Pidät kädessäsi Mestarien pelisääntöjä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pidät kädessäsi Mestarien pelisääntöjä."

Transkriptio

1 MESTARIEN PELISÄÄNNÖT

2 Hyvä lukija, Pidät kädessäsi Mestarien pelisääntöjä. Korkeat eettiset periaatteet ovat tärkeä osa yhtiön laadukasta liiketoimintaa ja ne tukevat luotettavuutta, tuottavuutta ja lisäävät henkilöstön hyvinvointia. Näiden Mestarien pelisääntöjen päämääränä on saada jokainen Mestaritoiminta Oy:ssä työskentelevä sitoutumaan työhönsä ja löytämään, kehittämään sekä käyttämään omaa osaamistaan työssään. Mestaritoiminnan pelisääntöjen perustana ovat seuraavat arvot: herkkyys, yhteisöllisyys, läpinäkyvyys, yksilön arvostaminen ja rohkeus. Jokainen Mestaritoiminta Oy:ssä työskentelevä haluaa ottaa vastuun näiden periaatteiden toteutumisesta. Mestarihenki syntyy ainoastaan jokaisen omasta halusta, eikä sitä voida ulkopuolelta määrätä. Mestaritoiminta luo kuitenkin olosuhteet, joissa oikea Mestarien henki voi syntyä. Arvot luovat perustan oikeanlaisille olosuhteille. Pelisäännöt antavat jokaiselle työntekijälle raamit työssä toimimiseen.

3 Tuotamme sujuvaa tulevaisuutta ja tavoitteemme on, että tilat tuottavat käyttäjilleen mielenrauhaa. Olemme olemassa sen takia, että voimme taata Järvenpäässä Mestariasunnoissa asuville ja muille Järvenpään kaupungin kiinteistöissä toimiville hyvän ja sujuvan tulevaisuuden. Käyttäjä voi luottaa siihen, että asuinkiinteistöt ja muut tilat ovat käyttötarkoitukseensa soveltuvassa ja toimivassa kunnossa.

4 Toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet ja odotukset, sekä asiakkaan tunnetilat. Asiakas voi tuntea mielenrauhaa, kun asioi Mestarien ylläpitämissä tiloissa. Mestarit täyttävät antamansa lupaukset ja asetetut velvoitteet, sekä auttavat asiakkaitaan ja muita yhteistyökumppaneitaan saavuttamaan tavoitteensa. Mestarit harjoittavat liiketoimintaa reilusti ja avoimesti.

5 Mestarit ovat tulevaisuudessa paras kiinteistöalan ylläpitoa ja kehittämispalvelua tarjoava yritys Suomessa. Hyvä lopputulos syntyy tekemällä. Liika hallinnointi ja byrokratia vie ilon ja luovuuden. Koska jokaisella on oma näkemyksensä tekemisestä ja asioista, olemme laatineet yhteisen tulevaisuuden vision: Tarjoamme asiakkaittemme kiinteistöille parhaan tulevaisuuden ylläpito- ja kehittämispalveluillamme. Päämäärän saavuttamiseksi toimimme seuraavien arvojen ohjaamina: Herkkyys Yhteisöllisyys Läpinäkyvyys Yksilön arvostaminen Rohkeus

6 Jokainen päivä on ainutlaatuinen ja arvokas Mestarien työyhteisössä jokainen voi vaikuttaa omiin asioihinsa ja kaikella tekemisellä on merkitys. Viestimme arvojamme vahvasti myös yrityksemme ulkopuolelle; asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Hyvin tehty työ on aina arvoteko. Työaika on tarkoitettu työtehtävien hoitamiseen ja työhön kehittymiseen. Mikäli työaikaa tarvitaan henkilökohtaisten asioiden hoitoon, on siihen pyydettävä esimiehen lupa ja sovittava asiasta myös työparin kanssa.

7 Henkilökunnan ei tule omaksi edukseen hyödyntää tai muuten väärinkäyttää asemaansa tai työaikaansa. Sama koskee myös henkilöstön haltuun uskottua luottamuksellista tietoa ja sen välittämistä eteenpäin. Henkilökohtaisten kulujen maksattaminen yhtiöllä tai Mestarien omaisuuden käyttäminen omaksi eduksi vastoin yhtiön ohjeita on kielletty.

8 Toimimme nopeasti ja herkästi Herkkyys tarkoittaa nopeaa päätöksentekokykyä ja nopeaa asioihin reagointia. Päätökset liiketoiminnassa tehdään aina Mestareiden ja asiakkaan parhaaksi. Osaamme hoitaa tilanteet, joissa henkilökohtainen etu saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Jokainen on velvollinen keskustelemaan esimiehensä kanssa jos tuntee tai havaitsee, että yhtiön etu ja henkilökohtainen etu ovat vaarassa joutua ristiriitaan. Jokaisella Mestarilla on oikeus pyytää apua, kun havaitsee sen tarpeelliseksi. Jokaisella Mestarilla on myös velvollisuus auttaa.

9 Esimerkki 1 Sisaresi mies on hyvämaineisen aliurakointeja tekevän yrityksen hallituksessa. Voitko palkata heidät nopeasti tekemään Mestareiden kohteelle kiireellisen työn? Kaikkien sopimusten on perustuttava hankintalain mukaisesti avoimeen kilpailuun. Et voi palkata ketään ilman kilpailua, koska henkilökohtaiset sukulaissuhteet ovat ilmiselviä ja vaarantavat kilpailun avoimuuden.

10 Esimerkki 2 Anoppisi pyytää sinua tekemään remonttia mökillä, jota myös te käytätte. Voitko lainata Mestaritoiminnan koneita ja kalustoa mökin remontoimiseen tai voitko ostaa tarvikkeita Mestaritoiminnan alennuksilla? Mestareiden omaisuuden oma käyttö on pienimuotoisesti mahdollista, mutta hyväksytä asia ensin esimiehelläsi. Ansaitsemiseen tarkoitettu käyttö on kielletty. Materiaalihankinnoissa voit hyödyntää rakennustarviketoimittajien Mestariasunnoille myöntämiä alennuksia.

11 Ympäristöherkkyys Mestaritoiminta on yhteiskuntavastuullinen ja ympäristömyönteinen yritys. Tavoitteena on luonnon turmeltumisen estäminen ja toiminnasta aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten minimointi.

12 Esimerkki 1 Huomaat, että työtoverisi ajavat kukin omalla autollaan lounaalle paikalliseen ruokaravintolaan. Mestareilla kaikessa pyritään ympäristöystävälliseen toimintaan. Ota asia puheeksi kavereiden kanssa ja kannustakaa toisianne kulkemaan kimppakyydillä. Jos matka on lyhyt, on käveleminen suotavaa. Mestarit kannustavat käyttämään kimppakyytejä ja vähäpäästöisiä kulku- ja työvälineitä, sekä suosimaan ympäristömyönteisiä ratkaisuja kaikissa tilanteissa. Myös hyvän yleiskunnon ja terveellisten elämäntapojen ylläpitäminen on tärkeä osa Mestarimeininkiä ja työssä jaksamista.

13 Esimerkki 2 Huomaat kiinteistöllä, että jätekatoksen oven sarana on lähes irti ja se saattaa irrottaa koko oven. Miten toimit? Teet tarvittavat varotoimet välittömästi, jotta mahdollinen vaaratilanne voidaan välttää. Tämän jälkeen teet työpyyntöilmoituksen asian korjaamiseksi. Varmista aina, että työ on varmasti hoidettu.

14 Toimintamme on kaikessa läpinäkyvää Kaikessa toiminnassa pyritään läpinäkyvyyteen. Vapaa-aikana hoidettavat sivutoimet ovat pääsääntöisesti sallittuja. Läpinäkyvyyden periaatteen mukaan niistä on kerrottava esimiehelle nopeasti ja avoimesti. Niistä on tehtävä merkintä työsopimukseen tai sen liitteeseen. Epäselvissä tapauksissa on käännyttävä esimiehen puoleen tai saatettava asia luottamuksellisesti toimitusjohtajan käsiteltäväksi. Periaatteena on, että jos mielessä herää kysymys ristiriidasta, on siitä keskusteltava esimiehen kanssa.

15 Esimerkki 1 Sinua on esitetty hoitamaan paikkakunnallasi toimivan eräseuran rahastoa ja kirjanpitoa pientä korvausta vastaan. Voitko ottaa tehtävän vastaan ja käyttää siinä työtietokonettasi? Kyllä voit. Sivutoimet, joista ei aiheudu eturistiriitatilanteita ovat sallittuja. Myöskään tietokoneen käytöstä ei aiheudu ongelmia, kunhan muistat suojata luottamukselliset aineistot puolin ja toisin.

16 Esimerkki 2 Eräs siivoojana toimiva työtoverisi kertoo perustavansa puolisonsa kanssa iltasiivouksia tekevän perheyrityksen. Miten suhtaudut asiaan? Ota rohkeasti asia puheeksi ja kerro mahdollisesta eturistiriidasta. Pyydä työtoveriasi puhumaan asiasta esimiehen kanssa.

17 Jokaisen tehtävä on välittää oikeaa viestiä eteenpäin. Mestarien sisäisen ja ulkoisen viestinnän tavoitteena on avoimen, täsmällisen ja johdonmukaisen viestinnän kehittäminen ja ylläpitäminen. Mestareita rohkaistaan keskustelemaan vaikeistakin asioista yhtiön sisällä esimiesten ja työtovereiden kanssa. Jokainen työntekijä on yhtiön maineen suurlähettiläs. Viestintä, josta voi saada yhtiön mainetta heikentävän vaikutelman, on sopimatonta työssä ja vapaa-aikana, esim. sosiaalisessa mediassa. Jokaisen Mestarin tulee miettiä aina eri tilanteissa millaisen kuvan hän antaa itsestään ja työnantajastaan.

18 Esimerkki 1 Paikallisen lehden toimittaja soittaa ja kysyy yksityiskohtaisia tietoja kiinteistökohteesta, jossa työskentelet. Voitko antaa niitä? Haastattelut kannattaa ohjata aina Mestaritoiminnan johdolle. Normaali työmaan asioiden tiedottaminen kuuluu työmaan johdolle.

19 Esimerkki 2 Olet kuullut eri puolilta työnantajaasi koskevia huhuja. Et halua kysyä asiaa suoraan henkilöiltä, joilta olet kuullut asiasta, etkä esimieheltäsi. Mitä teet? Mestaritoiminnalla työskennellessäsi voit tulla suoraan kysymään mieltäsi askarruttavia asioita toimitusjohtajalta, tai vaikka sopia aamukahvihetken keskustellaksesi asiasta hänen kanssaan.

20 Esimerkki 3 Kuulet, että työtoverisi kertoo kahvipöydässä muille työtovereille olevansa tyytymätön palkkalaskentaan ja lomanmääräytymiseen. Miten toimit? Pyydä tyytymätöntä työtoveriasi ottamaan yhteyttä palkkahallintoon. Mikäli asia ei selviä, pyydä häntä ottamaan yhteyttä luottamusmieheen, jonka tehtävä on selvittää asia esimiehen ja palkkahallinnon kanssa. Kaikkiin asioihin löytyy aina ratkaisu.

21 Olemme lahjomattomia Yhtiön toiminta perustuu rehelliseen toimintatapaan, jonka on oltava riippumatonta lahjoista ja edustuksista. Mestarit eivät ota vastaan asiattomia lahjoja, maksuja tai matkoja. Mitään lahjaa tai vieraanvaraisuutta ei tule tarjota suosiollisen kohtelun toivossa. Mikäli lahja annetaan, se tulee kiitoksena tehdystä työstä, eikä sillä pyritä vaikuttamaan tuleviin päätöksiin. Kohtuullisena liikelahjana voidaan pitää lahjaa, joka arvoltaan vastaa esimerkiksi Mestarien omalle henkilökunnalleen antamia lahjoja. Käteisen rahan antaminen lahjana on yhtiössä kielletty.

22 Esimerkki 1 Mestarien käynnissä olevaan hankkeeseen liittyvä aliurakoitsija ehdottaa sinulle kahden yön pituista Lapin matkaa, johon liittyy täysi ylläpito. Voitko osallistua? Jos on ilmeistä, että matka tai tilaisuus ei tosiasiallisesti liity yrityksen liiketoimintaan ja ylittää kohtuullisuuden rajat, kieltäydyt matkasta. Jos matka on aidosti työhön liittyvä, hyväksytä matka esimiehellä. Periaatteena on, että Mestarit maksavat omat kulunsa. Työajan ulkopuolella on jokaisen erotettava, missä roolissa toimii. Työajan ulkopuolella ei saa käyttää hyväksi asemaansa ja on toimittava Mestarien eettisten periaatteiden mukaisesti.

23 Esimerkki 2 Urakkakilpailutukseen liittyen yritys on kutsunut sinut Pietariin jääkiekko-otteluun ja tutustumaan samalla rakentamiseen Pietarissa. Matka kestää kolme päivää. Matkan aikana on täysi ylläpito. Kyseinen yritys lupaa matkan aikana käsitellä tarjouspyyntöä ja yrityksen kapasiteettia toteuttaa työ. Voitko osallistua? Yrityksen tapa esitellä toimintaansa ylittää kohtuullisuuden. Henkilökohtaiset suhteet eivät saa vaikuttaa päätöksiisi. Niillä on oltava avoimet ja läpinäkyvät perusteet. Kieltäydyt matkasta. Ohjelman ja kohtuullisen vieraanvaraisuuden sisältävä, useita henkilöitä koskeva lähitapahtuma voidaan hyväksyä. Tällainen voi olla esimerkiksi jääkiekkoottelu pääkaupunkiseudulla.

24 Tyylikäs edustaminen luo hyvän maineen Edustamisella edistetään Mestareiden mainetta hyvänä kumppanina. Edustamiseen kuuluvat muun muassa koulutukset, seminaarit, illalliset sekä osallistuminen huvi- tai kulttuuritilaisuuksiin. Edustustilaisuuksista laaditaan erillinen ohjelma joka on hyväksytettävä toimitusjohtajalla tai toimitusjohtajan sijaisella. Näissä tilaisuuksissa tavanomaisena vieraanvaraisuutena pidetään kohtuullista aktiviteettiä ja illallista, johon ei liity yöpymistä.

25 Torjumme korruptiota Mestarit osallistuvat vastuullisena kiinteistöalan yrityksenä harmaiden markkinoiden, talousrikollisuuden ja epäreilun kilpailun ehkäisyyn. Kaikilla Mestarityömailla on käytössä kulkuluvat, jotka myönnetään vain edellytykset täyttäville kumppaneille. Kaikista havaituista väärinkäytöksistä on ilmoitettava esimiehelle, joka huolehtii asiaan puuttumisesta sekä tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamisesta.

26 Esimerkki 1 Toimit työnjohtajana kohteessa ja huomaat, ettei työmaan taloudellisia asioita käsitellä avoimesti kuten tavallisesti. Miten toimit? Ota yhteyttä esimieheen ja kerro havainnoistasi. Mestarit selvittävät yhteistyökumppaniensa luotettavuuden ennen yhteistoimintaa ja kuuluvat Tilaajavastuu.fi -verkostoon.

27 Yksilön arvostaminen edesautamme työn ja yksityiselämän tasapainoa Mestaritoiminnassa kohdellaan tasavertaisesti kaikkia henkilöitä sukupuoleen, kieleen, uskontoon, kansalliseen tai etniseen alkuperään, mielipiteeseen, perhesuhteeseen, ikään, sukupuoliseen suuntautuneisuuteen, ammattiyhdistystoimintaan, poliittiseen toimintaan ja terveydentilaan katsomatta. Tasavertaisuutta noudatetaan työhönotossa, työtehtäviä määritettäessä, työssäolossa, siirroissa toisiin tehtäviin, työsuhteen päättyessä, palkkaukseen liittyvissä asioissa sekä koulutuksen suunnittelussa.

28 Mestarien onnellisuus ja hyvinvointi on tärkeää. Onnelliset työntekijät ovat innostuneita, tekevät parhaansa ja levittävät hyvää mieltä ympärilleen. Hyvässä työympäristössä tapahtuu hyviä asioita, ihmiset ovat tyytyväisiä ja työntekijät kokevat ja ymmärtävät työnsä merkityksen. Esimiehen tehtävänä on luoda toimivat rakenteet perustehtävän suorittamiseen. Johtajuus on meissä kaikissa itsessämme ja se tarkoittaa, että jokainen mestari ottaa vastuun itsestään ja ympäristöstään. Vastuu ja valta kulkevat käsi kädessä.

29 Esimerkki 1 Työtehtäväsi on muuttunut ja koet, että et osaa riittävän hyvin nykyistä työtäsi. Olet huomannut myös väsyväsi työstäsi entistä enemmän. Työpäivän jälkeen et oikein jaksa, kun asiat vain pyörivät päässäsi. Pohdit pitäisikö mennä koulutukseen. Miten kannattaa menetellä? Kaikilla on vastuu oman ammattitaitonsa ylläpitämisestä sekä itsensä kehittämisestä. Mestaritoiminnassa arvostetaan ja tuetaan kyvykkäitä ja monipuolisia työntekijöitä. Sinun kannattaa puhua esimiehesi kanssa ja kysyä häneltä koulutuksista tai mentoroinneista. Väsymyksen vuoksi kannattaa ottaa yhteyttä tarvittaessa työterveyshuoltoon.

30 Otamme rohkeasti vastuuta Luomme jatkuvasti olosuhteita, joissa tulee ottaa vastuuta ja kantaa se loppuun asti. Mestarien työ on vastuullista, sillä seuraavat teesit ovat tärkeä osa Mestarien työnkuvaa: Mestari on lähellä asiakasta. Kunnioitamme ihmisen itsemääräämisoikeutta. Etsimme jatkuvasti ihmisen hyvää. Jokainen haaste on Mestarille innostuksen lähde. Työnantajan ja työntekijän väliseen keskinäiseen luottamukseen liittyy olennaisena osana kyky kantaa vastuuta omista teoista.

31 Virheitä ja vahinkoja luonnollisesti tapahtuu isossa organisaatiossa ja niihin reagoidaan tarvittaessa. Negatiiviset tilanteet pyritään kääntämään kuitenkin aina oppimiseksi syyllistämisen sijaan. Turvallisuus ja riskienhallinta ovat kaikessa toiminnassamme tärkeitä. Niistä on laadittu myös erilliset toimintaohjeet. Riskienhallinta perustuu ennakoivaan riskien tunnistamiseen, arviointiin ja käytännön toimenpiteisiin. Periaatteemme turvallisuudelle ovat: Korkea moraali ja rehellisyys kaikissa toiminnoissa Onnettomuuksien, tapaturmien, rikosten ja väärinkäytösten nollatoleranssi Riittävä reagointikyky Hyvä yhteistyö viranomaisten ja sidosryhmien kanssa

32 Esimerkki 1 Huomaat ohikulkiessasi Mestaritoiminnan työmaalla vaaraa aiheuttavan tilanteen. Pitääkö sinun kertoa vaaroista oma-aloitteisesti vai annatko muiden huomata itse omat ongelmansa? Jokainen Mestari on velvollinen puuttumaan tilanteeseen välittömästi. On tärkeää kertoa asiasta myös esimiehelle. Olemme avoimia toisillemme yrityksen sisällä. Jaamme keskenämme tietoja ja kokemuksia. Kannustamme henkilöstöä tekemään aktiivisesti kehitysehdotuksia turvallisuuden edistämiseksi.

33 Osaamme toimia nykyaikaisen tietotekniikan parissa tyylikkäästi ja turvallisesti Asiakasyhteyksistä saatu tieto on aina luottamuksellista. Jokainen vastaa tiedon turvaamisesta pitämällä luottamukselliset tiedot salassa ulkopuolisilta, rajoittamalla pääsyn tietoihin vain niille, joille tieto kuuluu ja välttämällä keskustelua luottamuksellisista asioista julkisissa paikoissa.

34 Sähköposti ja tietoliikenneyhteydet on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti työasioihin. Omien laitteiden käytöstä ja liittämisestä Mestarien järjestelmiin on sovittava IT-päällikön kanssa. Työsopimuksessa sovitaan, että Mestareilla on oikeus avata konsernin osoitteissa olevat sähköpostiviestit, jotka liittyvät Mestarien liiketoimintaan, kun yhtiön etu sitä erityisesti vaatii.

35 Esimerkki 1 Näet, että yhteisessä koulutuksessa vieruskaverisi alkaa selailemaan ja näppäilemään älypuhelinta. Hänen huomionsa on puhelimessa ja huomio käsiteltävään asiaan ei ole hyvä. Miten toimit? Huomautat ystävällisesti kaverille, että hän laittaisi laitteensa syrjään. Tauolla voit ottaa asian esille sanomalla ystävällisesti esim: olemme sopineet yhteisesti ettei puhelimia pidetä auki koulutuksissa ja se häiritsee keskittymistä. Voit myös sanoa esimiehelle, että ko. asian voisi ottaa seuraavassa palaverissa yleisesti esille.

36 Esimerkki 2 Olet yhteisessä tilaisuudessa ja puhelimesi soi, koska olit unohtanut laittaa sen äänettömälle. Mitä teet? Et vastaa siihen ja laitat puhelimen äänettömälle. Seuraavalla kerralla varmistat, että puhelin on äänettömällä. Myös värinätoiminto on hyvä ottaa pois käytöstä. Jos on välttämätöntä pitää puhelin päällä, kerro siitä tilaisuuden alussa osallistujille tai vastuuhenkilölle. Jos puhelimeen on välttämätöntä vastata, siirry muuhun tilaan keskustelemaan. Varmista etukäteen, että voit poistua tilasta helposti.

37 Esimerkki 3 Facebookin Järvenpää-sivuilla käydään kiivasta, työnantajaasi koskevaa keskustelua. Osa kommenteista on parjaavia ja puhdasta väärinkäsitystä. Sinun tekisi mieli ottaa osaa keskusteluun ja kertoa miten asiat oikeasti ovat, mutta mietit onko se sopivaa. Mitä teet? Mestaritoiminnan yleinen linja on jättää sosiaalisessa mediassa ja lehtien kommenttipalstoilla käytävä keskustelu omaan arvoonsa provokaation välttämiseksi. Työntekijänä ja yksityishenkilönä on suositeltavaa noudattaa työnantajan linjaa.

38 Esimerkki 4 Työtoverisi on riitautunut esimiehensä kanssa, ja on päivittänyt tulikivenkatkuisen päivityksen tilanteesta Facebook-sivuilleen. Työtoverisi profi ili on julkinen ja siitä käy ilmi hänen työnantajatietonsa. Mietit onko moisen purkauksen paikka sosiaalisessa mediassa vai voisiko asian selvittää asiallisemmin. Suomessa on sananvapaus eikä työnantajilla ole oikeutta valvoa työntekijöidensä profi ileja ja toimintaa sosiaalisessa mediassa. On kuitenkin outoa jos ristiriitatilanteiden selvittäminen tehdään Internetissä, työnantajalta salassa ja osittain julkisesti. Kehota työtoveriasi selvittämään asiat avoimesti ja asiallisesti keskustellen esimiehensä kanssa, sillä sosiaalinen media ei ole sopivin paikka työasioiden puimiselle.

39 Mestarit osaavat olla yhdessä Yhteisöllisyys syntyy ja vahvistuu jaetusta arjesta, yhdessä koetusta sekä yhdessä tehdystä. Yhteisöllisyys tukee yksilöllisyyttä yhteisön sisällä samanaikaisesti kuin se myös vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Mestaritoiminnassa vahvistetaan yhteisöllisyyttä sillä, että jokaisen työntekijän yksilöllinen erityisosaaminen ja vahvuus saavat sijaa sen roolin kautta, joka hänelle parhaiten soveltuu. Yhteisöllisyys on kuulumista moniammatillisten osaajien joukkoon, jossa jokaisella jäsenellä on oma paikkansa ja vastuualueensa. Mestaritoiminnassa arvostetaan erilaisuutta ja se nähdään koko työyhteisön voimavarana.

40 Jokainen meistä vastaa omalta osaltaan hyvän työilmapiirin luomisesta ja ylläpitämisestä. Tavoitteenamme on luoda oikeudenmukainen, kannustava ja rakentava ilmapiiri sekä tarjota työympäristö, joka edistää henkilöstön keskinäistä kunnioitusta ja arvostusta. Tavoitteena on taata työympäristö, jossa ei esiinny syrjintää eikä työpaikkakiusaamista. Mestareiden tiimit toimivat jaetun johtajuuden mukaan. Koska Mestarit reagoivat asioihin nopeasti, on päätösten oltava myös nopeita. Kaikkia päätöksiä ei ole aikaa kuljettaa ylimmän johdon kautta, vaan on tehokkaampaa jakaa päätöksentekovastuuta.

41 Huolto/päivystys (Mestariasuntojen kiinteistöt) Huolto/päivystys (kaupungin kiinteistöt) Sähköposti Toimisto Mannilantie 43, 2.Krs Järvenpää Postiosoite PL Järvenpää

42

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt 24.4.2013 Hilkka Myllymäki Hollolan kunta Hyvä mieli on osa työhyvinvointia. Mistä se rakentuu ja kuka siihen voi vaikuttaa? HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen > Käsikirja > Koulutukset > Verkosto 1 Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä ja käsittelystä ja työpaikoilla Riskirajoilla? -seminaari Helsinki, 16.9.2015 Jan Schugk Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suosituksen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Mikä on työpaikkakiusaamista?

Mikä on työpaikkakiusaamista? Mikä on työpaikkakiusaamista? Työpaikkakiusaaminen = henkinen väkivalta on luonteeltaan toistuvaa säännöllistä pitkään jatkuvaa Henkistä väkivaltaa voivat harjoittaa Yksittäinen työtoveri tai työyhteisö

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

KOULUMESTARIN VUOROVAIKUTUSSOPIMUS

KOULUMESTARIN VUOROVAIKUTUSSOPIMUS AMMATILLISUUS KOULUMESTARIN VUOROVAIKUTUSSOPIMUS Aikuinen aikuinen vuorovaikutus Keskustele työasioista avoimesti ja sovi yhteiset käytänteet tiimeissä Vaali vuorovaikutustaitoja kuuntele ja keskustele

Lisätiedot

TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku

TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku Riitta Hämäläinen-Bister Dirikka Oy Gsm. 050 336 4056 riitta.hamalainen-bister@dirikka.fi Dirikka Oy 1 Ryhmätöiden pelisäännöt: Lennokkaat ja villit näkemykset ovat

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Hyväksytty yhtymähallituksessa xx.xx.2015 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Sopiminen etätyön tekemisestä... 2 4 Työvälineet ja tietoturva... 2 5

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa Tuula Selonen Mitä ikäjohtamisella tarkoitetaan? 1/3 Ikäjohtaminen on eri-ikäisten ihmisten johtamista eli hyvää henkilöstöjohtamista. Työurien parantamiseen ja pidentämiseen

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009 TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN Jyväskylä 20.10.2009 Jaksaisimmeko työelämässä pidempään, jos osaisimme olla ihmisiksi keskenämme? Löytyykö apu työssä jaksamiseen ja jatkamiseen työyhteisötaidoista?

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen ja määräysten määrittelemä perustaso muodostaa syyttäjälaitoksen palvelulupauksen yhteiskunnalle.

SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen ja määräysten määrittelemä perustaso muodostaa syyttäjälaitoksen palvelulupauksen yhteiskunnalle. SYYTTÄJÄ- LAITOKSEN SYYTTÄJÄLAITOKSEN toiminnan eettinen perusta pohjautuu sääntöihin, arvoihin ja periaatteisiin. Eettisen toiminnan vähimmäisvaatimukset välittyvät normeista. SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN KIUSAAMINEN / EPÄASIALLINEN KOHTELU 1 NORDEASSA TYÖPAIKKAKIUSAAMISTA EI HYVÄKSYTÄ - perustuu

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta ja YT-laki YT-laki edellyttää sähköisen kulunvalvonnan käsittelemistä YTneuvotteluissa

Lisätiedot

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat s. 1. Kaiken toimintamme taustalla

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Mitä on yritysvastuu media-alalla?

Mitä on yritysvastuu media-alalla? Mitä on yritysvastuu media-alalla? VKL:n seminaari 24.8.2010 Riikka Poukka, yritysvastuusuunnittelija, Alma Media Sisältö Mitä yritysvastuu on? Miksi yritysvastuu on noussut agendalle myös media-alalla?

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN OHJEET VIERAANVARAISUUDEN VASTAANOTTAMISESTA SEKÄ KAUPUNGIN EDUSTAMISESTA

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN OHJEET VIERAANVARAISUUDEN VASTAANOTTAMISESTA SEKÄ KAUPUNGIN EDUSTAMISESTA KAUNIAISTEN KAUPUNGIN OHJEET VIERAANVARAISUUDEN VASTAANOTTAMISESTA SEKÄ KAUPUNGIN EDUSTAMISESTA Sisällys 1. Yleistä... 1 2. Vieraanvaraisuuden vastaanottaminen... 1 2.1 Lounaat, päivälliset ja ravintolapalvelut...

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen Varpu Ylhäinen Lyhyt katsaus strategiaan ja strategiajohtamiseen Klubin toimintasuunnitelma 2013-2014 Johtaminen Fasilitointijohtaminen 6.11.2013 Varpu Ylhäinen

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot ARVOKIRJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot 2 Tehtävämme on edistää kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista PEREHDYTTÄJÄLLE JA PEREHDYTETTÄVÄLLE Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajia tarvitaan v. 2030 mennessä työikäisiä on 300 000 henkeä vähemmän kuin

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KEHITYSKESKUSTELU

HENKILÖKOHTAINEN KEHITYSKESKUSTELU 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN KEHITYSKESKUSTELU Työntekijä Nimike Esimies Keskustelun päivämäärä Kehityskeskusteluun valmistautuminen: - Mitkä ovat tehtävät ja vastuut? - Mitä on aiemmin sovittu? Miten tavoitteet

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Kuuntele organisaatiosi ääntä! Herkkyys on johtamisen apuväline

Kuuntele organisaatiosi ääntä! Herkkyys on johtamisen apuväline Kuuntele organisaatiosi ääntä! Herkkyys on johtamisen apuväline TIE EHTYMÄTTÖMIIN IHMISSUHTEISIIN Reflekta pähkinänkuoressa Reflekta Oy on työhyvinvoinnin kehittämiseen ja kestävään kehitykseen erikoistunut

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Kiitos, kultakello, raha, vai lisää töitä? - Tutkittua tietoa palkitsemisesta

Kiitos, kultakello, raha, vai lisää töitä? - Tutkittua tietoa palkitsemisesta Kiitos, kultakello, raha, vai lisää töitä? - Tutkittua tietoa palkitsemisesta Timo Wallenius Toimitusjohtaja Henkilöstörahastopalvelut Oy Tarja Nuutinen Osastopäällikkö Keskuskauppakamari, Elinkeinoelämän

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

KUVApuhelinhanke alkukyselyt:

KUVApuhelinhanke alkukyselyt: Liite 2 (1/5) KUVApuhelinhanke alkukyselyt: OSIO I: Taustatiedot, teknologiasuhtautuminen ja teknologiaosaaminen 1. Sukupuoli: Nainen, Mies 2. Ikä: vuotta 3. Sosiaali- ja terveysalan koulutus: 4. Työtehtävät

Lisätiedot

~YHDESSÄ -YHDESSÄ ETEENPÄIN~

~YHDESSÄ -YHDESSÄ ETEENPÄIN~ ~YHDESSÄ -YHDESSÄ ETEENPÄIN~ ETEENPÄIN- EVÄITÄ TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTIIN EVÄITÄ TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTIIN Melina Kivioja Anneliina Peltomaa SISÄLLYS 1 LUKIJALLE 2 ARVOSTA JA TUE 3 ANNA HYVÄN KIERTÄÄ 4

Lisätiedot

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle.

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Asiantuntija Tarja Räty Työturvallisuuskeskus TTK Hyödyllinen ja haitallinen stressi Stressi on normaali reaktio, joka pitää ihmisen

Lisätiedot

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke Alueellinen työhyvinvointikysely Voimaa ossaamisesta! -hanke Taustatiedot Vastaajia 1 983 henkilöä miehiä 14 % naisia 86 % Toimiala Hotelli- ja ravintola 5 % Kauppa- ja palvelu 17 % Muu julkishallinto

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin usein kysytyt kysymykset

Työhyvinvoinnin usein kysytyt kysymykset Hyvällä fiiliksellä homma toimii paljon paremmin! Työhyvinvoinnin usein kysytyt kysymykset Elina Ravantti, Venla Räisänen ja Eeva-Marja Lee Työterveyslaitos 2014 1 Tietopaketti työhyvinvoinnista Apaja-projektissa

Lisätiedot

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin:

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: ARVOT SUHTEESSA LAPSIIN - turvallisuus o rajat - rakkaus, lämpö ja välittäminen - oikeus lapsuuteen - mahdollisuus uuden oppimiseen o oikeus esiopetukseen o oikeus

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot