Asukkaiden vai hallinnon visio mihin kaupunginosavisioita tarvitaan?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asukkaiden vai hallinnon visio mihin kaupunginosavisioita tarvitaan?"

Transkriptio

1 Asukkaiden vai hallinnon visio mihin kaupunginosavisioita tarvitaan? Tieteiden talo Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja Helkan kotisivut: Kaupunginosat netissä:

2 Helsinginseutu 2050 seutuvisio tilaustyönä asiantuntijoilta Seudun tavoitellun muutoksen yhteinen muotoilu johon eri toimijat voivat sitoutua Jos visiotyöhön halutaan laajasti kaupunkilaiset, painotusta pitää muuttaa. Tällöin rakenteellisten ja toiminnallisten kysymysten rinnalle nousevat ihmisten identiteetit, elämäntavat ja kulttuuri Ohittaako metropolikansalaisuus paikallisen ja kansallisen identiteetin..? Uusi voimavara: seudun eri osien paikallisista piirteistä ponnistava omapohjainen toimijuus (Lähde: Helsinginseutu 2050 näkökulmia seutuvisioon, 2009, WSP/YTK/DEMOS HKI/NOW )

3 Vahvoja jatkoteemoja seudun visiotyöhön Laajan diversiteetin hallinta: moniarvoisuus voimavarana Läpikäyvät kestävän kehityksen periaatteet projekteissa, organisaatioissa, suunnittelussa Yhteistyö ja viestintä yli kunta- ja sektorirajojen Verkottunut joukkoliikenne Seudullinen maisemastrategia Lähipalveluiden renessanssi Terveysvaikutteinen kaupunki Commons 3. tilat kohtaamisen paikat Ympäristön ekotoimivuus Arjen joustava ajanhallinta (Ote Ilona Mansikan (WSP-konsultit) GHV 2050-jatkohankkeen esittelystä Helkan Visio-seminaarissa )

4 Seutuvision jatkoprosessi edellyttää: laajaa eri toimijoiden sitouttamista ja työnjakoa paikallistoimijoille mahdollisuuksia päästä mukaan prosessiin luomaan omia pitkän aikavälin visioitaan virallisten rinnalle motivoituneiden asiantuntijoiden mukaanottamista myös muilta aloilta (luonnonsuojelu, elinkeinoelämä) ideoiden rohkeaa pilotointia (+ seurantaa, analysointia) Kaiken tämän riittävää resursointia! Pelkkä kuntaorganisaatioiden visio mahdollistaa varsin rajallisen määrän näkökulmia (Lähde: Helsinginseutu 2050 näkökulmia seutuvisioon, 2009, WSP/YTK/DEMOS HKI/NOW )

5 POIMINTOJA RAPORTISTA (luku 2.9): Kaupunkisolut (kaupunginosillle enemmän päätösvaltaa koko seudun yhteisen hallinnon alla potentiaalia vaikuttaa positiivisesti monikulttuurisen yhteiskunnan kehittymiseen) Seutuyhteistyö avainasemassa suuri haaste Osaavat ja aktiiviset kansalaiset ovat seudun keskeinen uusintava voimavara taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Kehittyvää seutuhallintoa täydentämään tarvitaan myös paikallisisa kahtaamispintoja aktiiviselle ja eteenpäin katsovalle kansalaisten osallsitumiselle ja paikallisyhteisöjen kehittämiselle. (Lähde: Helsinginseutu 2050 näkökulmia seutuvisioon, 2009, WSP/YTK/DEMOS HKI/NOW )

6 Yleisiä huomioita prosessista Blokkiutuneisuutta seutuvision valmistelussa ( omien porukoiden kesken ) visioita tulisi miettiä eri kombinaatioissa (esim. nurmijärveläiset ja helsinkiläiset asukkaat yhdessä/ päättäjät & asukkaat yhdessä jne.) Jury koostui maankäytön suunnittelun virkamiehistä Kansalaisten kommentointi jäi torsoksi (vaali-intoilu..) Kaivataan kokonaisvaltaista alueiden käytön kehittämistä (ei vain maankäytön/liikenteen näkökulmaa) mukaan myös (elämän)laadulliset tekijät Mitä seutuvisio tarkoittaa paikallisesti? Kaupunginosakohtaisia, laajalla osallistumisella laadittuja visioita tarvitaan

7 Paikoilla ON väliä! Kansainvälinen vertailuaineisto niin taloudellisesti kuin elämänlaadultaan hyviksi arvioiduista kaupungeista osoittaa selvästi, että paikalla on väliä tietoyhteiskunta ei ole irti fyysisestä todellisuudesta, vaan päinvastoin monin eri tavoin siihen sidoksissa. Paikan merkitys näkyy monella tasolla; maantieteellisenä sijaintina globaalissa kontekstissa ( gateway, port ), seudullisena keskuksena historiallisine taustoineen sekä myös erilaisten kaupunginosien paikallisverkostona. Seudullista yhtenäisyyttä tarvitaan erityisesti globaaleilla markkinoilla, omaleimainen seutukeskus puolestaan takaa urbaanin sykkeen ja vahvat paikallisyhteisöt asukkaiden hyvinvoinnin. Näitä kaikkia on kehitettävä samaan aikaan. (Staffans 2008)

8 Alueellinen yhteistyö Helsingissä? Helsingissä esimerkiksi kaupunginosien nettisivujen verkostoa on rakennettu kansalaisjärjestön voimin (kaupungin taloudellisella tuella) - Verkoston yhteys kaupungin hallintokuntiin on kuitenkin edennyt hitaasti paikallisten yhteistyörakenteiden vähäisyyden vuoksi. Kaupunkien suuri haaste on tunnistaa yhteistyöverkoston erilaiset toimijat, määritellä oma roolinsa nykyistä laajemmin alueellisen yhteistyön katalysaattorina ja löytää myös tehokkaat toimintamallit ja työkalut tulosten aikaansaamiseksi. (Aija Staffans, 2008)

9 Kaupunginosavisiointia Helkan tulevassa EU-projektissa CADDIES-hanke (Creating Attractive and Dynamic Societies together with Inhabitants) (rahoitus Interreg-rahaston uudesta Central Baltic-ohjelmasta) Hankekumppanit Norrköping, Riika, Helka Yhteinen tavoite: miten saada asukkaat sitoutumaan naapurustojen/ kaupunginosien (kestävään) kehittämiseen Helkan hankeosuuden pääteemana: kaupunginosien visio- ja strategiatyö Muita pääteemoja: paikallinen kommunikaatio, osallistamisen menetelmät Muutama kohdealue Helsingistä, joilla testataan asukasryhmien /paikallistoimijoiden laajapohjaista visiointiprosessia sopivin menetelmin

10 Case Vancouver visiointia laajalla prosessilla jo 1992 kaupunginvaltuuston päätös visiotyön käynnistämisestä CityPlan koostettiin laajalla osallistumisella: yli henkeä osallistui aktiivisesti sen luomiseen! (tapahtumat, ideointi, kyselyt) 1995 kaupunginvaltuusto vahvisti koko kaupunginlaajuisen vision, CityPlan in kehys prioriteeteille, ohjelmille, toimille seuraavaksi 20 vuodeksi (liikenteestä taiteisiin, asumisesta kuntapalveluihin) City Plan haluttiin viedä kaupunginosatasolle toteutuskeinona mm. Community Visions Program (aloitusalueina muutospaineiset, haasteellisemmat kaupunginosat) Eteneminen: 1-2 vuoden jaksolla toteutettu aina 2 kaupunginosavisioprosessia, joissa yhteisön tarpeista ja toiveista koostetaan kaupunginosavisio (Community Vision) sen tulee nivoutua CityPlanin linjauksiin Linkkejä:

11 land area: 2821 square km c a n a d a / U S b o r d e r population: 2,126,000 (2003 estimate) the region

12 Vancouverin kaupunginosavisiot Ensimmäiset visiot 1997 (Dunbar & Kensington-Cedar Cottage), seuraavat 2 vuonna 2002, sitä seuraavat 2 vuonna 2004, jne. 2005, viimeisin käynnistetty 2006) Kaupunginosavisioinnin tuotos on asiakirja, joka koostuu tekstistä, piirroksista, kuvista ja kartoista siitä miten kaupunginosa pystyy tyydyttämään tulevat tarpeensa siinä identifioidaan ihmisten arvostamia ja haluamia asioita, mutta myös sellaisia, joissa on odotettavissa isoja muutoksia Kaupunginvaltuusto hyväksyy visiot virallisesti (samalla sitoutuen yhteistyöhön niiden toteuttamisesta) kaupunginosat, joissa visiot on jo koottu, työskentelevät yhdessä viranhaltijoiden kanssa visioiden toteuttamiseksi (mm. liikenteen, koulujen, paikallisen kommunikaation sekä yhteydenpidon osalta kaupungin hallintoon)

13

14

15 Vancouverin kaupunginosavisiotyö käytännössä: 3 kk:n valmisteluvaiheen jälkeen kaupungin resursoima n. 3:n hengen asiantuntijaryhmä koordinoi ja toteuttaa 15 kuukauden mittaisen visioprosessin, jossa on 4 vaihetta: 1) laaja ulostulo & kartoitus (kaupunginosan tarpeet, ideat, teemat, mahdollisuudet perusteemat CityPlani stä esitellään) 2) mietitään yhdessä kehityssuuntia ja luodaan visiovaihtoehtoja 3) laaja paikallinen äänestys halutuista vaihtoehdoista/ suunnista 4) kaupunginvaltuusto hyväksyy virallisesti lopullisen kaupunginosavision joka vaiheessa tarjotaan monenlaisia osallistumisen mahdollisuuksia kaupunginosan kaikille asukkaille ja toimijoille (tapaamiset, työpajat, kaupunginosatapahtumat/ festarit, esitteet ja kyselyt)

16 Vancouverin visiot Visiotyö käytännössä - ROOLIT PROSESSISSA: - Asukas/ alueen toimija: tuo mukaan ideoita, teemoja, ratkaisuja, visioi vaihtoehtoja ja suuntia valitsee visioon tulevia elementtejä - CityPlan -henkilökunta: organisoi/ fasilitoi prosessin, toteuttaa kommunikaation ja laajan ulostulon kaupunginosassa, auttaa visioinnissa, dokumentoi, ja illustroi materiaalia, linjaa teemoja CityPlaniin eivät kuitenkaan valitse kaupunginosan puolesta! - Laajapohjainen paikallinen alueryhmä (CLG, Community Liaison Group): valvoo, arvioi, priorisoi, toimijan rooli jatkossa - Asiantuntijapaneeli (City Perspective Panel, CPP): pieni arvostettujen kansalaisten ryhmä joka arvioi kaupunginosavisiota suhteessa CityPlaniin (kuinka ne toteuttavat siinä viitoitettuja pääteemoja) - Kaupunginvaltuusto: hyväksyy resursoinnin, jolla visio-ohjelmia toteutetaan/ hyväksyy visiot ja aloitteet toimenpiteiden toteuttamiseksi

17

Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen SUMP-ohjelman laadinnassa

Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen SUMP-ohjelman laadinnassa 2015 TERHI LUUKKONEN TUULI RANTALA Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen SUMP-ohjelman laadinnassa HAVAINTOJA HYVINKÄÄLTÄ JA MAAILMALTA Terhi Luukkonen, Tuuli Rantala Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen

Lisätiedot

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja Kestävä maankäyttö Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja ISBN 978-952-457-557-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Piirrokset: Janne Harju Kuvat: Eriksson Arkkitehdit Oy,

Lisätiedot

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla Kansalaiskanavahankkeen julkaisut Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla VUOROVAIKUTUKSEN TYÖKALUJA ALUEEN TOIMIJOILLE Asiakasosallisuuden itsearviointityökirja Kanavaopas Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä

Lisätiedot

Media kansalaisuuden rakentajana

Media kansalaisuuden rakentajana Satu Seppä (toim.) Media kansalaisuuden rakentajana 4 + 4 puheenvuoroa median ja kansalaisuuden suhteista Tampereen yliopistolla 6.10.2005 Journalismin tutkimusyksikkö Tampereen yliopisto 2005 Tampere

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen toiminnan tavoitteena on ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointi; hyvä elämä nykyisille ja tuleville sukupolville.

Kestävän kehityksen toiminnan tavoitteena on ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointi; hyvä elämä nykyisille ja tuleville sukupolville. Kestävän kehityksen toiminnan tavoitteena on ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointi; hyvä elämä nykyisille ja tuleville sukupolville. 2 3 KOUVOLAN SEUDUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN PÄÄMÄÄRÄT 1. TASAPAINOINEN YHTEISKUNTAVASTUU

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUSSA

ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Kestävän kehityksen koulutusohjelma 2012 Niina Ratilainen ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUSSA Turun kaupunki ja Linnakaupungin osayleiskaava OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ

OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektin koordinoijina toimivat

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Helsingin, Lahden ja Turun kaupunkien vertaisarvio ilmastopolitiikasta ja hulevesien hallinnasta

Helsingin, Lahden ja Turun kaupunkien vertaisarvio ilmastopolitiikasta ja hulevesien hallinnasta Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 15/2013 Helsingin, Lahden ja Turun kaupunkien vertaisarvio ilmastopolitiikasta ja hulevesien hallinnasta Pekka Salminen (Locus Vinum) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

METROPOLIALUEIDEN SUUNNITTELU- JA HALLINTAMALLIT Kansainvälinen kartoitus

METROPOLIALUEIDEN SUUNNITTELU- JA HALLINTAMALLIT Kansainvälinen kartoitus METROPOLIALUEIDEN SUUNNITTELU- JA HALLINTAMALLIT Kansainvälinen kartoitus Iina Sankala MAL-verkosto syyskuu 2013 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1 JOHDANTO... 6 1.1 Tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Menetelmät...

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Yhdessä tehden. Hyviä käytäntöjä yhteisöille

Yhdessä tehden. Hyviä käytäntöjä yhteisöille Yhdessä tehden Hyviä käytäntöjä yhteisöille Sisältö Yhteistyön voima... 3 YHTEISÖhautomo pähkinänkuoressa...4 YHTEISÖhautomo lukuina...6 Hyvät käytännöt -vinkkejä...8 Paikallisyhteisöt...9 Lähipalvelut...

Lisätiedot

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

PIKE-konseptin kehittäminen Mäntyharjun ja Rantasalmen kokemusten perusteella

PIKE-konseptin kehittäminen Mäntyharjun ja Rantasalmen kokemusten perusteella PIKE-konseptin kehittäminen Mäntyharjun ja Rantasalmen kokemusten perusteella Mäntyharjun keskustan kehittämishanke (8/2012-6/2014) Projektissa luodaan Mäntyharjun keskustalle pitkän aikavälin kehittämisvisio

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi

Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi Sisällys 1. Seutustrategian arviointityö ja kohde 2 2. Arviointitutkimus 3 3. Strateginen johtaminen ja strategian arviointi 5 4. Strategiaprosessi 8 5. Strategian

Lisätiedot

SIBBESBORG Kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailu

SIBBESBORG Kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailu SIBBESBORG Kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailu Raportti kilpailuhankkeen valmistelusta ja toteutuksesta 2010 2011 Tiina Merikoski Susa Eräranta Aija Staffans Aalto-yliopiston julkaisusarja Aalto-C

Lisätiedot

PALVELUVERKON UUDISTAMINEN POIKKIHALLINNOLLISENA YHTEISTYÖNÄ. Hallintokuntien yhteinen työseminaari Paasitornissa 8.12.2008

PALVELUVERKON UUDISTAMINEN POIKKIHALLINNOLLISENA YHTEISTYÖNÄ. Hallintokuntien yhteinen työseminaari Paasitornissa 8.12.2008 *Työpaperi, palveluverkkoprojektin ja työryhmien käyttöön PALVELUVERKON UUDISTAMINEN POIKKIHALLINNOLLISENA YHTEISTYÖNÄ Hallintokuntien yhteinen työseminaari Paasitornissa 8.12.2008 Seminaariraportti SISÄLLYS

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Neloskierrettä kaupunginosiin. Kumppanuudet ja roolit alueiden kehittämisessä

Neloskierrettä kaupunginosiin. Kumppanuudet ja roolit alueiden kehittämisessä Neloskierrettä kaupunginosiin Kumppanuudet ja roolit alueiden kehittämisessä Helsingin kaupunki Kirjan toimittaja: Vesa Kanninen / Proville Työryhmä: Saeeda Marjala, Ari Tolvanen Kansikuva: Saeeda Marjala

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Kotiseudun helmet. Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020. 1. Strategian kohdealue. 2. Alueen analyysi

Kotiseudun helmet. Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020. 1. Strategian kohdealue. 2. Alueen analyysi Kotiseudun helmet Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan kaupungin, Pälkäneen kunnan, Urjalan kunnan ja Valkeakosken kaupungin koko alueille.

Lisätiedot

Muistio Kaupunkiaktivismi-työpajasta 18.5.2015

Muistio Kaupunkiaktivismi-työpajasta 18.5.2015 Muistio Kaupunkiaktivismi-työpajasta 18.5.2015 Paikka: Nuorten toimintakeskus Happi, Helsinki Työpajan tarkoitus Pohtia, miten kaupunkilaisten omaehtoinen aktivismi ja julkisen hallinnon toimet voivat

Lisätiedot

Ruotsinpyhtäältä rajan taakse ja takaisin

Ruotsinpyhtäältä rajan taakse ja takaisin Sente SENTE työraportteja 26/2009 Ruotsinpyhtäältä rajan taakse ja takaisin Näkymiä ja ajatuksia Kotka-Haminan seutukunnan kehittämiseen Markku Sotarauta & Jari Kolehmainen Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot