Paikka Kouvolan seurakuntakeskus, Kirkkoneuvoston kokoushuone, Savonkatu 40, KOUVOLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Kouvolan seurakuntakeskus, Kirkkoneuvoston kokoushuone, Savonkatu 40, 45100 KOUVOLA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 11. päivänä kesäkuuta 2009 klo Paikka Kouvolan seurakuntakeskus, Kirkkoneuvoston kokoushuone, Savonkatu 40, KOUVOLA Läsnä Huovila Juhani, puheenjohtaja Janhunen Ritva Koskela Birgit Risto Rasimuksen varajäsen Kujala Anton Leena Mänttärin varajäsen Niemelä Esko Patjas Teija Hannele Viljakaisen varajäsen Ratasvuori Irma Ruotsalainen Arto Maire Anttilan varajäsen Sahamies Arto Smeds Pentti Suutari Olavi Viinikainen Sakari Gärdström Keijo Honkanen Niilo Sipponen Päivi yht. kirkkovalt. pj Kouvolan seurakunnan kirkkoherra, :t , poistui klo Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan vs. kirkkoherra Harjula Jari tietohallintopäällikkö Johansson Olli hallintojohtaja Junkkari Laura viestintäpäällikkö Komulainen Markku yhteisen seurakuntatyön johtaja Lonka Riitta henkilöstöpäällikkö Reijo Jukka kiinteistöpäällikkö Sipponen Juhani hankinta-asiamies, :t , poistui klo Saikkonen Asta hallintosihteeri, sihteeri Poissa Anttila Maire jäsen Mänttäri Leena jäsen Rasimus Risto varapuheenjohtaja Takkinen Päivi Viljakainen Hannele Tylli Ulla vs. talouspäällikkö Rikala Tuula yht. kirkkovalt. varapj. Puhakka Osmo Elimäen seurakunnan kirkkoherra Ylikangas Kimmo Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Niveri Reino projektipäällikkö

2 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) 95 Kokouksen avaus Kouvolan seurakunnan kirkkoherra Keijo Gärdström piti alkuhartauden, jonka jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 96 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä ohjesäännön 3 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Puheenjohtajan esitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 97 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Ohjesäännön 7 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaan aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Irma Ratasvuori ja Pentti Smeds. Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Irma Ratasvuoren ja Pentti Smedsin pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarkastusajankohdaksi esitetään torstaita klo , Kuusankosken seurakuntakeskus, III kerros, hallintosihteerin huone. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irma Ratasvuori ja Pentti Smeds. 98 Työjärjestyksen hyväksyminen Ohjesäännön 5 mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää asioiden käsittelyjärjestyksen.

3 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys seuraavin lisäyksin: Ilmoitusasioissa saatetaan tiedoksi 1) lausuntopyyntö Kuopion Hallinto-oikeudelle, 2) hallintojohtaja Olli Johanssonin valinta kirkkohallituksen virastokollegion asettamaan työryhmään, 3) suunnitteilla oleva pidettävä kirkkoneuvoston varsinaisten ja varajäsenten sekä johtavien viranhaltijoiden keskustelutilaisuus. 99 Seurakuntien tilausbussikuljetukset Kouvolan seurakuntayhtymä on pyytänyt hankintalain ja hankintasäännön mukaisesti tarjoukset tilausbussikuljetusten hoitamisesta seurakuntien alueella välisenä aikana. Arvio kuljetusten ajoittumisesta, matkareiteistä, kilometreistä ja matkareiteistä tehtiin seurakuntien työmuodoilta pyydettyjen tietojen perusteella. Tarjoukset pyydettiin jaettuna kolmelle alueelle: 1) Anjalankosken alue, 2) Elimäen alue ja 3) muu alue (Jaala, Kuusankoski, Kouvola, Valkeala). Tarjoukset voitiin tehdä yhdestä, kahdesta tai kaikista kolmesta alueesta. Tarjoukset kilpailutettiin hankintasäännön mukaisesti avoimena menettelynä. Tällöin painotettiin hinnan (70 %) lisäksi myös liikennöitsijän teknistä suorituskykyä (30 %), mihin sisältyi mm. kaluston ikä ja pakokaasupäästöjen määrä. Kilpailutuksen toteutti ja vertailupisteet laski hankinta-asiamies Juhani Sipponen. Tarjouspyynnön tarkka sisältö ilmenee liitteestä 1. Nyt pyydetyt tarjoukset eivät koskeneet pitkiä kuljetuksia (yli 80 km:n etäisyydelle), joista tarjoukset pyydetään tapauskohtaisesti erikseen. Määräaikaan klo 12 mennessä oli saatu tarjoukset viideltä liikennöitsijältä: Anjalankosken Linja Oy Elimäen Liikenne Oy Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy Kymen Charterline Oy Martti Laurila Oy Tarjoukset avattiin Juhani Sipposen ja hallintojohtaja Olli Johanssonin läsnä ollessa , jolloin kaikki tarjoajat todettiin muodollisesti kelpoisiksi. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ja vertailu tehtiin hankintasäännön ja hankintalain määräysten mukaisesti (liite 2). Tällöin todettiin, että Anjalankosken Linja Oy:n ja Elimäen Liikenne Oy:n tarjoukset eivät olleet tarjouspyynnön mukaiset, ja ne oli hylättävä. Jäljelle jääneistä Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy ja Martti Laurila Oy olivat antaneet tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset kaikille kolmelle alueelle ja Kymen Charterline Oy vain muulle alueelle. Anjalankosken alueen ja Elimäen alueen osalta parhaan tarjouksen oli antanut Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy sekä muun alueen osalta Kymen Charterline Oy.

4 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tehdä sopimukset seurakuntien tilausbussiliikenteestä väliseksi ajaksi kokonaistaloudellisesti parhaiden tarjousten jättäneiden liikennöitsijöiden kanssa seuraavasti: Anjalankosken alue sekä Elimäen alue: Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy Muu alue (Jaala, Kuusankoski, Kouvola ja Valkeala): Kymen Charterline Oy Hyväksyttiin hallintojohtajan päätösesitys. 100 Seurakuntalehden toteutus vuonna 2010 Kouvolan rovastikunnan seurakuntalehden ensimmäinen tarjouspyyntö oli päivätty , toisesta oli hankintailmoitus julkaistu ja nyt käsiteltävänä olevasta kolmannesta Kahdessa ensimmäisessä oli puutteita, joiden johdosta hankinnat keskeytettiin. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjouksia seurakuntalehden taitosta, vedosliikenteestä, painatuksesta ja jakelusta vuodelta 2010 sekä optiovuosilta 2011 ja Optiovuosista neuvotellaan erikseen. Painosmäärä on kpl julkaisukerralta. Lehti jaetaan joka talouteen Kouvolan ja Iitin alueella. Tarjous pyydettiin tekemään perusosasta ja lisäosista. Lisäksi pyydettiin selvitystä yrityksen laadunhallinnan keinoista. Perusosassa pyydettiin tarjoushintaa / julkaisukerta, kun painopaperina käytetään sanomalehtipaperia 42 g, vaaleus 59. Enintään 40 pistettä. Lisäosista pyydettiin hintaa kolmesta erilaatuisesta painopaperista, digilehden toimituksesta, lukijatutkimuksesta, kuva- ja juttupankista sekä seurakuntalehden graafisen ilmeen ja taittopohjan suunnittelusta. Lisäosien tarjouksia ei edellytetty tehtäväksi, mutta niistä sai lisäpisteitä. Enintään 40 pistettä. Laadusta annettiin pisteitä seuraavasti: Tarjoajalla on painotyöprosessiin kohdistuva ulkopuolisesti arvioitu sekä hyväksytty painolaadun laatumenetelmä tai sertifikaatti, 20 pistettä. Tarjoajalla on oma painolaatuun kohdistuva laadunhallintajärjestelmä, jonka sisällöstä hän on antanut kirjallisen selvityksen, 10 pistettä Tarjoajalla ei ole käytössään laadunhallintajärjestelmää, 0 pistettä. Tarjouksen tekivät ajallaan BBM Oy, MAK Media Oy, Mainostoimisto Selekti, Painoyhtymä Oy, Kotimaa-yhtiöt, Kouvolan Sanomat, Sanoma Kaupunkilehdet Vartti Kouvola ja Valkealan Sanomat. Pisteytys suoritettiin kaikkien tarjoajien kesken (perusosa, lisäosat ja laatu). Tarjousten arviointi esitetään liitteessä 3 ja yhteenveto pisteytyksestä liitteessä 4. Parhaan pistemäärän tässä vertailussa sai Kotimaa-yhtiöt, jonka tarjoushinta oli myös halvin. Lehtityöryhmä on käsitellyt tarjoukset ja puoltaa Kotimaa-yhtiöiden tarjouksen hyväksymistä.

5 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) Viestintäpäällikön päätösesitys: Valitaan rovastikunnallisen seurakuntalehden kustantajaksi tarjouskilpailun voittanut Kotimaa-yhtiöt. Hyväksyttiin viestintäpäällikön päätösesitys. 101 Kouvolan seurakuntien ja seurakuntayhtymän kirjekuorien tilaus Seurakuntayhtymän ja seurakuntien graafisen ilmeen uudistamisen kautta on tullut ajankohtaiseksi uuden ilmeen mukaisten kirjekuorien tilaaminen. Lisäksi monin paikoin entiset kirjekuoret ovat loppumassa. Kirjekuorien tarjouspyyntö lähetettiin kirjallisesti 13:lle toimittajalle ja julkaistiin samana päivänä julkisten hankintojen websivustolla Hilmassa. Tarjousaika umpeutui klo 16:een mennessä. Kriteerinä kirjekuorien tarjouspyynnössä käytettiin valmiutta kokonaistoimitukseen ja toimituksen kokonaisedullisuutta. Toimitusajaksi määriteltiin Tarjouspyyntö liitteenä 5. Käsitteleminen: Viestintäpäällikkö jakoi yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille tarjousten vertailun, joka liitettiin pöytäkirjaan. Viestintäpäällikön päätösesitys: Valitaan kirjekuorien toimittajaksi halvimman tarjouksen esittänyt Keab Paper Oy. Hyväksyttiin viestintäpäällikön päätösesitys. Merkittiin, että hankinta-asiamies Juhani Sipponen poistui kokouksesta. 102 Kouvolan ev.lut. seurakuntien imagotavoitteet Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kymidesign & Business rakentaa aiemmin sovitusti yhdessä seurakuntien kanssa imagotavoitteet Kouvolan seurakunnille. Imagotavoitteiden muokkaus alkoi tammikuussa Jokaisessa seurakunnassa on kokoontunut työryhmä, joka käsitteli esitettyjä tavoitteita. Ryhmät tuottivat seurakuntakohtaiset mallit, jotka koostettiin Kouvolan seurakuntien yhteiseksi tavoitemalliksi. Yhteenveto imagotavoitteista on liitteenä 6. Mallit ovat olleet välivaiheen arvioinnissa seurakuntaneuvostoissa. Toinen osa imagotyössä on valittujen tavoitteiden jalkauttaminen seurakuntiin. Imagotavoitteet vaativat seurakunnissa jatkoprojektin toiminnan käynnistämiseksi. Tarkoitus on, että syksyllä 2009 seurakuntaneuvostot hyväksyvät imagotavoitteet sekä valitsevat seurakunnan oman

6 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) työryhmän ja sille vetäjän. Työryhmät jatkavat toiminnan suunnittelua seurakunnissa. Syksyn 2009 aikana on tavoitteena järjestää kaikissa seurakunnissa seurakuntakohtainen kehittämispäivä, joka linjaa tulevaa strategiaa sekä työskentelytapoja imagotavoitteiden toteuttamiseksi seurakunnassa. Imagotavoitteet on painotettu siten, että ensimmäinen Rakkaus, kosketus, lämpö ja ilo on merkityksellisin tavoite. Monikulttuurisuus ei välttämättä koske kaikkia paikallisseurakuntia. Kaikki imagotavoitteet toteutuvat läpäisyperiaatteella kaiken seurakunnan toiminnan kautta. Imagotavoitteiden kartoituksessa painotettiin myös seurakuntien viestinnän, toimintaympäristön ja henkilöstön käyttäytymisen painopisteitä. Imagotavoitteiden esittely: Rakkaus, kosketus, lämpö ja ilo 1. Seurakunta on kohtaamispaikka: Yhteys, osallistuminen Seurakunnan tulisi olla kohtaamispaikka ihmisen elämän eri vaiheissa sukupolvia yhdistävästi. Kohtaamispaikka tulisi olla avoin ja luova toimintaympäristö, joka tarjoaa hengellistä ravintoa ja toimintaa elämän arjessa. Tilat moninaiseen käyttöön seurakuntalaisille. 2. Seurakunta seurakuntalaisten haltuun. Seurakunnan toiminta ei ole vain työntekijöiden vastuulla, vaan seurakuntalaiset rakentavat yhdessä oman seurakuntansa. Tavoitteena on, että jokainen seurakuntalainen löytää oman paikkansa arjen kutsumuksessa ja seurakunnassa. Vapaaehtoistyön lisääminen ja siihen osallistuminen seurakunnan toimintaan. 3. Kristus läsnä arjessa Kirkkovuosi elämään ihmisten arjessa, jumalanpalveluselämä osallistuvampi, iloisempi sekä persoonallisempi. Ympäristöstä ja kulttuurista tunnettu vastuu 1. Perinne ja paikallishistoria Seurakunta on osa paikallisperinnettä ja historiaa. Seurakunnilla on usein vanhin alueellinen historiantuntemus. Seurakuntien tulisi vaalia ja siirtää alueen perimätietoa sukupolvelta toiselle. Yhteistyö esim. kylä- ja kotiseutuyhdistysten kanssa. 2. Luonto ja Kirkon ympäristödiplomi Seurakunnat osallistuvat puhtaan ilman, veden ja luonnon suojeluun. Lapsi- ja nuorisotyö opettaa luonnon kunnioittamiseen (esim. partiotyö). Imagotavoitteiden pohjalta Kouvolan seurakunnat tavoittelevat Kirkon ympäristödiplomin hakemista. 3. Taide, musiikki, kuvataide Seurakunnat osallistuvat aktiivisesti taide-, musiikki- ja kuvataideyhteistyöhön. Seurakuntien kirkot ja kirkkotaide historiallisesti arvokasta perintöä, jota voisi enemmän

7 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) tuoda esille seurakuntien markkinoinnissa. Samoin musiikki, perinnenäytelmät ja näiden yhdistelmätilaisuudet voisivat olla merkittäviä paikallisia kirkollisia kulttuuritapahtumia. Monikulttuurisuus 1. Vieraat kulttuurit kotona ja kaukana Vieraskielisen lähimmäisen kohtaaminen, yhdenvertainen kohtelu. 2. Kaikki tervetulleita Kaikki ovat tervetulleita seurakuntaan. Kouvolan alueella on eri maista kasvava määrä opiskelijoita, pakolaisia, paluumuuttajia, siirtolaisia, jotka edustavat kymmeniä eri kieliryhmiä. Seurakunnat voivat tarjota heille mahdollisuuden osallistua eri tilaisuuksiin. 3. Kulttuurikompetenssi Seurakuntien lähetystyöstä vastaavat ja nimikkolähetit tuntevat paremmin yleisimpien kulttuurien ja uskontojen toimintatavat. Viestintäpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy imagotavoitteet ja lähettää ne edelleen seurakuntaneuvostoille niiden omien imagotavoitteiden hyväksymistä ja käsittelyä varten. Hyväksyttiin viestintäpäällikön päätösesitys. 103 Seurakuntasuunnittelutoimikunnan perustaminen ja sen jäsenten valinta Hyväksyessään Kouvolan seurakuntayhtymän siirtymäkauden strategian vuosille yhteinen kirkkoneuvosto sivusi kysymystä pysyvän seurakuntasuunnittelutoimikunnan perustamisesta ja jäsenten nimeämisestä siihen. Toimikunta toimii pysyvänä seurakuntasuunnittelutyöryhmänä ja jatkostrategian rakentajana luoden kokonaisvaltaista suunnittelutoimintaa seurakuntien ja seurakuntayhtymän osalta. Strategiaa valmistellut strategiatyöryhmä päätti ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle perustettavaksi pysyvän seurakuntasuunnittelutoimikunnan, johon nimetään seurakuntien kirkkoherrat ja yksi luottamushenkilö jokaisesta seurakunnasta sekä yhtymän johtavina viranhaltijoina hallintojohtaja, viestintäpäällikkö sekä yhteisen seurakuntatyön johtaja. Seurakuntasuunnittelutoimikunnan toimikausi on yhteisen kirkkovaltuuston toimikausi. Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto perustaa seurakuntasuunnittelutoimikunnan ja nimeää hallintojohtajan, viestintäpäällikön ja yhteisen seurakuntatyön johtajan toimikuntaan ja esittää seurakuntaneuvostoille kirkkoherrojen sekä yhden muun jäsenen nimeämistä kunkin seurakunnan luottamushenkilöistä toimikuntaan.

8 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) Hyväksyttiin yksimielisesti yhteisen seurakuntatyön johtajan päätösesitys. 104 Linjauksia virkojen ja toimien täyttämisessä Henkilöstöstrategia on hyväksytty yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa Yhteinen kirkkovaltuusto päättää henkilöstöstrategian hyväksymisestä kokouksessaan Henkilöstöstrategiassa on seuraava maininta virkojen ja tehtävien täyttämisestä: Virkojen ja tehtävien vapautuessa uudelleentäyttäminen harkitaan tapauskohtaisesti kokonaisuutta ajatellen. Siirtymävaiheessa määritellään kriittiset virat ja toimet, jotka täytetään. Muiden virkojen ja toimien kohdalla noudatetaan tapauskohtaista ennakoivaa luokittelua täyttämisestä, yhdistämisestä tai täyttämättä jättämisestä." Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstörekisterin mukaan yhtymän ja paikallisseurakuntien henkilöstön mahdollisia eläköitymisiä on arvioitu toteutuvan seuraavasti: Yhteensä Yhtymä Kiinteistöpalvelut Yhteiset työalat Hallinto Yhtymä yhteensä Paikallisseurakunnat Yleinen seurakuntatyö Kirkkomusiikki 1 1 Lapsityö Nuorisotyö Diakonia Paikallisseurakunnat yhtensä KAIKKI YHTEENSÄ Mahdolliset eläköitymiset kuuden vuoden aikana ovat arvion mukaan yhteensä 63 henkilöä (n. 22 %), joista yhtymän organisaatiosta 34 ja paikallisseurakunnista 29 henkilöä. Kirkkoherrat ovat toimittaneet listan vapautuvista viroista ja toimista henkilöstöpalvelun johtokunnalle. Listan mukaan Kuusankoskella on vapautumassa lastenohjaajan toimi ja diakonian virka, Valkealassa nuorisotyönohjaajan virka ja lastenohjaajan toimi. Lisäksi Kouvolassa on aikaisemmin toistaiseksi voimassa oleva lastenohjaajan toimi täytetty määräaikaisesti saakka. Kyseessä olevien virkojen ja toimien täyttöä perustellaan toiminnan kannalta välttämättöminä.

9 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) Henkilöstöpalvelun johtokunta on kokouksessaan keskustellut linjauksesta ja ottanut kantaa kyseessä olevien virkojen ja toimien täyttämiseen paikallisseurakunnissa. Kokouksessa todettiin, että paikallisseurakunnan virkojen ja toimien täytön osalta toimivalta kuuluu seurakunnille. Lisäksi todettiin, että tulevina vuosina seurakunnissa on eniten eläköitymisiä lapsi- ja diakoniatyössä. Henkilöstöstrategian soveltaminen henkilöstösuunnittelun osalta tulee linjata selkeästi ja oikeudenmukaisesti. Henkilöstöpalvelun johtokunta päätti perustaa neljän hengen työryhmän virkojen täytön koordinointiin ja prosessien suunniteluun. Työryhmään valittiin yhteisen kirkkoneuvoston edustaja Leena Mänttäri, johtokunnan varapuheenjohtaja Osmo Minkkinen, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juhani Huovila ja henkilöstöpäällikkö Riitta Lonka. Avoimien virkojen ja toimien osalta henkilöstöpalvelun johtokunta päätti viedä yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi, että paikallisseurakunnat ryhtyvät toimenpiteisiin vapautuvien toimien ja virkojen täyttämiseksi tämän vuoden osalta. Henkilöstöpäällikön päätösehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen saatetuksi työryhmän perustamisen virkojen täytön koordinointiin ja prosessien suunnitteluun. Lisäksi kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen saatetuksi, että vapautuvien nuorisotyöntekijän ja diakonian virkojen ja kolmen lastenohjaajan toimen osalta seurakunnat ryhtyvät toimenpiteisiin niiden täyttämiseksi, sillä ne ovat toiminnan kannalta välttämättömiä ja lapsi- ja diakoniatyössä tulevina vuosina tapahtuu eniten eläköitymisiä. Merkittiin tiedoksi henkilöstöpäällikön päätösesitys. Merkittiin, että kirkkoherra Keijo Gärdström poistui kokouksesta. 105 Seurakuntayhtymän työntekijöiden muistaminen merkkipäivänä Kouvolan seurakuntayhtymän seurakunnissa merkkipäivämuistamiset ovat poikenneet hiukan toisistaan. Seurakuntayhtymässä on sovellettu seurakuntien omia sääntöjä ja sovelletaan siihen saakka, kunnes yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy uudet säännöt. Henkilöstöpalvelun johtokunta on kokouksessaan , 59, valmistellut seuraavan esityksen Kouvolan seurakuntayhtymän työntekijöiden muistamiseksi merkkipäivinä. Paikallisseurakunnat huolehtivat lahjan hankinnasta paikallisseurakunnan työntekijöille ja yhtymän esimiehet huolehtivat oman henkilöstönsä osalta sekä yhtymän johdon osalta asia koordinoidaan henkilöstöpalveluista. Yhtymän palvelukseen siirryttäessä otetaan huomioon myös paikallisseurakunnan palvelusvuodet.

10 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) Seurakuntayhtymän palveluksessa olevan täyttäessä 50 ja 60 vuotta annetaan lahja, jonka arvo on 80 euroa + 5 euroa/palvelusvuosi. Palvelusvuosien täyttyessä 10, 20, 30 tai 40 vuotta: Henkilöstölle järjestetään kerran vuodessa yhteinen kahvitilaisuus, jossa tuodaan esille vuoden aikana täyttyneet ja täyttyvät palvelusvuodet. Käytäntöön siirryttäessä tuodaan esille jo aikaisemmin em. palvelusvuodet saavuttaneet henkilöt. Yhtymän työntekijät osallistuvat paikallisseurakuntien kanssa samaan kahvitilaisuuteen sen mukaan, mikä on määritelty virka- tai työpaikaksi. Ansiomerkit, kunniamerkit: Henkilöstöpalvelun johtokunta käsittelee vuoden ensimmäisessä kokouksessa kyseisen vuoden ansio- ja kunniamerkkien saajaehdokaslistan ja tekee mahdollisen esityksen. Eläkkeelle siirtyminen: Eläkkeelle jäävälle annetaan lahja, jonka arvo on seuraava: 10 palvelusvuotta 100 euroa + lisävuodet 5 euroa/vuosi 20 palvelusvuotta 200 euroa + lisävuodet 5 euroa/vuosi 30 palvelusvuotta 300 euroa + lisävuodet 5 euroa/vuosi 40 palvelusvuotta 400 euroa + lisävuodet 5 euroa/vuosi Henkilöstöpäällikön päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy edellä esitetyn ehdotuksen Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstön muistamiseksi merkkipäivinä. Henkilöstöpäällikkö tarkensi esitystään eläkkeelle siirtyvän muistamisesta seuraavasti: Eläkkeelle siirtyminen kirkon palveluksesta: Hyväksyttiin henkilöstöpäällikön tarkennettu päätösesitys. 106 IT-aluekeskuksen aiesopimuksen solmiminen Asiaa on käsitelty yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa , 52. Kirkon tietohallinnon uudelleenorganisointi ja seurakuntien sopimuspohjaiset ITyhteistyöalueet ovat yksi Meidän kirkko tietoverkoissa tietohallintostrategian mukaisista kehittämiskohteista. Aiesopimuksen (liite 7) tarkoituksena on luoda edellytykset keskitettyjen tietohallintopalvelujen tarjoamiselle aiesopimuksen osapuolille niin, että tietojärjestelmät ja IT-infrastruktuuri tukevat yhteistyöalueen osapuolien toimintaa ja hallintoa mahdollistaen osapuolten lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien hoitamiseen.

11 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) Sopimuksessa mainitut Mikkelin hiippakunnan seurakunnat sopivat aiesopimuksella siitä, että ne pyrkivät sopimuspohjaiseen Kouvolan IT-yhteistyöalueeseen. Aiesopimuksen voimassa ollessa IT-yhteistyöalueella tehdään kartoitus nykyisistä IT-järjestelmistä ja - palveluista sekä IT-henkilöstöstä. Näiden tietojen pohjalta, aiesopimuksen voimassa ollessa, tehdään IT-yhteistyöalueen vuosien 2010 ja 2011 toiminta- ja taloussuunnitelma siten, että se nivoutuu yhteistyöalueen seurakuntien omiin toiminta- ja taloussuunnitelmiin ja siten, että toiminta- ja taloussuunnitelmat johtavat Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöönottoon viimeistään vuoden 2011 alussa. Lisäksi aiesopimuksen voimassa ollessa neuvotellaan valmiiksi varsinainen IT-alueen yhteistyösopimus. Tietohallintopäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Kouvolan seurakuntayhtymä ryhtyy aiesopimuksessa mainituksi Mikkelin hiippakunnan IT-aluekeskuksen isäntäseurakunnaksi ja määrää aiesopimuksen allekirjoittajat Kouvolan seurakuntayhtymän puolelta. Päätettiin, että Kouvolan seurakuntayhtymä ryhtyy aiesopimuksessa mainituksi Mikkelin hiippakunnan IT-aluekeskuksen isäntäseurakunnaksi ja määrää aiesopimuksen allekirjoittajiksi Kouvolan seurakuntayhtymän puolelta tietohallintopäällikkö Jari Harjulan ja kirkkoneuvoston puheenjohtaja, lääninrovasti Juhani Huovilan. 107 Ostotarjous määräalasta Kouvolan seurakuntayhtymän omistamasta tilasta Valkeala, Multamäki Valkealan seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan seurakuntaan saapunutta Alexey Afonin (Sepänmäentie 13, Tirva, Valkeala) lähettämää ostotarjousta, jossa hän ilmoitti halukkuutensa ostaa Tirvan kylästä sijaitsevasta seurakunnan omistamasta tilasta Multamäki RN:o 3:248 (noin 28 ha) määräalan. Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Valkealan kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan em. asiaa ja päätti, että valmistelu etenee tulevan seurakuntayhtymän puitteissa, koska kunnat laittoivat tonttiasiat jäihin lokakuun puolivälissä. Alexey Afonin asioita Kouvolan seurakuntayhtymän päin on hoitanut asiamiehenä Pavel Rebrov (Pohjanraitti 6, Kouvola). Alexey Afonin omistama tontti RN:o 3:192 on rajanaapurina Kouvolan seurakuntayhtymän omistamaan tilaan. Hänen omistamansa tontin koko on 1260 m 2, joten hän tarvitsisi lisämaata noin 800 m 2 riittävän rakennusoikeuden saamiseksi. Pavel Rebrov on lähettänyt päivätyn sähköpostin, jossa hän pyytää yhdessä Alexey Afonin kanssa, että Alexey Afonille myytäisiin pieni tontti, joka sijaitsee heidän takapihalla. He tarjoavat tontista 5 / m 2, arvioitu pinta-ala m 2, kuitenkin vähintään 800 m2. Tarkka mittaus tulee maamittauslaitokselta. Lohkomiskulut jaettaisiin puoliksi.

12 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) Valkealan seurakunnan talouspäällikkö Reino Niveri on ollut aikaisemmin yhteydessä kirkkohallitukseen ja saanut selvityksen, ettei myytävää määräalaa tarvitse kilpailuttaa, mutta kaupasta tulee saada käypä hinta. Maastoltaan määräala on karua loivaa rinnettä, jossa kallio on osittain näkyvissä. Puusto pääosin kitukasvuista mäntyä, jolla ei ole merkittävää rahallista arvoa. Tarjottua hintaa voidaan pitää käypänä. Kartta ja asemapiirustus ovat liitteenä 8. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päätti , 57, esittää, että Kouvolan seurakuntayhtymä hyväksyy Alexey Afonin ostotarjouksen ja myy hänelle määräalan tilasta Multamäki RN:o 3:248 noin 1000 m 2. Määräalan hinta on 5 / m 2 ja lohkomiskulut jaetaan puoliksi. Johtokunta lähetti asian päätettäväksi yhteiseen kirkkoneuvostoon ja edelleen yhteiseen kirkkovaltuustoon. Luovutuspäätös on tehtävä kirkkovaltuustossa määräenemmistöllä ja alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14:4, 9:3 ja 24:2,1). Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esityksen ja saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti kiinteistöpäällikön päätösesitys muilta osin, paitsi lohkomiskuluja ei jaeta puoliksi, vaan ne maksaa ostaja. 108 Kuusankosken pappilan korjaus tai myynti, kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esitys Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päätti kokouksessaan myydä seurakuntayhtymälle kuuluvia kiinteistöjä. Myytävien kiinteistöjen joukossa oli Kuusankosken pappila, jonka Kuusankosken seurakunnan kirkkoneuvosto oli aiemmin päättänyt panna myyntiin. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa jäsen Irma Ratasvuori kertoi, että Kuusankosken seurakuntaneuvosto halusi vetää Kuusankosken pappilan pois myytävien kiinteistöjen joukosta. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti samassa kokouksessa, että Kuusankosken pappilan myyntiasia palautetaan kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnalle ja johtokunta velvoitetaan pyytämään asiasta lausunto Kuusankosken seurakuntaneuvostolta ja asia tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi. Kuusankosken seurakuntaneuvosto vastasi kokouksessaan lausuntopyyntöön tuomalla esille viiden eri Kuusankosken seurakunnan työntekijän lausunnot Kuusankosken pappilan käytön suunnitelmista. Ote kokouspöytäkirjasta työntekijöiden lausuntojen kera on liitteenä 9.

13 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta kävi ennen varsinaista kokoustaan tutustumassa Kuusankosken pappilaan paikan päällä. Pappilaa olivat esittelemässä luottamushenkilöt Irma Ratasvuori ja Mirja Sorsa sekä Kuusankosken seurakunnasta rovasti Kari Helén. Johtokunta totesi kokouksessaan , 60.1, että mikäli Kuusankosken pappila päätetään säilyttää, tulee kiinteistön käyttötarve ja mahdollinen toimintojen sijainti sekä toimintojen lisääntyminen tarkoin selvittää. Lisäksi tulee tutkia kiinteistön kunnostustarve ja määritellä siihen tarvittava rahoitus. Kunto- ja käyttökartoituksen teettäminen maksaisi johtokunnan arvion mukaan noin euroa. Koska Kuusankosken pappilan kunnostukseen ei ole varattu määrärahaa vuoden 2009 talousarvioon eikä viiden vuoden investointisuunnitelmaan, kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päätti pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa ylittää kiinteistöhallinnolle 2009 varatun määrärahan enintään em. summalla rakennuksen korjauskustannusten arviointiin sekä mahdollisten pappilassa toteutettavien toimintojen sekä kiinteistön henkilökunnan käyttöresurssien arviointiin. Mikäli yhteinen kirkkoneuvosto päättää jatkaa Kuusankosken pappilan myyntiä, kiinteistöja hautauspalvelun anomaa rahasummaa ei tarvita. Kiinteistöpäällikkö ei tehnyt päätösesitystä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedokseen saatetuksi ja päättää palata siihen vuoden 2010 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Käsitteleminen: Irma Ratasvuori teki Arto Sahamiehen ja Ritva Janhusen kannattamana pohjaesityksestä poikkeavan esityksen, että päätösesitykseksi hyväksytään johtokunnan , 60.1, tekemä esitys: Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta rahaa euroa rakennuksen korjauskustannusten arviointiin sekä mahdollisten pappilassa toteutettavien toimintojen sekä kiinteistön henkilökunnan käyttöresurssien arviointiin. Mikäli yhteinen kirkkoneuvosto päättää jatkaa Kuusankosken pappilan myyntiä, kiinteistöja hautauspalvelun anomaa rahasummaa ei tarvita. Suoritettiin äänestys: Ne, jotka kannattivat pohjaesitystä äänestivät JAA ja Irma Ratavuoren tekemää esitystä kannattaneet äänestivät EI. JAA-ääniä annettiin 1 ja EI-ääniä 10, TYHJIÄ 0. Irma Ratasvuoren esitys tuli hyväksyttyä. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan , tekemän esityksen euron määrärahasta Kuusankosken pappilan rakennuksen korjauskustannusten arviointiin sekä mahdollisten pappilassa toteutettavien toimintojen sekä kiinteistön henkilökunnan käyttöresurssien arviointiin.

14 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) 109 Verotulotietoja Kouvolan seurakuntayhtymän verotulojen yhteismäärän kehitys toukokuun loppuun saakka näyttää olevan hyvin lähellä talousarviossa ennakoitua. Yhteensä verotuloja on tullut euroa, mikä on 44,3 % talousarvioon arvioidusta määrästä (tavoite toukokuun lopussa 45 %). Yhteisöveroja on tullut euroa, mikä on odotettua vähemmän, vain 23,3 % vuoden arviosta. Nyt kuitenkin Eduskunta päätti hallituksen esityksestä kirkon yhteisöveron jako-osuuden nostamisesta 2,55 prosenttiin (aiemmin 1,75 %) vuosien ajaksi. Seurakunnille tilitetään yhteisöveroa tarkistetun jako-osuuden mukaan vuoden 2009 alusta alkaen kesäkuun verotilitysten yhteydessä. Tämä hiukan korjannee yhteisöverojen heikkoa kehitystä. Kirkollisveron puolella ei siis paikallinen lomautus- ja työllisyyskehitys vielä näy. Kirkon osuus yhteisöveron tuotosta tarkistetaan uudelleen vuoden 2012 alusta. Tämänhetkisten arvioiden mukaan seurakuntien yhteisöverotulot yhteensä vähenisivät vuonna 2009 noin 23 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kirkkohallituksen mukaan työttömyyden kasvu ja kirkosta eroaminen aiheuttavat sen, että kirkollisverotilitysten määrä vuonna 2009 saattaa laskea noin 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedokseen saatetuksi. Merkittiin tiedoksi. 110 Suurten seurakuntien ja yhtymien tapaaminen Helsingin seurakuntayhtymä ja Kirkkopalvelut kutsuu suurten seurakuntien ja yhtymien edustajat toiseen suurten seurakuntien ja yhtymien tapaamiseen Helsinkiin (Helsingin seurakuntayhtymän virastotalo, Kolmas linja). Päivän teemat ovat jäsenlähtöinen toimintapa ja hengellinen elämä verkossa. Liitteenä on päivän ohjelma esiintyjineen (liite 10). Järjestäjät toivovat, että kutsun saaneet seurakunnat/yhtymät nimeäisivät tapaamiseen 3-6 edustajaa, jotka voivat luonnollisesti olla myös johtavia luottamushenkilöitä. Ilmoittautumiset tulee tehdä mennessä. Osallistumismaksu on 60, joka kattaa ruokailu- ja järjestämiskulut. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää em. tapahtumaan 3 4 Kouvolan seurakuntayhtymän edustajaa. Kouvolan seurakuntayhtymän edustajiksi nimettiin Olli Johansson, Juhani Huovila, Sakari Viinikainen ja Risto Rasimus.

15 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) 111 Diakoniatyöntekijöiden esitys Status-työkirjajärjestelmän hankkimisesta yhtymän kaikkien seurakuntien diakoniatyön käyttöön Diakoniatyönjohtaja Eija Grönvall, johtava diakoniatyöntekijä Vuokko Järvinen ja diakoni Hilkka Sormunen ovat lähettäneet diakoniatyöntekijöiden puolesta päivätyn seuraavan esityksen: KOUVOLAN SEURAKUNNAN YHTEISELLE KIRKKONEUVOSTOLLE Kouvolan seurakuntayhtymää laadittaessa perustettiin eri alojen työryhmiä miettimään oman toiminnan organisoimista uudessa yhtymässä. Diakoniatyöryhmä esitti, että diakoniatyö hoidetaan alueellisesti nykyisillä työntekijöillä. Työryhmä esitti, että käytännön työtä helpottamaan luodaan yhteisiä käytäntöjä. Yhtenä helpotuksena on yhtenäinen tietokoneohjelma. Kouvola, Valkeala ja Kuusankoski ovat jo Status-työkirjajärjestelmässä. Loppuraportissa todetaan, että ko. ohjelma tulisi saattaa myös muiden yhtymän seurakuntien diakoniatyön käyttöön. Esitämme, että myös muut yhtymän seurakunnat saavat ohjelman mahdollisimman pian käyttöönsä. Kouvolassa Diakoniatyöntekijöiden puolesta Eija Grönvall Vuokko Järvinen Hilkka Sormunen Diakoniatyön johtaja Johtava diakoniatyöntekijä Diakoni Kouvolan seurakunta Kuusankosken seurakunta Anjalankosken seurakunta Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi ja annetaan yhteistyön johtajan valmisteluun. Käsitteleminen: Yhteisen seurakuntatyön johtaja Markku Komulainen esitti tarkennettavaksi puheenjohtajan tekemää päätösesitystä seuraavasti: Merkitään tiedoksi ja annetaan Anjalankosken ja Elimäen seurakuntaneuvostoille päätettäväksi hankkia Anjalankosken (2) lisenssiä ja Elimäen (1) lisenssi sekä varamaan rahat vuoden 2010 budjettiin. Lisäksi velvoitetaan yhteisen seurakuntatyön johtajaa ilmoittamaan ko. seurakuntaneuvostojen puheenjohtajille lisenssien hinnan. Puheenjohtaja hyväksyi Komulaisen esittämän tarkennuksen. Hyväksyttiin puheenjohtajan tarkennettu päätösesitys.

16 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) 112 Diakoniatyöntekijöiden kirje yhteiselle kirkkoneuvostolle koskien diakoniatyöhön ohjattavia resursseja Diakoniatyönjohtaja Eija Grönvall, johtava diakoniatyöntekijä Vuokko Järvinen ja diakoni Hilkka Sormunen ovat lähettäneet diakoniatyöntekijöiden puolesta päivätyn seuraavan kirjeen: KOUVOLAN SEURAKUNNAN YHTEISELLE KIRKKONEUVOSTOLLE Suomalaisessa yhteiskunnassa asenteet ovat koventuneet heikossa asemassa olevia ihmisiä kohtaan. Yhteiskunta on jakautunut yhä selvemmin kahteen osaan, suurin osa meistä elää ja voi hyvin osalla avun tarve on kasvanut elinkustannusten nousun, lomautusten, irtisanomisten ja turvattomuuden lisääntymisen myötä. Taloudellista apua tarvitsevien ensisijainen hoitaja on sosiaalitoimi. Diakonia-avustus ei korvaa yhteiskunnan vastuuta, mutta se voi toimia ensiapuna. Seurakunnan ja erityisesti sen diakoniatyön tehtävänä on auttaa erityisesti kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia. Edellisen laman jäljet näkyvät vieläkin diakoniatyössä. Työmäärä kasvoi ja työn sisällöt muuttuivat. Työntekijöiltä vaadittiin uutta osaamista asiakkaiden ongelmat olivat yhä vaativampia. Nyt lomautusten ja irtisanomisten lisääntyessä on odotettavissa, että asiakasmäärät nousevat diakoniatyössä. Diakoniatyön yksi perusajatus on etsivä työ. Usein erityisesti kaikkein vaikeimmassa olevat ihmiset eivät jaksa edes tulla tapaamaan kirkon työntekijöitä. Kouvolan seurakunta yhtymän ja Iitin seurakunnan diakoniatyöntekijät haluavat ilmaista huolensa yhä koventuneista arvoista. Seurakuntien tulee pitää esillä ihmisen arvoa, onpa hän lomautettu tai työtön. Myös tulevaisuuden toivon näkökulma ja luottamus ovat niitä tehtäviä, joihin meidät on kutsuttu kirkon työntekijöitä. Toivomme, että seurakuntien toimintaan erityisesti diakoniatyöhön ohjattaisiin riittävä määrä resursseja. Resursseilla tarkoitamme tässä yhteydessä sekä taloudellisia että henkilöresursseja. Kouvolassa Diakoniatyöntekijöiden puolesta Eija Grönvall Vuokko Järvinen Hilkka Sormunen Diakoniatyön johtaja Johtava diakoniatyöntekijä Diakoni Kouvolan seurakunta Kuusankosken seurakunta Anjalankosken seurakunta Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi ja lähetetään seurakuntaneuvostoille.

17 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) 113 Ilmoitusasioita 114 Muut asiat Hyväksyttiin puheenjohtaja päätösesitys. 1) Merkittiin tiedoksi Kuopion Hallinto-oikeuteen lähetetty lausunto koskien Anne Ampujan tekemää valitusta oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen. 2) Kirkkohallituksen virastokollegio on asettanut työryhmän ajalle , jonka tehtävänä on arvioida seurakuntien hautaustoimen tehtävistä perimiä maksuja ottaen huomioon seurakunnan saama osuus yhteisöverotulosta, tehtävästä seurakunnalle aiheutuvat kustannukset ja paikalliset olosuhteet, arvioida niitä epäkohtia, jotka aiheutuvat hautaustoimen maksujen suurista vaihteluista, kartoittaa käytettävissä olevat vaihtoehdot hautaustoimen maksujen yhtenäistämiseksi ja laatia asiasta ehdotuksena kirkkohallitukselle. Työryhmään nimettiin mm. hallintojohtaja Ollia Johansson. 3) Kirkkoneuvoston varsinaisten ja varajäsenten sekä johtavien viranhaltijoiden keskustelutilaisuus pidetään Puhjonrannan kurssikeskuksessa klo alkaen. Merkittiin tiedoksi. Ei ollut. 115 Oikaisuvaatimusohjeiden ja valitusosoituksen antaminen 116 Kokouksen päätös Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitettiin pöytäkirjaan (liite 11). Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Juhani Huovila puheenjohtaja Asta Saikkonen sihteeri

18 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) Pöytäkirjan tarkastus Kouvola Kouvola Irma Ratasvuori Pentti Smeds Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen toimistossa Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien ilmoitustaululla Juhani Huovila lääninrovasti, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 12.3.2009 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 12.3.2009 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 12. päivänä maaliskuuta 2009 klo 17.00 Paikka Kouvolan seurakuntakeskus, Kirkkoneuvoston kokoushuone,,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra ESITYSLISTA 1/2010 1 (21) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 14. päivänä tammikuuta 2010 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 (1. krs),, Kuusankoski Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

Kouvolan seurakuntakeskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 KOUVOLA

Kouvolan seurakuntakeskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 KOUVOLA PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (28) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä huhtikuuta 2009 klo 17.00 20.00 Paikka Kouvolan seurakuntakeskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 KOUVOLA Läsnä Huovila

Lisätiedot

Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 1/2011 1 (12) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 13. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan Seurakunta

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2010 1 (20) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan Seurakunta

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 27. päivänä maaliskuuta 2013 klo 17.00. Keskustan seurakuntatalon sali, Valtakatu 43, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikkona 27. päivänä maaliskuuta 2013 klo 17.00. Keskustan seurakuntatalon sali, Valtakatu 43, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 27. päivänä maaliskuuta 2013 klo 17.00 Paikka Keskustan seurakuntatalon sali, Valtakatu 43, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 3/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Janhunen Ritva varsinainen jäsen Kaskiaho Keijo Marjatta Nykäsen varajäsen Mänttäri Leena varsinainen jäsen

Janhunen Ritva varsinainen jäsen Kaskiaho Keijo Marjatta Nykäsen varajäsen Mänttäri Leena varsinainen jäsen PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 29. elokuuta 2013 klo 17.00 17.37 Paikka Kuusankosken seurakuntatalo, Valtakatu 43 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja)

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja) ESITYSLISTA 6/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 9/2013 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 21. marraskuuta 2013 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Aika Torstai 25. päivänä syyskuuta 2014 klo 17.00 17.45. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 25. päivänä syyskuuta 2014 klo 17.00 17.45. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (14) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 25. päivänä syyskuuta 2014 klo 17.00 17.45 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 20. päivänä toukokuuta 2015 klo 17.00 19.00. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 20. päivänä toukokuuta 2015 klo 17.00 19.00. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 20. päivänä toukokuuta 2015 klo 17.00 19.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (15) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 6. päivänä kesäkuuta 2013 klo 17.00 18.18 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2012 1 (5) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 5/2014 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(42) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 23.1.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(42) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 23.1.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(42) Aika Torstai 23.1.2014 klo 16.15 19.40 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Aika Torstai 5.2.2015 klo 16.15 18.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2014 1(58) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 20.11.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2014 1(58) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 20.11.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2014 1(58) Aika Torstai 20.11.2014 klo 15.00 17.12 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Karhola, Anne puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 -Evankeliumista elävätasekirja 2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2011 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS...1 1 Yleiskatsaus...1 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus...1

Lisätiedot