Pidät kädessäsi Mestarien pelisääntöjä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pidät kädessäsi Mestarien pelisääntöjä."

Transkriptio

1 MESTARIEN PELISÄÄNNÖT

2 Hyvä lukija, Pidät kädessäsi Mestarien pelisääntöjä. Korkeat eettiset periaatteet ovat tärkeä osa yhtiön laadukasta liiketoimintaa ja ne tukevat luotettavuutta, tuottavuutta ja lisäävät henkilöstön hyvinvointia. Näiden Mestarien pelisääntöjen päämääränä on saada jokainen Mestaritoiminta Oy:ssä työskentelevä sitoutumaan työhönsä ja löytämään, kehittämään sekä käyttämään omaa osaamistaan työssään. Mestaritoiminnan pelisääntöjen perustana ovat seuraavat arvot: herkkyys, yhteisöllisyys, läpinäkyvyys, yksilön arvostaminen ja rohkeus. Jokainen Mestaritoiminta Oy:ssä työskentelevä haluaa ottaa vastuun näiden periaatteiden toteutumisesta. Mestarihenki syntyy ainoastaan jokaisen omasta halusta, eikä sitä voida ulkopuolelta määrätä. Mestaritoiminta luo kuitenkin olosuhteet, joissa oikea Mestarien henki voi syntyä. Arvot luovat perustan oikeanlaisille olosuhteille. Pelisäännöt antavat jokaiselle työntekijälle raamit työssä toimimiseen.

3 Tuotamme sujuvaa tulevaisuutta ja tavoitteemme on, että tilat tuottavat käyttäjilleen mielenrauhaa. Olemme olemassa sen takia, että voimme taata Järvenpäässä Mestariasunnoissa asuville ja muille Järvenpään kaupungin kiinteistöissä toimiville hyvän ja sujuvan tulevaisuuden. Käyttäjä voi luottaa siihen, että asuinkiinteistöt ja muut tilat ovat käyttötarkoitukseensa soveltuvassa ja toimivassa kunnossa.

4 Toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet ja odotukset, sekä asiakkaan tunnetilat. Asiakas voi tuntea mielenrauhaa, kun asioi Mestarien ylläpitämissä tiloissa. Mestarit täyttävät antamansa lupaukset ja asetetut velvoitteet, sekä auttavat asiakkaitaan ja muita yhteistyökumppaneitaan saavuttamaan tavoitteensa. Mestarit harjoittavat liiketoimintaa reilusti ja avoimesti.

5 Mestarit ovat tulevaisuudessa paras kiinteistöalan ylläpitoa ja kehittämispalvelua tarjoava yritys Suomessa. Hyvä lopputulos syntyy tekemällä. Liika hallinnointi ja byrokratia vie ilon ja luovuuden. Koska jokaisella on oma näkemyksensä tekemisestä ja asioista, olemme laatineet yhteisen tulevaisuuden vision: Tarjoamme asiakkaittemme kiinteistöille parhaan tulevaisuuden ylläpito- ja kehittämispalveluillamme. Päämäärän saavuttamiseksi toimimme seuraavien arvojen ohjaamina: Herkkyys Yhteisöllisyys Läpinäkyvyys Yksilön arvostaminen Rohkeus

6 Jokainen päivä on ainutlaatuinen ja arvokas Mestarien työyhteisössä jokainen voi vaikuttaa omiin asioihinsa ja kaikella tekemisellä on merkitys. Viestimme arvojamme vahvasti myös yrityksemme ulkopuolelle; asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Hyvin tehty työ on aina arvoteko. Työaika on tarkoitettu työtehtävien hoitamiseen ja työhön kehittymiseen. Mikäli työaikaa tarvitaan henkilökohtaisten asioiden hoitoon, on siihen pyydettävä esimiehen lupa ja sovittava asiasta myös työparin kanssa.

7 Henkilökunnan ei tule omaksi edukseen hyödyntää tai muuten väärinkäyttää asemaansa tai työaikaansa. Sama koskee myös henkilöstön haltuun uskottua luottamuksellista tietoa ja sen välittämistä eteenpäin. Henkilökohtaisten kulujen maksattaminen yhtiöllä tai Mestarien omaisuuden käyttäminen omaksi eduksi vastoin yhtiön ohjeita on kielletty.

8 Toimimme nopeasti ja herkästi Herkkyys tarkoittaa nopeaa päätöksentekokykyä ja nopeaa asioihin reagointia. Päätökset liiketoiminnassa tehdään aina Mestareiden ja asiakkaan parhaaksi. Osaamme hoitaa tilanteet, joissa henkilökohtainen etu saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Jokainen on velvollinen keskustelemaan esimiehensä kanssa jos tuntee tai havaitsee, että yhtiön etu ja henkilökohtainen etu ovat vaarassa joutua ristiriitaan. Jokaisella Mestarilla on oikeus pyytää apua, kun havaitsee sen tarpeelliseksi. Jokaisella Mestarilla on myös velvollisuus auttaa.

9 Esimerkki 1 Sisaresi mies on hyvämaineisen aliurakointeja tekevän yrityksen hallituksessa. Voitko palkata heidät nopeasti tekemään Mestareiden kohteelle kiireellisen työn? Kaikkien sopimusten on perustuttava hankintalain mukaisesti avoimeen kilpailuun. Et voi palkata ketään ilman kilpailua, koska henkilökohtaiset sukulaissuhteet ovat ilmiselviä ja vaarantavat kilpailun avoimuuden.

10 Esimerkki 2 Anoppisi pyytää sinua tekemään remonttia mökillä, jota myös te käytätte. Voitko lainata Mestaritoiminnan koneita ja kalustoa mökin remontoimiseen tai voitko ostaa tarvikkeita Mestaritoiminnan alennuksilla? Mestareiden omaisuuden oma käyttö on pienimuotoisesti mahdollista, mutta hyväksytä asia ensin esimiehelläsi. Ansaitsemiseen tarkoitettu käyttö on kielletty. Materiaalihankinnoissa voit hyödyntää rakennustarviketoimittajien Mestariasunnoille myöntämiä alennuksia.

11 Ympäristöherkkyys Mestaritoiminta on yhteiskuntavastuullinen ja ympäristömyönteinen yritys. Tavoitteena on luonnon turmeltumisen estäminen ja toiminnasta aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten minimointi.

12 Esimerkki 1 Huomaat, että työtoverisi ajavat kukin omalla autollaan lounaalle paikalliseen ruokaravintolaan. Mestareilla kaikessa pyritään ympäristöystävälliseen toimintaan. Ota asia puheeksi kavereiden kanssa ja kannustakaa toisianne kulkemaan kimppakyydillä. Jos matka on lyhyt, on käveleminen suotavaa. Mestarit kannustavat käyttämään kimppakyytejä ja vähäpäästöisiä kulku- ja työvälineitä, sekä suosimaan ympäristömyönteisiä ratkaisuja kaikissa tilanteissa. Myös hyvän yleiskunnon ja terveellisten elämäntapojen ylläpitäminen on tärkeä osa Mestarimeininkiä ja työssä jaksamista.

13 Esimerkki 2 Huomaat kiinteistöllä, että jätekatoksen oven sarana on lähes irti ja se saattaa irrottaa koko oven. Miten toimit? Teet tarvittavat varotoimet välittömästi, jotta mahdollinen vaaratilanne voidaan välttää. Tämän jälkeen teet työpyyntöilmoituksen asian korjaamiseksi. Varmista aina, että työ on varmasti hoidettu.

14 Toimintamme on kaikessa läpinäkyvää Kaikessa toiminnassa pyritään läpinäkyvyyteen. Vapaa-aikana hoidettavat sivutoimet ovat pääsääntöisesti sallittuja. Läpinäkyvyyden periaatteen mukaan niistä on kerrottava esimiehelle nopeasti ja avoimesti. Niistä on tehtävä merkintä työsopimukseen tai sen liitteeseen. Epäselvissä tapauksissa on käännyttävä esimiehen puoleen tai saatettava asia luottamuksellisesti toimitusjohtajan käsiteltäväksi. Periaatteena on, että jos mielessä herää kysymys ristiriidasta, on siitä keskusteltava esimiehen kanssa.

15 Esimerkki 1 Sinua on esitetty hoitamaan paikkakunnallasi toimivan eräseuran rahastoa ja kirjanpitoa pientä korvausta vastaan. Voitko ottaa tehtävän vastaan ja käyttää siinä työtietokonettasi? Kyllä voit. Sivutoimet, joista ei aiheudu eturistiriitatilanteita ovat sallittuja. Myöskään tietokoneen käytöstä ei aiheudu ongelmia, kunhan muistat suojata luottamukselliset aineistot puolin ja toisin.

16 Esimerkki 2 Eräs siivoojana toimiva työtoverisi kertoo perustavansa puolisonsa kanssa iltasiivouksia tekevän perheyrityksen. Miten suhtaudut asiaan? Ota rohkeasti asia puheeksi ja kerro mahdollisesta eturistiriidasta. Pyydä työtoveriasi puhumaan asiasta esimiehen kanssa.

17 Jokaisen tehtävä on välittää oikeaa viestiä eteenpäin. Mestarien sisäisen ja ulkoisen viestinnän tavoitteena on avoimen, täsmällisen ja johdonmukaisen viestinnän kehittäminen ja ylläpitäminen. Mestareita rohkaistaan keskustelemaan vaikeistakin asioista yhtiön sisällä esimiesten ja työtovereiden kanssa. Jokainen työntekijä on yhtiön maineen suurlähettiläs. Viestintä, josta voi saada yhtiön mainetta heikentävän vaikutelman, on sopimatonta työssä ja vapaa-aikana, esim. sosiaalisessa mediassa. Jokaisen Mestarin tulee miettiä aina eri tilanteissa millaisen kuvan hän antaa itsestään ja työnantajastaan.

18 Esimerkki 1 Paikallisen lehden toimittaja soittaa ja kysyy yksityiskohtaisia tietoja kiinteistökohteesta, jossa työskentelet. Voitko antaa niitä? Haastattelut kannattaa ohjata aina Mestaritoiminnan johdolle. Normaali työmaan asioiden tiedottaminen kuuluu työmaan johdolle.

19 Esimerkki 2 Olet kuullut eri puolilta työnantajaasi koskevia huhuja. Et halua kysyä asiaa suoraan henkilöiltä, joilta olet kuullut asiasta, etkä esimieheltäsi. Mitä teet? Mestaritoiminnalla työskennellessäsi voit tulla suoraan kysymään mieltäsi askarruttavia asioita toimitusjohtajalta, tai vaikka sopia aamukahvihetken keskustellaksesi asiasta hänen kanssaan.

20 Esimerkki 3 Kuulet, että työtoverisi kertoo kahvipöydässä muille työtovereille olevansa tyytymätön palkkalaskentaan ja lomanmääräytymiseen. Miten toimit? Pyydä tyytymätöntä työtoveriasi ottamaan yhteyttä palkkahallintoon. Mikäli asia ei selviä, pyydä häntä ottamaan yhteyttä luottamusmieheen, jonka tehtävä on selvittää asia esimiehen ja palkkahallinnon kanssa. Kaikkiin asioihin löytyy aina ratkaisu.

21 Olemme lahjomattomia Yhtiön toiminta perustuu rehelliseen toimintatapaan, jonka on oltava riippumatonta lahjoista ja edustuksista. Mestarit eivät ota vastaan asiattomia lahjoja, maksuja tai matkoja. Mitään lahjaa tai vieraanvaraisuutta ei tule tarjota suosiollisen kohtelun toivossa. Mikäli lahja annetaan, se tulee kiitoksena tehdystä työstä, eikä sillä pyritä vaikuttamaan tuleviin päätöksiin. Kohtuullisena liikelahjana voidaan pitää lahjaa, joka arvoltaan vastaa esimerkiksi Mestarien omalle henkilökunnalleen antamia lahjoja. Käteisen rahan antaminen lahjana on yhtiössä kielletty.

22 Esimerkki 1 Mestarien käynnissä olevaan hankkeeseen liittyvä aliurakoitsija ehdottaa sinulle kahden yön pituista Lapin matkaa, johon liittyy täysi ylläpito. Voitko osallistua? Jos on ilmeistä, että matka tai tilaisuus ei tosiasiallisesti liity yrityksen liiketoimintaan ja ylittää kohtuullisuuden rajat, kieltäydyt matkasta. Jos matka on aidosti työhön liittyvä, hyväksytä matka esimiehellä. Periaatteena on, että Mestarit maksavat omat kulunsa. Työajan ulkopuolella on jokaisen erotettava, missä roolissa toimii. Työajan ulkopuolella ei saa käyttää hyväksi asemaansa ja on toimittava Mestarien eettisten periaatteiden mukaisesti.

23 Esimerkki 2 Urakkakilpailutukseen liittyen yritys on kutsunut sinut Pietariin jääkiekko-otteluun ja tutustumaan samalla rakentamiseen Pietarissa. Matka kestää kolme päivää. Matkan aikana on täysi ylläpito. Kyseinen yritys lupaa matkan aikana käsitellä tarjouspyyntöä ja yrityksen kapasiteettia toteuttaa työ. Voitko osallistua? Yrityksen tapa esitellä toimintaansa ylittää kohtuullisuuden. Henkilökohtaiset suhteet eivät saa vaikuttaa päätöksiisi. Niillä on oltava avoimet ja läpinäkyvät perusteet. Kieltäydyt matkasta. Ohjelman ja kohtuullisen vieraanvaraisuuden sisältävä, useita henkilöitä koskeva lähitapahtuma voidaan hyväksyä. Tällainen voi olla esimerkiksi jääkiekkoottelu pääkaupunkiseudulla.

24 Tyylikäs edustaminen luo hyvän maineen Edustamisella edistetään Mestareiden mainetta hyvänä kumppanina. Edustamiseen kuuluvat muun muassa koulutukset, seminaarit, illalliset sekä osallistuminen huvi- tai kulttuuritilaisuuksiin. Edustustilaisuuksista laaditaan erillinen ohjelma joka on hyväksytettävä toimitusjohtajalla tai toimitusjohtajan sijaisella. Näissä tilaisuuksissa tavanomaisena vieraanvaraisuutena pidetään kohtuullista aktiviteettiä ja illallista, johon ei liity yöpymistä.

25 Torjumme korruptiota Mestarit osallistuvat vastuullisena kiinteistöalan yrityksenä harmaiden markkinoiden, talousrikollisuuden ja epäreilun kilpailun ehkäisyyn. Kaikilla Mestarityömailla on käytössä kulkuluvat, jotka myönnetään vain edellytykset täyttäville kumppaneille. Kaikista havaituista väärinkäytöksistä on ilmoitettava esimiehelle, joka huolehtii asiaan puuttumisesta sekä tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamisesta.

26 Esimerkki 1 Toimit työnjohtajana kohteessa ja huomaat, ettei työmaan taloudellisia asioita käsitellä avoimesti kuten tavallisesti. Miten toimit? Ota yhteyttä esimieheen ja kerro havainnoistasi. Mestarit selvittävät yhteistyökumppaniensa luotettavuuden ennen yhteistoimintaa ja kuuluvat Tilaajavastuu.fi -verkostoon.

27 Yksilön arvostaminen edesautamme työn ja yksityiselämän tasapainoa Mestaritoiminnassa kohdellaan tasavertaisesti kaikkia henkilöitä sukupuoleen, kieleen, uskontoon, kansalliseen tai etniseen alkuperään, mielipiteeseen, perhesuhteeseen, ikään, sukupuoliseen suuntautuneisuuteen, ammattiyhdistystoimintaan, poliittiseen toimintaan ja terveydentilaan katsomatta. Tasavertaisuutta noudatetaan työhönotossa, työtehtäviä määritettäessä, työssäolossa, siirroissa toisiin tehtäviin, työsuhteen päättyessä, palkkaukseen liittyvissä asioissa sekä koulutuksen suunnittelussa.

28 Mestarien onnellisuus ja hyvinvointi on tärkeää. Onnelliset työntekijät ovat innostuneita, tekevät parhaansa ja levittävät hyvää mieltä ympärilleen. Hyvässä työympäristössä tapahtuu hyviä asioita, ihmiset ovat tyytyväisiä ja työntekijät kokevat ja ymmärtävät työnsä merkityksen. Esimiehen tehtävänä on luoda toimivat rakenteet perustehtävän suorittamiseen. Johtajuus on meissä kaikissa itsessämme ja se tarkoittaa, että jokainen mestari ottaa vastuun itsestään ja ympäristöstään. Vastuu ja valta kulkevat käsi kädessä.

29 Esimerkki 1 Työtehtäväsi on muuttunut ja koet, että et osaa riittävän hyvin nykyistä työtäsi. Olet huomannut myös väsyväsi työstäsi entistä enemmän. Työpäivän jälkeen et oikein jaksa, kun asiat vain pyörivät päässäsi. Pohdit pitäisikö mennä koulutukseen. Miten kannattaa menetellä? Kaikilla on vastuu oman ammattitaitonsa ylläpitämisestä sekä itsensä kehittämisestä. Mestaritoiminnassa arvostetaan ja tuetaan kyvykkäitä ja monipuolisia työntekijöitä. Sinun kannattaa puhua esimiehesi kanssa ja kysyä häneltä koulutuksista tai mentoroinneista. Väsymyksen vuoksi kannattaa ottaa yhteyttä tarvittaessa työterveyshuoltoon.

30 Otamme rohkeasti vastuuta Luomme jatkuvasti olosuhteita, joissa tulee ottaa vastuuta ja kantaa se loppuun asti. Mestarien työ on vastuullista, sillä seuraavat teesit ovat tärkeä osa Mestarien työnkuvaa: Mestari on lähellä asiakasta. Kunnioitamme ihmisen itsemääräämisoikeutta. Etsimme jatkuvasti ihmisen hyvää. Jokainen haaste on Mestarille innostuksen lähde. Työnantajan ja työntekijän väliseen keskinäiseen luottamukseen liittyy olennaisena osana kyky kantaa vastuuta omista teoista.

31 Virheitä ja vahinkoja luonnollisesti tapahtuu isossa organisaatiossa ja niihin reagoidaan tarvittaessa. Negatiiviset tilanteet pyritään kääntämään kuitenkin aina oppimiseksi syyllistämisen sijaan. Turvallisuus ja riskienhallinta ovat kaikessa toiminnassamme tärkeitä. Niistä on laadittu myös erilliset toimintaohjeet. Riskienhallinta perustuu ennakoivaan riskien tunnistamiseen, arviointiin ja käytännön toimenpiteisiin. Periaatteemme turvallisuudelle ovat: Korkea moraali ja rehellisyys kaikissa toiminnoissa Onnettomuuksien, tapaturmien, rikosten ja väärinkäytösten nollatoleranssi Riittävä reagointikyky Hyvä yhteistyö viranomaisten ja sidosryhmien kanssa

32 Esimerkki 1 Huomaat ohikulkiessasi Mestaritoiminnan työmaalla vaaraa aiheuttavan tilanteen. Pitääkö sinun kertoa vaaroista oma-aloitteisesti vai annatko muiden huomata itse omat ongelmansa? Jokainen Mestari on velvollinen puuttumaan tilanteeseen välittömästi. On tärkeää kertoa asiasta myös esimiehelle. Olemme avoimia toisillemme yrityksen sisällä. Jaamme keskenämme tietoja ja kokemuksia. Kannustamme henkilöstöä tekemään aktiivisesti kehitysehdotuksia turvallisuuden edistämiseksi.

33 Osaamme toimia nykyaikaisen tietotekniikan parissa tyylikkäästi ja turvallisesti Asiakasyhteyksistä saatu tieto on aina luottamuksellista. Jokainen vastaa tiedon turvaamisesta pitämällä luottamukselliset tiedot salassa ulkopuolisilta, rajoittamalla pääsyn tietoihin vain niille, joille tieto kuuluu ja välttämällä keskustelua luottamuksellisista asioista julkisissa paikoissa.

34 Sähköposti ja tietoliikenneyhteydet on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti työasioihin. Omien laitteiden käytöstä ja liittämisestä Mestarien järjestelmiin on sovittava IT-päällikön kanssa. Työsopimuksessa sovitaan, että Mestareilla on oikeus avata konsernin osoitteissa olevat sähköpostiviestit, jotka liittyvät Mestarien liiketoimintaan, kun yhtiön etu sitä erityisesti vaatii.

35 Esimerkki 1 Näet, että yhteisessä koulutuksessa vieruskaverisi alkaa selailemaan ja näppäilemään älypuhelinta. Hänen huomionsa on puhelimessa ja huomio käsiteltävään asiaan ei ole hyvä. Miten toimit? Huomautat ystävällisesti kaverille, että hän laittaisi laitteensa syrjään. Tauolla voit ottaa asian esille sanomalla ystävällisesti esim: olemme sopineet yhteisesti ettei puhelimia pidetä auki koulutuksissa ja se häiritsee keskittymistä. Voit myös sanoa esimiehelle, että ko. asian voisi ottaa seuraavassa palaverissa yleisesti esille.

36 Esimerkki 2 Olet yhteisessä tilaisuudessa ja puhelimesi soi, koska olit unohtanut laittaa sen äänettömälle. Mitä teet? Et vastaa siihen ja laitat puhelimen äänettömälle. Seuraavalla kerralla varmistat, että puhelin on äänettömällä. Myös värinätoiminto on hyvä ottaa pois käytöstä. Jos on välttämätöntä pitää puhelin päällä, kerro siitä tilaisuuden alussa osallistujille tai vastuuhenkilölle. Jos puhelimeen on välttämätöntä vastata, siirry muuhun tilaan keskustelemaan. Varmista etukäteen, että voit poistua tilasta helposti.

37 Esimerkki 3 Facebookin Järvenpää-sivuilla käydään kiivasta, työnantajaasi koskevaa keskustelua. Osa kommenteista on parjaavia ja puhdasta väärinkäsitystä. Sinun tekisi mieli ottaa osaa keskusteluun ja kertoa miten asiat oikeasti ovat, mutta mietit onko se sopivaa. Mitä teet? Mestaritoiminnan yleinen linja on jättää sosiaalisessa mediassa ja lehtien kommenttipalstoilla käytävä keskustelu omaan arvoonsa provokaation välttämiseksi. Työntekijänä ja yksityishenkilönä on suositeltavaa noudattaa työnantajan linjaa.

38 Esimerkki 4 Työtoverisi on riitautunut esimiehensä kanssa, ja on päivittänyt tulikivenkatkuisen päivityksen tilanteesta Facebook-sivuilleen. Työtoverisi profi ili on julkinen ja siitä käy ilmi hänen työnantajatietonsa. Mietit onko moisen purkauksen paikka sosiaalisessa mediassa vai voisiko asian selvittää asiallisemmin. Suomessa on sananvapaus eikä työnantajilla ole oikeutta valvoa työntekijöidensä profi ileja ja toimintaa sosiaalisessa mediassa. On kuitenkin outoa jos ristiriitatilanteiden selvittäminen tehdään Internetissä, työnantajalta salassa ja osittain julkisesti. Kehota työtoveriasi selvittämään asiat avoimesti ja asiallisesti keskustellen esimiehensä kanssa, sillä sosiaalinen media ei ole sopivin paikka työasioiden puimiselle.

39 Mestarit osaavat olla yhdessä Yhteisöllisyys syntyy ja vahvistuu jaetusta arjesta, yhdessä koetusta sekä yhdessä tehdystä. Yhteisöllisyys tukee yksilöllisyyttä yhteisön sisällä samanaikaisesti kuin se myös vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Mestaritoiminnassa vahvistetaan yhteisöllisyyttä sillä, että jokaisen työntekijän yksilöllinen erityisosaaminen ja vahvuus saavat sijaa sen roolin kautta, joka hänelle parhaiten soveltuu. Yhteisöllisyys on kuulumista moniammatillisten osaajien joukkoon, jossa jokaisella jäsenellä on oma paikkansa ja vastuualueensa. Mestaritoiminnassa arvostetaan erilaisuutta ja se nähdään koko työyhteisön voimavarana.

40 Jokainen meistä vastaa omalta osaltaan hyvän työilmapiirin luomisesta ja ylläpitämisestä. Tavoitteenamme on luoda oikeudenmukainen, kannustava ja rakentava ilmapiiri sekä tarjota työympäristö, joka edistää henkilöstön keskinäistä kunnioitusta ja arvostusta. Tavoitteena on taata työympäristö, jossa ei esiinny syrjintää eikä työpaikkakiusaamista. Mestareiden tiimit toimivat jaetun johtajuuden mukaan. Koska Mestarit reagoivat asioihin nopeasti, on päätösten oltava myös nopeita. Kaikkia päätöksiä ei ole aikaa kuljettaa ylimmän johdon kautta, vaan on tehokkaampaa jakaa päätöksentekovastuuta.

41 Huolto/päivystys (Mestariasuntojen kiinteistöt) Huolto/päivystys (kaupungin kiinteistöt) Sähköposti Toimisto Mannilantie 43, 2.Krs Järvenpää Postiosoite PL Järvenpää

42

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

ETIIKKA TOIMINTAMALLIMME

ETIIKKA TOIMINTAMALLIMME ETIIKKA TOIMINTAMALLIMME 2007 SISÄLTÖ L ORÉAL-HENKI ALKUSANAT Sir Lindsay Owen-Jones ja Jean-Paul Agon ALKUSANAT Hallitus KUINKA TÄTÄ OHJEISTOA KÄYTETÄÄN YKSILÖN KUNNIOITTAMINEN, LAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista.

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. 0 Eettiset säännöt Sisältö Johtokunnan viesti........................................ 04 1. Eettiset periaatteet

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Viesti pääjohtajalta Haluan sanoa koko Black Boxin puolesta, että otamme sinut ilolla mukaan tiimiimme. Menestyksekäs, vuonna 1976 alkanut

Lisätiedot

Liiketoiminnan Menettelytavat

Liiketoiminnan Menettelytavat 6 9 Huolenaiheista ilmoittaminen Ihmisoikeudet 14 18 Eturistiriita Lahjat ja kestitys 24 30 33 Luottamuksellisten tietojen suojelu ja käyttö Tietojen eheys Liikekumppanit 37 45 Liiketoiminnan lahjomattomuus

Lisätiedot

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN PARANTAA TERVEYTTÄ PARANTAA LUONTOA SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN KUNNIANTUNTOON TASAPUOLISUUTEEN Kuva-alue Liiketoimintanormisto ROBERT F. FRIEL, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA JOHDANTO PerkinElmer

Lisätiedot

Havaitse varhain HARAVALLA

Havaitse varhain HARAVALLA 1 (34) HENKILÖSTÖPALVELUT Havaitse varhain HARAVALLA Varhaisen havaitsemisen toimintamalli työyhteisölle POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- 2 (34) SISÄLTÖ 1. Esipuhe...3 2. Työhyvinvoinnin johtaminen keskeinen

Lisätiedot

PostNordin Code of Conduct

PostNordin Code of Conduct PostNordin Code of Conduct KUVA: GAB PHOTOGRAPHY PostNordin omistavat Tanskan ja Ruotsin valtiot. Konsernin toimintaa säätelevät voimassaolevat lait, lupaehdot, valtioiden omistajapolitiikka ja tavoitteet,

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49 Page 1 Moraalisuuden arvo Liiketoiminnan eettiset säännöt 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49 Page 2 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49

Lisätiedot

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt Moraalisuuden arvo Liiketoiminnan eettiset säännöt 01 Pääjohtajan viesti... 02 Pääjohtajan viesti... 04 Sitoutuminen arvoihimme... 06 Eettisten sääntöjemme noudattaminen... 10 Velvollisuutemme... 14 Avun

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme. Kaizen on elämän tapamme. Perusarvomme. Johdanto

Sisällysluettelo. Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme. Kaizen on elämän tapamme. Perusarvomme. Johdanto menettelysäännöt Sisällysluettelo Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme Perusarvomme Johdanto Menettelysääntöjemme sovellettavuus Ristiriidat menettelysääntöjemme ja Danaher-yrityksen käytäntöjen

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN

TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN 2 JOHDANTO Visiomme 6 Ydinarvomme 6 Miksi toimintaohje tarvitaan 8 Speak Up -järjestelmä 9 1 TYÖPAIKALLA 1.1 Uskomme reiluihin työehtoihin ja -oloihin 12 1.2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Vastuullisen toiminnan periaatteet

Vastuullisen toiminnan periaatteet Vastuullisen toiminnan periaatteet Sisältö Vastuullisen toiminnan periaatteet... 3 Menestyksemme perustuu aidosti sisäistettyyn arvopohjaan... 4 Hyvä hallintotapa... 5 Varmistamme reilua ja aktiivista

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin.

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Menettelysäännöt Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Meidän työmme Meidän asiakkaamme Meidän työntekijämme Meidän

Lisätiedot

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma Sosiaalisen median työkäyttö Työsuojelunäkökulma Sisällysluettelo Some ja työ....................................... 3 Suunnitellen someen................................... 4 Ohjeet ja säännöt....................................

Lisätiedot

CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT

CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT Käännös viite: V4 Englanti Code of Conduct (Tehokas huhtikuu 2014) POTILAAN TURVALLISUUS JA ETU TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSETIIKKA TUOTTEISTAMME TIEDOTTAMINEN YHTEYDET TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

VIIKINKIRAVINTOLA HARALD OY:N TYÖVIIHTYVYYS

VIIKINKIRAVINTOLA HARALD OY:N TYÖVIIHTYVYYS - 1 - Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Restonomi 2011 Anette Saarikko VIIKINKIRAVINTOLA HARALD OY:N TYÖVIIHTYVYYS Miten henkilökunta voi työssään - 2 - OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Ohj yleisistä TOIMINTAPERIAATTEISTA

Ohj yleisistä TOIMINTAPERIAATTEISTA Ohj yleisistä TOIMINTAPERIAATTEISTA 1 Johdanto Toimintaperiaatteet ja ohjeet ovat sisäisiä sääntöjä, joiden tulee ohjata Ifin työntekijöiden käyttäytymistä ja toimia. Näiden sisäisten sääntöjen perustana

Lisätiedot

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com Ramirentkonsernin eettiset ohjeet www.ramirent.com 2 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Sisällys 1. Henkilöstö... 5 1.1. Yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenmukainen kohtelu 1.2. Ihmisoikeudet 1.3. Hyvinvointi

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja 2 VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot