden- kahden yön pituisia retkiä perustoimintansa ohessa. Lippukunnan yhteinen talviretki tehtiin maaliskuussa Koivistonvatille ja kesäleiri Äijänsaareen heinäkuussa. Vuosittaiset tapahtumat: Lippukunnan sääntömääräiset kokoukset pidettiin toukokuussa ja lokakuussa. Yrjönpäiväjuhla pidettiin partioviikon päätökseksi huhtikuussa. Soihtukulkue, itsenäisyyspäivänjuhla ja lupauksen anto sekä merkkien jako oli joulukuussa. Johtajien pikkujoulut pidettiin Reserviläisten majalla joulukuussa. Lippukunnan muu toiminta: Lippukuntana osallistuttiin partioparaatiin Tampereella huhtikuussa. Puutalkoot pidettiin partiomajalla syyskuussa. Varoja toimintaan kerättiin PartioScout-myynnillä. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2012 ja niiden käytännön toteutus: Tavoite 1: Toiminnan jatkaminen nykyisessä laajuudessa. Kauden 2012 aikana ryhmien määrä lisääntyi sudenpenturyhmän aloittaessa syyskaudella. Aikuisten johtajien määrä väheni. Laajuudeltaan toiminta kasvoi, ryhmien lisääntyessä. Tavoite 2: Vanhempainvartion kokoontuminen kuukausittain. Vanhempainvartion toiminta ei jatkunut ollenkaan. Tavoite 3: Kaksi lippukunnan kokousta ja johtajaneuvoston kokoontuminen kuukausittain. Lippukunnan sääntömääräisiä kokouksia oli kaksi. Alkuvuodesta johtajaneuvoston kokoontuminen oli vähäistä, syksyllä se kasvoi ja johtajaneuvostoja oli noin kerran kuukaudessa. Tavoite 4: Tavoite 5: Tavoite 6: Talviretken ja kesäleirin järjestäminen, reissu partioparaatiin ja veneretkiä. Talviretki järjestettiin yöretkenä Koivistonvatilla maaliskuussa. Kesäleiri toteutettiin Äijänsaaressa. Lippukunta osallistui partioparaatiin huhtikuussa. Partiovene oli aktiivisessa käytössä kesän ajan. Uusien partionjohtajien koulutus piirin kursseilla, apujohtajien koulutus, veneenohjaajakoulutus. Piirin kursseille ei toimintavuonna osallistunut ketään. Apujohtajia ei myöskään toimintavuonna koulutettu. Veneenohjaajakoulutus toteuttettiin yhdelle johtajalle. Partiotaitokilpailuihin osallistuminen, varainhankinta, Yrjönpäiväjuhla, itsenäisyyspäivän juhla. Yhteen partiotaitokilpailuun osallistuttiin kahdella joukkueella. Varoja hankittiin perinteisellä adventtikalentereiden ja joulukorttien myynnillä. Yrjönpäiväjuhla ja itsenäisyyspäivänjuhla pidettiin.

18 Rippikoulutyö (235) Vastaava viranhaltija / tiimi / vastuuryhmä: Rippikoulupappi Riikka Hämäläinen / nuorisotyön tiimi ja vastuuryhmä 1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Rippikoulun tavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäisiin ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. 2. Tehtäväalueen perustoiminta: Nuorisotyön tiimi kävi yhteiskoululla marraskuussa 2011 pitämässä luokittain rippikouluinfot, jossa jaettiin ilmoittautumislomakkeet ja infokirje rippikoululaisten vanhemmille/huoltajille. Aloitusjakson ensimmäinen yhteinen kokoontuminen oli The Rain-yhtyeen konsertti marraskuussa. Ilmoittautuminen tapahtui 1. adventtisunnuntain jumalanpalveluksessa. Ryhmiin jakaminen tapahtui joulukuun aikana koulukuraattorin ja terveydenhoitajan avulla, ja siitä tiedotettiin kirjeellä koteihin tammikuussa Rippikouluryhmiä oli kolme, joiden koot olivat 25, 27 ja 26 rippikoululaista. Kevään kokoontumiset: kaikille yhteiset: rippikoulupyhä tammikuussa: jumalanpalvelus, lounas ja opetusta kummikirkko maaliskuussa Idän ihmeet -yhtyeen konsertti maaliskuussa ryhmäkohtaiset: olokoloiltapäivä, palvelujumalanpalvelus sekä nuortenilta diakonia-tempaus toimintakeskus Kamraatinkulmassa ja Jyllin Kodeilla itsenäisesti käytävät: nuortenilta sekä jumalanpalveluskäynti kummin kanssa lisäksi: raportoitava diakoninen palvelutehtävä Vanhempaintapaamiset: helmikuussa keskusteluilta kasvatuskysymyksistä, toukokuussa vanhempainilta leiriasioista Koivikossa Isoskoulutus-leiri pidettiin toukokuun lopussa. Leiri päättyi jumalanpalvelukseen, jossa isoset, isännät ja isosenisoset siunattiin tehtäviinsä. Leiriryhmät ja konfirmaatiot: Kesän leirit onnistuivat pääosin hyvin. Yhteistyö keittiön kanssa onnistui mainiosti ja ruoat saivat kiitosta myös nuorisolta. Koivikon tilat tuottivat jälleen haasteita etenkin allergikoille. Heinäkuun leirillä niittämättömässä ympäristössä kärsivät etenkin heinäallergiset. Opetukseen oman ilmahduttavan värinsä leireillä toivat vierailijat (esim. tyttöjen- ja poikien iltojen vierailijat sekä Eliewaha Umsuia Tansaniasta). Yhteistoiminta isosten kanssa oli pääosin luonnikasta, sitoutuminen isosen tehtäviin vaihteli yksilökohtaisesti. Pääosin ne isoset, jotka olivat enemmän mukana seurakunnan toiminnassa sitoutuivat myös leirillä paremmin tehtäviinsä. Kaikki leireille osallistuneet nuoret konfirmoitiin ja konfirmaatioiden jälkeen isoset ja ohjaajat kiersivät laulamas sa niissä rippijuhlissa, joihin nuoret olivat kutsuneet (toistakymmentä juhlapaikkaa / leiriryhmä). Jatkorippikoululeiri pidettiin elokuun lopussa, siellä oli 25 nuorta. Keväällä järjestettiin yksi yksityinen aikuisrippikoulu ja syksyllä oli myös toinen aikuisrippikouluryhmä, johon osallistui kolme virolaistaustaista naista (joista kaksi Ikaalisista). Heidät lapsineen liitettiin joulukuussa yhteisessä kaste- ja konfirmaatiojuhlassa seurakuntaan Toiminnan tavoitteet vuodelle 2012 ja niiden käytännön toteutus: Tavoite 1: Toteutus: Pyritään opettamaan käytännön toiminnan avulla diakoniasta sekä tarjoamaan positiivinen kokemus erilaisuuden kohtaamisesta tutustumiskäynnillä ja yhteistoiminnalla Kehitysvammaisten toimintakeskuksella tai vanhainkodissa. Kukin rippikouluryhmä vierailee vanhainkodilla tai Kehitysvammaisten toimintakeskuksella, tutustuu toimintakeskuksen väkeen ja toimintaan sekä askartelee yhdessä heidän kanssaan.

19 Arviointi: Yksi ryhmistä vieraili Jyllin Kodeilla, mikä oli uusi avaus Kamraatinkulmavierailun lisäksi. Kokemus oli myönteinen niin rippikoululaisille kuin Jyliln Kodin asukkaille ja henkilökunnalle. Myös vierailut Kamraatinkulmassa onnistuivat hyvin. Tavoite 2: Viljellään rippikoulussa kiireettömyyttä, leppoistamisen kulttuuria ja olemisen teologiaa. Pyrimme toteuttamaan vastakulttuuria hektisessä ja suorituskeskeisessä ajassamme ja luomaan rippikoulussa enemmän tilaa ihan vaan olemiselle ja asioiden tekemiselle hämäläisittäin rauhassa ja hiljalleen. Otamme leppoistamisen huomioon rippikoulun aikataulussa sekä olemisen ja tekemisen rytmissä siten, että ihmisten kohtaamiselle jäisi paremmin tilaa. Nuorten kohtaamiseen kiinnitettiin huomiota. Leirin aikataulu kuitenkin kaipaa muutosta siten, että iltapäivän oppituntikokonaisuus siirretään myöhempään ja välissä olisi toiminnallisempaa tekemistä, jotta nuoret ja aikuiset jaksavat paremmin. Toteutus: Arviointi: Tavoite 3: Toteutus: Arviointi: Tavoite 4: Toteutus: Arviointi: Tavoite 5: Toteutus: Arviointi: Otetaan seurakuntalaiset vahvemmin mukaan rippikoulun toteuttamiseen. Kutsutaan muutamia seurakuntalaisia (esimerkiksi vastuuryhmäläisiä) päivärippikouluun tai rippikoululeireille mukaan joihinkin tuokioihin, kuten tyttö/poika-päivään. Poikien- ja tyttöjeniltojen vierailut olivat leirien kohokohtia ja heidän elämäntarinansa nuorille erityisen mieleenpainuvia. Pyritään tarjoamaan mahdollisuus päivärippikoulun käymiseen, mikäli vähintään neljä nuorta ilmoittautuu päivärippikouluun Ennakkotapaamiset leiririppikoulujen mukana. Keväälle 2012 järjestetään rippikoulupäiviä ja iltoja. Pari pidempää opetuspäivää voidaan pitää esim. koulujen talvilomaviikolla 9. Järjestetään ryhmälle myös 3-6 isosta ryhmän koon mukaan. Päivärippikouluryhmää ei muodostunut. Kehitetään rippikoulujen jumalanpalveluskasvatusta Kiinnitetään huomiota rippikoulujen aloitusjaksolla annettavaan jumalanpalvelusopetuksen järjestämiseen ja palvelujumalanpalveluksiin Rippikoulupyhä aloitettiin jumalanpalvelusopetuksessa, mikä tuntui mielekkäältä. Syksyn aikana etenkin isosina olleilla on ollut matala kynnys tulla jumalanpalveluksiin avustajiksi, kun käytäntö on ollut tuttua jo rippikouluajalta.

VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013

VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 IKAALISTEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 ODOTTELUA Viime vuoden ehdoton puheenaihe oli kuntaliitokset ja niiden myötä syntyvät uudet seurakuntayhtymät. Teema oli toistuvasti esillä esimieskoulutuksissa

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011

IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 YLEISKATSAUS Vuotta 2011 hallitsi suuri talouden epävarmuus koko maassa, mikä aiheutti seurakuntatoiminnassa myös huolien kasvua. Oli nähtävissä, että

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN 1 Perheiden kasvutapahtuma Pellinmäellä 2011 OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TASEKIRJA VUODELTA 2011 2 I TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011... 4 1) YLEISKATSAUS... 4 Yleistä... 4 Katsaus talouteen... 4 Olennaisimmat

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Sisällysluettelo I Yleistä Seurakunnan olemus ja tehtävä Taloudellinen tilanne Kirkkoneuvoston esitys tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85 TASEKIRJA 2013 . 2 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Yleiskatsaus 5 2. Hallinto 9 3. Henkilöstö 10 4. Väkiluku 15 5. Talousarvion toteutumisvertailu 16 5.1. Talousarviossa hyväkysttyjen toiminnallisten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1-

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Seurakuntalaisten vuosi Kulunut vuosi oli seurakunnassamme erityisesti jumalanpalveluselämän

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot

1.1. YLEISKATSAUS USKO HYVÄN TEKEMISEEN

1.1. YLEISKATSAUS USKO HYVÄN TEKEMISEEN 1.1. YLEISKATSAUS USKO HYVÄN TEKEMISEEN Vuoden 2014 toimintakertomusta valmistellaan tavallista aikaisemmin. Tätä kirjoittaessani on vuoden viimeinen päivä, ja toimistoissa muutkin työntekijät ovat tilastoja

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 4 102 Kirkkovaltuusto 4 103 Tilintarkastus 5 104 Kirkkoneuvosto 5 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 10 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto.5.0 KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto.5.0 SISÄLLYS YLEISTÄ.... Seurakunnan

Lisätiedot

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Saarijärvellä 30.5.2014 Jarmo Autonen, kirkkoherra Kirkkoherran kertomuksen liitteinä ovat henkilöstötilinpäätös, tilastolomakkeet,

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - - 2 - Kirkon tunnustus ja tehtävä KIRKKOLAKI Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2014

SEURAKUNTANEUVOSTO 2014 MALMIN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTA-AJATUS Toiminta-ajatuksen tehtävänä on kertoa, mitä varten yhteisö on olemassa. Malmin seurakunnan toiminta-ajatus on määritelty viimeksi vuonna 2010. Silloin

Lisätiedot

Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013

Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013 TASEKIRJA 2013 Toimintakertomus 1 Yleiskatsaus Sovituksenkirkon toiminta alkoi monilta osin vakiintua. Kirkkosaliin asennettiin Virtasen urkurakentamon valmistamat 26 äänikertaiset urut kevään ja kesän

Lisätiedot

Tampereen ev.lut. seurakunnat. vuosikertomus 2009 1

Tampereen ev.lut. seurakunnat. vuosikertomus 2009 1 Tampereen ev.lut. seurakunnat vuosikertomus 2009 1 Sisällysluettelo 2 Missio ja Uudet jaot 3 Kirkko olemme me 4 Strategia saatiin valmiiksi Kirkosta eroaminen väheni tuntuvasti Talouden epävakaus heijastui

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2 0 0 7

VUOSIKERTOMUS 2 0 0 7 VUOSIKERTOMUS 2 0 0 7 Sisällysluettelo JUHLAVUODEN SATOA 3 I Väestömuutokset 5 II Seurakunnallinen toiminta 6 Yleinen seurakuntatyö 6 Lapsi- ja perhetyö 14 NuoRisoTYÖ 20 AIKUISTYÖ 25 DIAKONIA- JA YHTEISKUNTATYÖ

Lisätiedot

Mikaelinseurakunta meidän seurakuntamme. Osallisuuden, lähimmäisenrakkauden ja aidon läsnäolon seurakunta

Mikaelinseurakunta meidän seurakuntamme. Osallisuuden, lähimmäisenrakkauden ja aidon läsnäolon seurakunta Mikaelinseurakunta meidän seurakuntamme Osallisuuden, lähimmäisenrakkauden ja aidon läsnäolon seurakunta Vuosikertomus 2008 Seikkiskirkossa keskityttiin myös ryhmätöihin. Mikaelinseurakunnan vuosikertomus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Toimintakertomus 2006 Yhdessä Rovaniemellä t Vuosi 2006 oli merkittävä Rovaniemellä, kun pitkällisen prosessin tuloksena kaupunki ja maalaiskunta yhdistyivät. Tämä ennakoi suurta valtakunnallista kuntarakenteen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Mikaelinseurakunta keskellä arkea ja juhlaa

Vuosikertomus 2010. Mikaelinseurakunta keskellä arkea ja juhlaa Vuosikertomus 2010 Mikaelinseurakunta keskellä arkea ja juhlaa 1 Seurakunta ja messu ovat kaikkia ja kaikenikäisiä varten. Starttikirkon jälkeen eri-ikäisiä pappeja toivottamassa hyvää pyhää. Vas. rovasti

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 - - 2 - KIRKKOLAKI Kirkon tunnustus ja tehtävä Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 1 Kirkkoneuvosto 13.12.2011 125, liite 4 Kirkkovaltuusto 28.12.2011 57, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ... 4. Kirkkoherran katsaus vuoteen 0... 4. Taloudellinen

Lisätiedot

Tampereen ev.lut. seurakunnat

Tampereen ev.lut. seurakunnat Tampereen ev.lut. seurakunnat vuosikertomus 2010 1 Kuva: Janne Ruotsalainen sisällysluettelo Tampereen seurakuntien päiväkerhotyö juhli 60 toimintavuottaan Keskustorilla kesälaulajaisissa 15.6.2010. Kriisin

Lisätiedot

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 1 Silvia Koski johtamassa kuoroa. Rippikoulun starttikirkko 15.12. Kappalainen Pekka Ahlamon eläkkeellelähtöjuhla 10.3. 2 Mikaelin Pianon Vuosikertomus päällä pahvipekka.

Lisätiedot

Nuorisotyön. Toimintakertomus TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

Nuorisotyön. Toimintakertomus TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ Nuorisotyön Toimintakertomus 2 0 1 4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Toiminnallisten tavoitteiden arviointia 3 Eteläinen seurakunta 6 Harjun seurakunta 7 Messukylän

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto.4.04 Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto.4.04 Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ... 4. Kirkkoherran katsaus vuoteen 0... 4. Taloudellinen

Lisätiedot