1. JOHDANTO PÄIVÄKODIN ESITTELY 3 3. LAPSUUDEN VAALIMINEN ARVOKAS LAPSUUS 4 4. ARVOT JA KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT 5 5. KASVATUSKUMPPANUUS 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. JOHDANTO.. 2 2. PÄIVÄKODIN ESITTELY 3 3. LAPSUUDEN VAALIMINEN ARVOKAS LAPSUUS 4 4. ARVOT JA KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT 5 5. KASVATUSKUMPPANUUS 7"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO PÄIVÄKODIN ESITTELY 3 3. LAPSUUDEN VAALIMINEN ARVOKAS LAPSUUS 4 4. ARVOT JA KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT 5 Yksilöllisyys 5 Yhteisöllisyys.. 5 Turvallisuus.. 6 Ilo KASVATUSKUMPPANUUS 7 6. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 8 Päiväkodin arki ja päiväjärjestys Lapselle ominaiset tavat toimia Mitä kivaa teemme tänään? Me leikimme 9 Me liikumme.. 10 Me tutkimme. 11 Me ilmaisemme taiteellisesti Kieli ja vuorovaikutus Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Maahanmuuttajalapset Moniammatillinen yhteistyö VARHAISKASVATUSTOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN. 15

2 Meitä pitää hoitaa hellästi silittäen 1. JOHDANTO Siiri 4v. Peltosaaren päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu henkilökunnan, vanhempien ja lasten yhteistyönä. Vasua on työstetty ahkerasti perustyön lomassa, pohtien, keskustellen ja ryhmätöitä tehden. Meillä arvot, yleiset linjaukset ja toimintatavat ovat yhteisesti sovittuja ja käytössä olevia. Pitkäaikaiset hoitosuhteet sekä henkilökunnan pysyvyys tukevat vanhempien ja henkilökunnan kasvatuskumppanuutta ja luottamusta. Päiväkotimme varhaiskasvatuksen eräänä tärkeimpänä perustana on vanhempien ja työntekijöiden kasvatuskumppanuus. Haluamme käydä tiivistä vuoropuhelua vanhempien kanssa heidän lapsistaan sekä saada tätä kautta ideoita toimintamme kehittämiseen. Kaiken keskipisteenä on lapsi ja hänen hyvinvointinsa. Olemme kiteyttäneet toiminta-ajatuksemme yhteen lauseeseen: Haluamme tarjota lapselle turvallisen, yksilöllisen ja kiireettömän päivähoitopaikan yhteistyössä vanhempien kanssa Luomme lapselle turvallisen, kiireettömän ja kannustavan ilmapiirin. Päiväkodissamme on selkeät ja johdonmukaiset rajat ja säännöt. Pyrimme huomioimaan jokaisen lapsen positiivisesti päivittäin. Jokainen lapsi hyväksytään omana itsenään, erilaisuutta kunnioittaen. Salliva ilmapiiri antaa lapselle mahdollisuuden oppia omassa tahdissa. Lapsella on mahdollisuus tehdä aikuisen tukemana ikätasonsa mukaisia valintoja. Halusimme vanhempien äänen kuuluviin myös vasua tehtäessä. Keskustelimme vanhempien kanssa kasvatuskumppanuudesta ja yhteistyöstä vanhempainilloissa. Toimikauden alkaessa pyysimme vanhemmilta kirjallisesti lisää toiveita ja ehdotuksia yhteistyöllemme. Kahdenkeskisissä lapsen vasu-keskusteluissa kuuntelemme vanhempien odotuksia ja toiveita sekä kirjaamme yhdessä vanhempien kanssa lapselle yksilölliset tavoitteet toimikaudeksi. Kaikenlainen palautteen saaminen on meille tärkeää, mm. vanhemmat saavatkin toimintakauden loputtua asiakastyytyväisyyskyselyn täytettäväkseen. Palautteista saatu tieto auttaa meitä arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaamme eteenpäin. Lapsi lähtee mielellään aamusta ja kotiin tullessa kertoo päivän kohohetket. Vastassa on aina hyväntuuliset ja reippaat tädit. Voin hyvällä mielellä luovuttaa yhden elämäni tärkeimmistä ihmisistä osaaviin käsiin. Kiitos siitä! -nimetön palaute Vasu-kyselyssä- 2

3 2. PÄIVÄKODIN ESITTELY Peltosaaren päiväkoti on aloittanut toimintansa vuonna Pienessä ja kodikkaassa päiväkodissamme on 55 lasta hoidossa. Päiväkodin aukioloaika on (tarvittaessa asti). Vakituisia kasvattajia on kymmenen ja välillä meillä on avustajia erityispäivähoidon puolelta. Lisäksi päiväkodissamme toimii ruokapalveluvastaava, siistijä ja työmarkkinatukiharjoittelijoita. Opiskelijat kuuluvat myös meidän arkeemme. Päiväkodissamme on jakelukeittiö, johon ruoka tulee keskuskeittiö Telluksesta. Noudatamme koulujen ruokalistaa. Päiväkotimme on jo yli 30-vuotias ja sijaitsee kerrostalon alakerrassa. Toimintaa porrastamalla olemme saaneet tilat lapsen oppimista tukevaksi. Päiväkodissamme on kolme kokopäiväryhmää, sekä esiopetusryhmä. Meidän pienimmät, Nyytit, ovat vuotiaita. 3-5 vuotiaat on jaettu kahteen kotiryhmään: Nappuloihin(3v) ja Nassikoihin(4-5 v). Jako tehtiin, jotta pystymme paremmin huomioimaan lapset yksilöinä ja antamaan heille pienemmän ja rauhallisemman tilan toimimiseen. Esiopetusryhmä toimii itsenäisissä tiloissa talon toisessa päässä. Kasvattajat tuntevat kaikki lapset ja vanhemmat, koska päiväkotimme on pieni yksikkö, Tästä syystä myös ryhmästä toiseen siirtyminen on lapselle ja vanhemmille helppoa. Yhteisöllisyys on meille tärkeää. Tiedotamme vanhemmille lapsen asioista ja päiväkodin toiminnasta, jotta yhteistyömme perheiden kanssa olisi sujuvaa ja luottamuksellista Päiväkodin piha on jaettu sekä pienten että isompien lasten pihaan. Päiväkodin piha on erotettu muusta ympäristöstä aidalla. Pihalla on ruoho- ja hiekkakenttää sekä asfalttia. Pihalla on keinuja, kiipeilyteline, palloiluseinä, hiekkalaatikoita, liukumäkiä, tasapainopuomi, huvimaja sekä ulkoleluvarasto. Puiden ja pensaiden lisäksi on isoja perennapenkkejä, joita hoidamme yhdessä lasten kanssa. Peltosaaren päiväkodissa tarjoamme lapselle tilaisuuksia leikkimiseen, liikkumiseen, monipuoliseen tekemiseen, omien havaintojen tekoon ja kokemusten hankkimiseen. Vuosien varrella meille on kertynyt hyvä valikoima mm. roolivaatteita, käsinukkeja, kirjoja ja esiopetusvälineitä. Lelut ja toimintavälineet on laitettu lasten ulottuville ja vapaasti käytettäviksi. Opettelemme yhdessä siivoamaan jälkemme ja laittamaan tavarat oikeille paikoille. Kannustamme omatoimisuuteen ja annamme mahdollisuuksia harjoitella arkielämän taitoja, joita ovat mm. pukeminen, syöminen, wc:ssä käynti ja omista tavaroista huolehtiminen. Liikumme lasten kanssa aktiivisesti lähiympäristössämme. Urheilukenttä, jäähalli, lähimetsät, lampi ja kosteikkopuisto ovat kävelymatkan päässä päiväkodistamme. Kaupungin palvelutkin ovat meitä lähellä mm. kirjasto, teatteri, keskuskirkko ja museot. 3

4 3. LAPSUUDEN VAALIMINEN ARVOKAS LAPSUUS Lapsuus on itsessään arvokasta. Jokaisen lapsen jokainen hetki on tärkeä osa hänen elämäänsä. Meidän tehtävämme on antaa lapselle aikaa leikkiä, liikkua, tutkia ja harjoitella eri kehitysvaiheessa esiin tulevia asioita omassa tahdissaan. Jokaisella lapsella on oikeus olla lapsi. Lapsella on oikeus leikkiä turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä. Kasvattajan velvollisuus on huolehtia lapsen terveestä kehityksestä ja päättää millaiset asiat sopivat lapselle. Jokainen lapsi on yksilö, jolla on oikeus ilmaista erilaisia tunteitaan ja ajatuksiaan yhteisössä. Aikuisen tehtävänä on antaa malli ja keinot siinä selviytymiseen. Päivittäiset onnistumisen kokemukset ja myönteinen palaute lapsen toiminnasta auttavat myönteisen minäkäsityksen kasvamiseen. Tavoitteenamme on mahdollistaa lapselle iloinen ja kiireetön päivä. Päivän aikana lapsi voi kokea leikin riemua, oppimisen iloa, pettymyksiä ja kiukun purkauksia turvallisesti aikuiseen luottaen. Jokaisella lapsella on oikeus olla sylissä päivittäin. 4

5 4. ARVOT JA KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT YKSILÖLLISYYS Lapsi ymmärtää, että hän on ainutlaatuinen ja arvokas. Osoitamme lapselle, että hän on hyväksytty juuri sellaisena kuin hän on. Kehumme kannustamme ja huomioimme onnistumiset. Kehittymisen paikoista keskustelemme positiivisella tavalla. Huomioimme jokaisen lapsen ja hänen tarpeensa yksilöllisesti. Saadakseen yhtä paljon, toinen tarvitsee enemmän. Havainnoimme lapsen taitojen kehittymistä vertailemalla hänen aikaisempia ja tämän hetkisiä osaamista. YHTEISÖLLISYYS Lapsi suhtautuu myönteisesti itseensä ja toisiin ihmisiin. Myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittämiseksi kannustamme, kehumme ja rohkaisemme lasta. Kuuntelemme lapsen mielipiteitä ja kannustamme häntä perustelemaan niitä. Huomioimme lapsen onnistumiset ja iloitsemme niistä yhdessä hänen kanssaan. Kannustamme lasta omatoimisuuteen ja annamme hänelle sopivassa määrin haasteita. Suhtaudumme lapseen kunnioittavasti ja kohtelemme häntä hienotunteisesti myös ikävissä tilanteissa. Kasvattajina annamme lapselle esimerkin toisen hyväksymisestä ja kunnioittamisesta käyttäytymällä kaikkia kohtaan kunnioittavasti, hienotunteisesti, rehellisesti ja aidosti. Keskustelemme lasten kanssa erilaisuudesta ja sen hyväksymisestä. Laitamme ryhmissä lasten tekemiä töitä esille ja katselemme niitä yhdessä. Lapsi oppii toimimaan ryhmän jäsenenä ja huolehtimaan ympäristöstään Meillä on turvalliset rajat ja säännöt, jotka helpottavat yhdessä toimimista. Perustelemme säännöt ja sen, miksi jotakin ei saa tehdä ja pyrimme noudattamaan sääntöjä johdonmukaisesti. Lapsi voi olla myös itse tekemässä yhteisiä sääntöjä. Lapsi oppii tietämään, mikä on oikein ja mikä on väärin. Hän oppii tietämään sen mitä hän ei saa tehdä kaverille, mitä ei myöskään kaveri saa tehdä hänelle. Näin hän oppii sekä omia että toisen rajoja. Kerromme lapselle myös, mitä seuraa, jos toimii sääntöjen vastaisesti. Ristiriitatilanteissa ohjaamme ja kannustamme lasta toimimaan oikein. Annamme hänelle positiivista palautetta hyvin sujuneesta tilanteesta. Päivittäiset keskustelut pienryhmissä ja koko ryhmän kesken harjaannuttaa lasta toimimaan ryhmän jäsenenä. Harjoittelemme oman puheenvuoron odottamista ja toisten lasten kuuntelua. Kannustamme kaverin auttamiseen ja huomioimiseen. Annamme lapselle positiivista palautetta hänen huomioidessa ja auttaessa toisia. 5

6 TURVALLISUUS Lapsi kokee olonsa turvalliseksi ja uskaltaa ilmaista tunteitaan. Meille on tärkeää, että päiväkodissamme on luotettava ja turvallinen ilmapiiri. Lapsi tuntee olonsa niin hyväksi, että uskaltaa ilmaista negatiiviset ja positiiviset tunteensa vapaasti. Kasvattaja on lapsen käytettävissä ja läsnä näissä tilanteissa. Opettelemme päivittäin myös itsehallintataitoja ja sietämään pettymyksiä erilaisissa tilanteissa mm. pelit, sääntöleikit. Haluamme lapsen saavan päivittäin onnistumisen kokemuksia, hellyyttä ja yksilöllistä huomiota. Suuremmassa joukossa tarvitaan yhteiset pelisäännöt. Sääntöjen avulla lapsi oppii tietämään, mitä hän ei saa tehdä toiselle ja mitä kukaan ei saa tehdä hänelle Toisten huomioonottaminen ja kunnioitus kehittyvät toimiessamme yhdessä ILO Lapsi kokee onnistumisen ja oppimisen iloa. Lapsi oppii tekemällä ja kokemalla itse. Kannustamme ja vahvistamme lasta opettelemaan uusia asioita ja taitoja. Oppimisen ilo löytyy yrityksen, erehdyksen ja oivaltamisen kautta. Tuemme lapsen luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua antamalla oppimiseen riittävästi aikaa ja tilaisuuksia. Lapsi on hyväntuulinen tuntiessaan olonsa turvalliseksi, silloin hän myös leikkiessään ja toimiessaan kokee iloa ja riemua. Kun lapsella on kivaa päiväkodissa, niin hän tulee sinne mielellään. Minne voi olla niin kiire että jää tämän päivän riemut nauramatta, tämän päivän ihmeet huomaamatta, tämän päivän lahjat vastaanottamatta. Kiire pois, jonnekin kauas, kenties saavuttamattomaan, kiire kiireeseen. Nyt pitäisi olla kiire pysähtymiseen. 6

7 5. KASVATUSKUMPPANUUS Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja kasvattajien tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Toivomme, että ennen hoidon aloittamista lapsi ja vanhemmat tutustuisivat hoitopaikkaan. Varaamme perheelle aikaa sekä tilojen esittelyä että molemminpuolista tutustumista varten. Alammekin rakentaa perheiden kanssa kasvatuskumppanuutta heti lapsen hoidon alkaessa. Yhteistyössä tärkeimpänä pidämme perheiden toiveiden ja mielipiteiden kuuntelemista, kunnioittamista ja luottamuksellisuutta. Haluamme luoda päiväkotiimme sellaisen ilmapiirin, jossa vanhempien on helppo ilmaista sekä ilojaan että huoliaan. Osallistumme vanhempien rinnalla lapsen päivittäiseen kasvatukseen ja hoitoon. Kasvatusvastuu lapsesta on vanhemmilla. Me tuemme ja autamme omalla asiantuntijuudellamme parhaamme mukaan perheitä kasvatustehtävässä. Lasta hakiessa tai tuodessa vanhemmilla on mahdollisuus pysähtyä kertomaan meille asioista kuin asioista. Pyrimme keskustelemaan päivittäin vanhempien kanssa hänen lapsensa päivästä, mm. mitä hänen lapsensa on tänään sanonut, tehnyt, mitä ilonaiheita ja suruja on tänään ollut. Haluamme, että vanhempien ja kasvattajien yhteinen tietämys ja tuntemus lapsesta lisääntyvät tasavertaisen vuoropuhelun kautta. Pidämme hoitosuhteen alkaessa varhaiskasvatuskeskustelun ja sen jälkeen uuden toimikauden alkaessa. Yhdessä vanhempien kanssa keskustelemalla ja jakamalla havaintoja lapsesta, saamme arvokasta tietoa lapsen kehityksestä ja kiinnostuksen kohteista. Samalla laadimme yhdessä vanhempien kanssa lapselle oman varhaiskasvatussuunnitelman, jossa teemme yhdessä lapselle yhteiset tavoitteet toimikaudelle. Näin vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa päiväkodin kasvatustyöhön. Tiedotamme asioista vanhemmille erilaisilla tiedotteilla. Sen lisäksi jaamme koteihin kerran kuukaudessa seuraavan kuukauden ohjelman, jossa näkyy lapsen ryhmän toiminta. Toimintakauden aikana pidämme perheille vanhempainiltoja, erilaisia tapahtumia ja juhlia. Haluamme, että vanhemmat antavat palautetta toiminnastamme ja toimintatavoistamme, jotta pystymme arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaamme lapsen parhaaksi. Meihin voi olla yhteydessä myös puhelimitse tai sähköpostilla. 7

8 6. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN Päiväkodin arki ja päiväjärjestys Perushoito täyttää lapsen erilaiset tarpeet. Erityisesti pienellä lapsella perushoito on tärkeä osa hänen hoitopäiväänsä. Perushoitotilanteista pyritään luomaan erilaisia vuorovaikutustilanteita. Niissä opetellaan uusia asioita ja taitoja sekä harjoitellaan omatoimisuutta lapsen valmiuksien mukaisesti. Hyvän hoitopäivän aikana lapsella on aikaa istua aikuisen sylissä, kokea turvallisuutta ja läheisyyttä. Lapsi opettelee ruokaillessa kauniita pöytätapoja. Lasta kannustetaan maistamaan vähitellen uusia makuja. Lapselle annetaan mahdollisuus riittävään ulkoiluun, liikuntaan ja toimintaan, sekä myös päivittäiseen hiljaiseen hetkeen. 8

9 6.1 Lapselle omanaiset tavat toimia Mitä kivaa teemme tänään Me leikimme Meille on tärkeää mahdollistaa lapselle päivittäinen leikkiaika niin ulkona kuin sisällä. Kannustamme ja tuemme lapsen leikin pitkäkestoisuutta ja pyrimme antamaan lapselle leikkirauhan mm. porrastamalla toimintaa eri ryhmien välillä, käyttämällä päiväkodin eri tiloja ja mahdollistamalla leikin jättämisen paikoilleen ryhmätilassa. Tilanteesta riippuen kasvattaja toimii leikissä mahdollistajana, osallistujana tai dokumentoijana. Monipuolisen ja vaihtelevan leikkiympäristön luominen meillä perustuu aikuisen asiantuntemukseen leikin kehitysvaiheista ja leikkikulttuurista. Päiväkodissamme leikki saa näkyä ja kuulua. Leikissä lapsi käyttää mielikuvitustaan ja luovuuttaan. Kaikissa ryhmissä leikkivälineet ovat näkyvissä ja vapaasti lasten käytettävissä. Leikkivälineistömme on monipuolista. Lapsen matemaattinen ajattelu ja ymmärtäminen kehittyvät pikku hiljaa pelaamalla, rakentamalla ja leikkimällä. Leikkiessään lapsi vertaa, päättelee, laskee ja luokittelee sekä opettelee ongelmanratkaisutaitoja käyttäen apunaan tuttuja arjen välineitä. Opettelemme yhdessä lasten kanssa leikin jälkeen siivoamaan lelut omille paikoilleen. Kerätessämme leluja voimme samalla harjoitella mm. lajittelua ja laskemista. Lapsen omaehtoinen leikki niin sisällä kuin ulkonakin on lapselle äärettömän tärkeää. Itse keksityn leikin avulla lapsi harjoittelee ja käsittelee jo omaksumiaan asioita sekä opettelee uusia asioita, joilla on suuri merkitys lapsen myöhemmässä kehitysvaiheessa. Leikissä lapsi harjoittelee monia elämän tärkeitä taitoja huomaamattaan. Kannustamme lasta leikkiessä kyselemään, keskustelemaan, kertomaan asioista, kuuntelemaan ja odottamaan omaa vuoroaan. Lapsen kielellisen kehityksen tukeminen ja vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen ovat olennainen osa meidän arkea. 9

10 Me liikumme Liikkuminen on lapselle vauhtia, elämyksiä, tapa tutustua ympäristöönsä ja omaan kehoonsa sekä kokeilla omia rajojaan. Lapsella on luontainen tarve liikkua monipuolisesti eri ympäristöissä. Kasvattajan oma innostus ja positiivinen asenne liikuntaa kohtaa auttaa lasta luomaan terveen suhtautumisen päivittäiseen liikkumiseen. Otamme turvallisuuden aina huomioon lasten liikkumisessa päiväkodissamme. Annamme lapselle tavoitteellista liikuntakasvatusta viikoittain, mm. aamujumppaa aamupiirissä, ohjattua ulko- ja sisäliikuntaa. Hyödynnämme vuodenaikojen mukaiset liikuntamahdollisuudet mm. luistelu, hiihto. Liikumme aktiivisesti lähiympäristössä mm. urheilukentällä, Peltosaaren koulun salissa, lähimetsässä. Lasten omaehtoinen liikkuminen niin sisällä kuin ulkona on tärkeää päivittäin. Lapsi oppii perusliikuntataitoja seuraamalla kavereita ja tekemällä itse perässä. Monipuolisen liikkumisen avulla lapsen motoriset perustaidot ja oman kehon hallinta kehittyvät. Päiväkodissamme liikuntavälineet ovat lasten saatavilla sekä sisällä että ulkona ja olemme pyrkineet tekemään ympäristön liikuntaan houkuttelevaksi. Opettelemme yhdessä yhteisiä piha- ja sääntöleikkejä, lisäksi lapset voivat liikkua pihalla pelaten, juosten, kiipeillen ja pyöräillen. 10

11 Me tutkimme Lapsen luonnontieteellinen ajattelu ja ymmärtäminen kehittyvät havainnoimalla, tutkimalla, kokeilemalla ja retkeilemällä erilaisissa ympäristöissä. Me tuemme lapsen luontaista uteliaisuutta ja halua tutkia ympärillämme olevia asioita. Haluamme antaa lapselle paljon omakohtaisia kokemuksia erilaisista ilmiöistä kaikkia aisteja käyttäen. Kannustamme lasta yrittämään, oivaltamaan sekä harjoittelemaan omia ongelmanratkaisutaitojaan. Pienimuotoisten tieteellisten kokeiden avulla lapsi harjoittelee tutkimista. Annamme myös tilaa lapsen omille keksinnöille ja kiinnostuksen kohteille sekä opastamme lasta käyttämään oikein tutkimuksissaan erilaisia välineitä. Voimme tehdä miellekarttoja erilaisista lasta kiinnostavista aiheista. Usein jostakin pienestä lasta kiinnostavasta asiasta voi syntyä suuri projekti, jota työstämme ryhmässä edelleen. Harjoittelemme ryhmissä myös jätteiden lajittelua, kiinnitämme lasten huomion veden käyttöön käsien pesun yhteydessä ja opettelemme valojen sammuttamista tarpeen mukaan. Päiväkotimme pihalla on kukkapenkkejä, joista huolehdimme yhdessä lasten kanssa. 11

12 Me koemme ja ilmaisemme taiteellisesti Kiinnitämme päiväkodissamme huomiota tilojemme kodinomaisuuteen, ympäristön viihtyisyyteen ja siisteyteen niin sisällä kuin ulkonakin. Tarjoamme lapselle eri aistien kautta saatuja kokemuksia mm. näyttelyiden, konserttien, retkien ja teatteriesitysten kautta. Lapsen esteettinen ajattelu ja ymmärtäminen kehittyvät, kun lapsi oppii kuuntelemaan, tuntemaan ja havaitsemaan. Haluamme antaa lapselle elämyksiä ja omakohtaisia kokemuksia kirjallisuudesta, musiikista, draamasta, kuvataiteesta, ilmaisusta ja sadutuksesta. Ohjaamme lasta käyttämään erilaisia materiaaleja, välineitä ja tekniikoita aina ikänsä mukaisesti. Kannustamme lasta itsenäisten valintojen tekemiseen ja ratkaisuihin. Roolivaatteet, näytelmä, käsinuket, sorminuket ja erilaiset teatterimuodot kuuluvat olennaisesti päiväkotimme arkeen. Viikoittaisilla lauluhetkillä rohkaisemme lasta esiintymään ja ilmaisemaan itseään sekä yksin että ryhmässä. Arvostamme lapsen taiteellista ilmaisemista ja tekemistä. Lapsen innokkuus ja tekemisen ilo on meille tärkeämpää kuin syntynyt lopputulos. Lapsen tekeminen on tärkeä prosessi, mutta lopputulos on jokaisen itsensä näköinen. Arvostamme lapsen tekemiä töitä ja laitamme ne esille meidän yhteiseksi iloksi. Keräämme lasten tekemiä töitä lapsen omaan kasvunkansioon. Kasvattajalla pitää olla tietynlaista herkkyyttä huomatakseen tilanteet, joista voisi kehittyä jotain koko ryhmää kiinnostavaa. Annamme lapselle mahdollisuuden taiteelliseen kokemiseen erehdyksen ja oivaltamisen kautta. Lapsuus on unelmien taikamaa, jossa kaikki on mahdollista ja paras vielä kokematta. Ajasta ei ole tietoa. Kukaan ei laske minuutteja, jokainen hetki on tulvillaan onnea. Sen minkä kuulet, unohdat pian. Sen minkä näet, muistat vähän kauemmin. Sen minkä koet, kulkee aina mukanasi. 12

13 6.2 Kieli ja vuorovaikutus Kieli on väline vuorovaikutukseen ja oppimiseen. Puheilmaisun välineeksi tarvitaan laaja sanavarasto, jota pyrimme kartuttamaan päiväkodin arjessa. Meille on tärkeää, että päiväkodissamme kaikki aikuiset puhuvat hyvää ja monipuolista suomea. Kannustamme lapsia keskustelemaan, kuuntelemaan, kysymään ja kertomaan. Näitä asioita harjoittelemme yhdessä koko ryhmän kanssa, pienryhmässä tai lapsen kanssa kahden kesken. Sadut, kirjat, riimittelyt ja lorut ovat tärkeitä kaiken ikäisille lapsille. Pyrimme lapsen kielellisten valmiuksien kehittymiseen niin, että hänellä on halu, rohkeus ja taito ilmaista itseään, tunteitaan ja ajatuksiaan sekä olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Lapsi oppii lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä taitoja kiinnostuksensa ja kehitystasonsa mukaan. Hän ymmärtää, että kirjoitettu kieli on keino kommunikoida. 6.3 Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Päiväkodissamme erityistä tukea tarvitseva lapsi toimii ryhmässä omien taitojensa mukaisesti. Teemme yhteistyössä vanhempien ja kiertävän erityislastentarhanopettajan kanssa lapselle kuntoutussuunnitelman. Sen tekemisessä on tarvittaessa mukana eri alojen asiantuntijoita. Siihen kirjataan kodin kanssa yhteiset tavoitteet ja menetelmät lapsen tukemiseksi. Kuntoutussuunnitelman toteutusta seurataan ja lapsen kehitystä arvioidaan vuoden aikana. Tärkeää erityistä tukea tarvitsevalle lapselle on päivärytmin säännöllisyys, johdonmukaisuus ja joustavuus. Käytämme päivittäin toiminnassamme kuvia, tarvittaessa erilaisia apuvälineitä ja tukiviittomia, jotta lapsi ymmärtää aikuisen selvittämän asian ja tulee itse ymmärretyksi. Lapsen apuna ryhmässä voi olla myös ryhmäavustaja. 6.4 Maahanmuuttajalapset Päiväkotimme maahanmuuttajalapset ja heidän perheensä ovat tasavertaisessa asemassa suomalaisten perheiden kanssa. Toteutamme päivähoitoa lasten erilaiset kulttuuritaustat huomioon ottaen ja noudatamme toiminnassamme varhaiskasvatuksen yleisiä kasvatustavoitteita. Käytämme toiminnassamme suomi toisena kielenä opetussuunnitelmaa niin päivähoidossa kuin esiopetuksessa. 13

14 Pidämme perheen kanssa aina aloituskeskustelun hoitosuhteen alkaessa, tarvittaessa pyydämme tulkin paikalle. Keskustelemme päiväkodin käytännöistä, perheen odotuksista ja toiveista. Teemme yhdessä vanhempien kanssa lapselle tavoitteet kielellisen kehityksen tukemiseksi. Jos lapsi ei osaa puhua suomea niin hänet sijoitetaan ryhmään kahden lapsen paikalle puoleksi vuodeksi, tällöin henkilökunnalla on mahdollisuus antaa lapselle enemmän yksilöllistä huomiota. Suomenkielen oppiminen on maahanmuuttajalapsen yksi tavoite. Lapsen suomen kielen oppimista ja ymmärtämistä auttaa aikuisen selkeä puhe, piirtäminen, kuvien tai viittomien käyttö puheen tukena. 6.5 Moniammatillinen yhteistyö Moniammatillisuudella tarkoitamme sitä, että saamme eri ammattitahojen tietämyksen ja osaamisen käyttöömme tukiessamme lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Apunamme kasvatustyössä tarvittaessa ovat käytettävissämme neuvolasta terveydenhoitajat, erityispäivähoidosta erityislastentarhanopettajat ja avustajat, perheneuvolasta psykologi, sosiaalityöntekijät, puhe- ja toimintaterapeutit. Peltosaaren koulun opettajien kanssa tehtävällä aktiivisella yhteistyöllä varmistamme lapsen luontevan siirtymisen koulumaailmaan. Päiväkotimme sijaitsee lähellä koulua, joten yhteistyömme on helppoa ja luontevaa. Esiopetussuunnitelmassa olemme määritelleet erikseen esiopetuksen ja koulun välisen yhteistyön. Teemme yhteistyötä myös Riihimäen seurakunnan kanssa. Meillä käy seurakunnasta lapsityöntekijä pitämässä säännöllisesti ryhmissä pyhäkoulutuokioita, ja niihin osallistuvat yli 3-vuotiaat lapset. Käymme myös joulu- ja pääsiäishartauksissa kirkossa tai muissa seurakunnan tiloissa. 14

15 7. VARHAISKASVATUSTOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Päiväkodissamme tehdään vuosisuunnitelma, jonka pohjalta lapsiryhmälle suunnitellaan ikätason mukaista toimintaa. Toimintamme perustuu tavoitteelliseen suunnitteluun ja toteutukseen. Arvioimmekin vuoden aikana lapselle tehtyjä tavoitteita ja toimintamme toteutusta lapsen havainnoinnin ja saadun palautteen pohjalta. Tiimipalavereissa keskustelemme lapsista, ryhmän toiminnasta ja esiin tulevista tärkeistä asioista sekä suunnittelemme ja arvioimme omaa työtämme. Koko työyhteisön yhteisissä palavereissa ja suunnitteluilloissa arvioimme toimintaa yhdessä. Kehityskeskusteluissa esimiehen kanssa kerran vuodessa arvioimme omaa henkilökohtaista työskentelyä ja sen kehittämistä. Teemme viisivuotiaille ns. KEHU-arvioinnin varhaisten kouluvalmiustaitojen osalta. Sen tavoitteena on kartoittaa lapsen vahvat ja vielä tukea tarvitsevat kehityksen osaalueet, jotta niitä ehditään tukea riittävästi ennen koulun alkua. Arvioinnin jälkeen pidetään palautekeskustelu, jossa käydään läpi vanhempien kyselylomake ja lapsen kehitysarviointi sekä suunnitellaan yhdessä mahdolliset tukitoimet kotona, päiväkodissa tai esim. puheterapiassa. Lisäksi Kehu-arviointiin kuuluu neuvolassa tapahtuva terveys- ja lääkärintarkastus. Kerran vuodessa vanhemmat saavat täytettäväkseen asiakaskyselyt ja niistä saatua tietoa hyödynnämme suunnitellessamme seuraavaa toimintakautta. Päivittäinen vanhemmilta ja lapsilta saatu palaute ja arviointi ovat toimintamme kannalta äärettömän tärkeää. Myös kasvatuskeskusteluissa yhdessä vanhempien kanssa arvioimme lapselle asetettuja tavoitteita, yhteisiä sopimuksia ja niiden toteutumista. 15

16 Miksi satuja luemme? Niistä lisää sanoja lauseita; suomea opimme. Miksi satuja kuuntelemme? Siten aisteja herkistämme, hieman pidempään keskitymme. Miksi satuihin perehdymme? Niistä iloa, oppia loivat jo isoisämme ja äitimme. Miksi satuja käytämme? Niillä mielikuvituksen herätämme, elämyksiä viritämme ja itseämme ilmaisemme. Mitä saduista opimme? Että hyvä on vastaus pahalle, vääryys häviää oikeudelle. Että toisten ystävyyttä tarvitsemme, yhdessä enemmän uskallamme. -Tiia Haimi- 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Peltosaaren päiväkoti Saturnuksenkatu Riihimäki

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA .... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA PORIN PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS Päivähoidon toiminnan tarkoituksena on vastata joustavasti erilaisiin päivähoidon tarpeisiin Porin muuttuvissa olosuhteissa

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Kaivokselan toimintayksikkö

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Kaivokselan toimintayksikkö VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kaivokselan toimintayksikkö Opetuslautakunta 14.4.2014 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Kaivokselan varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohdat 3 3 Arvot, kasvattajuus ja lapsikäsitys 4

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2013-2015 varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMISEN LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013 2 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 VARHAISKASVATUS PIEKSÄMÄEN KAUPUN- GISSA 1.1. Mitä varhaiskasvatus on? 1.2. Varhaiskasvatuksen arvopohja 1.3. Palvelumuodot 2

Lisätiedot

Päiväkoti Satumaa. Riihimäki. Varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkoti Satumaa. Riihimäki. Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Satumaa Riihimäki Varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Päiväkoti Satumaa... 4 2 Toiminta-ajatus... 5 2.1 Lapselle hyvä arki... 5 2.2 Toiminnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen...

Lisätiedot

PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 1 2.1 YHDISTYKSEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 1 2.2 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA

SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA KOULUTIE 7 AS. 1-3 04500 KELLOKOSKI Sisällys Johdanto Meidän päiväkodin toiminta-ajatus...1 Perustehtävä...1 Meidän päiväkodin arvot...2 Oikeudenmukaisuus...2

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS 1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS Pikkulinnan päiväkodissa 20 hoitopaikkaa. Toimimme yhtenä suurena sisarusryhmänä. Kasvatushenkilökuntaa Pikkulinnassa on kolme, joista yksi toimii lastentarhanopettajan

Lisätiedot

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 JOHDANTO Mäntysalon päiväkoti sijaitsee pientaloalueella Klaukkalan pohjoispuolella Mäntysalossa. Päiväkoti on rakennettu 1996 ja siinä on tilat neljälle

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 PÄIVÄKOTI PILVILINNAN KUVAUS... 3 3 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3.1 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS... 4 3.2 ARVOT... 4 4 ARKIKÄYTÄNNÖT...

Lisätiedot

TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015

TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015 TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015 Varhaiskasvatuspalvelut Tikan päiväkoti Toritie 22 40520 Jyväskylä 40100 Jyväskylä www.jyvaskyla.fi SISÄLLYS 1. TIKAN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti KUVA Varhaiskasvatussuunnitelma Vantaanlaakson päiväkoti Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvolähtökohdat... 2 2.2 Kasvattajuus ja lapsikäsitys...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Johdanto Varhaiskasvatussuunnitelma on sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen väline. Stakesin (nyk. THL) muiden asiantuntijatahojen kanssa yhteistyössä

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 Aittorinteen päiväkoti Aittorinteen päiväkoti Yläaitankatu 6 40320 Jyväskylä Päiväkodin johtaja Seppo Leinonen 014 2663167 / 040 354 0402 Päiväkodin varajohtaja Päivi Peltonen

Lisätiedot