VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2012"

Transkriptio

1 IKAALISTEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS UUTTA KOHTI "Ikaalisten seurakuntakin pysyy hereillä, kun se tekee työtä, jossa Jumalan rakastavat kasvot näkyvät. Tämän paikkakunnan ihmiset janoavat Jumalan lempeää katsetta. He haluavat tulla kohdatuiksi tärkeinä, merkittävinä, hyväksyttyinä ja rakastettuina ihmisinä. Sanalla sanoen he kaipaavat rakkautta, jota Kristus osoittaa kaikkia ihmisiä kohtaan. Tätä rakkauden tehtävää varten Kristus lähettää seurakuntansa." Lainaus on piispa Matti Revon pitämän piispantarkastusmessun saarnasta Saman asian ilmaisee seurakuntamme strategialuonnos näin: "Tulevaisuuden visiona on, että Ikaalisten seurakunta on rakkauden yhteisö, jossa rohkeasti pidetään esillä Jumalan Sanaa ja jossa jokainen tulee kohdatuksi ja tuetuksi." Vajaan kahden vuoden strategiaprosessi nosti esille myös talouden haasteet monella tavalla. Toistaiseksi seurakunnan toiminta on voitu pitää suhteellisen vilkkaalla tasolla, mutta näin ei tule olemaan jatkossa. Kiinteistö massaa on vähennettävä ja joitakin toimia karsittava. Vapaaehtois- eli seurakuntalaisten tekemää työtä on vahvistettava. Sekä piispantarkastuksen että valmistuneen strategiatyön tulokset olivat tältä osin yhteneväisiä. Yhden päiväkerho-ohjaajan viran täyttämättä jättäminen oli jo pieni askel säästöjen suuntaan. Talouspäällikön viran täyttö kolmen vuoden määräajaksi ennakoi tulevia seurakuntien yhdistymisiä. Täyttämällä kanttorin virka kahden vuoden määräajaksi sitä jo yhden vuoden hoitaneella henkilöllä, haluttiin antaa kirkkokuorolle työrauha. Samalla poikkeustilanne antaa mahdollisuuden pohtia kirkkomusiikin uudistamista. Työyhteisöllä on valmius ja taito kokeilla erilaisia kohtaamisen muotoja. Mikä toiminta on jatkojalostettavissa osaksi vakiintunutta toimintaa, sen selvittämiseen kannattaa panostaa. Yksi arvo on saada liikkeelle niitä ihmisiä, joille seurakuntaelämä ei ole kovin tuttua ennestään. Esimerkkeinä mainittakoon kummikirkko ja päiväkerho-ohjaajien vierailu puoli vuotta täyttävien kotiin ja lasten virsikirjan lahjoittaminen uusille seurakuntalaisille. Kinkeripiirejä tulee edelleen yhdistää ja muutenkin hakea toimivia malleja kristilliselle opetukselle ja hartauden harjoittamiselle. Muutosten edessä ollaan ja niihin varaudutaan esim. uudistamalla puhelimet ns. älypuhelimiksi, mitkä mahdollistavat monitasoisen tiedon siirron ja sähköisen kalenterin. Esko Mattila

2 HALLINTO Kirkkovaltuusto Jäsenet vuosina (19 hlö): Aila Anna, Haavisto Mirjami, Haveri Juhani, Kauppila Eero, Kauppila Suvi, Kivikari Seija, Lammi Tiina, Löytämäki Mika, Majalahti Auli (puheenjohtaja), Mansoniemi Juha, Mäenpää Åsa, Ojanen Mirja, Salo Miikka, Sorjonen Leo, Talonen Tuula (varapuheenjohtaja), Teuho Marja, Tuohitaival Irma, Veijalainen Esko ja Vilppo Terttu. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä (4) kertaa. Tärkeimpiä päätöksiä: 1. kokous , läsnä 18/19, Kirkkovaltuusto päätti että kirkkoneuvoston tulee valmistella tekemänsä päätösesitys talouspäällikön valinnasta uudelleen. päätti toteuttaa kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston edustajien vaalin klo päätti valita piispantarkastuksen valmisteluryhmään keskuudestaan Eero Kauppilan sekä Åsa Mäenpään 2. kokous , läsnä 19/19, Kirkkovaltuusto päätti valita Ikaalisten seurakunnan talouspäällikön virkaan kolmen vuoden (3 v) määräajaksi Heidi Pirttijoen. Virka edellyttää neljän kuukauden koeaikaa. toimitti kirkolliskokouksen maallikkoedustajien/hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin. 3. kokous , läsnä 15/19, Kirkkovaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen 2011 ja myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille merkitsi tiedoksi taloudellisen katsauksen seurakunnan tilasta alkuvuodelta äänesti tuloveroprosentin korottamisesta ja äänestyksen tuloksena päätti että Ikaalisten seurakunnan tuloveroprosentti vuodelle 2013 on 1,85% päätti anoa tuomiokapitulilta lupaa täyttää kanttorin virka kahden (2) vuoden määräajaksi alkaen. 4. kokous , läsnä 14/19, Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi taloudellisen katsauksen seurakunnan tilasta loppuvuonna hyväksyi vuoden 2013 talousarvion, sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Kirkkoneuvosto Jäsenet (7 hlö): Haveri Juhani, Lammi Tiina, Mansoniemi Juha, Mattila Esko (khra, puheenjohtaja), Salo Miikka (varapuheenjohtaja), Tuohitaival Irma ja Vilppo Terttu. Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana kymmenen (10) kertaa. Tärkeimpiä päätöksiä: 1. kokous , läsnä 7/7, Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että talouspäällikön virkaan (määräaikainen 3 v) valitaan Raija Mustalahti ja varalle Heidi Pirttijoki. hyväksyi kirkkoherran viranhaltijapäätökset valitsi kolehtikohteet ja sijoitti ne kirkkovuoden jumalanpalveluksiin. myönsi kirkkoherralle delegoidun päätösvallan talouspäällikölle kuuluvissa asioissa talouspäällikön viran ollessa täyttämättä. Myönsi myös taloustoimiston ja kirkkoherranviraston toimistosihteereille 150 euron/kk erityisen perusteen tehtävien lisääntymisestä siltä ajalta kun talouspäällikön virassa ei ole viranhaltijaa eli alkaen kunnes uusi talouspäällikkö aloittaa virassaan. päätti myöntää Arja Lähdekorvelle opintovapaa sekä palkaton työvapaus hakemuksen mukaisesti. päätti jatkaa Anne Oksasen työsuhdetta Arja Lähdekorven sijaisena myönsi Lähetysapu Ry:lle vapautuksen Olokolon vuokrasta myönsi Piia Rantakytölle vanhempainvapaata anotusti. myönsi Riitta Jokihaaralle palkallista virkavapautta kuntoutusta varten anomuksen mukaisesti. esitti, että kirkkovaltuusto toteuttaisi kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston edustajien vaalin klo valitsi keskuudestaan kaksi edustajaa piispantarkastuksen valmisteluryhmään: Juhani Haveri ja Miikka Salo.

3 2. kokous , läsnä 7/7, Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle Heidi Pirttijoen valitsemista talouspäälliköksi. 3. kokous , läsnä 7/7, Kirkkoneuvosto päätti peruuttaa Lotta Salmelan pankkitilien käyttöoikeuden. Samalla peruutettiin myös virkaan kuuluva allekirjoitusoikeus päätti, että Lotta Salmelan virkasuhteen päätyttyä kirkkoneuvoston sihteeriksi valitaan talouspäällikkö Heidi Pirttijoki. Hänelle myönnettiin myös Ikaalisten seurakunnan pankkitilien käyttöoikeus sekä virka-aseman mukainen allekirjoitusoikeus. päätti myöntää vuosisidonnaista palkanosaa Heidi Pirttijoelle 6 vuotta 11 kuukautta alkaen. 4. kokous , läsnä 7/7, Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2011 tilinpäätöksen ja luovutti sen tilintarkastajille tarkastettavaksi. päätti antaa Ikaalisten seurakunnan kannanoton seurakuntien rakennemuutoksen käsittelystä kirkkohallituksen asettamalle työryhmälle: Odotetaan kuntauudistusten ratkaisuja. keskusteltiin seurakuntatyön prioriteeteista ja kirkkoneuvoston kannasta strategiatyöskentelyyn. Päätettiin, että lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille lauantain strategiapäivän muistiot. käsiteltiin Heli Leppäsen jättämä irtisanoutumisilmoitus ja päätettiin, ettei toistaiseksi täytetä paikkaa. päätettiin, että yhteistyötoimikunnassa jatkaa Esko Mattila marraskuun loppuun asti työnantajan edustajana ja talouspäällikkö voi osallistua harkintansa mukaan. 5. kokous, , läsnä 6/7, Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että tuloveroprosenttiin tehdään 0,10 % korotus vuodelle päätti esittää kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen 2011 hyväksymistä ja valtuutti kirkkoherran ja talouspäällikön allekirjoittamaan tilintarkastustoimeksiannon ja johdon vahvistuskirjeen. päätti anoa tuomiokapitulilta lupaa täyttää kanttorin virka osa-aikaisena kahden vuoden määräajaksi alkaen. päätti hyväksyä nuorisotyöntekijä Hanna Sippolan vapaan ajankohdaksi Päätettiin valtuuttaa kirkkoherra päättämään vuosiloman ja palkattoman virkavapauden sekä opintovapauden tarkemmasta ajankohdasta näiden raamien sisällä. Hanna Sippolan viransijaiseksi päätettiin palkata Inka Mäkelä niin, että sijainen ei ole työsuhteessa viranhaltijan vuosiloman aikana ja sijaisen palkalliseksi perehdytysajaksi vahvistettiin 3 viikkoa. päätti perustaa toimikunnan valmistelemaan ja tekemään selvitystyötä säätiön perustamiseksi. Toimikuntaan valittiin neuvostosta Tuula Talonen, Irma Tuohitaival, Juhani Haveri sekä virkansa puolesta Esko Mattila ja Heidi Pirttijoki. Toimikunnalle myönnettiin oikeus täydentää itseään asiantuntijoilla. hyväksyi vuosilomat täydensi tehtyä päätöstä yhteistyötoimikunnan jäsenyydestä ja valitsi kirkkoherran työsuojelupäälliköksi ajalle Neuvostolle annettiin tiedoksi kokouksessa työsuojelun valvonta-asetuksen 17 :n mukaiset työsuojelupäällikön tehtävän kuvaukset. päätti antaa kirkkoherralle ja talouspäällikölle oikeuden päättää kirkon ilmoitustaulun ulkoasusta. Samalla päätettiin sijoittaa ilmoitustaulu kirkon toiselle puolelle osuuspankin päätyyn. Neuvosto sai tiedoksi seurakunnan tontille muodostetun rasitteen Jyllin kotien hyväksi. päätti myöntää IPP Oy:lle oikeuden kaivaa kaivo seurakunnan tontille kaapeleita varten. sai tiedoksi kirkkoherran avaimien katoamisen Turkissa ja päätti ettei tarvetta lukkojen uusimiseen ole riskin ollessa minimaalinen. 6. kokous , läsnä 7/7, Kirkkoneuvosto hyväksyi Anna-Mari Yrjänän irtisanoutumisen. esitti kirkkovaltuustolle, että se anoisi lupaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta kanttorin viran täyttämiseen määräajaksi ilman viran auki julistamista. Määräajan alkamista esitetään lähtien. sai tiedoksi kirkkoherran ja päiväkerho ohjaajien kanssa käydyn muistion ja kävi sen perusteella vilkkaan keskustelun. valitsi lapsityön tiimivastaavaksi Tuija Kulmalan. päätti kokoontua myöhemmin uudelleen ja kutsua lapsityön tiimivastaavan kuultavaksi. Neuvosto toivoi tiimivastaavalta tarkempaa selvitystä kerhojen tilanteesta. ehdotti, että valtuusto ottaa kokouksen asialistalle veroprosentin korottamisen erillisenä pykälänään. päätettiin antaa lupa Lions clubille käyttää Koivikon tiloja maksutta Palamusen vieraille

4 7. kokous , läsnä 6/7, Kirkkoneuvosto päätti valita Johanna Eräsen hoitamaan määräaikaista kanttorin virkaa ajalle päätti säätiön perustamista pohtivan työryhmän ensimmäisen kokouksen ajankohdaksi kello Päätettiin pyytää tuomiokapitulin lakimiesasessoria ensimmäiseen kokoukseen. päätti siirtää Koivikon maa-alueesta saatu tarjous säätiötyöryhmän käsiteltäväksi. keskusteli 2013 vuoden budjetista ja määritteli budjettikehyksen työaloille. Työalojen tulee supistaa menoja omalta työalaltaan 3 % kuluvan vuoden käyttötalouden menoihin verrattuna, muiden kuin henkilöstökulujen osalta. päätti perustaa kannustinjärjestelmä työaloille säästöaloitteista. Säästöaloitteet esitellään kirkkoherralle ja talouspäällikölle. Neuvosto päättää työaloille palautettavista varoista säästöjen suhteessa. päätti tehdä vuoden sopimuksen urkuisännöinnistä Ikaalisten ja Luhalahden uruille Marko Koskisen kanssa. päätti kolehtikohteeksi oman seurakunnan diakoniatyö nuorten syrjäytymisen estämiseksi päätti siirtyä Tampereen seurakuntayhtymän yhteiseen puhelinjärjestelmään ja päätti hankkia työntekijöille älypuhelimet. 8. kokous , läsnä 7/7, Kirkkoneuvosto päätti syksyn kolehtikohteet ja antoi kirkkoherralle valtuuden muuttaa kolehtikohteita katastrofitilanteessa. keskusteli piispantarkastuksen sisällöstä ja kirkkoherra esitteli laatimansa itsearviointiraportin Ikaalisten seurakunnasta. Neuvosto hyväksyi raportin. Kari Salo esitteli Mission Europe järjestön kuvauksen Kaupungissa tuulee prosessista. Neuvosto puolsi jatkovalmisteluja. päätti, että kirkkoneuvosto kokoontuu käsittelemään talousarviota kello ja kirkkovaltuusto kello keskusteli säätiöhankkeen nykytilasta ja sai tiedoksi muistion säätiön suunnitteluryhmän kokouksesta Päätti, että jatketaan yhteydenpitoa kirkkohallitukseen päin asiasta. päätti, että IPP Oy:n osakkeet tarjotaan henkilökunnalle ostettavaksi niiden jäädessä tarpeettomiksi sai tiedoksi tilintarkastajan raportin tilintarkastuskäynnistä. vahvisti Päivi-Riitta Koiviston diakonian tiimivastaavaksi vuosialle kirkkoherra esitteli päiväkerhon lukujärjestyksen neuvostolle ja päätti kutsua tiimivastaavan kuultavaksi seuraavaan kokoukseen. 9. kokous , läsnä 5/7, Kirkkoneuvosto sai selvityksen päiväkerhojen työjärjestelyistä ja hyväksyi selvityksen. myönsi palkattoman virkavapauden Juha Ailalle ajalle toisen tehtävän hoitoa varten. Sekä antoi Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille myönteisen lausunnon virkamääräyksen antamiseksi Juha Ailalle Jämijärven kirkkoherran virkaa hoitamaan. myönsi Piia Rantakytölle hoitovapaata asti. Sijaiseksi valittiin Marjo Raiskio tarvittaessa työhön tulevalla sopimuksella ajalle keskusteli piispantarkastuksen ohjelmasta ja merkitsi tiedoksi piispan hyväksymän ohjelman. hyväksyi yhteistyötoimikunnan laatiman Ikaalisten seurakunnan valmiussuunnitelman. merkitsi saaneensa tiedoksi selvityksen kirkkoherran ja talouspäällikön vierailusta kirkkohallituksessa säätiöhankkeen merkeissä. Päätti, että jatketaan selvittelyä yhteistyömahdollisuuksista Tampereen seurakuntayhtymän kanssa. perusti työryhmän pohtimaan kirkon lämmitysperiaatteita sekä mahdollisia korjaustöitä energiansäästösyistä. Työryhmän jäseniksi päätettiin kutsua samat henkilöt, jotka toimivat kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastusryhmässä sekä lisäksi Johanna Eränen ja Marko Koskinen. hyväksyi kirkkoherran viranhaltijapäätökset hyväksyi talouspäällikön viranhaltijapäätökset 10. kokous , läsnä 6/7, Kirkkoneuvosto päätti kolehtikohteista ajalle sai tiedoksi muistion kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastusryhmästä sekä päätti täydentää ryhmää pyytämällä mukaan Eero Kauppilan. päätti valtuuttaa talouspäällikön hakemaan avustusta kirkon keskusrahastolta kirkonkirjojen digitointiin ja kirkon paanukaton tervaukseen. hyväksyi uuden suositussopimuksen toimituspalkkioista ja esitti sen hyväksymistä valtuustolle. Hautausmaan katselmusta ei pidetty vuonna 2012.

5 Seurakunnan kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus Jäsenet (4 hlö): Harjuntausta Tapani, Niinimäki Jouko, Saarela Reijo (puheenjohtaja) ja Skyttä Eino. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksia tehtiin vuoden aikana yksi, joka keskittyi Luhalahden kirkon asioihin. HENKILÖKUNTA Henkilöstö Virat Työsuht. Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Pysyväisluonteinen henkilöstö - kokoaikaiset osa-aikaiset Määräaikainen henkilöstö - kokoaikaiset osa-aikaiset Yhteensä: Henkilöstömäärä vuoden vaihteessa on 28. Ikaalisten seurakunnassa oli virkoja vuoden lopussa 15, joista 13 on täytettynä. Virat: Kirkkoherra 100 % täytettynä Kappalainen 100 % täytettynä Seurakuntapastori 100 % täytettynä Diakonissa, 2 kpl 100 % täytettyinä Kanttori 100 % täytettynä, määräaikainen vs. kanttori hoitaa Talouspäällikkö 100 % täytettynä määräaikaisesti Toimistosihteeri, tal.tsto 100 % täytettynä Toimistosihteeri, virasto 100 % täytettynä Seurakuntapuutarhuri 100 % täytettynä Seurakuntamestari 100 % täytettynä Seurakuntamestari 100 % ei täytettynä Vahtimestari-siivooja 100 % ei täytettynä Nuorisotyönohjaaja, 2 kpl 100 % täytettyinä, toista virkaa hoitaa määräaikainen vs. Työsuhteinen vakinaisluonteinen henkilöstö: Seurakuntaemäntä 100 % toistaiseksi voimassa oleva, vakituinen työntekijä opintovapaalla Keittäjä-siivooja, 2 hlö 100 % toistaiseksi voimassa olevat, toinen vakituinen työntekijä hoitovapaalla Kiinteistötyöntekijä 100 % toistaiseksi voimassa oleva Talonmies 42 % toistaiseksi voimassa oleva Lastenohjaaja, 3 hlö 100 % toistaiseksi voimassa olevat Aikuistyön sihteeri 100 % määräaikainen saakka Työsuhteinen tilapäinen henkilöstö : Seurakuntaemäntä 100 % määräaikainen sijainen Keittiötyöntekijät, 3 hlö % määräaikaisia tarvittaessa töihin kutsuttavia Suntio sijainen 0-50 % määräaikainen tarvittaessa töihin kutsuttava Toimistosihteeri 100 % määräaikainen tilapäisapu virastolla

6 Hautaustoimen kausityössä oli vuonna 2012 yhteensä 12 työntekijää erimittaisissa työsuhteissa kaudella Suntion kirkonpalvelustyössä sekä kiinteistön ylläpitotyössä oli kesäkaudella yksi työntekijä. Suntion vapaaviikonloppujen sunnuntain työt on hoidettu osittain myös vapaaehtoistyöntekijöiden avulla. Vapaaehtoisia suntioita on seurakunnalla kolme. Kesäkaudella kirkko-oppaaksi palkattiin yksi nuori noin kuuden viikon jaksoille. Lisäksi keittiötoimi työllistää tarvittaessa tulevia tuntityötekijöitä tarpeen mukaan, tilinpäätöshetkellä työssä oli 3. Nuoriso- ja rippikoulutyössä oli kuluneena vuonna oman henkilökunnan lisäksi leirityössä nuorisotyöntekijä sekä leiriisännät ja isoset. Ikaalisten kunnan kanssa on sopimus nuorisotyön jakamisesta siten että kunta korvaa vuosittain seurakunnalle 38 työpäivän kustannuksen. Sopimus oli tilinpäätöskaudella voimassa Syksyllä sopimus uusittiin siten, että kunta korvaa 28 työpäivän kustannukset kaudella Ikaalisten Kylpylä Oy:n kanssa on sopimus jossa kylpyläpapin tehtävistä korvataan seurakunnalle 10 % kappalaisen viran palkkauksesta. Osan tehtävistä hoitaa Kansan Raamattuseura, minne seurakunta tilittää osan saamastaan korvaussummasta. Koko henkilökunnan työntekijäkokouksia pidettiin vuoden aikana 10. Tyky-toimintana henkilökunnalle on tarjottu työnantajan rahallisesti tukemia liikuntalippuja, hierontaa, jalkahoitoa ja hengellisen lehden tilaamista kotiin. Työntekijöiden yhteinen tyky-matka toteutettiin Kristiinankaupunkiin sekä. Henkilökunta vietti yhteisen jouluaterian. Työnantaja muistaa työntekijöitä merkkipäivinä, sekä palvelusvuosista. Työsuhderuokailu on järjestetty sopimusruokailuna, monipuolisella tarjonnalla, erityyppisiin ruokailupaikkoihin. Lisäksi työnantaja on järjestänyt työterveyshuollon, joka sisältää lakisääteisten vaatimusten lisäksi perustason sairaanhoitopalvelut. Työterveyshuolto on ostettu Työterveys Akaasiasta. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu vuosille

7 Henkilökunta kävi työsuojeluhenkilöstön vaalit joulukuussa 2009 ja valitsi työsuojeluvaltuutetun sekä kaksi varavaltuutettua vuosille Seurakunnan työsuojelupäällikkönä toimii virkansa puolesta talouspäällikkö (vuonna 2012 kirkkoherra toimi työsuojelupäällikkönä), vaaleilla valittuna työsuojeluvaltuutettuna toimi Arja Lähdekorpi ja varavaltuutettuina Raili Järvi asti, jonka jälkeen Raili Järvi valittiin työsuojeluvaltuutetuksi Arja Lähdekorven virkavapaan alkaessa. Koko kauden ajan ensimmäisenä varavaltuutettuna on toiminut Elisabeth Nyberg ja toisena varavaltuutettuna luottamusmies Juha Aila. Heistä koostuva yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Henkilökunnan keski-ikä oli 50 vuotta; edellisen vuoden vaihteessa oli keski-ikä 49 vuotta.

8 VÄESTÖMUUTOKSET Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä kertomusvuoden 2012 lopussa oli 6209 henkeä. Muutos edelliseen vuoteen oli -59 jäsentä. Vuoden 2012 jäsenmäärät sisältävät -13 korjauserän aikaisemmilta vuosilta, jäsenmäärä korjattiin vastaamaan Kirjuri ohjelman tilastoja. Seurakunnan läsnä olevan väestön muutos on yhteensä -645 seurakunnan jäsentä vuosina , eli 10 vuodessa. Väestömuutokset Kastetut Kuolleet Srk:aan muuttaneet Srk:sta muuttaneet Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Siirto poissaoleviin Siirto poissaolevista Tulleet yhteensä Poistuneet yhteensä Läsnäoleva väestö Muutos

9 TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI Tilastotietoja (lukumäärä, osallistujia) lkm osall. lkm osall. lkm osall. lkm osall. lkm osall. lkm osall. lkm osall. Jumalanpalvelukset Ehtoollisen vietto Kasteita Vihkimisiä Siunauksia Maahan kätkemiset (tilastoitu ensimmäisen kerran 2009) SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Aikuistyö (213) Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Kari Salo 1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Työikäisten ja nuorten aikuisten parissa tapahtuva, uutta etsivä, ihmisen omaa identiteettiä tukeva ja osallistavaan seurakuntaan tähtäävä toiminta 2. Tehtäväalueen perustoiminta: Majatalo-illat, vapaaehtoisprojektit, konsertit, miestenillat, naistenkahvila, pienryhmätoiminta, raamattuopetus, paikallisten yhteisöjen kanssa toteutettavat tapahtumat, avioparityö, nuorten aikuisten pienryhmä Komsi 3. Resurssit: Aikuistyön sihteeri, pappi, vapaaehtoiset Toiminnan tavoitteet vuodelle 2012 ja niiden käytännön toteutus: Tavoite 1: Vapaaehtoistoiminnan laajentaminen ja vastuukantajajoukon kasvattaminen Miesten talkoomatka Palamusen ystävyysseurakuntaan toteutettiin heinäkuussa, mukana oli 7 miestä. Majatalo-illoissa vapaaehtoiset olivat mukana käytännön järjestelytehtävissä. Yhdessä lähetystyön kanssa järjestettiin miesten halkotalkoot tammikuussa Miika Åfeltin pihapiirissä, ja vuoden 2011 Sanan Suvipäivien talkoojoukko osallistui Hämeenlinnan Suvipäiville seurakunnan järjestämällä matkalla. Aikuistyön sihteeri osallistui vapaaehtoistoiminnan kehittämiskoulutukseen Valkeakoskella huhtikuussa. Vastuunkantajajoukon laajentamiseksi ja uusien ihmisten mukaansaamiseksi seurakuntaan pidettiin esillä erityistä kutsukorttia, jolla jo mukanaoleva seurakuntalainen voisi pyytää läheisiään mukaan seurakuntaan. Kortti oli jaossa eri työmuotojen tilaisuuksissa. Vapaaehtoisten joukkoa ei kovin paljoa pystytty laajentamaan, mutta toimintaa kehitetään ja monipuolistetaan tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoite 2: Kristillisen perustiedon vahvistaminen Aikuistyön sihteeri piti Keskellä elämää -luentoja vuoden aikana yhteensä 8. Kylpylässä jär

10 jestettiin Sanan ja Sävelen iltoja viikottain yhdessä eri työmuotojen kanssa, ja kirkossa pidettiin Sanan ilta huhtikuussa yhdessä Kansan Raamattuseuran kanssa. Lisäksi helmikuussa järjestettiin jatkoripari 30 vuotta sitten rippikoulun käyneille ikaalilaisille. Heinäkuussa järjestettiin matka Herättäjä-juhlille Isokyröön. Tämäkin tavoite vaatii toteutuakseen lisäponnistuksia. Tulevaisuus näyttääkin tältä osin paremmalta. Tavoite 3: Madaltaa kynnystä seurakunnan toimintaan mukaantulemiselle Järjestettiin useita konsertteja, joiden kautta pyrittiin tekemään seurakuntaa tutuksi myös tilaisuuksissa harvemmin käyville: Maaliskuussa Jaakko Löytty ja Pertti Kallio sekä Leo Louhivaara vierailivat seurakunnassa. Huhtikuussa kls-yhtyeellä oli pääsiäiskonsertti Kylpylässä. Gospel Covertajat esiintyi SataHäme Soi-juhlien aikana kirkossa, ja Hanna Ekolan konsertti oli elokuussa. Kaunis ihminen-hyväntekeväisyyskonsertti järjestettiin syyskuussa. Lisäksi Mikko Mäkeläisellä oli joulukonsertti. Miesten saunailtoihin kokoontui miehiä ilahduttavasti kerta toisensa jälkeen. Iltoja oli kaikkiaan 8. Lisäksi miehet tekivät helmikuussa matkan Lempäälän miesteniltaan, ja Kangasalan automuseoon toukokuussa. Majatalo-iltoja järjestettiin yhteensä 9, ja niihin pyrittiin saamaan mukaan myös uusia ihmisiä. Samaan tavoitteeseen tähtäsi myös koko perheen toimintapäivä Åfeltilla elokuussa. Kynnyksen madaltaminen vaatii ihmisten kohtaamista, aikaa ja uskon tuomista lähelle arkea. Tärkeää on myös seurakuntalaisten rohkaisu omien lahjojen käyttöön osana seurakunnan kutsutyötä. Musiikkityö (220) Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Johanna Eränen 1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Musiikki on osa seurakunnan jumalanpalveluselämää, julistustyötä ja yleistä seurakuntatyötä. Musiikkityö on oma itsenäinen työmuotonsa, mutta se läpäisee myös seurakunnan kaikki muut työmuodot. 2. Tehtäväalueen perustoiminta: Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kuorotoiminta, konserttitoiminta, hengellinen musiikkikasvatus sekä yhteistyö paikkakunnan muiden musiikkitahojen kanssa. 3. Resurssit: Seurakunnassa on yksi päätoiminen kanttorin virka. Vastaava viranhaltija: kanttori Anna-Mari Yrjänä, virkavapaalla ja , virkasuhde päättynyt Kirkkomusiikinopiskelija Johanna Eränen viransijaisena ja määräaikaisena viranhaltijana , muut sijaiskanttorit toimituspalkkioperusteisesti. Molemmissa kirkoissa (Ikaalinen, Luhalahti) on urut ja piano. Srk-keskuksessa, joka toimii myös kuorojen harjoituspaikkana, on flyygeli ja kaksi pianoa, Olokololla piano ja Koivikossa sähköpiano. Nuotisto säilytetään urkuparvella, viraston kirjastossa sekä srk-keskuksen alakerran varastossa. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2012 ja niiden käytännön toteutus: Tavoite 1: Jumalanpalvelustoiminnan elävöittäminen ja musiikillinen terävöittäminen, gospelmusiikin aseman vahvistaminen jumalanpalvelustoiminnassa. Ikaalisten kirkkokuoron ja Luhalahden kirkkokuoron lisäksi on käytetty paikkakunnan muita kuoroja ja solisteja (sekä laulajia että soitinsolisteja) monipuolisesti jumalanpalveluksissa. Voi-

11 daankin todeta, että likimain jokaisessa jumalanpalvelussa on ollut joko solisti tai kuoro elävöittämässä tilaisuutta. Eri jumalanpalvelusten erilaista luonnetta on korostettu erilaisilla musiikkivalinnoilla ja erilaisilla musiikillisilla toteutustavoilla. Gospelmusiikin asemaa on vahvistettu monin tavoin: laulusolistit ovat esittäneet pääsääntöisesti gospelmusiikkia ja myös kuorojen ohjelmistoon on lisätty huomattava määrä gospel-lauluja. Jumalanpalveluksia on myös tarvittaessa pyritty toteuttamaan soittamalla gospel-tyyliin bändisoiton keinoin. Myös erityismessuja on järjestetty paljon: mm. laajaa suosiota nauttiva Kansanlaulukirkko sekä kesällä että syksyllä. Tavoite 2: Virsi- ja gospel-laulun vahvistaminen. Virsiä ja gospel-lauluja on opeteltu kinkereillä, rippikoulutunneilla, erityisissä yhteislauluilloissa, nuorten illoissa (kanttorin vierailut), kouluissa, jumalanpalvelusten yhteydessä ja majataloilloissa. Tässä yhteydessä on mainittava erityisesti kinkerit, joiden teemana v oli hengellinen laulu. Kirkkokuoroja on ohjattu virsilaulun ja muun liturgisen laulun erilaisiin toteuttamismahdollisuuksiin, ja kuorojen gospel-ohjelmistoa on lisätty ja vahvistettu. Lisäksi on perustettu gospelia esittävä lauluryhmä majatalo-iltoihin ja on koottu seurakunnan luottolaulajista monia erilaisia, gospelia esittäviä lauluyhtyeitä. Yhteistyötä on jatkettu ja lisätty seurakuntaan löyhästi sidoksissa olevien gospel-yhtyeiden ja lauluryhmien kanssa. Tavoite 3: Kuoro- ja lauluryhmätoiminnan vahvistaminen. Seurakuntaan löyhemmin liittyviä, jo olemassa olevia lauluryhmiä on pyritty kannustamaan sekä pyritty mahdollistamaan uusien lauluryhmien syntyminen (esim. majataloiltojen lauluryhmä). Kirkkokuorojen ja muiden seurakunnan lauluryhmien toimintaa on pyritty nivomaan olennaiseksi osaksi seurakunnan jumalanpalveluselämää. Erilaisia kuoroja ja lauluryhmiä on käytetty yhä enenevässä määrin jumalanpalveluselämässä, erilaisissa jumalanpalvelustoteutuksissa ja muussa seurakunnan toiminnassa. Seurakunta on ollut osaltaan mahdollistamassa erilaisten kuorojen ja lauluryhmien yhteistyötä tästä erityistapauksena kirkkokuorojen (Ikaalinen ja Luhalahti) keskinäisen yhteistoiminnan vahvistaminen. Tavoite 4: Yhteistyön jatkaminen ja vahvistaminen paikkakunnan muun musiikkitoiminnan kanssa. Yhteisiä konsertteja, jumalanpalvelustoteutuksia ja muita esiintymisiä on runsaslukuisesti järjestetty mm. kamarikuoro Cantandon, Mieslaulajien sekä muiden kuorojen ja lauluryhmien, INO:n, Sata-Häme Soi festivaalin, Musiikkiopiston, Viulupelimannien ja muiden pelimanniyhtyeiden sekä paikkakunnan gospel-yhtyeiden ja lauluryhmien kanssa. Tavoite 5: Säännöllinen konserttitoiminta. Konsertteja on järjestetty säännöllisesti (noin kerran kuukaudessa) ja kesällä, etenkin Sata- Häme Soi-festivaalin aikaan, jopa useammin. Konserttien ja muiden vastaavien tilaisuuksien järjestämisessä on yhteistyö seurakunnan aikuistyön kanssa ollut erityisen hedelmällistä. Monipuolisen konserttitoiminnan kautta on tarjottu seurakuntalaisille hengellis-musiikillisia elämyksiä sekä vahvistettu entisestään seurakunnan omaa musiikkitoimintaa osana paikkakunnan musiikkielämää.

12 Päiväkerhotyö (231) Vastaava viranhaltija/työntekijä ja tiimi: Riitta Jokihaara/ kevät, Tuija Kulmala/syksy, Riikka Hämäläinen, lapsityön tiimi ja vastuuryhmä 1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Kastekäskyn mukainen kristillisen kasvatuksen antaminen alle kouluikäisille lapsille, sekä perheiden tukeminen lasten hengellisessä kasvatuksessa. 2. Tehtäväalueen perustoiminta: 3. Resurssit: Päiväkerhoryhmät kokoontuivat suunnitellusti, kevätkaudella Tevaniemessä ja Kilvakkalassa, Riitialassa ja Luhalahdessa ja syksyllä Tevaniemessä ja Luhalahdessa. Päiväkoti Tuohikontissa on kokoontunut yksi kerhoryhmä kevätkaudella. Keskustassa kokoontuu 3-vuotiaiden ryhmä kerran viikossa, 4- ja 5-vuotiaiden ryhmä kaksi kertaa viikossa. Kevätjuhlaa vietimme Perheiden pikkukirkon merkeissä päiväkerhon pihamaalla. Mukana juhlissa oli n. 40 aikuista ja 42 lasta. Kirkkohetken jälkeen juhlatarjoilu tapahtui piknikin merkeissä leikkipuistossa. Kyläkerholaisten retkipäivään kesäkuun alussa osallistui 21 lasta ja 4 Tevaniemen ryhmiksen hoitajaa. Bussilla kierrettiin kyläkerhopisteissä hakemassa kerholaiset keskustaan tutustumaan kirkkoon ja viettämään toimintapäivää päiväkerhotiloissa ja leikkipuistossa. Syyskuussa uuden kerhokauden alkua juhlistimme perinteisesti Starttikirkolla ( 42 henkeä). Kirkossa vietetyn kirkkohetken jälkeen oli tarjoilua, leikkimistä ja tutustumista päiväkerhotiloissa. Perhejumalanpalveluksia vietettiin Kummikirkkosunnuntaina 25.3, Mikkelinpäivänä ja 1. adventtisunnuntaina. Päiväkerholaisia oli mukana laulamassa. Joulujuhlia vietimme lasten kauneimpien joululaulujen merkeissä keskustan kirkossa (170 henkeä) ja Luhalahden kirkossa (26 henkeä). Kolme päätoimista lastenohjaajaa (31.5 asti, siitä lähtien kaksi), vastaava lastenohjaaja ja päiväkerhotyöstä vastaava pappi. Päiväkerhotilat seurakuntakeskuksessa ja tilat kouluilla ja Luhalahden kirkolla. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2012 ja niiden käytännön toteutus: Tavoite 1: Tavoite 2: Keskittyä päiväkerhotyön perustoiminnan kehittämiseen Luomalla jokaisesta kerhosta lapselle hyvä ja turvallinen paikka, jossa lapsi tutustuu kirkkovuoden kulkuun ja Raamatun kertomuksiin ja jossa lapsi saa kehittyä eri taidoissa lämpimässä ilmapiirissä. Lapset ovat viihtyneet kerhoissa ja tapaturmia ei ole sattunut. Kerhoissa on kerrottu Raamatun kertomuksia ja eletty kirkkovuoden tapahtumissa mukana. Syksyllä jouduimme vähentämään kerhoryhmiä, koska oli yhden lastenohjaajan työpanos vähemmän. Päiväkerholaisten kokonaismäärä laski noin 25 hengellä. Kaikissa päiväkerhoryhmissä, jotka on pystytty järjestämään syksyllä, on ollut kiitettävästi lapsia. Hengelliseen kasvuun saattaminen ja kristillisen tiedon ja perinteen siirtäminen päivähoidon lapsille. Laajennamme yhteistyötä kaupungin päivähoidon kanssa. Pidämme hartauksia kerran kuukaudessa Kilvakkalan päiväkodissa ja syksystä lähtien myös perhepäivähoitajille Vienolassa. Koska jouduimme lopettamaan kerhon Tuohikontin päiväkodissa resurssipulan vuoksi, pidämme myös siellä hartauden kerran kuukaudessa.

13 Tavoite 3: Tavoite 4: Tavoite 5: Tarjota perheille jumalanpalveluskasvatusta ja hengellisen elämän eri muotoja. Pyritään edelleen suunnittelemaan perhekirkot yhdessä pappien ja kanttorien kanssa, perhelähtöisempiä jumalanpalveluksia. Lapsityö on mukana perinteisissä perhekirkoissa Mikkelinpäivänä ja 1. adventtina, mutta toteutetaan myös toisenlaisia kirkkohetkiä. Järjestetään tenavaperheille kirkkotuokioita, jotka ovat kestoltaan n. ½ tuntia. Perhekirkot on suunniteltu yhdessä pappien ja kanttorien kanssa, kovin montaa lapsiperhettä ei silti ole saatu houkuteltua paikalle perinteisiin jumalanpalveluksiin,( laulamassa 7-10 lasta). Perheiden pikkukirkot vetävät paremmin lapsiperheitä mukaan (42-82 henkeä). Piispan vierailun aikaan järjestettiin perheiden pikkukirkko kirkkosalissa, jossa puhumassa oli piispa Matti Repo. Perheet osallistuivat kiitettävästi mukaan (35 aikuista ja 45 lasta) ja lapsia oli runsas joukko laulamassa piispalle. Tällaisia tapahtumia toivottiin lisää Tarjota lapsille ja perheille tekemistä kesäloman alussa. Tehdä yhteistyötä oman seurakunnan diakoniatyön kanssa niin, että se antaa samalla mahdollisuuden luoda yhteyksiä erilaisissa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin ja perheisiin. Järjestettiin kesäretki Ähtärin eläinpuistoon kesäkuun alussa yhteistyössä diakoniatyön kanssa. Matkaan lähti täysi bussi, 55 henkeä Timo Tuomiston autolla. Näistä 10 henkeä oli diakoniatyön tukemia. Matka onnistui hienosti. Lisäksi järjestettiin kesäkerhoja 5-12 vuotiaille Tevaniemessä, Luhalahdessa ja keskustassa. Lapsia oli paikalla kerrallaan. Kesäkerhoja toivotaan siksi, että lapsille olisi edes jotain toimintaa koulujen lomien alettua, varsinkin kylillä. Vanhemmuuden tukeminen Osallistuttiin kaupungin järjestämään Keijo Tahkokallion luentoon vanhemmuudesta. Muuta toimintaa vuonna 2012: Laskiaisilta Koivikon rantasaunan ympäristössä yhdessä päiväkoti Tuohikontin kanssa. Laskimme mäkeä, paistoimme nuotiolla makkaraa, kiersimme hartauspolulla ja herkuttelimme laskiaispullilla ja kaakaolla. Mukana 84 henkeä. Teatteriretki 4-5- vuotiaille järjestettiin 5.10 Tampereen Ahaa-teatteriin. Mimmi Lehmää ja Varista lähti Timo Tuomiston bussilla katsomaan 44 lasta ja 9 aikuista. Retki sujui hyvin, mutta päätimme seuraavalla kerralla lähteä retkelle vain 5-vuotiaiden kanssa (vuonna 2014), koska ryhmä oli aivan liian iso hallittavaksi, kun vanhemmat eivät olleet mukana. Valokuvausviikkoa vietimme kerhoissa viikolla 40. Paikallisen Studio Ikafoton valokuvaajat olivat meitä kuvaamassa jokaisessa kerhoryhmässä. Perinteinen päiväkerhotyö on edelleen perustoiminnan kulmakivi, vaikka kerhoryhmiä on jouduttukin vähentämään. Päiväkerhotyö on laajentunut yhteistyönä päivähoidon puolelle, uutena hartaushetket Kilvakkalan ja Tuohikontin päiväkodeissa ja perhepäivähoitolapsille hoitajineen Vienolan vapaa-aikatiloissa. Toive perhepäivähoidon hartauksiin tuli hoitajilta. Pyhäkoulutyö (232) Vastaava viranhaltija/työntekijä ja tiimi: Riikka Hämäläinen, Riitta Jokihaara ja lapsityön tiimi ja vastuuryhmä 1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Pyhäkoulu on kirkon kasteopetusta, jonka tehtävänä on hoitaa lasta. Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. 2. Tehtäväalueen perustoiminta: Pyhäkoulut syys- ja kevätkaudella kerran kuukaudessa Kakkospesän(kaksi ryhmää) ja Keskustan päiväkodeissa sekä Nuppulan vuoropäiväkotiryhmässä. Yhteensä 4 pyhäkouluryhmää. Pyhäkouluopettajana Lahja Siukola.

14 3. Resurssit: 5 vuotta täyttäville lapsille yhteiset synttärijuhlat seurakuntakeskuksessa. Ohjelmaa, tarjoilua ja enkeliheijastin tms. pieni lahja. Marraskuussa 5-vuotissynttäreillä saimme katsella Merja Luukkosen teatteriesityksen Hyvä Paimen. Esityksen jälkeen nautimme kakkukahvit ja mehut ja lahjaksi sankarit saivat lammasheijastimet. Kutsuja lähetettiin 54, juhliin saapui 50 aikuista, 45 lasta, joista 5-vuotiaita oli 29. Pääsiäishartaudet sekä joulukirkko päiväkotien ja päivähoidon väelle. Joulukirkko oli tänä vuonna nimeltään adventtikirkko. Kirkossa oli mukana n. 30 aikuista ja 126 lasta. (Pääsiäishartauksista lisää toiminnan tavoitteissa) Riikka Hämäläinen organisoimassa, vapaaehtoiset pyhäkouluopettajat sekä myös lastenohjaajien työpanos. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2012 ja niiden käytännön toteutus: Tavoite 1: Toteutus: Arviointi: Jatkaa lasten jumalanpalveluskasvatusta Saada sakastipyhäkouluun uusia pyhäkouluopettajia. Mainostamisen ja pyhäkoulun tunnetuksi tekeminen. Järjestetään uusille pyhäkouluopettajille koulutusta sekä pikkujoulut ja/ tai kevätretki Perheiden pikkukirkot ovat olleet osana lasten jumalanpalveluskasvatusta. Sakastipyhäkouluja on ollut vuonna 2012 enää todella vähän, syksyllä ei enää lainkaan pyhäkouluopettajien ja pyhäkoululaistenkin puuttuessa. Majataloiltojen yhtyedessä on järjestetty vapaaehtoisvoimin Lasten Majataloja. Tavoite 2: Toteutus: Arviointi: Tavoite 3: Lapsille tunne siitä, että kirkkoon on kiva mennä ja että perhettä/häntä odotetaan sinne. Tehdään pyhäkoululaisten kanssa nimetyt kirkkopussukat, joissa on lapsille pientä puuhaa, kyniä, paperia ym. Tämä jäi toteutumatta. Perheitä käy päiväjumalanpalveluksissa vähän. Perhejumalanpalvelukset ja perheiden pikkukirkot ovat suositumpia lapsiperheiden keskuudessa. Kirkossa on kirkkonuket, joita voi lainata lapsille kirkonpenkkiin. Saada kaikki kaupungin päivähoitolapset ja henkilökunta mukaan seurakuntakeskuksessa toteutettavaan pääsiäishartauteen. Lastenohjaajat, Riikka, Manka ja Lahja järjestivät hiljaisella viikolla pääsiäishartauksia päivähoidon väelle. Päiväkerhotiloihin oli rakennettu pääsiäisen ajan tapahtumia, oppaat kuljettivat osallistujia pisteeltä toiselle, osassa pisteitä oli kertoja ja osassa opas kertoi tapahtumista. Lapset saivat hartaudesta muistoksi Lastenmaan pääsiäislehden. Mukana oli perhepäivähoitajia lapsineen, päiväkoti Tuohikontin väki, Nuppulan vuoropäiväkotiryhmä, Kakkospesän ja Rahkolan päiväkoti ja eskarilaiset. Kaiken kaikkiaan hartauksissa oli mukana 175 lasta ja n. 30 aikuista. Kävijöiden määrä lisääntyi edellisvuodesta runsaasti, n.40 lapsella.

15 Varhaisnuorisotyö (233) Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Hannu Järvensivu / Nuorisotyön tiimi ja vastuuryhmä 1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Varhaisnuorisotyö on tyttöjen ja poikien (7-14 v), sekä heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä toimintaa. Se antaa heille myönteisiä kokemuksia ja auttaa niiden kautta sekä pohtimaan elämän- ja uskonkysymyksiä että kehittymään monipuolisesti ja kasvamaan kohti vastuullista aikuisuutta. Tehtäväalueen tavoitteena on kasvattaa ja opettaa varhaisnuoria luottamaan Jumalaan, sekä toimimaan elämässään rakkauden kaksoiskäskyn mukaisesti. 2. Tehtäväalueen Perustoiminta: Säännöllinen toiminta: Syke-kerhot keskustan alakoulussa 3, 4 ja 5 lk:n kerhot (4 kpl), joita ohjasi Hannu Järvensivu. Kerholaisia oli yhteensä 14, joista 12 oli poikia ja 2 tyttöjä. Syke-kerhotyö on lievästi kasvanut. Kouluvierailut aluekouluilla opetusryhmäkohtaisesti 7 kertaa lukuvuodessa (93 oppituntia). Tutustuimme mm. Hyvyyden eteen -kampanjaan ja mietimme, mitä on oikeanlainen rohkeus? Riikan kanssa pidimme Meidän messun neljällä aluekoululla. Kouluvierailut keskustan alakoulussa 2 kertaa lukuvuodessa (32 oppituntia). Koulutyön määrä on pysynyt ennallaan (125 oppituntia). Vuosittaiset tapahtumat: MegaMix- tapahtuma liikuntahallilla la lasta ja 65 talkoolaista. Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa tämän mittaluokan tapahtumana. Kuutosten kurssin ensimmäinen päivä järjestettiin Koivikossa sekä tilat, että toimintaympäristö saivat kiitosta. Kesäleirit pidettiin 7-14 v tytöille ja pojille Koivikossa. Teemana oli Nuotin vieressä Leirit sujuivat mukavasti, niille osallistui yhteensä 59 lasta. Osallistujamäärä on vähentynyt lievästi. 7+ luokkien yhteishenkipäivät toteutettiin olokolossa. Täyskymppisynttärit järjestettiin seurakuntakeskuksessa. Synttäreille osallistui 36 henkilöä, eli 73 % kutsutuista. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2012 ja niiden käytännön toteutus: Tavoite 1: Tuetaan tyttöjen ja poikien hengellistä kasvua. Jaettiin Lasten raamatut kaikille ensimmäisen luokan oppilaille, joita tänä vuonna oli poikkeuksellisen paljon 86 henkilöä. Talousarvion rajoja koeteltiin erityisesti kirjahankintojen vuoksi. Järjestettiin kesäleirit Koivikossa tuttuun tapaan. Kummikirkonpyhän ja perheiden viikon järjestelyt jäivät meidän osaltamme väliin. Panostimme Megamix tapahtumaan, piispantarkastukseen sekä Idän Ihmeet yhtyeen vierailuun Ikaalisissa. Jatkettiin toimintaa valitun strategisen linjan mukaan, eli toimittiin kouluissa. Yhteistyösopimusta koulutoimen kanssa jatkettiin saakka. Sopimus pitää sisällään syke-kerhojen toiminnan ja 7 + yhteishenkipäivät.

16 Tavoite 2: Tavoite 3: Työntekijäresurssien sopeuttaminen nykyiseen työntekijätilanteeseen. Syksyllä 2010 avustavan nuorisotyöntekijän työpanos 35 % poistui nuoriso-, ja rippikoulutyöstä sekä partiosta. Tilanteeseen on puututtu seuraavin tavoin: Partiolippukunta on itsenäistynyt omaksi yhdistyksekseen. Seurakunta toimii edelleen partiolippukunnan taustayhteisönä ja avustaa toimintaa myös tilojen osalta. Yhteistyösopimus on allekirjoitettu. Toimintaa on rajattu. Ellun kerhon toiminta loppui. Tyttöjen syke-kerhoja on vähennetty. Työkalentereita on sopeutettu niin, että edes osa viikkovapaista saataisiin pidettyä ruuhka-aikoina (alkusyksy ja kevät). Isoiskoulutusvuorot - ja nuorteniltavuorot ovat tiimillä lisääntyneet. Bänditoiminta on harjoittelutilojen tarjoamista sekä kaluston lainauksista ja huolloista huolehtimista. Tukea partion toimintaa muuttuneessa tilanteessa. Norpan sijaiseksi tuli Inka Mäkelä, joka otti kontolleen uuden sudenpentulauman ohjaamisen. Hannu on tarjonnut lippukunnalle teknistä tukea. Partiotyö (234) IKAALISTEN KORPI-KOTKAT / ELINA MAUNULA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ Vuosi oli Ikaalisten Korpi-Kotkien 64 toimintavuosi. Partiotoiminnan päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. On kasvattaa nuorista vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä. 2. TOIMINTA Säännöllinen toiminta:

17 Partioryhmiä on 7 kpl ja vapaaehtoisia ohjaajia 18. Ryhmät kokoontuivat kevään ja syksyn aikana joko viikoittain tai joka toinen viikko Partiokololle. Näissä kokoontumisissa toteutettiin partio-ohjelman mukaista ohjattua toimintaa ja kasvatusta. Ryhmien johtajina toimivat Elina Maunula, Janne Vähätalo, Tiina Härmä, Petri Majuri, Toni Ekman, Mika Hakkarainen ja Inka Mäkelä. Apujohtajina toimivat: Essi Ekman, Elias Kekkonen, Jani Haavisto, Henriikka Härmä, Anni Rytkölä, Alina Alasorvari, Siiri Jurvanen, Kaisa Hankala, Maiju Oksanen, Sanni Sarkonen ja Lotta Manninen. Lippukunnassa on 73 jäsentä. Leiri- ja retkitoiminta: Ryhmät järjestivät omia sekä ryhmien yhdistettyjä yhden päivän pituisia että yhden- kahden yön pituisia retkiä perustoimintansa ohessa. Lippukunnan yhteinen talviretki tehtiin maaliskuussa Koivistonvatille ja kesäleiri Äijänsaareen heinäkuussa. Vuosittaiset tapahtumat: Lippukunnan sääntömääräiset kokoukset pidettiin toukokuussa ja lokakuussa. Yrjönpäiväjuhla pidettiin partioviikon päätökseksi huhtikuussa. Soihtukulkue, itsenäisyyspäivänjuhla ja lupauksen anto sekä merkkien jako oli joulukuussa. Johtajien pikkujoulut pidettiin Reserviläisten majalla joulukuussa. Lippukunnan muu toiminta: Lippukuntana osallistuttiin partioparaatiin Tampereella huhtikuussa. Puutalkoot pidettiin partiomajalla syyskuussa. Varoja toimintaan kerättiin PartioScout-myynnillä. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2012 ja niiden käytännön toteutus: Tavoite 1: Toiminnan jatkaminen nykyisessä laajuudessa. Kauden 2012 aikana ryhmien määrä lisääntyi sudenpenturyhmän aloittaessa syyskaudella. Aikuisten johtajien määrä väheni. Laajuudeltaan toiminta kasvoi, ryhmien lisääntyessä. Tavoite 2: Vanhempainvartion kokoontuminen kuukausittain. Vanhempainvartion toiminta ei jatkunut ollenkaan. Tavoite 3: Kaksi lippukunnan kokousta ja johtajaneuvoston kokoontuminen kuukausittain. Lippukunnan sääntömääräisiä kokouksia oli kaksi. Alkuvuodesta johtajaneuvoston kokoontuminen oli vähäistä, syksyllä se kasvoi ja johtajaneuvostoja oli noin kerran kuukaudessa. Tavoite 4: Tavoite 5: Tavoite 6: Talviretken ja kesäleirin järjestäminen, reissu partioparaatiin ja veneretkiä. Talviretki järjestettiin yöretkenä Koivistonvatilla maaliskuussa. Kesäleiri toteutettiin Äijänsaaressa. Lippukunta osallistui partioparaatiin huhtikuussa. Partiovene oli aktiivisessa käytössä kesän ajan. Uusien partionjohtajien koulutus piirin kursseilla, apujohtajien koulutus, veneenohjaajakoulutus. Piirin kursseille ei toimintavuonna osallistunut ketään. Apujohtajia ei myöskään toimintavuonna koulutettu. Veneenohjaajakoulutus toteuttettiin yhdelle johtajalle. Partiotaitokilpailuihin osallistuminen, varainhankinta, Yrjönpäiväjuhla, itsenäisyyspäivän juhla. Yhteen partiotaitokilpailuun osallistuttiin kahdella joukkueella. Varoja hankittiin perinteisellä adventtikalentereiden ja joulukorttien myynnillä. Yrjönpäiväjuhla ja itsenäisyyspäivänjuhla pidettiin.

18 Rippikoulutyö (235) Vastaava viranhaltija / tiimi / vastuuryhmä: Rippikoulupappi Riikka Hämäläinen / nuorisotyön tiimi ja vastuuryhmä 1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Rippikoulun tavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäisiin ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. 2. Tehtäväalueen perustoiminta: Nuorisotyön tiimi kävi yhteiskoululla marraskuussa 2011 pitämässä luokittain rippikouluinfot, jossa jaettiin ilmoittautumislomakkeet ja infokirje rippikoululaisten vanhemmille/huoltajille. Aloitusjakson ensimmäinen yhteinen kokoontuminen oli The Rain-yhtyeen konsertti marraskuussa. Ilmoittautuminen tapahtui 1. adventtisunnuntain jumalanpalveluksessa. Ryhmiin jakaminen tapahtui joulukuun aikana koulukuraattorin ja terveydenhoitajan avulla, ja siitä tiedotettiin kirjeellä koteihin tammikuussa Rippikouluryhmiä oli kolme, joiden koot olivat 25, 27 ja 26 rippikoululaista. Kevään kokoontumiset: kaikille yhteiset: rippikoulupyhä tammikuussa: jumalanpalvelus, lounas ja opetusta kummikirkko maaliskuussa Idän ihmeet -yhtyeen konsertti maaliskuussa ryhmäkohtaiset: olokoloiltapäivä, palvelujumalanpalvelus sekä nuortenilta diakonia-tempaus toimintakeskus Kamraatinkulmassa ja Jyllin Kodeilla itsenäisesti käytävät: nuortenilta sekä jumalanpalveluskäynti kummin kanssa lisäksi: raportoitava diakoninen palvelutehtävä Vanhempaintapaamiset: helmikuussa keskusteluilta kasvatuskysymyksistä, toukokuussa vanhempainilta leiriasioista Koivikossa Isoskoulutus-leiri pidettiin toukokuun lopussa. Leiri päättyi jumalanpalvelukseen, jossa isoset, isännät ja isosenisoset siunattiin tehtäviinsä. Leiriryhmät ja konfirmaatiot: Kesän leirit onnistuivat pääosin hyvin. Yhteistyö keittiön kanssa onnistui mainiosti ja ruoat saivat kiitosta myös nuorisolta. Koivikon tilat tuottivat jälleen haasteita etenkin allergikoille. Heinäkuun leirillä niittämättömässä ympäristössä kärsivät etenkin heinäallergiset. Opetukseen oman ilmahduttavan värinsä leireillä toivat vierailijat (esim. tyttöjen- ja poikien iltojen vierailijat sekä Eliewaha Umsuia Tansaniasta). Yhteistoiminta isosten kanssa oli pääosin luonnikasta, sitoutuminen isosen tehtäviin vaihteli yksilökohtaisesti. Pääosin ne isoset, jotka olivat enemmän mukana seurakunnan toiminnassa sitoutuivat myös leirillä paremmin tehtäviinsä. Kaikki leireille osallistuneet nuoret konfirmoitiin ja konfirmaatioiden jälkeen isoset ja ohjaajat kiersivät laulamas sa niissä rippijuhlissa, joihin nuoret olivat kutsuneet (toistakymmentä juhlapaikkaa / leiriryhmä). Jatkorippikoululeiri pidettiin elokuun lopussa, siellä oli 25 nuorta. Keväällä järjestettiin yksi yksityinen aikuisrippikoulu ja syksyllä oli myös toinen aikuisrippikouluryhmä, johon osallistui kolme virolaistaustaista naista (joista kaksi Ikaalisista). Heidät lapsineen liitettiin joulukuussa yhteisessä kaste- ja konfirmaatiojuhlassa seurakuntaan Toiminnan tavoitteet vuodelle 2012 ja niiden käytännön toteutus: Tavoite 1: Toteutus: Pyritään opettamaan käytännön toiminnan avulla diakoniasta sekä tarjoamaan positiivinen kokemus erilaisuuden kohtaamisesta tutustumiskäynnillä ja yhteistoiminnalla Kehitysvammaisten toimintakeskuksella tai vanhainkodissa. Kukin rippikouluryhmä vierailee vanhainkodilla tai Kehitysvammaisten toimintakeskuksella, tutustuu toimintakeskuksen väkeen ja toimintaan sekä askartelee yhdessä heidän kanssaan.

19 Arviointi: Yksi ryhmistä vieraili Jyllin Kodeilla, mikä oli uusi avaus Kamraatinkulmavierailun lisäksi. Kokemus oli myönteinen niin rippikoululaisille kuin Jyliln Kodin asukkaille ja henkilökunnalle. Myös vierailut Kamraatinkulmassa onnistuivat hyvin. Tavoite 2: Viljellään rippikoulussa kiireettömyyttä, leppoistamisen kulttuuria ja olemisen teologiaa. Pyrimme toteuttamaan vastakulttuuria hektisessä ja suorituskeskeisessä ajassamme ja luomaan rippikoulussa enemmän tilaa ihan vaan olemiselle ja asioiden tekemiselle hämäläisittäin rauhassa ja hiljalleen. Otamme leppoistamisen huomioon rippikoulun aikataulussa sekä olemisen ja tekemisen rytmissä siten, että ihmisten kohtaamiselle jäisi paremmin tilaa. Nuorten kohtaamiseen kiinnitettiin huomiota. Leirin aikataulu kuitenkin kaipaa muutosta siten, että iltapäivän oppituntikokonaisuus siirretään myöhempään ja välissä olisi toiminnallisempaa tekemistä, jotta nuoret ja aikuiset jaksavat paremmin. Toteutus: Arviointi: Tavoite 3: Toteutus: Arviointi: Tavoite 4: Toteutus: Arviointi: Tavoite 5: Toteutus: Arviointi: Otetaan seurakuntalaiset vahvemmin mukaan rippikoulun toteuttamiseen. Kutsutaan muutamia seurakuntalaisia (esimerkiksi vastuuryhmäläisiä) päivärippikouluun tai rippikoululeireille mukaan joihinkin tuokioihin, kuten tyttö/poika-päivään. Poikien- ja tyttöjeniltojen vierailut olivat leirien kohokohtia ja heidän elämäntarinansa nuorille erityisen mieleenpainuvia. Pyritään tarjoamaan mahdollisuus päivärippikoulun käymiseen, mikäli vähintään neljä nuorta ilmoittautuu päivärippikouluun Ennakkotapaamiset leiririppikoulujen mukana. Keväälle 2012 järjestetään rippikoulupäiviä ja iltoja. Pari pidempää opetuspäivää voidaan pitää esim. koulujen talvilomaviikolla 9. Järjestetään ryhmälle myös 3-6 isosta ryhmän koon mukaan. Päivärippikouluryhmää ei muodostunut. Kehitetään rippikoulujen jumalanpalveluskasvatusta Kiinnitetään huomiota rippikoulujen aloitusjaksolla annettavaan jumalanpalvelusopetuksen järjestämiseen ja palvelujumalanpalveluksiin Rippikoulupyhä aloitettiin jumalanpalvelusopetuksessa, mikä tuntui mielekkäältä. Syksyn aikana etenkin isosina olleilla on ollut matala kynnys tulla jumalanpalveluksiin avustajiksi, kun käytäntö on ollut tuttua jo rippikouluajalta.

VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013

VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 IKAALISTEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 ODOTTELUA Viime vuoden ehdoton puheenaihe oli kuntaliitokset ja niiden myötä syntyvät uudet seurakuntayhtymät. Teema oli toistuvasti esillä esimieskoulutuksissa

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011

IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 YLEISKATSAUS Vuotta 2011 hallitsi suuri talouden epävarmuus koko maassa, mikä aiheutti seurakuntatoiminnassa myös huolien kasvua. Oli nähtävissä, että

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja, pois 12 2 Sorjonen Leo varajäsen, varapuheenjohtaja (Miikka Salo), pois 12 2 Mansoniemi Juha jäsen

Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja, pois 12 2 Sorjonen Leo varajäsen, varapuheenjohtaja (Miikka Salo), pois 12 2 Mansoniemi Juha jäsen 1 KOKOUSAIKA: Tiistai 24.03.2009 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvila Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja, pois 12 2 Sorjonen Leo varajäsen, varapuheenjohtaja (Miikka Salo), pois 12 2

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 YLEISKATSAUS Vuosi 2010 jää seurakunnan toiminnan osalta historiaan uuden etsinnän vuotena. Kevättalvella, helmikuun lopulla järjestimme ensimmäistä

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) Aika Keskiviikko 17.2.2010 klo 18.30 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Matti Kurvinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 Kokousaika 7.2.2012 klo 18.00 20.09 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm Harry Hänninen

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011 Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Paikka Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä Aalto Kari jäsen Hannula Ulla Maija

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 19.08.2014, klo 17.30 18.45 Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 65 KOKOUKSEN AVAUS 66 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 talvileiri, laskettelu la 12.12. klo 18 päiväripari Tästä

Lisätiedot

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta I) Hyvinvointityön paikka kirkon elämässä - teologinen näkökulma II) Paikallisseurakunnan toiminta

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 14.1.2014 klo 17.00 18.45 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors Sirpa Vaittinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 15.8.2013 klo 17.00 18.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 JUMALANPALVELUKSET Su 30.11.2014 klo 10 Adventin messu Lammin kirkossa klo 18 Adventtihartaus Evolla Pitkäniemenjärven Tuulenpesällä (opastus Evokeskukselta)

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015 AIKA Tiistai 11.8.2015 klo 18 21.25 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan kirkon seurakuntasali 23.4.2013 klo 18.00 19.04 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja esityslista 3/2015

TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja esityslista 3/2015 TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja kuulutus Tuuloksen seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään Tuuloksen srk:n Seurakuntakeskuksessa, Pappilantie 15, 14820Tuulos, tiistaina 2.6.2015

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan leirikeskus PELLINMÄKI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2014. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 Naarila 3, Kesä-Angelat, Juvankoski, Vaellus, Purjehdus

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2011 Kokousaika 25.1.2011 klo 18.00-20.57 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Heidi Heikkilä

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 18.4.2013 sivu 1 (8) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 18.4.2013 klo 18.45 20.28 Viikkomessu kirkossa klo 18. Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2015

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2015 Aika: 28.1.2015 klo 18 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Oksanen Ohto paikalla Jäsen Arraste-Kihlakaski Mervi paikalla Eskola Päivi paikalla

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 4.3.2013 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

Sinä kannat. - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta.

Sinä kannat. - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta. Sinä kannat - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta.fi MIKÄ TAI KUKA ON SEURAKUNTA? En yksin minä etkä yksin sinäkään,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 5.5.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 5.5.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 NEUVOSTO 5.5.2015 NEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 5.5.2015 klo 17.00 18.50 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Helistekangas Laura Huoponen

Lisätiedot

aikuistyön sihteeri, 4 ajan

aikuistyön sihteeri, 4 ajan IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA: Tiistai 8.2.2011 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Haavisto Mirjami varajäsen (Mansoniemi Juha) Haveri Juhani jäsen Lammi Tiina jäsen

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 2.6.2014 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 Aika 9.9.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Maarian seurakunta A.D. 2012 Maarian seurakunta on laaja ja monimuotoinen. Seurakuntamme työtä tehdään neljällä alueella: etelässä, lännessä, idässä ja pohjoisessa.

Lisätiedot

119 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

119 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6 / 2015 Sivu 120 119 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 8.4. 1(6) Seurakuntaneuvosto 10.4.2015

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 8.4. 1(6) Seurakuntaneuvosto 10.4.2015 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 8.4. 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika ke 8.4.2015 klo 16.30-18.50 Paikka Valkealan srk-keskus, alasali Läsnäolijat Marttila Marko pj/khra/, esteell. 45, poistui

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2014 / 2014

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2014 / 2014 1 KOKOUSAIKA 24.11.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Särkijärven leirikeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (x) vpj Heimo Nordfors (x) j Tarja Hätönen (x) j Liisa Kivimäki (x) vj Minna Plihtari

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari RIPPIKOULUPASSI Rippikoulupassi on sitä varten, että tutustut seurakunnan toimintaan. Siihen keräät merkinnät: 5 jumalanpalveluksesta 5

Lisätiedot

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun NASTOLAN SEURAKUNTA RIPPIKOULUINFO 2013 2/5 Ketkä vuorossa? Nyt on aika ilmoittautua rippikouluun. Rippikoulussa sinulla on mahdollisuus pohtia tärkeitä elämään ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2008

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2008 IKAALISTEN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2008 YLEISKATSAUS VUOSI 2009, MUUTOS EPÄVARMUUTEEN Vuosi 2009 oli selvästi askel epävarmempaan suuntaan mitä tulee yleiskirkon ja seurakuntien elämään

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 7/2014 04.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 7/2014 04.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 04.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija Hämäläinen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 3.11.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 3.11.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 NEUVOSTO 3.11.2015 NEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 3.11.2015 klo 17.00 18.45 Paikka Kauniaisten kirkko, alatakkahuone Läsnä Poissa 53 Kokouksen avaus Ala-Reinikka

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2015 Aika ja paikka Ke 15.4.2015 klo 19.00-20.24, Korian seurakuntasali, Alakouluntie 23 Tutustumis- ja suunnitteluilta sekä kahvit

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

Pakilan seurakuntaneuvosto

Pakilan seurakuntaneuvosto Palosuontie 1 00660 Helsinki (09) 2340 5500 pakila.srk@evl.fi www.helsinginseurakunnat.fi/pakila Pakilan seurakuntaneuvosto kokous 10/ 2013 aika tiistaina projektityöskentely klo 17.30 ja kokous klo 18.30

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 2 JUMALAN- PALVELUKSET JUMALANPALVELUKSET su 29.11. klo 10 klo 18 su 6.12. klo 11 su 13.12. klo 10 su 20.12. klo 10 to 24.12. klo 14 klo 15.30 klo 16.30 pe

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (1) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2013 Aika: maanantai 7.10.2013 klo 18 19.03 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja Ahlström Martti

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

--- HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO. Kuntokallion kurssikeskus, Kuntokalliontie 6, 00890 Helsinki (Karhusaari)

--- HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO. Kuntokallion kurssikeskus, Kuntokalliontie 6, 00890 Helsinki (Karhusaari) --- HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 10.12.2012 klo 18.00 Paikka Kuntokallion kurssikeskus, Kuntokalliontie 6, 00890 Helsinki (Karhusaari) Läsnä Poissa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkoneuvoston kokous pidetään 31.3.2016 klo 18.00 Seurakuntakodilla Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 Kokousaika 1.3.2011 klo 18.00-21.32 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Heidi Heikkilä

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 52 KIRKKONEUVOSTO 24.9.2014

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 52 KIRKKONEUVOSTO 24.9.2014 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 52 Aika Keskiviikko 24.9.2014 klo 18-20.20 Paikka Läsnä Kokoushuone Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Tuomo Haikola Marja Himanka Ismo Iso-Heiniemi, poistui

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 1 /2014. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 1 /2014. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 1 /2014 AIKA Torstai 23.1.2014 klo 17 18.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.5.2014 N:o 7/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.5.2014 N:o 7/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69 Kokousaika Tiistai 27.5.2014 kello 16.30-17.04 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA

IKAALISTEN SEURAKUNTA IKAALISTEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2007 YLEISKATSAUS Hallinnon ja työmuotojen kehittämisen vuosi Vuosi 2007 oli merkittävällä tavalla uuden tiimimallisen hallinnon käyttöönottovuosi. Prosessin

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2016 SIVU 20/2016. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2016 SIVU 20/2016. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2016 SIVU 20/2016 AIKA Torstai 19.5.2016 kello 9 11.50 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Juntumaa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 Kokousaika 14.12.2011 klo 17.30 19.17 Kokouspaikka Ravintola Nygårds, Vantaan Sotungissa Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 18.00 21.15 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana Georg

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Keskiviikko 19.6.2013 kello 17.00 - Paikka: Kokkolan seurakuntakeskus Jussintupa 2 krs, käytävän päässä Kustaa Aadolfinkatu 16.

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2015 30 KIRKKONEUVOSTO 4.5.2015

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2015 30 KIRKKONEUVOSTO 4.5.2015 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2015 30 Aika Maanantaina 4.5.2015 klo 16.30-18.30 Paikka Läsnä Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla varajäsen Antero Saulio Jukka Hautala,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KOKOUSAIKA 28.1.2015 klo 17 18.50 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ke 6.6.2012 klo 18.00 18.37 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot