1. TOIMINTAYKSIKÖN YLEINEN KUVAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. TOIMINTAYKSIKÖN YLEINEN KUVAUS"

Transkriptio

1 1. TOIMINTAYKSIKÖN YLEINEN KUVAUS Vekaralinnan päiväkodissa on 42 hoitopaikkaa ja lapsiryhmiä on kaksi. Molemmissa ryhmissä on lapsia kahdestakymmenestä kahteenkymmeneenkolmeen, riippuen ryhmän rakenteesta. Ryhmissä varhaiskasvatushenkilökuntaa on kolme, joista yksi toimii lastentarhanopettajan tehtävässä ja kaksi lastenhoitajan tehtävässä. Lisäksi teemme yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa, josta johtuen kummassakin ryhmässä on yleensä, läpi toimintakauden, eri opiskeluvaiheessa olevia lähihoitaja tai sosionomi (AMK) opiskelijoita. Vekaralinnassa tarjoamme perheille mahdollisuuden tehdä hoitosopimuksen joko kokopäiväisenä tai osa-aikaisena. Ennen hoidon alkamista tehdään hoitosopimus, josta sopimusmuoto käy ilmi sekä lapsen päivittäisen hoitoajan tarve. Kokopäiväinen sopimus kattaa kuukauden kaikki arkipäivät maanantaista perjantaihin, pois lukien arkipyhät. Kokopäivähoito maksaa 280 /kk. Tulosidonnainen Kelan maksama yksityisenhoidon tuen lisäosa voi mahdollisesti vaikuttaa alentavasti päivähoitomaksuun. Perheellä on mahdollisuus tehdä myös 15 hoitopäivää kuukaudessa osa-aikainen hoitosopimus, tai 3 hoitopäivää viikossa, jolloin maksu määräytyy edeltä käsin sovittujen hoitopäivien mukaan. Kokopäivähoito sekä osa-aikaisen hoidon läsnäolopäivät saavat yleensä jatkua korkeintaan kymmenen tuntia. Osa-aikaisen hoidon päivät sovitaan perheen kanssa kuukausittain, kuitenkin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen päivien toteutumista. Hoitomaksu määräytyy sovittujen läsnäolopäivien perusteella. Vekaralinnan päiväkodin nykyinen toimintayksikkö aloitti toimintansa syksyllä 2005 Metelinkankaalla Kaakkurissa, upouusissa tiloissa. Yksikössä toimii siis kaksi lapsiryhmää. Nimikilpailussa 2 4 -vuotiaiden ryhmä sai nimekseen Vekarat ja heidän valtakuntaansa on päiväkodin alakerta. Hoidosta ja kasvatuksesta hymyssä suin huolehtivat lastentarhanopettaja sekä kaksi lastenhoitajaa. Yläkerrassa temmeltävät 5 6 -vuotiaat Viikarit yhdessä innokkaan lastentarhanopettajan ja kahden lastenhoitajan kanssa. Yläkerrassa toimii myös esiopetusryhmä. Molemmat ryhmät pitävät sisällään kolme pienryhmää joilla kaikilla on oma pienryhmäohjaaja. Päiväkodin henkilökuntaan kuuluu taitajia monelta alalta ja niinpä päiväkodin viikko-ohjelmaan kuuluukin mm. musiikkileikkikoulua, liikuntaleikkikoulua ikäryhmittäin, vekaravipellystä (alle kolme vuotiaiden liikuntaleikkikoulu), kokkikerhoa, metsämörri- sekä metsämyttys- ja nuppustoimintaa. Liikuntaleikkikoulu ohjaajaksi, henkilökunnan, on kouluttanut Nuori suomi. Metsänuppus-, metsämyttys- sekä metsämörriohjaajaksi henkilökunnan on kouluttanut Suomen Latu.

2 Lasten leikkiä tuemme kaikin tavoin ja annamme leikille myös sille kuuluvan ajan. 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Toiminta-ajatusta olemme yhdessä pohtineet ja miettineet jo päiväkodin perustamisesta saakka. Toiminnan perusajatus on säilynyt samana vaikka vuosien mittaan lapset lähtevät kouluun ja osa henkilökunnastakin on vaihtunut. Toiminnan pohjana on lapsilähtöisyys, perhekeskeisyys sekä lasten liikunta. Aikuisen tehtävänä on löytää tasapaino kasvatusvastuun ja lapsilähtöisyyden välillä. Tehtävänämme on taata lapselle turvallinen olo ja tukea lapsen terveen itsetunnon kehitystä. Tärkeinä arvoina pidämme ihmisyyden kunnioittamista, avoimuutta ja jatkuvuutta. Päivittäin haluamme huomioida jokaisen perheen ja lapsen pyrkien toimimaan joustavasti ja perustellen valintamme sekä toimintatapamme. Rauhallisia aamuvastaanottoja ja iltapäivän juttutuokioita vanhempien kanssa pidämme erityisen tärkeinä ja antoisina, niin henkilökunnalle kuin perheillekin. Toimintaajatukseemme kuuluu myös se, että haluamme tarjota perheille luottamuksellisen ja luontevan ilmapiirin keskustella kasvatukseen ja perhe-elämän koukeroihin liittyvistä asioista, aina kun siltä tuntuu. Perhekeskeisyyttä olemme pyrkineet tuomaan esille myös yhteisillä tapahtumilla. Muutaman kerran lukukaudessa ilta aikaan päiväkodilla järjestetään vanhemmille mahdollisuus puuhailla jotakin mukavaa aivan aikuisten kesken tai vaikka lasten kanssa yhdessä. Olemme järjestäneet mm. seikkailu- ja liikuntatapahtumia, askartelu- ja keilausiltoja sekä metsäretkiä. Näin perheillä on mahdollisuus tutustua myös muihin perheisiin sekä tutustella vielä paremmin päiväkodin henkilökuntaan Toiminnan painopistealueet Ryhmiemme painopistealueet vaihtelevat hieman. Olemme pyrkineet kehittämään toimintaamme lapsilähtöisesti, joten ajoittain toiset painopistealueet tulevat enemmän esille kuin toiset. Yleisesti voidaan kuitenkin painotusalueiksi lukea kummassakin yksikössä liikunta, kädentaidot ja ilmaisu. Leikki on kuitenkin kaiken tämän pohjana niin ohjattuna kuin vapaanakin leikkinä. Liikunta on yksi painopistealueistamme. Päiväkodissamme lapsi saa monipuolisia kokemuksia liikunnan eri osa-alueilta ja liikuntaa harrastetaan jossakin muodossa päivittäin. Liikunnan harrastaminen on osa terveitä elämäntapoja, joihin haluamme ohjata lasta myös omalla esimerkillämme. Päiväkodissa lapsen perusliikuntataidot kehittyvät, hyvälle peruskunnolle luodaan pohjaa ja ennen kaikkea nautitaan yhdessä lapsen kanssa liikunnan ilosta. Peruskuntoa kartutetaan kävelyretkillä, metsässä puuhaamalla ja pihaleikkejä leikkien. Eri lajien alkeista lapsi saa myös kokemuksia. Lajitaitoja

3 harjoitellaan mm. luistelussa, hiihdossa, uinnissa, suunnistuksessa, palloilussa, painissa, tanssissa ja yleisurheilussa. Nuoren Suomen Liikuntaleikkikoulu toimii osana päiväkotimme liikuntakasvatusta. Liikuntaleikkikoulua pidetään lähikoulun salissa, kerran viikossa, viidestä kuuteen -vuotiaiden ryhmissä. Kolmesta neljä -vuotiaille lapsille ohjataan liikuntaleikkikoulua päiväkodin tiloissa. Lisäksi Vekaralinnassa toimii myös alle kolme -vuotiaiden Vekaravipellys, edelleen kerran viikossa. Liikuntaleikkikoulun ohjelma noudattelee Nuoren Suomen valtakunnallista suunnitelmaa liikuntaleikkikoulumateriaalia käyttäen. Ja siitä vastaa aina Nuoren Suomen kouluttama Liikuntaleikkikouluohjaaja. Musiikkikasvatuksen tavoitteena on saada lapsen mielenkiinto heräämään musiikkia kohtaan, tarjota myönteisiä kokemuksia ja tukea lapsen itseilmaisua. Esimerkiksi musiikkileikkikoulussa lasta kannustetaan monipuoliseen luovuuteen musiikin tuottamisessa sekä löydetään jokaisen sisäinen rytmitaju. Tavoitteena on myös kehittää lapsen kuuntelijan ja havainnoijan roolia. Tavoitteisiin pyritään koko päiväkotimme yhteisillä laulu- ja soittotuokioilla, joissa kaikki saavat osallistua kykyjensä mukaan. Yhdessä opetellaan uusia ajankohtaan sopivia lauluja, soitetaan erilaisilla soittimilla ja opitaan kuuntelemaan ja tuottamaan erilaisia ääniä. Näin lapsi omaksuu perussoittimet ja niiden käytön samalla, kun hänen auditiivinen havainnointikykynsä kehittyy. Yksiköistämme löytyy monipuolisia soittimia sähköpianosta kellopeliin ja moninaisiin rytmisoittimiin. Tärkeintä on saada aikaan onnistumisen sekä tuottamisen riemu, myös musiikillisesti. Kädentaitoja harjoitellaan päiväkodissamme monipuolisesti työskentelemällä eri menetelmin ja tutustumalla monipuolisiin materiaaleihin. Päiväkotivuosien aikana taitoja syvennetään ja uutta rakennetaan aikaisemmin opituille taidoille. Uusia asioita opitaan aikuisen opastuksella, mutta lapsella on mahdollisuus toimia myös itsenäisesti ja omien suunnitelmiensa mukaisesti. Kuvataiteella on suuri merkitys myös lapsen myönteisen minäkuvan kehityksessä. Häntä ohjataan havainnoinnin lisäksi avarakatseisuuteen ja oman sekä toisen työn kunnioittamiseen. Kuvataiteen avulla pystytään harjoittamaan hienomotoriikkaa, jota tarvitaan esimerkiksi kirjallisen kielen tuottamiseen. Lasta kannustetaan kehittämään taitojaan monipuoliseen materiaalien ja välineiden kokeiluun sekä erilaisiin toimintatapoihin. Toteutukseen käytetään mm. piirtämistä, muovaamista, maalausta, rakentamista ja ympäristön fyysistä havainnointia. Lapsen kanssa keskustellaan hänen näkemästään ja kokemastaan - - yhdessä pohditaan ja kyseenalaistetaan. Aikuisen tehtävänä on lähinnä tarjota mahdollisuus luovaan tuottamiseen ja antaa lapsen luoda melko vapaasti.

4 Retket luontoon ovat tulleet suosituiksi, mutta myös bussimatkat kaupunkiin teatteriin, puistoon tai elokuviin ovat olleet lasten mieleen jo vuosia. Kokkikerho kokoontuu vaihtelevasti valmistamaan herkullisia välipaloja ja leivonnaisia vanhempien kahveille tai päiväkodin juhliin. Muutaman lapsen pienryhmissä puuhaillaan yhdessä aikuisen kanssa ja koemme uusia makuelämyksiä. Parhaimpia reseptejä kerätään keittokirjaan ja maukkaimmat testataan vielä kotonakin. Viskareiden eli viisivuotiaiden oma pienryhmä toimii osana yläkerran ryhmää päivittäin. Viskarissa opetellaan elämisen taitoja niin sosiaalisia kuin kognitiivisia. Viskaritoiminta perustuu viisivuotiaiden lasten itseoppimiseen, jossa opettajan rooli on pienevä ja kanssaoppijan rooli suurempi. Tarkoituksen on kannustaa lapsia kehittämään tiedonhankinta taitoja sekä ryhmässä työskentelemistä. Viskaritoiminta pitää myös sisällään oman vuosittaisen toimintasuunnitelmansa jonka pienimuotoisia tehtäviä tehdään noin kerran viikossa. Viskarivuosi ohjailee lapsia, pikku hiljaa, tulevaan esikouluun. Viskaritoiminnassa tärkeintä ei ole se mitä tehdään vaan se, että toiminta tapahtuu omassa toimintaryhmässä, johon kuuluvat ainoastaan viisivuotiaat. Kysyä saa aina ja pohtia erilaisia perusteltuja ratkaisuja! Yleensä viskaria odotetaan, ennen kuin tuo ikä on saavutettu, ja toiminta perustuukin nimenomaan juuri lasten halusta oppia ja olla yhdessä juuri omanikäisten kanssa. Olemme havainneet, että juuri viiden vuoden iässä kiinnostus uusiin asioihin ja erityisesti pieneen puuhasteluun sekä pähkäilyyn on valtavaa. Pyrimme vastaamaan tähän tarpeeseen. Toiminta-ajatukseen kuuluu myös lasten kaksiosainen itsearviointi, jonka he oppivat yleensä melko nopeasti. Tarkoituksena on oppia arvostamaan omaa osaamistaan sekä myös opettajan näkökulmasta saadaan tärkeää tietoa lasten kokemuksista sekä kognitiivisista taidoista. Metsämörrikoulu on ulkoilukoulu, jonka tavoitteena on ulkoilla ympäri vuoden säällä kuin säällä, viihtyä luonnossa, oppia tuntemaan luontoa, suojella luontoa, leikkiä luonnossa, huolehtia luonnosta ja kokea elämää luonnossa. Metsämörrikoulussa 5 6 -vuotiaat mörrilapset löytävät luonnon leikin avulla. Vastaavat asiat tiedostetaan myös 1-2 vuotiaiden, eli metsänuppusten, sekä 3-4 vuotiaiden, metsämyttysten myttysretkillä. Tiedon omaksuminen, yhdessä oleminen ja liikkuminen leikkien ovat lapselle luontevaa metsäympäristössä. Mistään muusta leikkipaikasta ei löydy samanlaista seikkailua ja mystiikkaa kuin luonnosta. Lähimetsässä, tutulla metsäpaikalla, lapset saavat kokea luonnon pieniä ja suuria ihmeitä. Metsämörri- sekä metsämyttyskoulussa lapset saavat mahdollisuuden kokea luontoa kaikkina vuodenaikoina. Retkeilemme lasten kanssa säännöllisesti vuoden ympäri, säällä kuin

5 säällä. Metsäretki tehdään kerran viikossa. Metsämörrin sekä myttykertun kautta lapset eivät opi asioita vain luonnosta vaan he oppivat myös viihtymään luonnossa ja osoittamaan huomaavaisuutta luontoa kohtaan. Viihtymiseen kuuluvat ulkoilutiedot, eli miten pukeudutaan, jotta pysytään kuivana ja lämpimänä, sekä kuinka eväsreppu pakataan. Myös omista varusteista opitaan huolehtimaan, vaikkei lapsella niitä paljon olekaan. Ulkoilu joka säällä, vuoden ympäri, antaa lapsille elämyksiä ja seikkailuja. Ulkoilu asettaa lapsille myös vaatimuksia ja antaa vastuuntuntoa ja itseluottamusta. Metsäretkillä Metsämörri (5 6 vuotiaat) tai Myttyskerttu (1 4 vuotiaat) tulee tervehtimään lapsia ajoittain. Metsämörri sekä Myttyskerttu elävät metsässä ja ovat eläinten ja lasten ystäviä. Metsämörri ja Myttyskerttu ovat leikki- ja satuhahmo, jotka tulevat leikkimään, laulamaan ja kertomaan kasveista ja eläimistä. Vierailua odotetaan aina kovasti. Lapset ovat valmiita järjestämään Mörrille ja Kertulle yllätyksiä ja haluavat näyttää, mitä kaikkea ovat metsästä löytäneet. Metsämörri ja Myttyskerttu ovat lapsista jännittäviä sekä saavat heidän mielikuvituksensa liikkeelle. Mörrin ja Kertun elämä luonnossa synnyttää monia mielikuvituksellisia ja opettavaisia keskusteluja lapsen ja aikuisen välille. Metsämörritoiminta tapahtuu Suomen Ladun ohjauksessa ja siitä vastaa aina koulutettu metsämörriohjaaja Pienryhmätoiminta Jo päivähoidon aloittaessaan lapsella on Vekaralinnassa valmiina oma pienryhmäohjaaja. Mahdollisuuksien mukaan, oma pienryhmäohjaaja perehdyttää lapsen ja perheen päiväkodin toimintatapoihin ja tutustuttaa heidät Vekaralinnan käytäntöihin. Lapsi voi tutustua Vekaralinnaan ensin vanhempansa kanssa. Mikäli mahdollista, ennen varsinaisen päivähoidon aloitusta lapsi tutustuu yhden tai kaksi aamupäivää sitten itsekseen. Vanhemmat saavat materiaalia ja tiedotetta kotiinsa Vekaralinnan henkilökunnasta sekä asioista joita heidän on hyvä tietää aloittaessaan asiakasperheenä Vekaralinnan päiväkodissa. Vanhemmat täyttävät myös esitietolomakkeen lapsen elämään liittyvistä asioista jotta lapsen päivähoidon aloitus voidaan tehdä mahdollisimman helpoksi. Kädentyöt, liikunta, musiikki ja draama kuuluvat viikoittaiseen ohjelmaan. Päästämme luovuuden valloilleen, kaiken mahdollisen parissa. Tämä kaikki tapahtuu, pääasiassa, omissa pienryhmissä. Sekä ylä- että alakerran ryhmät sisältävät kolme pienryhmää, joilla kaikille on oma pienryhmäohjaajansa sekä nimensä. Pienryhmät muotoutuvat syksyllä ikäryhmittäin. Pidämme pienryhmä ajatusta loistavana toimintamuotona. Pienryhmissämme lapset saavat, entistä paremmin, harjoitella mm. vuorovaikutuksen pelisääntöjä. Pienryhmässä lapsella on myös väljempi mahdollisuus päästä ilmaisemaan itseään, mutta myös harjoitella oman vuoron odottamista. Tämän myötä myös jatkuva turha odottelu vähenee, eli lapset voivat keskittyä olennaiseen, ja pienryhmäohjaajalla on riittävästi aikaa kaikille. Pienryhmäohjaajalla on parempi

6 mahdollisuus tutustua ryhmänsä lapsiin, sekä heidän perheisiinsä. Lisäksi hän on vahvasti tietoisempi oman ryhmänsä lasten elämäntilanteista sekä muista lasta koskevista asioista. Pienryhmäohjaaja myös ymmärtää ryhmänsä lasten kehitysvaiheet sekä lasten henkilökohtaiset tavoitteet. Kaikki toiminta tapahtuu pienten ehdoilla; tärkeintä on, että lapset tuntevat olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Toiminta on aina sellaista että jokainen saa onnistumisen kokemuksia, mutta myös pettymykset on turvallista kohdata Kestäväkehitys Päiväkodissamme on valmisteilla kestävänkehityksen toimintaohjelma. Siihen kuuluvat useat osa-alueet, kuten ekologisesti, taloudellisesti sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys. Yksiköissämme olemme erityisesti panostaneet ensimmäiseen ja kahteen viimeiseen kestävän kehityksen muotoon. Ekologisesti haluamme esimerkillämme opettaa lapsia toimimaan biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen edellytysten mukaan. Kierrätämme ja lajittelemme päiväkodissa syntyvät jätteet sekä opettelemme käyttämään materiaaleja järkevästi tuhlaamatta niitä turhaan. Pyrimme perustelemaan lapsille esimerkiksi miksi käsipyyhepaperia ei ole syytä heittää nipuittain roskiin, vaan käyttää vain tarvittava määrä. Olemme myös kokeneet tärkeänä kertoa lapsille mistä käyttämämme materiaalit ovat peräisin, paperit, ruoka tai vaikkapa vaatteet. Näin havainnoimme myös omaa lähiympäristöämme ja asetamme tavoitteita sen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Päiväkodissamme on myös käytössä käytettyjä tavaroita. Olemme saaneet lahjoituksina esimerkiksi rattaita, leluja, askartelutarvikkeita sekä varavaatteita. Pyrimme kestävään kehitykseen myös tällä tavoin. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys on yksi keskeisimpiä teemoja varhaiskasvatuksessa. Opetamme lapsille omaa tietoamme omasta kulttuuristamme ja opetamme heitä kasvamaan sosiaaliseen hyvinvointiin. Aikuisina meillä on vastuu siirtää tietoa tulevalle sukupolvelle, jotta he voisivat kertoa sen taas eteenpäin. 3. TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS Vekaralinnan toimintaympäristö sekä yksikkö ovat hyvin kodinomaiset. Vekaralinna toimii kotoisessa omakotitalossa vaikka on, alun perinkin, rakennettu juuri päiväkodiksi. Vekaralinnan päiväkoti sijaitsee Kaakkurissa, Metelinkankaalla, keskellä omakotiasutusta. Päiväkodin oman pihan suunnittelussa on otettu huomioon lasten jokapäiväisen liikunnan tarve. Pihalle on tehty mäki joka haastaa lapset liikkumaan niin kesällä kuin talvellakin. Piha-alueelta löytyy maaleilla varustettu pallokenttä, joka jäädytetään talvisin luistinradaksi, ja myöhemmin jopa curling - radaksi. Osa pihasta on saanut asfalttipäällysteen, jotta pystymme

7 harrastamaan mm. koripalloilua, ruutu- ja naruhyppelyä sekä sählyä. Tontilta löytyneitä suuria kiviä on säästetty kiipeilytarkoitukseen ja takapihan seikkailualue onkin kovassa käytössä. Seikkailualuetta kehitetään jatkuvasti. Piha antaa mahdollisuuden myös luonnontiedon opiskeluun, sillä pihalta löytyy suomalaisen luonnon yleisimmät puulajit sekä marjapensaita, joiden satoa maistellaan syksyllä. Kasvimaalla kasvatamme mm. herneitä, porkkanoita, lehtisalaattia ja kesäkukkia. Pihalta löytyy myös perinteiset päiväkotivälineet. Kiikut ovat kovassa käytössä, samoin liukumäki. Monipuolinen kiipeilyteline antaa mahdollisuuden niin roikkumiseen kuin kiipeilyynkin. Keinulauta ja leikkimökki, niin ikään, ovat aina ulkoiluaikaan käytössä ja suuren hiekka-alueen reunukset sopivat hyvin tasapainoiluun. Piha-alue kiertää lähes ympäri päiväkotirakennuksen ja pihaa ympäröi korkea aita. Päiväkotirakennus on valmistunut syksyllä Päiväkoti noudattelee ympäristön rakennuskulttuuria ollen ulkomuodoltaan kaksikerroksinen perinnetalo. Sisätilojen suunnittelussa ja toteutuksessa on pyritty kodinomaisuuteen ja käytännöllisyyteen, ja siinä on myös onnistuttu. Kohtalaisen suuri tuulikaappi toimii kaikkien lasten tulo- ja lähtöväylänä. Sinne on sijoitettu kaksi kuivauskaappia ja lattiakaivollinen kura-allas sekä kenkätelineet. Lasten omat naulakot sijaitsevat omien ryhmätilojen yhteydessä, isommilla lapsilla siis yläkerrassa. Alakerrassa toimii päiväkotimme 1 4 vuotiaiden ryhmä. Tuulikaapista astumme eteistilaan, jonne naulakot on sijoitettu. Eteisestä on käynti wc:hen, joka on varustettu suurella pesualtaalla sekä isolla ja pienellä wc -pöntöllä. Käsienpesualtaat on sijoitettu lasten korkeudelle. Myös seinää peittävä peili on lapsille sopivalla korkeudella. Alakerran keskuspaikka on noin 50 neliön monitoimitila, joka muuntuu tarvittaessa niin jumppa- kuin juhlasaliksikin. Lasten ruokapöydät sijaitsevat tässä tilassa, kuten hyllyt, joilta löytyvät lasten omatoimiseen käyttöön lelut, pelit sekä kirjat. Yhdelle seinälle on sijoitettu verkkokiipeilyseinä ja puolapuut alastulopatjoineen. Samasta tilasta löytyy myös lasten laulupenkit ja piano. Tästä suuresta tilasta on käynti kodikkaaseen kotileikkihuoneeseen, joka on varustettu pikkuäitejä ja isiä varten. Myös pienten oma ateljee sijaitsee keskeisellä paikalla suurten lasi-ikkunoiden takana. Tämä tila on tarkoitettu niin ohjatulle kuin omatoimisellekin luovalle toiminnalle. Vesipiste ja kuivauskaappi helpottavat erilaisten materiaalien käsittelyä. Lisäksi alakerrasta löytyy jakelukeittiö, toimisto ja henkilökunnan sosiaalitilat sekä liikuntavälinevarasto. Keittiö on tavallinen kotikeittiö. Keittiön ja monitoimitilan välissä on tarjoilutiski, jonka kautta ruoka jaetaan, ja joka toimii myös oivallisena leipomisalustana. Yläkerta on 5-6-vuotiaiden valtakuntaa. Tuloaulaa reunustavat lasten naulakot ja aula toimii myös leikki- ja lepotilana. Yläkerran keskuspaikkana toimii suuri tila, jossa on aikuisten kokoa olevat

8 jykevät kalusteet kaikille lapsille ruokailua ja kirjallisia töitä varten. Esiopetus tapahtuu suurimmaksi osaksi tässä tilassa. Tilassa on tietokone lasten käytössä, runsaasti pelejä ja muita opetusvälineitä, rakenteluvälineitä ja liitutaulu. Myös yläkerrassa on ateljee, missä lapset saavat vapaasti tai ohjatusti tehdä kädentöitä. Materiaalit on sijoitettu käden ulottuville ateljeeta kiertäville hyllyille. Pöydät voi sijoittaa sen mukaan työskennelläänkö yksin vai ryhmässä. Tämä tila voi muuttua projektien mukaan esim. merenalaiseksi maailmaksi tai merirosvolaivaksi. Lasten käytössä on kaksi erillistä wc:tä. Yläkerrassa on myös askarteluvälinevarasto, jossa säilytetään materiaaleja koko päiväkotia varten. Yläkerran molemmissa päissä on parvekkeet, joilta lähtee portaat alas palopoistumisteinä. Päiväkodin sisustuksessa on pyritty siihen, että pystymme kannustamaan lapsia päivittäiseen liikuntaan. Matoista löytyy hyppyruudukoita, lepotilassa mahtuu hyppimään pomppupalloilla, tai vaikka potkimaan palloa, ja kiipeilyseinä on lähes aina lasten käytössä. Myös musisointiin on oivalliset mahdollisuudet ja leikkiin kannustavia nurkkauksia löytyy paljon. Rauhallisillekin leikeille ja peleille löytyy paikka ja vastaavasti tilaa vaativiin leikkeihin on mahdollisuus. Tilojen suhteen raja yläkerran ja alakerran ryhmien välillä on joustava. Esimerkiksi pienten ulkoilun aikana isommat lapset voivat vallata koko talon kotileikkiä ja kiipeilyseinää myöten. Naapuriin on valmistumassa vanhusten palvelutalo, joka tarjoaa aikanaan mahdollisuuden sukupolvien väliseen kanssakäymiseen. Aivan päiväkodin lähituntumasta löytyy kaksi hyvin varustettua leikkipuistoa sekä metsää, ja pulkkamäki Turvallisuus Tuvallisuuteen olemme panostaneet useammallakin tavalla. Lasten kanssa sopineet yhteiset säännöt, joita pyrimme noudattamaan selkeästi ja perustellen. Pihaleikeissä huomioidaan pihavälineiden kunto ja aitojen merkitys lasten vilistäessä pihamaalla. Paikalla on aina riittävä määrä henkilökuntaa lasten määrään ja ikään nähden. Henkilökunta on koulutettu ensiapukurssein, mikä tarkoittaa sitä että ryhmän henkilökunnasta aina, vähintään yhdellä, on voimassa oleva ensiapukoulutus. Henkilökunta on suorittanut myös elintarvikeviraston hygieniapassit. Erityistä tukea tarvitseville lapsille on tehtynä hoitosuunnitelmat, joista löytyvät toimintaohjeet, esimerkiksi astmakohtauksen sattuessa, sekä luvat lääkityksen antamiseen. Hoitosuunnitelma tehdään aina vanhempien kanssa yhteistyössä. Päiväkotimme kummastakin yksiköstä löytyy myös pelastussuunnitelma sekä toimintaohjeet yllättävien tapahtumien varalle. 4. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 4.1. Varhaiskasvatustoiminnan suunnitelmallisuus Suunnitelmia tehdään vuoden aikaan useammallakin tasolla.

9 Syksyisin toimintakauden alussa tehdään suurempilinjaisia suunnitelmia tulevalle vuodelle. Syksyllä syvennytään myös tarkemmin alkavan kauden toimintaan. Kunkin ryhmän henkilökunta miettii esimerkiksi teemaviikkoja tai suurempia tapahtumia. Haluamme kuitenkin ottaa huomioon lasten kiinnostuksen kohteet ja jättää tilaa muutoksille. Kuukausittain mietitään teemat sekä tapahtumat ja retket. Kerätään lapsilta ideoita sekä toiveita ja pyritään sovittamaan ne toiminnan runkoon. Viikoittain pidetään joka ryhmän suunnittelupalaveri, jossa sovitaan toiminnan toteuttamisesta, pienryhmittäin. Lisäksi katsotaan yhteisen toiminnan vastuu- ja suunnitteluhenkilöt. Yksi toimintamme periaatteista on kuitenkin kodinomaisuus ja siihen pyrimmekin erityisesti mukautumalla vaihteleviin tilanteisiin. Tarpeen vaatiessa unohdamme suunnitelmat ja teemme tilalle uudet. Lasten tarpeet ja ideat ovat kuitenkin aina etusijalla. Tämän kaltainen järjestely vaatii varsinkin henkilökunnalta innokkuutta ja muutoskykyä sekä havainnoinnin herkkyyttä, jotta saavutamme mahdollisimman laadukkaan päivähoidon Hyvinvoiva lapsi Hyvinvoivan lapsen määrittely on melko vaikeaa, koska se koetaan niin yksilökohtaisesti. Vasu-prosessin aikana olemme yhdessä vanhempien kanssa keskustelleet siitä kuinka voimme taata lapsen hyvinvoinnin hänen päiväkotipäivänsä aikana. Päiväkodissamme päivärytmin halutaan löytyvän lasten toiveista. Tarkoitus ei kuitenkaan ole että lapset täysin määräisivät päivän kulun, vaan heidän mielipiteensä otettaisiin huomioon esimerkiksi leikkien ajankohdissa, ulkoilun tarpeessa, pedagogisen toiminnan järjestämisessä jne. Ryhmän henkilökunnan vastuulla on kuitenkin toimia ajan hermolla sekä vastuullisesti tutkailla tilannetta ja lasten halua toimia päivän aikana. Seuraavat asiat tulee kuitenkin löytyä jokaisesta päivästä Perushoito Perushoidolla tässä tilanteessa tarkoitetaan lähinnä lapsen perustarpeista huolehtimista, kuten ravinto, lepo, ulkoilu sekä luonnollisesti hygienia. Tähän työhön osallistuvat kaikki ryhmän aikuiset. Tarkoituksena on taata lapselle fyysisesti ja henkisesti hyvät toimintaedellytykset päivähoitopäivän aikana Ruokailu Vanhempien kanssa, pohdittaessa, ruokailua pidettiin tärkeänä osana lapsen hyvinvointia. Tiimin jäsenet huomioivat kaksi olennaista asiaa, joiden tulisi toteutua päivähoitopäivän aikana. Ensimmäinen oli ruokailu. Sen tulisi olla kattava ja monipuolinen. Monipuoliseksi ruokailuksi tiimi ajatteli runsaan aamiaisen joko kotona tai päiväkodissa. Päiväkodissa aamiaiseen kuuluu puuro ja leipä sekä pala hedelmää tai vihannesta. Lämmin ateria syödään kerran päivän aikana ja sen lisäksi välipala. Kaikkia

10 ruokia tulisi maistaa ja näin opetella syömään myös uusia ruokalajeja. Vanhempainillassa päätettiin lisäksi myös, että mahdollisia jälkiruokia tai herkkuja ei syödä aterian korvikkeena, vaan ne siirretään myöhempään ajankohtaan, jollei ruokaa ole syöty riittävästi Ulkoilu Ulkoilu on tärkeä osa päivänrytmiä. Perushoitoon olennaisena osana kuuluva ulkoilu antaa lapselle mahdollisuuden nauttia vapaasta leikistä myös pihalla. Raitis ulkoilma virkistää mukavasti ja aivan uudenlaiset leikit pääsevät alkamaan. Ulkoilun aikana lapsella on mahdollisuus kokea myös liikunnan riemua ja vauhdin hurmaa, kun pienet jalat innostuvat juoksemaan hippaleikkien ja touhujen tiimellyksessä. Pihamaalla on tarjolla kesäaikaan hiekkalaatikkoleikkejä, pihapelejä ja rakennusleikkejä monen muun itse keksityn leikin lisäksi. Talvella lasketaan mäkeä ja rakennetaan lumilinnoja, kiipeillään ja keinutaan, kuten kesälläkin. Ulkoilun aikana saatamme myös vaihtaa maisemaa ja suunnata leikkimään lähipuistoon tai vaikka lähteä kävelylenkille toisen yksikön pihamaalle. Ulkoilua myös vanhemmat pitävät tärkeänä osana päiväkotipäivää. Yhdessä pohdimme, että lapsille riittävä ulkoilumäärä on kaksi kertaa päivässä. Tosin vanhemmat olivat myös sitä mieltä, että joskus ulkoilun voi jättää väliin hyvin alkaneen leikin vuoksi tai jos tarjolla on esimerkiksi jotakin lasta erityisesti kiinnostavaa ohjattua toimintaa Lepo Päivittäiset pienet hengähdystauot tekevät hyvää meille jokaiselle. Päiväkotipäivä on lapsen työpäivä, joka usein kestää jopa pidempään kuin aikuisen työpäivä. Lapsi kohtaa päivän aikana useita haasteellisiakin tilanteita, jotka vaativat häneltä ponnisteluja, pohdintaa ja sopeutumista. Jatkuvassa sosiaalisessa kontaktissa oleminen saa aikaan väsymistä ja levottomuuttakin. Päiväkotipäivän aikana pyrimme tarjoamaan jokaiselle lapselle mahdollisuuden viettää hetken rauhoittuen niin fyysisesti kuin henkisestikin. Pienemmät, noin 1-4 vuotiaat, lepäävät päiväruuan jälkeen yleensä tunnista kahteen. Pötköttelemme omissa vuoteissamme ja joskus nukumme koko päivälevon ajan. Aluksi kuuntelemme satua tai rauhallista musiikkia aikuisen silitellessä pieniä varpaita tai hiuskiehkuroita. Siihen on hyvä nukahtaa ja kerätä voimia iltapäivää varten. Isommat noin 5-6 vuotiaat lepäilevät satua kuunnellen noin 45 minuuttia. Usein he tämän jälkeen nousevat puuhastelemaan virkeämpinä, mutta toiset saattavat jäädä nukkumaan. Lepoasioista keskustelemme vanhempien kanssa aina lapsikohtaisesti. Toinen lapsi tarvitsee iästään riippumatta joskus enemmän unta kuin toinen ja päinvastoin. Pyrimme löytämään jokaiselle sopivan tavan levätä päivän aikana. Olemme kuitenkin tulleet vanhempien kanssa siihen lopputulokseen, että päivittäinen

11 lepohetki on paikallaan niin esikoululaisella kuin pienellä taaperollakin Hygienia Hygieniaan olemme pyrkineet kannustamaan lapsia siisteyskasvatuksella. Käsien pesun opetteleminen on ensimmäinen asia, josta tässä lähdetään liikkeelle. Kädet pestään aina ennen ruokailua ja wc-käynnin yhteydessä. Yhdessä opetellaan oikea tapa sekä tarkkuutta ja rauhallisuutta peseytymisessä. Kiireestä pyrimme pois tässäkin asiassa. Lapsilla on käytössä nestesaippuaa sekä kertakäyttöisiä käsipyyhepapereita. Vanhempien kanssa olemme sopineet että, aamulla, päiväkotiin tullessa vanhemmat antavat lapsille käsien desinfiointihuuhdetta, tai pesevät lasten kanssa kädet. Tippapullo löytyy heti eteisestä ja näin saamme jätettyä kotipöpöt pois jo ennen päivän alkamista. Vaihtoehtona on myös perusteellinen käsienpesu. Samoin desifiointihuuhdetta käytämme aina myös ennen ruokailuja. Mikäli vallalla on jonkin asteinen epidemia, käytämme käsihuuhdetta tehostetusti. Henkilökunta käyttää myös desinfiointia käsien pesun lisäksi. Erityisesti olemme huolehtineet sen käytöstä ennen ruuan jakoa tai vaippojen vaihdon yhteydessä. Kummassakin yksikössä on laadittu myös omavalvontasuunnitelma yhdessä terveysviranomaisen kanssa. Tähän kuuluvat mm. siivoustoimet sekä ruuan hygienian valvonta. 5. LAPSELLE OMINAISET TOIMINTATAVAT 5.1. Leikin tukeminen Leikki on lapsen tärkein toimintamuoto, lapselle läheisin tapa toimia. Leikin muoto ja tarkoitus vain muuttuvat tilanteen ja tarpeen mukaan. Leikin avulla lapsi jäsentelee kokemuksiaan, kokeilee erilaisia rooleja, kehittää itseään, kertoo elämänpiirinsä asioista ja omista tunteistaan sekä sisäistää uudet vaikutelmansa. Leikin avulla lapsi myös ilmaisee itseään. Leikin avulla aikuinen voi päästä lähemmäksi lasta asettumalla lapsen rooliin ja osallistumalla leikkiin joko seuraamalla tai konkreettisesti ottamalla oman rooliin leikissä. Yksiköissämme olemme panostaneet erityisesti lasten vapaaseen ja luovaan leikkiin. Pyrimme tarjoamaan lapsille aikaa, puitteita ja mahdollisuuden leikin eri osille. Haluamme, että lapsilla on aikaa suunnitella, rakentaa ja toteuttaa leikkiä. Tähän pääsemme joustavilla toimintasuunnitelmilla niin päivä- kuin viikkotasollakin. Tilat pyrimme mukauttamaan sellaisiksi, joissa lapsi kokee innostusta ja luovuutta leikkiin. Lasten ideoita hyväksi käyttäen muutamme tilojen toimintatarkoitusta tarpeen mukaan. Esimerkiksi vaihdamme kotileikkihuoneen kaupaksi tai vaikkapa teatteriksi ajoittain. Pihalle hankimme lapsia kiinnostavia leluja tai vaikkapa rakentelutarpeita. Leluja vaihdamme yksiköiden välillä ja näin saamme lapset aina uudestaan innostumaan samoistakin leluista.

12 Tuemme lapsia löytämään itsenäisesti mieleisensä leikin ja leikkikaverin sekä jatkamaan leikkiään pitkäjänteisesti. Aikuisen toimesta leikin häiriötekijöitä minimoidaan, sillä hyväkään leikki ei kestä jatkuvia keskeytyksiä. Tarvittaessa aikuinen on mukana leikissä ja tarjoaa lapsille uusia leikki-ideoita siirtyen kuitenkin pikkuhiljaa taka-alalle. Leikki on muuttanut muotoaan sitten henkilökunnan oman lapsuuden, kotileikin äiti on siirtynyt hellan äärestä tietokoneelle ja pehmopuput ovat vaihtuneet monimutkaisiksi transformereiksi. Meidän aikuisten on hyväksyttävä muutos, vaikka perinteiden vaaliminenkin onkin tärkeää Kielen ja vuorovaikutuksen tukeminen Lapsen kielen kehitys alkaa jo todella varhain. Vaikka suurin osa päiväkotiimme tulevista lapsista osaakin jo puhua, niin kuitenkin kieli kehittyy jatkuvasti. Usein juuri päiväkotiryhmässä aloittaminen suorastaan räjäyttää puheen kehityksen noin kahden vuoden iässä, ehkä jo aiemminkin. Lapsen saadessa uusia kontakteja etenkin ikätovereihinsa tai vanhempiin lapsiin pakottaa lapsen käyttämään verbaalista viestintää. Vanhempi - lapsi -suhteen nonverbaaliset viestit eivät enää toimikaan toisten lasten tai aikuisten kanssa. Usein lapsen halu samaistua ryhmään lisää hänen omaa kiinnostustaan viestinnän kehittämiseen. Myös uusi ympäristö kasvattaa sanavarastoa. Lapsen maailmankuva laajenee päivähoidon myötä. Uusia sanoja opitaan päivittäin. Puheen oppimisen nopeuteen vaikuttavat ympäristön virikkeet: kuinka paljon lapsen puhetapailuun vastataan, lapselle puhutaan, nimetään esineitä ja asioita ja luetaan kirjoja. Suurta merkitystä on myös lapsen persoonallisuudella ja yksilöllisillä sekä perinnöllisillä ominaisuuksilla (MML, 2006). Haluamme tarjota lapselle turvallisen ja virikkeellisen ympäristön kielen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. Keskustelemme lasten kanssa asioista ja kuuntelemme lasta. Opettelemme uusien esineiden nimiä leikkien varjolla tai vaikka kuvakirjan avulla, mutta myös aivan arkipäiväisissä kotoisissa tilanteissa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ruokailutilanteet, vaipanvaihdot tai vaikka pukeminen. Luemme kirjoja, loruttelemme korteilla, riimittelemme, laulelemme, mutta ennen kaikkea kannustamme lapsia itse ilmaisemaan itseään, puheen avulla. 5.3.Tutkiminen Lapsi tutkii luonnostaan. Hän kyselee, epäilee ja pohtii asioita. Tätä lapselle ominaista toimintatapaa pyrimme tukemaan moninaisin keinoin niin yksin kuin vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa. Pienten, 2-5 vuotiaisen kanssa, retkeilemme ja tutkimme luontoa sekä lähiympäristöä. Havainnoimme luonnon muutoksia ympäri vuoden. Kokeilemme monenlaisia asioita, sulattelemme lunta ja sekoittelemme värejä ja nautimme pienistä ihmeistä, uusista asioista.

13 Haluamme antaa lapselle tilaa pohtia ja kyseenalaistaa asioita sekä luoda omia teorioita ongelmiin Elämyksellisyys Vanhempien kanssa pohdittaessa elämyksellisyyttä lasten haluttiin kokevan päiväkodissa niin isoja kuin pieniäkin elämyksiä. Retket, liikunta ja oman itsensä ilmaisu niin taiteen kuin myös musiikin kautta tulisi olla tärkeässä roolissa. Perusliikuntaa kuin myös Nuoren Suomen Liikuntaleikkikoulua pidetään hyvinä liikuntamuotoina. Kädentöitä ja musiikkia tuli olla viikko-ohjelmassa sopivasti lapsen tarpeiden mukaan. Joka tapauksessa niin liikkumisen, retkeilyn ja ilmaisun tulisi olla mielekästä ja lapsista lähtevää. Teatterin harrastaminen niin päiväkodilla kuin sen seuraaminenkin on havaittu elämykselliseksi lasten ja aikuisten osalta. Olemmekin pitäneet teatterivierailut vakiotoimintana kummallakin toimintakaudella. Tiimin mielestä vanhempien luottamus henkilökuntaa kohtaan kuin myös henkilökunnan luottamus lapsia kohtaan on tärkeässä asemassa, kun suunnitellaan esimerkiksi isompia retkiä tai tapahtumia päiväkodin tiimellyksessä. 6. VARHAISKAVATUKSEN SISÄLTÖALUEET 6.1. Matemaattinen orientaatio Matemaattisia taitoja harjoitellaan päivittäisessä toiminnassa. Aikuinen tiedostaa asian ja tarjoaa mahdollisuuden matemaattisen ajattelun heräämiseen, mutta lapsi ei tiedä harjoittelevansa. Esimerkiksi kalenteria tutkitaan päivittäin, lasketaan päiviä teatteriretkeen, kuukausia kesälomaan tai vuosia koulun aloittamiseen. Yhdessä lasten kanssa lasketaan kuinka paljon lapsia on paikalla ja montako puuttuu. Muodot ja niihin tutustuminen liittyvät myös arkiseen kanssakäymiseen. Lapsen kanssa etsitään perusmuotoja ja opetellaan määritelmiä niille leikkien, pelaten ja tutkien. Kokkikerho tarjoaa mahdollisuuden punnitsemiseen ja tilavuuksien mittaamiseen. Lasten pituuksia vertaillaan ja lämpömittaria seuraillaan yhdessä. Aivan pienimmätkin saavat kosketusta lukumääriin tutkimalla, aikuisen kanssa, omia sormiaan ja varpaitaan. Usein ensimmäinen päiväkodissa opittu laulukin sisältää pilkahduksia matematiikasta viiden pienen ankan muodossa Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio Kalenterivuoden merkkipäivät antavat rungon perinteiden käsittelylle. Aikuinen tutkii ja tutustuu yhdessä lapsen kanssa yhteisiin juuriimme. Historiaa ja yhteiskuntaa tarkastellaan lasta kiinnostavalla tavalla mm. leikkien, satujen ja tarinoiden, laulujen ja musiikin, kirjallisuuden ja videoiden avulla. Retket museoihin, kirkkoihin ja paikallisiin nähtävyyksiin kuuluvat olennaisena osana päiväkotimme toimintaan. Vierailijat ovat myös tervetulleita

14 päiväkotiimme kertomaan omista kokemuksistaan. Perinteisiimme kuuluu yhteinen jouluhartaus isovanhempien kanssa, minkä lomassa olemme kuulleet myös monia tarinoita entisajan jouluista ja elämästä yleensäkin. Myös Kalevalanpäivää on vietetty perinteisesti isoisän tarinoita kuunnellen Kulttuuri Oulussa on tarjolla monipuolisesti lasten kulttuuria ympäri vuoden. Lisäväriä tuovat erilaiset teemaviikot ja tapahtumat kuten vuosittain järjestettävät Lasten ja nuorten teatteripäivät. Teemme päiväkodista retkiä teatteriin, nukketeatteriin, konsertteihin ja taidenäyttelyihin lasten ikätason mukaisesti. Kulttuurielämystä käsitellään päiväkodissa niin etu- kuin jälkikäteenkin ja siitä riittää usein aihetta laajaankin projektiin. Kukin lapsi kokee kulttuurin eri tavalla ja kokemukset saavatkin aikaan mielenkiintoisia keskusteluja etenkin isompien lasten keskuudessa. Useat teatteri- ja muusikkoryhmät ovat valmiita tuomaan taidettaan myös päiväkotiin. Tarjonta onkin suhteellisen runsasta ja henkilökunta yrittää valikoida mahdollisimman laadukkaat esitykset lasten nautittaviksi. Päiväkodissamme myös lapset tekevät taidetta, sekä ohjatusti että itsenäisesti. Lasten omia näytelmiä ja musiikkiesityksiä syntyy lähes päivittäin eikä yleisöstä ole puutetta. Vähintään muutaman kerran vuodessa vanhemmatkin pääsevät nauttimaan lastensa esityksistä päiväkodin perinteisissä juhlissa. Lapsille rakkaimmat piirustukset ja maalaukset kootaan näyttelyn muotoon kaikkien ihailtavaksi. Myös päiväkotimme aikuiset tarjoavat lapsille erilaisia kulttuurielämyksiä. Päiväkodilta löytyy laaja valikoima käsinukkeja, ja näyttelijän lahjoja löytyy jokaiselta. Omalla esimerkillämme haluamme osoittaa lapsille, että jokainen ihminen on luova ja lahjakas. Ja kömmähdykset esitysten lomassa ovat vain hauska ja toivottu lisä näissä kulttuurikokonaisuuksissa Luonnontieteellinen orientaatio Luonto on lähellä päiväkotia. Jo oma pihamaamme tarjoaa mahdollisuuden luonnontieteellisiin tutkimuksiin. Suomen yleisimmät puulajin löytyvät piha-aidan sisäpuolelta, joten ne ovat lasten ihasteltavina jokaisen ulkoilun aikana. Pensaat kasvattavat syötäviä marjoja, joita on lupa napsia kypsänä. Omalta kasvimaaltamme löytyy kesän ensimmäiset herneet maistettaviksi ja salaatit ruoan kyytipojaksi. Aidan rakosista löytyy leppäkerttuja ja muita mukavia mönkijöitä, joita hellästi hoidetaan ja tutkitaan. Myös metsä on niin lähellä meitä, että voimme ulkoilun aikana piipahtaa lähimetsää tutkimaan. Välillä pakkaamme reppuun eväsleivät ja retkeilemme hieman kauemmas. Haluamme opettaa lapsille luonnon kunnioittamista ja hiljaisuuden kuulemista luonnossa. Seuraamme vuodenaikojen vaihtelua ja eläinten elämää ympäröivässä luonnossamme sekä keräämme luonnosta materiaalia erilaisia askarteluja varten. Erilaisiin luonnonilmiöihin ja olosuhteisiin tutustutaan myös

15 oppimateriaalien kautta. Kirjallisuuden ja videoiden avulla pääsemme tutustumaan myös luontoon, joka ei ole meitä lähellä. Mitä isommasta lapsesta on kysymys, sitä kauemmaksi omasta lähiympäristöstä siirrytään tutkimuksissa. Matkailu avartaa, se käy ilmi myös päiväkotielämässä. Aika moni päiväkotimme lapsista on päässyt jo tutustumaan maailman ihmeisiin, kuten tulivuoriin ja tippukiviluoliin. Näitä kokemuksia jaetaan ryhmässä ja laavakiviä ja suuria simpukankuoria ihmetellään yhdessä Esteettinen orientaatio Molemmat päiväkodit on sisustettu kauniisti, miellyttäviä värejä ja materiaaleja käyttäen. Tilat huokuvat lämminhenkistä kodikkuutta ja houkuttelevat lapsia erilaisiin toimintoihin. Siisteydestä huolehditaan yhdessä lasten kanssa ja opetetaan heille, että vastuu on yhteinen. Leikkiin on helppo ryhtyä kun lelut löytyvät omilta paikoiltaan. Lasten käden töitä arvostetaan ja ne laitetaan kauniisti esille. Jo pienimmätkin lapset tuntevat tilanteen ainutlaatuisuuden kun kaunis musiikki soi, kynttilät palavat ja tunnelma on rauhallinen ja turvallinen. Aikuisen tehtävä on luoda puitteet näille hetkille Eettinen orientaatio Eettinen kasvatus alkaa oikean ja väärän erottamisesta. Yhdessä lapsen kanssa pohditaan perusteita sille, miksi jokin asia on oikein tai väärin. Lasta autetaan ymmärtämään syy-seuraus -suhteita suhteessa omaan käytökseen. Lapsia ohjataan yleisesti hyväksyttyjen toimintamallien löytämiseen, toisen ihmisen kunnioittamiseen ja tunteiden sekä sanattomien viestien ymmärtämiseen. Lapsiryhmässä ilmenevät konfliktit käydään asianomaisten kanssa läpi välittömästi ja myöhemmin aihetta käsitellään vielä koko ryhmän kanssa yleisellä tasolla Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio Elämme päiväkodissa kirkkovuoden mukaan. Kirkkopyhät ja muut kristilliset tapahtumat näkyvät toiminnassamme; askartelussa, musiikissa, saduissa ja tiedonhankkimisessa. Suurimpina innoittajina toimii joulu ja pääsiäinen, mutta myös laskiaista tai helatorstaita voidaan käsitellä kristillisestä näkökulmasta. Karjasillan seurakunta järjestää molemmissa yksiköissä pikkukirkon kerran kuukaudessa, jolloin seurakunnan lastenohjaaja vierailee päiväkodissa. Hetki on harras ja lapset osaavat odottaa pikkukirkkoa ja sen tuomia tarinoita sekä lauluja ja virsiä. Innokkaasti kerrotaan myös omia kuulumisia, sekä aiheeseen liittyen että sen ulkopuolella. Yhteistyössä seurakunnan kanssa järjestetään vuosittain myös isovanhempien ja lasten yhteinen jouluhartaus, pääsiäiskirkko ja esikoululaisten siunaaminen sekä vierailuja lähikirkossamme. Lapsen ja perheen uskonnollinen ja elämänkatsomuksellinen vakaumus ja toivomukset otetaan yksilöllisesti huomioon. Vanhemmat voivat tehdä päätöksen, ettei lapsi osallistu pikkukirkkoon tai muihin kristillisiin toimintoihin. Lasten esittämät

16 hengelliset kysymykset käsitellään kristillisen näkemyksen mukaan. Mikäli lapsi kohtaa lähipiirissään esimerkiksi kuoleman, mietitään yhdessä vanhempien kanssa kuinka aihetta käsitellään. Pidämme tärkeänä sitä, että lapsi saa kohdata vaikeatkin asiat turvallisesti ja avoimella mielellä. 7. KASVATUSKUMPPANUUS Yhteistyön tekemisellä ja etenkin toiminnan sekä kasvatuksen suunnittelulla on suuri merkitys varhaiskasvatuksessa. Parhaimmillaan yhteistyötä varhaiskasvatuksessa tehdään laajaalaisesti ja moniammatillisesti (Hujala, E., ym. 1998, 72). Vanhempien kanssa pohdittaessa kasvatuskumppanuuden perustana pidettiin hyvää luottamussuhdetta kolmeen suuntaan. 1) Henkilökunnan luottamusta vanhempien kasvatusnäkemyksiin, 2) lasten ja henkilökunnan välistä luottamussuhdetta sekä 3) lanhempien luottamusta henkilökuntaa kohtaan. Kaikissa kohdissa etsitään sitä taitoa, joka henkilökunnalla on ammattitaitonsa puolesta. Ryhmän aikuisten toivotaan suhtautuvan avoimesti vanhempien näkemykseen oman lapsensa kasvattamisesta ja ottavan huomioon vanhempien toiveet kasvatuksessa myös päivähoitopäivän aikana. Tässä asiassa luotetaan avoimeen keskusteluun sekä rehelliseen palautteeseen. Vanhemmat ja henkilökunta haluavat panostaa myös lapsen ja ryhmän aikuisten hyvän luottamuksen syntymiseen ja ylläpitoon. Yhdessä vedetään samaa köyttä vanhempien ja henkilökunnan kesken, kumpikaan osapuoli ei kykene yhteistyöhön yksin. Myös tätä yhteistyötä tukee vahvasti pienryhmätoimintamme. Vaikka lapsen asiat, pääasiassa, hoidetaan omahoitajan ja vanhempien kesken, tapahtuu luottamuksen kasvamisen tunne, vanhemmilla, myös muuta henkilökuntaa kohtaan. Tässä on avainasemassa henkilökunnan keskinäinen luottamus sekä sen välittyminen asiakasperheillemme. Lapsen varhaiskasvatuksessa vanhemmat toivoivat henkilökunnalta ja itseltään arjen avaamista, tapaan jolla toimitaan sujuvasti, ilman jännitystä ja hienoja lausepareja. Vanhemmilta toivottiin myös rehellistä ja avointa vuorovaikutusta henkilökunnan kanssa. Niin negatiivisista kuin positiivisistakin asioista tulee keskustella. Kasvatuskumppanuudessa koettiin olevan kaksi asiantuntijaa: vanhemmat ja oman ryhmän henkilökunta. Siitä, mikä lapselle olisihyväksi, tulisi yhdessä keskustella. Yhteiset kasvatuslinjojen yhtenäisyyteen päästäisiin hyvällä yhteistoiminnalla. Vastuunkantoon päivähoidon kasvatuskumppanuudesta toivottaisiin osallistuvan niin vanhempien ja henkilökunnan. Tarkoituksena on yhdistää vanhempien yksilöspesifi ja ammattikasvattajan ikäspesifi tietämys lapsesta (Hujala, E., ym. 1998, 72).

17 7.1. Tiedotus Päiväkodin ja kodin välinen tiedottaminen on yksi hyvän varhaiskasvatuksen peruspilareista. Päivittäiset eteis- sekä pihakeskustelut tuonti- ja hakutilanteissa koetaan päiväkodissamme tärkeinä. Tiedon kulku, niin vanhemmilta henkilökunnalle kuin toisinkin päin, on ensiarvoisen tärkeää päivän sujumisen kannalta. Avoin keskustelu ja monipuolinen palaute helpottaa tiedottamista molemmin puolin. Päiväkodin toiminnasta tiedottaminen tapahtuu usein juuri näissä päivittäisissä keskusteluissa. Päiväkodista löytyy myös eteisestä kalenteri, josta tulevat tapahtumat näkee jo hyvissä ajoin etukäteen. Käytössämme oleva muksunkirja järjestelmä toimii sähköisen viestinnän välineenä jonka kautta myös ilmoitamme tapahtumista sekä tulevan viikon viikko-ohjelmasta. Lisäksi, muksunkirjan kautta, voi reissuvihkomuodossa hoitaa muitakin lastakoskevia asioita. Päiväkodin viikkotiedote on myös esillä tuulikaapin ilmoitustaululla. Usein päiväkodin eteisen ovipieleen ilmestyy myös muistutuslappuja, vaikkapa seuraavan päivän retkestä tai muusta tapahtumasta Perehdytys Kun joukkoomme saapuu uusi perhe, pyritään heidät ottamaan vastaan mahdollisimman kiireettömästi. Päivähoidon aloittaminen tai päivähoitopaikan muuttaminen on aina uusi haaste perheelle. Tämä saattaa tuoda mukanaan paljon muutoksia ja uusia sekä ehkä mietityttäviäkin asioita. Yhdessä jutellaan päiväkodin tavoista ja perheen tarpeista, sekä pyritään rakentamaan heti hoitosuhteen alusta saakka luottamuksellista ja avointa kanssakäymistä. Lapset ja aikuiset saavat totutella päiväkotiin ja kertoa toiveistaan. Yleensä lapset käyvät tutustumassa ensin vanhempiensa kanssa, esim. uusien perheiden tutustumisillassa, joka järjestetään toukokuussa. Ennen virallisen päivähoidon aloittamista, lapsi tutustuu ryhmäänsä kahtena aamupäivänä parin tunnin ajan. Olemme siis havainneet hyväksi käytännöksi sen, että lapsi viettää nämä lyhyemmät aamupäivät kanssamme ennen kuin varsinainen päivähoito, lapsen kohdalla, alkaa. Tällaiset järjestelyt auttavat myös henkilökuntaa tutustumaan perheeseen. Tutustumisen aikana kirjoitetaan hoitosopimus ja vanhemmat saavat mukaansa esitteen, josta ilmenee mitä lapsi tarvitsee mukaansa päiväkotiin. Lisäksi, jo ensimmäisellä tutustumiskerralla, perhe saa mukaansa Esitietoja päivähoitoon tulevasta lapsesta lomakkeet, joista henkilökunta saa mm. perushoitoon liittyvissä asioissa tietoa lapsen ja perheen tavoista. Usein kehotamme perhettä tutustumaan myös verkkosivuihimme. Sieltä saa paljon tietoa niin tulevista kuin menneistäkin tapahtumista, näin perhe saa paremman mielikuvan toiminnasta. Ja voihan sieltä vielä tarkistaa ne henkilökunnan nimetkin, jos ne sattuvat jännityksessä unohtumaan.

18 8. ERITYISLAPSI PÄIVÄKODISSA 8.1. Kun huoli herää Päiväkotivuosien aikana herää monenlaisia kysymyksiä ja huolenaiheita niin vanhemmille kuin päiväkodin henkilökunnallekin. Yhdessä pyrimme keskustelemaan asioista avoimesti ja rehellisesti. Päiväkotivuoden aikana käymme yhdessä ajan kanssa läpi lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Mietimme lapsen vahvuuksia ja tuen tarpeen kohtia. Vanhempien kanssa usein juuri näissä keskusteluissa tulee esille mietityttävät asiat. Onko lapsella kaikki hyvin? Tarvitseeko lapsi erityistä tukea? Mikäli vanhemmilla ja päiväkodin henkilökunnalla on yhtenevät näkemykset aisoista, voidaan erityisen tuen tarpeesta jutella yhdessä alueen oman kiertävän varhaiserityisopettajan (veo) kanssa. Hänen tukensa vaikealta tuntuvissa asioissa on merkittävä niin perheelle kuin henkilökunnallekin. Usein haastavat tilanteet ovat helposti hoidettavissa. Erilaiset puheen viivästymät tai sosiaalisien suhteiden hallinnan ongelmat selviävät, kun mietitään selkeät tavoitteet ja keinot niihin pääsemiseen. Varhaiserityisopettajalla on mahdollista saada neuvoja myös tilanteen eteenpäin viemiseen päiväkodin ulkopuolelle, tarpeen vaatiessa. Hän kykenee ohjaamaan perhettä eteenpäin esimerkiksi puheterapeutille, perheneuvolaan tai vaikka tapaamaan lasten psykologia. Tällaisiin toimenpiteisiin kuitenkin siirrytään vasta huolellisen harkinnan jälkeen. Vuoden aikana käydään myös lyhyempiä palautekeskusteluja, joiden tarkoituksena on pitää ajan tasalla perhettä ja henkilökuntaa. 9. ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISET LAPSET 9.1. Maahanmuuttajalapset Kun ryhmään on tulossa uusi maahanmuuttajalapsi, aloitetaan tutustuminen tulokkaan kulttuuriin, kieleen ja uskontoon hyvissä ajoin. Pohjatyötä tekee lapsen tuleva pienryhmäohjaaja, joka jakaa tiedon koko päiväkodin muulle henkilökunnalle. Tämä tekee päivähoidon aloittamisen helpommaksi niin perheelle, lapselle kuin henkilökunnallekin. Perheen kanssa pyritään alusta saakka molemminpuoliseen luottamukselliseen ja avoimeen yhteistyöhön, missä omahoitajan rooli korostuu. Vanhempien kanssa tehtävässä lapsen omassa varhaiskasvatussuunnitelmassa otetaan huomioon perheen tilanne kokonaisuudessaan, lapsen aiemmat kokemukset sekä kulttuuri- ja kielitausta. Päiväkodissa lapsen sosiaalisia kontakteja ja kasvamista suomalaisen yhteiskunnan jäseneksi sekä suomen kielen oppimista

19 tuetaan samalla kun perhettä kannustetaan oman äidinkielen ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen. Lapsen kulttuuriperinteen ominaispiirteet tuodaan rikkautena esille muulle lapsiryhmälle Kaksikielisyys Kun lapsen äidinkieli on muu kuin suomi, vanhemmat vastaavat lapsen oman äidinkielen kehittymisestä. Päiväkodissa tuetaan suomen kielen oppimista. Päiväkodin henkilökunnalla on valmius käyttää kielen tukena picto-kuvia, jotka helpottavat ymmärtämistä mikäli yhteistä kieltä ei ole. Lapsen äidinkielestä ja henkilökunnan kielitaidosta riippuen kasvatustyössä voidaan käyttää myös lapsen äidinkieltä Adoptioperheet Henkilökunta on perehdytetty Oulun adoptioperheet ry:n toimesta adoptiolasten ja heidän perheidensä erityispiirteisiin päivähoitoa aloitettaessa. Pyrimme molemminpuoliseen avoimuuteen kanssakäymisessä perheiden kanssa. 10. YHTEISTYÖKUMPPANIT Päiväkodillamme on useita yhteistyökumppaneita. Osan kanssa teemme yhteistyötä tiiviimmin ja osan kanssa vain tilanteen sitä vaatiessa. Kaakkurin ja Sarasuon neuvoloiden kanssa teemme yhteistyötä etenkin nelivuotiaiden tieronsiirron osalta, mutta myös muiden lastenneuvolakäyntien osalta, jos tarve vaatii. Toinen myös läheinen yhteistyökumppani on kiertävä varhaiserityisopettaja (veo), jonka konsultaatiota pyydämme sitä tarvittaessa. Hänen kanssaan keskustelemme erityisesti silloin kun huoli lapsesta on herännyt ja olemme asiasta keskustelleet jo vanhempien kanssa. Meillä on myös mahdollisuus kääntyä Oulun perheneuvolan sekä lastensuojelun puoleen. Heiltä apua yleensä haetaan vasta erityisessä tilanteessa yhdessä varhaiserityisopettajan ja vanhempien kanssa. Tukea antavat mm. psykologit, toiminta- ja puheterapeutit sekä perhekoulutoiminta. Yhteistyötä teemme myös Kaakkurin, Metsokankaan sekä Sarasuon koulujen kanssa. Yhteistyötä teemme etupäässä alkuopetuksen kanssa. Kaakkurin koulu on tarjonnut meille myös mahdollisuuden käyttää koulun erinomaisia liikuntatiloja. Nuori Suomi järjestö on ollut yhteistyökumppanimme jo useita vuosia. Yhdessä Nuoren Suomen kanssa olemme olleet kehittämässä päiväkotien liikuntaleikkikoulutoimintaa. Kokemukset tästä ovat olleet hyvin positiivisia. Yhteistyökumppaninamme pitkään toiminut Oulun sosiaali- ja terveysalan oppilaitos näkyy päiväkotimme arjessa lähes päivittäin. Olemme jo vuosia ottaneet vastaan opiskelijoiden harjoitteluja ja näyttöjä. Lähihoitajaopiskelijat suorittavat eri mittaisia työssäoppimisjaksoja kummassakin yksikössämme. Myös Karjasillan evankelisluterilainen seurakunta on

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS 1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS Pikkulinnan päiväkodissa 20 hoitopaikkaa. Toimimme yhtenä suurena sisarusryhmänä. Kasvatushenkilökuntaa Pikkulinnassa on kolme, joista yksi toimii lastentarhanopettajan

Lisätiedot

2. METSÄLINAN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

2. METSÄLINAN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2. METSÄLINAN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Toiminta-ajatusta olemme yhdessä pohtineet ja miettineet jo päiväkodin perustamisesta saakka. Toiminnan perusajatus on säilynyt samana, vaikka vuosien

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA .... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA PORIN PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS Päivähoidon toiminnan tarkoituksena on vastata joustavasti erilaisiin päivähoidon tarpeisiin Porin muuttuvissa olosuhteissa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Kaivokselan toimintayksikkö

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Kaivokselan toimintayksikkö VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kaivokselan toimintayksikkö Opetuslautakunta 14.4.2014 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Kaivokselan varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohdat 3 3 Arvot, kasvattajuus ja lapsikäsitys 4

Lisätiedot

Päiväkoti Satumaa. Riihimäki. Varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkoti Satumaa. Riihimäki. Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Satumaa Riihimäki Varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Päiväkoti Satumaa... 4 2 Toiminta-ajatus... 5 2.1 Lapselle hyvä arki... 5 2.2 Toiminnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen...

Lisätiedot

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2013-2015 varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMISEN LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Saatteeksi KOKKOLAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta 1.Toiminta-ajatus ja arvopohja 2. Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Alkun historia ja nykyisyys

1. Johdanto. 2. Alkun historia ja nykyisyys 2008 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto 2. Alkun historia ja nykyisyys 3. Mitä pidämme tärkeänä? toimintamme arvoperusta 3.1. Lasten, vanhempien ja henkilökunnan arvot 4. Kasvatuskumppanuus 5. Oppiminen ja

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

Herttoniemenrannan Montessori-leikkikoulu VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Herttoniemenrannan Montessori-leikkikoulu VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Herttoniemenrannan Montessori-leikkikoulu VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 7.6.2013 1 SISÄLLYS 1. LEIKKIKOULUN ESITTELY... 2 2. TOIMINTA-AJATUS... 4 3. LAPSI- JA OPPIMISKÄSITYS... 5 4. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

PÄ I V Ä K O T I V I O L A N A S U. TUTKIN, LEIKIN JA KASVAN YHDESSÄ AIKUISEN KANSSA. Lauluhetken riemuja kuva: päiväkoti Viola.

PÄ I V Ä K O T I V I O L A N A S U. TUTKIN, LEIKIN JA KASVAN YHDESSÄ AIKUISEN KANSSA. Lauluhetken riemuja kuva: päiväkoti Viola. PÄ I V Ä K O T I V I O L A N A S U TUTKIN, LEIKIN JA KASVAN YHDESSÄ AIKUISEN KANSSA. Lauluhetken riemuja kuva: päiväkoti Viola. VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2007 SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TERVETULOA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

KYYHKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KYYHKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KYYHKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 YKSIKÖN ESITTELY 2 RYHMÄT JA HENKILÖKUNTA 3 TOIMINNAN PAINOPISTEET 4 PÄIVÄKODIN ARVOT 5 VARKAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 5.1 Leikki 5.2

Lisätiedot

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen SISÄLLYS 1 LUKIJALLE... 3 2 MEIDÄN TALO... 4 2.1 LAPSIRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA... 4 2.2 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 5

Lisätiedot

OSA I RAUMAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET...2 1. JOHDANTO...3 2. RAUMAN VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSET JA STRATEGIAT...5

OSA I RAUMAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET...2 1. JOHDANTO...3 2. RAUMAN VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSET JA STRATEGIAT...5 Varhaiskasvatussuunnitelma LAPSI KASVUN POLULLA RAUMALLA Rauman kaupungin päivähoito 2006 SISÄLTÖ OSA I RAUMAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET...2 1. JOHDANTO...3 2. RAUMAN VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSET

Lisätiedot

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Arjen ylistys Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Sisältö 1. NÄIN SYNTYI JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 2. JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 5 3. ONNELLINEN JA HYVINVOIVA LAPSI

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI Loikkeliinin

PÄIVÄKOTI Loikkeliinin PÄIVÄKOTI Loikkeliinin KÄSIKIRJA Yrityksen nimi: Päiväkoti Tipitii Oy Yksikön nimi: Loikkeliini Kanervaraitti 1 90900 KIIMINKI www.loikkeliini.com Loikkeliini@gmail.com P.040 5866965/Nina Tapio/tapionina@hotmail.com

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot

1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot 1 ALKUSANAT Hämeenkyrön päivähoidossa LAPSI VOI HYVIN 1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot 3 TULLESSAAN KUULLUKSI JA NÄHDYKSI S. 10 3.1

Lisätiedot