Paikka Kouvolan seurakuntakeskus, Kirkkoneuvoston kokoushuone, Savonkatu 40, KOUVOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Kouvolan seurakuntakeskus, Kirkkoneuvoston kokoushuone, Savonkatu 40, 45100 KOUVOLA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 11. päivänä kesäkuuta 2009 klo Paikka Kouvolan seurakuntakeskus, Kirkkoneuvoston kokoushuone, Savonkatu 40, KOUVOLA Läsnä Huovila Juhani, puheenjohtaja Janhunen Ritva Koskela Birgit Risto Rasimuksen varajäsen Kujala Anton Leena Mänttärin varajäsen Niemelä Esko Patjas Teija Hannele Viljakaisen varajäsen Ratasvuori Irma Ruotsalainen Arto Maire Anttilan varajäsen Sahamies Arto Smeds Pentti Suutari Olavi Viinikainen Sakari Gärdström Keijo Honkanen Niilo Sipponen Päivi yht. kirkkovalt. pj Kouvolan seurakunnan kirkkoherra, :t , poistui klo Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan vs. kirkkoherra Harjula Jari tietohallintopäällikkö Johansson Olli hallintojohtaja Junkkari Laura viestintäpäällikkö Komulainen Markku yhteisen seurakuntatyön johtaja Lonka Riitta henkilöstöpäällikkö Reijo Jukka kiinteistöpäällikkö Sipponen Juhani hankinta-asiamies, :t , poistui klo Saikkonen Asta hallintosihteeri, sihteeri Poissa Anttila Maire jäsen Mänttäri Leena jäsen Rasimus Risto varapuheenjohtaja Takkinen Päivi Viljakainen Hannele Tylli Ulla vs. talouspäällikkö Rikala Tuula yht. kirkkovalt. varapj. Puhakka Osmo Elimäen seurakunnan kirkkoherra Ylikangas Kimmo Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Niveri Reino projektipäällikkö

2 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) 95 Kokouksen avaus Kouvolan seurakunnan kirkkoherra Keijo Gärdström piti alkuhartauden, jonka jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 96 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä ohjesäännön 3 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Puheenjohtajan esitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 97 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Ohjesäännön 7 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaan aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Irma Ratasvuori ja Pentti Smeds. Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Irma Ratasvuoren ja Pentti Smedsin pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarkastusajankohdaksi esitetään torstaita klo , Kuusankosken seurakuntakeskus, III kerros, hallintosihteerin huone. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irma Ratasvuori ja Pentti Smeds. 98 Työjärjestyksen hyväksyminen Ohjesäännön 5 mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää asioiden käsittelyjärjestyksen.

3 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys seuraavin lisäyksin: Ilmoitusasioissa saatetaan tiedoksi 1) lausuntopyyntö Kuopion Hallinto-oikeudelle, 2) hallintojohtaja Olli Johanssonin valinta kirkkohallituksen virastokollegion asettamaan työryhmään, 3) suunnitteilla oleva pidettävä kirkkoneuvoston varsinaisten ja varajäsenten sekä johtavien viranhaltijoiden keskustelutilaisuus. 99 Seurakuntien tilausbussikuljetukset Kouvolan seurakuntayhtymä on pyytänyt hankintalain ja hankintasäännön mukaisesti tarjoukset tilausbussikuljetusten hoitamisesta seurakuntien alueella välisenä aikana. Arvio kuljetusten ajoittumisesta, matkareiteistä, kilometreistä ja matkareiteistä tehtiin seurakuntien työmuodoilta pyydettyjen tietojen perusteella. Tarjoukset pyydettiin jaettuna kolmelle alueelle: 1) Anjalankosken alue, 2) Elimäen alue ja 3) muu alue (Jaala, Kuusankoski, Kouvola, Valkeala). Tarjoukset voitiin tehdä yhdestä, kahdesta tai kaikista kolmesta alueesta. Tarjoukset kilpailutettiin hankintasäännön mukaisesti avoimena menettelynä. Tällöin painotettiin hinnan (70 %) lisäksi myös liikennöitsijän teknistä suorituskykyä (30 %), mihin sisältyi mm. kaluston ikä ja pakokaasupäästöjen määrä. Kilpailutuksen toteutti ja vertailupisteet laski hankinta-asiamies Juhani Sipponen. Tarjouspyynnön tarkka sisältö ilmenee liitteestä 1. Nyt pyydetyt tarjoukset eivät koskeneet pitkiä kuljetuksia (yli 80 km:n etäisyydelle), joista tarjoukset pyydetään tapauskohtaisesti erikseen. Määräaikaan klo 12 mennessä oli saatu tarjoukset viideltä liikennöitsijältä: Anjalankosken Linja Oy Elimäen Liikenne Oy Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy Kymen Charterline Oy Martti Laurila Oy Tarjoukset avattiin Juhani Sipposen ja hallintojohtaja Olli Johanssonin läsnä ollessa , jolloin kaikki tarjoajat todettiin muodollisesti kelpoisiksi. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ja vertailu tehtiin hankintasäännön ja hankintalain määräysten mukaisesti (liite 2). Tällöin todettiin, että Anjalankosken Linja Oy:n ja Elimäen Liikenne Oy:n tarjoukset eivät olleet tarjouspyynnön mukaiset, ja ne oli hylättävä. Jäljelle jääneistä Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy ja Martti Laurila Oy olivat antaneet tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset kaikille kolmelle alueelle ja Kymen Charterline Oy vain muulle alueelle. Anjalankosken alueen ja Elimäen alueen osalta parhaan tarjouksen oli antanut Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy sekä muun alueen osalta Kymen Charterline Oy.

4 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tehdä sopimukset seurakuntien tilausbussiliikenteestä väliseksi ajaksi kokonaistaloudellisesti parhaiden tarjousten jättäneiden liikennöitsijöiden kanssa seuraavasti: Anjalankosken alue sekä Elimäen alue: Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy Muu alue (Jaala, Kuusankoski, Kouvola ja Valkeala): Kymen Charterline Oy Hyväksyttiin hallintojohtajan päätösesitys. 100 Seurakuntalehden toteutus vuonna 2010 Kouvolan rovastikunnan seurakuntalehden ensimmäinen tarjouspyyntö oli päivätty , toisesta oli hankintailmoitus julkaistu ja nyt käsiteltävänä olevasta kolmannesta Kahdessa ensimmäisessä oli puutteita, joiden johdosta hankinnat keskeytettiin. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjouksia seurakuntalehden taitosta, vedosliikenteestä, painatuksesta ja jakelusta vuodelta 2010 sekä optiovuosilta 2011 ja Optiovuosista neuvotellaan erikseen. Painosmäärä on kpl julkaisukerralta. Lehti jaetaan joka talouteen Kouvolan ja Iitin alueella. Tarjous pyydettiin tekemään perusosasta ja lisäosista. Lisäksi pyydettiin selvitystä yrityksen laadunhallinnan keinoista. Perusosassa pyydettiin tarjoushintaa / julkaisukerta, kun painopaperina käytetään sanomalehtipaperia 42 g, vaaleus 59. Enintään 40 pistettä. Lisäosista pyydettiin hintaa kolmesta erilaatuisesta painopaperista, digilehden toimituksesta, lukijatutkimuksesta, kuva- ja juttupankista sekä seurakuntalehden graafisen ilmeen ja taittopohjan suunnittelusta. Lisäosien tarjouksia ei edellytetty tehtäväksi, mutta niistä sai lisäpisteitä. Enintään 40 pistettä. Laadusta annettiin pisteitä seuraavasti: Tarjoajalla on painotyöprosessiin kohdistuva ulkopuolisesti arvioitu sekä hyväksytty painolaadun laatumenetelmä tai sertifikaatti, 20 pistettä. Tarjoajalla on oma painolaatuun kohdistuva laadunhallintajärjestelmä, jonka sisällöstä hän on antanut kirjallisen selvityksen, 10 pistettä Tarjoajalla ei ole käytössään laadunhallintajärjestelmää, 0 pistettä. Tarjouksen tekivät ajallaan BBM Oy, MAK Media Oy, Mainostoimisto Selekti, Painoyhtymä Oy, Kotimaa-yhtiöt, Kouvolan Sanomat, Sanoma Kaupunkilehdet Vartti Kouvola ja Valkealan Sanomat. Pisteytys suoritettiin kaikkien tarjoajien kesken (perusosa, lisäosat ja laatu). Tarjousten arviointi esitetään liitteessä 3 ja yhteenveto pisteytyksestä liitteessä 4. Parhaan pistemäärän tässä vertailussa sai Kotimaa-yhtiöt, jonka tarjoushinta oli myös halvin. Lehtityöryhmä on käsitellyt tarjoukset ja puoltaa Kotimaa-yhtiöiden tarjouksen hyväksymistä.

5 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) Viestintäpäällikön päätösesitys: Valitaan rovastikunnallisen seurakuntalehden kustantajaksi tarjouskilpailun voittanut Kotimaa-yhtiöt. Hyväksyttiin viestintäpäällikön päätösesitys. 101 Kouvolan seurakuntien ja seurakuntayhtymän kirjekuorien tilaus Seurakuntayhtymän ja seurakuntien graafisen ilmeen uudistamisen kautta on tullut ajankohtaiseksi uuden ilmeen mukaisten kirjekuorien tilaaminen. Lisäksi monin paikoin entiset kirjekuoret ovat loppumassa. Kirjekuorien tarjouspyyntö lähetettiin kirjallisesti 13:lle toimittajalle ja julkaistiin samana päivänä julkisten hankintojen websivustolla Hilmassa. Tarjousaika umpeutui klo 16:een mennessä. Kriteerinä kirjekuorien tarjouspyynnössä käytettiin valmiutta kokonaistoimitukseen ja toimituksen kokonaisedullisuutta. Toimitusajaksi määriteltiin Tarjouspyyntö liitteenä 5. Käsitteleminen: Viestintäpäällikkö jakoi yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille tarjousten vertailun, joka liitettiin pöytäkirjaan. Viestintäpäällikön päätösesitys: Valitaan kirjekuorien toimittajaksi halvimman tarjouksen esittänyt Keab Paper Oy. Hyväksyttiin viestintäpäällikön päätösesitys. Merkittiin, että hankinta-asiamies Juhani Sipponen poistui kokouksesta. 102 Kouvolan ev.lut. seurakuntien imagotavoitteet Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kymidesign & Business rakentaa aiemmin sovitusti yhdessä seurakuntien kanssa imagotavoitteet Kouvolan seurakunnille. Imagotavoitteiden muokkaus alkoi tammikuussa Jokaisessa seurakunnassa on kokoontunut työryhmä, joka käsitteli esitettyjä tavoitteita. Ryhmät tuottivat seurakuntakohtaiset mallit, jotka koostettiin Kouvolan seurakuntien yhteiseksi tavoitemalliksi. Yhteenveto imagotavoitteista on liitteenä 6. Mallit ovat olleet välivaiheen arvioinnissa seurakuntaneuvostoissa. Toinen osa imagotyössä on valittujen tavoitteiden jalkauttaminen seurakuntiin. Imagotavoitteet vaativat seurakunnissa jatkoprojektin toiminnan käynnistämiseksi. Tarkoitus on, että syksyllä 2009 seurakuntaneuvostot hyväksyvät imagotavoitteet sekä valitsevat seurakunnan oman

6 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) työryhmän ja sille vetäjän. Työryhmät jatkavat toiminnan suunnittelua seurakunnissa. Syksyn 2009 aikana on tavoitteena järjestää kaikissa seurakunnissa seurakuntakohtainen kehittämispäivä, joka linjaa tulevaa strategiaa sekä työskentelytapoja imagotavoitteiden toteuttamiseksi seurakunnassa. Imagotavoitteet on painotettu siten, että ensimmäinen Rakkaus, kosketus, lämpö ja ilo on merkityksellisin tavoite. Monikulttuurisuus ei välttämättä koske kaikkia paikallisseurakuntia. Kaikki imagotavoitteet toteutuvat läpäisyperiaatteella kaiken seurakunnan toiminnan kautta. Imagotavoitteiden kartoituksessa painotettiin myös seurakuntien viestinnän, toimintaympäristön ja henkilöstön käyttäytymisen painopisteitä. Imagotavoitteiden esittely: Rakkaus, kosketus, lämpö ja ilo 1. Seurakunta on kohtaamispaikka: Yhteys, osallistuminen Seurakunnan tulisi olla kohtaamispaikka ihmisen elämän eri vaiheissa sukupolvia yhdistävästi. Kohtaamispaikka tulisi olla avoin ja luova toimintaympäristö, joka tarjoaa hengellistä ravintoa ja toimintaa elämän arjessa. Tilat moninaiseen käyttöön seurakuntalaisille. 2. Seurakunta seurakuntalaisten haltuun. Seurakunnan toiminta ei ole vain työntekijöiden vastuulla, vaan seurakuntalaiset rakentavat yhdessä oman seurakuntansa. Tavoitteena on, että jokainen seurakuntalainen löytää oman paikkansa arjen kutsumuksessa ja seurakunnassa. Vapaaehtoistyön lisääminen ja siihen osallistuminen seurakunnan toimintaan. 3. Kristus läsnä arjessa Kirkkovuosi elämään ihmisten arjessa, jumalanpalveluselämä osallistuvampi, iloisempi sekä persoonallisempi. Ympäristöstä ja kulttuurista tunnettu vastuu 1. Perinne ja paikallishistoria Seurakunta on osa paikallisperinnettä ja historiaa. Seurakunnilla on usein vanhin alueellinen historiantuntemus. Seurakuntien tulisi vaalia ja siirtää alueen perimätietoa sukupolvelta toiselle. Yhteistyö esim. kylä- ja kotiseutuyhdistysten kanssa. 2. Luonto ja Kirkon ympäristödiplomi Seurakunnat osallistuvat puhtaan ilman, veden ja luonnon suojeluun. Lapsi- ja nuorisotyö opettaa luonnon kunnioittamiseen (esim. partiotyö). Imagotavoitteiden pohjalta Kouvolan seurakunnat tavoittelevat Kirkon ympäristödiplomin hakemista. 3. Taide, musiikki, kuvataide Seurakunnat osallistuvat aktiivisesti taide-, musiikki- ja kuvataideyhteistyöhön. Seurakuntien kirkot ja kirkkotaide historiallisesti arvokasta perintöä, jota voisi enemmän

7 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) tuoda esille seurakuntien markkinoinnissa. Samoin musiikki, perinnenäytelmät ja näiden yhdistelmätilaisuudet voisivat olla merkittäviä paikallisia kirkollisia kulttuuritapahtumia. Monikulttuurisuus 1. Vieraat kulttuurit kotona ja kaukana Vieraskielisen lähimmäisen kohtaaminen, yhdenvertainen kohtelu. 2. Kaikki tervetulleita Kaikki ovat tervetulleita seurakuntaan. Kouvolan alueella on eri maista kasvava määrä opiskelijoita, pakolaisia, paluumuuttajia, siirtolaisia, jotka edustavat kymmeniä eri kieliryhmiä. Seurakunnat voivat tarjota heille mahdollisuuden osallistua eri tilaisuuksiin. 3. Kulttuurikompetenssi Seurakuntien lähetystyöstä vastaavat ja nimikkolähetit tuntevat paremmin yleisimpien kulttuurien ja uskontojen toimintatavat. Viestintäpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy imagotavoitteet ja lähettää ne edelleen seurakuntaneuvostoille niiden omien imagotavoitteiden hyväksymistä ja käsittelyä varten. Hyväksyttiin viestintäpäällikön päätösesitys. 103 Seurakuntasuunnittelutoimikunnan perustaminen ja sen jäsenten valinta Hyväksyessään Kouvolan seurakuntayhtymän siirtymäkauden strategian vuosille yhteinen kirkkoneuvosto sivusi kysymystä pysyvän seurakuntasuunnittelutoimikunnan perustamisesta ja jäsenten nimeämisestä siihen. Toimikunta toimii pysyvänä seurakuntasuunnittelutyöryhmänä ja jatkostrategian rakentajana luoden kokonaisvaltaista suunnittelutoimintaa seurakuntien ja seurakuntayhtymän osalta. Strategiaa valmistellut strategiatyöryhmä päätti ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle perustettavaksi pysyvän seurakuntasuunnittelutoimikunnan, johon nimetään seurakuntien kirkkoherrat ja yksi luottamushenkilö jokaisesta seurakunnasta sekä yhtymän johtavina viranhaltijoina hallintojohtaja, viestintäpäällikkö sekä yhteisen seurakuntatyön johtaja. Seurakuntasuunnittelutoimikunnan toimikausi on yhteisen kirkkovaltuuston toimikausi. Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto perustaa seurakuntasuunnittelutoimikunnan ja nimeää hallintojohtajan, viestintäpäällikön ja yhteisen seurakuntatyön johtajan toimikuntaan ja esittää seurakuntaneuvostoille kirkkoherrojen sekä yhden muun jäsenen nimeämistä kunkin seurakunnan luottamushenkilöistä toimikuntaan.

8 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) Hyväksyttiin yksimielisesti yhteisen seurakuntatyön johtajan päätösesitys. 104 Linjauksia virkojen ja toimien täyttämisessä Henkilöstöstrategia on hyväksytty yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa Yhteinen kirkkovaltuusto päättää henkilöstöstrategian hyväksymisestä kokouksessaan Henkilöstöstrategiassa on seuraava maininta virkojen ja tehtävien täyttämisestä: Virkojen ja tehtävien vapautuessa uudelleentäyttäminen harkitaan tapauskohtaisesti kokonaisuutta ajatellen. Siirtymävaiheessa määritellään kriittiset virat ja toimet, jotka täytetään. Muiden virkojen ja toimien kohdalla noudatetaan tapauskohtaista ennakoivaa luokittelua täyttämisestä, yhdistämisestä tai täyttämättä jättämisestä." Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstörekisterin mukaan yhtymän ja paikallisseurakuntien henkilöstön mahdollisia eläköitymisiä on arvioitu toteutuvan seuraavasti: Yhteensä Yhtymä Kiinteistöpalvelut Yhteiset työalat Hallinto Yhtymä yhteensä Paikallisseurakunnat Yleinen seurakuntatyö Kirkkomusiikki 1 1 Lapsityö Nuorisotyö Diakonia Paikallisseurakunnat yhtensä KAIKKI YHTEENSÄ Mahdolliset eläköitymiset kuuden vuoden aikana ovat arvion mukaan yhteensä 63 henkilöä (n. 22 %), joista yhtymän organisaatiosta 34 ja paikallisseurakunnista 29 henkilöä. Kirkkoherrat ovat toimittaneet listan vapautuvista viroista ja toimista henkilöstöpalvelun johtokunnalle. Listan mukaan Kuusankoskella on vapautumassa lastenohjaajan toimi ja diakonian virka, Valkealassa nuorisotyönohjaajan virka ja lastenohjaajan toimi. Lisäksi Kouvolassa on aikaisemmin toistaiseksi voimassa oleva lastenohjaajan toimi täytetty määräaikaisesti saakka. Kyseessä olevien virkojen ja toimien täyttöä perustellaan toiminnan kannalta välttämättöminä.

9 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) Henkilöstöpalvelun johtokunta on kokouksessaan keskustellut linjauksesta ja ottanut kantaa kyseessä olevien virkojen ja toimien täyttämiseen paikallisseurakunnissa. Kokouksessa todettiin, että paikallisseurakunnan virkojen ja toimien täytön osalta toimivalta kuuluu seurakunnille. Lisäksi todettiin, että tulevina vuosina seurakunnissa on eniten eläköitymisiä lapsi- ja diakoniatyössä. Henkilöstöstrategian soveltaminen henkilöstösuunnittelun osalta tulee linjata selkeästi ja oikeudenmukaisesti. Henkilöstöpalvelun johtokunta päätti perustaa neljän hengen työryhmän virkojen täytön koordinointiin ja prosessien suunniteluun. Työryhmään valittiin yhteisen kirkkoneuvoston edustaja Leena Mänttäri, johtokunnan varapuheenjohtaja Osmo Minkkinen, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juhani Huovila ja henkilöstöpäällikkö Riitta Lonka. Avoimien virkojen ja toimien osalta henkilöstöpalvelun johtokunta päätti viedä yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi, että paikallisseurakunnat ryhtyvät toimenpiteisiin vapautuvien toimien ja virkojen täyttämiseksi tämän vuoden osalta. Henkilöstöpäällikön päätösehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen saatetuksi työryhmän perustamisen virkojen täytön koordinointiin ja prosessien suunnitteluun. Lisäksi kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen saatetuksi, että vapautuvien nuorisotyöntekijän ja diakonian virkojen ja kolmen lastenohjaajan toimen osalta seurakunnat ryhtyvät toimenpiteisiin niiden täyttämiseksi, sillä ne ovat toiminnan kannalta välttämättömiä ja lapsi- ja diakoniatyössä tulevina vuosina tapahtuu eniten eläköitymisiä. Merkittiin tiedoksi henkilöstöpäällikön päätösesitys. Merkittiin, että kirkkoherra Keijo Gärdström poistui kokouksesta. 105 Seurakuntayhtymän työntekijöiden muistaminen merkkipäivänä Kouvolan seurakuntayhtymän seurakunnissa merkkipäivämuistamiset ovat poikenneet hiukan toisistaan. Seurakuntayhtymässä on sovellettu seurakuntien omia sääntöjä ja sovelletaan siihen saakka, kunnes yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy uudet säännöt. Henkilöstöpalvelun johtokunta on kokouksessaan , 59, valmistellut seuraavan esityksen Kouvolan seurakuntayhtymän työntekijöiden muistamiseksi merkkipäivinä. Paikallisseurakunnat huolehtivat lahjan hankinnasta paikallisseurakunnan työntekijöille ja yhtymän esimiehet huolehtivat oman henkilöstönsä osalta sekä yhtymän johdon osalta asia koordinoidaan henkilöstöpalveluista. Yhtymän palvelukseen siirryttäessä otetaan huomioon myös paikallisseurakunnan palvelusvuodet.

10 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) Seurakuntayhtymän palveluksessa olevan täyttäessä 50 ja 60 vuotta annetaan lahja, jonka arvo on 80 euroa + 5 euroa/palvelusvuosi. Palvelusvuosien täyttyessä 10, 20, 30 tai 40 vuotta: Henkilöstölle järjestetään kerran vuodessa yhteinen kahvitilaisuus, jossa tuodaan esille vuoden aikana täyttyneet ja täyttyvät palvelusvuodet. Käytäntöön siirryttäessä tuodaan esille jo aikaisemmin em. palvelusvuodet saavuttaneet henkilöt. Yhtymän työntekijät osallistuvat paikallisseurakuntien kanssa samaan kahvitilaisuuteen sen mukaan, mikä on määritelty virka- tai työpaikaksi. Ansiomerkit, kunniamerkit: Henkilöstöpalvelun johtokunta käsittelee vuoden ensimmäisessä kokouksessa kyseisen vuoden ansio- ja kunniamerkkien saajaehdokaslistan ja tekee mahdollisen esityksen. Eläkkeelle siirtyminen: Eläkkeelle jäävälle annetaan lahja, jonka arvo on seuraava: 10 palvelusvuotta 100 euroa + lisävuodet 5 euroa/vuosi 20 palvelusvuotta 200 euroa + lisävuodet 5 euroa/vuosi 30 palvelusvuotta 300 euroa + lisävuodet 5 euroa/vuosi 40 palvelusvuotta 400 euroa + lisävuodet 5 euroa/vuosi Henkilöstöpäällikön päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy edellä esitetyn ehdotuksen Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstön muistamiseksi merkkipäivinä. Henkilöstöpäällikkö tarkensi esitystään eläkkeelle siirtyvän muistamisesta seuraavasti: Eläkkeelle siirtyminen kirkon palveluksesta: Hyväksyttiin henkilöstöpäällikön tarkennettu päätösesitys. 106 IT-aluekeskuksen aiesopimuksen solmiminen Asiaa on käsitelty yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa , 52. Kirkon tietohallinnon uudelleenorganisointi ja seurakuntien sopimuspohjaiset ITyhteistyöalueet ovat yksi Meidän kirkko tietoverkoissa tietohallintostrategian mukaisista kehittämiskohteista. Aiesopimuksen (liite 7) tarkoituksena on luoda edellytykset keskitettyjen tietohallintopalvelujen tarjoamiselle aiesopimuksen osapuolille niin, että tietojärjestelmät ja IT-infrastruktuuri tukevat yhteistyöalueen osapuolien toimintaa ja hallintoa mahdollistaen osapuolten lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien hoitamiseen.

11 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) Sopimuksessa mainitut Mikkelin hiippakunnan seurakunnat sopivat aiesopimuksella siitä, että ne pyrkivät sopimuspohjaiseen Kouvolan IT-yhteistyöalueeseen. Aiesopimuksen voimassa ollessa IT-yhteistyöalueella tehdään kartoitus nykyisistä IT-järjestelmistä ja - palveluista sekä IT-henkilöstöstä. Näiden tietojen pohjalta, aiesopimuksen voimassa ollessa, tehdään IT-yhteistyöalueen vuosien 2010 ja 2011 toiminta- ja taloussuunnitelma siten, että se nivoutuu yhteistyöalueen seurakuntien omiin toiminta- ja taloussuunnitelmiin ja siten, että toiminta- ja taloussuunnitelmat johtavat Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöönottoon viimeistään vuoden 2011 alussa. Lisäksi aiesopimuksen voimassa ollessa neuvotellaan valmiiksi varsinainen IT-alueen yhteistyösopimus. Tietohallintopäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Kouvolan seurakuntayhtymä ryhtyy aiesopimuksessa mainituksi Mikkelin hiippakunnan IT-aluekeskuksen isäntäseurakunnaksi ja määrää aiesopimuksen allekirjoittajat Kouvolan seurakuntayhtymän puolelta. Päätettiin, että Kouvolan seurakuntayhtymä ryhtyy aiesopimuksessa mainituksi Mikkelin hiippakunnan IT-aluekeskuksen isäntäseurakunnaksi ja määrää aiesopimuksen allekirjoittajiksi Kouvolan seurakuntayhtymän puolelta tietohallintopäällikkö Jari Harjulan ja kirkkoneuvoston puheenjohtaja, lääninrovasti Juhani Huovilan. 107 Ostotarjous määräalasta Kouvolan seurakuntayhtymän omistamasta tilasta Valkeala, Multamäki Valkealan seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan seurakuntaan saapunutta Alexey Afonin (Sepänmäentie 13, Tirva, Valkeala) lähettämää ostotarjousta, jossa hän ilmoitti halukkuutensa ostaa Tirvan kylästä sijaitsevasta seurakunnan omistamasta tilasta Multamäki RN:o 3:248 (noin 28 ha) määräalan. Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Valkealan kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan em. asiaa ja päätti, että valmistelu etenee tulevan seurakuntayhtymän puitteissa, koska kunnat laittoivat tonttiasiat jäihin lokakuun puolivälissä. Alexey Afonin asioita Kouvolan seurakuntayhtymän päin on hoitanut asiamiehenä Pavel Rebrov (Pohjanraitti 6, Kouvola). Alexey Afonin omistama tontti RN:o 3:192 on rajanaapurina Kouvolan seurakuntayhtymän omistamaan tilaan. Hänen omistamansa tontin koko on 1260 m 2, joten hän tarvitsisi lisämaata noin 800 m 2 riittävän rakennusoikeuden saamiseksi. Pavel Rebrov on lähettänyt päivätyn sähköpostin, jossa hän pyytää yhdessä Alexey Afonin kanssa, että Alexey Afonille myytäisiin pieni tontti, joka sijaitsee heidän takapihalla. He tarjoavat tontista 5 / m 2, arvioitu pinta-ala m 2, kuitenkin vähintään 800 m2. Tarkka mittaus tulee maamittauslaitokselta. Lohkomiskulut jaettaisiin puoliksi.

12 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) Valkealan seurakunnan talouspäällikkö Reino Niveri on ollut aikaisemmin yhteydessä kirkkohallitukseen ja saanut selvityksen, ettei myytävää määräalaa tarvitse kilpailuttaa, mutta kaupasta tulee saada käypä hinta. Maastoltaan määräala on karua loivaa rinnettä, jossa kallio on osittain näkyvissä. Puusto pääosin kitukasvuista mäntyä, jolla ei ole merkittävää rahallista arvoa. Tarjottua hintaa voidaan pitää käypänä. Kartta ja asemapiirustus ovat liitteenä 8. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päätti , 57, esittää, että Kouvolan seurakuntayhtymä hyväksyy Alexey Afonin ostotarjouksen ja myy hänelle määräalan tilasta Multamäki RN:o 3:248 noin 1000 m 2. Määräalan hinta on 5 / m 2 ja lohkomiskulut jaetaan puoliksi. Johtokunta lähetti asian päätettäväksi yhteiseen kirkkoneuvostoon ja edelleen yhteiseen kirkkovaltuustoon. Luovutuspäätös on tehtävä kirkkovaltuustossa määräenemmistöllä ja alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14:4, 9:3 ja 24:2,1). Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esityksen ja saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti kiinteistöpäällikön päätösesitys muilta osin, paitsi lohkomiskuluja ei jaeta puoliksi, vaan ne maksaa ostaja. 108 Kuusankosken pappilan korjaus tai myynti, kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esitys Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päätti kokouksessaan myydä seurakuntayhtymälle kuuluvia kiinteistöjä. Myytävien kiinteistöjen joukossa oli Kuusankosken pappila, jonka Kuusankosken seurakunnan kirkkoneuvosto oli aiemmin päättänyt panna myyntiin. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa jäsen Irma Ratasvuori kertoi, että Kuusankosken seurakuntaneuvosto halusi vetää Kuusankosken pappilan pois myytävien kiinteistöjen joukosta. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti samassa kokouksessa, että Kuusankosken pappilan myyntiasia palautetaan kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnalle ja johtokunta velvoitetaan pyytämään asiasta lausunto Kuusankosken seurakuntaneuvostolta ja asia tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi. Kuusankosken seurakuntaneuvosto vastasi kokouksessaan lausuntopyyntöön tuomalla esille viiden eri Kuusankosken seurakunnan työntekijän lausunnot Kuusankosken pappilan käytön suunnitelmista. Ote kokouspöytäkirjasta työntekijöiden lausuntojen kera on liitteenä 9.

13 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta kävi ennen varsinaista kokoustaan tutustumassa Kuusankosken pappilaan paikan päällä. Pappilaa olivat esittelemässä luottamushenkilöt Irma Ratasvuori ja Mirja Sorsa sekä Kuusankosken seurakunnasta rovasti Kari Helén. Johtokunta totesi kokouksessaan , 60.1, että mikäli Kuusankosken pappila päätetään säilyttää, tulee kiinteistön käyttötarve ja mahdollinen toimintojen sijainti sekä toimintojen lisääntyminen tarkoin selvittää. Lisäksi tulee tutkia kiinteistön kunnostustarve ja määritellä siihen tarvittava rahoitus. Kunto- ja käyttökartoituksen teettäminen maksaisi johtokunnan arvion mukaan noin euroa. Koska Kuusankosken pappilan kunnostukseen ei ole varattu määrärahaa vuoden 2009 talousarvioon eikä viiden vuoden investointisuunnitelmaan, kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päätti pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa ylittää kiinteistöhallinnolle 2009 varatun määrärahan enintään em. summalla rakennuksen korjauskustannusten arviointiin sekä mahdollisten pappilassa toteutettavien toimintojen sekä kiinteistön henkilökunnan käyttöresurssien arviointiin. Mikäli yhteinen kirkkoneuvosto päättää jatkaa Kuusankosken pappilan myyntiä, kiinteistöja hautauspalvelun anomaa rahasummaa ei tarvita. Kiinteistöpäällikkö ei tehnyt päätösesitystä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedokseen saatetuksi ja päättää palata siihen vuoden 2010 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Käsitteleminen: Irma Ratasvuori teki Arto Sahamiehen ja Ritva Janhusen kannattamana pohjaesityksestä poikkeavan esityksen, että päätösesitykseksi hyväksytään johtokunnan , 60.1, tekemä esitys: Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta rahaa euroa rakennuksen korjauskustannusten arviointiin sekä mahdollisten pappilassa toteutettavien toimintojen sekä kiinteistön henkilökunnan käyttöresurssien arviointiin. Mikäli yhteinen kirkkoneuvosto päättää jatkaa Kuusankosken pappilan myyntiä, kiinteistöja hautauspalvelun anomaa rahasummaa ei tarvita. Suoritettiin äänestys: Ne, jotka kannattivat pohjaesitystä äänestivät JAA ja Irma Ratavuoren tekemää esitystä kannattaneet äänestivät EI. JAA-ääniä annettiin 1 ja EI-ääniä 10, TYHJIÄ 0. Irma Ratasvuoren esitys tuli hyväksyttyä. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan , tekemän esityksen euron määrärahasta Kuusankosken pappilan rakennuksen korjauskustannusten arviointiin sekä mahdollisten pappilassa toteutettavien toimintojen sekä kiinteistön henkilökunnan käyttöresurssien arviointiin.

14 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) 109 Verotulotietoja Kouvolan seurakuntayhtymän verotulojen yhteismäärän kehitys toukokuun loppuun saakka näyttää olevan hyvin lähellä talousarviossa ennakoitua. Yhteensä verotuloja on tullut euroa, mikä on 44,3 % talousarvioon arvioidusta määrästä (tavoite toukokuun lopussa 45 %). Yhteisöveroja on tullut euroa, mikä on odotettua vähemmän, vain 23,3 % vuoden arviosta. Nyt kuitenkin Eduskunta päätti hallituksen esityksestä kirkon yhteisöveron jako-osuuden nostamisesta 2,55 prosenttiin (aiemmin 1,75 %) vuosien ajaksi. Seurakunnille tilitetään yhteisöveroa tarkistetun jako-osuuden mukaan vuoden 2009 alusta alkaen kesäkuun verotilitysten yhteydessä. Tämä hiukan korjannee yhteisöverojen heikkoa kehitystä. Kirkollisveron puolella ei siis paikallinen lomautus- ja työllisyyskehitys vielä näy. Kirkon osuus yhteisöveron tuotosta tarkistetaan uudelleen vuoden 2012 alusta. Tämänhetkisten arvioiden mukaan seurakuntien yhteisöverotulot yhteensä vähenisivät vuonna 2009 noin 23 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kirkkohallituksen mukaan työttömyyden kasvu ja kirkosta eroaminen aiheuttavat sen, että kirkollisverotilitysten määrä vuonna 2009 saattaa laskea noin 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedokseen saatetuksi. Merkittiin tiedoksi. 110 Suurten seurakuntien ja yhtymien tapaaminen Helsingin seurakuntayhtymä ja Kirkkopalvelut kutsuu suurten seurakuntien ja yhtymien edustajat toiseen suurten seurakuntien ja yhtymien tapaamiseen Helsinkiin (Helsingin seurakuntayhtymän virastotalo, Kolmas linja). Päivän teemat ovat jäsenlähtöinen toimintapa ja hengellinen elämä verkossa. Liitteenä on päivän ohjelma esiintyjineen (liite 10). Järjestäjät toivovat, että kutsun saaneet seurakunnat/yhtymät nimeäisivät tapaamiseen 3-6 edustajaa, jotka voivat luonnollisesti olla myös johtavia luottamushenkilöitä. Ilmoittautumiset tulee tehdä mennessä. Osallistumismaksu on 60, joka kattaa ruokailu- ja järjestämiskulut. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää em. tapahtumaan 3 4 Kouvolan seurakuntayhtymän edustajaa. Kouvolan seurakuntayhtymän edustajiksi nimettiin Olli Johansson, Juhani Huovila, Sakari Viinikainen ja Risto Rasimus.

15 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) 111 Diakoniatyöntekijöiden esitys Status-työkirjajärjestelmän hankkimisesta yhtymän kaikkien seurakuntien diakoniatyön käyttöön Diakoniatyönjohtaja Eija Grönvall, johtava diakoniatyöntekijä Vuokko Järvinen ja diakoni Hilkka Sormunen ovat lähettäneet diakoniatyöntekijöiden puolesta päivätyn seuraavan esityksen: KOUVOLAN SEURAKUNNAN YHTEISELLE KIRKKONEUVOSTOLLE Kouvolan seurakuntayhtymää laadittaessa perustettiin eri alojen työryhmiä miettimään oman toiminnan organisoimista uudessa yhtymässä. Diakoniatyöryhmä esitti, että diakoniatyö hoidetaan alueellisesti nykyisillä työntekijöillä. Työryhmä esitti, että käytännön työtä helpottamaan luodaan yhteisiä käytäntöjä. Yhtenä helpotuksena on yhtenäinen tietokoneohjelma. Kouvola, Valkeala ja Kuusankoski ovat jo Status-työkirjajärjestelmässä. Loppuraportissa todetaan, että ko. ohjelma tulisi saattaa myös muiden yhtymän seurakuntien diakoniatyön käyttöön. Esitämme, että myös muut yhtymän seurakunnat saavat ohjelman mahdollisimman pian käyttöönsä. Kouvolassa Diakoniatyöntekijöiden puolesta Eija Grönvall Vuokko Järvinen Hilkka Sormunen Diakoniatyön johtaja Johtava diakoniatyöntekijä Diakoni Kouvolan seurakunta Kuusankosken seurakunta Anjalankosken seurakunta Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi ja annetaan yhteistyön johtajan valmisteluun. Käsitteleminen: Yhteisen seurakuntatyön johtaja Markku Komulainen esitti tarkennettavaksi puheenjohtajan tekemää päätösesitystä seuraavasti: Merkitään tiedoksi ja annetaan Anjalankosken ja Elimäen seurakuntaneuvostoille päätettäväksi hankkia Anjalankosken (2) lisenssiä ja Elimäen (1) lisenssi sekä varamaan rahat vuoden 2010 budjettiin. Lisäksi velvoitetaan yhteisen seurakuntatyön johtajaa ilmoittamaan ko. seurakuntaneuvostojen puheenjohtajille lisenssien hinnan. Puheenjohtaja hyväksyi Komulaisen esittämän tarkennuksen. Hyväksyttiin puheenjohtajan tarkennettu päätösesitys.

16 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) 112 Diakoniatyöntekijöiden kirje yhteiselle kirkkoneuvostolle koskien diakoniatyöhön ohjattavia resursseja Diakoniatyönjohtaja Eija Grönvall, johtava diakoniatyöntekijä Vuokko Järvinen ja diakoni Hilkka Sormunen ovat lähettäneet diakoniatyöntekijöiden puolesta päivätyn seuraavan kirjeen: KOUVOLAN SEURAKUNNAN YHTEISELLE KIRKKONEUVOSTOLLE Suomalaisessa yhteiskunnassa asenteet ovat koventuneet heikossa asemassa olevia ihmisiä kohtaan. Yhteiskunta on jakautunut yhä selvemmin kahteen osaan, suurin osa meistä elää ja voi hyvin osalla avun tarve on kasvanut elinkustannusten nousun, lomautusten, irtisanomisten ja turvattomuuden lisääntymisen myötä. Taloudellista apua tarvitsevien ensisijainen hoitaja on sosiaalitoimi. Diakonia-avustus ei korvaa yhteiskunnan vastuuta, mutta se voi toimia ensiapuna. Seurakunnan ja erityisesti sen diakoniatyön tehtävänä on auttaa erityisesti kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia. Edellisen laman jäljet näkyvät vieläkin diakoniatyössä. Työmäärä kasvoi ja työn sisällöt muuttuivat. Työntekijöiltä vaadittiin uutta osaamista asiakkaiden ongelmat olivat yhä vaativampia. Nyt lomautusten ja irtisanomisten lisääntyessä on odotettavissa, että asiakasmäärät nousevat diakoniatyössä. Diakoniatyön yksi perusajatus on etsivä työ. Usein erityisesti kaikkein vaikeimmassa olevat ihmiset eivät jaksa edes tulla tapaamaan kirkon työntekijöitä. Kouvolan seurakunta yhtymän ja Iitin seurakunnan diakoniatyöntekijät haluavat ilmaista huolensa yhä koventuneista arvoista. Seurakuntien tulee pitää esillä ihmisen arvoa, onpa hän lomautettu tai työtön. Myös tulevaisuuden toivon näkökulma ja luottamus ovat niitä tehtäviä, joihin meidät on kutsuttu kirkon työntekijöitä. Toivomme, että seurakuntien toimintaan erityisesti diakoniatyöhön ohjattaisiin riittävä määrä resursseja. Resursseilla tarkoitamme tässä yhteydessä sekä taloudellisia että henkilöresursseja. Kouvolassa Diakoniatyöntekijöiden puolesta Eija Grönvall Vuokko Järvinen Hilkka Sormunen Diakoniatyön johtaja Johtava diakoniatyöntekijä Diakoni Kouvolan seurakunta Kuusankosken seurakunta Anjalankosken seurakunta Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi ja lähetetään seurakuntaneuvostoille.

17 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) 113 Ilmoitusasioita 114 Muut asiat Hyväksyttiin puheenjohtaja päätösesitys. 1) Merkittiin tiedoksi Kuopion Hallinto-oikeuteen lähetetty lausunto koskien Anne Ampujan tekemää valitusta oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen. 2) Kirkkohallituksen virastokollegio on asettanut työryhmän ajalle , jonka tehtävänä on arvioida seurakuntien hautaustoimen tehtävistä perimiä maksuja ottaen huomioon seurakunnan saama osuus yhteisöverotulosta, tehtävästä seurakunnalle aiheutuvat kustannukset ja paikalliset olosuhteet, arvioida niitä epäkohtia, jotka aiheutuvat hautaustoimen maksujen suurista vaihteluista, kartoittaa käytettävissä olevat vaihtoehdot hautaustoimen maksujen yhtenäistämiseksi ja laatia asiasta ehdotuksena kirkkohallitukselle. Työryhmään nimettiin mm. hallintojohtaja Ollia Johansson. 3) Kirkkoneuvoston varsinaisten ja varajäsenten sekä johtavien viranhaltijoiden keskustelutilaisuus pidetään Puhjonrannan kurssikeskuksessa klo alkaen. Merkittiin tiedoksi. Ei ollut. 115 Oikaisuvaatimusohjeiden ja valitusosoituksen antaminen 116 Kokouksen päätös Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitettiin pöytäkirjaan (liite 11). Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Juhani Huovila puheenjohtaja Asta Saikkonen sihteeri

18 PÖYTÄKIRJA 6/ (18) Pöytäkirjan tarkastus Kouvola Kouvola Irma Ratasvuori Pentti Smeds Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen toimistossa Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien ilmoitustaululla Juhani Huovila lääninrovasti, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2012 1 (5) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 18.00 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Osanottajat Läsnä Asioiden esittelijä Ylikangas Kimmo kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011 Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Paikka Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä Aalto Kari jäsen Hannula Ulla Maija

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010 1 / 5 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 20.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Rikala Tuula, varapj., kokouksen pj. Huuskonen

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015 1 / 6 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 - Paikka Pytynlahden kesäkoti (HUOM. PAIKKA) Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415 läsnä

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 20. päivänä marraskuuta 2014 klo 17.00-17.48 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 33 Aika: 2.3.2017 klo 19 20.40 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Da Conceicao Sari Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2015 Aika ja paikka Ke 13.5.2015 klo 18.00-19.25 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski ESITYSLISTA 1/2017 1 (6) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 4.1.2017 klo 17.00 - Paikka Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 (10) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.08 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi jäsen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/ 24 23 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 13.6.2016 23 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA /

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA / 1 / 7 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, pj. Grönlund Reino, jäsen, estynyt

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.49 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 99 Ainali

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2013-01

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2013-01 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 -- 20.00 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, puheenjohtaja Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo. Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Mynttinen Anne jäsen

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo. Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Mynttinen Anne jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 7/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo 17.00 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Ahola Pekka Halme

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään IT-yhteistyöalueen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 19. päivä lokakuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Aika Keskiviikko 19. päivä lokakuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 19. päivä lokakuuta 2016 klo 17.00 18.05 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 17.45 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 10/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 20.10 Paikka Anjalan seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /6

Seurakuntaneuvosto /6 Seurakuntaneuvosto 99-109 30.10.2014 1/6 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 30.10.2014 Paikka: Korson seurakuntakeskus, kokoustila Osallistujat: Pirkko Yrjölä puheenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.36 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 15 Ainali Päivi

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja

kokouksen puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 17.00 17.55 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus,, Sali Läsnä Ylikangas Kimmo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 3/2015 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.3.2015 klo 17.00-19.13 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 29.1.2013 klo 18.30 19.20 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj., poistuneena 42 :n käsittelyn

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät 105 Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Savitaipale Jalle Sokk Margus

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto / 2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 19-19:57 KOKOUSPAIKKA

Kirkkovaltuusto / 2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 19-19:57 KOKOUSPAIKKA KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 11.1.2017 1 / 2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 19-19:57 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti, Ikhtys-Sali, Seurakuntatie 1, Kalajoki

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 10 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkovaltuusto 14.03.2011 10 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.39 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 76, poistui

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 8/2012 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 8.11.2012 klo 17.00-18.30 Paikka Ummeljoen kyläkirkkoa Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/ VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.10 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Maria Forsman puheenjohtaja ( 4 asti) Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Seppo Parkkila puheenjohtaja ( 4 alkaen)

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 9.4. 1(6) Seurakuntaneuvosto 11.4.2014

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 9.4. 1(6) Seurakuntaneuvosto 11.4.2014 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 9.4. 1(6) VALKEALAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika ke 9.4.2014 klo 16.30-17.55 Paikka Valkealan srk-keskus, alasali Läsnäolijat Marttila Marko, kirkkoherra,pj

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2012-06 1 / 5

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2012-06 1 / 5 1 / 5 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 -- 19.05 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra läsnä / poissa Grönlund Reino, jäsen,

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2017 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.1.2017 klo 15.00-18.48 Paikka Myllykosken kirkon seurakuntasalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra,

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen VIRTAIN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU KIRKKOVALTUUSTO 1.11.2016 KOKOUSAIKA 14.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali Mikäli ette pääse kokoukseen pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen. JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2017 1 / 6 AIKA to klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Sivu / Korpilahden seurakuntatalo Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 18.30 19.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Matti Solehmainen puheenjohtaja Erja Blom Pauli Hujanen Minna Immonen Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 11. päivänä huhtikuuta 2013 klo 15.30 15.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo , (kokous keskeytettiin )

Aika Keskiviikko klo , (kokous keskeytettiin ) PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (10) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 4.1.2017 klo 17.00 18.30, (kokous keskeytettiin 18.06 18.17) Paikka Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali,, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2013 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 21. päivänä helmikuuta 2013 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 Aika keskiviikko 26.03.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 18 4 19 4 TILINPÄÄTÖS 2013 20 4 RUHTINANSALMEN PAPPILAN

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 15. päivä kesäkuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 61 Kokouksen avaus 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 63 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 KOKOUSAIKA torstaina 3. päivänä kesäkuuta 2010 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi Pöytäkirja 3/2014 Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous Aika Torstaina 11.9.2014 klo 18.00-21.10 Paikka Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, 74300 Sonkajärvi Osallistujat:

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 19.30 joulupuurotarjoilu klo 17.30 alk. Paikka Seurakuntaneuvoston kokoushuone, 1. krs läsnä / poissa Osanottajat Asioiden esittelijä:

Lisätiedot

K U U L U T U S. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla 14.12.2013-15.01.2014 klo 9-11 ja 11.30-14 kirkkoherranvirastossa.

K U U L U T U S. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla 14.12.2013-15.01.2014 klo 9-11 ja 11.30-14 kirkkoherranvirastossa. K U U L U T U S Suomussalmen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suomussalmen kirkon seurakuntasalissa Salmentie 1 89800 Suomussalmi. keskiviikkona 11.12.2013 klo 17. Kokouksen asialuettelo on

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 Aika ja paikka Reposaaren pappila 6.11.2017 klo 18.00-19.21 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/ Aika Ti 22.2.2017 klo 17.35 18.23 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 10.11.2009 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Läsnä Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Riikonen Kyösti jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Riikonen Kyösti jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 6/2016 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 8.9.2016 klo 17.00 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 SIVU 1/2016. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 SIVU 1/2016. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 SIVU 1/2016 AIKA Tiistaina 9.2.2016 klo 18.00 18.57. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 LÄSNÄ Aakula Kari Lähteenmäki Heikki Ahava Asta Haikka Juha Mäkinen

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 Oulunkylän seurakunta Seurakuntaneuvosto

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 Oulunkylän seurakunta Seurakuntaneuvosto Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous Aika maanantai 11.3.2013 klo 18.00 19.00 Paikka Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15 Osanottajat: jäsenet Kaisa Heininen, puheenjohtaja Raimo Anttila Irja

Lisätiedot