Lahden Talot Oy Toimintakertomus tilikaudelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden Talot Oy Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014"

Transkriptio

1 3 Lahden Talot Oy Toimintakertomus tilikaudelta Konsernin perustiedot Lahden Talot -konsernin emoyhtiö on Lahden kaupungin kokonaan omistama Lahden Talot Oy. Sillä on kolme tytäryhtiötä: Lahden Asunnot Oy, Lahden Palveluasunnot Oy ja Kiinteistö Oy Lahden Vesijärvenkatu 36. Lahden Talot -konsernin visio on olla turvallisen, terveellisen ja kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edelläkävijä. Lahden Talot Oy omistaa konsernin vapaarahoitteisen kiinteistökannan ja sen palveluksessa on pääosa konsernin henkilökunnasta. Lahden Asunnot Oy on aravalainsäädännössä tarkoitettu yleishyödyllinen yhtiö, joka omistaa pääosan konsernin arava-asuntokannasta. Lahden Palveluasunnot Oy on myös yleishyödyllinen yhtiö. Se omistaa vanhuksille ja muille erityisryhmille tarkoitettuja palvelutaloja ja erityisasuntoja. Kiinteistö Oy Lahden Vesijärvenkatu 36 on yksittäinen vuokra-asuntoyhtiö. Lahden Talot Oy on aloittanut toimintansa vuonna 1998 ja kulunut tilikausi oli seitsemästoista. Lahden Talot-konsernilla oli tilikauden päättyessä asuntoa. Asunnot jakautuivat yhtiöihin seuraavasti: Lahden Asunnot 4692 kpl; Lahden Palveluasunnot 819 kpl; Lahden Talot 345 kpl ja Koy Lahden Vesijärvenkatu kpl. Asuinpinta-ala oli yhteensä noin neliömetriä. Liiketilaa konsernilla oli 1637 m 2 ja muuta vuokrattua tilaa m 2. Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoman muodostaa 101 kpl keskenään nimellisarvoltaan ja äänimäärältään samanarvoista osaketta. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Osakkeita eivät rasita suostumus- tai lunastuslausekkeet. Johto ja tilintarkastajat Lahden Talot Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet: Työteknikko, eläkeläinen Riitta Erviä, puheenjohtaja Yrittäjä Harri Metsänen, varapuheenjohtaja Toiminnanjohtaja Terttu Pohjolainen Yrittäjä Antti Sirvo YTM, eläkeläinen Pia Peltomaa Työsuojeluvaltuutettu Juha Ravalt Toimitusjohtajana on toiminut hallintotieteiden maisteri, KJs Juhani Jokelainen. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Pasi Waris. Johdon ja henkilökunnan palkat ja palkitseminen Toimitusjohtajan tulospalkkioiden maksamisen edellytys on hallituksen määrittäminen bonuspalkkioiden yleisten edellytysten täyttyminen. Tämän lisäksi hallitus määrittää vuosittain toimitusjohtajan tavoitteet. Näitä ovat strategiasta johdetut tavoitteet, budjettitavoitteet ja hallituksen antamat muut tavoitteet. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta ja palkitsemisesta kerran vuodessa helmikuussa. Toimitusjohtajan bonuspalkkio voi olla enintään kahden kuukauden kuukausipalkkaa vastaava määrä.

2 4 Myös johtoryhmän jäsenten tulospalkkioista päättää hallitus kerran vuodessa. Palkkiot perustuvat bonuspalkkioiden yleisten edellytysten lisäksi yksiköiden ja niiden vetäjien tavoitteisiin. Johtoryhmän jäsenten tulospalkkion määrä voi olla enintään kahden kuukauden palkkaa vastaava määrä. Henkilökunnan tulospalkkioista päättää hallitus kerran vuodessa. Tulospalkkioiden perusta on bonuspalkkioiden yleisten edellytysten täyttyminen. Tämän lisäksi kullakin yksiköllä on omat tavoitteensa. Kiinteistöyksikön projektipäälliköillä ja -insinööreillä on henkilökohtaiset tavoitteet. Henkilökunnan bonuspalkkioiden maksimimäärä on enintään henkilökunnan kuukauden keskipalkan suuruinen. Projektipäälliköiden ja -insinöörien bonuspalkkion maksimimäärä on heidän kuukausipalkkansa määrä. Hallituksen jäsenten palkkiot olivat tilikaudella yhteensä euroa. Toimitusjohtajan palkka luontaisetuineen oli euroa. Summa sisältää tulospalkkiota euroa. Toimitusjohtajalla on lounas-, puhelin- ja autoetu. Toimitusjohtajan sijaisen palkka luontaisetuineen oli euroa. Summa sisältää tulospalkkiota euroa. Toimitusjohtajan sijaisella on lounas- ja puhelinetu. Yhtiö ei ole ottanut lisäeläkkeitä johdolle eikä johtoryhmälle Henkilökunnan palkat luontaisetuineen olivat yhteensä euroa. Summaan sisältyy tulospalkkioita euroa. Henkilökunnalla on lounasetu ja osalla puhelinetu. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja tilikauden päättymisen jälkeen sekä arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Konsernin talous kehittyi myönteisesti tilikauden aikana. Vertailukelpoinen liikevaihto oli 43,1 miljoonaa euroa ja se kasvoi noin 5,3 prosenttia. Liikevoitto oli noin 12,1 miljoonaa euroa (11,6 me v. 2013) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 8,4 miljoonaa euroa (7,1 me v. 2013). Tulokset ovat budjetoidun mukaiset koko konsernin ja kaikkien konserniyhtiöiden osalta. Tuloksia paransi erityisesti rahoituskulujen lasku. Poistoja kirjattiin poistosuunnitelman mukaisesti. Rakennusten poistoprosentti oli 2,5 kirjanpidon menojäännöksestä. Koneista ja kalustosta vastaava poisto oli 25 prosenttia. Luottotappioita kirjattiin konsernissa euroa ( euroa v. 2013) ja jälkiperinnän tuottoja aiempien vuosien luottotappioista euroa ( euroa v. 2013). Uudisrakennusinvestointien rahoitukseen tarvittavat luotot saatiin Kuntarahoitus Oyj:stä ja perusparannusinvestointien luotot Lahden kaupungin konsernipankista. Kokonaisuudessaan sekä emoyhtiön että konsernin tulos ja taloudellinen asema olivat tilikauden päättyessä hyvät.

3 5 Konsernin tunnusluvut liiketoiminnasta ja henkilöstöstä Tunnusluku Liikevaihto (meur) 43,1 41,0 39,0 Liikevoitto (meur) 12,1 11,6 9,5 Liikevoitto -% 28,1 28,2 24,4 Oman pääoman tuotto % 24,2 20,9 14,5 Omavaraisuusaste % 14,7 11,6 10,2 Vuokrasaamiset liikevaihdosta % 1,0 1,1 1,2 Käyttöaste -% 98,7 99,3 98,8 Asukasvaihtuvuus % 21,6 19,1 20,9 Henkilöstö keskimäärin tilikaudella 1) 2) 33,0 33,2 31,8 Vakituinen henkilöstö Henkilöstökulut tilikaudella (meur) 1,9 1,9 1,7 1) luvussa mukana koko henkilökunta mukaan lukien vakituiset ja määräaikaiset 2) vuoden 2012 luku korjattu vastaamaan uutta laskentatapaa Kiinteistöjen rakennuttaminen, perusparantaminen ja kaupat Vuonna 2014 valmistui Lehtiojan palvelukeskuksen II vaihe Kilpiäisten kaupunginosaan. Kiinteistössä on kaikkiaan 190 tehostetun palveluasumisen paikkaa vanhuksille ja muistisairaille. Palvelukeskuksen bruttokustannukset (I ja II vaihe) olivat yhteensä noin 33,5 miljoonaa euroa ja nettokustannukset saatujen investointiavustusten ja arvonlisäverojen vähentämisen jälkeen noin 17,2 miljoonaa euroa. Palvelutalon kaikki tilat on vuokrattu Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimelle. Kerinkallion Apilakadulle valmistui uusi asumispalveluyksikkö pitkäaikaisasunnottomille. Kohteeseen tuli 27 asuntoa. Investoinnin bruttokustannukset olivat 5,1 miljoonaa euroa. Saadun erityisryhmien investointiavustuksen ja arvonlisäverojen vähentämisen jälkeen nettokustannuksiksi jäi 2,1 miljoonaa euroa. Myös tämän kohteen tilat vuokrattiin sosiaali- ja terveystoimelle. Kummankin rakennuksen energialuokka on A. Molemmissa kohteissa lämmitysjärjestelmänä on maalämpö, jonka avulla kiinteistöjen tiloja voidaan myös viilentää. Apilakadulla tuotettiin uusiutuvaa sähköenergiaa myös aurinkopaneeleilla. Perusparannuksiin käytettiin rahaa noin 3,5 miljoonaa euroa. Peruskorjauksiin ja muuhun korjaustoimintaan käytettiin yhteensä 8,3 miljoonaa euroa Yhtiön toimitiloja vastaavat osakkeet Kiinteistö Oy Liiketaloissa ja Asunto Oy Rahataloissa myytiin ja vuokrattiin edelleen yhtiön käyttöön pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Kaupoista saatiin myyntivoittoa euroa. Kiinteistöjen ylläpito ja ympäristöasiat Jätehuoltopalvelut kilpailutettiin alueittain vuonna Aluemalli on osoittautunut toimivaksi ja sen myötä jätekustannukset ovat laskeneet selvästi. Seuraava askel jätehuollon kehittämisessä on käynnistetty Luukuta Oikein-lajittelukilpailu. Tavoitteena on jätteen määrän vähentäminen ja parempi jätteiden lajittelu. Kilpailussa menestyminen edellyttää

4 6 mm. kiinteistön jätteenkeräysastioiden vähentämisestä, astioiden noutorytmin harventamisesta ja jätekatosten siisteyttä. Kilpailu tukee yhtiön ja sen omistajan ympäristötavoitteita. Jos kilpailun tulokset ovat myönteisiä, vähenevät jätekustannukset edelleen. Kiinteistöjen turvallisuusohjeet ja -suunnitelmat uusittiin tilikauden lopussa ja ne ovat käytännössä kokonaan sähköisessä muodossa. Kaikkiin asuntoihin jaetaan vuoden 2015 alussa kirjallinen turvallisuusohje. Vedensäästöön liittyviä toimia jatkettiin uusimalla ja kunnostamalla kolmessa kustannuspaikassa 262 asunnon vesikalusteet. Uutena hankkeena käynnistettiin 14 kustannuspaikan ulko- ja/tai sisävalaistuksen uusiminen hyödyntämällä Led-teknologiaa. Hankkeen myötä kiinteistöjen valaistusolosuhteet paranevat ja niiden valaistuksesta syntynyt sähkön kulutus pienenee. Hankkeessa on tarkoitus edetä vuosittain ja kiinteistöryhmittäin tehtyjen tarvekartoituksien perusteella. Kaikessa uudisrakentamisessa ja perusparantamisessa yhtiö selvittää mahdollisuudet käyttää uusiutuvaa energiaa ja lisätä kiinteistöjen energiatehokkuutta. Pitkäjänteisenä omistajana se ottaa toiminnassaan huomioon kiinteistöjen elinkaaren ja tähtää elinkaarikustannusten minimointiin. Konsernin kulutustiedot Vuosi Lämmitysenergia, kwh/m 3 43,6 43,8 44,4 Vesi, l/asukas/vrk 136,5 139,0 141,0 Sähkö, kwh/m 3 7,5 7,1 6,7 Asukasdemokratia Uudistettu asukasdemokratiamalli vahvistettiin hallituksessa asukaskokousten ja asukashallituksen käsittelyjen jälkeen. Keskeiset muutokset edelliseen malliin nähden liittyivät hallitukseen ehdolle tulevien asukasehdokkaiden valintamenettelyyn ja asukashallituksen vaalimenettelyyn tehtyihin muutoksiin. Seuraava vaali pidetään alkuvuodesta Yhtiön asukashallitus päivitti järjestysmääräykset tilikauden lopulla. Merkittävän asiana päivityksessä oli tupakointikiellon lisääminen koskemaan kaikkia asuntoja kiinteistön yleisten tilojen lisäksi. Tupakointi on sallittua parvekkeilla. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Suomi ajautui vuonna 2012 talouden taantumaan, joka on jatkunut vuoteen 2014 ja näyttää jatkuvan edelleen. Tänä aikana bruttokansantuote on laskenut joka vuonna. Suomen Pankki arvioi suhdannenäkymien parantuvan vasta vuonna Työttömyyden arvioidaan säilyvän nykytasolla. Lahdessa työttömyys on ollut pysyvästi maan keskiarvoa korkeammalla ja se on noussut jo yli 19 prosentin. Myönteistä on inflaation alentuminen ja korkotason laskeminen edelleen. Näillä kahdella tekijällä - ennusteiden toteutuessa - on myönteistä vaikutusta Lahden Talojen talouteen. Alhaalla pysyvä inflaatio vähentää kustannuspaineita ja korkotason laskeminen vähentää suoraan korkokuluja. Molemmat tekijät vaikuttavat alentavasti vuokrankorotuspaineisiin. Lahden Talojen rakennustoiminta jatkuu aktiivisena. Kaksi uutta ARA-rahoitteista palvelutaloa on lähdössä rakenteille. Myös kaksi uutta vuokratalohanketta on käynnistymässä.

5 7 Perusparannus- ja korjaustoiminta Lahden Talot - konsernissa jatkuu aktiivisena. Perusparannuksiin on budjetoitu v noin 9,7 miljoonaa euroa. Lisäksi peruskorjauksiin ja muuhun korjaustoimintaan on varauduttu käyttämään noin 9,5 miljoonaa euroa. Lahden kaupunginvaltuusto on edellyttänyt, että Lahden Talot ostaa kaupungilta sen omistamat Oppilastalo Oy:n osakkeet. Kauppa merkitsee sitä, että opiskelija-asuntoja omistavan yhtiön osakekannasta lähes 80 % tulee Lahden Talojen omistukseen. Kaupan myötä yhtiölle tulee päävastuu Oppilastalon toiminnasta ja taloudesta. Oppilastalolla on kaikkiaan noin 730 asuntoa. Kaupunki tavoittelee kaupan myötä mitattavia synergiaetuja. Synergiaetujen saavuttaminen onkin välttämätöntä, ettei kauppahinnan suorittamisesta aiheutuva rahoitustarve nostaisi tarpeettomasti opiskelijoiden vuokria. Vuokra-asuntojen tarjonta kaupungissa on lisääntynyt. Se on vaikuttanut alentavasti käyttöasteeseen ja lisäävästi vaihtuvuuteen. Mainitut tunnusluvut ovat edelleen valtakunnallisesti hyviä. Korkea ja kasvava työttömyys Lahdessa vaikeuttaa asukkaiden toimeentuloa, mikä voi haitata vuokranmaksukykyä ja -halua. Tästä saattaa seurata vuokrasaamisten ja luottotappioiden kasvua. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan kehitykseen vaikuttavista seikoista Konsernin toiminnan kannalta keskeisiä riskitekijöitä ovat asuntojen vuokraustoiminnan tyhjäkäyttöriskit, rahoitusrakenteesta johtuvat lainoituksen korkoriskit ja kiinteistöjen kuntoon liittyvät tekniset riskit. Muut toiminnalliset riskit koskevat lähinnä rakennuttamista ja asukkaiden vuokranmaksukyvyn kehitystä. Aravalainojen ja kiinteäkorkoisten lainojen suhteellinen osuus koko konsernin lainapääomasta oli vuonna 2014 noin 80 prosenttia, mikä alentaa korkoriskiä. Muuten korkoriskeihin on varauduttu hajauttamalla konserniyhtiöiden lainasalkut eri luotonantajien ja korkoperusteiden mukaan. Konsernin rahoitusta, sen korkoriskejä sekä vuosimaksulainoihin ja indeksisidonnaisiin lainoihin liittyviä muita riskejä seurataan jatkuvasti. Apuna tässä työssä käytetään ulkopuolista asiantuntijaa. Lainasalkun suojausaste oli noin 85 prosenttia (64 prosenttia v. 2013) ja keskikorko 1,64 prosenttia (2,08 prosenttia v. 2013). Lahden Talot -konsernin käyttöaste oli tilikaudella keskimäärin 98,7 prosenttia ja vaihtuvuus 21,6 prosenttia. Tunnusluvut ovat alan keskimääräisiä paremmalla tasolla, joten vuokraustoimintaan liittyvät riskit ovat toistaiseksi alhaisia. Konsernin kiinteistökannan kuntoa seurataan laatimalla kuntoarviot korjaustoiminnan lähtökohdaksi. Kuntoarvioiden perusteella laaditaan korjausten PTS-suunnitelmat, joiden edellyttämät toimet sisällytetään korjaustoiminnan vuosibudjetteihin. Huoneistojen määräaikaistarkastuksilla ja kiinteistönhoidon laadun valvonnalla tuetaan suunnittelua ja hankitaan tietoa ongelmakohteista. Konsernin rakennuttamisessa riskit pyritään minimoimaan vahvalla suunnittelun ohjauksella ja aktiivisella valvonnalla. Konsernilla on turvaavat vakuutukset, joilla varaudutaan omaisuus-, keskeytys-, vahinkoriskeihin. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus esittää, että emoyhtiön tilikauden voitto ,96 euroa kirjataan taseen voittovaroihin. Edelleen hallitus esittää, että osinkoa jaetaan euroa.

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Helsingin kaupungin aravavuokra-asuntoja Alppikylässä Kuva:Helsingin kaupungin asunnot Oy SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 5-10 Kiinteistöyhtiöiden

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010 SATO minne Vuosikertomus 21 matka? 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Sijoitusomaisuuden käypä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009 Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo Takoma lyhyesti ja avainluvut 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Takoman arvot 3 Takoman työkalupakki 4 Takoma on kehittäjä 5 Takoma Subcon 6 Takoma Hydraulics 8 Selvitys

Lisätiedot

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus Cityconin kauppakeskukset Suomessa KESKUSTAN KOHTAAMISPAIKAT Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 17 500 m 2 Rakennusvuosi 1953/1972/1980. Laajennus- ja/tai uudistusvuosi 1991. IsoKristiina

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2010

Lisätiedot

Stockmann-konsernin perusarvot

Stockmann-konsernin perusarvot Vuosikertomus 29 Stockmann-konsernin perusarvot Tuloshakuisuus Harjoitamme liiketoimintaa rahan ansaitsemiseksi; kaiken toiminnan tulee tukea tätä päämäärää. Menestyminen tuloksenteossa merkitsee osakkeenomistajille

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Hallinto Hallitus Konsernin toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitseminen Tilintarkastajat

Vuosikertomus 2009. Hallinto Hallitus Konsernin toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitseminen Tilintarkastajat Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 Toimitusjohtajalta Toimitusjohtajan video Vuoden 2009 tapahtumia Avainluvut Osakkeen omistajille Yhtiökokous Osingon maksu Julkaisuaikataulu 2010 Hallinto Hallitus Konsernin

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Observations for a Better World

Observations for a Better World Tilinpäätös 2010 Observations for a Better World Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Tarjoamme kattavan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja palveluja

Lisätiedot

KONSERNIN liiketoimintarakenne RUUKKI GROUP OYJ LISTATTU EMOYHTIÖ RAPORTOINTISEGMENTIT TYTÄRYHTIÖT. Ruukki Group Oyj. Mineraali.

KONSERNIN liiketoimintarakenne RUUKKI GROUP OYJ LISTATTU EMOYHTIÖ RAPORTOINTISEGMENTIT TYTÄRYHTIÖT. Ruukki Group Oyj. Mineraali. VUOSIKERTOMUS 2009 2 KONSERNIN liiketoimintarakenne RUUKKI GROUP OYJ LISTATTU EMOYHTIÖ Ruukki Group Oyj RAPORTOINTISEGMENTIT Mineraali Puunjalostus TYTÄRYHTIÖT Erikoisferrokromi Etelä-Eurooppa Metalliseokset

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus 2010

Taloudellinen katsaus 2010 Taloudellinen katsaus 2010 Konsernitilinpäätös 2010 www.finnair.fi/konserni Taloudellinen katsaus Sisältö Finnair-konsernin avainlukuja...2 Hallituksen toimintakertomus...4 Osakkeet ja osakkeenomistajat...15

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot