1. JOHDANTO PÄIVÄKODIN ESITTELY 3 3. LAPSUUDEN VAALIMINEN ARVOKAS LAPSUUS 4 4. ARVOT JA KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT 5 5. KASVATUSKUMPPANUUS 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. JOHDANTO.. 2 2. PÄIVÄKODIN ESITTELY 3 3. LAPSUUDEN VAALIMINEN ARVOKAS LAPSUUS 4 4. ARVOT JA KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT 5 5. KASVATUSKUMPPANUUS 7"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO PÄIVÄKODIN ESITTELY 3 3. LAPSUUDEN VAALIMINEN ARVOKAS LAPSUUS 4 4. ARVOT JA KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT 5 Yksilöllisyys 5 Yhteisöllisyys.. 5 Turvallisuus.. 6 Ilo KASVATUSKUMPPANUUS 7 6. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 8 Päiväkodin arki ja päiväjärjestys Lapselle ominaiset tavat toimia Mitä kivaa teemme tänään? Me leikimme 9 Me liikumme.. 10 Me tutkimme. 11 Me ilmaisemme taiteellisesti Kieli ja vuorovaikutus Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Maahanmuuttajalapset Moniammatillinen yhteistyö VARHAISKASVATUSTOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN. 15

2 Meitä pitää hoitaa hellästi silittäen 1. JOHDANTO Siiri 4v. Peltosaaren päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu henkilökunnan, vanhempien ja lasten yhteistyönä. Vasua on työstetty ahkerasti perustyön lomassa, pohtien, keskustellen ja ryhmätöitä tehden. Meillä arvot, yleiset linjaukset ja toimintatavat ovat yhteisesti sovittuja ja käytössä olevia. Pitkäaikaiset hoitosuhteet sekä henkilökunnan pysyvyys tukevat vanhempien ja henkilökunnan kasvatuskumppanuutta ja luottamusta. Päiväkotimme varhaiskasvatuksen eräänä tärkeimpänä perustana on vanhempien ja työntekijöiden kasvatuskumppanuus. Haluamme käydä tiivistä vuoropuhelua vanhempien kanssa heidän lapsistaan sekä saada tätä kautta ideoita toimintamme kehittämiseen. Kaiken keskipisteenä on lapsi ja hänen hyvinvointinsa. Olemme kiteyttäneet toiminta-ajatuksemme yhteen lauseeseen: Haluamme tarjota lapselle turvallisen, yksilöllisen ja kiireettömän päivähoitopaikan yhteistyössä vanhempien kanssa Luomme lapselle turvallisen, kiireettömän ja kannustavan ilmapiirin. Päiväkodissamme on selkeät ja johdonmukaiset rajat ja säännöt. Pyrimme huomioimaan jokaisen lapsen positiivisesti päivittäin. Jokainen lapsi hyväksytään omana itsenään, erilaisuutta kunnioittaen. Salliva ilmapiiri antaa lapselle mahdollisuuden oppia omassa tahdissa. Lapsella on mahdollisuus tehdä aikuisen tukemana ikätasonsa mukaisia valintoja. Halusimme vanhempien äänen kuuluviin myös vasua tehtäessä. Keskustelimme vanhempien kanssa kasvatuskumppanuudesta ja yhteistyöstä vanhempainilloissa. Toimikauden alkaessa pyysimme vanhemmilta kirjallisesti lisää toiveita ja ehdotuksia yhteistyöllemme. Kahdenkeskisissä lapsen vasu-keskusteluissa kuuntelemme vanhempien odotuksia ja toiveita sekä kirjaamme yhdessä vanhempien kanssa lapselle yksilölliset tavoitteet toimikaudeksi. Kaikenlainen palautteen saaminen on meille tärkeää, mm. vanhemmat saavatkin toimintakauden loputtua asiakastyytyväisyyskyselyn täytettäväkseen. Palautteista saatu tieto auttaa meitä arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaamme eteenpäin. Lapsi lähtee mielellään aamusta ja kotiin tullessa kertoo päivän kohohetket. Vastassa on aina hyväntuuliset ja reippaat tädit. Voin hyvällä mielellä luovuttaa yhden elämäni tärkeimmistä ihmisistä osaaviin käsiin. Kiitos siitä! -nimetön palaute Vasu-kyselyssä- 2

3 2. PÄIVÄKODIN ESITTELY Peltosaaren päiväkoti on aloittanut toimintansa vuonna Pienessä ja kodikkaassa päiväkodissamme on 55 lasta hoidossa. Päiväkodin aukioloaika on (tarvittaessa asti). Vakituisia kasvattajia on kymmenen ja välillä meillä on avustajia erityispäivähoidon puolelta. Lisäksi päiväkodissamme toimii ruokapalveluvastaava, siistijä ja työmarkkinatukiharjoittelijoita. Opiskelijat kuuluvat myös meidän arkeemme. Päiväkodissamme on jakelukeittiö, johon ruoka tulee keskuskeittiö Telluksesta. Noudatamme koulujen ruokalistaa. Päiväkotimme on jo yli 30-vuotias ja sijaitsee kerrostalon alakerrassa. Toimintaa porrastamalla olemme saaneet tilat lapsen oppimista tukevaksi. Päiväkodissamme on kolme kokopäiväryhmää, sekä esiopetusryhmä. Meidän pienimmät, Nyytit, ovat vuotiaita. 3-5 vuotiaat on jaettu kahteen kotiryhmään: Nappuloihin(3v) ja Nassikoihin(4-5 v). Jako tehtiin, jotta pystymme paremmin huomioimaan lapset yksilöinä ja antamaan heille pienemmän ja rauhallisemman tilan toimimiseen. Esiopetusryhmä toimii itsenäisissä tiloissa talon toisessa päässä. Kasvattajat tuntevat kaikki lapset ja vanhemmat, koska päiväkotimme on pieni yksikkö, Tästä syystä myös ryhmästä toiseen siirtyminen on lapselle ja vanhemmille helppoa. Yhteisöllisyys on meille tärkeää. Tiedotamme vanhemmille lapsen asioista ja päiväkodin toiminnasta, jotta yhteistyömme perheiden kanssa olisi sujuvaa ja luottamuksellista Päiväkodin piha on jaettu sekä pienten että isompien lasten pihaan. Päiväkodin piha on erotettu muusta ympäristöstä aidalla. Pihalla on ruoho- ja hiekkakenttää sekä asfalttia. Pihalla on keinuja, kiipeilyteline, palloiluseinä, hiekkalaatikoita, liukumäkiä, tasapainopuomi, huvimaja sekä ulkoleluvarasto. Puiden ja pensaiden lisäksi on isoja perennapenkkejä, joita hoidamme yhdessä lasten kanssa. Peltosaaren päiväkodissa tarjoamme lapselle tilaisuuksia leikkimiseen, liikkumiseen, monipuoliseen tekemiseen, omien havaintojen tekoon ja kokemusten hankkimiseen. Vuosien varrella meille on kertynyt hyvä valikoima mm. roolivaatteita, käsinukkeja, kirjoja ja esiopetusvälineitä. Lelut ja toimintavälineet on laitettu lasten ulottuville ja vapaasti käytettäviksi. Opettelemme yhdessä siivoamaan jälkemme ja laittamaan tavarat oikeille paikoille. Kannustamme omatoimisuuteen ja annamme mahdollisuuksia harjoitella arkielämän taitoja, joita ovat mm. pukeminen, syöminen, wc:ssä käynti ja omista tavaroista huolehtiminen. Liikumme lasten kanssa aktiivisesti lähiympäristössämme. Urheilukenttä, jäähalli, lähimetsät, lampi ja kosteikkopuisto ovat kävelymatkan päässä päiväkodistamme. Kaupungin palvelutkin ovat meitä lähellä mm. kirjasto, teatteri, keskuskirkko ja museot. 3

4 3. LAPSUUDEN VAALIMINEN ARVOKAS LAPSUUS Lapsuus on itsessään arvokasta. Jokaisen lapsen jokainen hetki on tärkeä osa hänen elämäänsä. Meidän tehtävämme on antaa lapselle aikaa leikkiä, liikkua, tutkia ja harjoitella eri kehitysvaiheessa esiin tulevia asioita omassa tahdissaan. Jokaisella lapsella on oikeus olla lapsi. Lapsella on oikeus leikkiä turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä. Kasvattajan velvollisuus on huolehtia lapsen terveestä kehityksestä ja päättää millaiset asiat sopivat lapselle. Jokainen lapsi on yksilö, jolla on oikeus ilmaista erilaisia tunteitaan ja ajatuksiaan yhteisössä. Aikuisen tehtävänä on antaa malli ja keinot siinä selviytymiseen. Päivittäiset onnistumisen kokemukset ja myönteinen palaute lapsen toiminnasta auttavat myönteisen minäkäsityksen kasvamiseen. Tavoitteenamme on mahdollistaa lapselle iloinen ja kiireetön päivä. Päivän aikana lapsi voi kokea leikin riemua, oppimisen iloa, pettymyksiä ja kiukun purkauksia turvallisesti aikuiseen luottaen. Jokaisella lapsella on oikeus olla sylissä päivittäin. 4

5 4. ARVOT JA KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT YKSILÖLLISYYS Lapsi ymmärtää, että hän on ainutlaatuinen ja arvokas. Osoitamme lapselle, että hän on hyväksytty juuri sellaisena kuin hän on. Kehumme kannustamme ja huomioimme onnistumiset. Kehittymisen paikoista keskustelemme positiivisella tavalla. Huomioimme jokaisen lapsen ja hänen tarpeensa yksilöllisesti. Saadakseen yhtä paljon, toinen tarvitsee enemmän. Havainnoimme lapsen taitojen kehittymistä vertailemalla hänen aikaisempia ja tämän hetkisiä osaamista. YHTEISÖLLISYYS Lapsi suhtautuu myönteisesti itseensä ja toisiin ihmisiin. Myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittämiseksi kannustamme, kehumme ja rohkaisemme lasta. Kuuntelemme lapsen mielipiteitä ja kannustamme häntä perustelemaan niitä. Huomioimme lapsen onnistumiset ja iloitsemme niistä yhdessä hänen kanssaan. Kannustamme lasta omatoimisuuteen ja annamme hänelle sopivassa määrin haasteita. Suhtaudumme lapseen kunnioittavasti ja kohtelemme häntä hienotunteisesti myös ikävissä tilanteissa. Kasvattajina annamme lapselle esimerkin toisen hyväksymisestä ja kunnioittamisesta käyttäytymällä kaikkia kohtaan kunnioittavasti, hienotunteisesti, rehellisesti ja aidosti. Keskustelemme lasten kanssa erilaisuudesta ja sen hyväksymisestä. Laitamme ryhmissä lasten tekemiä töitä esille ja katselemme niitä yhdessä. Lapsi oppii toimimaan ryhmän jäsenenä ja huolehtimaan ympäristöstään Meillä on turvalliset rajat ja säännöt, jotka helpottavat yhdessä toimimista. Perustelemme säännöt ja sen, miksi jotakin ei saa tehdä ja pyrimme noudattamaan sääntöjä johdonmukaisesti. Lapsi voi olla myös itse tekemässä yhteisiä sääntöjä. Lapsi oppii tietämään, mikä on oikein ja mikä on väärin. Hän oppii tietämään sen mitä hän ei saa tehdä kaverille, mitä ei myöskään kaveri saa tehdä hänelle. Näin hän oppii sekä omia että toisen rajoja. Kerromme lapselle myös, mitä seuraa, jos toimii sääntöjen vastaisesti. Ristiriitatilanteissa ohjaamme ja kannustamme lasta toimimaan oikein. Annamme hänelle positiivista palautetta hyvin sujuneesta tilanteesta. Päivittäiset keskustelut pienryhmissä ja koko ryhmän kesken harjaannuttaa lasta toimimaan ryhmän jäsenenä. Harjoittelemme oman puheenvuoron odottamista ja toisten lasten kuuntelua. Kannustamme kaverin auttamiseen ja huomioimiseen. Annamme lapselle positiivista palautetta hänen huomioidessa ja auttaessa toisia. 5

6 TURVALLISUUS Lapsi kokee olonsa turvalliseksi ja uskaltaa ilmaista tunteitaan. Meille on tärkeää, että päiväkodissamme on luotettava ja turvallinen ilmapiiri. Lapsi tuntee olonsa niin hyväksi, että uskaltaa ilmaista negatiiviset ja positiiviset tunteensa vapaasti. Kasvattaja on lapsen käytettävissä ja läsnä näissä tilanteissa. Opettelemme päivittäin myös itsehallintataitoja ja sietämään pettymyksiä erilaisissa tilanteissa mm. pelit, sääntöleikit. Haluamme lapsen saavan päivittäin onnistumisen kokemuksia, hellyyttä ja yksilöllistä huomiota. Suuremmassa joukossa tarvitaan yhteiset pelisäännöt. Sääntöjen avulla lapsi oppii tietämään, mitä hän ei saa tehdä toiselle ja mitä kukaan ei saa tehdä hänelle Toisten huomioonottaminen ja kunnioitus kehittyvät toimiessamme yhdessä ILO Lapsi kokee onnistumisen ja oppimisen iloa. Lapsi oppii tekemällä ja kokemalla itse. Kannustamme ja vahvistamme lasta opettelemaan uusia asioita ja taitoja. Oppimisen ilo löytyy yrityksen, erehdyksen ja oivaltamisen kautta. Tuemme lapsen luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua antamalla oppimiseen riittävästi aikaa ja tilaisuuksia. Lapsi on hyväntuulinen tuntiessaan olonsa turvalliseksi, silloin hän myös leikkiessään ja toimiessaan kokee iloa ja riemua. Kun lapsella on kivaa päiväkodissa, niin hän tulee sinne mielellään. Minne voi olla niin kiire että jää tämän päivän riemut nauramatta, tämän päivän ihmeet huomaamatta, tämän päivän lahjat vastaanottamatta. Kiire pois, jonnekin kauas, kenties saavuttamattomaan, kiire kiireeseen. Nyt pitäisi olla kiire pysähtymiseen. 6

7 5. KASVATUSKUMPPANUUS Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja kasvattajien tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Toivomme, että ennen hoidon aloittamista lapsi ja vanhemmat tutustuisivat hoitopaikkaan. Varaamme perheelle aikaa sekä tilojen esittelyä että molemminpuolista tutustumista varten. Alammekin rakentaa perheiden kanssa kasvatuskumppanuutta heti lapsen hoidon alkaessa. Yhteistyössä tärkeimpänä pidämme perheiden toiveiden ja mielipiteiden kuuntelemista, kunnioittamista ja luottamuksellisuutta. Haluamme luoda päiväkotiimme sellaisen ilmapiirin, jossa vanhempien on helppo ilmaista sekä ilojaan että huoliaan. Osallistumme vanhempien rinnalla lapsen päivittäiseen kasvatukseen ja hoitoon. Kasvatusvastuu lapsesta on vanhemmilla. Me tuemme ja autamme omalla asiantuntijuudellamme parhaamme mukaan perheitä kasvatustehtävässä. Lasta hakiessa tai tuodessa vanhemmilla on mahdollisuus pysähtyä kertomaan meille asioista kuin asioista. Pyrimme keskustelemaan päivittäin vanhempien kanssa hänen lapsensa päivästä, mm. mitä hänen lapsensa on tänään sanonut, tehnyt, mitä ilonaiheita ja suruja on tänään ollut. Haluamme, että vanhempien ja kasvattajien yhteinen tietämys ja tuntemus lapsesta lisääntyvät tasavertaisen vuoropuhelun kautta. Pidämme hoitosuhteen alkaessa varhaiskasvatuskeskustelun ja sen jälkeen uuden toimikauden alkaessa. Yhdessä vanhempien kanssa keskustelemalla ja jakamalla havaintoja lapsesta, saamme arvokasta tietoa lapsen kehityksestä ja kiinnostuksen kohteista. Samalla laadimme yhdessä vanhempien kanssa lapselle oman varhaiskasvatussuunnitelman, jossa teemme yhdessä lapselle yhteiset tavoitteet toimikaudelle. Näin vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa päiväkodin kasvatustyöhön. Tiedotamme asioista vanhemmille erilaisilla tiedotteilla. Sen lisäksi jaamme koteihin kerran kuukaudessa seuraavan kuukauden ohjelman, jossa näkyy lapsen ryhmän toiminta. Toimintakauden aikana pidämme perheille vanhempainiltoja, erilaisia tapahtumia ja juhlia. Haluamme, että vanhemmat antavat palautetta toiminnastamme ja toimintatavoistamme, jotta pystymme arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaamme lapsen parhaaksi. Meihin voi olla yhteydessä myös puhelimitse tai sähköpostilla. 7

8 6. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN Päiväkodin arki ja päiväjärjestys Perushoito täyttää lapsen erilaiset tarpeet. Erityisesti pienellä lapsella perushoito on tärkeä osa hänen hoitopäiväänsä. Perushoitotilanteista pyritään luomaan erilaisia vuorovaikutustilanteita. Niissä opetellaan uusia asioita ja taitoja sekä harjoitellaan omatoimisuutta lapsen valmiuksien mukaisesti. Hyvän hoitopäivän aikana lapsella on aikaa istua aikuisen sylissä, kokea turvallisuutta ja läheisyyttä. Lapsi opettelee ruokaillessa kauniita pöytätapoja. Lasta kannustetaan maistamaan vähitellen uusia makuja. Lapselle annetaan mahdollisuus riittävään ulkoiluun, liikuntaan ja toimintaan, sekä myös päivittäiseen hiljaiseen hetkeen. 8

9 6.1 Lapselle omanaiset tavat toimia Mitä kivaa teemme tänään Me leikimme Meille on tärkeää mahdollistaa lapselle päivittäinen leikkiaika niin ulkona kuin sisällä. Kannustamme ja tuemme lapsen leikin pitkäkestoisuutta ja pyrimme antamaan lapselle leikkirauhan mm. porrastamalla toimintaa eri ryhmien välillä, käyttämällä päiväkodin eri tiloja ja mahdollistamalla leikin jättämisen paikoilleen ryhmätilassa. Tilanteesta riippuen kasvattaja toimii leikissä mahdollistajana, osallistujana tai dokumentoijana. Monipuolisen ja vaihtelevan leikkiympäristön luominen meillä perustuu aikuisen asiantuntemukseen leikin kehitysvaiheista ja leikkikulttuurista. Päiväkodissamme leikki saa näkyä ja kuulua. Leikissä lapsi käyttää mielikuvitustaan ja luovuuttaan. Kaikissa ryhmissä leikkivälineet ovat näkyvissä ja vapaasti lasten käytettävissä. Leikkivälineistömme on monipuolista. Lapsen matemaattinen ajattelu ja ymmärtäminen kehittyvät pikku hiljaa pelaamalla, rakentamalla ja leikkimällä. Leikkiessään lapsi vertaa, päättelee, laskee ja luokittelee sekä opettelee ongelmanratkaisutaitoja käyttäen apunaan tuttuja arjen välineitä. Opettelemme yhdessä lasten kanssa leikin jälkeen siivoamaan lelut omille paikoilleen. Kerätessämme leluja voimme samalla harjoitella mm. lajittelua ja laskemista. Lapsen omaehtoinen leikki niin sisällä kuin ulkonakin on lapselle äärettömän tärkeää. Itse keksityn leikin avulla lapsi harjoittelee ja käsittelee jo omaksumiaan asioita sekä opettelee uusia asioita, joilla on suuri merkitys lapsen myöhemmässä kehitysvaiheessa. Leikissä lapsi harjoittelee monia elämän tärkeitä taitoja huomaamattaan. Kannustamme lasta leikkiessä kyselemään, keskustelemaan, kertomaan asioista, kuuntelemaan ja odottamaan omaa vuoroaan. Lapsen kielellisen kehityksen tukeminen ja vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen ovat olennainen osa meidän arkea. 9

10 Me liikumme Liikkuminen on lapselle vauhtia, elämyksiä, tapa tutustua ympäristöönsä ja omaan kehoonsa sekä kokeilla omia rajojaan. Lapsella on luontainen tarve liikkua monipuolisesti eri ympäristöissä. Kasvattajan oma innostus ja positiivinen asenne liikuntaa kohtaa auttaa lasta luomaan terveen suhtautumisen päivittäiseen liikkumiseen. Otamme turvallisuuden aina huomioon lasten liikkumisessa päiväkodissamme. Annamme lapselle tavoitteellista liikuntakasvatusta viikoittain, mm. aamujumppaa aamupiirissä, ohjattua ulko- ja sisäliikuntaa. Hyödynnämme vuodenaikojen mukaiset liikuntamahdollisuudet mm. luistelu, hiihto. Liikumme aktiivisesti lähiympäristössä mm. urheilukentällä, Peltosaaren koulun salissa, lähimetsässä. Lasten omaehtoinen liikkuminen niin sisällä kuin ulkona on tärkeää päivittäin. Lapsi oppii perusliikuntataitoja seuraamalla kavereita ja tekemällä itse perässä. Monipuolisen liikkumisen avulla lapsen motoriset perustaidot ja oman kehon hallinta kehittyvät. Päiväkodissamme liikuntavälineet ovat lasten saatavilla sekä sisällä että ulkona ja olemme pyrkineet tekemään ympäristön liikuntaan houkuttelevaksi. Opettelemme yhdessä yhteisiä piha- ja sääntöleikkejä, lisäksi lapset voivat liikkua pihalla pelaten, juosten, kiipeillen ja pyöräillen. 10

11 Me tutkimme Lapsen luonnontieteellinen ajattelu ja ymmärtäminen kehittyvät havainnoimalla, tutkimalla, kokeilemalla ja retkeilemällä erilaisissa ympäristöissä. Me tuemme lapsen luontaista uteliaisuutta ja halua tutkia ympärillämme olevia asioita. Haluamme antaa lapselle paljon omakohtaisia kokemuksia erilaisista ilmiöistä kaikkia aisteja käyttäen. Kannustamme lasta yrittämään, oivaltamaan sekä harjoittelemaan omia ongelmanratkaisutaitojaan. Pienimuotoisten tieteellisten kokeiden avulla lapsi harjoittelee tutkimista. Annamme myös tilaa lapsen omille keksinnöille ja kiinnostuksen kohteille sekä opastamme lasta käyttämään oikein tutkimuksissaan erilaisia välineitä. Voimme tehdä miellekarttoja erilaisista lasta kiinnostavista aiheista. Usein jostakin pienestä lasta kiinnostavasta asiasta voi syntyä suuri projekti, jota työstämme ryhmässä edelleen. Harjoittelemme ryhmissä myös jätteiden lajittelua, kiinnitämme lasten huomion veden käyttöön käsien pesun yhteydessä ja opettelemme valojen sammuttamista tarpeen mukaan. Päiväkotimme pihalla on kukkapenkkejä, joista huolehdimme yhdessä lasten kanssa. 11

12 Me koemme ja ilmaisemme taiteellisesti Kiinnitämme päiväkodissamme huomiota tilojemme kodinomaisuuteen, ympäristön viihtyisyyteen ja siisteyteen niin sisällä kuin ulkonakin. Tarjoamme lapselle eri aistien kautta saatuja kokemuksia mm. näyttelyiden, konserttien, retkien ja teatteriesitysten kautta. Lapsen esteettinen ajattelu ja ymmärtäminen kehittyvät, kun lapsi oppii kuuntelemaan, tuntemaan ja havaitsemaan. Haluamme antaa lapselle elämyksiä ja omakohtaisia kokemuksia kirjallisuudesta, musiikista, draamasta, kuvataiteesta, ilmaisusta ja sadutuksesta. Ohjaamme lasta käyttämään erilaisia materiaaleja, välineitä ja tekniikoita aina ikänsä mukaisesti. Kannustamme lasta itsenäisten valintojen tekemiseen ja ratkaisuihin. Roolivaatteet, näytelmä, käsinuket, sorminuket ja erilaiset teatterimuodot kuuluvat olennaisesti päiväkotimme arkeen. Viikoittaisilla lauluhetkillä rohkaisemme lasta esiintymään ja ilmaisemaan itseään sekä yksin että ryhmässä. Arvostamme lapsen taiteellista ilmaisemista ja tekemistä. Lapsen innokkuus ja tekemisen ilo on meille tärkeämpää kuin syntynyt lopputulos. Lapsen tekeminen on tärkeä prosessi, mutta lopputulos on jokaisen itsensä näköinen. Arvostamme lapsen tekemiä töitä ja laitamme ne esille meidän yhteiseksi iloksi. Keräämme lasten tekemiä töitä lapsen omaan kasvunkansioon. Kasvattajalla pitää olla tietynlaista herkkyyttä huomatakseen tilanteet, joista voisi kehittyä jotain koko ryhmää kiinnostavaa. Annamme lapselle mahdollisuuden taiteelliseen kokemiseen erehdyksen ja oivaltamisen kautta. Lapsuus on unelmien taikamaa, jossa kaikki on mahdollista ja paras vielä kokematta. Ajasta ei ole tietoa. Kukaan ei laske minuutteja, jokainen hetki on tulvillaan onnea. Sen minkä kuulet, unohdat pian. Sen minkä näet, muistat vähän kauemmin. Sen minkä koet, kulkee aina mukanasi. 12

13 6.2 Kieli ja vuorovaikutus Kieli on väline vuorovaikutukseen ja oppimiseen. Puheilmaisun välineeksi tarvitaan laaja sanavarasto, jota pyrimme kartuttamaan päiväkodin arjessa. Meille on tärkeää, että päiväkodissamme kaikki aikuiset puhuvat hyvää ja monipuolista suomea. Kannustamme lapsia keskustelemaan, kuuntelemaan, kysymään ja kertomaan. Näitä asioita harjoittelemme yhdessä koko ryhmän kanssa, pienryhmässä tai lapsen kanssa kahden kesken. Sadut, kirjat, riimittelyt ja lorut ovat tärkeitä kaiken ikäisille lapsille. Pyrimme lapsen kielellisten valmiuksien kehittymiseen niin, että hänellä on halu, rohkeus ja taito ilmaista itseään, tunteitaan ja ajatuksiaan sekä olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Lapsi oppii lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä taitoja kiinnostuksensa ja kehitystasonsa mukaan. Hän ymmärtää, että kirjoitettu kieli on keino kommunikoida. 6.3 Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Päiväkodissamme erityistä tukea tarvitseva lapsi toimii ryhmässä omien taitojensa mukaisesti. Teemme yhteistyössä vanhempien ja kiertävän erityislastentarhanopettajan kanssa lapselle kuntoutussuunnitelman. Sen tekemisessä on tarvittaessa mukana eri alojen asiantuntijoita. Siihen kirjataan kodin kanssa yhteiset tavoitteet ja menetelmät lapsen tukemiseksi. Kuntoutussuunnitelman toteutusta seurataan ja lapsen kehitystä arvioidaan vuoden aikana. Tärkeää erityistä tukea tarvitsevalle lapselle on päivärytmin säännöllisyys, johdonmukaisuus ja joustavuus. Käytämme päivittäin toiminnassamme kuvia, tarvittaessa erilaisia apuvälineitä ja tukiviittomia, jotta lapsi ymmärtää aikuisen selvittämän asian ja tulee itse ymmärretyksi. Lapsen apuna ryhmässä voi olla myös ryhmäavustaja. 6.4 Maahanmuuttajalapset Päiväkotimme maahanmuuttajalapset ja heidän perheensä ovat tasavertaisessa asemassa suomalaisten perheiden kanssa. Toteutamme päivähoitoa lasten erilaiset kulttuuritaustat huomioon ottaen ja noudatamme toiminnassamme varhaiskasvatuksen yleisiä kasvatustavoitteita. Käytämme toiminnassamme suomi toisena kielenä opetussuunnitelmaa niin päivähoidossa kuin esiopetuksessa. 13

14 Pidämme perheen kanssa aina aloituskeskustelun hoitosuhteen alkaessa, tarvittaessa pyydämme tulkin paikalle. Keskustelemme päiväkodin käytännöistä, perheen odotuksista ja toiveista. Teemme yhdessä vanhempien kanssa lapselle tavoitteet kielellisen kehityksen tukemiseksi. Jos lapsi ei osaa puhua suomea niin hänet sijoitetaan ryhmään kahden lapsen paikalle puoleksi vuodeksi, tällöin henkilökunnalla on mahdollisuus antaa lapselle enemmän yksilöllistä huomiota. Suomenkielen oppiminen on maahanmuuttajalapsen yksi tavoite. Lapsen suomen kielen oppimista ja ymmärtämistä auttaa aikuisen selkeä puhe, piirtäminen, kuvien tai viittomien käyttö puheen tukena. 6.5 Moniammatillinen yhteistyö Moniammatillisuudella tarkoitamme sitä, että saamme eri ammattitahojen tietämyksen ja osaamisen käyttöömme tukiessamme lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Apunamme kasvatustyössä tarvittaessa ovat käytettävissämme neuvolasta terveydenhoitajat, erityispäivähoidosta erityislastentarhanopettajat ja avustajat, perheneuvolasta psykologi, sosiaalityöntekijät, puhe- ja toimintaterapeutit. Peltosaaren koulun opettajien kanssa tehtävällä aktiivisella yhteistyöllä varmistamme lapsen luontevan siirtymisen koulumaailmaan. Päiväkotimme sijaitsee lähellä koulua, joten yhteistyömme on helppoa ja luontevaa. Esiopetussuunnitelmassa olemme määritelleet erikseen esiopetuksen ja koulun välisen yhteistyön. Teemme yhteistyötä myös Riihimäen seurakunnan kanssa. Meillä käy seurakunnasta lapsityöntekijä pitämässä säännöllisesti ryhmissä pyhäkoulutuokioita, ja niihin osallistuvat yli 3-vuotiaat lapset. Käymme myös joulu- ja pääsiäishartauksissa kirkossa tai muissa seurakunnan tiloissa. 14

15 7. VARHAISKASVATUSTOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Päiväkodissamme tehdään vuosisuunnitelma, jonka pohjalta lapsiryhmälle suunnitellaan ikätason mukaista toimintaa. Toimintamme perustuu tavoitteelliseen suunnitteluun ja toteutukseen. Arvioimmekin vuoden aikana lapselle tehtyjä tavoitteita ja toimintamme toteutusta lapsen havainnoinnin ja saadun palautteen pohjalta. Tiimipalavereissa keskustelemme lapsista, ryhmän toiminnasta ja esiin tulevista tärkeistä asioista sekä suunnittelemme ja arvioimme omaa työtämme. Koko työyhteisön yhteisissä palavereissa ja suunnitteluilloissa arvioimme toimintaa yhdessä. Kehityskeskusteluissa esimiehen kanssa kerran vuodessa arvioimme omaa henkilökohtaista työskentelyä ja sen kehittämistä. Teemme viisivuotiaille ns. KEHU-arvioinnin varhaisten kouluvalmiustaitojen osalta. Sen tavoitteena on kartoittaa lapsen vahvat ja vielä tukea tarvitsevat kehityksen osaalueet, jotta niitä ehditään tukea riittävästi ennen koulun alkua. Arvioinnin jälkeen pidetään palautekeskustelu, jossa käydään läpi vanhempien kyselylomake ja lapsen kehitysarviointi sekä suunnitellaan yhdessä mahdolliset tukitoimet kotona, päiväkodissa tai esim. puheterapiassa. Lisäksi Kehu-arviointiin kuuluu neuvolassa tapahtuva terveys- ja lääkärintarkastus. Kerran vuodessa vanhemmat saavat täytettäväkseen asiakaskyselyt ja niistä saatua tietoa hyödynnämme suunnitellessamme seuraavaa toimintakautta. Päivittäinen vanhemmilta ja lapsilta saatu palaute ja arviointi ovat toimintamme kannalta äärettömän tärkeää. Myös kasvatuskeskusteluissa yhdessä vanhempien kanssa arvioimme lapselle asetettuja tavoitteita, yhteisiä sopimuksia ja niiden toteutumista. 15

16 Miksi satuja luemme? Niistä lisää sanoja lauseita; suomea opimme. Miksi satuja kuuntelemme? Siten aisteja herkistämme, hieman pidempään keskitymme. Miksi satuihin perehdymme? Niistä iloa, oppia loivat jo isoisämme ja äitimme. Miksi satuja käytämme? Niillä mielikuvituksen herätämme, elämyksiä viritämme ja itseämme ilmaisemme. Mitä saduista opimme? Että hyvä on vastaus pahalle, vääryys häviää oikeudelle. Että toisten ystävyyttä tarvitsemme, yhdessä enemmän uskallamme. -Tiia Haimi- 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Peltosaaren päiväkoti Saturnuksenkatu Riihimäki

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI SATURNUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI SATURNUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI SATURNUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI SATURNUS SISÄLLYS JOHDANTO 1 1. PÄIVÄKODIN ESITTELY 2 2. ARVOT JA KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT 2 3. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 5 3.1. LAPSELLE OMINAISET

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA Ryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa Pajulantie 9 as 3 51420 Harjumaa P.044-7944973 PAJUNKISSA Pajunkissa sijaitsee Harjumaassa haja-asutusalueella. Toimimme rivitaloasunnossa.

Lisätiedot

Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 21.8.2012 Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämän mukaan meillä toimitaan: Haluamme kasvattaa yhdessä vanhempien kanssa tasapainoisia, toiset huomioonottavia, suvaitsevaisia ja ristiriitojakin

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011

Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Yleistä Päiväkotimme sijaitsee Nurmijärvellä Klaukkalan keskustassa aivan Natura luonnonsuojelusuon vieressä. Vuonna 1996 avatussa talossamme toimii kolme

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUKSEMME: lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa lapsen näkemykset on otettava huomioon kaikki lapset ovat tasa arvoisia

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme on vuoroyksikkö, joka tarjoaa hoitoa hoitovarausten mukaan maanantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Perhepäivähoito TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Perhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2017-2018 Perhepäivähoitoa voidaan

Lisätiedot

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkoti sijaitsee Tampereen kaupungin itäisellä alueella hyvien bussiyhteyksien varrella (bussit 6, 29, 27). Päiväkoti sijaitsee kerrostalon alimmaisessa

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 MEIDÄN PÄIVÄKOTI SALORINTEEN PÄIVÄKOTI sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä Siivikkalan kaupunginosassa. Pihaa ympäröi luonnonmetsä ja lähellä on

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli 2017-2018 TERVETULOA VY KOLKKA-TANELIIN! Päiväkodit Kolkka ja Taneli ovat toimineet yhdessä varhaiskasvatusyksikkönä 1.8.2017 alkaen. Kolkassa

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU. Se perustuu Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapsen oma vasu laaditaan yhdessä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS 1 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi syntymäaika Kasvatuskumppanit: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Sorilan päiväkoti aloitti toimintansa vuonna 1990 Aitolahden kaupungin osassa kauniin maaseudun keskellä. Lapsiryhmiä on kolme, joista esiopetusryhmä

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sinulla on nyt edessäsi Keski-Nurmon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU. Vasusta saat lukea talossa lapsi saa kasvaa turvallisessa ympäristössä elämänsä ensimmäiset

Lisätiedot