Pidät kädessäsi Mestarien pelisääntöjä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pidät kädessäsi Mestarien pelisääntöjä."

Transkriptio

1 MESTARIEN PELISÄÄNNÖT

2 Hyvä lukija, Pidät kädessäsi Mestarien pelisääntöjä. Korkeat eettiset periaatteet ovat tärkeä osa yhtiön laadukasta liiketoimintaa ja ne tukevat luotettavuutta, tuottavuutta ja lisäävät henkilöstön hyvinvointia. Näiden Mestarien pelisääntöjen päämääränä on saada jokainen Mestaritoiminta Oy:ssä työskentelevä sitoutumaan työhönsä ja löytämään, kehittämään sekä käyttämään omaa osaamistaan työssään. Mestaritoiminnan pelisääntöjen perustana ovat seuraavat arvot: herkkyys, yhteisöllisyys, läpinäkyvyys, yksilön arvostaminen ja rohkeus. Jokainen Mestaritoiminta Oy:ssä työskentelevä haluaa ottaa vastuun näiden periaatteiden toteutumisesta. Mestarihenki syntyy ainoastaan jokaisen omasta halusta, eikä sitä voida ulkopuolelta määrätä. Mestaritoiminta luo kuitenkin olosuhteet, joissa oikea Mestarien henki voi syntyä. Arvot luovat perustan oikeanlaisille olosuhteille. Pelisäännöt antavat jokaiselle työntekijälle raamit työssä toimimiseen.

3 Tuotamme sujuvaa tulevaisuutta ja tavoitteemme on, että tilat tuottavat käyttäjilleen mielenrauhaa. Olemme olemassa sen takia, että voimme taata Järvenpäässä Mestariasunnoissa asuville ja muille Järvenpään kaupungin kiinteistöissä toimiville hyvän ja sujuvan tulevaisuuden. Käyttäjä voi luottaa siihen, että asuinkiinteistöt ja muut tilat ovat käyttötarkoitukseensa soveltuvassa ja toimivassa kunnossa.

4 Toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet ja odotukset, sekä asiakkaan tunnetilat. Asiakas voi tuntea mielenrauhaa, kun asioi Mestarien ylläpitämissä tiloissa. Mestarit täyttävät antamansa lupaukset ja asetetut velvoitteet, sekä auttavat asiakkaitaan ja muita yhteistyökumppaneitaan saavuttamaan tavoitteensa. Mestarit harjoittavat liiketoimintaa reilusti ja avoimesti.

5 Mestarit ovat tulevaisuudessa paras kiinteistöalan ylläpitoa ja kehittämispalvelua tarjoava yritys Suomessa. Hyvä lopputulos syntyy tekemällä. Liika hallinnointi ja byrokratia vie ilon ja luovuuden. Koska jokaisella on oma näkemyksensä tekemisestä ja asioista, olemme laatineet yhteisen tulevaisuuden vision: Tarjoamme asiakkaittemme kiinteistöille parhaan tulevaisuuden ylläpito- ja kehittämispalveluillamme. Päämäärän saavuttamiseksi toimimme seuraavien arvojen ohjaamina: Herkkyys Yhteisöllisyys Läpinäkyvyys Yksilön arvostaminen Rohkeus

6 Jokainen päivä on ainutlaatuinen ja arvokas Mestarien työyhteisössä jokainen voi vaikuttaa omiin asioihinsa ja kaikella tekemisellä on merkitys. Viestimme arvojamme vahvasti myös yrityksemme ulkopuolelle; asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Hyvin tehty työ on aina arvoteko. Työaika on tarkoitettu työtehtävien hoitamiseen ja työhön kehittymiseen. Mikäli työaikaa tarvitaan henkilökohtaisten asioiden hoitoon, on siihen pyydettävä esimiehen lupa ja sovittava asiasta myös työparin kanssa.

7 Henkilökunnan ei tule omaksi edukseen hyödyntää tai muuten väärinkäyttää asemaansa tai työaikaansa. Sama koskee myös henkilöstön haltuun uskottua luottamuksellista tietoa ja sen välittämistä eteenpäin. Henkilökohtaisten kulujen maksattaminen yhtiöllä tai Mestarien omaisuuden käyttäminen omaksi eduksi vastoin yhtiön ohjeita on kielletty.

8 Toimimme nopeasti ja herkästi Herkkyys tarkoittaa nopeaa päätöksentekokykyä ja nopeaa asioihin reagointia. Päätökset liiketoiminnassa tehdään aina Mestareiden ja asiakkaan parhaaksi. Osaamme hoitaa tilanteet, joissa henkilökohtainen etu saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Jokainen on velvollinen keskustelemaan esimiehensä kanssa jos tuntee tai havaitsee, että yhtiön etu ja henkilökohtainen etu ovat vaarassa joutua ristiriitaan. Jokaisella Mestarilla on oikeus pyytää apua, kun havaitsee sen tarpeelliseksi. Jokaisella Mestarilla on myös velvollisuus auttaa.

9 Esimerkki 1 Sisaresi mies on hyvämaineisen aliurakointeja tekevän yrityksen hallituksessa. Voitko palkata heidät nopeasti tekemään Mestareiden kohteelle kiireellisen työn? Kaikkien sopimusten on perustuttava hankintalain mukaisesti avoimeen kilpailuun. Et voi palkata ketään ilman kilpailua, koska henkilökohtaiset sukulaissuhteet ovat ilmiselviä ja vaarantavat kilpailun avoimuuden.

10 Esimerkki 2 Anoppisi pyytää sinua tekemään remonttia mökillä, jota myös te käytätte. Voitko lainata Mestaritoiminnan koneita ja kalustoa mökin remontoimiseen tai voitko ostaa tarvikkeita Mestaritoiminnan alennuksilla? Mestareiden omaisuuden oma käyttö on pienimuotoisesti mahdollista, mutta hyväksytä asia ensin esimiehelläsi. Ansaitsemiseen tarkoitettu käyttö on kielletty. Materiaalihankinnoissa voit hyödyntää rakennustarviketoimittajien Mestariasunnoille myöntämiä alennuksia.

11 Ympäristöherkkyys Mestaritoiminta on yhteiskuntavastuullinen ja ympäristömyönteinen yritys. Tavoitteena on luonnon turmeltumisen estäminen ja toiminnasta aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten minimointi.

12 Esimerkki 1 Huomaat, että työtoverisi ajavat kukin omalla autollaan lounaalle paikalliseen ruokaravintolaan. Mestareilla kaikessa pyritään ympäristöystävälliseen toimintaan. Ota asia puheeksi kavereiden kanssa ja kannustakaa toisianne kulkemaan kimppakyydillä. Jos matka on lyhyt, on käveleminen suotavaa. Mestarit kannustavat käyttämään kimppakyytejä ja vähäpäästöisiä kulku- ja työvälineitä, sekä suosimaan ympäristömyönteisiä ratkaisuja kaikissa tilanteissa. Myös hyvän yleiskunnon ja terveellisten elämäntapojen ylläpitäminen on tärkeä osa Mestarimeininkiä ja työssä jaksamista.

13 Esimerkki 2 Huomaat kiinteistöllä, että jätekatoksen oven sarana on lähes irti ja se saattaa irrottaa koko oven. Miten toimit? Teet tarvittavat varotoimet välittömästi, jotta mahdollinen vaaratilanne voidaan välttää. Tämän jälkeen teet työpyyntöilmoituksen asian korjaamiseksi. Varmista aina, että työ on varmasti hoidettu.

14 Toimintamme on kaikessa läpinäkyvää Kaikessa toiminnassa pyritään läpinäkyvyyteen. Vapaa-aikana hoidettavat sivutoimet ovat pääsääntöisesti sallittuja. Läpinäkyvyyden periaatteen mukaan niistä on kerrottava esimiehelle nopeasti ja avoimesti. Niistä on tehtävä merkintä työsopimukseen tai sen liitteeseen. Epäselvissä tapauksissa on käännyttävä esimiehen puoleen tai saatettava asia luottamuksellisesti toimitusjohtajan käsiteltäväksi. Periaatteena on, että jos mielessä herää kysymys ristiriidasta, on siitä keskusteltava esimiehen kanssa.

15 Esimerkki 1 Sinua on esitetty hoitamaan paikkakunnallasi toimivan eräseuran rahastoa ja kirjanpitoa pientä korvausta vastaan. Voitko ottaa tehtävän vastaan ja käyttää siinä työtietokonettasi? Kyllä voit. Sivutoimet, joista ei aiheudu eturistiriitatilanteita ovat sallittuja. Myöskään tietokoneen käytöstä ei aiheudu ongelmia, kunhan muistat suojata luottamukselliset aineistot puolin ja toisin.

16 Esimerkki 2 Eräs siivoojana toimiva työtoverisi kertoo perustavansa puolisonsa kanssa iltasiivouksia tekevän perheyrityksen. Miten suhtaudut asiaan? Ota rohkeasti asia puheeksi ja kerro mahdollisesta eturistiriidasta. Pyydä työtoveriasi puhumaan asiasta esimiehen kanssa.

17 Jokaisen tehtävä on välittää oikeaa viestiä eteenpäin. Mestarien sisäisen ja ulkoisen viestinnän tavoitteena on avoimen, täsmällisen ja johdonmukaisen viestinnän kehittäminen ja ylläpitäminen. Mestareita rohkaistaan keskustelemaan vaikeistakin asioista yhtiön sisällä esimiesten ja työtovereiden kanssa. Jokainen työntekijä on yhtiön maineen suurlähettiläs. Viestintä, josta voi saada yhtiön mainetta heikentävän vaikutelman, on sopimatonta työssä ja vapaa-aikana, esim. sosiaalisessa mediassa. Jokaisen Mestarin tulee miettiä aina eri tilanteissa millaisen kuvan hän antaa itsestään ja työnantajastaan.

18 Esimerkki 1 Paikallisen lehden toimittaja soittaa ja kysyy yksityiskohtaisia tietoja kiinteistökohteesta, jossa työskentelet. Voitko antaa niitä? Haastattelut kannattaa ohjata aina Mestaritoiminnan johdolle. Normaali työmaan asioiden tiedottaminen kuuluu työmaan johdolle.

19 Esimerkki 2 Olet kuullut eri puolilta työnantajaasi koskevia huhuja. Et halua kysyä asiaa suoraan henkilöiltä, joilta olet kuullut asiasta, etkä esimieheltäsi. Mitä teet? Mestaritoiminnalla työskennellessäsi voit tulla suoraan kysymään mieltäsi askarruttavia asioita toimitusjohtajalta, tai vaikka sopia aamukahvihetken keskustellaksesi asiasta hänen kanssaan.

20 Esimerkki 3 Kuulet, että työtoverisi kertoo kahvipöydässä muille työtovereille olevansa tyytymätön palkkalaskentaan ja lomanmääräytymiseen. Miten toimit? Pyydä tyytymätöntä työtoveriasi ottamaan yhteyttä palkkahallintoon. Mikäli asia ei selviä, pyydä häntä ottamaan yhteyttä luottamusmieheen, jonka tehtävä on selvittää asia esimiehen ja palkkahallinnon kanssa. Kaikkiin asioihin löytyy aina ratkaisu.

21 Olemme lahjomattomia Yhtiön toiminta perustuu rehelliseen toimintatapaan, jonka on oltava riippumatonta lahjoista ja edustuksista. Mestarit eivät ota vastaan asiattomia lahjoja, maksuja tai matkoja. Mitään lahjaa tai vieraanvaraisuutta ei tule tarjota suosiollisen kohtelun toivossa. Mikäli lahja annetaan, se tulee kiitoksena tehdystä työstä, eikä sillä pyritä vaikuttamaan tuleviin päätöksiin. Kohtuullisena liikelahjana voidaan pitää lahjaa, joka arvoltaan vastaa esimerkiksi Mestarien omalle henkilökunnalleen antamia lahjoja. Käteisen rahan antaminen lahjana on yhtiössä kielletty.

22 Esimerkki 1 Mestarien käynnissä olevaan hankkeeseen liittyvä aliurakoitsija ehdottaa sinulle kahden yön pituista Lapin matkaa, johon liittyy täysi ylläpito. Voitko osallistua? Jos on ilmeistä, että matka tai tilaisuus ei tosiasiallisesti liity yrityksen liiketoimintaan ja ylittää kohtuullisuuden rajat, kieltäydyt matkasta. Jos matka on aidosti työhön liittyvä, hyväksytä matka esimiehellä. Periaatteena on, että Mestarit maksavat omat kulunsa. Työajan ulkopuolella on jokaisen erotettava, missä roolissa toimii. Työajan ulkopuolella ei saa käyttää hyväksi asemaansa ja on toimittava Mestarien eettisten periaatteiden mukaisesti.

23 Esimerkki 2 Urakkakilpailutukseen liittyen yritys on kutsunut sinut Pietariin jääkiekko-otteluun ja tutustumaan samalla rakentamiseen Pietarissa. Matka kestää kolme päivää. Matkan aikana on täysi ylläpito. Kyseinen yritys lupaa matkan aikana käsitellä tarjouspyyntöä ja yrityksen kapasiteettia toteuttaa työ. Voitko osallistua? Yrityksen tapa esitellä toimintaansa ylittää kohtuullisuuden. Henkilökohtaiset suhteet eivät saa vaikuttaa päätöksiisi. Niillä on oltava avoimet ja läpinäkyvät perusteet. Kieltäydyt matkasta. Ohjelman ja kohtuullisen vieraanvaraisuuden sisältävä, useita henkilöitä koskeva lähitapahtuma voidaan hyväksyä. Tällainen voi olla esimerkiksi jääkiekkoottelu pääkaupunkiseudulla.

24 Tyylikäs edustaminen luo hyvän maineen Edustamisella edistetään Mestareiden mainetta hyvänä kumppanina. Edustamiseen kuuluvat muun muassa koulutukset, seminaarit, illalliset sekä osallistuminen huvi- tai kulttuuritilaisuuksiin. Edustustilaisuuksista laaditaan erillinen ohjelma joka on hyväksytettävä toimitusjohtajalla tai toimitusjohtajan sijaisella. Näissä tilaisuuksissa tavanomaisena vieraanvaraisuutena pidetään kohtuullista aktiviteettiä ja illallista, johon ei liity yöpymistä.

25 Torjumme korruptiota Mestarit osallistuvat vastuullisena kiinteistöalan yrityksenä harmaiden markkinoiden, talousrikollisuuden ja epäreilun kilpailun ehkäisyyn. Kaikilla Mestarityömailla on käytössä kulkuluvat, jotka myönnetään vain edellytykset täyttäville kumppaneille. Kaikista havaituista väärinkäytöksistä on ilmoitettava esimiehelle, joka huolehtii asiaan puuttumisesta sekä tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamisesta.

26 Esimerkki 1 Toimit työnjohtajana kohteessa ja huomaat, ettei työmaan taloudellisia asioita käsitellä avoimesti kuten tavallisesti. Miten toimit? Ota yhteyttä esimieheen ja kerro havainnoistasi. Mestarit selvittävät yhteistyökumppaniensa luotettavuuden ennen yhteistoimintaa ja kuuluvat Tilaajavastuu.fi -verkostoon.

27 Yksilön arvostaminen edesautamme työn ja yksityiselämän tasapainoa Mestaritoiminnassa kohdellaan tasavertaisesti kaikkia henkilöitä sukupuoleen, kieleen, uskontoon, kansalliseen tai etniseen alkuperään, mielipiteeseen, perhesuhteeseen, ikään, sukupuoliseen suuntautuneisuuteen, ammattiyhdistystoimintaan, poliittiseen toimintaan ja terveydentilaan katsomatta. Tasavertaisuutta noudatetaan työhönotossa, työtehtäviä määritettäessä, työssäolossa, siirroissa toisiin tehtäviin, työsuhteen päättyessä, palkkaukseen liittyvissä asioissa sekä koulutuksen suunnittelussa.

28 Mestarien onnellisuus ja hyvinvointi on tärkeää. Onnelliset työntekijät ovat innostuneita, tekevät parhaansa ja levittävät hyvää mieltä ympärilleen. Hyvässä työympäristössä tapahtuu hyviä asioita, ihmiset ovat tyytyväisiä ja työntekijät kokevat ja ymmärtävät työnsä merkityksen. Esimiehen tehtävänä on luoda toimivat rakenteet perustehtävän suorittamiseen. Johtajuus on meissä kaikissa itsessämme ja se tarkoittaa, että jokainen mestari ottaa vastuun itsestään ja ympäristöstään. Vastuu ja valta kulkevat käsi kädessä.

29 Esimerkki 1 Työtehtäväsi on muuttunut ja koet, että et osaa riittävän hyvin nykyistä työtäsi. Olet huomannut myös väsyväsi työstäsi entistä enemmän. Työpäivän jälkeen et oikein jaksa, kun asiat vain pyörivät päässäsi. Pohdit pitäisikö mennä koulutukseen. Miten kannattaa menetellä? Kaikilla on vastuu oman ammattitaitonsa ylläpitämisestä sekä itsensä kehittämisestä. Mestaritoiminnassa arvostetaan ja tuetaan kyvykkäitä ja monipuolisia työntekijöitä. Sinun kannattaa puhua esimiehesi kanssa ja kysyä häneltä koulutuksista tai mentoroinneista. Väsymyksen vuoksi kannattaa ottaa yhteyttä tarvittaessa työterveyshuoltoon.

30 Otamme rohkeasti vastuuta Luomme jatkuvasti olosuhteita, joissa tulee ottaa vastuuta ja kantaa se loppuun asti. Mestarien työ on vastuullista, sillä seuraavat teesit ovat tärkeä osa Mestarien työnkuvaa: Mestari on lähellä asiakasta. Kunnioitamme ihmisen itsemääräämisoikeutta. Etsimme jatkuvasti ihmisen hyvää. Jokainen haaste on Mestarille innostuksen lähde. Työnantajan ja työntekijän väliseen keskinäiseen luottamukseen liittyy olennaisena osana kyky kantaa vastuuta omista teoista.

31 Virheitä ja vahinkoja luonnollisesti tapahtuu isossa organisaatiossa ja niihin reagoidaan tarvittaessa. Negatiiviset tilanteet pyritään kääntämään kuitenkin aina oppimiseksi syyllistämisen sijaan. Turvallisuus ja riskienhallinta ovat kaikessa toiminnassamme tärkeitä. Niistä on laadittu myös erilliset toimintaohjeet. Riskienhallinta perustuu ennakoivaan riskien tunnistamiseen, arviointiin ja käytännön toimenpiteisiin. Periaatteemme turvallisuudelle ovat: Korkea moraali ja rehellisyys kaikissa toiminnoissa Onnettomuuksien, tapaturmien, rikosten ja väärinkäytösten nollatoleranssi Riittävä reagointikyky Hyvä yhteistyö viranomaisten ja sidosryhmien kanssa

32 Esimerkki 1 Huomaat ohikulkiessasi Mestaritoiminnan työmaalla vaaraa aiheuttavan tilanteen. Pitääkö sinun kertoa vaaroista oma-aloitteisesti vai annatko muiden huomata itse omat ongelmansa? Jokainen Mestari on velvollinen puuttumaan tilanteeseen välittömästi. On tärkeää kertoa asiasta myös esimiehelle. Olemme avoimia toisillemme yrityksen sisällä. Jaamme keskenämme tietoja ja kokemuksia. Kannustamme henkilöstöä tekemään aktiivisesti kehitysehdotuksia turvallisuuden edistämiseksi.

33 Osaamme toimia nykyaikaisen tietotekniikan parissa tyylikkäästi ja turvallisesti Asiakasyhteyksistä saatu tieto on aina luottamuksellista. Jokainen vastaa tiedon turvaamisesta pitämällä luottamukselliset tiedot salassa ulkopuolisilta, rajoittamalla pääsyn tietoihin vain niille, joille tieto kuuluu ja välttämällä keskustelua luottamuksellisista asioista julkisissa paikoissa.

34 Sähköposti ja tietoliikenneyhteydet on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti työasioihin. Omien laitteiden käytöstä ja liittämisestä Mestarien järjestelmiin on sovittava IT-päällikön kanssa. Työsopimuksessa sovitaan, että Mestareilla on oikeus avata konsernin osoitteissa olevat sähköpostiviestit, jotka liittyvät Mestarien liiketoimintaan, kun yhtiön etu sitä erityisesti vaatii.

35 Esimerkki 1 Näet, että yhteisessä koulutuksessa vieruskaverisi alkaa selailemaan ja näppäilemään älypuhelinta. Hänen huomionsa on puhelimessa ja huomio käsiteltävään asiaan ei ole hyvä. Miten toimit? Huomautat ystävällisesti kaverille, että hän laittaisi laitteensa syrjään. Tauolla voit ottaa asian esille sanomalla ystävällisesti esim: olemme sopineet yhteisesti ettei puhelimia pidetä auki koulutuksissa ja se häiritsee keskittymistä. Voit myös sanoa esimiehelle, että ko. asian voisi ottaa seuraavassa palaverissa yleisesti esille.

36 Esimerkki 2 Olet yhteisessä tilaisuudessa ja puhelimesi soi, koska olit unohtanut laittaa sen äänettömälle. Mitä teet? Et vastaa siihen ja laitat puhelimen äänettömälle. Seuraavalla kerralla varmistat, että puhelin on äänettömällä. Myös värinätoiminto on hyvä ottaa pois käytöstä. Jos on välttämätöntä pitää puhelin päällä, kerro siitä tilaisuuden alussa osallistujille tai vastuuhenkilölle. Jos puhelimeen on välttämätöntä vastata, siirry muuhun tilaan keskustelemaan. Varmista etukäteen, että voit poistua tilasta helposti.

37 Esimerkki 3 Facebookin Järvenpää-sivuilla käydään kiivasta, työnantajaasi koskevaa keskustelua. Osa kommenteista on parjaavia ja puhdasta väärinkäsitystä. Sinun tekisi mieli ottaa osaa keskusteluun ja kertoa miten asiat oikeasti ovat, mutta mietit onko se sopivaa. Mitä teet? Mestaritoiminnan yleinen linja on jättää sosiaalisessa mediassa ja lehtien kommenttipalstoilla käytävä keskustelu omaan arvoonsa provokaation välttämiseksi. Työntekijänä ja yksityishenkilönä on suositeltavaa noudattaa työnantajan linjaa.

38 Esimerkki 4 Työtoverisi on riitautunut esimiehensä kanssa, ja on päivittänyt tulikivenkatkuisen päivityksen tilanteesta Facebook-sivuilleen. Työtoverisi profi ili on julkinen ja siitä käy ilmi hänen työnantajatietonsa. Mietit onko moisen purkauksen paikka sosiaalisessa mediassa vai voisiko asian selvittää asiallisemmin. Suomessa on sananvapaus eikä työnantajilla ole oikeutta valvoa työntekijöidensä profi ileja ja toimintaa sosiaalisessa mediassa. On kuitenkin outoa jos ristiriitatilanteiden selvittäminen tehdään Internetissä, työnantajalta salassa ja osittain julkisesti. Kehota työtoveriasi selvittämään asiat avoimesti ja asiallisesti keskustellen esimiehensä kanssa, sillä sosiaalinen media ei ole sopivin paikka työasioiden puimiselle.

39 Mestarit osaavat olla yhdessä Yhteisöllisyys syntyy ja vahvistuu jaetusta arjesta, yhdessä koetusta sekä yhdessä tehdystä. Yhteisöllisyys tukee yksilöllisyyttä yhteisön sisällä samanaikaisesti kuin se myös vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Mestaritoiminnassa vahvistetaan yhteisöllisyyttä sillä, että jokaisen työntekijän yksilöllinen erityisosaaminen ja vahvuus saavat sijaa sen roolin kautta, joka hänelle parhaiten soveltuu. Yhteisöllisyys on kuulumista moniammatillisten osaajien joukkoon, jossa jokaisella jäsenellä on oma paikkansa ja vastuualueensa. Mestaritoiminnassa arvostetaan erilaisuutta ja se nähdään koko työyhteisön voimavarana.

40 Jokainen meistä vastaa omalta osaltaan hyvän työilmapiirin luomisesta ja ylläpitämisestä. Tavoitteenamme on luoda oikeudenmukainen, kannustava ja rakentava ilmapiiri sekä tarjota työympäristö, joka edistää henkilöstön keskinäistä kunnioitusta ja arvostusta. Tavoitteena on taata työympäristö, jossa ei esiinny syrjintää eikä työpaikkakiusaamista. Mestareiden tiimit toimivat jaetun johtajuuden mukaan. Koska Mestarit reagoivat asioihin nopeasti, on päätösten oltava myös nopeita. Kaikkia päätöksiä ei ole aikaa kuljettaa ylimmän johdon kautta, vaan on tehokkaampaa jakaa päätöksentekovastuuta.

41 Huolto/päivystys (Mestariasuntojen kiinteistöt) Huolto/päivystys (kaupungin kiinteistöt) Sähköposti Toimisto Mannilantie 43, 2.Krs Järvenpää Postiosoite PL Järvenpää

42

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Mikä lähiruoassa koukuttaa? Lyhyet läheiset ketjut lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -selvityksen tuloksia ja jakamistalouden malleja

Mikä lähiruoassa koukuttaa? Lyhyet läheiset ketjut lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -selvityksen tuloksia ja jakamistalouden malleja Mikä lähiruoassa koukuttaa? Lyhyet läheiset ketjut lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -selvityksen tuloksia ja jakamistalouden malleja 2.6.2017 Leena Erälinna leena.eralinna@utu.fi Sosiaalinen pääoma Ihmisten

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt 24.4.2013 Hilkka Myllymäki Hollolan kunta Hyvä mieli on osa työhyvinvointia. Mistä se rakentuu ja kuka siihen voi vaikuttaa? HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Finfami unelmien työpaikka ja järjestö omaisten asialla. Yhdessä enemmän.

Finfami unelmien työpaikka ja järjestö omaisten asialla. Yhdessä enemmän. Finfami unelmien työpaikka ja järjestö omaisten asialla Yhdessä enemmän. Tukea. Toivoa. Mukana. Sinä voit vaikuttaa. Työhyvinvointi on meidän jokaisen asia FinFami on järjestö mielenterveysomaisten asialla.

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä ja käsittelystä ja työpaikoilla Riskirajoilla? -seminaari Helsinki, 16.9.2015 Jan Schugk Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suosituksen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Julkaisuvuosi 2015 www.epliitto.fi 1. YLEISOHJEET... 3 2. ESIINNY OMANA ITSENÄSI... 3 3. HENKILÖKOHTAISEN MIELIPITEEN ILMAISEMINEN...

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen > Käsikirja > Koulutukset > Verkosto 1 Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Mikä on työpaikkakiusaamista?

Mikä on työpaikkakiusaamista? Mikä on työpaikkakiusaamista? Työpaikkakiusaaminen = henkinen väkivalta on luonteeltaan toistuvaa säännöllistä pitkään jatkuvaa Henkistä väkivaltaa voivat harjoittaa Yksittäinen työtoveri tai työyhteisö

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

Ennakkoverolippumiehet

Ennakkoverolippumiehet Ennakkoverolippumiehet Pääsäännön yhteenveto 1. Infra-alalla ei tule käyttää ennakkoverolippumiehiä konekuskeina. 2. Jos otat tai olet ottanut henkilön ajamaan yrityksesi omistamaa työkonetta (esim. kaivukone,

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN KIUSAAMINEN / EPÄASIALLINEN KOHTELU 1 NORDEASSA TYÖPAIKKAKIUSAAMISTA EI HYVÄKSYTÄ - perustuu

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Hyväksytty yhtymähallituksessa xx.xx.2015 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Sopiminen etätyön tekemisestä... 2 4 Työvälineet ja tietoturva... 2 5

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista PEREHDYTTÄJÄLLE JA PEREHDYTETTÄVÄLLE Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä

Lisätiedot

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa Tuula Selonen Mitä ikäjohtamisella tarkoitetaan? 1/3 Ikäjohtaminen on eri-ikäisten ihmisten johtamista eli hyvää henkilöstöjohtamista. Työurien parantamiseen ja pidentämiseen

Lisätiedot

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta ja YT-laki YT-laki edellyttää sähköisen kulunvalvonnan käsittelemistä YTneuvotteluissa

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Kiitos, kultakello, raha, vai lisää töitä? - Tutkittua tietoa palkitsemisesta

Kiitos, kultakello, raha, vai lisää töitä? - Tutkittua tietoa palkitsemisesta Kiitos, kultakello, raha, vai lisää töitä? - Tutkittua tietoa palkitsemisesta Timo Wallenius Toimitusjohtaja Henkilöstörahastopalvelut Oy Tarja Nuutinen Osastopäällikkö Keskuskauppakamari, Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

KOULUMESTARIN VUOROVAIKUTUSSOPIMUS

KOULUMESTARIN VUOROVAIKUTUSSOPIMUS AMMATILLISUUS KOULUMESTARIN VUOROVAIKUTUSSOPIMUS Aikuinen aikuinen vuorovaikutus Keskustele työasioista avoimesti ja sovi yhteiset käytänteet tiimeissä Vaali vuorovaikutustaitoja kuuntele ja keskustele

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN OHJEET VIERAANVARAISUUDEN VASTAANOTTAMISESTA SEKÄ KAUPUNGIN EDUSTAMISESTA

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN OHJEET VIERAANVARAISUUDEN VASTAANOTTAMISESTA SEKÄ KAUPUNGIN EDUSTAMISESTA KAUNIAISTEN KAUPUNGIN OHJEET VIERAANVARAISUUDEN VASTAANOTTAMISESTA SEKÄ KAUPUNGIN EDUSTAMISESTA Sisällys 1. Yleistä... 1 2. Vieraanvaraisuuden vastaanottaminen... 1 2.1 Lounaat, päivälliset ja ravintolapalvelut...

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Vastuullisuus on välittämistä. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Hyvä asiakaskokemus ja luottamuksen säilyttäminen on meille tärkeää.

Vastuullisuus on välittämistä. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Hyvä asiakaskokemus ja luottamuksen säilyttäminen on meille tärkeää. SRV:n Eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct) 1. Meidän tapamme toimia Toimintamme pohjautuu arvoihimme. Toimimalla vastuullisesti ja eettisesti varmistamme, että SRV tunnetaan asiakkaiden, alihankkijoiden

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Timo Makkonen Lappeenranta 18.1.2017 Hilkka Halla 29.9.2017 1 Sisältö Työhyvinvointi? Poissaolojen ja tuottamattoman työn hinta Mitä tehtävissä yrityksessä? Verkostot

Lisätiedot

ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA?

ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA? ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA? Työntekijän mahdollisuudet vaikuttaa laatuun ja tehokkuuteen Menetelmä- ja aikastandardien merkitys Jaana Ylitalo jaana.ylitalo@pam.fi 26.10.2011 1 PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO

Lisätiedot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot ARVOKIRJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot 2 Tehtävämme on edistää kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla

Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla Elokuvatuottajat ry Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat Finlands Dramatiker och Manusförfattare

Lisätiedot

SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen ja määräysten määrittelemä perustaso muodostaa syyttäjälaitoksen palvelulupauksen yhteiskunnalle.

SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen ja määräysten määrittelemä perustaso muodostaa syyttäjälaitoksen palvelulupauksen yhteiskunnalle. SYYTTÄJÄ- LAITOKSEN SYYTTÄJÄLAITOKSEN toiminnan eettinen perusta pohjautuu sääntöihin, arvoihin ja periaatteisiin. Eettisen toiminnan vähimmäisvaatimukset välittyvät normeista. SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen

Lisätiedot

Erilaisuus pelastustoimessa- Entä jos jäänkin yhteisön ulkopuolelle? Pekka Vänskä Uudenmaan pelastusliitto

Erilaisuus pelastustoimessa- Entä jos jäänkin yhteisön ulkopuolelle? Pekka Vänskä Uudenmaan pelastusliitto Erilaisuus pelastustoimessa- Entä jos jäänkin yhteisön ulkopuolelle? Pekka Vänskä Uudenmaan pelastusliitto Jäävuoriteoria Henkinen väkivalta, työssä kiusaaminen ja työsyrjintä Henkinen väkivalta on pitkään

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009 TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN Jyväskylä 20.10.2009 Jaksaisimmeko työelämässä pidempään, jos osaisimme olla ihmisiksi keskenämme? Löytyykö apu työssä jaksamiseen ja jatkamiseen työyhteisötaidoista?

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajia tarvitaan v. 2030 mennessä työikäisiä on 300 000 henkeä vähemmän kuin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle.

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Asiantuntija Tarja Räty Työturvallisuuskeskus TTK Hyödyllinen ja haitallinen stressi Stressi on normaali reaktio, joka pitää ihmisen

Lisätiedot

- Kotipalvelusta saat vastuutyöntekijän viimeistään viikon kuluttua palvelutoimintojen alettua. Halutessasi sinulla on oikeus vaihtaa tämä henkilö.

- Kotipalvelusta saat vastuutyöntekijän viimeistään viikon kuluttua palvelutoimintojen alettua. Halutessasi sinulla on oikeus vaihtaa tämä henkilö. Kotipalvelu Motalan kotipalvelun perusajatuksena on kaikkien ihmisten samanarvoisuus. Työn lähtökohtana on asiallinen suhtautuminen ja kunnioitus jokaisen yksilön tarpeisiin ja toivomuksiin sekä mahdollisuus

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä

Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä Erityisesti Sinulle Työyhteisötaitoja tarvitaan Työpaikka on töiden tekemistä varten. Jokainen varmistaa omalta osalta töiden sujuvuuden. Sujuvaan työn tekemiseen kuuluvat

Lisätiedot