Mirjam Kalland Päivähoidosta varhaiskasvatukseen- seminaari. Mistä syntyy laadukas varhaiskasvatus?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mirjam Kalland 12.9.2014 Päivähoidosta varhaiskasvatukseen- seminaari. Mistä syntyy laadukas varhaiskasvatus?"

Transkriptio

1 Mirjam Kalland Päivähoidosta varhaiskasvatukseen- seminaari Mistä syntyy laadukas varhaiskasvatus?

2 Varhaiskasvatuksen eri lähtökohdat Leikin ja lapsuuden itsenäinen merkitys erillisenä ajanjaksona ihmisen kehityshistoriassa (mm. Pestalozzi, Fröbel, myös Rousseau) Lapsuuden merkitys myöhemmän kehityksen kannalta (kehityspsykologia) Lapsen uteliaisuus, yksilöllinen oppiminen ja lapsen herkkyysvaiheet lapsen yksilöllisen oppimisen edellytykset (oppimispsykologia)

3 Varhaiskasvatuksen eri lähtökohdat Visio varhaiskasvatuksesta eri yhteiskuntaluokkien kasvatuksellisena foorumina, myös demokratiakehityksen tukena (kasvatussosiologia, mm. Malaguzzi) Lapsen mahdollisuus solmia ystävyyssuhteita, kehittyä ryhmän jäseneksi ja harjoitella kaveritaitoja (sosiaalipyskologia) Terveyttä edistävä ja terveyseroja kaventava varhaiskasvatus (terveyden edistämisen tutkimus) Lapsen subjektiivisen oikeutena 3

4 Suomen varhaiskasvatuksen laadun haasteena kahdenlaiset tarpeet Vuonna 1909 Tekla Hultin esitti eduskunnassa määrärahojen myöntämistä kansanlastentarhoille. Hän perusteli anomustaan toisaalta äitien tarpeelle käydä ansiotyössä, toisaalta kansanlastentarhojen kasvatuksellisella merkityksellä Hultin käynnisti poliittisen päivähoitokeskustelun jossa näkyi sekä sosiaalis-hoidollinen että kasvatuksellisopetuksellinen ulottuvuus. Mm. nämä ulottuvuudet näkyvät keskustelussa edelleen (ks Onnismaa et al 2014) Onnismaa, Paananen& Lipponen : Varhaiskasvatusjärjestelmän polkuriippuvuuksien jäljillä Kasvatus & Aika 8 (2) 2014,

5 Päivähoidon laadun tekijät Puitteet: Tärkeitä puitetekijöitä ovat ryhmän koko, henkilökunnan koulutus, ihmissuhteiden pysyvyys ja fyysinen ympäristö (tarkoituksenmukaiset ja turvalliset tilat, puhdas sisäilma). Lisäksi lapsen terveyttä tukee ravitseva ja terveellinen ruoka, riittävästi ulkoilua, liikuntaa ja lepoa. Prosessi: hoivan ja huolenpidon laatu, aikuinen-lapsi vuorovaikutus, pedagogiikka ja oppiminen, vertaissuhteet ja ryhmän toiminta, lapsen osallisuus, vuorovaikutus vanhempien kanssa Lisäksi: Johtaminen, henkilökunnan keskinäinen vuorovaikutus, työssä jaksaminen 5

6 Laadusta Varhaiskasvatuksen pedagoginen laatu on yhteydessä henkilöstön koulutukseen (Jensen, 2009). Kun lapsiryhmässä toimii pedagogisen koulutuksen saanut lastentarhanopettaja, se vähentää oppimishäiriöiden syntyä ja tukee lasten kielellistä kehitystä (Bremberg, 2001) Toisaalta havaintoja siitä, että koulutustaso ei yksin selitä päivähoidon toiminnallista laatua (Early et al 2007: Teachers Education, Classroom Quality, and Young Children s Academic Skills: Results From Seven Studies of Preschool Programms. Child Development Vol 78 Nr 2, P ) 6

7 Varhaiskasvatuksen merkityksestä Kun lapsi on osallistunut varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen, lapsi suoriutuu paremmin erityisesti kognitiivisissa tehtävistä. Tulos liittyy varhaiskasvatuksen laatuun, ja erityisesti prosessilaatuun; hyvät puitteet eivät yksin riitä. Käyttäytymishäiriöihin liittyy ristiriitaisia löydöksiä jotka todennäköisesti kytkeytyvät laatuun. J James Hall, Kathy Sylva, Pam Sammons, Edward Melhuish, Iram Siraj- Blatchford & Brenda Taggart (2013) Can preschool protect young children s cognitive and social development? Variation by center quality and duration of attendance, School Effectiveness and School Improvement: An International Journal of Research, Policy and Practice, 24:2,

8 Laadultaan heikolla päivähoidolla on kielteisiä vaikutuksia lasten kehitykseen. Pieni lapsi ylisuuressa ryhmässä Pitkät hoitopäivät Vaihtuvat ja/tai epäpätevät hoitajat Välinpitämättömät, epäjohdonmukaiset tai julmat hoitokäytännöt Toiminta laadultaan heikko, heikosti suunniteltu

9 Kiteyttäen: Aikuisten ja lasten välinen suhdeluku, ryhmäkoko, henkilökunnan koulutustaso ja valmennus tehtäväänsä, yhteistyö vanhempien kanssa, hoitajan/päiväkodin kasvatusnäkemys jotka kaikki heijastuvat prosessilaatuun. Tutkimustulokset ovat sekä itsestään selviä että puhuttelevia: Päivähoidossa asetettujen standardien yhteys lasten kehitykseen oli suoraviivainen (NICHD)

10 Laatukeskustelussa keskitetty aikuinen-lapsi vuorovaikutussuhteeseen Alle kouluikäisten lasten vertaissuhteita ja niiden merkitystä tutkittu vähemmän Vertaissuhteiden merkitys mainitaan harvoin laatukeskustelussa Kiusaamisen vastainen työ sekä ryhmän hyvinvoinnin tukeminen ja vertaissuhteiden turvaaminen nostettava tärkeäksi laatukriteeriksi Lasten osallisuus 10

11 Fokus vuorovaikutukseen Lasta vahingoittava vuorovaikutus: laiminlyövä, välinpitämätön, etäinen, katkonaiset prosessit, rautatieasema ruuhka-aikaan tunkeileva, lapsen aloitteita katkaiseva, vihamielinen, rankaiseva, epäjohdonmukainen, syyllistävä Mirjam Kalland

12 Lapsen kehitystä tukeva vuorovaikutus Perustuu aikuisen kykyyn tavoittaa lapsen mieltä ja pitää se mielessään: aikuinen on avoin ja kiinnostunut lapsen ajatuksista, kokemuksista, tunteista, tavoitteista. Aikuinen ymmärtää, että myös lapsen kielteinen ja häiritsevä käyttäytyminen kertoo siitä, että lapsella on jotakin kerrottavaa. Aikuisen mieli on joustava ja yksilöllistä lasta kohtaava. Tätä kutsutaan mentalisaatiokyvyksi, usein puhutaan myös reflektiivisestä kyvystä joka palvelee myönteistä vuorovaikutusta. Mirjam Kalland

13 Kun reflektiivisyys otetaan käyttöön: Aikuinen ehkä ajattelee: aina tuo Minttu häiritsee noiden muiden leikkejä, nyt taas se riitelee ja tappelee. Mitä sitä oikein vaivaa? Tekisi ehkä mieli kysyä: Miksi ihmeessä sinä taas teit noin?! Eikö me olla puhuttu, että?! (mutta se ei auta, ei ole auttanut tähänkään asti) Aikuinen ottaa RF käyttöön, ja kysyy, lämpimästi: Tulepa Minttu tänne, jutellaan vähän. Katsoo lasta silmiin, pysyy lähellä, kenties ottaa lapsen syliin tai pyytää lapsen etsimään paikan jossa hänellä on hyvä olla. RF-kysymyksiä: Kertoisitko, mitä tapahtui? Mitä ajattelet siitä? Miltä sinusta tuntui? Mitä arvelet että se toinen ajatteli/tunsi silloin? Ajatteletko, että nuo muut ymmärsivät miltä sinusta tuntuu? Mitä ajattelet, miten tämä asia voisi korjaantua? 13

14 Sensitiivisen vuorovaikutuksen tuntomerkkejä: Säätelevää vuorovaikutusta: tyynnyttää, rauhoittaa, ottaa vastaan tunteita ja työstää niitä, auttaa lasta hahmottamaan toimintaa ja sen sääntöjä, rajaa, jäsentää Tyydyttävää vuorovaikutusta: emotionaalisten ja fyysisten tarpeiden samanaikaista tyydyttämistä Rikastuttavaa vuorovaikutusta: kiinnostuu, innostuu, seuraa, on utelias siitä, mitä lapsen mielessä liikkuu, antaa lapselle sopivia haasteita, tukee lasta sopivasti, ei katkaise aloitteita tai ohjaa liikaa.

15 Turvallisuuden kehä 1 (Circle of security): Lapsi tarvitsee turvallisen perustan (secure base) leikkiä ja uteliaisuutta varten. Turvallisen perustan tehtävä on mahdollistaa lapsen tutkimusretkiä, huolehtia lapsen fyysisestä turvallisuudesta, iloita lapsesta, auttaa lasta riittävän paljon oikealla hetkellä, iloita yhdessä lapsen kanssa. Aikuinen havaitsee, seuraa, innostuu, iloitsee. Aikuinen ottaa vastaan lapsen arkista, valtavaa lahjaa: keskittyneesti tarjottua leikkikahvia, tai iloisesti väritettyä piirustusta (Tamminen). 15

16 Turvallisuuden kehä 2: Turvasatama safe haven. Lapsi tarvitsee suojelevan sylin joka ottaa vastaan, lohduttaa, jossa on mahdollisuus levätä ja kerätä voimia, ja joka auttaa säätelemään ja jäsentämään lapsen tunteita ja kokemuksia. Aikuisen on oltava isompi, voimakkaampi, viisaampi ja lisäksi lempeä. Hän vastaa lapsen tarpeisiin aina kun se on mahdollista, ja hän ottaa vastuun ja johdon aina kun on tarpeen. 16

17 Cooper, Hoffman Powell & Marvin 17

18 Negatiiviset rajat pysäyttävät Aikuinen on aina vastuussa Aikuisella oikeus ja velvollisuus päättää lasta pitää kuunnella huolellisesti, olla aidosti kiinnostunut, huomioi myös lasten osallisuutta Rajojen asettaminen ei ole huutamista ja riehumista se on rajojen rikkomista. Ehdoton raja on: ketään ei saa vahingoittaa, ei myöskään itseään. Mitään ei saa rikkoa.

19 Postiiviset rajat avaavat tien eteepäin Näin me toimimme tässä päiväkodissa/ryhmässä Schemas of being with ja niistä muistutetaan Pysäyttävän Ei :n jälkeen avaava Kyllä Pienelle lapselle: Ei, ei saa lyödä kissaa, mutta paijata saa Pääpiste myönteisissä rajoissa ja arjen rakenteissa ja rutiineissa joita luodaan ja vahvistetaan yhdessä lasten ja heidän vanhempiensa kanssa

20 Tarvitaan systemaattista laatutyötä laadukkaiden rakenteiden lisäksi Kehitetään varhaiskasvatuksen laatua yhdessä kasvattajien kanssa Jatkokoulutusta ja valmentamista liittyen pedagogiseen osaamiseen ja vuorovaikutukseen Laadun varmistus ja arviointi Lasten kehitysten seuranta Lasten vertaissuhteiden huomioiminen ja tukeminen Johtajuus ja henkilökunnan keskinäinen vuorovaikutus 20

21 OECD:n raportti Suomessa 60% nelivuotiaista varhaiskasvatuksen piirissä, muualla keskimäärin 80%, monessa maassa käytännössä kaikki (Ranska, Belgia, Espanja, Italia, ym.) Resursseja käytetään Suomessa vähemmän kuin OECD-maissa keskimäärin Suomessa väestön koulutustason nousu on hidastunut, koulutustaso jopa pudonnut Mihin toimenpiteisiin Suomi ryhtyy? 21

22 Kiitos!

OMAHOITAJUUS ESPOON PÄIVÄHOIDOSSA

OMAHOITAJUUS ESPOON PÄIVÄHOIDOSSA OMAHOITAJUUS ESPOON PÄIVÄHOIDOSSA Omahoitajalta äidille ja isälle Autan lastasi muistamaan sinut. Vaikka hän oppii tuntemaan minut, ja luottamaan minuun, hän turvautuu sinuun. Minä olen lapselle laina.

Lisätiedot

Sisältö. Kauniaisten varhaiskasvatussuunnitelma

Sisältö. Kauniaisten varhaiskasvatussuunnitelma Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksynyt 9.10.2013 Sisältö 1 Varhaiskasvatus Kauniaisissa... 2 1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman kehykset... 2 1.2 Vahvat juuret, kantavat siivet - kunnallisia

Lisätiedot

LAPSEN YKSINÄISYYS PÄIVÄHOIDOSSA

LAPSEN YKSINÄISYYS PÄIVÄHOIDOSSA 1 LAPSEN YKSINÄISYYS PÄIVÄHOIDOSSA Tietoa yksinäisyydestä, sekä ajatuksia siitä, miten vuorovaikutukseen on mahdollista vaikuttaa päivähoidossa Anja Salmi Lapset ja Perheet Kaste-hankkeen harjoittelija

Lisätiedot

Annika Hakamaa ja Minna Palovaara

Annika Hakamaa ja Minna Palovaara Annika Hakamaa ja Minna Palovaara Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Kevät 2013 Vanhemmille suunnattuja osioita opinnäytetyöstä: Sensitiivisyyttä, hoivaa ja rajoja - Opas lapsen kiintymyssuhteen tukemiseen ja

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

KAJAANIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KAJAANIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KAJAANIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kajaanin kaupunki Varhaiskasvatuksen tulosalue, 2014 SISÄLTÖ Liikun, leikin ja vaikutan tunnen, tiedän ja toteutan. Johdanto 1. Aluksi 2. Käsitteen määrittelyä eli

Lisätiedot

Liikun, leikin ja vaikutan tunnen, tiedän ja toteutan.

Liikun, leikin ja vaikutan tunnen, tiedän ja toteutan. SISÄLTÖ Liikun, leikin ja vaikutan tunnen, tiedän ja toteutan. Johdanto 1. Aluksi 2. Käsitteen määrittelyä eli tätä tarkoitamme puhuessamme 3. Ihmisyys oikeutena, vuorovaikutus lähtökohtana 4. Lapsuuden

Lisätiedot

Haminan varhaiskasvatussuunnitelma

Haminan varhaiskasvatussuunnitelma Haminan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 Ruissalon esikoulu syksy 2010 1 SISÄLTÖ JOHDANTO 1. VARHAISKASVATUSTOIMINTA 1.1 Haminasta 1.2 Toimintamuodot 1.3 Tavoitteet, toiminta-ajatus ja arvot 1.4 Kasvu-

Lisätiedot

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2013-2015 varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMISEN LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Järvenpää instituutti Sosiaalialan koulutusohjelma Varhaiskasvatus TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönämme teimme selvityksen Keravan alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmien varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA Mervi Laine ja Mari Nieminen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 1 2.1 YHDISTYKSEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 1 2.2 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN VARHAISKASVATUS MONIKU-OPAS 2015

MONIKULTTUURINEN VARHAISKASVATUS MONIKU-OPAS 2015 MONIKULTTUURINEN VARHAISKASVATUS MONIKU-OPAS 2015 Hyvinkään Varhaiskasvatuspalvelut 1.4.2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 2 MONIKULTTUURISUUTTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 3 3 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ 5 4 MONIKULTTUURINEN

Lisätiedot

KAPTEENI KÄSKEE SÄÄNTÖLEIKKIOPAS 3 6-VUOTIAIDEN LASTEN KASVUN JA KEHITYKSEN TUEKSI

KAPTEENI KÄSKEE SÄÄNTÖLEIKKIOPAS 3 6-VUOTIAIDEN LASTEN KASVUN JA KEHITYKSEN TUEKSI KAPTEENI KÄSKEE SÄÄNTÖLEIKKIOPAS 3 6-VUOTIAIDEN LASTEN KASVUN JA KEHITYKSEN TUEKSI Jenna Masko ja Elisa Rauas Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Aulavuori, Hanna & Havonen, Noora 2011 Laurea Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Siitä tulee paha

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

OMAHOITAJANA ALLE KOLMEVUOTIAIDEN LASTEN PÄIVÄKOTIYHMÄSSÄ Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien näkemyksiä

OMAHOITAJANA ALLE KOLMEVUOTIAIDEN LASTEN PÄIVÄKOTIYHMÄSSÄ Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien näkemyksiä OMAHOITAJANA ALLE KOLMEVUOTIAIDEN LASTEN PÄIVÄKOTIYHMÄSSÄ Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien näkemyksiä Oulun yliopisto KTK/ Varhaiskasvatus Leena Isojärvi Laura Kangas Maaliskuu 2008 Tiivistelmä

Lisätiedot

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus 2014 Lukijalle Riihimäen kuntakohtainen Varhaiskasvatussuunnitelma on tehty päiväkotien, perhepäivähoidon, erityisvarhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2006 1 SAATTEEKSI Seudullinen päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma on viimeisin saavutus Jämsän ja Jämsänkosken kunnallisen päivähoidon yhteistyössä.

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Arjen ylistys Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Sisältö 1. NÄIN SYNTYI JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 2. JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 5 3. ONNELLINEN JA HYVINVOIVA LAPSI

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Henna Gustafsson. Anne Tarpio. Päivähoidon kasvattajien tietämys varhaiskasvatuksen periaatteista omahoitajuuden näkökulmasta

Henna Gustafsson. Anne Tarpio. Päivähoidon kasvattajien tietämys varhaiskasvatuksen periaatteista omahoitajuuden näkökulmasta Henna Gustafsson Anne Tarpio Päivähoidon kasvattajien tietämys varhaiskasvatuksen periaatteista omahoitajuuden näkökulmasta Opinnäytetyö Kevät 2012 Sosiaali- ja terveysala Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana Petra Kääriäinen Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Varhaiskasvatuksen laitos Kevät

Lisätiedot

Allergiaa ja astmaa sairastavat lapset osana erityispäivähoitoa

Allergiaa ja astmaa sairastavat lapset osana erityispäivähoitoa Allergiaa ja astmaa sairastavat lapset osana erityispäivähoitoa AHDISTAA JA ÄRSYTTÄÄ: VIHKONEN ALLERGIA- JA ASTMALASTEN PÄIVÄHOIDOSTA FORSSASSA Mari Sundholm Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma / Kasvatus- ja perhetyö

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma / Kasvatus- ja perhetyö KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma / Kasvatus- ja perhetyö Henni Lehmonen LIIKKUMINEN LAPSEN KEHITYKSEN TUKIJANA PÄIVÄKODIN ALLE 3-VUOTIAIDEN RYHMÄSSÄ Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot