Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma 1 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Jalasjärvi 2000 Vaasan tiepiiri Jalasjärven kunta

2 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Jalasjärven Liikenneturvallisuussuunnitelma Vaasan tiepiiri Jalasjärven kunta Jalasjärvi 2000

3 4 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Kartat: Jalasjärven osoitekartta ja yleiskaava Jalasjärven kunta Tielaitos Vaasan tiepiiri PL Vaasa Puh. vaihde Jalasjärven kunta PL Jalasjärvi Puh. vaihde (06)

4 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma 5 TIIVISTELMÄ Suunnitelman tarkoituksena on liikenneturvallisuuden parantaminen sekä liikenneturvallisuustyön aktivoiminen Jalasjärvellä. Jalasjärvellä tapahtuu vuosittain keskimäärin 61 onnettomuutta. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on noin 2, loukkaantumiseen johtaneita on noin 10 ja omaisuusvahinkoon johtaneita on noin 50 kpl/vuosi. Jalasjärvellä on tapahtunut paljon onnettomuuksia valtateillä 3 ja 19. Pahimmat liittymät ovat VT 3 ja VT 19 liittymä sekä VT 3 ja Kauhajoelle menevän tien(mt 672) liittymä. Jalasjärven keskustan vaarallisimmat väylät ovat Keskustie ja Jalastie. Suunnitelman aikana asetettiin seuraavat liikenneturvallisuustavoitteet: vähentää henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet 6-7:ään vuoteen 2005 mennessä lisätä turvavälineiden käyttöä lisätä vastuuta liikenneturvallisuustyössä (kaikki hallintokunnat ja sidosryhmät) luoda toimiva liikenneturvallisuustyön ohjaus- ja seurantajärjestelmä tehostaa ennaltaehkäisevää työtä (esim. kaavoituksessa) Liikenneturvallisuuden parantamiskeinoina ovat maankäytön suunnittelu, tie- ja liikenneverkon kehittäminen, rakenteelliset toimenpiteet, liikennevalvonnan ja kunnossapidon tehostaminen liikennekasvatuksen kehittäminen sekä ajoneuvotekniset parannukset. Maankäytön ja toimintojen suunnittelussa päätetään eri toimintojen sijoittuminen ja ratkaistaan hyvin pitkälle liikenneturvallisuuden lähtökohdat kunnassa. Liikennejärjestelyjen parantamisen vaikutus on verrattain rajallista ja varojen vähäisyydestä johtuen pitkäjänteistä toimintaa. Tehokkaita turvallisuuden parantamiskeinoja ovat olleet nopeuksien alentaminen ja turvavyön käytön lisääminen. Siksi myös muiden kuin teknisen toimen osuus liikenneturvallisuustyössä on ratkaiseva. Eri hallintokuntien ja sidosryhmien edustajille järjestettiin kaksi seminaaritilaisuutta, joissa mm. kehiteltiin organisaatiota ja etsittiin keinoja työn tehostamiseksi. Jalasjärvelle perustettiin työryhmä, joka asettaa toiminnalliset tavoitteet ja periaatteet kunnan liikenneturvallisuustyölle sekä koordinoi ja seuraa työn etenemistä hallintokunnissa ja sidosryhmissä. Ryhmä muodostuu eri hallintokuntien, tiepiirin, Liikenneturvan ja poliisin edustajista. Toimenpideohjelmassa on esitetty pääasiallisesti edullisia ja nopeasti toteutettavissa olevia liikenneturvallisuutta ja liikenneympäristöä parantavia toimenpiteitä. Toteuttamisohjelman kokonaiskustannukset ovat noin 15.5 Mmk.

5 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma 7 ALKUSANAT Vaasan tiepiiri ja Jalasjärven kunta ovat laatineet vuosien aikana liikenneturvallisuussuunnitelman Jalasjärvelle. Liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää liikennejärjestelyjen parantamissuunnitelma sekä liikenneturvallisuuden koulutus- ja tiedotustyön kehittämistoimenpiteitä. Suunnitelmaa varten selvitettiin liikenneturvallisuuden kannalta vaaralliset kohteet alueella sekä laadittiin liikenneturvallisuuden parantamisen toimenpideohjelma. Suunnitelmassa on keskitytty seuraavien vuosien aikana toteutettavien liikenneturvallisuustoimenpiteiden määrittämiseen. Toimenpideohjelman toteuttamisella voidaan parantaa liikenneympäristöä sekä vähentää liikenneonnettomuuksien määrää ja lieventää niiden vakavuusastetta. Liikenneturvallisuustyötä on kehitetty yhteistyössä Liikenneturvan, eri hallintokuntien ja muiden sidosryhmien kanssa seminaaritilaisuuksissa ja hallintokuntakohtaisissa neuvotteluissa. Suunnitelmaa koskevat päätökset ja ratkaisut on tehnyt työryhmä, jonka toimintaan ovat osallistuneet: Osmo Metsä-Ketelä, pj Martti Väyrynen Sulo Kuopusjärvi Anni Härkönen Markku Järvelä Kjell Lind Lauri Katila Jaakko Ventelä Jalasjärven kunta Jalasjärven kunta Jalasjärven kunta Jalasjärven kunta Vaasan tiepiiri Vaasan tiepiiri Liikenneturva Seinäjoen poliisilaitos Liikenneturvallisuussuunnitelman on laatinut Vaasan tiepiirin ja Jalasjärven kunnan toimeksiannosta Tampereen Viatek Oy, jossa työstä ovat vastanneet DI Markku Toiviaisen johdolla DI Christel Kautiala, DI Jouni Mutanen ja ins. Janne Koskinen.

6 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma 9 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ALKUSANAT SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät Liikenneverkko ja liikennemäärät Suunnitelman tavoitteet LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA Nykyinen liikenneturvallisuustyö Liikenneturvallisuustyö kuntatasolla Kunnan ulkopuolisten tahojen liikenneturvallisuustyö Liikenneonnettomuudet Kyselyt ja haastattelut Nopeusmittaus Pysäköintitutkimus LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET 22 4 EDELLINEN SUUNNITELMA 23 5LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN Lähtökohdat Liikenneturvallisuustyön kehittäminen Työn organisointi Eri hallintokuntien ja sidosryhmien tehtävät Maankäytön suunnittelu Liikenneverkon kehittäminen Liikenneverkon jäsentely ja erottelu Liikenteen rauhoittaminen Liikennejärjestelyjen kehittämistoimenpiteet Liikenteen ohjaustoimenpiteet Kunnossapitotoimenpiteet Liikennevalvonta TOIMENPIDEOHJELMA Ohjelman laadintaperusteet Toteuttamisohjelman kustannukset Toimenpiteiden vaikutukset JATKOTOIMENPITEET Liikenneturvallisuustyö Seurantajärjestelmän kehittäminen Liikennejärjestelyjen toteutus... 36

7 10 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma KUVA- JA TAULUKKOLUETTELO KUVA- JA TAULUKKOLUETTELO Kuva 1. Liikenneturvallisuustyön kenttä Kuva 2. Jalasjärven kunnan päätieverkko ja liikennemäärät Kuva 3. Turvaistuin Kuva 4. Lapsen koulutien opettelua Kuva 5. Liikenneonnettomuuksien kehitys Kuva 6. Liikenneonnettomuuksien luokkajakauma Kuva 7. Vuosittain kuolleet ja loukkaantuneet kulkumuodoittain Kuva 8. Onnettomuuksien uhrien ikäjakauma Kuva 9. Turvavälineiden käyttö ala- ja yläasteella Kuva 10. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien kehitys ja vähentämistavoite Kuva 11. Liikenneturvallisuustyön organisaatio kunnissa Kuva 12. Polkupyörän hallintaa voi kehittää Kuva 13. Liikennekasvatuksen voi liittää osaksi nuorisotyötä Kuva 14. Vanhempien esimerkki on tärkeä Kuva 15. Jalankulkijan kuoleman todennäköisyys törmäysnopeuden mukaan Kuva 16. Suunniteltu kiertoliittymä Rajalantien ja Koskitien liittymään Kuva 17. Jalastien ja Puskantien korotettu liittymä sekä korotettu suojatie Jalastien yli Kuva 18. Näkemäalueen mitoitus liittymässä Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Nopeusmittausten yhteenveto Onnettomuuksien vähenemä edellisen suunnitelman jälkeen Koulujen eri sijoitusvaihtoehtojen vaikutus Toimenpideohjelman kustannusten jakautuminen toteuttajan mukaan eri jaksoihin

8 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma 11 LÄHTÖKOHDAT 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät Liikenneturvallisuuteen vaikuttaa neljä tekijää; liikennejärjestelyt, liikenneväline, ihminen liikkujana ja liikennettä ohjaavat normit. Tässä suunnitelmassa keskitytään kolmeen ensiksi mainittuun tekijään. Liikenneturvallisuuden parantamisen päätavoitteena on onnettomuusriskin pienentäminen ja onnettomuuksien vähentäminen. Liikenneympäristön parantaminen kuuluu Tielaitoksen sekä kunnan teknisen ja kaavoitustoimen toimialaan. Poliisi ja katsastustoimi voivat vaikuttaa liikennevälineen turvallisuuteen ajoneuvojen kuntoa tarkastamalla ja tarkkailemalla. Ihmisen liikennekäyttäytymiseen ja asenteisiin voivat kunnassa parhaiten vaikuttaa koulu-, sosiaali-, terveys-, vapaa-ajan toimet ja poliisi kasvatus- ja tiedotustoiminnallaan. Myös poliisin ja Liikenneturvan työskentely vaikuttaa liikennekäyttäytymiseen. Lisäksi eri yhdistyksillä ja järjestöillä on omat mahdollisuutensa vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen liikenteessä. Hyvin organisoitu työ vaikuttaa liikenneturvallisuuden eri tekijöihin. Kuva 1. Liikenneturvallisuustyön kenttä 1.2 Liikenneverkko ja liikennemäärät Jalasjärven päätieverkon muodostavat valtatiet 3 (Helsinki Vaasa) ja 19 (Jalasjärvi Uusikaarlepyy) sekä seututiet 273 (Kankaanpää Jalasjärvi) ja 672 (Kauhajoki Alavus). Yhdysteistä tärkeimmät ovat 6920 (Jalasjärvi Kalakoski) ja 6921 (Koskue Ala-Valli). Valtatiet 3 ja 19 välittävät pääsääntöisesti pitkänmatkan liikennettä etelästä pohjoiseen, mutta lisäksi niillä on myös kunnan osakeskusten välistä liikennettä. Seututie 672 on tärkeä väylä Keski-Suomesta Kaskisten satamaan. Yhdystie 6920 toimii Jalasjärven keskustan kohdalla pääväylänä.

9 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisesti vilkkain on valtatie 3, jossa liikennemäärä vaihtelee 2150 ja 6950 ajon/vrk välillä (kvl 1999). Valtatie 19 liikennemäärä vaihtelee 3850 ja 4270 ajon/ vrk välillä (kvl 1999). Kolmanneksi vilkkain tie on yhdystie Sen liikennemäärä Jalastien kohdalla on n ajon/vrk (kvl 1999). Yt Yt Luopajärvi Vt 19 St Vt Taivalmaa Jokipii 620 St Keskusta Hirvijärvi 2000 Yt Ala-Valli Yt Yt Keskikylä 4940 Yt St Yt Yli-Valli Koskue 4390 Ilvesjoki Kuva 2. Jalasjärven kunnan päätieverkko ja liikennemäärät 1.3 Suunnitelman tavoitteet Liikenneturvallisuussuunnittelun aikana on käyty läpi edellinen suunnitelma ja tutkittu toimenpiteiden vaikutuksia ja turvallisuudessa tapahtuneita muutoksia. Työhön sisältyy myös Jalasjärven kaavojen auditointi, jossa keskitytään uuden ala-asteen sijoittamisvaihtoehtoihin. Toimenpidesuunnittelussa pääpaino on keskustaajaman ja Jokipiin toimenpiteissä. Lisäksi merkittävänä osana työtä oli arvioida nykyisiä liikenneturvallisuustoimenpitetä eri hallintokunnissa sekä aktivoida alueellinen yhteistyö eri hallintokuntien ja sidosryhmien välillä.

10 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma 13 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 2. LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 2.1 Nykyinen liikenneturvallisuustyö Liikenneturvallisuustyö kuntatasolla Kaavoitus ja tekninen toimi Maankäytön suunnittelussa otetaan kantaa toimintojen sijoitteluun, mikä luo kehykset liikenneympäristön tekniselle suunnittelulle. Tällöin otetaan kantaa myös liikenneturvallisuuteen ympäristön osalta. Tosin aina ei ole helppoa yhdistää liikenneturvallisuuteen eri osapuolten toiveita ja tarpeita. Tekninen toimi parantaa liikenneympäristöä ottamalla liikenneturvallisuuden huomioon suunnittelussa. Toimenpide-ehdotukset koskevat jo rakennettujen väylien parantamista tai kokonaan uusien väylien rakentamista. Talvella aurauksen ja liukkauden torjunnan taso pyritään pitämään hyvinä. Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimessa on tehty liikenneturvallisuustyötä lasten ja iäkkäiden parissa normaalin toiminnan yhteydessä. Päivähoidossa liikenneturvallisuus on esillä päivittäin liikkumisen yhteydessä. Lisäksi poliisi on vieraillut päiväkodeissa. Neuvoloissa on jaettu liikenneturvallisuusesitteitä ja opastettu vanhempia lasten turvallisesta liikkumisesta. Koulu- ja vapaa-aikatoimi Ala-asteella liikenneturvallisuus on kirjattu opetussuunnitelmaan. Koulussa on tehostettu pyöräilykypärän käyttöä. Kouluaikana tehdyillä matkoilla tulee jokaisen käyttää kypärää. Lisäksi on pyritty jakamaan saattoliikenne keskustan ala-asteella eri puolille koulua sen mukaan missä asuu. Yläasteella on järjestetty vuosittain teemapäivä liikenneturvallisuuden parissa. Muuten päivittäistä liikenneturvallisuustyötä haittaa opettajien ajan puute. Kuva 3. Turvaistuin tulisi sijoittaa autossa takapenkille, jolloin se takaa parhaiten lapsen turvallisuuden autossa Kuva 4. Lapsen koulutien opettelua

11 14 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA Nuorten parissa liikenneturvallisuus on otettu esille, kun siihen on ollut tarvetta esim. vakavan onnettomuuden jälkeen. Ongelmana on ollut tiedon perille meno, etenkin yläasteikäisten parissa Kunnan ulkopuolisten tahojen liikenneturvallisuustyö Muita sidosryhmiä, jotka vaikuttavat liikenneturvallisuustyöhön ovat Liikenneministeriö, Lääninhallitus, Tielaitos, Liikenneturva, poliisi, vakuutusyhtiöt, katsastus, kiinteistön omistajat, riistanhoitopiirit sekä erilaiset järjestöt. Liikenneministeriö Ministeriötasolla asetetaan valtakunnalliset tavoitteet ja luodaan suuntaviivat liikenneturvallisuustyölle. Lääninhallitus Valtioneuvoston tekemän liikenneturvallisuuden parantamista koskeneen periaatepäätöksen mukaan lääninhallitusten tehtävänä on vastata alueidensa liikenneturvallisuustyön koordinoinnista. Lääneissä tehtävää hoitaa läänin liikenneturvallisuusneuvottelukunta. Alueellisissa palveluyksiköissä toimivat liikenneturvallisuustyön yhteistyöryhmät. Ryhmän tehtävänä on mm. kuntien liikenneturvallisuustyön tukemiseksi tarvittavan yhteydenpidon ja ohjauksen järjestäminen. Tielaitos Liikenneturvallisuus pitäisi näkyä kaikessa Tielaitoksen toiminnassa: suunnittelussa, rakentamisessa, ylläpidossa ja hoidossa. Tielaitos tekee liikenneturvallisuussuunnitelmia ja liikenneturvallisuus on mukana myös tiepiirin muissa suunnitelmissa ja ohjelmissa. Tiepiirin nykyinen liikenneturvallisuustyö painottuu suunnitelmien tarkastukseen, liikenneturvallisuusaloitteiden käsittelyyn ja maankäytön suunnittelua koskeviin neuvotteluihin ja kaavalausuntoihin sekä muuhun asiantuntijatyöhön. Tielaitos tarkastaa tie- ja rakennussuunnitelmat, työnaikaiset järjestelyt ja tieverkkoa sivuavat asiat. Aloitteiden perusteella suunnitellaan parantamistoimenpiteitä. Liikenneturvallisuusaloitteiden ongelmina ovat niiden runsaus ja rajoitetut resurssit aloitteiden käsittelyyn ja toteutukseen. Tielaitoksen Tienkäyttäjän linja palvelupuhelin (puh ) antaa tietoa tiestöstä ja kelistä. Liikenneturvallisuustyötä tehdään mm tienkäyttäjien, kuntien, poliisin, maakuntien liittojen, Liikenneturvan ja tiedostusvälineiden kanssa. Liikenneturva Liikenneturvan tehtävänä on vaikuttaa ihmisen liikennekäyttäytymiseen. Sen työkaluja ovat kampanjat, ajankohtainen tiedotus, eri ikäryhmien liikennekasvatuksen tukeminen, erilaisten ajoneuvojen kuljettajien jatkokoulutus sekä tutkitun tiedon hankkiminen työn tueksi. Liikenneturva virittää turvallisuusajattelua, jotta ihmiset ja heidän käyttäytymisensä otetaan huomioon kaikessa liikennettä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Kuntia Liikenneturva palvelee tarjoamalla koulutusta, asiantuntija-apua ja materiaalia ihmisten liikennekäyttäytymistä koskevissa kysymyksissä. Tiedotus- ja koulutusapua Liikenneturva voi tarjota erityisesti sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen aloille. Teknistä tointa Liikenneturva voi parhaiten palvella tiedotusyhteistyöllä.

12 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma 15 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA Lähes kuudenkymmenen jäsenjärjestönsä kautta Liikenneturva on julkisoikeudellinen vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö. Liikenneturva on alan ainoa organisaatio, jonka päätehtävänä on liikenneturvallisuustyö. Se saa rahoituksensa liikennevakuutusmaksuun sisältyvästä liikenneturvallisuusmaksusta, jonka myöntää Sosiaali- ja terveysministeriö- Liikenneturva toimii Liikenneministeriön valvonnassa. Liikenneturva toimii läheisessä yhteistyössä alan viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Poliisi Poliisin liikenneturvallisuustyö koostuu liikennevalvonnasta, liikennerikostutkinnasta, tiedottamisesta, päiväkodeissa, kouluissa ja vanhusten parissa tehtävästä liikennekasvatuksesta. Ongelmana poliisi kokee päihteiden ja huumeiden käytön lisääntymisen sekä piittaamattomuuden liikenteessä. Yhteistyötä poliisi tekee mm. kuntien (koulut, päiväkodit, tekninen toimi, seurakunta), Tielaitoksen, Liikenneturvan ja katsastustoimen kanssa. Autokoulut Autokoulut tekevät liikenneturvallisuustyötä opettaessaan uusille kuljettajille turvallista ajotapaa ja oikeita liikenneasenteita. Autokoulut ja Suomen Autokoululiitto järjestävät myös jatkokursseja, esimerkiksi liukkaan kelin ajon ja ennakoivan ajon kursseja. Mopo-ikäisille on järjestetty mopokouluja. Yhteistyötä tehdään poliisin, Liikenneturvan ja katsastuksen kanssa. Vakuutusyhtiöt Vakuutusyhtiöiden kautta korvataan liikenteessä tapahtuneet vahingot. Viime vuosien aikana korvaussummat ovat kasvaneet ja vakuutusyhtiöt ovat osallistuneet liikenneturvallisuustyöhön mm. järjestämällä erilaisia kilpailuja. Vakuutusyhtiöllä on törmäyskelkkoja, joiden avulla autoilijoita voidaan informoida turvavyön tarpeesta. Vakavien liikenneonnettomuuksien jälkeen tutkijalautakunnat, joissa on lääkärin, katsastuksen, Tielaitoksen ja poliisin edustajat arvioivat onnettomuuden syitä ja etsivät keinoja vakavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Katsastus ja kuljettajatutkinto Autokatsastuskonttorit tekevät liikenneturvallisuustyötä valvomalla ajoneuvojen kuntoa vuosikatsastusten yhteydessä. Kuljettajatutkintojen yhteydessä pyritään muokkaamaan asenteita yhteistyötä tehdään poliisin ja autokoulujen kanssa. Kiinteistönomistajat Kiinteistönomistajat vaikuttavat liikenneturvallisuuteen aurauksen ja hiekoituksen sekä omien alueidensa liikennejärjestelyjen kautta. 2.2 Liikenneonnettomuudet Liikenneonnettomuusmäärä ja sen kehitys Jalasjärven onnettomuusanalyysin lähtötietoina on käytetty poliisin tietoon tulleita onnettomuuksia. Poliisin tietoon tulee kaikki kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet, noin puolet loukkaantumiseen johtaneista liikenneonnettomuuksista sekä noin % kaikista muista liikenneonnettomuuksista.

13 16 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA Yleisten teiden onnettomuuksia on tutkittu Tielaitoksen onnettomuusrekisteritietojen pohjalta v ja katujen sekä muiden alueiden onnettomuuksia Poliisilta saatujen RIKI-tietojen perusteella. Näitä onnettomuustietoja saatiin vain neljältä vuodelta ( ). Yleisillä teillä tapahtui vuosina poliisin tilaston mukaan liikenneonnettomuuksia yhteensä 264 kappaletta eli keskimäärin 53 kpl vuodessa. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut yhteensä 8 kappaletta ja loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia yhteensä 51. Kaduilla ja muilla alueilla tapahtui vuosina poliisin tilaston mukaan onnettomuuksia yhteensä 32 kappaletta eli keskimäärin 8 kpl vuodessa. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei ollut yhtään, loukkaantumiseen johtaneita 6 kpl ja omaisuusvahinkoon johtaneita yhteensä 26 kpl. Jalasjärven alueen liikenneonnettomuuksista noin 87 % tapahtui Tielaitoksen hoitamilla yleisillä teillä, johon kuuluu myös Keskustie. Henkilövahinkoon (kuolemaan ja loukkaantumiseen) johtaneista onnettomuuksista noin 89 % tapahtui yleisillä teillä. 60 onn./kpl OMAISUUSVAH. JOHT. LOUKKAANTUMISEEN JOHT. KUOLEMAAN JOHT Kuva 5. Liikenneonnettomuuksien kehitys Jalasjärven yleisillä teillä

14 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma 17 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA Onnettomuusluokka (yleiset tiet) Yleisimmät onnettomuusluokat Jalasjärvellä vuosina ovat olleet yksittäisonnettomuudet (noin 30% kaikista onnettomuuksista) ja kääntymisonnettomuudet (noin 11% kaikista onnettomuuksista). Henkilövahinko- onnettomuuksista noin 32% oli yksittäisonnettomuuksia, 25% oli kevyen liikenteen (jalankulku, polkupyörä ja mopo) onnettomuuksia ja 15% kohtaamisonnettomuuksia. 35 % yksittäisonnettomuus kääntymisonnettomuus risteämisonnettomuus kohtaamisonnettomuus hirvionnettomuus muu eläinonnettomuus peräänajo-onnettomuus ohitusonnettomuus mopedionnettomuus polkupyöräonnettomuus jalankulkijaonnettomuus muu onnettomuus peuraonnettomuus Kuva 6. Liikenneonnettomuuksien luokkajakauma vuosina Kuolemaanjohtaneista onnettomuuksista yleisempiä ovat olleet kohtaamisonnettomuudet (37,5%), jalankulkuonnettomuudet (37,5%) ja yksittäisonnettomuudet (25%). Vertailu muihin kuntiin Jalasjärvellä onnettomuuksissa kuolee ja loukkaantuu vähän enemmän ihmisiä kuin koko maan kunnissa keskimäärin. Kevyen liikenteen onnettomuuksien uhreja on vähemmän kuin muissa suunnilleen samankokoisissa kunnissa Pohjanmaalla ja kaikissa kunnissa.

15 18 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA Uhria/1000 asukasta/vuosi 3,5 3 2,5 2 Kauhava Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Kauhajoki Alavus Ähtäri Koko maa 1,5 1 0,5 0 jalankulkijat polkupyöräilijät mopoilijat moott.pyöräilijät henkilöautossa kaikki Kuva 7. Vuosittain kuolleet ja loukkaantuneet kulkumuodoittain v (lähde: Tilastokeskus) Onnettomuusriskiryhmät Onnettomuuksia Jalasjärvellä tapahtuu eniten vuotiaille. Tässä ikäryhmässä onnettomuuksista iso osa on kuitenkin pelkkiin aineellisiin vahinkoihin johtaneita onnettomuuksia. Toinen selvä riskiryhmä on iäkkäät. Heille sattuu lukumääräisesti vähän onnettomuuksia, mutta tapahtuneet onnettomuudet johtavat useammin henkilövahinkoihin. 16 Uhria (kpl) Ei heva Loukkaantuneet Kuolleet Ikä Kuva 8. Onnettomuuksien uhrien ikäjakauma

16 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma 19 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA Onnettomuuskustannukset Liikenneonnettomuuksien yksikkökustannukset ovat henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa mk ja omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa markkaa. Onnettomuuksien yhteiskunnalliset kustannukset ovat siten noin 15 miljoonaa markkaa vuosittain. Kunnan osuus näistä kustannuksista on 15-20% eli 3 miljoonaa markkaa vuosittain. Onnettomuuspaikat (liite 1-3) Jalasjärvellä on tapahtunut paljon onnettomuuksia valtateillä 3 ja 19. Pahimmat liittymät ovat Vt 3 ja Vt 19 liittymä sekä Vt 3 ja Kauhajoelle menevän tien(st 672) liittymä. Jalasjärven keskustan vaarallisimmat väylät ovat Keskustie ja Jalastie. 2.3 Kyselyt ja haastattelut Kyselyjen merkitys Kyselyjen ja haastattelujen merkitys on kaksijakoinen. Toisaalta pyrittiin selvittämään mahdollisia ongelmakohteita, joissa on parannettavaa. Toisaalta pyrittiin aktivoimaan ihmisiä liikenneturvallisuustyöhön. Saatu palaute vaihtelee vastaajan iän, aseman ja liikkumistavan mukaan. Lapsilla on erilaiset ongelmat kuin autoilijoilla. Ammattiautoilijalla on erilaiset näkemykset vaarallisista paikoista kuin tavallisella autoilijalla. Kyselyissä ja haastatteluissa esiin tulleet ongelmapaikat on siirretty paikkatietojärjestelmään. Näin ongelmallisiksi koettuja kohteita voidaan verrata onnettomuuspaikkoihin. Tällöin saadaan selville myös ne kohteet, joissa ei ole vielä tapahtunut onnettomuutta, mutta paikka koetaan ongelmalliseksi ja vaaralliseksi. Kyselyn suuntaaminen Kysely tehtiin ala- ja yläasteen oppilaille. Ala-asteella vastaajina olivat 6. luokan oppilaat, eräissä kouluissa myös 5. luokan oppilaat sekä yläasteelta 8. luokan oppilaat. Kyselyssä tiedusteltiin myös oppilaiden vanhempien mielipidettä lastensa koulumatkojen turvallisuudesta. Koululaiskysely (liite 4-5) Kouluikäiset lapset ovat riskiryhmä liikenteessä. Kyselyssä kartoitettiin ongelmakohteita ja parannusehdotuksia niihin. Lisäksi kysyttiin pyöräilykypärän pyörän valojen sekä heijastimen käyttöä. Kyselyyn osallistui 9 ala-asteen luokkaa ja 7 yläasteen luokkaa. Oppilaiden mielestä pahimpia ongelmia ovat kevyen liikenteen väylien ja valaistuksen puute Keskustasta esiin nousi Keskustien ja Jalastien ylitys- ja näkemäongelmat. Lisäksi ajoneuvojen korkeat nopeudet keskustassa koettiin ongelmaksi.

17 20 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA Turvavälineiden käyttö vaihteli vastaajan iän mukaan. Yläasteella liikenneturvavälineitä käytetään vähemmän kuin ala-asteella. 120 % 100 ala- aste yläaste käyttää heijastinta ei käytä heijastinta käyttää kypärää ei käytä kypärää käyttää valoja ei käytä valoja Kuva 9. Turvavälineiden käyttö ala- ja yläasteella 2.4 Nopeusmittaus Nopeusmittaus tehtiin kuudessa eri pisteessä. Jokaisessa pisteessä mitattiin kummankin ajosuunnan liikenne. Mittausajankohtana tien pinta oli pistettä 1 lukuun ottamatta lumipolanteinen ja liukas. Olosuhteilla saattoi olla ajonopeuksia alentava vaikutus. Nopeuksia mitattiin seuraavissa pisteissä: 1. Keskustie apteekin kohdalla klo Keskustie koulun kohdalla klo Jalastie välillä Puskantie Mäntylammintie klo Jalastie Haverintieltä pohjoiseen klo Lauhamäentie välillä Haverintie Kulmantie klo Puskantie välillä Sivupellontie Varusentie klo

18 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma 21 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA Taulukko 1. Nopeusmittausten yhteenveto Piste 1 Piste 2 Piste 3 Keskus- Keskustas- keskustas- Keskus- Mäntylammin Puskantaan päin ta poispäin ta poispäin taan päin tielle päin tielle päin Keskinopeus km/h 40,7 39,6 40,4 42,7 39,5 39,6 Maksimi km/h Minimi km/h Keskihajonta km/h 5,7 6,3 6,1 6,4 8 8,4 Ylinopeus % Piste 4 Piste 5 Piste 6 Keskus- Keskustas- Kulman- Haverin- Varusen- Sivupellontaan päin ta poispäin tielle päin tielle päin tielle päin tielle päin Keskinopeus km/h 41, ,2 42,7 36,6 36,5 Maksimi km/h Minimi km/h Keskihajonta km/h 4,9 4,9 5,3 5,7 4,8 4,7 Ylinopeus % Jokaisen mittauspisteen kohdalla nopeusrajoitus on 50 km/h. Keskinopeudet jäivät jokaisessa mittauspisteessä alle sallitun nopeuden. Keskinopeus noudattaa hyvin toimenpidesuunnitelmassa esitettyä aluenopeusrajoitusta 40 km/h. Esitetyn aluenopeusrajoituksen vaikutus keskinopeuteen jää pieneksi. Ylinopeudet jäivät odotettua alhaisemmiksi. Kolmessa mittauspisteessä ei ajettu ylinopeutta olleenkaan. Suurin ylinopeus mitattiin pisteessä kaksi keskustaan päin, jossa myös ylinopeutta ajavien osuus oli suurin. Eräs syy tähän on, että kuljettajat eivät ole kokeneet tarvetta laskea nopeutta tultaessa Ala-Vallin suunnasta keskustaan päin, vaikka mittauspiste oli ala-asteen kohdalla. Tämä puoltaa hyvin korotettujen suojateiden rakentamista erityisesti aluenopeusrajoituksen alkukohdille. 2.5 Pysäköintitutkimus (liite 6) Jalasjärvellä tehtiin huhtikuussa pysäköintitutkimus. Pysäköintitutkimuksessa laskettiin keskustan alueella olevien pysäköintialueiden (9 kpl) käyttöastetta. Tutkimus tehtiin tiistaina, perjantaina ja lauantaina, ja viitenä eri kellonaikana, klo 9.00, 11.00, 13.00, ja Perjantaina tutkimus tehtiin klo 9.30 ja lauantaina klo laskenta jätettiin pois. Tutkittavina olevilla pysäköintipaikoilla ainoastaan Valtion virastotalon (tiistai klo 11.00), Roopen (lauantai klo 13.00) ja Sparin (perjantai klo 9.00 ja 11.00) pysäköintialueilla päästiin liki 90 % täyttöasteeseen. Muuten parhaimmillaankin täyttöaste nousi 70 %:iin. Laskentatuloksista päätellen pysäköintipaikoilla on vapaata kapasiteettia jäljellä. Pysäköintialueiden ahtauteen tai sen tunteeseen vaikuttaa pysäköintialueiden huonot liikennejärjestelyt ja pysäköintipaikkojen merkinnät. Merkintöjen puutteen vuoksi pysäköidään helposti turhan väljästi. Liikennejärjestelyjä parantamalla saadaan pysäköintialueiden liikenne joustavammaksi ja sujuvammaksi. Pysäköintipaikat tulisi merkitä kunnolla sekä rajata reunakivin ja istutuksin.

19 22 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET 3. LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET Valtioneuvosto on tehnyt vuonna 1993 periaatepäätöksen tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta Suomessa. Valtioneuvosto asetti tavoitteeksi, että liikennekuolemien määrä on puolitettava vuoden 1989 tasosta 1990-luvun loppuun mennessä. Samalla loukkaantumis- ja onnettomuusriskiä on alennettava. Valtioneuvosto on kesällä 1997 täsmentänyt tavoitteita ja asetti tavoitteeksi vuodelle 2005 turvallisuuden jatkuvan parantamisen siten, että vakavimmat henkilövahingot vähenevät yhtä nopeasti kuin luvulla ja että Suomessa lähennytään Ruotsin ja Norjan turvallisuustasoa. Liikennekuolemien vuotuinen määrä olisi vuonna 2005 alle 250. Jalasjärven liikenneturvallisuustyön tavoitteeksi asetettiin valtion tavoitteiden pohjalta seuraavasti: vähentää henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet 6-7:ään vuoteen 2005 mennessä lisätä turvavälineiden käyttöä lisätä vastuuta liikenneturvallisuustyössä (kaikki hallintokunnat ja sidosryhmät) luoda toimiva liikenneturvallisuustyön ohjaus- ja seurantajärjestelmä tehostaa ennaltaehkäisevää työtä (esim. kaavoituksessa) Liikenneturvallisuustyö painopistealueet ovat tavoitteiden perusteella: ajonopeuksien alentaminen keskustassa ja asuntoalueilla kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen liikennesääntöjen parempi noudattaminen 30 henkilövahinkoon joht. onn. (kpl/v) Onn.kehitys v onn. keskiarvo Tavoite vuosi Kuva 10. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien kehitys ja vähentämistavoite Jalasjärvellä

20 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma 23 EDELLINEN SUUNNITELMA 4. EDELLINEN SUUNNITELMA Edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma Jalasjärvellä tehtiin Siinä analysoitiin onnettomuuksia vuosilta Verrattaessa toteutettujen hankkeiden vaikutusta onnettomuusmääriin, , huomataan hankkeiden vähentäneen huomattavasti henkilövahinkoon johtaneita (heva) onnettomuuksia. Onnettomuudet ovat vähentyneet seuraavasti: Taulukko 2. Onnettomuuksien vähenemä edellisen suunnitelman jälkeen Keskusta: Rantatie - Keskustie välillä vt3 - Talantie Kaikki (kpl) Hevat (kpl) 38 7 Kevyen liikenteen hevat (kpl) 24 5 Muut VT VT Kaikki Kuolemaan johtaneet 11 8 Loukkaantumiseen johtaneet

21 24 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 5. LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 5.1 Lähtökohdat Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa maankäytön suunnittelun avulla, kehittämällä liikenneverkkoa, kehittämällä liikennejärjestelyjä tie- ja liikenneteknisin toimenpitein, tehostamalla koulutusta, valistusta, tiedotusta ja liikenteen valvontaa sekä ajoneuvoteknisillä parannuksilla. Liikennejärjestelyjä voidaan parantaa verkollisilla tai yksittäisiin ongelmakohtiin kohdistettavilla toimenpiteillä. Toimenpiteet voivat kohdistua laajaan alueeseen, useisiin samanlaisia toimenpiteitä vaativiin kohteisiin samanaikaisesti, yksittäiseen tiejaksoon, tienkohtaan tai liittymään. Liikenneverkon toimenpiteillä selkeytetään liikennejärjestelyjä sekä ohjataan eri toimintojen välisiä liikennevirtoja. Yksittäisillä toimenpiteillä parannetaan kohteen liikenteelliset olosuhteet turvallisiksi, miellyttäviksi ja johdonmukaisiksi. Virhetoimintojen syntyminen estetään mitoittamalla liikenneväylät ja liittymät ympäristöön sopiviksi ja sitä kuvaaviksi. Yksittäiset kohteet tulisi parannettaessa liittää aina laajempaan liikennejärjestelyyn, jotta tienkäyttäjä hahmottaa liikenneympäristönsä ja valitsee oikean käyttäytymistavan vallitsevan liikennetilanteen mukaisesti. 5.2 Liikenneturvallisuustyön kehittäminen Työn organisointi Liikennejärjestelyiden parantamisen rinnalla liikennekoulutus, valistus ja tiedotus ovat tärkeä osa liikenneturvallisuustyötä. Kohteena ovat tienkäyttäjät, suunnittelijat ja päättäjät. Liikennekasvatuksen ja -tiedotuksen kehittämisellä luodaan Jalasjärvelle jatkuva liikenneturvallisuustyön suunnittelu- ja seurantajärjestelmä. Liikenneturvallisuustyötä kehitetään perustetussa liikenneturvallisuusryhmässä. Ryhmä muodostuu eri hallintokuntien, tiepiirin, Liikenneturvan ja poliisin edustajista. Ryhmä asettaa toiminnalliset tavoitteet ja määrittelee painopistealueet liikenneturvallisuustyölle sekä koordinoi ja seuraa työn etenemistä hallintokunnissa ja sidosryhmissä. Ryhmän yhdyshenkilöt kutsuvat liikenneturvallisuusryhmän koolle ja vastaavat toiminnan raportoinnista ja tiedottamisesta.

22 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma 25 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN Kuva 11. Liikenneturvallisuustyön organisaatio kunnissa Varsinainen työ tehdään hallintokunnissa. Tätä varten hallintokunnittain on muodostettu pienryhmiä. Nämä ryhmät ovat käyneet läpi nykyiset toimintatavat ja tehneet uudet liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat. Vuosittain suunnitelmat tulee päivittää yhteisten painopistealuiden mukaisesti. Toiminnan suunnittelussa pyritään siihen, ettei liikenneturvallisuustyö vaatisi erillisiä raha- tai henkilöresursseja, vaan se olisi osa hallintokunnan toimintaa. Tavoitteiden saavuttamisessa korostuu yhteistyö muiden sidosryhmien kanssa ja hallintokuntien kesken Eri hallintokuntien ja sidosryhmien tehtävät Tekninen toimi ja kaavoitus Kaavoitustoimi voi yhdyskuntarakenteen suunnittelussa vaikuttaa hyvin merkittävästi turvallisen liikenneympäristön muodostumiseen. Mitä aikaisemmassa vaiheessa liikenneturvallisuusnäkökohdat otetaan tarkasteluun mukaan, sitä parempaan lopputulokseen voidaan päästä. Tässä suhteessa toimintojen sijoittelulla ja oikealla mitoituksella on tärkeä merkitys. Turvallisuustyön kustannukset ovat myös tässä vaiheessa hyvin vähäiset verrattuna siihen, että syntyneitä ongelmia joudutaan korjaamaan esimerkiksi rakentamalla alikulkukäytäviä tai muuttamalla tieympäristön luonnetta hidastein, istutuksin ja muin rakentein. Tekninen toimi voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen jo suunnitteluvaiheessa kartoittamalla eri käyttäjäryhmien tarpeet. Rakentamisvaiheessa huolehditaan tiedottamisesta ja työmaiden työnaikaisesta turvallisuudesta. Tekninen toimi huolehtii myös liikenneturvallisuusmateriaalin saatavilla olosta ja ajan tasalla pitämisestä. Lapsille liikenne asiaa tehdään tutuksi liikennepuiston avulla, jossa tullaan järjestämään erilaisia teemoja. Lisäksi osaston kaikille liikenneturvallisuuteen vaikuttaville annetaan mahdollisuus osallistua liikenneturvallisuuskoulutukseen ainakin kerran vuodessa. Koulutoimi Liikennekasvatusta kannatta konkretisoida havainnollisen ja monipuolisen toiminnan avulla. Koulumatkakartoitus on hyvä esimerkki osallistuvasta työstä.

23 26 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN Siinä kartoitetaan koulumatkan turvattomat ja ongelmalliset paikat. Nämä epäkohdat on saatettava kunnan liikennesuunnittelusta vastaavan tietoon. Turvavälineiden käyttöä pyritään lisäämään asennekasvatuksen, erilaisten tempausten ja demonstraatioiden avulla. Toimintaa tehostetaan asennemuokkauksella sekä lisäämällä henkilökunnan tietoutta liikenneturvallisuusasioista. Täsmävalistusta annetaan eri ikäisille nuorille ja heidän vanhemmilleen. Esimerkiksi vanhempainilloissa liikenneturvallisuudesta voidaan keskustella ja pohtia epäkohdista. Ala- asteella keskitytään esim. turvalliseen liikkumiseen lähiympäristössä, taitoajon harjoitteluun ja turvavälineiden käytön lisäämiseen. Yläasteella annetaan lisätietoa liikennekäyttäytymisestä mm. pyritään järjestämään mopokursseja, joilla osaltaan pyritään vähentämään nuorten liikennetapaturmapiikkiä. Tietojen ja taitojen lisäksi on syytä käsitellä liikenteeseen liittyvien tunteiden analysointia, käsittelyä ja hallintaa. Lukiossa ja ammattioppilaitoksissa valmistellaan oppilaita autolla ajamiseen esimerkiksi yhteistyössä autokoulujen kanssa. Jatkuvaa toimintaa ovat poliisin antamat oppitunnit. Kuva 12. Polkupyörän hallintaa voi kehittää Vapaa-aikatoimi Vapaa-ajantoimen tavoitteena on lisätä nuorison liikenneturvallisuustietoutta. Liikenneturvallisuutta voidaan edistää keskusteluiden, pelien, mopon / polkupyörän taitoajokisan avulla. Keskusteluja voidaan käydä esimerkiksi nuoria koskettaneiden onnettomuuksien yhteydessä. Perheille järjestetään mahdollisuus osallistua pimeän liikkumisen reittiajoon, jonka yhteydessä järjestetään myös heijastinkampanja. Kuva 13. Liikennekasvatuksen voi liittää osaksi nuorisotyötä

24 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma 27 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN Sosiaalitoimi Sosiaalitoimi on tärkeässä asemassa kunnan asukkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin tukemisessa, sillä sen palvelut ulottuvat vauvasta vaariin. Sosiaalitoimella on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa kuntalaisten liikenneturvallisuuteen. Henkilökuntaa koulutetaan ja motivoidaan liikenneturvallisuustyöhön. Päiväkotien vanhempainilloissa käsitellään asiaa. Samalla tuodaan esille vanhempien merkitys esikuvana liikenteessä. Lasten liikennekasvatus on esillä päivittäin normaalin liikkumisen yhteydessä. Lisäksi poliisi vierailee päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Perhepäivähoitajien kuukausikokoontumisen yhteydessä perhepäivähoitajille annetaan koulutusta ja jaetaan liikenneturvallisuusmateriaalia. Eri päivähoitoyksiköissä järjestetään lisäksi teemapäiviä esimerkiksi kouluun lähteville lapsille. Vanhushuollossa pyritään liikennevalistuksen ja turvavälineiden käytön lisäämiseen. Liikenneturvallisuusvälineistä järjestetään näyttely samalla annetaan tietoa niiden käytöstä. Kuva 14. Vanhempien esimerkki on tärkeä 5.3 Maankäytön suunnittelu Maankäytön suunnittelussa aluevarauksilla ja toimintojen sijoittamisella luodaan tarpeet liikenneverkolle ja vaikutetaan siten liikenneturvallisuuteen pitkälle tulevaisuuteen. Maakuntakaavassa määritellään seudun päätieverkko, yleiskaavassa kaupungin tie- ja katuverkko sekä kevyen liikenteen väylät ja rakennus-kaavassa tilavaraukset liikennejärjestelyjen yksityiskohdille. Eriasteinen kaavoitus ja liikennesuunnittelu tulee tehdä samanaikaisesti. Moottoriajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen risteäminen päivittäisillä matkoilla tulee ottaa maankäytön suunnittelussa huomioon. Paljon liikennettä synnyttävien toimintojen, kuten koulujen ja päiväkotien sekä työpaikka-alueiden ja palveluiden huolellisella sijoittamisella saadaan aikaan edellytykset turvallisille liikennejärjestelyille. Pienten lasten, iäkkäiden ja vammaisten ehdoilla suunniteltu ympäristö tarjoaa turvalliset liikkumismahdollisuudet kaikille väestöryhmille.

25 28 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN Liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan aikana Jalasjärvellä on vireillä yhdyskuntarakenteen toimivuuden kannalta erittäin merkittävä ala-asteen sijoitusratkaisu. Työn aikana tarkasteltiin ala-asteen eri sijoittamisvaihtoehtoja liikenneturvallisuuden kannalta. 0-vaihtoehdossa koulu säilyy nykyisellä paikalla. 1- eli koulukeskusvaihtoehdossa ala-aste sijoitetaan nykyisen yläasteen ja lukion viereen valtatien 3 länsipuolelle. 2-vaihtoehdossa koulu sijoitetaan Kiuaskalliolle ja 3-vaihtoehdossa Jalastien varteen, Haverintien liittymän eteläpuolelle. Valtaosa ala-asteen oppilaista asuu Puskanmäen tai Lauhamäen alueella. Myös tuleva asumisen laajenemissuunta on kaavassa samojen asuntoalueiden läheisyydessä. Siksi koulun sijoittaminen Kiuaskalliolle tai Jalastien varteen ovat turvallisimmat koulun sijoitusvaihtoehdot. Silloin suurin osa oppilaista voi kulkea koulumatkansa ylittämättä vilkkaita väyliä (VT 3, Keskustie ja Jalastie). Koulumatkan pituus on näissä vaihtoehdoissa myös lyhyempi, joka edistää koululaisten omaehtoista kulkemista. Näin voidaan välttää turhaa ajoneuvoliikennettä koulun ympäristössä, kun vanhempien saattoliikenne vähenee. Samoin matka liikuntatunneille Kiuaskalliolle on lyhyempi ja turvallisempi (taulukko 3). Koulun rakentamiskustannukset ovat Koulukeskusvaihtoehdossa edullisemmat kuin muissa vaihtoehdoissa mutta toisaalta tarvitaan enemmän investointeja liikennejärjestelyihin (mm. uusi kevyen liikenteen väylä ja siihen liittyvä silta Jalasjoen yli). Koulukeskusvaihtoehdossa syntyy käyttökustannuksissa säästöjä mk vuosittain (mm. henkilökunnan vähentäminen ja ruuan kuljetussäästöt). Tässä vaihtoehdossa ajokustannukset (aika- ajoneuvo- ja onnettomuuskustannukset) nousevat noin mk:aa ja kunnossapitokustannukset noin mk:aa vuosittain. Taulukko 3. Koulujen eri sijoitusvaihtoehtojen vaikutus (vihreä lisää, keltainen ennallaan ja punainen heikentää) Liikenne matkan pituus 1,3 km 2 km 1,3 km 1,1 km (koti-koulu) matkan pituus 1,9 km 2,0 km 0 1 km liikuntatunneille (koulu-kiuaskallio) saattoliikenne nykyinen lisääntyy vähenee vähenee huomattavasti Turvallisuus liikenneonnetto- nykyinen lisään- vähenee vähenee muudet tyy 10% koettu turvatto- nykyinen lisääntyy vähenee vähenee muus (kiusaaminen, huomattapimeys) vasti

26 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma 29 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 5.4 Liikenneverkon kehittäminen Liikenneverkon jäsentely ja erottelu Jalasjärvellä on jo ennenkin jäsennelty katuverkkoa(esim. kavennukset, saarekkeet) ja sitä kehitetään edelleen. Tavoitteena on keskustan ja asuntoalueiden toimintojen turvaaminen. Samalla luodaan jokaiselle kulkumuodolle omat väylänsä turvalliseen liikkumiseen. Turvallinen ja sujuva liikenne keskustoissa on myös liike-elämän etu, ja siten katu- ja tieverkon kehittäminen pyrkii myös elävän keskustan säilyttämiseen Liikenteen rauhoittaminen Ajonopeuksien vaikutus liikenneturvallisuuteen taajamissa Tutkimukset sekä ulko- että kotimaasta ovat osoittaneet ajonopeuksien alentamisen lieventävän onnettomuuksien seurauksia. Nopeusrajoituksen alentamista tukevat fyysiset liikennejärjestelyt ovat usein välttämättömiä erityisesti käytettäessä alle 40 km/h rajoituksia. Liikenneympäristön tulee olla sellainen, että alhainen nopeus tuntuu tienkäyttäjästä mielekkäältä ja silloin sitä on helppo noudattaa. Alueellisella nopeusrajoituksella ja sitä tukevilla toimenpiteillä voidaan vähentää ainakin 20 % taajamien sisäisistä henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista. Autoilijan mahdollisuudet välttää onnettomuus yllättävässä tilanteessa on sitä paremmat mitä alhaisempi nopeus on, koska nopeuden noustessa näkökenttä kapenee sekä reaktioaikana kuljettu matka ja jarrutusmatka pitenevät. Jalasjärvellä tapahtuu paljon vakavia kevyen liikenteen onnettomuuksia. Korkeat nopeudet lisäävät onnettomuusriskiä ja pahentavat erityisesti kevyen liikenteen onnettomuuksien seurauksia. Törmäysnopeuden muutos 60 km/h:sta 40 km/h:iin pienentää jalankulkijan kuoleman todennäköisyyttä 70 %:sta noin 15 %:iin (kuva 14). 100% Keskusta- ja asuntoalueilla 40 km/h nopeusrajoitus yhdistettynä rakenteellisiin toimenpiteisiin vähentää onnettomuuksia ja lieventää erityisesti kevyen liikenteen onnettomuuksien vakavuutta. Samalla viihtyisyys paranee ja meluhaitat vähenevät. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan vuodelta 1997 suositellaan keskusta- ja asuntoalueilla otettavaksi käyttöön alle 50 km/h nopeusrajoituksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% km/h Kuva 15. Jalankulkijan kuoleman todennäköisyys törmäysnopeuden mukaan (Lähde: Eero Pasasen tutkimukset)

27 30 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN Nopeustasojen porrastus Nopeusrajoitusporrastuksella tuetaan tie- ja katuverkon jäsennöintiä. Rajoituksen tulee olla oikeassa suhteessa maankäyttöön ja liikenneympäristöön. Liikenneympäristön tulee tukea nopeusrajoitusta, jolloin autoilija valitsee oikean nopeuden. Asunto- ja keskusta-alueilla käytetään km/h alueellista rajoitusta. Alueita yhdistävillä väylillä käytetään yleisesti 50 km/h (taajaman yleisrajoitus), samoin teollisuusalueilla. Korkealuokkaisilla väylillä käytetään km/h rajoituksia, jos kevytliikenne on erotettu ajoneuvoliikenteestä. Ohikulkuteillä käytetään km/h riippuen tien standardista. Eritystoimintojen (esim. koulujen ja päiväkotien) kohdilla suositaan 30 km/h-nopeusrajoitusta. Asuntoalueilla tulee olla pienipiirteinen, viihtyisä ja turvallisuutta edistävä liikenneympäristö, jossa toimitaan kevytliikenteen ehdoilla. Liikenneympäristön kehittämisessä on pyrittävä kullekin alueelle soveltuvien ja alueen ominaispiirteitä korostavien ratkaisujen käyttöön, jottei eri asuntoalueista tule liian toistensa näköisiä. Alueen suunnittelussa huomioonotettavia asioita: uusien alueiden kaavoituksessa otettava huomioon, että alueilla ei saisi olla yli 100 metrin pituisia suoria sivusiirtymät ja ajoratakavennukset korotetut suojatiet ja liittymät betonikivettyinä tai asfaltin ja betonikiven yhdistelmiä pieniä kiertoliittymiä, joiden yli raskaat ajoneuvot voivat tarvittaessa ajaa erillisiä töyssyjä vain poikkeustapauksissa asuntoalueiden reunoilla portit (merkit, päällystemaalaus, pollari, kivetty poikkirata tms) ympäristön kaunistaminen pintamateriaaleilla, valaistuksella, istutuksilla vaaralliset näkemäesteet pois liittymistä Keskusta-alueilla tulee kiinnittää huomiota kevyen liikenteen ehdoilla tapahtuvaan liikkumiseen korkealaatuisessa ja viihtyisässä ympäristössä. Nopeusrajoitus saa olla korkeitaan 40 km/h. Keskusta-alueen liikennejärjestelyssä ominaista: yhtenäinen kevyen liikenteen verkko ja polkupyöräpysäköinnin järjestämi nen kevyen liikenteen ylityskohtien korostaminen ja lyhentäminen (esim. eri laisilla pintamateriaaleilla, saarekkeilla ja ajoradan kavennuksilla) korotetut suojatiet ja liittymät (vain poikkeustapauksissa linja-autoreiteillä ja kehäväylillä, esim koulun kohdalla) keskustan reunoille portit (merkit, päällystemaalaus, pollari, laatat, keskeisille sisääntulokohdilla rakenteellinen portti) korkeatasoiset pintamateriaalit, kalusteet, valaistus ja istutukset vaaralliset näkemäesteet poistettava Alueita yhdistävät väylät palvelevat pääasiassa ajoneuvoliikennettä. Sopiva nopeusrajoitus on usein 50 km/h. Kevytliikenne tulee olla omilla väylillään ja kevyen liikenteen ylitykset turvallisia. Suojatiesaarekkeet, joiden kohdilla on selvä sivusiirtymä on suositeltavaa. Kiertoliittymät sopivat liittymiin useimmilla väylillä. Kevyen liikenteen ylityskohdissa tai palvelukohteiden kohdalla käytetään erilaisia pintamateriaaleja, valaistusta ja istutuksia. Liikenneympäristöä kehittämällä pyritään saamaan ylinopeudet kuriin ja helpotetaan meluongelmia.

28 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma 31 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN Korkealuokkaisilla väylillä kevytliikenne on omilla väylillään ja risteäminen eritasossa. Nopeusrajoitus on km/h. Liittymät toteutetaan kanavoituina tai mahdollisesti valo-ohjattuina. Riittävästä näkemästä huolehditaan. Ohikulkuteillä järjestetään kevytliikenne omille väylilleen ja risteämiset eritasossa, jos liikkujia on. Ajoneuvoliikenteen ratkaisut ovat korkealuokkaista ja nopeusrajoitus km/h. Optiseen ohjaukseen, ramppien muotoiluun ja viitoitukseen kiinnitetään huomiota. Tieympäristöä pehmennetään mm. leveämmillä leikkauksilla, loivemmilla luiskilla, myötäävillä pylväillä ja suojatuilla esteillä. Liittymät ovat joko eritasoliittymiä tai ne kanavoidaan. Näkemät ovat riittäviä. Alueiden rauhoittaminen Liikenteen rauhoittamisella tarkoitetaan turhan ajoneuvoliikenteen vähentämistä siirtämällä liikenne korkealuokkaisemmille väylille ja parantamalla kevyen liikenteen olosuhteita sekä viihtyisyyttä. Liikenteen rauhoittamista tehdään asunto-, asiointi- tai liikekeskustoissa ja sen avulla voidaan tukea alueen kehitystä asumisen ja lähipalvelujen osalta. Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan suosituksen mukaan taajamissa nopeudet alennetaan 50:stä korkeintaan 40:een km/h. Pelkät kiellot ja rajoitukset eivät aina riitä nopeuksien alentamiseksi ilman katutilan rakenteellisia muutoksia. Läpikulkuliikenteen nopeuksien hillitsemiseksi tai esimerkiksi koulujen kohdalla rakenteelliset muutokset (töyssyt, sivusiirtymät, korotetut liittymät jne.) ovat yleensä tarpeen. Asuntoalueilla, joissa liikkuu pääasiassa oman alueen asukkaita ja merkittävää läpikulkuliikennettä ei ole, nopeuksien alentaminen tulisi saada aikaiseksi tiedotuksen ja asukkaiden asennemuokkauksen avulla. 5.5 Liikennejärjestelyjen kehittämistoimenpiteet Kiertoliittymät alentavat ajoneuvojen nopeutta ja konfliktipisteiden lukumäärä on alhaisempi kuin muissa liittymissä. Kiertoliittymän avulla ajoneuvo-onnettomuudet vähenevät eri tutkimusten mukaisesti 30-85% ja seuraukset lieventyvät. Kevytliikenteen järjestelyihin tulee kiinnittää erityistä huomiota ja on huolehdittava siitä, että liittymän muotoilu mahdollistaa ajoneuvon kuljettajan ja pyöräilijän katsekontaktin. Kiertoliittymät soveltuvat keskustan ulkopuolelle asuntoalueille tai alueiden ja keskustan välisille väylille, joissa nopeudet tahtovat nousta. Jalasjärvellä ehdotetaan rakennettavaksi kaksi kiertoliittymää, Rajalantien ja Oikotien liittymään sekä Rajalantien ja Keskustien liittymään. Kuva 16. Suunniteltu kiertoliittymä Rajalantien ja Koskitien liittymään

29 32 Jalasjärven liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN Suojatiesaarekkeita tai korotettuja suojateitä rakentamalla voidaan parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta vilkkaimmissa tien ylityskohdissa taajamissa ja kaupunkien keskustoissa. Nykyisten suojateiden havaittavuutta voidaan parantaa siirtämällä liikennemerkkejä lähemmäksi ajorataa, varustamalla saareke suojatiemerkeillä sekä liikennemerkkien varret tehostamismerkinnöillä. Kuva 17. Jalastien ja Puskantien korotettu liittymä sekä korotettu suojatie Jalastien yli. Korotukset voidaan toteuttaa korotettujen liittymien ja suojateiden tai töyssyjen avulla. Nopeusrajoituksen pitää olla alle 50 km/h korotuksen kohdalla. Jos rajoitus on korkeintaan 30 km/h korotuksista ei tarvitse erikseen varoittaa autoilijoita. Keskustien suojatiet välillä Rajalantie Salmelantie ja Jalastien suojatiet välillä Haverintie Hautiaisentie ehdotetaan muutettavaksi korotetuiksi suojateiksi. Lisäksi Jalastien ja Puskantien liittymä ehdotetaan muutettavaksi korotetuksi liittymäksi. Pyöräilyliikenteen erottelu parantaa liikenneturvallisuutta. Rakentamalla korotettuja tai mieluummin erillisiä kevyen liikenteen väyliä kevyen liikenteen turvallisuus paranee. Jalasjärvellä ehdotetaan rakennettavaksi uudet kevyen liikenteen väylät Kirkkotieltä Koskitielle, Kisatieltä Oikotielle, Puskantien loppuosalle Lauhamäentielle Rantatieltä Haverintielle sekä VT 19:sta välille VT 3 - Luopajärvi. Kahden ensimmäisen väylän rakentamiseen liittyy myös sillan rakentaminen Jalasjoen yli. Koulun saattoliikenteeseen tulee kiinnittää huomiota, ja jokaisen koulun kohdalla tulisi laatia saattoliikenteen liikennejärjestelysuunnitelma. Koululaiset kokevat liikenteen usein vaaralliseksi koulujen läheisyydessä. Koulun saattoliikenne ehdotetaan uudelleen järjestettäväksi siten, että vanhemmat ajavat koulun pihaan Koulutieltä ja jättävät koululaiset kyydistä pois merkatuilla paikoilla ja poistuvat koulun portista Keskustielle.

YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005

YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 OSA A: KUNTIEN YHTEINEN OSA HÄRMÄNMAAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 2005 Kartat: Genimap Oy Karttaikkuna Oy TIEHALLINTO

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan Puumalan, ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma

Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan Puumalan, ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan Puumalan, ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma TIEH 1000146-07 2007 Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Juupajoen kunta Kurun kunta Mäntän kaupunki Oriveden kaupunki Ruoveden kunta Vilppulan

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan kunta Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki

Pirkanmaan ELY-keskus Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan kunta Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki Pirkanmaan ELY-keskus Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan kunta Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki 2010 ESIPUHE Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus),

Lisätiedot

Varpaisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma

Varpaisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Varpaisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Varpaisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Kannen kuva: Koulutie (kuva: Jutta-Leea Kärki) Raportin valokuvat: Jutta-Leea Kärki

Lisätiedot

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen kaupunki Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma TIEHALLINTO Savo-Karjalan tiepiiri Kuopio 2006 Kansikuva: Ns. Laineen kulman risteys Herralantieltä

Lisätiedot

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN Liikenneministeriö Tielaitos Kuntaliitto Liikenneturva TURVALLISUUSONGELMAT ERI IKÄRYHMISSÄ Graafinen suunnittelu: Nyanssi Studiot Oy / Pekka Karell Kuvitus: Oy

Lisätiedot

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Tiehallinto Akaan kaupunki Kylmäkosken kunta Urjalan kunta Valkeakosken kaupunki Kansikuva:

Lisätiedot

Pietarsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 (luonnos 081014)

Pietarsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 (luonnos 081014) Pietarsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 (luonnos 081014) MIKKO ULJAS KLAS HYTÖNEN TERHI SVENNS HANNAKAISU TURUNEN Tätä kuva käytetään valmiissa kansilehdessä RAPORTTEJA 49 2013 PIETARSAAREN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014 Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 LUONNOS 13.1.2014 RAPORTTEJA X 2015 HAAPAVEDEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Mervi

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 72 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Rautalampi Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Rautalampi RAPORTTEJA 72 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Mäntsälän liikenneturvallisuussuunnitelma MAIJA KRANKKA KAISA MÄKINEN KATJA TUOMOLA JARKKO KUKKOLA

Mäntsälän liikenneturvallisuussuunnitelma MAIJA KRANKKA KAISA MÄKINEN KATJA TUOMOLA JARKKO KUKKOLA Mäntsälän liikenneturvallisuussuunnitelma MAIJA KRANKKA KAISA MÄKINEN KATJA TUOMOLA JARKKO KUKKOLA RAPORTTEJA XX 2013 MÄNTSÄLÄN LIIKENNETURVALLISUUS SUUNNITELMA Uude nma a n e li nke ino-, liike nne- ja

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 70 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski RAPORTTEJA 70 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA JUANKOSKI

Lisätiedot

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Outokummun kaupunki Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 04/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Taajamien nopeusrajoitusten suunnittelu

Taajamien nopeusrajoitusten suunnittelu Tielaitos Taajamien nopeusrajoitusten suunnittelu Liikennetekniikka Helsinki 2000 TIEHALLINTO Liikenteen palvelut YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Taajamien nopeusrajoitusten suunnittelu Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki

Lisätiedot

Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Turku 2009 ISSN 1457-991X TIEH tieh-nro Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Lapinlahti. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Lapinlahti. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Lapinlahti Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 17/2011 Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Lapinlahti 17/2011 Pohjois-Savon

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Raportteja 124 2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Jaakko klang Christel kautiala Eija yli-halkola hanna puolimatka 2 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 jaakko klang christel

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma RAPORTTEJA 56 2014 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma CHRISTEL KAUTIALA EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA 2 2 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen

Lisätiedot

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Tiehallinto Oulu 2008 Kannen valokuva: Erkki Sarjanoja Pohjakartat: Muhoksen kunta

Lisätiedot

Raahen liikenneturvallisuussuunnitelma. Plaana Oy

Raahen liikenneturvallisuussuunnitelma. Plaana Oy Raahen liikenneturvallisuussuunnitelma Plaana Oy Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2012 Kansikuva: Liikennettä Raahen kaduilla, kuva Juha Raappana Valokuvat: Juha

Lisätiedot

Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010

Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jyväskylä

Lisätiedot

Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma

Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Porvoon kaupunki Tiehallinto Helsinki 2007 Kannen kuva: Reijo Helaakoski TIEH 1000155-07 (painotuote) TIEH 1000155-v-07

Lisätiedot

Kajaanin liikenneturvallisuussuunnitelma. Kainuun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelma 2009

Kajaanin liikenneturvallisuussuunnitelma. Kainuun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kajaanin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kajaanin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Tiehallinto

Lisätiedot

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Tiehallinto Oulu 2009 Raportin valokuvat: Mikko Lautala, Linea Konsultit Oy TIEH 1000252-09

Lisätiedot

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ISSN 0358-576X ISBN 978-952-5414-81-3 PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 PORIN KAUPUNKI PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Turun

Lisätiedot

4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN

4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN 29 4 Tässä luvussa on esitetty käsikirjamaisesti yleisiä, käytössä olevia ja hyviä liikenneturvallisuustyön muotoja. 4.1 Liikenneturvallisuustyön tarkoitus ja ohjaus Liikennekasvatuksella pyritään vaikuttamaan

Lisätiedot