KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO"

Transkriptio

1 KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai kello Paikka: Kokkolan seurakuntakeskus Jussintupa 2. kerros, käytävän päässä. Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 27 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 29 Kokouksen työjärjestys 30 Kasvatustyön näkymiä / lastenohjaajan toimi ja nuorisotyönohjaajan virka 31 Tiedoksi / seurakuntapastorin viran täyttämättä jättäminen 32 Lausunto / seurakuntapastorin viran täyttämisestä 33 Varajäsenen nimeäminen suomalaisen seurakunnan edustajille Kokkolan rovastikuntavaltuustoon 34 Uusi nimikkolähetti Kokkolan suomalaiselle seurakunnalle 35 Viransijaisuuden jatkaminen diakoniatyössä 36 Kipinä-kuoron avustusanomus 37 Anomus / mentorointikustannukset 38 Tiedoksi / Kokkolan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan pöytäkirja Kokkolassa , Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastossa Jouni Sirviö, puheenjohtaja ILMOITATHAN ESTEESTÄ MAHDOLLISIMMAN PIAN varajäsenen kutsumiseksi viimeistään maanataihin mennessä kirkkoherranvirastoon

2 KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai kello Paikka: Läsnä: Kokkolan seurakuntakeskus, Jussintupa 2. kerros, käytävän päässä. Kustaa Aadolfinkatu 16 +Jouni Sirviö, puheenjohtaja (läsnä+, poissa-) +Irma Isohanni, varapuheenjohtaja -Esko Hautamäki, jäsen +Riitta Hänninen, -Voitto Kalliokoski, +Niila Karhula, poistui aikana +Tuula Laitila, -Salla Linna, +Aimo Maijala, +Erkki Mustasaari, -Pekka Nurmi, +Terttu Passoja, +Paula Pensaari, poistui aikana -Antti Rytioja, +Tommi Syrjälä, poistui aikana +Antero Tastula, +Heleena Uusimäki, +Ahti Herlevi, varajäsen +Anni Manner, poistui aikana +Anja Mehtälä, +Kristiina Teerikangas, +Heli Häkkilä, sihteeri Kuultavana: Päivikki Kivistö, lapsityönohjaaja 30 Eeva-Kaija Nygård, nuorisotyönohjaaja KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 28 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Terttu Passoja ja Paula Pensaari Pöytäkirja sovittiin tarkastettavaksi tiistaina KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. KIIRELLISENÄ LISÄASIANA EEVA-KAIJA NYGÅRDIN ANOMUS.

3 30 KASVATUSTYÖN NÄKYMIÄ / LASTENOHJAAJAN TOIMI JA NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA Kasvatustyössä on näillä näkymin jäämässä tänä vuonna avoimeksi lastenohjaajan toimi ja nuorisotyönohjaajan virka. Toimen ja viran vapautuessa seurakuntaneuvoston tehtävänä on käydä keskustelua niiden tarpeellisuudesta. Seurakuntaneuvostoon kutsutaan kuultavaksi lapsityönohjaaja Päivikki Kivistö ja varhaisnuorisotyön alueella tyttötyössä toimiva Eeva-Kaija Nygård. Tavoitteena on käydä yhteistä keskustelua siitä, mitä vaikutuksia on sillä, jos toimi ja virka täytetään ja sillä, jos niitä ei täytetä. Seurakuntaneuvosto keskusteli asiasta ja tärkeimmät asiat kirkkoherra vie tiedoksi virkaryhmälle, joka myöhemmin tekee esityksen toimen ja viran tarpeellisuudesta. Seurakuntaneuvosto keskusteli asiasta ja tärkeimmät asiat kirkkoherra vie tiedoksi virkaryhmälle, joka myöhemmin tekee esityksen toimen ja viran tarpeellisuudesta. 31 TIEDOKSI / SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kirje kuuluu seuraavasti: Seurakuntapastorin viran täyttämättä jättäminen / Kokkolan suomalainen seurakunta Tuomiokapituli on tänään hyväksynyt Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston esityksen siitä, että Kokkolan suomalaisen seurakunnan avointa seurakuntapastorin virkaa ei täytetä keväällä Tuomiokapituli toteaa, että asiaa on syytä tarkastella uudelleen syksyllä Tuomiokapitulin kirje on nähtävillä kokouksessa. Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi. Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi 32 LAUSUNTO / SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMISESTÄ Sari Kontinen-Kosken siirryttyä hoitamaan kappalaisen virkaa seurakuntaneuvosto esitti (1/2012 4) Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, ettei seurakuntapastorin virkaa täytettäisi kevään aikana. Tarkoituksena oli säästötilanteen vuoksi seurata, miten olemassa olevalla pappisresurssilla voitaisiin selvitä. Viran täyttämättä jättäminen on kuitenkin osoittanut, että työtaakka on papiston kohdalla raskas. Työpaineen helpottamiseksi olisi mielekästä, että uusi

4 seurakuntapastori saataisiin jo kesäksi, jolloin myös rippikoulut ja lomat lisäävät työvoiman tarvetta. Mikäli seurakuntapastorin virkaan ei saada vielä kesäksi viranhaltijaa, kesän työtaakkaa voidaan helpottaa palkkaamalla kesäpappi tai käyttämällä paikkakunnalla olevia pappeja toimituspalkkiolla. Kokkolan suomalainen seurakuntaneuvosto päätti esittää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että seurakuntapastorin virka Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa täytetään kesään mennessä tai viimeistään syksyyn 2012 mennessä. Puheenjohtajan ehdotuksesta pykälä palautettiin. 33 VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN SUOMALAISEN SEURAKUNNAN EDUSTAJILLE KOKKOLAN ROVASTIKUNTAVALTUUSTOON Kokkolan rovastikuntavaltuusto on seurakuntien yhteinen foorumi, joka mm. suunnittelee ja arvioi rovastikunnallista toimintaa sekä seurakuntien välistä yhteistoimintaa sekä tekee seurakunnille esityksiä seurakuntien välisestä yhteistyöstä, jolla pyritään toiminnalliseen ja taloudelliseen tarkoituksenmukaisuuteen. Kokkolan suomalaista seurakuntaa edustaa kirkkoherra ja seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja. Seurakuntayhtymää edustaa yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajiston suomenkielisen seurakunnan edustaja. Hänen lisäkseen jäseninä ovat kirkkoherrat, seurakuntaneuvostojen varapuheenjohtajat, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja. Seurakuntaneuvosto nimeää yhteisen varajäsenen kirkkoherralle ja seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajalle kuluvalle vaalikaudelle vuoteen 2014 asti. Nimetään varajäsen rovastikuntavaltuustoon kuluvalle vaalikaudelle. Seurakuntaneuvosto nimesi varajäseneksi rovastikuntavaltuustoon Erkki Mustasaaren. 34 UUSI NIMIKKOLÄHETTI KOKKOLAN SUOMALAISELLE SEURAKUNNALLE Lähetystyön johtokunta esittää (kokouksessa 1/2012 6) seurakuntaneuvostolle uuden nimikkolähettisopimuksen solmimista. 6 ANOMUS UUDEN NIMIKKOLÄHETTI SOPIMUKSEN SOLMIMISEKSI Suomen Lähetysseuralta on saapunut kirjelmä, jossa pyydetään, että Kokkolan suomalainen seurakunta kutsuisi laskentamerkonomi Eero Mannisen nimikkolähetikseen. Suunnitelmissa on, että hän aloittaisi Tansaniassa meneillään olevan kielikoulun jälkeen lähetin tehtävän Eteläisen Viktoriajärven hiippakunnan taloustoimiston tehtävissä. Mannisen aikomuksena on työskennellä Tansaniassa pari vuotta, jonka jälkeen katsotaan tilannetta uudelleen.

5 Lähetystyön johtokunta keskustelee asiasta ja antaa siitä lausunnon seurakuntaneuvostolle. Päätettiin esittää seurakuntaneuvostolle, että Eero Manninen otettaisiin uudeksi nimikkolähetiksi kahden vuoden työkaudelle Tansaniaan. Kannatussummaksi esitetään euroa. Perusteluna uuden lähetin ottamiseksi on Lea ja Jukka Ridanpään paluu Israelista tulevan kevään aikana. Eero Mannisen lähettikirje 1/2011 Mwanzasta on nähtävillä kokouksessa. Seurakuntaneuvosto päätti tehdä nimikkolähettisopimuksen Eero Mannisen työn tukemiseksi alkaen Suomen Lähetysseuran kanssa. Seurakuntaneuvosto päätti tehdä nimikkolähettisopimuksen Eero Mannisen työn tukemiseksi alkaen Suomen Lähetysseuran kanssa. 35 VIRANSIJAISUUDEN JATKAMINEN / DIAKONIATYÖ Sari Karrolalle on myönnetty (7/ ) virkavapaus diakonian virasta ensin saakka ja toisen kerran (9/ ) vuoden 2012 loppuun. Mervi Keränen otettiin (7/ ja 8/ ) sijaiseksi saakka. Diakoniatyön johtokunta esittää Mervi Keräsen sijaisuuden jatkamista vuoden 2012 loppuun asti. Perusteluina ovat diakoniatyön työpaineet ja työntekijän työ Halkokarilla lähes ainoana työntekijänä alueella. Seurakuntaneuvosto päätti, että Mervi Keräsen sijaisuutta jatketaan asti. Seurakuntaneuvosto päätti, että Mervi Keräsen sijaisuutta jatketaan asti. 36 ANOMUS / KIPINÄ-KUORON AVUSTUS Musiikkityönjohtokunta tukee Kipinä-kuoron avustusanomusta. Kipinä-kuoro anoo 400 euron avustusta toimintaansa Kokkolan suomalaiselta seurakunnalta. Kipinä-kuoro ei ole rekisteröity yhdistys, joten avustus suoritetaan kuorolle esitettyjen laskujen mukaan. Avustusraha käytetään kuoroharjoitusten aikana tapahtuvaan kuorolaisten lasten lastenhoitokuluihin, jossa on kyse pienestä palkkiosta lastenhoitajalle. Seurakuntaneuvosto päätti avustaa Kipinä-kuoron toimintaa kuluvan vuoden 2012 aikana maksamalla lastenhoitomaksuja esitettyjen laskujen mukaan enintään 400 euron edestä. Seurakuntaneuvosto päätti avustaa Kipinä-kuoron toimintaa kuluvan vuoden 2012 aikana maksamalla lastenhoitomaksuja esitettyjen laskujen mukaan enintään 400 euron edestä.

6 37 ANOMUS / MENTOROINTIKUSTANNUKSET Oulun hiippakunta tukee uusien kirkkoherrojen osallistumista mentorointiin. Kyse on viranhaltijan mahdollisuudesta pohtia ja reflektoida työhön liittyviä kysymyksiä vanhemman kollegan kanssa, kyse on siis virkaan kasvamisen prosessista. Kirkkoherra Jouni Sirviö on sopinut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin (dekaani Niilo Pesonen) kanssa, että mentorointiprosessi olisi mahdollinen Karjasillan kirkkoherran Juhani Lavangon kanssa. Asiasta on keskusteltu Lavangon kanssa, ja hän suostuu mentorin tehtävään. Kyseessä olisi prosessi, johon kuuluisi noin 4-5 tapaamista Oulussa vuoden aikana. Kustannuksia tulee vain matkakulujen ja mahdollisesti päivärahan osalta; pyrkimyksenä on käyttää työn sallimissa puitteissa edullisinta kulkuneuvoa, joka on tällä hetkellä juna. Kirkon sisällä mentorin työskentely on maksuton. Jouni Sirviö anoo, että seurakunta sitoutuisi kustantamaan hänen osallistumisensa edellä kuvattuun mentorointiin. Seurakuntaneuvosto päätti, että kirkkoherra Jouni Sirviö voi osallistua seurakunnan kustantamana mentorointiin Oulussa 4-5 kertaa. Kirkkoherra jääväsi itsensä ja pykälän ajan puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja. Seurakuntaneuvosto päätti, että kirkkoherra Jouni Sirviö voi osallistua seurakunnan kustantamana mentorointiin Oulussa 4-5 kertaa. 38 TIEDOKSI / KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN PÖYTÄKIRJA Kokkolan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunta on pitänyt kokouksen Kokouksessa käsitellyt asiat tuodaan seurakuntaneuvostolle tiedoksi. Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: - Työterveyden toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Työaikapankki Kriisiviestintäopas Henkilökunnan juhlat ja lahjat Työyhteisökokouksen asiat Muita esille tulleita asioita: 1. Ulko-ovien lukitustarkistus Pöytäkirja nähtävillä kokouksessa. Seurakuntaneuvosto merkitsi yhteistyötoimikunnan pöytäkirjan tiedoksi. Seurakuntaneuvosto merkitsi yhteistyötoimikunnan pöytäkirjan tiedoksi. 39 EROANOMUS ELÄKKEELLE SIIRTYMISEKSI / EEVA-KAIJA NYGÅRD Nuorisotyönohjaaja Eeva-Kaija Nygård on jättänyt seuraavan eroanomuksensa Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostolle: Pyydän että minulle myönnettäisiin ero nuorisotyönohjaajan virasta

7 lukien, eläkkeelle siirtymiseni johdosta Alkuperäinen anomus nähtävillä kokouksessa. Seurakuntaneuvosto myöntää eron. Seurakuntaneuvosto myönsi Eeva-Kaija Nygårdille eron nuorisotyönohjaajan virasta eläkkeelle siirtymiseksi alkaen. Seurakuntaneuvosto myönsi Eeva-Kaija Nygårdille eron nuorisotyönohjaajan virasta eläkkeelle siirtymiseksi alkaen. 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS 41 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kokouksen päätöksiin liittyy erilliset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Pitämänsä iltahartauden jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen kello Kokouksen puolesta Jouni Sirviö, puh.joht. Heli Häkkilä, siht. Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Kokkolassa Terttu Passoja Paula Pensaari ( 27-30) Antero Tastula ( 31-41) Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävillä kirkkoherranvirastossa Kustaa Aadolfinkatu 16, Ilmoitus nähtävillä olosta on julkaistu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Todistaa: Kokkolassa, Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastossa Jouni Sirviö, kirkkoherra

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 23.8.2012 kello 17.00 - Paikka: Kokkolan seurakuntakeskus Jussintupa 2. kerros, käytävän päässä. Kustaa Aadolfinkatu

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 16.9.2014 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2014 Aika ja paikka Keskiviikko klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 93 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 3.6.2015. Aika ja paikka Torstai 11.6.2015 klo 17 - Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 3.6.2015. Aika ja paikka Torstai 11.6.2015 klo 17 - Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 3.6.2015 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2015 Aika ja paikka Torstai klo 17 - Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 74 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 (18)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 (18) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 (18) AIKA Tiistai 3.3.2015 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 19 Kokouksen avaus,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12) AIKA Tiistai 20.8.2013 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 102 Kokouksen

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 9/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 4.6.2009

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 9/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 4.6.2009 1 (12) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 9/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 4.6.2009 AIKA Tiistai 9.6.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 10/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.8.2010 1 (11)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 10/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.8.2010 1 (11) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 10/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.8.2010 1 (11) AIKA Torstai 26.8.2010 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 ASIAT Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkovaltuusto 27.11.2012 1 (13)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkovaltuusto 27.11.2012 1 (13) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkovaltuusto 27.11.2012 1 (13) AIKA Tiistai 4.12.2012 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.3.2011

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.3.2011 KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.3.2011 AIKA Tiistai 29.3.2011 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT 21

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 9/2014 Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2014 1 (15 )

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 9/2014 Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2014 1 (15 ) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 9/2014 Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2014 1 (15 ) AIKA Tiistai 21.10.2014 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 127 Kokouksen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) 181 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 16/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 16/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (7) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 16/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2009 AIKA Tiistai 1.12.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 11/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.9.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 11/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.9.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (11) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 11/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.9.2009 AIKA Tiistai 8.9.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.8.2012 klo 18.30 20.57 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 196 KOKOUKSEN AVAUS 316 197 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 1/2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 18.1.2011 1 (15)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 1/2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 18.1.2011 1 (15) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 1/2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 18.1.2011 1 (15) AIKA Tiistai 25.1.2011 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 1/2014 Yhteinen kirkkoneuvosto 24.1.2014 1 (13)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 1/2014 Yhteinen kirkkoneuvosto 24.1.2014 1 (13) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 1/2014 Yhteinen kirkkoneuvosto 24.1.2014 1 (13) AIKA Tiistai 28.1.2014 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 1 Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2015 1 (14)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2015 1 (14) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2015 1 (14) AIKA Tiistai 22.9.2015 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 123 Kokouksen

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 8.10.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 8.10.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (15) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 8.10.2009 AIKA Torstai 15.10.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) AIKA Tiistai 8.3.2011 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29) AIKA Keskiviikko 8.12.2010 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009 1 (16) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009 AIKA Torstai 19.11.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 7/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 14.8.2015 1 (25)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 7/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 14.8.2015 1 (25) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 7/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 14.8.2015 1 (25) AIKA Tiistai 18.8.2015 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 91 Kokouksen avaus,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto V/2013 16.9.2013 klo 18.00-

Seurakuntaneuvosto V/2013 16.9.2013 klo 18.00- Seurakuntaneuvosto V/2013 16.9.2013 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.2.2010. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.2.2010. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (10) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.2.2010 AIKA Tiistai 2.3.2010 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja kirkkovaltuuston pj. kirkkovaltuuston varapj. talousjohtaja pöytäkirjanpitäjä diakoniatyöntekijä

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja kirkkovaltuuston pj. kirkkovaltuuston varapj. talousjohtaja pöytäkirjanpitäjä diakoniatyöntekijä Aika: 20.9.2012 klo 18.15 20.25 Paikka: Pappilassa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale Jalle Salopuro Jaana

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) AIKA Tiistai 24.4.2012 klo 15.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot